Hur spelet spelas – mina sociologiska fantasier kring exemplet Naturskyddsföreningen plus bonusmaterial

Patrik Engellau

Politikerväldet stödjer sig på sin organisatoriska apparat, det vill säga myndigheter och andra slags intressen inom det välfärdsindustriella komplexet. Denna organisatoriska apparat består av anslagsfinansierade organisationer. Anslagsfinansierade organisationer har, som jag tjatat om till leda, en enda urdrift, nämligen att maximera sin omsättning, alltså sin budget. Företag maximerar vinsten, anslagsfinansierade organisationer maximerar omsättning. Glöm aldrig det. Det är en järnlag.

Man måste också förstå att politikerväldets organisatoriska apparat visserligen på kort sikt är specialiserad, exempelvis att Migrationsverket är specialiserat på migrationsfrågor och Sida specialiserat på u-landsbistånd. Men på lite längre sikt är organisationssystemet synnerligen flexibelt. På lite längre sikt kan de ägna sig åt vad som helst som gör det möjligt för systemet att maximera omsättningen. På längre sikt är det allätare.

Ursprungligen – vid demokratins genombrott – sysslade apparaten mest med traditionell statsförvaltning, det vill säga infrastruktur, försvar och polis och sådant. Sedan muterade denna apparat till välfärdsproducent. Det välfärdsindustriella komplexet är numera den dominerande delen av det offentliga, men vid sidan därom har, under de senaste decennierna, ett nytt och synnerligen rikt verksamhetsområde för politiken öppnat sig, nämligen allt som har med miljön att göra.

Varför är miljöfrågan så lockande för politiker? Jo, för att den kan ge politikerna hur mycket makt som helst om bara skattebetalarna accepterar tanken är jorden är hotad av undergång och att enda chansen att rädda jorden är att politikerna får makt att göra precis vad som helst för att rädda mänskligheten från ragnarök. Samt att politiker och miljöaktivister på vägen till total makt kan ha det rätt trevligt på skattebetalarnas bekostnad, till exempel åka till spännande miljökonferenser på olika exotiska ställen eller kanske bara att ha ett trevligt jobb med hygglig lön och kul arbetsuppgifter i snygga lokaler i centrala Stockholm eller någon annan bra ort. Föreställningen om jordens undergång genom av människorna skapad uppvärmning skapar fördelaktiga livsvillkor för teorins prästerskap. Och ju större budgetar desto fördelaktigare livsvillkor.

Hur ska då miljöintresserade politiker göra för att skapa det allmänna samhällsengagemang för saken som krävs för att de ska få större budgetar? Vi lever trots allt i en demokrati. Om folket inte tror på miljöhoten, till exempel klimathotet, så går det inte att göda de apparater som sysslar med frågan.

Här, tror jag, ser vi ursprunget till en av de senaste årtiondenas stora innovationer i de västerländska demokratierna, nämligen framväxten av så kallade non-governmental organizations, NGOs eller icke-statliga organisationer. Det handlar om att staten betalar aktivister för att driva teser som stärker olika politikers specialintressen, till exempel miljön. (Detta gäller även för andra specialintressen, till exempel den feministiska utrikespolitiken och mångkulturalismen, som också hävdas med enfas av olika statsunderstödda NGOs.)

Naturskyddsföreningen bildades år 1909 av ett antal svenska naturintresserade akademiker. Föreningen var helt och hållet en produkt av det civila samhället och hade inget med staten att göra. Idag står staten för inte fullt hälften av Naturskyddsföreningens omsättning. Bidragen kommer från Sida, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Postkodslotteriet, EU med flera.

Vad är det som staten köper för pengarna? (Låtsas inte att staten ger bort pengar utan att hoppas att få någonting tillbaka. Vartenda välfärdsbidrag handlar i sista hand om att framstå som god och därför att få röster så att de ansvariga politikerna kan sitta kvar vid eller kanske erövra de eftertraktade positionerna.) Jag tror att det underförstådda kontraktet mellan Naturskyddsföreningen och staten, representerad av exempelvis Naturvårdsverket, ser ut så här:

§ 1. Naturvårdsverket, som vill väcka folkligt engagemang för sin verksamhet och därmed kunna öka sin budget, sluter härmed detta avtal med Naturskyddsföreningen.

§ 2. Avtalet innebär att Naturvårdsverket och dess statliga systerorganisationer ska finansiera en ökande del av Naturskyddsföreningens utgifter för att Naturskyddsföreningen genom olika slags aktivism ska främja Naturvårdsverkets sak.

§ 3. Naturskyddsföreningen ska främja Naturvårdsverkets sak genom att på ett trovärdigt sätt arbeta för att övertyga allmänheten att jorden håller på att gå under på grund av olika miljöhot. Naturskyddsföreningen ska kritisera den svenska staten för att den inte satsar tillräckligt med resurser på miljöåtgärder. De satsningar som Naturskyddsföreningen kräver ska vara sådana som motiverar ökade anslag åt Naturvårdsverket.

Men vänta, kanske har miljöaktivisterna rätt i sina förmodanden om jordens undergång. Det vet ingen även om aktivisterna försöker övertyga folk om att en slutgiltig sanning har etablerats. Men miljöaktivisterna vill inte diskutera den frågan. De avfärdar frågan med ett resonemang om att världen måste handla som om det värsta var på väg att hända för att minimera risken för att det värsta ska hända. Men om allt ska satsas på att minimera alla tänkbara mer eller mindre sannolika risker av den typ som katastroffilmer från Hollywood kan tänka ut så blir livet outhärdligt för alla andra än dem som surfar på de olika katastrofscenarierna. Historien visar för övrigt att de av många förväntade undergångarna inte inträffar, se exempelvis på rädslan för skogsdöd, överbefolkning, ozonhålet och uttömningen av jordens naturtillgångar inklusive peak oil.

Bonusmaterial

Det här har inte med ämnet att göra, men jag vill ändå dela med mig av informationen. I kommentarerna på den här sajten påstås ibland att sajten vore ett tillhåll för vita, manliga pensionärer. Inget fel på det. Jag är själv vit, manlig pensionär. Men rätt ska vara rätt.

