Klimatlag och klimatkompensation skall stilla klimatoron

Lennart Bengtsson

Svenska media blir alltmer surrealistiska. Få frågor förefaller engagera pressen och politiker mer än jordens klimat. Att Sverige skall ta ledningen här är ställt utom allt tvivel och så fick landet också den 1 januari i år världens första klimatlag! Enligt Svenska Dagbladets kartläggning har hälften av Sveriges största bolag skärpt sin policy för tjänsteflyg av klimatskäl men fy då, bara en fjärdedel klimatkompenserar för flygresorna.

Vad klimatkompensation innebär förväntas vara bekant men det är det inte. Troligen innebär det att man väljer elbil eller buss i stället för bensindriven dito, cyklar till ICA för att handla eller också skär man ned på biffstek och annat som anses farligt för planetens klimat. Huruvida sådant har någon praktisk betydelse eller inte spelar ingen roll. (Det har ingen praktisk betydelse.) Det viktiga är att begå symbolhandlingar som skall ge en känsla av etiskt välbefinnande.

Kanske tror många att årets trista vinterväder i östra Svealand eller den svåra vinterkylan i Kanada och nordöstra USA är en följd av växthusgasutsläpp och bristfällig klimatkompensation. Andra föreställer sig att fjolårets torka på Gotland och Öland eller dagens ihållande regnande i samma trakter har motsvarande orsaker. Men dessa väderhändelser är ingenting annat än naturliga klimatvariationer som beror på slump och tillfälligheter som människorna alltid har tvingats leva med. Hur många minns den svåra svenska decemberkylan för sju år sedan?

De flesta vetenskapligt insatta anser att de ökande växthusgaserna i atmosfären (som beror på de fossila utsläppen) är huvudorsaken till temperaturökningen på ca 1°C sedan slutet på 1700-talet. Säkert kommer denna temperaturökning att fortsätta under innevarande sekel med ytterligare någon grad eller lite till. Det finns för tillfället inga realistiska alternativ till en fortsatt användning av fossil energi som tillsammans med biomassa (vilken producerar koldioxid precis som torv och stenkol) står för mer än 90 procent av jordens energiproduktion på ca 160 tusen miljarder kilowattimmar årligen och fortsätter att öka långsiktigt med ca 1,5 procent årligen vilket betyder en fördubbling på 50 år. (IEA Key World energy statistics, 2017 se sid 6). Det beror på den fortsatta befolkningsökningen samt att allt fler vill leva ett bättre och tryggare liv.

Energi från vind och sol bidrar fortfarande bara med omkring en procent och kan inte ens under detta sekel ersätta den fossila energin av såväl tekniska som ekonomiska skäl. Energi behövs även på natten och vid svag vind och kan inte lagras i den ofantliga omfattning som skulle behövas.

Alla debattlystna i klimat och energifrågan bör sätta sig ned några timmar med papper och räknedosa så kommer detta att bli uppenbart (observera att energi = effekt x tid och att det således är skillnad på energi och effekt, något som en del politiker inte förstått).

De svenska växthusgasutsläppen är för övrigt helt försumbara och kompenseras dessutom av den kraftiga nettotillväxten av biomassa i den svenska skogen. Skulle Sverige helt upphöra med fossila utsläpp eller sluta flyga skulle detta globalt sett inte märkas med dagens mätinstrument. Idag är de kinesiska utsläppen per person 75 procent högre än för varje svensk. Att sedan Kina har en befolkning som är 140 gånger större än Sveriges ger bara ytterligare perspektiv på den svenska klimatsurrealismen. Sverige har redan gjort vad som är rimligt att göra. Vill man av etiska skäl bli helt fossilfri kan man bygga några kärnkraftverk till. Vi kan utan dåligt samvete överlåta den framtida globala energiomläggningen till andra länder som säkert är fullt kapabla att göra detta utan vår medverkan.

