Gästskribent John Gustavsson: Hvad vilja Kristdemokraterna? Tankar kring Sveriges Icarus-parti

Kristdemokraterna kommer sannolikt att åka ur riksdagen i valet om sex veckor. Många tror att stödröster kommer att rädda partiet, men dessa stödröster skulle normalt sett komma från Moderaterna – och de konservativa Moderater som tidigare stödröstat på KD lär idag i mångt och mycket rösta på Sverigedemokraterna. Jag växte upp i pingströrelsen, omgiven av Kristdemokrater, och även om jag inte sympatiserar med partiet tycker jag dess förfall är sorgligt.

Desto sorgligare är dock varför Kristdemokraterna förfallit: Partiet var en gång en representant för Sveriges troende minoritet. När partiet var på sin topp i slutet av 1990-talet så röstade över 50 procent av Sveriges aktivt kristna (som idag utgör ungefär 14 procent av befolkningen) på KD. Men Kristdemokraterna var inte nöjda, och likt Icarus så brände de sig när de siktade mot solen – eller rättare sagt, mot de hedniska väljarna. Istället för att acceptera sin roll som ett litet-men-viktigt intresseparti för Sveriges troende, en motvikt mot extrem sekularisering och nyateism, så valde man att försöka bli ett kontinentalt kristdemokratiskt parti, likt det tyska som leds av Angela Merkel. Det finns flera kristdemokratiska partier i Europa som varit långt mer framgångsrika än KD i Sverige, så det är kanske inte så konstigt att partiet sneglade ditåt och tog efter sina europeiska kollegors politik: Kristendomen suddades ut, och ersattes av EU-vänlighet och allmän högerpolitik. Det Kristdemokraternas partistrateger inte verkade förstå var att det politiska utrymme man försökte gå in på här i Sverige redan var upptaget – av alla de andra borgerliga partier, och främst då Moderaterna.

Eller kanske var detta inte ens en strategi i ordets rätta bemärkelse, utan bara en konsekvens av att man skämdes: Man kan utan att överdriva säga att Kristdemokraternas ledning i över 20 års tid skämts för sina väljare och sitt ursprung. Man har aldrig velat låtsas om att ens väljare till största delen är den typen som går i kyrkan på söndagar, och i flera fall väckelsemöte på fredag och cellgruppsmöte på onsdag också. Ändå är det just där som partiet hjärta och historia finns. Inte bland EU-vänliga kosmopoliter, utan bland fromma nykterister som likt SD:s väljare idag såg hur Sverige höll på att förändras till oigenkännlighet. Då – på 1960-talet – var det avskaffandet av kristendomsundervisningen i skolan som ledde till uppror: två miljoner svenskar skrev under en namninsamling för att bevara kristendomen som separat ämne, men etablissemanget ignorerade dem med samma tondövhet som man i årtionden ignorerat den invandrarkritiska opinionen. Insikten hos Sveriges kristna om att man behövde ett eget parti ledde till skapandet av det parti som idag heter Kristdemokraterna.

Idag har Kristdemokraterna sedan länge gett upp kampen om kristendomsundervisningen, abortfrågan, homosexuella äktenskap, samvetsfrihet och nästan alla andra idéer som skulle varit självklara fundament för partiets grundare. På så vis har KD också gjort sig själva irrelevanta.

Nu kommer någon säkerligen hävda att det faktum att Kristdemokraterna rört sig bort från kristendomen ändå är lika bra, då politik ska vara baserat på vetenskap och inte religion, och politiska rörelser baserade på religion hotar så väl demokratin som vetenskapen. Men politik kan inte baseras på vetenskap. Politik baseras alltid på någon form av ideologi – en filosofi om hur världen ska vara – som gör antaganden om vad som är rätt och fel och vilket sorts samhälle som är önskvärt. Du kan inte vetenskapligt bevisa att jämlikhet, äganderätt eller något annat är bra; dessa är värderingsfrågor vetenskapen inte kan besvara. Att basera värderingar om hur samhället ska vara på en religion är alltså inte i sig självt mindre ”vetenskapligt” eller radikalt än att basera dem på andra antaganden om människans natur som andra ideologier gör.

