Om övertron på kausaliteten 

Lennart Bengtsson

Det flesta, i likhet med mig, trodde säkert att det var Tjocka Berta (efter Bertha von Krupp) som besköt Paris 1918. Det var det inte utan i stället den så kallade Pariskanonen. Den hade ett eldrör på 36 meter där projektilerna hade en utgångshastighet på 1550 m/sek. Detta innebar att projektilerna fick en räckvidd på 130 km och nådde en höjd på 40 km. På denna höga höjd var luftmotståndet ringa och förklarade den långa räckvidden.

För att sikta rätt var det nödvändigt att ta med effekten av jordrotationen. Detta kände de tyska artilleristerna väl till och inte minst de kunniga fysiker som stod bakom beräkningarna. I Newtons rörelseekvationer och inte minst i Einsteins förbättrade version firade beräkningsmatematiken triumf på triumf.

De flesta funderar kanske inte längre hur GPS kan vägleda oss i trafiken och hitta oss när vi blir gamla och förvirrade och går vilse. Likaså tar de flesta för givet att man kan styra en satellit så väl att den till och med kan landa på en liten meteor långt ut i rymden, vilket gjordes för några år sedan. Det västerländska samhällets enorma bedrifter (utan moraliska förtecken) är i flera avseenden en följd av de naturvetenskapliga framgångarna. Tron på att varje händelse måste ha en bestämd orsak är ett fundamentalt begrepp. Kausalitet om något är centralt i den västerländska föreställningsvärlden. Newtons eller Einsteins ekvationer talar om var kanonkulan hamnar och inte religiösa eller magiska krafter.

Därför är det alldeles klart hos de flesta att årets varma och torra sommar måste ha en orsak och de stackars meteorologerna gör sitt bästa att besvara alla frågor om orsaken till den ovanliga sommarvärmen. Meteorologerna kan i bästa fall beräkna vädret några veckor framåt med samma ekvationer som för Pariskanonen men inte längre. I mer än 100 år har man grubblat över detta. Orsaken beror inte på att mekanikens lagar är fel utan på att vi inte tillräckligt noggrant kan beräkna utgångstillståndet som kanonkulans form och vikt samt den exakta hastigheten. Små fel, hur små den än är, växer fort och det är detta som begränsar väderprognosernas tillförlitlighet.

När det å den andra sidan gäller orsaken till den varma och torra sommaren i Sverige hundra år efter Pariskanonen så är många märkligt nog närmast bergsäkra på orsaken. Det beror på de stigande växthusgaserna och ytterst på vårt överdådiga leverne för det har stått i tidningen och det har man sagt på TV. Inte bara landets miljöpolitiker, utan kanske huvuddelen av befolkningen, delar sannolikt denna uppfattning. Den är enkel att ta till sig, skapar handlingsutrymme och identifierar orsaken till värmen och torkan. Kanske man till och med kan finna de mest skyldiga till det besvärande vädret och vidta lämpliga åtgärder.

En sådan klimaträttegång ägde faktiskt rum för några månader sedan i Kalifornien. De anklagade (i detta fall fem oljebolag) frikändes av den rättrådige domare som dels framhävde svårigheten att finna de skyldiga i en global värld och dels angav åtskilliga exempel på att fossil energi fortfarande behövdes och också att det bidragit till världens välstånd.

Nu är det faktiskt så att klimatet inte är något annat än allt möjligt väder över en längre tid och då kan allt möjligt väder inträffa utan att man kan finna någon egentlig orsak utan alltsammans slutar i oändliga orsakskedjor bakåt i tiden. Ett tydligt orsakssammanhang kan bara identifieras under den tid som ett fenomen är beräkningsbart. Går det över den tiden så famlar man i mörker. När det gäller börskurser eller Lotto så vet man ingenting. Även om det även där finns övertygande ”experter”. IPCC har tydligt markerat osäkerheten i alla sina klimatrapporter. Man vet helt enkelt inte hur mycket varmare det kommer att kunna bli om växthusgaserna fördubblas utan bara att det kommer att ligga mellan 1,5 och 4,5° C. Och detta är i ett globalt medelvärde.

