Jungianism på 2000-talet

Jan-Olof Sandgren

Föreställ dig en grupp aktivister som brinner för en pedofilfri värld. Som inte nöjer sig med att bekämpa verkliga sexbrott, utan vill gå längre genom aktivt ”antipedofilarbete”.

Tänk dig att gruppen arbetar ideellt med att på Facebook hänga ut människor som säger sig gilla barn (utan att samtidigt ta tydligt avstånd från pedofili). De håller kurser i anti-pedofili, riktade till lärare och förskolepersonal och deltar i Pridefestivalen under parollen ANTIPEDOFIL FRONT. Inför valet går man ut med följande kravlista till politiker:

-Att SVT tillsätter en granskningsnämnd som utreder Tomtens relation till barnen i tidigare upplagor av Julkalendern.
-Att Svenska kyrkan omformulerar stötande bibelcitat, som till exempel Mark 10:14: ”Låt barnen komma till mig”.
-Att biblioteken plockar bort böcker av pedofil karaktär, till exempel ”Rasmus på luffen”.
-Att statens muséer ifrågasätter Barocken som stilidéal och rensar ut uppenbart pornografiskt material, som det här.
-Att glassföretaget GB förbjuds använda barn under 16 år i sin marknadsföring av pinnglassen Magnum.

Låter det som en mardröm? Det är precis vad det är. Ändå är det ungefär såhär antirasister jobbar, med den skillnaden att deras verksamhet finansieras av staten. Bara för att rasism är något otvivelaktigt dåligt accepterar vi nästan vilka vansinnigheter som helst i ”anti-rasismens” namn. Vi tar liksom för givet att ordet ”anti” förvandlar något dåligt, till någonting bra.

Jag erinrar mig två begrepp hämtade från Carl Gustav Jung (en av Sigmund Freuds lärjungar), nämligen ”Skuggan” respektive ”Persona”. Psykologiguiden förklarar:

Persona svarar för det utåt sett korrekta beteendet i sociala sammanhang, det som vi vill kännas vid, enligt ordets grundbetydelse, en teatermask…

Skuggan är i stället den delen av oss som vi helst inte vill kännas vid men som ändå förföljer oss lika envist som skuggan av vår kropp…

Skuggan består av känslor och drifter som måste stävjas i våra olika sociala roller och i vardagligt samspel med andra människor.

I skuggan finns vårt egentliga jag, förtryckt och förvrängt av vår Persona som är inriktat på anpassning till omvärldens krav och förväntningar.

Den här teorin stämmer ganska väl med min egen erfarenhet av ”Anti-människor”. Själv brukar jag tillämpa följande enkla tumregler (generaliseringar kanske, men rätta mig om jag har fel):

-Det första en antirasist lägger märke till – är din hudfärg.
-Den som gjort till sin livsuppgift att hata homosexuella – är antagligen smygbög.
-Den som i fanatiska ordalag fördömer västvärlden – vill helst av allt bo i USA.
-Den som tycker det är viktigt att bekämpa ateism – plågas av religiösa tvivel.
-Den som håller svavelosande predikningar mot sex – har inte fått ligga på ett tag.
-Den som lägger ner oproportionerligt mycket energi på att hata Horace Engdahl – vill egentligen ha hans jobb.

Exemplen kan mångfaldigas. En ”Anti-människa” tycks poppa upp varje gång Skuggan och Personan glider tillräckligt långt ifrån varandra. För att hålla personligheten intakt måste man förlägga Skuggan till en plats utanför sig själv. Det kallas för ”projektion” på psykologispråk.

Som projektionsyta kan nästan vad som helst användas, som känns tillräckligt obehagligt; SD, bögarna, Hitler, kuffarna, vita män, invandrare eller varför inte judarna (det har ju funkat förr). Det viktiga är ju att tala om för omvärlden vad man själv inte är.

För att summera: Det skulle nog kännas ganska olustigt om personalen på det dagis där jag brukar lämna sina barn, plötsligt går omkring i T-shirts med texten: VI ÄR INGA PEDOFILER! Fler än jag skulle nog känna vittringen av begraven hund.

