Gästskribent Dan Ahlmark: Kulturmarxism och unga kvinnor

Patrik Engellau skrev den andra augusti förra året i artikeln ”Unga kvinnor” om ett samtal med en grupp 30-åriga damer, vilka hade en positiv syn på massinvandringen. Han fann att deras huvudskäl för detta syntes vara tre: 1) att vara född i Sverige är att ha dragit högsta vinsten i födelselandslotteriet, 2) de, och ej heller någon annan svenskfödd, har gjort något för att förtjäna denna superjackpot, samt 3) därför har vi lyckligt lottade en skuld till andra folk som inte haft samma tur.

Slutsatsen var alltså att den svenska befolkningen, på grund av någon tacksamhetsskuld, bör/måste ta emot invandrare. Hans argumentation att punkterna 2 och 3 inte alls var sanna godtogs inte av damerna.

Artikeln kommenterades av ett stort antal läsare med ibland mycket värdefulla synpunkter. Men artikeln pekade på ett vanligt tänkesätt som absolut inte bara används av yngre kvinnor. Argumentationen är vanligare än vi tror och förtjänar ytterligare uppmärksamhet och belysning.
Att bortse från klara fakta är en egenskap hos kulturmarxismen och jag vill hävda att kvinnornas skäl huvudsakligen är ett utslag av den ideologin. I min nya bok VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! om välfärdsstaten beskriver jag den kulturmarxistiska inställningen så här:

Det finns ingen saklig grund för att någon är bättre än någon annan, och därför är en persons framgång i grunden bara ett utslag av orättvisa, och ju större framgång, desto större orättvisa. Allt beror på personernas miljö, tillfälligheter och dylikt och ”tyvärr” finns skillnader i dessa. Den person som inte lyckas är blott ett offer för bland annat sin omgivning och uppväxt, och ju större misslyckande han visar, desto mera är han ett offer. Och om vi andra gjort något framgångsrikt jämfört med andra, är dessa orättvisor orsaken.

Argumentet 2) ovan bemöttes redan i Engellaus artikel så låt mig till det bara tillägga att våra förfäder och föräldrar (jag är 40-talist), som skapade det välmående Sverige, just avsåg och ville 1) ha barn och 2) att deras barn skulle ha hög levnadsstandard. Det var deras gåva till oss. De gav oss den fritt, och det finns därför ingen som helst skuld förknippad med vår situation idag. Att vi eventuellt inte gjorde något för den (vilket heller inte är sant!) är likgiltigt; deras
val är avgörande. Om vi har en skuld gäller den till våra föräldrar, och skulden innebär främst att verkligen respektera och skydda deras gåva, som är vår. Att tanklöst ge bort frukterna av deras liv och ansträngningar till främlingar – såsom vid massinvandring – är att spotta på gåvan och håna givarna.

Argument 3) bygger på kulturmarxismens offer-förtryckarmodell. Ett huvudinnehåll i offer-förtryckarmodellen är, att de starkare (här västländerna) är förtryckare som håller nere, utnyttjar och skadar den svaga parten (här utvecklingsländerna) som blir offer. Förtryckaren får därigenom en skuld till offret. De unga kvinnornas inställning är bara en mildare variant (de ignorerar resonemanget om förtryckare och offer) och talar bara om en skuld de välbeställda har till de fattiga. De naiva och lättpåverkade damerna hasplar ur sig läxan som kulturmarxisterna serverar.

Sverige och svenskarna har i verkligheten ingen skuld till världen. Till ganska nyligen fick vi kämpa för ett ytterst magert uppehälle här uppe i norr. Vi gavs inga fördelar. För vår utveckling krävdes kunskap och en viss kultur, som ledde till en viss syn på människan och ett politiskt system, som sedan möjliggjorde ett rättssystem med vissa egenskaper, som säkrade en fri ekonomi, vilket ledde till dagens framgångar.

Tredje världen har gjort ett antal felaktiga politiska val vilket hindrat dessa länders utveckling. Kina är kanske det tydligaste exemplet på en civilisation, som tidigt visade på framsteg, men sedan på grund av sitt politiska system spårade ur.

Sydkorea hade länge förtryckts av Kina och Japan, men valde under efterkrigstiden att bli en av de fyra asiatiska tigrarna genom att acceptera marknadsekonomi uppbackat av ett rättssystem, som säkrade ekonomisk frihet. Det förde Sydkorea snabbt från hopplös fattigdom till ett vibrerande och allt rikare samhälle med möjligheter för många. Och på vägen orsakade de nya ekonomiska och samhälleliga realiteterna en politisk förändring till demokrati.

De afrikanska staterna valde efter kolonialismens avveckling vanligen de sämsta politiska idéerna från Väst, därför de passade de nya eliternas politiska program. Marxismen gjorde då intåg i många länder. En hård politisk och ekonomisk kontroll med motsvarande rättssystem medförde att ekonomisk utveckling inte skedde eller gick mycket sakta. Det är nu grunden för underutvecklingen. Dessa länder har haft gott om tid – precis som Sydkorea – att utvecklas, men de har lagt krokben för sig själva genom att hindra ett fritt näringsliv att blomstra.

Ingen svensk har någon skuld till dessa länder. Om vi väljer att hjälpa dem är det av andra skäl.

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter forskning vid EFI/HHS arbetade han i industrin i Sverige och utlandet och startade sedan ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

60 reaktioner på ”Gästskribent Dan Ahlmark: Kulturmarxism och unga kvinnor

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Till skälen för många U-länders dåliga utveckling tror jag att man får foga det stora ekonomiska biståndet. Det har skapat ett understödstagarbeteende, som bl a PE vittnat övertygande om. Motviljan, för att inte säga hatet, mot givarländerna har skapat minervärdeskomplex, som i sin tur tacksamt har exploaterats av religiösa ledare.

