Gästskribent Annika Nestius-Brown: Stämmer din bild av hur världen ser ut?

Hur sanningsenligt du besvarar den frågan beror inte nödvändigtvis på vad du tycker, utan på om du skapar din världsbild från åsikter och letar efter fakta, eller om du börjar med fakta för att skapa åsikter.

Nästan alla har sett grafer som visar ett uppsving av livslängd och levnadsstandard som börjar försiktigt runt 1500-talet och skjuter i höjden under 1800- och 1900-talen. Både de som forskat ingående i historiska källor och de som ströläst tillgänglig information är överens om att livsförhållanden har förbättrats för mänskligheten under de sista århundradena. Det är inte många individer i dagens svenska samhälle som dör av svält, sjukdom eller våld.

Så vad hände runt 1500-talet och fortskred i slutet av 1700-talet som gör att jag fortfarande vid hela 50 år kan sitta hellemmad, frisk, trygg och säker och skriva dessa ord? Som gör att läsaren på det hela räknar med att leva och frodas nästa vår också?

Vad som hände var den kulturella och sociala revolution som började med reformationen och blommade ut i upplysningstiden, för att fortsätta med införandet av demokrati och marknadsekonomi. Denna idéprocess grundades på principen att ifrågasätta etablerade åsikter, undersöka om de stämde, samla fakta genom observation och dra slutsatser från tillgänglig information, oberoende av vem eller vilka slutsatsen gynnade. Detta har bland annat lett till att du i stället för att känna smärta och febrilt offra eller be till en oklar gudomlighet om du lider av en infektion, svänger förbi apoteket innan du forsätter till utekvällen med vännerna. Eller ännu tydligare: i stället för att frukta stunden ditt barn ska födas, ser du fram emot den.

Så bevisligen är de flesta nöjda med att utvecklingen från oprövade åsikter till vetenskap skedde, även om vi kanske sällan uppskattar de människor som fick betala ett högt pris för att driva igenom förändringarna. Galileo fängslades och tystades som bekant för att han hävdade vad den härskande gruppen i 1630-talets Europa ansåg var absurd dårskap som skadade samhället och dess stabilitet. Häxprocesserna är ett annat exempel på en befängd åsikt som ansågs fullt acceptabel på sin tid.

Den moderna läkekonsten uppstod inte på grund av viljan att rädda liv, utan genom kunskapen att göra det – viljan har alltid funnits och många som önskade rädda liv motarbetade med kraft de förändringar som ledde till det slutresultat vi nu har tillgång till. Vi vet all detta – och ändå känner vi hundratals personer, några folkvalda politiker, några ansedda journalister, några av våra bästa vänner, som använder sig av precis samma principer som ledde fram till Galileos husarrest, häxprocesserna och motståndet mot nya läkemetoder för att skapa sin världsbild.

De slänger nonchalant bort de grundläggande principer som gör deras liv drägligt, och skapar en världsbild åt oss alla utifrån sina personliga åsikter. De tycker att information och debatt bör mörkläggas om dessa inte passar deras åsikter, deras världsbild, deras goda avsikter.

Det är visserligen sant att sociala medier ibland sprider fake news. Men sociala och alternativa media har också givit möjligheten att kringgå maktpositioner som en viss typ av information har fått allt svårare att tränga förbi. Kanske en del av den pågående hysterin runt sociala medier bottnar i att de öppnat debatter och publicerat reportage som annars aldrig hörts.

För att hitta rätt bland all information, äkta och falsk, är det speciellt i valtider viktigt att ha en offentlig debatt om alla ämnen som berör väljare – och jag skulle inte tro att SD vore det tredje största partiet enligt opinionsmätningar i mars 2018 om frågor kring kultur, sociala normer och immigration inte tillhörde de ämnen som berör väljare mest. Debatten måste existera, vara öppen och ärlig och man måste kunna begära att den är saklig och handlar om statistik och information. Väljare ska kunna veta vad partierna anser att deras pengar ska användas till och varför satsningar behövs så att varje väljare kan fatta rätt beslut för sig själv om vilken sorts samhälle väljaren vill leva i.

