Egohumanister

Patrik Engellau

Av en händelse som förkroppsligades av ett gratis recensionsexemplar i brevlådan kom jag nyligen i kontakt med boken Egohumanisterna – de nya totalitärerna (Logik förlag). Författare är Kristian Tørning, lektor vid Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Förra året gjorde Tørning rabalder genom att påstå att sportjournalister inte är riktiga journalister och med den här boken kommer det säkert att bli ett nytt rabalder.

Varför han skapat begreppet egohumanist vet jag inte. Med egohumanist menar han medlemmar av PK-sekten och exemplifierar: ”författare, skådespelare, journalister, …präster, forskare och lärare, …beslutsfattare, opinionsbildare, kulturpersonligheter och akademiker med höga inkomster”. Mer specifikt än så definierar han inte egohumanisterna. Jag inser snart att dem han avser är just de grupper som bemannar vad jag kallat politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Tørning anlägger inget socialt eller ekonomiskt synsätt på dessa människor. Jo, på ett ställe anger han ekonomiska motiv: de är ”opportunister som ser ideologin som en genväg till egenprofilering, eftersom egohumanismen ger sina anhängare tillgång till spännande och högavlönade jobb”. Men annars är Tørnings vinkel snarare psykiatrisk. Han analyserar inte så mycket egohumanisternas idéer som deras attityder och förhållningssätt till omvärlden.

Tørning hävdar att egohumanismen vilar på fem ”förbluffande simpla” dogmer. Den första dogmen är att Vi är moralens väktare. Egohumanisterna ”påstår utan belägg att just deras syn på saker är ett uttryck för en särskilt etisk syn på världen… de får positiv uppmärksamhet när andra lider… När de till exempel delar bilder av drunknade, båtflyktingar eller krigsoffer på sociala medier, handlar denna kommunikation framför allt om att visa omvärlden att de som goda egohumanister känner rätt saker inför dessa ohyggligheter. De suger till sig positiv uppmärksamhet genom att uttala sig om andras olycka”.

Den andra dogmen är Vi har rätt att hata. Egohumanisterna beskyller systematiskt ”oliktänkande eller bara nyfikna personer för att vara moraliskt korrupta… Alla som vill föra ett kritiskt samtal möts av förbittrad vrede – hat… Resultatet är att egohumanisterna nu är vana vid att de fritt kan ventilera sitt hat och samtidigt påstå att det är andra som hatar, medan det i verkligheten bara är de själva som med ett stort mått av självrättfärdighet demoniserar andra”.

Dessa två dogmer tillsammans, säger Tørning, som ”tilldelar dem uppfattningen att de är moralen väktare [med rätt att] leva ut sitt hat”, är grunden för deras skambeläggning av omvärlden. ”När egohumanisterna skambelägger, så fungerar detta djupast sett som kaskader av kraftiga ad hominem-angrepp.” Brunråtta, rasist, högerfascist kantänka.

Vi kräver komplexitet lyder den tredje dogmen. Den här dogmen är lite svårare att förstå, men det kan ligga en djup sanning i observationen. Man trodde till exempel att det bara fanns två kön, men när PK-isterna fått hålla på ett tag kan det finnas hur många kön som helst och det krävs sannolikt ett ständigt ökande antal genusforskare för att reda ut det hela. ”Egohumanisternas komplexitet omfattar faktiskt alla viktiga samhällsområden, som till exempel utbildning, hälsa, familjebildning, organisering av arbete, ledarstilar, kultur, religion, mat och mycket annat… önskemålet om att allting ska vara komplext och invecklat är generellt – de arbetar för att krångla till allting så mycket som möjligt.” Skolan är ett särskilt drabbat område. ”Fackkunskap problematiseras som ett slags trångsynthet, och egohumanisterna förfäktar att det är ett slags orimlig klasskillnad att vissa utbildningar är så svåra att alla inte klarar dem.”

Den fjärde dogmen är Vi handlar med ord. Vad Tørning menar är att PK-isterna anser att det räcker med att de pratar och att andra får ta konsekvenserna. ”Deras roll är att diktera vad ’någon annan’ ska göra. Egohumanisterna är härskare – må deras vilja ske.” Deras idéer kräver ”enormt mycket handling och stora resurser, men det är alltid ’någon annan’ som ska utföra och betala”. Det är ofta de ”resurssvagaste danskarna, som egohumanisterna inte alls vill veta av, som tvingas betala priset. Egohumanisterna finansierar således sin älskade invandring genom att ta medel från de sämst utbildade, socialbidragstagare, sjuka, handikappade, äldre, hemlösa och andra som har svårt att göra sina röster hörda”.

Den femte dogmen, slutligen, är Vi vill vara världen. Den går ut på att ringakta den egna nationen och att ifrågasätta och nedvärdera dess kultur samtidigt som andra, i verkligheten underlägsna kulturer, hyllas som förebilder. Det är inte utan att en svensk läsare ser bilden av Mona Sahlin framför ögonen, kvinnan som uttalade följande herostratiskt ryktbara ord:  ”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker”.

Sådär håller Tørning på över 170 sidor. Han är förstås skamlös. Han har kastat av sig den skam som de danska PK-isterna, enligt Tørning själv, försöker belägga danskarna med.

93 reaktioner på ”Egohumanister

 1. Björn G skriver:

  Egohumanisterna sprider en sjukdom över hela Sverige, en epidemi som sprids i en aldrig tidigare skådad omfattning. Sjukdomen är ännu inte erkänd av socialstyrelsen och är alltså att betrakta som ren inbillning. Den har därför inte heller fått något namn än. Tydliga symtom går dock att urskilja objektivt, och allt talar för att sjukdomen är politiskt betingad.

  Vi är moralens väktare!

  Det mest frekventa symtomet är lögner. Lögnsjukan förefaller därför vara ett lämpligt namn. Sjukdomen har nu fått sådan spridning att det är befogat att tala om en epidemi.
  Sverige befinner sig i ett allvarligt läge som kräver sunt förnuft, kunskap, mod och klarsynthet. En galopperande masspsykos, som lögnsjukan, slår hårt mot och utgör en direkt samhällsfara i ett land i kris.

  Vi har rätt att hata!

  I en masspsykos förlorar de drabbade sitt sunda förnuft och förmåga att förhålla sig kritiskt till händelseutvecklingen. De ger upp självständigt tänkande och blir lätta offer för manipulation och propaganda. Skenande grupprocesser tar över. Olika sadistiska och raffinerade system för repression skrämmer folket till underkastelse.

  Vi kräver komplexitet!

