USA vältrar sig i självkritik

Patrik Engellau

Jag brukar hävda att alla starka idéer utvecklas i USA. De uppfinns ofta av det intellektuellt ledande skiktet tänkare vid de fina universiteten. När idéerna når en viss grad av mognad bildar de frön som lyfts upp i atmosfären och fångas av passadvindarna. Så sprids dessa frön över världen för att sedan ramla ned och försöka slå rot.

I Sverige är marken bördigare än någonstans annars för dessa frön från amerikanska universitet. Det beror på att PK-ismen har redan har ett sådant järngrepp på det offentliga samtalet – ty det nya amerikanska idégodset har under de senaste årtiondena handlat om att vidareutveckla det politiskt korrekta; det är därför president Trump framstår som ett så främmande, skärande och obehagligt oljud – att lite mer av samma inte väcker något motstånd utan tvärtom smälter så fint in som ytterligare en vacker blomma i en välkomponerad bukett.

I det etablerade PK-istiska amerikanska idépaketet ingår ett kraftigt avståndstagande från den västerländska civilisationen som sedan andra världskriget har sitt centrum i USA.

Antiamerikanismen är en av USAs mest framgångsrika exportidéer. Min uppfattning är att moderna antiamerikanismen, som inte bara var grundad i europeiskt snobberi, utvecklades på de fina universiteten under Vietnamkriget.

Just nu har USA begripligt nog ångest över skolskjutningarna i februari i Florida, då 17 lärare och elever dödades. De amerikanska självanklagelserna når nu, i och med ungdomsprotesterna mot vapenlobbyn, nya höjdpunkter, vilket knappast är att förvåna sig över.

Låt mig ge ett exempel. Skribenten Tim Kreider, som enligt egen utsago är ”medelålders”, skriver den femte mars en debattartikel i The New York Times som har rubriken ”Sätt igång, ni som är födda på 2 000-talet, krossa oss”. Så här resonerar Kreider:

Som de flesta medelålders människor betraktar jag unga människor med misstänksamhet. De unga har en tendens att vara omedgörliga och kompromisslösa… jag känner panik inför vänsterungdomarnas tilltagande dogmatism och intolerans.

Men sedan Kreider under årens lopp funderat över bland annat skolskjutningar har han:

… dragit slutsatsen att Amerika alltid varit en våldsam nation, från vårt inledande och grundläggande folkmord via de slavar som byggde landet fram till det i mänsklighetens historia aldrig överträffade vapenförråd som vidmakthåller vårt imperium. Vi satsar 60 miljarder dollar om året på våra husdjur men vi vägrar att vidta åtgärder för att förhindra att andraklassare blir slaktade… När ett samhälle slutar värna sina unga då är dess förstörelse inte bara nära, utan dessutom välförtjänt.

Som representant för de medelålders har Kreider följande budskap till de unga:

Ge er på oss! Bryt ned oss, alla oss krypande bonnläppar som fortfarande inbillar oss att klimathotet är ett påhitt, att transsexualitet är en modenyck… Befria världen från alla våra gammaldags uppfattningar, inpyrda fördomar och ruttna institutioner. Våra könsstereotyper förstör kvinnorna på samma vis som när kineserna snörde flickors fötter… Kapitalismens vansinniga teori – rasera allt!

Utan att försvara den amerikanska vapenlobbyn kan jag inte annat än baxna inför en sådan förbehållslös offerlust. Författaren ber tonåringarna om nådaskott och utplåning av en civilisation. Detta publiceras stort av USAs ledande och mest ansedda dagstidning. (Samma dag föreslog tidningens krönikör Ross Douthat att föräldrar skulle få giltiga valsedlar för sina barn vilket, och det verkar vara en av Douthats poänger, skulle leda till att rösträttsåldern sänktes till kanske fjorton år för vid den åldern bör ungarna ha fattat systemet och börjat kräva att själva bestämma vem som skulle ha rösten.)

