​Gästskribent Fredrik Östman: En ny knappologi del 1 – Politiskt självmedvetande

Inte sällan har vi på senare tid kunnat höra att den traditionella vänster-högerskalan inte längre är användbar för att beskriva de aktuella politiska motsättningarna och fraktionsbildningarna. Andra klassifikationsgrunder har föreslagits, till exempel GAL-TAN-skalan och olika två- eller flerdimensionella indelningar såsom den politiska kompassen där GAL-TAN kompletteras med ”ekonomiskt vänster” och ”ekonomiskt höger”. En annan förslagen indelning är ”globalism-nationalism”.

Den traditionella vänster-högerskalan skapades för att beskriva fraktionsbildningen i den franska Nationalförsamlingen i samband med revolutionen i Frankrike 1789, där de radikala revolutionärerna satte sig till vänster och moderatare krafter och lojalister till höger. På detta sätt kom först liberalismen och sedan socialismen att förknippas med vänster medan först rojalism och lojalism och senare motupplysningens tänkare och deras läror, konservatismen i vid mening, förknippades med höger. Så småningom placerades liberalismen gärna i mitten, speciellt under Kalla kriget när liberaler och konservativa allierade sig mot Andra världens kommunism, som därmed blev extremvänster.

Min personliga uppfattning är att vänster-högerskalan fungerar alldeles utmärkt för att på ett enkelt och lättfattligt sätt ge tydliga benämningar på politiska åsiktspaket. Den bygger nu som ursprungligen på olika fraktioners sympatier och antipatier för varandra snarare än på idéinnehåll eller politisk motivation. Det största problemet med en sådan skala är att den som skriker högst och har de starkaste antipatierna får utforma skalan efter eget behag, vilket vi sett när vissa socialistiska läror av vänsterextremister placerats i något de kallar extremhögern. Vänster-högerskalan är däremot inte användbar för att hjälpa oss att analysera politiska uppfattningars intellektuella innehåll, deras psykologiska och sociologiska motiv eller deras inbördes sammanhang. Den kan bara ge oss etiketter, men det kan den göra på ett robust sätt också i en miljö av hårda åsiktsmotsättningar. Antagligen ligger en förvillelse angående dessa vänster-högerskalans begränsningar bakom påståendena om dess oanvändbarhet.

Jag avser här i tre artiklar att göra ett försök att analysera vår tids, kanske alla tiders, tre huvudsakliga politiska tänkesätt längs en helt annan dimension. Inte för att ersätta vänster-högerskalan, utan som komplettering och vägledning.

Den indelning jag vill presentera tar sin utgångspunkt i människans successiva biologiska utveckling från högre primat till självmedveten varelse, en utveckling som varje människa själv måste återupprepa under sin uppväxt och mognad. Detta är inte rätt plats för en längre utläggning om medvetandets psykologi. Jag hänvisar till utförligare behandlingar av ämnet som Michael S. A. Grazianos arbete med sin uppmärksamhetsschemateori eller Jordan B. Petersons Maps of Meaning, vars kapitel 4.3., The Rise of Self-Reference, and the Permanent Contamination of Anomaly with Death, har inspirerat min analys och varur citaten nedan har hämtats (i min översättning). En snabb orientering är emellertid oundgänglig. Här följer alltså en mycket skissartad modell av självmedvetandet. I en andra artikel i serien beskriver jag hur politiska uppfattningar kan klassificeras efter associerad grad av politiskt självmedvetande och i en tredje drar jag vissa slutsatser om politiska läror och motsättningar.

Rationalitet är förmågan att se in i framtiden och förutse ett utfall. Vi ser in i framtiden genom att använda mentala modeller av sinnevärlden. Vissa av dessa modeller beskriver vårt eget och andras medvetande, varur vi drar slutsatser om beteende. Genom självreflektion inser det rationella djuret snart att framtiden innehåller en oändlig mängd okända faktorer. Detta gör den å ena sidan skrämmande: ett lejon kan dyka upp, en sjukdom drabba, ens fru överge en, å andra sidan belönande: lejonet kan besegras, sjukdomen botas och en vacker flicka förföras. Insikten att man kan skåda framtiden redan innan denna infinner sig gör det omöjligt att låta bli, vilket kan vara en förklaring till att vår hjärna sedan den väl hade nått en viss nivå utvecklande sig så snabbt:

Det mest “medvetna” djuret är det mest motiverade djuret. Det mest motiverade djuret lever i ängslan inför den ständigt närvarande möjligheten av det största möjliga hotet (nämligen av dess egen hädangång) och i evig åstundan till befrielse från detta hot – hoppandes, övervägandes möjligheten att det farliga okända skall erbjuda ”förlösande” information. Det är insikten om den dödliga faran och de gränslösa möjligheter som ligger dolda överallt som har drivit människans medvetande upp långt utöver hennes närmaste släktingars i en process som har sträckt sig över århundraden.

Detta högre medvetande kan vi kalla självmedvetande. Det innebär en ständig dödsångest:

De hjärnkretsar som “designats” för att utforska avvikelser och sedan upphöra, när utforskningen väl har lett till de önskade följderna, fortsätter i stället oavbrutet – eftersom de aldrig kan uppnå sitt flyende mål. […] Och så är vi evigt oroliga, olyckliga, missnöjda, livrädda, hoppfulla – och vakna.

Det förefaller rimligt att, när man avser att studera olika politiska uppfattningar, göra detta med utgångspunkt i människans starkaste motiv och drivkrafter, nämligen i hennes rädsla. Den starkaste rädslan av alla är rädslan att dö. Dödsångesten och hur man umgås med den är därför den faktor som den här föreslagna politiska indelning baseras på.