Internetundersökningssajten SimilarWeb ger besked (man måste vara inloggad för att studera fakta). Visserligen är 63 procent av läsarna män och 37 procent kvinnor (SimilarWeb verkar inte känna till att det finns många fler kön), men åldersfördelningen ser ut så här:

79 reaktioner på ”Hur spelet spelas – mina sociologiska fantasier kring exemplet Naturskyddsföreningen plus bonusmaterial

 1. Bo Svensson skriver:

  Den där konkurrensen mellan skattefinansierade tjänster om de begränsade resurserna kommer ju alltid att finnas. – Den ideala ordningen är att de vädjar direkt till skattebetalarna om tilldelning och därmed tvingas offentligt med rediga argument beskriva varför de skall ha pengar och vad de använder dem till. – Pigga journalister som kollar hur resurserna används och håller oss informerade hör också till denna ideala ordning.

  Alltså: Direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Gillad av 5 people

  • Anders Svensson skriver:

   Det finns i princip inget i samhället som behöver finansieras med skattemedel. De som tror det lider brist på fantasi.

   Ett klassiskt exempel är: Vems ska bygga vägarna? Om vägarna i Sverige vore helt privata skulle kostnaden för bilisterna att åka på dem idag vara minst 50 % lägre än vad det kostar att åka på dem idag om man tar hänsyn till alla skatter som bilismen betalar in till staten.

   Jag skulle kunna gå igenom område efter område och förklara hur det kan ordnas privat, men det finns inte utrymme för det. Jag kan säga en sak. Det är lättare att rösta med sin plånbok för bättre förhållanden, än att rösta på en politiker för bättre förhållanden.

   Det finns faktiskt en fundamental skillnad mellan privata företag och det politiska etablissemanget (även om vänsterfolk inte tror på det – trots att de ständigt misslyckas med att bevisa motsatsen). Företag går under om de inte har nöjda kunder medan det politiska etablissemanget inte gör det. De sistnämnda kommer tvärtom att stjäla ännu mer pengar av er desto sämre de presterar.

   Gillad av 6 people

   • Bo Svensson skriver:

    Jag har ägnat en del tankemöda åt hur man minimerar skattetrycket men är ingen fanatiker. – Man måste erkänna att vi är flockvarelser och det är helt i sin ordning att kräva och avkrävas uppslutning för gemensamma strävanden.

    Gillad av 1 person

   • Die Welt skriver:

    Företag går under om de inte har nöjda kunder medan det politiska etablissemanget inte gör det. De sistnämnda kommer tvärtom att stjäla ännu mer pengar av er desto sämre de presterar. håller med dig i delar, osäker på om vi skall ha företag som skolor, som det ser ut med div i dag, säger jag nej, eftersom det saknas insyn och förståelse vad vissa skolor gör och skadar samhället i stort

    Gilla

 2. Björn G skriver:

  Spelet spelas genom politikerväldets organisatoriska apparat SAMT de utvalda spelarna.

  Petra Rinman (t.f. enhetschef på Socialstyrelsen, kunskapscenter för ensamkommande barn, som regeringen lät inrätta för ett år sedan) är sannolikt ganska representativ för spelarna i Myndighetssverige.

  Hennes Facebooksida uppges visa att hon gillar Feministiskt initiativ, Nationella sekretariatet för genusforskning, Ship to Gaza-Sweden, vänstergruppen We resist och gruppen ”Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack”.
  Att chefen gillar Feministiskt initiativ, ett parti som inte tror på ett samhälle som bestraffar brottslighet, kan vara en förklaring till att informationsbroschyren ”Information till dig som är gift med ett barn”, från rubriksättning till språk, blev som den blev.

  Det ovan beskrivna vansinnet är ett utmärkt exempel på mångkulturalism (innebärande särskilda regler och lagar för minoritetsgrupper).
  Synen på alla kulturer såsom varande ”lika mycket värda” leder till att Sverige erkänner barnäktenskap, även om det i den politiska retoriken ofta låter annorlunda.

  Den infantila naiviteten är institutionaliserad i Sverige.

  Gillad av 13 people

  • Bo Adolfsson skriver:

   Den politiker som anslog pengarna till broschyren var den dåvarannde barn- och äldreministern Åsa Regnér (s). Hon är en typisk representant för det ryggkliarsystem som Patrik beskriver.
   Hon var chef för ”NGO”-föreningen RFSU innan hon blev minister. Hon gick alltså från en förening som göds av våra skattepengar till en post som fördelar våra skattepengar till denna förening. Smart uttänkt va!
   Nu undgick hon den senaste tidens skitstorm genom att regeringen med våra skattepengar köpt en FN-post åt henne.
   Samtidigt smet hon ifrån sitt ansvar för nedskärningarna för de svagaste i samhäälet, t ex de med personlig assistent.
   Hur kan hon se sig i spegeln? Enkelt! Socialister kan aldrig skämmas.

   Gillad av 7 people

   • Jan Bengtsson skriver:

    HEN belönades med ett glassigt välbetalt FN-jobb…
    Som Sverige KÖPT, genom generösa bidrag till FN…

    Gilla

 3. brrr skriver:

  Jag konstaterar att livsbejakande människor -från ”höger” till ”vänster”- bygger framtid och sammanhållning, medan ”frihetliga” liberaler -från ”höger” till ”vänster”- river ner och slår sönder.

  Sprid och dela nedanstående länkar överallt till allt och alla, printa på neonfärgat papper och sätt upp på offentliga anslagstavlor!

  Sprid på alla sätt!

  https://m.youtube.com/user/ThisisEuropa

  https://thisiseuropa.net

  Gillad av 5 people

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Det kommer alltid finnas människor som vill bestämma över hur andra skall leva sina liv. Blir man inte politiker så är en karriärväg att tillhöra ett prästerskap. Strävan är att framstå som ett aktat prästerskap och bli försörjda av folket för sin visdom.

  När vetenskapliga framsteg har eroderat den kristna tron och gjort det kristna prästerskapet mindre relevant har en ny tro etablerats i västerlandet, tron på att människan förstör klimatet genom sitt sätt att leva, vilket drar till sig ett nytt prästerskap.

  I folkgrupper med andra religioner, vars prästerskap fortfarande har stort inflytande över hur människor skall leva sina liv, har behovet av ett ny tro ännu inte infunnit sig.

  Gillad av 2 people

  • Hovs_hällar skriver:

   GÖRAN FREDRIKSSON — Nejvisst, kanske vore det bättre om vi alla konverterade till islam. Problemet med oss är att vi tänker för mycket, istället borde vi lära oss koranen utantill. Så har vi nå’t att göra…

   Gillad av 2 people

 5. Johan skriver:

  PATRIK…70% av dina läsare är under 55 år. Det överraskande mig stort.
  Bådar gott för framtiden. Sköt din hälsa. 90% av dina läsare är yngre än du. Du kan ju få ett rejält eftermäle…En 50 år yngre läsare kan komma ihåg dig i 70 år till. Inte illa!!!