Jag är helt för att excentriker och dårar ska få framföra galna idéer (bara de är begripliga och rimligt välskrivna, vilket Tim Kreiders är). Men jag drar öronen åt mig när det idégods som utarbetas i den kolossala tankesmedja som utgörs av den amerikanska PK-elitens institutioner så till synes motståndslöst välkomnas i ett land som Sverige. (Kanske inte just den här idén om att de 2 000-talsfödda ska krossa de vuxna och deras idévärld, i varje fall inte ännu.)

Jag vet inte vad som menas med populism. Ej heller fattar jag vad som ligger bakom Trumps framgångar. Men om dessa företeelser representerar ett dovt och kanske illa artikulerat motstånd mot idéer som Kreiders så är jag villig att åtminstone lyssna på vad populister har att säga.

Självklart måste man känna beundran inför en så hänsynslöst och öppet självrannsakande kultur som den amerikanska. Kan man tänka sig motsvarande i andra länder? Saudiarabien? Sverige? Det skulle i så fall vara Mona Sahlins förakt för midsommarfirandet.

41 reaktioner på ”USA vältrar sig i självkritik

 1. Bo Svensson skriver:

  Man måste genomskåda vems budskapet är. – Uppmaningen till elitens utrotande kommer från tidningens ägare som ju är den som avgör vad som skall tryckas av allt man har att välja bland.

  Det är som när man gör rundfrågor på stan ”för att släppa fram folkets röst” i en aktuell fråga. – Då väljer man ut det man redan bestämt sig för att folket skall tycka.

  Gillad av 9 personer

 2. This is what happens when you find a stranger in the Alps! skriver:

  Jo, USA har den största makten och friheten och där finns därför plats för den mest kreativa hycklande idiotin (för författaren ovan skulle ju lätt kunna avskaffa sig själv genom att inhandla en pistol och skjuta skallen av sig men hycklare tenderar att ha hyckleriet där hjärtat sitter på andra) men jag tror att i Sverige så finner denna galenskap en symbios, började det med Palme och Vietnamkriget? Jag tror att vi länge har velat ligga i vansinnets och utopiernas framkant och andra länders vänster och vänsterliberaler har uppmuntrat oss: vattnet verkar kallt skall vi hoppa i? Ja så klart har politiker världen över manat oss, plums! Så vi har varit ett experiment länge, men med en skötsam och lydig och homogen befolkning så har vi fått det att fungera vilka idiotier våra politiker än påfört oss, och media har lurat oss att det går bra. Med massinvandringen så har vi nått vårt slutliga experiment, bär idéerna för hela världen, kan man göra svenskar av alla? Vänsterliberaler världen över håller andan. Jag tror inte vi som befinner oss mitt i detta inser hur fort det går, vårt förfall kommer att gå mycket snabbare än i England eller Frankrike, vi har ingen säkerhetstjänst eller Scotland Yard som skjuter ihjäl folk vid behov. Alla andra länder har bara doppat tån i den vänsterliberala utopin, de har kvar muskelkraft i staten och en motrörelse i vanligt folk, där hälften, trots ett enormt stigma, röstat Brexit och Trump. Vår stat består nu av mjukt Toblerone, och vår villighet att indoktrineras blir vårt fall. Sverige upptäcker nu dag för dag att vattnet var jävligt kallt, och kommer antagligen under det närmaste årtiondet att tjäna som avskräckande exempel för resten av världens vänsterliberaler. Man är maktlös, ständigt nya migranter i mina barns skola, varför kan inte Engelska öppna härnere hos oss simpla skåningar?

  Det är tämligen uppenbart att en vänsterliberal era har nått vägs ände, därav hatet mot Trump och Brexiteers, de vann för att det inte finns mer plats vid stupkanten, allt fler inser att man måste backa, alla som personligen puttas fram till kanten tappar all,vänsterliberal lust, och alla de sanningar och principer vänsterliberalerna styr efter visar sig vara fel, och eftersom de är fel så är de helt verkningslösa mot islams utbredning så nu kommer något annat, vad får vi se.

  Gillad av 19 personer

 3. Populism - ett rop på hjälp skriver:

  I går startade en programserie i SVT, i tre delar, gjord av Jan Scherman, ”Länge leve demokratin – Hotet inifrån”.

