Karta och kompass för att orientera sig i Sverige

Patrik Engellau

Om man inte förstår det här med var huvudmotsättningen i samhället går, säger jag för femtioelfte gången, så har man ingen chans att förstå vad som händer runt omkring oss. Jag tar det från början och fyller sedan på med belysande exempel.

Huvudmotsättningen i Sverige idag går mellan å ena sidan den dominerande klassen (eller gruppen eller skiktet eller vad du vill) som består av politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex (som har sina lydiga härolder i media) och å den andra sidan den nettoskattebetalande medelklassen.

Klasskampen förs med idéer. Striden handlar om tolkningsföreträdet på verkligheten. Den vars tolkning är allmänt accepterad har makten. Var och en av de motsatta klasserna har sin tolkning. Samhällstolkning kallas ideologi. Politikerväldet et consortes har sin ideologi som kallas PK-ismen. Den nettoskattebetalande medelklassen har sin ideologi som vi kan kalla för sunt förnuft eller gråsossetänkande eller något ditåt.

I det svenska medvetandet dominerar PK-ismen vilket beror på att politikerväldet är den dominerande klassen.

(Överkurs: Man lika förstås gärna kan säga det omvända, nämligen att det faktum att många ansluter sig till PK-ismen ger makten till politikerväldet. Det finns nämligen ett antal medelklassare som har anammat klassfiendens ideologi och gjort sig till PK-ister fastän det missgynnar dem själva. Marx kallade fenomenet för ”falskt medvetande”.)

Där har du karta och kompass. Nu slänger vi fram lite händelser som behöver analyseras. Vi börjar med Barnkonventionen som regeringen nu överväger att begära att Riksdagen inkorporerar i svensk lag. Om du vill fördjupa dig i Barnkonventionen, som är en snurrig och elakartad FN-deklaration, så kan du läsa min snart två år gamla text i ärendet här

Men du behöver inte besvära dig. Det räcker med att du förstår att det finns två sätt att tolka Barnkonventionen, ett PK-istiskt, alltså i enlighet med hur Sveriges härskare ser det, och ett annat som är hur den svenska medelklassen ser det (såframt medelklassaren inte är behäftade med falskt medvetande).

Det här kanske låter komplicerat, men det är så enkelt att man inte kan villa bort sig bara man har kartan och kompassen i ordning.

I verkligheten, alltså enligt min medelklasstolkning, handlar Barnkonventionen – och vill du ha detaljer så kan du läsa min text enligt ovan – om att ge mer makt åt socialsekreterarna, alltså till en framstående aktörsgrupp inom politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Men enligt den PK-istiska tolkningen, som alltså är den med vars glasögon FN-dokumentet är författat, handlar det bara om att ”stärka barns ställning”.

Det här tål att tänka på. Skulle den konvention som nu regeringen troligen vill införliva i svensk lag göra livet bättre för barn eller handlar det egentligen om att ge mer makt åt det välfärdsindustriella komplexet? Fundera på det. Du vet min uppfattning. Jag är tacksam för dina synpunkter.

Ett exempel till. Nu gäller det genuspolitik och berör jämställdheten mellan kvinnor och män inom NATO-styrkorna. Den här gången handlar det om huruvida syftet med en krigsmakt är att bygga ett starkt försvar eller om ett överordnat mål är att krigsmakten internt ska säkerställa könens likaberättigande. Ska vi i första hand döda fiender och sedan tänka på jämställdheten eller ska vi koncentrera oss på att säkra kvinnors lika rätt att bli generaler och sedan döda fiender?

Medelklassare som jag är krassa typer. Om vi satsar en del av våra surt förvärvade slantar på ett försvar så vill vi att hela pengen går till kulor och krut, inte till andra ändamål som till exempel att ge positioner och rättigheter inom försvaret till personer, i det här fallet kvinnor, som aldrig någonsin i världshistorien har visat särskild lust eller fallenhet för att döda fiender.

Återigen började det med en resolution från FN, nämligen Säkerhetsrådets resolution 1325 som handlar om ”behovet att öka antalet kvinnor i beslutande ställning i frågor om fred och säkerhet” vilket vad jag förstår är samma tankefigur som fler kvinnor i börsbolagens styrelser. Särskilda åtgärder för att åstadkomma att fler kvinnor hamnar i betydelsefulla positioner inom försvarsrelaterade organisationer, helt enkelt.

Som medelklassare tycker jag att det är nipprigt, men det är inte medelklassare som styr världen, utan PK-ister. PK-ister gillar att i kraft av sin politiska makt ge särskilda fördelar åt den ena eller den andra gruppen, i det här fallet kvinnor, som troligen inte på egna meriter hamnat i krigsmakternas beslutande positioner.

Märkte du glidningen? FN-resolutionen kanske handlade om fler kvinnliga fredsmäklare, men när detta tänkande ska implementeras inom NATO så betyder det fler kvinnliga generaler. NATO och det ”euroatlantiska partnerskapsrådet” (EACP), vilket är någon sorts politiskt orienterad byråkrati för NATO och dess partnerskapsländer (vilket betyder länder som både vill och inte vill vara med i NATO), har formulerat en ”Policy on Women, Peace and Security (WPS)” baserad på Säkerhetsrådets resolution 1325.

Och nu kommer det mest oväntade av allt som samtidigt knyter ihop säcken. NATO har, obegripligt nog, bett Sverige att utvärdera försvarsalliansens framgångar när det gäller att lyfta fram kvinnor. Det visar bara att det vildsinta krigar-NATO som Sverige tidigare ville hålla sig borta från inte längre existerar.

Utvärderingen har gjorts av en av det svenska politikerväldets myndigheter, nämligen FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Gullfossgatan 6 i Kista, öppettider 08 – 17 måndag till fredag. Gissa vad forskningsinstitutet kommit fram till. Tror du att deras slutsats är 1) att det där med fler kvinnor i krig är en dum idé eller 2) att NATO inte gjort tillräckligt för att lyfta fram kvinnor?

FOI sågar NATOs Policy on Women, Peace and Security: ”Arbetsstyrkan måste breddas så att den omfattar fler kvinnor och NATO utvecklas till en attraktiv arbetsgivare som drar till sig de främsta begåvningarna bland både män och kvinnor”.

Det påminner mig om när jag jobbade på SIDA och personalchefen sa till mig att myndigheten har två uppgifter, att utveckla u-länderna och att göra personalen nöjd och att båda uppgifterna är lika viktiga.

68 reaktioner på ”Karta och kompass för att orientera sig i Sverige

 1. Bo Svensson skriver:

  Rekommenderar, för bättre förståelse av skeendet och av vad som bör göras, tanken att huvudmotsättningen är mellan fienden som styr massmedia och partierna och som skapat en sorts masshypnos, – som kan kallas falskt medvetande, – och oss som försöker väcka folk ur hypnosen.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Fienden är ute efter total makt men har ingen bra idé om vad den sedan skall användas till.

   För att sabotera för oss som de menar står i vägen för deras strävanden, agerar man för massiv invandring av lågpresterande släkten som vi skall känna oss i skuld till för oförrätter vi har inbillats ha förorsakat dem: ”Den vite mannens skuld”. – Men det är tvärt om. – Den vite mannen har ett enormt tillgodohavande och har rätt att förvänta sig tacksamhet från alla släkten som bidragit obetydligt eller inte alls till kunskapstillväxten.

   Vad makt bör användas till, är försvar av rättsordningen som är en samling spelregler som resulterar i att utvecklingen går framlänges och centralt i en sådan är att det skall löna sig att vara fredlig, flitig, kunnig och kompetent.

   – Det skall inte tvärtom resultera i att man invaderas och trängs undan av dem som misslyckats hemmavid med att skapa fred och välstånd.

   Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Memento till så väl plommonstopsidioter som bankar huvudet mot en mur som dem som knäfaller mot Mekka: Den vars vilja ni vill underkasta er, är helt likgiltig och obekymrad och har inga särskilda planer för er, – ni måste bestämma själva.

