Högriskpolitik

Patrik Engellau

Vilka var grunderna för de vidunderliga ekonomiska framsteg som under största delen av 1800- och 1900-talen lyfte Sverige och andra länder i västerlandet? Vi pratar inte så mycket om det, vilket troligen är olyckligt, för annars hade vi kunnat jämföra med hur vi nu försöker driva framsteget vidare.

De gamla framgångarna, och nu begränsar jag mig till att betrakta Sverige, byggde möjligtvis på historiska tillfälligheter som inte kan reproduceras. Historien hade fostrat en fördelaktig mentalitet hos svenska folket. Där fanns personliga dygder såsom flit, hederlighet och en benägenhet för ansvarstagande. Det fanns ömsesidig tillit och solidaritet. Det behövdes inte så många poliser för folk skötte sig och det behövdes inte så många affärsadvokater för ett handslag var ett handslag.  Ett antal omistliga medborgerliga skyldigheter var inplanterade redan från början.

Till detta fundament av goda värderingar, som vi inte heller pratar om, förde tidsandan ett fåtal enkla och kraftfulla idéer från den amerikanska konstitutionen och den franska revolutionen.

Den första idéen var erkännandet av folket som nationens ägare och drivande kraft. Nationen var inte till för att förverkliga kungens eller aristokratins nycker. Nationen – en ny grej, det med – var till för att ge folket rättigheter så att folket av egen kraft kunde skapa sin egen lycka. Att denna mekanism med tiden skulle få en så revolutionerande inverkan på samhällslivet hade kanske ingen förutsett, men när det kom var det bara att tacka och ta emot.

Jag tror att man kan skala ned de nyanlända rättigheterna och skyldigheterna till tre stycken. För det första kom yttrandefriheten med det vetenskapliga, empiriskt grundade tänkandet i släptåg. Folket fick tycka vad det ville oavsett överhetens avståndstagande. Folket kunde läsa, mäta, tänka och experimentera på egen hand för att utfinna tillvarons natur utan att prästerna hade rätt att lägga sig i.

Om den första rättigheten var tankens och ordet frihet så var den andra rättigheten handlingens frihet. Näringsfrihet infördes. När folket hade kommit på en bra idé som kunde omvandlas till en säljbar produkt hade folket rätt att på eget bevåg och utan att fråga om lov börja tillverka denna innovation för att se om någon ville köpa. Så fick varje land sin egen kapitalistiska revolution.

Det fanns ingen plan. Det var den myllrande massan av folklig handlingskraft som skapade framgångens fyrverkeri. Staten stod egentligen bara bredvid och tittade på medan den koncentrerade sig på sina nattväktarstatsuppgifter: försvar, polis, rättsväsende, fyrväsende och lite sådant. Poängen var att staten inte tog ansvaret för utvecklingen även om den i lyckliga fall kunde ge utvecklingen hjälp på traven som när kung Karl XIV Johan tog initiativet till skapandet av svenska hushållningssällskap där man experimenterade fram god jordbruksteknik som gratis erbjöds bönderna att nyttja.

En naturlig konsekvens av denna ordning är att staten blev mycket liten. I början av 1900-talet motsvarande staten andel av bruttonationalprodukten mycket mindre än tio procent.

Den tredje rättigheten, eller snarare skyldigheten, var att medborgaren fick skylla sig själv. Företagaren sätter sin innovation på marknaden och projektet misslyckas. Ingen vill köpa. Det blir konkurs, förnedring och kanske självmord. Poängen var att de misslyckanden som systemet genererade bara drabbade kortvarigt och lokal och därför inte systemkritiskt.

På mycket kort tid har denna bevisligen fungerande samhällsmodell vänts upp och ned. Ett sätt att belägga detta är att peka på att statens andel av BNP nu ligger närmare hälften. Men detta kommer inte i närheten av mäta det statliga inflytandets art. En enda liten statlig lag, exempelvis inom miljöpolitiken, att skydda en insekt till exempel, kan orsaka det civila samhället oändliga kostnader som i nationalräkenskaperna inte uppträder som av staten kontrollerade pengar.

Den stor förändring som inträffat är att det tidigare decentraliserade beslutsfattandet i samhället till stora delar lagts under statlig kontroll. Tidigare stakades det inte ut någon kurs för den svenska ekonomins utveckling. Det fick bli vad det blev när folkets myllrande mängd drog sina egna slutsatser om sin egen livssituation och vidtog de åtgärder som föreföll kloka. Det fanns styrka i mångfald eftersom misslyckandena inte blev så farliga.

Men nu är det alltmer staten som stakar ut kursen för vårt lands utveckling. Den svenska staten gör enorma ekonomiska experiment som finansieras, inte som tidigare, med risktagarens egna pengar (eftersom de beslutande politikerna inte har några egna pengar), utan med medborgarnas pengar. Ej hellre utför staten dessa ekonomiska experiment, som de tvingar andra att finansiera, efter noggranna ekonomiska kalkyler som kan avgöra om satsningen ger pengarna tillbaka, utan på grundval av någon sorts instinktiv snarare än genomtänkt känsla för vad som är ”rätt” och i enlighet med en ”värdegrund” som bara ett litet antal medborgare egentligen tycker sig ha begripit.

Ett sådant enormt ekonomiskt experiment är den svenska skolan som efter flera tusen års mänsklig erfarenhet av hur undervisning ska gå till nu sedan några årtionden prövar ett helt annorlunda recept som inte verkar fungera. En vanlig företagare som prövat något liknande hade för länge sedan gått i konkurs utan förödande effekter för nationen som helhet. Men här finns inga bromsar. Det hämtas mer pengar från skattebetalarna för att hålla misslyckandet vid liv.

Miljö- och hållbarhetspolitiken är troligen en motsvarande osäker satsning. (Jag argumenterade nyligen att det verkar vara idéer om hållbarhet som kraftigt bidragit till att plastsäckar dödar fiskar i haven.) Tänk om dagens svenska miljöpolitik visar sig vara ett historiskt felskär. Hur mycket har politiken då inte i onödan satsat av medborgarnas pengar?

Det svenska välkomnandet av migranter är ett annat jätteprojekt som först antogs skulle vara ekonomiskt gynnsamt för Sverige men som numera snarare ser ut som en kvarnsten om halsen på välfärdsstaten.

Genuspolitiken hade aldrig etablerats som ett intressant projekt i en företagares hjärna. Om man rotar bland de övriga insatser varmed staten i praktiken utstakar Sveriges framtid så upptäcker man motsvarande. Troligen är det ett talande faktum att den svenska industriens satsningar i riskprojekt – investeringar – under 2018 beräknas uppgå till strax över 70 miljarder kronor. Det råkar vara ungefär lika mycket som svenska staten årligen satsar i vardera riskprojektet Migrationsverket och riskprojektet Arbetsförmedlingen och riskprojektet kamp mot psykisk ohälsa. Om industrins risksatsningar slog helt fel ut vore det en katastrof. Om statens risksatsningar slår fel ut, vilket de till stor del verkar göra, lever vi då i en katastrof?

Men det verkar ju lufsa på trots allt, säger du sangviniskt, så statens lättsinnighet kanske inte spelar någon roll. Det är tänkbart, svarar jag. Jag är bara rädd för att verkligheten ska tränga sig på och anställa räfst och rättarting. Det blir obehagligt för alla, inte bara för de skyldiga.

Vem är de skyldiga förresten? Politikerna säger du kanske. Jag håller med men är också benägen att lägga skulden hos oss medelklassare själva. Sverige är en demokrati.

90 reaktioner på ”Högriskpolitik

 1. Björn G skriver:

  ”Sverige är en demokrati.”
  Sverige var fram till att SD kom in i riksdagen – en Diktatur.
  Varför är svårt att säga, men lögnaktig media lär ha bidragit.
  Nu har vi i alla fall 2 riksdagspartier att välja bland (7-klöver och SD).

  Gillad av 15 personer

  • Björn G skriver:

   Knappt en tredjedel, 29 procent, av alla amerikaner håller med om påståendet att ”nyhetsmedierna är folkets fiende”. Det visar en Ipsosundersökning, rapporterar den amerikanska sajten The Hill.

   Antar att motsvarande siffror för Sverige skulle bli att 71 procent av alla svenskar skulle anse att ”nyhetsmedierna är folkets fiende”.