  All information utifrån som skulle kunna ge en annan verklighetsbild väljs bort och ogiltigförklaras. Gruppsammanhållningen bekräftar att den egna uppfattningen är den enda giltiga. Därmed legitimeras också metoder och attityder som annars skulle vara otänkbara, till exempel att systematiskt använda lögner i propagandan och som verktyg i demoniseringen och förföljelsen av oliktänkande.

  Gillad av 4 personer

 2. Björn G skriver:

  Vi handlar med ord!

  I en situation av annalkande eller redan inträffad kollaps på viktiga samhällsområden krävs extraordinärt skarpsinne och intelligenta lösningar för att om möjligt vända utvecklingen. Det är inte vad regeringen eller oppositionen levererar. Inte heller media lägger två strån i kors för att leva upp till sitt samhällsansvar. Tvärtom, journalisterna slår alla tidigare rekord som skamlösa propagandamaskiner.

  Vi vill vara världen!

  De båda maktblocken politik och media är uppenbart samstämda i både mål och metoder. I realiteten har de smält samman till ett enda gigantiskt maktblock som gemensamt och i samförstånd bekämpar sanningen och sitt eget folk. Medias professionella uppdrag att granska makten åt folket är för länge sedan övergivet till förmån för de odemokratiska projekten att granska folket åt makten och fortast möjligt skänka bort Sverige till andra länders invånare.

  Gillad av 4 personer

 3. Lars Strömberg skriver:

  Jag uppfattar det som ungefär samma fenomen som det som inträffar när någon allmänt känd person avlider:
  Alla skall – i något slags asgamsaktigt beteende – basunera ut sin förtvivlan över bortgången och krumbukta sig i hyllningsexcesser över den döde.
  Syftet med detta?
  Ego-boost, skulle jag gissa.

  Gillad av 4 personer

 4. Johan Karlson skriver:

  Det här kokar väl ned till att vi väljer företrädare för samhället vi själva vill ha. Demokrati i praktiken lixom.

  Gilla

  • Underdog skriver:

   Lite smånaivt. De flesta väljare (inklusive undertecknad) har ingen aning om vem som representerar dem i de valda församlingarna (Riksdagsbänken, Kommunfullmäktige, Landstingsfullmäktige). Det är en följd av att vi röstar på partier och inte på personer. De valda ser sig på motsvarande sätt som representanter för sitt parti, vilket är naturligt eftersom det är partiet som placerar dem på valbar plats.

   Dessa personer utser sedan inom sig den verkställande makten (Regering, Kommunstyrelse etc) och därifrån utses tjänstemännen. ”Vi” har ingen möjlighet att påverka vem som skall utses.

   En av flera följder av partisystemet är att det finns människor som ingen någonsin har röstat på som, genom sin position i ett parti, har betydligt större inflytande över den faktiska politiken än de som ”vi” har valt.

   Gillad av 2 personer

 5. Jan Bengtsson skriver:

  Dags för en SVENSK översättning!

  Vi har ett talesätt som säger,
  ”Den som nämner den, klämmer den”!

  Mao DE som vänsterkanten snackar högst om HAT,
  det är ALLTID de som är allra MEST hatiska!

  Värdegrundsmaffians ”Allas Lika Värde”,
  gäller BARA OSS, och givetvis ”röstboskapen” förstås…

  Men aldrig Deras HATADE fiender,
  som absolut INGENTING är värda!

  Gillad av 1 person

 6. Kungskobran skriver:

  GODHETENS APOSTLAR

  Godhetens devis
  blir vårt bevis
  att vi vill alla gott
  och vi bättre mått

  Hela världen vill vi hjälpa
  inget projekt vill vi stjälpa
  pengar finns i överflöd
  alla måste ge sitt stöd

  Så har staten bestämt åt oss
  det är ingen ide att slåss
  för makten är stor
   i den egocentriska givmildhetens flor

  En vård i kris får vi ta
  för att hjälpa all världens  fattiga 
  Håll igen min vän
  i väntan på tid till förlossningen

  Vi är bäst i hela världen
  givandets bästa vän
  det ger oss tillfredsställelsen
  och bekräftar den nationella storheten

  Under bekräftelsens stjärna vandrar vi alla
  i  självhävdelsens  bedräglighet vi falla
  i den egocentriska godhetens fälla
  tror vi oss genom bekräftelsen vara snälla

  Gillad av 1 person

 7. svenne skriver:

  ”….. önskemålet om att allting ska vara komplext och invecklat är generellt – de arbetar för att krångla till allting så mycket som möjligt”.

  Det ligger väldigt mycket i detta påstående. Ett populärt uttryck i vissa kretsar är att ”det finns inte några enkla lösningar på komplicerade problem” och det handlar då förstås om invandringspolitiken. Anammar man detta uttryck, och betraktar invandringen som en så komplex fråga att problemet är mer eller mindre olösbart, så fördröjs alla kraftfulla beslut angående detta in absurdum tills Annie Lööfs vision om 30 miljoner nyanlända har förverkligats. Uttrycket ingår, enligt min mening, därför i en förhalningstaktik.

  ”Olof Dissident” skojade om detta på twitter:

  Du har slagit en spik i handen…vad gör du då?
  Vi frågar några olika partier…

  – MP/ Vi skall slå i fler spikar

  – V/ Oro över ökad spikfobi

  – S/ Integrera spiken med handen

  – M/ Sänk priset på spikar

  – SD/ Dra ut spiken

  Här kan man väl säga att Olof Dissident ”slår huvudet på spiken”.

  Gillad av 11 personer

 8. Rövarna skriver:

  Jag vet inte om det avhandlas i boken ovan men Nassim Taleb skriver om att ”de mest intoleranta vinner”, och ”minoritetens diktatur”:

  Jag tror detta är viktigt för att förstå hur de som agerarar efter de välfunna 1-5 ovan kan få lov att hållas. Talebs poänger är allmänna, de kan appliceras på jordnötter på flygplan, men är speciellt angelägna nu när vi har den mest intoleranta minoriteten som finns i Sverige. Jag har haft Taleb-paus efter att jag betalat dyrt för ett heldagsseminarium med honom och den enda poängen (som han höll inne med tills jag var tvungen att flyga hem) var att andraderivatan måste beaktas och uppdateras om man säljer optioner när marknaden faller, så ett linjärt stresstest är meningslöst, men han har många bättre poänger än det, och försvarar Trump. Jag kan rekommendera allt han säger, jag fann mig hålla med om nästan allt, inklusive Trump och hans tullar som Taleb gillar för att vi är på väg att skapa en skröplig global monokultur, men hans poänger är ofta fraktala, de är inte svart-vita.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   De fem punkterna bygger till stor del på frånvaron av eget skinn i potten. Ett sådant krav, personligt ansvar, skulle i ett svep omintetgöra egohumanismen. Men hela idén om en s.k. välfärdsstat, jag kalla den förmyndarstat, bygger på upplösningen av personligt ansvar. Hur kunde vi tillåta detta att ske? Det skedde när vi slutade att känna kulturell gemenskap med varandra, som kunde motivera uppoffringar med längre tidshorisont än den egna personliga välmågans.

