Gästskribent Svante Brandänge: Är Koranens budskap fredligt?

Muslimer framhåller ofta Koranens vers 2:190 (översättare MKB, se nedan) som exempel på den heliga skriftens fredliga karaktär: ”Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare”. Vår andre översättare KVZ var nog inte muslim och i hans version från 1917 heter det (2:186): ”Striden för Guds sak mot dem som strida mot eder, men angripen ej! Gud älskar förvisso ej de angripande”. KVZ skriver ofta ”strida” i stället för ”kämpa”.

Är versen 2:190 representativ för Koranen? Är skriften uttalat defensiv? Nja, först får man konstatera att versen 2:190 troligen är den enda i sitt slag. Det är otypiskt för Koranen att ta upp en viktig sak bara en enda gång. Man kan jämföra med att skriften ungefär 440 gånger talar om att de otrogna kommer att straffas, ofta i helvetet. Man kan anta att om Koranen hade innehållit ytterligare någon vers med samma eller liknande föreskrift (en ”systervers”), hade nog även den citerats av muslimer. Det finns flera indicier på att versen 2:190 saknar en systervers i Koranen:

Imamen Kashif Virk i Stockholm skrev 2017-08-28 en artikel med titeln ”Islam tillåter endast strid i självförsvar.” Virk citerade versen 2:190 men nämnde ingen systervers.

Detsamma gäller islamologen Christer Hedins bok ”Islam enligt Koranen” (2010). Däremot ger Hedin flera exempel på verser med motsatt, offensivt innehåll, till exempel: ” Om de vända eder ryggen, så gripen dem och döden dem, varhelst I finnen dem, och skaffen eder ej någon beskyddare eller hjälpare ibland dem” (KVZ 4:91). Andra exempel som Hedin ger är 9:5, 9:29, 9:36, 9:124, 47:4. Utöver dessa kan man tillägga MKB 5:33, 8:7, 8:12, 17:8, 17:97-98, 25:11-13, 25:34, 33:8, 33:64-66, 36:8-10, 47:9, 48:29, 50:24-25, 56:92-93, 60:4 och 69:30-32. Det är inte bara regelrätt krig som avses där, men det är systematiskt, grovt våld mot oliktänkande, vilket också måste anses allvarligt.

Nu säger kanske någon att man måste skilja på de grymheter som Gud (Allah) – enligt Koranen – befaller de troende att utföra och de straff som Gud (Allah) själv hotar att verkställa. Inte så stor skillnad, skulle jag säga. Gudstroende personer som är starkt angelägna att följa det man uppfattar som Guds (Allahs) vilja kan anse att det räcker med att Gud i Koranen säger att någon eller några andra personer kommer att straffas. Då kan de gudstroende ta saken i egna händer och utföra bestraffningen, i tro att de uppfyller Guds vilja.

Översättaren MKB (muslim) råkade troligen oavsiktligt lämna avslöjande information i sitt förord till sura (kapitel) 8: ”Det faktum att Profeten /..…/ i själva verket från första början siktade till att få till stånd en sammandrabbning med en styrka från Quraysh.” (Quraysh: läs Mekka). Där framträder en allt annat än defensiv attityd. Sammanfattande artiklar på engelska om de muslimska fälttågen under Muhammeds tid anger att de var 65-85 till antalet och att de till övervägande del var offensiva (se ”Källor”).

Profeten Muhammeds inledande religiösa verksamhet i Mekka bildade ett nytt maktcentrum som utmanade det gamla. Han mötte stort motstånd i sina försök att värva proselyter. Det är inte så konstigt. Jag skulle nog själv bli irriterad på en person som år efter år påstridigt går omkring och säger att jag och många andra ska komma till helvetet. Cirka tolv år efter Muhammeds första uppenbarelse flyttade han med en stor del av sina anhängare till Medina (år 622 e Kr). Många har noterat att de suror (kapitel) i Koranen som härrör från åren i Mekka är relativt milda, men att skriften blir alltmer aggressiv och krigisk under de cirka tio åren i Medina fram till Muhammeds död (632 e Kr). De första stora islamska krigen inföll under åren i Medina.