  Gillad av 8 people

  • Die Welt skriver:

   javisst kan det överraska, fast det är först när läsarna tar åt sig budskapet, förmedlar och verkar i riktning för Sverige, då kan jag hålla med lite mer

   Gilla

 6. Rikard skriver:

  Hej.

  Kan det vara så att själva statsskicket är problemet?

  Kan man i så fall lösa det genom att rösta?

  Var det via val man blev av med exempelvis Honecker, eller Egon Krenz?

  ”Inget problem av betydelse kan lösas utan vårt partis handlingskraftiga politisk-ideologiska och organisatoriska arbete. Det finns inget alternativ till vårt partis växande roll i samhället.”

  Vilket parti och land kan det gälla, månntro?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 people

 7. Henrik Mahlberg skriver:

  Mycket bra text, själv är jag helt övertygad om det här. Jag antar att det gick marschorder från Naturvårdsverket när ”folkupproret” för att stoppa kalkbrytningsprojektet i Ojnarskogen drog igång. Det finns en mycket otrevlig symbios mellan NGO och särskilt Naturvårdsverket.

  Gillad av 2 people

  • Hovs_hällar skriver:

   HENRIK MAHLBERG — Jag råkar ha släktingar som hör till de drivande i den fråga du nämner, och kan bara känna tacksamhet över att det finns personer som orkar stå upp för miljöhänsyn här i landet.
   Men ju fler övertaliga individer från MENA-området som kommer hit och ska dela på kakan, desto svårare blir det att ta miljöhänsyn — på grund av befolkningstrycket.

   Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Nog blir det miljöslitage…

    Vattenförsörjning avlopp och sophantering!

    Dubblerar vi befolkningen sitter vi illa till,
    vi har allt mindre mat när den goda åkerjorden bebyggs,
    och blir ännu mer beroende av import!

    Gilla

 8. A skriver:

  Mycket bra text PE. På pricken. Ett utbildningsmaterial. Det finns hur många exempel som helst på skådespelet. Sju partier som egetligen är ett. Media som låtsas granska makten. Debatter där båda sidor tycker lika. Men arga förståss. Och allt utspelas mitt framför våra ögon. Förbluffande. Men det kommer inte att gå. Lika säkert som att solen går upp.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 9. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Klimathotet det sekulära samhällets nya ”religion”.

  Att få en hel befolkning att tro på något gudomligt eller att påvisa sin kompetens att förhindra ett större hot kan ge möjlighet att skapa olika organisationer som har förmåga att vara förmedlare och därmed frälsa en hel population.
  Att ha förmågan att skapa olika organisationer endast på tro utan att ha vetenskapliga belägg för sina påståenden och med hot eller löften dupera en hel befolkning ger både makt och ”klirr i kassan” om projektet lyckas.

  Gillad av 1 person

 10. Ff skriver:

  Jag fick ett tips från en läsare som själv invandrat från ett land i Afrika för decennier sedan och som var irriterad över att landsmän som kommit för lika länge sedan kräver och får tolk. Hennes fråga var varför i hela friden då? Hur främjar det integrationen om man inte tvingas använda svenska? Sedan blev materialet liggande på grund av vintern.

  Jag trodde som många av oss att tolk, det är något man bekostar själv när man genomgått SFI och varit i landet ett par år. Men glömde att det är Sverige vi pratar om. Landet med oändliga rättigheter.
  https://uvell.se/

  Rätt till tolk är för livstid, enligt våra lagar.

  Gillad av 4 people

 11. Enough skriver:

  Att vi inom en snar framtid kommer att ha ont om ”resurser” (pengar/skattepengar) att spendera, torde inte vara en Einstein. Det betyder att osthyveln kommer fram, och de allt fler som vill ha och njuta av kakan, som andra producerar, kommer att få allt mindre.

  Löfvens mantra om att ”landet ska hålla ihop”, på gammalt klassiskt socialdemokratiskt maner, är en naiv illusion, istället är socialgrupp 5 och 6 på väg att etableras, med det huvudlöst managerade migrantströmmen. De flesta av ”pensionsräddarna” är chanslösa på vår avancerade arbetsmarknad, det visste jag och många andra innan de tilläts att välla in, nu står vi inför fakta.

  De offentligt finansierade verksamheterna ( vuxen-dagis), kan aldrig växa mer än den hand som föder dom….

  Gillad av 4 people

  • Die Welt skriver:

   Diskuterade just detta med en kompis i går, en utav tänkarna. Jag sa, det är ju så att det kommer hit folk från andra länder, vilket kan synas bra – om vi får folk i produktion och inte kronan gröps ur. För det är ju ändå så att vi lever utav att producera ngt som ngn annan köper, tänkte ännu mer på det i dag, ser inte så många producenter längre, mest ha konsumenter och skall be om att få konsumenter och måste ha konsumenter, visst det byggs hus etc, men åter igen, det är ingen verksamhet – produktion, det blir lite som de ev grottor vi bodde i som för eller senare blev överfyllda eller att man dog utav att man inte fick in mat i den mängd man behövde, eller att de som var hungriga attackerade andra, vilket förenklas kan vara det som sker i dag

   Gilla

 12. Jörgen Bergmark skriver:

  Ett bra exempel på detta och även ett exempel på ”Deep state” är när Naturvårdsverket betalade advokatkostnader för olika aktivistgrupper som processade mot Naturvårdsverkets beslut om vargjakt som riksdagen hade bestämt.

  Gilla

 13. Hovs_hällar skriver:

  Jaha, den gamla käpphästen igen. Naturskyddsföreningen tycker jag var ett illa valt exempel, då jag råkar vara miljöintresserad själv.

  En gång i tiden tyckte jag Miljöpartiet var en frisk fläkt i politiken, innan det blev klart att de egentligen var en samlingsplats för tokvänstern.
  Jag anser att jorden är gravt överbefolkad, och att det behövs en medvetenhet om vilka farliga konsekvenser denna överbefolkning har.

  I det välorganiserade landet Kina finns det lyckligtvis en medvetenhet om detta, men i övriga världen verkar man vara blind och döv för hur verkligheten ser ut. Här i Sverige kan politiker enfaldigt glädjestrålande rapportera att ”vi” nu blivit tio miljoner svenskar.