   (President Donald Trump har nyligen twittrat om att flera olika medier är fiender till det amerikanska folket för att de producerar egna fejkade nyheter).

   Gillad av 9 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Nog är de Amerikanska Media ”BIASED” så det förslår!

    I princip samma ägarkonstellationer dessutom,
    Globalisterna/Underrättelsetjänsten tillåts styra hela NARRAtivet!

    Det Trumpetas UNISONT ut samma budskap från alla media/kanaler,
    utom möjligen från FOX NEWS som är rimligt balanserad!

    Där oftast representanter för båda part(i)er får komma till tals!

    Orimligt att ett jätteföretag som Amazon/Jeff Bezos,
    även får äga/kontrollera en ledande tidning som Washington Post!

    Snacka om Monopol…

    RUSSIA RUSSIA RUSSIA….

    Gillad av 1 person

  • Kea skriver:

   Jan Björklund: Hellre samarbete med S och MP än SD

   Socialdemokraterna har krattat vägen för persoligt välstånd för alla PK-politiker, inte bara dem själva och moderaterna har hängt på. Inträdesbiljetten är att man följer spelreglerna och inte utmanar politikerklassen.
   Faller sossarna och moderaterna, upphör politikerna att fungera som en egen samhällsklass, då övriga partier är för små för att göra någon skillnad.
   Liberalerna är små, men Westerberg har blivit förmögen på att tillhöra politikerklassen.

   När den politiska debatten handlar om hur man skall minimera folkets inflytande i en demokrati, är det dags att göra sig av med sittande politiker. Hälften av Allianspartierna öppnar upp för samarbete med kommunisterna. Vad är det för j-a borgerlighet?
   Representativ demokrati innebär att folket skall få inflytande i relation till populariteten hos de partier de röstar på. Jan Björklunds personliga tyckande skall inte styra Sverige.

   Gillad av 4 personer

   • Ss skriver:

    Finns den där s.k alliansen ? Vad består den av ? En fjolla som vill importera 30 miljoner från MENA en avdankad major som styrs av ett bölande kärringgäng, en vinglande velande förrädisk Reinfeldtkopia som vill lika för alla och sist en ung tös med liten risk att få mandat i riksdagen. Vilken soppa .Skall detta sammelsurium regera med kommunister och tokstollar från den nuvarande kärringregeringen ? Stackars Svenska Folk som är värda bättre än detta elände.

    Gilla

   • Urbanll skriver:

    Det är skarpt läge nu! Delar av sjuklöverpartierna mobiliserar nu öppet för en samlingsregering l, c, s och mp med Stefan löfven som statsminister och vänsterpartiet som stödparti. Tyvärr är det nog många som inte väntar sig det scenariot utan kommer att bli överrumplade. Men det är en regering som kan få majoriteter i riksdagen med v som draghjälp. Åtminstone om man ser på inizios opinionssiffror kanske även andra.

    Samtidigt som svenska folket håller på att rösta fram en sådan stolleregering (underdrift) så finns det andra stollar som är minst lika stolliga om inte värre. Jag tänker på de som röstar på småpartier som Afs och MED och värre. Som hoppas att de ska få 10 % och komma in i riksdagen. Det är stollighet på riktigt. Dessa personer skulle jag säga bidrar lika mycket till undergången som sjuklöverväljarna.

    Det finns ytterligare en stollegrupp och det är de som tänker sig stödrösta på KD. Troligen sådana som lämnat KD för Sd och som nu får dåligt samvete för att det går dåligt för Ebba. Till er vill jag säga: är det inte viktigare att stoppa den ökande islamiseringen av vårt land?

    Gilla

 2. Björn G skriver:

  ”På mycket kort tid har denna bevisligen fungerande samhällsmodell vänts upp och ned.”

  Det är helt sant. I kommunistiska stater är ju modellen vänd180 grader, i förhållande till demokratisk samhällsmodell.

  Gillad av 2 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Gilla läget – tänk positivt! – Intalar jag ständigt mig själv för att inte förtäras av förbittring och så måste jag undvika varje kontakt med mainstream-media.

  Jag fokuserar alltså inte på problemen utan på lösningarna:

  Galet spenderande av skattemedel: Vi måste ta det direkta ansvaret själva för dess fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Skolan: Skattemedel ägnade ändamålet undervisning betalas ut i takt med att man kan visa att man tillgodogjort sig kunnande – som man skaffar sig på en fri undervisningsmarknad.

  Migration: Rörelsefrihet globalt villkoras med bevis på ekonomisk garant som får ställa upp när resenären inte själv kan ordna sin hemtransport eller täcka kostnader den förorsakar under sin bortvaro. – Asylverksamheten utlokaliseras dit där den kan bedrivas resurseffektivast.

  Våldsbrottslighet: Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför bevakade enklaver är metoden för att ”gated communities” skall bli för problemklientelet medan fred och trygghet råder generellt.

  Repatrieringskostnader: De minimeras genom att man utvisas från och inte till. – Man transporteras till flygplats varifrån man är fri att ta sig vidare hemåt i mån av förmåga. Fängelse på bulgarisk trivselnivå för dem som smiter igen.

  Kostnader för lågproduktiva: Nedtrappning av bidrag och tvärstopp för omotiverat gynnande av folk som inte skall vara här.

  Gillad av 9 personer

 4. svenne skriver:

  ”Vem är de skyldiga förresten? Politikerna säger du kanske. Jag håller med men är också benägen att lägga skulden hos oss medelklassare själva. Sverige är en demokrati”.

  – För att kunna betraktas som skyldig till något så måste man ju ha haft en möjlighet att påverka det skeende som föregår detta. Ett skräckexempel är ju den grundlagsändring som beslutades i smyg år 2010 och började gälla året därpå. Till detta kan inte ”vi medelklassare” anse oss skyldiga.

  Utdrag ur ”Världen idag” den 3 dec 2010:
  ”I stort sett hela svenska folket var ovetande om grundlagsändringen när de gick till val i september. Vem eller vilka har utfärdat ordern om ”största möjliga tystnad i massmedia”?

  – Ett annat exempel är ju Agenda 2030 som redan nu är ett riktmärke för politiska insatser och som inte har fått uppmärksamhet – eller debatterats – överhuvudtaget:

  Utdrag ur ”Handlingsplan Agenda 2030”:
  ”Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan”.

  – Till begreppet ”humanitär stormakt” kan vi nu även lägga ”världens ledande hållbarhetsstormakt”. Inte heller denna satsning har medborgarna kunnat påverka eftersom det är en aktivitet som sker mer eller mindre ”under radarn”. Vi kan inte heller påverka Ceciliornas destruktiva agerande borta i Bryssel. Det vapen som ”vi medelklassare” har är ju rösträtten, men frågan är om detta hjälper med tanke på att politikerna med stor energi tar bort fokus från de ödesfrågor som nu är aktuella.

  Gillad av 19 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Om svenskarna hade intresserat sig för det, så hade de också informerat sig. Om de inte hade litat på sossseriet, så skulle de inte ha litat på pressen och statsteve. O.s.v.

   Sosseriet styr sedan mycket länge. Det har inte saknats opposition. Men folket har konsekvent förhånat oppositionen och valt socialismen.

   Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Om svenskarna hade intresserat sig för det, så hade de också informerat sig. Om de inte hade litat på sossseriet, så skulle de inte ha litat på pressen och statsteve. O.s.v.

   Sosseriet styr sedan mycket länge. Det har inte saknats opposition. Men folket har konsekvent förhånat oppositionen och valt socialismen.

   Gilla

 5. A skriver:

  Bra text PE. Men ingår ensidig statlig propaganda, skambeläggning samt mobbing som ett viktigt kriterium i definitionen av demokrati? Hur stora experiment kan man göra utan att fråga folket och ändå fortsätta kalla det för demokrati?? Det är en lek med ord PE. Makten utgår från folket…Se istället på frukten. Vad styr folket över ? Exakt vad PE?

  Mvh A

  Gillad av 8 personer

  • Cissi Blom skriver:

   ”Hur stora experiment kan man göra utan att fråga folket och ändå fortsätta kalla det för demokrati??”

   Bra och viktig fråga, som jag tror även Patrik ställer sig. När jag läste hans text fick jag en känsla av att sista meningen snarast var ironiskt menad.

   Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Är demokrati en illusion?

