Att ta saken i egna händer

Patrik Engellau

Nu har jag läst alltför många obehagliga skildringar och hört alltför många skrämmande vittnesmål om hur det kan gå till i svenska skolor för att avskriva varningarna som överdrifter och förtal. Ännu oroligare blir jag när jag studerar vad de politiska partierna vill göra åt situationen. Det verkar bara vara mer av det gamla som misslyckats i decennier: ökade anslag, mer myndighetsstyrning och, som grädde på moset, besvärjelser.

Ta det parti från vilket åtminstone några medborgare kanske väntat sig den mest förnuftiga skolpolitiken, moderaterna. Moderaterna vill till exempel ha nolltolerans mot dåliga skolor. Det ska åstadkommas genom att Skolverket och Skolinspektionen blir strängare. Myndigheterna ska kunna tvinga skolorna att ingå ”kunskapskontrakt”. Friskolor med kunskapskontrakt ska kunna förbjudas att ta ut vinst, men vad göra med en kommunal skola som inte fungerar?

Skolinspektionen ska då, tycker moderaterna, kunna ta över driften. Vad ska hända då, tro? Har Skolinspektionen ett hittills okänt förråd av bra lärare som kan rycka ut? Eller har Skolinspektionen någon pedagogisk mirakelkur som den hittills smusslat undan? I övrigt verkar moderaterna sätta sin lit till ”fler karriärtjänster”, ”en timme mer undervisningstid per dag” samt ”betyg från årskurs 3” plus att en massa saker ”ska”, till exempel ”ska [det] inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning”, ”högre utbildning och forskning ska hålla hög kvalitet” och ”de som börjar gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan”.

De andra partierna är likadana. Till exempel ”kämpar Liberalerna envist för en riktigt bra skola”. Liberalerna vill också ”satsa mest där behoven är störst”. Kolla själv om du vill förnya din floskelsamling.

Hur länge ska man tro på någons löften och utfästelser om han dels under årtionden visat sig oförmögen att leverera, dels inte presterar några begripliga planer på hur han ska gå till väga för att lösa problemen? ”Inte längre”, skulle jag svara.

Det är inte det att jag ogillar politiker. Det finns många trevliga och vänliga människor inom politikerskrået. Men jag har, på goda grunder enligt egen uppfattning, tappat förtroendet för deras förmåga, sannolikt även vilja, att leda landet i den riktning jag skulle önska. (Kanske gör jag därmed något oprövat kort orättvisa – det oprövade kortet Medborgerlig Samling har faktiskt förvånansvärt vettiga idéer om skola – läs det skolpolitiska programmet här – men hur länge kan man vänta på att oprövade kort eventuellt ska lyckas med att för det första komma till makten och att för det andra få någon trovärdig förändring till stånd?)

Låtsas att du är förälder till ett barn som ska börja skolan till hösten. Låtsas att du inte bor i Danderyd eller Vellinge där det nog finns bra skolor. I stället bor du i en Stockholmsförort nära utanförskapsområdet Rinkeby. Du räknar med att det kan bli tufft för dottern Fredrika, 6.

Sannolikheten för brister i undervisningen är hög. Du har inte råd att flytta till Danderyd. Du kan inte vänta på att det oprövade kortet Medborgerlig Samling ska komma och göra ett försök att vända utvecklingen. När detta eventuellt sker har Fredrika redan gått ut grundskolan, kanske utan att kunna multiplikationstabellen.

Om jag vore pappa till Fredrika skulle jag gripas av panik – så dags! kan du med rätta utbryta – och börja famla efter halmstrån enligt principen att om jag inte längre kan lita på välfärdsstaten så får jag väl göra jobbet själv även om det kostar.

Ungefär så här skulle jag tänka.

Men vänta! Vår granne är ju faktiskt Ewa Grönlund, nyligen pensionerad lärare. Jag ska prata med Ewa. Om jag fick ihop några andra oroliga föräldrar som betalade en tusenlapp i månaden per barn så skulle de ju kunna gå i skola hos Ewa i stället för hos kommunen. Ewa har ju till nyligen varit anställd av kommunen så det kan väl inte vara något problem.

Sedan skulle jag som vanligt rådfråga herr Google. Då skulle jag efter lite trassel komma fram till Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige, Rohus, som kämpar för den internationellt, utom i Sverige, erkända rätten för föräldrar att själva undervisa sina barn om de inte litar på sin kommun eller motsvarande offentliga undervisningsleverantör.

Som vanligt tackar jag herr Google för den värdefulla hjälpen och ringer till Rohus för att fråga hur det där kan gå till.

Om du vill undervisa dina egna barn, säger Rohus, så kan du räkna med att det blir bråk. Hemundervisning är enligt svensk lag tillåtet om ”synnerliga skäl” föreligger, men svenska domstolar har aldrig upptäckt några synnerliga skäl, så föräldrar som ansöker om att hemundervisa får nobben.