   Gilla

 2. Björn G skriver:

  ”Huvudmotsättningen i Sverige idag går mellan å ena sidan den dominerande klassen och å den andra sidan den nettoskattebetalande medelklassen”.

  Ja, Sverige har invaderats av ”onda krafter”, av sällan skådat slag.
  Ondskan ses hos journalistaktivisterna, partiterroristerna, myndighetsligisterna och kulturvåldsverkarna.

  Dessa grupper har på kort tid, i samverkan, aktivt raserat ett väl fungerande Sverige.
  Utan skam och ansvar har de skapat ghetton, inflödesrekord, ensamkommandelögner och tiggarplågoris.

  Vi, det förtryckta folket, måste snarast häva ockupationen, återta vårt land och återställa ordningen, NU!

  Gillad av 15 personer

  • Knasen skriver:

   ” Vi, det förtryckta folket, måste snarast häva ockupationen, återta vårt land och återställa ordningen, NU! ”

   Eftersom svensken är konflikträdd så kommer aldrig det att hända. Bäst är att lämna Sverige och söka asyl i något annat land.

   Gilla

 3. Jvk skriver:

  God Morgon. Jag kan rekommendera det senaste samtalet med Jordan Peterson och John Anderson (tidigare vice premiärminister i Australien). Problemet är mycket djupt och sprider sig nu även till företagen, oftast via HR som Peterson säger, men stora företag har nu hållbarhetsavdelningar och diversitetsansvariga osv. Han rekommenderar även att man säger till sina barn om det börjar pratas värdegrund i skolan att de lämnar lokalen för att man nu har lämnat skolans område och gått in på indoktrineringens, jag håller med men mitt intryck är att i Sverige så blir de indoktrinerade lite varje dag, vilken mardröm.

  Gillad av 11 personer

  • Jvk skriver:

   Det är mycket giftigt, pk-ismen går rakt emot beprövad visdom, både sunt förnuft eller förmedlad som religion och tradition, nämligen att man skall lära sina barn att göra sitt bästa och ta sig i kragen och inte skylla ifrån sig, pk-ismen uppmuntrar precis motsatsen, det är alltid någon annans fel, och blir som hand i handske på socialister och socialdemokrater som får en anledning att ta mer av ”de rikas” pengar, och det är än värre för när man går ner för denna vägen så får alla kvinnor automatiskt en ursäkt för alla sina tillkortakommande, och alla icke-vita får också en ursäkt de alltid kan dra fram. Denna ursäkt har de i sitt skinn, så de behöver aldrig skärpa sig. Som kronan på pk-verket så har vi nu också massimporterat muslimer som verkar vara den enda religion som har denna pk-mekanism inbyggd, att alltid skylla på andra, aldrig att det är ens eget fel, utan alltid någon annan. När man uppmuntrar detta tänkande så gör man alla en fruktansvärd otjänst, man inbillar unga att det finns en rättvisa någonstans ”där ute”, och om de bara kräver sin rätt högljutt nog så kommer guld och gröna skogar. Det är som Peterson alltid säger en väg mot helvetet, mot massmord, vi har sett det förr. Det är också en väg mot ett evigt missnöje och psykisk ohälsa för man tar bort en av de helt grundläggande mekanismerna som gör att man kan bli nöjd i livet, genom egen ansträngning, och visst verkar de mest inbitna pk-isterna, aktivister, C-politiker eller muslimer eller journalister vara mycket missnöjda mest hela tiden?

   Gillad av 12 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Exakt, JVK: ”man inbillar unga att det finns en rättvisa någonstans ”där ute”, och om de bara kräver sin rätt högljutt nog så kommer guld och gröna skogar.”

    Du fångar symbiosen mellan socialism och liberalism, både tänkandet och metoderna, (”inbillar unga” + ”rättvisa” + ”finns någonstans där ute” + ”kräver sin rätt”), och resultatet, PK-ismens tvådimensionella, infantilt förenklande och därför mycket lättsålda omvärldssyn.

    Vi kan tänka oss miljoner plaströr för mynt fasttejpade på en vägg och PK-ister marscherande fram och tillbaka pekande på väggen. De skriker och kräver att innehållet i alla rör ska se likadant ut och stå på exakt samma nivå. Alla skillnader tolkas linjärt, i bara två dimensioner: mer eller mindre – suga upp ur några rör och fylla på i de andra. Allt i nuet tolkas som linjärt hierarkisk, patriarkalisk maktordning och den måste ersättas av jämlikhet = likhet. Rättvisa, rätt, rättigheter ”finns någonstans där ute”. De goda liberalsocialisterna kan materialisera dem genom att med ständiga krav och tvångsmedel se till att alla nivåer blir lika höga = lika låga.

    Gillad av 3 personer

 4. Jvk skriver:

  Det finns ytterligare en aspekt på pk-ismen och VIK som tas upp av Ferguson i sin bok ”The Great Degeneration” som handlar om tillväxten av den regulatoriska staten som han hävdar kostar USD 1.3biljoner (12 nollor) om året i USA, en gigantisk dold skatt som dämpar den ekonomiska aktiviteten i USA enormt och har kunnat göra att Kina, HongKong, Singapore och andra länder drar ifrån eftersom de importerat mycket av den goda delen av västliga institutioner men ännu inte alla hindrande regelverk, i synnerhet för små affärsidkare. Vi kan så klart se samma sak i Europa, i synnerhet i EU som säkerligen kommer att kväva affärsaktiviteten ytterligare, för vad vill en koloss? Den vill bli en större koloss så klart. Patriks argument om VIK brukar förbise denna aspekt, kanske en rest från hans marxistiska bakgrund, man inser inte alla friktioner i ett ekonomiskt system som staten skapar, så det är inte bara så att staten slukar skatten som är enorm och slösar bort den på idioti utan man skapar även friktion som sänker den ekonomiska aktiviteten enormt genom att mycket konstruktivt arbete aldrig blir utfört. En vän startar precis ett litet företag, och det är helt otroligt hur mycket helt meningslöst pappersarbete man skall igenom, och när han frågade hur i helskotta invandrare kan fylla i alla dessa papper (han fick söka hjälp, dvs betala för friktion) så fick han veta att det finns folk som inte gör annat än att fylla i papper åt invandrare och att kraven på deras affärsplaner är ”lite mindre”.

  Återigen så har pk-isterna fel om allt, och politikerna är våra fiender, parasiter.

  Gillad av 8 personer

  • A skriver:

   Ja JVK, här kan även alla som drömmer om att fly se att processen pågår även i Australien. Kan vi inte ta i problemen här lär vi nog knappast kunna göra det nån annanstans heller.. Det är bara en variant på nånannanismen att fly. Hur ska man annars se det?

   Mvh A

   Gillad av 2 personer

   • pllay skriver:

    Nej, absolut inte!
    Vad vi har att göra är att rädda våra barns framtid, inte de 87% som vill ha det precis så här.
    Det finns fungerande samhällen där ute, Sverige är unikt i sin förstörelselusta.
    Att fly då övermakten är för stor är inte fegt, det är förnuftigt.
    Detta är inte heller defaitism utan klarsyn inför verkligheten, det är att se lösningar i stället för att förfalla till kompromisslöst motstånd mot en hel nation av PK-troende.
    Vi väljer väg i livet, och vår väg är inte Sveriges.
    I en demokrati respekteras majoritetens vilja, Sverige är inte längre en demokrati.

    Gillad av 3 personer

 5. Ett recept skriver:

  Några spridda punkter ur verkligheten för envar att navigera efter;

  # I 10 program har TV4 följt Stockholmpolisen i deras dagliga yttre tjänst. Besående intryck; Polisen uppträder i hög grad som socialsekreterare i uniform. De socialiserar, argumenterar och diskuterar med allt och alla, som Svensson, överförfriskade alkoholister, narkomaner, kriminella och våldsverkare. Om det kloka i att lugna ned sig, och tänka om.

  # Enligt uppgift i alternativmedia; ”Flyende IS-terrorister från Syrien samarbetar nu med andra islamistiska terrorgrupper i Afrika för att frambringa en ny migrantvåg avsedd för Europa. Denna varning kommer från amerikanen David Beasley, som är chef för FN:s Världslivsmedelsprogram”. ”Beasley betonar att Europa måste vakna upp innan det är för sent.

