Gästskribent Björn Stolt: PK-eliten kräver komplexitet

DN hade på nyåret en märklig linjeledare som skrivits av de nya ledarskribenterna Per Svensson och Amanda Björkman. Ledaren handlade om den avgörande roll som DN enligt dessa skribenter spelar i den liberala demokratin och vilka krafter som hotar denna demokrati: Trump, Putin, Polens och Ungerns reaktionära nationalister, Jimmie Åkesson och de svansar och trollfabriker som utgör fan clubs åt dessa. Trump och Åkesson är populister, det vill säga lågpannade individer med faiblesse för att komma med enkla svar på komplicerade frågor. DN skrev:

Den liberala demokratins fiender har det däremot alltid lätt. För dem finns det inga frågor som inte har ett entydigt svar, inga konflikter som inte har en enkel lösning….Ett alternativt svar på frågan om en ledarsidas uppgift skulle därför kunna vara: Den ska bidra till att bevara samhällsfrågornas svårighetsgrad.

Oj. Jag undrar vad de som idag utbildar journalister säger om detta. Om jag inte är helt felunderrättad löper det som en röd tråd genom (de flesta) journalistutbildningar att journalistens mission är att göra världen begriplig för sin publik.

Här på DGS recenserade Patrik Engellau den 5 april Kristian Törnings bok Egohumanisterna – de nya totalitärerna. ”Vi kräver komplexitet” lyder den tredje av totalitärernas fem dogmer. Engellau skrev:

Den här dogmen är lite svårare att förstå, men det kan ligga en djup sanning i observationen. Man trodde till exempel att det bara fanns två kön, men när PK-isterna fått hålla på ett tag kan det finnas hur många kön som helst och det krävs sannolikt ett ständigt ökande antal genusforskare för att reda ut det hela.

Enligt Törning omfattar egohumanisternas komplexitet alla viktiga samhällsområden. De arbetar för att krångla till allting så mycket som möjligt.

Få saker synes mig så förkastliga för PK-eliten som att komma med enkla svar på komplicerade frågor. Politiska makthavare piruetterar ofta med utsagor av typen ”man måste beakta en rad olika faktorer, det går inte att bryta ut en enskild faktor, man måste simultant beakta alla komponenter i helheten”. Att sådana utsagor får en starkt dämpande verkan på handlingskraften är knappast överraskande.

Min forskningshandledare vid Handelshögskolan tyckte alltid det var jobbigt att svara på frågor från journalister som handlar om vilka effekter medierna har i olika avseenden. Han vägrade förenkla. Han svarade något i stil med ”en mängd faktorer samverkar i komplicerade mönster, vi har alldeles nyligen lyckas kartlägga en liten bit av det här området, men det behövs mer forskning”.

Att en akademisk forskare vill ha mer forskning är givetvis helt naturligt och legitimt. Forskaren har i allmänhet gott om tid och denne skall ju oftast inte fatta beslut på det område forskningen gäller. Den politiska makthavaren har en annan roll. Denne kan med kort varsel tvingas fatta ett tufft och kanske plågsamt beslut. Allt beslutsfattande tyngs av att informationen aldrig är perfekt. Men beslut måste fattas.

DN vill alltså slå vakt om samhällsfrågornas svårighetsgrad. Genom alienation och exkludering ska de lågbegåvade i white trash med tveksam värdegrund hållas utanför politiken. Ledarskribenterna i DN skriver givetvis inte detta uttryckligen, men det står mellan raderna. Det blir lite lustigt att dessa ledarskribenter, som troligen är stolta över sin progressiva (vänster)liberalism, här uppvisar påfallande likhet med de stockkonservativa statsvetare som på 1960-talet kallades funktionalister. Dessa uppfattade inte det låga valdeltagandet (i USA) som ett demokratiskt problem, eftersom de som inte röstade i allmänhet var lågutbildade, hade antidemokratiska värderingar, var rasistiska och hade lågt förtroende för politiker. Om detta kan man läsa i statsvetarprofessor Leif Lewins utomordentliga bok Folket och eliterna från 1970.

Om nu samhällsfrågorna är så komplicerade som DN vill att de skall vara, kan väljarna då förvänta sig att riksdagsledamöter med endast grundskola skall ha förmåga att avgränsa en fråga, formulera den, utreda sambanden mellan de interrelaterade faktorerna med hjälp av multipel regression, tolka resultaten, och till slut formulera och genomföra ett relevant åtgärdsprogram? Jag skulle inte tro det.

Mitt intryck är att ledande politiker i åtminstone sju svenska riksdagspartier har en ryggmärgsreflex: alla samhällsfrågor är alltid svåra. Detta snack är en härskarteknik. Det är en retorik som för det första tjänar syftet att användaren får vara besserwisser och flyta ovanpå. För det andra tjänar den som ursäkt för att slippa vidta några åtgärder över huvud taget. Först krävs ordentlig betänketid, analys och utredningar. Inget händer. Situationen förvärras. Inget händer. Regeringens longörer i hanteringen av problematiken kring attacker på blåljuspersonal kan tjäna som exempel. ”Inga åtgärder är aktuella under den här mandatperioden” sade Morgan Johansson strax före nyår. Jag tror inte han har återkommit i ärendet.

Populister kommer med enkla svar på komplicerade frågor, brukar det heta. Det stämmer kanske, men är det alltid så fel? Är det bättre att komma med komplicerade svar på enkla frågor? Populister är dock inte ensamma om att frestas av alexanderhugg. Även den rödgröna regeringen handlade populistiskt inför hotet om systemkollaps i november 2015, och stängde nästan gränserna. (Så var de facto icke fallet, men det viktiga var att den nettobetalande medelklassen skulle tro det, vilket den också av allt att döma verkar ha gjort.)

I partiledardebatten den 6 maj pressades Annie Lööf vad gäller de 9 000 afghanerna utan asylskäl som Lööf vill ge nya möjligheter att stanna i Sverige. Lööf brukar vara bra på debatter, men detta klarade hon inte. Hon beklagade att debatten kring frågor av detta ofta blir förenklad och tog till slut till i PK-elitens paradargument och räddningsplanka att frågan är ”oerhört komplex”, och också att ”det handlar om människor” (23 min in i programmet).

I debatten drabbade Jimmie Åkesson samman med Stefan Löfven vad gäller den dramatiska ökningen av antalet våldtäkter. Åtminstone vad gäller ökningen av överfallsvåldtäkter begångna av gäng utomhus torde nog fler än de som givit Sverigedemokraterna sin röst vara rätt övertygade om gärningsmännens ursprung. För statsministern dög förstås inte sådana rasistiska och enkla förklaringar. Han visade prov på stor kreativitet i sitt sökande efter förklaringsfaktorer i denna oändligt komplicerade fråga och började helt plötsligt prata om arbetsmarknaden och att Åkesson vill ändra turordningsreglerna. Åkesson började skratta, ropade ”Kom igen!” och har aldrig sett så glad ut i offentliga sammanhang. Löfven såg helt avklädd ut. Jag själv hann börja skratta innan studiopubliken också gjorde det, programledaren avbröt det verbala slagsmålet och bad Löfven hålla sig till ämnet. Detta var politisk underhållning på hög nivå och jag skrattar fortfarande, trots att statsministerns totala oförmåga att vägra se elefanten i rummet är en katastrof (41 minuter in i programmet).

Björn Stolt är pensionerad universitetslektor i marknadsföring vid Stockholms universitet.

94 reaktioner på ”Gästskribent Björn Stolt: PK-eliten kräver komplexitet

 1. Bo Svensson skriver:

  Okomplicerade lösningar på svåra samhällsproblem som jag återkommande rekommenderar:

  Flyktingproblem: Ansvaret lastas på en organisation som vi förser med de resurser vi är beredda att ägna ändamålet flyktinghjälp.

  Lycksökares drunkningsdöd med mer än 50000 döda sedan sekelskiftet: Konsekvent återförpassning till hemkontinenten.

  Migration: Flyttar man till ett annat land, är det för att man där ses som mera en tillgång än en belastning, annars blir man repatrierad = förpassad till flygplats varifrån man är fri att ta sig tillbaka hem.

  Galet slöseri med skattemedel: Direkt ansvar för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Arbetslöshet och miljöförstöring: Skatteväxling – straffa den destruktiva verksamheten istället för den produktiva.

  Återkommande bank- och finans-kriser: Krediterna skall ges i form av ägarandelar i utlåningsverksamheten. – Återkommer med en utförligare genomgång.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   ”Arbetslöshet och miljöförstöring: Skatteväxling – straffa den destruktiva verksamheten istället för den produktiva.”
   Det finns inget motsatsförhållande mellan destruktiv och produktiv, snarare en symbios.
   Och tyvärr är det ofta så att den destruktiva verksamheten är nödvändig, medan den icke-destruktiva är försumbar.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Med ett intelligent skattesystem får miljövänlig och resurseffektiv produktion fördel relativt resursslösande och destruktiv. – Produktionen måste betala sina miljökostnader.

    Gilla

  • 5ven55on skriver:

   Man tar megafonerna ifrån dem. Man kan inte tillåta den här graden av monopol inom så viktiga funktioner som media. Det måste finnas verklig konkurrens med flera olika aktörer och ett brett spektrum av perspektiv.

   Gillad av 5 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Kanske dags att förbjuda papperstidningar. – Enormt resursslöseri som är oacceptabelt nu när det finns alternativ.

