Varför är vi så korkade?

Patrik Engellau

Den här sajtens motto är ”Här skapas samtidens självförståelse”. Det är kaxigt. Jag har själv skrivit det. Det är ärligt menat.

Det officiella Sverige lever kvar i en antikverad självförståelse som utgår från hur samhället såg ut för fram till för kanske femtio år sedan. Då kunde man förstå Sverige genom att tala om höger och vänster, om borgare och socialister. Men det gör man inte längre. Vad ska man då tala om i stället för att begripa? Det är långt ifrån självklart och därför är den här sajtens självpåtagna uppgift att söka bra svar på den frågan (och på andra angelägna frågor såklart).

I ett av årets mest lästa inlägg frågar Jan-Olof Sandgren så här:

Men om PK-ismen är ett internationellt fenomen, varför har den funnit en så gynnsam jordmån just i Sverige? Är svenskar mer ”korkade” än andra, eller finns en alternativ förklaring?

Som alternativ förklaring föreslår Jan-Olof att svenskar inte kan kommunicera på något vettigt sätt och därför tar sin tillflykt till högstämda, idealistiska principer av PK-typ.

Det ligger mycket i det. Det stämmer med observerbara fakta som jag ser det. PK-ismen är ovedersägligen ett internationellt fenomen som fått särskilt genomslag i Sverige. Och svenskar, till exempel förra centerledaren Maud Olofsson, som Jan-Olof tar som exempel, har en stark tendens att fly in i PK-floskler.

Men här vill jag kalibrera mikroskopet och se närmare på begreppet ”svenskar”. Vilka är de svenskar som är mer ”korkade” och ansatta av PK-ismen än andra? Är det alla svenskar till skillnad från eventuellt alla danskar eller är det några agendasättande svenskar till skillnad från andra svenskar?

Jag tror det senare. Jag tror att de särskilt korkade svenskarna i huvudsak återfinns i en viss grupp inom nationen. Den gruppen är inte göteborgarna (som du kanske trodde). Den är inte kvinnorna (även om många av dem är starkt misstänkta). Den är inte heller de militanta veganerna (som dock nog utgör en underavdelning av de särskilt korkade svenskarna). Den utgörs i stället av de makthavande politikerna och deras stödtrupper inom välfärdsapparaten och media samt alla för det mesta statsunderstödda aktivister som sjunger PK-ismens lov.

Skälet till att PK-ismen har funnit en så gynnsam jordmån i Sverige är, tror jag, att dessa grupper i vårt land har lyckats skaffa sig en så dominerande ställning. I normala – ja, jag menar normala, Sverige är för närvarande inte ett normalt samhälle om man dömer efter sociologiska betraktelser av olika samhällen – länder så finns en massa olikartade och balanserande sociala intressen, till exempel demokrater, företagare, läkare, katoliker, bögar, samer, hinduer, nakenbadare och så vidare. I normala samhällen väger en massa grupper med olikartade intressen upp varandra och förhindrar att någon åsiktsriktning fullständigt tar kommandot.

Men hos oss har av någon anledning makten koagulerats kring staten. Statens affärsidé är att medelst pengar (som den tagit från medborgarna i form av skatter) och lagstiftning (som implementeras och säkerställs genom statens våldsapparat) styra samhället enligt antagandet att politikerna begriper lite bättre än medborgarna.

Skälet till att politikerna ansetts begripa bättre än medborgarna har varierat över tiden. För åttio år sedan – på myrdalstiden – berodde det på att politikerna menade sig ha stöd av den modernaste forskningen vars rön inte var uppenbara för vanliga människor. (”Om folk inte vet att man ska äta tomater så måste vi lära dem att äta tomater”, sa Alva Myrdal.) Idag beror det på att politikerna stöder sig på ett högre moraliskt förnuft som förkroppsligas exempelvis i olika FN-deklarationer och i kraft av vilket de utan att rodna förklarar Sverige för en humanitär stormakt.

Oavsett skälen har de grupper som lyckats kapa staten idag kontroll över tänkandet i nationen.

”Ett samhälles härskande ideologi är den härskande klassens ideologi”, sa Karl Marx. PK-ismen är statens ideologi och sprids exempelvis av statstelevisionen. Potentiellt balanserande grupper – såsom företagarna, sådana kristna som tror på Gud, bönderna, nettoskattebetalarna, många liberalkonservativa intellektuella, den rest av lärarkåren som fortfarande tror på kunskap samt åtskilliga andra som inte anammat PK-ismen – har förlorat sitt inflytande. I praktiken har de inget att säga till om.

Det är inte ”svenskarna” som är PK-istiskt ”korkade”, utan en rätt liten grupp svenska makthavare. De ansluter sig till PK-ismen för att PK-ideologin uppmuntrar till maktansamling hos staten. Krävs inte hur många statliga ingrepp som helst för att säkra total rättvisa i bemärkelsen fullständigt jämlik etnisk, sexuell och religiös representation i alla nationens församlingar inklusive börsbolagens och alla bostadsrättsföreningars styrelser?

Det ser ut som att de är korkade. I själva verket handlar det om att de vill ha makt.

89 reaktioner på ”Varför är vi så korkade?

 1. Björn G skriver:

  Ja varför är vi, folket så korkade?

  För
  hur är det möjligt att svenskar jobbar 9 månader av 12 för att försörja andra än sin egen familj – Mycket Märkligt?
  och
  tänk att 80 procent av befolkningen vill ha det så här – Mycket Märkligt!
  och
  tänk att våra politiska företrädare vill att vi skall jobba hårdare, längre samt betala högre skatt – Mycket Märkligt!

  Kan någon hjälpa oss med ett svar?

  Gillad av 8 people

  • Jari Norvanto skriver:

   För att ”vi” är konsensusorienterade trygghetsnarkomaner, med ringa civilkurage? Dessutom: ”vi har råd” och ”vi måste ta vårt humanitära ansvar”. Om det så kostar oss nationens framtid. Håller du inte med så är du ”rasist”.

   Gillad av 4 people

  • Leif Nilsson skriver:

   Psykiater Thomas Jackson ger en kompletterande förklaring till PK-ismen, när han diagnostiserar den utifrån ett medicinskt perspektiv. Han resonerar utifrån begreppet ”epidemisk hysteri”. Han menar bl.a. att ”Sveriges mass-sociogena sjukdom består av idéer av vanföreställningskaraktär om mångkultur, skapad via propagandistisk massmedia och information sedan 1975, detta år då riksdagen beslöt att Sverige skulle bli mångkulturellt.”
   Se gärna hans föredrag på http://swebbtv.se/

   Gillad av 4 people

  • Andorrs skriver:

   ”Men om PK-ismen är ett internationellt fenomen, varför har den funnit en så gynnsam jordmån just i Sverige? Är svenskar mer ”korkade” än andra, eller finns en alternativ förklaring?”

   Konflikträdslan?

   Gillad av 2 people

 2. Steen Raaschou skriver:

  Jeg tror, du har ret. Jeg kender masser af svenskere, der er helt normale. Men de søger heller ingen magt.
  Men når jeg kommer op i ”the chattering classses”, bliver der længere og lægere imellem de normale, og det er desværre dem der udformer politik og media. Netop media og politik er nok det sygeste ved Sverige. Skaf jer af med dem, og bliv lige så sunde eller syge som alle andre.

  Gillad av 7 people

 3. Björn G skriver:

  Väljarnas oreserverade TRO på vad PK-människorna säger, har nu resulterat i denna oro.

  • Måste jag spara pengar för att ha en beredskap för att fullt ut, eller med hjälp av en privat försäkring, betala kostnaden för behandling av eventuella sjukdomar som jag kan råka ut för i framtiden
  eftersom en nytillkommen kategori av människor bidrar till att belasta sjukvården till bristningsgränsen?

  • Måste jag spara pengar för att ha en beredskap för att fullt ut betala kostnaden för dyrbar tandvård som jag kan råka ut för i framtiden
  eftersom en nytillkommen kategori av människor skall ha vård som fullt ut – med undantag för 50 kr – subventioneras då det gäller tandvård?

  • Måste jag spara pengar för att kunna köpa en plats på någon form av äldreboende där jag inte riskerar att hastigt vräkas
  eftersom det skall beredas plats för en nytillkommen kategori av människor som har förtur till bostad?

  Ruskigt många Svenskar känner numera ett stort behov av att spara till en ekonomisk buffert för att betala sådana utgifter som ”nyanlända” inte behöver bekymra sig om.

