Gästskribent Nils-Olov Johnson: ”Preference falsification” – ett aktuellt exempel

logo­DGSPreference falsification (PF) är en teori, som har utvecklats för att bland annat förklara hur kommunisterna kunde behålla greppet så länge i de forna öststaterna för att sedan på mycket kort tid tappa det helt och hållet när muren föll.

För den som vill bekämpa utbredningen av en oönskad åsikt finns det enligt PF-teorin två bra sätt att arbeta på. Om de som kontrollerar mainstreammedia inte låter all information komma fram utan utelämnar väsentliga bitar blir det svårt för gemene man att bilda sig en egen uppfattning. Om opinionsundersökningarna dessutom redovisar så låga värden som möjligt för en ogillad åsikt fördröjs anammandet av denna.

Under senare tid har två artiklar publicerats, en i SvD och en i Aftonbladet, vilka tillsammans på ett pedagogiskt sätt illustrerar problemet. Först mäter SIFO åsiktsfördelningen i befolkningen, sedan hamrar media under några dagar in att den ena åsikten (fler flyktingar) är önskad och den andra åsikten (färre flyktingar) är oönskad. Därefter mäter SIFO igen och finner att den önskade åsikten har ökat sin andel på den oönskade åsiktens bekostnad.

I Svenska Dagbladets artikel ”Sifo: Svenskarnas syn på flyktingar har ändrats snabbt” (7/9 2015) skriver Tobias Brandel:

Undersökningarna är gjorda på samma sätt, med samma urval, så det återstår bara yttre händelser för att förklara förändringen. Det har kommit en ny impuls helt enkelt, ny information som påverkar ställningstagandet, säger Toivo Sjörén, chef för opinion på Sifo. Att opinionen ändras så snabbt är enligt honom ovanligt. Sifoundersökningen visar att även SD-väljarna har påverkats. Visserligen är de fortsatt klart mest negativa till flyktingmottagning av alla. Men andelen SD-väljare som vill behålla flyktingmottagandet på nuvarande nivå har ökat från 2 till 13 procent, en signifikant förändring”

Toivo Sjörén på Sifo tycker emellertid att det är relevant att mäta effekterna av sådana här händelser.

– Även kortsiktiga effekter är intressanta att notera om det leder till ändringar i politiken. Men om förändringarna blir varaktiga eller inte vet vi inte just nu, det får vi fortsätta att mäta.

I Aftonbladets artikel ”Trots flyktingkrisen – nya rekordsiffror för SD” (10/9 2015) skriver Olof Svensson:

I mätningen fortsätter Sverigedemokraterna sin uppgång och är med sina 21,5 procent för första gången Sveriges andra största parti. Karin Nelsson, opinionschef på Inizio, tolkar mätresultatet som att polariseringen i samhället växer.

– Dels finns det de som står upp för ett samhälle som tar emot flyktingar. Dels finns det de som inte vill ha hit flyktingar och som sympatiserar med SD-ledningen, säger hon. Väljarundersökningen genomförs dagligen och i helgen syntes en nedgång i stödet för Sverigedemokraterna. Sedan dess har stödet för partiet däremot ökat igen.

Det är väldigt tydligt att vi här har att göra med PF. Människor med den oönskade åsikten drar sig inom sitt skal på grund av den ohämmade propagandan i media. Aftonbladet noterar att effekten försvann nästan lika fort som den uppstod, när stormen i media bedarrade något.

Min slutsats är att SIFO egentligen inte alls vet vad de har mätt och att de uttalanden som görs i SvD är helt ogrundade. SIFO står dock på sig och menar att det är viktigt att presentera sådana här effekter som verkliga åsiktsförändringar, om detta leder till ändringar i politiken, eller med andra ord lurar politiska beslutsfattare.

Till råga på detta publicerade Demoskop för någon dag sedan en undersökning, ”Vem vågar prata om sina åsikter?”, som analyserade vilka ämnen folk vågar prata om och vilka man inte vågar prata om i dagens Sverige. Invandring skiljde sig på ett markant sätt från övriga ämnen på så sätt att antalet människor som valde att hålla tyst om sin verkliga åsikt var mycket större än antalet som vågade tala öppet.

Demoskop ger en ögonblicksbild av en situation, som normalt bara skulle existera i en totalitär miljö. I ljuset av PF-teorin, som beskriver de dynamiska effekterna i det som vi just nu upplever, kan vi dra slutsatsen att det inte går att mäta om befolkningen är för eller emot ökad invandring genom opinionsundersökningar. Hotbilden som gemene man upplever är för stor. Tyvärr blir det då också lätt att ta fram oseriösa resultat. Något som jag har försökt visa på i den här artikeln.

Sentio och Novus får liksom Inizio nya rekordsiffror för SD vilket också stöder hypotesen att det verkligen rör sig om PF och inte en opinionssvängning. Samtidigt är det bara SvD:s åsikt som fortplantar sig genom mainstreammedia, inte Aftonbladets. På så sätt skapas en ”sanning” som syftar till att ännu kraftfullare isolera och tysta ned människor med den oönskade åsikten.

Nils-Olov Johnson driver sedan 20 år tillbaka eget företag inom teknikkonsultbranschen. Tidigare innehade han chefsbefattningar inom fordons- och försvarsindustrin. Han har doktorerat vid Cornell University i Förenta staterna.