  Gillad av 11 personer

  • Moab skriver:

   Dessutom organiserad pedofili, finns det i OXFAM så finns säkerligen i alla hjälporganisationer, det är logiskt, var skulle annars en pedofil söka sig än till en omoralisk vänsterarbetsplats där man kommer i kontakt med världens alla fattigaste barn, nu när det verkar svårare att göra det som präst? Jag hörde att på Haiti så visste föräldrarna om att deras 10-åriga dotter betjänade OXFAM sexuellt, men att de fick all sin mat från OXFAM och inte kunde göra något åt det utan att svälta. Hur många pedofiler jobbar för SIDA tro?

   Gillad av 7 personer

   • ERIK2 skriver:

    Jag tror du tangerar något riktigt viktigt. Nya grundlagsändringarna syftar bl a till att hindra insyn i SIDA. Enl JW och ledarsidorna. Minns även Gunilla Carlssons ärliga försök till att börja effektivisera biståndet. Vilka löften har man från arvfurstens palats gett och till vilka för att erhålla ministerposter (blivande partiordf?) och plats i säkerhetsråd? Den otroligt råa och hänsynslösa mobbing som möter alla som närmar sig det och andra vänstermaktcemtra stämmer till eftertanke.

    Gillad av 2 personer

  • Per-Anders skriver:

   Det är inte bra pengar bland annat Sverige har öst över u-länder utan även en korkad ideologi: socialism. Se vad man ger bidrag för idag: demokratiprojekt, genusprojekt. Sverige förgiftar dessa länder, precis som Sverige har gjort med alla invånare genom skolan.

   I Zimbabwe satt kommunisten Roger Mugabe vid makten i 37 år. En kort period under 2000-talet förlorade de makten. Den nya finansminister avvecklade en massa regleringar, lär den fria marknaden operera fritt mer eller mindre. På några år gick Zimbabwes årliga ekonomiska tillväxt från minus 9 % till plus 11-12 %. Den bästa i hela världen. När Roger Mugabe återfick makten sjönk tillväxten.

   Att upprepa samma sak och förvänta sig ett annat resultat är en definition av dumhet eller vansinne. Socialister och kommunister upprepar sina ideologier om och om igen och förväntar sig att den ska bli rätt implementerad nästa gång.

   Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Men våra förfäder och föräldrar skänkte oss också marxismen och förmyndarstaten, som tillsammans har orsakat den upplösning av samhället och det förintande av allt svenskt, av svenskheten i sig, som vi nu ser. Skall vi verkligen göra upp med marxismen måste vi helt upphöra att tala om ”skulder” och ”rättigheter” och i stället acceptera att människan kommer till världen med möjligheter och måste göra goda val och fatta bra beslut. Vi måste avfärda socialismen, vi måste vägra kätteriet, vi måste omfamna livet i stället för döden, vi måste utforma vår framtid så som vi vill ha den. Endast den som tar eget ansvar för sitt eget liv kan se sig själv i spegeln, kan upprätthålla sin heder, kan använda sin rationalitet, kan överleva och inte gå under.

  Gillad av 17 personer

  • Grus-Olle skriver:

   Jag tror att de faktiskt hade varit bättre om även Sverige varit ockuperat under andra världskriget precis som våra grannländer. På det sättet hade den nationella sammanhållningen varit starkare. Då hade vi nämligen inte tagit alltför givet.
   Idag betraktas vänstern och PK-etablissemanget mest som förvirrade människor.

   Gilla

 3. Aha skriver:

  ”De naiva och lättpåverkade damerna” är marinerade i godhetstänk, från dagis och skola till vuxenvärlden där media tar hand om indoktrineringen.

  Man får inte glömma att de unga damerna inhystar uppskattningspoäng sinsemellan med sin, förmodligen omedvetna, kulturmarxism. Uppoffringen är inte heller så stor. Det handlar om en kollektiv kultutmarxistisk godhet; det är skattebetalarna som får stå för fiolerna. Typisk vänster m.a.o.
  Själva torde de unga damerna dessutom ha rik konsumtion som exploaterar fattigas arbetsinsatser; stor klädkonsumtion och resor till fattiga länder och annat förglömt.

  I sin marinerade/indoktrinerade värld har de inte ens insikt i att hjälp på plats är mer än tiofalt kostnadseffektivt än att låta en i sammanhanget rännil av människor få komma till Sverige.

  Det unga damerna kvalificerar sig till epitetet godhetsknarkare. De brister m.a.o. i förnuft i sin roll som samhällsbärande medelklass.

  Gillad av 13 personer

 4. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Dan Ahlmark. De här unga damerna är bara ytterst bortskämda, okunniga , arroganta och tanklösa. Är man bara trettio år så har man inga minnen av ett relativt fattigt Sverige, av hårt arbetande föräldrar som inte ens kunde drömma om de förmåner och bidrag som exploderade sedan. De här trettioåringarna är välfärdssamhällets barn. Föga anar de att detta är på väg att försvinna. .Så går det när man plockar bort kunniga lärare och historieundervisning i skolorna. Och när man inte bryr sig om att samtala med gamle farfar och gamla mormor.

  Gillad av 12 personer

  • Grus-Olle skriver:

   Med tanke på att vi inte har varit i krig på så pass lång tid, så har mycket av den nationella stoltheten försvunnit i det här landet.
   Antar att kvinnorna i 30-årsåldern varken vet vilket kön eller nationalitet de tillhör, utan snarare hävdar att alltsammans är en social konstruktion.

