PK-ismen är en statsbärande ideologi

Patrik Engellau

För den som betvivlar att det finns en nära koppling mellan den offentliga sektorns omsorgs- och välfärdsavdelning och PK-ismen – alltså mellan en organisatorisk apparat och en ideologi – så publicerades den andra juli en vägledande helsidesannons i Dagens Nyheter. Annonsen var undertecknad av Akademikerförbundet SSR, en facklig organisation, och bestod av ett antal fraser plus en inbjudan till ett evenemang i Visby några dagar senare.

Jag tar de där tre grejorna i tur och ordning: förbundet, fraserna och evenemanget.

När man googlar på Akademikerförbundet SSR och hoppar lite hit och dit så känns det på lukten att förbundet är befolkat med offentliga omsorgs- och välfärdsanställda (även om också privatanställda akademiker erbjuds medlemskap). Lukter är emellertid inga bevis eller ens indicier så jag valde den enklaste metoden att pröva min hypotes, nämligen att undersöka förbundets styrelse. Styrelsen består av tolv personer varav jag med hygglig säkerhet kunde fastställa att nio stycken är – eller i ordförandens fall har varit – anställda inom välfärdssvängen, till exempel som frivårdsinspektör, utredare i landstinget, facklig sekreterare i kommun och socialsekreterare. Var de tre återstående ledamöterna jobbar kunde jag inte utröna på den begränsade tid jag ägnade saken, men jag misstänker att även dessa är välfärdsarbetare.

Fraserna består av 22 rader förtätade PK-istiska slagord, till exempel:

Vi lever i ett av världens allra bästa länder.

Vi har aldrig haft det så bra som nu.

Samtidigt har den mörka retoriken fått fotfäste.

Vi har trollfabriker som sprider lögner, hot och hat.

Vi har en högerpopulism som växer sig stark runt om i världen – också i Europa och Sverige.

Vi har nazister på Visbys gator.

Varningslamporna blinkar för demokratin.

Vi i Akademikerförbundet SSR är samhällsvetare. Vi menar att påståenden ska kunna bevisas. Att fakta är fakta och lögner är just lögner.

Det finns också värderingar.

Vi i Akademikerförbundet SSR är fast övertygade om alla människors lika värde.

Vi står upp för det öppna samhället. Det borde fler göra.

I en självdeklaration beskriver förbundet sitt credo:

Vi är partipolitiskt obundna, men absolut inte opolitiska – vi tvekar inte att ta ställning. Vi arbetar sedan länge för ökad förståelse för olikheter och ett inkluderande arbetsliv. Vi utbildar i likabehandlingsfrågor och arbetar fram konkreta, konstruktiva politiska förslag – till exempel för snabbare etablering i Sverige. Det kommer vi fortsätta göra.

Evenemanget avhålls på Kallbadhuset i Visby. Programledare är Özz Nûjen, känd från Uppdrag Granskning, samt SaraClaes Lund. SaraClaes är en flerkönad person som har jobbat med ”en [sic!] mångfaldskoncept” och då ”hade jättekul”.

Kan det bli tydligare än så här att PK-ismen är en statsbärande ideologi med särskilt fäste inom omsorg och välfärd? Tänk tanken att sverigedemokraterna fick något att säga till om. Då skulle det bli strid med Akademikerförbundet SSR. Här kan man tala om ”the deep state”.