   Är demokrati mot naturen för:
   Hummerhonorna identifierar ju bossen snabbt
   och dras oemotståndligt
   till honom.

   Detta är en lysande genetisk strategi.

   Honor av många arter – så även människan,
   använder den mycket
   framgångsrikt.

   Gillad av 3 personer

 6. Björn G skriver:

  ”Men det verkar ju lufsa på trots allt, säger du sangviniskt”

  Näää, tvärtom det lufsar verkligen inte på!
  Vi är omgivna av våldtäkter, kriminalitet, terror, oro, no-go-zoner, extremism, sharialagar, kvinnohat och vanvettiga kostnader.

  Det är bara politikerna och media som ändå hävdar att allt går bra, och det samhälle de vill skapa är helt tryggt.

  Gillad av 13 personer

  • Cissi Blom skriver:

   ”Men det verkar ju lufsa på trots allt, säger du sangviniskt”. Var inte detta sangviniska konstaterande ironiskt menat? Åtminstone uppfattade jag det så. Ungerfär som det gamla skämtet om mannen som hoppade från Empire State Building och ropade ”so far so good” när han passerade 37-e våningen.

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Men han visste ju i alla fall vart han var på väg. Majoriteten av svenskarna är ju inte på det klara med vart nuvarande färdledare tar oss. För fattade de det så inte skulle de fortsätta rösta på dem. Eller…………..

    Gillad av 2 personer

 7. Lars skriver:

  Staten hade mycket stor betydelse. Du berörde lanthushållningssällskapet, men än större betydelse hade satsningen på järnvägsutbyggnad. (Ja, det fanns privata banor, de sista var inte förstatligade förrän på 50-talet eller tom 60-talet). Staten tog stora utländska lån för det.

  Det var på 1800-talet, men vi får gå ned till 1700-talet för att se hur man mha olika strategier stödde uppbyggnad av manufakturer och stödde jordbruket. Vidare får vi konstatera utbyggnad av skolväsendet tidigt 1800-tal, vi får se regler kring bankväsende som växte fram under 1800-talet och framåt. Man kan väl säga att staten skapade ramverk för marknaden. 1809 års regeringsform hade stor betydelse, men näringsfrihetslagarna 1867 hade ännu större betydelse vid sidan av annan lagstiftning. Andra statliga satsningar rörde telefoni, vattenkraftutbyggnad, sjukvård och andra statliga beställningar mm.

  Skog och malm stod för hälften av exporten i början på 1900-talet-

  Det var några axplock och du har säkert rätt i att importen av ideer efter franska revolutionen var stor, men samtidigt fanns en grund i 1600-talets utbyggnad av myndigheter och departement.

  Inte plats diskutera på djupet här, men det finns väl ingen tvekan om att ett modernare bankväsende spelade stor roll eller framväxten av bondekooperationen och finansiering av jordbruket och alltmer ökad produktion frigjorde resurser och det är väl ingen tvekan om att statliga infrastruktursatsningar gav en marknad för det blivande Asea och LM Ericsson? Staten lämnade i stort sett det privata näringslivet ifred, särskilt efter avtalen i Saltsjövande och så var det och är det fortfarande. Offentlig sektor växte dock ut kraftigt på 1970-talet.

  Gillad av 5 personer

  • Klas Göran skriver:

   Precis, den svenska erfarenheten är att det visst fanns en plan och att denna plan genomfördes uppifrån, vare sig det handlar om Gustaf Wasas centralisering, reformationen, skiftet i jordbruket, de liberala reformerna av näringslivet , Göta kanal eller stambanorna.

   Gilla

 8. V for Vendetta skriver:

  Jag tror precis som PE skriver att vi sitter låsta i landet. Staten kontrollerar allt vi gör, alla transaktioner, allt vi skriver på sociala medier via sina grupper t e x #jagarhar, de kontrollerar om vi skall bygga hus eller starta ett företag t o m antal hund i hushållet är vi skyldiga i lag att uppge. I ett ofritt land kan inte friheten skapa nydanande då kraften hos folket går åt att hålla sig undan. Ur detta kan det inte springa några nya källor med innovationer typ kullager eller Volvobilar. Till skillnad mot de Svenssons som levde för 100 år sedan måste dagens Svensson också dra försorg om ca 35% av folket i landet som inte försörjer sig själv, det bir helt enkelt inget kvar i börsen att satsa när fogden mätt ut de nya adelns andel. HUR skall vi ens kunna begära progression utifrån den spelplanen?

  Gillad av 11 personer

  • MartinA skriver:

   Förstörelse är sin egen möjlighet. Nydanande är inte bara att öka levnadsstandarden. Det är också att vi svenskar utvecklar själmedvetenhet och kulturell stridbarhet.

   Gillad av 3 personer

 9. Fredrik Östman skriver:

  Ja, svenskarna har röstat på socialismen i betydligt högre grad än någon annan nation. Den svenska mentaliteten är sossig. Också nu när socialismen kollapsar rakt på våra huvuden söker de flesta svenskar skydd i ännu mer socialism. Samtliga riksdagspartier är socialistiska, och dessa partier kommer att dominera Riksdagen också efter höstens val.

  Inget annat än mer våld, fler våldtäkter, högre skatter, död, plåga och elände, kan ändra svenskens mentalitet till ett aktivt avståndstagande från socialismen.

  Gillad av 14 personer

 10. Jonas skriver:

  Tack Patrik,
  Mycket glädjande att det fortfarande finns intelligenta människor som kan sätta fingret på det problem vi har i landet idag. Det tråkiga är bara att denna intelligens inte finns där den skulle göra bäst nytta dvs. inom politiken för där finns bara korkade, naiva och till och med outbildade människor utan erfarenhet och de alla ser bara till sitt eget bästa.

  Gillad av 3 personer

 11. Östrahult skriver:

  Jo detta är väl variation på samma tema som ofta förekommer på DGS. Det handlar således om att landet befinner sig på ett sluttande plan och att det faktum att det inte är värre än vad det är beror på historien med bl a ett mycket konkurrenskraftigt näringsliv.

  Nu kan vi se fram emot någon form av kraftig kursändring innehållande saker som:

  • Offentlig sektors kollaps med radikala förändringar i välfärdssystem
  • Radikal omstöpning av arbetsmarknad
  • Radikala förändringar i medborgarnas privatekonomi, t ex i form av kraftiga värdefall på pensioner, bostäder
  • Etc.

  Även om det finns gott om folk som intellektuellt är kapabla att se dessa kommande förändringar så kommer inte dessa att ske på ett ordnat sätt tror jag. Det blir troligen rätt kaotiskt.

  Gillad av 5 personer

  • V for Vendetta skriver:

   Jag tror endast sista punkten privatekonomi blir kaotisk då den träffar gemene man i veka livet. De andra punktera kan man kanalisera om via statliga bidrag och subventioner så de smygs in i vardagen istället för att ramla ned från himmelen som tung metall.

   Gilla

 12. Östen skriver:

  Folk är skyldiga själva men inte i närheten på den nivå som makthavare och journalister, för folk i allmänhet har fortsatt arvet som beskrivs ovan och grävt där de stod, men den politiska parasitklassen har vuxit och vuxit och vuxit, varför jobba och konkurrera med andra som kanske är dugligare om du redan i skolåren kan få mer uppmärksamhet genom att gnälla och organisera dig? Problemet är att de värsta organiserar sig och när de insåg att det inte fanns nog av dem så har man i hela Europa massimporterat flera till sina egna led, urvaletav människor, inte fattiga kineser eller filippiner eller nepaleser är självklart, man vill för allt i världen inte ha hit folk som kommer att tillhöra en medveten medelklass som klarar sig själv. Det är också därför man känner sådant släktskap med muslimerna, precis som kommunister och socialister och pk-ister så vill de organisera sig och marschera och förtrycka alla som inte tycker som dem. Det är också självklart att man INTE VILL att de skall klara sig själva, de är helt enkelt perfekta när de inte kan svenska och får bidrag, bara de röstar socialdemokratin och 7-klövern.

