Gästskribent Nils-Olov Johnson: Varför SD ökar i de senaste opinionsundersökningarna

Hösten 2015 och hösten 2016 skrev jag tre artiklar om Preference Falsification (PF) i Det Goda Samhället. Med tanke på vad vi nu upplever i Sverige kan det vara intressant att återknyta till dessa (1,2,3).
PF tycks vara ett begrepp som svenska media har väldigt svårt att hantera. Sedan jag skrev mina artiklar har två händelser, som anses involvera PF, ägt rum, Brexit och valet av Donald Trump till president.

PF-förklaringar till händelseförloppen hittar man till exempel här, här och här. I Sverige kan man däremot inte förstå vad som hände. Man har ingen åsikt om teorin är rätt eller fel eller om tillämpningen av teorin i de aktuella fallen inte görs på rätt sätt. När man talar med svenska journalister är deras uppfattning att både Brexit och Trumpvalet är helt oförklarliga händelser.

Om två åsikter står mot varandra inom ett område och den ena uppfattas positivt värdeladdad medan den andra uppfattas negativt värdeladdad finns det risk för att PF uppstår. Resultatet blir att den kandidat/det parti som driver den negativa åsikten blir underskattade i opinionsundersökningar kring frågeställningen. I båda fallen ovan var underskattningen liten men ändå tillräckligt stor för att utfallet av omröstningarna skulle avvika mot det förväntade.

I Sverige har vi en unik situation inom invandring. Man kan vara för ökad invandring och stödja 7-klövern eller för minskad invandring och stödja SD. De olika sätten att mäta opinion (webb/telefon) möjliggör för oss att konstruera en metrik kring den aktuella frågeställningen. Något som annars brukar vara väldigt svårt. Ofta inser man att PF existerar, men man kan inte kvantifiera den. Tekniken som jag använder mig av gör att jag kan definiera en PF-faktor och följa faktorns utveckling månadsvis vilket jag beskriver här.

Under lång tid ökade antalet SD-sympatisörer sakta men säkert, samtidigt som andelen av dessa, som inte vågade visa vad de egentligen tyckte, ökade. Detta är enlig PF-teori en stabil situation. I förlängningen hamnar man i ett läge där alla människor, i det här fallet, är för minskad invandring, men ingen vågar tala om detta. Alla vet att det är fel, men alla är rädda för repressalier. Något som är typiskt för en diktatur.

En förutsättning för att ett auktoritärt samhälle skall förändras är att PF-situationen blir instabil. Med detta menas att antalet människor med den oönskade åsikten fortsätter att öka samtidigt som andelen som håller sin åsikt hemlig nu börjar minska. Detta leder till att antalet öppna sympatisörer ökar väldigt snabbt. Vi kan se från diagram 1 att detta nu sker i Sverige. I det stabila skedet ökade antalet SD-sympatisörer inom webmätningarna snabbare än inom telefonmätningarna. Nu är det tvärt om. Antalet sympatisörer inom telefonmätningarna ökar snabbare än inom webbmätningarna. PF-faktorn för maj 2018 (Diagram 2) är tillbaka på samma nivå som den var i slutet av 2010. Skillnaden är bara att nu är antalet SD-sympatisörer tre gånger så stort. Detta medför ett helt annat genomslag för den oönskade åsikten i samhället än vad som gällde för åtta år sedan.

Detta är en utveckling som anses förebåda diktaturens sammanbrott. Studier av kommunismens fall i Östeuropa visar att det sker en snabb åsiktsförändring strax innan sammanbrottet. Människorna stöttar plötsligt inte längre de gängse åsikterna. PF-teorin visar dock att vi egentligen har att göra med långsamma förändringar. Många människor blev övertygade antikommunister utan att avslöja detta offentligt. Så uppstod plötsligt en situation där alla dessa människor vågade säga vad de tyckte, vilket ledde till att åsiktsförtrycket inte längre kunde upprätthållas.

Diagram 1

Diagram 2

PF-talet, så som jag definierar det, steg monotont från 8 till 30 under perioden 2007 -2015. Efter händelserna hösten 2015 avstannade tillflödet av SD-sympatisörer. PF-talet började emellertid sjunka så sakteliga. Det betyder att fler och fler av de övertygade motståndarna till invandring vågade komma ut och delge sin omgivning vad de egentligen tyckte. Övergången till instabilt läge tycktes dock dröja. Först under det senaste halvåret har vi sett en tydlig omsvängning till en situation där antalet SD-sympatisörer ökar samtidigt som andelen av dessa, som hemlighåller sina åsikter, minskar.