Så vad gör föräldrar som får nobben? frågar jag.

Till exempel flyr de till Åland, svarar Rohus. Finska myndigheter litar mer på föräldrar än vad de svenska myndigheterna gör. Det kommer minst en svensk skolflyktingfamilj i månaden till Åland. Det finns ungefär 25 sådana familjer på Åland nu. Vad vi känner till finns ett femtiotal svenska skolflyktingfamiljer i andra länder och det ökar hela tiden när föräldrar upptäcker vad som väntar deras barn i kommunala skolor. Föräldrarna tar med sig barnen och flyr.

Men om man har en lärare? frågar jag Rohus och berättar om Ewa Grönlund-projektet.

Inte en chans, säger Rohus. Om barnen inte dyker upp i den kommunala skolan går det en orosanmälan till socialen. Ungarna kan bli omhändertagna och satta i hem. Eller också får föräldrarna viten i hundratusenkronorsklassen. Det har hänt. Det är därför folk blir skolflyktingar.

Där fick jag något att tänka på. Inget tyder på att den svenska välfärdsstaten inom överskådlig tid kommer att ens börja hantera skolans problem. Samtidigt försöker den svenska välfärdsstaten aktivt och med kännbara metoder förhindra mig att själv lösa mina barns problem. Den svenska välfärdsstaten är alltså i detta avseende medborgarens fiende. Inte alla medborgares fiende förstås, men troligen alltmer så i takt med att skolans problem ökar vilket de rimligtvis kommer att göra.

Rohus läser mina tankar och säger att problemet inte så mycket är de enskilda skolorna eller de enskilda lärarna eller ens de enskilda kommunerna. Att dessa sticker käppar i hjulet för hemundervisande föräldrar beror på att de är vettskrämda för vad de högre statliga myndigheterna, till exempel Skolinspektionen, ska säga. Det är de högre statliga myndigheterna som sköter systemförsvaret. Att Skolinspektionen har full och daglig kontroll över undervisningen är viktigare för Skolinspektionen än att barnen får god undervisning i en harmonisk miljö.

Då berättar jag för Rohus om att moderaterna hade tänkt lösa skolans problem genom att ge Skolinspektionen mer makt. Jag hör Rohus sucka och ta sig för pannan.

115 reaktioner på ”Att ta saken i egna händer

 1. Palle skriver:

  Patrik: en både intressant och skrämmande betraktelse, tankarna går osökt till en Kafka-liknande tillvaro.
  Mina tankar går även till utbildningssituationen i Grekland där det är mycket vanligt att barn efter ordinarie skoldag i en dysfunktionell offentlig skola får tillbringa ytterligare några timmar i privatundervisning. Detta gäller naturligtvis för greker,som har råd att betala för att ge sina barn en fullgod undervisning, vilket är långtifrån alla. Påminner om det vi kallar läxhjälp – men jobbigt blir det förstås för barnen, de som är utan skuld till haveriet.
  Du sätter nog fingret på problemet när du pekar ut Skolinspektionen, som det stora hindret för föräldrar att via egna initiativ mildra verkningarna av det av politikerna skapade haveriet. Moderaterna ja, när hade de någon tydlig och trovärdig politik inom området utbildning egentligen? SD satsar på detta område, och för inte så länge sedan inbjöd de övriga partier till samtal i utbildningsfrågor – som förväntat var det ingen som tackade ja till denna inbjudan.

  Gillad av 7 personer

  • Hedvig skriver:

   @ Palle 4 januari, 2018 at 05:39

   Även i Sverige krävs det i de flesta skolor att barnens föräldrar redan från början tar totalansvaret för barnens skolutbildning.

   För att förstå hur fruktansvärt dålig den svenska skolan blivit, måste man sätta sig in i vad som hänt med med vår tidigare kunskapsskola.
   I Läroplanen för grundskolan 2011, reviderad år 2016 är postmodernismen i stort sett genomförd. Relativism och subjektivism är honnörsord och objektiv kunskap är inte målet.

   ”Samtidigt med att den nya skollagen och den nya läroplanen infördes, skapades en ny myndighet, Skolinspektionen. Skolinspektörer kommer till skolorna med läroplanen i hand och ”bockar av” att lärare och rektorer gjort exakt som det står i läroplanen. De listor som används kritiserar också skolor som når goda skolresultat, men där lärare och rektorer inte gör allt som står i listorna… Kombinationen postmodern läroplan och Skolinspektionen kan därför ha en direkt negativ inverkan på utbildningskvaliteten.
   Sammanfattningsvis är det nödvändigt och brådskande att svensk utbildning på alla nivåer lämnar den tankevärld av relativism, subjektivism och postmodernism som har så stort inflytande. …
   Läroplaner 0ch skollag behöver skrivas om.”