    Gilla

 2. Eva Danielsson skriver:

  Intressant vinkling på politikerväldets haveri.
  Jag tar gärna några enkla svar och åtgärder på de komplicerade problem vårt land lider av.

  Invandrings-och integrationsfrågan borde kunna hanteras utifrån pengar. Som första steg. Stryp penningflödet. Låt folk som kommer hit ta ett statligt lån till sin försörjning, få akutsjukvård, skolgång till barnen och preliminärt arbetstillstånd till vuxna. Och få klara sig själva med bostad och allt annat. Som i USA. Civilsamhället kan bistå och polisen får troligen fler stölder att utreda, men ekonomiska migranter skulle inte lockas hit.
  Pausa anhöriginvandring på obestämd lång tid. Se, en enkel lösning.
  Stöd och uppmuntra frivillig återvandring.
  Backa upp polisens uppdrag att låsa in bovar. Och utvisa som regel.
  En lång kravlista för att få svenskt medborgarskap.
  Skriv om asylrätten. Man bör bara kunna söka asyl från sitt hemland eller från ett flyktingläger. EU är bra på administration och kan upprätta flexibla asylbyråer där det behövs.

  Några fler enkla lösningar på komplicerade problem? Det finns hur många som helst.
  Hindren för att ta itu med något är också stora. Ett politikervälde och en statsapparat som inte vill lägga ner sig själva utan fortsätta problematisera och utreda och leva gott på skattemedel.
  Ett genomgående tema på DGS och ingen förändring åt rätt håll i sikte.

  Gillad av 6 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Angående Löfvéns märkliga svar på Åkessons fråga så kan jag inte underlåta att återberätta vad äldre tiders skolelever lärde sig genom att läsa Önnemo i andra klass småskola:

  Goddag – Yxskaft!

  Det var en gång en gubbe som var lite döv, men han ville inte gärna låtsas om det.
  När folk frågade honom om någonting, svarade han därför på måfå.
  Det blev förstås lite tokigt ibland.

  En dag satt han utanför sin stuga och täljde på ett yxskaft.
  Plötsligt såg han en främmande karl, som kom gående på vägen.
  När den där mannen kommer här förbi, tänkte gubben, då stannar han nog och frågar vad jag håller på med för något. Sedan frågar han förstås hur långt det är till stan. Det brukar alltid folk fråga om. Sedan frågar han nog om han ska ta vägen till vänster eller vägen till höger vid vägskälet därborta.

  När mannen kom fram till gubben, stannade han och sade:
  – Goddag, min gode man!
  – Yxskaft, svarade gubben.

  Mannen blev förstås förvånad, men han tänkte: det är bäst att inte låtsas om någonting. Så sade han: – Rågen har blivit hög här, ser jag.
  – Jämnt en halvmil, svarade gubben.

  Då blev mannen mycket förvånad och frågade:
  – Är ni litet vriden, gode man?
  – Till vänster, svarade gubben.

  Gillad av 9 personer

 4. Lilla fröken PK skriver:

  Sosseriet darrar i sina grundvalar nu när partiledningen av rädsla för SD börjar agera med viss krismedvetenhet. Utvecklingen i Holland och Nederländerna förskräcker.

  Gillad av 1 person

 5. Rutger skriver:

  PKelitena favoritbegrepp ” komplicerade problem ” beror på deras simultana acceptans av fler inbördes helt motstridiga mål. Man kan tex inte både försörja 9000 afghaner och hävda att svensk välfärd är det viktigaste. Man kan inte både låta bli att utvisa utländska brottslingar och samtidigt hävda att vår trygghet är det främsta målet. PKeliten är globalistisk och har tilldelat utlänningar rättigheter i Sverige, vilka mål står i direkt motsatsförhållande till målet om nytta för vårt folk. För att undvika intellektuell härdsmälta blir PKelitens metod att aldrig tillåta att målen vägs mot varandra. Därför uppfinns en massa begrepp för att förhindra detta, tex som att inte ställa grupp mot grupp, det öppna samhället, humanism, allas lika värde, främlingsfientlighet, fiska i grumliga, populist och Gud vet allt. Därtill en massiv smutskastning av de som låter målen vägas mot varandra.

  Inför folket söker PK sedan lossas som om alla de motstridiga målen kan uppnås. Blir PK sedan pressade i i ett hörn så blir det ett riklig pladder där just begreppet ” komplicerat problem ” och ” utmaning ” är frekvent förekommande. PKelitens synsätt bakbinder också deras händer för de har inga svar, eller lösningar att komma med.

  Speciellt SD räds inte målkonflikterna och har dessutom fräckheten att ta tydlig ställning. Det gör SD särdeles förhatliga för de avslöjar PKelitens falskhet och visar på deras tomhet och oförmåga. När statsministern i tv-debatten ska bemöta Åkesson om våldtäkterna så blir det svar i nivå IQ fiskmås. Inte för att statsministern är ointelligent. Han har bara inte mer att komma med. Samma fenomen förklarar också varför Kristersson i samma debatt säger att ingen nog vet varför överfallsvåldtäkterna exploderat i omfattning. Medger han insikt så har han accepterat målkonflikten, vilket i sin tur framtvingar ett ställningstagande som Kristersson i sitt PKtänkande gör allt för att undvika.

  Gillad av 10 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Rutger: Ja exakt, den ‘komplexitet’ som artikelförf. ovan talar om är egentligen en taktik för att försöka dölja rena politiska målkonflikter. Och sällan blir detta så pinsamt tydligt som i tv-debatter där dissidenter som Åkesson deltar.

   Explosionen av överfallsvåldtäkter är förstås enligt PK-sektens politruker en ”komplicerad” fråga.

   Att den helt enkelt beror på att Sveriges makthavare på kort tid importerat hundratusentals migranter från främmande kulturer, män som alls inte delar våra värderingar utan föraktar våra svenska kvinnor, borde vara uppenbart för vem som helst.

   Men 7-klöverns politiker vägrar erkänna detta, då ett sådant erkännande skulle slå undan benen för hela deras PK-infekterade världsbild.

   Vi har en kamp mellan två världsbilder — å ena sidan verkligheten, och å den andra PK-sektens lögnaktiga ideologiska förvrängning av verkligheten.

   Gillad av 3 personer

   • Björn skriver:

    Alla människor har samma värde, och tänker i grunden lika! ENDAST socioekonomiska faktorer, avgör vem vi utvecklas till! Alla andra ”förklaringsmodeller” är rasism! Inte så vidare ”komplext”……

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    Hovs_hällar
    Att en del av ökningen av antalet våldtäkter sannolikt har dom orsaker som du säger betyder inte att oskyldiga människor skall klä skott för kriminella.
    Ni högerpopulister försöker hela tiden sprida ert eget vidriga förakt av muslimer, för det är ju dom du pratar om eller hur? Den absoluta majoriteten av muslimerna hatar säkert dessa våldtäktsmän lika mycket som vi andra.
    Vi måste bli bättre på att hantera problemet, men att ta det som grund för att utvisa oskyldiga flyktingar från krig och elände är ociviliserat och barbariskt.
    Ert eget oresonliga hat är ett dock större problem. Sådant har i historien lett till judeutrotningen och etniska rensningar med fruktansvärda konsekvenser.
    Kommentarsfälten på den här bloggen är som ett årsmöte för psykopater, alla saknar empati för flyktingar undan imperialismens krig och ingen klarar ens av att reflektera kring dom verkliga orsakerna till flyktingströmmarna.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Anders Åberg. – Dom verkliga anledningarna till ”flykting”-strömmarna är oförmåga att skapa fred och välstånd hemmavid och oavsett om denna oförmåga beror på fel på generna, fel på ens kulturella arv eller på ens idiotiska religion, så skall det ju inte vara vårt problem. – Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

    Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    A Å. – När våra merkostnader för folkblandningspolitiken är uppe i 300 miljarder årligen, motsvarar det 5000kr årligen till var och en av de 60 miljoner flyktingar som har det relativt eländigt i lägren. – Men du vill hellre hjälpa en halv migrant än 10 flyktingar.

    Gillad av 1 person

   • Jvk skriver:

    Anders, det är muslimer och vänsterfolk som hatar judar, tidigare så var nazisterna lierade med muslimerna under krigsåren. Inte förrän muslimer kom i stor mängd till Malmö så exploderade judehatet, du förnekar detta? Radism mot judar i Sverige var knappt mätbart innan massinvandringen började. Du inser detta samband?

    Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Till Anders Åberg
    Kul att du hänger kvar och bidrar. Merparten av det du tolkar som hat mot muslimer är känslosvall som spiller över från mångårig förtvivlan och sorg och från vårt ursinne mot den politiska och mediala makteliten, som har öppnat gränserna, t o m aktivt lockat hit hundratusentals icke-flyktingar, fortsätter att ljuga om allt, förföljer och skändar sanningssägare och själva saknar all förmåga att hantera livshotande realiteter.

    Empati har sin tid och plats, nykter realism sin. Det finns absolut ingen anledning att hata några för att de hitlockade har kommit till Sverige eller för att de haft oturen att växa in i en avskyvärd religion och i kulturer som är inkompatibla med vår. Vreden måste riktas mot dem i Sverige, som har förrått sitt folk. Givetvis finns det också aktörer på högre nivåer som driver på den destruktiva utvecklingen och spelar ut grupper mot varandra, men de är svåra att identifiera och framför allt svåra för oss att komma åt.

