Imre Kertész bittra testamente

År 2016 avled den ungerske författaren Imre Kertész efter en längre tids svårare hälsoproblem. 2002 fick han Nobelpriset i litteratur med en osedvanligt gripande motivering: ”För ett författarskap som hävdar den enskildes bräcklighet mot historiens barbariska godtycke.” Som 14-åring deporterades den judiske Imre Kertész till Auschwitz och Buchenwald. Först som 46-åring debuterade han med boken ”Mannen utan öde”, som skildrade hans mirakulösa överlevande därifrån.

Boken tegs mestadels ihjäl under kommunistdiktaturen, men efter 1989 nådde den väst och kom att tillsammans med Kertész hela författarskap utgöra ett unikt vittnesmål om vad det innebär att leva under ett totalitärt styre i 1900-talets brutala europeiska historia.

Imre Kertész sista bok ”Den sista tillflykten”, utkom på ungerska två år före hans död och består av dagboksanteckningar och reflektioner. Men nu händer samma sak i vårt land som drabbade hans första verk bakom järnridån: Tystnad. Visserligen recenseras boken i svenska medier, men de delar som handlar om Kertész syn på muslimer och den västerländska civilisationens förestående fall negligeras av den svenska kultureliten, när den inte avfärdas på några rader. Författaren anses sjuk, bitter, islamofobisk och märkt av sin traumatiska bakgrund. Hur kunde en så stor humanist bli så fylld av hat mot en religiös minoritet i Europa? Kanske är han inte omdömesgill längre? undrar några recensenter.

Så här rapporterar SVT Nyheter: ”Den ungerske författarens nya dagboksroman ”Den sista tillflykten” har chockerat flera med sin fientlighet mot muslimer. När Dramaten nu hyllar nobelpristagaren med uppläsningar ur hans verk väljer man bort de känsliga passagerna.” Helena Seth, programansvarig på Dramaten, menar att Nobelpriset blev ”dödskyssen” för Kertész, medan hans svenske förläggare Svante Weyler tolkar antipatin mot islam som ”ett uttryck för en förtvivlad människa som också uppfattar sig som förrådd av Europa, som inte lyfte ett finger när judarna förintades.”

Det är sant att Kertész är fylld av antipati mot ”eländiga araber” som har ”barn med stora huvuden, som vrålar aggressivt” och som istället för hans medlidande väcker associationer till terror och bomber. Men det intressanta är samtidigt att inte någon vill diskutera om det finns någon sanningshalt i Kertész reflektioner om islams ökade närvaro i Europa. Här slår den svenska självcensuren till. Jag har själv i flera år ruvat på texten, som träffade mig direkt i solar plexus, och undrat hur jag ska hantera den. Vad är det då Kertész skriver som är så explosivt att det svårligen låter sig diskuteras offentligt? Jo, det här:

Europa kommer snart att gå under på grund av sin förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.

Jag borde säga några ord om politiken också, men det vore verkligen gagnlöst och tråkigt slöseri med tiden. Då skulle jag tala om hur muslimerna översvämmar, ockuperar, i klara verba, förstör Europa; om hur Europa förhåller sig till detta, om den självmördande liberalismen och den stupida demokratin, demokrati och rösträtt åt schimpanser. Det slutar alltid likadant: civilisationen når ett stadium av övermognad där den inte bara är ur stånd att försvara sig, utan där den inte ens vill det längre; där den på ett till synes obegripligt sätt dyrkar sina egna fiender. Till det kommer att detta inte får sägas öppet. Varför? Frågan skulle inte bekymra mig om jag inte hade blivit en ”offentlig person”. Jag börjar förstå det tvång som den stora allmänna lögnen hämtar sin näring ur: Det är helt enkelt inte möjligt att kämpa mot detta tvång, för politikern därför att han förlorar sin popularitet, och för författaren av samma anledning; goda manér är lika med lögn och total självuppgivelse.