   Föräldrar och alla andra, som är intresserade av att Sverige återinför en kunskapsskola av hög kvalitet, börja med att läsa boken:

   ”Kunskapssynen och pedagogiken. Varför skolan slutade att leverera och hur det kan åtgärdas”, 2017, Dialogus av Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren

   https://www.adlibris.com/se/bok/kunskapssynen-och-pedagogiken-9789175043319

   Gillad av 2 personer

 2. Hortensia skriver:

  Rent horribelt, Patrik, att svenska skolbarn tvingas fly utomlands, för att få en kvalitativt godtagbar grundutbildning i en anständigt lugn och trygg miljö…

  … istället för att tvingas agera kuddflickor i det dödfödda projektet, att ”integrera” horder av spännandekulturberikande baaarn i en västerländsk civilisation.

  Gillad av 6 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Jag har slutat bekymra mig för problemen med undervisningen eftersom jag hittade en lösning jag är nöjd med och har slutat leta efter någon annan.

  Mina bekymmer handlar om varför inte denna perfekta lösning blir uppskattad efter förtjänst.

  Alltså att merparten av skattemedel ägnade ändamålet hjälp åt barnfamiljer betalas ut etappvis i takt med att man kan dokumentera införskaffat kunnande och att man för pengarna köper sin undervisning på en fri marknad.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Då kan alla som menar sig ha bra idéer om hur undervisning bör bedrivas, konkurrera med varandra om att få undervisa en och ställa egna villkor för hur man skall bete sig för att inte bli portad. – Samma system fungerar ju för högskolan: Extern betygssättning och betalt efter att ha klarat tentorna.

   Man tänker sig då, att man får lottat två censorer strax innan tentamen, för att det inte skall fungera med mutor och hot.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Ni här som är inne på att backa till en tidigare ordning då skolan förmodades fungera bra, – hur länge sedan var det?

   Ni har inte lösningen på problemet, ni är en del av det.

   Det finns en massa sorters ungar och det finns utrymme för en massa olika sätt att utbilda dem. – Släpp ut hela sektorn i den friska ekonomin där konkurrensen svarar för att undermåliga sätt sorteras bort och utomordentliga sätt breder ut sig.

   Gilla

 4. Peter skriver:

  Det lår finnas två länder i Europa som inte tillåter hemundervisning. Det sägs också att det var den lille arge mannen med mustasch som införde förbudet i det andra landet. Ja, självklart ska eleverna få en kollektiv (läs: socialistisk) fostran.

  Jag vill också rekommenderar två artiklar i ämnet, skrivna av en av mina favoritbloggare (Artiklarna är långa men väl värda att läsa.):

  http://www.undertallen.se/2017/06/varfor-vi-inte-kan-ga-tillbaka-till-den-gamla-skolan-eller-ens-reformera-den-vi-har/

  (Ovanstående artikel bygger på denna artikel, skriven av samma person: https://kvartal.se/artiklar/nr-skolan-blomstrade)

  http://www.undertallen.se/2017/07/civil-olydnad-kravs-ifall-barn-ska-fa-god-utbildning/

  Gilla

  • KG Lindvall skriver:

   Mitt råd skulle vara att låta dottern gå i en friskola av bra kvalitet i ett annat område. Blir litet extra restid, men kan vara väl värt det.

   Gillad av 1 person

 5. Petrus skriver:

  Engellau verkar framhålla Medborgerlig Samling som något slags positivt alternativ (eller?)

  Man måste inse vad Medborgerlig Samling är och syftet med dess skapande.

  När det stod klart att det i ekonomiska frågor mer MUF-liknande SDU lett av Kasselstrand och Hahne var på väg ut ur SD så beslutade sig ett gäng som ogillade Kasselstrand & Hahnes pro-palestinska politik att göra en uppryckning av Borgerlig Framtid och ta över det partiet (Borgerlig Framtid var ett typiskt pladder-parti typ Centrum-Demokraterna som få tog på allvar). När sedan Borgerlig Framtids partiledare inte ville avgå frivilligt och kapade hemsidan så skapade man i stället partiet Medborgerlig Samling som motmedel mot Kasselstrand och Hahnes sannolika framtida parti.

  Grunden för Medborgerlig Samling är alltså inte en vilja att minska ner invandring och minska olika problem relaterade till invandring. Grunden är att sabotera för Kasselstrand & Hahne och kanske också underlätta att Sverige lotsas in i NATO.

  När det gäller skolfrågan Engellau pratar om hade det varit så enkelt att låta de som vill få studera via nätet genom det system för utlandselever som finns. I alla fall förr var det SiS som höll i detta för grundskoleelever. Varianter för gymnasieelever finns också.

  Mer traditionell hemundervisning verkar idag bara tillåtas av svenska domstolar för ortodoxa judar. Tror det var något fall i Göteborgstrakten häromåret. Kan tänka mig vad som hade hänt om deras ungar skickats till en skola i Bergsjön.