   Gillad av 5 personer

   • Mr Kowalski skriver:

    Skinn i potten är enormt underskattat och som du säger omintetgör nästan all vi ser. Är inte skinn med i spelet bättre? Jag kommer att tänka på skinn som skrapas av knän nör man åker skateboard eller liknande, eller i gympasalen. Kan man inte hitta en bättre översättning? Är hans böcker förresten inte översatta? I så fall typiskt. Skinn i potten, hm jag får fel associationer..

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Min avsikt med översättningen ”sitt eget skinn i potten” är inte att ”potten” skall tolkas bildligt, utan att man bokstavligen satsar sitt eget skinn i det spel man spelar, i spelpotten. Du har förstått varför det heter sitt eget skinn i potten och inte t.ex. sitt eget intresse eller sina egna pengar. Det skall kännas i amygdala.

    Jag har inte läst översättningarna. Sådana finns. Den som vet får väl tala om vad en professionell översättare kommit fram till.

    Hur kom jag fram till ”potten”? Warren Buffets original är ”skin in the game”. Rätt översättning av ”game” är här uppenbart ”lek” och inte ”spel”. Vi talar inte om ”spelet” utan om ”leken”: ”Den som sig i leken ger, han får leken tåla.” Spel är för specialiserat. Spel har enkla och fixa regler. Men säger man ”sitt eget skinn i leken” får åtminstone jag associationer till en sliten kortlek med utsmetade hudrester på. Det skall vara levande hud, inte död. Så jag valde i stället ”sitt eget skinn i potten”. Det är ju i potten det ligger, om vilket man spelar. Därmed kom jag också undan distinktionen mellan ”spel” och ”lek”.

    Gilla

   • Hosianna skriver:

    Herrar Östman och Kowalski, jag vill föreslå ”sätta sitt eget skinn på spel”.

    Motsatsen till att rädda sitt eget skinn, vilket torde vara betydligt vanligare bland utpräglade ”egohumanister”…

    … som hoppeligen riskerar att sättas på pottkanten efter ödesvalet i höst. 😉

    Gilla

 9. Rövarna skriver:

  Jag tycker att ”vi kräver komplexitet” är bra, och ny för mig. Jag vet inte exakt vad Tørning menar men jag tycker att med kärnkraften och EU så använde Egohumanisterna detta, frågorna var så komplexa sades det, man kunde förstå att detta kan man inte förstå som vanlig människa så det är nog om några på toppen tolkar för en och berättar vad som är gott.
  I själva verket så ÄR båda dessa komplexa, så komplexa så att ledande politiker inte förstår vad de gör fullt ut, men de skall ändå bestämma, utan experter i allt högre grad, och vi andra har bara att följa. VI kan inte förstå. Samma sak med invandringen, de enkla lösningarna är många, men eftersom de faktiskt är enkla, det är bättre med tiotusen kronor på plats till fattiga flickor än till en ljugande ensamkommandes iPhone. Men de enkla argumenten förvägras plats, frågeställningen är komplex, det handlar om människor!

  Gillad av 3 personer

 10. Eva Danielsson skriver:

  Kommunister, socialister, islamister, nazister, pk-ister, postmodernister, globalister, id-politiker, feminister, tokliberaler, egohumanister…Alla av samma skrot och korn.
  Ismer och makthungriga personer, som gör anspråk på att veta bäst och vara bäst och som inte tål kritik eller kritiker. Egenvinning av makt, rikedom, egoförstärkning och utlevelse av ondska under täckmantel av godhet och moral.
  Eftersom idéerna är så sjukt bakvända så kanske den psykiatriska vinkligen är bra.

  Det ligger en viss ironi i vänsterns vurm för globalisering, bl a med hjälp av klimathotsalarmismen, om man betänker att detta orkestreras av de rikaste av rika i västvärlden. Lydiga vänsterfår med mångmiljardärer som dirigerar flocken. Och Kina skrattar hela vägen till banken när väst ålägger sig globaliseringskraven och demonterar den egna vetenskapen, företagande och marknadskapitalism.
  Nu föredrar jag Xi Jinping framför ett Muhammeds skräckvälde, så jag hoppas Kina hinner före med att ta världsherraväldet.

  Helst vill jag förstås ha kvar ett civiliserat, humant, brokigt, västerländskt sekulärt och demokratiskt samhälle. Och få fortsätta vara stolt över våra västerländska nationer och kulturer.

  Individer med självförtroende är bra på att samarbeta och överfört till nationer samma sak. Nationer med gott självförtroende kan samarbeta. Alla dessa fanatiska despoter som vill ha makt över andra med vilka medel som helst – vilka ofullkomliga stackars vidriga existenser dessa s k människor är. Självsäkra och uppblåsta kanske men utan självförtroende. För att fullfölja en psykvinkel.

  Man kan också rada upp hypoteser om varför de mer resurssvaga i samhället, de som ska betala kalaset, tillåter dessa ismer och dessa översittartyper att härja fritt.
  Kommer dessa, vi alltså, att sätta stopp och revoltera mot det destruktiva etablissemanget? I tid?
  Jag hoppas det.

  Gillad av 9 personer

  • Rövarna skriver:

   Du sätter fingret på något viktigt, kan man inte tala till de mest resurssvaga, eller annorlunda uttryckt, de enklaste och handfasta, så kommer man ingen vart. Alla har (än så länge) en röst.
   Trump förstod detta och använde vänsterns vapen mot dem själva och hela debatten om fake news är en reaktion på detta, det mest resurssvaga får under inga omständigheter nås via social medier eller annat.

   DGS når få, jag tror istället att gatan är svaret, så kan de enkla och handfasta nås och fås att delta. Vi måste offra vår tid och demonstrera, även detta redskap måste vridas ur vänsterns händer.

   Gillad av 2 personer

   • Björn skriver:

    Jag tror du har rätt där! Det har sedan länge funnits nån slags ”självklarhet” inom den ”gruppen” att rösta på sossarna! Detta återkommande ”mönster” måste brytas genom rätt ”budskap” från SD! Det är otroligt viktigt att ”trycka på rätt knappar”, för att få med sej denna stora och betydelsefulla grupp av väljare!