Nu kan man ändå säga att detta inte stämmer på premiärministern i Kertész eget hemland, Viktor Orbán, och de andra östeuropeiska politiker som öppet talar om att skydda sina länder mot islamisering. Det som kännetecknar deras nationer är en lång historia av att leva under stövelklacken från Moskva. Med den erfarenheten ser de på ett annat sätt än de västliga makthavarna när det gäller en religion som de uppfattar som politisk och totalitär. Det är i synnerhet därför de inte vill följa direktiven från Bryssel, som de på sätt och vis uppfattar som det nya Moskva, i alla fall vad gäller de migrationspolitiska direktiven. (Se boken Folkvandring av Tjeckiens tidigare premiärminister och president Václav Klaus, till vilken jag har skrivit förordet).

I Sverige lever drygt 800 000 muslimer (8,1 procent av befolkningen), enligt den opartiska amerikanska tankesmedjan och opinionsinstitutet Pew Research Center. Sverige utgör tillsammans med Bulgarien och Frankrike de länder i Europa som har högst andel muslimer i sin befolkning idag.

Med ett måttligt fortsatt inflöde (medium migration scenario) av asylmigranter och deras anhöriga, räknar Pew med att Sveriges befolkning 2050 kommer att ha högst andel muslimer i Europa, 20,5 procent. Vid ett högre inflöde (high migration scenario) handlar det om 30,6 procent, vilket skulle ge Sverige en särställning i det avseendet.

Det märkliga blir då att en offentlig diskussion om vad detta kan betyda och vilka åtgärder som bör vidtas, är en icke-fråga i vårt land. Det är det inte, paradoxalt nog, i ett Östeuropa som, undantaget Bulgarien, knappast har någon muslimsk invandring/befolkning alls. Är inte innehållet i Imre Kertész dagboksanteckningar om islams påverkan på vår kontinent viktigare att förhålla sig till än att förfasa sig över det som kan uppfattas som grovt och stötande i vissa av hans formuleringar?

47 reaktioner på ”Imre Kertész bittra testamente

 1. Lev Barkland skriver:

  Ja, jag har nog skrivit detta förut men gör det igen. Den demografiska förändringen i Sverige. Att vi nu är destinerade till att bli i så hög grad islamiserade. Att vi kommer att bli ett muslimskt majoritetsland inom våra barns livstid (om inte mycket exceptionella händelser förändrar den till synes utstakade vägen).
  Att detta är en icke-fråga för Public Service, som har som sitt uppdrag att tjäna befolkningens intresse av att vara välinformerad.
  Detta är nog det enskilda faktum som gör mitt förakt för svensk public service avgrundsdjupt. De missköter sitt uppdrag flagrant.

  Gillad av 22 personer

  • Lars-Olof Svensson skriver:

   Niklas Orrenius skrev nyligen i DN att borgerligheten kunde chilla, för nu var islam en del av Sverige. Så är det men inget parti gick på val till att göra islam till en del av Sverige. Det är en förändring som bara hände. Det fick bli som det kunde, som i Hedebyborna.

   Gillad av 1 person

 2. Eva Danielsson skriver:

  Som skolbarn för länge sedan fick jag en grundmurad skräck för totalitära läror, inte minst kommunism, socialism och nazism och islam. Ingenting har därefter gett mig en anledning att ändra den uppfattningen.

  Islam är för mig en politisk ideologi. Som använder religion som effektivt verktyg för att styra människor.
  Om islam fungerade sekulärt med religionsfrihet och accepterade individuella rättigheter och demokrati, så skulle islam inte vara så skrämmande. Bara en obegriplig religion. Och folk får gärna tro på vad de vill, så länge de inte stör andra med sin tro.

  Vi måste sluta se islam som en religion. Islams företrädare är ute efter totalitär världslig makt och utnyttjar religionsfriheten i väst. För att sedan ta bort den. Vi måste sluta vara toleranta mot de intoleranta. Vi måste sluta vara fina i kanten eller rädda för att kritisera en ”religion”.

  Islam är en herrefolkskultur/klankultur med anspråk på världsmakten. Islam är motsatsen till västerländsk kultur med fred, demokrati, jämställdhet, sekularitet, åsiktsfrihet, barns rättigheter, erkännande av vetenskap och konst osv osv.

  Islam hör inte hemma i Sverige eller i övriga västvärlden. Sekulära muslimer och avhoppare ska få stöd och övriga ska flytta vidare.

