Gästskribent Johan Löfgren: Evolutionsläran och det goda samhället?

Den brittiske fysikern Stephen Hawking har gått till historien. Hans aska placeras bredvid Isaac Newton och Charles Darwin vid Westminster Abbey i London. Hawking tyckte att Gud var onödig då vetenskapen finns. En av herrarna bredvid honom (Newton) hade en annan syn på saken och såg vetenskapen som ett sätt att upptäcka Guds skapelse.

Den andra bredvid (Darwin) kom på kant med Gud och skrev boken On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. Även om början av bokens undertitel (”Favoured Races …” ) är kontroversiell idag lever de obevisade grundidéerna kring storskalig evolution kvar och får ses som vetenskapligt korrekta (här av mig menat i negativ bemärkelse – liknande hur PK-begreppet brukar användas). Jag tror att det delvis är från Darwins idéer som ledtrådar till dagens samhällsproblem kan nystas upp.

Darwins evolutionslära är en oreflekterad självklarhet för många i Sverige idag. Staten propagerar för den och Skolverket har en tydlig agenda att skolan ska påverka elever att oreserverat tro på Darwin. Men hur många kan redogöra för sin tro på evolutionen? Testa och se. (Svaret brukar vara att det är något som man fått lära sig i skolan.) Hawkings ord om människan i Der Spiegel 1988 är i linje med skolans undervisning: ”Vi är bara ett högt utvecklat släkte av apor på en mindre planet i en medelmåttig stjärna. Men vi kan förstå universum. Det gör oss väldigt speciella.”

Vilka exempel på grundläggande svagheter finns det i evolutionsläran?

Läran är snarare ett filosofiskt grundantagande och historisk vetenskap än naturvetenskaplig vetenskap. Kravet inom naturvetenskapen är ju att experiment ska kunna upprepas flera gånger av flera olika personer med samma resultat. Evolutionsläran däremot baseras på antaganden som inte går att upprepa. Tidsrymden är också stor och inga trovärdiga vittnen fanns på plats. Det går alltså inte att testa, verifiera eller falsifiera evolutionen. Historisk källkritik som Skolverket betonar vikten av känns såklart fjärran i sammanhanget.

Vi kan inte heller observera evolutionen i vår vardag. Det vi erfar är en mångfald arter som inte kan ses vara i en evolutionsprocess. Att det finns variation inom djurgrupper står klart, men det bevisar inte någon evolution, utan bara just variation. Jag vill ta i och påstå att makroevolution (storskalig evolution med exempelvis bildandet av nya arter) helt enkelt inte ens är kompatibel med vare sig nutida empiri eller historisk vetenskap.

Dagens samhällsproblem som DGS dagligen belyser menar jag kan kopplas till evolutionsläran och tillhörande sekularisering. Först implikationer av Hawkings och Darwins ”evolutionsgud” och sedan implikationer av Bibelns Gud.

Evolutionsguden är deterministisk (ingen fri vilja) irrationell och relativistisk, är utan moral, intellekt, medvetande, ansvar, syfte, mening och så vidare. (Känner vi igen oss i dagens sekulariserade samhälle? Är det konstigt att många människor mår dåligt?) Ett citat av evolutionsbiologen Richard Dawkins gör inte läget direkt bättre: ”DNA just is. And we dance to its music”.

Bibelns Gud som skapare av allt pekar å andra sidan på fri vilja, förstånd, sanning, ansvar, moral, särställning för människan och mycket annat positivt för både individen och samhället.

Kan samhällets problem förstås genom de här resonemangen? I Bröderna Karamazov utropar Ivan Karamazov varningsorden att om Gud inte finns är allt tillåtet. Evolutionsläran kan, menar jag, vara kontraproduktiv för samhället då den ges tolkningsföreträde. Människor avhumaniseras och slås av meningslöshet. Hawkings så att säga tog aporna från Darwin och förståndet från Gud – en kombination som inte har varit lyckad. Tron på Bibelns Gud finns bakom Sveriges uppsving och samhällets goda utveckling.

Johan Löfgren är gymnasielärare och intresserad av samhällsfrågor, apologetik samt att sprida kunskap för ökad medvetenhet

51 reaktioner på ”Gästskribent Johan Löfgren: Evolutionsläran och det goda samhället?

 1. Bo Svensson skriver:

  Ja ja. – Darwinism är inget kontroversiellt bland tänkande människor och moral har inte med Gud att göra utan med att försöka fungera väl i samspel med andra så att man inte behöver skämmas över vem man är. – För vem man är, beror på vad man gör.

  Gud kan tolkas som en personifiering av den totala bekymmerslösheten som kommer ur insikten att allt måste gå jämnt upp. – Allt är i grunden matematik.

  På tal om evolution vill jag än en gång påpeka, att ett villkor för att mänskligheten skall utvecklas framlänges, är att man vinner terräng i kraft av sina förtjänster.