  Gillad av 13 people

 4. Lilla fröken PK skriver:

  PK-ismens legitimitet vilar så uppenbart på gångna segrar och obestridliga framgångar, typ ”Folkhemmet” och ”Svenska modellen”. Med genomförda förbättringar och vunna segrar ser man sig nu om efter nya fält att utsätta för social ingenjörskonst. Då räcker inte nationalstaten till. Då måste hela världen utsättas för svenskt know how. Därför detta fokus på global solidaritet och överstatliga organisationer. Sverige ska bli en stark röst och en ledfyr för resten av världen. Därför denna indignation över ”last night in Sweden” och att avslöjas med brallorna nere. Extra vidrigt är förstås SD som har fräckheten att kacka i eget bo! Fler och fler svenskar börjar dock märka följderna härhemma av den gränslösa godheten och solidariteten. Förhoppningsvis skjuts PK i sank den 9 september.

  Gillad av 7 people

  • Björn G skriver:

   Vi kan inte föreställa oss värre former av ofrihet än vår, värre då det är mer försåtligt.

   Socialdemokratin har lyckats med att förvandla människorna i Sverige till enfaldiga och tillfredsställda maskiner som tror sig vara fria, fastän de är djupt förslavade.
   Det är andens, fantasins och trons dolda förslavning.

   Detta ohyggliga tillstånd som ger den ena människan(slaven) i den andres(PK-istens) våld är det PK-ismen står för. Det är MAKTEN som förslavar.

   Vi betvivlar att 7-klövern önskar avskaffa PK-slaveriet. Allra högst kommer de att kunna ge slaveriet ett annat namn.

   Gillad av 7 people

  • Jan Bengtsson skriver:

   Det skall bli ett sant nöje att betrakta MSM:s Krokodiltårar på valnatten!

   Se ”vuxna”, läs gärna naiva, Kvinnor och Män gråta hejdlöst i rutan…

   Se till att ladda upp med Champagne i tid,
   för det bli en akut brist efter helgen!

   Världen över ges förvånade läsare en chock,
   hur kunde detta i Sverige av alla länder…

   DESSUTOM FÅ LÄSA VARFÖR!
   Vilket vi garanterat inte lär få veta!

   Gillad av 5 people

   • Magnus Rosensparr skriver:

    Precis, runt om i hela världen på morgonen den 10 september kommer man yrvaket att titta på morgonnyheterna på TV och säga: ”… last night in Sweden – Sweden – who would believe that …” 🙂

    Gillad av 3 people

 5. A skriver:

  Det ”korkade” som svenskarna gör PE, är att de inte drar de rätta slutsatserna av skillnaden mellan vad politiker säger och vad som blir resultatet. Om man ständigt misslyckas med att nå mål så är det nåt som är fel. Det är bara så. Jag menar att det vanligaste felet är att de inte sysslar med vad de säger, utan oftast motsatsen. Ofta medvetet, ibland omedvetet.

  Mvh A

  Gillad av 7 people

 6. Petrus skriver:

  Engellau:

  ”Det officiella Sverige lever kvar i en antikverad självförståelse som utgår från hur samhället såg ut för fram till för kanske femtio år sedan. Då kunde man förstå Sverige genom att tala om höger och vänster […].”

  Svar:

  Frågan är om höger-/vänster var en bra förklaringsmodell, eller ett bra medel för att bestämma en politik som gynnade egenintresset för 50 år sedan. Jag tror inte det. Då trodde folk att det gynnade personer typ fabriksarbetare om man hade konfiskatoriska arvs- och förmögenhetsskatter för personer som t ex familjen Kistner (Astras ägare). Men för 15 år sedan röstade t o m (v) i riksdagen för att ta bort arvsskatten.

  Möjligheterna att praktiskt bedriva en uttalad vänsterpolitik har minskat de senaste 30-35 åren. Den politiska höger-/vänsterskalan har krympt. Men den är fortfarande väldigt relevant för många väljargrupper, t ex utpräglade höginkomsttagare och långtidsarbetslösa som riskerar skickas till socialen (och därmed tvingas använda upp alla sina ev. tillgångar) om (m) får bestämma.

  Engellau:

  ”Den utgörs i stället av de makthavande politikerna och deras stödtrupper inom välfärdsapparaten och media samt alla för det mesta statsunderstödda aktivister som sjunger PK-ismens lov.

  Skälet till att PK-ismen har funnit en så gynnsam jordmån i Sverige är, tror jag, att dessa grupper i vårt land har lyckats skaffa sig en så dominerande ställning.”

  Svar:

  Svenskt Näringsliv och t ex Gustaf Douglas är minst lika PK:istiska i alla fall när det gäller invandringen.

  Gillad av 6 people

  • Jan Bengtsson skriver:

   Ulf Kristersson var Socialförsäkringsminister i Alliansregeringen!

   Mr Stupstock!

   Utförsäkra från FK var inget större problem)
   Man fick gå till Socialen istället…

   En liten detalj, som varken han eller Fredrik INTE upplyste om…
   En viss skillnad finns på Sjukkassa/Arbetslöshetsstöd jämfört med Soc…

   Om Du äger Din bostad, då tvingas Du först sälja den inom FYRA MÅNADER,
   annars ges inget Försörjningsstöd!

   Sen skall Du UPP DET det lösgjorda kapitalet,
   OAVSETT om Du kan skaffa alternativ bostad!

   Hyresbostäder är det långa köer på,
   utom när Du är nyanländ…

   Kommunen har INGET ANSVAR att hjälpa Dig till nytt boende…

   Så det är enbart Ditt problem!

   Bara SD kan motarbeta denna råa Moderatattityd?

   Gillad av 4 people

   • Petrus skriver:

    Svar till JAN BENGTSSON:

    Det du verkar efterlysa, precis som tidigare, är snarast ett pålitligt icke-bidragssänkar-parti som är mot invandring. Och det är i viss mån en tom nisch. Till höger om SD, ekonomiskt sett, är det inte helt tomt eftersom vi där har småpartierna MED och AfS.

    Jag tycker själv att SD nu i juli skulle ha gjort ett försök med en höger- och en vänsterlista med oreggade partinamn för att dels fånga upp folksom är rädda att förlora bidragen och dels fånga upp uttalade ekonomiska högerväljare. Det blir väldigt knepigt för SD att täcka upp hela spelplanen. Det går inte att vara på alla ställen samtidigt. Det vore väldigt bra om du kunde skicka mail till SD:sriksdagsledamöter om den här idén. Mailadresserna finns på http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/sverigedemokraterna/ . Vet inte vad man skulle kunna använda för argument för att övertyga SD:s ledning att göra ett försök i sista minuten. Kanske att man på så vis skulle kunna sätta krokben för Kasselstrandarna? Att ta röster från (s) och (v) man annars förlorar?

    Med Patrick Reslow som förstanamn på SD:s högerlista skulle man nog ha det lättare än Kasselstrandarna att i princip direkt komma upp över 4 %.

    David Lång, som tidigare uttalat litet vänsterståndpunkter när det gäller inkomstskatterna, hade man kanske kunnat ha som förstanamn på vänsterlistan. Synd att han fått problem med sin ostädade lägenhet.

    Notera att befintliga riksdagskandidater för SD hade kunnat stå kvar på SD:s egen lista.

    Gilla

 7. svenne skriver:

  ”Det ser ut som att de är korkade. I själva verket handlar det om att de vill ha makt”.

  Det ena utesluter väl inte det andra. Då man ser olika figurers – sådana som representerar ”den goda sidan” – deltagande i t.ex en TV-debatt så framstår faktiskt många som både korkade och makthungriga.

  De har blivit lärda att rabbla godhetens psalmverser såsom ”inte ställa grupp mot grupp”, ”människors lika värde”, ”människoliv går inte att mäta i pengar” och så vidare. Men om debatten kommer in i ett skede då det krävs lite djupsinne utanför dessa ramar så slår det slint, och angrepp i form av förklenande invektiv är det enda vapen som återstår i ett desperat försök att kväsa motståndaren.

  I mina ögon är den som inte kan åstadkomma relevanta argument i sakfrågan, i samband med en debatt, utan i stället tar till olika typer av anklagelser av typen ”mörkt förflutet”, ”järnrör” och dylikt ganska korkad och dessutom – i många fall – dokumenterat makthungrig. I detta fall är faktiskt Jimmie Åkesson ett föredömligt undantag eftersom han på ett smart och sakligt sätt kan punktera många debattmotståndares argument. Han ser ut att vara långt ifrån korkad, men han vill ha makt att påverka hur landet skall styras och det är väl naturligt för en politiker.

  Gillad av 9 people

 8. MartinA skriver:

  Bra poänger! Men det är inte att makthavarna är ”korkade” som driver utvecklingen. Att globalisterna korrumperat makthavare över hela den USA-Anglo dominerade världen är givet. Att rovdjur och parasiter samlas runt den som ej kan försvara sig är givet.