9 reaktioner på ”Gästskribent Nils-Olov Johnson: ”Preference falsification” – ett aktuellt exempel

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är ett beteende som blir att vanligare. Debatt i klimat- och energifrågor är områden som är utsatta för ”preference falsification”. Baserad på detaljerad statistik, i vissa fall för mer än 100 år, visar att det INTE skett någon ökning i antal tropiska orkaner och inte heller är det möjligt att påvisa en systematisk intensifiering av orkanerna. Detta är emellertid inte den bild som media och diverse ”egenexperter” förmedlar utan där får man istället en skrämmande bild av tilltagande hemskheter och en varning vad framtiden kan komma att erbjuda. Det enda som kan förhindra detta är att reducera fossila utsläpp och acceptera åtgärder som ökad beskattning på bensin och diesel.
  Det är förvisso sant att skador av våldsamma orkaner har ökat men detta beror på befolkningsökningen och den alltmer omfattande infrastrukturen. Det positiva är att antalet omkomna har minskat kraftigt genom väsentligt bättre väderprognoser.
  Att media fortsätter att förmedla en felaktig bild behöver dock inte vara avsiktligt utan kan vara en följd av att man inte skiljer, eller förmår skilja, på föreställningar om verkligheten och en vetenskaplig bild av verkligheten .
  Samma slag av beteende finner man också för energifrågor genom dagens övertro på vind- och solenergi och där man inte bekymrar sig om att skilja på effekt och energi. El vill man som bekant ha när det behövs. Så enkelt är det och energi kan inte lagras i någon större utsträckning. Vill man vara seriös när det gäller att reducera fossila utsläpp är, med dagens kunskap, kärnkraft i någon form nödvändigt.

  Gillad av 2 personer

 2. Anders skriver:

  Har helt slutat att läsa också SvD,och för att använda ett populärt uttryck, tar inte i DN, Expressen eller Aftonbladet med tång. Det är länge sedan MSM stod för nyhetsförmedling, utan det är numera bara frågan om propaganda. Har också sagt upp TV-licensen. Varför ekonomiskt stödja en kommunistmegafon?

  Gillad av 6 personer

  • margarehte skriver:

   Det finns tydligen naturliga klimatförändringar också. På 900-talet hade Grönland och Island ett varmare klimat än dagens. 1600-talet kallas lilla istiden och nu är vi inne i en värmeperiod igen. Så vad är naturlig förändring och vad är mänsklig påverkan idag? Vilka faktorer och processer som styr de naturliga klimatförändringar, vet vi dock inte.
   Ina Höst

   Gilla

 3. Aha skriver:

  Om mångkulturvirmeriet skulle implodera kommer troligtvis många ogenerat byta sida. Härvidlag har Ullenhag möjlighet att bli stilbildande enligt intervju i magasinet Neo;
  ”Det var nog lite naivt….”

  Om man ser på 68-vänstern så är många av dom rumsrena trots deras stöd till diverse kommunistiska slaktarregimer. En bra illustration till detta var att f.d maoisten Göran Rosenberg fick beträda predikostolen vid riksdagens högtidliga öppnande.

  Gillad av 2 personer

 4. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Bra artikel Nils-Olov.
  Själv förtäljer jag alla som orkar höra att i dag finns det två sätt att rösta med fel sida – SD – man kan lägga sin röst en gång vart fjärde år på en insmusslad röstsedel eller man kan varje dag, varje år med fötterna rösta SD genom att bedriva White Flight.
  Den senare röstningen syns inte hos Sentio, Sifo eller Novus et consortes i detta omsorgsinvandringens inledningsskede men småningom dyker balkaniseringens beteende upp också officiellt på våra opinionsinstituts skärmar ändå misstänker jag.
  Lars-Erik Eriksson

  Gillad av 1 person

 5. MartinBohman skriver:

  ”…andelen SD-väljare som vill behålla flyktingmottagandet på nuvarande nivå har ökat från 2 till 13 procent, en signifikant förändring.”

  Lägg märke till att Sifo använder telefonintervjuer. Det betyder att den som tillfrågas är starkt medveten om att inte vara anonym, och kanske därför inte VÅGAR säga sin verkliga åsikt!
  Detta förklarar även varför Sifo generellt underskattar SD:s väljarstöd

  Med det hysteriska och koordinerade mediadrev som rådde vid den aktuella tidpunkten är det alls inte förvånande att fler människor än vanligt höll tyst om vad de egentligen tyckte.

  Sverige = nya DDR.

  Gillad av 3 personer

 6. Camilla Grepe skriver:

  Fenomenet PF återkommer i diskussionen om vilka opinionsinstitut man kan lita på. Av outgrundlig anledning anses svaren hos anonymiserade webbpaneler ha lägre trovärdighet än opinionsmätningar där en fysisk person ringer upp en annan fysisk person med en rak fråga om vad vederbörande skulle rösta på om det var val idag. Felkällan torde vara uppenbar.

  Gillad av 1 person

 7. Rikard skriver:

  Hej.
  Det är inte bara inom politiken det förekommer tvivelaktiga metoder, min hyresvärd skickade ut en anonym kundundersökning med individuellt numrerade svarsformulär, detta för att varje svarande skulle ha en chans att vinna bio-biljetter. Att formuläret hade sju svarsalternativ per fråga (varav fem var olika grader av nöjd) påminner om hur de goda krafterna mäter/rapporterar opinioner.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.