  Gillad av 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   Vad är det för groteska lögner du sprider ut om Medborgerlig Samling, Petrus?! Jag har varit medlem i Medborgerlig Samling (MED) sedan det hette Borgerlig Framtid (BF) och kan tala om att inget av det du skriver är sant. MED grundades under sitt gamla namn BF som en reaktion på migrationsuppgörelsen mellan Alliansen och MP under regeringen Reinfeldt. Partiet har ingenting med de i sammanhanget synnerligen lättviktiga ungdomspolitikerna Kasselstrand och Hahne att göra. Att MED:s grund skulle vara att sabotera för dessa identitärerna närstående ungdomspolitiker är rent nonsens. MED är ett liberalkonservativt parti och har ingenting med radikal nationalism att göra. Det stämmer att MED är för ett svenskt medlemskap i Nato, något jag personligen inte är. Det beslutades på samma stämma, hösten 2016, där beslutet om namnbytet togs. De två besluten har dock inget med varandra att göra. Natofrågan har knappast den tyngd Petrus vill ge den. MED:s syfte är att föra en förnuftig och långsiktigt hållbar liberalkonservativ politik för att få Sverige på rätt köl igen. Vad det skolpolitiska programmet beträffar vill vi åtgärda de skador som skedde genom enhetsskolans införande under 1960-talet. Det var nämligen redan då som det började gå utför med den svenska skolan, även om det inte märktes så mycket meddetsamma på grund av att lärarna från den gamla skolan fanns kvar.

   Gillad av 4 personer

   • Petrus skriver:

    Mja, men tajmingen när man såg till att blåsa liv i Borgerlig Framtid (vilket till bildandet av Medborgerlig Samling) är onekligen händelse som ser ut som en tanke.

    Ett alternativ hade ju kunna vara att ställa vissa personella resurser till Kasselstrand & Co:s förfogande mot att de t ex avstod ifrån att profilera partiet i Palestina-frågan och höll sig till SD:s partiprogram invandringsfrågor

    Kom också ihåg att Kasselstrand och Hahne år 2016 knappast hade tid eller möjlighet att engagera sig på heltid som politiker. Kasselstrand hade visserligen en civilekonomexamen i bagaget sedan flera år. Men han hade en del att hämta igen i sin civila karriär där han dittills haft enklare halvtidsjobb inom ekonomiområdet, om jag förstått saken rätt. Att fronta för ett invandringskritiskt parti är väl inte speciellt lyckat drag om man vill bygga en karriär. Detta är troligen ett klart minus i CV:et för Kasselstrand redan med befintlig dos. Så Kasselstrand hade troligen behövt äldre personer med karriären bakom sig som kunnat fronta. Det Kasselstrand & Co skulle ha kunnat erbjuda var ett medlemsregister med 5000 pers och idealism. Ekonomisk expertis är en annan faktor (Kasselstrand är nationalekonom). SDU:s sista ordförande Jessica Ohlson hade en juristexamen och jobbar nu på advokatbyrå. Hennes sambo var civ. ing.

    Äldre människor + SDU:arna, neutral profil i Israel/Palestina- och NATO-frågor, SD:s invandringspolitik + Alliansens marginalskattepolitik tror jag hade varit rätt formel.

    Gilla

   • Fordägar'n skriver:

    Blir lika bestört som Anna över dessa fria fantasier. BF:s och sedermera MED:s bildande har inte ett skvatt samband med SD eller SDU och deras dramatik, och ett ytterst fåtal av de aktiva kommer från det hållet.
    ”Händelse som ser ut som en tanke”,
    du har uppenbart inte en susning om vad du talar om!

    Gillad av 4 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Om vi ”blåste liv” i Borgerlig Framtid i samband med namnbytet till Medborgerlig Samling hösten 2016, så beror det på att vi satsar på att komma in i riksdagen, Petrus. Med SD och SDU har vi lika litet att skaffa som med de andra riksdagspartierna och deras ungdomsförbund.

    Gillad av 1 person

   • Gunnar Karlén skriver:

    Tack Anna! Ber att till 100% få instämma i din kommentar (4 jan 9:29)! Vad Petrus egentligen är ute efter förefaller obegripligt, man kan ju inte sitta och fantisera ihop vad som helst!

    Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Inte vet jag vad Kasselstrand & Co sysslar med men om de tror som Petrus skriver att propalestinsk politik är en valvinnare så tror jag de kommer sent till festen, den yttersta vänstern, S och nazisterna har väl redan mutat in dessa röster?

   Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    MOAB:

    ”Inte vet jag vad Kasselstrand & Co sysslar med men om de tror som Petrus skriver att propalestinsk politik är en valvinnare så tror jag de kommer […]”

    Svar:

    Där röjde du bockfoten med en medveten felläsning. Uppenbarligen ansåg du dig behöva detta. Jag skrev ”neutral profil i Israel/Palestina- och NATO-frågor”. Jag förstår om detta är pro-palestinskt ur en del människors perspektiv.

