Den nya tiden

Anders Leion

Efter det sammanbrott som under den senaste partiledardebatten drabbade de två huvudalternativen inom svensk politik – den nuvarande regeringen och alliansen – är det ofrånkomligt att ställa in sig på en verklighet i vilken SD har ett avgörande inflytande. Vad innebär det?

Det kommer att innebära mycket. En grundbult kommer att vara kännedomen om och förståelsen av vad svenskhet är. Detta innebär ett problem. Vem kan hålla någon utläggning om detta som är längre än 30 sekunder? Inte jag i alla fall.

Hur skall man gå tillväga? Det gäller att bilda sig, att bli medveten om det som förvisso finns inom oss alla, födda här i landet, men som ändå hittills hållits fördolt. Det låter kanske svårt. Det är kanske svårt.

Det finns ändå hjälp att få på inte alltför långt håll. Vi kan utgå från Horace Engdahls ord: Före Finland inget Sverige, före Sverige inget Finland. Länderna växte upp tillsammans, bildade sig en uppfattning om varandra men framförallt om sig själva tillsammans.

Det finns dock en skillnad. Finland har inte kunnat ta sin existens som given, tvärtom var det under hela nittonhundratalet hotat och ifrågasatt, tvunget att försvara sig. Och de måste fråga sig: Varför slåss vi? Vad är det vi försvarar? Kanske är alternativet österut bättre? Det tyckte man nu inte, inte ens de flesta kommunister. Också de ställde upp och försvarade landet. Det kostade på, men också lemlästade veteraner som intervjuades en gång i finsk tv, sittande i en bastu med stumpar till lemmar, tyckte att det var värt priset. De sade det med ett leende.

De försvarade sin frihet och sitt sätt att leva. Friheten var lätt att beskriva och förstå. Men sättet att leva?

I tre serier och trettio program har Yle undersökt saken. Serierna heter: Finland är svenskt, Finland är ryskt och Finland är finskt.

I de två första serierna undersöker man den påverkan som skett väster- och österifrån. I ”Finland är svenskt” heter programmen till exempel Identiteten, Historien, Kristendomen, Lagen och Skolan, Välfärdsstaten. I ”Finland är ryskt” Rysshatet, Krig och Fred, St. Petersburg, Språket och kulturen, Finsk och rysk bastu…

”Finland är finskt” behandlar till exempel Striden, Landet i norr, Språket, Näringslivet, Finland-Sverige, Stolthet och skam, Musiken…

Tillvägagångssättet är komparativt: Så här gör vi – andra gör annorlunda. Vad betyder vårt sätt att gå tillväga?

Efter trettio program har man inte bara lärt sig en massa om språk, religion, näringsliv, skola, lagstiftning och annat. Man har framförallt lärt sig vad det är att vara finsk och leva i landet Finland.

En likadan serie behövs än mer i vårt historieglömska land. Vi – och våra invandrare – behöver både undervisningen och den bättre självförståelsen.

Dessutom: Alla som ser behovet av att vända kappan efter vinden skulle få en kurs i anpassning.

24 reaktioner på ”Den nya tiden

 1. Bo Svensson skriver:

  Vägen framåt är inte odlandet av särart. – PROBLEMETs lösning består i att upphöra med det opåkallde bjudande på förmåner åt folk som inte skall vara här utan hemma i sina egna länder.

  Gillad av 3 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Liberalism och globalisering har jag inget emot men den skall vara intelligent.

  Liberalismen hamnade fel från början genom att använda odlarens ägande av sina åkrar som norm för idébygget. – Man måste ha allemansrätten som norm och kräva ersättning för allt som begränsar den: Grundskatter.

  Grundskatter och mansbot för att begränsa våldet fungerar som bas för en global rättsordning och en sådan måste till för att den globala ekonomin skall fungera: Man måste vara överens om vem som är skyldig vem hur mycket och varför.

  Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Vad skulle krävas, för att all motiverad dansk förbittring över förlusten av den östra landshalvan skulle dunsta? – Det var detta problem jag letade efter en lösning på, – i insikt om att den sedan kunde tillämpas på otaliga liknande orsaker till misstämmning globalt.

  Svaret: Grundskatter, de folkvaldas roll = lagstiftningen och individuellt ansvar för skattemedlens fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Statsgränser skulle då vara gränser mellan rättsordningar som blev allt mer likalydande i takt med att de närmade sig perfektion medan man gynnade dem och de ändamål man kände för med sin skatt oberoende av på vilken sida av gränsen man befann sig.

  Gillad av 1 person

 4. svenne skriver:

  ”En grundbult kommer att vara kännedomen om och förståelsen av vad svenskhet är”.