Politik består förstås av mer än detta. Vår kultur, vår civilisation, består av tekniker, metoder och beskrivningar av delar av det okända som redan har utforskats och så att säga ryckts ur dödsångestens famn och blivit välkända och ofarliga. Här finns möjligheter att begå misstag och ha olika uppfattningar, men det är inte inom det vi kan kalla sakpolitiken som de djupa och definierande politiska motsättningarna visar sig. Sakpolitiken är i stället samlande, i den mån den tillåts att dominera den politiska agendan, något som till exempel visas av tendensen till bildningen av samlingsregeringar och breda koalitioner för att bemöta hot och fara. Ett försök att basera en politisk indelning på sakpolitiska uppfattningar, se inledningen, är enligt min övertygelse i sig mest ett tecken på att den starkare motivationen, dödsångesten, socialt och ömsesidigt förträngs. Låt oss alltså överge denna förfelade ambition och i stället öppna våra hjärtan för en ärlig och meningsfull politisk analys!

Jag har länge haft den enkla och rättframma uppfattningen att politik per definition består av samhälleligt eller kulturellt sanktionerat våld, ett våld som därmed underförstått antas ha designats för att uppnå det högre syftet att möjliggöra samhällets fortlevnad. Men jag har på senare tid tvingats inse att psykologiska mekanismer snarare än statsmannamässiga övervägningar bestämmer vilket våld människor är beredda att utöva, även indirekt genom politiken. Den klassificering av politiska grundinställningar som jag i nästa artikel presenterar återspeglar denna djupare insikt om den demokratiska politikens väsen.

Fredrik Östman är en lång stilig ohandikappad välmående högintelligent välanpassad högutbildad konservativ vit medelålders heterosexuell gift protestantisk man och familjefar (missade jag något attribut som vänstern hatar?) och stolt för det.

74 reaktioner på ”​Gästskribent Fredrik Östman: En ny knappologi del 1 – Politiskt självmedvetande

 1. brrr skriver:

  ”(missade jag något attribut som vänstern hatar?)”
  Du kanske är förmögen också?

  Jag skulle tro att vi är ganska många som ogillar höger-vänsterskalan och även andra skalor, för att vi helt enkelt tar ställning i var fråga för sig, och då hamnar ömsom här, ömsom där. Att köpa ett helt paket med ställningstaganden kan tyckas bekvämt, man slipper tänka själv, det är bara att titta efter i regelboken vad man ska tycka. Men detta med färdiga paket bjuder åtminstone mig emot. Särskilt om jag säger vad jag tycker i EN fråga, och genast får hela paketet i ansiktet trots att mycket av dess innehåll är på tvärs med vad jag anser.

  Gillad av 6 personer

  • Jvkkk skriver:

   Jo för Fredrik så är det en självklarhet att nazism och kommunism inte är motpoler, men tyvärr så har vänstern lyckats få folk att tro att ju mindre vänster man är ju mera nazist är man, när det två istället har det mesta gemensamt.

   Gillad av 8 personer

   • olle reimers skriver:

    Just därför är de mest i håret på varandra.

    Precis som när det gäller hat i andra sammanhang. De värsta formerna och uttrycken återfinns mellan närstående.

    Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Håller helt med! Själv låter jag mig heller inte ”klassificeras”, eftersom jag är som en ”tusenfoting” och har en fot i NÄSTAN alla ”läger”! Bara fårskallar låter andra tycka åt sig!

   Gillad av 2 personer

   • Björn skriver:

    Ska man ändå ha nån slags lättförstådd ”uppdelning” av olika ”människotyper” efter den senaste tidens ”oheliga allians” mellan vänsterns folk, de religiöst förvirrade och övriga inom KD, L, C och M, så är väl PK eller inte, ett alternativ!

    Gilla

 2. A skriver:

  Mycket bra initiativ Fredrik.Håller med om höger vänster skalan. Det yttersta vikt att exakt förstå vänstermänniskornas misstag. De är helt fundamentala för människan och tidlösa. De accepterar inte livet, än mindre sin egen biologi. Det leder till dödssynderna och med fritt spelrum till döden själv.

  Mvh A

  Gillad av 6 personer

 3. slaszlos skriver:

  Darwins djurteori om arternas uppkomst genom ett naturligt urval i kampen för tillvaron i s k ”On the origin of species” – utvecklingslära, evolutionslära – giltighet även för människan vilket förnekades då kyrkan – idag används flitigt i politiken av vänstern och Svenska Kyrkan mot kritik mot Israel , USA i sitt mål i utrotningen av judar i sin antisionism och antisemitism…

  Den verkar att vänstern stor aptit i flerdimensionens teori kavalkad sväljer ner den oppositionella borgerligheten att smälta in i ”globalism-nationalism” idealvärld och orsakar den största ekonomiska krisen och politiska ideologi skadan någonsin i modern tid i landet.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   SLASZLOS — Osäker på vad du menar, men som du vet har Svenska kyrkan tydligt tagit ställning MOT Israel och FÖR muslimerna, och detta med de typiska närmast antivetenskapliga PK-argumenten — argument som fokuserar på att muslimsidan skulle vara ”svagare” och därför mera ”synd om”.
   Detta är förstås en förbannad lögn — även om muslimerna för tillfället är militärt svaga, så ger det INTE dem någon slags moralisk piedestal.

   Jämför Hitlers trupper våren 1945: Var det ”synd” om dem för att de förlorade mot de allierade?

   Gillad av 1 person

 4. brrr skriver:

  Jag anser att höger och vänster numera är av underordnad betydelse, eftersom alla de tongivande först och främst är liberaler (med extremprefix).
  De vill alla ha en totalitär världsregering.

  För att en totalitär maktklick ska kunna behålla sin position, funkar det inte i längden med det som nog de flesta tänker sig som en totalitär maktordning, en liten maktklick med alla andra i en flock långt under sig, eftersom detta kräver en omfattande militär och underrättelseapparat som måste kontrolleras och vara lojal.
  Det kräver istället en trappa där varje trappsteg uppåt blir betydligt mindre, och där varje trappsteg är smockfullt så att alla har fullt upp med att slåss som galningar för att inte falla ner ett trappsteg, utan helst ta sig uppåt.