  Min tro är att svenskarnas försvarslöshet beror på flera saker. I grunden är den genetisk, skandinaverna har försvarats av fattigdom och geografisk avlägsenhet. Vi har inte samma goda instinkter som folk som har behövt kämpa för att finnas till, som i mellanöstern där alla vill bo till exempel.

  Mer akut beror det på att sossarnas generella väfärdsstat som flyttade vårt beroende och vår lojalitet från varandra. Till centralmakten. Och på sossarnas korporativism som lät centralmakten ta över hela det civila samhället. Och dess arvtagare socialliberalismen som var ännu värre. Till sist stod svensken där helt ensam, alla organisationer han någonsin varit med i var i händerna på samma vilja som drev PK ismen. Och svensken är i grunden konformistisk. Det är inte konstigt alls att vi har så svårt att försvara oss. Rovdjur rovdjurar. Parasiter parasitar. Och den som inga tänder har. Blir uppäten.

  Gillad av 10 people

  • olle reimers skriver:

   Hans Jensevik förklarar svenskens lydighet på ett bra sätt i Swebb-TV. Vi har en tusenårig tradtion att lösa konflikter genom att gå till tinget i stället för att ta saken i egna händer.

   Beteendet har skapat en tillit till systemet och därmed till de tjänstemän som har att exekvera detta.

   När nu systemet börjar bete sig på ett annat sätt än vad som sitter i vår reptilhjärna vill vi till förstone inte tro att det överhuvudtaget är sant. Kognitiv dissonans således.

   Det är inte förrän man vaknat upp efter att ha ätit det röda pillret; d.v.s. insett att förändringen har skett, som man kan börja ta till sig informationen om vad som verkligen pågår.

   Just nu pågår ett ganska intensivt snaskande av ”röda plller”. Förhoppningsvis vaknar tillräckligt stora delar av svenska folket innan det är för sent och kastar ut barnet ( d.v.s. alla politiker i systemet ) med badvattnet (d.v.s. DÖ).

   Gillad av 2 people

 9. Erik Bergman skriver:

  En stor del av politikerna ÄR korkade. Detta beror på att de aldrig haft kontakt med verkligheten och med normala människor. De har aldrig haft ett riktigt jobb; de har gått direkt från politiskt ungdomsförbund till betalda politiska uppdrag.

  Gillad av 6 people

 10. Björn G skriver:

  Sandgrens förklaring är:
  ” Ibland tror jag det är så enkelt som att vi – till följd av några seklers geografisk, etnisk och kulturell isolering – helt enkelt är usla på att kommunicera. Särskilt med människor av främmande ursprung och med radikalt annorlunda idéer”.
  En ovanligt KORKAD förklaring av Jan-Olof!

  En annan förklaring är:
  1) Sverige var Europas fattigaste land år 1900.
  2) Tack vare 2 stycken världskrig (som vi slapp), samt överenskommelsen mellan Wallenberg och Socialdemokratin fick folket i Sverige det hastigt bättre.
  3) Folket trodde att det var Socialdemokraterna (och inte deras eget arbete) som hade gett dem allt det goda.

  Därför förväntar sig svenskarna även idag att de’ goda ombuden’ skall hjälpa folket – om de gör som de ‘goda ombuden’ säger!

  Gillad av 6 people

  • Björn G skriver:

   Men detta är vad som kommer att ske efter valet 2018.

   a) Det förtroende som svenskarna haft för överheten har nu försvunnit och ersätts av cynism och överhetsförakt.
   b) Därefter kommer folkets klarsyn/nya samsyn
   c) Därpå kommer hämnden
   En hämnd som kommer drabba inflödet hårdare än överheten,
   ty överheten vänder snabbt kappan och övertygar svenskarna om att den hela tiden verkat med folkets bästa för ögonen.

   Gillad av 5 people

   • Kenneth Sanfridsson skriver:

    Att man ‘verkat med folkets bästa för ögonen’ har folk genomskådat för länge sen. Man har verkat med SITT EGET bästa för ögonen, och låtit folket betala och ta konsekvenserna… Med politiker med fantasilöner, oändliga benefits, oerhört generösa pensioner och annat som en vanlig, ärlig arbetare aldrig kommer i närheten av, så finns det inget ‘verka för folkets bästa för ögonen’.. Att göra politisk karriär är att se om sitt eget hus och ha sitt eget bästa för ögonen. Blir Du ertappad med inkompetens, mygel, smitande förbi bostadsköer osv.., så är det bara att avgå och hämta ut en fet pension livet ut.. Svensson betalar. Vem bryr sig ?

    Gilla

 11. Lars Bernhoff skriver:

  Det är bra att återvända till tankarna från Jan-Olof Sandgren om att ”korkade” synpunkter kan bli förhärskande när den svenska versionen av PK-ismen slår till. Det är olyckligt att vi i Sverige tror oss veta hur andra länder ska sköta sin politik, dvs att vi vet bättre än de själva.
  Att hålla kvar vid ide’n med Sverige som humanitära världsförbättrare utan rimliga motkrav för att ta emot våra pengar/engagemang är olyckligt, dvs korkat. PK-ister tar sig ”rätten” att klassa avvikande åsikter som mindre bra.
  Min uppfattning är att det politiska etablissemanget var så fastväxta vid att hjälpa alla flyende att vi blev utnyttjade av de som ville komma hit på falska grunder, och andra länder lät dem passera sitt land för att komma hit. Danskarna som exempel kunde då tycka att vi var ”korkade”
  Om jag tycker att egenförsörjning borde vara det tydliga målet men tycka-synd-om filosofin är förhärskande, så klassas jag som mindre förstående och humanitär.
  Svårigheten att hantera ny information avvikande från PK-isternas världsförbättrar ideologi visade sig när det tog ca 5-6 månader för nuvarande regering att efter första signalerna om massinvandring till Sverige, trots larmrapporter, vågade ta beslutet om ett stopp. Man var för uppfylld av sin världsförbättrarinställning för att våga sätta gränser.
  PK-ismen (Reinfeldt denna gång) förbjöd redan tidigare ordet volym som fult/oacceptabelt när det var enda sättet att förankra beslut i förväg och balansera mot våra resurser som vi vill och kan sätta av för ändamålet.
  För många i Sverige motiverar motståndarnas åsikter som mindre goda, dvs moraliskt underlägsna. Då går det inte att kommunicera på ett bra sätt och föra konstruktiva dialoger. Man kan tycka annorlunda utan att ha moraliskt förkastliga åsikter. Moraliska PK-isters åsikter ändrar sig snabbt och kan då framstå som naiva. Det borde de flesta av oss undvika genom att var vaksamma mot idealiserade drömmar och istället hjälpas åt att skapa debattklimat där olika åsikter är hälsosamma för möjligheten att hitta bra lösningar och inte klassa andras åsikter som moraliskt sämre. De etablerade partierna ångrar både DÖ och att de trodde de kunde tiga ihjäl SD. Naivt och skadligt för Sverige. Kommunicera bättre och ta debatten från start.

  Gillad av 4 people

  • Jvkkk skriver:

   Första signalerna om massinvandring… Jag har verkligen svårt för pk-ister som tror att de vaknat, de är nästan ofelbart också dryga besserwissrar som bara handlar i andras tankar och åsikter. Ta det inte personligt, det är ett generellt fenomen.

   Varför skulle inte vissa åsikter vara moraliskt sämre??? Jag anser att det är moraliskt sämre att tvinga flickor bära slöja.

   Gillad av 5 people

 12. brrr skriver:

  Jag vacklar i frågan. Ibland får jag intrycket att britterna generellt är lika ”korkade” som vi. Men deras opposition verkar vara betydligt mer verbal och intellektuell än vår. Douglas Murray, Christoffer Hitchens, Katie Hopkins, Paul Weston, Gerard Battern, Anne Marie Waters m.fl. Och så Tommy Robinson förstås. Och nu kommer jag till mitt egentliga och helt O.T. ärende: I går postade Ezra Levant en video som berättar att the court hearing är flyttat IGEN, men denna gång till Robinsons fördel. Dessutom är domaren utbytt, eftersom den förra redan hade förklarat Robinson skyldig i BBC radio. Ezra kommer att vara på plats och om möjligt rapportera direkt via Twitter.

  Gillad av 8 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Förklarat en person skyldig i radio! Var det inte precis det brott Tommy åtalas för!? Hyckleriet når nya höjder. Helt och hållet surreellt.

   Kafka, Orwell och Dzerzhinsky måste skämmas för att de varit för timida.