På samma sätt borde det ringa en jungiansk väckarklocka varje gång någon som arbetar med integration, migration eller frågor som rör etniska minoriteter, stolt deklarerar: ”JAG ÄR ANTIRASIST”!

Det är bara en tidsfråga innan ”Skuggan” tar över.

38 reaktioner på ”Jungianism på 2000-talet

 1. svenne skriver:

  ”På samma sätt borde det ringa en jungiansk väckarklocka varje gång någon som arbetar med integration, migration eller frågor som rör etniska minoriteter, stolt deklarerar: ”JAG ÄR ANTIRASIST”!

  Jag blir alltid skeptisk till figurer som på olika sätt, vad det än handlar om, deklarerar sin ”godhet” och detta oavsett om det sker på ett diskret sätt eller mer pompöst, och det är fullkomligt meningslöst att ha en sådan person som diskussionspartner. Detta därför att han redan från början anser att hans åsikter och tolkning av sanningen är så fulländade att det inte finns utrymme för det minsta ifrågasättande, utan den som gör det befinner sig bland de onda idioter som försämrar världen. En dylik inställning bidrar knappast till ett konstruktivt samtal utan kväver i stället varje försök till ett intellektuellt meningsutbyte.

  Gillad av 10 personer

 2. matsjangdal skriver:

  Påminns om den gamla historien från vietnamkrigets dagar.
  En polis gick lös på demonstranter med sin batong och kallade ”jävla kommunister”. När en demonstrant plötsligt utropade – ”men jag är ju antikommunist!”
  ”Jag skiter väl i vilken sorts kommunist du är”, sa polisen och fortsatte slå.

  Helt korrekt av polisen kan man tycka. För den som definierar sig själv utifrån något man är emot, är fortfarande en del av det man är emot.

  Gillad av 2 personer

 3. Göran skriver:

  Som den lekfulla 54 åriga gubbe, så har jag insett att anti och hat är två ovärdiga känslor som behövs motarbetas om dom kommer på besök. Grilla eller ta en Mc-tur är två bra mediciner mot liknande känslor.
  Förstår dock bekymret, ett helt land vars statsapparat som har gjort det mesta för att ta bort just lekfullheten och fostra goda lydiga medborgare. Inte så underligt att anti och hat människor uppfinner något att hata.
  Texten ovanför var mycket läsvärd och intressant. Jung har sina poänger trots Freuds inflytande 😉
  Idag så grillas det biff marinerad i vitlök kryddor och olja.

  Gillad av 2 personer

 4. Frigolit skriver:

  Tack för detta, mycket tänkvärt. Så fungerar nog flertalet, det är inte så långt till vilddjuret inom de flesta. Det som har hänt i samhällsdebatt och media är att de som sätter tonen sätter etiketten goda (persona) på vissa medan motståndarna tillskrivs det onda (skuggan).

  Det är lätt att räkna upp aktuella exempel där skuggan förtigs:

  • Fi har en människa som vill deportera alla judar från Israel, OK eftersom det är Fi
  • C har en ekonomisk brottsling högt upp på riksdagslistan, OK eftersom vederbörande är invandrare
  • Ledande miljöpartister flyger och far och har gamla miljöfarliga bilar, OK eftersom de är MP

  Vilka som åsätts etiketten onda behöver inte denna läsekrets påminnas om.

  En kompletterande kommentar skulle möjligen vara att denna analys är intressant när det gäller individer som aktivt påverkar, det finns också ett stort antal människor vars enda intresse är att tillhöra rätt sida.

  Gillad av 2 personer

 5. Aha skriver:

  Visst är det något visst med anti-rasisterna, med invandrings- och mångkulturförespråkarna. De består av en massa av marinerad godhet som beredvilligt ger bort miljarder och åter miljarder till ekonomiska migranter. Med marinerad menas att de sedan barnsben i skola och i vuxenliv uppfostrats till sanna mångkulturister och till världshumanister.
  Det bekymrar dem inte nämnvärt att miljarderna istället borde gå till
  – hundratusentals fattigpensionärer. Femtio miljarder per år och situationen är avsevärt förbättrad
  – drygt trettio tusen sköra och antagligen ångestfyllda äldre som köar på att komma in på äldreboenden. Trettio miljarder per år och detta svenska humanitära behov är löst.
  – cancerköer där det hänt att folk har dött medan man väntar.