Koranens 114 suror är inte ordnade kronologiskt. Sura 2, med den ovan citerade versen 2:190, härrör från den allra första tiden i Medina. Den är relativt mild för att vara en Medina-sura, troligen på grund av sin närhet till Mekka-perioden. En helt avgörande omständighet är att versen 2:190 ”körs över” av många senare Medina-verser med mer aggressivt innehåll. Surorna 5 och 9 anses vara de senaste och är bland de grymmaste. De sena surorna har rimligen större bäring på framtiden än de tidiga. Den enorma numerära övervikten av aggressiva verser (ovan gavs 22 exempel) nära nog tillintetgör versen 2:190.

En konflikt kan börja i relativt liten skala och stegvis utvecklas till ett krig. På 600-talet förekom överfall och plundring av handelskaravaner och även den muslimska gruppen i Medina gjorde sådant. Gruppen plundrade upprepade gånger karavaner från/till den rikare och hedniska handelsstaden Mekka och det ledde till en serie fältslag. Överfallen på karavanerna (som hade skyddsvakter) gjordes naturligtvis med hjälp av vapenmakt och därigenom bröt muslimerna själva mot den defensiva föreskriften i versen 2:190.

Alltså: Den ensamma, defensiva versen 2:190 ”kördes över” av en stor mängd aggressiva verser i Koranens senare suror, men även av de tidiga muslimernas offensiva agerande. Att bara citera versen 2:190 och inget mer i sakfrågan är att ge en falsk bild av Koranen.

Källor:

KVZ: Karl Vilhelm Zetterstéen, ”Koranen”, Wahlström & Widstrand, 2003 (övers. från 1917)
MKB: Mohammed Knut Bernström, ”Koranens budskap”, Proprius förlag AB, 2002
Wikipedia: ”Military career of Muhammad”
Wikipedia: ”Banu Mustaliq” och tillhörande referenser

Svante Brandänge föddes i Luleå 1943. Vägrade att konfirmeras. Fil. kand. på Stockholms universitet (SU) med kemi, matematik och pedagogik. Forskade och undervisade på Institutionen för organisk kemi (SU) 1966-2010. Disputerade för Fil. doktorsgrad 1974. Professor 2005. Delsbo med Eva. Spelar gärna golf. Studerar Koranen sedan 2014.

15 reaktioner på ”Gästskribent Svante Brandänge: Är Koranens budskap fredligt?

 1. ulfjoson skriver:

  Då faller det på sin egen orimlighet! Vad/vem/ hur/när är din fiende! Aldrig har väl koranen get dig chansen till friare tolkning ! Med andra ord, den som Imamen anser är din fiende är just din fiende! Alltså gäller tesen att det behövs bara en man för att startakrig men minst två för arr mäkta fred!

  Gillad av 2 personer

  • ramonafransson skriver:

   Det som gjort att kristendomen och katolicismen och även den vanliga judendomen, alltså inte den ultraortodoxa judendomen, till att formas in i det moderna samhället är de vilda diskussionerna, den öppna kritiken och de välformulerade debatterna.

   Allt detta saknas inom Islam. De ultraortodoxa judarna är än så länge i minoritet i Israel och i världen så de vanliga judarna håller dem på mattan. Men ingen håller islamisterna på mattan. Tvärtom! Den beröringsskräck som råder i alla västerländska länder som hyser en stor mängd radikala muslimer gör politiker och media allt för att gå dem till mötes, vilket jag finner obegripligt.

   Som jag ser det kommer denna beröringsskräck skapa samma helvete i våra länder som det helvetet som de radikala muslimerna flytt ifrån efter att ha skapat helvetet i sina forna hemländer,

   Gillad av 8 personer

   • Ulrika skriver:

    ”De ultraortodoxa judarna är än så länge i minoritet i Israel och i världen så de vanliga judarna håller dem på mattan”
    ”de vanliga judarna” i USA försvinner allt mer av olika skäl. Man förutspår att de som blir kvar i framtiden är de ortodoxa.

    Gilla

 2. Lilla fröken PK skriver:

  Islam förefaller intolerant och aggressiv samt verkar oförmögen till reformering. Imamen Kashif Virk, som ofta ges utrymme i pressen med sin mildare tolkning av islam, tillhör Ahmadyyia-sekten och är inte representativ för majoriteten av muslimer, tvärt om!