  Tycka synd om -migrationspolitiken är alltså radikalt destruktiv, då det istället blir genom att vara misslyckad man får rätt att tränga sig in påde bättre förtjäntas territorium och sabba till det lika illa där som där man kom ifrån.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Empati är en uppskattad egenskap som tydligen finns hos alla medvetna varelser men främst väl bland samverkande. – Ser man en nödställd medvarelse, vill man försöka hjälpa. – Den inlärda empatin som man tvingar sig till för att man tror att det krävs av en, kan istället vara destruktiv: Hjälpa en, är att stjälpa en annan eftersom i stort sett alla strävanden handlar om läget relativt andra.

   Att vräka pengar över bidragsparasiter från främmande land, är att sabba för deras landsmän som stannat kvar och försöker bli en tillgång för sina medmänniskor genom flit och kompetens. – De blir akterseglade av parasiterna på hembesök.

   Gillad av 6 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Insikten att hjälp till någon alltid är på någon annans bekostnad, – eftersom alla strävanden handlar om läget relativt andra, – ställer kanske till det för dem som vill utöva godhet för att få känna sig som bra människor.

   Mitt råd till dem är att fokusera på att skapa bättre spelregler som gör att utvecklingen går famlänges. – Det kan aldrig bli fel.

   Gilla

  • Goforitnow18 skriver:

   LJ skriver: ”En lärare som hävdar att evolutionsläran är ”en tro” och att den saknar vetenskapligt stöd…..”

   Visst ”får” man inte kalla evolutionsteorin för en tro. Så är det ju bara! Men man behöver ändå våga granska tankarna som ledde till detta ”förbud”. Man får aldrig komma så långt från det självklara att man slutar tänka själv. Om man inte själv kan kan förklara med viss rimlighet att det gått till som man trott är det faktiskt så att man kan behöva säga att man faktiskt inte var smartare än en femteklassare!

   Om vi lämnar själva evolutionsprocessen i sig och tittar på vad hela tankebyggnaden vilar på är det följande som man behöver ta i beaktning:

   – Naturlig selektion börjar inte förrän livet blivit till! Livets tillkomst är alltså en fråga om chans!

   – Då allt liv bygger på att ha DNA är frågan därför hur livet då kan ha kommit till, för hur stor är chansen att en fungerande protein kan uppstå, låt stå en fungerande cell med en DNA-sträng där alla hundratusentals delar av strängen med EN gång ska finnas på plats och dessutom ska etablera en fungerande metabolism, kan föröka sig etc? Det är flera som räknat på chansen men den hamnar om man är konservativ ändå i klass med 10^80, troligen mer!

   – SLUTSATS: När vi nu vet så mycket mer om cellbiologi än för 150 år sedan då cellen uppfattades som en klump plasma borde vi kunna inse att en sådan typ av chans långt överstiger vår föreställningsförmåga. Saken i sig har heller aldrig kunnat observeras i nutid. Dessutom har ingen människa bara minsta tanke hur detta skulle kunna inträffa.
   På grund av dessa tre saker är det enligt mig fullt rimligt att tala om en evolutionsTRO! Då evolutionskedjan är lika stark som dess svagaste länk (livets tillkomst) måste man alltså betrakta hela tankebygget som en slags tro. Ärligheten kräver att man kan inse och erkänna detta!

   Gilla

 2. MartinA skriver:

  Oook, så massinvandringen skall då bero på att man förstår att människan är ett flockdjur och att tillvarons syfte är att främja sitt eget genetiska material?
  Medan vårt skydd mot denna utveckling då skulle vara de kristna kyrkor i varje andetag främjar massinvandringen och gör gemensam sak med våra nya landsmän mot oss? Som enbart har lojalitet till sin bok och ingen lojalitet till oss svenskar?
  Du, Löfgren, jag hängde inte riktigt med på resonemangen där..

  Var och en bör läsa Richard Dawkins epokgörande popularisering av evolutionsteorin i ”The Selfish Gene”. Förresten, har Löfgren månne blandat ihop ”Hawkins” och ”Dawkins”? Hawkins sysslade ju med fysik medan Dawkins är den som är relevant för evolutionen. Vittnar i sånt fall om att Löfgren enbart har intresse av religiion och bara drar till med något för att främja det intresset.

  Hursomhelst, var och en bör läsa första halvan av The Selfish Gene. Min tro är att Dawkins började få kalla fötter för de logiska konsekvenserna av vad hans sanningssägande faktiskt innebar och la till litet förvirrande komplexitet i senare kapitel.
  http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/pdfs/Richard_Dawkins_The_Selfish_Gene.pdf

  Gillad av 3 personer

 3. V for Vendetta skriver:

  Johan Löfgrens krönika kan inte annat än betraktas som dravel. Att evolutionen inte skulle kunna bevisas är rent nonsens då detta görs kontinuerligt i takt med att man finner rester av utdöda arter. Att evolutionen inte linjärt följer Darwins spår är en annan sak. Påståendet att samhällets goda uppsving står att finna i tron på Gud får ansens revolutionerande. Rom är det största Imperie som existerat och detta helt utan tro på Gud. Där trodde man på flera Gudar och hör och häpna, man hade inte ens en bibel och ännu mindre en koran. Det kan väl knappast undgått någon historieintresserad att medeltiden var ett antal hundra år av mänsklighet där man ägnade stor fägnad åt just Gud och kyrka. Medeltiden heter just medeltiden för att mycket få tankar och upptäckter gjordes under denna tid. Först när Gudstron kulminerat och avklingat har mänskligheten kunna börjat tänka klart igen och det största upptäckterna har kommit under tider då religionen varit underkastad förnuftet.