  Statistiken visar att detta INTE stämmer. Det finns tio miljoner personer i Sverige, men en stor del av dessa är inte etniska svenskar. Utan asylinvandringen skulle vår befolkning ha varit i stort sett konstant, men nu har vi ”berikats” med ett par miljoner asylinvandrare från huvudsakligen främmande kulturer, som ofta har obefintligt humankapital och utgör en gigantisk ekonomisk och kulturell belastning för oss.

  De som kommit hit är sådana som utgör överskottsbefolkningen från MENA-området, sådana som deras ursprungsländer inte kan försörja och som alls inte borde ha fötts om dessa länder vore funktionsdugliga.

  Men där ligger problemet. Just de fattigaste och mest kaotiska länderna har en vettlöst galopperande befolkningstillväxt! Och därifrån söker sig ett lämmeltåg av övertaliga individer till Sverige, landet som är en enda stor j-la bankomat i deras ögon.

  Gillad av 5 people

 14. svenne skriver:

  ”Jag tror att det underförstådda kontraktet mellan Naturskyddsföreningen och staten, representerad av exempelvis Naturvårdsverket, ser ut så här:…..”

  Man kan nog lägga till en fjärde paragraf till avtalet:

  § 4. Naturskyddsföreningen skall framhålla miljöhotet på sådant sätt att detta medverkar till att flytta väljarnas fokus från den problematiska invandringspolitiken till miljöanknutna frågor. Det gjordes ett försök till detta i september år 2013 i samband med ett miljöseminarium arrangerat av den liberala tankesmedjan Fores, men detta slog inte igenom med önskvärd styrka i valet år 2014. Detta trots att Toivo Sjörén, TNS Sifos opinionschef, då lade fram statistik som visar att miljöfrågan är en av de främsta frågorna som kan locka väljare över blockgränsen. Naturskyddsföreningen skall därför inför valet år 2018 presentera miljöhotet med större trovärdighet än vad som skedde inför valet år 2014.

  Googlar man på ”Toivo Sjörén Fores” så hittar man en rubrik ”Miljöfrågan kan avgöra valet” där där det skrivs om ovanstående seminarium i Miljömagasinet.

  Gillad av 1 person

  • Jeff skriver:

   ”Naturskyddsföreningen skall därför inför valet år 2018 presentera miljöhotet med större trovärdighet än vad som skedde inför valet år 2014.”

   SVT är i full färd med dagliga inslag om klimathotet, just nu försvagar den långvariga vintern budskapets trovärdigt.

   Gilla

 15. MartinA skriver:

  Tack för en superbra text!

  Fick mig att tänka på youtubaren Lindybeige (Lloyd George) vide ”why women should sleep with me” där han ironiserar över Klimatalarmisternas retorik:
  youtube.com/watch?v=QNhTJs6fzC8

  Det är egentligen två videos, ett där han ritar upp grafen också men den är litet långrandig:
  youtube.com/watch?v=6R999ZLlSdI

  Gilla

 16. Pelle skriver:

  Patrik, faktiskt är överbefolkningen ett reellt problem som inom relativt snar framtid kommer att ge upphov till en tsunami av folkvandringar. Speciellt scenariet i Afrika är skräckinjagande. Men denna allvarliga fråga har inget prästerskap. Där skulle jag emellertid vilja lägga min Kollekt!

  Gillad av 3 people

  • Die Welt skriver:

   Om man tror på det . varför har vi inga kineser som vandrar hit eller vart nu alla människor skall vandra, det är ingen självklarhet att folk vandrar, att det vandrar jag men till områden där de inte får plats, no. eller utrymme för sina tankar etc

   Gillad av 1 person

  • Die Welt skriver:

   det man har sett är att urbaniseringen ökar, men inga stora folkvandringar, folk har det inte dåligt i afrika, fattigdom finns överallt, dessutom är afrika en jätte kontinent, gör man ngt vettigt åt det, så behöver inte 2-3 miljarder vandra till ett tätt europa

   Gillad av 1 person

 17. Lars skriver:

  Vilket tjat om att organisationer skulle maximera sin omsättning medan företag maximerar vinsten. Det är ju den vanliga nationalekonomiska Micro teorin som inte förklarar hur system fungerar, den är felaktig. Organisationer har uppgift, teknik, organisation och människor. De skapas för att utföra något, en uppgift eller flera. Om organisationen koncentrerar sig på att skapa vinst kommer den att fallera, vinst är en restriktion, det kallas lönsamhet och motsvarande gäller anslagsfinansierade. Ägaren kräver vinst eller kostnadskontroll vid anslagsfinansiering. Ekonomer på ekonomiavdelningen brukar hålla koll på detta, men vanligen vet de inte mycket om verksamheten och begriper sig inte på den och det vet alla chefer och andra beröra inom företagen. Det är affären man ägnar sig åt dvs uppgiften och hur man ska kunna utföra den på ett kostnadseffektivt sätt med goda intäkter. Omsättningen? Närstan alla företag drivs av en vilja öka omsättningen, omfånget av verksamheten. Det har att göra med att vinsten på eget kapital ökar, man får en hävstång, och att företaget blir värt mer. Det har också med konkurrenssituationen att göra, desto större omfång, djupare marknadspenetrering, skalfördelar mm ger inträdesbarriärer, minskar konkurrenstrycket, ger en mer stabil situation och bättre kontroll av omgivningen dvs marknaden. Den järnhårda lagen om skillnaden mellan företag och anslagsfinansierade organisationer är därmed vederlagd. Tanken är bara ett exempel på hur ekonomutbildade som läst nationalekonomi förenklar bilden världen och det är ju också orsaken till att de förvisas till ekonomiavdelningar där de inte gör så mycket skada när de bokför, gör investeringskalkyler och håller ordning på finanserna. Sorry Patrik. Du har fel!