  Gillad av 21 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Kan inte sägas bättre!

   Islam är en invasiv religionsideologi,
   med aspiration på att nå världsherravälde!
   En religion byggd på hat!

   Dags att öppna ögonen och stänga gränsen till MENA-länderna,
   givetvis ”Afghanistan” också!

   Vi är inte i behov av fler ”knarklangare”…
   Det är väl de som betalar resorna?

   Gillad av 4 personer

   • I skriver:

    Riksdagsförvaltningen i attack mot AfS – kräver att partiet raderar sin valfilm

    Per Westberg, avdelningschef på riksdagsförvaltningen, uppger att det inte förekommit tidigare att ett parti som inte sitter i riksdagen är där och bedriver sin verksamhet. Samhällsnytt kan dock visa att det inte stämmer – det då nybildade F! tilläts att genomföra en presskonferens i riksdagslokalerna. Detta mötte dock inga protester från myndigheten.

    ”Vi ser allvarligt på det här, det är därför vi har regler.” Säger Westberg

    Om en byråkrat sagt detta 1967 hade man kunnat tro på det: -En fantasilös paragraf-ryttare i grå kostym som slaviskt och oomkullrunkeligt följer protokollet i ett stelt folkhemssverige. …Men nu, 2018, känns det bara onaturligt och genomskinligt. När en regimvänlig byråkrat pratar om regler vet man direkt att mossen är full av ugglor. Varför skulle någon bry sig om en meninglös teknikalitet i ett land där hela sjok av lagar redan kastats på soptippen för att underlätta massimporten av muslimer utan asylskäl? Det är så uppenbart att regimen nuförtiden endast pratar om lagar när det gäller att tysta opposition.

    Gillad av 9 personer

  • olle reimers skriver:

   Det kan inte sägas bättre; det som jag upprepar dagligen i olika fora.

   Religion för tankarna till något i grunden vackert och heligt, men tittar man på historen har den i alla tider stället fungerat som ett maktredskap; ett sätt att undertrycka medborgare och ett motiv för att döda dem som inte är det..

   Det jag förundrar mig över är att vanlga hyggliga människor inte kan inse sanningen om islam. Kanske är den för skrämmande? Den kognitiva dissonansens verkningar ska inte underskattas.

   Gilla

 3. Lilla fröken PK skriver:

  Dogmerna om Alla människors lika värde, Mänskliga rättigheter och Religionsfriheten omöjliggör all kritik av islam. Tyvärr.
  Hoppet står till höstens val.

  Gillad av 8 personer

 4. Aurora skriver:

  Tigandets politik på obekväma sanningar har länge varit praxis i det både vånster, -och liberalstyrda Sverige. Politiskt obekväma sanningar censurerades redan under krigsåren och senare under vänsterns högperiod med Palme med Palestinavurmen och anti-USA politiken. Vi var bara mindre medvetna om det då. När man ser vad den ungerske författaren skriver så lär man sig att det är genom att se vad som pågår idag som man förstår vad som hände i historien; inte tvärtom som man alltid lärt oss

  Gillad av 7 personer

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Sverige var bigott på 1880-talet när Strindberg tvangs i landsflykt, det är lika bigott idag där en räcka uppfattningar undandras all debatt och tabuiseras. Dit hör förvisso den pågående folkvandringen till Europa som flera anser kommer att rädda den åldrande kontinenten. Vad som blir följden vet vi ännu inte men utsikterna förefaller inte bli vad överheten föreställts sig. I stället för att komma hit som oskrivna blad så kanske det nya folket mot förmodan har sin egen kultur i bagaget och resultatet blir att det nya landet för migranterna till slut blir som deras gamla med ändlösa klanstrider och religiösa konflikter. Vad som händer med urinnevånarna är det ingen som bryr, sig inte ens urinnevånarna själva ty de får inte ens tala om saken, helst bör de inte ens tänka på den.

  Gillad av 9 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Apropå urinnevånare. Samerna anses ju vara ett urfolk i Sverige. Det innebär att deras sätt att leva med rennäring anses så bevarandevärd att det ska läggas en död hand över halva Sverige. Vi vanlig svenskar anses tydligen inte bevarandevärda. Här ska Islam lägga sin döda hand över oss. Bevare mig väl.