   Gilla

 5. Henric Ankarcrona skriver:

  Utmärkt krönika, tack.
  Intelligenta resonemang kring det individuella ansvaret och marxismens elände finns på bl a Youtube i olika framträdanden av Jordan Peterson, professor i psykologi vid universitet i Toronto

  Gillad av 4 personer

 6. olle reimers skriver:

  Ett utmärkande drag för dessa ”goda” personer är att man aldrig får höra vad deras alternativ är till den samhällsutveckling som varit. Det framförs ofta från det hållet att vi vita har en skuld mot Afrika för att vi plundrade landet och tog slavar därifrån.

  Frågan de aldrig ställer sig är varför invånarna i dessa länder inte tog tillvara sina naturtillgångar utan i stället ägnade den mesta tiden till att slå ihjäl varandra.

  Slaveriet hade pågått långt innan och i första hand i arabisk regi. Slaveriet avskaffades f.ö. av de vita plundrarna. Man kan undra varför.

  Gillad av 9 personer

 7. oppti skriver:

  Är det samma grupp som tar hand om herrelösa hundar och katter?
  Som har svårt äta kött och gärna ger tiggare en slant då och då.

  De lider av överflöd av empati och underskott av logik.

  Gillad av 5 personer

  • Moab skriver:

   Ursäkta den långa invändningen:

   Detta har jag slutat tro på för länge sedan. Jag tror tvärtom att på ett djupare plan så är det omvänt, de är komplett känslokalla och icke-empatiska och logiska på deras eget vis. Ta flera kända sångerskor, de stödjer ju uppenbarligen fler våldtäkter av svenska kvinnor, jag tror att vi i Sverige avsaknad av religion och ytlig rationalitet allvarligt skadat vår förmåga att förstå oss själva på ett djupare plan, mytologiskt, dessa kvinnor tar parti för vad de i en del av sitt undre medvetande uppfattar som den starkare parten, de som våldtar, denna impuls kan man förstås inte släppas upp till ytan, men då vår förståelse av oss själva försvunnit så manifesterar sig detta som en falsk extrem omsorg om flyktingar. Våra kvinnor är inte annorlunda än de som uppmuntrar hedersvåld och syr igen sina döttrar.

   Det dom skiljer oss från andra kulturer är flera tusen års utveckling, från grekerna och kristendomen till upplysningen, men där vi lurats att tro att naken rationalitet har alla svar, när i själva verket största delen av oss själva ligger dold och måste bevakas med varsamhet.
   Jag tror att den stora skillnaden mellan män och kvinnor i väst nu består i att vi män, iallafall vissa, har bättre kontakt med vårt undermedvetna. Jag har ganska bra koll på den del av mig som vill slå ihjäl. Jag tror däremot att kvinnorna har gömt den sidan av sig djupare (den del som föredrar män som är bra på att slå ihjäl) så de helt förlorat kontakten med den, därav hysterisk feminism och omsorg om migranter.

   Gillad av 5 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    MOAB — Alltså på samma sätt som vissa kvinnor dras till mördare. Han Knutbyprästen fick ju kärleksbrev i fängelset och är visst numera omgift…

    Jo, det perversa snyfteriet kring ”ensamkommande baaaarn” är i grunden uttryck för samma instinkt.

    En instinkt som håller på att förlama allt sunt motstånd här i landet.

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Mycket bra, MOAB! Alla som är intresserade av djuppsykologi rekommenderas varmt att gå till Mats L. Winthers blogg mlwi.magix.net och av hans många artiklar på svenska vill jag särskilt lyfta fram den innehållsrika ”En svensk konservatism”.

    Gilla

   • Peter skriver:

    Jag tror du har en point här.
    De västerländska kvinnorna tröttnade på velourmannen och reaktionen blev till en dyrkan av och längtan efter testosteronet.
    Djupt inom sig avskydde och föraktade kvinnor de män som leende dammsög, diskade och med fejkbröst ammade barnen, vem behöver en kvinnlig man, en ickeman?
    Velourmännen var endast en dagslända, en obegriplig anakronism, pendelns maximum i den riktningen sedan svängde den från mjuka män till ömma mödrar, omhändertagande kvinnor och rabiata manshatande feminister.
    Verklighetens tråkiga realiteter saknar betydelse då känslorna och drifterna tränger på.
    I ett samhälle där män och kvinnor är ömsesidigt beroende av varandra som jämlikar balanseras våra respektive biologiska egenskaper till en fungerande helhet.
    Den balansen har vi förlorat, militanta feminister för idag en strid med kvinnliga argument och vapen mot männen för att minimera vårt inflytande över livet och samhället.
    Är detta västerlandets och välfärdens baksida, dess logiska slut?
    Då vi inte behöver gemensamt kämpa för vårt dagliga bröd börjar vi bekämpa varandra?

    Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Som vit äldre man som genomgått militärtjänst i unga år så är det självklart att man försvarar sig om man blir angripen. Jag har ännu inte varken slagit eller skjutit ihjäl någon så jag vet inte riktigt hur det känns. Men för mig är det så självklart att i ett visst läge är det angriparen eller jag som blir dödad. Då föredrar jag att angriparen elimineras. Att alla inte resonerar som jag har jag haft svårt att förstå förut. Nu inser jag att många hellre låter sig dödas än att de försvarar sig. Märkligt.