  – Ni kommer få se ett liknande mönster av vad som ägde rum för några år sedan, men nu kommer IS och andra extremistiska grupper i större utsträckning att infiltrera invandringen, säger han till The Guardian”.

  # Vetenskapliga skillnader har hittats mellan könen vad gäller uppväckt empatisk förmåga. För kvinnor ingen särskild skillnad mellan in- och ut-grupp.
  Män har däremot bibringats en förmåga att stänga av empatin inför en hotfull ut-grupp. Förmodligen något evolutionärt betingat.

  # Centerpartiet stödjer Regerings förslag om att drygt 30 000 ensamkommande män skall få stanna i Sverige, tillsvidare. Alla i aktiv ålder.

  Punkterna ovan får gärna ritas in på verklighetens karta. Även betraktas som ingredienser i ett större recept. Som kan bakas in i en samhällelig kontext. Och sättas in en samhällsugn. Där skeenden själva får stå för värmen. Och ut kommer olika grader av sannolikheter. Att servera som framtidshopp….

  Gillad av 4 personer

  • Ljusår, eoner och migration skriver:

   Sifferexercis kan få vilket huvud som helst att gå spinn. Går man in på Uvells och Wagers bloggar och läser om migrationen, så snurrar siffrorna högt och vilt. Men var det inte runt 9000 tusen ensamkommande?

   Men proportioner och relationer kan i vilken morgontrött hjärna som helst spela spratt.
   Det vet även den som läser astronomi eller geologi för första gången. Proportioner, avstånd och tidsåldrar är inte lätt för den ovane.

   Som hände, när någon mindre insatt, upplystes om att jorden kommer att slukas av solen, om bara några miljarder år. Och förskrämt då utropade; – Jag blev så rädd först. Jag tyckte du sa några miljoner år…!

   Gillad av 2 personer

   • Jvk skriver:

    9000 tusen är en del av den stora lögnen, enbart 2015 kom 35,000, av vilka nästan inga hade rätt att stanna om det inte varit för pk-aktivister, pk-läkare, pk-folk på migrationsverk, oduglig polis osv osv.

    Gillad av 5 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Punkt tre om skillnad mellan män och kvinnor vad gäller att kunna stänga av empatin vid behov har bäring även på de andra. Även om den skulle vara evolutionärt utvecklad, ”biologisk”, är det viktigt att se hur förvånansvärt påverkbar den har visat sig vara i vår utopistiska samtid.

   Det kan handla om att i sitt medvetande byta ut en spektral färgskala mot en svartvit, när ett dödligt hot kommer alltför nära. Det kan handla om yrkesmässig träning att behålla huvudet kallt och minimera skada. I båda fallen gäller det typiskt män. Mer typiskt för kvinnor har varit att utveckla mångbottnade medvetandestrategier för att klara sig under långvarigt svåruthärdliga förhållanden, t ex under mobbning på dagis, i skolor, på arbetsplatser, i äktenskap osv, eller t ex när de giftes bort och hamnade utan stöd från sin släkt och hembygd.

   I vår tid har även rationella manliga försvarsmekanismer och strategier i decennier skamstämplats och fördömts till förmån för en feminiserad syn och praktik, vars evolutionära, biologiska och psykosociala rötter är fullt förståeliga, men som i dagens samhällssituation måste avslöjas som förljugen, infantil och farligt självkastrerande.

   Gillad av 4 personer

   • Jvk skriver:

    Ja, jag har hittat min mekanism att stänga av empatin, eller rättare, jag försöker ransonera den rationellt eftersom det finns ett antal miljarder människor som har det sämre än vad jag har det, och kanske otaliga triljoner varelser som lider ute i världsrymden.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    ”Stänga av empatin” — det ni talar om är inget annat än moraliskt agerande, utagerande av moral. Det är moral, fritt och frivilligt utövad av individer, som både socialister och liberalister vill förbjuda med alla sina ”rättigheter” och ”diskrimineringar” och ”etiska regler” och hjärntvätt i ”värdegrund”. Moral. Åsikter om vad andra människor borde göra och inte göra. Det är ju sorgligt att vuxna människor skall behöva ”lära sig” att vara moraliska subjekt. Det socialistiska och liberalistiska giftet har verkat mycket länge.

    Det som har utlöst dagens kris är att socialistliberalismen använde hela nittiotalet till att taga död på den politiska konservatismen i Västvärlden. I Sverige gick proppen ur 2003, i England redan 1997. Därmed finns ingen politisk kraft kvar som står upp för moralen.

    Gilla

 6. Östrahult skriver:

  Jovisst är PEs resonemang riktiga men frågan är om de som hittills inte fattat detta blir klokare av en sådan text. Jag tror inte det, texten skänker bekräftelse till redan troende men inte till övriga. Jag tror man måste vara ännu tydligare t ex genom att ge exempel på vilka personer och företeelser det handlar om.

  Gillad av 2 personer

 7. Christer Carlstedt skriver:

  För att inte bli för långrandig så begränsar jag mig till NATO-aspekten.

  Så här säger man alltså från FOI: ”Arbetsstyrkan måste breddas så att den omfattar fler kvinnor och NATO utvecklas till en attraktiv arbetsgivare som drar till sig de främsta begåvningarna bland både män och kvinnor”.

  Min fråga blir då: ”Varför då?”.
  Vad har det man säger för bäring på NATO´s uppgift att vara en försvarsorganisation?
  Vad jag kan förstå så är det för uppgiften tämligen likgiltigt vad folk har i brallorna, så länge uppdraget utförs på avsett vis. Här blandar genusteoretikerna in fullständigt irrelevanta variabler.

  Den korrekta texten skall vara: ”NATO bör vara en attraktiv arbetsgivare som drar till sig de främsta begåvningarna i förhållande till uppdraget”.

  Resten är bara gallimatias hopkommet för att någon eller några ser en avancemangsmöjlighet i att leverera de floskler som en ”feministisk” regering så gärna vill höra.

  Gillad av 4 personer

 8. 5ven55on skriver:

  Jag svarar dig för femtioelfte gången, Patrik. Din analys är korrekt men ligger på en för låg nivå. I Sverige ser motsättningen ut att vara på det sätt du beskriver men egentligen står motsättningen mellan globalister och nationalister.

  PK (och VIK) är bara ett av globalisternas verktyg. De använder också NGOs som FN, stora sammanslagningar (som är lättare att styra) som EU, NATO osv… Läs bl.a. Lars Bern – https://anthropocene.live/ .

  En anledning att de vill ha fler kvinnor på maktpositioner är för att söndra och härska. JU fler ”utsatta” minoritetsgrupper de ger mer makt desto mindre makt får nationalistiska medelålders män. Men de globalistiska oligarkerna behåller och ökar sin makt – det är bara deras största motståndare som drabbas av att alla särintressen ska ha en bit av kakan.

  Anledningen till att vi måste se den större bilden är att annars kan vi inte fatta rätt beslut vad gäller sådant som att;
  – Sverige absolut inte ska gå med i NATO eftersom det skulle gynna globalisterna.
  – Sverige absolut ska gå ut ur EU som är en globalistdominerad skapelse.
  – Vi absolut måste motverka deras NGOer, handelsavtal och annat
  – osv…

  Höj blicken!

  Gillad av 5 personer

 9. A skriver:

  Bra att du nöter på om detta PE. De hjärntvättade kan inte föreställa sig att saker handlar om något annat än vad det verkar. De tror att göra barnkonventionen till lag handlar om att göra nåt bra för barnen. Vad kan vara fel med det?. Är inte det kanske det största misstaget de hjärntvättade gör? Är det själva haken, och vad kan isåfall göras med detta?? Det är inte lätt även om man vet hur det fungerar, men jag tror ändå att vi måste bita i det.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   För ett bra parti är slutsatsen uppenbar: Ett bra parti lovar förstås som reaktion på en propå att göra barnkonventionen till lag att i stället införa svenska lagar som övertrumfar barnkonventionen. Exempel kan vara att barnens rätt och möjlighet att stanna hos sina föräldrar stärks och möjligheten för organiserad brottslighet och statliga institutioner att beslagtaga barn och skilja dem från deras föräldrar kraftigt inskränks med konkreta åtgärder. Barn är ingen handelsvara! Vi står upp för barnens rätt i samhället! Tusen gånger mer än alla andra tillsammans, mer än de kan säga, så det så!