   Gillad av 8 people

   • brrr skriver:

    Fredrik, contempt of court, precis! När det blev känt att denne domare gjort sig skyldig till just det, kom det en del syrliga kommentarer. Det är möjligen dessa syrliga kommentarer som nu fått genomslag.

    Gillad av 4 people

  • Jvkkk skriver:

   Robinson splittrar det engelska samhället, det är som i Sverige, man måst välja sida. Nigel Farage exempelvis verkar låta sin personliga antipatier styra honom, han har helt fel i frågan.

   Gillad av 1 person

   • brrr skriver:

    JVKKK, jag tycker nog inte att det är Tommy, som splittrar det brittiska samhället, men det var kanske inte så du menade. Däremot håller jag med beträffande Farage, han gjorde en fantastisk insats för Brexit, men när det gäller Tommy, och även Anne Marie Waters som Farage kallat rasist, så har jsg ingen respekt för Farage.
    UKIP:s nya ledare Gerard Batten verkar dock lovande tycker jag. Han har bl.a. tydligt ställt sig på Tommys sida.

    Gillad av 1 person

 13. Jan Andersson skriver:

  Halva svenska folket och högst troligt den förnuftigaste delen – de borgerliga – saknar representation i riksdag och regering. De borgerliga är tysta och tåliga och höjer sällan rösten.

  Inget etablerat parti (utom möjligen SD) talar för denna grupp. Inget skrivs i MSM om dem. Ingen reklam i TV eller brevlådan är skapad för dem, eftersom den vore (och blir) bortkastad.

  Det verkar som de borgerliga inte existerar alls. Därför vänder sig inte heller den politiska reklamen till dem; den framtida samhällsbild som partierna vill utmåla är ändå ingen som de borgerliga vill ha. De flesta där anser att Sverige har gått vilse länge men att det måste ordna sig snart om man tar det lugnt, låter allting ta sin tid och inte hetsar upp sig i onödan.

  Om denna grupp vaknar kan de vända på allt. En första trevare är kanske AfS?

  Gillad av 3 people

 14. Fredrik Östman skriver:

  Men är vi inte korkade som har tillåtit denna korkade klick att ta makten i samhället? Vi har ju konsekvent röstat för dem också. Och även om media har varit snedvridet och förvanskat fakta i målet, så har ju vare sig målet eller metoderna för förstörelseprojektet varit okända för den som har bemödat sig att titta och tänka efter. Fram till 1985 stred Moderata samlingspartiet för ett systemskifte, fram till 2003 för generellt sänkta skatter. De fick omkring en tiondel av rösterna.

  Resten önskade sig den korkade klicken!

  Gillad av 6 people

 15. Fredrik Östman skriver:

  Det du kallar att vara korkad är inte en inneboende korkskallighet, inte en fysikalisk dumhet, utan en medvetet och avsiktiligt vald dumhet. Det är en flykt från världens ondska in i en fix ordning, in i en illusion att man redan vet allt, kan allt och behärskar allt och att om bara ordning råder, så kommer ondskan att försvinna. De ord som brukar sättas på denna attityd är auktoritarism, totalitarism och fascism. Dessa ord har också använts om Sverige åtminstone sedan början på sjuttiotalet, se Roland Huntsford. I den individuella personligheten motsvaras detta av den empatislöshet som när det drabbar de högre klasserna kallas pompösitet och när den drabbar de lägre dumdryghet. Om Sverige är hårdast drabbat, så kommer England inte långt efter, sedan Frankrike, Benelux, Norge och Danmark, Tyskland, Finland, Österrike, Sydeuropa norrifrån och ned. Vi ser utan större problem att ju mindre ett land drabbades av Andra världskriget eller ju mindre ett land stod som förlorare efter kriget, desto hårdare drabbades det efter kriget av denna hybris och dumdryghet, denna korkskallighet (med Schweiz som lysande undantag). De som vann kriget drabbades av överklassens dumdryghet, de som stod utanför av underklassens dumdryghet.

  Tankefiguren förefaller vara: Eftersom vi inte var fascister under kriget, så kan vi undvika fascismen genom att inte ändra ett jävla något, för varje steg bort från vår bevisat riktiga position är ett steg i riktning fascism. Men lika lite som man kan kn**a för oskuld eller hata för kärlek kan man ordna bort fascismen. Man landade i precis den gryta man till varje pris ville undvika.

  Gillad av 7 people

 16. Jvkkk skriver:

  Jo just det, de vill ha makt, sagt på ett annat sätt: de vill ha det så här.

  Detta är fundamentalt, när man väl inser det, eller snarare accepterar det, för dess logiska konsekvens är att de vill ha islamisering, de vill ha trygghetens kollaps, de vill ha de tusentals våldtäkterna och de ville att 11-åriga Ebba lemlästades av Akilov. Deras politik hade den självklara konsekvensen, men många av inläggen här slutar med att folk räcker upp händerna i skyn och plockar fram den ena motsägelsen efter den andra, som igår så såg jag för femtielfte gången att någon inte förstod hur feminister kunde gilla islam och det kvinnoförtryck som följer med, inser inte feministerna att de gräver sin egen grav?? En befogad fråga innan man accepterat att de vill ha det så här. Det man gör när man undrar vad feministerna håller på med är att man tillerkänner dem en god drivkraft, på samma sätt med pk-ister, de är ”banalt goda” enligt någon analys. Inget kunde vara mer fel, på samma sätt socialdemokrati, eller vänsterideér, man tror att man är ”vänster när man är ung annars har man inget hjärta” återigen att dessa människor drivs av godhet, detta är den stora lögnen som vi köpt. Istället är det så här: de drivs innerst av ondska, en inre personlig ondska, och en ideologisk ondska, det är dessa två drivkrafter som blivit gifta i pk-ismen, så att de vill ha det så här betyder att de först och främst vill förstöra och skada andra, och finner de inte den ena, så finner de den andra. Så i ett relativt välfungerande samhälle (även om pk-ismen fanns hela tiden) så massimporterade man de som är detta samhälles motsats från våldsamma kulturer där kvinnor är lovligt byte. Det blir logiskt med ”det vill ha det så här”.

  Så det är som Patrik skriver, men denna pusselbit saknas: de drivs inte av någon godhet, utan istället så har de förhållanden Patrik beskriver ovan fått de värsta, ondaste och mest egoistiska och hatiska att stiga till väders, hela vårt etablissemang består av onda hatare. Vi ser det runt oss varje dag, vem sköts igår, hur många kulor med automatvapen avfyrades? Vem våldtogs? Vem begå självmord idag på grund av 7-klöverns våldtäktspolitik?

  Gillad av 12 people

  • Pelle skriver:

   Feminismen är en dogmatisk religion därför känner feminister så stark samhörighet med de mest dogmatiska formerna av islam. Den ideologiska renheten och det ständiga ältandet av upplevda oförätter är de gemensamma grunderna. Målet är makten, oinskränktmakt över andra människor för att inrätta en skräckvälde..

   Gillad av 3 people

   • Jvkkk skriver:

    Jo, men varför dras vissa till det? Av inre ondska först och främst, inte att man på något sätt vill göra det bättre för kvinnor, man har mindervärdeskomplex gentemot män och hatar västerländska män, först och främst. Hatet är kärnan och drivkraften.

    Gillad av 3 people

   • W skriver:

    Jvkkk@
    Nya Tider publicerade i veckan en granskning av fejkade konton med stulna identiteter och bilder som förespråkade sex med svarta män. Alla konton som använt kapade identiteter är nu nedstängda.

    Men vad som gjorde trollfabriken – för det rör sig om massvis av konton – egendomlig är att alla de här påhittade tjejerna också varvar sina politiska inlägg med att bekänna sin ofrivilliga, djuriska dragningskraft till svarta män.

    Nya Tider har intervjuat Fabian Fjälling som länge studerat politisk propaganda och för honom var syftet uppenbart. Att någon vill nå nationalistiska män och förmedla till dem att vita kvinnor, även om de är ideologiskt nationalistiskt övertygade, inte kan motstå de främmande männen som invaderar Europa.

    Det är en klassisk metod för att bryta ned”, förklarar han.

    Exempelvis i reklam, barnböcker, filmer, läromaterial och bilder på myndigheternas hemsidor. Där används regelmässigt illustrationer av just vita kvinnor och svarta män, aldrig tvärtom. Att det aldrig är omvänt, med exempelvis vita män och arabiska kvinnor.
    https://www.nyatider.nu/trollfabrik-nedlagd-efter-nya-tiders-uppmarksamhet/
    Det antyder att det finns andra syften än bara viljan att spegla mångfald.