När omsvängningen nu har skett skulle man kunna göra en prognos baserad på erfarenheten från det kommunistiska Östeuropa. När PF-talet når värdet noll är medborgarna bereda att kasta av sig oket och den gamla staten kollapsar. En linjär framskrivning pekar på våren 2023 som tiden för det svenska samhällets kollaps. Med det menar jag att vi då har nått en situation där hela folket öppet kräver invandringsstop samtidigt som alla 7-klöverpartierna samarbetar intensivt för att omöjliggöra någon form av riksdagsbeslut i den riktningen. Till detta kommer ett antal andra problemområden som ungefär samtidigt kan hamna i en liknande situation. Om vi till invandringen adderar problemen inom ”lag och ordning”, skola, vård och äldreomsorg samtidigt som politikerna inte heller inom dessa områden kan få till någon form av beslut som påverkar samhället i positiv riktning så är det svårt att se att samhället alls kan fungera längre.

Mitt resonemang medför att resultatet i valet i september verkligen blir viktigt. Låt oss därför till sist fundera på möjliga utfall. Jag har tidigare gjort en analys som jag nu återknyter till. Vi kan direkt konstatera att KD ligger konstant mellan 3 och 4 procentenheter under det senaste året, och det finns ingen tendens varken uppåt eller nedåt. Det enda rimliga antagandet blir att KD åker ur riksdagen. MP har, efter att ha sjunkit sedan valet, under det senaste året planat ut strax ovanför 4 procent och det är osannolikt att partiet skulle avvika från detta innan valet.

GAL-partierna (C, MP, V) som grupp har fallit med 0,25 procent per månad under det senaste året. De borde tappa ytterligare en procentenhet fram till valet. En analys av SD utgår från majvärdet 20 procent (snitt för webbmätningarna). Ökningstakten under senaste halvåret har varit 0,3 procentenheter per månad. Det ger en ökning på 1,2 procentenheter fram till valet. När KD ramlar ur riksdagen får SD en femtedel av deras 3,5 procentenheter, det vill säga 0,7 procent.

I de senaste två valen har det visat sig att även webbmätningarna underskattade andelen SD-sympatisörer något. Justerar man för detta skulle SD hamna på 27 procent. Gör vi det enkla antagandet, baserat på tidigare undersökningar av väljarströmmar, att S och M kommer att dela lika på förlusten av väljare till SD hamnar vi på 25 procent för S och 21 procent för M. Alltså borde SD bli största parti i september.

Vi kan med ovanstående resonemang som underlag se följande förutsättningar för en regeringsbildning 2018. Den gamla alliansen är passé då de bara får ihop runt 35 procent beroende på hur bra det går för C. De röd-gröna får i sin tur bara ihop runt 38 procent. Även om SD blir största parti kommer inte Åkesson att släppas fram som statsminister och då är vi tillbaka till en fortsatt röd-grön regering förstärkt med C och med ett passivt M.

Gör vi till sist antagandet att även MP hamnar utanför riksdagen, får vi plötsligt en helt annan situation. Då kommer antingen S eller M att kunna bilda majoritetsregering med SD och därmed undvika allt inflytande från småpartierna. Detta ger en möjlighet till radikala förändringar i politiken. Det mest sannolika är alltså att samhället går mot en kollaps om några år. Möjlighet att undvika detta finns dock, om MP tvingas lämna riksdagen i september.

Nils-Olov Johnson driver sedan 25 år tillbaka eget företag inom teknikkonsultbranschen. Tidigare innehade han chefsbefattningar inom fordons- och försvarsindustrin. Han har doktorerat vid Cornell University i Förenta staterna.

48 reaktioner på ”Gästskribent Nils-Olov Johnson: Varför SD ökar i de senaste opinionsundersökningarna

 1. Lilla fröken PK skriver:

  ”Även om SD blir största parti kommer inte Åkesson att släppas fram som statsminister och då är vi tillbaka till en fortsatt röd-grön regering förstärkt med C och med ett passivt M.”
  Ett sannskyldigt skräckscenario! Det kan säkert stämma att JÅ inte släpps fram som statsminister, och jag tror inte heller att han vill. Men att riksdagens största parti även fortsättningsvis skulle frysas ut, skulle förstärka Sjuklöverns redan skamfilade odemokratiska image. Att M fortsättningsvis skulle sitta kvar på läktaren och på sina höga hästar, vore rena självmordet, och skulle nog leda till en revolt inom partiet. Tror och hoppas jag.

  Gillad av 6 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Mest sannolikt vore en Moderat minoritetsregering,
   med passivt SD-stöd med en modererande inverkan Hybris-Uffe?