    Det värsta är att destruktionen dessutom alstras av frön som har odlats av vår egen kultur, av bristerna och de latenta farorna i vår psykologi, vårt individuella och kollektiva medvetande. Under mer än ett halvsekel har vi därför traskat in i en evolutionär återvändsgränd. Om vi inte lyckas samla oss, bygga nya gemenskaper och restaurera en del av det som tidigare skyddade psyket från galenskap, då kommer den svenska och stora delar av den västerländska civilisationen att malas ner.

    Gillad av 3 personer

   • Anders Åberg skriver:

    Bo Svensson
    Jösses var har du gömt dig dom senaste åren! Dom verkliga anledningarna till flyktingströmmarna är naturligtvis krig, Krig som nästan alltid utförs av USA.
    Felen du letar efter skall således sökas i USA och inte hos dom som tvingas fly.

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    Jvk
    Jag talar om hatet som fenomen och det är alltid lika jävla efterblivet när det riktar sig mot etniska grupper. Om det är muslimer som hatar judar eller svenskar som hatar muslimer är lika illa.
    Rasism mot judar finns fortfarande i nazistiska kretsar, som sannolikt röstar på samma parti som du gör. Det partiet har också en historia av just judehat, men nu har man bytt till muslimhat som om det skulle vara bättre.

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    Sixten Johansson
    Det jag tolkar som hat har alla kännetecken på att vara just det. Det finns inte en fråga som inte, i dom här spalterna, kan lösas med att slänga ut muslimerna.
    Det där är ett allvarligt empatiproblem och dom av er som inte är psykopater borde ta det på allvar, för det skadar även er själva.

    Det är inte alls svårt att identifiera dom verkliga bovarna i det här dramat.
    Dom imperialister som startar krig i fattiga länder är ALLTID dom kriminella as som vreden måste riktas mot.
    Det är samma globalistiska kretsar som slår sönder våra nationalstater, sänker skatterna för dom rika och privatiserar och plundrar vår välfärd.
    Vanligt folk i Sverige har således gemensamma fiender med vanligt folk i arabvärlden.
    Om vi kunde ena oss mot överheten så hade det kunnat hota dom på allvar, men nu gör högerpopulisterna sitt jobb för överheten och får vanligt folk att istället rikta ilskan mot varandra. Knepet är klassiskt och simpelt, men många går på det iallafall.
    Att överheten är svår att komma åt är irrelevant i sammanhanget.
    En rättsskipning där man dömer en oskyldig bara för att man inte lyckas fånga den verkliga boven tror jag inte du heller vill kännas vid.

    Gilla

   • Björn skriver:

    Anders Åberg! Du kallar oss som vill värna om vårt, än så länge relativt välfungerande välfärdsland, för ”psykopater”! Ett land som tydligen har en enorm dragningskraft på en del flyktingar men ännu större på vissa andra ”grupper”! Har du nån gång funderat över varför så många söker sig just hit, och vad konsekvenserna blir av detta?! Floskler som; ”vi måste bli bättre på att hantera problemet”, lär inte hjälpa när situationen här, blivit liknande den som de flesta anger som skäl, för att ha lämnat sina hemländer! En situation som kommer att förlama vårt land, rasera vår trygghet och välfärd, och dessutom omöjliggöra all framtida flyktinghjälp! En sak till; jag ”hatar” inte muslimer, men jag tänker göra allt jag kan, för att Islam inte ska få inflytande över och förmörka min och mina barn och barnbarns tillvaro i framtiden!

    Gillad av 1 person

   • Anders Åberg skriver:

    Björn
    Har du så dåligt med argument så du måste hitta på saker om dina diskussionsmotståndare.
    Egentligen borde jag inte ens bemöta ett sådant jävla bullshitinlägg som ditt, men nu är jag ju en gång så väluppfostrad så jag gör det ändå.

    Jag vill värna om vårt relativt välfungerande välfärdsland, men jag kallar inte mig själv för psykopat. Om du hade läst ordentligt så hade du sett att dom jag kallar psykopater är dom som saknar empati med flyktingar från krig.

    Varför dom söker sig hit har många orsaker, en är att det råder fred i vårt land, en annan är att vissa globalistkretsar, som George Soros &.co. gärna ser att dom söker sig hit.
    Globalisterna vill att folk skall reagera som du gör för att komma undan det faktum att det är dom själva som plundrar vårt land. Om du aktiverar hjärncellerna bara lite så kanske du också fattar att det är så det hänger ihop.

    Annars är det bra att du inte tänker låta en gammal bronsåldersreligion styra ditt liv, det tänker inte jag heller göra.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Anders Åberg; hoppas du inser att de krafter som åstadkommer krig och med åtföljande kaos i världen INTE begränsar sig till USA. De finns överallt. Det de har gemensamt är att de vill ha en värld där de kan reducera befolkningen till 10-20 % av vad den är idag och där de styr världen genom en global regering.

    USA sitter på världens i särklass starkaste krigsmakt men det är inte det amerikanska folket som vill ha alla dessa krig. Du skjuter mot fel mål; helt enkelt!

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Anders Åberg, skulle du mer konkret kunna beskriva din egen syn på läget i Sverige och på vad som behöver göras och kan göras? Vad är det som konkret hotar Sverige, i vilka former och i vilken tidsskala? Vilka agerar rätt enligt din uppfattning och hur skulle du själv vilja och kunna göra? Skriv gärna en egen separat text här längst ner eller i något nyare inlägg, så att vi kan svara.

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    olle reimers
    Likafullt ÄR det USA som står för krigen och orsakerna till att USA krigar bör naturligtvis sökas i USA eller hur? USA står ut som det utan konkurrens mest brutala och blodtörstiga landet efter WWII. En del säger att deras krig sedan dess har kostat runt 20 miljoner människor livet. Kanske är den siffran överdriven, jag vet inte, men även om du slår ihop alla terroristorganisationer i hela världen så kommer dom inte ens i närheten av USA i det avseendet. Enbart KIna under Mao har lyckats ta död på fler människor, men då mest på grund av svält.
    Imperialismen är dock ett internationellt fenomen och i princip hela västvärlden ställer upp på och utnyttjar plundringen av fattiga länder.

    Globalisterna och plundrarna har sitt starkaste stöd i just USA och där som här har dom också tagit kontroll över media, vilket medför att stora delar av det amerikanska folket stöder eller iallafall passivt godkänner plundrarkrigen.
    Världens största problem idag är USA;s aggressivitet och krig och där har du också den huvudsakliga orsaken till flyktingströmmarna.

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    Sixten Johansson
    USA;s ekonomi är försvagad och dollarn står nu inför sitt kanske värsta hot någonsin, i form av Petro-yuan. Om en tillräckligt stor del av oljehandeln läggs över på Petro-yuan så kommer många länder att sälja av delar av sin valutareserv i Dollar. Om det sker fort riskerar dollarn att rasa i värde och göra den amerikanska staten oförmögen att fortsätta köpa perversa mängder vapen av det militärindustriella komplexet. Detta komplex verkar vara det som utgör den grundläggande makten i USA och dom kräver försvar av dollarn och det i sin tur förklarar det amerikanska krigandet i MÖ.

    Krigen skapar flyktingströmmar som delvis kommer hit och här hamnar flyktingarna mitt i nyliberalismens härjningar, med skattesänkningar, privatiseringar, besparingar och fördärvande av vår tidigare välfärd. Dom som står för skrotandet av välfärden är samma globalistiska kretsar som ligger bakom vapenindustrin och krigen i USA.

    Folk i Sverige blir förbannade när samhället inte fungerar som vi är vana och söker syndabockar. Med bara lite eftertanke ser man lätt vilka bovarna är, men då dyker högerpopulisterna upp och räddar förövarna genom att skylla problemen på flyktingarna istället och det är den historiska roll som dom alltid har tilldelats av maktens herrar.
    Högerpopulisterna är maktens livräddare och springpojkar som skall rikta ilskan åt fel håll.

    Gilla

   • Rutger skriver:

    Hovs Hällar ; PKeliten förvrängning av verkligheten beror på att de inser att folket åsidosätts och att sakdebatten om vems nytta som ska tillgodoses skulle vara förlorad. Personligen har jag aldrig hört någon PKperson tillstå att vi hemsöks av utländska brottslingar och och stått upp för åsikten det är rätt. En sådant ställningstagande, även man ogillar det, vore respektingivande ärligt. Istället tvingas man debattera med med massa typer som är lika ärliga som Gollum i Sagan om ringen.

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    Sixten Johansson
    Fortsättning.
    Vad vi kan göra är att i första hand inte gå på högerpopulisternas bluff. Dom är i grunden ociviliserade rasister och bör inte ges en enda röst.
    Sedan borde vi gå emot Sveriges totala uppslutning bakom USA;s krigsmaskin.
    Efter bluffkampanjerna i Salisbury och Syrien och lögnarkriget i Irak borde det stå fullständigt klart att dessa gangstertyper inte förtjänar något som helst förtroende.

    Detta ställer oss dock inför problemet att samtliga svenska riksdagspartier, även SD och V ställer upp bakom USA;s krig och även bakom globalisteras och nyliberalisternas plundring av vår välfärd. Main stream media har fått munkavle och rapar bara upp maktens åsikter. Kommunismen har också visat sin oförmåga och som om inte allt detta var jävligt nog så håller tekniken på att göra oss arbetslösa.
    Teknikskiftet kanske är det största problemet av alla och det vänder hela vår verklighet uppochner. Alla blir arbetslösa, ingen tjänar pengar på produktion, ingen kan köpa något, marknadsekonomin kraschar. Kanske den största omvälvningen sedan jordbruket för tiotusen år sedan.