  Ja, detta har ju ältats till leda därför att nästan varenda journalist tycker att det är fyndigt att ställa en invandringskritisk person inför frågan vad ”svenskhet” är. Svaret blir givetvis svävande, och detta betraktar intervjuaren som en seger därför att man i och med detta anser sig har visat att ihåliga argument är en gängse företeelse bland dem som – av ”de goda” – betraktas som rasister.

  Varför ställs inte frågan vad t.ex.”ziganism” är för något eller vad som anses vara ”arabiskt”, ”somaliskt” eller ”albanskt”? I dessa fall förekommer det ibland att begreppet ”kultur” användes. Men såvitt jag förstår så kan inte viss kultur hänföras till en folkgrupp och detta har ”de goda” lärt oss. De har även energiskt försökt att driva till bevis att ”svenskhet” är något påhittat utan någon som helst verklighetsförankring, och det senaste var ju en diskussion om köttbullar. Jag blir så trött på att allt detta gaggande kan fortsätta utan att det når en ände.

  Gillad av 5 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Sedan en något så när demokratisk ordning infördes i Sverige, viken var ”färdig” i och med kvinnlig rösträtt 1924 (?), har det funnits en konsensus för att bygga ett land där alla har en rimlig levnadsstandard, ett i hög grad solidariskt land som innefattade de flesta politiska riktningar. En naturlig följd av att livet alltid varit hårt i norden och att det alltid har varit nödvändigt för vår överlevnad att hjälpa varandra. En grundläggande del av ”svenskhet”!
   Vi har alltså stor respekt och omtanke för även andra än den närmaste familjen vilket leder till att vi och vår samhällsbyggnad inte passar samman med kulturer där utnyttjande av andra, även med våld, inte är kompatibla med vårt samhälle, det främsta exemplet på detta är kulturer från Mena området.
   Min poäng är att det är lättare at svara på vad svenskhet är med att framhålla vad som inte ingår i svenskt kynne.
   Islam är definitivt inte kompatibelt med sitt krav på underkastelse, för att nämna det tydligaste exemplet.

   Gilla

 5. svenge skriver:

  Globalisering kan ske när alla länder, stora som små, klarar sina ekonomier. När alla länder, nationer, respekterar varandras särarter når världssamfundet sitt nirvana. Vägen dit går inte genom att sammanföra alla nationer, eller kluster därav, under centrala styrelser. Se hur Danmark, Sverige, Finland och Norge klarar sig utan att kriga med varandra. Finns det flera exempel därpå?

  Gilla

 6. MartinA skriver:

  Svenskhet är vad svenskar gör, känner och tänker. Och svensk är den som har en gemensam historia med andra svenskar här i sverige.

  Vad Leion snackar om är olika yttre attribut och beteenden. Dessa är ointressanta, sekundära. En katt blir inte hund av att äta ur hundens matskål eller av att vifta på svansen. Det som är politiskt intressant med etnicitet är att det ger beredskapen att döda och riskera för att skydda den egna gruppen. Det är vad stater är byggda av. Och det har överhuvudtaget ingenting med Leions yttre attribut att göra. Eller med ”sätt att leva”. Utan det kommer sig av att ha ett gemesamt öde. Att känna sig besläktad.

  Gillad av 5 personer

 7. Vaknauppnu skriver:

  Perfekt SD-film inför Valet!! Men då finns det alltför många hjärntvättade idioter som bara rapar ”Troll” Fake-News etc. Så hur göra för att denna film om det svenska i Sverige blir till.
  Alla goda idéer borde vara högprioriterat!:)

  Gilla

 8. Aurora skriver:

  I Sverige är alla svenskar och inget är svenskt. Inget annat land resonerar så. För det första är det skillnad på att vara svensk medborgare och svensk (i form av etnicitet). Den skillnaden är politiskt korrekt omöjlig i Sverige. Det finns faktiskt en svensk etnicitet. Lika lite som en med somalisk etnicitet kan kalla sig etnisk svensk. Eller att jag kan kalla mig kines så snart jag flyttat till Kina. Sedan finns begreppet svenskhet. Ett begrepp som innefattar så mycket historiskt, kulturellt m.m. oskrivna faktorer som är svåra att ta på. Det är enklre att sammanfatta det som att var och en vet om man är avenk eller inte. Och det vet de som när det passar hävdar sin svenskhet och när det passar andra gånger hävdar en annan rasifierad etnicitet.

  Gillad av 2 personer

 9. Hovs_hällar skriver:

  Förr var detta så självklart att det inte förtjänade diskussion. Men inte numera.