  Gilla

   • Lars skriver:

    Nej det har jag inte. Mitt resonemang är ändå korrekt oavsett hur ineffektiv offentlig verksamhet må vara. Det är orsakssambanden Patrik försöker peka ut som inte håller. Med hans resonemang så ger han ju rätt åt V dvs det är vinsten som är problemet med privatisering.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Kan väl också konstatera med Patrik att statsfinansieringen av NGOs och olika projekt som regering och riksdag uppfattar bra för folket och landet (helt bortsett från Public Choice skolan att politiker endast röstmaximerar, en ekonomiskt baserad teori som inte har fog för sig och inte ger en förklaring på hur system fungerar) har negativa konsekvenser och att även om människor som arbetar där är besjälade av sin uppgift så ger det också en brödföda och de optimerar SIN verksamhet utan helhetsperspektiv och bortser från andra behov som den skattebetalande delen av befolkningen har t.ex. att spara eller konsumera på annat eller en vilja att statliga medel används på kärnverksamhet som försvar, skola, vård, omsorg, pensioner, områden där det är svårt låta konsumentens plånbok avgöra. När statens tentakler når ut och även finansierar vad som borde tillhöra det civila samhället finansierat av medlemsavgifter så skapar man beroenden åt båda hållen och eftersom riskdag och regering agerar mha skatter och inte är självfinansierade så finns ständigt en risk att verksamheter växer okontrollerat. Det är mycket enklare bygga ut än att dra ned på verksamhet. Man borde i statens budget skilja på drift och investeringar som tidigare gjordes.

    Gillad av 2 people

  • Östrahult skriver:

   Det här var en riktig rappakalja. Självklart är det så att anslagsfinansierade organisationer respektive sådana som är beroende av marknaden har helt olika förutsättningar. I det senare fallet utger sig finansiärerna för att representera marknaden medan de egentligen bara förbrukar andras pengar. I det förra fallet blir det ingen organisation om inte kunderna köper.

   Tyvärr fattar inte Svenne banan sådana enkla saker eftersom Svenne förklarats ekonomiskt omyndig sedan länge av överheten.

   Gilla

  • Anders Svensson skriver:

   Mycket text för att förklara ingenting i princip. Till att börja med kan man stoppa upp den där nationalekonomiska mincroteorin i något brunt hål tillhörande en människokropp. Det har inget med verkligheten att göra och speciellt inte med ekonomi.

   Det hela är mycket enkelt. Det finns inget incitament inom offentlig verksamhet att spara eller att ens vara effektiv. Inom privat verksamhet finns det incitamentet.

   Det enda Patrik möjligen har fel i, är att det skulle existera någon slags uppgörelse mellan parterna. De har ett outtalat samarbete på grundar sig på att de båda mycket väl vet vad det handlar om men aldrig pratar om det mer än att de knuffar varandra i rätt riktning då och då med några ord mellan raderna.

   Jag har själv arbetat i flera så kallade ideella intresseorganisationer så jag vet mycket väl hur det fungerar med att mjölka pengar från politiker, myndigheter, företag eller privata personer.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Jag svarade ovan. Visst tror jag mig veta att NGOs och föreningar m.fl mjölkar stat och kommun på pengar och jag är emot det, det är en skillnad på organisationer som lever på skattemedel och de som måste generera intäkter och det är den stora skillnaden, förövrigt är det ungefär samma sociala mekanismer som driver både privat och offentlig verksamhet, men det betyder att styrmekanismerna måste vara annorlunda och att stat och kommun inte ska finansiera vad företag och medborgare själva kan betala för om de har kunskap och information (vilket t.ex. inte gäller sjukvård och försäkringslösningar). Jag är emot sammanblandningen. Värsta avarten är antagligen att partierna gjort sig oberoende av medlemsavgifter. Med NGOs och olika ”bra att ha” verksamheter skapar man ju även försörjningsmöjligheter för de ”egna trupperna” dvs bildar en elit, en klass, som lever på skattemedel. Det här gäller ju även media, universitet, institut, olika myndigheter mm.

    Så det handlar, tycker jag om balans mellan privat och offentligt och ett behov av att analysera sambanden. Å ena sidan har vi partier som moderaterna som har privatisering av det mesta som ideologi, en hammare de slår på allt med, å andra sidan en vänster, som tror sig om förmåga att veta vad folk behöver. Jag gissar att Patrik är väl medveten om det, jag vänder mig mot schabloner och slagord som t.ex. VIK, maximera omsättning, montera ned staten mm. Man kan inte fånga komplexa system med väldigt enkla maximer. Man förväxlar in absurdum.

    Och Naturskyddsföreningen… en ganska liten grupp aktiva medlemmar, de flesta som betalar medlemsavgift är passiva och vet inte hur få de är. Visst kan man se lobbygrupper som acceptabla i en demokrati, men då ska de också leva på medlemsavgifter, inte skattefinansieras.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    A: Det är en bra fråga? Är makten genomkorrupt eller oförmögen analysera hur det ser ut? Jag är inte säker på svaret, men jag är rätt ense med dig att den typen av system som man skapat nog ofta leder till korruption, svågerpolitik, nepotism.

    Gilla

   • Lars skriver:

    A: Jag tänker nog som Patrik framför i artikeln att olika organisationer skapats av goda skäl och utifrån engagemang, men att med tiden kan andra krafter och incitament påverka verksamheterna och avvägning mellan olika verksamheter och deras finansiering. Det går alltid hitta människor som tycker en verksamhet är viktig och väsentlig, särskilt de med intresse på området. Jag brukar titta på idrottsrörelsens och samhällsstödet. Jag tänker att det är mycket stor skillnad på idrottsrörelsen på 1950-tal och 1960-tal liksom ekonomin hos vanliga människor och i samhället som helhet och idag 2018 borde idrottsrörelsen kunna stå på egna ben både mha frivillig verksamhet och kommersiell finansiering. Det är tom tveksamt om satsning på elitidrott har ett samhällsvärde när man ser på utslagsmekanismer i ungdomsidrott, elitism och fantasilöner, idolskapande och typen av engagemang hos vanliga svenssons. När det gäller stöd till religiösa församlingar borde det vara uppenbart att man ska klara sig själva med medlemsavgifter. Här är det ju t.ex. fullständigt kontraproduktivt med stöd från Sverige och utlandet för muslimska församlingar och här ser vi väl hur partierna försökt inlemma den invandrade befolkningen i det svenska systemet och tom uppmuntrat organiseringen genom att det varit den finansiella och organisatoriska väg svenska politiker baserar styrning av landet på. Broderskapsrörelsen inom S är väl ett bra exempel, men vi ser ju även hur M och Mp och C vänder sig till denna muslimska diaspora, men det är nog tveksamt om den organiserade delen är representativ för muslimer inom landet och om denna separata kultur och ideologi ska stödjas.