    Fast du hade kanske inte hunnit läsa mitt inlägg kl 12:25.

    Kasselstrand och Hahne var pro-palestinska. Det var ju efter en pro-palestinsk debattartikel de fick sparken från SD-kansliet. Jag tror dock att det är knepigt att vara pro-palestinsk som ”mjuknationalist” eller ”invandringskritiker”. ”Aha, samarbete typ det mellan Hitler och stormuftin av Jerusalem (ville hindra fortsatt judisk kolonisation av Palestina, min anm)”, kan då reaktionen bli. Palestinierna själva vill av liknande skäl inte ha stöd från vita nationalister av och liknande. De vill ha stöd från sossarna.

    Det stämmer också att stöd till palestinierna inte är någon valvinnare i Sverige. Speciellt bland de väljare som i viss mån börjat färgas av counterjihadismen och gör kopplingen Palestina-islam (även om 30 % av de fördrivna 1947-48 faktiskt var kristna).

    Däremot kan det väcka ont blod bland araber och muslimer att aktivt ta ställning mot palestinierna och för Israel. Då tycker de att svenskarna förtjänar att förlora sitt land på samma sätt och eventuellt att bli fördrivna från sina fastigheter som palestinierna.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Angående det pro-palestinska sossestödet vill jag inte ens tänka på hur stora summor det rör sig om, men även om palestinier och sossar råkar bli lite trumpna borde sådant sanslöst slöseri snabbt kunna stoppas av en ny, fräsch, hederlig och anständigt sparsam regering.

    ”USA har dumt nog gett Pakistan mer än 33 miljarder dollar (omkring 265 miljarder kronor) i bistånd över de senaste 15 åren och de har inte gett oss något annat än lögner och svek, och tagit våra ledare för dårar. De ger terrorister som vi jagar i Afghanistan en säker plats att vara på. Inte mer!”

    https://www.expressen.se/nyheter/usa-drar-tillbaka-ansla-till-pakistan/

    Om USA:s president Trump faktiskt både vill och lyckas sätta sina egna landsmäns trygghet och ekonomi först; före muslimskt dysfunktionella länders explosionsartat ökande, labila befolkningar i avlägsna världsdelar, borde vår nästa regering följa hans exempel!

    Gilla

  • patriotzz skriver:

   Instämmer med Anna Linden!
   Finns inte ett påstående som stämmer! Jag har varit medlem också så länge MED har funnits.
   Anser att skolpolitiken är realistisk och genomtänkt. Jag hävdar också att skolans problem inleddes med enhetsskolan vilken var en konstruktion som konstruerades tillsammans med DDR och lärarutbyten med DDR. Läs inte bara STASI av Birgitta Axelson om du vill ha fakta.
   Invandringen och kostnaderna för invandring skall skäras ned väsentligt! Inte som du säger. Det finns ett beslut för Nato som jag instämmer till. Det motstånd som finns har frammanats av KGB-agenter som under många år från sent 60-tal bearbetade socialdemokratiska regeringsföreträdare och medlemmar av Palmes rådgivarskara. Många av de gamla ledande finns fortfarande kvar och hoppar upp som halloween spöken i debatten.
   Beträffande undervisningen så är man tvungen att skilja på undervisning av nya invandrare så att de som skall gå i blandade skolor har gemensam kunskapsnivå.
   I dag fungerar inte undervisningen i blandade klasser med elever som inte kan svenska och där invandrade elever har fel åldrar och inte ens kan fullfölja gymnasiet.
   Det finns privata skolor ännu som inte har blandade klasser. Men regeringen kommer nog att sabotera dem också med beräkning. Det är ju faktiskt så att i gymnasiet kommer man in på intagningspoäng om inte Frigolit ändrar på det.

   Gilla

 6. Aha skriver:

  Det verkar som om vi som är aktiva på den här bloggen har betydligt mer kunskap än dagens elever, och bättre IQ också verkar det nu som. Detta förutsatt att majoriteten av oss tillhör en äldre generation.

  Det som tydligt idag skiljer dagens undervisning från gårdagens är avsaknaden av
  1) katederundervisning
  2) läxor
  3) ordning

  De självklara fördelarna i ovanstående är så uppenbara att det måste till en verklighetsförlust av gigantiska proportioner för att ersätta detta med
  1) eget informationsinhämtning/projektarbete —> mindre kunskapsinhämtning och förståelse
  2) inga läxor —> mindre eftertanke och kunskapsinhämtning
  3) frihet —> mindre förståelse och kunskapsinhämtning

  Sådan är alltså utvecklingen inom den största offentliga yrkeskåren; lärarna.