    Gilla

  • Karl Oskar skriver:

   ‘idéerna är så sjukt bakvända’
   Regeringens mästare på det bakvända, att vända
   naturligt till onaturligt,
   sunt förnuft till galenskap,
   visdom till vansinne
   är Gustav Fridolin.
   Har gett verklighetsfrånvänd moralism ett mänskligt ansikte.

   Gilla

 11. Gottsund skriver:

  Tørnings text kan läggas som ett raster över svensk politik. Fram träder då ett tydligt plånboksparti. De anser att det mesta måste lösas med ekonomiska pålagor som styrande instrument.

  Det räcker då att byta ut två ord i en textrad från Tørnings text, för att fånga detta partis politik.

  Egohumanist byts ut till Mp. Och ordet Invandring till miljöpolitik. Då får man textraden;

  ”Mp finansierar således sin älskade miljöpolitik genom att ta medel från de sämst utbildade, socialbidragstagare, sjuka, handikappade, äldre, hemlösa och andra som har svårt att göra sina röster hörda”.

  Med andra ord – har du fet plånbok och en extravagant livstil, fortsätt då att leva på som vanligt.

  Om du däremot har extra tunn plånbok, och en anorektisk livstil, som påverkar miljön minimalt, skall du känna av och bära jordens klimatansvar tungt på dina axlar. Det är de många svaga som skall rädda jordens klimatet och ändra livstil. Inte den starke med tjock plånbok.

  MP:s viktigaste politiska redskap utgörs av en stor osthyvel. Och man hyvlar med friskt mod även i de tunnaste lager. Ända in till de vita benen. En humanism och omtanke jag själv inte begriper mig på. Kanske en genomläsning av boken ”Egohumanisterna – de nya totalitärerna”, kan hjälpa mig förstå hur miljöpartister tänker?

  Gillad av 2 personer

 12. Aha skriver:

  En av de bättre, kanske bästa analyserna, av kändisars, kulturpersonligheters och politikers förhållningssätt till den skamlösa men ack så skambeläggande PK-ismen.
  PK-ismen lär finnas i alla västerländska länder understödd i första hand av ett vänsterliberalt kulturskikt.
  Sammanfattnings handlar PK-ismen alltså om en marinerad globalt inriktad godhet som smutskastar de som inte tycker samma sak och som är synnerligen kostsam för omgivningen men gynnsam för den egna personen.

  Jan Tullberg beräknade i sin bok Låsningen undanträngningseffekterna till omfattande miljardbelopp och där ingick de förluster i form av förlorade jobb, bidrag etc som de resurssvaga drabbas av genom konkurrerande invandrare.
  Än så länge är det tabu att räkna på denna grupps förluster betingade av invandringen. Det räknas liksom inte att en grupp lider skada, det kompenseras av att migranter får det bra. Självklart skulle det vara annat ljud i källan om PK-isterna själva drabbades t.ex om muslimerna bryskt förföljde dem för deras ur muslimskt vinkel mycket bristande moral. Könsupplösning? Kvinnan jämställd? Inte försvara släkten?
  (Tabu är det också att en svensk journalisthögskola skulle ha lektorer som går till storms mot PK-ismen.)

  Egohumanist är ett sällsynt välfunnet epitet för att beskriva PK-isterna – om man nu ska använda negativa epitet och det borde man nog göra då PK-isterna fullt och fast håller på och raserar den västerländska kulturen.

  Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   Tullberg måste rimligen har rätt, inte sett som en direkt kostnad snävt avgränsat kanske, men som inkomstomfördelning. Är det någon som inte märkt bristen på bostäder och skenande priser? Överbelastad sjukvård, polis, socialtjänst? Enklare jobb som taxi chafför, restaurang, butik etc, där ökar konkurrensen och lönepressen och hur man än vill se på Sverige så kommer det alltid vara skillnad på människors förmåga och utbildning. Invandring, bra för vem?

   Gilla

   • Lars skriver:

    När man mäter kostnad i relation till BNP ska man ju betänka att skatten i Sverige är ca 45 % av BNP dvs 2-3 % av BNP motsvarar kanske 4-5 % av de totala skatterna på ett ungefär. Det är mycket om man betänker att Sverige slagit i skattetaket. Det kan troligen bli ganska store ekonomiska effekter som påverkan på inhemsk efterfrågan vid 40 % kontra 45 %.

    Exakta beräkningar ser vi inte ofta till och ser man det dynamiskt dvs över hur Sverige förändras över tid och hur det påverkar ekonomin via socio kulturella förändringar så måste man nog använda sig av hypotetiska resonemang och möjliga scenarier. Migrationsförespråkarna som Rheinfelt och Göran Persson ser nog det som att det blir ett ungt och dynamiskt och internationaliserat samhälle, men det är svårt att veta hur de tänker om de nu tänker.

    Gilla

 13. Östrahult skriver:

  Mycket uppfriskande läsning tycker jag, en beskrivning som känns mitt i prick. De fenomen som beskrivs påminner mig om andra hysteriska skeenden som världen upplevt och som drivits till en yttersta gräns innan det hela kapsejsat. Jag tänker t ex på tulpanlökshysterin i Holland på 1600-talet där en tulpanlök kunde kosta som ett hus i Amsterdam. På liknande sätt värderas dessa babblare som idag dominerar politik och media till orimliga nivåer och de har mycket effektivt sett till att skaffa sig ensamrätt på att påverka samhällsdebatten. Boken är ett exempel på att detta skeende börjar genomskådas.

  ”Men annars är Tørnings vinkel snarare psykiatrisk”: Här skulle jag vilja göra ett tillägg, jag tror nämligen att det samhällsklimat som råder sedan några decennier premierar personer med utpräglade psykopatiska drag. Det gäller vilka som gör karriär i politiken, vilka som lyfts fram i media och vilka som påverkar kulturen på en arbetsplats. Att så är fallet får väl tillskrivas en bristande mognad i samhället när det gäller att identifiera och bemöta psykopatiskt betingade beteenden. Men som med allting annat så kommer samhället så småningom till insikt och lär sig att förhålla sig till dessa abnormiteter. Detta innebär t ex att de som psykopaterna definierar som sina värsta fiender, personer med vidimerad kunskap och begåvning, kommer att få ett ökat inflytande.