    Gilla

   • Lars skriver:

    A: Så på ett sätt måste man ju konstatera att politiker vill ha det så här, de fattar ju beslut om det. Självklart ville t.ex. Rheinfeldt ha det så här. Han förstod, eller gjorde han det? konsekvenserna på samhällsekonomin och den svenska kulturen. Men förstår de konsekvenserna på djupet? När M svänger, har de verkligen svängt eller är de bara nöjda och tycker att nu är det tillräckligt, med 50 tusen invandrare om året…Har de en kristallboll där de kan se framtiden? Är de helt enkelt okunniga? Av deras framträdanden i TV rutan att döma så vill de absolut ha det så här. De har ju inte heller ändrat politik i nämnvärd grad och de erkänner inte att det finns problem (de skyller naturligtvis på sittande regering som skyller på föregående och DN försöker få det till att alla gjort fel sedan Hedenhös, så då är det ingen som gjort fel…).

    Gilla

   • Lars skriver:

    Vete fan. Micro ekonomin som fundament för Macro är jag djupt skeptisk mot och Micro som sådant. Macro teorin mer användbar. Konjunkturteori inte särskilt. Industriell ekonomi hyggligt. Välfärdsekonomi hyggligt. Handelsekonomi tveksamt. Finansiell ekonomi tveksamt. Däremot gissar jag att vi vanliga dödliga har nytta av en dust med teorierna och att det ger en struktur för tänkandet, men att skepsisen bör bibehållas och att ekonomers tillväxtmodeller och prognoser ska tas med en stor nypa salt.

    Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Det gäller att FÖRBRUKA BEVILJAT ANSLAG,
   annars blir det mindre nästa budgetår!

   Sen att försöka motivera varför man behöver MER!!!

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Lars, du börjar komma ut på alltför djupt vatten. Sorry, det är du och inte Patrik som har fel.

   Det är trots allt en viss skillnad på att kunna få pengar till sin verksamhet med respektive utan tvångsmakt.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Kan du motivera det istället? Att du inte förstår vad jag säger är inte relevant i sig, utan du får motivera hur du ser på saken och varför Patrik har rätt och jag fel. Patriks tes är att skillnaden mellan privata företag och offentliga organisationer är att privata företag vinstmaximerar och offentliga omsättnings maximerar. Jag har försökt visa att den dikotomin inte håller logiskt och empiriskt.

    Jag är helt överens med Patrik och andra att det är stor skillnad att skattefinansieras eller finansieras genom inkomster på den öppna marknaden. Inget sak i sig. Trivialt konstaterande. Ger ingen djupare insikt. Jag invänder mot att målen för verksamheten skiljer sig på det sätt Patrik ger uttryck för och jag invänder definitivt mot att klumpa all offentlig verksamhet i ett VIK komplex.

    Se på din kära bankverksamhet. Monopolbildning. Hävstång mha inlånat kapital och litet eget kapital. Eftersatt IT verksamhet. Bankdirektörer som inte förstår IT. Självklart vill de expandera verksamheten och lönsamheten. Överbetalda anställda. Nog tusan är de inriktade på att öka omsättningen och inte har de något större tryck från kunderna att ta hänsyn till.

    Gilla

   • Lars skriver:

    ”Anslagsfinansierade organisationer har, som jag tjatat om till leda, en enda urdrift, nämligen att maximera sin omsättning, alltså sin budget. Företag maximerar vinsten, anslagsfinansierade organisationer maximerar omsättning. Glöm aldrig det. Det är en järnlag.” Det är detta jag diskuterar från olika perspektiv. Denna lag håller inte.

    Gilla

  • Sli skriver:

   Alltså i grunden håller jag med Patrik om att privata företag vill vinstmaximera och välfärdsindustriella komplexet försöker omsättningsmaximera.
   MEN olika företag är olika funktionella och beror på om dom; tjänar/förlorar pengar, växer/krymper eller hur kraven från ägarhåll är på VD. Marknaderna är också olika konkurrensutsatta och olika ägare har olika koll på potentialen i verksamheten. VARJE funktion inom ett privat bolag vill alltid öka sin personal, teknik-investeringar eftersom man då kan åstadkomma mer inom sitt silo, d.v.s. förbättrade KPIer och ”colare” saker. Helt enkelt eftersom man i sin silo tycker att just sitt område är viktigast i bolaget och kan identifiera mest förbättringar inom sitt område samt att mer ”coola” saker kan hjälpa sin egen karriär till nya höjder för ett ev. nästa jobb. Vem vill jobba inom en funktion som bara ska ”svältas”?
   Styrelsen (ägarna) tillsätter VD och sätter också krav på vad VD ska uppnå gällande lönsamhet, omsättning, tillväxt, etc. Man initierar också sparkrav när så behövs.
   VDs roll är nå ägarnas mål och då måste man hitta rätt personal (rekrytera de mest kompetenta), fördela operationella resurser (kostnader) samt fördela investeringar. VD kommer då kräva av vissa funktionerna att spara (sparkrav på FTE:er) medana andra funktioner kommer satsa. T.ex. detaljhandel: butiksnätet kommer minska (mindre resurser) och e-handel kommer öka (mer resurser). Hade organisationen själv fått bestämma hade e-handelssatsning uteblivit.
   I det välfärdsindustriella komplexets fall är problemet att ägarna (skattebetalarna) har mycket liten påverkan eftersom VD och ledningsgrupp (regering och riksdag) i princip gjort sig själva oberoende av ägarna (genom beslut som stora partibidrag, avskaffat tjänstemanna-ansvar, riksdagsspärr, gödande av media och NGOs som då säkrar resurser för verksamheten genom staten), varför man numera kan ha lekstuga med ägarnas pengar och ägna sig åt vilka ”skojiga” projekt som helst. Det finns nästan inget sätt som ägarna/skattebetalarna kan ställa krav på ”verksamheten” som politikerna sköter annat än att rösta på nåt missnöjesparti som SD var 4e år bara för att protestera.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag funderar exempelvis på hur det slog med Alliansens sammanslagning av verk med de styrelser som man hade tidigare t.ex. Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöstyrelsen,. riksförsäkringsverk med lokala försäkringskassor, Rikspolisstyrelsen med polisen. Slog det väl ut? På ett sätt borde man kunna se konstruktionen med styrelser skilda från verksamheten som en ägarfunktion, som var oberoende från verket, inte hade stora incitament expandera, övervakade och tog fram statistik och utvärderingar av verksamheten. Ägarens, dvs regering och riksdag, förlängda arm kompletterat med departementen, som inte får styra med regeringsorder. Det förefaller mig att man vid konstruktionen varit medvetna om betydelsen av att skilja funktioner från verksamhet.

