Miljön klarar inte invandringen!

Lennart Bengtsson

Tiderna ändras snabbare än tanken. I november 2015 grät miljöpartiets partiledare och tillika vice statsminister offentligt i TV. Det hör inte till vanligheten. Orsaken var att det var nödvändigt för landets regering att stoppa den okontrollerade migrationen som sedan oktober samma år hade växt till cirka 10 000 personer i veckan. Detta kunde inte fortsätta då det var omöjligt för landet att klara denna anstormning. Det var därför som Åsa Romson grät.

Antalet registrerade migranter för hela 2015 blev enligt migrationsverket 181 890. Kanske var det ännu fler som kom men dessa blev inte registrerade. Hade man inte tvärbromsat hade man säkert kommit över 200 000.

Lördagen den 17 mars 2018, så där 845 dagar senare, tar ledande miljöforskare upp en fråga som inte alls diskuterades i november 2015, nämligen migrationens miljökonsekvenser. Artikeln kan inte ses som ett rasistiskt inlägg för då skulle aldrig SvD ta in den såvida inte ansvarige utgivaren slumrade på sin post (och därför kommer att få landets Näthatsgranskare över sig).

SvD-artikeln diskuterar tre migrationsnivåer där nivå 1 ger en befolkning på cirka 12 miljoner individer år 2100, nivå 2 cirka 22 miljoner 2100 och nivå 3 cirka 35 miljoner vid samma tid.

Alternativ 1 motsvarar migrationen före år 2000 (25 000 migranter per år), alternativ 2 omkring 100 000 migranter per år och alternativ 3 en migration typisk för 2015, det vill säga omkring 200 000 migranter.

Författarna noterar att alternativ 2 och 3 ger allvarliga negativa miljöeffekter med starkt ökade utsläpp av växthusgaser och motverkar i det sammanhanget den framsynta klimatpolitik som Sverige nu försöker etablera. Vidare innebär befolkningsökningen kraftigt utökad bebyggelse med minskande grönytor i städerna. Bebyggelsen kommer också att ta produktiv åkermark i anspråk och ytterligare reducera landets redan pressade självförsörjningsgrad. Speciellt, och det är mitt tillägg, så bör man beakta att det ekologiska jordbruket som MP förordar i stort behöver den dubbla åkerarealen. Författarna till artikeln rekommenderar av angivna skäl alternativ 1, det vill säga en migration som Sverige hade före år 2000 eller så där 15 procent av rekordåret 2015 då partiets ledare grät för att detta inte kunde behållas.

Miljöpartiets liksom kanske även centerns skribenter har ju en svaghet för postmodernismen där man inte direkt bekymrar sig om den dubbla italienska bokföringen där kredit och debet skall visa detsamma utan man mer följer sitt hjärta och sin magkänsla eftersom det där med siffror är så himla jobbigt och siffrorna inte tänker på alla hjälplösa stackare.

Man får väl ändå avslutningsvis notera att tiderna verkligen har ändrats. Artikeln om migrationens miljöeffekter knappast hade blivit antagen för publicering i november 2015. Vem vet, kanske man snart får läsa en artikel om de romska tillfällighetsboendena som knappast heller är de mest miljövänliga.

39 reaktioner på ”Miljön klarar inte invandringen!

 1. Marckus E. skriver:

  Man glömmer dessvärre ofta, eller alltid, bort att där dessa migranter bor så exempelvis avloppsrening även byggas ut. Hur man än vrider och vänder på detta så är det alltid de lokala kommuninvånarna som måste bekosta denna utbyggnad.

  Gillad av 2 personer

 2. This is what happens when you find a stranger in the Alps! skriver:

  Denna aspekt har kommit Sveriges ledarskribenter tillgodo för 10år sedan, men mest som en komisk vinkel på det hela, ännu en självmotsägelse. Jag såg också (rubriken endast) hur en annan forskare svarade på artikeln, Sverige är minsann ingen ö utan relation till resten av världen, jag gissar att argumentet var att den dåliga påverkan på miljön här kompenseras av att migranterna inte förstör miljön där, men det håller inte så klart, väst har allt som oftast en mycket större miljöpåverkan så räknestycket är mera komplext.