  Man negligerar alltså det svenska humanitära behovet. Argumenten brukar vara ”man kan göra både ock, hjälpa hemma och borta”, ”ta fast skattesmitarna och pengar finns till fattigpensionärerna”.

  Faktum är ändå; marineringen, hjärntvätten har gått så långt att i skrivande stund och i decennier bakåt har svenska folket manipulerats att försumma sina egna behov.
  De som kritiserat detta har kallats antirasister.

  Gillad av 11 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”… har svenska folket manipulerats att försumma sina egna behov.”

   Det här går på tvärs mot evolutionen och är inte ett biologiskt nedärvt beteende. I sammanhanget är det nog riktigt att tala om epidemisk sjuka. Sjukdomen finns, heter Patologisk Altruism, och kan faktiskt ses som en förändring i hjärnan. De delar som är förkrympta hos en psykopat är istället förstorade hos dessa människor.

   Dock misstänker jag att flertalet inte är ”genuint” altruistiska, utan bara ”goda” så länge det inte leder till alltför stora egna kostnader – det är roligare att vara god med andras pengar så att säga. 😉

   Gillad av 2 personer

 6. boerje2 skriver:

  MÖRKA MOTIV

  Värnar socialisten om arbetarna och de fattiga eller hatar hen bara de rika och framgångsrika?

  Är muslim- och islamvännen äkta islamofil eller hatar hen bara vita män och västvärlden?

  De politiskt korrekta kan i likhet med sex & drugs & rock & roll-ungdomarna INTE svara på enkla frågor som:

  • Vad är bra med islam enligt Dig?
  • Vad är dåligt med islam enligt Dig?
  • Vad är liberalt med islam enligt Dig?
  • Vad blir bättre med mer islam i Sverige enligt Dig?
  • Vad i Din politiska övertygelse och livsstil är kompatibelt med islam?
  • Vilka kulturer i mångkulturen tycker Du bäst om?
  • Om Du inte kan svara på ovanstående. Varför strider Du då hårt för mer islam?

  Eftersom de INTE kan svara på ovanstående mycket enkla frågor så börjar ungdomarna och de politiskt korrekta att svamla om islamofobi, religionsfrihet och om att muslimer är en utsatt grupp och om rätten till asyl. Men trots att de INTE kan ange ett enda POSITIVT skäl till varför mer islam är bra, så blir de UPPRÖRDA över alla islamofoba högerextrema rasist-fascist-nazist-brunråttor med en unken människosyn som inte tror på alla människors lika värde! Motivationen är således NEGATIV och både medveten och undermedveten! Där den medvetna delen endast är svagt medveten men komplett omedveten om det verkliga ursprunget till de negativa motiven.

  Jordan Peterson – The Dark Side Of Positive Motivations

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Socialismen handlar om att omintetgöra det som man menar orsakar allt elände:

   ”Socialismen menar att den ångest, det missnöje, det elände som vårt självmedvetande spontant meddelar oss har sin källa i en yttre agent, som av illvilja har skapat dem. Socialistisk agitation handlar inte om att få adepterna att se ångesten, missnöjet och eländet – det gör människan av sig själv – utan om att placera skulden där socialisterna menar att den hör hemma, vilket kallas att motverka falskt medvetande. Olika former av socialism har olika uppfattning om var skulden skall placeras, vilket ofta leder till djupa ömsesidiga aversioner inom socialismen. Men socialismen är alltid inriktad på kamp. Den onda skall besegras och människan så befrias från sin dödsångest. Socialister är känsliga för confirmation bias, falska bekräftelser på att de har placerat ondskan rätt.”