Vad innebär nu de förhöjda växthusgaserna för mänskligheten? Är de verkligen enbart av ondo? Under de senaste årtiondena visar satellitmätningar att jorden faktiskt blivit grönare och avkastningen inom jordbruket når rekordnivåer. De flesta anser att den högre koldioxidkoncentrationen är en kraftigt bidragande faktor. Människorna lider idag mer av fetma än av svält. Förekommer det svält idag så beror detta på krig och konflikter och inte på bristande tillgång på mat.

Många får uppfattningen från medierapporter av vädret har blivit alltmer extremt men det är inte fallet. Tropiska orkaner orsakar förvisso allt värre skador men det beror på att befolkningen har ökat i utsatta områden liksom infrastrukturen. Samma sak gäller stormar och oväder i våra trakter. I områden med varmt klimat kan en temperaturhöjning vara ett problem men underlättas om man installerar luftkonditionering. Delar av USA skulle knappast vara beboeliga sommartid utan luftkonditionering. I områden med kallt klimat innebär samtidigt en högre temperatur stora fördelar. Färre människor kommer att frysa ihjäl. I Storbritannien till exempel får tiotusentals människor varje vinter en för tidig död på grund av kallväder. Få svenskar har kanske idag svårt att föreställa sig vad det innebär att frysa inomhus men detta är en realitet i många länder med dåligt isolerade hus och höga energipriser.

När det gäller det framtida klimatet har flyhänta skribenter, dessvärre påeldade av fantasifulla och lättsinniga forskare, skapat en veritabel hysteri med föreställningar om ohyggliga stormar och oväder och svällande hav som gradvis sväljer kustområde efter kustområde. Grönland är på väg att försvinna och kanske till och med kommer hela Västantarktis glida ut i södra Ishavet. En orolig dam i bekantskapskretsen var övertygad att Centraleuropa var på väg att förvandlas till en öken och knappast något område skulle skonas från katastrofer. När detta skulle inträffa hade hon inte klart för sig men om inte Sverige tog ansvar för planeten skulle det inte finnas något hopp eftersom vi måste framstå som det goda exemplet för resten av världen. När jag föreslog att hon kunde titta på siffrorna tyckte hon att jag var en kallsinnig och hjärtlös figur.

Jag tror det vore värdefullt om den svenska debatten kunde ställa ”klimatoron” i perspektiv och ställa den i relation till allt annat som säkert innebär långt värre risker och detta på kortare sikt. Dit hör olika hälsofrågor, risken för allvarliga epidemier, allmänna säkerhetsfrågor eller sociala och ekonomiska problem till följd av en okontrollerad och ansvarslös migration. Ett något varmare klimat i Sverige är ofarligt och inget att oroa sig för. I värsta fall skulle en stad som Uppsala mot slutet av innevarande sekel kunna få samma klimat som dagens Lund. Fyrisån skulle varken svämma över eller torrläggas till följd av ett lundensiskt klimat. Ingen skulle heller gråta blod om en del av granskogen i omgivningarna ersattes med bokträd. Lund i sin tur kanske blir mer som Oxford eller Heidelberg.

50 reaktioner på ”Klimatlag och klimatkompensation skall stilla klimatoron

  • Lars Cornell skriver:

   En rejäl flygskatt i Sverige kommer med god marginal att kompensera för att Kina planerar att fördubbla sin flygtrafik.
   Nedläggning av den svenska kärnkraften kommer att kompensera för de 2.400 kolkraftverk som planeras världen runt fram till år 2030.
   Forskare vid Karolinska Institutets Internetpsykiatrienheten borde söka anslag från Vinnova och Energimyndigheten för att studera Martin Hultman vid Chalmers och övriga klimathypokondriker som finns i hans grupp.