    Gillad av 1 person

 8. Moab skriver:

  Jag tycker artikeln ändå behåller det grundläggande tankefelet, att det är för att vi inte har någon skuld som vi inte har något ansvar, det är grundläggande vänstertänk. Tankefiguren är att det någonstans finns ett tillstånd av perfekt rättvisa och i förhållande till detta perfekta tillstånd så har vissa skuld och andra inte, vissa är förtryckare och andra inte, det är som jag skrev igår baserat på att man utgår ifrån att alla mänskliga förehavanden är relativa, när de i själva verket är absoluta. Världen är inte relativ, utan vi är en del av evolutionen och försöker skapa bra villkor för vår art, detta gör alla, så det är en kamp om absoluta levnadsvillkor, vissa skapar själva och andra tar, och när de som ger fått nog så slår de tillbaks och en slags balans inrättar sig. Vänstern låtsas att detta inte gäller och att allt bara handlar om fördelningen av något redan givet, ingen kan skapa något utan allt bara finns, eller kommer från ett ymnighetens horn. Så det handlar om att överge alla dessa tankar om att vi lever relativt, och börja leva och tänka absolut, jag tycker inlägget ovan fortfarande är präglat av imperialistiskt vänstertänk, vi har ”skuld” eller ”hjälper”.

  Gillad av 4 personer

 9. Hovs_hällar skriver:

  Libertarianismen förstår jag mig inte riktigt på, men det som skrivs härovan är ju i grunden riktigt.

  Argumentet från PK-dårarna att ”slumpen” skulle avgöra var man föds är ju bara så enfaldigt att man baxnar.

  Endast den som tror att storken kommer med barnen kan ju på allvar påstå något sådant!

  Ex-vis är min son född i Sverige DÄRFÖR att båda hans föräldrar är svenskar, födda och bosatta i Sverige och härstammande från svenska släkter sedan ett antal generationer. Den som yrar om ”slumpen” verkar inte ha förstått hur barn blir till.

  Och dravlet om ”orättvisor” är ju mycket riktigt en gammal kommunistisk tanke, som bygger på att det skulle vara fult att ha framgång i livet. Den är en kvarleva från ett tänkt ur-tillstånd där våra avlägsna förfäder levde ett nomadiserande liv i små grupper, och där man delade på den föda man lyckades skaffa eftersom den ändå inte gick att lagra.

  Välkommen till verkligheten! Så lever vi inte längre. Den livsstilen upphörde när vi blev bofasta, för tusentals år sedan.

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Den livsstilen har aldrig funnits. Urmänniskor befinner sig i konstant krig med varandra. De dödar först och frågar sedan. Den som har fällt ett stort byte delar visserligen med sig, men det är på krita. Skulden måste betalas med andra medel, t.ex. social status, tjänster, mat, privilegier.

   Inget har någonsin delats efter ”behov” av den enkla anledningen att det inte finns något fix definition av ”behov”. ”Behov” är synonymt med ”önskemål”.

   Gilla

 10. Bromma1214 skriver:

  De unga damerna vet säkert inte: Sverige var för ca 150 år sedan Europas fattigaste
  Land. Våra förfäder skapade genom slit o svett början t välfärden.Ingenting kommer
  Gratis! Vi som är pensionärer idag har jobbat o skattat i alla år, ofta med låga löner
  Och höga skatter. Ska vi känna Skuld.?Nej !

  50

  Gillad av 4 personer

 11. Elof H skriver:

  Problemet är att de tror att välståndet är knutet till den fysiska platsen Sverige. Skulle svenska folket byta plats med folket i Liberia så skulle svenskarna bli fattiga och Liberierna rika. Utifrån detta resonemang så är det självklart inga problem att ta in invandrare från fattiga länder eftersom de ”blir rika” när de kommer hit. Det är bara oginhet och rasism att inte låta dem komma hit och bli svenskar. Inget konstigt att resonera så här, med låg kunskap och lite intresse för att reflektera över frågan. Är övertygad om att de tycker det är det en rimlig ståndpunkt. Problemet är att dessa personer kommer aldrig byta åsikt förrän de själva på ett övertygande sätt drabbas av mångkulturen på ett helt uppenbart sätt, vissa inte ens då. De är självklart inte intresserade av att lyssna på hemska rasister som argumenterar emot invandring.

  Gillad av 4 personer

 12. Fredrik Siarsson skriver:

  Det är intressant vilken upphöjd roll dessa människor har fått i den postmodernistiska eran. De saknar i regel allt vad bildning heter (Kan dock mycket väl vara välutbildade) och har ingen ambition att dölja detta. Ett argument kan mycket väl börja med ”jag kanske inte är så påläst men jag tycker…” I andra länder där jag har bott skulle aldrig någon få för sig liknande formuleringar där man förklarar sig mindre vetande, att ens åsikt saknar all grund men man tänker inte ompröva den och framför allt… så ska den ges samma tyngd som forskarens som ägnat ett yrkesliv åt studier i samma ämne. Bara för att alla har rätt att uttrycka en åsikt behöver den inte ägnas medialt i utrymme.

  Unga och arga kvinnors åsikter ska tillmätas särskilt utrymme medan unga och arga män som regel ska betraktas med misstänksamhet.

  Gilla

 13. Lars-Olof Svensson skriver:

  Ett bra exempel är Forum Syd, som årligen får bortemot 400 mkr av SIDA (som får det av oss genom budgetproppen). Forum Syd arbetar (?) för en rättvisare och hållbarare värld, inte illa. I realiteten sker detta arbete genom att man ger bort pengar, 389 587 kr hit och 521 398 kr dit till olika sorters sk projekt i Sverige, Afrika, Sydamerika och Asien. Bland mottagarna hittar vi tex Islamic Relief Sverige, Al Karmel Club, Friends of Kabondo och Lyssnare utan gränser. Hur mäter man eller ser man att världen blir rättvisare eller hållbarare av gåvor till dessa ? Våra politiker har i varje fall ingen chans. I Budgetproppen nämns överhuvudtaget inte Forum Syd, utan dyker bara upp där under anslagsposten stöd till civilsamhället (ca 1,7 miljarder). Något säger mig också att den kontroll som måhända SIDA kunde förväntas utöva inte är så där vidare värst bra. Speciellt som SIDA inte får någon återrapportering på projektnivå från Forum Syd, utan bara på aggregerad nivå, som SIDA uttrycker saken. Jag förstår inte att våra politiker har kunnat tillåta framväxten av denna förvaltningsmodell. Den är i realiteten utan kontroll.