   Gillad av 8 personer

 10. Fredrik Östman skriver:

  Din analys är felaktig, eftersom den utgår från den s.k. huvudmotsättningen, eller åtminstone dess existens, i stället för att komma fram till denna som resultat. Därmed är huvudmotsättningen ett exempel på en dissocierad abstraktion som saknar förklaringsvärde i sinnevärlden, som bara är meningsfull i idévärlden, för att beskriva ett ideal eller en utopi. Problemet med att många ”medelklassare” omfattar PK-ideologin borde ha varit en varning. I själva verket är ju alla övertygade PK-ideologer medelklassare, detta är själva den mekanism som PK använder för att ernå, upprätthålla och utöva sin makt. Det är ett intellektuellt slarv som kan jämföras med hur hunduppfödare när de mödosamt har avlat fram en ny hundras med alla egenskaper de eftersträvar, men för lång svans, helt sonika inför en regel om att svansen skall skäras av i stället för att mödosamt och med risk för hela projektets framgång fortsätta arbetet tills det är slutfört. Men det gäller en centralare aspekt än bara svanslängden.

  I själva verket är en ideologi en färdigkonstruerad samling rationaliseringar som kan plockas upp av en var för att ha som förlaga, idégivare och regelbok när man bygger upp sin personliga, enskilda livslögn. Påverkan är indirekt, att synbarligen korrekta och rationella svar gives på de frågor folk i allmänhet spontant ställer och för sitt samvete kräver ett svar på. Mekansimen är så stark att varje parti, varje gruppering och idéströmning måste erbjuda en ideologi för att kunna övertyga en större skara anhängare. Detta oavsett om man, som PK-ideologien, bygger samlingen rationaliseringar kring en stor, millenaristisk lögn om ett paradis på jorden, eller om man bygger dem direkt på sinnevärlden, sanningen, verkligheten. Problemet vi har i dag består i att det är så mycket enklare att bygga den förra sortens ideologi, och alla partier har hänfallit åt den typen, medan den senare är träig, svår, gammaldags, tungsint och tråkig. Den brukade upprätthållas i formen av kristendomen, men så gick under upplysningen gud och dog. Det var en stor katastrof. De millenaristiska ideologierna var skyddade mot skepsis och tvivel inte trots, utan eftersom de inte påstod sig bara grundade i sanning och verklighet. Så slår den enkla mänskliga hjärnan knut på sig själv.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   De eventuella ideologier som skall vägleda samhällets styrande personer i det dagliga förvaltningsarbetet skall utgå från de enskilda medborgarnas önskemål, i den praktiska tillämpningen kanaliserade genom politiska partier. Alltså demokrati. Ideologier som kommer uppifrån eller från sidan och kanaliseras tillbaka till medborgarna genom de politiska partierna eller fristående demagoger i media, fackföreningar eller kyrkor leder inte till demokrati. Det finns alltför många sådana exempel under olika namn. Just nu är det PK-ismen, som absolut inte kommer från gräsrötterna någonstans i världen. Men den har slagit rot i många villrådiga hjärnor eftersom den meddelats av nya röster som man inte varit tillräckligt misstänksam mot och därför lyssnat på. Som till exempel ärkebiskopen! Politikerna har gjort misstaget att tro att det verkligen varit medborgarnas egna viljor som funnit sin väg upp till parlamentet och agerat därefter, i demokratins namn. Till och med statsministern! Försiktighetsprincipen har inte tillämpats, inga utredningar eller konsekvensanalyser har gjorts eftersom folkets röst varit så tydlig och övertygande. Men det var alltså fasansfullt fel, och gräsrötterna undrar nu vad i hela friden som hände och hur makthavarna kunnat göra så fel i en demokrati utan straffpåföljd för dem själva eller deras partier. Tja, demagogerna har inte tystnat! Alla de som hellre såg att politiken handlade om en rad särintressen utan folkligt stöd istället för den normala förvaltningen, är fortfarande de mest högljudda och får med lätthet sina åsikter spridda genom att de är ”bra nyheter” och genererar tittare, lösnummer och prenumerationer. Makthavare som fortfarande tycker att demokrati är det bästa statsskicket, borde nu slå huvudet i väggen några gånger och hitta en metod att ta reda på vad folket verkligen tycker, hur samhället skall utvecklas enligt detta folks vilja och hur man skall stoppa spridningen av falska läror som gynnar ett fåtal med avvikande böjelser. Det finns annars en risk att gräsrötterna inte bara knyter nävarna i fickorna.

   Gillad av 1 person

   • Peter skriver:

    Massans revolt kommer, men sker det före stupet, i luften eller efter kollapsen?
    Beaktar man tröghetsmomentet i utvecklingen har vi redan passerat point of no return.
    Det gjorde vi nog för 10-15% sedan eller då derivatan passerade 1% per generation.

    Gilla

  • Jvk skriver:

   Jo, och det väl olösta problemet är hur man då bekämpar detta, när man inte har Gud att komma med utan bara tråkig och tung verklighet som dessutom kräver en del ansträngning och ärlighet för att förhålla sig till. Dawkins tycker jag visar på hur svårt det är, för när han skall sälja verkligheten som substitut för religion så blir det torftigt, denna väg är svår om man inte har en Jesus eller motsvarande att komma med.

   Det jag inte kan förstå det är hur annars kloka personer har så mycket emot populister och exempelvis Trump, som exempelvis Niall Ferguson, han höll ett intressant föredrag för The Open Society .. som jag lyssnade till där han klagade på Trump med en slags självklarhet, (det lustiga var att det alltid är en Q&A session efter hans föredrag men i detta fall inte så saknades det, får vi inte veta vad globalisterna tänker?). Det finns en självklarhet mot populism och för globalism som jag inte förstår, de borde resa till en liten stad i England eller Sverige och se vad som är på väg att hända. Så jag uppfattar att mycket få kloka personer går och tänker efter möjliga lösningar på Nietzsches problem, det verkar som de tycker att pk-ism, islams expansion, identitetspolitik, och den växande kulturmarxismen är detaljer. Jag förstår det inte, alla våra friheter är ju på väg att försvinna, både de intellektuella och de fysiska.

   Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   PK-ismen är förmodligen det mest effektiva maktmedel som någonsin uppfunnits, varav dess popularitet hos politikerna. Häri ligger inga direkta hot annat än om en långsam död genom uteslutning ur samhället.

   Du har rätt i att Patrik har fel när jan betraktar det som en huvudmotsättnng mellan olika grupper. I stället är PK-ismen mer att se som ett gigantiskt slukhål som de som står närmast i praktiken inte kan undvika. I mitten sitter det av oss sjäva skapade politikerväldet och ser till att hålet inte låter någon komma undan.

   Det finns alltså endast en lösning kvar för dem som ännu inte dragits ner. Vi måste skapa vår egen Donald Trump som utrustad med caterpillars och skottsäkra lastbilar dristar sig in i centrum och fyller hålet,

   Drain the swamp!

   Gillad av 1 person

 11. O skriver:

  Reidar laddar bössan:
  Här monterar regeringen ner landets sjukvård, tvingar in våra pensionärer under fattigdomsgränsen, stänger ner fler och fler BB runt om i landet och stryper bidrag till våra handikappade och rörelsehindrade. Allt för att man ‘måste spara pengar’. Och då har Fridolin mage att klucka ur sig att han är förbannad. Det handlar inte om att folk hatar! Det handlar om att de känner sig lurade, förrådda och så fruktansvärt trötta på lögner. Av dina lögner Fridolin, Löfvens lögner och nu senast av Annies lögner. Allt under den förljugna och fega manteln ni kallar humanism”, skriver Runar Sögaard på Facebook och fortsätter:

  ”Svenska väljare vill inte längre att deras hårt förvärvade skattepengar ska stjälas från dom och att ni som tappat förståndet totalt, ska bjuda 9 000 vuxna, arbetsföra och friska afghaner på mat, boenden, utbildning och bidrag! Till en miljardkostnad. De har fått nog. De är så bottenlöst besvikna.