    Ja, jag vet hur detta låter. Nej till allt! Tyvärr tror jag att det är så illa. Det finns ingen rörelse att ty sig till, hur gärna vi än vill.
    Tiden kräver nya tankar och ny politik. Att klamra sig fast vid gammal unken rasism eller annat är katastrofalt i detta läge.
    Just nu kan jag bara komma på att vi borde bygga en stark fredsrörelse som stoppar krigen och flyktingströmmarna och hjälpas åt att tänka ut hur den nya politiken skall se ut.

    Gilla

   • Björn skriver:

    Anders, varför är du så aggressiv och oresonlig, för att inte säja hatisk, mot de som vill diskutera med dej? Är det inte just denna ”människotyp”, som du ger sken av att tillhöra, som startat krig i alla tider? För övrigt tror jag att övervägande delen av de som skriver här, känner en väldigt stark empati för ”riktiga” flyktingar! Såna som bara vill sätta sig själva och sina familjer i säkerhet på NÄRMSTA ”skyddade” plats, för att så småningom kunna återvända hem igen! Rena ”folkförflyttningar” från dysfunktionella länder hit till Europa och Sverige, tjänar INGEN på i längden!

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Anders Åberg
    Troligen har du rätt (09:57), men vad hjälper den förklaringen oss nu? Vad kan vi göra åt USA, globalisterna och andra profitörer? Nämn de politiska och andra aktörer i Sverige som konkret gör eller kan göra något åt detta och som vi i så fall kan stödja. Och vad ska vi göra åt de helt inkompatibla massorna som vi redan har i Sverige och åt den obevekliga demografin och det sönderfall som bara kommer att förvärras? Återigen är då frågan vilka politiska och andra aktörer som kan göra något åt den inre situationen i Sverige och som ens är medvetna om problemen.

    Jag håller helt med om att det är fel att göra muslimerna och t o m brottslingarna bland dem till syndabockar. Utifrån sin egen bakgrund och psykologi agerar de alla helt rationellt, kulturbetingat eller instinktivt. Men vad ska vi göra åt dem? Vilka ingår i ditt eget ”Vi” och hur ska den destruktiva utvecklingen kunna bromsas och kanske någon gång vändas?

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Anders Åberg
    Jag ser nu från din text 10:25 att du är medveten om många av problemen och om att det inte finns någon stark och tillräckligt medveten aktör att stödja i alla lägen. Vi kommer heller aldrig att få tillräcklig vetskap om maktspelen i det fördolda. Jag kan bara föreslå att alla vi, vars ögon har öppnats mer eller mindre, diskuterar sakligt med varandra. Dag för dag väljer var och en sedan att göra det lilla som går att göra och stödja även andras små steg i rätt riktning, t o m ”motståndarnas”.

    ”Högerpopulism”, ”hat”, ”rasism” är bara abstraktioner, schablonstämplar. Det är helt naturligt att vara misstänksam mot avvikande och det är fullt tillåtet och ändamålsenligt att generalisera efter bästa förmåga och baserat på egen och andras erfarenhet. Självklart är det de misstänksammaste som först upptäcker faror. Utan dessa misstänksamma blir de naiva utplånade eller förslavade. Det vansinnigaste en nation kan göra är att ge de naivaste, mest käringiserade vuxenbarnen makten över både media och statsapparaten.

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    Björn
    Om du hittar på och ljuger om vad jag skriver så får du väl vara beredd på mothugg.
    Tål du inte det så kanske du skall vara mer noggrann när du formulerar dig.

    Empati för ”riktiga” flyktingar ser jag knappt ett spår av i kommentarsfälten. Alla invandrare klumpas ihop på ett rent idiotiskt sätt och görs ansvariga för nästan allt som är dåligt i vårt land.

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    Sixten Johansson
    Shablonstämplar finns det gott om från olika håll, men alla innehåller någon form av beskrivning av ett fenomen. Många av dom är idiotiska, men en del är nödvändiga för att kunna föra ett samtal mindre än 1500 tecken.

    I den situation vi står inför idag, utan tydliga politiska alternativ är det tråkigt nog så att det bästa vi kan göra är att INTE gå i gamla fällor. Högerpopulismen och rasismen är exempel på mycket tydliga sådana fällor.
    Dom har genom historien gett upphov till några av dom mest fruktansvärda regimer och händelser mänskligheten har skådat. Makteliten i Tyskland satsade på Hitler och dom trodde att dom kunde kontrollera honom. Dom hade fel och det gick fullständigt åt helvete.
    Dessa irrläror är kanske det värsta politiska gift man kan tänka sig och måste bekämpas med all kraft.

    Världen ser som sagt ut att stå inför stora omvälvningar och dom demokratiska krafterna som uppstod efter WWII har bränt sitt krut. Vill vi undvika total katastrof så måste vi slå våra kloka skallar ihop och tänka ut hur demokrati kan upprätthållas i en framtid utan arbetstillfällen inom industrin, utan möjlighet till vinst i produktion, utan realistiska möjligheter för marknadsekonomi och med en politikerklass som helt har sålt sig till överheten och globalisterna.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Anders Åberg (13:36)
    Du blickar in i framtiden och ser teknikskiftet, men inga lösningar och inga aktörer som är medvetna eller kapabla nog att möta problemen. Samma djupa frustration över motsvarande situation känner jag, som ännu inte ens har funderat på just den problematiken, däremot på en rad andra som är mer närliggande, hotande och ännu svårare att hantera och lösa.

    Det är de globala och nationella makteliterna som beskriver nazism, fascism, högerextremism, -populism, hat osv som konkreta företeelser möjliga att bekämpa. De vill skrämma oss, frammana bilden av hotande zombier ur det förflutna för att förvilla oss och lamslå motståndet. Under de senaste tre åren har jag nog dagligen studerat alternativmedia i olika länder och bara sett marginella grupperingar av zombietyp.

    Däremot är det sant att syndabockstänkandet och det etniska våldet kan flamma upp mycket snabbt vid en utlösande krissituation, men detta beror i huvudsak på människans psykologi och på långvarig, uppdämd vrede, inte på någon ideologi. Detta går alltså inte att förhindra genom statsstyrd ”humanitets”-indoktrinering, utan måste förebyggas genom att kapabla vuxna, mogna ledare hanterar grundproblemen i samhället, vilket inte har gjorts de senaste decennierna.

    Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Anders Åberg; ”Alla invandrare klumpas ihop på ett rent idiotiskt sätt, och görs ansvariga för nästan allt som är dåligt i vårt land”! Jag vill ändå påstå, att i stort sett allt negativt som Sverige drabbats av under senare år, HAR orsakats av massinvandringen som fenomen! Alla de enorma brister som uppstått inom samtliga samhällsfunktioner, har tillkommit genom överbelastningsattacker från invandrare! Det är svårt, för att inte säja omöjligt, att komma runt detta faktum! Jag skulle gärna se argument för motsatsen! Att det sen finns enstaka exempel på ”lyckad” integration, måste erkännas, men dessa utgör ändå en försvinnande liten andel! De som bär ansvaret för den katastrofsituation vårt land befinner sig i, är inte i första hand invandrarna själv, utan ”våra” landsförrädare till politiker, som medvetet har öppnat upp för detta!

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    Sixten Johansson
    Helt riktigt. Dom sk.politiska ledare vi har idag är en samling inkompetenta karriärister, som i brist på folkligt inflytande kan nå hur långt som helst genom att bara säga ja till rätt personer högre upp i hierarkin. Löfvens framträdande i partiledardebatten var väl ett av otaliga exempel på det.

    kapabla vuxna, mogna ledare hade inte ställt sig på krigshetsarnas sida, som nu Syrien.
    Dom hade fördömt västledarnas lögner om gift och gasattacker.
    I dag är det Ryssland som står för freden, men Wallström, Hultqvist och Löfven, deltar med entusiasm i krigshetsen mot Ryssland och ställer sig således på samma sida som dom som stöder diverse galna jihadister för att destabilisera arabvärlden.

    Någon måste också påpeka det faktum att dom som flyr från t.ex. Syrien är våra bundsförvanter som vi borde solidarisera oss med istället för att stigmatisera.
    Vi har samma fiende som dom.

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    Björn
    Nej inte alls. Den största orsaken till Sveriges problem är att en rik, till stor del internationell, överklass och stora företag slipper betala rimlig skatt och att skrupellösa företagare tillåts plundra våra välfärdssystem och föra gemensamma tillgångar till skatteparadis. Detta syns i statistiken över ständigt ökande klasskillnader i vårt land och orsaken till det är i första hand att vi inte längre har en fungerande arbetarrörelse som kan stoppa det, plus att omvärlden inte heller kan stoppa det. Det i sin tur beror på flera saker, men en av dom är att Europas länder genom inträdet i EU gav upp sin nationella suveränitet och nu kan då den internationella överklassen/globalisterna göra nästan vad som helst utan nationella ingripanden.
    Denna överklass är en del av samma krafter som anfaller och förstör arabvärldens länder och skapar flyktingströmmarna.

