Den bästa av alla världar

Patrik Engellau

Jag kom på att en av mig ofta framförd tanke kanske är helt fel. Jag brukar hävda att den västerländska kulturen är objektivt överlägsen andra kulturer eftersom vår kultur gjort tillvaron enklare, rikare, längre och mer behaglig för nästan alla som bekänner sig till och anammar den kulturen. (Om någon säger emot brukar jag förelägga honom följande bevis: Öppna Sverige för fri invandring från Somalia och Somalia för fri invandring från Sverige. Ge alla svenska somaliamigranter alla sociala rättigheter som finns i Somalia och vice versa. Räkna flödena.)

Resonemanget kan verka bestickande, men jag plågas av en med tiden alltmer irriterande sten i skon, nämligen det faktum att det finns representanter för andra kulturer som säger att de hatar den västerländska kulturen och det finns asylpersoner i Sverige som värnar sig mot den svenska varianten av den västerländska kulturen.

Sådant är svårt att förklara för den som menar att den västerländska kulturen är objektivt överlägsen. Varför inser inte dessa människor det självklara som jag inser?

Det finns, vad jag kan se, två möjligheter för en sådan som jag att ta mig ur det intellektuella dilemmat. Antingen hävdar jag att asylpersonerna är oärliga eller inte vet sitt eget bästa varför de med rätta inte bör räknas som fullvärdiga samhällsmedlemmar. Jag skriver helt enkelt av dem. Eller också faller jag till föga och erkänner att de nog talar sanning. De anser på riktigt att den västerländska kulturen är underlägsen och att de egentligen föredrar sin egen. (Vänta med frågan varför de i så fall kommer hit.)

Kulturer är sammanhängande och internt konsistenta sätt varpå grupper av människor väljer att hantera livet. Livet kan hanteras på olika sätt delvis beroende på de fysiska omständigheterna, till exempel om människogruppen bor på ett varmt eller ett kallt ställe. Olika människogrupper konstruerar olika kulturer för sin tillvaro.

Livet är inte enkelt. Kanske är detta tillvarons mest fundamentala sanning. Stekta sparvar flyger inte in i munnen på oss. Gud förvisade Adam och Eva ut i en värld som för människan visade sig vara en jämmerdal. Detta grundvillkor måste alla kulturer hantera.

Låt oss reducera kultur till två slags verksamheter: att arbeta och att äta. Att arbeta är ett minus, att äta är ett plus. Alla kulturer måste hitta sin metod att organisera detta. Det finns, påstår jag i mitt weberianska nit att definiera idealtyper, två varianter. Den ena är att anstränga sig hårt och
att äta bra. Den andra är att inte anstränga sig så hårt, ”koppla av” kan man säga, och att äta dåligt.

Att ”anstränga sig” betyder här inte bara att hugga i ordentligt och jobba många timmar utan det handlar mer om en livsstil med engagemang, plikter och försakelser. Man ska lära sig multiplikationstabellen och att senarelägga eller helt avstå från njutningar som man inte har råd med plus en massa annat onaturligt som att komma i tid och att lyda läraren.

Att ”äta” handlar inte bara om maten på bordet, utan även om livslängd, spädbarnsdödlighet och andra sådana livskvalitetsfrågor.

För att gå tillbaka till mitt tankefel så tror jag, sedan felet uppdagades, inte längre att den kultur som erbjuder kombinationen ansträngning/äta bra är objektivt överlägsen en kultur som satsar på kombinationen koppla av/äta dåligt. Det finns inget logiskt eller ens moraliskt fel med att tycka att det är viktigare att koppla av än att alla ens barn överlever tioårsåldern.

Personligen råkar jag föredra kombinationen ansträngning/äta bra men jag inser nu att denna preferens bara gäller för sådana personer som sedan födelsen är inskolade i den västerländska kulturen. Jag är till och med så indoktrinerad att jag inte alltid erkänner det som nästan alla folk utom de västerländska betraktar som självklart, nämligen att ”ansträngning” bör undvikas.

Detta är svårt att begripa för en västerlänning. I verkligheten är arbete faktiskt ett obehag, det är därför man måste betala folk för att de ska ägna sig åt det. Men den västerländska människan har på något vis lyckats tränga bort denna uppenbara sanning och i stället börjat älska sina piskor. Man är ”stolt” över sitt slit. Man ser med tillfredsställelse på den dikade åkern, inte för att man inser att den kommer att producera mer mat, vilket den kommer att göra, utan för att man liksom adlats och blivit en bättre människa av själva ansträngningen med dikena. Det här sitter så djupt i den västerländska människan att hon inte kan förstå att hon är manipulerad att tycka så av sin egen kultur. Hon är inte ens medveten om att hon ingår i en alldeles särskild kultur.

Dessutom tror den västerländska människan att representanter för andra kulturer tänker likadant och att dessa andra egentligen mest av allt strävar efter att få avlönade arbeten där de varje dag kan bli ädlare människor genom sitt slit. Men så är det inte. Folk från en kultur som satsar på kombinationen koppla av/äta dåligt har inte den mentaliteten.

Nu kan du ställa den där frågan: Varför kommer folk från koppla av/äta dåligt-kulturer till Sverige där man förväntas följa det kulturella paradigmet ansträngning/äta bra?

Jag tror att förklaringen ligger i den svenska multikulturen. Kulturerna har hos oss blandat sig och det har uppstått en lokal hybridkultur som följer en nyupptäckt och överlägsen formel, nämligen koppla av/äta bra. Detta är den bästa av alla världar för alla som väljer att bekänna sig till den kulturen.

Det är snart ett halvsekel sedan svenska politiker, impregnerade av ansträngningsvärderingar, lagstadgade att Sverige skulle bli multikulturellt. De väntade sig att Sverige skulle berikas av folk som följde principen ansträngning/äta bra fast med andra kryddor. Nu börjar vi kunna iaktta ett slags utfall. Politikerna nådde bara halvvägs. Många som kommer till Sverige bekänner sig i stället till formeln koppla av/äta bra fast med andra kryddor.

83 reaktioner på ”Den bästa av alla världar

  • Aha skriver:

   Jag när en allmän önskan att när man hänvisar till en länk bör man ange essensen i länken om inte annat för att skapa nyfikenhet för att få folk att följa länken. I det här fallet hade jag sett fram emot en sammanfattning av Caesars förklaring.
   (Jag följer sällan länkar som inte är påannonserade.)

   Gillad av 5 personer

   • Rune skriver:

    Men det står ju i länken. …från empati till klassförakt.

    Och Julia Caesar är ju en välkänd kvalitetsbloggare, så det kan ju inte vara svårt att gå in på länken.