  Gillad av 5 personer

 12. svenne skriver:

  ”Klasskampen förs med idéer. Striden handlar om tolkningsföreträdet på verkligheten. Den vars tolkning är allmänt accepterad har makten. Var och en av de motsatta klasserna har sin tolkning”.

  Här har vi det bisarra fenomenet att t.ex. kulturarbetare och journalister betraktar sig själva som de som besitter den rätta tolkningen av verkligheten, och denna presenteras via mediala plattformar som endast en utvald skara har tillgång till. De påstår även att det är viktigt att värna om yttrandefriheten samtidigt som vissa utvalda medieföretag nu kommer att medverka till censur av dem som de anser tolka verkligheten på fel sätt.

  SVT har ju en anställd som har en bakgrund i censurbranschen, nämligen Arash Mokhtari, som tidigare har haft en ledande position hos Quick Response som hade uppdraget att granska artiklar angående invandring. Det är inte osannolikt att det är denna merit som ligger bakom hans anställning hos SVT. Eftersom SVT har utsetts som granskare av dem som har en annan åsikt än de som har tolkningsföreträde så har SVT genom att anställa honom fått en riktigt vass kniv i censurlådan.

  Ur Metapedia:

  ”Quick Response anger att ”QR:s redaktion följer nyhetsrapporteringen i Sveriges åtta största tidningar (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Expressen, Metro Stockholm, Stockholm City, Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet). Redaktionen bevakar även radio och TV samt lokala medier via nyhetstjänster på internet. När QR publicerar längre artiklar skickas ett nyhetsbrev ut till nyhetsredaktioner och prenumeranter. Redaktionen har även givit ut boken Reaktion med samlade artiklar och med en tillhörande lärarhandledning”.

  Gillad av 1 person

 13. Aha skriver:

  Vilka är de mest pådrivande PK-isterna, kärnan i PK-ismen, fanatikerna?
  Några av de mest fanatiska och som ibland skickas fram som nyttiga idioter för att försvara lönsamheten i invandringspolitiken, är kulturjournalisterna. DNs Björn Wiman kan få stå för själva sinnebilden av detta. Härvid kan det noteras att public service vanemässigt tillfrågar rikstidningarnas kulturchefer. Journalist frågar journalist.
  Därefter kommer enstaka politiker på vänsterflygeln såsom Rossana Dimarca som verkar tycka att det är under hennes värdighet att diskutera ekonomiska konsekvenser av PK-förslag. I nästa kategori kommer kändisar såsom Niklas Strömstedt som klämkäckt försvarar PK-ismen. Aktuelle Özz Nujen är också ett väl så gott exempel på PK-ist.

  Detta var spridda skurar. Finns det någon hård kärna? Nja, det skulle i så fall vara PK-ister med dragning åt kultur.

  Övriga, politiker och samhällsdebattörer är mer att betrakta som medaktörer. Brödfödan fixar sig om man håller sig till PK-ismen. Dessa är m.a.o. inte omöjliga att vinna över till den nettoskattebetalande medelklassens värderingar. Frågan är dock om sådana vindflöjlar förtjänar förnyat förtroende.

  Uppräknade PK-ister har mycket generös tillgång till media, inte minst public service. Det gäller alltså för den nettoskattebetalande medelklassen att synas mera i media. Att stödja alternativmedia blir då en konkret insats för nettoskattebetalande medelklassare.

  Öppna era hjärtan för de som sliter inom alternativmedia.

  Gillad av 2 personer

 14. Magnus Rosensparr skriver:

  Sverige har under minst de senaste 118 åren fört en falsk och hycklande utrikes- och försvarspolitik, där vi inte har haft några allianser eller förpliktelser och inte heller några stora och betungande kostnader, men vi har ändå hela tiden räknat med att få den hjälp som vi varken har bidragit till eller avtalat om. Om man vill stå helt fri, men då också ensam, måste man ha en förhållandevis stor krigsmakt. Sveriges försvarskostnader var 2016 1 % av BNP (samma som Fiji, Moçambique och Makedonien) och Israels dito 5,7 %. Vill vi vara trovärdiga måste vi åtminstone hålla israelisk standard på våra försvarsanslag. Går vi med i NATO får vi fördubbla våra kostnader från 1 % till 2 %, som är NATO:s krav, men om vi inte går med och inte heller gör någonting annat kommer det praktiskt taget inte att kosta en angripare något att tala om för att erövra Sverige.

  Gillad av 3 personer

 15. boerje2 skriver:

  Det viktigaste för svenskarna är att säkra den demografiska framtiden i Sverige. Om vi inte ser till att förbli i etnisk majoritet så blir vi följaktligen i minoritet. Antalet svenskfödda med två svenskfödda föräldrar (inkluderar tredjegenerationens invandrare) för hela befolkningen:

  2002___7.028.802___78,6 %
  2010___6.965.033___74,0 %
  2016___6.935.038___69,4 %

  Folkmängd 10.135.303
  februari 2018

  Befolkningen växer samtidigt som pursvenskarna blir färre.

  I Malmö är de svenskfödda med två svenskfödda föräldrar år redan i klar minoritet.

  0-44 år: 2016___84.069___40,6 %
  0-14 år: 2016___21.375___35,8 %

  Malmö och Region Skåne går 5+5 miljarder och Göteborg 2,4 miljarder back.

  Den viktigaste insikten att förmedla är att integrationen av människor från tredjevärlden aldrig kommer att kommer att fungera därför att de problem med låga studieresultat i medeltal inte orsakas av förorten, dess arkitektur eller svenska skolas låga standard. Därför att det finns många invandrarelever som är begåvade och lyckas även i förortens skolor. Men den stora massan lyckas inte lika bra/dåligt som svenska elever. Om det är Gud eller “Darwin” som är skyldig till det spelar ingen roll. Svenskarna går ej att ersätta!

  Är det någon som hört att förespråkarna för invandring och mångkultur tycker att Malmö är tillräckligt mångkulturellt? Nej, de kan aldrig få nog. Det finns inget slutmål, bara mer och mer invandring.

  Vi måste klargöra för oss själva och politikerväldet att vi inte under några som helst omständigheter kan tänka oss en framtid som pursvensk minoritet i Sverige.

  Gillad av 2 personer

 16. Christer Hanefalk skriver:

  Tack Patrik! Intressant text. Jag tror personligen att det vi upplever nu – på många håll – är en effekt av att vi tar välstånd som något ”för alltid givet”. Vi har gått/går i samma fälla som många länder, riken och dynastier har gjort före oss. Vi har – kollektivt – glömt bort vad det är som gjort oss framgångsrika, och nu tror vi att vi har råd att besluta om än det ena och än det andra utan att det vi uppnått hotas på något sätt. Jag läser just nu boken ”Kunskapssynen och pedagogiken” där bland andra Martin Ingvar och Magnus Henrekson är medförfattare. Vill man läsa om helt fantastiska ”tossigheter” så kan man studera LGR11 lite närmare. Enligt den LGR som gäller idag ska lärare inte längre undervisa utan istället handleda eleverna i deras eget sökande efter kunskap. Att sätta elevens eget sökande efter kunskap i centrum istället för att sätta lärarens kunskap i sitt/sina ämne/-n som utgångspunkt för lärandet, är som att återgå till forna tiders geocentriska världsbild (= jorden är centrum i universum) från den heliocentriska (= solen är centrum i vårt planetsystem). Hur ska elever kunna söka kunskap på egen hand utan att veta vad det är de kan lära sig??
  För några år sedan lärde jag mig ett uttryck som fastnat: ”Entusiastiskt ointresse.” Vi talar varmt, engagerat och intensivt om en eller flera frågor – kvotering, migration, stadsdelsnämnder, skolan, kriminaliteten, socialtjänsten, miljön, företagandet osv osv. Men när vi kommer till praktiken – och inget fungerar som ”tänkt” (tveksamt!) – ja, då är ingen som vare sig vill jobba eller ta ansvar.
  Jag slås av den gamla definitionen av gången i ett projekt: Idé, presentation, entusiasm, projektstart, eftertanke, kris, panik, leta efter skyldiga, bestraffa de oskyldiga och belöna dem som inte var med.