   M på 20 %
   SD uppåt 30 %

   Vid ett extraval skulle SD öka en bra bit till…

   Gillad av 2 personer

 2. Aurora skriver:

  Intressant med PF-teorin och att svenska media och politiker aldrig tycks förstå varför saker händer. Etablissemangs-Sveriges officiella syn på Ryssland/Putin är ett annat exempel. Man förstår nu inte varför fler länder inom EU ändrar riktning i sin syn på Ryssland. Har svårt att spekulera i valutgången. Har dock svårt att tro på det föreslagna regeringsalternativet om MP skulle falla ur. Total röra är nog mera troligt. För man kommer ju inte att kunna förstå varför det blev det utfall det blev.

  Gillad av 2 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Hur kan det komma sig att det största partiet i ett svenskt val INTE får chansen att bilda regering?
  Om resonemanget ovan stämmer och SD alltså skulle få dessa 27% och både S och M få lägre siffror i september.
  Vad har vi allmänna val till om ett sådant valresultat inte får någon betydelse?

  Sverige är alltså inte bara en demokratur redan utan en diktatur. Frihet och demokrati har pulvriserats utan ett ord från politiker eller statsmedia.
  Vi skulle alltså tvingas fortsätta som nu med en rödgrön röra med C som ”förstärkning”, dvs ännu mer vidöppna gränser och fler afghanamnestier och fler islamistkramare och flera åsidosättanden av svenska lagar och mer begränsningar av yttrandefrihet o d. Helt klart att Annie Lööf hoppas på detta fast hon låtsas vilja ha en ”borgerlig” regering. En oärlig politiker som sätter sig både över lagen och över folkviljan och låtsas ha medmänskliga motiv. Och lurar ”allianskompisarna”. Politisk psykopati har fått ett ansikte.
  .
  Svenska folket vill minska invandringen.
  Svenska folket gillar inte islam.
  Men svenska folket har ingen möjlighet att stoppa maktfullkomliga politiker som nu väljer att köra landet i botten och också ämnar radera nationsgränsen. Med globalistdrömmar, socialistislamistiska eller inte, och med egen makt på en internationell arena som mål. Egen makt och härlighet som svenska folket ska betala med världens högsta skattetryck utan att få något tillbaka.

  Måste vi vänta en mandatperiod till och invänta en fullständig samhällskollaps? Hur många flickor hinner våldtas innan dess, hur många sjuka hinner dö i förtid i vårdköer osv innan dess?

  Ska vi be Putin gå in och ta över? Det verkar plötsligt som ett bättre alternativ. Förutom egen flykt förstås.

  Gillad av 22 personer

  • Täbybo skriver:

   Det är inte enbart politikernas fel. Även om SD blir största parti med 27 % av rösterna så är det 73 % av väljarna som passivt stödjer eller accepterar fortsatt storskalig immigration. Bland välbeställda män börjar det nu finnas en betydande andel med uppfattning att något måste göras, men de utgör kknappast en majoritet idag. Bland kvinnorna är det maximalt 20% som vill bromsa och minst 80% som vill gasa på som tidigare även om ett ökande antal känner till nuvarande våldsnivå.

   Min bedömning är att SD kommer att få under 10 % av rösterna i Stockholms välbärgade kommuner. Det enda som akulle kunna ändra på detta är flera storskaliga terrordåd med hundratals döda.

   Gillad av 2 personer

   • Jvk skriver:

    Det terrordådet skrev jag om för 10 år sedan, hundratals i Stockholm och kanske 1000 döda i Malmö är nog vad som krävs för att Stockholmarna skall vända kappan.

    Gillad av 2 personer

   • Moa skriver:

    Kanske verkligheten börjar att komma ifatt även huvudstadsväljarna:
    Frilansjournalisten Joakim Lamotte blev kontaktad av några föräldrar till barn som gick i förskoleklassen på Kvarnbäcksskolan i den invandrartäta kommundelen Jordbro i Haninge, södra Stockholm.
    Föräldrarna hade fått ett e-brev med alarmerande information från personalen i förskoleklassen om att muslimska barn mobbade sina svenska skolkamrater för att de bär shorts och äter fläskkött.

    Svenska mammor eller andra, icke-muslimska kvinnor har även fått ta emot nedvärderande kommentarer från de muslimska barnen för att de inte bär slöja. Men inte nog med det: det finns även ett utbrett problem med jihadistiska krigslekar bland de muslimska barnen som riktat sig mot svenskar, enligt informationen från förskolan.
    https://www.nyatider.nu/svenska-barn-mobbas-av-muslimska-skolkamrater-for-flaskkott-shorts-och-avsaknad-sloja/

    Gillad av 5 personer

  • Jvk skriver:

   Den viktigaste frågan för 7-klövern, INKLUSIVE MODERATERNA, är hur man under ytan kan fortsätta att massimportera folk och dela ut medborgarskap så att svenska röster mot detta viktas mindre. Röstar man M så måste man vara debil.