    Gillad av 2 personer

   • Biffen skriver:

    Författaren Anders Isaksson (1943-2009) visade i sin bok Den politiska adeln (2002) omfattningen av det socialdemokratiska klanväldet – hur politiska positioner går i arv och fördelas inom familjer, och släkter, börd, vänskap, äktenskap och kontakter med rätt personer blir större meriter än politisk lämplighet. Vägen går via Unga Örnar och SSU rakt in i maktens korridorer.

    När politik blir ett yrke, en försörjningsbas som andra – bara väsentligt bättre betald – bildas en politisk adel som lever på stat och kommun, det vill säga skattebetalarnas pengar, men distanserar sig alltmer från sina uppdragsgivare. Från 1968 har befattningshavare på viktiga och inflytelserika poster i växande omfattning rekryterats från ytterkantsvänstern till vänster om socialdemokratin, i många fall med en tydlig globalistisk och kulturmarxistisk agenda.

    Under samma tid har socialdemokratin successivt övergått från att vara ett arbetarparti med folkhemsvärderingar till att själv bli ett alltmer ytterkantsorienterat parti på vänsterkanten, som kallar sig feministiskt – till synes utan att inse värderingskonflikterna mellan feminism och mångkultur – , som röstar in en tvättäkta islamist i partistyrelsen och tydligt riktar sin solidaritet mot migranter utan ID-handlingar och asylskäl istället för att värna om sina arbetsgivare, Sveriges folk.

    https://juliacaesar.blog/2018/01/10/vanstern-50-ar-efter-1968-fran-empati-till-klassforakt/

    Gillad av 3 personer

   • PerH skriver:

    Instämmer med AHA
    Det är viktigt att bifoga en kort ingress med länken, behöver inte vara en avhandling, kan göras i ett par meningar.
    Oftast går det att använda länkens egen beskrivning, ev med en liten justering.
    Några beskrivande ord blir som en teaser till länken.

    Gillad av 1 person

 1. Anne-Hedvig skriver:

  Dette kan Omar greie ut bedre enn jeg, men muslimene (antar det er dem du primært taler om) har jo sin religion som skiller skarpt mellom ‘troende’ og ‘vantro. Selv anser mange troende seg stå over de vantro, og dimmitude er da en logisk slutning: å betale skatt til deres underhold (fins et eget begrep for skatten som jeg ikke husker navnet på nå). De føler ikke skam over dette slik vi ville gjort, siden de har religionen i ryggen her.

  Hva angår arbeidsliv – skulle vi overleve her i nord, måtte man jobbe hardt, og planlegge for vinteren.
  I MØ-land kan det vel bli 50 varmegrader. Bare dét gir jo en helt annen måte å legge opp areidet, ville jeg tro?

  Gillad av 1 person

 2. Peter skriver:

  På våra breddgrader så har det till alldeles nyligen varit så att ansträng dig för allt vad du är värd eller dö nästa vinter. Det präglar förstås kulturen i flera generationer trots att verkligheten inte längre kräver denna anpassning. Dock gäller det nog tillsvidare att om du ska äta bra så måste du eller någon annan anstränga sig. Dagen då alla anpassat sig till koppla av- och äta bra-mentaliteten så slutar samhället att kunna försörja alla slackers och de måste ta hand om sig själva igen. Temat för många dystopiska katastrof-romaner…

  Gillad av 2 personer

 3. MartinA skriver:

  Dessutom måste man vara medveten om att människogrupper inte är idioter. Eller snarare, de är idioter väldigt kort tid, sedan blir de utkonkurrerade och ersatta av ickeidioter.
  Våra nya landsmän har de kulturer de har därför att alla som inte hade den kultur som utvecklades i deras hemländer inte finns längre. Det är ytterligare en anledning att känna respekt iniför vad de vet och vad de kan. Vad deras kultur är. Vad deras tendenser och medfödda visdomar är.

  Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   På samma sätt skall vi då känna respekt för tiggare. Jag kan inte se det, det är att sätta parasiten över värddjuret, jag tycker inte denna analogi håller i människans värld, att vår kultur genom vänsterinflytande nu genomgår en svacka betyder inte att hela världen inte fortfarande följer västs taktpinne, visst kanske vi reduceras till MadMax pga invandringen men inte kan det väl användas som ett argument för en förstörande parasitisk kultur?

   Gillad av 2 personer

   • Kgb35 skriver:

    Moab, jag tror du missade vad åtminstone jag uppfattade var essensen an Martinas kommentar. Läs den igen utan förutfattade meningar. Jag uppfattar det som en viktig insikt.

    Gillad av 2 personer

   • XXSuède à l'étranger skriver:

    MENA folket håller på att vinna och vi håller på att förlora.

    Att enbart klaga och förfära sig över MENA kulturerna är inte produktivt, även om jag självklart ofta ägnar mig åt detta. Det rationella är istället att fundera över vad de gör rätt och vi gör fel.

    Jag har grubblat en helt del över detta och den klart mest sannolika orsaken till att de vinner och vi förlorar, är det vi kallar ”jämställdhet”. Vad det i realiteten är fråga om är att traditionella könsroller är en absolut förutsättning för att ett samhälle ska kunna överleva i konkurrens med andra och ett upphävande av dessa leder till en feminisering som eliminerar normal självbevarelsedrift.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Zigenare levde länge i det svenska bondesamhället. De var nomadiska och specialiserade sig på att erbjuda sådana tjänster som var mer säsongsbetonade, som förtenning av kärl, hästhandel. De spred nyheter och underhållning. Och vävde till exempel korgar från nmaterial de tog längs vägen. Det gick inte att överleva i bondesamhället som renodlad parasit, även om deras brottslighet säkerligen var högre än skandinavernas.

    Men så kom moderniteten och korgarna ersattes av plast, hästarna av bilar, nyheterna av radion. Vad som hände i USSR var nog minst lika förstörande. Moderniteten har skadat dem minst lika mycket som den skadat oss.

    Som rasist tycker jag dessutom att det är facinerande att det fortfarande finns ett folk som har en muntlig tradition, som levde ett nomadiskt liv, hade ett indoeuropeiskt språk och en muntlig lag och fredlöshet som strängaste straff. Och en fantastisk sammanhållning. Om man vill fundera på arier och yamnaya kultur är zigenarna en intressant proxy.
    Jag tycker också att det är fascinerande hur ett folk klarar av att stå emot moderniteten och samhället på så många sätt som de ändå kan. Vi svenskar som blir så utsatta från den monstruösa centralmakten i sverige har mycket att lära oss från zigenarna. För att överleva måste vi tänka på sådant som nomadisering och att sätta upp vårt ägande så att vi ej går att stämma och bötfälla.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Centralmakten i sverige tycker inte om att vi finns till som folk ens och stiftar lagar och sätter upp ”värdegrunder” för att göra oss illa.
    Vi bör därför lägga märke till hur zigenarna klarar av att upprätthålla ett värderingssystem som är skilt från vad staten påbjuder. Och hur de kan upprätthålla ett paralellt regelsystem innuti andra lagsagor.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Jag tror inte jag missade insikten, det finns som jag ser det, när man jämför nu existerande kulturer andra kriterier än vilka som överlevt längst, eller räknar flest huvuden , att ta hänsyn till. Jag anser inte att de nya landsmännen har en självständig kultur, de lever som parasiter på vår. Vi hade klarat oss fint utan dem, men de hade fått ge upp allt det som de uppenbarligen söker från oss, ekonomisk trygghet, tekniska landvinningar, vägar, flyg, TV. Om de levt som beduiner och inte bankat på vår dörr exempelvis så kan jag se poängen, men så är ju inte fallet. De existerar som de gör på vår nåder, inte av egen kraft, det är en intern debatt i väst om de skall få lov att fortsätta existera som de gör eller inte.