Religion är inte heller något hot mot demokratin: När Sverige införde allmän och kvinnlig rösträtt för 100 år sedan var vi fortfarande ett land där kyrkbänkarna nöttes flitigt varje söndag. Det är faktiskt svårt att säga vilka förbättringar demokratin fått sedan Sverige sekulariserades på allvar på 1970-talet; det framstår för mig som att den mest har försvagats. Det är inget ”odemokratiskt” med politik som bygger på religiösa värderingar, så länge människor röstat på partier med de värderingarna och politiken ifråga inte inskränker demokratiska rättigheter (genom exempelvis blasfemi-lagar och dylik censur). Och slutligen så hade vetenskapen sannolikt inte existerat idag om det inte vore för kristendomen.

Sanningen är att Sverige faktiskt skulle kunna tjäna på att ha fler partier som bedriver verklig Zeitgeist-kritik: Partier som inte bara kritiserar och framför sakpolitik, utan som vågar attackera hela tidsandan. Men hade KD på allvar gått in för att företräda den kristna minoriteten så hade man säkerligen mött lika mycket hat och hot från media och extremvänstern som SD gjort, och med facit i hand kan vi konstatera att partiets företrädare inte hade den ryggrad som krävs för att klara sig som ”outsider” i svensk politik. Således vek man ner sig.

Så vad händer nu? Jag tror ärligt talat att Kristdemokraterna kommer att implodera efter utträdet ur Riksdagen när karriäristerna och deras resurser lämnar det sjunkande skeppet. Kristna Värdepartiet kommer säkerligen gå kraftigt framåt i valet 2022 när en röst på dem inte kommer vara mer ’bortkastad’ än en röst på KD (om partiet ens finns kvar då). Det finns som tidigare nämnt mer än nog med troende i Sverige för att ett parti som KVP skulle kunna nå Riksdagen, men så länge SD inte överger värdekonservatismen så får nog deras chanser anses små. För Sveriges Icarus-parti är det hur som helst för sent att byta kurs, och de förkolnade resterna av detta parti kommer garanterat att tvingas se på när SD och KVP gör upp om partiets forna väljare om fyra år.

John Gustavsson är doktorand i nationalekonomi på National University of Ireland, Maynooth och forskar inom beteendeekonomi. Han har sedan tidigare en Master’s degree i beteendeekonomi från University of Nottingham, ett av världens tre främsta universitet inom området. John är född 1991 och växte upp i Örnsköldsvik. Följ gärna John på Facebook. Du kan stödja John Gustavsson genom att swisha till 00353 87 102 63 68.

64 reaktioner på ”Gästskribent John Gustavsson: Hvad vilja Kristdemokraterna? Tankar kring Sveriges Icarus-parti

 1. Enough skriver:

  Det är trist att KD gått bort sig, tappat sin identitet att representera de troende ( jag tillhör inte den skaran), som du lägger ut texten med.

  Detsamma gäller flesta partier, politiken han blivit en sorts skådespel med avlönade skådespelare som tävlar mot varandra om bästa pjäsen, allt mindre utgående från väljarnas vilja.

  Det är lätt att glömma varför landet har det relativt sett mycket bra, glömma att landet faktiskt varje år måste prestera för att hålla den positionen. Nu har vi dalat i välfärdsligan de senaste 40-50 åren, vår valuta blir stadigt allt mindre värd. Jag tror det blir svårt att vända detta invanda socialistiska levnadssätt och när det märks mer i folks plånböcker, blir det dels pedagogiskt svårt att förklara hur det har hänt, än svårare att bryta mönstret.

  Gillad av 4 personer

 2. Lars skriver:

  ” Du kan inte vetenskapligt bevisa att jämlikhet, äganderätt eller något annat är bra; dessa är värderingsfrågor vetenskapen inte kan besvara.”

  Är det så? Vad menas då med vetenskap? Micromodeller som stöd för Macromodeller i Nationalekonomi, Micro modeller baserade på den nytto optimerande rationella individen Är det vetenskap?

  Om Ekonomisk historia är en vetenskap så står det nog klart att jämlikhet och äganderätt varit centrala för utvecklingen i Europa åtminstone sedan den engelska revolutionen på 1600tal och den franska 1789. Lika tydligt förefaller det vara att sekularisering, åtskillnad från samhällsfrågor från religion i styret varit starkt bidragande till den ekonomiska utvecklingen.