   Gillad av 1 person

 1. leif stern skriver:

  Jordens klimat kännetecknas av perioder av varmt och kallare klimat.
  Ingen har fört fram effekterna av perioder av extremekyla då elproduktionen delvis sker med vindkraft. Extremekyla inträffar historiskt ofta i perioder av stiltje då vindkraften inte levererar.
  Vid låt säga – 20 grader ger den normala värmekällan i villabebyggelse luft-luft värmepumpar inget värmetillskott utan vanlig elvärme måste ersätta detta stora energitillskott.
  Elförbrukningen kommer att explodera utan att elproduktionsresurser finns tillgängliga.
  Planeringen inför detta scenario omfattar roterande avstängning av landsdelar.
  Klarar elleverantörerna att ett avstängt område kopplas in då ett mycket stort antal värmefläktar startar samtidigt?. Befolkningen kan inte heller nås via Radio / Tv för att sänka sin förbrukning vid inkoppling på nätet igen.
  Risken är stor att mycket långa avbrott i leveranser av el sker. Moderna villor kräver ett konstant
  eller nära konstant eltillskott för att uppehålla inomhustemperatur över noll grader under extrem kyla.
  Alla vet att en ouppvärmd sommarstuga måste ha vattensystemet tömt under vintern.
  Moderna villor kan inte tappas på vatten samtidigt som vatten är tillgängligt för matlagning och toalettbruk. i de fall vattenburen värme är installerad kommer värmesystemet att frysa sönder.Tappas systemet på vatten kan inte installerade värmepatroner användas då el finns tillgängligt. Myndigheterna bekymmrar sig endast om koldioxidverkningar på lång sikt och färre och kortare perioder av extremekyla. Dock är dessa långa kallperioder välkända för metorologer sedan mycket länge.

  Gillad av 11 personer

  • Pekka Rousu skriver:

   Dagens elproduktion ett normalår innebär lite export. Ett torrt år (med lite vattenkraft) och dessutom en kall vinter innebär 0 export.

   Nu ska två reaktorer stängas snart. Då är det slut med export oavsett år. Blir det ett torrt år måste vi importera (av vem?) Blir det dessutom en kall vinter blir import ännu svårare.

   De kommande 4 åren ska befolkningen öka med 5% Mena-människor. Innebär inte detta högre elkonsumtion? Klart det gör!

   Dessutom ska vi inom 10-15 år köra alla våra bilar på el. Varifrån ska vi få den elen? Och hur många miljarder kostar alla investeringar för detta?

   Kan inte vuxna börja styra Sverige igen? Detta är ju vansinne. Att stänga av el mitt i vintern går ju inte. Då blir det industrier som måste bli utan el.

   Gillad av 2 personer

   • Per-Anders skriver:

    Den export vi har är i huvudsak från vindkraftverk. När det blåser bra i Sverige då går i stort all den el som produceras av vindkraftverken på export. Det är i princip vad som händer eftersom vindkraftverken orsakar ett överskott på el i Sverige.

    Gilla

 2. uppstigersolen skriver:

  Klart och redigt skrivet. Att inte klimatalarmister som Isabella Lövin, Johan Rockström, Anders Wijkman eller varför inte Jenny Stiernstedt i SvD kan ta till sig dessa enkla faktum måste ha en orsak. Jag tror det beror på att efter kommunismens fall så vill dessa människor ändå ha kontroll över folk. Vad är bättre än att hota med jordens undergång. Det gick ju bra för de religiösa förr så varför skulle det inte funka nu?

  Gillad av 7 personer

  • Björn skriver:

   Bra beskrivning! Och som vanligt är det Sveriges politiker, ledda av miljöprästerna i MP, som offrar och dansar mest! ”Offer” som vi alla här i landet tvingas betala genom förlorad livskvalitet och minskad konkurrenskraft på de flesta ”marknader”!!

   Gilla

 3. K. Ulvert skriver:

  Man skulle kunna resonera så här, om man som politiker var lite mindre naiv och lite mer cynisk:
  ”Våra utsläpp är så mikroskopiska i det stora hela så låt oss leva och må gott den tid vi har här. Låt bensinen och elen vara billig så människorna slipper frysa och kan unna sig något mer än bara uppvärmning och arbetsresor.”
  Vi skulle med gott samvete kunna snylta lite på de stora ländernas miljöarbete. I synnerhet som detta med koldioxid och, som jag misstänker, dieselutsläpp mest är struntprat med någon slags agenda.
  Ingen skulle ens märka något ute i världen.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   En piss i MISSISSIPPI, är vad Sverige är,
   trots alla Stormaktsdrömmar!