Utan denna öppenhet frodas fake news, kinesiska viskningar, okunskap och framförallt misstro. Rätten att debattera och få tillgång till all tillgänglig information, oberoende av vad som gynnar härskargrupper är vad som drivit mänskligheten framåt. Om en viss mäktig grupp behöver tysta andras röster för att utan mothugg kunna sprida sitt eget budskap så påminner den gruppen om de krafter som tystade Galileo och medverkade i häxprocesserna.

Annika Nestius-Brown är född och uppvuxen i Stockholm. Hon flyttade till Storbritannien efter studier i USA. Under nästan tjugo år undervisade hon i svenska på Queens University och kommenterade för Sveriges Radio P1 om den politiska utvecklingen. Hon har startat en tankesmedja, Northern Light  Review, som sedermera blev Francis Hutchinson Institute, med inriktning på att skapa upplyst debatt mellan oliktänkande. Hon bor nu i London och har ett starkt kontaktnät, exempelvis inom det konservativa partiet.

32 reaktioner på ”Gästskribent Annika Nestius-Brown: Stämmer din bild av hur världen ser ut?

 1. Östrahult skriver:

  Återigen en text som cirkulerar kring de ämnen som är vanligen förekommande på DGS. Inget ont i det tvärtom. Man får väl se detta som en process som långsamt förmedlar insikter och i bästa fall så småningom till handlingar eller i vart fall stimulerar till handlingar.

  Min personliga syn på det hela är, och det är inte speciellt unikt, är att vi är i en nedförslöpa. Med ”vi” menar jag då inte mänskligheten utan Sverige och andra västländer med starka socialistiska inslag.

  Varför det blivit så är givetvis svårt att förklara entydigt men jag tror att en faktor som haft stor betydelse är att samhällets elit slutat engagera sig i gemensamma samhällsfrågor och samhällets elit väljer heller inte yrken som är samhällsbärande, som generaldirektör, biskop, rektor, överste, riskdagsman osv.

  Med andra ord så är det då andra, som inte hade blivit valda eller utsedda om man tillämpat meritokratiska principer, som tagit över många samhällsbärande funktioner.

  Vad gör då eliten? Jo man jobbar i finansbranschen, IT-branschen, näringslivet, etc. Man är främst inriktad på att ordna till den egna privata sfären så bra som möjligt. Samhällsengagemanget kan möjligen sträcka sig till att se till att man blir bjuden på Nobel-middagen.

  Gillad av 8 personer

  • Östrahult skriver:

   Jag skulle kunna lägga till att samhällsengagemanget i dessa sammanhang även kan yttra sig genom att man när livet börjar ta slut gärna bildar en minnesfond i ens namn för något ädelt syfte om man har råd.

   Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   ”Varför det blivit så är givetvis svårt att förklara entydigt …”

   Om det här är sant, så kanske det inte är så svårt att förklara?

   ”EU: ”Islam är vår framtid”
   Det slog EU-kommissionären och Europeiska kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans fast vid ett runda bordet-möte häromdagen tillsammans med tio ledande imamer från sex EU-medlemsländer.”

   Gillad av 5 personer

 2. Johan skriver:

  Journalisterna…Vad är dom rädda för?
  Folket såklart.
  Hybrisen bland journalistkåren är monumental. De låter endast harmlös fakta droppa ner till folket därunder…Ingen yrkeskår kommer ens i närheten av mitt förakt för journalistkåren…
  ”Vi klarar av sanning. Det gör inte folket…”
  Hybris kan bara idioter lida av. Idioten silar mygg och sväljer kameler i tron att ingen märker det.
  Jesus dog igår för 2018 år sedan för journalistkårens framtida synder. Nåt annat argument köper jag inte.

  Gillad av 5 personer

  • Anders Larsén skriver:

   Att Jesus dog för journalistkårens framtida synder kan jag ta
   till mig, men det måste snarare vara ca 1983 år sedan han
   offrade sig för de med störst bekräftelsebehov.

   Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Journalisterna är väl rädda om sina jobb?

   En krympande tidningsmarknad innebär färre glassiga högbetalda jobb…

   Ju oftare DERAS NARRATIV avslöjas,
   ju oftare försvinner jobben med krympande upplaga!

   Därför måste ärliga informativa bloggare/sajter tystas,
   maktens medlöpare ställer ytterst villigt upp!

   Det var länge sen journalister granskade MAKTEN…

   Får man Deras öra, öppnar sig nya karriärmöjligheter inom stat/kommun/företag,
   som ytterst välbetalda INFORMATÖRER…

   Då har HEN sitt på det torra,
   för resten av livet!