  Det borde upprättas en skrift med namn på de personer som medverkat till skolans förfall. Rubriken ska vara ”Vi förstörde skolan”.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Katederundervisningen, – alltså den där eleven sitter tyst och lyssnar, – kan utan problem laddas ner av ett dussin av de bästa lärarna att fritt ta del av när man känner sig motiverad och metoden att motivera eleverna eller att motivera deras föräldrar att motivera dem, kan bestå i ekonomiska styrmedel istället för som nu i form av hot om hämtning av polis.

   Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   AHA: — Du kanske har läst boken ”De svenska skolreformerna 1962-1985”, där det klart framgår att skolans förstörelse började på 60-talet, då en klick kommunister, maskerade som sossar, sjösatte ”enhetsskolan”, och ”grundskolan”.

   De ansåg kort sagt att det var orättvist att somliga var mer begåvade än andra, och därför lyckades bättre i skolan. Deras botemedel var att skapa en skola där ingen skulle vara mer framgångsrik än någon annan — det vill säga, ingen fick vara bättre än de sämsta!

   Dessa idéer håller undan för undan att bära frukt, nu när lärare av den gamla stammen gått i pension och ersatts av en ny generation, som utbildats på de numera garanterat intelligensbefriade lärarhögskolorna.

   Gillad av 10 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Man började med att tillsätta inkompetenta rektorer, om jag får döma av egna erfarenheter och det var i den vevan Povel Ramel skapade ”För dum”

    ”För dum att vistas uti rum —– Nu leder jag kollegium, så jag var inte alls för dum.”

    Gillad av 3 personer

  • educaremm skriver:

   År 1944 kom Ingmar Bergmans film om den auktoritära, den avskyvärda och den diaboliskt sadistiska läraren, spelad av Stig Järrel….

   Den filmen ville då slå ett slag mot alla former av s.k. – antiauktoritär uppfostran – .

   Den ville på det stora hela förklara hur komplicerade och sjuka sådana typer som var, eller ville vara, auktoritativa, egentligen var…..

   Filmen fick stort genomslag.

   Efter kriget ville alla former av auktoritativa lärare, (inklusive föräldrar…), då anses vara enbart av ondo…

   Om det var bra eller dåliga idéer, kan man idag fundera kring…

   Vilka konsekvenser har det medfört?…

   Bra eller dåliga?…

   Svårt att veta…

   Gilla

   • educaremm skriver:

    Korr..

    Den filmen ville då slå ett slag mot alla former av s.k. – auktoritär uppfostran – …(dvs., den ville alltså slå ett slag för – antiauktoritär – barnuppfostran….).

    Gilla

 7. A skriver:

  Det borde gå att skapa en tämligen vettig skola innom ramen för en friskola. Dessutom har jag ganska tillförlitlig info om att skolinspektionen är förvånansvärt oflummiga.

  Mvh A

  Gilla

   • A skriver:

    Jo, men det var även frågan om det skulle gå att ordna en skaplig skolgång för en individ.
    Jag menar att det kan gå, om man förstår hur systemet fungerar och trycker på rätt knappar. Samt är aktiv. Förövrigt behöver du inte påminna mig om hur socialismen fungerar, jag är väl insatt. Var så säker FÖ.

    Mvh A

    Gilla

  • neraldnep skriver:

   Jodå. Exempelvis Engelska skolan verkar ju lyckas förmedla kunskap till sina elever där receptet i stora delar stavas ordning och disciplin. Så har de också lång kö av barn vars föräldrar väntar på att de ska få börja där. Att det skall vara så svårt för flumskolan att ta till sig av detta.

   Gilla

 8. 1 2 3 skriver:

  Tre tankar slår mig efter genomläsningen av dagens text.

  Den första är att i Polen, under WW2, drev den polska motståndsrörelsen i hemlighet en mycket framgångsrik skolverksamhet. Helt dold för ockupationsmakten. Från lägsta skolnivå och ända upp på universitetsnivå. Det blev möjligt för att kriget och tyskarna satte käppar i hjulen för all normal skolverksamheten.

  Men än har Sverige inte förklarats i undantagstillstånd. Kanske dags för en svensk motståndsrörelse att likväl börja planera för detta och sätta av viss skoltid som ”simulerad sjukdom” och börja praktisera konceptet, fast i mindre skala. För barn som är sjuka kan ju smitta andra elever i skolan, men likväl som ”hemmasjuk” ändå ta emot viss vuxendriven ”läxhjälp”.

  Och pensionärer har vi många. Varför kan inte ”sjuka barn” få vård i hemmet av friska pensionärer, sprängfyllda av oanvänd kunskap och livserfarenhet. Kanske dags för pensionärsorganisationer att engagera sig i ett förberedande arbete, genom att agera mer subversivt. Kan man hålla illegala migranter under armarna, bör man även kunna hjälpa de mer utsatta skolbarnen och ungdomarna.