   Fast då väntar inga överbetalda lågbeskattade jobb internationellt,
   heller ingen bonus från George Soros!

   Gillad av 2 personer

   • Per-Anders skriver:

    Tog vi bort alla fossil förbränning i hela världen skulle det ändå påverka klimatet som en spottloska i havet.

    Om ni tänder en tändsticka i ert vardagsrum kommer halten koldioxid att öka. Men tror ni då att det kommer att påverka klimatet i vardagsrummet? Förmodligen svara ni nej på den frågan.

    Om vi lotsas att vardagsrummet nu är hela jordens atmosfär. Hur många tändstickor behöver ni nu för att höja koldioxiden i atmosfären lika mycket om i vardagsrummet? Svaret är att ni behöver lika många tändstickor som motsvara alla världens bilars koldioxidutsläpp under 20 års tid.

    Det är totalt omöjligt att koldioxidutsläpp från bilar kan påverka jordens klimat.

    Gilla

 4. Armageddon skriver:

  Klimatfrågan är och förblir en nonsensfråga. Klimatet beror på solens varierande magnetiska intensitet samt jordbanans excentricitet (varierar mellan rund till mer oval bana och åter i ca 100.000 åriga intervaller), jordaxelns varierande lutning mot ekvatorialplanet och dess precession/ vinglighet. Det mänskliga utsläppen från fossila lämningar är negligerbara i förhållande till kolcykeln i jordens naturliga ämnesomsättning. Alla frågor om klimatkompensation är trams och utan verkan och har tillkommit mot bättre vetande för att öka de skattemässiga plågorna. Klimatfrågan upprätthållas också för att vi ska glömma bort de verkligt brännande miljöfrågorna om havens utfiskning, jordbruksmarkens förstörelse av monokulturellt jordbruk och överanvändning av kemiska preparat samt förgiftningen av djur och människor genom exceptionellt stor användning av kemiska läkemedel.

  Gillad av 13 personer

 5. Staffan Wennberg skriver:

  Bert Bohlin, grundare av FN’s klimatpanel och dess förste ordförande, varnade i en artikel i SvD publicerad just efter hans bortgång 2007 för den situation vi har nu där särskilt unga människor hamnar i tillstånd av vanmakt och pessimism på grund av klimatfrågan. Han skrev vidare att Grönlandsisen kanske smälter, men det kan ta tusen år, kanske två tusen år. i det mesta av Arktis och Antarktis är det låga minusgrader även sommartid och där växer ismassorna snarast till.
  Staffan

  Gillad av 4 personer

  • mgonja skriver:

   Tack vare att politik blivit en karriär som du måste gå in för i femtonårs åldern absolut senast vid 20.
   Därmed har politikerna inte någon erfarenhet av livet utanför politiken och därmed bristande insikt om världen utanför.

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Du glömmer den viktigaste följden: Den som redan i tonåren ger upp chansen att göra något riktigt, den som inte har förmågan och motivationen att slutföra en ordentlig utbildning, har ett allvarligt psykiskt problem. Det är ett olyckligt urvalskriterium.

    Ett bra parti låter sig aldrig representeras av och föder inte upp några broilerpolitiker. Förbjud politiska ungdomsförbund!

    Gillad av 5 personer

  • Per-Anders skriver:

   En intelligent människa dras inte till politik. Av vilken anledning skulle en klok och bildad person vilja umgås med en massa hycklande och ljugande personer?

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Möjligen kan man välja att bli president alldeles på egen hand när man vid 70 års ålder samlat tillräckligt med erfarenher och pengar för att ma ska kunna köra sitt eget race.

    Gilla

 6. Kent Forssgren skriver:

  Ställ dig frågan – kan dessa få molekyler av koldioxid skapa ett värmande täcke för hela vårt klot?
  CO2 Contributed by Human Activity: 12 to 15ppmv / version 1
  Feeling guilty about your carbon footprint? You understand percent, which could be called parts per hundred. You’re almost there to understanding parts per million, which is the way trace gases are described. You are in for a big surprise!