  Gillad av 5 personer

  • Mr Kowalski skriver:

   Du har rätt, politisk korrekthet främjar de med psykopatiska drag, man kan se samma sak ibland i stora företag. Då man skapat en anda där alla sitter och funderar över vad man får säga så blir det till sist bara psykopaten som tar till orda, så styr denne tills det går åt helvete, sedan kommer en ny. När ett samhälle eller företag har nått detta stadie så är det dags att sälja.

   Gillad av 4 personer

 14. Christer Carlstedt skriver:

  Jag har inte fått något recensionsexemplar av boken i fråga, utan får utgå från att Patrik gett en rättvisande bild av innehållet.

  Jag är inte särdeles tillfreds med begreppet ”egohumanism”. Ego-delen kan jag hålla med om, men var humanismen kommer in i bilden har jag svårt att se.
  Alla exemplen handlar ju vad jag kan se om ett framhållande av det egna jagets förträfflighet och att detta konsekvent sker på någon eller några andras bekostnad. I min värld är det nämligen raka motsatsen till humanism. Psykopati tycker jag nog ligger närmare till hands.

  Vad beträffar den tredje dogmen om att kräva komplexitet, så behöver man inte alls kräva den.
  Vi är komplexa i den meningen att vi alla är mer eller mindre olika.
  Att det skulle finnas en hel hoper olika kön är simpelt skitprat. Det finns två kön, hane och hona. (I sällsynta fall måste dock medges att det förekommer missbildningar så att man inte kan avgöra hur det egentligen står till.)
  Resten handlar om sexuella preferenser. De sitter inte i könet. De sitter i huvudet.
  Vad det handlar om är att vissa beteenden på det området är tabubelagda eftersom de avviker från normen. Om man då lyckas klassa det som ett nytt kön, så kommer man ju ifrån hela processen med att vara mentalt avvikande. För vem sjutton vill vara det?

  Gilla

  • Hans Jonsson skriver:

   Först, tack PE för din spalt, varje dag något intressant att läsa. Vissa dagar något speciellt, som idag. Har du födelsedag PE eftersom du bjuder på ”tårta”?
   Du har rätt CC, andra ledet av det sammansatta substantivet verkar felvalt, ditt förslag om psykopati eller kanske sociopati för att beskriva känslolösheten för vad en annan varelse kan känna kan vara mera passande. Så då har vi:
   1) Egopsykopati, Egopsykopat
   2) Egosociopati, Egosociopat

   Gilla

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är förvisso inget nytt. Ett äldre ord för företeelsen är bigotteri. Det som är nytt i vår tid att det som fördöms har moderniserats. Vad som är intressant är att den nya formen av bigotteri har blivit så snabbt och effektivt etablerad. Det beror sannolikt på massmedias effektiva roll inte minst alla nya Internetbaserad sociala ”umgängesformer”. Alla sociala ändringar är förstås attraktiva för ambitiösa och nihilistiska figurer då det snabbt ger tillfälle till makt, inflytande och pengar.

  Jag har av mitt eget fackintresse försökt förhöra mig hur människor har fått för sig de mest hårresande och stolliga uppfattningar om jordens klimat som att vissa res-och konsumtionsvaror skall rädda framtiden för barnbarnens skull och återskapa en Bullerbyvärld och förhindra att antingen delar av Centraleuropa blir till en öken eller alternativt översvämmas. Några rimliga svar får jag förstås inte och de flesta vet inte ens vad de menar med ordet klimat. Istället blir de generade eller förargade och säger att så har ju forskarna sagt på TV. En del snäser till och med av mig och tycker att jag är en sån där hemsk klimatförnekare.

  Gillad av 10 personer

 16. Katt och hermelin skriver:

  Visst handlar mycket om psykologi. Om hur människor ser på sig själva. Och vill uppfattas.

  Jag tänker ofta på hur människor valde att navigera i 30-talets Tyskland. En del tog till sig av en ny värdegrund, och gjorde den till sin. De trodde på sin egen utvaldhet och riktigheten i sitt eget perspektiv.

  Vissa gjorde karriärer med denna inställning i behåll. Men det måste även ha funnits många som enbart red fram på en våg av nya möjligheter. Som bara tog chansen. Som anpassade sig in i ett personligt rikare liv. Av mer egoistiska orsaker.

  När saker och ting utspelade sig var det nog svårt att skilja på rättrogna och alla medlöpare. Vem som var katt och vem som var hermelin.

  Var går skiljelinjerna mellan opportunister och renläriga ideologer? Kan man se och upptäcka detta?Mellan egen profilering, som en genväg till ett bättre liv, och de som verkligen tror med alla sina sinnen?

  Var tar indoktrineringen verkligen skruv? Var blir den mer till än en anpasslighetens tunna yta?

  Dessa frågor ställer jag mig dagligen, när maktens aktörer faller varandra i talet. Vilka är härmande papegojor, och vilka tror på vad de säger? De som skrämmer mig allra mest är de djupt troende, utan självdistans.

  Papegojor och karriärister vänder lätt kappan efter vinden. Om vinden vänder. Men så finns där de genuint rättrogna, som väljer att ta skydd i en bunker. Och vägrar ge upp. Som sitter fast i sin ideologiska kvicksand.

  Att läsa Gitta Serenys bok ”His Battle with Truth” om Albert Speers hemska karriär, och hans egna memoarer, ger vissa inblickar i detta spel, som jag tycker mig känna igen, även i mer modern tappning.

  Gillad av 5 personer

 17. oppti skriver:

  I morgonens tankar för dagen (p1) var det en judisk kvinna som påminde oss om vårt ansvar som förövare, offer eller betraktare. Alla skall lära sig av förintelsens vansinne var hennes slutsats.
  Hon tänkte inte längre än så.
  Men förövare och offer kan lätt byta plats i tid och rum och betraktare kan se från olika håll.
  Vi kan inte alltid se oss som det ena eller andra.

  Gilla

  • Mr Kowalski skriver:

   Jag har skrivit detta förr men fallit bort, men det verkar på min som om den judiska gruppen, eller delar av den, ibland har en väldigt dålig självbevarelsedrift. En paradox eftersom de överlevt så länge men de verkar vara dåliga som grupp att identifiera sina fiender. Jag kan ta fel.

   Gilla

 18. Hovs_hällar skriver:

  Varför inte helt enkelt kalla dem ”PK-sekten”?

  Deras ideologiska bakgrund är huvudsakligen marxismen, i en vämjeligt muterad form dessutom.
  Den här ideologiska smörjan kan bara uppstå i en akademisk miljö, där människor sitter och bollar med ord hela dagarna och inte behöver uträtta något verkligt eller förhålla sig till den fysiska verkligheten.

  Där kan de sitta och försöka lura i sig själva och varandra att de vill ”förbättra världen”.