Det är därför som det är något förvånansvärt att Parisöverenskommelsen specificerar ett fixt värde som ligger på 1° C eller helst 0,5° C som ett tolererbart värde! I så måtto tror man mer på den exakta Pariskanonen för 100 år sedan än på dagens forskning. Växthusgaserna har faktiskt redan ökat med drygt 80 procent uttryckt som en ekvivalent koldioxideffekt. En ökning på 100 procent är oundviklig och kommer att inträffa om cirka 20 år enligt alla bedömningar (2018 BP Energy Outlook).

Det är därför klokt att ta med en oundviklig osäkerhet i bedömningarna. Det positiva hittills är att jordens temperaturökning ligger i det lägre intervallet. Låt oss hoppas att det kommer att fortsätta. Det bekymmersamma är att dagens beslutsfattare inte utnyttjar alla möjligheter till att reducera växthusgaserna genom att bygga ut kärnkraften som är fossilfri. Utan kärnkraften skulle de svenska utsläppen varit betydligt högre. I stället gör man motsatsen vilket verkar lika ansvarslöst som att inte se till att Sverige hade ett fullt fungerande brandförsvar även efter Västmanlandkatastrofen. Nu kan man bara hoppas att hjälpen utifrån skall få stopp på jättebränderna och att de inte växer till samma storlek som är vanligt i Kanada och Sibirien. För 15 år sedan omfattade de sibiriska bränderna 190 000 kvadratkilometer eller 19 miljoner hektar!

44 reaktioner på ”Om övertron på kausaliteten 

 1. Eva Danielsson skriver:

  Tack för en förnuftig röst i detta kackel om klimatet.
  Och nog mår mänskligheten bättre under varmare perioder än under kallare. Arktiska isar har väl inte börjat smälta heller, de är väl större än någonsin?

  Och när blev en komplicerad vetenskaplig fråga något som utreds bäst av att stora ekonomiska och politiska intressen kapar den? Miljöpartiet och centern är övertygade alarmister och dessutom frälsta kärnkraftsmotståndare. Övriga etablissemanget mumlar med och folk går alltid att styra med rädsla. I alla fall vågar man inte tänka annorlunda.

  Det är säkert bra av olika skäl att begränsa fossilbränsleanvändning. I a f i de rika länderna som har råd med alternativ.
  Det är förstås jättebra med modern kärnkraft. En ren tyst stabil energikälla. Hur kan vi tillåta politiker att beskatta detta till döds och därmed på sikt spoliera vårt välstånd och moderna liv?

  Innan 68orna tog över vårt land, hade vi politiker som ville Sverige väl. Det är dags att pensionera dessa vänstergröna postmarxister som drömmer om en glob utan nationsgränser. Och satsa på en tekniskt modern samhällsutveckling med vår urgamla vikingakulturs värderingar där man samarbetar för gemensam överlevnad. I en hård osäker värld måste alla försöka ro och ro åt samma håll.

  Gillad av 11 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Nu är det ju inte kausaliteten som fôlk har en övertro på, utan framför allt på sin egen kognitiva förmåga och på det som illvilliga agitatörer säger och skriver i propagandamedia, vilket i sin tur återspeglar eller förespeglar en övertro inte på kausaliteten som sådan, utan dels på vår kunskap om sakers orsak, dels om vår förmåga att påverka dessa förmenta orsaker. Dumdrygheten. En gång hade vi en skola som var till för att banka dumdrygheten ur eleverna. Nu uppmuntrar vi och odlar den.

  Visst skall vi bygga ut kärnkraften för att ha billig inhemsk säker el och bli rika, trygga och lyckliga. Men inte för att spara på koldioxid, ty varje sista droppe fossilt bränsle kommer förr eller senare att eldas upp. All olja i Venezuela, som utan att mycket har talats om det nuförtiden påstås ha större oljereserver än Saudiarabien, vilket på ett bräde innebär en fördubbling av reserverna. All gas i Israel, som nyligen genom ett fynd blivit självförsörjande. Allt oljeskiffer i USA, som f.n. är världens största oljeproducent per tidsenhet. Allt brunkol i Tyskland och Polen, allt annat kol, all oljesand i Kanada. Alla gamla fynd och alla nya fynd som ännu kommer att göras. Allt kommer vi att elda upp. Det är bara att gilla läget. Vi har inga som helst möjligheter att göra något annat än att anpassa oss, förutom då att göra en massa dumheter och trams och slöseri.