  Nej det kan de icke.

  Gillad av 5 personer

  • cmmk10 skriver:

   Jag har också tagit del av olika källor som ifrågasätter människans påverkan på den globala uppvärmningen. Dock skriver Lennart:

   ”De flesta vetenskapligt insatta anser att de ökande växthusgaserna i atmosfären (som beror på de fossila utsläppen) är huvudorsaken till temperaturökningen på ca 1°C sedan slutet på 1700-talet. Säkert kommer denna temperaturökning att fortsätta under innevarande sekel med ytterligare någon grad eller lite till.”

   … så nu vet jag inte längre vad som gäller? Är naturvetenskaperna lika oprecisa och tolkningsbara som ekonomiämnet 😉

   Gilla

   • Per-Anders skriver:

    Jag tror att Lennart skriver så för att inte avfärdas som allt för radikal. Jag kan dock vara radikal och påstå att det inte finns några växthusgaser. Det påstår jag för att det inte finns några bevis på att det finns några växthusgaser. Det är en teori eller hypotes. Att teorin stämmer saknas än så länge kunskaper för.

    Dessutom, är det så att först stiger temperaturen och sedan stiger halten koldioxid i atmosfären. Det är således inte halten koldioxid som ökar temperaturen. I stort kommer jordens hav att reglera halten koldioxid i atmosfären.

    All koldioxid människan släpper ut under ett års tid motsvarar vad världshaven absorberar på 15 dagar.

    Gillad av 1 person

  • SasjaL skriver:

   Generellt så förstår folk världen över inte procent. Detta vet politiker och utnyttjar situationen …
   Än färre när det gäller miljondelar.

   Annan okunskap som utnyttjas är tidsperioder, storleksförhållande och volymer. Få inser hur stor jorden är, likaså med med atmosfären. Rymdfarare (astro-, kosmo- & taikonauter) har väl uppe i rymden insett hur stor jorden är och hur liten människan och dess påverkan är

   Det är av samma skäl som varför få protesterar över extremt små tidsperioder som 30-50 år. I relation till människoålder, så är det lång tid, men när det gäller klimat och geologi, så är det försumbart kort tid. Det är inte ens en ‘grisblink’ i sammanhanget. Påpeka detta för en klimathotstroende, så bemöts detta som ett personangrepp.

   Gilla

 7. Lars-Olof Svensson skriver:

  Klimatet är den nya skattekällan, MPs egen lilla skattekista som man ha för att göra ”satsningar” och köpa röster. 2013 släppte Sverige ut 38 miljoner ton koldioxid och Kina 8977 miljoner ton. Det finns dock andra skäl att gå över från olja och då till inhemsk produktion av energi, och det är oljenotan. Hur det skulle påverka utvecklingen i MENA är en annan fråga.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Var det inte i dagarna vi fick veta att den där satsningen mot sjunkande grundvatten (200 Mkr) tydligen har gett effekt.

   Dock förstod jag aldrig hur man lyckades ”köpa” senare månaders rikliga nederbörd för dessa 200 Mkr, men nu är tydligen grundvattennivåerna i stort sett normala över hela landet igen.

   Tur att MP finns! 😉

   Gilla

 8. lennart facius. skriver:

  Hur mycket vi än påpekar relevanta fakta för klimathysterikerna kommer de aldrig att lyssna eller ens vilja förstå det är min erfarenhet efter 10-15 års skrivande bla lokalpress och andra forum.

  Gillad av 4 personer

 9. Moab skriver:

  Som sagt de vill ha det så här, det är inte lönt att försöka övertyga fanatiker. Det är lätt att veta precis vad de fokuserar på, allt jag gillar försöker de förstöra och allt jag ogillar försöker de maximera. Vi måste acceptera att det är krig och spela därefter.

  Gillad av 1 person

 10. Lars Seligman skriver:

  Intressant att Du skriver att det inte spelar någon roll vad den enskilda människan gör. Det är ju precis tvärt om. Vi får sluta skylla på politiker och börja ta personligt ansvar iistället.