  Gillad av 6 personer

  • Björn skriver:

   Håller helt med! Uttrycket, som många ”troende” slänger sig med när det krisar; ”ALLT ligger i Guds händer”, skapar inte förutsättning för, utan snarare bromsar, utvecklingen av klara tankegångar och problemlösande, och liknar mer drogmissbrukarens längtan efter att få fly från en jobbig och svårhanterlig verklighet! ”Strutsmentalitet”, typ! Att det INTE FINNS SVAR på alla livets ”gåtor” och på varför det händer så mycket tragiskt runt om i världen, får vi acceptera och leva med, och inte låta oss luras att ta till de ”droger” som religionerna lockar med!!

   Gilla

 4. Pär skriver:

  Att läsa om Kreationismen som ersättare för Darwins evolutionslära känns som att bli förflyttat till en strid mellan bibeltroende och vetenskaplighet – en strid som utspelat sig amerikanska mellanvästern och södern, och nu är över.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kreationism

  Kreationiströrelsen lyckades tidigt få igenom en lag som förbjöd skolor i Tennessee att undervisa i Darwins evolutionslära. En lärare som bröt mot denna lag åtalades och dömdes i en rättegång 1925 i staden Dayton. Rättegången kallades i folkmun för ”aprättegången”. Men officiellt gick den under namnet Scopesrättegången.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Scopesrättegången

  Även i Arkansas införde en liknande lag. Men 1968 föll en dom i Högsta Domstolen. Kreationismen ansågs strida mot grundlagen eftersom den gynnade en bestämd religiös uppfattning. Man fick inte längre förbjuda evolutionsundervisning i skolorna.

  Efter den domen döpte kreationiströrelsen om Kreationismen till ”Intelligent Design”. Och försökte den vägen göra om Kreationismen till vetenskaplighet. Men det handlade i grunden om samma gamla bibeltro.

  Även detta försök att bakvägen jämnställa bibeltro med vetenskaplighet, i skolornas undervisning, misslyckades.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design

  Har vi inte nog med problem i Sverige?
  Skall en förlegad strid även börja infektera och göra saker än värre? Nästa steg kan blir att sharia görs om till vetenskap. Vi måste kunna skilja på religiös tro vetenskap i ömsesidig respekt. Annars riskerar vi hamna i ett moras av sekteristisk elände.

  Gillad av 7 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Pär. Den vetenskapliga poängen i Löfgrens kritik är att evolutionsläran inte är påvisbar genom att upprepa ”experimentet” och få samma resultat.
   I enlighet med nuvarande vetenskapliga doktriner är evolutionsläran alltså på ungefär samma nivå som valfri religiös inriktning, även om jag personligen ser evolutions idén som mer sannolik. Eventuellt får vi svaret på frågan när vi har tagit vårt sista andetag. 😉

   Gillad av 2 personer

   • O. Bergqvist skriver:

    Hans H. Du skriver ”I enlighet med nuvarande vetenskapliga doktriner är evolutionsläran alltså på ungefär samma nivå som valfri religiös inriktning…”.

    Berätta gärna det för astronomer, paleontologer eller geologer. Att det de sysslar med är att jämföra med valfri religiös inriktning. Detta eftersom deras bevisläge inte alltid är det bästa. Och att i osäkerhetens bevissprickor kan i princip vad som helst tillåtas sippra in – för att bli lika giltigt, som stjärnor, galaxer och kontinentalförskjutningar. En något märklig syn på vetenskapen, i mina ögon.

    Apropå ”sista andetaget” och vad som följer efter detta, tänker de flesta tämligen assymetriskt. Det religiösa problemen är alltid efter livet – aldrig före.
    Var var vi alla innan vi föddes? Var fanns vi själva för tusen år sedan, eller en miljon, eller en miljard år sedan? Innan Tellus bildats. Är det skillnad på ”icke varat” före och efter att en uppblossad livsgnista slocknat?

    Att man kan förhålla sig fritt tyckande, lite hur som helst, liknar i hög grad kulturrelativismen. Allting bara flyter. Var och en kan tycka lite hur man vill. Allt är ändå lika mycket värt. Till den dag man själv utsätts för påfrestningar och ”utmaningar” som hotar livet hos mig själv och ens medmänniskor. Plötsligt far värdeneutraliteten ut genom fönstret.

    Kristen på förmiddagen. Muslim på eftermiddagen. Och ateist vid läggdags. Eller alltihop på en och samma gång. Lite som att lyfta sig själv i håret. Kanske en ny form av relativitetsteori

    Gillad av 3 personer

 5. Hosianna skriver:

  Tack, Johan Löfgren, men ”bakom Sveriges uppsving och samhällets goda utveckling” står nog mer den pragmatiska inställningen, att Gud hjälper den som hjälper sig själv – och sin nästa…

  … vilket nu har urartat på ett, för svenska folket, synnerligen ogynnsamt vis, så att vi nu står inför en bisarr verklighet, där den okristliga religionen islam tillåts kontaminera och rasera allt.