  Hela vår rättsordning och de sociala trygghetssystemen bygger dock på att det finns ett Sverige — svårt att snacka bort för PK-sektens politruker.

  Läs gärna Dan Korns bok, ”Kalle Anka på kräftskiva”. På sitt lågmälda sätt klargör han mycket av vad svenskhet innebär. Håller inte med om allt, men det mesta.

  Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Hovs_hällar 11 maj, 2018 at 10:56

   Så bra att du nämnde Dan Korns bok ”Kalle Anka på kräftskiva”!

   En annan bok ”Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige”, 2006, Norstedts av historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh blev en bästsäljare och kom senare ut i pocketutgåva. Den håller fortfarande.

   Gillad av 1 person

 10. Linden skriver:

  Sverige har delat ut hela 40.306 uppehållstillstånd hittills under 2018. Detta enligt Migrationsverkets statistik, uppger Nyheter Idag. Fortsätter trenden kommer drygt 120.000 uppehållstillstånd ha delats ut under 2018.
  Allt enligt Migrationsverkets statistik.

  Invandringen till Sverige fortsätter alltså i oförminskad fart oavsett vad som sades på partiledardebatten.
  Hela apspelet är ett röstfiskeri som är glömt när valet är över.
  Deras ord är inte värt ett vitten.

  Gillad av 5 personer

  • Hedvig skriver:

   @ Linden 11 maj, 2018 at 13:37

   Enbart av den anledningen kan jag inte se något förnuftstyrt alternativ till att rösta på SD i höstens riksdagsval.

   Gillad av 4 personer

 11. Lars skriver:

  Man behöver veta varifrån man kom och hur det kom sig och hur Sverige skapades och växte fram och vilka ideer och tankar som dominerade olika epoker. Man måste läsa utan ideologiska skygglappar, var tid fylldes av sin tids tankegångar och reala förhållanden.

  https://www.adlibris.com/se/bok/socialismen-infor-verkligheten-studier-over-socialdemokratisk-askadning-och-nutidspolitik-9789198403176

  Jag kände mig inte så trakterad av denna bok vid påseende, vad bryr jag mig om vad en av socialdemokratins viktigaste tänkare skrev 1928 och som lär ha varit Erlanders favoritbok. Nu har jag läst fyrtio sidor (föredömligt modernisering av språkanvändningen till vår tids idiom) och blir mycket intresserad.

  Bl.a. är det en uppgörelse med marxismen och utstakande av en icke marxistisk svensk väg med konstaterande att världen förändras och att tankeverksamhet går framåt, trots allt, skriver Karleby, har det gått närmre hundra år nu.

  Intressant bl.a. hur han konstaterar att liberalismen baseras på en atomistisk dyn på människan medan socialismen ser det som ett beroende mellan individ och samhälle, en relation där individen inte kan stå utanför. Han ser socialismen som en vidare frihetsrörelse, att vad marxismen försökt förstå är konflikten genom historien mellan auktoritära regimer och frihet. Han ser naturrätten, som ligger under liberalismen, som ytterligare en auktoritär vändning, innan var det Gud och Guds smorde konungen, nu den naturliga ordningen.

  Johan Westerholm i sitt förord betonar att ideerna har värde och det inte är givet att just Socialdemokraterna kommer att förstå det och utveckla tankarna utan andra partier tar över. Sedan 90.-talet har S tappat den kompassen.

  Nåväl, 40 sidor hittills av ett par hundra, en billig penning och ett sätt att ställa sig utanför den retorik som media och politiker bombarderat oss med de senaste trettio åren. Alltid bra med en utgångspunkt från en plats utanför systemet. Även lite av nostalgitripp då man kan fundera på det samhälle man levt i, minnen från modern tid har en tendens dyka upp i skallen, trots att 90 år gått sedan den här boken skrevs.

  Rekommenderas..

  Gilla

 12. Lars skriver:

  Undrar vart Lasse-Kniven tog vägen? Jag är nyfiken på hur han uppfattade de böcker han valde se på? Sedan har han inte setts till. Fick väl nog.

  Gillad av 1 person

 13. Östanskog skriver:

  Tack Anders Leion för att hålla Finland i rubrikerna här på DGS. Tyvärr är vi finnar knappast värda din okritiska uppmärksamhet.

  En kontroversiell sak för de flesta DGS:are är marxismen i slutet av sextiotalet. I Finland kämpade vi marxister för NATIONELL kultur, NATIONELL litteratur, NATIONELL musik, NATIONELL konst. Med det nationella menade vi folket, inte storkapitalister på högerkanten. Vi hämtade den nationella inspirationen ända från början av järnåldern. Allt detta är väldokumenterad.

  Signaturen MARTINA hade känt sig hemma!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.