    Gillad av 2 personer

   • Crister L skriver:

    MOAB: ”Vi hade klarat oss fint utan dem” osv. – Ja, men vi tycks inte klara oss så väl mot ”parasiten”. Det är ju heller inget ovanligt att det så kallade värddjuret går under vid ett angrepp. Så vad är det de har som vi inte har?

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Det er vel snakk om en slags ‘street smartness’ – kanskje er de mer livsdugelige enn (mange av) oss hvis velferdsstaten raser sammen.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    MOAB kl 17.22 –
    Dalai Lama uttalte for en tid tilbake (2015?) at de unge mennene burde returnere hjem og bygge opp igjen sine land. ”Tyskland skal være Tyskland”, sa han. (Jeg tolker ham som om han mente at tysk kultur var verneverdig og ikke skulle utblandes av en helt annen kultur/religion.)

    Gilla

 4. Bo Svensson skriver:

  Det är inte multikultis fel och inte öppna gränsers fel, att utvecklingen pekar mot avgrunden.

  Felet är att de som hör hemma här, lastas med försörjningsbördan för alla främlingar som flyttar hit.

  I en ordnad multietnisk ordning som lyder logik och konsekvens, får varje grupp hjälpa sina egna i den mån de känner för det: Lågpresterande somalier blir bidragsförsörjda via skatteintäkter från högpresterande somalier och lågpresterande eritreaner får hjälp för att högpresterande eritreaner skjuter till medel för ändamålet.

  Kanske svenskar också känner för att hjälpa främlingar och då är min rekommendation att de skall kanalisera sina begränsade resurser dit där de hjälper bäst och flest.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Den regelskärpning som krävs för normalitetens etablerande består i individuellt ansvar för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

   – Och att man då tillåts och uppmuntras att utöva solidaritet med dem man känner samhörighet med. – Det finns ingen annan solidaritet än den.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Nu är öppna gränser inget att rekommendera innan man fått en annan regelskärpning på plats: Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och ett rimligt mått på människovärdet, så att de rätta incitamenten etableras för att begränsa våldet.

   Gilla

  • Göran Fredriksson skriver:

   Vägen dit är att den fattigvård, socialtjänst, försörjningsstöd och allt vad det kallats under årens lopp och som under 1900-talet flyttats från Svenska Kyrkan till stat och kommun flyttas tillbaka. Då kan troende på olika religioner hanteras av sina likar. Övriga får söka sig till försäkringslösningar.

   Då skulle Svenska Kyrkan åter få en betydelsefull roll i samhället som den saknar idag. .

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Nej, vägen är via den individuelle skattebetalarens makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål efter egna preferenser och prioriteringar.

    Gilla

 5. Moab skriver:

  Jo precis, mycket träffsäkert, koppla av/äta bra och så kan man slänga in lite gängvåldtäkter också, hur förklarar Patrik dessa? För koppla av/äta bra argumentet var ganska tydligt redan med invandringen på 70-talet, myten om den skattefifflande invandraren med Mercedes stämde redan när de kom från Italien, bara i mindre grad än nu. Från Jugoslavien är värre och så vidare, vi letar oss nu fram till de som är maximum på koppla av/äta bra-skalan. Hade det inte varit värre än detta, så hade massinvandringen förvisso varit dyr och vi svenskar måste höja vår pensionsålder pga invandrarna, men kvinnor skulle ändå kunna jogga utan att bli överfallna av gäng med välgödda och avkopplade italienare.

  Det finns därför en faktor som Patriks ekonomiska argument missar, varifrån kommer gängvåldtäkterna, för de är nog mycket sällsynta i Mellanöstern och Afrika utom i krig mellan stammar och klaner och har vi inte svaret här? Om det bara hade gällt att sitta på sin bak och kolla kabel-TV så skulle detta kunna lösas med ekonomiska incitament men så enkelt är det inte. Det finns ett hat mot svenskar som underblåses av religionen, detta är den samlande faktorn. Det finns ett hat mot svenskarna som får sin näring ur ett mindervärdeskomplex och som finner sitt center i religionen. Vi har ingen positiv kraft som kommer i närheten av att kunna motverka detta, inga svenska värderingar i världen räcker till: -Var snäll och sluta gängvåldta och kom och dansa runt midsommarstången istället. vi har släppt löst ohämmat våld i Sverige som inte kommer att avta förrän det möts med ett mycket större våld. Vi är långt förbi fredliga åtgärder. Det verkar som den avgörande faktorn för Sveriges framtid nu är alla de pk-kvinnor som blir våldtagna, när blir de många nog för att kollektivt inse sitt misstag?

  Gillad av 10 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det fungerar inte så. – Kvinnor som tas med våld, har alltid tvingats ”gilla läget” och göra det bästa för att klara sin och sin avkommas försörjning. – Ju mer de kränks, desto följsammare blir de.

   Det är egentligen männen som har starkast anledning att se till så att det inte skall vara något alternativ att skaffa sex och kvinnor med våld.

   Då kan spelet handla om att vinna rang och välstånd genom att vara duktig och trevlig istället för genom att vara hotfull och brutal.

   Det lär ha utprovats påföljder på våldtäkt som fungerat väl för att stävja sådant beteende.

   Den rätta påföljden är den, där den våldtagna kan gå stolt och leende, när hon möter förövaren medan han är gråtfärdig och intensivt önskar gärningen ogjord.

   Gillad av 4 personer

  • Cissi Blom skriver:

   Moab, jag uppfattar att gängvåldtäkterna i själva verket passar in mycket bra på idéerna Patrik framför i artikeln. De som uför de här i våra ögon så avskyvärda handlingarna kommer från ”koppla av” – kulturer som under lång tid hemsökts av våldsamma krig (som gjort det omöjligt för invånarna att koppla av). I de här länderna har massvåldtäkter med tiden kommit att ses som ett effektivt vapen mot fienden – de som de lärt sig att hata och förakta. Den här invanda/nedärvda tankegången tar de sedan med sig till vårt land, där de hade hoppats äntligen kunna ägna sig åt att koppla av. När de så småningom inser att det inte var fullt så enkelt som de tänkt sig, blir det urinvånarna (förutom de av deras gamla fiender som även de lyckats ta sig hit, därav gängkrigen) som får axla rollen som föraktad fiende.

   Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Rätt fantastiskt, att vi accepterar att ”våra” kvinnor våldtas i så stor omfattning av främlingar. Hade ett antal svenskar utvandrat till något arabland och våldtäkterna hade eskalerat i motsvarande omfattning, så hade vi nog blivit ett huvud kortare allihop.

   Misstänker att vi, som en följd av feminismen, inte känner ett kollektivt ”våra” beträffande de svenska kvinnorna. Då dessutom kvinnorna verkar vara väldigt förtjusta i alla världens män, så är det snart ingen som orkar bry sig om några andra än de kvinnliga familjemedlemmarna.

   Nu har vi dessutom sett exempel på föräldrar, som när deras dotter blivit våldtagen/mördad, vädjat om att det inte skall utnyttjas av ”mörka krafter” och deltagit i fackeltåg mot ”våld och rasism” som svar på den tragedin som har drabbat dem.

   Tveksamt om svenskarna längre är ett ”livsdugligt” folk?

   Gillad av 6 personer

   • XXSuède à l'étranger skriver:

    @ CMMK10,

    ”Misstänker att vi, som en följd av feminismen, inte känner ett kollektivt ”våra” beträffande de svenska kvinnorna. Då dessutom kvinnorna verkar vara väldigt förtjusta i alla världens män”

    Av ganska rimliga biologiska skäl har kvinnor en mycket svagare grupplojalitet än män och ett samhälle måste ha mekanismer, dvs. traditionella könsroller, för att förhindra att denna inneboende brist på lojalitet skadar eller eliminerar gruppen. Vi saknar nu detta och håller på att utrotas.

    Gillad av 3 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Det är ju männen som skall vara revirhävdarna medan kvinnor som vill ha ungarna ihop med män från en annnan flock, vill detta därför att hon trivs bättre där han kommer från.

    Det är ju det normala: Ungarna får pappans nationalitet.

    Rätten att dra hem en fattig flicka långt bortifrån, måste också villkoras med ens ställning i flocken eller numera i varje fall ens förmåga att försörja henne och sig själv och vara nettoskattebetalare.

    Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    @ Bo Svensson

    ”Rätten att dra hem en fattig flicka långt bortifrån, måste också villkoras med ens ställning i flocken eller numera i varje fall ens förmåga att försörja henne och sig själv och vara nettoskattebetalare.”

    Någonting som varje pursvensk man har fått känna av, om han har önskat gifta sig med en kvinna från t ex Asien. Då skall det bevisas att det är seriöst, med prövotid etc. Fullständigt försörjningsansvar och privata sjukförsäkringar är en självklarhet. Det är både dyrt, besvärligt och en flerårig process.

    Kanske bättre att anlita en människosmugglare och så kan hon söka asyl?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @CMMK10
    Upphör med den antisvenska propagandan och gör av med det antisvenska etablissemanget så kommer vi svenskar vara lika livskraftiga som några andra.

    Inget folk klarar av att bli förrått av hela sitt etablissemang, alla sina ledare, alla organisationer de någonsin har varit med i, hela media.

    Gillad av 3 personer

 6. Kalle Anka skriver:

  Vad har väl Sverige att komma med, midsommar o sådana töntiga saker. Allt som är bra kommer utifrån som t.e.x. gruppvåldtäkter, könsstympningar,rån skottlossning bidragsfusk, kvinnoförtryck samt balkongkastning med liten kvinna, jag stannar där.

  Gillad av 3 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Ny roman (oversatt) i Norge: ”Dødsvaskerne” – om dem som blir satt til å vaske ‘heders’myrdede kurdiske kvinner. De drepte er urene selv som døde, og de som steller dem før gravlegging likeså.

   En hardhet som virker nesten ubegripelig på oss her i Norden.

   Gilla

 7. Elof H skriver:

  Ojojoj, nu har du kommit nära pudelns kärna. Just Sverige är nog också det land som utformat regler och bidrag så att vi lockar till oss flest av ”koppla av” personer. Vi får inte ens ett genomsnitt av människor från Somalia, vi får deras bästa ”koppla av” människor. Det finns bara en lösning på detta, problemet är bara att våra politiker är extremt långt ifrån att ens tänka tanken. Lösningen är att drastiskt sänka utfallet för de som vill koppla av. Vi måste ner till nivåer på max en tredjedel av vad de fattigaste pensionärerna har netto inklusive allt, även bostad. Dvs. Jobbar du inte får du kanske 1500 kr per månad till mat bostad och allt annat. Hur många politiker har ens tänkt tanken?

  Gillad av 2 personer

 8. magnusrosensparr skriver:

  Intressant. P. E:s nya teori leder osökt tankarna till H. G. Wells roman The Time Machine från 1895. Där befolkas jorden i en framtid av Eloanerna, som lever en bekymmers- och arbetsfri tillvaro på jordytan fylld av naivitet och behagfull lättja. Deras tillvaro är helt beroende av Morlockerna, som lever en slitsam och arbetsfylld tillvaro i underjorden för att göra Eloanernas tillvaro på ytan möjlig. Eloanerna har mycket gemensamt med dagens politiker- och medieklass och med de parasiterande ekonomiska migranterna. Morlockerna å sin sida har mycket gemensamt med dagens medel- och arbetarklass. Av detta kan man lära sig att om Morlockerna stänger av sina maskiner och sina kranar till ytan så går Eloanerna under.

  Gillad av 2 personer

 9. svenne skriver:

  ”……Men så är det inte. Folk från en kultur som satsar på kombinationen koppla av/äta dåligt har inte den mentaliteten.”

  Ligger det inte en del i det att mogna som individ är att inte alltid kräva en omedelbar behovstillfredsställelse av olika frestelser? Det ligger väl en viss sanning i att en relativt kortvarig uppoffring många gånger kan ge mycket positiva effekter på längre sikt.

  De ”nyanlända” som beträder svensk mark har ju många gånger – av människosmugglare – lovats att svenska staten skall sörja för deras vällevnad livet ut. Men den krassa verkligheten är ju den att Sverige inte är något Schlaraffenland och detta upplever de nog som en chock och ett stort svek.

  Själva anser de, liksom många som förespråkar en obegränsad invandring, att de har gjort de uppoffringar som krävs för att få en livstids försörjning här. Dom har ju ”flytt för sina liv”, och ”utsatts för otaliga faror på vägen hit” och detta anses vara grunden för att få koppla av, äta bra, och bo bra o.s.v.

  Jag tror dock att majoriteten av medborgarna inte håller med om detta, därför att vi förväntar oss att en belöning skall föregås av en viss konstruktiv ansträngning i någon form och att transportera sig från A till B är inte en sådan. Särskilt inte när transporten sker genom länder som skulle kunna ge skydd mot de faror som de flyr ifrån.