  Frank Dikötter har skrivit en ny bok om dynamiken vi ser i Sverige, fast i Maos Kina. Det fruktansvärda med socialdemokratin är att kommunismens massmord är ganska väl kända, och man går ändå ner för denna väg där man förstatligar allt. Vi har sett vad det leder till att staten bestämmer vad som skall göras, ändå gör man det igen. Vanligtt folk behöver mer utbildning i vad kommunism leder till, det är en kontinuum från socialdemokratin till kannibalismen som Mao skapade, man sålde sina barn för att få mat.

  http://www.econtalk.org/frank-dikotter-on-maos-great-famine/

  Gillad av 6 personer

  • Östen skriver:

   Den mest försåtliga socialismen nu är den som Patrik varit med att skapa, vi har nu företagare som kan LÅTSAS driva privata företag, men alla intäkter kanaliseras via skatten, Patrik själv har ju satt ett fruktansvärt vapen i händerna på socialisterna och kommunisterna. Precis som vi länge bara låtsat att vi har demokrati (men nu upptäcker att etablissemanget inte egentligen trodde på den) så kan vi nu låtsas att vi har marknadsekonomi. Jag har aldrig fattat varför varje gång statlig verksamhet ”såldes ut”, varför man inte sänkte skatten med motsvarande kronor och ören, tågen, kraftverken, skolorna, vårdinrättningarna, var blev de motsvarande skattesänkningarna av? Maos bönder var mer medvetna, de förstod att staten stal deras arbete och egendom, det är på precis samma sätt med socialdemokratin och den svenska 7-klövertaktiken, men man lärde av Mao och Stalin, man kunde inte öppet stjäla och förslava som de gjorde, utan fick göra det på ett slugare sätt så man kan lura folk att de är fria, äger sin egendom och har demokrati. Men NU, nu är vi förvisade till bloggar och förföljs, vi får veta att ikke godkända partier är nazister och homofober (dvs onda) och hela vårt liv är stulet i arbete för staten och de flesta är belånade upp till öronen för att de inte ens kan betala för sina bostäder med sitt eget arbete för att staten tar allt. Fy fan.

   Gillad av 9 personer

 13. Aha skriver:

  Vi har det bra, men vi kunde ha det bättre. Det verkar som om de som försvarar de pågående misslyckandet inom migrationen låter sig nöjas med första delen; vi har det bra varför vara så njugg mot fler migranter?
  Att vi överhuvudtaget har det bra beror i huvudsak på en sak; den tekniska utvecklingen som hos oss har fått stor spridning kanske mest tack vare en hög kunskapsnivå hos befolkningen (till skillnad från u-länder som inte förmår skala upp införande av up to date teknik). Att se en modern grävmaskin i verksamhet är ett under av teknisk fulländning. Den befriar människan från miljarder arbetstimmar som då kan satsas på annat såsom vård.

  Jag tvivlar på att dagens generation med femtiotals teknik hade gjort ett bättre jobb än femtiotalets generation. Sverige var då på gång att nå sin högsta position i välståndsligan; plats nr 4, antagligen hade det varit plats nr 1 om vi hade kunnat tillgodogöra oss stordriftsfördelarna såsom i USA som låg före oss.
  På den tiden jobbade många i direkta operativa yrken som genererade materiell välfärd såsom skolbyggnader, sjukhus, infrastruktur etc. Idag har pendeln svängt, det välfärdsindustriella komplexet har brett ut sig.

  Idag har vi flummat till det så att de basala områdena inte hänger med; köerna växer inom vård och äldreomsorg, staten klarar inte att försvara det inre och det yttre våldsmonopolet, infrastrukturen är för liten och dåligt underhållen.

  Etablissemanget har genom decennier förvaltat Sverige dåligt. För detta är jag förbannad.

  Gillad av 11 personer

 14. Östen skriver:

  Det är ett moment-22, de värsta organiserar sig och kräver rättigheter alltmedan de bästa jobbar och slavar ihop till skatten, vi måste nog gå emot vår egen natur och organisera oss, för mig blir det AFS, jag håller med SD i mycket med ekonomiskt är de sossar, och detta vänder inte på en mandatperiod. Alle man på däck.

  Gillad av 4 personer

  • Östen skriver:

   THE SECOND COMING

   Turning and turning in the widening gyre
   The falcon cannot hear the falconer;
   Things fall apart; the centre cannot hold;
   Mere anarchy is loosed upon the world,
   The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
   The ceremony of innocence is drowned;
   The best lack all conviction, while the worst
   Are full of passionate intensity.

   Surely some revelation is at hand;
   Surely the Second Coming is at hand.
   The Second Coming! Hardly are those words out
   When a vast image out of Spiritus Mundi
   Troubles my sight: a waste of desert sand;
   A shape with lion body and the head of a man,
   A gaze blank and pitiless as the sun,
   Is moving its slow thighs, while all about it
   Wind shadows of the indignant desert birds.

   The darkness drops again but now I know
   That twenty centuries of stony sleep
   Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
   And what rough beast, its hour come round at last,
   Slouches towards Bethlehem to be born?

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Tommy Robinson är Messias denna gång. Han är precis lika omöjlig och outhärdlig som den förra. Han kommer att avrättas för vår skull. Tommy Robinson är den andra Messias.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    ”Varför är den kloke ond? Varför är den gode dum?”

    Denna fråga dyker upp såväl i Shakespeares skådespel som i Yeats dikt. Den är den kanske mest central frågan av dem alla.

    Om så är fallet finns det väl inte särskilt mycket hopp. Vi som är födda i skuggan av de båda världskrigen, i ett land som inte drabbats av krig eller invasion under vår eller våra föräldrars livstid, med tillgång till färsk mjölk och skogar fyllda av bär och vilt, kraftalstrande vattendrag, luft som ännu inte är helt nedsmutsad av diverse föroreningar, politiker som, trots fascistoida drag ännu inte helt lyckats omvandla dem till mardrömslik verklighet, med frihet att förflytta oss ut i världen och uttrycka våra tankar på Det Goda Samhället; har kanske anlednng att sända en tacksamhetens tanke till de goda omständigheter som gett oss en liten strimma av hopp om en utveckling av tillvaron för dem som kommer efter oss i positiv riktning.

    Yeats och Shakespeare hade dock förmodligen bättre insikt i människans bräckliga natur och kunde uttolka följderna härav på ett effektivare sätt än vi någonsin mäktar med. Det kanske vi trots allt ska vara glada för.

    Gilla

 15. Valfrihetsrevolutionen skriver:

  Under min uppväxt hörde jag ständigt tjatet från vuxenvärlden, om hur hemskt det var med bortskämda barn. Något som till varje pris måste undvikas.

  Som äldre vuxen förstår jag bättre vad de var ute efter. Och även att vi förlorat några generationer.
  Att pumpa upp nya generationer till fullfjädrade överviktiga egon, kan knappast vara direkt samhällsnyttigt. Att skapa centrumseende superegoister, i större antal, kan rentav bli farligt. För hur tänker sådana människor? Som reducerar alla andra och höjer sin egen fattningsförmåga, utan att verkligheten själv ger någon sanktion åt det.
  Som uppfattar att andra står i vägen för deras egna självklarheter. Kanske inne i en flygplansgång, och där förhindra rättvisans gång. Att man intervenerar i övrigas färd genom livet, och får stöd för det från en lagens representant. Att självvald etik står över juridiken. Där ens egna idéer och inställning till livet betraktas som sanningar, lika självklara som luften vi andas och marken vi går på.

  Ett par generationer av curlande och fri fostran har skapat kaxiga generationer, där vissa starka bara ta för sig. Som om världen enbart är till för dom, inklusive deras ”etiskt oantastliga idépaket”.

  De bortskämda generationerna har tagit över. De som med stor frenesi jagar andras tankar och yttranden.
  Som enbart accepterar den egna tanken om livet.
  Där insikter om radikalt andra typer av samhällen saknas helt. Samhällen där alla former av skyddsnät aldrig hissats upp.

  Har vi fostrat fram generationer av egoistiska monster? Samhällsförbättrare och myndighetsrepresentanter som uppträder som fullblodsaktivister? Världsförbättrare som vill sätta sig själva i centrum. Inte i kraft av klokskap, kunskap och erfarenhet. Utan med hjälp av ett välutvecklat ego.

  Nu vet jag vad bortskämdhet kan leda till. Och varför äldre generationer skydde den som pesten. Samhället står nu med fladdrande segel. Vi övriga har fått bommen i huvudet. Nya generationerna styr nu skutan Sverige. De som, som barn fick välja färg på glassen och karamellerna, medan kön bakom växte sig lång. Valfrihetsrevolutionen har inte skapat vidsynta människor. Enbart en mångfald av egotrippade superegoister. Vana att få det som de vill. Vi styrs nu av de bortskämda generationerna.