    Gilla

   • Björn skriver:

    Anders Åberg! Vi är överens om att det var ett gigantiskt misstag att ansluta landet till EU, överge vår ”nationella suveränitet” och därmed utlämna oss till globalisternas godtycke! Men om självbestämmanderätten skulle varit värd nånting, hade vi behövt helt andra politiker än de som haft makten sen inträdet! Inte landsförrädare som Reinfeldt, t.ex!

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Anders Åberg (17:34)
    De flesta här på DGS står nog på samma utrikespolitiska planhalva som du och alla förbannar makteliterna. (Vänster-/högerskalorna och de gamla ideologimallarna ger inte mycket ledning längre. I sin nyaste hybridform visade socialismen tydligt upp egalitarismens destruktivitet och nyliberalismen krossade välfärdssystemet. Nu är de i symbios. Det finns i praktiken ännu ingen stark motkraft i form av idepolitisk höger eller konservatism i Sverige, så via samtidsförståelse måste vi försöka treva oss fram mot något som kan förena nytt med beprövat gammalt).

    Även om du delvis kan ha rätt om Mellanöstern, så är det dödsstöten för Sverige att blanda sig i det getingboet och att släppa in massor av getingar i våra bikupor. I aggregerad form är de svenska bina psykiskt sjuka. De har förlorat sin orienteringsförmåga, drottningarna ägnar sig åt metoo-drev och drönarna låter getingar och steklar glufsa i sig larverna.

    Vi har förlorat insikten om hur stor del av människan som är psykologi, kultur, religion och samhällelig erfarenhets- och kunskapsmassa. Därför är Sverige fullt av uppsvällda egon, som inte förmår se och skydda den sociala allmänningen, samarbeta, överleva, vidmakthålla och bygga en fungerande civilisation.

    Gilla

   • Anders Åberg skriver:

    Sixten Johansson
    Min erfarenhet av getingarna är att dom inte alls är särskilt farliga. Inkompetenta svenska politiker och krigshetsare är betydligt värre. Visst har vi fått in kriminalitet, patriarkala strukturer och bronsåldersreligion, men en stor del av dom problem vi upplever med detta har vi skapat själva. Tillåter vi överheten att sno dom pengar vi behöver för skola, polis och annat så blir det problem oavsett om det handlar om bin eller getingar.

    Meetoo tror jag var bra och nyttigt, men dess tillkortakommande var att det allt för sällan handlade om vanligt folk. Mörkertalet bland städerskor, undersköterskor och kanske inte minst många invandrarkvinnor är sannolikt enormt.

    Politikens framtid har jag som sagt lite problem med, men effekten av teknikskiftet blir till slut troligen att marknadsekonomin dör, därför att marknaden dör. Om vi däremot överlever det så måste vi finna ett fungerande politiskt alternativ och det enda alternativ som egentligen kan fungera utan arbete, vinst och marknad är då någon slags planekonomi.
    Arbetarklassens förlovade land lär det dock inte bli då arbetarklassen i det läget inte finns kvar. Dom gamla socialistiska och kommunistiska lärorna kan vi således glömma.

    Potentialen i teknikskiftet är att datorer och robotar kan producera det mesta vi behöver helt gratis och att vi då t.om kan avskaffa pengarna. Hur det skall administreras utan att en ny elit trampar ner oss i skiten vet inte jag, men jag tror det börjar bli dags att fundera på detta redan nu.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Anders Åberg (21:22)
    En stor andel av oss som skriver här har varit vänster i yngre år (Patrik lär vara en av de få som har läst hela Kapitalet). På DGS och allmänt i alternativbloggarna finns mycket mer yrkes-, utlands- och livserfarenhet och självständigt tänkande än i massmedia, kulturlivet och akademikerkårerna. Själv är jag 70, röstade länge på vpk och sedan vanligen på något parti som kom med något nytt. Men jag var politiskt ointresserad, höll på och jobbade livet ur mig, flyttade från Stockholm långt norrut och inte förrän efter valet 2014 vaknade jag upp och började försöka ta reda på vad som hände och varför.

    Därför kan jag instämma i det som du skriver och förstår tankarna inifrån. Men de senaste åren har jag också förstått det fundamentala tankefelet: axiomet att alla människor innerst inne är likadana och därför kan fungera tillsammans. Individer kan anpassa sig, men innerst inne ÄR vi inte individer, utan var och en är en del av ett osynligt aggregat, ett socialt sammanhang, som finns där i psyket. Jag, som är en typisk ensamvarg, har inte förrän nu fattat vidden och konsekvenserna av detta. De utopister eller idealister som agerar utifrån den naiva tron att alla är lika är alltså psykosocialt vansinniga och precis som muslimhatarna går de därför också de rovgirigaste globalisternas ärenden. Dessa vill ju göra alla lika utbytbara, kontrollerbara elektroniskt och ekonomiskt, likt slött idisslande kor i en jättelik lagård.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Nog är Löfven ointelligent. Är man intelligent så har man lärt sig hur man svarar elegant även på frågor man inte gillar. Är man ointelligent så gör man som Löfven.

   Gilla

  • Samson skriver:

   Obegripligt detta. Migrationsverket välkomnar hjälp med att hitta asylbluffare men när de får relevanta tips blir tipsgivaren av med jobbet och ställd inför rätta.
   Hur sjukt är det här landet egentligen?
   https://samnytt.se/tandhygienisten-bernt-herlitz-infor-ratta-de-har-ingen-medkansla/

   Bernt Herlitz är en visselblåsare och som sådan är han viktig för Sverige. Enligt Lag (2016:749) borde han vara skyddad mot repressalier. Att vara så ärlig och mån om att skattepengarna används på rätt sätt och utan egen vinning våga avslöja missförhållanden är Bernt ett föredöme. Men i stället går myndigheterna, politikerna och rättsväsendet samman för att dölja att han har rätt och de har haft fel hela tiden. Han offras på invandringens altare men om han bara kan hålla ut så kommer han till sist att rentvådd.

   Gilla

 6. Fredrik Östman skriver:

  Det faktum att verkligheten och enkannerligen samhället är ytterst komplex skall ju inte tolkas så att det ger anledning för komplicerad politisk inblandning, alltså inblandning med statens våldsapparat, inmarscherandet i annars fredliga sammanhang med statens politiska kommissarier. Det minskar på inget sätt komplexiteten och kan just på grund av komplexiteten inte vara målorienterat, åtminstone inte till det angivna målet.

  När en politiker eller journalist, eller en av dessas moderna efterträdare, begär förtroende för komplicerad inblandning i komplexa sammanhang, så skall vi fråga oss och dem:

  Vad har du för speciella färdigheter, resurser eller kunskaper för att kunna hantera inte bara din egen komplexitet, utan även miljoner andra människors bättre än dessa kan själva?

  Samverkan av många enkla regler blir snabbt komplex. Det behövs bara tre biljarbollar i en kollision för att vi inte med några medel kan räkna ut åt vilket håll och med vilken hastighet de kommer att röra sig efteråt. Som Nassim Taleb så förtjänstfullt har utrett och beskrivit, är den rationella reaktionen på komplexa fenomen försiktighet med innovationer och förlitan på det som har lång historia. Det är mångfald och decentralisering i stället för enfald och centralisering. Precis motsatsen till vad de post-moderna national-socialisterna på Dödens nedrigheters ledarredaktion och i ledargarnityret i de sju Döskallianspartierna begär förtroende för att få genomföra.

  Gillad av 7 personer

  • A skriver:

   Som jag ser det så behövs endast ett fåtal långsiktiga regler/principer att hålla sig till för att nå enorm framgång. Problemet är att för att i förväg motivera samt upprätthålla det, så krävs kanske tusentals sidor text samt ständig upprepning, för att stå emot lättja och kortsiktiga maktvinster. Om makten skummar av vinsten av dessa principer, och delar ut den till de utan principerna så befäster de sin makt samtidigt som det döljer hur kraftfulla desamma är. Man kallar det rättvisa/solidaritet. Man vill inte för sitt liv lära ut principerna och höja upp människor då detta undergräver själva maktproduktionen. Varför vill man behålla komplexiteten.. Varför löses inte problemen?? Därför att man behöver dem. De vill ha det så här! Tyvärr är detta för vanliga hyggliga människor så absurt att man inte kan ta det till sig. Hur löser vi det?

   Mvh A

   Gillad av 2 personer

 7. Jan Bengtsson skriver:

  Man frestas lätt,
  att dra en enkel slutsats…

  SVETSRÖK är uppenbart skadligt för hjärnan!

  Frågan är väl hur många pinnar han drog,
  innan karriär/kostym-bytet…

  Numera drar han pennor,
  med väljarna istället…

  Har en Statsminister någonsin blivit mer avklädd i en partiledardebatt?

  Nästan ETT TOMT MÅL, utan målvakt…

  Gilla

 8. Jan Andersson skriver:

  Inom industrins värld har varje företag olösta problem på en lång lista. Många handlar om att förbilliga produktionen; inget fel i det utan oftast nödvändigt för att stå emot konkurrensen. Värre är det när en tidigare fungerande process drabbas av störningar som ingen snabbt hittar orsaken till. Det kommer alltid upp olika förslag till problemlösning. Men vilket är rätt? Det är nu som en bra beslutsfattare kristalliserar ut sig från de handfallna. Det är inte så svårt att kosta på resurser för att reda ut några av de ledtrådar som verkar troligast, med det är mycket svårare att säja nej till att jobba med andra förslag som prioriteras bort. En chef som inte behärskar tekniken har det mycket jobbigare än en som varit med länge i branschen och är helt beroende av sina rådgivare; men vem kan han lita på utan att bli vansinnig? Sedan kan man tillägga att även problemlösningsarbetet alltid (som allt annat) genomförs efter en tidplan och budget, sådant som de flesta forskare och akademiker avskyr.