  Gillad av 7 personer

  • 1 2 3 skriver:

   Den andra tanken är att man från myndighetshåll är livrädd för hemundervisning. Och orsaken är att i det multikulturella samhället kan hundratalet olika nationaliteter kräva exakt samma sak. Och då imploderar all gemensam skolverksamhet. Och i förlängningen även all samhällsgemenskap. För varje etnicitet och språkgrupp låses då in i sig själva. Och samhället faller sönder. Man har då kommit till vägs ende för det multikulturella samhällsexperimentet. Man står inte bara med byxorna nere, man saknar kläder helt och hållet. Man står naken.

   Bäst rustade blir alla överlevande klanstrukturer, som aldrig släppt släktskapet inre styrka och sammanhållning. Det sekulariserade samhället går under i den egna svagheten. Och det började i skolan.

   Gillad av 3 personer

   • 1 2 3 skriver:

    Den tredje tanken är att svenska samhället idag saknar förmåga att sätta ned foten. Kvar finns bara mantran och upprepandet av visioner och viljeinriktning, från politiskt håll, men inget faktiskt och mera konkret. Man saknar egentligen, verktyg, medel och metoder.

    Pk-ismen har fått kramp och håller sig enbart fast i det sluttande planet. Skörden av Snällismen har nu kommit – och det blev en draksådd. Det är nu barnen och de unga som får ta den första smällen. Det blir de som först kastas in i hopplöshetens käftar. Det stora politiska misslyckandet har blivit till ett faktum.

    Gillad av 5 personer

   • Simon skriver:

    123 –
    Nu förstår jag inte. Skulle dagens ansvariga politiker sakna förmåga att sätta ner foten? Gudmundson gjorde ju en förnämlig genomgång av hur många gånger Löfven konstaterat att olika företeelser är oacceptabla, bara under 2017.

    🙂

    Skämt åsido skulle jag säga att du har helt rätt i att det är insikten om hur mångkulturen skulle hantera en eventuell rättighet att hemundervisa sina barn, som får Skolinspektionen att sätta ner foten – mer hand(fot?)fast då än Löfvens nedsatta doja som främst ger avtryck i hans egen trut.

    Gillad av 1 person

 9. oppti skriver:

  Sätter du din dotter i skola hos Eva så försvinner en god kamrat som skulle ge min son en bättre skolgång. Vill inte förbjuda dig göra det men jag ogillar det.
  Låt denne Eva få jobb på skolan din dotter går på. Satsa mer på dåliga skolor.
  Men då kanske det finns incitament till att klassa fler skolor som dåliga.
  Svårt läge-hur blev det såhär?

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Oppti: Redan idag öser man pengar över problemskolorna — utan resultat, då felet är en kombo av idiotisk pedagogik och extremt svaga och omotiverade elever (”multikulti”).

   Dessutom är det en orimlig tanke att en elev ska pådyvlas socialt ansvar för andra!

   Gillad av 6 personer

  • Moab skriver:

   Varför är det mina barns ansvar? Sköt dig själv, annars vill jag ha motsvarande rätt att inkräkta på ditt liv, kanske din fru kan komma hem till oss och laga mat?

   Gillad av 2 personer

 10. Folke Lidén skriver:

  Det finns ett annat problem i sammanhanget.
  Anna Ernius belyser problemet i en artikel i Samtiden den 3 januari – ”Den Svenska Skolan …”
  Jag betvivlar inte för ett ögonblick artikelns sanningshalt.
  Frågan är i hur stor omfattning det ser ut så i svenska skolor.

  Jag tror att normupplösningen i det svenska samhället (där skolan onekligen igår) är vårt allra största problem.
  Skolan tycks ha blivit en preview av det annalkande klan-samhället.
  Jag tror att Rohus har framtiden för sig.
  Jag tror också att politiker som agerar efter hur kartan borde se ut, inte hur verkligheten ser ut, saknar framtid.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Folke Lidén: — Bra att detta kommer med, alltså artikeln ”Den svenska skolan”. Själv puffar jag för en annan utmärkt artikel, nämligen denna:

   http://www.salaallehanda.com/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

   ”trots att vi neurovetenskapligt vet mer än någonsin om inlärningens mekanismer får lärarstudenterna läsa om 100 år gamla pedagogiska lärosatser. Dessa har ofta, som i fallet med den sovjetiska pedagogen Lev Vygotskijs idéer, en socialistisk prägel.
   Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning – exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap – lärs ut som sanningar….”

   — Vi har alltså svåra problem på flera plan.

   1) Problem som beror på ”flummet”, alltså att pedagogiken styrs av en vanvettig vänsterideologi.

   2) Problem som beror på massinvandringen av personer från främmande och mot oss fientliga kulturer, med åtföljande konsekvenser för ordning och säkerhet.

   Lösningen kan inte vara hemundervisning, utom för ett litet fåtal föräldrar. Det krävs en total omdaning av samhället — som börjar valdagen i september, då vi gemensamt röstar för att sparka de partier åt helvitte som orsakat problemen.