    Gillad av 10 people

   • Anne-Hedvig skriver:

    W –
    Den norske statsministeren Erna Solberg (Høyre), som beundrer Merkel sterkt, har selv hatt kjæreste fra Gambia. Hun virker helt naiv i forhold til muslimer, og vil være med på å fordele de siste ”flyktningene” fra Afrika, selv om vi ikke er medlem av EU!

    Gilla

   • brrr skriver:

    Det vi kallar PK:ism, kallar amerikanerna liberalism. Jag tycker liberalism är en bättre beskrivning, men det skulle också behövas något extrem-prefix.

    Gillad av 2 people

  • Hovs_hällar skriver:

   JVKKK: — Ja eller kort uttryckt:

   PK-sektens hejdukar HATAR VÄST!

   Och är därigenom närmast en sorts självmords-sekt — den försöker bara ivrigt framställa sig som ”god” genom att spela på de ”humanitära” känslosträngarna.

   …När dagen är slut kommer det att vara tyst i Jonestown och över 900 människor, av dem en tredjedel barn, kommer att vara döda. De flesta har dött efter att ha druckit av den cyanidspetsade drycken, andra har fått giftinjektioner, och några, bland dem sektens grundare Jim Jones, har skjutits till döds….’Det här är inget kollektivt självmord, det är en revolutionär handling’.

   https://www.svd.se/35-ar-sedan-sekten-folkets-tempel-begick-kollektivt-sjalvmord

   Gillad av 2 people

 17. Aha skriver:

  Man måste även titta på de korkade svenskar som köper PK-ismen rätt upp och ner. Dit tillhör de som röstar på V, MP, delar av S, C samt mindre delar av L. Jag får det till kanske 1/3 av svenskarna.
  1/3 är m.a.o. tillfredsställda med politikens inriktning och med PK-ismen. De är inte upprörda över att tusentals sköra äldre väntar på äldreboende samtidigt som pengar allokeras till unga och friska ensamkommande. Samma sak med att hundratusentals är fattigpensionärer samtidigt som Sverige ska vara en humanitär stormakt. (De har inte fattat att vårdköerna ocskå till stor del beror på vårdkrävande migranter. Hur kan det annat vara med ett inflöde av så många migranter?)

  Utifrån några exempel i bekantskapskretsen noteras att de mest öppensinnade, de mest humana inom PK-ismens fållor också är de mest rigida. De vägrar hårdnackat att ta åt sig information som kan rucka på deras PK-istiska världsbild. De reflekterar t.ex. inte över varför strålkastarljuset riktas mot NMR och inte mot radikala muslimer – se dagens andra krönika.
  De reflekterar heller inte över att ingenstans (?) har mångkultur varit en framgångsfaktor – vilket kan liknas med att en troende tvivlar på om Gud finns.
  ”Tokstollarna” lever med riksmedias världsbild såsom Anders Lindbergs eller public services.

  Oberoende media såsom den här utmärkta bloggen behövs mer än någonsin.

  Gillad av 9 people

 18. Hovs_hällar skriver:

  Visst, det handlar om makt (citatet från Marx är närmast en tautologi; vem fasen trodde att den dominerande ideologin INTE skulle vara just makthavarnas ideologi?).

  ”PK-ismen” är inget annat än ett försåtligt maktinstrument. Ett sätt att hålla medborgarna i tukt och Herrans förmaning, nu när kristendomen spelat ut sin roll för det syftet.

  Felet med detta instrument är att det är ONT och DESTRUKTIVT, då det i förlängningen leder till vårt samhälles undergång.

  PK-ismen strider mot kända fakta om hur människor och samhällen faktiskt fungerar. Den bygger i stället på grumliga ideologiska föreställningar hämtade från framförallt marxismen, samt på gamla idéer om ex-vis om den ”Ädle Vilden”, alltså att naturfolken (”3:e världen”) skulle vara på något sätt moraliskt bättre än vi i Väst, medan vi är moraliskt fördärvade.

  Därför kommer den att falla. Samhällen byggda på lögner kan inte i längden fortleva.

  Den 9:e september ska vi ge PK-dårarna en välförtjänt spark där bak…

  Gillad av 8 people

 19. Elisabeth skriver:

  Patrik, håll med om att PK-ismen varit/är synnerligen Stockholmscentrerad. Här nere i Skåne har länge funnits ett motstånd, mer eller mindre organiserat. Många minns väl Sven-Olle i Sjöbo och den behandling han utsattes för . Det är ingen tillfällighet att SD startade här. Tanken och ordet är helt enkelt lite friare i Skåne, vi står danskarna närmare.
  Just nu njuter jag av att läsa kommentarsfälten i brittiska tidningar i samband med Trumps besök där, De flesta uppskattar honom, vill t o m ha honom som ledare . Jag fattar inte vilka ( jo, jag anar…) som kuppat in en muslimsk borgmästare i London. Denne man, Khan, har gett tillstånd till att en hånfull jätteballong föreställande Trump i blöjor får sväva över parlamentsbyggnaderna under besöket. I en intervju fick Trump en fråga m detta . Han bara avfärdade det . ”Oh, I think many Brits love me”. Vilket ju är sant.

  Gillad av 5 people

 20. Östrahult skriver:

  Att inte protestera kan ses som korkat men kan vara feghet eller ynkedom, kanske kopplat till en nedtryckt manlighet.

  Sossarna har sedan 60-talet lagt så mycket som möjligt av samhällsfunktioner inom den offentliga sektorn där nästan hela ledargarnityret är vänster.

  Etablerade media skyddar makten. Ta rapporteringen från NATO-mötet. Trump var hemsk som muckade om Tyskland. Men var det inte en berättigad fråga? Tyskland betalar inte sin andel och begär att USA ska försvara mot Ryssland, ett land som Tyskland köper gas av för miljarder. Och inget media visar filmen med en stupfull EU-ledare.

  Sverige är en världsunik blandning av amerikanisering och socialism, där de rödgröna står för det senare och näringslivseliten för det förra.

  Normalt borde det uppstå protester mot systemet inom näringslivet men så är inte fallet. Det småskaliga näringslivet är under stark press från lagstiftning, myndigheter och storföretag och har nog med egna bekymmer. Det storskaliga näringslivet trivs utmärkt i Sverige. Ingen muckar om VD-löner eller styrelsearvoden och privat lever man som tidigare, man skatteplanerar på Malta, man skickar barnen till samma skolor som kungligheterna, deltar i Gotland runt och går på Nobel-middagar.

  Så vilka är det som gruffar? Äldre på alternativa siter med pennan som vapen. Dessa har inte ens lyckats övertyga sina barn om vad som är galet. Att hoppas på en förändring efter valet ter sig alltmera osannolikt, sjuklövern riktar in sig på en ny DÖ-variant.

  Gillad av 8 people

  • cmmk10 skriver:

   ”Dessa har inte ens lyckats övertyga sina barn om vad som är galet. ”

   Det är inte lättare att vara förälder i Sverige än vad det var i Kambodja när det begav sig. Våra barn är ideologiskt manipulerade redan ifrån dagis, utöver PK-ismen skall de dessutom formas till själlösa konsumenter.

   Familjer slits isär och en del får ju inte längre ens träffa sina barnbarn, då man är rädd att barnen skall bli nazister/rasister.

   Gillad av 4 people

 21. Lars Thylen skriver:

  Assar Linbeck skrev någon gång att den svenska avundsjukan var starkare än sexualdriften. Dock skullle jag vilja hävda att även den svenska avundsjukan överträffas av många av våra poltikers”maktdrift”, jfr Nietsches die Wille zur Macht, även om maktdrift och avundsjuka väl har en del gemensamt.
  En stor del av politikerklanen ser väl sitt maktinnehav som en permanent, ärftlig historia.
  Vad kan vi göra? Skriva insändare, kontakta politiker och vara uppriktiga i våra samtal och diskussioner med vänner och bekanta och allmänhet (även om vi riskerar fascistkortet, och då bör vi returnera det). OCH rösta rätt. Den regering vi har nu hade passeat sitt bäst före datum redan innan den tillträdde.
  På en flyning nyligen österut satt jag brevid en finsk ungdom. Han var glad att de han nuförtiden träffade i Sverige (inklusive mig) hade börjat tala klartext om Sveriges tillstånd.

  Gillad av 7 people

 22. Steven Jörsäter skriver:

  Din förklaring lyckas inte fånga hela fenomenet. Du glömde media!

  Media borde älska att granska makthavare, att i detalj analysera konsekvenserna av politikernas agendor, att söka avslöja de dolda underliggande motiven. Det gör de inte i Sverige. Visst ställer de en och annan fråga ibland och rör upp lite damm på ytan. Men den uppenbara och potentiellt dräpande följdfrågan som skulle kunna leda någonstans sväljs praktiskt taget alltid. I själva verket upplever jag det som att den granskning som finns enbart tjänar syftet att försöka göra sken av att det finns en verklig granskning vilket det inte gör. Annars hade idiotierna och lögnerna inte kunnat spridas. Herregud, de uppenbara sagorna som regeringen berättar om och om igen skulle kunna skjutas hål på av en påläst 15-åring.