  Gillad av 8 personer

 16. Jan Andersson skriver:

  Den starkaste motorn bakom vår egen industrialisering och framväxt av några av våra mest kända företag var att England (där industrialismen började) gjorde slut på sin egen skog som var nödvändig för att göra träkol till järnframställning. Sverige hade redan då skog i överflöd och vi fick frågan, och exporterade sedan det mesta järnet som England behövde. Det varade ända till ca 1870 då exporten minskade kraftigt eftersom engelsmännen uppfann metoder att smälta järn med sitt eget stenkol. Det ledde i Sverige till en enastående snabb och omfattande omställning från järn och stål till massa och papper istället och på den vägen är vi fortfarande.

  Från Småland i söder och upp till norra Dalarna fanns under trehundra år otaliga små smält- och smideshyttor; varje ortsnamn på -berg, -hammar eller -fors vittnar om denna industriepok.

  Tillståndsgivningen var hårt reglerad av Konungen och Järnkontoret i Stockholm, som hade egna lantmätare som bedömde hur mycket skog som fanns och angav en maxproduktion för varje hytta, för att skogen inte skulle ta slut här också.

  De som startade det hela var från början bergsmän (lokala grupper) men sedan i allt högre grad inflyttade bruksägare (brukspatroner) som kunde finansiera den nödvändiga moderniseringen och rationaliseringen; i Västsverige kom många sådana även från Norge.

  Exportkraven var också höga, utskeppning fick bara göras efter kvalitetskontroll och vägning i vissa så kallade Järnvågar som sattes upp efter vissa vattenvägar.

  Att det är dessa brukspatroner, handelsmän och liknande personer som har byggt upp Sverige till ett modernt västland råder det inget tvivel om. De hade sina rötter och handelshus i de största städerna, varifrån de skötte alla sina åtaganden där det fanns pengar att hämta.

  Under den långa sillperioden på sjuttonhundratalet när man kunde skotta upp sill från land på svenska Västkusten, ägdes i stort sett alla salterier och trankokerier av sådana handelsmän; ingenting av lokala ägare. Handelsmännen skaffade sig också en hel armada av fraktfartyg som exporterade sill och tog in returfrakter ända från Västindien i form av råsocker.

  En typisk representant för sin tid var Christian Eberstein i Norrköping.

  I ett genomsocialiserat land som Sverige nu har blivit finns ingen plats för den frihet och den vinstmöjlighet som dessa personer åtnjöt, och därför hanteras våra största företag nu från utlandet där inte kräftgången varit fullt så snabb. Devisen ”Alla behövs” är alltså genomfalsk, ingen skapar längre nya lukrativa branscher i Sverige som behöver många nya anställda.

  Ändå har vi kvar skog och malm i oändlig mängd. Det är ett svårt underbetyg åt våra makthavare att inte kunna skapa intresse från nya industrialister som kan ta hand om våra fantastiska resurser som förr i tiden.

  Gillad av 5 personer

 17. bengtakewennberg2017 skriver:

  En annons för en aktuell utblidning börjar så här:
  Ledarskap – så skapar du motiverade, effektiva och välmående medarbetare och team.
  Den underliggande tanken är HPR. H= hierarki, dvs få skall bestämma över många. P=paternalism, dvs de många skall lockas att göra som de få vill genom belöningar och straff. R=resultatstyrning, dvs det är bara de som strävar i linje med de ambitioner som hålls av de få i eliten som har en plats i samhället.
  Är det så vi vill ha det?

  Gillad av 2 personer

  • Rolf Wasén skriver:

   Nej då går det med stor sannolikhet åt Häcklefjäll. Om det nu inte är så att denna elit har övernaturliga insikter och förmågor. Motsatta extremen att alla gör som de vill lär heller inte fungera så det gäller att hitta mellanlägena!

   Gilla

 18. JL skriver:

  Intressant det där med hur stor del av BNP som utgörs av statligt ”värdeskapande”.

  Försökte göra lite research själv och trillade först in på OECDs hemsida. Ca 50% avseende Sverige som Patrik skriver.

  Inte värst i klassen dock, ”endast” 6a i världen tror jag det var. Vad sen pengarna används till är en annan fråga…..

  Finland ligger högre än Sverige. Gissningsvis har man där prioriterat t.e.x försvar och skola framför aktivism, gymnasieamnestier och genusvetenskap.

  Ville även jämföra med lite andra länder då vi visserligen lämnat Sverige, men ännu inte landat i slutdestinationen. Hittade inte samtliga länder hos OECD och landade då istället här:

  https://m.theglobaleconomy.com/rankings/Government_size/

  Data från World Bank sägs det.

  Någon som vet varför dessa siffror skiljer sig så mycket från den data OECD presenterar? Avsevärt lägre andelar av BNP för samtliga nationer.

  Samtliga länder vi spanat på ligger iaf långt efter Sverige avseende statsapparatens andel av BNP. Friskhetstecken.

  Gilla

  • Lars skriver:

   https://www.adlibris.com/se/bok/gdp-9780691169859

   Den här läsvärda och lättlästa boken av en finans professor ger en hel del kring hur man ska förstå GDP (BNP) och hur man kan jämföra mellan länder och varför måttet nu kanske börjar bli föråldrat, inte mäter vad man vill.

   Generellt om Sverige kan vi konstatera att skatterna är c 44 % av BNP (Näringslivets ekonomifakta) och att det inte är mycket större än övriga länder i Väst Europa och Peterson Institute har visat i en rapport att med hänsyn till skillnader som att i USA är det oftast avdragsrätt från skatten som avser sociala nyttrigheter, så ligger även de på ca 35 % av BNP.

   Sverige har en stor offentlig sektor och det medför att BNP undervärderas eftersom man måste utgå från kostnader när man beräknar sektorns förädlingsvärde. Bankväsendet höjer troligen BNP för mycket i länder som USA och GB. Inan 1963 beräknade man värdet på ett annat sätt som närmast betraktade den finansiella industrin som ett negativt bidrag. Idag är bidraget till BNP i USA och GB ca 8 % och 12 %.

   Jämförelser mellan länder bör ske till Price Purchase viktad BNP dvs köpkraftsjusterad BNP, men det ger problem kring hur man samlar in prisstatistik och viktar vilket ger för låga resultat särskilt för u-länder dvs generellt är man ju beroende av att olika länder har olika konsumtionsmönster.

   BNP och BNP per capita används slentrianmässigt, det finns inget bättre mått, och det visar ju en utveckling för ett givet land år från år (men då priskomponenten som används för att justera för inflation är avgörande så är det inget trollspö. FNs regelverk för beräkning av BNP omfattar ca 800 sidor och få ekonomer är insatta i hur det går till. Problemen med att samla in data från olika källor är enormt.

   Vad som talar för att måttet börjar bli obsolet är att tjänsteproduktion har så stor omfattning, ca 75 % av ekonomin, och den är mycket svårmätbar vad gäller förädlingsvärde då dels kvalitetsförbättringar och dels ökad variation har kundvärde. Exempelvis kostar en PC idag kanske fem-sex tusen, men prestanda är bättre än en PC för 50-tusen för tjugo år sedan. Andra fall är t.ex. utbildning, hur mäter man förädlingsvärdet? Ska man vänta till eleven pensionerats för att kunna mäta utfallet? Sjukvården, vad innebär det att patienter ofta kan skickas hem samma dag efter en operation, titthålskirurgins revolution? Röntgen, tomografi? Hur mäter man den kvalitetsförbättringen.

   Viktigt att observera att BNP främst avsåg materiella varor, viktigt på 40-talet under krig då måttet utvecklades. Det avser inte att mäta välfärd utan resursanvändning i ekonomin.

   Gilla

   • LJ skriver:

    Tack Lars. Inser problemen med BNP när tjänstesektorn växer.

    Det kanske är mer relevant att jämföra nivå av skattetryck mellan länder?

    Å andra sidan har jag inget emot att betala hög skatt om jag känner att pengarna används väl, och till medborgarnas bästa. Att sjuka får vård, att pensionärer tas hand om, att rättväsendet fungerar väl, att landet har ett starkt försvar etc.