   Man biter inte den hand,
   som kan föda en…

   Folket struntar man fullständigt i…

   Gillad av 1 person

 3. Lars skriver:

  ”Hur sanningsenligt du besvarar den frågan beror inte nödvändigtvis på vad du tycker, utan på om du skapar din världsbild från åsikter och letar efter fakta, eller om du börjar med fakta för att skapa åsikter.” Klar och tydlig artikel, ändå möter vi kommentarer om att ”det är socialismens fel” vilket självklart börjar med en åsikt, som sedan söker fakta som kan bekräfta. Naturligtvis domineras inte Väst av socialism idag. Det är fakta att det inte är så.

  En liten invändning om fakta är förstås att det behövs teori för att kunna identifiera fakta, för att kunna se världen, och det är en teori i sig att man bör börja med fakta för att sedan skapa åsikt, så om teorin är att socialism alltid är en åsikt som trycker ned fakta, så kan man se socialism i dagens samhälle, men om teorin är att det är nyliberalism och höger som alltid trycker ned fakta så ser man nyliberalism i dagens samhälle!

  En annan teori är att makt korrumperar och att man styr människor genom att styra information och att det alltid finns en risk att makthavare och medlöpare försöker styra och att det är kontraproduktivt och att endast maktpluralism i ett samhälle kan förhindra det liksom att man är eniga om fritt skapande av kunskap och sökande efter teori och fakta som förklarar hur världen ser ut.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Anledningen till att socialismen med rätta kan tillskrivas mycket av det som är fel i samhället är att det inte finns någon annan kraft i samhället som i tillnärmelsevis samma utsträckning stryper det fria ordet och den fria tanken.

   Hur illa man än må tycka om nyliberalism och likartade tankemönster kommer de endast att vara en del av tänkandet tillsammans med en mängd annat tankegods; som lever i konkurrens med alla andra.

   Grundfelet med socialismen liksom islam är den till sin natur är utformad så att de inte tål konkurrens! Därmed sätter den stopp för utveckling och leder till tyranni och totalitarism.
   Båda dessa system har just det totalitära som sin grundbult och sätter utvecklingen ur spel.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Nej Lars, jag tror inte ens du vill förstå. Skillnaden är mellan en unifierad kraft och en mångfald d:o. I konkurrensen mellan idéer och krafter finns det alltid möjligheten att det dyker upp något bra.
    I socialismens natur ligger att den inte tål konkurrens. Det är det totalitära som är roten till det onda. Precis som vad gäller islam. Den som utger sig för att ha svaret på alla frågor är en totalitär diktator.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle, nej jag vill inte förstå vad som inte avspeglar verkligheten. Det finns ingen socialism av det slag du tror dig se i väst Europa eller USA, det finns inget parti som strävar efter samhälleligt ägande av produktionsmedlen, det finns inget parti som strävar efter att ersätta marknader och prismekanismen med planering. Det finns inget parti som eftersträvar en totalitär stat.

    Det finns mängder av företeelser som avser att styra länderna, styra informationsflödet, styra opinionen. Det har du t.ex. i Syd Korea och i Kina och i Sverige och i USA. Väst domineras av nyliberalism sedan 80-talet, inte av Keynesianskt inspirerat tänkande,som ledde till den starka staten (mer likt Johnssons USA på 60-talet och Kennedy och Rooswelt). Kenneth Galbraith var aktat namn bland ekonomer i Sverige, som hade egna pregnanta ekonomer som Ernst Wigfors, Myrdal, Lindbeck (som lämnade Socialdemokratin när facket flyttade fram positionera med krav på löntagarfonder)

    Vad du och andra här sysslar med är att vidga begreppet socialism till något som avser den flummigaste vänstern inom V och Mp med identitetspolitik på agendan. Socialism definieras genom ägande av produktionsmedlen, det är den socialistiska traditionen. Den reformistiska socialdemokrating avskildes från den revolutionära kommunismen i början av 1900-talet. Retoriken om att man baserade sitt tankegods från Marx teorier om klasskamp, historiematerialistisk, lagbunden utveckling etc släppte man, i Sverige redan i början av 1900-talet.