  Gilla

 9. Göran Fredriksson skriver:

  Regeringar kan ta ett beslut på en fredag som meddelas media på samma fredags eftermiddag och som skall tillämpas redan efterkommande måndag. De enda fall jag minns var när Kjell-Olof Feldt resp. Anders Borg var finansministrar. Båda gångerna handlade frågorna om att försämra för den nettoskattebetalande medelklassen att göra skatteavdrag för pensionspremier. Men då har rikspolitikerna verkligen bråttom vilket visar att hålla skattebetalarna kort är den mest prioriterade frågan.

  Vill rikspolitikerna ta ett snabbt beslut så är det fullt möjligt. Blir det inte ett helt bra beslut är det ju möjligt att korrigera beslutet lika snabbt.

  Gillad av 3 personer

 10. Palle2 skriver:

  Björn Stolt: Tack för en tänkvärd betraktelse. Som vanligt finns det en gyllene medelväg mellan att förenkla en frågeställning alltför mycket respektive att komplicera den till övermått. PK-etablissemanget har målat upp en förskönad bild av Sverige och vägrar se alla de problem, som sjuklöverns egen politik åsamkat landet – då problemen börjar bli alltmer uppenbara försöker man blanda bort korten så gott man kan. Till slut blir det Bagdad-Bob som sista utväg. Ska bli intressant att bevittna hur Brå m.fl. tänker försöka bortförklara följande nyhet (förmedlat av text tv/DN) – ja, en forskare har ju börjat så smått som framgår av texten nedan:

  Dödsskjutningar i Europatopp

  Antalet dödsskjutningar bland yngre
  män är mer än dubbelt så högt i
  Sverige som i jämförbara länder. Det
  visar en ny studie där Sverige jäm-
  förs med tolv andra europeiska länder.

  Mot vissa länder är skillnaden extrem,
  skriver DN. Det är mer än tio gånger
  så vanligt att män 15-29 år skjuts
  ihjäl här än i Tyskland och sex gånger
  så vanligt som i Storbritannien.

  Forskargruppen har ingen förklaring
  till varför Sverige ligger så högt.
  Enligt Manne Gerell, en av forskarna
  bakom studien, kan trender i den kri-
  minella världen vara en faktor.
  I studien jämförs perioden 1996-2015

  Gillad av 1 person

  • Palle2 skriver:

   En bild av hur lokalpolitiker från de olika partierna ”resonerar” i fråga om ungdomsgängs framfart i lilla Lysekil ges av Nya Tider. ”Svaren” är helt bedrövliga – stolpskott är väl bara förnamnet för dessa människor, som ska föreställa förtroendevalda. Om politiker inte ens är villiga att se och erkänna problemen, kan nog medborgarna lugnt räkna med att några lösningar och åtgärder bara är att glömma.
   I tidigare rapportering framgick att polisens ”agerande” bestod i att en polisbil infann sig – när en pensionär försökte förklara vad som hänt, vevade polisen helt enkelt upp rutan och åkte från platsen (polisen stannade hela tiden kvar i sin bil).
   När såväl lokalpolitiker som polis uppvisar ett sådant suveränt förakt för de egna medborgarna, undrar man om inte snart en revolutionär situation borde uppstå i det här landet.
   https://www.nyatider.nu/nya-tider-fragar-partierna-politiker-svarar-om-invandrargangens-krig-mot-svenskar-i-lysekil/

   Gilla

 11. Jvk skriver:

  Bra, det är genialt, man säger att man måste tänka längre än näsan räcker och stänger med det diskussionen, utan att någonsin behöva formulera sina argument. Man ger både intryck av att någon någonstans har tänkt längre än den simple populisten och stänger diskussionen. Det är brilliant, men endast om vi slösar tid på diskussion med dem i syftet att övertyga dem. Det enda syftet att debattera är att locka fram ett skratt som Åkesson lyckades med.

  Gillad av 4 personer

  • A skriver:

   Ja JVK, samtidigt tycks det finnas en slags inneboende ursäkt hos folk inför att inte lyckas nå mål. Ungefär: jamen det är ju inte så lätt heller, det måste man ju förstå.
   Sanningen är ju istället att denna värld erbjuder utmärkta möjligheter att nå mål, men då måste man förstå några grundläggande principer först samt ärligen vilja betala priset. Den viktigaste principen som jag ser det är att göra ”allt”. All in. Inte sånt skitsnack som socioekonomiska faktorer och annat jidder.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Ibland har jag funderat över om inte just att förlöjliga 7klöverns politiker är enda sättet att få till någon förändring. Det värsta som kan hända en makthavare är nog att man skrattar åt honom.

   SD måste helt enkelt kunna visa att de är nakna och löjliga. Det är naturligtvis en svår sak, i ett land där partier kan komma med de mest vansinniga förslag utan att folk reagerar.

   Gilla

 12. Östrahult skriver:

  Den politiska kampen förs till viss del via media, möjligen överskattar de inblandade medias betydelse. Man ser i alla fall att kampen pågår där och man får en känsla av att det finns en bakomliggande koordinerande kraft som skjuter in sina attacker där det går. T ex i Lilla Aktuellt där barn får lära sig att Lövén inte gjorde något fel i debatten med Åkesson. Och DN har kommit fram till att ”det mesta talar för att antalet våldtäkter inte har ökat dramatiskt i Sverige.”

  Och statstelevisionen släpper fram Scherman om den hotade demokratin. Han demonstrerar hur en framgångsrik medieman agerar. Han lyckas med konststycket att både föreslå att bara en elit ska finnas i riksdagen och samtidigt förmedla budskapet från nuvarande underpresterare han vill få bort ur riksdagen, ”skyddsombudet skulle ha krävt stängning av riksdagen direkt om det hade varit en vanlig arbetsplats”.

  En huvudfåra i svensk politik just nu är att avföra migrationsfrågan från valdebatten och därmed även bli av med SD. Det är intressant att se att man är så fångade i sin egen låtsvärld att man endast agerar inom denna låtsvärld. Om bara partierna håller med om att ändra en del teknikaliteter i asylreglerna och media är tysta ska man nog kunna få slut på SD. Så enkelt är det inte som tur är, väljarna baserar sin uppfattning på vad de själva ser och upplever, inte på vad ett gäng ryggkliare kommer överens om.

  Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Att sitta i regering eller riksdag är inget vanligt jobb. Det är ett makalöst ansvarsfullt förtroendeuppdrag som man sköter dygnet runt tills man stupar på sin post.

   Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Ja att bli av med SD genom att låtsas som om man vill avföra migrationsfrågan från agendan lyckades ju Sjuklövern inget vidare med. I partiledardebatten stod det klart för mig genom handuppräckningen om vilka som vill minska inflödet att Sjuklöverns partier inte kommer att kunna lösa detta. Visserligen räckte även Ulf Kristersson upp handen men hans ”allianskollegor” gjorde det inte. Så rösta SD.

   Gillad av 3 personer

 13. Jvk skriver:

  Jag skrev ett brev till mitt lokala SD angående hur de ser på fortsatt exploatering av korrupta politiker av naturvärdena i min kommun. Glädjande finner jag att de motsätter sig nybyggnationer, i synnerhet som M vill, i naturreservat. Så även på denna punkt så blir valet lätt.

  Gillad av 4 personer

 14. Aha skriver:

  Trump är väl symbolen för det enkla. Trump utstrålar företagsledarens beslutsamhet att ur det mångfacetterade hitta kraftfulla lösningar, att skapa fokus och progress framåt. Efter att själv ha jobbat några år i större teknikföretag framstod spretigheten som legio. Överdrivet hade varje tjänsteman sin uppfattning om lämplig teknikväg – företagens framgångar blir då mer stokastiska innebärande att något företag måste helt enkelt bli etta. Detta hindrar dock inte på något sätt företagsledarna att framställa sig övermän när företagen går bra. Starka företagsledare är medvetna om detta.

  Detta borde vara Trumps livsluft vilket gör honom lämpad att ta itu med motsvarigheterna inom politiken där förhållandena torde vara sju resor värre eftersom avsaknaden av vinstkrav inte har selekterat bort uppenbart idiotiska saker.
  Ett land som Sverige, en administration som låter en sjuttonåring av levnadsnivåskäl ta hit sin familj från Afrika samtidigt som man förnekar en nittiofemåring en plats på äldreboende, är ett typexempel på när det behövs någon som på aggregerad nivå reagerar på den uppenbara, närmast bisarrt felaktiga prioriteringen.

  Det är nog så att det behövs en Trump i alla administrationer – det är inte bara att han är plump som gör honom impopulär, han är ett reellt hot mot PK-isterna som lever på att problematisera.

  Gillad av 8 personer

 15. Jari Norvanto skriver:

  ”Detta var politisk underhållning på hög nivå och jag skrattar fortfarande, trots att statsministerns totala oförmåga att vägra se elefanten i rummet är en katastrof (41 minuter in i programmet).”

  Ja, eller låg nivå. Vad säger det i längden om ett system och ett lands befolkning, med sådana pappskallar som ”folkvalda”?