  Gillad av 6 personer

 6. Hovs_hällar skriver:

  Uppriktigt sagt förstår jag inte hur DGS kan publicera dravel av den här sorten.

  Skribenten är gravt okunnig om naturvetenskap, och i sin okunnighet gör han svepande uttalanden som är närmast löjeväckande.

  För att kunna underkänna evolutionen tvingas han bortse från enorma mängder fysiska evidens i form av fossila lämningar, som bevisar att det på jorden i hundratals miljoner år funnits en mycket stor mångfald av olika slags organismer. Sammantaget kan man se att de äldsta av dessa var ytterst enkla och successivt tenderade att bli alltmer komplicerade.

  Själva härstammar vi från en sorts primater liknande nutidens schimpanser, och under den senaste miljonen år har det funnits en rad olika mellanformer varav alla utom vi själva så småningom dött ut.

  Det är alltid lika pinsamt när okunnigheten får bre ut sig och ta plats, och jag trodde jag skulle slippa det här på DGS. Är det ett tecken i tiden, besläktat med PK-sektens antivetenskapliga hegemoni?

  Gillad av 7 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Det är väl det som skiljer DGS från MSM. Även lite stolligheter får visas. Dessutom, vi kan kommentera. Jämför med MSM, Fake News och inga kommentarer från läsarna. Kan det bli värre?

   Gillad av 3 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Det mest sublima bevis för Guds existens är förknippat med solipsismen dvs tron att det enda som existerar är den egna upplevelsen som sådan (traditionellt kallat jaget eller medvetandet med dess innehåll) utan några bakomliggande orsaker. Det innebär att när man blundar eller sover så försvinner verkligheten och uppstår sedan plötsligt när man öppnar ögonen. Detta innebär en besvärlig diskontinuitet vilket plågat filosoferna. Det kan endast kan lösas genom att Gud ständigt finns närvarande. Följande två limerickar klargör situationen ( om jag nu minns dem korrekt)

  There was a young man who said God
  must think it´s particularly odd
  if he find that this tree
  will continue to be
  since no one about in the Quod

  och Gud svarade helt följdriktigt:

  Dear Sir
  Yours astonishment odd
  I am always about in the Quod
  and that why the tree
  will continue to be
  since observed
  by
  Yours faithfully,
  God.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   LENNART BENGTSSON — Ditt resonemang bevisar nada, ingenting. De flesta av oss inser att verkligheten existerar oberoende av oss, i annat fall vore det lite svårt att öht kunna hantera våra liv. Men det är också allt.

   Gilla

 8. 5ven55on skriver:

  Bra påpekande. Jag tror att vi, ur ett buddhistiskt perspektiv, kan förstå kristendomen som eternalistisk (eller absolutistisk) och evolutionsläran som nihilistisk. Ingen av dessa extremer är lämpliga. Vi bör gå bortom dem.

  Personligen har jag stor nytta av det evolutionära perspektivet, bl.a. för att förstå hur människan fungerar. Men jag har också stor nytta av andliga traditioner som kristendomen och buddhismen för att bli en lyckligare, bättre (mot mina medmänniskor) och mer välfungerande människa.

  Gilla

 9. Marianne Reichmann skriver:

  Min naturvetenskapligt högt utbildade make fick sej en gång till livs några enkla tankar om makroevolutionens omöjlighet. Det slog ner som en blixt och han sa: ”Hur har jag kunnat undgå att se detta i alla år?” (Hans vetenskapliga karriär hade haft sin peak, annars hade den nog råkat i fara.) I den akademiska världen är evolutionsteorin helig och självklart PK. Vad är alternativet? En Gud att förhålla sig till… hemska tanke?

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   MARIANNE REICHMANN — Snälla du: när jag gick i gymnasiet, vilket var rätt länge sedan, hade jag en biologilärare som var kristen. Han höll vid tillfälle en utläggning om att Bibelns skapelseberättelse egentligen påminde om evolutionen.

   Jorden skapades ur tomheten, och var först tom och öde. Men successivt skapades det olika växter och djur, med tiden allt mera avancerade, och slutligen människan.

   Tar man denna berättelse symboliskt, så stämmer den rätt bra med evolutionen. Ansåg min biologilärare. Och jag gissar att nutidens kristna vanligen ser det så, alltså att man erkänner att evolutionen är en vetenskaplig sanning, och att deras gud är mera som en skapande kraft, som verkar någonstans i bakgrunden utan att synas.

   Problemen uppstår när de kristna blir fundamentalistiska — alltså när de får för sig att Bibeln är en bokstavligt sann utsaga om den fysiska verkligheten.

   Om sådana åsikter sprider sig, får vi ett samhälle som är föga bättre än vad vi kan se i den muslimska världen. Vill vi ha det så?