   Gillad av 12 personer

   • Täbybo skriver:

    Det finns viss logik bakom sosseledningens ambitioner att importera befolkning som ersättning till de svenska arbetarväljare som successivt lämnar S för andra alternativ. För moderatledningen innebär strategin med massimport av muslimer som röstar vänster enbart utspädning av den borgerliga andelen röster. M tappar också nationalistiskt sinnade väljare till SD då man övergivit sina traditionella värderingar. När varken partiledningen eller borgerliga väljarna erhåller några fördelar av massimporten så återstår endast förklaringar om att grupper utanför har infiltrerat partiet och använder det för sina egna syften. Att partiledningen inte förstår sambanden eller avsiktligt väljer att skada borgerliga intressen finner jag osannolikt. Oavsett förklaringar så innebär den förda politiken att M fortsätter den ödesbestämda utvecklingen till ett marginaliserat parti.

    I likhet med främst äldre socialdemokrater är många moderater lojala mot partiet. En betydande andel moderatväljare kommer att fortsätta rösta på M, alldeles oavsett vilken politik partiet förespråkar eller väljer att genomföra. Kristersson kan absolut räkna med stort väljarstöd från Stockholms välbärgade kommuner i valet 2018.

    Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Täbybo!

    Man skulle bildlikt talat kunna säga att både Fredrik och Uffe,
    har som målsättning att försöka begå Moderat harakiri…

    Göra allt för att Sossarna skall styra oss mot Paradiset,
    genom att Islamisera mera…

    Att göra sig själva till åskådare på avbytarbänken…
    Av ren Hybris, eller ”på uppdrag” från Bilderbergs?

    Gilla

  • Hans Högqvist skriver:

   Ja Eva, i och med att vi ”fick” en enkammarriksdag 1974 infördes diktatur i Sverige. Då försvann den kontroll mot tokbeslut som vi hade tidigare, visserligen ganska svag men efter detta noll koll.
   Jag har för mig att talmannen ska ställa frågan om att bilda regering till det största partiet först. Om det partiet inte kan bilda en regering som ”bär” tillfrågas någon annan om inte största partiet hittar en lösning.
   Min gissning är att SD får drygt 30% och att AfS kommer in. De bildar regering med M. Nyval om två år…..

   Gillad av 1 person

  • Sverige har ingen framtid skriver:

   ” Ska vi be Putin gå in och ta över? Det verkar plötsligt som ett bättre alternativ. Förutom egen flykt förstås ”.

   Om några år finns inte Sverige längre.

   Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    nej
    Putin är alldeles för feg/försiktig eller kunnig/intelligent för att vilja ta ansvar för Sverige.
    Ryska Armén i Tensta ?
    Han har ju inte visat tendens för de ryskspråkiga i Estland eller övr Baltikum. På Ekot
    får man höra våra utrikeskorrar sönderutnyttja uttrycken ”det får framtiden utvisa” eller ”det återstår att se”. Mkt informativt. En i deras yrke skicklig kunde t ex ha sagt: (När Th May tillträdde) : ”Mitt grundtips är att hon får det jobbigt i början, Allt kommer att hängas ut – hennes privatliv, hennes ungdomliga uttalanden, egendomliga ställningstaganden. Om hon klarar de där månaderna, och det tror jag hon har goda möjligheter till, kommer hon att sitta länge, kanske mer än fem år.”

    Som kan prövas efter några år om det stämmer. Till skillnad från ”det får framtiden utvisa”.

    Mer realistiskt är kineserna tar över, ungefär som Hitler Danmark, alltså egenskött inrikespolitik, inga partiförbud, doch – Utrikespolitik – in fester Hand, som kineserna gör nu i t ex Madagaskar. Men inte vilken jävla inrikespolitik
    som helst. Nån jävla ordning…inte clownen Rheinfeldts öppna plånböcker, gränser och hjärtan..

    Historien upprepar sig, men aldrig likadant…
    ”Wir haben auf alles gedacht nicht nur Kerzen und Gebete” Egon Krenz

    Var finns våra stearinljus och var finns våra böner ?

    Gilla

 4. Jan Andersson skriver:

  Litet off-topic, men ändå:
  ”Brexit och Trumpvalet är helt oförklarliga händelser.”

  En god ledare eller ledningsgrupp måste väl hela tiden vara öppna för att outsideralternativen verkligen kan inträffa, speciellt när de vet att opinionsrapporteringen är långt ifrån objektiv. Man förväntar sig flexibilitet, förutseende, riskmedvetandet och att man förberett sig mentalt och praktiskt för ett annat utfall av en folkomröstning eller för den skull vilken annan vägvalssituation som helst. Den eller de ledare som inte förstår betydelsen av detta måste utan dröjsmål lyftas undan till enklare positioner, där det räcker med att man kan se en vecka eller månad framåt.