  Gillad av 3 personer

 16. Anders Lundin skriver:

  Den s k eliten benämner alltid de enkla lösningarna med en föraktfull fnysning. De vet, enligt dem själva, bättre.
  Vet de vad populism betyder? Och vad dess motsats är? I så fall hade de nog hållt tyst med sina etiketteringar…DE är alltså, helt enkelt, antidemokrater!

  Gillad av 2 personer

 17. Hans Kindstrand skriver:

  Tack för en bra analys. Det finns också en motsatt metod – PK elitens förenkling av komplexa problem. Klimatdebatten, migrationen före okt 15, Den Humanitära Stormakten Sverige, kan stå som de tydligaste exemplen.

  Jordens klimat bestäms, om jag förstått saken rätt, av ett stort antal kända faktorer – solfläckar och en del andra aktiviteter på solen, jordens och solens oregelbundna rörelsemönster, vulkaniska aktiviteter på jorden, molnbildning, atmosfärens sammansättning och en del annat. Till detta kommer mätmetodernas otillförlitlighet och faktorer som vi inte ens känner till. Trots denna komplexitet finns det bara en faktor som enligt ledande politiker är av betydelse – användningen av fossila bränslen som genererar koldioxid. I denna mycket komplexa fråga hävdas med religiös fanatism, att det framtida klimatet är beroende av en enda sak – utsläpp av koldioxid. Att minska vårt oljeberoende har många fördelar, och skapar dessutom nya affärsmöjligheter, men det argument som används är intellektuellt ohederligt. Om kostnaden för teknikomställningen är försvarbar återstår att se.

  Migrationen är ett annat sorgesamt kapitel där komplexiteten dolts bakom enkla slagord – wellcome refugees.

  ”Sverige är en humanitär stormakt”. Hur man kan komma på ett så verklighetsfrämmande och övermaga påstående, och dessutom få acceptans bland övriga beslutsfattare, kräver insikter i människors själsdjup som jag inte har.

  Som jag ser saken är den religiösa förenklingens metod ett användbart verktyg för att bygga en kollektiv galenskap. Den har använts alltför flitigt under de senaste årtiondena.

  Gillad av 5 personer

 18. Ordmagi skriver:

  I en ytterst komplex värld talar pk-eliten alltid om – en enda giltig och korrekt värdegrund. Man kan fråga sig om de anser att den värdegrunden är exakt densamma som äldre tiders värdegrund var för ursprungsbefolkningar på Nya Zeeland, i det inre av Australien, i Amazonas djungler, och i gamla Afrika, och på vidderna i Nordamerika strax efter senaste istidens slut? För att nu inte nämna den värdegrund som Aztekerna hängav sig åt när spanjorer dök upp för första gången år 1519.

  För mig tycks enkelt och komplext blandas efter eget gottfinnande, allt efter syfte och aktuell agenda. Kanske blir det så när man länge valt att andas pk-luftens tankeklarhet? Myriader av olika bollar – men inte samtidigt. Bara en, eller några, i taget. Väl valda.

  Är det exempelvis alltför enkelt, eller komplicerat, att redan nu börja tala om den stundade anhöriginvandringen i de ensamkommandes spår? Nyss barn – utan föräldrar – nu på väg ut i vuxenlivet. Och vars föräldrar och släktingar tillhör klansamhällets mer blodbandspräglade värdegrund, där släkt inte alls handlar om små begränsade och ytliga sammankomster, någon gång om året, som hos oss.

  Enkla och svåra frågor för en ledarredaktion att ta tag i på DN. Där ett stort mått av ärlighet och civilkurage nog krävs för att inte tillåta sig själv ett hukande bakom ordmagins mer beslöjade verklighet.

  Gillad av 1 person

 19. Peter skriver:

  De enda vetenskaperna som levererat något konkret användbart till mänsklighetens ftomma är naturvetenskaperna. Att de lyckats beror på att man förenklat komplicerade samband. Detta i bjärt kontrast med t ex samhällsvetenskaperna som gör precis tvärt om. De har heller aldrig levererat.

  Gillad av 1 person

 20. Jacel skriver:

  DN skriver bl a följande angående ledarsidans roll och populister: ”För dem finns det inga frågor som inte har ett entydigt svar, inga konflikter som inte har en enkel lösning…en ledarsidas uppgift skulle därför kunna vara: ….Den ska bidra till att bevara samhällsfrågornas svårighetsgrad.” (se krönikan)

  Min reaktion på detta är: Detta är inte sant. Är det något som PK-eliten och DN utmärker sig med är det just förenkling. I alla fall när det gäller migrationsfrågan. Denna fråga är komplex i många meningar, bl a innefattas den svåra (moraliska) avvägning mellan medkänsla och vilja till uppoffring för andra kontra värnandet om den egna tryggheten och välståndet. Vidare innehåller frågan om migrationens effekter också en betydande komplexitet.

  För DN och PK-eliten finns dock ingen komplexitet. Allt är superenkelt. Invandringen har positiva effekter. Punkt. Därmed finns i verkligheten, enligt PK, inget moraliskt dilemma och den som är negativ till en gränslös värld är ond helt enkelt. Med andra ord en rasist, nazist, fascist eller brun råtta.

  Snacka om en förenklad verklighetsbeskrivning. När DNs medarbetare beskyller andra för en förenklad världsbild är det svårt att låta bli att tänka i psykologiska termer. Det ligger nära till hands att uppfatta det som att denna beskyllning utgör någon sort psykologisk projektion. Eller som vi sa som barn: ”Den som sa’re han va’re”. Populist alltså. (Om populism utmärks av en förenklad världsbild)

  Pratet om komplexa frågor fungerar snarast som en dimridå framför den egna svart-vita världsbilden.

  Gillad av 2 personer

 21. Bo Adolfsson skriver:

  En Löfven-fräckis om sambandet mellan gruppvåldtäkter och lagen om anställningsskydd, LAS: Sist in sist ut!
  Nåväl det var ganska magstarkt av Löfven att beskylla småföretagarna för sexuella trakasserier på sina anställda och att detta skulle förhindras om LAS tillämpas på de mindre företagen.

  Gillad av 1 person

 22. Christer Brodén skriver:

  Vad var invändningen mot riksdagsreformen 1866? Mot rösträttskraven halvseklet efter? Adeln, prästerna och eliten i borgar- och bondestånden såg samhällsfrågorna alltför svåra och komplicerade för att pöbeln skulle kunna förstå dem. Ekonomiskt håller en adel på att återuppstå. Det är väl det starkaste beviset på att det är en gammaldags Höger, som har makten. Men var är den gammaldags Vänstern? Dit hörde den socialt medvetna liberalism och den socialdemokrati, som en gång fanns.

  Gilla

 23. Lars skriver:

  Världen är komplex, men när man vill förändra och genomför en problemanalys kan man ofta finna några få grundfrågor som i sin tur genererar nya problem i den komplexa verkligheten och man sätter mål för att förändra tillståndet avseende dessa grundfrågor.

  Tankemässigt är det fascinerande och även praktiskt sett fascinerande att det fungerar. Man ska naturligtvis komma ihåg att problemet som man upplever är en skillnad mellan ett aktuellt läger och ett läge man vill uppnå, därmed blir åtgärdskraven en utmaning (så populärt i dessa tider).

  En sådan grundfråga när vi idag ser på Sveriges olika problem är invandringen, tillflödet, antalet personer, ursprung, integration, sysselsättning, kulturella påfrestningar, ekonomiska etc.

  Resonemangen om att allt är så komplext är förledande och i allmänt bruk. Jag lärde mig att alltid börja resonemangen med att det var en mycket komplex verklighet (vilket det var), innan jag fortsatte mitt spår med problematisering. Det krävdes för att man skulle våga ifrågasätta utan att förlora sitt självförtroende och gå i försvar.

  Poängen är att man exempelvis när det gäller invandring kan blockera inflödet och därmed få hela problemträd att falla till marken. Det löser inte alla problem i samhället, men ett problemkomplex mindre kan ge bättre möjligheter hantera andra frågor som t.ex. industripolitik, skola, pensioner etc.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Det är lite kul, vad jag beskrev kort om problemanalys är en del av en modell för administrativ utveckling framtagen i början av 80-talet av Volvo och Data Logik och bygger väl i sin tur på annan litteratur, det är alltså dels något som visat sig fungera under ett par decennier och dels något som fanns redan på den tiden då världen var enklare…

   Gillad av 1 person

 24. Sixten Johansson skriver:

  Jag ska åskådliggöra i bild det som Björn Stolt och i synnerhet Rutger (07:02) beskriver. Utvecklingen i väst går mot ökande barnslighet, infantilisering, med dess följder. Men barn kan varken överleva eller bevara ett vuxensamhälle, så vi vuxna bör skydda våra närmaste och försöka bromsa den destruktiva trenden.

  Ledarskribenters, politikers och samtidsvetares komplexitet är bara färgspelet på en ord-, bild- och tankekuliss. Om du ställer en rak fråga till en makthavare som står framför en kuliss sträcker han ut armen åt något håll och plockar ett ordsjok, som kan utbroderas obegränsat. Du kan aldrig nagla fast honom om du själv börjar kika utmed kulissen i utpekad riktning. Han måste naglas fast mot den verklighet du vet finns bakom hans rygg. Du ska sätta pekfingret på hans bröst eller tunga och trycka fast honom mot den konkreta verkligheten själv. Den verkligheten går alltid att uttrycka enkelt, om du håller fingret riktat mot journalistikens och politikens ömmaste punkt: konsekvenserna och det egna ansvaret!