  Gillad av 2 personer

 10. Magnus Ström skriver:

  Tyvärr gäller nog Patriks iaktagelse inte bara många som kommer till Sverige, utan även många som är infödda. Jag kan rekommendera några avsnitt av Lyxfällan, med til 99% äktsvenska deltagare. Genomgående är det så att deltagarna i programmet utan tvivel valt kombinationen koppla av/äta bra(eller åtminstone mycket), och har gjort så länge. Min tro är att det inte är några extremfall i programmet, utan snarare att den här livsinriktningen är vanligt förekommande även bland infödda.. Att vi tagit in 100000-tals ytterligare individer som väljer(eller har inget val) och hamnar i samma situation, har bara snabbat på förfallet av samhället. Vi hade kommit dit ändå, förr eller senare. I det avseendet kan vi nog säga att så fort man korsar gränsen till Sverige så blir man faktiskt som Svensken, En bidragsdiare., Ett normalt utfall av socialism.

  Gillad av 6 personer

  • Elof H skriver:

   Vi hade ett system där vi kunde ge de 5-10% av invånarna som var ”koppla av” typer en hyfsad levnadsstandard. Det går inte längre när vi importerat fler så gruppen närmar sig 30%. Alla i den gruppen kommer få nöja sig med en ytterst rudimentär standard. Tyvärr kommer detta gälla mångs av de som är sjuka och handikappade också. Sverige har med sitt humanitära storhetsvansinne skapat ett hårt och kallt samhälle. Bra jobbat.

   Gillad av 3 personer

   • Pekka Rousu skriver:

    Problemet är att de absolut inte kommer att finna sig snällt i kraftigt sänkta bidrag. De kommer att för full hals gapa att alla är rasister, islamifober osv och säga att de förtjänar mer pengar och att de kräver mer pengar. Och som vanligt kommer politiker att falla till föga pga rädsla för islamsk vrede och uteblivna röster. Samtidigt kommer typ 85% av alla kvinnor att gapa om höjs skatt på ”de rika”. Kvinnor står inte ut med att se fattiga människor och så ogillar de våld också. De bara är sådana och jag förstår det. Det är av exakt denna anledning kvinnor inte bör bestämma i ett land med konflikt.

    Gilla

  • Kgb35 skriver:

   Precis. Sedan rösträtt gavs till de som varaktigt levde på fattigvårdsunderstöd fick rösträtt ca 1948 har politiken i Sverige handlar om valfläsk. Politikerna lovar medborgarna att kunna slappa och äta gott val efter val. Men det blir tvärt om, vi får arbeta mer och mer och får behålla mindre och mindre. Nu måste tex båda i ett par arbeta heltid för att upprätthålla tillräcklig standard och de flesta klarar det ändå inte utan lån.

   För övrigt skall man inte sammanblanda västerländsk kultur med det som frodas i Sverige idag. De invandrare som skyddar dina barn från supa, tatueringar dåligt kosthåll kass skola och andra wt-markörer (eg. åt envar efter behov) gör enligt mig helt rätt.

   Gillad av 2 personer

  • Lev Barkland skriver:

   Förresten, bra observation @MAGNUS. föreställ dig att programmet ‘lyxfällan’ skulle ha med en invandrarfamilj någon gång. Knappast möjligt.
   När jag tittade på en svensk deckare en gång med min fru, som är från ett annat land, så undrade hon hur jag kunde veta så tvärsäkert att en skurkaktig typ med graverande indicier emot sig skulle visa sig vara oskyldig. Det visade sig sedan att han rent av var ett offer. Enkelt, han var förstås inte etnisk svensk utan typ arab.
   Det är den etniskt svenskes uppgift i media att vara karaktärslös, kriminell och usel. Där är indoktrineringen entydig i all svenskproducerad underhållning.

   Gilla

   • Lev Barkland skriver:

    Förresten #2, recept för att sälja en produktion till SVT: Skriv en kriminalintrig och låt förbrytaren spelas av Jens Hutlén. TV-tittarna skall lära sig att en kriminell ser ut som Jens Hultén (gör en bildgoogling), inte på något annat sätt.

    Gilla

 11. Christer Carlstedt skriver:

  Vi torde kunna konstatera att kulturyttringen ”koppla av/äta bra” har anammats av ett oproportionerligt stort antal boende i Sverige. Dessutom med ett flera regeringars goda minne.

  Det har så småningom tänts ett litet ljus även i regeringens dunkla kammare. Systemet ”koppla av/äta bra fungerar bara så länge det finns tillräckligt många som tycker att ansträngning/äta bra är ett rimligare alternativ, så att även de med motsatt ”kultur” kan äta bra.

  Det där lilla ljuset i regeringens dunkla kammare? Tja, hur får du annars ekvationen att gå ihop? Den där som säger att Sveriges ekonomi är urstark – vi måste höja ett antal skatter samt hitta på några nya!
  De som jobbar måste pungslås ytterligare för att dra lasset.
  Vad regeringen nu sysslar med torde kunna beskrivas som konstgjord andning.
  Varje skattehöjning för den som arbetar innebär att möjligheten till ett individuellt sparande och därmed görande kapital för investeringar tillgängligt minskas.
  Man knaprar alltså på den framtida kakan redan i dag. Inga investeringar i dag betyder färre jobb i morgon. Färre jobb i morgon betyder försämrade möjligheter att äta alls och för alla.

  Nu protesterar givetvis de rättrogna. Visst investeras det. Det byggs till exempel bostäder som aldrig tillförne. Det är bra. Många får jobb med det.
  Aha! Du glömde en sak! I en investerings natur ligger att den dels skall betala sig själv på sikt och att den skall ge ett visst överskott.
  Den där proverbiale Nisse i Hökarängen har en son. Lill-Nisse. Han har inte tre miljoner att köpa sin bostad för. Han kan dessutom inte betala en hyra på tolv tusen i månaden.
  På vilket sätt skall nu byggherren få lönsamhet i den ”investering” som gjorts med bankens elektroniskt nytryckta sedlar? Med vilka pengar skall han betala tillbaka lånen? Tror någon att han startar ett nytt byggprojekt för att ge jobb till sina arbetare?

  Som nybakad student sjöng vi ”den ljusnande framtid är vår”.
  Fan vet!