  I den första delen granskar han demokratin själv utifrån ett riksdagsperspektiv. Programmet genomsyras av en oro över vart vi är på väg. Att demokratin själv är hotad. Bilden som framträder är både tydlig och otydlig. Som alltid när man ser något blandas det man nyss sett med vad man tidigare vet och tänkt. Bilden blev då denna;

  Partier fick från början finansiera sig själva. Medlemsförankring var en nödvändighet. Man måste arbeta både nedåt och underifrån. Utåt och genom folket. Förankringen blev då naturlig. Detta klipptes när skattefinansieringen för partierna infördes. Partierna blev då ekonomiskt oberoende av partimedlemsskapet.

  Till skillnad från andra demokratier inom EU, oklart vilka, så går inte finansieringen direkt till de enskilda riksdagsmännens arbete, utan till partiets bestämmande toppskikt. Som lägger beslag på huvudparten av de ekonomiska resurserna. De gör att den enskilde riksdagsmannen får svårt att verka aktivt och med muskler gentemot medborgarna. Och att folket inte får den närhet till de styrande som demokratin så väl behöver.

  Dessutom viner partipiskan inom alla partier. En liten grupp människor bestämmer från en topp över enskilda frågor, inrikting och voteringar. Enskilda riksdagsmän förvandlas till det berömda knapptryckarkompaniet.

  Summa summarum;

  De som bestämmer inom politiken utgörs av ytterst få individer. Styrandet blir toppstyrt. Disciplinen oförlåtande. Nästan mobbande. Rötterna till medborgarna är till största delen avklippt. I flera nivåer. Och detta hotar demokratin själv.

  En luddighet i programmet utgjordes av en intervjun med stadsministern. Där låg hela hotet mot demokratin hos medborgarna själva och i deras agerade. Inte i hur riksdagsarbetet var organiserat och partier finansierade. Frispråkigheten för medborgarna utgjorde i sig ett stort hot… och behövde begränsas , med nya lagar och initiativ. Samtidigt efterlyste stadsministern mer öppen och fri debatt.

  Jan Scherman ställde inte de naturliga följdfrågor i ämnet. För var låg det kloka i att bromsa demokratin, när farten redan var skrämmande låg? Kanske var Jan Scherman försåtligt tyst, vad vet jag. Men att med en redan försvagad medborgerlig förankring ytterligare försvaga demokratins röster via än mer styrning och nya lagar, borde inte utgöra den bästa kuren för det demokratiska underskottet. Färre fria röster – än fler – förskräcker.

  Visst har Twitter och Facebook medfört fler oartikulerade röster. Till och med grova. Begrepp som hat och hot förekommer. Men det största hotet är nog ändå själva toppstyrningen. Och till detta även de brister i demokratisk förankring som EU till delar består i. Hur tämligen små eliter kan tillåtas sätta agendan och lämna mer folklig förankring bakom sig. Att demokratins rotsystem tillåts tynar bort.

  Man kan då knappast förvånas över att folkliga reaktioner kommer. Artikulerade likväl som oartikulerade. Kanske utgör populism ett skrik på hjälp från avklippta rötter. Rötter som smärtar. I en demokrati som håller på att förblöda.

  Gillad av 9 personer

  • Elisabeth skriver:

   ”Populism”, jag såg också Schermans program. Jag tänker följa serien , är dock lite misstänksam mot Scherman p g a hans bakgrund som mediamakare. Men han ska få en chans. Bra att Finn Bengtsson fick komma till tals, han borde också intervjuat AnnMarie Pålsson, hon har mycket att säga om toppstyrningen. Det kanske kommer. Men i hela programmet undveks Den Stora Elefanten i rummet, det som bidragit till svensk demokratis upplösning och, ser det ut som, fall.. Invandringspolitiken.

   Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Jag såg också programmet. Del 1 av 3. Faktiskt ganska balanserat för att sändas i SvT. Jag ser fram emot del 2 och 3. Kanske kan ses på SvT Play för den som inte orkar vänta.,

   Gilla

   • Bromma1214 skriver:

    Tyckte Scherman gjorde ett bra jobb. Han är numera pensionär, säkert tjänat (grattis)
    Mycket pengar,är inte beroende av nästa lönekuvert(Som så många är).Han han
    Är orädd , ställer de svåra frågorna , kanske kan han få fram kostnaden , ja ni vet
    Vad jag menar……

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Att den politiska makten är så centraliserad, resulterar ju i att det blir enkelt för fienden att köpa eller hota sig till den totala makten om den redan har makten över massmedia.

   Så snart det blir läge för en ändring av reglerna, menar jag att det som skall komma först, är direkt makt för den individuelle skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. – Att skattemedeln till Public Service -kanalerna fördelas på de folkvalda att köpa sändningstid för, så att de oredigerat kan förmedla sin bild av läget och av vad som bör göras åt det. – Och det som nu är partistödspengar kan också med fördel istället fördelas på de folkvalda.

   Gilla

  • Petter skriver:

   Likt den kommunistiska diktaturen Kina, som 2006 erbjöds en censurerad version av Googles sökmotor, har Bonniers alltså fått sin vilja igenom. Mediejätten i Sverige har dock, till skillnad från Kina, till stor del lyckats undvika kritik för sin hämningslösa censurkampanj.

   Bonniers makt har tvärtom visat sig vara så stor att till och med regeringen lovat agera för att forma nätet efter mediejättens önskemål. Hand i hand med den svenska statsmakten fortsätter censuren.

   Förra söndagen sade justitieminister Morgan Johansson (S) i SVT Agenda att han ska sätta ”mycket större press” på Google så att de stänger ner material som Bonniers tidningar vill ha bort från nätet.

   Och nu går regeringen vidare med detta löfte.

   http://www.friatider.se/regeringen-kr-ver-att-google-lyder-bonniers-censurkrav-annars-blir-det-lagstiftning
   När det gäller censur och speciallagar för vuxna barn eller varför inte försöka stifta lagar som tillåter barnäktenskap är regeringen märkvärdigt flyfotad.
   Däremot förvaring av de asylanter som inte får uppehållstillstånd då blir det hux flux klister i maskineriet.

   Han har många frågor att ställa Scherman.

   Gillad av 2 personer

  • Underdog skriver:

   Problemet för Scherman är att han tror att riksdagsmän är folkrepresentanter. Men i Sverige är de partirepresentanter. Vår ”konstitution” är ett skämt och behandlas som sådant av beslutsfattarna.

   Gillad av 4 personer

 4. Björn G skriver:

  Socialdemokratins försvenskade socialism har varit 1900-talets mest framgångsrika
  vallokomotiv Resultatet blev att svenska folket nu är passivt, förlitar sig på offentliga institutioner och är trygghetsorienterat. Egenskaper som är mer eller mindre utrotningshotade är enskild initiativkraft, entreprenörskap och individuell ansvarskänsla (som är starka i USA).

  Socialdemokratin har lyckats förbli störst eftersom de har använt sig av den svenska kapitalismens förmåga att skapa resurser, som socialdemokratiska politiker sedan har fördelat efter vad de uppfattat vara en rättvis fördelning.
  Det har gjort att svenskarna, som trott att välfärden skapats av socialdemokraterna, har fortsatt att stödja dem i val efter val.

  Svenskarna har alltså trott på tomten och verkar ännu tro på honom. I årets ‘Förtroendebarometer’ får SR 65 procent, SVT 58 procent och DN 45 procent.
  En förfärande stor andel av Sveriges befolkning är alltså fortfarande djupt troende.

  Det är dags att befria Sverige från alla gammaldags osanningar, inpyrda tro och ruttna PK-politiker.

  Gillad av 13 personer

  • Aha skriver:

   När det gäller väljarstödet för sossarna så är av drygt 2 milj röster, hälften icke arbetande. Vidare är hälften invandrare.

   Sossarna är inte längre ett statsbärande parti men dom låtsas vara det.

   Gilla

 5. Elof H skriver:

  Krossa kapitalismen och dö. Precis som i Venezuela så går det mycket fortare än de flesta tror att slakta hönan som värper guldägg. Det stora problemet jag ser är att motståndskraften hos näringslivet förefaller helt krossad redan nu. De verkar gladeligen tillverka repet de själva skall hängas i.