   Gillad av 4 personer

  • Palle2 skriver:

   Marianne: din mans reaktion var helt sund. Om man sätter sig in i evolutionslärans vetenskapliga svagheter, och i motsats till flera av kommentatorerna härstädes är utrustad med ett visst mått av ödmjukhet och öppenhet, inser man att denna teori är behäftad med fatala svagheter. På svenska kan man med fördel börja nysta ifrån Göran Schmidts olika föredrag, som lätt återfinns på youtube.

   Gillad av 1 person

 10. Leif Nilsson skriver:

  Du skriver: ”Dagens samhällsproblem som DGS dagligen belyser menar jag kan kopplas till evolutionsläran och tillhörande sekularisering”

  Det är en intressant och förmodligen en försummad aspekt av samhällsdebatten, som du lyfter fram.

  Kommunismen och dess ideologiska efterföljare, dagens postmodernism, är båda nihilistiska till sin karaktär, då de menar att vår existens är utan objektiv mening.
  (Nihilism – från latinets nihil; ingenting)

  Som Jordan Peterson skriver i ”12 rules for life”:
  ”It was in the aftermath of God’s death that the great collective horrors of Communism and Fascism sprang forth (as both Dostoevsky and Nietzsche predicted they would).”

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   LEIF NILSSON – Som jag redan påpekat ovan, så verkar de flesta kristna kunna erkänna evolutionens existens som en vetenskaplig sanning, (lika väl som man erkänner att jorden kretsar kring solen och inte tvärtom).

   Däremot kan du ha rätt i att kristendomen spelat ut sin roll som sammanhållande social kraft i samhället.
   Det problemet har jag inget enkelt svar på. Men EN sak vet jag — att man inte kan återupprätta kristendomen genom att förneka vetenskapliga fakta.

   — Eller för den delen genom att fjäska för kristendomens svurna fiender och försöka bli kompis med dem, som Svenska kyrkans ledare gör idag!

   Gillad av 3 personer

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är ingen större skillnad på den kristna, den judiska eller den muslimska guden. Problemet idag är bara en tidsskillnad på några sekler mellan dagens olika grupper. Hade våra kristna förfäder från tidigt 1800-tal eller 1700-tal plötsligt dykt upp från ingenstans hade de säkert haft mer gemensamt med dagens muslimska migranter än med oss. Det är precis detta som är huvudproblemet.
  Liknande problem finns idag mellan (natur)vetenskapligt skolade och de flesta övriga. Har man inte fått lära sig fysik och modern biologi så blir just resultatet det vi ser idag. Kanske man skulle sätta sig ned och försöka förstå hur GPS fungerar eller varför man kan ta foton med en mobilkamera eller varför alltid den svenska elen är tillförlitlig. Får miljöpartiet fortsätta att härja så kommer mycket oförutsett att hända som till exempel att växelströmmen börjar spela spratt. Detta kan också vara bra att fundera över.

  Gilla

 12. Håkan skriver:

  En redaktionell miss tror jag, fyra dagar för sent publicerad…
  …men lika bra egentligen för det hade varit ett dåligt skämt då också…

  Gilla

 13. lendon skriver:

  Tja, antagligen vill DGS få in en motvallsartikel då och då.
  Alltså: Ja, Darwins lära är en teori, inte fullt prövbar. Popper har i strikt mening belyst dess problem vetenskapsteoretiskt. Än sen, det är den bästa och helt dominerande teorin bland biologer, geologer, embryologer osv för att det inte finns ngn konkurrerande teori att luta sig mot i vetenskapssamhället. Det går att tänka sig att det kommer en ännu bättre teori framöver, såklart.

  Artikelförfattaren är fången i det som kan benämna som naivistisk realism. Det vill säga att han skiljer inte på verkligheten i sig och så som han vill att den skall vara. En intellektuell barnsjukdom som i detta fall förmedlar en ouppgjord barnatro.

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Det där med ”barnatro” visar hur potentiellt farlig, och ibland förödande, tidig ”hjärntvätt” kan vara…

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Skulle dagens ateistiska, verklighetsförnekande PK-genushjärntvätt vara mindre farlig än t ex genomsnittlig svensk kristen skapelsetro och söndagsskola? Är dagens PK-ister dugliga till något annat överhuvudtaget än till ett liv som ryggradslösa, medbräkande löneslavar åt dagens självgoda härskarklass och trälande sexleksaker åt nästa skäggiga härskarklass?

    Vad man än fyller eller låter bli att fylla barns medvetande med och hur man än fostrar eller låter bli att fostra dem, så kommer det att påverka dem och deras livsmöjligheter. Jag tror att om 20 år kommer dagens svenska PK-barn att ha mycket sämre livschanser än om de skulle ha fostrats av troende, ryggradsförsedda anti-PK-kristna. Bättre en Moses i handen än tio Wolodarski på TV!