  På så vis är människorna under kontroll helt av sig själva och den lilla klicken högst upp kan relativt ostört pyssla med sitt.
  De bryr sig inte det minsta om sådant som höger och vänster.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Du har rätt i att den nya postmoderna sammansmältningen av liberalismens och socialismens respektive extremer inte har behagat placera sig entydigt på vänster-högerskalan. På den gamla skalan som gällde på sjuttiotalet skulle de väl snarast finnas utanför skalan till vänster, i det som C. H. Hermansson kallade ”avgrunden”. Men eftersom avskyn av och motviljan för sådana åsikter kraftigt har sjunkit, så är väl den nya implicita placeringen ”center-vänster” inget man kan klaga på.

   Gillad av 1 person

   • brrr skriver:

    Problemet är möjligen att de flesta mentalt lever kvar i 70-talets modell av höger och vänster. Traditionella anhängare av båda sidor vägrar se att allt förändrats och att de behöver uppdatera världsbilden.

    Gillad av 1 person

 5. Enough skriver:

  I mina mörkare stunder, ser jag bara ”vänstermänniskor” som svaga och i behov av någon/några som stöttar upp dem, försörjer dem, för de är helt hjälplösa och oförmögna att på egen kraft skapa sig ett LIV.

  Vid närmare analys ser jag att flera vänstermänniskor faktiskt har egenskaper som skulle kunna räcka till, men de ser inte dom själva, utan försvinner i offerkoftan.

  Du tar upp en väsentlig aspekt, att vänster-höger har tendenser att komma i andra hand, när det gäller synen på samhället och livet. Det allt mer komplicerade samhället kan nog skapa dimridåer för denna trots allt grundläggande frågan; synen på livet och omvärlden.

  Jag ser farm emot dina kommande två delar i trilogin…

  Gillad av 1 person

  • Jvkkk skriver:

   Så svaga är de inte, de förmår en sak, att organisera sin parasitism och agera långsiktigt, så de styr stora delar av västvärlden nu, de har infiltrerat alla statsapparater och snart också alla stora företag.

   Gillad av 2 personer

 6. MartinA skriver:

  Artikeln argumenterar att dödsångesten är större och mer dominerande i människan jämfört med andra djur därför att ‘vi kan varsebli framtiden abstrakt. Jag tror att det här perspektivet kan vara den atomiserade individualistens snarare än en hälsosam människa. Jag tror att vårt naturliga tillstånd är i kollektivistiska grupper där vi identifierar oss med människorna runt omkring oss så starkt att vår egen individ blir perifer. Det vore en förklaring till varför vi människor offrar våra egna liv för gruppens bästa med en helt annan frekvens än några andra ryggradsdjur.

  Gillad av 2 personer

  • Jvkkk skriver:

   Personligen tror jag att vi rymmer båda egenskaperna, och gruppen behöver individualisterna ibland för att peka ut fel, som den nuvarande epoken, folk som skriver här verkar ha mer av den individualistiska ådran än normalt, även du MartinA, men jag kan ta fel.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Ett bra aktuellt exempel på det fenomen du beskriver är den fd chefen för FBI:s kontraspionageavdelning Peter Strzok, som häromdagen villigt offrade sig inför världens kameror i en absurd tillställning på Capitol Hill i sitt försvar av sina medbrottslingar inom FBI:s och DOJ:s ledning.

   Med ett sataniskt leende på läpparna demonstrerade han att han villigt tog på sig rollen som ”fall-guy”för all de handlingar som han och hans kollegor tagit på sig för att för nationens bästa skydda den från att sådana avskyvärda avskum som Donald Trump någonsin skulle få beträda tronen samt, att om han trots allt skulle lyckas med detta inte skall ha några som helst utsikter att få stanna på sin post, oavsett!

   Gilla

 7. Jvkkk skriver:

  Off-topic men du delade en länk till Poppers bok om det öppna samhället, jag har endast skummat vad andra säger och har inte denna hemma (finns visst som pdf) men jag tycker spåret är intressant för ”det öppna samhället” är ett mantra som man hör våra politiker dra väldigt ofta, men jag är fortfarande förvirrad för det verkar på mig som man i pk-kretsar har satt likhetstecken mellan ”ett öppet samhälle” och att folk skall kunna resa runt som de har lust i världen, öppet = gränslöst i deras sinne, men detta är väl inte alls vad Popper menade, men motsägelsen återfinns också på Wikipedia:

  The Open Society Foundations, created by investor George Soros, claim to be inspired in name and purpose by Popper’s book.[20]

  The philosopher Joseph Agassi credits Popper with showing that historicism is a factor common to both fascism and Bolshevism.[21]

  Det första är etablissemangets (Soros) användning av begreppet, det andra visar att vänstern och därmed pk-ismen är fascistisk, precis som den bok du länkade till, ”liberal fascism”, gör gällande och detta är precis vad jag anser också.

  Min skumlästa tolkning av Popper är att han försvarar vanligt folks demokrati, dvs populism, och avvisar eliternas utopier byggda på övertolkning av sina egna teorier och historien och det har inget alls att göra med en av globala och lokala eliters styrda massinvandring och rasblandning för pöbeln. Det verkar på mig som Soros och också det svenska etablissemanget avvisar ganska precis det Popper försvarar, nämligen den fria folkviljan.

  Jag tycker detta är intressant, kanske något för Patrik att dissekera?

  Gillad av 2 personer

 8. Linden skriver:

  Många kloka insikter i dagens krönika, men ärligt talat vill man nå ut till folket, är inte detta intellektuellt högtravande språk det rätta.
  Vad är det ordspråket säger tala till bönder…
  Men jag kanske är den enda bonden här?

  Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag vill inte verka nedlåtande, men faktum är insikten är ny för mig och att jag själv måste brottas mer med temat innan jag kan formulera det mer drastiskt och lättförståeligt på ett meningsfullt sätt. En diskussion på dessa sidor kan bidraga till detta.

    Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Nej då! Jordbruk är det yrke jag minst förstår mig på, vilket jag verkar ha gemensamt med alla politiker också, Och de flesta kan inte ens odla sin kunskap och tror fortfarande att man kan så på hälleberget.

   Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Linden — Jo jag upplever detsamma. Har numera mycket kort tålamod med abstrusa formuleringar i den ständiga konkurrensen om min uppmärksamhet.

   Att vi kan föreställa oss vår egen förestående död… jovisst.
   Men jag är mer intresserad av varför människor kan attraheras av helt självdestruktiva sekter, sekter som mer eller mindre direkt leder till medlemmarnas egen utplåning.

   Sektledaren Jim Jones: ”Det här är inte ett kollektivt självmord, utan en revolutionär handling!”
   Facit: Nio hundra döda.

   Sekten ”Folkets tempel” sägs ha hämtat inspiration från både marxismen och kristendomen — alltså samma ideologiska rötter som verkar driva det konglomerat av dårskaper vi brukar kalla ”PK-sekten”.

   PK-sekten har siktet inställt på en långsiktig utplåning av Sverige i dess nuvarande form, genom att svenskarna byts ut mot migranter från MENA-länderna — inklusive migranternas ”kultur”.

   Alltså ett långsamt kollektivt självmord, till skillnad från sektledaren Jones snabba utplåning med hjälp av cyanid — men i grunden inspirerat av samma drivkrafter.

   Gillad av 1 person

  • Utlandsnyheter skriver:

   Jag håller inte alls med, vi måste vara villiga att anstränga oss och erkänna att vi inte vet allt och inte förstår allt och att det finns de som både vet och förstår mer, och att ansträngning kan löna sig. Östman har tänkt länge, liksom Peterson, att det inte är förpackat enkelt skall inte förhindra oss att försöka ta till oss vad vi kan.

   Gillad av 1 person

 9. Jvkkk skriver:

  Mycket intressant, jag har sett att du skrivit mycket om dödsångest utan att förstå, och har heller inte läst Maps of Meaning, men det får väl bli ändring på det, man kan säga att Jordans youtube-föreläsningar är för bra, man tror att man får sig allt till livs där.

  Jag fiskar också på amatörens vis efter vad som driver folk och har landat i otroligt deprimerande slutsatser, där jag tycker mig förstå att människan via sin intelligens rymmer enormt mycket ondska och att stora delar av vår kultur, de bra delarna, lär oss att vi inte kan veta vad vi navigerar mot, men det gäller att ha ondskan i ryggen. Jag uppfattar att Peterson är av samma mening. Jag tycker mig nu också se att då man förkastat allt gammalt så har detta glömts bort, så nu är det så att de som mest talar om allas lika värde och öppna samhällen är just de som styr oss mot ondskan, inte ifrån den, och insläppandet av islam är ett bevis av många, en lära som inte alls är byggd för att minimera ondska, utan endast som ett politiskt redskap bland många för makt och underkastelse, en mycket mera begränsad konstruktion än exempelvis judendomen eller ännu mera kristendomen. Pk-ismen är som ett barn som tror att det finns monster under sängen och inrättar varje litet steg för att undvika små inbillade monster, varje liten åtgärd skall utsträckas till mytologisk skala, men det man uppnår i detta navigerande mellan små inbillade monster (NMR) är att man navigerar rakt mot de stora vid världens slut.

  Ser fram emot fortsättningen.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Nej då! Jordbruk är det yrke jag minst förstår mig på, vilket jag verkar ha gemensamt med alla politiker också, och de flesta kan inte ens odla sin kunskap och tror fortfarande att man kan så på hälleberget.

   Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Våra i förtroende folkvalda skall intressera sig för oss och lyssna på vad vi säger åt dem att göra.

   Alla andra skall intressera sig mycket mindre för vad andra tycker och tror på och istället sköta sitt eget så bra som möjligt. De som följt denna levnadsregel verkar mest nöjda och harmoniska på äldre dagar.

   Att göra listor, om än bara i sinnet, på alla man känner och klassificera efter hur väl deras åsikter stämmer med mina, och rangordna efter hur mycket jag själv gillar dem, är sjukt och har ett namn inom psykologin.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag har hunnit till femte kapitlet. Det är hårt arbete. Att läsa Maps of Meaning är som att vandra uppför ett fjäll. I början är det daggstänkta berg fallera och allt verkar soligt och rättframt. Sedan börjar den första stigningen och man ser tydligt toppen framför sig. När man kommer till denna förmenta topp ser man att berget fortsätter mycket längre till den riktiga toppen. Från denna ser man en dalgång som man måste korsa för att börja gå upp för den egentliga, högre toppen på andra sidan. Men nu har man redan ett helt annat tempo i benen.