  Gillad av 2 personer

 17. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Den nettoskattebetalande medelklassen har sin ideologi som vi kan kalla för sunt förnuft eller gråsossetänkande eller något ditåt”.
  Är det ”sunt förnuft” när svensk lagstiftning tillåter att ca 20% av befolkningen som tvingats avstå beskattningsrätten till förmån för de 80% som tycker det är helt naturligt att min granne kan plundra dig och mig på hur mycket pengar som helst? Toblerone-Mona, ”det är häftigt att betala skatt” (utplundra andra människor). Det är inte politikerna som styr möjligheterna att plundra min granne på sin egendom, det är du och jag och en del socialister förstås.

  Gilla

 18. SCUM-kartan skriver:

  Karta och kompass kan vara mycket olika för människor. Ändå skall vi mötas i samma terräng – i den verkliga. En karta kallas SCUM-manifestet, av Valerie Solanas. Det har översatts av före detta akademieledamoten Sara Stridsberg, med egna kommentarer.

  SCUM påstås för övrigt vara en akronym för ”Society for Cutting Up Men”.

  Vissa sprickor inom svenska akademien är nog kopplade till olikartade kartor för män, respektive mer feministiskt lagda ledamöter.

  Dokumentet bör nog läsas av alla. Vän som fiende, och neutral. För SCUM-manifestet tas på stort allvar i radikalfeministiska kretsar.

  Länk, SCUM-manifestet;
  http://www.st-tor.se/SCUM.pdf

  Läs gärna och gör en egna bedömning. Förresten, vem har sagt att all orientering skall enkel?

  Gilla

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Man förstår att socialisterna njuter i fulla drag av eländet i Kungliga Svenska Akademien.
   Vem i ”rödpaket” pretenderar på en styrande funktion? Begler kanske, som kan allt om hur man uppfostrar unga svenska män? (Lundsberg m.fl. institutioner för uppfostran)

   Gilla

 19. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag upphör aldrig att förundras över den enastående och tilltagande dårskap som kännetecknar vår tid. Orsaken är sannolikt att människorna är undersysselsatta och samtidigt saknar begåvning och fantasi att göra något kreativt. Förr i tiden var kvinnorna upptagna med barn och hem numera sköter maskiner och robotar om hemmet och samhället tar hand om barnen. Många har uppenbarligen ännu inte funnit en sysselsättning som passar. När man läser SCUM-manifestet som hyllas av en medlem, eller kanske före detta medlem, i Svenska Akademien så förvånas man ju knappast att de råder viss oro och frustration bland Akademiens medlemmar.
  Jag frågar mig också vad radikalfeminsterna är ute efter? För mig får de göra vad f-n de vill bara de låter mig vara i fred. Det får gärna besätta alla tänkbara statliga och kommunala befattningar inklusive ta hand om landets försvar om de så önskar och lösa landets problem. Vi vita, heterosexuella män som inte passar i deras värld flyttar bara till ett trevligare land och överlämnar Sverige till extremfemister och migranter från tredje världen. Sedan sitter vi i någon civiliserad del av världen och ser på vad som händer. Det kan ju bli riktigt underhållande, ungefär som ett slag oändlig actionserie på Netflix. För att hålla intellektet vid liv kan vi syssla med alla de återstående underbara problem som finns inom exempelvis talteorin som ännu inte är lösta.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Vi kan sitta i ”Restaurangen vid slutet av universum” (Douglas Adams) och se filmen varje kväll när Jorden sprängdes för att den var i vägen för bygget av en intergalaktisk motorväg.

   Gillad av 1 person

 20. Eva Danielsson skriver:

  När man glömmer bort vad som ska åstadkommas och irrar in i jämställdhet som något som ska ge män och kvinnor likadana resultat – då blir det bara skadliga tossigheter av alltihop. Fast det kommer från organisationer som borde veta bättre.
  Det som ska åstadkommas är inte lika med vad man jobbar med. Ska man rädda en person ur ett hus som brinner, så ska man helst lyckas med det. Det räcker inte att man jobbar med det. Och det är ointressant vem som drar ut personen. Eller vilket kön räddaren har.

  Däremot bör inte kön hindra från att söka utbildningar eller befattningar. Men bara de som kan klara uppgiften ska komma ifråga. Der finns säkert kvinnor som kan klara traditionellt manliga uppgifter och det finns säkert traditionellt manliga uppgifter som inte behöver betraktas som manliga. Och vice versa. Äkta meritokrati.

  Men det finns könsskillnader vad än skränfeminister påstår. Både kvinnor och män ska få utvecklas individuellt utan att behöva pressas till någon manlighet eller kvinnlighet som inte passar var och en. Få chans att utveckla sin personliga potential och inte hindras av olika onödiga tabun eller fördomar och förväntningar. Äkta jämställdhet kan ge kvinnor en chans att vara kvinnor på sitt eget
  Och hålla uppgiften i fokus. Vad som ska åstadkommas.
  Inte fokus på genus eller annat sekundärt.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Om någon skall rädda mig ur ett brinnande hus vill jag att vederbörande orkar bära ut mig, utan att springa ut igen och ropa på hjälp själv. Eller att rädda katten först. Det finns ingen total jämställd, därtill är könen alldeles för olika. I ett sunt samhälle gör alla det som det är bäst på. Och varför är jämställdhet något att sträva efter, har vi inte sett nog av det i Mao-Kina?

   Gilla

 21. Jaxel skriver:

  Jag är tveksam till klasskamps-retoriken. Tror t ex inte att huvudskälet till att införliva Barnkonventionen i svensk lag är att ge socialsekreterarna mer makt.

  Idéerna har betydelse. En mycket central dogm inom PK-ismen är den om ”alla människors lika värde”. Denna dogm talar till människors medkänsla. Medkänslan är en stark kraft inom människor. Det är klart att om man ser ett barn som befinner sig i nödsituation och ber om hjälp så är det svårt att avvisa denna begäran.

  I verkligheten är dock dogmen om alla människors lika värde falsk. Det finns knappast någon människa som är beredd att leva upp till den. De allra allra flesta människor sätter större värde på sig själv och nära anhöriga än människor man aldrig träffat. Likväl är dogmen förförisk då den talar till människors önskan om att vara goda.

  Uttryckt på annat sätt kan man säga att dogmen allt som oftast kommer i konflikt med ett mänsklig karaktärsdrag. Egoismen. Den konflikten har i PK-ismen lösts genom lögnen att godheten inte är förknippat med någon kostnad eller uppoffring. Att inte visa medkänsla blir i så fall rent ondskefullt.

  För vissa är dock kopplingen mellan godheten och konkreta uppoffringar mycket liten. PK-ismens ledande banerförare kan prata sig varma för hur mycket godhet som helst utan att det egentligen kostar dem något i form av konkreta uppoffringar. Tvärtom är det ju ofta så att sådant prat och sådan poserande godhet ger konkreta materiella belöningar i dagens Sverige. Inte undra på att det är frestande att bekänna sig till PK-ismen.

  .

  Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Rätt! Jag vet inte om jag har en allt överskuggande önskan att vara ”god”. Jag har aldrig umgåtts med någon heller som haft det. Det finns alltid ett villkor i människors relation; om jag hjälper dig med detta så få du hjälpa mig sedan med något annat sedan. Och med tanke på vår lutheranska uppfostran vill vi inte ha det på något annat sätt; att som vuxen inte kunna gengälda en favör gnager som en obetald skuld tills vi hittar en lösning. Då är vi knappast egoister! De som släpper alla hämningar och vill hjälpa allt och alla anser jag vara sinnesrubbade. Och de som tar emot utan kommentar eller löfte om ett återgäldande likaså; det är i svensk kultur högst osocialt eller till och med asocialt. Det som alltid drivit människor till att ta krafttag är utmaningar: att ha dåliga förutsättningar men ändå lyckas. Motsatsen är rikemanssöner som förslösar sitt arv och går under som människor, föraktade av alla. Men någon måste utmana! Att stoppa brödfödan i halsen på vuxna som de vore fågelungar förvandlar dem till gökungar utan minsta ambition att ta tag i sina liv själva.