  USA naturligtvis, här spelar religionen stor roll, men sekulariseringen är ett faktum. Styret baseras inte på religiösa värderingar.

  Om nu religion i parlamentet är så självklart så är det också lika självklart att vi om fyra år har ett islamiskt parti i riksdagen. Blir det bra för styret av landet?

  Värderingar ligger naturligtvis under politiken eller åtminstone så värderar man vilken typ av samhälle man vill ha, men kan man därvid jämställa ett politiskt/ideologiskt/teoretiskt system med en teologiskt system? Iran är ju en tydlig teokrati. Saudi Arabien stödjer sig på Wahabismen och dess prästerskap. Inom protestantismen tog staten kontroll över religionen och frikyrkorna var en reaktion mot det.

  Bör vi inte lära av USA och Frankrike i att hålla religionen utanför politiken?

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Vad får dig att tro att man i USA håller religionen utanför politiken? Och om man i Frankrike håller den organiserade religionen utanför politiken, varför har man inte tagit steget fullt ut och sett till att hålla även ideologien utanför politiken? För först då kan vi uppnå en rationell politik.

   Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Var kanske två motpoler, som framhölls?

    Fast Islam börjar väl ta ett strupgrepp på Frankrike…
    Kritisera är väl inte tillåtet…

    Sharia Lag finns väl i praktiken på många ställen!

    Snart även på en ort nära Dig?

    Gillad av 1 person

  • nationstatist skriver:

   1) Historia är ett viktigt fält men inga historiker skulle hävda att historia är en vetenskap.

   2) Du måste göra filosofiska antaganden om vad samhället bör sträva för, antaganden som inte kan vetenskapligt bevis. Du kan vetenskapligt bevisa att ”Åtgärd X höjer BNP” men då måste du först göra antagandet att högre BNP = bättre. Du kan också bevisa att ”Åtgärd Z skapar jämlikhet” men då måste du rent filosofiskt argumentera för att jämlikhet är något värt att sträva för. Vi kan tycka att det är självklarheter, men det är antaganden som inte är vetenskapligt bevisbara.

   För att göra en jämförelse: Ingenjörer. En ingenjör kan berätta HUR du bäst bygger en bro mellan två punkter, men inte OM du ska bygga en bro mellan de punkter – det beror ju på mängder av faktorer som ligger utanför ingenjörens vetenskap och expertisområde. På samma sätt kan nationalekonomin berätta exempelvis HUR du höjer BNP, men inte OM det ska vara högsta prio.

   Gillad av 2 personer

   • Klas Göran skriver:

    Nåja, att ”inga historiker skulle hävda att historia är en vetenskap” stämmer bara på engelska, om man översätter ”science” med ”vetenskap” i s f med ”NATURvetenskap”, som vore den korrekta översättningen. På tyska heter det helt självklart ”Geschichtswissenschaft”, eftersom man användet ett vetenskapligt förhållningssätt, d vs ett metodiskt sökande efter kunskap som följer vissa fasta regler. På svenska skiljer man f ö också mellan ”vetenskap” och ”naturvetenskap”.
    Om inga historiker skulle hävda att de ägnar sig åt vetenskap, vad skulle de enligt dig anse att de ägnar sig åt i stället? Sagoberättande?

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Jag tror nog att ingenjören lätt kan räkna ut OM en bro skall byggas också, genom att en vecka studera vilka som behöver åka över den när den är byggd, vad dessa och samhället skulle tjäna på en ny eller bättre bro, och vilken trafikkapacitet den ska dimensioneras för. Vem skulle annars göra det? Det enda han behöver hjälp med är finansieringen, allt annat fixar nog ingenjören.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Du undviker frågan om Nationalekonomins teser, som bygger på orealistiska antaganden och som inte kan förutsäga framtida utfall, men jag förstår det som att du inte heller anser nationalekonomin vara en vetenskap. Det enda som är vetenskap är då naturvetenskapen där du kan finna lagar och konstatera att verkligheten följer dessa även utanför experimentet.

    Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Jag tror att man kanske tog miste om hur pass kristet CDU och framför allt CSU är. Det märks kanske inte på Merkel och hennes anhang, däremot tydligt på Seehofer och Söder (som just satt upp kors i alla ämbetsverk i Bayern), men i dessa partiers gräsrötter lever kristendomen på ett helt annat sätt än inom Moderaternas. Men det är inga frimicklare, utan helt vanliga kristna.

  Jag frågar mig varför man inom KDS, om man nu ville bredda sig, inte anpassade sig till de helt vanliga Svenska Kyrkan-kristna, och till de små grupperna katoliker och ortodoxa, i stället för att samtidigt bibehålla det osmakliga frimickleriet och söka fisliberala ateistiska väljare? Varför satsade man t.ex. inte på att nå egen majoritet i kyrkovalen? Borde inte Broderskapsrörelsen, hyckleriets hyckleri, vara ett kristet partis svurna fiende?

  Gillad av 6 personer

 4. MartinA skriver:

  Kristna har de senaste två decennierna bevisat att de inte är någonting att hålla i när det blåser. Självgoda, moralistiska, opportunistiska, egoistiska fegisar som genast gör gemensam sak med våra nya landsmän mot oss. Kristna människor är ett hot mot vår existens.

  Gillad av 7 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  Är KD en sekt? Kanske, men stödrösterna uppstod endast av behovet att till varje pris hålla sossarna borta och inte för att KD:s politik var intressant. Nu finns ingen Allians och Reinfeldt visade sig vara minst lika bombad som någonsin sossarna varit.

  Gillad av 2 personer

  • nationstatist skriver:

   Nej, KD är ingen sekt, har aldrig varit en sekt, och det är inte frikyrkorna heller. Inte ens Livets Ord är att klassa som en sekt.

   Varför? För att en organisation ska klassas som en sekt så krävs det inte bara att man lär ut en massa konstigheter, utan att man aktivt isolerar medlemmarna – du får inte ha vänner utanför sekten, även familjemedlemmar ska du ta avstånd från om dom inte är med i sekten. Den som blir utkastad från sekten får du aldrig ha kontakt med igen.

   Står det någonstans i KDs partiprogram att man inte får ha kontakt med icke-kristdemokrater? Nej? Då är KD ingen sekt.

   En annan viktig punkt som utmärker sekter är att man kräver totalt engagemang och kontrollstyr människors liv. Det är därför Jehovas Vittnen spenderar i princip all sin fritid med att knacka dörr – hela livet går åt till sekten. Inga frikyrkor är sådana utan har många passiva medlemmar och människor som döpts in i församlingen men inte varit på gudstjänst på evigheter. Jag har aldrig hört om att någon uteslutits från en församling.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Pingstvännerna så sent som på femtiotalet var definitivt en sekt i den mening du beskriver det. Min kusin som föddes in i en sådan familj beskriver det definitivt som en sekt. Det lättade på 70-talet.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Min personliga erfarenhet är att det tar två generationer avfällingar från Pingstkyrkan innan det släpper. Själv är jag andra generationen och jag bryr mig inte om kyrkan i någon form. Vad som kvarstår hos första generation avfällingar tycks vara en form av rigiditet och moralism och sökande efter absoluta värderingar och principer och en kvarstående oförmåga att släppa salvelsefullheten, det dom de trodde var heligt (som abortmotstånd), de egna upplevelserna av att ha mött Gud (ett gruppfenomen, lätt psykotiskt till karaktären. Tredje generationen kan nog släppa helt. Påverkan av familjer kan ju sökas två generationer bakåt, de egna föräldrarnas och deras föräldrar, det räcker som förståelse, men mönster sätter sig även vidare i kommande generationer.

    Sekterism är inte bra vare sig den är religiös eller politisk.

    Gilla

   • nationstatist skriver:

    Nej, Pingst är ingen sekt och har aldrig varit det. Men så är pingst heller ingen centraliserad kyrka – fram tills 2002 fanns det inte ens en centralorganisation! Vem som helst kunde alltså starta en kyrka och kalla den för pingstkyrkan, ingen hade copyright på det namnet. Alla kyrkor var helt fristående från varandra; vissa var bättre, andra sämre.

    Gilla

 6. Jan Bengtsson skriver:

  Det finns plats i SD för vissa framträdande företrädare…
  Sara Skyttedal är garanterat välkommen)

  I övrigt är familjevänliga SD det val som ligger närmast KD,
  även om man desperat förnekar det i hopp om att stoppa flykten!