   Gillad av 2 personer

 10. Kjell Holmström skriver:

  Människan är det osanna djuret! Det enda som vill leva på ett visst sätt men gör det på ett annat.
  Viljan att fack indela sin värld är tämligen intressant oavsett om GAL-TAN som fått mycket PR trots sina enorma brister. Eller det klassiska Kung och undersåtar, redan där sprack det riddare och befälhavare osv.
  Hos många är dödsångesten stor men detta är inte drivkraften till att bilda grupper.
  Under dom 200000 år som vi befolkat jorden så har grupperingar hjälpt oss överleva.
  Men med HEL-VETETS intåg japp odlandet så har gruppdynamiken prövats o både sunda och mycket osunda former..
  Dom cirka 12000 år av odlande och domesticering av människans fria natur, där prästerskapet som Guds tolkare bestämt vad som är moraliskt riktigt eller inte. Denna roll har sedermera axlats av PK-Eliten.
  Naturfolken dom få som finns kvar har tursamt sluppit detta. Då virrpannor som ledare antingen förstört stammens chanser att överleva rätt omgående och valet varit utrotning eller död.
  I vårt ”civiliserade samhälle” med allas lika värde så verkar det snarare som att vara en förslagen lögnare med dubbla agendor är en evolutionär fördel, varför just Sverige drabbats extra hårt tvistar di lärde om.
  En teori kan ju vara bristen på krig och liknande prövningar. Min personliga fundering över varför Socialdemokratins första tidning hette just LUCIFER, Kanske är det så att i smyg hylla Marxism och den fallne ängeln inte är ett vinnande koncept för den stora gruppen.
  Men vad vet jag som känner mig mer besläktad med Asa-tro och naturfolk, deras värld har i alla fall en tokig men röd tråd av logik där dödsångest byts ut mot att som man utträder ur denna värld ger ens status i nästa!

  Gilla

 11. matsjangdal skriver:

  Några funderingar till Östmans krönika.
  Du skriver att utvecklingen av vårt självmedvetande pågått i århundraden. Du menar väl ändå årtusenden?
  När du skriver att varje människa själv måste återupprepa mänsklighetens utveckling, visst är det rekapitulationsteorin du hänvisar till då? Varför skriver du inte det i så fall? Jag gillar också rekapitulationsteorin. Den förklarar en del, om än inte allt.

  Vi som i barndom/ungdom insåg att döden inte är något att vara rädd för, eller ängslas inför, är vi för udda för att räknas eller förstör det bara din teori?

  GAL-TAN är bara ett sätt skapa en dikotomi som passar vissa inkrökta argument i denna tid när alla vill vara liberaler och trängas i mitten, där de kan trampa varandra på tårna.
  Alternativ, vad är det för politisk inriktning? Allt är väl alternativ till något annat? Kalla det då opposition!
  Riktiga liberaler sätter frihet högst, sådana kan aldrig samsas med de grönas krav på totalitär underkastelse inför det utvalda prästerskapets tolkningsföreträde av intrinsikalismens naturromantik.
  Varför skulle konservativt var vän med auktoritärt? Det finns minst lika många exempel på att det konservativa står i konflikt med auktoriteterna. OSV.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag skall kanske förtydliga att de kursiverade styckena i texten är citat från Jordan B. Peterson. När det gäller århundradena hoppade jag förstås också till i andanom. Jag har för liten kunskap om modern evolutionsbiologi för att kunna säga bu eller bä.

   Gilla

   • matsjangdal skriver:

    Men du måste väl känna till historia.
    Var inte egyptierna tvungna att vara självmedvetna för att ens vilja bygga pyramiderna?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Självmedvetandet uppstod förstås långt före egypterna och mesopotamerna, långt före jordbruk och civilisation. Det kan ju ändå ha gått fort? Jag har som sagt bara översatt den delen. Denna detalj är en surströmming (red herring).

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Angående rekapitulationsteorin: Jag är inte biolog och kände inte till denna teori, men har nu tittat efter på Wikipedia. Det jag hävdar är kanske likartat, men beträffar bara den allra sista lilla snutten på vissa delar av hjärnans utveckling. Visst kan det hända att någon del av hjärnan som hanterar självmedvetande utvecklas tidigare i fostret än andra evolutionärt äldre delar som hanterar lägre arter av medvetande. Jag tror inte att spelar så stor roll i detta sammanhang. Självmedvetandet är medvetande om medvetande, så det lägre medvetandet måste komma före självmedvetandet även om hårdvaran för det senare bildas tidigare är hårdvaran för det förra.

   Gilla

   • matsjangdal skriver:

    Jag tolkar rekapitulationsteorin vidare än endast biologi. Det kanske jag skulle ha sagt.
    Jag lägger in psykologi, inlärning och annat också, mer som en metafor än som hårdvaruprogrammering.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Vi som i barndom/ungdom insåg att döden inte är något att vara rädd för, eller ängslas inför, är vi för udda för att räknas eller förstör det bara din teori?”

   Vi är udda, det vet du nog. Men vi förstör inte min teori. Vi förstör bara påståendet att alla personer med hjärta måste vara socialister innan de blir konservativa.

   Gilla

 12. uppstigersolen skriver:

  Jag vet inte om min erfarenhet delas av fler. Nu vid 71 års ålder är jag inte alls lika rädd för att dö som när jag var yngre och inte hade hunnit med allt jag ville. Jag är absolut inte trött på livet utan vill gärna vara med i ett trettital år till. Men, jag har barn och barnbarn som jag känner mig stolt över och jag vill göra ett antal viktiga saker till i livet. Nu ska jag bli kommunpolitiker till att börja med.

  Gillad av 3 personer

 13. Lars-Erik Eriksson skriver:

  För egen del älskar jag att förenkla problematiken Höger-Vänster.
  Om vi ponerar att H-V beskriver Människans förhållande till Staten så har vi en enkel men lättfattlig och Funktionell modell.
  Den stora starka staten kan bara tillåta den underordnade relativt svaga individen att verka.
  Det betyder att alla totalitära regimer per definition är vänsterregimer så fort oppositionen är nedkämpad och kväst medan det extrema högersamhället är regerat av krigsherrar och lagarna skrivs med gevärspipor a la Somalia under Aidid.
  Inte förvånande att Nationalsocialismen av kommunisterna felaktigt kategoriserades som fascism och högerextremism men likväl skrämmande att denna falsifikation har blivit allmänt vedertagen sanning.

  Gillad av 1 person

 14. Jari Norvanto skriver:

  Höger-vänsterskalan är alltjämt tillämpbar. Iallafall kommer den i uttryck genom den rödgrönrosa rörans ström av tillvitelser (”populist”, ”högerpopulist”, ”högerextremist”, ”rasist”, ”fascist”, ”nazist” osv).