  Gillad av 4 personer

 12. Fredrik Östman skriver:

  Din slutsats är inte helt felaktig, men premisserna för det resonemang som för dit är helt och hållet felaktiga. Man kan inte ”jämföra” kulturer och framför allt inte ”välja” dem. Man väljer inte kultur — man lever i en kultur. Invandrarna lever ännu i sin kultur när de lämnar sitt land och de lever i sin kultur när de kommer fram. Är invandringen liten och kraven på invandrare höga kommer de så småningom att assimileras genom att steg för steg anpassa den kultur de lever i till att bli allt svenskare. Detta kräver flera generationer. Är emellertiden invandringen stor och kraven på invandrare låga, så kommer invandrarna att fortsätta att leva i sin kultur. Hur skulle de kunna göra något annat? Att de dessutom får sig stekta sparvar åtslängda av en uppenbarligen underordnad white man’s burden-slavkultur påverkar inte grunddragen i denna process. Det ger dem bara större möjligheter att fortsätta att leva i sin kultur, det är en del av de låga kraven.

  Det får dem att rätteligen förakta den omgivande, undergivna, avtagande, sig självmördande och sig utplånande kulturen.

  Gillad av 5 personer

 13. Göran Fredriksson skriver:

  Ännu bättre än att koppla av/äta bra är att därutöver få lön för att vara personlig assistent åt personer i den egna gruppen. Sådana som man i annat fall hade behövt ta hand om ändå. Precis som vi gjorde i Sverige fram till dess det blev det allmännas ansvar för ett halvsekel sedan.

  Gillad av 2 personer

 14. Christina Gustafsson skriver:

  Patrik, ett liten tanke: Det man skriver inom parentes är inte lika viktigt som övrig text. Åtminstone är det vad jag lärt mig. Enligt min åsikt är det du säger inom parentes minst lika viktig som övrig text. Nedvärdera inte de orden. Noterar att du ofta använder parentes i dina texter. Följer din blogg med stort intresse, den har berikat mitt liv.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Tack för synpunkten. Jag brukar använda parenteser som sidoanmärkningar till läsaren exempelvis (Jag vet vad du tänker, men håll ut en stund) eller (Det går att resonera även på motsatt sätt, men jag gör inte det just nu).
   Patrik

   Gilla

 15. Sten Lindgren den äldre skriver:

  De här frågeställningarna står en verkligen upp i halsen vid det här laget. Allting tycks handla om saker som sker kopplade till migrationen. Ett Aktuellt-program är till 80 % fyllt av snyftreportage, skjutningar, polisen, Rinkeby etc. Igår lyckades man med konststycket att få oss att oroa oss över att IS-män handlar med kvinnor och samtidigt låter man fromma missförstådda människor från Rinkeby framträda. Man kan inte tänka sig att göra kopplingen att en del av de IS-män som handlar med kvinnor kan finnas i Rinkeby.

  Kommentar på PEs text: Är inte läget följande: De länder som förser oss med invällare har väl i alla fall inte under senare tid varit några paradis utan varit starkt påverkade av korruption, våld och medborgarnas oförmåga till samexistens. Situationen har förvärrats av USAs ogenomtänkta agerande. De som kommer hit är inte vana vid eller anpassade till vår livsstil och dessutom är de starkt hämmade av den auktoritära kollektivism som tvingas fram genom kultur, seder, klan och religion. Prognosen blir att för överskådlig tid förstärks bilden av två parallellsamhällen och inget tyder på att myndigheter, opinionsbildning, politik eller något annat kommer att påverka.

  Två livsstilar: Det finns en tredje livsstil som inte är så ovanlig, att kunna äta bra pga kriminalitet. Knarkhandel, vapensmuggling, bidragsfusk, mm är inga ovanliga intäktskällor.

  Gillad av 2 personer

 16. Aha skriver:

  Jag har genom åren funderat på denna fråga, inte på något sätt lika elegant formulerat som Engellau presterar, och Engellau skriver nu att folk egentligen vill ha det som de har det. Det förklarar exempelvis att de afrikanska bymedlemmarna inte tar tag i sin situation och genomför kollektiva förbättringar utan låter sina barn dö i smittsjukdomar p.g.a. bristfälliga sanitära anordningar.

  Detta påminner mig om en afrikansk stam som jag läste om. De levde ytterst primitivt sedan urminnes tider med i stort sett inga tillgångar. När magarna var fulla (äta) var allt frid och fröjd. Man var glada. Irritationen spred sig dock när magarna började kurra. Till slut gick männen ut på jakt (ansträngning). Vid återkomst till lägret annonserade man sin ankomst och glädjen spred sig igen. Allt andades sedan harmoni tills magarna åter började kurra. Det hela påminner faktiskt om hur lejon lever.

  (En del ser nog ovanstående text som rasistisk vilket belyser att det finns en önskan att fakta bör undertryckas om det påvisar skillnader mellan kulturers förmåga och kapacitet.
  Som bekant vill vänstern få det till att det bara är de socioekonomiska förutsättningarna som förklarar folks olika förmågor.)

  Gillad av 2 personer

 17. Emotionell tillhörighet kontra logik skriver:

  1. Det är lätt att resonera logiskt och rationellt för oss västerlänningar. Våra framsteg bygge ju på förnuftet. Men för att förstå företeelsen kultur måste man släppa logiken – för en stund – och närma sig ämnet ur ett emotionellt perspektiv – inifrån individen själv.

  Ingen väljer mor och far, eller syskon. Eller övriga släktingar – som vi väljer annan bekantskapskrets. I släktskapet återfinns emotionella band som inte går att tvätta bort med några rationella argument.

  Detta emotionella kitt höll, åtminstone förr, hårt samman olika adelssläkter. Man hjälpte varandra att ta sig fram i tillvaron, oftast lite högre upp på samhällsstegen. Dessa band bestod ytterst av känslor kretsande kring släktskapet. Precis som i dagens klansamhällen.

  Dessa känslouttryck understöds av evolutionen.
  Det är likheten med de egna generna evolutionen premierar för en färd framåt. Det är den likheten sterila myror kämpar för. Likheten med stackens drottning.

  Men vi tänker inte så om oss själva. Vi bara känner. Egna gener slår alltid andras. Det är därför vi skaffar egna barn. Den största emotionella skillnaden vi gör i livet är den mellan egna barn och övriga människor. Kultur kretsat också runt känslor. Även kulturell identitet föds inifrån ett upplevande jag.

  Gillad av 2 personer

  • Emotionell tillhörighet kontra logik skriver:

   2. Vänskap som etableras i unga år sitter oftast i livslångt. Vänskap man tidigt socialiserats in i fäster i själen. Återigen blottas emotionernas mer dolda värld. Emotioner står i centrum som sammanhållande kitt när individer växer upp tillsammans. Även detta håller kulturer samman. Gemensam härkomst och miljö.

   Tänker vi på kulturer som en stark emotionell hemvist, och inte i logistiska termer, faller många bitar på plats. Även vår svenska hemvist.

   I multikulturens hägn kan man naturligtvis krafsa kastanjerna ur en annan kultur – oftast den västerländska – men ändå förbli den egna kulturen emotionellt trogen. Var det inte det de guldtörstiga conquistadorerna sysslade med? Plockade godbitar ur en annan kultur?