    Gillad av 4 personer

   • Björn skriver:

    Själv ogillar jag ALLA extremister, på vilken ytterkant de än må befinna sig! Lagom är bäst! Att jag som ateist ”automatiskt” skulle vara ”ryggradslös”, håller jag inte med om! Snarare tvärt om! Självinsikt och ”ärlig” respekt för andra, kan inte fostras fram med tvång och bibelläsning, utan utvecklas endast i en fri och otvungen tankemiljö! Och i samspelet med andra människor! Att man senare under livet ändå utvecklar vissa ”fördomar”, beror på vilka erfarenheter man tvingats samla på sig!

    Gilla

 14. Mission och krockar skriver:

  Experiment är endast en del av vetenskapen. Exempelvis har Astronomer och Geologer klara problem att experimentera med både universum och olika tidsåldrar.

  Till denna svårighet hör även att lägga pussel över artutvecklingen genom eoner av tid. Samma problem som alla historiker står inför när de vill blottlägga olika skeenden. Men genetiken tillhör numera en av de bästa verktygen för analys av artutveckling, där förr endast fossila rester fanns att tillgå. Vi bär alla vår evolution med oss i generna. Bristen på experimentmöjligheter gör inte dessa forskningsämnen mindre vetenskapliga.

  Vetenskap har heller aldrig velat hävdat att den skulle utgöra en ersättare för trossystem. Här tycket jag själv att Richard Dawkins går alldeles för långt. Inget blir bättre av att slita ut tron ur människors bröst. Den ”vetenskapliga missionen” skjuter sig lätt i foten.

  Som varelse tvingas människan alltid förhålla sig till död, moral och etik. Njuta av de sköna konsterna har mycket lite med vetenskap att göra. Eller att hantera mänskliga förluster av nära och kära. Problem uppstår däremot om en expansiv mission krockar med en annan expansiv. Eller en mer mjuk sådana.

  Vi får inte glömma av att emotioner även finns inom djurriket. Och moral verksam inom andra arten. Moral är inte unikt kopplat till djurarten homo sapiens. Det finns heller inget absolut samband mellan religion och etik. Även ateister följer oskrivna kulturella och biologiska regler.

  Dessutom är de politiskt korrekta i påfallande hög grad just ovetenskapliga. Beroende på att ideologier aldrig har varit särskilt öppna och följsamma gentemot vetenskapen.

  Gillad av 6 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   MISSION OCH KROCKAR – Bra synpunkter. Tilläggas kan att människan verkar ha ett starkt behov av någon slags existentiell förklaring på verkligheten, något som ger livet en högre mening och dessutom fungerar som sammanhållande kraft.

   Kristendomen har, i brist på bättre, fått spela rollen av världs-förklarare. Här kunde man få sig förklarat de stora frågorna, som ”Vad kommer vi ifrån?” — ”Vart är vi på väg?”
   Dessa ambitioner blev ett hinder när den vetenskapliga revolutionen började ersätta Bibelns svar med rationella förklaringar.

   Inget hindrar den som vill från att ändå tro på det kristna gudsbegreppet, alltså ha en personlig gud. Men denna gudoms auktoritet har urholkats av vetenskapen, som visat sig ha långt bättre svar på egentligen allt materiellt som den gett sig på.

   Det vore nog bättre för de troende om de helt enkelt koncentrerade sig på att se sin gud som en personlig rent andlig vägledare, och överlät den materiella världen åt vetenskapen.
   Bäst så för alla parter.

   Gillad av 3 personer

 15. Jens Christer Lassen skriver:

  Darwin var sannolikt troende kristen. Hans tankar är nog bättre uttolkade av Pjotr Kropotkin och Frans de Waal än av Herbert Spencer och Richard Dawkins – för den som orkar läsa på! Hawkins blir, som förnekare av en möjlig andlig värld, den udda av de tre.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   JENS CHRISTER LASSEN – Darwin var under sina senare år närmast agnostiker. Troende var han däremot inte, till sin hustrus stora sorg.

   Gillad av 1 person

 16. Die Welt skriver:

  visst kan det vara så. Några eller många har försökt säga till mig att evolutionen är det rätt, jag har inte fått bevis eller blivit bevisad, att jag tror på något behöver ju inte betyda att det inte finns, att någon säger evolution precis som man säger undergång eller en god framtid, betyder inte att det är sant. Men visst är det så att vi låtit en tro bli livlös och tillåter andra tro be etc.

  Gilla

 17. uppstigersolen skriver:

  OK, vi kan inte återskapa jorden och evolutionen är en bra gissning. Men det är den bästa gissning vi har. Dessutom stöds den av att vi hittar fossil då och då. Några människor tror på en Gud och kallar den lite olika. Men läser man Bibeln, Koranen eller andra böcker som de religiösa tror på så ser man ju att det är tidsdokument. Vore Gud allvetande så hade vi ju kunnat hitta såväl mobiltelefoner som satelliter i heliga skrifter. De kristna vi har här som är bibeltrogna har jag inga större problem med, de är rätt oförargliga. Värre är det med muslimer. De vill att vi ska rätta oss efter deras gamla bok. Gör vi inte det så tycker många av dem att vi inte förtjänar att leva. Vilka idiotier.