  Men detta är ju bara en lustighet, om bristfällig sopsortering i Rinkeby och Rosengård varit vårt värsta problem så hade jag varit själaglad, men det är ju inte på samma skala, men kan det få någon vänsterliberal som inte förmår att kvantitativt jämföra fenomen att ge upp massinvandringen så gärna för mig. För mig så är miljöpåverkan av de nya 4tons-lejonen sekundärt men var man efter sin fason.

  Gillad av 6 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Titeln ”miljöprofessor” trodde jag var komik utifrån den folkliga skepsis – ”man kan bli professor i vad som helst”. ”Miljö” kan ju nämligen till skillnad från t ex analytisk filosofi eller
   marin mikrobiologi betyda vad som helst. Finns det något inom- eller utommänskligt som inte
   är ”miljö” ? Den farsartade degenerationen i ”vetenskap” återspeglas lättolkat i den geggiga terminologin.

   Tidigare hycklades med vetenskapens tilltagande inskränkthet – knappologin. Tiderna
   förändras. När får vi professorer i ”allmän generalitetslära” eller ”kontextologi” ?

   Gillad av 3 personer

  • Igor skriver:

   Hade det inte varit lättare att parkera några stadsbussar istället för betongklossar? De hade ju varit lättare att flytta på när nästa aktivist väljer någon annan gata.

   Gilla

  • Ff skriver:

   När ska @SVTOpinion @svtnyheter fånga upp att regeringen vill tillåta barnäktenskap?”, skriver Kim Nilsson, aktiv inom Moderaterna.

   ”Jag är glad över att allianspartierna ändrat sig om totalförbudet för barnäktenskap. Dock synd att de inte hade den insikten 2015 när SD föreslog lagändringar, hade de stött oss då hade vi kunnat haft lagstiftning på plats redan”, skriver Felix Byström (SD), politisk sekreterare i justitieutskottet.

   Gilla

 3. Rest in Greenpeace skriver:

  ”MILJÖN KLARAR INTE INVANDRINGEN!”

  Då får vi väl ta död på ursprungsbefolkningen, helt enkelt. Ingen människa är illegal. De här människorna har flytt från krig och förföljelse, och Sverige har skrivit på internationella avtal. Dessa måste respekteras.

  Är du rasist, eller?

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Men det är väl detta som pågår, eller? Just nu lågintensivt men kommer befolkningen att till mer än hälften bestå av icke svenskar så kommer det väl att accelerera? Svenskarna ska arbeta till de stupar, då går det fortare. Någon liten svensk enklav kommer kanske att finnas i Finlands eller Norge.

   Gilla

 4. oppti skriver:

  En propagandafilm visar vad vi kan göra för miljön.
  Undvika plastpåsar kommer längst ner på skalan-något kg CO2 sparas.
  Ställa bilen kommer högst upp-2 ton CO2 per år undviks.
  Sen avslutas med en sensation-undvika barnalstring-ett barn ger 50 ton CO2.

  Därför kan vi ju välkomna invandrare -för i Sverige föder vi allt färre barn.
  Eller är det så att invandrarna tar med sig födelsesiffrorna från hemländerna?

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   På gårdagens bussresa, hem från arbetet, fylldes bussen upp av en man, med sin hucklebeklädda, gravida fru plus deras 9 barn. Om det paketet resulterar i 500 ton CO2 här i Sverige, så hade det antagligen varit en stor global miljövinst om de hade stannat på Afrikas horn.

   Den familjen skulle alltså motsvara 300 bilar, så det brådskar att höja trängselskatterna om det skall bli klimatneutralt. 😉

   Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   OPPTI – Du vet nog själv svaret på din retoriska fråga – nämligen att MENA-folket tenderar att behålla sin invanda livsstil här och alltså skaffa många barn.

   Därtill uppmuntrade av myndigheternas regelverk, dessutom. Och hyllade av islamisterna, som siktar på att ta makten i vårt land

   Gilla

 5. Livslön och pensionering skriver:

  Miljöpåverkan kan ta sig olika uttryck. Ibland talar man om människors livslön. Hur mycket någon tjänar ihop under ett helt arbetsliv. Man menar då, från vissa håll, att det är orättvist att män då tjänat något mer än kvinnor.

  Tänk om man istället använde sig av fattigpensionärens pension som storlek och norm. Då skulle ministrar kunna pensionera sig som unga. Och helt sluta arbeta. Livslönen skulle då bli densamma som för fattigpensionären.