  Det undergår mitt förstånd hur man kan tycka att just slöseri, av alla möjligheter, är den bästa metoden att umgås med begränsade resurser. Detta inte riktat till Lennart Bengtsson, utan till klimatmaffians polemiker.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det enda riktigt stora problemet vi har är varken klimat eller omedelbar resursbrist, utan överbefolkning, som gör att kulturerna börjar komma för nära varandra och trampar varandra på fötterna. En långsiktig minskning av jordens befolkning är alltså det primära, och helt nödvändig eftersom alla andra faktabaserade eller fiktiva problem kommer att följa efter och minska automatiskt.

   Behoven minskar, även av politiker (även om de aldrig skulle erkänna det).

   Tänk på att en befolkning växer exponentiellt som en bakteriekultur; om en sådan fördubblas varje minut för att fylla provglaset på en timme, så sker halva volymsökningen mellan 59 och 60 minuter.

   Gillad av 1 person

  • Solberg skriver:

   Att med deterministisk självklarhet utgå ifrån att all tillstymmelse till fossila bränsle är predestinerat att
   eldas upp är i sig att hitta på en lagbundenhet som om framtida alternativa på innovationer baserade utvecklingslinjer är helt uteslutet.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Åsnans pedanteri. Det är förstås ett på sätt och vis mytologiskt språkbruk. Om ditt scenario förverkligas, så faller ju hela vitsen med resonemanget.

    Det är inte en innovation om vi vet att vi kommer att hitta (på) den.

    Gillad av 1 person

   • Solberg skriver:

    Frågan var ju just vitsen med ett resonemang, med eller utan mytologiskt språkbruk, som vilar
    på spekulativ deterministisk lagbundenhet?

    Gillad av 1 person

 3. En liten radanmärkning ... skriver:

  Ursäkta min petighet. Men en meteor är väl en rymdsten som faller ned genom jordens atmosfär. Och oftast brinner upp. En sådan lär det nog vara svårt att landa på. Det var väl en kometkärna man landade på. En milstor smutsig snöboll av frysen koldioxid, vatten och sten.
  I elliptisk bana runt solen. Och satellit är väl något som kretsar kring himlakroppar. I en rundbana. Medan sonder utgörs av något obemannat man skickar man långt bortom jorden. För att exempelvis landa på en komet.

  Gillad av 1 person

  • Jvkkk skriver:

   Man kan utvinna mycket mer energi i detta bränsle, det finnns även andra bränslecykler där halveringtiden är långt kortare. Problemet är att miljörörelsen har stoppat all utveckling på området. Det rör sig också om så försvinnande små mängder att det är hanterbart.

   Gillad av 5 personer

  • Jvkkk skriver:

   Det går också att upparbeta utbränt kärnbränsle. Syftet med upparbetning är att separera ut och rena plutonium och uran från övriga klyvningsprodukter. Det återvunna plutoniet återanvänds som en urandioxid-plutoniumdioxid-blandning, så kallat MOX-bränsle. Det återvunna uranet antingen anrikas och återanvänds i så kallat ERU-bränsle eller blandas samman med höganrikat uran i så kallat SIU-bränsle. Detta kallas för en sluten bränslecykel, där utbränt bränsle används för att tillverka nytt bränsle.

   I Sverige upparbetas inget utbränt kärnbränsle och inget svenskt kärnkraftverk har använt MOX- eller SIU-bränsle. Däremot har svenska kärnkraftverk använt ERU-bränsle som har upparbetats utomlands.

   Det finns dessutom andra tekniker som bryter mer bränslet nästan helt och hållet..

   Gillad av 7 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Efter nästa istid, om 100.000 år, har allt kärnbränsles radioaktivitet klingat av helt, vilket knappast heller skulle kunna ses som ett problem av någon eftersom den mänsklighet som eventuellt överlever så länge bor i ett smalt bälte runt ekvatorn. Några forskare tror dessutom att nästa istid blir en ”snöboll” där hela jorden djupfryses och knappast annat än några extrema mikroorganismer överlever.

   Klockan klämtar alltså för oss, och den som lever får se vilket som kommer först – överbefolkningen eller istiden.