    Jämförelsen Sverige vs Finland återkommer i huvudet. På andra sidan Östersjön har de krig haft krig i mannaminne. Sverige framstår mest som fredsskadat.

    En avgörande skillnad?

    Egna erfarenheter smäller högt när det handlar om förståelse för vad som är viktigt.

    Gilla

   • Östen skriver:

    @LJ ”om bara”

    Om bara skatten används..
    Om bara Stalin inte sände folk till Gulag
    Om bara vi inte massimporterat klienter till VIK
    Om bara Ebba inte blev lemlästad
    Om bara Mao visste att sparvar åt skadeinsekter
    Om bara..

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    LJ. Att jämföra skatter mellan länder ger motsvarande problem eftersom länder skiljer sig åt mellan vad man betalar privat eller via privata försäkringar och på vilket sätt statliga medel ligger till grund för tjänsterna. I USA är t,ex.. utgifter för sjukvård och andra sociala utgifter avdragsgilla och jämför man rakt över så är skatterna lägre än i väst Europa, men tar man hänsyn till att ett skatteavdrag är detsamma som en direkt subvention så visar det sig att man via skatten i USA betalar mycket för deras form av välfärdsstat. Likaså är det många länder som Sverige som beskattar pensioner och andra bidrag trots att det endast är nettot som belastar stat och de arbetande medan andra länder inte gör det. Det förskjuter bilden av statens utgifter när man enbarts er bruttot utan att räkna in återflödet. Googla på Peterson Institute och skattejämförelser. Jag minns inte exakt vad jag sökte på eller vad rapporten hette. En stor skiullnad mellan det svenska och det amerikanska systemet är hur det slår på inkomstfördelningen. Här i Sverige med gratis sjukvård så utjämnas inkomster på så sätt, att skattesubventionera ger bättre möjlighet för de med höga inkomster, med välbetalt arbete att söka vård. USA har mycket stora inkomstskillnader och närmre 25 % räknas som fattiga.

    Observera att skatter i de moderna industriländerna främst är till för att hantera inkomstöverföringar mellan generationer och till andra som sjuka osv, samt att minska resursanvändning drivet av privat konsumtion och öka den i offentlig regi (som bibliotek, sjukvård, försvar, rättsväsende osv) för att man inte ska få överhettad ekonomi. Pengarna tar ju inte slut! men privat konsumtion och offentlig måste balansera totalt sett inom landet.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars,

    ”Pengarna tar ju inte slut! men privat konsumtion och offentlig måste balansera totalt sett inom landet.”

    Vad menar du? Privat och offentlig konsumtion balansera? På vilket sätt då`? Om all konsumtion är privat behövs ingen offentlig. Vad är det då som ska balansera?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle Reimers: I ett land med egen valuta tar inte pengarna slut, man kan skapa mer, men man får inflation. Det är resursanvändningen som måste balansera mellan offentlig och privat verksamhet (oavsett vilken fördelning man vill ha). Antar vi full sysselsättning så kan inte det offentliga öka sin produktion utan att det privatas produktion mot marknaden minskar, men dynamiskt sett med produktivitetsförbättringar, infrastruktur, utbildning etc. så kan ju produktionen i sin helhet öka över tid. Vi har ju haft en god ekonomisk tillväxt i landet under 150 år som bekant.

    Gilla

 19. oppti skriver:

  Medias och styrande politiker förtiger problem kopplade till migrationen.
  Hörde i P1 att en ung flicka frågade om varför det är så svårt att få bostad för unga.
  Frågan besvarades av M Kristersson.
  Helt utan att nämna att vi befolkas av nya Svenskar som får boende.
  Det rör sig om så många att de motsvarar en dubblerad befolkningstillväxt.
  Svårt planera för dessa nya som konkurrerar med unga om billigt boende.

  Gillad av 3 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   Ja, media och styrande politiker både ljuger om och förtiger de gigantiska problem invasionen har medfört. PK-media bär huvudansvaret till att folk är förda bakom ljuset. Hade medelklassarna fått korrekt information, hade SD, AfS och MED tillsammans fått absolut majoritet i riksdagen.

   Ett litet konkret exempel från en liten skånsk kommun:
   Lokaltidningen Norra Skåne skriver (1/6 -18) att ”Knappt 22 miljoner ska sparas och över 50 tjänster försvinner.”
   På helsidan nämns inte orsaken till besparingen; att stora migrationskostnader i år har överförts från staten till kommunen.
   Inte heller de ansvariga politikerna berör orsaken till att 50 personer blir av med sina jobb och kommunens service drastiskt skärs ned.

   Politikernas kommentarer är istället:
   ”Vårt mål har hela tiden varit att besparingarna ska synas så lite som möjligt bland invånarna, säger oppositionsrådet Niklas Larsson (C).”
   (och att orsakerna ska synas så lite som möjligt borde han tillägga)

   Kommunalrådet Marika Bjerstedt Hanssons kommentar:
   ”Vi vill dämpa den oro som skapas när man man pratar om besparingar och nedskärningar.”
   Ingenstans på helsidan nämns orsaken till besparingarna och journalisten har naturligtvis varken vilja eller mod att nämna den.

   Gilla

 20. Hawwa skriver:

  Ja, jag tror också att vi har de politiker vi förtjänar.
  Jag har just blivit påmind om är hur kort minnet är. Håller på att rensa i bokhyllan och hittar ”Milda Makter” (-93) av Birgitta Wistrand, där hon beskriver hur Stiftelsen Positiva Sverige i motvind kämpar med att marknadsföra en positiv bild av Sverige.
  Hur skulle vi kunna hävda oss i EG-diskussioner?
  ”Svenskar är ofta missnöjda med sitt land” skriver hon och menar att en förmedlad negativ bild av vårt eget land väcker förvåning utomlands, samtidigt som vi paradoxalt nog verkar tro att förhållanden i Sverige är välkända utomlands
  Hur många gånger hörde man inte på 80-talet lyriska beskrivningar om andra länder, där ett av företrädena var just att de var ”osvenska”?
  Man undrar vad missnöjet med Sverige egentligen bestod (består?) i
  – Vad handlar detta fenomen om egentligen?
  ”De stigande förväntningarnas missnöje” kan spöka, men en annan obekväm tanke dyker också upp
  – Är det oss själva vi är missnöjda med? I så fall varför?

  Finns det något av en upplevelse av att vi är lite vingklippta i ett land där trygghet är främsta fokus och att vi kan påräkna oss att bli omhändertagna om vi inte riktigt räcker till?
  Den tryggheten är ändå inte något jag skulle vilja vara utan (även om jag i mitt liv tillhört de bidragsgivande, skulle ju situationen ha kunnat förändras). Kanske finns det ändå en risk i att de förutsättningarna bidrar till en känsla av beroende som urholkar känslan av stolthet.

  Gilla

 21. Steven Jörsäter skriver:

  Den fullständigt avgörande faktorn för utvecklingen i alla andra länder är de globala tekniska framstegen. Det är något humanister lätt glömmer. Helt oberoende av politik och samhälle så har alla länder som inte har motsatt sig modern teknik utvecklats kolossalt. Det gäller även Afrikas fattigaste länder. Men naturligtvis kan en vansinnig politik som i Zimbabwe eller Nordkorea ändå leda till stora bekymmer.

  I Sverige har politikerna haft det enkelt. De har egentligen inte behövt göra någonting. Utvecklingen har ändå kommit som ett brev på posten. Även i länder i vår närhet med destruktiv politik som i Sovjetunionen utvecklades enormt.

  Därför är den moderna politiska utvecklingen i Västvärlden mycket oroande. Den så kallade miljöpolitiken är oftast teknikfientlig. Det bästa exemplet är kärnkraften. Där stoppades i praktiken utvecklingen för 40 år sedan. Hade den fått fortsätta hade vi nog haft toriumkraftverk idag som hade kunnat förse världen med koldioxidfri energi i tusentals år medan vi hade haft gott om tid att fortsätta utveckla andra energislag istället för att behöva kasta oss i armarna på opålitliga väderkvarnar (som bönderna övergav så fort de kunde) och sopeldning.
  Feminismen är ett annat hot. Ytterst lite spetsteknik har utvecklats av kvinnor. De menar att de inte har haft chansen. Vi vet inte om det är så men det är ett stort risktagande att förlita sig på det.