  Nu behagar samma ministrar påtala att alla måste jobba till minst sjuttio, för att få ut samma pension som dagens fattigpensionärer. Kanske då bättre att satsa på att bli minister och jobba till trettioett. Och sluta som ung och spänstig. Livslönen lär då blir densamma som för fattigpensionären.

  Det är viktigt vad ministrar säger om pensioneringar och pensioner – och har för åsikt i jämställdhetsfrågor. Pension, livslön och arbetsmiljö hänger ju samman.

  Gilla

 6. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Politiker har tydligen mycket svårt att ta till sig statistik när den går emot deras visioner. Visioner som inte är förankrade i verkligheten och där inga konsekvensanalyser ligger till grund för det verkliga utfallet av olika beslut.

  Gillad av 1 person

 7. cmmk10 skriver:

  Man behöver inte vara direkt överintelligent, för att inse att miljöpåverkan är högt korrelerad med antalet människor. Den enda hållbara miljöpolitiken måste därför rikta in sig på pudelns kärna.

  Födelsetalen måste globalt ned till 1-2 barn per kvinna. En åldrande befolkning är inget ”hot” i sig och Europa kan inte vara lösningen för andra världsdelars barnproduktion.

  Gillad av 5 personer

 8. Eskil skriver:

  100 miljoner kronors frågan för politiker och 1 kronas frågan för övriga.

  Vad är lättats?
  Klara utsläppsnivåerna som sätts på nationell nivå om man ökar landets befolkningen med 50%
  Klara utsläppsnivåerna som sätts på nationell nivå om man minskar landets befolkningen med 20%

  Gillad av 2 personer

 9. Christer Hanefalk skriver:

  Tack Lennart!
  Roligt (…och självklart även skrämmande…) att du tar upp denna fråga. Jag måste erkänna att jag själv – som ändå djuplodar i det mesta – inte har ägnat det beskrivna dilemmat en enda tanke. En klar miss från min sida i det man med ett enklare språk kallar orsak-och-verkan-samband (…vilket som bekant inte heller är president Trumps allra bästa gren…). Ordet ”miljö” är det ju ett fåtal som har koll på – särskilt inte miljöpartister har jag märkt. Det är hämtat från två franska ord – ”mi” som betyder ”mitten” och ”lieu” som betyder ”plats”. Miljön ska således utläsas som ”mittersta platsen” – vilket väl passar väl med hänsyn till dess betydelse för oss – inte minst långsiktigt. Tanken på miljön borde uppta en plats ”i mitten” av vårt medvetande och i våra tankar om vad vi behöver göra för att på lång sikt behålla vårt (högst gemensamma) jordklot som en plats man kan leva och överleva på.
  Du får mig att tänka på ett uttalande jag hörde för några år sedan: ”Det värsta som kan hända vår miljö, är att miljöpartisterna får ansvar för den.” Det du skriver bekräftar detta uttalande.
  Tack än en gång för att du gav mig nya tankar!

  Gilla

  • Stellan skriver:

   Vilken verkan är det som Trump inte inser menar du? Dessa ständiga referenser till Trump är lite Pavlovs-hund betonade, flåsa och tungan ut, fiiiin hund.

   Gilla

 10. olle holmqvist skriver:

  En professor i ”miljö” har i SvD berättat om hur det är i verkligheten. Nämligen 1 =1.
  konkret ett barn, t ex en fattig tioårig flicka i Damaskus fattigkvarter = en tioårig civilingenjörsdotter i Bromma. Miljöprofessorn vet att deras livsstilar medför exakt
  samma påverkan på ”miljön”. Så det så.

  Gilla

 11. Magnus Rosensparr skriver:

  Forskarnas undersökning borde haft ett alternativ 0 också, d.v.s. ingen invandring alls, och vad detta skulle ha för positiva effekter för miljön.

  Sedan också en försynt fråga i vårt orwellska tidevarv. Blir zigenareläger bättre för att man kallar dem romska tillfällighetsboenden?