   Gilla

 4. svenge skriver:

  Solen värmer upp jorden. I år har vi de senaste veckorna haft ett stillaliggande högtryck över vår del av världen. Klimat-fans kanske kan förklara hur människan lyckats fixera detta högtryck så länge att vi tvingas ner i källarna på eftermiddagarna för att andas. Om inte, är det åter en bluff som vi måste hantera. 1964 – 66 hade vi två kalla vintrar. Högtrycket låg då stilla norr om Nordkap i 3 månader och gav oss minus 30 under så lång tid. Människans fel?

  Gilla

 5. Styggestig skriver:

  I denna sommarhetta är jag mer orolig för att solen skall sluta explodera och brinna. Inget annat brinner ju – eller i övrigt varar – för evigt, inte heller den jordgubbs- och vaniljglass jag håller i min hand. Låt oss hoppas, vilket jag helt säkert tror, att mina tankar inte är unika, ty då kommer Miljöpartiet både att kunna använda mina farhågor i sin valkampanj och därpå att införa en skatt på solsken.

  Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Indirekt solljus genom fönster borde vara skattefritt, om mN inte har nytta av det, så jag behåller min gamla diaprojektor och mörkläggningsgardin.

   Gilla

 6. uppstigersolen skriver:

  Att det är vårt sätt att leva som orsakar värmen passar ju alla miljöpräster som hand i handske. Präster har alltid tyckt illa om pöbelns sätt att leva. Att späka sig är alltid det rätta tycker präster. Förr stod prästerna i kyrkan och predikade. Numera står de i riksdagen eller i MSM. Same shit.

  Gillad av 7 personer

 7. Jvkkk skriver:

  Det stora problemet är ju att MSN förväxlar att någon pekar på ett problem med förmåga att lösa det. För det första som Lennart skriver så är kanske problemet av motsatt art, vem vet, för det andra så är det så att partier som Mp istället skapar just det problem de säger sig vilja lösa.

  Man bör alltid försöka identifiera de djupast liggande drivkrafterna, hos Mp utopism, totalitarism, parasitism och hat mot allt som är rätt och bra, främst det västliga judeokristna arvet. De struntar egentligen i miljön, för några som skräpar ner mer än invandrare känner jag inte till, jag plockar upp skräp på min strand ständigt, ja det skulle vara EU-migranter då.

  Gillad av 1 person

 8. Björn skriver:

  Om nu ”klimatexperterna” har en sån förmåga att se in i framtiden, varför kan de då inte också se i sina ”simulatorer” hur utsatt och ömtåligt Sverige kommer att bli, när den pågående utfasningen av kärnkraften slutförts, och ersatts med vad miljömupparna kallar ”förnybar energi”?! Typ vad som händer när HELA norra Europa SAMTIDIGT drabbas av en längre köldperiod!

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Jodå det ser de. Men det vill de inte tala om eftersom det skulle bli ett j—-a liv bland deras anhängare. Samt hos den sovande delen av befolkningen såklart. Som då inte skulle rösta på dem.

   Gilla

 9. Hovs_hällar skriver:

  Att den heta sommaren skulle vara ett tecken på global uppvärmning är förstås fel. Folk blandar ständigt ihop ”väder” med ”klimat”.

  Den ökande koldioxidhalten väntas leda till en viss global uppvärmning — men samtidigt finns det andra krafter som påverkar det globala klimatet, kanske i motsatt riktning. Kontentan blir att vi inte kan veta något säkert.

  Och framför allt: Sverige ha i stort sett NOLL möjligheter att påverka den här utvecklingen, OAVSETT vad vi gör.

  Klimathysterin blir enbart ännu ett smart sätt för onda krafter som PK-sekten att manipulera oss.

  Gillad av 5 personer

  • Kea skriver:

   Nja, vi hade kunnat bidra med relevant teknikutveckling, exempelvis på kärnkraftsområdet men detta satte miljörörelsen stopp för, framtidsutsikterna var så dåliga att jag lämnade detta karriärspår för 25år sedan.

   Gillad av 3 personer

 10. Hyllan skriver:

  Jag har ingen aning om hur vädret kommer att bli veckorna innan valet. Jag hoppas att det ska regna och vara kallt. Så att inte klimatextremisterna förblir i riksdagen. De kan inte göra något varken åt väder eller klimat. Däremot kan de sönderbeskatta företagsamheten, finansiera genuscertifiering, moskébyggen, shariastyrda parallellsamhällen samt mycket annat som okunnigt folk applåderar som mångfald.