  Gillad av 7 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Mycket bra att få direkta hänvisningar till vad denna lära innehåller. Hur den agerar och visar sig i olika länder och i vårt samhälle kan vi se och också läsa oss till. Fredlig är inte ett ord man skulle välja för att beskriva någonting av detta.
  Nu ska alla som ifrågasätter någonting betecknas som islamofober.
  Men ingen behöver acceptera denna ihopsnickrade term. Fobi är ett begrepp för stor rädsla för något som som inte finns eller som är ytterst osannolikt. T ex flygfobi eller spindelfobi.
  Så rädsla för något som sannolikt och troligtvis är farligt, det är ingen fobi.

  Gillad av 7 personer

 4. uppstigersolen skriver:

  Vi som läser här är antagligen inte muslimer. Vi kan alltså tänka klart. Vi förstår att en bok som är ett sammelsurium av hat och hot inte är mycket till rättesnöre. Tyvärr finns det ungefär 1,6 miljarder människor som på allvar tror att detta är guds ord och försöker att följa den så bra de kan. Några tar den bokstavligt och dödar oss som inte tror på den. Se bara på Akhilov. Varför vi som bor här i kalla Norden ska behöva stå ut med att ta emot ganska många av dessa tokdårar är obegripligt. Är du muslim, flytta till ett muslimskt land.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Dags att våra politiker inser detta!

   Behöver vi mer folk, satsa istället på Ryssland/Baltikum/Ukraina!

   Där det finns välutbildat folk att hämta!

   Som mer än villigt och lätt assimilerar sig kulturellt till våra värderingar!!!

   Muslimerna trivs nog bättre, nere hos sina egna ”Bröder”…

   Vilket vi OCKSÅ SKULLE GÖRA)))

   Gilla

 5. Hovs_hällar skriver:

  Bra att detta tas upp. Den falska idylliseringen av koranen förtjänar att gång på gång bemötas med sanningen.

  Koranen är inte kronologisk. För att få något grepp om vad som sägs måste man alltså veta när en viss vers skrevs — och det senast skrivna upphäver vad som skrevs tidigare om det finns en motsägelse. Vilket det ofta gör.

  Precis som det sägs ovan, så finns det en stor mängd uppmaningar till våld mot de ”otrogna”, och sådana uppmaningar hittar man framförallt i de senast skrivna verserna från Medina.

  Observera att dessa ”otrogna”, som ska med våld bekämpas, alltså är människor som du och jag, dina barn och din partner. Även om bara en minoritet bland muslimerna tar detta på allvar, så utgör de här idéerna ett ständigt hot mot alla oss icke-muslimer.

  Undersökningar visar att så mycket som en tredjedel av Europas muslimer ex-vis vill att landet de lever i borde styras av Sharia, alltså islamsk lag. De är alltså vad man kunde kalla ”fundamentalister”, alltså bokstavstroende.

  Konsekvenserna av detta har vi bara sett en liten början på hittills. Det handlar om både rent våld, som attentatet på Drottninggatan, och ständiga aggressiva krav på att samhället ska anpassas efter muslimska preferenser.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   En tredjedel?

   Snarare minst HÄLFTEN…

   Växande allt eftersom den Muslimska andelen VÄXER…
   Då ökar aptiten, medan man käkar upp oss/våra länder…

   Gilla

 6. Moab skriver:

  Ja jag är fysiker i hjärtat och det betyder att det krävs experiment och observation, inte endast teori, då blir det metafysik. Experimentet i detta fall är att se hur muslimer agerar och så vitt jag kan bedöma så är muslimska länder de mest våldsamma man kan finna, och muslimer verkar vara överrepresenterade på alla områden där våld är inblandat. Jag fick gå hem exempelvis från jobbet i London en gång för att muslimer hade mördat och sprängt i tunnelbanan och i bussar. Jag delar den erfarenheten med folk världen över. Så som fysiker så tycker jag att det experimentella utfallet är tydligt, det tycker nog också de kristna i Mellanöstern, och judarna med för den delen. Så det verkar som tillräckligt många muslimer tolkar koranen våldsamt så att detta blir den enklaste förklaringen. Inte var det klanmentalitet som fick Akilov att mörda stockholmare? Till sist så visste alla att jorden inte var platt, utan rund, på samma sätt så försöker etablissemanget att få oss att tro att det är havsmonster vid världens ände som spränger och mördar, men Jordan är rund så sanningen kommer nog fram även på detta område vi diskuterar här förr eller senare.