  Detta är den främsta orsaken till att politikerna och därmed PK-ismen kan härja fritt. Men varför?

  Är journalisterna korkade? En hel del är nog det men knappast allihop. Är de rädda? Vissa men knappast alla – någon måste väl ändå ha civilkurage. Att de blir sparkade kunde ju ändå generera rubriker. Är de korrupta? Ja en del är nog det. Men alla? Det hela är faktiskt en gåta. Hur uppstår den obrottsliga lydnaden?

  SD kan bli det största partiet efter valet. Kan någon nämna EN journalist i någon ledande tidning som har klara SD-sympatier och som tillåts skriva fritt i någon enda kolumn? Kan censuren beskrivas tydligare? Kan detta försvaras av någon mediaperson?

  I Almedalen hölls för en vecka sedan faktiskt något som kan anses vara en fri debatt om läget i Sverige. Den är fantastisk, se den. Om något liknande hade fått förekomma i MSM hade man tappat hakan.

  Gillad av 7 people

  • Björn G skriver:

   ”Media borde älska att granska makthavare,”

   Men Steven, du vet väl att Media, 7-klövern och Kulturmänniskorna har samma TRO.
   Den rödgröna PK-tron är ju kittet som förenar dem.

   Varför skulle någon inom ‘Den Egna Sekten’ utsättas för något så vidrigt – som en granskning.

   Det är ju bara fiender som skall granskas/avslöjas.

   Gillad av 7 people

 23. V for Vendetta skriver:

  Jag vill nog påstå att Svensken i gemen är korkad.. Kollar man väljarbarometrarna inför valet så finner man att 80% av folket vill tillsätta PK-politiker. Jag drar slutsatsen att där finns en hjärna men att den inte används på eget bevåg. Jag har funderat ofta på vad som gör en politiker PK-benägen. Redan valstugedebatten för många år sedan visade att politiker tänkte i sina personliga banor på ett helt annat sätt än när de uttryckte sig kring politik, de var ofta kritiska till massimmigrationen när de trodde kameran var av men omfamnade den när kameran var på . Vad fick dem att undertrycka sin egna personliga tankar och hoppa på PK-tåget? Jag tror att jag fick svaret blottat för mig i det reportage som Expressen TV ( av alla medieproducenter) lade ut på Youtube för ett par år sedan. Man följde upp vad Göran Perssons ministrar numera arbetar med och vad de tjänar. Ingen av dem tjänade under 80 miljoner om året, samtligas, inklusive vår gamle landsfader själv, bodde i stugor som kostade rätt många miljoner och var placerade på exklusiva lägen och så gott som alla av dem arbetade för Wallenberg eller Kinnevik. Fredrik Reinfeldt och hans ministrar har gått samma väg. Min slutsats är att dessa miljoner och dessa hus är en betalning för de tjänster som utförts under tiden vid makten, här skummas gräddan hem och här ser man resultatet av plikttroget PKismande under många år. Jag tror att de flesta av dem som blir politiker hopas på att en del av godisregnet skall vid deras fötter så de kan få lite guldkant, för guldkant kan det sannerligen blir för den som ställer sig rätt i leden. Om du funderar på om detta kan vara ett hållbart resonemang, börja då med att fundera å varför politikervärvet numera nedärvs från förälder till barn och så har gjorts i snart nog 3 generationer.

  Gillad av 10 people

  • brrr skriver:

   ”…så gott som alla av dem arbetade för Wallenberg eller Kinnevik…”
   Ja, det är glasklart. Riklig belöning för väl utfört värv. Och har t.o.m. Expressen publicerat info. + att alla känner väl till Reinfeldts och Borgs nuvarande situation, så kan ingen svensk säga att de inte visste. Även uppemot 80% av befolkningen vill ha det såhär. Det är bara att tugga i sig, vi har ”demokrati”.

   Gillad av 3 people

 24. Enough skriver:

  I flera generationer har svensken anpassats till den starka staten, den offentliga sektorn har haft stadig tillväxt och ökat inflytande.

  Men vi kommer sannolikt att få uppleva detta ”välfärdsbyggets” kollaps, tydliga tecken finns redan på att apparaten levererar tillbaka allt sämre service för skattebetalarna. Allt fler ser detta problem, men är rädda att säga som det är, för då åker snabbt rasistkortet upp från PK-folket, de som har tagit makten via den offentliga apparaten.

  Journalister i PK-media är helt okritiska, det har framtvingat en allt starkare alternativmedia, SD är det kanaliserade motståndet den ”vanliga” medborgaren använder.

  Gillad av 6 people

 25. Claes H skriver:

  Livets mening? – 1960 togs 2,6% av, eh, barnen bort. Men så 1964 kom ”The Pill”: Sex blev livets djupaste mening.
  Och abort-siffrorna gick rakt rakt uppåt: 1965 4,8%, 1970 12,7%, 1975 23,8%, och 1980 26,4%. Sedan har kring 25% av barnen aborterats. [Kramfors 2010 40%…]
  Och så blev invandringen nödvändig…
  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18031/2010-5-12.pdf
  — Tabell 1, (Sid 24), Aborter år 1955-2009
  Kommuner:
  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18330/2011-6-1.pdf
  — Tabell 19 (Sid 47), Kommuner år 2010

  Numera (efter 2010 eller så) förtigs siffrorna. (Statistisk Årsbok har upphört.)

  Gillad av 9 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Claes – 1960 var abort i princip förbjudet men det blev legalt runt 1970. Därav siffrorna. P-pillret har inte med detta att göra utan är bara ETT preventivmedel bland flera.

   Sex har ALLTID varit en central del av att vara människa, om du nu inte visste det.

   Asylinvandringen har inte heller med detta att göra, utan den beror på idiotvänsterns allmänna inflytande i samhället med dess ideologiska förnekande av verkligheten.
   60-talsvänstern och deras efterapare hatar Väst, hatar oss ”rasistiska” svenskar, och vill helst ersätta oss etniska svenskar med migranter från ”3:e världen”, gärna muslimer.

   Idiotvänstern (i nuvarande skepnad ”PK-sekten”) är att betrakta som en självmords-sekt som vill utplåna det land de själva lever i.

   Gillad av 5 people

   • Claes H skriver:

    P-pillret gjorde det rimligt att ha sex, även om man inte var gift.
    Kondom? ”Man räknar med att 13 procent av de som använder kondom blir gravida varje år. ” (Netdoktor.se)

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Men frågan kvarstår om promiskuitet har gjort någon lyckligare och om den sänkta nativiteten har gjort oss framgångsrikare. Det är ju ren ideologi att håna oskulden och hetsa för att sexualisera alla facetter av livet. Preventivmedel och aborttekniker tvingar oss inte till dekadens.

    Gillad av 2 people

 26. Mikael Steinwall skriver:

  Tänk om Svensken inte alls är korkad!? Kanske handlar det bara om att självständiga resonemang blir blockerade, censurerade. Det är numera inte särskilt troligt att en insändare som är skeptisk till klimatalarmismen eller invandringspolitiken blir publicerad, i någon tidning. Och i Ring P1 blir de avvikande rösterna bortgallrade i slussen.
  Vi vet ganska lite om människornas tankar om samhället, de flesta knyter näven i fickan och släntrar iväg till vallokalen vart fjärde år. Vi vet däremot att runt 1 miljon Svenskar kommer att rösta på ett parti i september, som hela etablissemanget har motarbetat sen dag 1. Värt att notera!

  Gillad av 4 people

 27. Kjell Rehnström skriver:

  Tyckte jag skrev en kommentar, men den kom inte in så jag försöker en gång till. Kan PK-ismen ha sitt ursprung i den betydande svenska missionen som väl började i slutet på 1800-talet. Då ville folket hjälpa de nödlidande i Afrika. Och det var väl en god tanke?

  Gillad av 2 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Kjell: — Jovisst, jag anser att ”PK-ismen” helt klart har vissa ideologiska rötter i missionsrörelsen! (Men huvuddelen av rötterna kommer nog ändå från grumliga marxistiska idéströmningar).