  DN:s ledarskribenter veckar pannorna och pladdrar på, men de lillgamla babbelianerna och deras mediakompisar lever enbart på feminiserad barnslighet och förstärker hela tiden politikernas och allmänhetens barnslighet.

  Så länge media och politiken styr det offentliga samtalsrummet och skattemedlen är det svårt att nagla fast dem vid konsekvenserna och ansvaret. Men dissidenterna blir fler och i sista hand finns flygblad, anslagstavlor, samizdat och mun-till-mun-metoden.

  Gillad av 3 personer

 25. Erik skriver:

  Vår statsminister lyckades med ytterligare en bedrift i Agenda.

  Om man tittar på SVT Play kan man vid -16.40 urskilja ordet ”lustgas” i värdegrundskrämen som väller ur kakhålet när Löfven skall beskriva allt som hotar mänskligheten.

  Lustgas?

  Gilla

 26. Anonym skriver:

  Vad gäller Donald Trump: Säkert gör han en massa fel och uttrycker sig ofta klumpigt – men åtminstone ibland gör han ju bra saker (har jag läst i utrikes medier) – men ingenting positivt om honom rapporteras någonsin i svensk media.

  En som har reagerat mot detta är Michael Nystås, som skrivit en bok som heter ”# Trumpgate” och som ska komma ut på Realia förlag. Han skriver på förlagets sajt:

  ” Svenska mediers rapportering är starkt negativt vinklad, och präglas av kraftig obalans. Det visar min kartläggning, som jag presenterar i min bok ´# Trumpgate´, som utkommer på Realia förlag under våren.”

  Gillad av 1 person

 27. oppti skriver:

  En fråga som är komplex är migrationen.
  Vi försvårar för all spontan migration. Ändå slinker en strid ström igenom.
  Dessa skall få alla rättigheter och prövas i alla instanser.
  Det kallas humant omhändertagande.
  De är så få så vi borde kunna fördela dem och ta emot dem.

  Varför gör vi inte på samma sätt med sjukvårdsköerna. Lås dörrarna och se hur många som ändå kommer. Ge dessa god vård! De är ju så få!

  Gillad av 1 person

 28. Kristina von Heland skriver:

  Du skriver Trump Putin Polen Ungern. Du kan fortsätta med Italien, NL. Det gemensamma är att befolkningen har valt sina politiska ledare i allmänna val. I Sverige ökar SD. DN Löfven med flera anser att de är onda. De satsar all kraft att förmedla detta. Det innebär då att man underkänner folkets vilja i allmänna val, alla som har röstat fram dessa är puckon som inte förstår sitt eget bästa eller?
  I Löfvens fall är det intressant då han ska regera över samtliga landets medborgare medan han dömt ut 23% av den myndiga befolkningen.
  I sakfrågan blir jag arg. Våldtäkterna i Sverige är en skandal! Feministerna kramar samma män som utfört dem.
  Jag kan jämföra med Spanien. La Manada är en gruppvåldtäkt där åklagaren yrkade på 21 år per skalle då fem man våldtog en kvinna i en trappuppgång i Pamplona förra året. De fick 9 år vardera vilket utlöste manifestationer i hela landet. I dag är det studenterna, på kvinnodagen var parollen no es no, första maj togs över av feminister värt namnet.I La Manada utdömdes straffet våldtäkt men inte misshandel. I Sverige döms männen till skyddstillsyn, villkorligt eller frikänns. En kvinna var drogad och domaren frikände då hon inte gjort motstånd utan nog ville ha lite ruffigt.
  Kvinnan i La Manada var också drogpåverkad och lättklädd, då försvarsadvokaterna framförde detta var det stora protester.
  I Sverige kunde man fråga om kvinnan dansat, klätt sig vågat, varit full och döma därefter tydligen. Det kritiserades på 60-talet men nu gäller det utan kritik från medier och politiker i stort. Det gör mig riktigt förb-jag klädde mig i hotpants, långa stövlar, minijumper dansade på discon var påverkad av drycker. Då har män rätt att våldta i Sverige idag?
  Jag är glad att ha flyttat då våra döttrar inte kan gå fredade!
  Skäms!

  Gillad av 2 personer

  • Björn skriver:

   Här i Sverige är alltid brottsoffrets eget fel att han/hon blir utsatt/drabbad! Har man inte befunnit sig på ”fel” plats vid fel tillfälle, har man kanske ”uppmuntrat” gärningsmannen, genom ett ”felaktigt beteende”! Som dessutom kan vara straffbart i sig! Som t.ex att låta startnyckeln sitta kvar, när bilen lämnas för ett ögonblick! I dårskapens förlängning, blir det säkert straffbart för kvinnor att klä sig ”utmanande” också….!

   Gilla

 29. lookslikeanangel skriver:

  Ägnat (alt. agnat) för kvinnor?

  Det ena utesluter väl inte det andra?

  Vissa saker kan man ta beslut om direkt (kanske är bråttom),

  men

  ska man ta in flera aspekter får man kanske hålla sina hästar lite.
  Mål och eventuella konsekvenser.

  (Annars går det som för regalskeppet Vasa – överlastad med galjonsfigurer
  i bjärta färger, inte sjödugligt, men ut skulle skrytbygget!)

  Gillad av 1 person

 30. Rikard skriver:

  Hej.

  En av grunderna i trollkonster (politik & religion) är att få det enkla att verka svårt.

  Om det var enkelt, varför bli imponerad av trollkonsten?

  En annan regel är att besitta mer information än publiken – det kan räcka med kunskap om en enda faktor.

  Kombinera dessa så kan du få det enkla (invandrade brottslingar skall alltid avrättas/utvisas) att bli svårt (socioekonomiska faktorer, internationella konventioner).

  När man fäller träd (både för hand och med maskin) måste man tänka på vissa saker, annars går det illa. Man kan lära sig grunderna via läromedel, men sedan måste man öva, dvs fälla träd på riktigt. Med tillämpningen kommer växande kunskap och en växande förmåga att allt snabbare tillämpa kombinationen information (trädslag, typ, ålder, läge, årstid osv) med erfarenhet (kolla om någon dj*vla miljöterrorist slagit 4″-spik i stammen t ex) varpå arbetet levererar allt bättre resultat.

  Vad har nu det med bloggposten att göra?

  De som styr, och de som kallas media, saknar erfarenhet, kunskap och vana av applicering av dessa två. Däremot är de mycket duktiga på att få oss att tro att de kan mer än oss.

  Så är inte fallet.

  Få politiker har sådan yrkes- eller livserfarenhet att de kan fatta rätt beslut.

  Att de sedan är att betrakta som förrädare av land och folk, och är fientligt inställda till folkgemenskapen då den ligger bortom deras kontroll är bara lök på laxen.

  Så, vad gör vi åt saken? Kommer den mediala och politiska eliten ändra sig utan att de tvingas göra så med våld?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 31. Carl skriver:

  Amerika tillämpade en enkel lösning (bomba araben) på ett komplicerat problem (11 september) och gick där med i den gillrade fällan (få en stor mängd hyggligt folk att ta anställning som terrorister).
  Alexanderhugg passar bra i skogen, men kan annorstädes få konsekvenser som inte ärönskvärda. I många frågor så krävs eftertanke. Själv är jag en usel schackspelare, då jag inte lägger mycket tid på att analysera spelet och fundera flera drag framåt.
  USA dödade Saddam Hussein och hjälpte på så sätt Iran, med det de inte lyckats med själva. Iran hatar USA och deras allierade i Mellanöstern. De har lagt under sig många flera kringliggande länder. Ett Alexanderhugg som fått bittra konsekvenser för dem själva och många andra. Säger som en uppfinnare sa: ”Tänkte inte på det. Hej då!”.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   I den högre politiken hatar man ingen, eftersom man i så fall leds ut bakvägen och körs till närmaste psykakut. Det handlar om vem man kan lita på. Så enkelt, så svårt. Idag kan vi i Sverige inte lita på någon, eftersom du kan bli utpekad som -ist när du öppnar munnen om den andre vill leka Bror Duktig, Likheten med DDR är slående och fasansfull.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Amerikanerna gjorde en felaktig och otillräcklig problemanalys! Det är inte bara att ta första bästa lösning utan att se att det i sin tur har konsekvenser.

   Gilla

 32. A skriver:

  Anders Åberg. Jag skulle bara vilja tillägga att dina inlägg tycks vara lite missriktade, delvis slår du in öppna dörrar. Det verkar som om du dragit förhastade slutsatser tror jag. Skippa psykopatsnacket, det kommer du ingen vart med. Är du istället intresserad av relevanta problem har du nog hittat rätt.

  Mvh A

  Gilla

  • Anders Åberg skriver:

   A
   Bristande empati är ett av tecknen på psykopati och empati med dom som tvingas fly från USA;s blodiga krig, vilket borde vara en självklarhet för fullt fungerande människor, saknas nästan helt här. Vad kan det bero på tror du?

   Vilka är dom förhastade slutsatserna? Att bara påstå att någon har fel är sandlådenivå och där vill du väl inte hamna?

   Gilla

 33. A skriver:

  Jag ser inga tecken på psykopati hos dig Anders Åberg. Däremot tycks du vara mycket empatisk, dessutom väl fungerande.

  Mvh A

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.