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Jo, alla vet ju att lapparna låg som sporer under inlandsisen (vilken uppenbarligen smälte från norr till söder) och bara väntade på att få kolonisera den skandinaviska halvön,

    Germanerna kom långt senare och trängde undan den snälla urbefolkningen, som hade byggt och odlat upp landet. 😉

    Gillad av 3 personer

   • fabricerad skriver:

    Om vi nu ska tala om ursprungsbefolkning så är väl skåningar sveriges ursprungsbefolkning. Undrar om skåningarna har fått någon ursäkt av svenska staten för allt plundrande, mördande och all skövling som skedde vid den grymma försvenskningen?

    Gillad av 3 personer

  • kvellulvblog skriver:

   Landet som var monokulturellt ville bli mångkulturellt. Men man insåg inte att en av de nya kulturerna var mer monokulturellt intresserade än vi någonsin varit. Resultatet blir förstås att vi så småningom blir monokulturella igen. Men med en helt annan kultur än vi hade förut. Den kulturen lär inte göra om vårt misstag.

   Gillad av 5 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Islam är högst medvetna om sina minoritetsrättigheter…
    När man nått majoritet, då finns inga minoritetsrättigheter!

    Nog finns det fog för detta talesätt!

    Gillad av 5 personer

   • naimlap skriver:

    År 1658 var Danmark ett av de mest välmående länder i Europa. Skåneland, Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm var den rikaste provinsen inom Danmark. Efter bara några få decennier av svenskt vanstyre och gigantiska stölder, var provinsen slagen till spillror nöden var skriande. Med hela 40% minskades invånarantalet dock främst i Skåne, som gjorde mest motstånd mot svenskingarna. Det sista upproret mot förtryckarna var den 15. Juni. 1811 i Klågerup norr om Svedala. Det svenska kavalleriet kommenderades ut med bössor och kanoner för att möta ca. 800 bönder och drängar beväpnade till tänderna med med högafflar, liar och långa störar. Efter en förtvivlad kamp lyckades den ”ärorika” svenska krigsmakten besegra denna väl beväpnade hop av bönder och drängar. Minst 30 skåningar fick bita i gräset, dessutom togs 150 fångar vilka fördes till Malmö slott många av de fängslade dog i dysenteri. Tre dömdes till döden, två av dem halshöggs efter att de fått sina högerhänder avhuggna. Som ser så har inte ränderna gått ur svenskingarna till dags datum.
    Utan de fortsätter att, behandla sina undersåtar utan förskoning.

    Gilla

   • Lars* skriver:

    På 1300-talet gick skåningarna själva till den svenske kungen för att bli styrda av honom pga av att dåtidens Danmark var på dekis. Sällan detta kommer fram. Vi, dagens svenskar kanske ska vända oss till annan makt för att överhuvudtaget fortsätta vår existens? Skömt åsido jag tror mycket kommer hända snart för de unga känner sig hotade..med rätta för de politiska exprimenten. Men hur kommer utvecklingen bli i Sverige (och Danmark för den delen), Frankrike, Storbrittanien, Belgien, Tyskland osv? Alltså mångkulturländerna. Jag personligen skulle vilja ställa Reinfeldt o Löfven inför rätta för oaksamhet, undfallenhet upprätthålla landets säkerhet, förslösande av skattemedel som kommer tära på en mängd samhällsområden låmg tid, rättssäkerhetens förfall och den vålds- och våldtäcktskriminalitet som ökar. Ta pengar från bl a från LO, SAP och töm ur dessa skitorganisationer med bihang. Töm hela sjuklöverns ekonomi i förhållande till det de åsamkat landet, folket.

    Gillad av 1 person

 6. Jan Andersson skriver:

  Jag är övertygad om att Angela Merkels politik är en reaktion på nazismen, det vill säga ”Se så toleranta vi har blivit, nu har vi väl äntligen suddat bort varje spår av vår jobbiga historia, eller?”.

  I Sverige, som följer efter som en lydig hund, tar vi alltså också avstånd från en nazism som aldrig varit vår.