   Skillnaden mot förr är att ingen på den tiden skulle hitta på något så stolligt som att flytta HIT dessa ”nödlidande”, och man drömde inte om att missionsjobbets kostnader skulle tvångsrekvireras av skattemedel.
   Man fick bekosta saken genom frivilliga insamlingar minsann.
   Men nu anser sig makthavarna veta bättre…

   Gillad av 4 people

 28. ABC 1 skriver:

  Naturligtvis är den dominerande faktorn makten själv. Den återfanns förr i vår egen kristenhet, som sanktionerat trossystem. Både världslig och religiös makt hittar alltid varandra.

  Under vikingatid skedde ett trosskifte, från hednatro till kristenhet. Det var inte allmogen som ville byta trossystem. Det var hövdingarna som såg möjligheter till att stärka den egna makten, genom att knyta allianser till en redan etablerad kristenhet. Makt söker alltid makt, och hittar även medlen för det.

  I religion sanktioneras moralbegrepp. Via religion kommer värdslig makt åt även mer djupt liggande moral. Och det underlättar kontroll och styrande.

  Men i ett starkt sekulariserat samhälle, som vårt, har religionen tappat mark. Men trosvissheten hos folket gentemot makten behöver likväl upprätthållas.
  I dag med mer högstämda ord, som fått ersätta religionens mer naturliga kraft.

  Vi hör alltmer begrepp som en humanistisk stormakt, alla människors lika värde, och rätt värdegrund. Och ser hur asylrätten heligförklaras. Att ädelsignalering även sker via migrationspolitik, helst betecknad som flyktinghjälp. Men också genom en starkt agendasättande forskningspolitik inom de mjuka vetenskaperna.

  Gillad av 4 people

  • Hovs_hällar skriver:

   ABC1 — Väl talat. Makthavarna har anammat PK-ismen som ett användbart maktmedel, då de inför folket kan stoltsera med sin ”högtstående moral”. De spelar då på gamla invanda känslosträngar från missionsrörelsens tid.

   Att PK-ismen i själva verket är en OND och DESTRUKTIV, väst-fientlig sekt, försöker makthavarna dölja efter förmåga.

   Gillad av 3 people

 29. ABC 2 skriver:

  I en demokrati är media satta att granska makten. Men den har i hög utsträckning gjorts ekonomiskt beroende av makten, via presstöd och en statskontrollerad rundradiofond. Snart ersatt av en statsskatt.

  Efterhand har media glidit över från att granska makten till att granska folket. Där EXPO utgör en sanktionerad delverksamhet. Likt IB förr tjänade Socialdemokraterna. Få biter den hand som föder någon.

  Med religionen borta från spelplanen delar media och politikerkåren samma agenda, understödd av ekonomiska incitament, även till olika frivilligorganisationer.

  Situationen är snarlik den som de gamla vikingahövdingarna gjorde till sin. Att stärka den egen makten och privilegierna genom att ta kontroll över maktens alla instrument. Hos oss ekonomi, lagstiftning och hur allmogen tänker. Delvis via en försåtlig indoktrinering av media. Där det blir lika viktigt vad man väljer bort, som vad man skriver om. Varenda myndighet utbildas i dag i rätt värdegrund. Inga tjänstemän kommer undan. Vad är detta om inte annat än sanktionerad indoktrinering – från makten själv.

  Gillad av 5 people

 30. Åke Sundström skriver:

  Både PE och flera andra gör misstaget (eller den avsiktliga vinklingen) att blunda för det mest uppenbara: att dumheten bara kan segra med hjälp av ett tigande forskarsamhälle, en tyst intelligentia. Ljugandet skulle upphöra på stört om vi hade en professorskår som levde upp till sin förmenta roll som sanningens fyrbåk och demokratins stöttepelare.

  I dag låter sig denna förment bärande samhällsklass korrumperas av rädsla för gå miste som sina drömjobb och/eller lönsamma extraknäck i makthavarnas tjänst. Förtjänst och skicklighet är inte längre normen vid tjänstetillsättningar, däremot följsamhet mot maktens diskreta viskningar.

  Till bilden hör också att den livsfarliga symbiosen mellan politik och forskning numera har näringslivet som ett tredje ben. Och ett viktigt sådant, eftersom folk i gemen hyser större förtroende för storbolagscheferna än för våra partiledare. Svenskt Näringsliv har ett tungt medansvar genom att stödja idiotiska projekt bara för att de gynnar en viss bransch. Vindkraftsnojan är ett av många exempel.

  Nej och åter nej: ”vi” är inte korkade, men sant däremot att väljarkåren grundlurad av den elit som via våra skatter har betalt för att tala sanning. Samtidigt som journalister, lärare m fl i högre grad är vilseledda än partiska. Därför blir det fel att beskriva media och murvlar som medborgarnas huvudfienderna, men tiga om intelligentias huvudroll. Det är gåtfullt att PE blundar för att den förhärskande dårskapen präglas av detta tydliga mönster. Kan orsaken vara att han som klartänkt och nyttig dissident likväl tillhör den skyldiga eliten och därför inte på allvar vill utmana sina jämlikar, sin egen klass?

  Gillad av 4 people

 31. Åke Sundström skriver:

  Både PE och flera andra gör misstaget (eller den avsiktliga vinklingen) att blunda för det mest uppenbara: att dumheten bara kan segra med hjälp av ett tigande forskarsamhälle, en tyst intelligentia. Ljugandet skulle upphöra på stört om vi hade en professorskår som levde upp till sin förmenta roll som sanningens fyrbåk och demokratins stöttepelare.

  I dag låter sig denna förment bärande samhällsklass korrumperas av rädsla för att gå miste om sina drömjobb och/eller lönsamma extraknäck i makthavarnas tjänst. Meriter och skicklighet är inte längre normen vid tjänstetillsättningar, däremot följsamhet mot maktens diskreta viskningar.

  Till bilden hör också att den livsfarliga symbiosen mellan politik och forskning numera har näringslivet som ett tredje ben. Och ett viktigt sådant, eftersom folk i gemen hyser större förtroende för storbolagscheferna än för våra partiledare. Svenskt Näringsliv har ett tungt medansvar genom att stödja idiotiska projekt bara för att de gynnar en viss bransch. Vindkraftsnojan är ett av många exempel.

  Nej och åter nej: ”vi” är inte korkade, men sant däremot att väljarkåren grundluras av den elit som via våra skatter har betalt för att tala sanning. Samtidigt som journalister, lärare m fl i högre grad är vilseledda än partiska. Därför blir det fel att beskriva media och murvlar som medborgarnas huvudfiender, men tiga om intelligentias huvudroll. Det är gåtfullt att PE blundar för att den förhärskande dårskapen präglas av detta tydliga mönster. Kan orsaken vara att han som klartänkt och nyttig dissident likväl tillhör den skyldiga eliten och därför inte på allvar vill utmana sina jämlikar, sin egen klass?

  Till moderatorn: välj denna korrekturrättade text vid publicering.

  Gillad av 2 people

  • Björn G skriver:

   ”dumheten bara kan segra med hjälp av ett tigande forskarsamhälle,”

   Allt socialdemokratin har ‘rört vid’ har slagits i spillror.
   – skolan
   – universitet/högskolor
   – sjukvården
   – tandvården
   – äldrevården

   För att leda och styra verksamheter krävs kompetens, kunskap och duglighet – något som det socialdemokratiska ledningsganityret saknar.

   Palmes bevingade ord att ‘Politik kamrater det är att vilja något’ räcker inte långt för att ansvara för komplexa verksamheter och få bra resultat.

   Den hybris som har karakteriserat rörelsen har bara sin motsvarighet i 3:dje rikets storhetsvansinne!

   Gillad av 6 people

   • Åke Sundström skriver:

    Tack för instämmandet, men varför menar du att allt beror på att socialdemokraternas oduglighet? I mina ögon har de borgerliga en än större skuld, eftersom de i högre grad än SAP agerat på tvärs mot en frihetlig ideologi. Olof Palme förtjänar förvisso att gisslas, men eventuell likheter med 3:e riket delar han med Bildt och Reinfeldt – kanske även med Kristersson (det senare återstår att se). Beklagar också att du avstår från att kommentera mitt egentliga budskap om forskarsamhällets och näringslivets tunga medansvar.

    F ö bör tillägas, med adress till PE, att det är en skönmålning att skylla på ”dumhet”, när det handlar om någonting mycket allvarligare: ett avsiktligt och helt medvetet svek mot de egna väljarna och mot nationen. Landsförrädare är ett en mer relevant benämning på den blocköverskridande svenska nomenklatura som påminner om de regimer som Palme en gång beskrev som ”diktaturens kreatur”.

    Gillad av 4 people

  • Björn G skriver:

   ”Samtidigt som journalister, lärare m fl i högre grad är vilseledda än partiska.”

   Journalisterna är nästan uteslutande utbildade vid de statliga journalistskolorna. Dessa skolor är de i det socialistiska Sverige, som utbildar de mest förhärdade/hårdhudade individerna och rekryterar bara partiska adepter (de vilseledda sållas ut).