  Gillad av 1 person

  • Mikael Birk skriver:

   Det är uppenbart att biståndsbudgeten gradvis förvandlats till ett kleptokratiskt darknet. Forum Syd undandrar sig genom sin associationsrättsliga ställning offentlig insyn, samtidigt som Forum Syd i realiteten delegerats myndighets- eller förvaltningsliknande uppgifter från SIDA.
   Forum Syd utgör samtidigt ett exempel på den numera fullständigt orwellska termen; ”civilsamhället”. ”Civilsamhället” utgörs i praktiken av heltidsarvoderade värdegrunspolitruker i organisationer som regelmässigt till 90 procent finansieras av skattemedel. Begreppet civilsamhället har överlevt sig självt och de organisationer som politikerna älskar att fjärrstyra genom offentliga medel är snarare parasitära och helt beroende av statens välvilja. ”Civilsamhället” har blivit ett geschäft för projekt- och bidragsentreprenörer som byter tjänster med en politikerklass som ges möjlighet att politisera en sfär utanför den egentliga offentliga makten, samtidigt som en utvidgad skyddad arbetsmarknad för ideologiskt rättänkande garanteras.

   Gillad av 3 personer

   • Lars-Olof Svensson skriver:

    Ja, Forum Syd och många andra sådan organisationer väntar på en genomlysning. Man undrar tex om det förekommer att de som ger gåvor på Forum Syd har knytningar på något sätt till de som får, medlemskap, nätverk, upprop osv.

    Gilla

 14. Mikael Steinwall skriver:

  Visst har vi dragit vinstlotten, även om vårt välutvecklade välfärdssystem knappast uppstått av sig självt. En kombination av lyckat entreprenörskap och målmedveten Socialdemokratisk reformpolitik har banat vägen för en välfärd de flesta tar för givet idag.
  Sen drabbades S av hybris, staten skulle detaljstyra människors vardag. Löntagarfonderna blev själva sinnebilden för kursändringen mot en socialism som för tankarna till Sovjetunionen efter 1917. Och inte nog med det, alla skulle plötsligt ha samma rättigheter, även de som inte bidragit till välfärdslandets uppbyggnad.
  Riksdagens proposition 1975, uppbackad av samtliga partier, innebar slutet för den homogena framgångssagan Sverige. Dags att vända blad.
  Så kom postmodernismen och kulturmarxismen.
  Men vilket samhälle vill vi ha? Soros och Reinfeldt har globalismen som sitt rättesnöre, likaså vänstern, paradoxalt nog, eftersom globalismens existens förutsätter en gränslös värld där nationalstaten är av ondo.
  SD hänvisar till Per-Albins Folkhemstanke och många LO medlemmar röstar på SD, även om partiet i många frågor står för en mer traditionell högerpolitik.
  Vi lever i en ideologiskt förvirrad tid.

  Gillad av 3 personer

 15. Johan skriver:

  Det kan vara möjligt att vi står i tacksamhetsskuld. Men isf till våra förfäder som byggt upp landet till vad det är med hårt arbete. För att vi ska kunna ta över, förvalta det och vidareutveckla det. Hur bra gör vi det?

  Gillad av 3 personer

 16. Ulf45 skriver:

  Att en människa jobbar och sliter ett helt liv för att uppnå förbättrad och hög levnadsstandard, är självklart inget att skämmas för, tvärtom det är själva framgångskonceptet för den mänskliga rasen som lyckligtvis slagit rot i Västvärlden.

  Med den kulturmarxistiska människosynen i tillämpning, så skulle vi ganska snart förpassas tillbaka till stenåldersstadiet och om något förstånd då fortfarande skulle finnas kvar hos mänskligheten, skulle vi istället önska att vi som ras slutade att existera.

  Lyckligtvis inser de flesta människor i väst att kulturmarxismens offer-förtryckarmodell är rent nonsens, som bara utvecklas i extrema sektsammanhang. Annars skulle livet i väst snart medverka till ett tillstånd där likgiltigheten hos gemene man slutar med att viljan till kreativt tänkande upphör och ett smärtfyllt liv i väntan på döden återstår.

  Det västliga biståndet till Tredje världen förlänger och försenar processen till egenutveckling i så motto att kreativiteten delvis förtvinas till ett beroende av ekonomiskt stöd från Väst. Här kan det med visst fog påstås att godheten i väst hjälper till att hålla tillbaka den sociala utvecklingen för ett mera likställt och välmående samhälle, som väl från början var tanken. Men att Väst skulle känna skuld till att vi hjälper Tredje världen med hjälp till självhjälp är rent nys. Det handlar istället om att människor här börjar sprida kunskap att upptäcka den egna befolkningens möjlighet till inhemska framsteg som ger upphov till ekonomiska och sociala framgångar.

  Nöden är uppfinningarnas moder och utan den som kreativ drivkraft hade mänskligheten fortfarande befunnit sig i ett mycket primitivt samhälle. Det har historien visat på många gånger under tidernas lopp.