  Läs Anders Leions excellenta personbeskrivning av Gustaf Mannerheim denna vecka.

  Gillad av 3 personer

 5. Birgitta Gustafsson skriver:

  Tack för intressant perspektiv. Alla perspektiv som ökar kunskapen om sakernas sjuka tillstånd i vårt land är av godo. Uppskattar särskilt liknelsen med vårt demokratiska land som en diktatur, vilket numer tyvärr är synonymt med verkligheten i landet. Därför är vi vanliga fortfarande tystade och ingen ansvarig inom 7 klövern vill ännu på allvar tar itu med problemen. Var tredje insiktsfull kvinna i landet vågar inte längre röra sig fritt i det som tidigare var vårt eget fria fredliga vackra hemland. Att prioritera ett kvällsevenemang som ensam kvinna utan sällskap eller utan bil är som att spela ryska roulette i 7 klöverpolitikernas Nya Sverige. En del av dem som föll offer för den enda kulan i magasinet läser vi om med jämna mellanrum i media. Vi får givetvis inte läsa om alla som får livet ödelagt pga av att de dristade sig ut ensam kvällstid, det skulle bli för uppenbart och skrämmande om hur politikernas nya Sveriges på allvar artar sig.

  Gillad av 5 personer

 6. Kent Forssgren skriver:

  INTRESSANT RESONEMANG OCH SKRÄMMANDE.
  Sverige kollapsar som samhälle år 2023.
  Och detta är oberoende av vilket politisk konstellation som får makten efter kommande val.

  Skulle ha varit mycket värt att kunnat studera en PF-analys gjord före valet i USA,
  då Donald Trump fick egen majoritet, vilket inte skulle vara möjligt enligt demokraternas och amerikanska gammelmedias i uppfattning. (och svenska gammelmedias!)
  Om en sådan PK-studie är gjord, vilken var då sannolikheten för att det faktiska utfallet skulle inträffa.
  (Som i Tage Danielssons Harrisburg).

  Vilken blir betydelsen för rikspolitiken i landet om 7-klövern, eller delar av den, fortsätter att styra riksdagen, men SD får egen majoritet i ett antal kommuner i Sverige: till exempel i Skåne?
  Kommer kommuner och Riksdagen motarbetar varandras politik?

  BLIR INTE DÅ, KONSEKVENSEN ATT SVERIGE KOLLAPSAR SOM SAMHÄLLE REDAN 2018?

  Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Man kan inte jämföra USA o Sverige med dess olika valsystem,
   den ena en Nationalstat med en Federation av stater!

   I USA tar vinnaren allt, då man i princip har ett två-partisystem,
   även om det fanns två småpartier,
   som indirekt kan ha avgjort utgången i vissa stater…

   Nästa gång lär Trump vinna ännu större)
   lär då anses vara USA:s framgångsrikaste President efter sina åtta år!

   En modern Jeanne D’Arc)

   Efter kommunistglobasistkatastrofen Obama,
   som försökte skada sitt land i grunden…

   Gillad av 2 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Intressant och förväntat. Det förvånar mig att inte överheten redan har ändrat på valsystemet och eliminerat valhemligheten. Tänk om varje medborgare ställdes inför en särskild panel där han/hon fick förklara och argumentera för det val som han/hon avser göra. Det vore det enklaste sättet att eliminera SD i alla fall tidigare. Nu kanske man kunde välja AfS som ett exempel. Det intressanta är hur V har lyckats bli salongsfähigt? Det vore ett intressant studieexempel.

  I själva verket fungerar media och överhet redan på detta sätt genom att så tydligt markera sin uppfattning/ogillande och därmed förse medborgarna med ”moraliska” kedjor. Det har gått så långt att det räcker att lyssna på TV-kvinnornas tonfall och blickar. De gör inga som helst försök att dölja sitt gillande eller ogillande. De år säkert så instruerade. Jag föreslår läsarna att som omväxling titta på exempelvis tysk TV.

  PF-talet kan kanske även avläsas genom att titta på DGS kommentatorerna genom att beräkna kvoten mellan de som kommenterar under sitt namn eller under pseudonym eller omvänt beroende på hur man fördrar att räkna. Enligt mitt sätt att räkna (namn/pseudonym) ligger talet snarare under 0.1 än över.

  Gillad av 4 personer

  • Jvk skriver:

   Jo, det är skrämmande, jag tror korrelationen mellan att skriva under eget namn och att vara antingen pensionär eller boende utomlands är stor, det gör mig rasande och deprimerad att bo i ett land där folk själva valt diktatur, inte ens Orwell kunde väl förutsäga detta?

   Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Än är nog priset för många alltför högt,
   för att ens våga tänka tanken att skriva under eget namn…

   Åtminstone om namnet inte är ett relativt vanligt sonnamn!

   Av egen erfarenhet vet jag att folk lider av beröringsskräck,
   om man stödjer/är medlem i det åttonde partiet…

   Att tom bli kallad rasist!

   Trots att jag hjälpt många nya svenskar med språk,
   och mycket mer!

   För egen del bryr jag mig inte,
   men som föreningsmedlem mycket tråkigt!

   Gilla

   • Linden skriver:

    Jag gick med i det åttonde partiet för några år sedan, och talade om det
    öppet.
    Min erfarenhet av det, ingenting för den harhjärtade.

    Men det finns saker i livet som måste göras om man ska kunna se sig själv i spegeln på morgon med någorlunda självaktning.

    Gilla

 8. urkweb skriver:

  Intressant läsning om PF-talet och skönt att vindarna sakteliga börjar blåsa åt rätt håll. Det blir spännande att se om S och M går ihop för att hålla SD ute, eller om SD faktiskt äntligen får någon form av inflytande. Personligen betvivlar jag starkt något nära samarbete med SD – där SD får ministerposter och liknande. Däremot kan det tänkas att politikerna lägger en del förslag som de vet att de kan få igenom med SD:s hjälp.
  Någon stor kursförändring är antagligen inte att hoppas på. Har vi tur så kanske det blir lite hårdare straff och några fler brottslingar som utvisas. Kanske inga fler afghanamnestier…
  Den storskaliga återvandring som så väl behövs lär dock lysa med sin frånvaro. Även om vi inte släpper in en enda invandrare till så är dessvärre inte demografin på vår sida. Vi föder för få barn och människorna som kommit hit föder i genomsnitt betydligt fler. Svenska värderingar kommer på sikt att vara ett minne blott om vi inte ser till att skicka tillbaka de människor som inte anpassat sig till det svenska Sverige.
  Hade vi haft färre människor med klankultur eller Islam som rättesnöre hade det antagligen inte varit något stort bekymmer. Som det ser ut nu så kommer ett framtida Sverige inte vara en särdeles trivsam plats för den genomsnittlige svensken, om vi inte börjar att värna om oss själva.
  Jag kommer därför lägg min röst på Alternativ för Sverige i höstens val. Jag hoppas och tror att de kommer in, men skulle de inte göra det så är rösten ändå inte bortkastad. Vid 1% så får man sina valsedlar utlagda vid nästa val och vid 2,5% så får man partistöd. Att vi kommer att behöva driva den politik som AfS förespråkar råder det för mig inga tvivel om.
  Jag är dessutom av uppfattningen att vi snarast bör lämna EU och därmed återta kontrollen över våra gränser och agera på det sätt som är bäst för Sverige och svenskarna.
  SD vill förvisso omförhandla vårt avtal med EU och därefter folkomrösta om ett eventuellt utträde. Ett betydligt omständigare och osäkrare alternativ än AfS som är tydliga med att de vill ut ur EU.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Nej, vi föder inte för få barn; det är politikerna som har fått oss att tro på detta eftersom deras problem är minskad skattebas. Exempelvis att alla kvarvarande medlemsländer i EU måste vara med och solidariskt betala EU:s kostnader nu när Storbritannien drar sig ur. Ingen verkar ha tänkt på att kostnaderna borde minska med färre länder i EU, eller lokalt färre individer att ta hand om i vården, eller bygga vägar till. Det behövs bara hälften som många sjuksköterskor och tandläkare när befolkningen halveras. I en marknadsekonomi sköter detta sig självt utan att politikerna behöver bekymra sig. Det behövs bara hälften så många politiker också, förresten.

   I norra Värmland bodde förr betydligt fler än idag, här kan vi tala om avfolkningsbygd! I Sunne bodde för hundra år sedan fler än i Karlstads stadskommun. Betyder det att Sunne idag är en avfolkad ödebygd med sönderkörda vägar, hus i ruiner överallt och att djungelns lag råder? Långt ifrån, Sunne är ett utmärkt ställe att leva på. Enda problemet är att viss service saknas på nära håll och att man måste ha bil, men det gäller hela Sverige utanför de tre största tätorterna.

   Storindustrin i Sverige har redan anpassat sig med kraftigt minskad personal sedan femtio år, ändå är produktionen betydligt större, beroende på långgående förbättrad teknik. Och den utvecklingen lär fortsätta.

   Politikerna får panik när de funderar på vem som skall betala lönerna till alla departement och andra myndigheter som ingen enda i Sunne har frågat efter. Hur många jobbar på regeringskansliet? Troligen fler än i Sunne kommun.