  Än en gång, ”Die dummen Schweden”.

  Gillad av 9 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Men både Sossar och Bondeförbundare har en solkig brun historia!
   Moderaterna heller knappast kritvita heller…

   Officerskåren var ofta Tyskvänliga!

   Gillad av 1 person

  • Lars* skriver:

   Uttrycket ”Die dummen Schweden” kommer inte från Tyskland. Är en skröna. Sök o läs för du sprider något som inte förekommit.

   Gilla

 7. Jan Andersson skriver:

  Varje människa är en komplex varelse som när de på äldre dagar samlat ihop nog mycket livserfarenheter kan göra ganska träffsäkra generaliseringar.

  Det gäller inte vänsterfolket, som alla måste tycka lika, och där man med hundra procents träffsäkerhet i förväg vet vad de kommer att tycka om de som har en avvikande åsikt.

  En skränande lynchmobb som måste hållas utanför alla parlament och beslutande organ, om vi skall ha någon framtid i ett civiliserat samhälle.

  Gillad av 4 personer

 8. Elisabeth skriver:

  Tack Gunnar Sandelin,för att du uppmärksammade mig på denna bok. Jag måste bara skaffa den ! Den där texten talar direkt till mig .
  Jag läste Kertész när han fick Nobelpriset, tyckte mycket om ”Mannen utan öde”. Det verkar som att ljuset kommer från öster, från bl a Ungern, nuförtiden.

  Gillad av 7 personer

  • Björn skriver:

   Grejen är väl, att folken i ”öster” har egna UPPLEVELSER att stödja sina ställningstaganden på! De sysslar inte med naiva drömmar om ett mångkulturellt paradis, på samma sätt som blivit så vanligt bland bortklemade och historielösa här i väst!

   Gillad av 2 personer

 9. Kent Forssgren skriver:

  PÅ LEDARSIDORNA HAR REDOGJORTS FÖR OLIKA MEDIERS TROVÄRDIGHET.
  Varje år publicerar Reuters Institute for the Study of Journalism studien “Digital news report”. Rapporten granskar i år både globala och lokala trender för digitala nyhetsmedier. https://ledarsidorna.se/2018/06/valet-2022-kan-sverige-ha-flera-nya-mediaaktorer-dar-dagens-kommer-vara-historia/

  Helt makalöst så ligger Public Service i topp i Sverige.
  SVT och SR vilka är en inre fiende till det egna landet, dess religion och dess folk!

  7-klöverns ledamöter i riksdagens hus oroas nu över huruvida de får behålla sina rum i Riksdagshuset, huset som vi trott vara en av demokratins viktigaste symboler.

  Men, bunkern på Gärdet i Stockholm har sedan länge tagit över riksdagshusets roll, att vara platsen där folkets demokratiska rättigheter öppet diskuteras.

  Tyvärr har båda byggnaderna kapats av krafter, vilka av olika skäl, skäl som de inte tycks begripa själva, är fientliga till vårt land, vårt folk, vår religion och vår kultur.

  PRIORITET NUMMER ETT FÖR FOLKET I DET KOMMANDE VALET – ETT SVERIGEVÄNLIGT PARTI – TILL MAKTEN.
  Beslut nummer ett för denna nya regering – avskaffa Public Service.
  Det sverigefientliga folket på Gärdet skall liksom de i Riksdagshuset fråntas sina rum.

  DÅ HAR FOLKET ÅTERTAGIT DEN SANNA DEMOKRATIN.

  Gillad av 1 person

  • Lars* skriver:

   Japp. Belys flera statliga områden o hur rödkorrupta de är. Demokratisera, eller lägg ned helllre då många gånger den röda utopirötan gått in i märgen. Massor med folk ska avträda sina poster. Börja med att skära i Svt o Sr. Sen troligtvis lägg ned dem. Skapa en riktig folktelevsion och folkradio. Fy fan vad vi har matats i decenier. Vi behöver till delar avpolitisera landet eller vad kalla det?