  Gillad av 2 personer

 17. KristinaF. skriver:

  Ett resultat av denna ”godhet” läste jag om i dagens GP. http://www.gp.se/ledare/teodorescu-måste-man-vara-frisk-för-att-vara-sjuk-1.5250561. Alice T:s lilla son blev mycket sjuk och inte ens hon kunde få adekvat vård åt honom. Nu har väl ändå snart alla svenskar påverkats av denna ”skuld” och ”godhet”? Som min åldrade mamma, jag själv i sjukvårdsköer, mina barnbarn i skolan. Denna ständiga oro för att något ska hända dem på väg till och från skolan, eller för den delen, i skolan. Att de ska få sår som aldrig kan läkas. Bara för att så många i Sverige ser sig som ”goda”. Vad kan vi göra med denna oro och ilska. Förutom att rösta i september?

  Gillad av 2 personer

 18. Lassekniven skriver:

  ”Det finns ingen saklig grund för att någon är bättre än någon annan, och därför är en persons framgång i grunden bara ett utslag av orättvisa, och ju större framgång, desto större orättvisa. Allt beror på personernas miljö, tillfälligheter och dylikt och ”tyvärr” finns skillnader i dessa. Den person som inte lyckas är blott ett offer för bland annat sin omgivning och uppväxt, och ju större misslyckande han visar, desto mera är han ett offer. Och om vi andra gjort något framgångsrikt jämfört med andra, är dessa orättvisor orsaken.”

  Gäller detta boxare, elitidrottsmän, jazzmusiker och så vidare?
  Man föds med ett visst mått av begåvning och man begriper att man är begåvad oberoende av ursprung. Det är givetvis lättare för begåvade ur övre medelklassen (pengar) än för de som kommer från fattigare miljöer att ta sig fram. Man väljer själv. Den som är mycket lågt begåvad har ju givetvis inga chanser alls att ta sig fram.

  Gillad av 1 person

 19. Jaxel skriver:

  Det är säkert i allt väsentligt korrekt att svenskar inte har någon skuld till lidandet i långtbortistan.

  Det finns dock en aspekt som tycks försvinna i krönikan och kommentarer. Nämligen att människan är en medkännande varelse och att många om inte alla har en inre moralisk drivkraft att hjälpa andra som har det svårt. De flesta gör någon sorts avvägning mellan drivkraften att hjälpa och uppoffringar eller om man så vill kostnaderna, i vid mening, för en själv. Sådana avvägningar är en del av att vara människa.

  Det som är speciellt, och förödande, i det PK-istiska Sverige dock att det i PK-ismens ideologi ingår att man aldrig på något sätt får hänvisa till egenintresset och den egna tryggheten när sådana val skall göras. Denna, egentligen, självklara aspekt av moraliska val får inte ens nämnas.

  Det som likaså är speciellt i Sverige att de allra flesta som hävdar denna inställning, att egenintresset inte får tas med i övervägandena vid moraliska val, sällan eller aldrig känner sig tvingade att göra några konkreta egna uppoffringar. Deras godhet, icke-egoism, inskränker sig i de allra flesta fall till att i överlägsen ton tala om för andra hur de skall handla.

  Lidandet i världen är ur ett mänskligt perspektiv närmast oändligt, exempelvis dör varje år fyra miljoner barn på grund av brist på medicinska resurser. Frågan om skuld eller inte är ett förvirrande sidospår. Vad man bör fråga de nämnda kvinnorna är vilka egna konkreta uppoffringar de är beredda till för att minska andras lidande. Är de beredda att offra skid- och solsemester? Är de beredda att dela med sig av medicinska resurser som idag tillkommer deras barn? Etc etc.

  Gillad av 2 personer

 20. Sune Mangs skriver:

  Skuldkomplexet hade varit befogat under förutsättning att den ekonomiska historien och välståndsutvecklingen bestod i ett enda stort nollsummespel. Vänsterns totala oförståelse av ekonomisk tillväxt är en av huvudförklaringarna till den moralistiska vilsenheten. Nollsummespelet som tankefigur är mycket stark och paradoxalt nog inte sällan förenad med direkt tillväxtfientlighet. Efter som Afrikas kontinent är fattig måste det bero på exploatering från västvärlden, det faktum att Afrikas del i den totala världshandeln är försvinnande liten och att det utgör huvudproblemet och samtidigt ett symtom på dess interna misslyckanden är fakta som inte bryter igenom ossifierade ideologiska vanföreställningar.

  Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Man undrar: på vilket sätt har ett litet land vid polcirkeln hindrat de aktuella staterna från att utveckla och demokratiseras. Har vi invaderat dem?
   Likaså hävdas från vänsterhåll att det är orättvist när A avstår i många år från avlönat arbete för att studera till 12 på kvällarna med studieskulder för att senare i livet kvittera ut en högre månadslön. B jobbar under hela den tiden med en flackare lönekurva.
   Att hävda orättvisa är att tillrättalägga sanningen till att passa ändamålen.
   Vad som är rättvisa ligger i betraktarens ögon. Absolut rättvisa existerar inte.
   Lite OT dock, sorry för det

   Gilla

 21. Moa skriver:

  Får en man med denna hållning leda en stor skola i Borås är högtidstalen i riksdag och regering om jämlikhet inte värda många ören.”