    Jag har inget svar, men konstaterar att rollfördelning med olika ansvar och befogenheter är det medel man använder för att bevara kontroll och styrning och i det här fallet oväld, vilket låg i linje med hur man sett på statsförvaltning och kultur och värderingar tidigare. Det finns ju skillnader mellan verksamheter på öppna marknaden och verksamheter som lever på skattemedel.

    Jag har ingen uppfattning om hur det gått, noterar bara att media är tysta kring dessa frågor som vi diskuterar här,

    Gilla

 18. Kenneth Erikson skriver:

  Miljörörelsens ovilja att ens diskutera klimathoten utan i stället anser de att frågan är så avgörande att den bara måste åtgärdas, som du skriver om i stycket med dina påhittade paragrafer i kursiv text handlar helt enkelt om försiktighetsprincipen som någon gång har nämnts. EU anammade denna princip först inom just miljöområdet. Liknande finns f.ö. i vår svenska Miljöbalk.

  Det innebär risker, för vad säger egentligen denna princip, vad är den yttersta konsekvensen?

  Min korta enkla analys säger mig att det betyder vägen bakåt i utveckling. För ett företag liksom för politiskt styrda samhällen är framåtskridande med nya idéer en förutsättning. Att bli stillastående innebär i praktiken en tillbakagång, en reträtt.

  Vem kan pröva något nytt om denna hämmande försiktighetsprincip gäller?

  Men att utvecklingen står stilla (går bakåt) passar miljörörelsen, de har ju som mål att minska jordens befolkning och det blir resultatet genom att montera ned vår industri och tidigare väl fungerande el- och skogsproduktion, för att nämna 2 industrigrenar. På köpet ryker vårt välstånd och därmed är vi på god väg i miljörörelsens önskade riktning.

  Som någon sade; man måste riskera något för att vinna något eller, den som inte vågar ta en risk blir förlorare.

  Nyligen gjorda erfarenheter visar dock att staten själv via sin myndigheter tar mycket lätt på denna försiktighetsprincip, de avgör själva tolkningen. Se t.ex. på utbyggnaden av storskalig vindkraft i vårt land med bristfälliga eller obefintliga konsekvensanalyser.

  Gillad av 1 person

 19. johan utan land skriver:

  Det fungerar inte att starta en NGO med syftet att verka för lägre skatter och minskad offentlig sektor. Inte om den skall räkna med halva budgeten i statsbidrag.

  Det blir till att hitta andra lösningar.

  Gillad av 4 people

  • Anders Svensson skriver:

   Vore det inte totalt motsägande att starta en NGO för mindre skatter och begära skattepengar. En sådan organisation skulle ha noll i trovärdighet. Min tolkning skulle vara att organisationen existerar för att några personer i organisationen vill tjäna pengar.

   En sådan organisation med en stadga där det står att föreningen inte får ta emot några som helst medel som kan härledas till skattepengar skulle ha trovärdighet.

   Lustigt nog är det på det viset att vänsterorganisationer har svårt att få bidrar från privatpersoner medan många högerorganisationer inte har det problemet. Vänster vill gärna finansiera sig själva med våld eller hot om våld, tvingande lagar och regler. Ja, det är väl så man organiserar ett samhälle med favoritordet ”solidaritet”.

   Gillad av 3 people

 20. Helmersson skriver:

  Ibland får jag för mig vid läsning av denna blogg att skattesystemet och det välfärdsindustriella komplexet styr hela vår tillvaro. Från minsta atom till alla celesta rörelser i hela universum. Det enda som står utanför är klimatet. Fast som en klippa i en övrigt rörlig och dynamisk värld. Vad vill DGS lära oss? Vad är det som skall nötas in?

  Gilla

 21. Samuel af Ugglas skriver:

  När kommer det att bli förbjudet för min granne att med lagens hjälp plundra mig på min egendom dvs att rösta på socialister som beskattar mitt LIV och min EGENDOM?
  MONA, hon med Toblerone´n ”det är häftigt att betala skatt”, Hon talar gärna för min granne!!!
  och grannen fattar inte vad det är frågan om eller gör ”den” det?

  Gilla

 22. Die Welt skriver:

  jordens undergång, eftersom jorden är den äldsta varelsen och den varelsen som överger skeppet sist, eller inte alls, så kommer det inte på frågan, mer än då är ingen annan här eller om solen äter upp oss. Att vi människor dödar oss själva har vi vetat sedan vi släppte lös kemin i naturen, långsamt äter kemin sönder oss, Det vet vi att varje människa som äter ngt äter lite gift, så vi har skapat vår undergång, ja. Om vi kan göra rent,`? tror vi får be jorden om hjälp och ja göra rent, -där jag en gång trodde på mp och att det var rätt ute med att inte skapa mer kärnkraftverk, då avfallet i sig – skrämmer mig – även om vi gräver ned det i bunkrar mil ned i jorden etc, systemet där är fel. Därav röstade jag en gång på mp,

  Gilla

 23. Rang och organisation skriver:

  Vargar och övriga storhjärnade sociala djur bygger hierarkier. Det är ett sätt för dem att organisera sig. Ju högre upp i en sådan hierarki man själv finns sig, desto högre rang tilldelas man. Och i högre hierarkier, desto större värde/rang tillskrivs toppnivåerna.

  Detta organiserande skall inte förväxlas med det mer praktiska och funktionella organiserandet. De är i grunden opersonligt och mekaniskt till sin karaktär. Båda typerna av organiserande, det rangmässiga, och organisatoriska, lever parallellt liv inom allt mänskligt organiserande.

  Att klättra och göra karriär hämtar kraft och energi från båda håll. Problemet uppstår när drivkraften för en utökning av organisationens storlek mer drivs fram av ökad rangpotential, på ett personligt plan, än av mer organisatoriska principer.

  För naturligtvis erkänner inte någon att tillväxten av den egna organisationen drivs på av rent egoistiska orsaker. Skälen som läggs fram presenteras alltid som nödvändiga områdesutökningar, vars genomförande kräver en utvidgning av organisationen. Även ett stort mått av självbedrägeri kan nog också förekomma.

  Nyligen fick barn- och äldreministern Åsa Regnér (s) ett toppjobb inom FN. Hon gick från RFSU, till att vara minister, och vidare till en mer global hierarki inom FN. På så sätt blir man personligt viktigare. Man stiger i rang.