   Socialismen är definierad genom vad den motsätter sig, inte vad den vill åstadkomma.

   https://detgodasamhallet.com/2018/07/17/%e2%80%8bgastskribent-fredrik-ostman-en-ny-knappologi-del-3-kaktusmodellen/

   Gillad av 1 person

 7. Åse skriver:

  Rasist! Nazzesvin! Du borde läggas in på psykhem osv … är vad som skrivits på min Facebook sida under de senaste dagarna

  Fotograf Eva-Marie Olsson. Taget på Södra Förstadsgatan i Malmö den 23/9 2012
  för en demonstration mot att någon/några i Kanada producerat en film om deras
  profet Muhammed. Tåget var uppdelat att männen gick först och därefter kom
  kvinnorna sist.
  När man som jag och många med mig kritiserar Islam blir kolossalt många kränkta.

  Så kränkta att de nästan går av på mitten, och de kräks upp så många invektiv att de blir som galna.

  Vad är Islam? En fredens religion? Nej, inte som jag ser det.
  Om det vore en toppenbra religion borde länder som styrs med Islam vara framgångsrika och deras invånare borde vara med i Nobels prisutdelningar varje år.
  https://ramona-fransson.blogspot.com/2018/07/rasist-nazzesvin-du-borde-laggas-in-pa.html?m=1

  Gillad av 5 personer

 8. slaszlos skriver:

  Anti-människa liksom anti-materia tillhör den existentiella verklighetens omvänd världsbild vilket är lika viktigt än motpolen av dussintals fenomenet vilket vi träffar omkring oss utan att förstå innehållet , men driver oss till ytterligheter.

  Gillad av 1 person

 9. Hyllan skriver:

  Avund, frosseri, girighet, högmod, lusta, lättja och vrede är människans allra svåraste inre ”utmaningar” . Katolikerna kallade dem därför dödssynder. Postmodern marxism och islam hämtar sin näring ur allt detta som ”skuggan” är förmögen att åstadkomma. Vår civilisation är byggd med lager efter lager av tunn förnissa som ständigt behöver nya strykningar….

  Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   …och fernissa har den trista egenheten, att om man försöker slipa bort den, förvandlas den till en seg kläggig sörja som sätter igen slippappret och går djupare ner i träet…

   Gilla

 10. Sixten Johansson skriver:

  Ett tips till alla som i likhet med mig har försökt få ett grepp om det mångfasetterade, mycket förbryllande och tabuerade psykologikomplexet bakom PK-ismen. Det hittills bästa och fylligaste på svenska har jag hittat på Mats L. Winthers blogg mlwi.magix.net där vår tid analyseras kritiskt, ofta just ur enkla djuppsykologiska, jungianska, perspektiv. Läs i synnerhet Mats Winthers ypperliga psykologiska samtidsbeskrivning ”En svensk konservatism”!

  Gillad av 1 person

 11. Lars-Olof Svensson skriver:

  Now we talk – så som Sandgren beskriver det tror jag det är. Det handlar inte om klass, politik eller sociologi utan om psykologi. Allt tal om hat – tex är ju denna nättidning en hatsida – bottnar i att de som anklagar andra för hat själva är hatare. Eftersom de själva är hatare tror de att alla andra också är hatare. Homo mensura est.

  Gillad av 1 person

 12. Åse skriver:

  Vad gör regeringen?
  De utgår från sjunkande siffror.
  Prognosen för nästa år är 40 000 enligt regeringen, sedan 33 000 och slutligen 29 000 år 2022. Deras siffror gäller folk som är inskrivna asylsökande, det vill säga inte avgjorda ärenden. I den siffran ingår även folk som kom förra året och väntar på besked.
  Men enligt Migrationsverkets egna prognoser ser det ut så här för totalt antal nya asylansökningar så stort spann som 15 000 till 40 000 2019. Och upp till 46 000 för åren 2020-2021.
  https://uvell.se/

  I våras fick Anne-Marie Begler sparken av Annika Strandhäll för att hon ville städa inför valrörelsen Jag har bara en fråga här: 
  Hur kan detta ens gå ihop? 
  Svaret är givet – det är en glädjekalkyl för att regeringen skulle få ihop sin sista budget

  Gilla

 13. olle reimers skriver:

  Utmärkt analys!

  Fundera på följande (motsats?)par: fake news/ anklagelser!

  Återkommer med en artikel i Bladet!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.