  Gilla

  • brrr skriver:

   Jari, problemet är ju att de har grundligt fel när de etiketterar. Dessa etiketter har inget med verklighet att göra, utan är bara till för att smutskasta och tysta alla motståndare till genusvansinnet™ och massinvandringen.

   Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Precis. Argument är inte vänsterns styrka, i gyttjebrottningen som ibland misstas för debatt. När grova tillmälen missbrukats länge nog har det tagit udden av dem. Till sist kanske de rent av blir i det närmaste hedrande omdömen, med tanke på avsändarna – även om det givetvis inte var intentionen. Den falska skuldpåföringen är uttömd. Låt fienderna förstå att de är genomskådade.

    Gillad av 1 person

 15. Glen Lester skriver:

  Jag är mycket nyfiken på fortsättningen. Jag antar att du har något slags programverktyg, AI-baserat eller liknande, för att göra objekmodeller av olika filosofiska och/eller ideologiska inriktningar. Har du hittat något åt det hållet så skulle det vara kul om du gav referenser till det/dessa.

  Gillad av 1 person

 16. Erik2 skriver:

  Mycket intressant. Behöver flera genomläsningar. Mycket om dödsångest. Den finns, utan tvekan. Men parningsbehovet också. Det behovet tror jag är det allra kraftigaste behovet och det ligger under både Freud och Jung, även om båda nuddat vid dess översta lager. Dödsångesten lättar om man lyckas föda upp en självgående avkomma. Ännu mer så med barnbarn.

  Gilla

  • Erik2 skriver:

   I själva verket definierar vi ju oss själva utifrån vilka potentiella avkommor vi kan få och föda upp. Jakten uppåt i hierarkier är en jakt efter bättre parningsmöjligheter. Desto mer illa är det därför när man lyckas klättra till allra högsta toppen och ändå säger generna att den biologiska kroppen man befinner sig i inte passar för parning. Slutsatsen blir att hela gengruppen man representerar är dysfunktionell och måste ersättas. T ex via invandring. Undrar om inte en osynlig faktor bakom det svenska folkmordet finns häri. För visst är det väl ett folkmord vi ser framför våra ögon?

   Gilla

  • Erik2 skriver:

   Kvinnan föder barn vilket omöjliggör jakt och utåtagerande visavi andra grupper. Så har urvalet gett olika gruppegenskaper för könen. Intressant är att klartänktheten ofta förbättras med åren. Jag tror det har lkka mycket med hormonavtrappning som erfarenhet att göra. Med mindre könshormoner i blodet är det lättare att se vad som pågår. Jag tycker detta den svåraste självreflektionen man har att göra om man vill växa som människa. Det är verkligen inte lätt att genomskåda den egna kroppens alla påhitt som bara är ägnade åt att ska parningssituationer. Brutal ärlighet inför sig själv krävs, men det är svårt ibland.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Fortplantningsinstinkten är en stark instinkt, men den förefaller inte att motivera vare sig enskilt eller socialt våld (”politik”), medan dödsångesten, som inte ens är en instinkt, förefaller att motivera båda. Se bara på det faktum att demokrati förefaller leda till statliga pensions- och sjukvårdssystem, som båda samverkar för att krossa familjen och sänka nativiteten.

   Gilla

   • Erik2 skriver:

    Jo, men det tänker jag nog att den faktiskt gör. Se bara på den onämnbara religionen. Vad om inte en stenhård reglering av fortplantningen står den för? Reglering av fortplantningen, lite mindre våldsamt, sker ju även inom kristendomen. För att inte tala om hur t ex Snorre Sturlasson såg till att rätt kvinnor gifte sig med rätt person, för maktens skull. Det ligger mycket intressant i det du tar upp. Dödsångesten är verkligen att faktor att räkna med. Förstår man inte att döden finns, förstår man inte att livet finns. Det är oerhört skrämmande och svårt att reflektera runt. Personligen har jag en bra bit att gå härvidlag, men jag försöker. Det är säkert också så att drivkrafterna för olika släkter ser olika ut. Jag tror fortplantningen är oerhört central, t o m det centrala i livet. Men dödsångesten är säkert en tung faktor, särskilt i svårare tider. Jag tänker att konservativt tänkande fokuserar på nära relationer och socialistiskt tänkande på grupp. Vilket för mig osynliggör personer och för mig är omänskligt. Empati finns inte i socailistiskt tänkande. Inte på riktigt. (”Kugge i maskineriet”). Man har ju dessutom i alternativa medier (Fria Tider? Minns inte…) nu i vinter refererat till forskning som pekar på skillnader i konstitution (psykologisk) mellan personer som är konservativa respektive socialistiska. Socialistiska personer ser inte på nära relationer som konservativa gör.

    Gilla

 17. Karl Oskar skriver:

  Undrar om det inte finns en hat-skala också. Skalan går från högt till lågt. Ser alltså ut ungefär så här:
  I den höga änden finner vi de som är fulla av hat och aggression, i andra änden de med inget hat och aggression alls.
  Tycks mig ganska kristallklart vilka -ismer/ läror som samlas vid den höga änden av skalan.
  Dvs istort samtliga fundamentalistiska läror. Kanske alla.
  Vad säger ni andra?

  Gilla

   • Karl Oskar skriver:

    Tack för svar, Fredrik.
    ‘Hatet göds av dödsångesten’ skriver du. Kanske kan vara så. Är stor Fan av Jordan Peterson själv , tacksam du underlättar förstå honom.