  Gillad av 3 personer

 11. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Om jag har förstått det rätt så kommer, om polernas isar smälter, detta inte att påverka vattenståndet i våra hav, däremot höjs havsnivåerna om Grönlands isar smälter eftersom dessa ligger på land.

  Gilla

 12. Werner von Winkelbaum skriver:

  JVKKK antyder att Sveriges invandrare skrapar ner mer an andra grupper. For detta har jag inget empiriskt belagg. Dock noterade jag under tva veckors resa runt omkring i Syrien med bil (fore kriget) de stora mangderna skrap utmer vagarna. Var Syriske guide forklarade att ‘inomhus haller vi rent. Utomhus slanger vi allt skrap.”

  Med min hogra hand pa den Heliga Skrift fransvar jag mig fran varje antydan om kausalitet.

  Werner

  Gilla

  • Jvkkk skriver:

   Jag saknar empiriskt belägg för att invandrare tar upp sitt skräp, någonsin. För ca 30år sedan så var jag på interrail, jag häpnade över detta möte med verkligheten efter svensk pk-indoktrinering, på tåget genom Jugoslavien så mötte man en tågstandard som man inte kunnat se i Sverige förrän helt nyligen, efter privatiseringen, (kanske samma tåg som nu trafikerar Stockholm-Dalarna) men framförallt människor som exempelvis inte kunde läsa en karta. Vi delade kupé med en gubbe som såg vår påse med skräp, han pekade menande på fönstret som var öppet. Genom detta fönster så kunde man höra flaskor som krossades med jämna mellanrum då folk slängde ut sitt tomglas. Vi skakade på huvudet och behöll skräpet, men då vi slappnade av så dök gubben fram som en kobra och tog påsen och slängde ut den. Ut med skiten! Sen var han nöjd. Detta är våra hårt jobbande jugoslaviska mönsterinvandrare.

   Gilla

  • Jvkkk skriver:

   Kan rekommendera Paul Theroux reseskildringar från Syrien (innan kriget), han har rest i hela världen, men Syrien hoppade han över mer eller mindre, liksom nästan alla muslimska länder runt Medelhavet. För farligt. Från hans skildringar i Söderhavet återfinner vi samma förhållande tills skräp som det syriska, där är det stränderna som är soptippar, smart, havet bär ju iväg allt.

   Gilla

 13. Sune Mangs skriver:

  Miljöpartiet har som vanligt en teknikfientlig och kontraproduktiv hållning. Kärnkraften ska förtidsavvecklas trots uppenbara ekonomiska och miljömässiga risker. Sverige eldar idag
  vid kapacitetstaket för inhemsk elförsörjning olja i kraftvärmeverk. Ett pålitligt elöverskott
  med vidhängande låga elpriser skulle dessutom gynna omställningen till eldrivna fordon.

  Miljöpartiet har vidare en plågsamt provinsiell utgångspunkt för sin symbolpolitiska och
  moraliserande miljöpolitik. Miljöpartiet när tanken om den miljömoralistiska supermakten
  Sverige parat med den typiskt folkhemska självöverskattande synen på vad det svenska
  exemplet har för genomslag globalt som självpåtaget föredömme och modell. Miljönytta
  nås vid internationella överenskommelser exempelvis på EU-nivå, det svenska miljö-
  partiet föredrar soloövningar i meningslös självrättfärdighet.

  Slutligen som ett i grunden tillväxtfientligt parti har Mp ett närmst föraktfullt och nonchalant förhållningssätt till ekonomisk hållbarhet vilket kan förklara partiets vurm för symbolpoltiskt
  nonsens som inte motiveras av miljömässig marginalnytta i ett marknadsmässigt system
  utan fastmer av kontraproduktiv moralism och självgodhet.

  Gillad av 2 personer

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  till
  Lilla fröken P

  ”Kärnkraftavfallet” är på sikt en fantastisk energikälla eftersom vi bara utnyttjat 1-2% av kärnenergin. Det är säkert bara fråga om 50-100 år innan man börjat utnyttja detta för energiproduktion. I en framtid med mer än 10 miljarder människor så kommer säkert all tillgänglig energi att utnyttjas

  Gilla

 15. Anders L. skriver:

  Intressant! TV-meteorologen Pär Holmgren säger att han drabbas av ”klimatångest” när han ser prognoserna för södra Portugal. Kan bli 51 grader. Ser f.ö. fram mot fler inlägg om väder och klimat med väderspänning.