  Gilla

  • Magnus Rosensparr skriver:

   När de väl ramlat ur riksdagen förtjänar ingen annan Kd-are än Sara Skyttedal någon inbjudan från Sd:s sida. Kom ihåg att det var Sara Skyttedal personligen som krossade DÖ inte partiet Kd. När partiet hade chansen valde man inte framtiden (Sara), utan satsade på den svaga och bleka halvtanten Ebba, så de kan få skylla sig själva. Hade vi inte haft det skadliga partisystemet i Sverige, hade Sara Skyttedal suttit i riksdagen för länge sedan. Troligen kommer både Kd och Mp falla ur riksdagen, och det betyder att det röda blocket kommer förlora mest på detta, eftersom Mp har 25 mandat idag medan Kd bara har 16 mandat.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Hur föreställer du dig att någon enda svensk församling större än två personer i något enda sammanhang skulle kunna välja Skarpa Sara framför Söta Ebba!? Svensken hatar djupt och innerligt varje form av personlig integritet.

    Gillad av 4 personer

   • Magnus Rosensparr skriver:

    Jo, jag vet. Svensken i gemen är velig, tafatt och försagd, och behöver därför kraftfull och direkt ledning. Det hade man under åren 1523-1560 i Gustav Vasa. Det skulle man få nu också med Sara Skyttedal. Dessutom är behovet avsevärt större nu än på gamle Göstas tid.

    Gillad av 4 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Att kalla Busken för ”halvtant” är väl att ta i…

    Hon är bara 32 i år, född 87!
    Fast allt handlar inte om fysisk ålder…

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Krossade DÖ? Nej, hon krossade inte DÖ, hon hjälpte till att döpa om det och kamoflera det.
    Men du som påstår dig tro att DÖ försvann för fler aår sedan, kan du förklara varför det parlamentariska beteendet inte har förändrats överhuvudtaget?

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Utseendemässigt är det väl ganska jämnt skägg mellan Skarpa Sara och Söta Ebba? Men Skarpa Sara kanske inte kan sjunga så bra?

    Den avgörande skillnaden är att Söta Ebba bara är just det.

    Gilla

 7. Per skriver:

  Det finns inte nog med troende kristna i Sverige för att ta Kd över riksdagsspärren. Hade man försökt vara intresseparti för kristna hade man aldrig kommit in.

  Det viktiga Nu är att förstå att om Kd åker ur så regerar Stefan Löfvén vidare i fyra år. Så att stödröst på Kd kan vara det viktigaste man kan göra detta år.

  Men om Kd åker ur så kommer inte kristna värdepartiet åka. De betraktas även bland de kristna som en sekt. Istället kommer Centerpartiet och Moderaterna gå framåt.

  Gilla

  • nationstatist skriver:

   14 % av vår befolkning är engagerade i trossamfund, och många fler än så är troende kristna men inte engagerade (jag, exempelvis). Så jo, siffrorna går ihop men det krävs en stor uppslutning bland de troende.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Menar du med befolkning svenskarna eller inbegriper du alla utlänningar och illegala ut- och inlänningar som råkar få sin försörjning från svenska skattebetalare? Med 7” svenskar och 3” utlänningar i ”befolkningen” motsvarar ju 14% i ”befolkningen” 20% bland svenskarna, medan 14% av svenskarna bara motsvarar knappa 10% i ”befolkningen”. Eller är det 14% av valmanskåren?

    Det är omöjligt i ett land som Sverige att inte ständigt definiera populationen när man talar om statistik.

    Gillad av 2 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Varför blandar man ihop sin personliga hobby med realpolitik? Skall vi starta Golfdemokraterna, Hästliberalerna och Antikförbundet?

    Gilla

 8. Steven Jörsäter skriver:

  Man kan nog inte diskutera KDs kollaps som ett kristet parti utan att också diskutera Svenska Kyrkans förfall.. Det hela skedde ju precis samtidigt. I och med att K G Hammar blev ärkebiskop 1997 stod dörren vidöppen för en marxistisk erövring av kyrkan. Förfallet har ju skett inifrån och från ledningen – inte från församlingsmedlemmarna. Med en total normupplösning och avståndstagande från nära nog alla andra tidigare hållningar som man har haft så är organisationen sedan länge inget att hålla i längre för den som vill driva kristen politik eller politik baserad på kristna värderingar. KDs ledning med Alf Svensson i spetsen såg kanske detta och försökte hitta en utväg för att slippa identifieras med en dysfunktionell kyrka.