    Här en bok du kan läsa, jag har själv inte läste den, bara noterat den i min önskelista kring vad jag så småningom ska läsa. Du kan kanske läsa den och sammanfatta för mig hur socialismen i Sverige sett ut?

    https://www.adlibris.com/se/bok/socialismen-infor-verkligheten-studier-over-socialdemokratisk-askadning-och-nutidspolitik-9789198403176

    Sverige idag, vänstern, är mer vänsterliberal än socialistisk. Man ifrågasätter inte privat ägande och marknadskrafter, man glider där mot nyliberalism liksom det mer uttaladet nyliberala borgerliga partierna.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars, eftersom jag är en mycket tolerant person har jag i hela mitt liv (fram till för några år sedan) trott på att det fanns något som hette demokratisk socialism.

    Sanningen har dock uppenbarat sig när socilaisterna i alla länder förenade sig med globalisterna och började ta steg mot att avskaffa demokratin. Då visade de sitt rätta ansikte.

    ”Demokratisk socialism” är en självmotsägelse. Har man funnit den heliga graalen finns ingen diskussion kvar.

    Förresten hette presidenterna du talade om Johnson och Roosevelt; i den ordning du nämnde dem.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Namn och namn… Socialdemokrati, Demokrater, Labour, har från början haft en ganska tydlig agenda, men skiftande i olika länder i olika avseenden. Det har handlat om fördelning av värdet av produktionen och olika sociala försäkringssystem. Sedan har det skilt sig i hur stor offentlig sektor man byggt ut dvs om produktionen ska ske statligt/kommunals eller privat och det har även skilt sig i finansiering som one-payer system för sjukvård i Europa eller privata försäkringssystem som i USA.

    Oavsett har de varit demokratiska i mening att de förlitat sig på valsystemet för att komma till makten.

    Du blandar samman tydelsen av socialism med den kommunistiska praktiken dvs kommandoekonomierna, de totalitära planerande staterna.

    Vi har gott om exempel på hur kapitalistiska ekonomier styr opinionen och håller borta meningsmotståndare. Tänk bara McCarthy i USA, tänk CNN, tänk Singapore, tänk Kina (som inte längre är kommunistiskt).

    Det blir bara en fråga om semantik och en fråga om att sätta etikett på företeelser och hävda att är etiketten densamma så är innehållet detsamma. Så är det inte!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Hursomhelst tror jag du med all rätt konstaterar att socialdemokrati, labour, demokrater glidit mot nyliberalism och globalism. Det började med Bill Clinton i USA och Tony Blair i England, men vad jag förstår så dominerades Europas politiker och ekonomer vid Maastrich av nyliberalism (och därmed globalism). I Tyskland svängde politiken kraftigt med Schröder och nedmontering av en del av välfärden och nedhållna löner och inhgemsk konsumtion på 2000 talet. Likaså gick man in i Euron tidigare med lågt värderad växelkurs. Man satsade på, förstår jag det som, exportorienterad tillväxt med bytesbalansöverskott och kapitalexport. Orsaken troligen att integrera DDR och även andra östeuropeiska länder efter murens fall, men det är en tolkning.

    Jag gissar vi två är ganska överens om att hur socialdemokratin agerat i Sverige under olika perioder kraftigt åt? En socialdemokrati fram till 1970-tal, en annan fram till 1989, en tredje 1994-2006. En fjärde numera. Periodindelningen kan nog tillämpas med fördel på de borgerliga partierna. Det är framförallt socioekonomiska förändringar i Sverige och partiernas bemanning, tolkning och agerande som skiljer.

    Det tycks att socialdemokratin är på kraftig tillbakagång i hela Europa, det skiljer sig mellan olika länder, men t.ex. i Danmark ligger de väl ungefär på 20 % i de senaste valen, i Norge har de backat kraftigt liksom i Finland, Tyskland, Holland dvs de nord europeiska staterna.

    Jag skulle bli förvånad om de lyckas omorientera i Sverige och skapa nya visioner och ett meritbaserat parti! Tycker utvecklingen går mot ett renodlat parti för LO grupperna. Redan på 80-talet när Palme hamnade i opposition hördes röster för att nu skulle de väl få tillfälle ompröva sin politik. Så blev det inte.

    Gillad av 1 person

 4. Anders Svensson skriver:

  Hur kommer det sig att artikelförfattaren inte vill nämna ”fake news” i gammelmedia. Felaktigheter i sociala media rättas för det mesta, medan gammelmedia sällan gör det.