   Gilla

   • urkweb skriver:

    Visst är det så att världen inte direkt behöver någon ytterligare befolkningsexplosion, snarare tvärtom. Jag syftar dock i detta fall på det faktum är vi snart är i minoritet i vårt eget land…

    Gilla

 9. malmobon skriver:

  Beskrivningen stämmer enligt min egen erfarenhet av vad folk nu vågar säga öppet i Malmö.

  Vad som dock inte framkommer är att SD i stort sätt redan styr politiken i Sverige med sina 13%.

  Att SD skulle sitta i samma knä på Löfven är totalt uteslutet, och en skröna som jag hör från AFS (Alternativ för Sverige) på sociala media. Skrämseltaktik och desinformation.

  Att SD skulle bli knähund till Ulf Kristoffersson är totalt uteslutet. Ulf K måste först bort och hans svans. Då möjligen kan SD bilda en regering med (M).

  Står helt klart att Annie Lööf får äta upp sin sko. Ingen tillfällighet att hon blev inbjuden till Bilderbergmötet i Virgina förra sommaren. Där har vi den stora faran och ser inte skånska centerpartister denna, så lär deras platser vara borta till nästa val.

  Skulle mer tro på att SD kommer samarbeta som Danske Folkeparti (DF) gör i Danmark.

  I vilket fall så har krönikören rätt. SD blir största parti och skall vi ha kvar demokratin, så bör andra partier respektera väljarna, annars är det liberalernas tur åka ut i nästa val och högst troligt även C. Mp är dock vågmästaren som kan få Sveriges bägare att rinna över. Måste ut.

  Gillad av 2 personer

  • urkweb skriver:

   Om SD redan styr med sina 13% tycks de inte göra ett särskilt bra jobb? Jag kan inte gärna gratulera dem till aghanamnestin till exempel?

   Jag tror SD hamnar mellan 25 och 30% och sjuklövern kan då hävda att 70-75% inte vill ha SD-politik… Sedan måste politikerna kanske göra någon liten åtstramning ändå, annars förstår de nog att de är rökta i valet 2022…

   Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    SD har styrt Sverige de senaste 8 åren.
    7-klövern gör alltid motsatsen till av SD föreslagna åtgärder.
    Om SD varit seriösa med sin invandringskritik hade de propagerat för fri invandring.
    Svenska politikers mentala och moraliska status ligger långt, långt under acceptabelt.
    Vi måste sätta tvångströja och spännbälte på dem.
    Makt får aldrig någonsin koncentreras på det sätt som skett sedan Palmes omdaning av grundlagen.
    All makt utgår nu från partiledare i samförstånd, valen har blivit legitimerande charader.

    Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Vi vet inte så mycket om vad Sveriges alla kommunpolitiker tycker om sina egna moderpartier. Jag vet gamla centerpartister som är så långt från Annie Lööf som man kan komma (eller givetvis tvärtom). Några av dessa kommunrävar är oavsett partifärg oumbärliga pragmatiker som känner sin kommun utan och innan och är för värdefulla för att bara skickas ut i tomheten. Skulle till exempel SD få många fler mandat så kan de inte fylla dem på så värst många orter, utan att ta in en massa gröna nypolitiker utan erfarenhet.

   Kanske en del av det gamla gardet kan tänka sig att byta fot och justera sina lojaliteter något, som hela Sveriges övriga befolkning nu har gjort? Det vore i så fall sista spiken i kistan för sjuklövern.

   Gilla

 10. Ingeborg skriver:

  http://www.lenaholfve.se/svensk-ung-man-intervjuas

  Ung svensk man intervjuas. Läs gärna detta.
  Jag läste en tweet av den moderate tänkaren Ann Heberlein, där hon gjorde klart: ”Jag är beredd att både dö och döda för Sverige. Det borde alla svenska medborgare vara.” Jag fnyste naturligtvis. Av en massa olika anledningar.
  Källa Alex Schulman

  Schulman förkunnar att han inte vill vara nationalist och jag vill nog påstå att han kommer att tvingas och det är planerat.
  Vi får se… Tiden är den bästa domaren.

  Där jag befinner mig i ett litet muslimskt land är ISIS / Muslim Brotherhood förbjudna och inte, som i Europa, klassade som nån religiös grupp som då ska ha religions- åsiktsskydd.

  Gillad av 2 personer

 11. Sverige har ingen framtid skriver:

  Det verkar som att många som kommenterar här mår väldigt dåligt över situationen i Sverige idag. Det smittar av sig – tyvärr.
  Om SD skulle bli största parti, men ändå inte får vara med och bilda regering borde isåfall innebära slutet för Sverige som nation.