  Att Svenska Kyrkan alls existerar längre beror bara på konservatism. Men flykten rullar på. Dels överger de kyrkan som var med mest av nostalgiska och kulturella skäl och dels de som är förbannade över vad som sker i kyrkans namn. KD och Svenska Kyrkan sjunker tillsamman i havet. Att SD ersätter KD är förstås bara bra. Men det vakuum som svenska Kyrkan lämnar efter sig ersätts av allsköns dårskap. Som exempelvis miljö- och jämställdhetsreligionen.

  Intressant är att CSU, det kristdemokratiska partiet i Bayern som inte har haft något religiös agenda, alldeles nyligen införde en lag om att det skulle finnas ett krucifix i alla offentliga byggnader i delstaten. Kanske början på en renässans för politisk kristendom i Europa? Helst säkert är det en reaktion på islam.

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6943980

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Kanske ett lika effektivt sätt att hålla Muslimer (Islamister) borta,
   som vitlök fungerar avskräckande på Vampyrer)

   Bayern ligger ju i flyktingfrontlinjen!

   Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Förklara då varför alla kyrkor i sverige är massinvandringsvurmare, inte bara svenska kyrkan?
   Felet är inte med svenska kyrkan, felet är med den kristna ideologin. Den har förräderiet inskrivet i sina urkunder. Det enda som en gång gjorde den kristna världen stridbar en gång i tiden var att det hedniska inte helt hade eliminerats. Charles Martell och Urban IIs ståndaktighet kom inte från förrädarreligionen, det kom från germansk krigarkultur. Och genom att ha ett stort och kraftigt hinterland.
   Idag är kristendomen sämre än värdelös.

   Gilla

 9. Hans Högqvist skriver:

  Några gånger i livet yppar sig fantastiska chanser. Ebba Busch Thor fick en när hon fick valet att instämma eller inte i påståendet ”SD är ett homofobiskt parti som vi inte kommer att samarbeta med”. Efter tvekan instämde hon istället för att deklarera att hon aldrig hört SD säga att de är homofoba och kritisera att de inte var på plats för att gå i svaromål på påståendet. Hade Busch Thor tagit chansen det skulle deras plats i riksdagen varit räddad med råge!
  Ursäkter i efterhand hjälper inte.
  http://www.dagen.se/nyheter/busch-thor-kritiserar-rfsl-s-partiledardebatt-1.1182883

  Gillad av 4 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Nu får de sannolikt skylla sig själva!

   Vem sörjer då frånfället!
   Eller varför…

   Har man på något sätt protesterat mot Islamiseringen i Sverige?

   DÄR borde ett ”Kristet” parti ha sin främsta uppgift,
   att påvisa en grundläggande brist på ”VÄRDEGRUND”,
   påvisa den kulturella frontalkrocken …

   Gillad av 1 person

 10. Stig Palm skriver:

  Ebba B borde i likhete med SJ konduktörer på den tiden frågat; några nypåstigna?
  De enda nypåstigna är Muslimer och övriga svenskar vätr sedan 100+ år mer eller mindre avkristnade med hjälp av socialismen. Av dessa skäl är nu KD ett utgående parti per automatik.
  Att KD gått en på övriga partiers, C, M, L, intresseområden ger inga röster. Varför ska folk rösta på kopian KD?

  Gillad av 1 person

 11. Tyrgils Saxlund skriver:

  Partiledarnas framträdande vid pride-festivalen känns som ett rejält magplask. Partiledare verkar numera arbeta i något slags nöjesbransch och inte som förr med seriös politik.
  Och så KD:s problem: detta lilla parti innehåller två partier, som saknar gemensam agenda.
  Å ena sidan har vi godhetsapostlarna och världsförbättrarna, de som stöder flyktingamnestier och allt som verkar vara gott och fint. Å andra sidan har vi de konservativa realistiska samhällskritikerna, t ex en Sara Skyttedal. Troligen hör också partiledaren till den falangen,, men hon måste balansera godhetsapostlarna..
  Ett litet parti som inte kan hålla ihop sitt budskap har inte goda framtidsutsikter, Och litet synd är det eftersom delar av partiet har riktigt bra idéer.