   Idag kan man istället råna en guldbutik. Emotionell hemvist och praktisk logik i skön förening.
   I det multikulturella samhället kan varje kultur plocka det som behagar, utan att för den skull lämna sitt emotionella centrum – den kulturella tillhörigheten.

   Gillad av 3 personer

 18. uppstigersolen skriver:

  Därför måste vi kräva av alla som är friska att de gör en ansträngning för att äta bra. Ingen ansträngning = äta uselt. De som kommer hit utifrån och påstår att de är sjuka ska omgående förpassas härifrån om inte några enskilda personer förbarmar sig över dem utan att vi andra är inblandade. Fortsätter vi i tangentens riktning kommer vi snart att ha slut på pengar. Varför ska några arbeta för att försörja folk som inte vill arbeta?

  Gillad av 3 personer

 19. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Det nutida Sverige är som Babels torn, byggt på lös sand och kommer med tiden att rämna.
  Vi ser redan nu sprickor i fasaden och stommen i bygget den svenska idogheten kommer med tiden inte att klara av trycket.
  Politisk ingenjörskonst baserad på mångkultur är inget bra koncept.

  Gillad av 1 person

 20. Nils Nilsson skriver:

  Det är inte bara att man tycker det är lite olustigt att arbeta – det är därtill synnerligen förnedrande. En Somalisk man gör allt som krävs för att slippa arbeta fysiskt och framför allt arbeta i ett lönearbete för någon annan. Han ser det som ett slavliknande tillstånd, som inte anstår en man utan är för kvinnor att underkasta sig.
  Arbetsförmedlingen har här något att arbeta med.

  Gillad av 2 personer

 21. prosperitystate skriver:

  Säg att en person i ett isolerat rike kommer på en briljant idé som vi kan kalla ”västerländsk kultur”. Alla i riket blir entusiastiska och de bestämmer sig för att genomföra idén. Skulle de lyckas?
  Säg att en annan person i ett rike med tillgång till internet, massor av pengar ifrån en guldgruva, osv – m a o utan materiella begränsningar och kan köpa in en massa begåvade och skickliga organisationskonsulter, bestämmer sig för att tillsammans med sina medborgare skapa ett västerländsk kultur. Skulle de lyckas?
  Förmodligen i lika liten grad som om vi i Sverige bestämde oss för att utveckla en kopia på kinesisk kultur hur mycket vi än beundrade den.
  Uppkomsten av en kultur är ofattbart sammansatt och därmed nästintill omöjlig att förstå till fullo. Vid varje gränsövergång till ett land borde det stå: ”Innehåller kultur – hanteras varsamt”.

  Gillad av 2 personer

 22. Hortensia skriver:

  Ja, Patrik, vi hade väl kunnat fortsätta vara i den bästa av alla världar, om vi inte hade låtit förment världsvana sjuklöverpolitiker, med självförtroende som inte är av denna världen, insistera på att vi i lilla Sverige ska vara de allra bästa värdar för invällande utomvästliga välfärdsmigranter…

  … varav de allra flesta har en väsensskild (läs värdelös) religion med världsherravälde på agendan.

  Gillad av 2 personer

 23. Elof H skriver:

  Min fasta övertygelse är att om alla som får bidrag är tvungna att arbeta 8 timmar per dag (om det så är att gräva en grop och sen fylla igen den) så kommer väldigt många problem att försvinna helt automatiskt.

  Gillad av 4 personer

 24. Sven skriver:

  Jag älskar att dika åkern. Jag älskar att se den dikade åkern så som jag älskar mig själv.
  De slöa jävlarna vill jag inte ens se, leva nära eller alls befatta mig med. Jag hatar dem.

  Gillad av 3 personer

 25. KristinaF. skriver:

  Jag tvivlar numera på att vår västerländska kultur är så värst bra. Det är denna kultur som gör detta förfall möjligt. Det är denna kultur som bjuder in folk från andra länder och öser över dem bidrag av våra pengar mm mm. Vad är det som är så bra med denna kultur?

  Gillad av 2 personer

 26. Sixten Johansson skriver:

  En civilisations kvalitet måste värderas utifrån vad den producerar. Det övermogna svenskäpplets medvetande producerar nu en livsodugligt feminiserad och infantil befolkning och giriga, lögnaktiga, inkompetenta, ryggradslösa ”ledare”. Denna ruttna kärna tror sig fortfarande vara världsbäst, men är självklart sämre än de skrynkliga Mena-äpplena. Rötan kommer aldrig att kunna producera någon frisk civilisation.

  Vilka faktorer frambringade då det fina äpplet och varför började dess kärna ruttna? Jo, det hade växt fram ett komplicerat maskineri med många synliga och osynliga komponenter. Det kunde aldrig fungera helt friktionsfritt, men uppnådde en ganska stor och välbalanserad produktivitet.

  Maskineriet arbetade på så vis att varje verkande komponent brottades med en eller flera motverkande komponenter. Varje (symboliskt) tryck på en gaspedal utlöste ett tryck på bromsen. Om bromspedalen hölls helt nedtryckt i tio år, så lyckades någon det elfte året slå en kil under pedalen och gasa på lite. Både den frigörande och den bromsande kraften hörde ihop, hela brottningen var nödvändig.

  Arbetet, mödan, det obekväma, normerande och hindrande är lika nödvändigt som dess motsats: frihet, lättja och belöning. När ett bortskämt och hjärntvättat folk inte längre såg de osynliga maskindelarna och länkarmarna föll det för lockelsen att lämpa alla trista motkrafter över bord och hylla kravfriheten. Men då kunde maskineriet inte längre producera kvalitet, utan bara strunt, önsketänkande och röta.

  Gillad av 3 personer

 27. Elisabeth skriver:

  Vem har förtroende för svensk polisledning idag ?
  Jag hörde intervjun med polismästare Jan Evensson ( chef för regionpolischefens kansli, herregud , vilken titel ! vilken onödig byråkrat ! ) i SvTs Rapport häromdagen. Denne företrädare för polisväsendet pratade om handgranatsfallet och vädjade i ömklig ton : ”Kriminella måste sansa sig, tredje man kan bli skadad vilket vi sett bevis på nu”. Sansa sig ?? En söndersprängd man, ytterligare en skadad person och så tycker man att denna bön passar, snälla ni, sluta, jag ber er. Feminiseringen av polisen har gått för långt. Jag kräver en annan attityd. Jag vill ha Dirty Harry-poliser. Hur många av den senaste tidens alla mord har klarats upp ? Något ? Jag bryr mig egentligen inte om när gängen tar varandra av daga men jag vill inte ha deras sort ute i samhället alls.