  Allt detta kommer att ställas på sin spets under den kommande roboteran. Utvecklas eller försvinna blir valet.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Steven J — Vad är det för fel på sopeldning?
   Alternativet är att soporna (till stor del plast) troligen hamnar i världshaven och förstör miljön där.

   Thorium som energikälla låter däremot bra.

   Gillad av 3 personer

   • Jan Andersson skriver:

    ”Sopeldning” vid högre temperaturer kallas torrdestillation eller pyrolys och sker vid 500-1000 °C utan syretillförsel, då ämnena faller sönder utan att förbrännas. Mycket vanligt förr i kolmilor.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Varför är det ingen annan som utvecklat toriumreaktorer då?

   Energipolitiken kan ersättas med marknadsekonomi, om varje energiproduktionsform nödgas betala sina produktionskostnader fullt ut och då skall inte överses med kärnkraftens miljöskador. – Om kärnkraft villkoras med heltäckande försäkringsskydd, tvärdör den.

   Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    ”Varför är det ingen annan som utvecklat toriumreaktorer då?”

    Enkelt: man kan inte göra atombomber av torium. Tekniken var utvecklad redan i början av femtiotalet, men politikerna valde bort den eftersom de villa smyga in kärnvapnen under täckmantel av kärnkraftverken.

    Nu har kineserna återupptäckt den gamla tekniken och forskar för fullt. Ett toriumverk skall också eventuellt byggas i Japan. Så om vi vill ha ett sådant i Sverige så måste vi även i detta fall vända oss österut, fast vi har alla möjligheter i Sverige att forska själva och sälja denna framtidsteknik och på så vis tjäna storkovan på den dubbelt upp. Om bara MP vore undanröjda!

    Men snart måste väl alla nya vindsnurror ha regnbågsfärgade vingar också…

    Gilla

 22. brrr skriver:

  Stefan Molyneux talar med Ricardo Duchesne, ett mycket intressant samtal om den europeiska civilisationens historia, hur välståndet utvecklades här och hur det exporterades till andra delar av världen (de som var mottagliga).

  Dr. Ricardo Duchesne is a historical sociologist, a professor at the University of New Brunswick and the author of “The Uniqueness of Western Civilization,” “Faustian Man in a Multicultural Age” and “Canada In Decay: Mass Immigration, Diversity, and the Ethnocide of Euro-Canadians.”

  Gillad av 1 person

  • Hyllan skriver:

   Tackar, passade mycket bra. Högkvalitativ information av två som verkligen vill förstå vad som är unikt med vår civilisation.
   Fienden har avancerat mycket långt.

   Gilla

 23. Hyllan skriver:

  Märkligt att tilliten våra politiker lever på fortfarande är så pass hög. Att så många ännu ser något gott i DÖ-paktens politiker. Men hoppet är väl det sista som överger dem som investerat så mycket av sina liv i förhoppning om god utdelning. Svekets makalösa omfattning blir i vart fall alltmer uppenbart för alltfler. Nordmännens raseri växer.

  Gillad av 3 personer

 24. MartinA skriver:

  ”Vem är de skyldiga förresten? Politikerna säger du kanske. Jag håller med men är också benägen att lägga skulden hos oss medelklassare själva. Sverige är en demokrati.”

  Om det är demokratin som har gjort det här mot oss svensakr kan demokratin dra åt helvete.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Demokrati kan inte fungera utan robusta spärrar mot socialism (och extrema former av liberalism). Det har USA, och det hade flera européiska länder länge, i sina konstitutioner och i sin moral. Andra världen, världskommunismen, fungerade länge som en alternativ spärr mot socialismen i Första världen och i dess skugga atrofierade många av de lokala spärrarna, de förföll och förstördes för att de för tillfället inte behövdes. När så världskommunismen föll samman 1989 stod Första världens demokratier (utom USA) helt utan skydd mot socialismen.

   Gillad av 4 personer

 25. Folke Lidén skriver:

  Av en händelse råkade jag bläddra på svt.play. Hittade Bengt Bratts serie Träpatronerna från 1984.
  Den handlar om skogsbolagens framväxt i mitten av 1800-talet.
  Elaka och hänsynslösa sågägare som lurar och plågar den fattiga men hederliga befolkningen.
  Intresset för min del är de många scenerna där man visar hur skogsavverkning gick till.
  Jag har en hel del att jämföra med. Min pappa var timmerkusk på 40- och 50-talet. Jag tillbringade mina första fem vintrar i timmerkojor eftersom mamma var kocka för laget.

  Även om det inte var fullt så illa som i Träpatronerna var det ett tufft jobb på dagarna i skogen och på nätterna i kalla kojor (ishinna i vattenhinken på morgonen).

  Vad vill jag ha sagt med det?
  Jag lutar mer och mer mot Montesquieus idéer.
  De människor som fanns i min barndoms kojor hade hög arbetsmoral och det var inte tal om att ”känna sig lite dålig” på morgonen. Det gick ut på att jobba hårt och ständigt försöka överträffa sig själv. Det fanns inget utrymme för latmaskar.
  Det var helt enkelt för tufft och för kallt. Om man inte jobbade hårt såväl sommar som vinter frös man själv och djuren svalt ihjäl. Om man inte hade kört ner posten (timret) till älven på våren uteblev betalningen.

  Jag tror att människorna från min barndom skulle ha jobbat betydligt mindre om det varit 20 grader varmt året runt och man kunnat plocka frukt från träden.

  Det jag inte riktigt kan förklara är hederligheten och empatin som folk hade för sådana som var ”lite för mindre” som man sa. Jag kan inte heller trovärdigt förklara att mina föräldrar sa åt mig att lära mig läsa, skriva och räkna ordentligt. Troligen var det för att dom i början på 50-talet såg att det fanns en möjlighet att läsa vidare för sonen (som enligt deras utsago hade läshuvud), något som inte var tänkbart när dom växte upp.

  Gilla

 26. R skriver:

  Poliserna i Västerås tog skydd bakom sina fordon.
jaha……varför sköt dom inte nu?
när invandrarna härjar, ja då springer polisen och gömmer sig.
när det ljusnar får väl polisen i vanlig ordning bjuda på bullar och 
saft och skapa dialog

  

Bilbränder och stenkastning mot brandmän och polis är bara ett av många fenomen som Sverige inte skulle haft alls eller i samma omfattning utan massinvandring.
Här hela listan över dom fenomen som Sverige inte skulle haft alls eller i samma omfattning utan den kostsamma och destruktiva massinvandringen:
IS-terrorister, religiös könsapartheid, vägpirater, stenkastning mot polis och dylikt, gruppvåldtäkter, hedersmord, parallellsamhällen, våg av åldringsrån, barnäktenskap, polygama äktenskap, tvångsäktenskap, tält- och husvagnsläger, klanfejder, bilbränder i förorterna, gängmord, No Go-Zoner, ökad etnisk segregation i samtliga 290 kommuner, stora krockar mellan kulturella värderingar, ökad främlingsfientlighet mellan olika grupper, oskuldskontroller, könssegregerade simhallar/skolklasser/bussar, raketskjutningar och överfall utav blåljuspersonal, beskjutning utav lokaltrafik. hindrande utav hemtjänstpersonal och postmän, balkongkastningar, fler trafikolyckor,
stenkastning från broar, organiserat tiggeri, Islamisering, könsstympning, sjunkande skolresultat, Taharrush, import av Halalkött (extra djurplågat kött), ramadan, comeback av tidigare utrotade fenomen som t.ex vägglöss, mässlingen och tbc, terrorattentat, hot och attacker mot sjukhuspersonal, lärare med undermåliga kunskaper i Svenska, enorm ökning av våldsbejakande Islamister, får och lamm som stjäls och halalslaktas, Invandrargäng som terroriserar och stör ordningen på Svenska bibliotek,

  Gilla

 27. R skriver:

  Spridning av den ovanliga sjukdomen bakteriell hjärnhinneinflammation, Meningitis där fem och femton procent som drabbas får bestående men eller avlider, kraftig ökning av antalet HIV fall,
allt allvarligare hot och våld i kollektivtrafik i områden som t.ex Rinkeby, Tensta och Bergsjön där inte ens väktare kan hantera situationen och där det krävs poliseskort för att kunna garantera säkerheten. Samtidigt som man varit tvingade av säkerhetsskäl att låta folk som vägrar att betala åka gratis, fler hot mot bevispersoner, målsäganden och vittnen i dom Svenska domstolarna, fördubbling av antalet anmälningar om hot och våld i skolan, beskjutning av flerfamiljshus med automatvapen, förskolebarn som retas och mobbas för att dom äter fläskkött eller inte bär sjal,
tunnelbanestationer där biljettkontrollanter och ordningsvakter inte får arbeta utan understöd av polis på grund av en alltför allvarlig hotbild, ökning av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism, sjukhus som måste bevakas av krigsutrustad polis, ingen paketutkörning av statliga Postnord i vissa alltför farliga invandrartäta områden.  Gilla

 28. Lars skriver:

  Jag vill föreslå en hel del av kommentatorerna att byta glasögon, inte för att de har så fel, men för att de förleds tro att propaganda är verklighet.