  I själva verket handlar det bara om en sak: MAKT!

  Man kan dra paralleller med fanatiska kristna sekter för några hundra år sedan, där det återigen handlade om samma sak — MAKT.

  Den 9 september kan vi ge dem en välförtjänt minnesbeta…

  Gillad av 4 personer

  • Mr Kowalski skriver:

   Nja, för mig så är pk bara en mekanism för att hålla gränsen, en lista över vad som är godkänt. Innehållet byts ut alteftersom och ovanstående är inte dåligt som en psykologisk beskrivning för vad som kan bilda innehåll.

   Gilla

   • Hovs_hällar skriver:

    MR KOWALSKI – Jaha, men för mig står det klart att det handlar om en ideologi. Innehållet kan visserligen variera men den bakomliggande djävulska tanken förblir densamma.

    Och det gäller att inte dras in i den här sektens jonglerande med ord, för då har man redan förlorat.

    Gilla

 19. HaH skriver:

  Utjämningsbidragen mellan landets kommuner var från början tänkt för att rädda landsbygdskommuner. De arbetsföra flyttade in till städerna och lämnade far och morföräldrar kvar varvid skatteunderlaget i de kommunerna rasade.
  Tanken var inte att utjämningsbidragen skulle gå till stora och medelstora städer i Sverige.
  Men det ohämmade inflödet av icke arbetande människor har raserat hela den ursprungliga tanken.

  Tio i topplistan för bidrag 2017 talar sitt tydliga språk;
  Malmö 4 870 532 633 kr
  Göteborg 2 441 539 190 kr
  Norrköping 1 470 850 793 kr
  Eskilstuna 1 464 430 974 kr
  Södertälje 1 367 616 057 kr
  Botkyrka 1 276 640 725 kr
  Helsingborg 1 249 999 315 kr
  Örebro 1 159 697 072 kr
  Borås 969 871 500 kr
  Kristianstad 923 320 002 kr
  Fler och fler kommuner blir bidragsmottagare varefter ”guldgrävarnas” antal ökar och skatteunderlaget sjunker.
  Ett mindre och mindre antal kommuner ska bidra till allt fler som inte längre klarar av att få skatterna att räcka till.
  Kraftiga skattehöjningar att vänta!!

  Valet 2018 är ett mycket enkelt demokratiskt val då det endast handlar om två frågeställningar:
  1. Fortsatt invandring.
  2. Invandringsstopp.

  SD eller någon av de andra sju.

  Gillad av 3 personer

  • Å skriver:

   Åtgärder har redan inletts för att trolla bort utjämningsbidragen För en tid sedan tyckte Göran Persson i Dagens Industri (tror jag det var) att man skulle avskaffa kommunalskatten. Om all skatt då blir statlig, så kommer dagens kommunala fattighus att osynliggöras. Alla kommuner finansieras av staten!

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Har Du noterat vilket parti som styr i dessa kommuner? I några dessutom i decennier. Sossar betraktar pengar som något som kommer ur ett ymnighetshorn. Jag läste just en artikel om Karl Marx (Se Julia Caesar). Han hade ingen koll på pengar, hade aldrig i sitt liv ett arbete och skrev en massa skräp. Han är ett utmärkt exempel på en vänsterperson. Kan inget men vill bestämma över andra.

   Gillad av 6 personer

  • Göran skriver:

   Det handlar inte bara om SD och de sju. SD vill inte skicka tillbaka några av ”lycksökarna”. Det nyligen lanserade partiet Alternativ för Sverige (AFS) med Gustav Kasselstrand i täten är ett i mina ögon bättre alternativ. De vill bl.a. skicka tillbaka folk som ljugit om ålder mm

   Gilla

 20. Björn skriver:

  Det finns stora likheter mellan utvecklingen inom den konstnärliga- och den politiska världen. Från att tidigare ha producerat kvalitativa verk och bestående värden, görs nu hafsiga, självförstörande ”installationer”, enbart i syfte att reta upp de ”konservativa” och få en stund i media-ljuset…

  Gillad av 4 personer

   • Björn skriver:

    Jag förstår inte varför just vissa ”konstnärer” ska få ha skyddad verkstad med försörjningsstöd! I alla andra ”branscher” måste man SÄLJA det man producerar, för att kunna överleva! Annars får det förbli en hobby, vid sidan av ett annat och AVLÖNAT arbete!

    Gilla

   • Mr Kowalski skriver:

    @björn

    Precis, den som ändå hade fått andra att betala för sin hobby. Men, är det inte bara så att vi ser survival of the fittest? I en tid av överskott så blir parasiter, vänsterliberaler, konstnärer, socialsekreterarare, muslimer, miljöpartister, politiker och journalister, alla dessa som kan leva ut sina fantasier på oss arbetares svett och tårar, de blir ”The Fittest”. I andra tider när Karl-Oskar hackade sten, eller vikingarna härjade, så hade de varit fattighjon eller döda, men idag så skummar de grädden av mjölken och vi får sladden. Allt är ställt på huvudet, främst för att de dugliga och goda låter de odugliga och onda hållas. De förtjänar ——- i en objektiv verklighet. All debatt idag som jag kan finna pågår på en nivå jag inte längre befinner mig. Det jag anser vara rättvist kan inte skrivas här.

    Gillad av 3 personer

 21. Leif Nilsson skriver:

  Tack för tipset och en utmärkt recension Patrik!
  Den tycks som sagt, ligga i linje med din teser om politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet. Boken är förhoppningsvis ytterligare ett tidens tecken på att komplexets dagar är räknade.
  Boken går att läsa eller ladda ner gratis här:
  https://egohumanisterne.dk/

  Gillad av 1 person

 22. Sixten Johansson skriver:

  Om du tål att bli både förbannad och matt ska du absolut läsa boken! (Jag läste den i påskas på danska, gratis nedladdad via egohumanisterne.dk – lättläst och givande, även om man inte förstår alla ord).

  Jag blev matt över att situationen i Danmark så exakt motsvarar PK-Sveriges och över att detta halvreligiösa, kulturblinda storhetsvansinne är så djupgående och svårbotat. Extra förbannad blev jag över PK-isternas själviskhet, elitistiska förakt och debattmördande taktik, som beskrivs utförligt. Värdefull kunskap både om man vill gå till motattack eller väljer att strunta i deras manipulativa aggression.

  ”Egohumanister” står för ”egocentriska totalitärhumanister”. KT menar att socialismens, liberalismens och humanismens klassiska idéer och ideal har svikits och muterat till en fundamentalistisk, verklighetsförnekande ideologi, som enbart fyller den nya härskarklassens egoistiska behov.