  Gillad av 5 personer

  • Olle Reimers skriver:

   Wallenbergs är en del av globalismen som gynnas av nationalstaternas undergång. Det finns ingen anledning för dem att göra motstånd. Tvärtom; de är redan en del av sammansvärjningen.

   Gillad av 1 person

 6. LJ skriver:

  Kan det vara första gången i människans historia som man av missat att det fanns en anledning till att byäldste var någon man lyssnade på? Skulle jag eller någon av mina 20-åtiga vänner få fria händer att styra för 20 år sedan skulle världen gått under…. och då var jag ändå en av de lite mer förståndiga ungdomarna.

  Vi har körkort och åldergräns för att få köra bil, dvs vi kräver grundläggande fördigheter och kunskaper eftersom framfart av fordonet innebär risk för andra.

  Varför motionerar inget parti för röstlicens? Är otroligt skrämmande att se hur stor andel av de som röstar som inte har en aning, om något.

  Och ännu bättre, en politikerlicens med 35 års åldersgräns med krav på några år i arbetslivet.
  En mängd yrken har höga krav på både utbildning och erfarenhet men mäktigaste politikern i landet kan du bli som misslyckad svetsare.

  Hade de sett oss idag för några tusen år sen hade de tyckt vi var idioter som lät okunniga snorungars röster väga lika tungt som de med erfarenhet och kunskap.

  Gillad av 9 personer

 7. Magnus Rosensparr skriver:

  Skribenten Tim Kreider är ett bra exempel på det stora antalet människor i västerlandet som genom sin intellektuella hållning har bevisat sin egen livs- och överlevnads-oduglighet. Bäst vore naturligtvis om alla dessa meningslösa existenser bara resolut tog sig själva av daga.

  I några få av världens kulturer anses befogat självmord vara hedersamt och önskvärt, men i en del länder är självmord kriminaliserat, om än utan straffsanktion av förklarliga skäl. Det senare tankegodset bör västerlandet göra sig kvitt en gång för alla. Istället bör staten erbjuda sådana som Tim Kreider aktiv dödshjälp kostnadsfritt.

  Gillad av 5 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Men nu vill ju regeringen titta på möjligheten att kriminalisera ”hjälp till självmord”. Där kan man ju hitta några man kan lägga polis och advokatresurser på.

   Gillad av 1 person

 8. Eva Danielsson skriver:

  Den självrannsakande texten som krönikan citerar, är förhoppningsvis skämtsam. Annars blir diagnosen svår patologisk masochism.
  Problemet är att fria tankar, individuell självhävdelse och demokrati, som är USAs och västvärldens gåva till mänskligheten, är hotande för envåldshärskare. Så smarta despoter siktar in sig på att begränsa folks tankar och egen vilja. Som i Kinas diktatur och inom islam till exempel. Låt folk ev få materiellt välstånd men reglera deras liv och åsikter.
  Det försöker de rikaste i väst också göra, t ex med klimathotet som ser till att folk håller sig på mattan.

  Det goda samhället måste innehålla frihet och trygghet. Men många i ett fritt samhälle skulle rycka på axlarna åt det påståendet. Frihet märks mest när den inte finns antagligen. Och många tycker dessutom att det är svårt att ta eget ansvar i livet, de vill bli ledda.
  Det ligger i sakens natur att frihet och demokrati är lätt att förstöra. Tolerans har svårt att försvara sig mot intolerans osv. Det är i det läget vi är nu.
  Och attackerna kommer i allehanda former och styrka. Galna idéer från andra sidan Atlanten om att människor är lika, det existerar varken raser eller två kön. Fast nästa rubrik kan handla om ”white supremacy” och strukturellt förtryck av kvinnor. Ett krav på böneutrop kan te sig oförargligt, men sätter första grundstenen till ett påtvingat kalifat.

  Det jag beundrar i den amerikanska kulturen är det självklara självhävdandet. Bl a därför är jag glad för Trump. Tyvärr är vårt land extremt vänstermarinerat, så vi importerar glatt andra, de mer destruktiva idéerna från USA och Kanada.