    Nåväl..min övertygelse är att hatet, ilskan, aggressionerna ofta kan ha sin grund i att man har blivit utsatt för just precis det.
    I kombination med övertygelse/ besked att det som sker är en välgärning , sker för ”ens eget bästa”.
    Och att man inte får bli arg tillbaka.
    Och att man blir utsatt för detta av någon man litar på/ är beroende av.
    Ungefär en sådan kombination är enl min mening en grund til det hat, raseri vi ser idag.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Just att bli utsatt för våld och övergrepp illustrerar ju vår prekära situation som levande varelser, ökar dödsångesten. Vi ser hur lätt det är att skada oss och hur svårt det är att skydda oss. Vi söker desperat att bygga ut vårt skydd och detta är vår främsta drivkraft när vi utformar staten, alltså det reglerade våldet i samhället.

    Gilla

 18. Lars skriver:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Pelerin_Society

  Popper, Heyek mfl skapade Mont Pelerin Society (Herbert Tingsten svensk medlem senare) för försvar av marknadsekonomin och klassisk liberalism. Popper lär haft större dragning åt socialdemokratin än Heyek, men det blev ett sällskap med visst inflytande.

  Min egen tanke är nog att det finns behov av balans mellan privat och offentligt, att det inte låter sig fångas enkelt med slagord, att samhällen är i ständig förändring. Sett som pendelrörelser så slår politiken ofta över åt olika håll.

  men jag ser det ur systemperspektiv…

  Gillad av 1 person

  • Rolf Wasén skriver:

   Följande citat hade jag med i ett bokutkast med titeln ”Vid vägs ände”:

   Shall we be able to control the Controllers? There is no simple answer to this. The time of simple solutions is long behind us, though we are still suffering from the simplistic slogans of the nineteenth century, such as ’Free Enterprise’, or ’Common Ownership of the Means of Production’. We have long ago entered the era of compromises, of the piecemal reconcilement of human nature and of vested interests with desirable aims, national and international. Unfortunately, the struggle with these contrary forces has recently visibly shortened the ’lead times’, and we can see the governments planning for months ahead, rather than for ten or twenty or more years.

   Dennis Gabor på sidan 101 i ”INNOVATIONS – Scientific, technological and social”

   Gabor är av ungersk härkomst, nobelpristagare i fysik (1971) och uppfinnare av hologrammet såväl författare av boken ”Inventing the Future”. Alltså en skapligt kvalificerad författare med intressanta intressen. Varför tror han att det behövs sociala uppfinningar?

   Gilla

   • Lars skriver:

    ”Varför tror han att det behövs sociala uppfinningar?”

    Vad är ångest? Ingen tycks ha identifierat den och dess källor, men Freuds definition eller psykiatrins idag är rädsla för något okänt. Okänt betyder att vi inte förstår och att förstå betraktas som en social motivation som driver oss till andra för att förstå – kunskap skapas i en social process – och som nog är drivande för individen i att avsöka och förstå sin omgivning. Annan social motivation man anser sig ha identifierat är Värme/Kärlek, Anknytning, Självhävdande och Fysisk motivation.

    Människan är ett socialt djur och är mer generellt anpassningsbar än andra djur. Samhällen är en slags objektiva sociala konstruktioner – inte postmodern eller idealistisk enligt traditionell västerländsk filosofi där man trott att det enda man kan veta är vad man själv tänker utan det är tvärtom, allt man vet kommer utifrån, från andra i interaktion.
    Social motivation driver oss till gruppen och till att skapa mening och sammanhang. Människan planerar, är byggd söka enkla kausala samband, se ett syfte med allt eller skapa syften dvs mål.

    Likt alla djur strävar människan att överleva, hot mot överlevnaden triggar kamp/flykt mekanismen, men är det rädsla eller ångest? Vet vi vad vi är rädda för så är det inte ångest.

    Så vad med döden och den sk dödsångesten? Är det inte frustrerad förståelse och frustrerad anknytning som ger rädsla utan objekt? Vi vet inte vad vi är rädda för.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Döden innebär att vi försvinner, vad vi vet slutar vi vara medvetna. Det är inte så mycket att vara rädd för, men vi vill inte dö utan vi strävar att överleva. Kamp/flykt. Döden är obeveklig.

    Vårt liv som bestått av strävan mot mål, mot att förstå, mot att vara del av en social grupp, vår planeringsfunktion för att handla, allt är nu meningslöst. Kan vi förstå det? Är det den ångest som väcks? Frustrerad förståelse och frustrerad anknytning? Är det den ångesten människan söker kontrollera med religion, med monument, med släktens fortlevnad? Men vi är ju inte med då! Hur många litterära mästerverk vi än skriver och hur många fotnötter i Nationalencyklopedin som än skrivs om oss, så är vi inte med?

    Människor har fantasi. Fantasin gör det möjligt bygga scenarier, möjlig händelseutveckling, föra dialoger med sig själv och föreställda andra. Fantasin är alltid med i tankeprocessen, men tankeprocessen tycks avslutas med planering, agerande och insamling av feedback. Denna form av realitetsprövning påverkar det fortsatta tänkandet, men i gruppen skapas gemensamma föreställningar och det motsvarar inte alltid verkligheten.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Lite långt svar på din tanke om varför Gabor tror på behovet av nya sociala lösningar, men jag gissar det beror på den ökade komplexiteten och misslyckanden i samhällen och att de enkla svaren, om människans söker, inte är tillräckliga för att kunna skapa ett bra samhälle. Man kan väl se den korta planeringshorisonten han påpekar finns just som tillkortakommande för de enkla linjära orsakssambanden?

    Nyliberalismens credo om den privata marknadens förträfflighet motsvarar inte verkligheten, vi ser resultatet idag efter finanskrisen och den anemiska återhämtningen. Vi ser liberalismens fokus på individen och dennes ”valmöjligheter” ha begränsningar. Vi ser den hierarkiska planekonomin ha fallerat (men det är inte planekonomi att ha en stor offentlig sektor).