  Gilla

 11. olle reimers skriver:

  Precis som när det gäller alla andra viktiga frågor är fakta ointressanta i den politiska diskursen. Det handlar enbart om vem som kan sälja den bäst förpackade rädslan.

  Ju fler vi blir på den här planeten; ju mer vi kopplas samman genom Internet; desto fler villiga skräckskildringsköpare finns tillgängliga.

  Försäljning av fasa och skräck är tidernas största geschäft. Inte underligt att man nu söker alla vägar för att göra sig av med Donald Trump.

  Gilla

  • Björn skriver:

   Jag njuter så in i h-e, när Trump avslöjar och punkterar den ena ”PK-bubblan” efter den andra! Han har blivit den raka, tuffa och orädda sanningssägare, som vi klarsynta så länge har väntat på!

   Gillad av 1 person

 12. Birgitta Å Gustafsson skriver:

  Återigen många tack för din nya sansade artikel om klimathotet. Din röst behövs verkligen för alla oroliga barn som inte tror det finns någon framtid pga klimathotet, inkl alla dem som lever varje dag med ständig oro för klimathotet. Mp och daglig offentlig media har faktiskt lyckats mycket väl med sin skrämselpropaganda.
  MVH
  Birgitta Å Gustafsson

  Gilla

 13. thojak skriver:

  CO2 ÄR livets gas, period! Har under 30++ år följt temat och förgäves sökt verifierade, bona fide vetenskapliga bevis på att CO2-molekylen öht KAN påverka atmosfärens temperatur. Jordens atmosfär är inget ‘växthus’ så redan inlednings- och definitionsvis är apologeterna i AGW-religionen vilse i pannkakan, rejält också.
  Då temat är ytterst profitabelt för alla dessa s.k. ‘vetephaenskapare’, politiker & politruker samt deras horder av lakejer och NGO:er som samtliga driver mer/mindre dolda agendor, kommer det att krävas enorma insatser för att korrigera vansinnet. Det ultimata målet är, som Figueras sa, att omfördela världens resurser och skapa en ny världsordning, NWO. Detta har också manifesterats via Agenda21/-2030 avtalen, läs dessa och förfäras över perspektiven…

  Arma Värld !

  Mvh/TJ

  Gillad av 2 personer

 14. Lars Åhlin skriver:

  Såhär skrev jag på min Facebook-sida, med anledning av PM Nilssons ledare i DI om Klimatlagen: https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-sveriges-viktigaste-lag/

  KLIMATLAGEN – EN TICKANDE BOMB

  Hur många känner till detta? Från och med idag, 1 jan 2018, gäller en ”klimatlag” enligt vilken regering och riksdag bundit sig själva till att minska CO2-utsläppen i Sverige drastiskt, med 63% till 2030. Inom transportsektorn skall utsläppen minska med 70% på de 12 år som återstår dit. Alla partiet utom SD röstade för lagen och lär ha svårt att driva politik som går emot den.

  Lagen har redan lett till bl a höjningen av bensin/dieselskatt som gjordes idag. Och den vansinniga prioriteringen av järnväg (ett dyrt och egentligen onödigt ”seriellt” system som fungerar enbart om alla ingående komponenter funkar, vilket allt oftare inte är fallet) framför landsväg.

  Man säger ofta att det finns en massiv konsensus bland relevanta forskare om klimathotet. Det är inte sant! En konsensus finns om att vårt moderna samhälle har höjt medeltemperaturen i atmosfären, så långt är det sant. Men hur allvarligt hot detta utgör finns absolut ingen konsensus kring (en höjd CO2-halt i atmosfären är ju gynnsam för växtlighet/jordbruk, och varmare klimat behöver inte vara negativt ens globalt). Och vad gäller åtgärder i Sverige, vars CO2-utsläpp är några promillen av de globala, behöver man inte vara klimatforskare för att ansluta sig till alla vettiga människors konsensus, nämligen att de inte kan ha någon som helst betydelse!