  Alla som står för att en spade är en spade och försöker rädda den fria världens kultur, får stjärnor i min bok.
  Jag vill inte ha ett totalitärt samhälle med tvång och förtryck och religiösa vanföreställningar.

  Jag vill ha ett svenskt samhälle med frihet och äkta demokrati. Där vi värnar om vår kultur och vår historia. Ett modernt, arbetssamt, sekulärt och jämställt land. Som värnar om barn och om kärnfamiljen. Som med självförtroende och tydliga krav kan inkludera nya medborgare om de anstränger sig för att bli tillhöriga och bidrar till vår gemensamma kultur.
  Fast just nu ett nödvändigt långvarigt invandringsstopp.

  Gillad av 12 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Ulf Kristersson tycks ha hittat sin idol,
   i Globalistslyngeln Trudeau borta i Canada)

   Säger väl allt om Ulfs tankeförmåga)))
   Har M permanent blivit ett vänsterparti???

   Gilla

 9. Richard skriver:

  ”Jag är helt för att excentriker och dårar ska få framföra galna idéer”

  Jag med. Men då ska det vara balans. Det är bara excentriker och dårar som Kreider, som harmonierar med de sanktionerade agendorna, som får utrymme hos de stora megafonerna. Andra göre sig inte besvär.

  Gillad av 4 personer

 10. William Munny skriver:

  Off-topic men jag använde 26 plågsamma minuter till att lyssna på denna video som Lev delade igår:

  Han formulerar frågan som jag också ställt i ett årtionde, är våldtäkterna värt det? Denna fråga borde ställas till alla våra politiker, som Molyneux säger, politikerna och journalisterna borde placeras framför en våldtagen minderårig flicka så skadad så hon inte kan få barn och säga till henne, lilla vän, förstår du det är värt det det, vi offrade dig för att.. Detta borde Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Fridolin, Ullenhag, Eliasson, Lindberg, Wolodarski, Dahlberg, Teodorescu, Lööf, Bush-Thor, Bah-Kunke, Ulf Kristersson, Schyman, Löfven, Lifvendahl, Cwejman och alla de andra få lov att förklara. Att det är värt det för att…

  Gillad av 11 personer

  • Jeff skriver:

   Min förvåning delades nog av fler, när vi tog del av Expressens granskning av förövarna till gruppvåldtäkter den 20/3. Av 43 män som fällts i domstol under 2016 och 2017 hade majoriteten invandrarbakgrund.
   Nu borde väl näthatgranskarna rycka ut.
   http://word.harrietsblogg.se/

   För att stärka sin kartläggning har två experter fått granska resultaten, Stina Holmbergfrån BRÅ  professor Niklas Långström från Rättmedicinalverket. De upprepar mycket av förklaringarna som fanns i Brå:s gamla kartläggning från 2005  om överrepresentationen i brottslighet av invandrare jämfört med personer födda i Sverige. 
   Där  orsakerna var invandrarnas svårigheter i ett nytt samhälle, värdlandets främlingsfientlighet och annat svammel.

   Eget ansvar för sina handlingar  lyste då och lyser även nu med sin frånvaro. Någon ny kartläggning vill regeringen av förklarliga skäl inte ha, till skillnad från andra samhällsproblem.

   -Varför inte nämna att ”giftiga ingiftens” påverkan på kognitionen med nedsatt känsloreglering och dålig impulskontroll, som de nämner. Men kanske de minns vänsterns påhopp och drev mot professor Camilla Stoltenberg, efter att hon lagt fram sin avhandling om detta faktum, så de håller tyst.

   -Varför inte nämna uppfostran i en religion där kvinnan är underställd mannen, som i våra parallellsamhällen aldrig bryts. Nej, ”antisociala tankesätt” låter mer skonsamt

   Gillad av 1 person

 11. Hovs_hällar skriver:

  Jodå, vi har liknande i Sverige, och ännu värre:

  Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

  https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

  Den här figuren försörjs av våra skattemedel, och är verksam inom högskolevärlden där han på vår bekostnad kan ägna sig åt att indoktrinera studenter i sin sjuka rasistiska världsbild (”vithetsstudier”).