    Gilla

 19. Ulf Bergström skriver:

  Efter nära kontakt med flertalet naturfolk menar jag att dessa har den högsta graden av mänskligt medvetande oavsett om det gäller förståelsen för naturen, livet eller döden. Den moderna människan, särskilt I västerlandet, har på grund av sin egocentricitet och under stark påverkan av de semitiska religionerna förlorat grundläggande kunskap om naturen och livet , och därmed kommer en dödsångest inför en ev. domedag eller intighet.

  Gilla

 20. P I Persson skriver:

  Vi hatar dig inte för det du beskrev om dig själv. Vi anser att konservatismen, och i betydande grad även liberalismen, leder helt fel, men vi hatar inte någon som vi uppfattar som vilseförd.

  Vad gäller höger-vänsterskalan anser jag att den fortfarande är relevant och knappast behöver kompletteras. De som vill ersätta höger-vänster med GAL-TAN eller något annat gör det för att fördölja att det finns klassmotsättningar.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag ser detta som en bekräftelse av min uppfattning av socialismen. Det kan också vara ett rimligt svar på min fråga, nu antagligen för något år eller mer sedan, vad ”frihetlig socialism” skall vara för ett djur. Det skulle ju kunna vara en moderat socialism, som håller fast vid analysen att konspirationer i sinnevärlden har skapat dödsångesten, har bestulit människorna deras lyckorike, men som likväl inte är beredd att ge efter för denna impuls och utöva våld. Alltså ett litet uns av konservatism och/eller liberalism i mixen.

   Gilla

 21. Lars skriver:

  Totalitära stater (som nazismen, fascismen, kommunismen) dödade det fria meningsutbytet, kvävde ifrågasättandet och ersatte med en elits styrelse och ordergivning nedåt. Popper hävdar överensstämmelsen med Platons ideer. Popper myntade begreppet det öppna samhället som väl närmast avser ett maktpluralistiskt kontra ett totalitärt samhälle.

  Popper byggde mycket på epistemologi, att våra modeller är begränsade och att vi inte kan förutse framtiden, varför alla historisistiska åskådningar fallerar (oavsett om det är Spengler, Toynbe eller Marx) och likaså att tolkningen av historien inte är möjligt att skapa lagar från utom i Micro sammanhang (som att samhällsgrupper organiseras hierarkiskt). Konservatismen som ide kan då ifrågasättas utifrån att historien inte upprepar sig. Utveckling kräver att modeller ifrågasätts, prövas, falsifieras och ersätts med bättre modeller. Debatten mellan Kuhn och Popper förefaller lite malplacerad då Kuhn beskriver den sociala processen och Popper den epistemologiska logiken.

  Om nu striden står mellan totalitära stater (dit vi kan räkna 1700-talets envåldshärskare, Kinas kejsare, Sovjetunionen, Venezuela, Kuba) och maktpluralistiska stater med demokrati och fria marknader, så handlar politiken om fördelning av makt mellan olika intressegrupperingar med ideologi som sammanhållande samhällsbeskrivning.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Angående Kuhn och Popper delar jag din uppfattning.

   Att konservatismen erkänner att vårt samhällsbygge står på induktionens bräckliga grund är också korrekt. Men den är den enda grund vi har att ställa den på, och då är det viktigt dels att inse att induktion ligger bakom, dels att agera rationellt i förhållande till detta. De saker som har överlevt länge har högre induktivt värde än de som har tillkommit senare. Nassim Taleb resonerar djupare om detta tema under rubriken ”svart svan”, som ju beskriver de fall då induktionen bryter samman.

   Men liberalism och socialism låtsas att de har något bättre än induktionen. Det har de inte. Därför åker de på svarta svanar så att halmstråna ryker och imperierna och civilisationerna faller samman.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Ursäkta att jag frågar, Fredrik, jag behöver en bättre förklaring av begreppet induktion.

    I juridiken har jag lärt mig att handskas med motsatsen, deduktion; alltså en metod för att kunna dra slutsatser. Men induktion käns mer vagt. Du kanske kan förklara ?

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Bortsett från att jag inte är fullt på det klara med vad ”induktion” betyder; låter det du säger rätt.

    Min intiutiva känsla för begreppet är att man bygger upp en tankefigur baserad på iakttagelser och övrig erfarenhet, men att det lämnas öppet huruvida det finns andra faktorer som man inte känner til eller ännu inte sett, som kan komma att påverka idén.

    Är det så?

    Det ruskiga med liberalism och socialism är att de inte låtsas om alla de osäkerheter som finns. Problemet blir att den som försvarar lärorna att tvingas att använda allt tyngre redskap för att göra det allteftersom verkligheten kommer ikapp.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, Olle, ungefär så. Om A alltid verkar leda till B, kan vi formulera regeln ”A leder till B”. Den metod vi använder kallas induktion. Senare kan det hända att A en gång inte leder till B. Det visar svagheten i den induktiva metoden. Popper påpekade det uppenbara att det räcker med ett enda motbevis för att ogiltiggöra en induktiv regel. Kuhn påpekade det lika uppenbara att vetenskapsmän i praktiken inte hela tiden försöker finna motbevis för sina teser, utan bara rimliga mängder av experimentellt understöd. Han lämnade kanske därhän att man under denna process så att säga som sidoeffekt ofta motbevisar äldre regler eller vissa mindre lyckade hypoteser man själv ställt upp.

    Vi kan veta hur det INTE är, men inte precis hur det är. Likväl består allt vårt vetande av saker som ännu inte har motbevisats. Vetenskapen innehåller inget minsta uns av rent VETANDE. Likväl har den ett värde, likväl är den användbar.

    Postmodernisterna har tagit fast på den första delen av dessa epistemologiska observationer och fastslagit att vi inte kan VETA om gravitiationen finns eller om solen består av heta gaser och att det därför inte spelar någon roll om vi tror att vi kan flyga och att solen är en hyenehynda. Så tramsar de på och slår helt utan auktoritet fast (!) att all skillnadsgöring, all diskriminering, är den rena ondskan.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.