  Gillad av 4 personer

  • Gunnar Karlén skriver:

   Tror att du gör helt rätt analys av Ebba Busch Thor! T ex tycker jag att det inte går att ta miste på att hon går bra ihop med Bert Karlsson. Och i KDU finns det betydligt fler av liknande typ som Sara Skyttedal. Här finns väl den enda riktiga högern bland riksdagspartierna!

   Gilla

 12. Hosianna skriver:

  Tack, John, denna långa, ovanligt heta sommar har många politiska broilers – högtflygande höns och sprättiga tuppkycklingar – fått sina stolt spretande, lånta fjädrar illa svedda, men visst vore det intressant om enstaka sverigedemokrater (som det ryktas) väljer att stödrösta på KD…

  … som i pur tacksamhet över att oväntat och tämligen oförtjänt räddas kvar i riksdagen sålunda borde byta ut Busch Thor mot Skyttedal och lämna det unkna 7-partiet för gott, för att med friskt mod bilda regering med SD… och gärna MED, AfS samt hederliga, Reinfeldtfria moderater. 😉

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Varför i all världen skulle de det?
   Hycklarna i KD har väl inte precis förespråkat samarbete?

   Men SD har väl fått några procent från KD…

   Kanske är det ändå dessa som stödröstar,
   när det till sist kommer till kritan?

   Gillad av 1 person

 13. Kjell Rehnström skriver:

  Religion utövas i kyrkor och andra därför avsdda lokaler, inte ute i samhället. Problemet är att en kristen person kan ha olika uppfattningar om skolor, vägbyggen eller försvaret. Det är inte säkert att alla som tror på gud för den skull stöder KD:s program på alla punkter.

  Så undrar jag vad nyateism är. Ateism är väl ateism och inte något slags Särimner som är varje morgon ny?

  Men KD. Var det inte Levi Petrus som grundade partiet eller åtminstone starkt bidrog till partiets grundande. Han missade nog att de flesta svenskar var rätt likgiltiga inför hans tro, så skicklig affärsman han var.

  Gilla

 14. Hyllan skriver:

  Sverige är ett kristet land. Kristendom är något väsensskilt mot islam. Vår kyrka bör leda det teologiska motståndet mot islam. Kyrkan bör lägga ner all sin sin själ på att förklara skillnaden mellan hur vår befriande religion leder till framsteg och välstånd medan deras fasthållande av tidigmedeltida dogmer leder till terror. Detta kommer nog inom en snar framtid att bli uppenbart för alltfler och kyrkan riskerar att ställas inför anklagelsen; varför gick ni mörkrets ärenden?

  Gillad av 1 person

  • Stig Palm skriver:

   Kyrkans representanter idag är en produkt av socialism och de sammanblandat budskapet. Dessutom, i likhet med de flesta i Sverige, lagt sig till med en nationell feghet och viker ned sig för en mäktig religion som Islam.
   Högste representant för kristenheten i Sverige är en f d DDR kommunist. Vad då vänta annat än det vi ser idag?

   Gillad av 1 person

 15. Rikard skriver:

  Hej.

  Du har rätt i sak: ‘kådisarna’ (alltså kå-de-essarna) borde ha fortsatt vara ett öppet kristet parti.

  ”Och slutligen så hade vetenskapen sannolikt inte existerat idag om det inte vore för kristendomen.”

  Ta bort den meningen; den sänker trovärdigheten för hela texten. Den frasen kräver en helt egen text, då den är både rätt och fel och varken eller. Oavsett vad du känner och oavsett om du anser att kristendomen utsatts för väl mycken kritik för fientlighet mot vetenskaperna så drar just den meningen bort från ämnet; den känns mest som en poäng du känner dig tvungen att göra, för din egen skull.