  De härskande egohumanisterna är hela den rotlöst kosmopolitiska, ordproducerande samhällskast, som flyter ovanpå och föraktar sitt eget folk och sin nation, vill ersätta dem med det enda moraliskt rätta: en kosmopolitisk värld, ett enda, fredligt världsfolk. De är fångar i sin egen oskrivna ideologi. Deras dogmer är inre axiom, omöjliga att ifrågasätta, enda möjliga rättesnöret för hela världen. Identiteten är förankrad i en självbild av moralisk överlägsenhet och de hatfulla attackerna mot tvivlare syftar aldrig till argumentation, bara till att förstärka jaget och gemenskapen kring dogmerna.

  Gillad av 7 personer

 23. Mikael Steinwall skriver:

  Svt (!) rapporterade nyligen om att antalet hemlösa pensionärer ökar. Samtidigt som flera kommuner köper bostadsrätter till nyanlända eller, som i Gislaved, där kommunen låter bygga stugbyar till ensamkommande så att de kan återförenas med sina familjer.
  Det passar in på dogm nummer fyra. Att ta från de fattiga och ge till de som nyligen anlänt.

  Gillad av 1 person

 24. Elof H skriver:

  För att bekämpa dessa egoister så gäller det att aldrig erkänna deras dogmer. Som beskrivs ovan handlar det om makt och pengar så försök aldrig vinna genom argument, det är garanterar dödfött. Det enda en diskussion med dessa skall gå ut på är att framställa dem som omoraliska, svaga, egoistiska och korkade människor (vilket inte är så svårt eftersom det är just vad de är).

  ”Vi är moralens väktare!”
  Det är extremt omoraliskt att vara god med andras pengar och resurser. Du försöker bara ta alla fördelar utan att behöva ta några nackdelar. Du får vara hur ”god” som helst men det räknas inte om du inte är det med dina egna resurser och själv tar allt obehag. Fanns det inget obehag skulle alla vara ”goda”.

  ”Vi har rätt att hata!”
  Ja, och andra har rätt att hata er. Kör på ni med ert hat men räkna inte med nåd när makten ändras. Andras hat mot er beror helt på ert eget omoraliska agerande.

  ”Vi kräver komplexitet!”
  Du ser saker som komplexa eftersom du är för ointelligent för att se uppenbara och enkla samband. Du är helt enkelt en IYI (https://medium.com/incerto/the-intellectual-yet-idiot-13211e2d0577)

  ”Vi handlar med ord!”
  Ord är ingenting värt utan handling och ”skin in the game”.

  ”Vi vill vara världen!”
  Ja, och vissa vill inte det. Du får gärna ”vara världen” så länge det inte innebär att du prackar på andra kostnader och problem.

  Gillad av 1 person

 25. Sixten Johansson skriver:

  KT:s utmärkta bok vill jag komplettera på två punkter. ”Vi kräver komplexitet” är inte psykologiskt lika logisk som de andra dogmerna. Den kan fungera som förhalningstaktik, men en given tolkning är att det handlar om automatiskt relativiserande och bortförklarande. Detta i sin tur beror på avsaknad av djupseende och erfarenhetsgrundad flexibilitet och handlingskraft, en följd av PK-isternas psykoinfantilism.

  Utan moget djupseende blir psyket och omvärlden platta som spelkort. Man kan babbla i det oändliga, skriva tjocka böcker om allt, framstå som intelligent, men orden och meningarna är bara som mönster på en tapet. De självgoda spelkorten står framför sina tapeter år efter år, viftar och målar med ord och armar på allt mer komplexa tapeter, som de tror är verkligheten. Och tror sig skapa en annan verklighet!

  KT nöjer sig med att beskriva fenomenen, kan inte förklara hur de har uppstått. I originalet tackar han 23 vänner och författare. Det slående är att i boken saknas ett namn som borde ha stått där (antagligen var KT lika ovetande som jag, då jag famlade mig fram mot en egen bild av vår tids psykoinfantilism):

  Den store föregångaren var Christopher Lasch. Hans bok ”The Culture of Narcissism” (1979) blev både en bestseller och politiskt hett stoff under hela 80-talet och hans postuma ”The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy” (1996) är en giftig analys av USA:s elit och en fullödig profetia om exakt det som KT beskriver och som vi nu kan se i västländerna.

  Gillad av 6 personer

  • Lars skriver:

   Jag tänker på denna ‘komplexitet’ som en rätt vanlig egenskap hos teoretiska system där mängden böcker och artiklar tycks växa exponentiellt utan att ge så mycket mer, men också på att teoretiska system baserade på grundläggande maximer, som inte håller, ger upphov till tilläggsteorier för att hantera alla undantag verkligheten bjuder och dessa kan diskuters i oändlighet utan att någon vågar ge sig på grunden. Komplexa system bygger ofta på emergens, att i grunden kan finnas relativt sätt enkla regler som kan ge upphov till mycket komplexa mönster. Schackspelet är ett hyggligt exempel, men på en nivå, skillnaden mellan atomer och molekyler, celler och kroppar etc, nivåer på olika nivåer som kan hanteras separat men som när det gäller grundregler och uppbyggnad är beroende av den lägre nivån. Matematiken är väl något liknande liksom språket där man med kanske 5000 prd kan bygga de mest komplexa beskrivningar.

   Komplexitet kan man slå människor i huvudet med! Det är alldeles för komplext. Samtidigt ÄR världen och de olika systemen komplexa och det går inte att reducera offentlig verksamhet till en fråga om t.ex. omsättningsmaximering, en reduktion in absurdum. Vi har gott om verksamhet som bantats i decennier eller utsatts för kostnadstryck och begränsade finansiella resurser. Post och Tele, SJ, Sjukvård, Polis etc.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Om vi knyter an till boken om egohumanisterna och funderar på den psykologiska sidan, så kan ”komplexitet” ibland översättas till ”mångfald”, den rent ytliga som PK-isterna vill åstadkomma. Det handlar om färgrikedom, inte om äkta, inre, kvalitativ mångfald, som kan innebära excellens, gradering, hierarkier. Dels saknar de egen djupdimension och kompetens för att kunna bedöma sådant, dels skulle det vara icke-egalitärt och därmed förbjudet. I kvalitativt hänseende är minsta gemensamma nämnaren alltid det tryggaste för dem själva – plus någon liten personlig markör som gör PK-isten identifierbar, precis som med klädmoden och tatueringar.

   Sedan innebär strävan efter mer komplexitet fler arbetstillfällen, mer anslag, svällande byråkrati, vilket gynnar härskarskiktet och dess trogna anhängare.