   Gilla

 10. Rolf Wasén skriver:

  Läste faktiskt en gång på våra kultursidor om Imre Kertész. Nyfiken läste jag sedan för några år sedan ”Mannen utan öde” som utspelade sig i de före detta öst-tyska miljöer, som jag då besökte. Laucha och Gleina i Sachsen. Vad som slog mig var att han uttryckte åsikten att om det fanns ett värdekonservativt parti i Europa, så skulle han rösta på det. Men han ansåg inte att det fanns sådana partier.

  Vänster och högerskalan duger inte för att karaktärisera honom. Han var emot totalitärt tankegods, i vilken form det än må komma.

  Gillad av 2 personer

 11. Ola Byfält skriver:

  Islamiseringen av Europa är för handen till ett Euroarabia. De så kallade flyktingarna synes vara till största delen unga män som med stor sannolikhet är ekonomiska lyckosökare till bankautomaten Europa (främst Tyskland och Sverige). Var är alla kvinnor och barn? Varför ”flyr” de som kommer från MENA inte till Saudiarabien eller Gulfstaterna som badar i pengar? Där får de leva med sin egen stam- och klankultur samt islam (till stor del en totalitär ideologi med religiös överbyggnad). Förföljda minoriteter i den muslimska världen som kristna och yazidier har en mer berättigad rätt till skydd i Europa med dess judiskt-kristna civilisation på vilken FN:s mänskliga rättigheter har sin grund i. Att ateistiska ideologier som nazism och kommunism uppträtt är en annan sak. I 1400 år har islam varit de kristnas och judarnas hot. Det är bara att läsa Koranen och haditherna. Muhammed: ”Jag har segrat genom terror”. År 2013 genomförde PEW Research Center en undersökning i elva länder med muslimsk majoritet. Självmordsbombare mot civila i syfte att försvara islam var berättigat ”ofta” eller ”ibland” bl.a. i Egypten 25%, de palestinska områdena 62%, Turkiet 16%, Tunisien 12%, Jordanien 12%. Med detta påstår jag inte att muslimer per se är våldsbenägna, men siffrorna talar ett tydligt språk. Jag förstår Kertész rädsla, men förvånad över hans invektiv. Han har ju upplevt en annan form av totalitär ideologi.

  Gillad av 3 personer

 12. villervalle03 skriver:

  Barnslig liberalism och politiker som vill vara populära, som han skriver, har vi här alldeles nog av. När landets ledare erkänner ” vi har varit naiva” som om det skulle vara nåt fint och eftertraktansvärd, kunde man förstå av svenska press tyckte. Med vi ordet menade han politikerna i hans krets av naiva, vi andra har sett och försökt säga detta i tiotals år, med otack som lön. Man borde uppmärksamma Kertész mer i alternativ media, Som jude och Nobel pristagare kan inte msm media trampa ner han med epitet om rasism och annat, i försök att nedsvärta författaren. Dumma svenskar, uttrycket har fått flera ansikten i politiken, och även i artister och media världen.

  Gillad av 2 personer

  • Listan skriver:

   Man frågar sig varför, eftersom vi alla är rasister, jag gissar att fröet till DGS är Patriks rasism dom skapades i Afrika baserat på egen erfarenhet, alla åsikter borde få plats, även de ärligt rasistiska, jag har en röst, precis som alla andra.

   Gillad av 2 personer

 13. Att se bortom horisonter skriver:

  Vi ser det i alla historiska skeden. Att nuet står med näsan tryckt mot samtidsrutan, utan att se särskilt långt. Det är först efteråt som historiska mönstren blir tydliga.

  Romarrikets fall segade sig fram genom århundraden. Samtiden såg bara enskilda händelser. Aldrig några helheter. Det kortsiktiga och nära finns alltid invävt i människans tillvaro.

  Vi ser det i upprinnelsen till första världskriget. I historiens ljus betraktas ofta andra världskriget som en naturlig fortsättning på det första. Mellankrigsperioden bestod bara av ett tillfälligt lugn.

  Ändå finns det alltid ett fåtal som ser längre än andra. Ser hoten före alla andra. Men deras röster dränks av de mer högljudda.