  På motsvarande sätt skänker makthavarna även pengar till islamistiska organisationer som sprider rasistiska, antisemitiska, idéer.

  Trollen ska trivas — allting ska rivas. Vår sista chans är vid valurnan i september.

  Gillad av 4 personer

 12. Jaxel skriver:

  jag är, förstås, inte bekant med skribenten som citeras i krönikan. För mig framstår det ändå som det skrivna är en provokation och inte allvarligt menat. Notera också det första citerade stycket.

  Detta är nog inte en amerikansk Hubinette.

  Gilla

 13. MartinA skriver:

  Det är inte antiamerikanism, det är inte anti västerländska civilisationen. Det är hat mot europeiskättade människor. ”Kulturen” / ”Media” tar alltid och utan undantag ställning mot vita människor. Om vita människor hade gjort ens hälften av det som svarta människor gör under farmarmorden i Sydafrika så hade hela västvärlden tapetserats med artiklar om det och TVn hade malt non-stop om vår ondska.
  Det här är också anledningen till att ”rasism” har upphöjts till det högsta onda. Därför att definitionen av rasism är vita människor som känner lojalitet med varandra.
  De hatar oss. Och de tänker utrota oss.

  Gillad av 8 personer

   • MartinA skriver:

    Jag vet inte vad som händer. Men att de som styr drivs av illvilja mot vita människor är den modell jag stött på som har störst förklaringskraft.

    Gillad av 1 person

  • Glad Påsk! skriver:

   Efter att ha tänkt efter i ett årtionde och vänt på detta tusen gånger så har jag landat i samma slutsats. Om inte detta så hundraprocentigt varit fallet så hade det kanske gått att ha ka sig fram med dessa ständiga attacker men när man gett lillfingret så rök nästa och nästa till det bara till sist finns ett svar kvar. Mina kinder vill inte bli rödare. Vi befinner oss i en liknande situation som judarna, vissa vill att vi skall försvinna helt enkelt.

   Gillad av 3 personer

 14. Sixten Johansson skriver:

  Hela artikeln kan googlas fram: ”Go Ahead, Millennials, Destroy Us” (2 mars). Då hittar man även till kommentarsfälten på några stora bloggportaler – polariseringen för eller emot är skrämmande stor.

  Egentligen är Millennials (Generation Y) födda ungefär 1985 – 2000, alltså nu i 20-30-årsåldern, lite äldre än de som har drabbats vid skolmassakern och protesterar mot vapenlobbyn. Millennial-generationen är barn till 40- och 50-talisterna (Baby boomers), så det är givet att många oförbätterliga vänsterliberaler känner sympati och vill att den revolutionära kampen från 60-70-talet ska föras vidare.

  Det vore inte så illa om de nöjde sig med att kämpa mot globalkapitalismen och korruptionen utifrån en realistisk verklighetsbild och samhällsanalys. Men varken de gamla socialisterna och liberalerna eller deras barn ser att de manipuleras och utnyttjas av anarkokapitalister och andra och de begriper inte alls hur djupt destruktiva deras fina idéer egentligen är.

  Även de mest attraktiva, ytligt sett humana idéerna om jämlikhet, rättvisa, frihet, trygghet, rättigheter och fred fortsätter att växa så länge de kan suga näring och gillas av mobben. Idéerna tvingar sig in i allt fler medvetanden och liv och lägger under sig allt, om ingen motkraft stoppar dem. På gränsen mellan medvetet och omedvetet uttrycker Tim Kreider själv att hans utopi innebär totalitarism och ett civilisatoriskt självmord. Där skymtar rentav något ännu djupare: jagets existentiella uppror mot skapelsens natur.

  Gillad av 1 person

 15. Östanskog skriver:

  Detta är min favorit Lotta-Bromé-citat. ”Min morfar brukade säga att all s**t kommer från Amerikat.” (Till moderatorn: ‘Amerikat’ var inte felstavad. Vissa intelligenta människor som Lotta Bromé och jag får glädje av att presentera felstavade ord.)