  Gillad av 4 personer

 12. Lena skriver:

  Besöker regelbundet livsmedelsbutiker där invandrare föredrar att handla. Kemikaliehyllan borde någon miljökontrollant granska. Det går inte att utläsa om det är fosfortvättmedel, något miljömärke är inte att skåda på varje sig hushållsartiklar eller mat.
  Sättet man bor på är också miljöförstörande. Man har varmvatten rinnande i lägenheten för att öka luftfuktigheten och solljus släpp sällan in, även under dagen. Man har allsköns tygtrasor och persienner för fönstren för att man är rädd för insyn. Då måste ju lamporna vara på under dagens ljusa timmar också.
  När man slänger saker så sorterar man inte. Större saker slängs direkt utanför lägenheten och lämnas där. Ibland har bostadsföretaget tur att möbler och prylar ställs utanför i en hög. Men mentaliteten och nedskräpning håller ett antal vaktmästare och lokalstädare extra sysselsatta.
  Sen gör man flygresor till hemlandet och ut till anhöriga i Europa, när man kan, detta för skattemedel och Röda korsets finansiering.

  Gillad av 7 personer

 13. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jag har svårt tycka att miljön skulle vara något argument mot invandring och har lite svårt att tro liberaler i allmänhet skulle tycka det. Enda sättet att undvika en ökad klimatpåverkan från människor i mellersta östern skulle väl vara att de för evigt är dömda att äta gräs och insekter, aldrig flyga utan alltid cykla. Dvs leva som MP vill.

  Gilla

 14. Reinfeldt förstörde Sverige skriver:

  Miljöpartiet är straffet vi har fått p g a Sverige har varit ett sådant välutvecklat land.

  Gilla

 15. Anders Svensson skriver:

  Klart att miljön klara invandringen. Det är bara en teknisk och ekonomiskt fråga som löser sig om inte politikerna blandar sig i och skapar problem och slutar lägga sig i rätten till ägande.

  Reningsverk skrev någon ovan. Jag har känner en fastighetsinvesterare som har erbjudit sig att bygga ett privat reningsverk till de hus han vill bygga på den mark han äger. Kommunen säger nej.

  Det är inte miljön vi behöver oroa oss för utan hur vi ska försörja en ökande befolkning med egen inhemsk produktion. I den frågan är det mer eller mindre kört.

  Gilla

 16. Pelle skriver:

  För mig kommer alltid Åsa Romsons bölande i direktsänd tv att ha stor betydelse. Jag är nämligen övertygad om att Sverige nådde den absoluta toppen på sin totala godhetspsykos millisekunden före hon började hulka inför allas åsyn. Där och då uppnåddes peak-pk, sedan påbörjades den långa och mycket, mycket mödosamma processen mot nationens tillfrisknande, vilket inte minst den nämnda artikeln i SvD är ett litet tecken på. Jag är trots allt optimist!

  Gilla

 17. olle holmqvist skriver:

  Eftersom invandringen löst det demografiska problemet, kan ju barnbidraget begräsnas
  till de tre första barnen.

  Gilla

 18. Hedvig skriver:

  Utmärkt att vi får klimatprofessor Lennart Bengtssons bekräftelse på att forskargruppen bakom debattartikeln i SvD den 17 mars 2018 ”Miljöskäl talar för en mer begränsad invandring” har rätt.

  Gilla

 19. MartinA skriver:

  Visst är det bra att avslöja MPs och Cs hyckleri och lögner. Men man behöver inte gömma sig bakom ”Miljö” för att vara mot invandringen. Det duger gott med att vi svenskar har ett kollektivt egenintresse. Och att invandringen är katastrofal för vår fortsatta existens som folk och vår trygghet.

  Gillad av 2 personer

  • Hedvig skriver:

   @ MartinA 23 mars, 2018 at 19:27

   Läste du miljöforskarnas artikel som Lennart Bengtsson länkade till? I så fall förstår du att det också finns verkliga miljöproblem, värda att ta på allvar.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Ok, för att förtydliga. Dels så har etablissemanget ljugit och överdrivit å det grövsta om växthuseffekten i två decennier, minst. Och dels så förbleknar miljöproblem helt och hållet jämfört med det hot mot vår existens som invandringen är.
    Ursäkta min första oneliner. Jag tycker verkligen ”gäsp” vad gäller miljöpolitik. Men nu har jag berättat litet VARFÖR jag tycker så, vilket du har rätt att kräva av mig.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.