  Gillad av 1 person

  • Bo Borg skriver:

   Jag tror och hoppas att systemkollapsen kan bli vår räddning. En lågkonjunktur väntar runt hörnet och med tanke på att Sverige redan har problem så kommer det garanterat att bli värre. Fler behöver dessvärre få det sämre innan vi kan vända skutan.

   Gilla

  • urkweb skriver:

   Jag tror och hoppas att systemkollapsen kan bli vår räddning. En lågkonjunktur väntar runt hörnet och med tanke på att Sverige redan har problem så kommer det garanterat att bli värre. Fler behöver dessvärre få det sämre innan vi kan vända skutan.

   Gilla

 12. johan utan land skriver:

  Svårt att veta vad som rör sig i folkdjupet numera. Opinionsmätningar är otillförlitliga och systemet uppmuntrar inte direkt oliktänkare att stiga fram. Klart är att det finns rätt mycket frustration bland dissidenterna. Vad gäller majoriteten av väljarna får man känslan att den tappat entusiasmen för härskarklassens projekt och att en viss olust börjar infinna sig; men inte tillräckligt för att de skall byta sida. Trots allt förfall som så målande beskrivs i dissidenbloggar så fungerar stora delar av landet fortfarande hjälpligt. Jag tippar på att trenden forstätter ungefär som vanligt. Dvs SD fördubblas igen nästa val. Frågan är om sjuklövern kommar att se skriften på väggen och lägga om sin katastrofpolitik under nästa valperiod. Det är nog deras sista chans.

  Klart är i alla fall att härskarklassens megafoner i fake news media är totalt odugliga på att förstå och förklara vad som händer. Så sjuklövern lär inte få mycket hjälp därifrån.

  Gilla

 13. Sverige har ingen framtid skriver:

  Alla som kommenterar på den här förbannade bloggen borde istället lämna Sverige, kasta sina pass och anmäla sig som papperslösa i något annat valfritt land.
  Just nu tillför ni inte det här landet ett dugg mer än bara gnäll, vilket gör att jag också tappar tron.

  Gilla

  • urkweb skriver:

   Så säg då vad vi ska göra istället? Förutom att överge Sverige då? Jag kämpar på så gott jag kan och hinner med att upplysa mina medmänniskor. Jag har deltagit i flera demonstrationer och även delat ut flygblad för en del av dessa. Jag försöker dock hålla mig till vad jag bedömer som realistiskt när jag diskuterar. Jag önskar förstås att AfS & SD får över 50% och att de ställer saker och ting tillrätta, men just nu tror jag inte att det kommer att ske, i alla fall inte i valet 2018.
   Det betyder inte att Sverige är förlorat. Jag tror att vi kommer att vinna, men att segern inte kommer redan nu.

   Gilla

 14. Trött skriver:

  That’s why the EU is pressing on for Article 13, which will effectively prevent dissidents from seeking alternative sources for facts and prevent them from realising how many who share their own political views. Just like before the Internet

  Gilla

 15. Karl Oskar skriver:

  Hur många är i opinionsmätningarna öppna med att de kommer rösta SD?
  Långt ifrån alla tror jag.
  Låt oss göra det enkelt och ta kommentarerna till just detta inlägg som grov indikator.
  Resultat:
  Av 41 kommentarer är 24 anonyma!!

  Gilla

 16. Martin skriver:

  En första intressant prövning av demokratin lär bli talmansvalet i september, där det varit kutym att största parti får förste talmansposten. Hur ställer sig övriga om SD blir största parti? Kommer vi då återigen få höra argumenten att de övrigas procent tillsammans är större än SD:s?

  Ett litet lackmus-test på hur mandatperioden kommer att utvecklas, måhända?

  Gilla

 17. Lennart skriver:

  Alternativ För Sverige är det mest vettiga partiet att stödja när sd tycks ha tappat sin själ. För övrigt så gäller decemberöverenskommelsen till 2022. Nej, Sverige är ingen demokrati och har aldrig varit. Hur kommer det sig att vi har sju globalistiska partier i Riksdagen? I sanna demokratier (=folkstyren) styr nationalistiska partier. I Sverige styr frimurarna (globalister) och bilderbergarna (globalister).

  http://friasidor.is/spelar-en-rost-pa-sverigedemokraterna-nagon-roll/

  Gilla

 18. Martin Gustavsson skriver:

  Intressant analys. Birger Schlaug verkar vara inne på att det vore bra om Miljöpartiet åkte ur, även jag, men inte av den just den anledningen, snarare för att få tillbaka fokuset på ekologisk hållbarhet istället för dagens felaktiga fokus på skattesänkningar in absurdum, tillväxt och asylbaronsindustri.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.