  Gillad av 2 personer

 18. Sixten Johansson skriver:

  Evolutionsläran har nog minskat antalet bibeltroende. Det bidrar då till sekulariseringen, som i sin tur försvagar samhällets förmåga att samlas inför existentiella hot. Även en lågpannad religion som islam ger större kollektiv överlevnadsförmåga än de religionssurrogat som nu predikas av präster, journalister, politiker, akademiker och andra elitistiska narcissister, hur rationellt och högbrynt deras dogmer än utbroderas.

  Men avsaknaden av ett upplyftande andligt eller religiöst pelarvalv är bara den översta delen av samhällsproblemet. Att i dag börja backa tillbaka till bibeltro är omöjligt och skulle inte heller hjälpa, därför att de andra grundvalarna för personlig mognad och ett gott samhälle har samtidigt också vittrat sönder.

  Människans behov av helighet, vördnad, ödmjukhet, moral, myter, riter och gudar kan förklaras helt rationellt. Kristendomen skulle också kunna reformeras och bli allt mer personlig, förenlig med tankar som att Gud = Livet = Naturen och Evolutionen, även med idéer om karma och reinkarnation på individens andliga väg ”uppåt”.

  I vår tid är det svårt att diskutera vetenskap kontra religion, därför att de har lagts i olika fack och mellan dem gapar nu ett tomrum, som skulle behöva fyllas med kunskap och sunt förnuft. I detta centrala tomrum svävar jaget, viet och verkligheten. Jag- och vi-medvetandets evolution och bristande verklighetskontakt kan förklara dagens kollektivpsykotiska elitistiska narcissism, som håller på att bryta ner vår civilisation.

  Gillad av 2 personer

 19. Lars skriver:

  Evolutionsläran är en teori ur vilken man kan generera hypoteser och som bekant uppstod den när Darwin besökte Galapagos och upptäckte att de isolerade öarna hade genererat anpassning av arter som skilde sig från vad man annars kunde iakttaga. Man kan också säga att de som bibeln är metafysik, men utan den religiösa komponenten där människor förnekar att bibeln och Gud skapats av människor, inte tvärtom.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Så kopplar man till samhället och sökande efter sanning så är det som kännetecknar Sverige förnekande av sanning och därmed närmast religiöst. PK kan kopplas till religion, inte till Darwin. Att människor sedan måste förlita sig på indirekt kunskap (skolor och media) och inte enbart direkt kunskap är ett faktum och det skapar krav på kunskapsinstitutioner och media att de borde vara (är inte) logiskt, teoretiskt, empiriskt korrekta, med åtföljande brasklapp att det är vad vi tror oss veta idag.

   Gillad av 1 person

 20. Bergfast skriver:

  Albert Einstein då? Gud spelar inte tärning med universum därför fick AE lägga till den universella konstanten Lambda till sin ekvation. Kvantmekaniken fick honom att förstå men detta ändrade nog inte hans Gudstro då han sade ”det är oklokt att inte tro”.
  Det finns väl egentligen ingen motsättning mellan tro och vetenskap i nutid. Det finns tiotusentals hyperintelligenta teoretiska fysiker som är är troende och kristna, judar och muslimer.

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   I Wikipedia finns en utförlig artikel: ”Religious and philosophical views of Albert Einstein”. Enligt den uttryckte han egentligen inte Gudstro, utan en vördnad inför naturens oerhörda komplexitet i förhållande till människans begränsade kapacitet att utforska och förstå den.

   Det är fruktansvärt asymmetriskt och missvisande att jämföra mångtusenåriga föreställningar och skrifter med nutida, föränderliga naturvetenskapliga rön. Om en symmetri kunde åstadkommas, så att båda uppdaterades jämsides och förklarades med sunt förnuft, liknelser och vardagsspråk, då skulle de gott kunna stå sida vid sida och inte utesluta varandra. Men ett sådant arbete kan inte utföras vare sig med bokstavstro och dogmer eller med vetenskapligt fikonspråk och matematiska formler.

   Gilla

 21. dolf skriver:

  Det finns absolut problem med evolutionsteorin såsom den lärs ut.
  Men det finns också ett stort problem i debatten om evolutionsteorin. Den har en tendens att utkristalliseras i kreations kontra evolution. Vilket är en falsk dikotomi.
  Tänk tanken att en framtida robotras hittar fossil av tidig elektronik och tidigare datorer. De kan klart se att det förekommit en typ av evolution. Men betyder det att Robot-Darwins teori om att datorernas anpassning där den bäst anpassade datorn överlever är sann?
  På ett sätt ja, men på ett annat nej. För visst förekommer det en elektronisk evolution, men den drivs inte av slumpen eller rent mekanistiskt. Den drivs av ingenjörer.
  Jag är inte skeptisk till biologisk evolution per se, men jag köper inte att den är deterministiskt blind. Därmed inte sagt att jag ställer upp på abrahamistiska religioners världsbild.

  Gilla

 22. olle reimers skriver:

  Jag har lite svårt att hänga med i artikelförfattarens tankegång.