  Skulle du säga att Heron av Alexandria utförde sina arbeten tack vare kristendomen? Eller är sanningen den att det kristna Östromerska riket bevarade dokumentation av och om honom? Och uppfann han alla sina framsteg från intet, eller fanns det en förkristen kunskapstradition att bygga på, en tradition som kristendomen senare både förvaltade och bekämpade?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

  • 15 minuter från Eslöv skriver:

   Icke desto mindre, det är ett kontinuum, från Jesus till kristendomen till att jag försökte bygga lasrar drivna av kärnreaktioner. I ingen annan kultur har detta uppstått, du kan inte ta bort kristendomen.

   Gillad av 2 personer

   • 15 minuter från Eslöv skriver:

    Hur kan det vara så att vår kultur förkastar sin egen kärna, jag tror vi har något långt djupare i vårt arv än alla andra kulturer, vad dividerar vi annars om? Det kristna väst satte paradigmet för hela världen, alla vet innerst inne att det är rätt, (alla följer det, innerst inne) men förkastar det ändå. Kan man inte bara acceptera att det är så bra det kan bli, det enda som ger möjlighet för evolutionens nästa steg? Antingen är vi myror (kommunism, socialdemokrati, pk-ism, islam, konfucianism) eller något större.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Vi har förkastat tre fundamentala livsdimensioner samtidigt: 1. Den sociala ramen och fasta identitetsringen Vi. 2. Interaktionen med Verkligheten. 3. Den fasta punkten, strålkastaren eller fixstjärnan högt ovanför Vi:et, benämnd t ex Gud. Överallt i bollhaven guppar nu isolerade Jag, uppsminkade egon, som pladdrar på och bara hör ekon från hoprafsade spegel- och mobbkollektiv. Hur ska dessa tandlösa, lealösa, tumsugande individualister kunna bygga något nytt eller ens kunna vidmakthålla de mänskliga kunskaps- och kulturpyramider som har byggts under århundraden?

    Gillad av 1 person

  • nationstatist skriver:

   Just den meningen innehåller ju en hyperlänk till en artikel om ämnet, även om jag säkert kommer få anledning att skriva om det själv.

   Naturläran – vetenskapens föregångare från antikens Grekland – var mycket riktigt inte uppfunnen av kristna. Men naturläran var också död och begraven innan kristendomen ens fick något inflytande i världen! Naturläran började tappa i popularitet redan 200 år före Kristus. Däremot så var det kristna som återuppväckte dessa idéer och det var kyrkan som sponsrade i princip varenda vetenskapsmän i världen i flera hundra år då inga privata intressen var intresserade (det fanns ju inga pengar att tjäna då vetenskapen inte nått det stadium där den kunde tillämpas till något). Så utan kyrkan hade naturläran visserligen existerat, men bara i historieböckerna och vetenskapen hade inte funnits idag.

   Gillad av 2 personer

 16. Tom Nässbjer skriver:

  KD är idag en återvändsgränd. Bättre att denna tomma skylt tas ner, nu bidrar usurpatorerna till att blockera kristet motstånd mot massinvandringen och den radikal demografisk avkristningen. Ledarinnan är förtjusande i media, visst – men det kan dessvärre leda till att några förleds att satsa på denna prostens lilla kråka – än slank hon dit, än slank hon hit, än slank hon neridike´.

  Gilla

 17. olle reimers skriver:

  Det urkristdemokratiska partiet kommer från Italien där det kom att spela en viktig roll i motståndet mot att kommunisterna skulle ta över makten efter andra världskriget. Det var ytterst nära särskilt på 50-talet men efter ett lyckat samarbete med CIA med åtföljande bombdåd i Bologna, lyckades man övertala det italienska folket att det var kommunisterna som låg bakom dådet.
  I Italien är det den katolska kyrkan som ligger bakom kristdemokraterna. Sak samma i Tyskland där det ursprungliga och starkaste fästet är i det katolska Bayern.

  Italien och Tyskland har två likheter däri att de var båda ett försök att skapa ett sammanhållet rike av ett antal små och halvstora furstendömen. Kyrkan var det som förenade de splittrade länderna. Därför har partiet blivit så viktigt i dessa länder.

  I Sverige har denna geografiska splittring inte förekommit i någon märkbar grad och är på det sättet en anomali. Dess enda berättigande var att representera de kristna värdena. Går man utanför den ramen är man dömda att misslyckas. Samma som med Miljöpartiet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.