   Gilla

 22. Moa skriver:

  Ivar Arpi antyder i en artikel i Svenska Dagbladet att den uppmärksammade KTH-studenten Felix skulle vara en ”politisk extremist” eftersom han har låtit sig intervjuas av Fria Tider. Men SvD har utan förklaring refuserat Felix genmäle.

  Det är etablissemangsmedia som har skapat ett åsiktsklimat som tar sig uttryck i att studenter inte kan kritisera invandringen utan att riskera avstängning.

  KTH-tjänstemannen som beslutade att väcka ett disciplinärende mot Felix erkänner på den dolda inspelning som Fria Tider publicerat att hon vet att hon fattar ett felaktigt beslut, men säger att hon gör det ändå för att hon annars kan få ”medierna” efter sig.

  Att sådant händer är en konsekvens av att de stora drakarna – DN, SvD, Expressen och Aftonbladet – systematiskt har skönmålat invandringen och demoniserat dess kritiker.

  Bortsett från Arpis senkomna ledare har mainstreammedia än idag inte skrivit en rad om detta fall, trots dess uppenbara principiella intresse.

  Snaran dras åt…

  Gillad av 6 personer

  • Jvk skriver:

   Arpi är genus-utbildad, var och en som frivilligt suttit igenom kurser i genus måste ha en hjärnskada. Vad kan man förvänta sig, det sorgliga är att han ses som ”höger” i Sverige.

   Gillad av 3 personer

 23. Christer L skriver:

  Det handlar om politiseringen av samhället. Om ett ersättande av vår mänskliga kultur och kultiveringen av naturen med samhällsteknik där mål och medel är kontroll. Det är där kraftmätningen inträffar. Det finns inget hållbart argument för att mänskliga kulturer, alltså konservativa samhällen, garanterar lyckad utveckling som vi trivs med. Kontrollsamhället har dock definitivt visat att det inte är något att hoppas på.

  Är samhället är en organism eller en mekanism? Personligen ogillar jag att kontrolleras av folk som ser liv och medvetande i materialistiska termer. Jag ser detta som en reduktionism och som det främsta problemet när det gäller makt. Att man blott skulle vara materia i en tillfällig sammansättning, en superdator skapad av slumpen.

  Gilla

 24. Sixten Johansson skriver:

  Jag bestrider inte Patriks analys, men den arbetar i PK-ismens platta geometri, som ger skenbilder av verkligheten, lika missvisande som kartprojektioner av jordklotet. Patrik står liksom framför en svart tavla, som ska motsvara verkligheten. Han drar en vågrät kritlinje, som visar huvudmotsättningen. Den platta svarta tavlan betyder ekonomin, det enda väsentliga enligt modellen. Men är ekonomin verkligen det enda som räknas i Sverige – och om så skulle vara fallet, var finns då alla de ideologiska, kulturella och tidsrelaterade dimensioner som påverkar ekonomin på sikt?

  Det enda kontroversiella är att Patrik uttrycker att det övre fältet, PK-isterna, parasiterar ekonomiskt på det undre, alltså på den nettoskattebetalande medelklassen. Detta faktum gör PK-isterna sitt bästa för att skyla över och därför har godhetsretoriken och andra idékluster utvecklats.

  Men Verklighetens folk, realisterna, upplever även andra dimensioner än den svarta ekonomitavlans. Och de många som äger minst tycker nog att det kvittar vilka som parasiterar på vilka där uppe kring huvudmotsättningslinjen. Inte ens om Patrik och hans skattetrötta medelklassrevolutionärer skulle lyckas vända hela tavlan upp och ner skulle huvudvärken ge med sig.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Det där var en nidbild tycker jag. Att det finns en huvudmotsättning betyder inte att det inte skulle finnas ett stort antal sekundära och tertiära och så vidare motsättningar, var och en med sina ideologier och kulturer etc. Eller du kanske förnekar föreställningen ”huvudmotsättning”? Det går förstås bra att göra det. Gud har inte instiftat den utan den är bara ett, tycker jag, praktiskt verktyg i sociala analyser.

   För övrigt är det nog så att när ett samhälle har dåliga härskare blir det värst för ”de många som äger minst”. Tror du inte att dessa, vare sig de är nettoskattebetalare eller nettobidragstagare, har anledning att oroa sig för framtiden?

   Patrik

   Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Det var inte menat som en nidbild, även om där fanns ett litet stänk av ironi. Huvudmotsättning är ett användbart begrepp, ekonomin är förvisso viktig för alla och kring den går det lätt att mobilisera styrkorna. Men jag har velat peka på en reduktionism och asymmetri, som innebär att dissidenterna ändå argumenterar på PK-isternas villkor och rör sig i PK-isternas rymd eller ”geometri”. Kartprojektion är en bra analogi. Hur svårt det än är, så behöver vi hitta sätt att uttrycka hur själva jordklotet ser ut, inte bara projektionen.

    I hög grad handlar det om de stora och okända förändringar i medvetandet och därmed i kulturen som håller på att ske i vår samtid. På det ideologiska fältet går nog huvudmotsättningen mellan realister och en ny sorts utopister snarare än mellan parasiter och värddjur.

    Det handlar om så mycket mer än ekonomi och jag vill passa på att flagga för Erik van der Heegs lysande analys på ledarsidorna.se: ”När Özz mötte Janne: En kulturkrock mellan skam och skuld”. Till hans text vill jag tillfoga att Özz typ av skamkultur uppenbarligen redan har trängt in i dagens svenska politikerled – hur ska deras enligt gammalsvenska mått både skuld- och skamlösa beteende annars förklaras?

    Gillad av 1 person

  • Jvk skriver:

   För mig så är inte ekonomin huvudsaken, denna motsättning har funnits i Sverige i hela mitt liv, pk-isterna har parasiterat på mig alltid, vi hade tidigare 80% marginalskatt i Sverige, det var en plåga men det nya är att pk-isterna nu inte nöjer sig med att sno våra pengar utan tar vår fysiska säkerhet genom att importera våld och kvinnoförakt och att de rör sig allt mer mot att försöka kontrollera våra tankar, för varje nytt galet tilltag så måste de öka på den stora lögnen så att vi inte pratar om våldtäkter eller ensamkommandevansinne eller att folk med 3 fruar får 3 lägenheter eller att det i huvudsak är ljug med klimathysterin eller att det faktiskt är vit västlig kultur som byggt världen och allt alla har nästan osv. Våra sinnen och tankar skall kontrolleras så att vi accepterar att få våra barn nerslagna och våldtagna utan att göra våldsam revolt. För mig handlar det om långt värre saker än pengar även om det är illa nog.

   Gillad av 7 personer

   • Linden skriver:

    En utmärkt beskrivning av det rådande tillståndet.
    Men det finns ytterligare en dimension till i galenskapen och det är att 70% av befolknining? fortfarande försvarar eländet. Ofta med emfas och hatiska tillmälen. Räddningen är långt borta.
    Hjärntvätten har varit effektiv.

    Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   Jag är också tveksam till den i krönikan angivna huvudmotsättningen. Till exempel är ju en mycket stor del av den nettoskattebetalande medelklassen PK-ister. Om inte annat visas detta alldeles klart och tydligt när dess medlemmar lämnar röstsedeln i valurnan.

   För att kunna motverka den tror jag man måste försöka förstå varför PK-ismens idéer har så stor attraktionskraft – även för dem som inte har något, materiellt, att vinna på den, även för den nettoskattebetalande medelklassen. Jag försökte helt kort teoretisera om detta ovan.