  1) Var socialdemokratin dålig?

  2) Har man fört näringslivsfientlig politik i landet?

  3) Har staten saknat betydelse i detta land, men annars i alla andra, som också moderniserat sina länder?

  4) Finns det något land som utvecklats till industriland UTAN medveten statlig politik?

  Gilla

  • Östen skriver:

   1 ja, det ser vi nu när rättighetstänket kulminerar med massinvandring och islamisering, det ena är en följd av det andra.
   2 ja, att det gått bra betyder inte att det inte kunnat gå bättre
   3 så klart kommer en del gott med det onda, fattas väl bara annat med över 50%-igt skattetryck, det krävs ett fullt ut kommunistiskt system för att fullständigt ta kål på folks initiativkraft, det har gått bra TROTS socialdemokratin, ett starkt djur kan bära många parasiter, men inte hur många som helst.
   4 så klart behövs en stat och lagar, att vara mot socialdemokrati och ett högskattesamhälle betyder inte att man inte inser behovet av en stat, frågan är hur stor den skall vara, och vad den skall ägna sig åt, där exempelvis Pride och genus inte är en del. För stora resurser för dem som inte jobbar ihop dem leder ofelbart till felanvända resurser, överallt i världen, sparvar hos Mao, genus och massinvandring och kamelmjölksgårdar i Sverige.

   Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    1 håller jag med om. Det är en följd av vänstertänkande från 70-tal och framåt. Men det är inte avgörande för utvecklingen fram till 1970. ‘
    2 håller jag inte med om fram till 1970. Sverige hade hög tillväxt och var redan framgångsrikt och ett utvecklat land och siffrorna var helt i paritet med tex USA. Om inte om hade varit, så kan man inte se det för det kan man inte veta. Från 70-talet hade vi omväxlande vänster och höger regeringar och det är svårt förstå att högern skulle vara oskyldig politiskt? Folks initiativkraft…ja det är väl känt att få storföretag skapades fram till ca 1990. Det var Tetra Pac, IKEA och efter krisåtgärder på 90-talet och ändrad ekonomisk poltik har vi sett en del nya företagskonstellationer växa fram, många via uppköp, så efter 1990 har vi ändrat läge efterhand. Vanligt folks initiativkraft skapar inte så många företag, inte framgångsrika medelstora. Det krävs mer idag än tidigare av kapital och kunskaper.
    4 Är det verkligen relevant vara så emot en huvudfiende, socialdemokratin? Det är ju så näringsliv och de borgerliga drivit politik sedan 1970-talet, block politik. Var de särskilt framgångsrika i regeringsställning eller i kohandel i riksdagen? Jag betonar ordet relevant dvs hur stor betydelse i synen på verkligheten ska det få ha? Särskilt i ett läge där socialdemokratin backat i två decennier och backat i hela Europa?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Och var snäll kolla med verkligheten, vad de borgerliga partierna gjort och borgerlig media med avseende på invandringen sedan de upphävde stoppet 1991.

    Gilla

   • Östen skriver:

    @Lars, jag ser som sagt borgerligheten ja väl sedan 70-talet som varande socialistisk, bara en liten smula mindre, och på senare år så har skillnaden varit nästan noll, den stora reformen med vård och skolor som verkar uppta Stockholmsborgare (för att de känner någon eller är släkt med någon som skott sig) är ju ändå betald via skatten, det är inte privat. Så hela Sverige har varit sossigt, hela mitt liv. Inte fylldes TVn med Kalle Anka när borgarna vann, det var samma sosseskit som alltid.

    Gilla

 29. Östen skriver:

  Vissa tycker att det är hög risk att rösta AFS (eller MED) i valet, men detta är mitt huvudscenario: SD blir största parti med kanske 25-30%, men redan nu så är alla i 7-klövern på det klara med att det säkraste är

  1) att samarbeta ännu mera öppet för att stänga SD ute samt,

  2) för att förhindra att SD blir massivt störst 2022 så försöka med alla medel utpressa och locka SDs partitoppar att överge och mildra sitt budskap på alla fronter, i synnerhet vad gäller invandring (något man redan kan skönja). Man kommer att säga att vi möts på halva vägen (vilket nog blir 10% eller inget) mot att SD-folk får ”inflytande” och poster och ”normaliseras”. Annars säger man, så kommer vi i 7-klövern att sätta i hälarna och 50% det får ni inte 2022 och kanske inte ens valet efter, så varsågod att stanna hemma från Nobel och kallas rasist i åtta år till. Gör ni som vi vill så väntar istället guld och gröna skogar och ambassadörsposter.

  Därför, tänker jag, så kvittar ett par procent på toppen av SD, SD kommer att stängas ute nästan säkert nästa mandatperiod, och jag kommer att rösta AFS så att SD känner hotet av kannibalism både från etablissemanget som anammar en smula av politiken men inte så det gör skillnad för svenskarna, och från AFS om de överger det konstruktiva invandringsmotståndet och motsätter sig återvandring.

  Gillad av 2 personer

   • Linden skriver:

    Instämmer.
    Det blir en ny DÖ därom råder inget tvivel.
    Jag ser fram emot att se Kasselstrand och Jeff Ahl i talarstolen.
    Samtidigt blir de en blåslampa i baken på SD som börjar bli lite lösa i hullet.

    Avslutningsvis tycker jag om partiledaren inställning till att Afs kandidater till riksdagen ska ha en rejäl skolutbildning och arbetslivserfarenhet. I motsats till flertalet av de som nu styr vårt land.

    Gilla

  • Lars skriver:

   AfS skrämmer bort väljare från SD och tar dessutom väljare. De är orealistiska och kommer inte in i riksdagen. Vad är syftet med ditt förslag? Vill du inte att SD ska påverka de andra partierna så de förändrar invandringspolitiken? De är väl medvetna om att de har en växande opinion mot sig. Låt SD växa mer och se till att trycket ökar.

   Gilla

   • Östen skriver:

    Jo men jag tror att trycket inte är nog, i en demokrati så visst, men det har vi inte, vi har i de väsentliga frågorna för Sverige ett enpartisystem som SD försöker spränga, och nästa mandatperiod kommer att gå åt till ett nytt slags DÖ, där media varje dag försöker rationalisera sitt stöd för ett enpartisystem. Så om SD får 23 eller 26% tror jag inte gör någon skillnad, trycket är för svagt, och det jag verkligen fruktar det är att SD inte orkar och ger upp. Därför AFS, samt att det är mindre sossigt än SD, jag kan inte se hur SD skall kunna lösa ekvationen med höga bidrag och att få folk att sluta komma eller åka hem. Jag stod bakom två somalier i går vid pengaautomaterna, unga, nog gifta, de babblade glatt på sitt språk när pengarna kom ut, det måste framstå som ett mirakel, de måste väl undra lite varför de får pengar? Men till Somalia kommer de inte att åka förrän pengarna slutar komma ur automaten. För min del så hade man kunnat ge bidrag till svenskar men inte invandrare av alla de slag, men det är ju orealistiskt med SD, så de måste behålla bidragen och därmed så kan de inte reversera flödet. Därför krävs låga mycket låga bidrag, som Reinfeldt väl en gång ville (inte lätt att veta vad som driver en sådan ond man)

    Jag ser dessutom återvandring som fullständigt avgörande för Sveriges framtid, inte integration, inte assimilering. Så, AFS.

    Den enda möjligheten för SDs högbidragspolitik är att knyta bidrag till återresa, de får endast pengar om de tar sitt pick och pack och åker hem, bidrag på plats i Afrika och Mellanöstern.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.