  Gilla

 16. SvenGE skriver:

  Pax Americana, Pax Rossia eller Pax China? Det är bara att välja. Jag väljer det första och tolkar US Konstitution som försök till balans mellan stridande viljor i parlamentet. Som en följd därav blev USA västerlandets räddning, till i dag tre gånger. US Konstitution, är en skrift som betydde mycket för vår egen Regeringsform m/1809. Denna kan ses som vårt första steg från diktatur till demokratiska former. Balansen mellan direktvalda; ”Huset” i US, ”andra kammaren” i Sverige och de indirekt valda; ”Senaten” i US, ”första kammaren” hos oss, är och var tänkt som en balansering mellan konservatism och radikalism.
  Vem har kunnat sprida gift mellan de båda riktningarna som var så gott tänkt? Kanske var det ”sextiåttorna”; säg till 60% och Bertil Olin till 40 %. Så har liberalismen spårat ur, först i USA där man började attackera konstitutionen som varande gammal och otidsenlig, Rop ekade ”Den
  bör revideras. Den är författad av gamla gubbar, kapitalister, rasister, maktgalna stridisar med flera”. Så får man en politiserad byråkrati som hittar slingervägar runt de lagar som är stommen i vardagen. Samtidigt sker en indoktrinering från en nyvänster som tar vid när gammelvänstern misslyckas, senast om världens undergång. Vem räddar oss undan vänsterfascismen?

  Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   När de tre sluter sig samman och går mot ett gemensamt elitstyre i stället; vad återstår då för ss att göra?

   Gilla

 17. O.T. skriver:

  För att ”återupprätta förutsättningarna för demokratiska samtal på internet” ställs nu krav på att blockera Sverigedemokraterna från Facebook i en Expressen-artikel.

  ”Om inte propagandamakare regleras bort från våra flöden blir detta ett valår där högerextrema medier kommer få historiskt stort inflytande över det redan skadeskjutna politiska samtalet”

  https://nyheteridag.se/nya-kravet-i-expressen-blockera-sverigedemokraterna-fran-facebook/
  Vem blir förvånad? De flyttar fram sina positioner med sjuklöverns goda minne.

  Gilla

 18. kvellulvblog skriver:

  Allt fler artiklar handlar om faran av att populistiska partier har bildats i Europa, och i Sverige lär det största populistiska partiet vara SD. Detta skulle vara ett hot mot demokratin.
  Sedan lär det finnas sju andra, politiska partier, som inte skulle vara populistiska.
  Vad är det då för skillnad på ett politiskt , politiskt parti, och ett populistiskt, politiskt parti?
  Det är väl:
  Ett politiskt politiskt parti driver de frågor som politiker önskar driva.
  Ett populistiskt politiskt parti driver frågor som stora delar av befolkningen önskar driva.
  En siffra på hur många politikerna är av befolkningen har Per Ragnar och Lars Knapasjö räknat ut för 2013:
  //Brännpunkt debatt SvD 5 sep 2014
  0,9 promille av befolkningen =9280, valberedare ,väljer ut alla våra kommunal, landstings och riksdagspolitiker bland 1, 3 % av befolkningen (=125 000 potentiellt intresserade dvs hälften av alla som är medlemmar av ett parti)//
  Om vi sedan adderar alla journalister i Sverige, dvs. 20 000 av 10 000 000 invånare= 2 promille, oavsett om de är partianslutna eller inte, blir de politiskt agerande ändå färre än 3% av befolkningen. Även om vi räknar bort icke röstberättigade, är det en liten klick som bestämmer hur höga skatter vi skall ha, och vad de skall användas till, och som definierar vår PK- korridor .
  Hotet mot demokratin skulle då vara att färre än 3% av befolkningen inte får bestämma själva, eftersom breda befolkningsgrupper får gehör för sina åsikter hos ett populistiskt parti.
  Man behöver inte ha förläst sig på 1984, Djurfarmen eller Du sköna nya värld, för att tycka att det är något i resonemanget, om vad som är demokrati, som inte stämmer.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.