  Klimatlagen är, tror jag, ett resultat av den egendomliga föreställning som tycks råda i Sverige, att vi skulle ha ett särskilt ansvar av det skälet att andra länder ser upp till oss så mycket. Går inte vi före med gott exempel händer inget, är tanken. Egentligen en chauvinistisk ide om att Sverige är en moralisk stormakt som måste visa vägen inom asylpolitik, u-hjälp, miljöpolitik, feminism och annat. Utvecklingen sedan 1915 (eller långt tidigare) tycks inte ha lärt 7K (sju-klövern) något.

  Gillad av 1 person

 15. MartinA skriver:

  Pol Pots regim tog inte slut förrän den med vett och vilje provocerade fram ett krig med det fyra gånger större och tio gånger starkare Vietnam. Dagens galenskap kommer ej ta slut så länge regimen har pengar på fickan. Så jag är generellt positiv till varje stollighet den hittar på.

  Gilla

 16. H Portell skriver:

  Man kan bara undra hur många hos oss och i övriga världen som lever på att vårda klimatöverdrifter? Kan någon någonsin tro att de är villiga ge sansade analyser i spörsmålet?

  Gilla

 17. Per-Anders skriver:

  Ett dilemma med vindkraftverk är att det ibland är vindstilla. Kan man då lagra energi som kan användas när det är vindstilla. Svar ja. Det går att lagra i batterier. Frågan är då vad det kostar i pengar.

  Ett vindkraftverk kostar ungefär 30 miljoner kronor. Batterier som kan klara att leverera el som motsvarar ett dygns stillastående vindkraftverk kostar 65 miljoner kronor.

  Vill ni betala det elpris som detta skulle medföra?

  Gilla

 18. cognitiophile skriver:

  Klimatskeptiker har, som grupp, gradvis retirerat från sin ursprungliga position att jordens medeltemperaturer inte alls ökar. Men de förstod gradvis att temperaturökningen inte gick att förneka. Bengtsson representerar den nu dominerade positionen. Man erkänner att temperaturökningen är verklig; att den är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser; och att den har lett till klimatförändringar. Men man menar också att vi inte kan göra mycket åt denna situation. Effekterna av den globala uppvärmningen är mest positiva; det skulle kosta för mycket att lägga om energiförsörjningen; och det är nog omöjligt.
  Frågan är om skeptikerna återigen har fel?
  Bengtsson har givetvis rätt i att det är en oerhörd utmaning att sluta använda fossila bränslen. Men som många har lärt sig av bitter erfarenhet, är det säkraste sättet att misslyckas att vara så pessimistisk att man inte ens försöker. Bengtsson skriver t.ex.: ”Det finns för tillfället inga realistiska alternativ till en fortsatt användning av fossil energi”. Men från vår egen historia borde vi ha lärt oss att det ligger en oerhörd utvecklingspotential i optimism kombinerat med vetenskaplig och teknisk utveckling. Låt oss komma ihåg att under mänga år, var den dominerade åsikten om vindkraften att den var alldeles för dyr och praktiskt omöjlig att använda. Idag får flera länder mer än 10% av sin elektricitet från vindkraft. För staten Iowa i USA är procentsatsen 36. Trots pessimisternas självsäkerhet har det varit förvånansvärt lätt att anpassa distributionssystemen till varierande vindstyrka. Användningen av PV paneler ökar explosionsartat och idag är det Kina som leder utvecklingen. Återigen hade pessimisterna och klimat skeptikerna fel. Men under många år lyckades pessimisterna fördröja denna fantastiska utveckling. Låt oss inte glömma det.
  Det är också så att en global koldioxidskatt skulle frigöra en oerhörd kreativitet också inom de industriella och finansiella sektorerna och leda till en förvånansvärd snabb minskning av utsläpp av växthusgaser.
  Vad gäller effekterna av den globala uppvärmningen, är situationen helt annorlunda, helt enkelt därför att vad vi lärt oss om jordens klimat i gångna tider visar att riskerna för en, för oss, katastrofal utveckling är relativt stor. Därför är en försiktig, man kan säga pessimistisk, attityd i denna fråga den enda som är etiskt och moraliskt acceptabel.
  f

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.