  När kommentarsfält blev tillgängligt kunde ofta läsarna korrigera felaktigheterna i artiklarna. På grund av det tröttnade många artikelförfattare på att skriva artiklar och krävde att kommentarsfält inte skulle vara tillgängligt. Många läsare kunde även skola artikelförfattarna. Faktiskt är det på det viset att läsarna besitter större kunskaper än journalisterna.

  Gillad av 8 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Man undar hur våra framtida Civilingenjörer,
   kommer att fungera i näringslivet…

   Hämtar vi numera Intelligentian från Afrika?

   Gilla

   • Klimathotet skriver:

    Ja och sen ska de skolas av Filodemus Fimmelsven, Toxikologisk Vetenskapsexpert på Åtgärdskraftig Limnologi och Fordringsfull Anhängare av Giftfri Ekologisk Renhet.

    Gilla

  • annikanestius skriver:

   Håller självklartmed om att fake news har existerat långt innan Facebook. Varken perserkungar eller romerska kejsaredrog sig för att sprida falska rykten, en utav de mest kända förfalskningarna i historien gjordes av en medeltida påve och relativt nyligen fanns det propanda ministerium i Europeiska huvudstäder. Och visst har debatt blivit bättre sedan man kan ifrågasätta journalisters artiklar i kommentarfälten.

   Gilla

 5. Hovs_hällar skriver:

  Välskriven text, och de som numera tjänar mörka krafter kan här i landet enklast benämnas ”PK-sekten”.

  Denna sekt utgör numera närmaste motsvarigheten till den kyrka som tystade Galilei, och som allmänt satte dogmerna framför verkligheten.

  PK-.sektens handgångna politruker ägnar sig även åt att sprida ”fejkade nyheter” genom etablerade mediakanaler.

  De flesta av oss har nog ex-vis hört talas om ”miraklet i Sandviken”, då DN gick ut med den fräcka lögnen att de till stor del arbetslösa asylinvandrarna i lilla Sandviken var en fantastisk vinst för kommunen!

  Denna tidningsblaska hör numera till en av de värsta lögnspridarna i landet, vid sidan av SVT.

  Gillad av 2 personer

 6. NETTANN skriver:

  ”…. livsförhållanden har förbättrats för mänskligheten under de sista århundradena. Det är inte många individer i dagens svenska samhälle som dör av svält, sjukdom eller våld.”

  Cirka 90.000 dör per år i Sverige. Enligt http://katerinamagasin.se/gamla-manniskor-dagens-sverige-svalter-ihjal-var-likgiltighet-och-tystnad/ är rätt många av dem gamla människor som dör av svält.

  Har den gruppen verkligen fått det bättre på senare år?

  Gillad av 2 personer

  • annikanestius skriver:

   Det är otroligt och sorgligt att gamla människor dör av svält i dagens samhälle, en skandal av stora mått helt enkelt. Men det beror inte på att vi saknar förmågan att producera maten vi behöver.

   Gilla

 7. Fredrik Siarsson skriver:

  Skribenten belyser problemet utan att nämna roten till det samma; ja det finns många som vill förbjuda den fria debatten. Skälet är att de lever Gott på väljares okunskap och aktivt försöker underblåsa den. Sossarna har haft detta som paradgren i decennier med spridande av osanningar, uppmuntra till klasshat och köpa röster av religiösa samfund.

  Gillad av 5 personer

 8. Björn skriver:

  Jag är tacksam över att ha fått gå i en fakta-baserad skola under 50- och 60-talen, där naturvetenskapliga baskunskaper var i fokus! Denna kunskap har gjort det lättare att ”sortera” i flödet av alla de påståenden som kastas ut från de olika intresseorganisationerna, nu för tiden. Dagens yngre och tyvärr även många medelålders, verkar i stället ha marinerats i enbart åsikter och känslor! Självklart har de då stora svårigheter att avgöra rimligheten i allt som påstås, och blir lätta byten för div ”överstepräster” som tagit sig plats på olika områden! ”Klimatet” är ETT sånt område!

  Gillad av 4 personer

  • annikanestius skriver:

   Håller fullkomligt med dig om att allt inte var sämre förr. Men menar att fördelarna vi nu har kommer av ett visst sätt att tänka, utvecklat utav människor som levde ”förr”.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.