  Jorden har funnits i 10 miljarder år och människan i hundratusen; d.v.s. 0.0001 % av den tiden. Det är långt ifrån osannolikt att jorden, precis som den gjort förut , drabbas av någon geologisk utveckling under de kommande 0.0002 % en av den tid som återstår inna jorden blir en röd stjärna, som gör att mänskligheten utplånas helt.

  Att vi som människor har fått en hjärna som tillåtit pss att fundera över tillvarons mysterier innebär inte att det finns några vetenskapliga bevis för att vi kan lösa dem.

  När det gäller Gud kontra utvecklingsläran kan vi bara konstatera att vi inte vet någonting om Gud före c:a 3 000 år f.k. Däremot har vi lärt oss lite om vad som har hänt med klotet vi bor på.

  Det vore lite väl anspråksfullt om vi vill göra gällande att det finns något svar på vad Gud (vilken av dem förresten?) vill med utvecklingen av vår planet; med hänsyn till vad vi faktiskt redan vet. Den viktigaste kunskapen är att vi vet väldigt lite; förmodligen mindre än 0.00001 % av det som finns att veta. Projicerar vi vår kunskapsmassa på den framtida utvecklingen vill jag påstå att inget procenttal är för litet.

  Gud är en mänsklig skapelse med många facetter. Förmodligen är den skapelsen oundgänglig för att vi inte ska bli galna inför det faktum att det är så lite vi vet. Ibland blir Gud en symbol för ödmjukhet ooch ibland för oändlig arrogans. Det visar mer om vad det är att vara människa än mycket annat!

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Håller med. (Vet du hur man bär sig åt för att ”lika”? Jag kommer till någon slags Login och där fastnar jag)

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag loggade in på Word Press och sedan har allt fungerat smärtfritt. Men tack för kommentaren!

    Gilla

  • Björn skriver:

   Personligen tycker jag att det går alldeles utmärkt att leva ett ”fullvärdigt” liv, UTAN att vara en ”sökare”! ”Sånt där” är bara energislukande, förvirrande och på sikt skadligt för den mentala hälsan!!

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Vi har (tyvärr) blivit utrustade med en hjärna som tillåter oss att reflektera på det som ligger utanför oss själva. Vad vi kanske inte förstått är att den inte har kapaciteten att ge oss alla svar.
    För att vi ändå ska få en rationell förklaring som passar vårt begränsade förstånd skapar vi varelser som svarar på frågorna åt oss!

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Jag vill komplettera Olles fina svar med att en bra gudstro är ett av skydden mot att bli galen, därför att jaget / egot annars tenderar att bli så uppblåst att det tror sig vara en gud. Just detta har genererat dagens narcissistiska, sociopatiska elitskikt.

    Om vi tänker oss fyra brunnsringar ovanpå varandra, så är religionen den översta. Understa ringen är kroppen, biologin och sund, realistisk introspektion. Nästa ring är den fysiska miljöns krav och arbetet för överlevnad och försörjning. Tredje ringen är familjen och den samhälleliga gemenskapen. Jaget svävar där i mitten och behåller sin realitetskontakt och tillräcklig ödmjukhet inför sin egen litenhet och livets storhet. Det mesta internaliserar man och tre ringar kan räcka för att hålla en sociomentalt frisk, precis som i Björns fall.

    Men när ringarna vittrar sönder förblir jaget / egot infantilt och egocentriskt och upphöjer sig liksom ovanför alla andra och självbilden sväller sjukligt. Jaget speglar sig och söker oupphörlig bekräftelse hos andra, lika narcissistiska och megalomana jag. Just en sådan psykosocial sjukdomsutveckling har nu drabbat västländerna och hotar hela den gemensamt uppbyggda civilisationen.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Tack för komplimangen, Sixten; men det var tack vare din beskrivning det blev mer konkret!

    Gilla

   • Björn skriver:

    Vad jag menar är, om man nu inte förväntar sig, eller har behov av, att finna ”svar” på vissa ”frågor”, så varför då lägga energi och tankemöda på dessa över huvud taget! Man har faktiskt ett eget val där, såvida man inte redan som liten blivit itutat att man MÅSTE, för att va nåt ”högre/större” till lags! Det finns många tragiska fall bland de senare, bl.a med uppblåsta narcissister som tror sig ha uppnått ”en högre nivå av visdom”, men som sen snärjt in sig själva i sina egna tankegångar, och blivit galna…

    Gilla

 23. JL skriver:

  DGS goes postmodernistisk normkritik. Alla har vi rätt till våra egna fakta och sanningar. Viktigt stå upp för alla åsikters lika värde

  Gilla

 24. Apg17 skriver:

  Det brukar talas om en konfessionslös skola. Vad som menas är en religionslös skola. Ty naturalism med dess ideologiska parhästar ateism och makroevolution är i sanning en konfession. En trosbekännelse till nihilism, egenkärlek och bedrägeri.

  Måhända kommer Sveriges alla skolor nu stängas (förbud mot konfessionella skolor). Eller ska staten bestämma vad som är sant och falskt, inte bara på twitter och facebook? Vem vågar lita på att etablissemanget, som påstår att deras rationalitet och värdegrund utvecklats från apor, har någon bäring i frågan?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.