  Gillad av 6 personer

 28. Lars skriver:

  Jag undrar och funderar på de ideologi och kunskapsproducerande systemen i samhället, där man lever av att prata (och någon gång tänka), är inte den kultur som frodas där (religion. partier, media, programledare TV och radio, föreningar, skola och universitet) ganska avskild från den producerande ekonomin idag?

  De som sätter det ideologiska rättesnöret om mångkulturalism, immigration, öppna gränser mm tycks leva i en alltmer avskild sfär med privilegier och tankesätt utan ekonomisk koppling till det producerande Sverige oavsett om de kallas sig liberaler, socialister eller nyliberaler? Den kultur som tycks frodas där (kultur skiljer sig åt inte endast inom länder och religioner utan även i olika samhällssystem som företag mm).

  Är det problemet i dagens Sverige? Att, som någon (Sixten) uttryckte det, att huvudet skilts från basen och därmed hamnar fokus på mentala processer, psykologi, ideologi, kunskap och förståelse inom de ide producerande systemen skilt från den produktiva basen oavsett om det är privat eller offentlig sektor? Och hur får de sin försörjning? Som rentiärer, som parasiter på den producerande samhällskroppen? Kulturarbetare som saknar koppling till ekonomiska realia? Politiker som lever i sin egen lönsamma bubbla? Deras värderingar och kultur liknar kanske idag mer den somaliska verkligheten? Det är inte offentlig sektor i sig med alla medarbetare som ger problemet utan den ideologiproducerande sektorn i Sverige.

  Gillad av 3 personer

 29. Hedvig skriver:

  Patriks inledande påstående ”den västerländska kulturen är objektivt överlägsen andra kulturer”, håller jag inte riktigt med om.

  För oss västerländska demokrater kan det förefalla självklart, men för alla de – framför allt lågutbildade – migranter som kommer till Europa och Sverige från förmoderna patriarkala klankulturer är slutsatserna långt ifrån självklara. De försöker med alla tänkbara medel att anpassa Sverige till sina grupporienterade islamiska sharialagar.

  Som t ex den fd S-riksdagsledamoten Nalin Pekgul slagit larm om:
  att de fundamentalistiska muslimerna hela tiden flyttar fram sina maktpositioner i det svenska samhället. Följden är att hon blivit impopulär inom S-partiet, trots att hon borde vara en önskemedlem: kurd, troende muslim och samtidigt välintegrerad i det svenska samhället.

  För de allra flesta migranter av denna typ är det enbart den svenska välfärden som de fiskar efter. Inget annat.

  Gillad av 1 person

 30. olle holmqvist skriver:

  ”Människan vill inte ”av naturen”tjäna mer och mer pengar, utan helt enkelt leva som hon är van att leva, och tjäna så mycket som är nödvändigt för detta…Tvärtom måste arbetet utföras som ett självändamål, ett ”kall”. Men en sådan attityd är inte given av naturen, inte heller framkallas den av höga eller låga löner…utan är produkten av lång uppfostrans- och socialisationsprocess.”
  Max Weber: Den protestantiska etiken och kapitalismens anda p 29-29

  Den rike och framgångsrike protestanten – norr Alperna – bygger inte Taj Mahal eller Kolosseum, för att impa på andra. Han bygger hamnar, broar, kvarnar, sjösänker till ny åkermark,. Schiphol, det gamla skeppshålet där så många gått i kvav. Därifrån flyger vi numera upp i luften.

  Den protestantiska etiken kommer att fortleva genom föräldrarnas föräldrar som läxhjälper barnbarnen med matte och engelska. De plockar fram gitarren och sjunger Michelle,ma Belle, these are words that go together well…Apartheid. De där utanför hjälper sig själva på andra sätt. En syditalienare som blev Sveriges rikaste invandrare köpte sig Sveriges dyraste villa.

  Gillad av 1 person

 31. Tomas Andersson skriver:

  Kärnan i begreppet kultur, som Patrik uttryckte det hela ”Kulturer är sammanhängande och internt konsistenta sätt varpå grupper av människor väljer att hantera livet. ”

  Dock råder det ett allmänt missförstånd om begreppets innebörd, vilket kan observeras i etablerade media där kultur endast framställs som kryddor i livet såsom pepperoni pizza, afrikansk dans, normkritisk teater samt den könsnormsöverskridande jesusbetraktelsen i ett HBTQ normativt konstverk.

  Kulturer är tankesystem och vad som betraktas som bra och dåligt är en del i dessa system. ”Västerlandets” uppfattning av bra och dåligt delas inte av landet utanför ”västerlandet” och inte ens av alla inom ”västerlandets” ursprungsbefolkning.

  Återkommer eventuellt om mina observationer och tankar i detta ämne som en egen artikel på DGS 😉

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag rekommenderar att testa en mycket enkel kulturantropologisk definition av kultur, som fångar in mycket av det som har att göra med kulturskillnader: ”Kultur är allt som man tänker och gör i egenskap av gruppvarelse”.

   Traditionellt har antropologer även studerat det materiella, alltså det som man har, men viktigare än själva innehavet är ofta det som man socialt relaterat tänker och gör med t ex smartfånen och skrytbilen.

   Gilla

 32. Gösta Svensson skriver:

  Det finns ingen gudomlig eller naturlig rättvisa, ibland vinner oduglingar och idioter helt enkelt.

  Försök acceptera det så blir det lättare att gå vidare i den mycket prekära situation en del människor har försatt oss svenskar i idag.

  Gilla

 33. MB skriver:

  Granskning Sverige ringer SVT angående #jagärhär-Magnus & Mina Dennert.

  ”SVT chefen Ulf Johansson hävdar med bestämdhet att SVT:anställde #jagärhär-ledaren Magnus Dennert inte har något med att göra att hans egen fru Mina, får ett idolporträtt på SVT:s hemsida.”

  Gilla

 34. lars-eric olander skriver:

  Tänk vad mycket intelligent man får lära sig på alternativa medier. För länge sedan kunde liknande texter dyka upp på DN. Vad hände? Hur hamnade vi ett bollibompaträsk ?

  Gilla

 35. Peter Hedin skriver:

  Tack Patrik för en god analys av sambandet arbete – välstånd.

  Jag skulle vilja sammanfatta fenomenet i en 2×2-matris,
  (en s.k. powerpoint-fyrkvadrant), där vi har välfärd på y-axeln
  och arbetsinsats på x-axeln:

  Välfärd

  hög | diktaturnomenklatura | västerländsk demokrati
  | resp. välfärdsmigranter |
  | i Sverige/Europa |
  ——————————– ——————————-
  låg | u-land | folket i en diktatur
  | resp. ”lata” individer |
  | i en västdemokrati |
  ——————————— ——————————-
  låg hög Arbetsinsats

  Gissa var det svenska folket hamnar i diagrammet, om vi inte
  lägger om kursen snart!
  (Ledning: Pensionsåldern höjs till 75 år, kommunalskatterna kommer
  inom kort att chockhöjas)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.