  Gilla

  • patriotzz skriver:

   Pär Holmgren måste vara Mp:s ideala väderspåman.
   Han kompletterar så väl gråtarna i Mp.
   Det värsta jag vet är när pressen stämmer upp med en Bakgrundskör.
   Akta er för värmestormen, undergången är nära, 51C kommer ni blir stekta på spett??
   Överlåt ansvaret till Bra Kunkee och Frigolt. Tryggheten personifierade i en våldsam värld.

   Men TV4, Expressen och AB kommer att överleva på svinens marknad.

   Gilla

 16. Lars skriver:

  Den retorik man ser om att nu är det minsann klimatförändringen som är orsak finns ju i många varianter kring olika samband i samhället.

  Kommer att tänka på psykologiska teorier om barndomens betydelse och tänker på att människan har en inneboende tendens söka så få förklarande variabler som möjligt (vilket är bra med tanke på Newtons insatser). Sannolikheten är hög att mänskliga relationer snarare ska ses som cirkulära (ömsesidigt påverkande) och även det inre tänkandet kring sig själv och andra. Särskilt beaktande att människan är en agerande varelse som tolkar vad som händer, vars liv är en process, normalt irreversibel, där situationen ändras och förändras,

  Gilla

  • Lars skriver:

   Om vädret kan man väl säga att ju längre in i framtiden man försöker se desto fler variabler att ta hänsyn till t.ex. vindar, luftfuktighet, temperatur på alltfler platser. Det får inte att sannolikhetsberäkna utan genuin osäkerhet råder om hur de kommer att påverka vädret på en viss lokalitet. Om framtiden råder generellt osäkerhet, inte beräkningsbar sannolikhet kring samhällens utveckling.

   Gilla

 17. olle reimers skriver:

  Det finns en annan sorts kausalitet fördold i klimathysterin som man kan diskutera. Några kommer givetvis att räcka upp handen och skrika ”konspirationsteori”. Jodå, men en ann är så god som en ann!

  Teorin om en skadlig klimatutveckling tog fart i början på 2000 -talet. En föregående händelse som kan vara värd att uppmärksamma är att Al Gore förlorade valet mot GW Bush genom ett HD-utslag i december 2000. Utslaget förhindrade den fortsatta rösträkning i Florida som med all sannolikhet hade lett till att Al Gore hade vunnit valet.

  Kort därefter inträffade 9/11 och Irakkriget. Då var det det saken gällde.

  Under mellantiden kom Al Gore av okänd? anledning att ge sig in i klimatfrågan. När Saddam väl var hängd kunde Al Gore inta scenen och börja lansera sina teorier. Därefter har han blivit miljardär på sitt deltagande i den industri som handlade med utsläppsrättigheter.

  Inom FBI brukar man säga att de hatar tillfälligheter. Frågan är om detta var en tillfällighet värd att hata.

  Gilla

 18. Observatör skriver:

  Om världen vore kausal skulle informationen i det här inlägget ha funnits i någon form redan vid ”the big bang”. Nej det är Gud/Gudar/Slumpen/Försynen/Ödet som styr vår värld. Att skilja slumpen från gudar är svårt. (skillnaden är att ”slumpen” saknar medvetande fast vi vet ju inget om andra medvetanden än vårt eget).

  Gilla

 19. Mangan skriver:

  En övertro på kausalitet är som att ha en övertro på gravitation. I övrigt har texten säkert en del av vikt att säga.

  Gilla

 20. Toast skriver:

  Hej Lennart!

  Martin Hedberg och Pär Holmgren påstår båda att man med säkerhet kan säga att sommarens värmebölja beror på klimatförändringarna. De påstår att ett varmare Arktis styr tempgradienten och saktar ned jetströmmen. Jag förstår argumentet men finns det faktiskt nåt som bevisar detta? Afrikas och portugals västkust har varit ovanligt kallt vilket späder ut tempgradienten. NAO-index har varit positivt genom hela sommaren. Norska havet har i sig blivit ovanligt varmt vilket späder ut tempgradienten ytterligare. Kan man verkligen som de säger med säkerhet säga efter en sommar att detta beror på klimatförändringarna? Jag tycker sådana uttalande är felaktiga och det är inte seriös forskning. /Hobbymeteorlog

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.