   På ett djupare plan är egohumanisterna en ord- och sifferproducerande och -manipulerande kast, med underkaster. Med ord, bilder, symboler, idéer, siffror kan man lätt skapa hur mycket virtuell komplexitet som helst, men om modellerna, utredningarna, böckerna, teorierna, ”systemen” och den mänskliga kapaciteten bakom dem aldrig fortlöpande och på allvar testas mot verkligheten och revideras eller kasseras, då är allt bara snömos, hur flotta förpackningar det än serveras i.

   Gilla

 26. UlfH skriver:

  Psykologer menar att samhället har blivit mer narcissistiskt än någonsin. För att förstå det politiska spelet, så måste man känna till något om den narcissistiska personlighetens bevekelsegrunder för sitt engagemang i det politiska och mediala spelet.

  Gilla

  • Björn skriver:

   Att narcissister går samman för en GEMENSAM sak, borde ju egentligen vara en omöjlighet, men det är vad vi ser idag inom PK-sfären! Farligare kan det inte bli…

   Gilla

 27. Lennart Bengtsson skriver:

  Törnings bok är fritt nedladdningsbar och synnerligen läsvärd. Google kan hjälpa till med översättning av några svårare danska ord. Beträffande begreppet ” komplexitet” tycker jag att det bättre kan översättas/ersättas med vårt svenska ”mångfald”

  Gillad av 1 person

 28. Jan Andersson skriver:

  För att ett samhälle skall fungera behövs primärt:
  • Jägare (entreprenörer)
  • Slaktare (förädlare)
  • Distributörer (transport, handel, reklam)
  • Konsumenter (alla)

  och för att hålla en elementär ordning så att inte dessa grupper börjar konkurrera med våld behövs sekundärt:
  • Administratörer
  • Ordningsmakt

  samt följande som numer tillhör den självklara välfärden eftersom de förstnämnda inser att det är lönsamt (men behöver inte alls drivas i statlig regi):
  • Sjukvård
  • Skolor

  historien har lärt oss att vi också behöver ett försvar om andra nationers jägare får för sig att stjäla våra tillgångar:
  • Försvarsmakt för skydd av nationsgränserna

  Var kommer resten av folket in? De som valt att inte tillhöra någon av dessa essentiella kategorier utan får sin utkomst i underhållningsbranschen: proffsidrottare, artister, musiker, skådespelare, författare, konstnärer och journalister. Journalister? Givetvis, de kan liksom de flesta andra ibland fungera som administratörernas förlängda arm, men de ägnar sig idag med full energi bara åt att kasta skit på varandra, vilket inte är det minsta underhållande.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Ayn Rand:
   “When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing; when you see that money is flowing to those who deal not in goods, but in favors; when you see that men get rich more easily by graft than by work, and your laws no longer protect you against them, but protect them against you. . . you may know that your society is doomed.”

   Gillad av 3 personer

 29. Mia C skriver:

  Jo, det framgick ju av flertalet kommentarer ovan att den är gratis nedladdningsbar på danska. Det jag försökte säga var att man kanske vill stötta sådana här projekt ekonomiskt för att man tycker att budskapet är viktigt. Vill sitta och köra hela manuset genom google translate bara för att spara ett par hundralappar så går det naturligtvis bra, men du stöttar ju inte dem som jobbar med att försöka få största möjliga spridning på informationen.
  Mångfald är helt missvisande, det är ett i grunden positivt ord som i Sverige kommit att få en negativ klang. Komplexitet däremot, pekar på vad det handlar om – att krångla till saker så mycket som möjligt.

  Gillad av 2 personer

  • Å skriver:

   Håller med dig. Och om man inte riktigt vet vad komplexitet är, kan man ge sig i kast med att läsa MED:s presentation av sin politik. Det är att utmärkt exempel på hur man otydliggör allt med en tsunami av ord.

   Gilla

 30. olle reimers skriver:

  Det finns inte längre någon som talar om innebörden av de tio budorden för skolbarnen, inga nya målningar eller skildringar som illustrerar helvetet ( i den mån man inte tycker som jag att alla krigiska dataspel och allt filmdödande gör det på ett utmärkt sätt!)

  Vi tror att det går att vara enbart god och förstår inte längre att myntet har två sidor. Godhetens förutsättning är ondska. Inser man inte det blir alla handlingar goda och då förstår vi alla var vi hamnar!

  Gillad av 1 person

 31. Lennart Bengtsson skriver:

  Låt oss hoppas att svenska folket har kurage att säga ifrån i höstens val. Värre än som det är kan det knappast bli. Men var beredda på att de som äger makt knappast kommer att sky några medel för att behålla makten. Det är bara att vänta på alla fabricerade skandalhistorier/skrämselberättelser eller andra kanske mer deviösa åtgärder som nu säkert redan är förberedda och ligger i startgroparna. Det är nog en lika säker prognos som att det även blir sommar i år klimathotet till trots.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Hoppas våra politiker förstår signalen när röstfördelningen visar sig se helt annorlunda ut än i de senaste valen. Jag tror egentligen inte att det spelar någon roll vad man röstar på. Det viktiga blir att tala om för dem att inga röster (utom de infångades och the die-hards) längre kan tas för givna.

   Gilla

 32. Lars Strömberg skriver:

  Utdrag ur Patriks text:
  ”…det räcker med att de pratar och att andra får ta konsekvenserna. ”Deras roll är att diktera vad ’någon annan’ ska göra. Egohumanisterna är härskare – må deras vilja ske.” Deras idéer kräver ”enormt mycket handling och stora resurser, men det är alltid ’någon annan’ som ska utföra och betala”. ..”

  Jag kom att tänka på hur ofta ordet ‘måste’ förekommer i debattinlägg i tidningar, och i uttalanden, av människor som är, vill vara, eller vill verka vara – engagerade i diverse viktiga frågor.
  ”Vi MÅSTE komma tillrätta med segregationsproblemen.”
  ”Vi MÅSTE börja spara mer.”
  ”Vi MÅSTE sluta upp med långa flygresor.”
  ”Vi MÅSTE förbättra demensvården.”
  ”Vi MÅSTE prata mindre och åstadkomma mer.”

  Vad bra! Tack!
  Nu har någon alltså sagt vad som är viktigt och som måste göras! Vederbörande har därmed dragit sitt oumbärliga glödande strå till stacken av arbetsmyror, vilka bara väntade på detta förlösande ”Vi MÅSTE!”, innan de kunde ta sig i kragen och sätta fart på själva åtgärds-delen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.