  Gillad av 5 personer

 7. Jeff skriver:

  Majoriteten av de misstänkta jag möter i dessa mål har utländsk bakgrund. Jag vet inte om det är en slump att just jag har dessa mål ? Min kollega ringde därför till Brå för att få tag på en rättvis statistik i syfte att arbeta med information och kunskapsspridning. Hur siffran ser ut vet jag inte. Brå har inte heller en siffra, för en sådan statistik finns inte ? Trodde jag hörde fel, Skrev Fritz bland annat på Instagram.

  Det var i onsdags som polisen Peter Springare i en krönika uppmärksammade advokaten Elisabeth Massi Fritz uttalande om sexualbrottslingarnas härkomst.

  Hämnden kom omgående, dagen efter att krönikan hade gått ut publicerar Aftonbladet en serie artiklar som anklagar Massi Fritz för att ha trakasserat sina anställda samt tvingat dem att salta sina fakturor.

  Än en gång har fokus flyttats från grundproblemet, våldtäktsmännens nationalitet får inte nämnas.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Inte bara nationalitet. Religion. Tror man på Muhammeds Koran så verkar man ju inte så väl utbildad. Det vore väl som om vi hade lanserat Rödluvan och Vargen som rättesnöre. Man kan läsa den för sina barn men när barnen växt upp så inser de att det är en saga. Muslimer har inte förstått att Koranen är en saga.

   Gilla

 8. Underdog skriver:

  Det räcker att läsa den lilla boken ”Våld och islam” där den syriske poeten Adonis samtalar om Islam med en palestinsk psykolog för att förstå vari felet består. Det är ingen ansträngning då boken håller cirka 200 lättlästa sidor, men det ger en förklaring som täcker såväl IS som Akilov och därtill det egyptiska och det saudiska samhället. Islam förnekar både historien och framtiden och därtill all kultur och alla vetenskap som inte är fotad i Koranen.

  En sak som stör mig denna krönika är att den, liksom det mesta annat som skrivs om islam, utgår ifrån att koranen och haditherna är historiskt korrekta och således att Muhammad föddes i Mekka, flyttade till Medina etc. Men de riktiga historiker som undersökt saken i modern tid har funnit att det är högst osannolikt att så var fallet. Skall man slå hål på den fundamentala islam är det inte fel att med historievetenskaplig metod slå hål på dessa myter. Muslimerna är livrädda för detta. I Saudi bygger man medvetet över arkeologiskt intressanta platser för att ingen undersökning skall kunna ske. I Amman finns den äldsta kända skriften av Koranen men den får ingen forska på numera sedan en tysk fann flera lager av ändrad text och budskap som inte stämmer med dagens antagna text (f ö antagen på 20-talet i Kairo; så gammal är den).

  Gillad av 2 personer

 9. Ola Byfält skriver:

  Många muslimska apologeter i väst påstår att ”islam är fredens religion”. Då hänvisas ofta till sura 5:35 (K.V. Zettersten) och tolkar den som universellt giltig: ”att ta livet av en person är att ta livet av hela mänskligheten”. Det anförda stället är av apologeterna ryckt ur sitt sammanhang för att anpassa islam till västerländska värderingar. Detta belägg är inte universellt riktat till mänskligheten utan är en förordning till Israels barn (!) som gavs med anledning av Kains brodermord. Det härstammar ursprungligen från den judiska Talmud och i islam saknas Dekalogens femte bud om att inte döda. Muslimska apologeter i väst utesluter sedan följande vers som lyder i K.V. Zetterstens erkänt bokstavstrogna översättning (5:37): ”Deras lön, som bekämpar Gud (Allah) och hans apostel (Muhammed) och anstiftar ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästs, eller att deras händer och fötter avhuggs korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff.” Några verser senare (5:39) läser vi om ”fredens religion”: ”Ni, som tror, frukta Gud och sök förening med honom och strid för hans sak (jihad), för den händelse att ni skall bli lyckliga!”.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.