   Clark Olofsson hade den rätta profilen och blev därför antagen till skolan.

   Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Självklart Åke, vill jag gå dig till mötes i att kommentera ditt egentliga budskap.

   Gustav II Adolf donerade 31 augusti 1624, 271 hela, ett 3/4, 76 halva samt 30 fjärdedelshemman, därutöver 2 kvarnar, en såg, 9 torp och 24 utjordar till Uppsala Universitet.
   Syftet med donationen var att Universitet skulle vara fristående från statsmakten i sin verksamhet (och därmed sanningssägare).

   Socialdemokraterna såg sedermera till att lägga Universiteten under sitt styre, i samband med diverse reformer som skulle gagna jämställdheten.
   Utnämningsmakten av styrande, samt professorer lades helt i händerna på de outbildade ideologiska politrukerna.

   De anställda gör givetvis det som utnämningsmakten önskar, annars byts de givetvis ut.
   Vi kan nog inte klandra om de dugliga professorerna vill fortsätta att försörja sina familjer.
   Så forskarsamhället är bakbundet av den politiska makten.

   Vad det gäller näringslivet så har de i första hand aktieägarna att ta hänsyn till. Att stöta sig med den politiska makten är ej deras uppgift.
   Så vi kan säga att även de är bakbundna av den politiska makten.

   Sveriges bärande samhällsklass består idag av Politruker, Mediefolk och Kulturarbetare – det är därför Sverige ser ut som det gör (”Ett samhälles härskande ideologi är den härskande klassens ideologi”).

   Dessa grupper utgör Sveriges huvudfiender!

   Gillad av 1 person

   • Åke Sundström skriver:

    Tack för ditt tillägg. Vi är i huvudsak överens, men det går inte att ursäkta den intellektuella prostitutionen med argument om risken för att förlora jobbet. Det ställs höga krav på bevisning för att skilja en professor från sin tjänst. Generaldirektörer har större anledning att vara lydiga. Vad näringslivet beträffar är det förstås OK att se till aktieägarnas intressen, men det är inte ursäktligt att medverka till att vissa aktieägare gynnas på andras bekostnad och att den fria konkurrensen sätts ur spel, som sker via oskicket med selektiva subventioner, t ex till vindkraft eller Rot och Rut-tjänster.

    Gilla

 32. Conny Lundberg skriver:

  Människor dras till makten och härligheten som den vore en magnet! PK-ismen lever och frodas bland de som anser sig ha någonting att vinna på denna den ”sanna” tron.
  Konsensusmentalitet parad med en önskan att tillhöra den vinnande maktgrupperingen, den som alla ”vet” är den rätta, har tydligen en magnetisk kraft där de flesta tror att de måste tillhöra den vinnande kategorin för att själva kunna vinna, fördelar av olika slag, någon slags sinnesfrid i att veta att de minsann backar upp det som är rätt eller kanske enbart snöd vinstlystnad i att kunna dra till sig ekonomiska och karrärmässiga fördelar av att umgås med den rätta sortens människor.
  Den här sortens tänkande frodas i en atmosfär där makt och kraft i form av verkliga resultat i en allt större utsträckning ersatts av en akademisk/politisk verklighet där de reella resultaten för det mesta är mer imaginära än verkliga. Jämför med bonden som genom att så och odla kunde frambringa bröd till de som krävde det eller hantverkaren som kunde åstadkomma verkliga resultat genom sitt arbete. Idag har den kroppsarbetande delen av befolkningen krympt, vi importerar från låglöneländer och minskar successivt vår egen tillverkning och livsmedelsproduktion.
  Mängden administratörer har ökat ansenligt och politiker som har sin makt från olika maktcentra i världen dras som flugor till dessa och har snart fullständigt övergivit sitt eget folk till förmån för de globala storföretagen och deras tankesmedjor som kontinuerligt skapar nya och ”korrekta” åsikter till den del av befolkningen som inte orkar tänka själva.

  Gillad av 2 people

 33. Björn G skriver:

  ”Ljugandet skulle upphöra på stört om vi hade en professorskår ….”.
  Professorerna(de dugliga) biter inte den hand som föder dem.
  Dessutom har universiteten gödslas med professorer, genom befordringsreformen.
  För att inte tala om alla genus-, feminism- och likhetsprofessorer. De senare har fått sin titel p.g.a. ‘ja just det’.

  Gillad av 4 people

 34. Hovs_hällar skriver:

  …Till Fredrik Östman vill jag svara att du argumenterar mot en halmgubbe:

  ”…….Men frågan kvarstår om promiskuitet har gjort någon lyckligare och om den sänkta nativiteten har gjort oss framgångsrikare. Det är ju ren ideologi att håna oskulden…”

  Skilj du mellan dina egna fantasier och vad som faktiskt framförts i skrift, — tack!

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Du svarade på Claes kommentar: ”Livets mening? – 1960 togs 2,6% av, eh, barnen bort. Men så 1964 kom ”The Pill”: Sex blev livets djupaste mening.
   Och abort-siffrorna gick rakt rakt uppåt: 1965 4,8%, 1970 12,7%, 1975 23,8%, och 1980 26,4%. Sedan har kring 25% av barnen aborterats. [Kramfors 2010 40%…]”

   Ditt svar var att detta verkställdes med hjälp av legalisering av abort, vilket inte tillförde något alls till kommentaren, utan var en underförstådd utgångspunkt. Vem bygger alltså en halmgubbe? Jag förstod Claes kommentar som en kommentar om promiskuitet (”sex blev livets djupaste mening”) och sänkt nativitet (”kring 25% av barnen aborterats”) och mitt svar speglade detta.

   Lär dig du själv att läsa innantill — tack!

   Gilla

 35. Glen Lester skriver:

  Det svenska tidningsstödet är perverterat. Från början var det till för att penningsvagare grupper i landet lättare skulle få sin röst hörd. Resultatet idag är att just de grupperna, tillsammans med de som inte behövde stöd för att göra sin röst hörd, får största delen av tidningsstödskakan. De som tidigare föreföll vara klassfiender är numera i symbios för att utestänga alla som har en annan åsikt än deras persversa samförståndspolitik.

  Hur skulle det se ut, så där rakt av, om man avskaffade tidningsstödet. Vi är trots allt i internetåldern.

  Gilla

 36. Leif Lundberg skriver:

  EN VIKTIG INSIKT

  Efter två decennier insåg vi att det inte går att påverka de etablerade partierna och enskilda politiker som avvek från partilinjen blev snabbt neutraliserade. Det går inte heller att påverka auktoriteter inom myndigheter eller vården och det spelar ingen roll hur många liv som räddas eller hur många miljarder kronor som sparas – det går inte.

  Därför startade vi Folkhemmet Sverige som ställer upp i riksdagsvalet – men en kanonbra politik inom alla väsentliga områden. Ett handlingskraftigt parti som arbetar med helheten och som löser systemfel. Så nu är det enkelt att revoltera mot dagens politiska vanstyre – det krävs bara två ord på valdagen om knappt två månader.

  Folkhemmet Sverige … http://folkhemmetsverige.se/

  Gilla

 37. lookslikeanangel skriver:

  Alla trender har ett slut!

  Om inte för annat på grund av att folk tröttnar.
  Det svåra är att förutsäga exakt när och hur mycket.

  Jag tror absolut att vi är väldigt nära den punkt där
  trenden ändras – korken ur flaskan.

  Det är ändå rätt patetiskt att se idétorkan, torrsimmet
  och den frenetiska skafferirensningen.

  Gilla

 38. Hawwa skriver:

  Kanske är vi världens mest extrema land som Jonathan Lundqvist påstår i debatten ovan, och vår position på world value map är talande, men är frågan oxå om vi överskattar vår egen betydelse? Ett ge det egna ett förstorat fokus kan ibland verka lite korkat, att missta sig på proportionerna ang hur speciell man är (kanske är vi speciella för att vi tycker att vi är speciella).
  Andra länder är inte befriade fr PK-ism, mer el mindre korkad, och den kan ta sig otippade uttryck även där, som Nick Ferrari reagerar på här:

  Gilla

 39. S Eriksson skriver:

  Jag tror att det här är så pass svåra och komplicerade saker så att den vanliga medborgaren med glädje? överlämnar det och ansvaret till politikerna , förtroendet har tidigare varit högt men bör vara i dalande. Tyvärr kan nog inte de förhoppningsvis mer insatta proffsen se hela bilden, eller vilja fatta beslut som gynnar hela landet utan det blir väl huggsexa om den egna plånboken. Hoppas att jag har fel.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.