  Skriver en ledarskribent i Borås Tidning, som anser att Borås politiker mer borde ha vässat argumenten i sin anmälan mot den muslimska friskolans blivande rektor, som under tidigare rektorskap i Göteborg, tillämpat könsapartheid.

  http://www.bt.se/ledare/korantavlingar-och-kvinnor-kladda-efter-guds-onskan-nagot-ar-galet-med-skollagen/

  Mannen är Abdirizak Waberi, som fått kammarättens ja till att starta en muslimsk friskola i Borås, som med all sannolikhet kommer att bryta mot Svea Rikes Lag och tillämpa diskriminering av flickor.

  http://word.harrietsblogg.se/

  Gillad av 1 person

 22. boerje2 skriver:

  Väldigt kort så uppfostras barnen till att hata nazismen = vit makt och nationalstater vilka sägs orsaka krig. De vita barnen internaliserar detta och blir därmed utgrupp till sin biologiska vita identitet genom associationen mellan vit identitet och nazism. Det skapar en djupt liggande övertygelse om att viljan att bevara Sverige och andra västländer vita är rasism och nazism.

  Det gör dem alienerade från sitt ursprung, identitet och nation. De politiskt korrekta vuxna lever alltså som oppositionella främlingar i eget land och föraktar utgruppen de vitas demoniserade historia istället för att vara stolta över sitt ursprung och allt det hårda arbete och uppfinningsrikedom som krävts för att ta oss ur fattigdom och svält.

  Vänstern har miljoner ursäkter och förklaringar till varför vissa människor misslyckas, men ingen till framgång förutom privilegium och förtryck. Detsamma gäller för nationer och folk. Den politiskt korrekta vänstern vägrar erkänna den stora betydelsen av skillnader i intelligens har för individernas varierande framgång i livet. Och alla politiskt korrekta vägrar erkänna att olika folk har olika medel-IQ och att denna i huvudsak ärftliga skillnad är huvudorsaken till att tredjevärlden ser ut som den gör. Folken i Nordamerika, Afrika söder om Sahara och Australien levde på en mycket primitiv nivå innan den vite mannens ankomst och det var helt självförvållat.

  Eftersom de politiskt korrekta är alienerade från sin naturliga ingrupp som vita och är övertygade om att nationalstater är orsaken till krig och att alla folk är lika och kan ersätta varandra så ser de inget att försvara. De är helt demoraliserade och mentalt försvarslösa. Man skänker inte bort det man älskar och värdesätter till dem som man hatar det. Dessa unga kvinnor skulle förmodligen försvara sina fina handväskor med större beslutsamhet än sitt land även om de fått dem från sina föräldrar.

  Gillad av 2 personer

  • Armageddon skriver:

   Svenska politiker importerar i stor skala 68-människor från Somalia, Eritrea och Afganistan. Numreringen härstammar från den genomsnittliga IQ-nivån från dessa länder. Beskrivningen har inget med fördomar eller rasism att göra, utan är ett konstaterande av ett faktiskt förhållande. Etniska svenskar i samma predikament brukar betraktas som debila, som kräver specialpedagogik för att lära sig läsa, skriva och räkna på grundskolenivå. I Sverige hyllas obildning, okunskap och känslomässiga uttryck framför bildning, kompetens och vishet. De invandrade, genomsnittligt obildbara analfabeterna, prioriterade nya presumtiva medborgare passar därför väldigt bra in i Löfvens nya sverigebild och i den marxistiska masshysterins offerkategoriseringar. Glöm Sverige som framstående framtida nation. Det finns ett givet skäl till att de människor som nu importeras i stora skaror aldrig lyckats bilda välutvecklade länder i demokratisk anda. Någon som kan se sambandet?

   Gillad av 2 personer

 23. rudmark skriver:

  Det här måste vi införa för lotterier. Ingen får vinna något mer än någon annan. Alla vinster delas ut jämnt bland lottköparna (kommer att ge nya jobb inom sektorn) även de som inte haft turen att vinna.

  (Man kan göra det enklare, när du köper en lott får du betala 15:- i administrationsavgift. Ingen vinst eller dragning kommer att ske, ej heller får du någon lott)

  Gilla

 24. Leif Nilsson skriver:

  En del skuld till underutvecklingen i världen har västvärlden. Dock inte kapitalismen och kolonialismen. Dessa har i stort sett bara lett till förbättringar i de underutvecklade länderna.
  Skulden ligger hos oss medborgare i västvärlden, för att vi har låtit marxisterna och postmodernisterna, ta över våra universitet och använda dessa som tribuner för sin antikapitalistiska propaganda. De flesta s.k nationella ”befrielseledare” har hämtat sina destruktiva idéer från våra universitet eller under sina vistelser här i väst. Ho Chi Minh och Pol Pot är bara ett par exempel bland många.

  Gillad av 2 personer

 25. Sixten Johansson skriver:

  Det är fascinerande och lärorikt att analysera både ideologierna och de möjliga psykologiska strukturerna t ex bakom dessa unga kvinnors syn på sin omvärld. Men en enklare analyskniv kan vara praktisk och ger mer avslöjande snitt, om vi vill arbeta politiskt.

  Vi sanningssägare skiljer alltså ut oss från fyra grupper: den politomediala makteliten, andra aktiva PK-ister och anslagsmjölkare, bidragsimmigranterna själva, samt den indoktrinerade allmänheten. Vad är den förenande länken bakom de tre förstnämnda grupperna? Jo, pengar! Även makt och prestige finns med i bilden, men varenda PK-klyscha om migrationen från dessa tre grupper kan härledas till deras penninghunger. Vilket ofta bör påpekas! Givetvis producerar de ideologier som rättfärdigar fortsatt och utvidgat mjölkande. De tre grupperna säger olika saker, men stöder varandras enda intresse: pengar.