  Samtiden har mycket lätt för att bortförklara och slå dövörat till. När någon försöker se de mörka molnen lyssnar ett fåtal. De möts rentav av fientlighet. Stugvärmen hos eliter hotas. Störningar på toppen av pyramiden ogillas alltid. Eliter söker huvudsakligen bekräftelse hos varandra.

  Nu har begränsningarna i åsiktskorridoren blivit så stora att vi får svårt att vända om.

  Visst såg Imre Kertész längre än andra. Han hade själv stått i elden – och tagit sig ur den – och ville berätta för att varna. Men samtiden vill inte lyssna.
  Eliter väljer selektvitetens mer enkla och bekväma väg – bort från all mer djup självförståelse.

  Gillad av 2 personer

 14. H skriver:

  På torsdagen släppte Försvarshögskolan rapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” som tagits fram på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här slås bland annat fast att den fundamentalistiska inriktningen inom islam har vuxit sig starkare i Sverige.
  Enligt Magnus Ranstorp, forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan i Stockholm, är salafism en bokstavstrogen trosinriktning inom sunnitisk islam som vill gå tillbaka till den muslimska religionen så som de uppfattar att den levdes och lärdes ut av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed.
  https://samnytt.se/salafismen-och-antalet-valdsbejakande-islamister-i-sverige-har-tiodubblats-pa-tio-ar/

  Gillad av 3 personer

 15. H skriver:

  Den här utvecklingen varnade den svenskkurdiska fd riksdagsledamoten Nalin Pekgul (S) redan år 2014. Bl a i sin och makens bok ”Jag är ju svensk”. Hon blev utmobbad ur sitt parti för sin frispråkighet. Nu på senare tid har hon slutit fred med S och blivit lite mer islamistvänlig. Vad sägs om att hon nu uttalar sig positivt om muslimskt böneutrop utomhus – i Sverige?
  Innan Pekgul slog larm om att fundamentalistisk islam håller på att flytta fram sina maktpositioner här i landet, hade vi den modige krävande ledarskribenten i SvD Per Gudmundson. Han hade i flera år en blogg, där vi fick häpnadsväckande och kuslig info om islamismens framfart i Sverige. Men han och hans familj blev återkommande dödshotade, så han upphörde med sin blogg av överlevnadsskäl. Han försökte lite senare med twitter, men blev hotad där också, så han upphärde med det också. Men vi ska aldrig glömma hans värdefulla och modiga pionjärarbete med utforskningen av svensk islamism.

  Gillad av 5 personer

 16. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jag tycker allmänt sett att Kertesz och de flesta kommentatorer här har fel. Islam är i sig inget hot för islam är efterblivet, vetenskapsfrånvänt och har inget att erbjuda världens nr 2 vad gäller FOU per capita. Islam är så efterblivet att 26 % av männen och 51 % av kvinnorna i the Arab Region är analfabeter. Fritt ur minnet från Bernhard Lewis The Crisis of Islam, till grekiskan (eller om det var spanskan) översätts årligen fler titlar än vad som översatts till arabiskan på 1000 år.
  1998 mäktade hela Arab Region att producera 3 patent per en miljon invånare och det enda land som gjorde det vara Marocko (The Arab Human Development Report 2002 sid 168). Problemet är istället PK-ismen. Rikta istället energin mot Löfvén, Löwin och Lööf. Den dag våra politiker kräver att våra asylanter stiger upp kl 6, är på bygget kl 7.30 och försörjer sig själva försvinner problemet.

  Gillad av 4 personer

  • kvellulvblog skriver:

   Det är inte de humanistiska, utbildade och intelligenta som vinner, i en kamp mot fanatiska och hängivna vars mål är att utrota alla de som har annan, tro. Sådana som dessutom tror att de får ett paradisiskt liv, vare sig de stupar eller vinner.

   Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Det är just för att islam släcker den intellektuella lampan, som den är så farlig! Mörkrets ”manual” tar över, och nåde den som vågar ifrågasätta nån av dess ”instruktioner”!

   Gillad av 2 personer

 17. Asta skriver:

  Den 28-årige afrikanen har tidigare dömts för bestialiska våldtäkter, bland annat mot en 92-årig kvinna i hennes hem i Östersund på julafton. Han blev dock snabbt villkorligt frigiven och bara TRE DAGAR senare förgrep han sig sexuellt på en kvinna i permobil och två 13-åriga flickor. Men 28-åringen kan inte utvisas med gällande lagstiftning – eftersom han har fått ett svenskt pass.