  Men den egna rangen kan även utökas genom en större organisk tillväxt, inom en och samma organisation. Ser man bara till att själv följa med upp i storleksökningen, ökar man även sin sociala status, lön och möjligheter att påverka större beslut. En rang som väger tyngre.

  Undersökningar har visat att hög status är kopplat till ett allmänt friskare liv. Medan det för låg status följer mera sjukdom. Så motiven att klättra har sina fördelar, utöver de mer ekonomiska och praktiska.

  Gillad av 1 person

 24. M*A*S*H skriver:

  Två reflektioner:

  1. När jag läste statskunskap i Uppsala kring millennieskiftet kom jag i kontakt med begreppet GONGOs, ett oxymoron som ska läsas Governmentally-Operated Non-Governmental Organizations.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Government-organized_non-governmental_organization

  2. PE:s blogginlägg får mig osökt att tänka på det där South Park-avsnittet där pojkarna försöker förgöra Wal-Mart, vilket visar sig svårare sagt än gjort eftersom varuhuskedjan muterat till att bli något av en egen organism som inte längre går att kontrollera, än mindre stänga av…

  https://en.wikipedia.org/wiki/Something_Wall-Mart_This_Way_Comes

  Gillad av 1 person

 25. olle reimers skriver:

  Vi har uppfostrats med att förstå att det är en självklarhet att förstå att vi styrs av stat och kommun och att de vet bäst. Alla vi andra är små myror som ska se till att de får så mycket resurser som möjligt.

  För de flesta är detta så självklara saker att man aldrig i hela sitt liv ifrågasätter det. Inte mamma och pappa, inte storebror eller farbror Uffe eller skolan så varför ska jag?

  Att vara samhällsmedborgare är liktydigt med att vara lydig. Det är dags att ändra på den ordningen. Åtminstone en ”olydighetstimme” på veckoschemat anbefalles!

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Ja, det är riktigt, det är också vad jag diskuterat ovan, där du invände, om statens tentakler, organisations Sverige. Sjuklövern är egentligen helt överens kring dessa styrmedel och förvisso är auktoritetstron överväldigande i Sverige, det ser man t.ex. i hur du och andra omedelbart reagerar då jag har oförskämdheten att ifrågasätta Patriks tes om den ”järnhårda lagen” om skillnaden mellan privat verksamhet och offentlig och man ser det i opinionen både till vänster och höger i tron på enkla slagord om den privata marknadens förträfflighet och lösning på alla problem eller i tron att marknaden är roten till allt ont.

   Auktoritetstron är det inlärda beteende som formar Sverige. Inte kan väl så prominenta personer som partiledare, VDar, läkare, vetenskapsmän ha fel…

   Det handlar mycket om ansvarsutkrävande och om vilka befogenheter man delar ut. Hur legitima är beslutsfattare? Vet de vad de håller på med? Kan vi se på resultatet och konstatera något?

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars, jag har i en annan tråd gått in på skillnaden mellan enfald och mångfald. I grund och botten är det den saken det handlar om.

    I en marknadsekonomi finns det mängder med krafter som strävar efter monopol eller monopolliknande situationer för sin egen del.

    Oavsett form eller utseende är det själva monopolet vi ska vara rädda för. Den som en gång sitter på makten ger den inte frivilligt ifrån sig. Det är därför det är så viktigt att vi inte institutionaliserar monopol genom lagstiftning. En stats uppgift är att, som ombud för medborgarintresset, hålla emot alla monopolisitiska strävanden. Då måste den också se till att inte kacka i eget bo!

    Gilla

 26. Östrahult skriver:

  Ett nytt genialt förslag som kan leda till närmast en fördubbling av den offentliga verksamheten lanseras av Isabella Lövin. Hon föreslår nämligen att Swedavia ska arbeta för mindre flygande, dvs motarbeta flyget. Då kan man utse en nationell samordnare som med stöd av ett nytt Nationellt Centrum för Lagom Flygande får ansvar för detta. Tänkbara åtgärdspaket kan innehålla att se till att flyget inte går i tid, att bagage försvinner, etc.

  Om alla offentliga verksamheter får i uppdrag att förutom sitt ursprungliga syfte också motarbeta detta så finns oanade tillväxtmöjligheter.

  Gillad av 2 people

 27. Glen Lester skriver:

  Notera att det är ett rätt så gammalt fenomen som håller på att övergå till ett samhällssystem över hela Europa.

  För nägot tiotal år sedan så åkte jag med en tysk längtradarchaufför från södra tyskland och uppåt. Han transporterade husbilar. Under färden så tutade han på andra likadana långtradare som hade precis likadan last, men som körde åt andra hållet. Jag frågade givetvis, och han svarade: Lagerhållning är beskattad, och transporter är subventionerade. För företaget blir det då billigare att köra omkring med varorna på motorvägarna över hela Europa, naturligtvis med dieseldrivna jättelängtradare.

  Långtradarchauffören hade hållit på länge i braschen och det hade varit så ända sedan EU kom till och blev stort. Han berättade om flera andra liknande fenomen, många långt värre.

  I övrigt så var det rätt så bekvämt för en chaffis, han hann ju all nästan alltid såva hemma med frugan. Riktig tramsportverksamhet var inte alltid så bekvämt.

  Det är alltså et övergripande Europeiskt samhällssystem. De bestämmer också allt över ditt huvud. Hur kommer det sig att de har fått mandat att ge sig på Polen angånde invandringen. Hur har de fått det? Av vem, och vet vederbörande att denne har givit dem mandat till detta?

  Gillad av 1 person

 28. Steven Jörsäter skriver:

  Det miljöindustriella komplexet är ett lika stort hot mot västerlandet som det välfärdsindustriella. Och klimatfrågan är bara grädde på moset. Ett helt system av verksamheter finns under ytan. Det som du inte tar upp, Patrik, är att näringslivet är helt med på noterna. Därför hörs inget kritik från det hållet.

  Jag rekommenderar läsning av Svante Axelssons bok ”Vår tid är nu” från 2015. Där får vi perspektiv på de stora politiska ambitionerna. Boken kunde ha varit ett partiprogram.

  Såväl klimatet som miljön i övrigt är allvarliga frågor som förtjänar uppmärksamhet. Men tyvärr har de blivit politiserade och därmed blir det omöjligt att finna gränsen mellan verkliga och inbillade problem, mellan rimliga åtgärder och slag i luften. Kort sagt, ett träsk av floskler och lögner.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.