  De unga kvinnorna tillhör väl den indoktrinerade allmänhet som inte tjänar på migrationen. Jag tror inte att de drivs av någon ideologi, utan de är som bollar i ett bollhav, där man inte kan uppfatta vad som är upp eller ner, stort eller litet, farligt eller ofarligt. Deras uppfattningar om allt möjligt i livet är så tunna, ologiska och biologiskt besynnerliga att de är som tomma inuti. De vrider sig bara känsligt och automatiskt efter linjerna i de mobbkollektivistiska kraftfält som de har hamnat i. Deras mobbledare speglar sig i makt- och PK-mjölkarnas glans och matar dessas självrättfärdigande idéer vidare ut i sina bollhav.

  Gillad av 6 personer

 26. Lars skriver:

  Kulturmarxism skriver du och jag förstå väl vad du avser och känner väl på samma sätt och ändå spårar människor fel så fort man använder ordet marxism då det har avlägsnat sig från ursprunget, kommer från en drös halvintellektuella och ett fåtal intellektuella, som har sin ursprungliga bas i marxism, men sedan i praktiken övergett den och sökt sig till postmodernism, anti imperialism, HBTG, genus och anti-rasism etc. i en enda röra och som där möter en liberal, närmast nyliberal, ide strömning om individens frihet från sociala band, parat med globalism och rivna gränser och massinvandring, då man anser välfärdsstaten ska privatiseras och inkomster vara helt beroende av den egna produktiviteten.

  Nåja etiketter måste man ju använda på samma sätt som människor använder stereotyper för att navigera i världen, men det är tragiskt när ”anti kommunisterna” dyker upp och genast jämför med Sovjetunionen, Nord Korea och Maos Kina och dessutom kallr hela sjuklövern för ”socialister” och ”vänster”. Man kunde tro de var sk troll från Putins fabriker som sprider tankemässig röra.

  Jag håller annars helt med om resonemanget, historien visar att länder som nord ost Asien rest sig mha en blandning av statligt styrd reglerad utveckling, skydd mot import, fria marknadskrafter, exportorientering och repressiv finanspolitik, som fått fram kapital. Det har varit en betydligt effektivare utvecklingspolitik och av egen kraft och av egen analys än vad IMF och Världsbanken förespråkat.

  Latinamerika, länder som Brasilien och Chile, med mer utpräglad nyliberal ekonomisk politik har ju även de gått bättre, men Brasilien har haft och har skydd mot utländsk industri på olika sätt och det är ju framförallt Kinas ökade råvaruimport som drivit utvecklingen.

  Hursomhelst är det komplicerade processer och det är inte säkert att Japans, Kinas, Syd Koreas, Taiwans strategier fortfarande fungerar i dagens värld, men det tycks uppenbart att det fordras strategi som stödjer och prioriterar exportindustri som är nyckeln till utveckling,. Inget väst land har utvecklats utan skydd för inhemsk industri eller subventioner av exportindustri.

  Gillad av 2 personer

 27. Lars skriver:

  Historiskt sett är det inte korrekt att påstå att västlandet inte påverkat utvecklingen i tredje världen. Spaniens och Portugals erövring av Latin Amerika är uppenbart en stark påverkan (större delen av ursprungsbefolkningen och deras tämligen avancerade riken försvann) liksom de nord europeiska indianernas. Slavhandeln påverkade definitivt både Afrika och Latin Amerika. Engelsmännens dominans av Indien påverkade liksom Holländarna Indonesien. Kina påverkades av Europas inflytande t.ex. av Opium handelns. Ryssland trängde fram i Asien. Europeiska makter delade upp Afrika.

  Samtidigt kan konstateras att Ottomanerna och Morerna påverkade Europa. Mongolerna Ryssland och östra Europa och Kina. Japanerna koloniserade Kina. Kina Tibet.

  Men ger allt detta att dagens människor i väst ska känna skuld för vad som historiskt har hänt? Varför ska jag känna skam över vad t.ex. mina förfäder gjort? Jag känner dock en skam över att se vad svenska politiker gör med landet. Skam, inte skuld.

  Skuld förutsätter att jag kunnat påverka och jag kan inte påverka historien. Dagens generationer kan inte påverka historien.

  Det leder ingenstans att försöka leda i bevis att situationen i utvecklingsländer enbart beror på dem själva. Det gör det inte. De är indragna i internationella händelseförlopp igår och idag. Men min tro är att det endast är de som kan förändra sina länder och hantera de problem de står inför.

  Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Men min tro är att det endast är de som kan förändra sina länder och hantera de problem de står inför.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Både Hong Kong och SIngapore är speciella eftersom de är finansiella centra för Asiatiska länder och det övriga nord Asiatiska länderna har bredare industriell bas, Singapores dessutom centralt vid Malacka sundet där större delen av sjöfarten på Nord Ost Asien går, men det är definitivt ett exempel på hur man kan förändra ett land. Från ett urfattigt land vid krigsslutet till ett av världens rikaste.

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore

    Intressant läsa om ekonomi, militär, utbildning och hälsovård. Man ser, tycker jag, att det inte handlar om någon ren marknadsutsättning av all verksamhet utan man har kontroll på den och har utnyttjat de möjligheter man haft. Men jag vet inte så mycket annars.

    Gilla

 28. Skrymer skriver:

  Jag hävdar att i jämförelsen av utvecklingen i Sydkorea gentemot Afrika så spelar nog kultur minst lika stor roll som val av ekonomisk och politisk modell. (Man skulle kunna snegla även åt eventuella genetiska förklaringar men det är ju sedan ganska länge förbjudet.)

  Gillad av 1 person

 29. Ferdinand Korkek skriver:

  Bra!
  Alltså, låt dem som känner skuld sona den på alla de vis de finner nöje i, men låt oss utan skuld leva ifred och ro.
  Enkelt.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Du glömde att tillägga att det inte är berget som ska komma till Mohammed. De trånande damerna får finna sig i att söka nåden på plats.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.