  Hur många våldtäkter måste vi acceptera innan folkopinionen vaknar?

  Gillad av 7 personer

 18. lookslikeanangel skriver:

  Dogmer som en lat hund

  Min granne hade en hund. Damen ifråga (hunden, inte grannen) var mycket “rund”.
  Hon hade tyvärr en faiblesse för att “löpa” iväg. Orkade på sin höjd hundra meter,
  vilket innebar att jag oftast fick släpa tillbaka henne. Jag har aldrig sett en så tacksam
  blick, som när jag tog kommandot.

  Ibland undrar jag om inte folk sväljer allt om klimathotet, migrationen, “mångkulturen”
  och alla dom andra dogmerna, för att det är bekvämast. Det är jobbigt att vara smart
  och alert!

  Hur det gick för hunden?
  Jo, den försvann och istället kom en liten pigg valp.

  Jag träffade grannen och beklagade dödsfallet; “Men jag ser att ni har en liten valp nu.”

  – Vaddå död? – Vaddå valp? Vi har bantat ner hunden!

  Gillad av 2 personer

 19. Anders L. skriver:

  Varifrån kommer PEW.s 8,1 % muslimer i Sverige? Det finns väl ingen officiell statistik på det, inte på SCB. Man kan se på de norska och danska statistiksajterna att av de med utländsk bakgrund, 17,3 % resp. 13 %, utgör de icke-västliga invandrarna 58 % resp. 64 %. Detta är gruppen HDI 3, human development index 3 enl. FN, grovt sett ”shithole countries”. Överfört till Sveriges 24,4 % med utländsk bakgrund (oräknat illegala och asylsökande) har vi ca. 15 % med icke-västlig bakgrund. Är ca hälften av dessa muslimer?

  Gillad av 1 person

 20. Lennart skriver:

  ”Som 14-åring deporterades den judiske Imre Kertész till Auschwitz och Buchenwald. Först som 46-åring debuterade han med boken ”Mannen utan öde”, som skildrade hans mirakulösa överlevande därifrån.”
  Förintelsen är något som omöjligen kan ha hänt enligt modern forskning, skriver DSM i ett nummer före jul med rubriken Sex miljoner judar. Lägren var krigstida arbets- och interneringsläger och interneringen skedde i enlighet med internationella lagar.
  Det betyder att det var den mest brutala och ondskefulla sidan som segrade i andra världskriget och som förtalade de besegrade med hjälp av krigspropagandan om förintelsen. Gobalisterna segrade och därför ser det ut som det gör i Sverige och Europa, där EU nu genomför den så kallade Kalergiplanen och bedriver en folkmordspolitik på Europas vita ursprungsbefolkningar.

  Gilla

 21. olle reimers skriver:

  Likheterna med det som just nu utspelar sig i USA är slående. Vänstern angriper Trump och kalla honom Hitler för att han försöker att hålla på att USA har en gräns.

  Slutsatsen är att det inte är en slump att detta sker. Det är en väl planerad aktion iscensatt av globalisterna. Syftet är att utplåna nationalstaten till förmån för en världsregering styrd av eliterna.

  Aktionen påbörjades med angreppen på tvillingtornen i New York den 11 september 2001. Ingen kan väl längre tro att det var Osama bin Laden som låg bakom. Eller Tim Osman som han hette som CIA-agent.

  Det är dags att sluta att kalla oss som har sett detta för konspirationsteoretiker. Det hänger till 100 % ihop med det som blottläggs på DGS av oss alla.

  Kan vi göra något åt saken? Jag vet inte. Jag vet dock att det är bättre att se det som det är och att upphöra med önsketänkandet.

  Makteliterna vill ha det på det här sättet.

  Gilla

 22. Asger Nord skriver:

  ”Mirakulöst överlevande från Auschwitz” – har man nu hört om ungefär 5,5 mill judar. Det börjar bli tröttsamt och måttligt mirakulöst.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.