   Kanske skulle man också kunna formulera det som att huvudmotsättningen går mellan utopister som tror att en mer eller mindre gränslös medkänsla är möjlig och realister som inser att en sådan utopi kan få katastrofala konsekvenser. (För dem som försöker tillämpa den.) Att utopisterna fått så stort inflytande kan bero på att det i det kollektiva minnet hos det svenska folket idag endast finns svaga hågkomster om nöd eller ofärd.

   Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Motsättningen är något mer komplicerad är en rak linje; det finns även en vinkelrät linje, nämligen PK-ismen. Den har egentligen inget alls att göra med relationen folket och dess demokratiskt valda ledare, men gör allt för att försöka störa den relationen. På båda sidor av huvudmotsättningslinjen finns många som inte ser gökungen och kastar den ur boet.
    PK-ismen är därför en samhällsomstörtande ideologi, som till varje pris måste bekämpas om vi ska kunna behålla demokratin och en sunt-förnuftsrelaterad, balanserad, respektfull relation mellan gräsrötterna och dess ledare.
    Vi har gått vilse länge nu, men det är dags att vandra tillbaka till den gemensamma punkt som alla är överens om.
    Kontrollfråga till den skeptiske: när fattade våra makthavare senast ett beslut som du tyckte var bra?

    Gilla

 25. K. Ulvert skriver:

  Jag ser FOI:s inhopp i NATOS:s inre angelägenheter som en del i en större och långvarigare process där allt som tillhör männen och intresserar männen fördyras, försvåras, förhindras.
  I det här landet har vi inget försvar alls längre (jo jag vet att det finns någon skyttegrupp kvar på något regemente eller i Mali) och den lilla rest som finns kvar är infiltrerad av kvinnor och ska lära sig göra eldöverfall på ett genuskorrekt sätt (sant!).
  Vi har ett Trafikverk som ständigt sänker fartgränserna och en regering som ständigt höjer bensin- och dieselskatten och i Stockholm en dåre i kommunstyret som gör om vägar till cykelbanor. Vilka alltså är tomma hela den kalla årstiden.
  Man har byggt plåträcken och wireräcken på de flesta vägar och skapat riktiga dödsfällor för motorcyklister. Är det någon i offentlig tjänst som bryr sig? Nä, just det.
  Vi har en Transportstyrelse som med EU:s hjälp för tio år sedan införde nya regler för underhållet av ”sportplan” (ett utskällt men rätt bra ord) där man i stort sett inte gjorde skillnad på Jumbojets och Cessna. Följden blev att det hela blev så dyrt och komplicerat att småflyget i princip självdog. Har någon sett ett ”sportplan” på länge? Nej, jag tänkte väl det.
  Stockholm hade Tullinge och Barkarby och Bromma att tillgå för sportflyget, de första två bebyggs och Bromma är så dyrt att besöka att få har råd. En hel industri och en möjlighet till trivsam samvaro för i huvudsak män är borta, utan ersättning.
  Nu har samma Transportstyrelse och samma EU skapat regler för modellflyg, och om ni inte visste det så gäller de även för papperssvalor. Vi får verkligen mycket för skattepengarna.
  Man gör det svårare och svårare att inneha jakt- och sportskyttevapen, oklart varför eftersom det är helt andra vapen som används vid brottslighet.
  Vi får inte ens sitta som biologin bjuder oss i tunnelbanan.
  Snart finns inget manligt kvar och vi kommer alla att gå omkring i våra trädgårdar och laga mat som löjliga reserv-Ernstar.
  Det här är inte en bra tid för västerlänningar eller män.

  Gillad av 4 personer

 26. BM skriver:

  Din politik, Annie Lööf, ger mig ångest. Den väcker gamla krigsminnen till liv. Vet du hur det känns? Vet du hur det känns att fly från krig, komma till det fria och trygga Sverige och bli utsatt för islamism och hederskultur på en flyktingförläggning? Jag vet, för jag gick igenom det. Vet du hur det är att bli mördad på ett asylboende för att man vägrar bära slöja? Vet du hur ensam, sviken och utsatt man känner sig när staten och rättsväsen vänder en ryggen och ömmar för förövare, kriminella, lögnare och bedragare istället för att hjälpa offer?

  Jag har flytt från krig där kvinnor våldtogs på löpande band. Jag levde här i lugn och ro i många år, men nu förändras allt. Jag upplever idag samma rädsla igen. Terrorattacker, handgranater, skottlossningar, bränder och systematiska gruppvåldtäkter där kvinnor torteras har bivit så vanligt att folket trubbats av. Säg mig, Annie Lööf, vad är skillnad på det Sverige som den feministiska regeringen har skapat, och det som pågick under inbördeskriget i Bosnien?

  Jag är också väldigt utbränd Annie Lööf, för att alla de trauman jag har bearbetat grävs upp igen på grund av politiker som du. På grund av ert hyckleri, opportunism och ryggradlöshet. Ni har förrått svenskar och invandrare. Ni utsätter oss för fara och ni hånar och trivialiserar vår legitima oro och rädsla för vad som händer i vårt land. Ni har misslyckats med er viktigaste uppdrag. Att skydda de egna medborgarna och värna om våra rättigheter, säkerhet och trygghet.

  BIANCA MURATAGIC

  http://katerinamagasin.se/annie-loof-din-politik-skrammer-mig-och-ger-mig-angest/

  Gillad av 4 personer

 27. lookslikeanangel skriver:

  PARTYT

  Är jag elak och sarkastisk? BRA!

  Nog kan man undra var etablissemanget läser av allas vår samtid & framtid.
  I en disco-kula? Mångfacetterat i alla fall…..

  Hur kan man vara så ytlig och dansa i over-sizade kläder?

  PS Så
  “Where the hell did we get those DJs?”
  DS

  Gilla

 28. Mats Jangdal skriver:

  Jag tror du är sent på’t Patrik. Men bättre sent än aldrig, du har mycket bättre räckvidd än jag
  Min korta analys av regeringsförklaringen 2014 beskrev just detta.
  https://www.frihetsportalen.se/2014/10/ur-regeringsforklaringen/

  ”Förvaltningspolitiken och myndighetsstyrningen prioriteras upp. Professionerna i den offentliga sektorn behöver stärkas. Nya styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor ska utvecklas.”

  Det är bara en vidlyftigare omskrivning av vad Ronald Reagan beskrev som det engelska språkets nio mest skrämmande ord.
  ”I’m from the government, and I’m here to help.”

  För övrigt insåg jag redan första gången jag hörde talas om Banrkonventionen, någon gång i mitten av 90-talet, det var ett sätt att ta ifrån medborgarna makt.

  Gillad av 1 person

 29. frihetligvanster skriver:

  Patrik skriver ”Medelklassare som jag är krassa typer. Om vi satsar en del av våra surt förvärvade slantar på ett försvar så vill vi att hela pengen går till kulor och krut, inte till andra ändamål som till exempel att ge positioner och rättigheter inom försvaret till personer, i det här fallet kvinnor, som aldrig någonsin i världshistorien har visat särskild lust eller fallenhet för att döda fiender” den sista meningen säger något och det är att kvinnor inte gillar krig så för att göra det enkelt så borde alla arméer bestå av enbart kvinnor och vi kanske skulle byta ut alla män i politiken mot kvinnor. låt oss män få ta oss en pilsner och se på fotboll och de som vill slåss kan gå med i en huliganförening och uppträda på våra fotbollsarenor innan fotbollsmatchen.
  Jag har genom åren kommit fram till att när kvinnor slår sig fram i maktens korridorer så tar de över många gånger de sämsta sidorna av männen och använder sig av härskartekniker. Tyvärr så har de kvinnliga perspektiven uteblivit och det märks tydligt i dagens politik i stora delar av världen inklusive Sverige då hatretoriken har fått en allt för stor plats i dagens politik. En retorik där vi nivåklassar människor utifrån vad de är och även var de kommer ifrån. Många är de som söker syndabockar som de vill elda upp som på den gamla tiden då häxor(kvinnor) brändes på bål. Detta sker från yttersta högerkanten till den yttersta vänsterkanten och inom alla religioner.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.