   Gillad av 7 personer

 11. Moab skriver:

  Tidigare för långt, hoppa över om det är en upprepning.

  Hur många lärare krävs för att starta en skola då? Hur många elever? Kan man inte starta en väldigt väldigt liten skola? Men visst är det en enda stor suck att vara svensk och inse att allt är värre här och alltid har varit värre, vi har bara accepterat att våra friheter tagits ifrån oss, nu ser vi konsekvenserna.

  Jag tog saken i mina egna händer som följer: Mina barn går i en kommunal skola och när vi genom ett misstag vi reda på att skolan skulle ta emot upp till 60 migranter så gick jag och en annan pappa till rektorn. Ett mycket spänt möte, de trodde jag skulle komma ensam och var tre stycken, två med uppfällda laptops. De blev förnärmade när jag hade en allierad. Jag tror mötet kokade ner till att de kände mitt hat och min aggressivitet, jag sade inte mycket, det jag minns är att jag sade att ingen kan längre påstå att de vet vem migranterna är eller hur gamla de är, och om de sätter vuxna invandrade män bland 13-åriga flickor så är DE ansvariga för vad som sker, personligen. Alla från regering, skolverk, kommun och skolledning är ansvariga, men jag har ju bara personlig kännedom om skolledningen. Det är svårt att veta om det fick effekt men det har kommit väsentlig färre, en handfull och mest, eller endast, barn med fäder. Jag tror om det tog skruv så var det allt det som inte sades eller ens tänktes, det som jag inte ens själv vet: vad som skulle hänt om mina barn råkat illa ut. Denna osäkerhet kallas avskräckning och är mycket effektiv, vi behöver mera av detta.

  Det behövs inget skolpolitiskt program, det enda som behövs är OBS-klass och relegering om det inte hjälper. Det som driver folk till Harvard det är att de ser fattigdom i andra änden, så kommer det att bli i Sverige också.

  Gillad av 5 personer

 12. Moab skriver:

  Upprepning, hoppa över om min längre kommentar kom med,

  MED är för fega snobbar, någon sade om Trump att hans största fel var att han störde folks estetiska uppfattning om sina egon, deras intellektuella snobberi, jag tror samma mekanism gäller SD. Det är ju löjligt att tro att ett ”skolpolitiskt” program kommer att vända skolan, hela samhället är galet. Först måste bromsen i, murbräckan måste igenom och fienden måste sändas i vild panik. Först då kan något åstadkommas och pk reverseras. Invandringsstopp, repatriering, avskeda public service, avskeda alla ideologer inom administration, fler poliser, mycket mycket längre straff, skär i bidrag, anställ Academi för ordning i förorten och för att driva transitläger, sen, kanske, vi kan snacka skola. SD är murbräckan, antingen hjälper man till att bryta igenom muren, eller så kan man lika gärna stå på krönet med Löfven, Kristensson och Lööf och hälla kokande olja i huvudet på oss vid murbräckan.

  Gillad av 5 personer

  • Moab skriver:

   Vad beträffar MeD, Jag ser att rösta SD lite som att vara i det militära, man kunde inte välja sina plutonkompisar, i min pluton så försökte en kille att strypa kaptenen och blev hämtad med ambulans, en annan som sov ovanför mig vaknade ibland skrikande på vackraste Stockholmska neeeeej, neeeej, lägg aaaav. Han skulle i fängelse direkt efter muck. Det slutade i myteri, vi var bara två kvar till slut. En annan från Saltsjöbaden, Salsssjöööbaaaden, tröttnade och avvek och stack till Åre, en dag var han tillbaks och skulle ta upp med befälen att han ville bli kustjägare istället. Så blev det inte. En var extrovert homosexuell och knep en annan i baken vid uppställning, och blev så slängd i väggen. Andra var fina killar, även de som pressade ner mig på poolbotten tills man gav dem visselpipan så man kunde simma upp och kräkas. Min poäng är att detta är som krig, man kan inte vara fisförnäm, och så lite som jag gillar Paula Bieler eller annan valfri SD-företrädare så måste man glömma det och fokusera på det gemensamma uppdraget, annars så förlorar man.

   Killen från Saltsjöbaden är MeD.

   Gillad av 6 personer

   • Fordägar'n skriver:

    Det är garanterat första gången jag blivit kallad feg snobb.
    Bisarr liknelse med plutonen, och jag avskyr den hjärntvättade mentaliteten att det är fel i huvudet på alla som inte är SD.
    Tycker du ska vara ödmjuk inför utsikten att det finns ett växande parti som kan tänka sig att åtminstone ta i SD med tång och diskutera vuxet, men det kanske är tuffare att bränna broar?
    Mvh/ Lagerarbetare i glesbygd (MED)

    Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Lagerarbetare i MeD hmmmm man vill nästan be om bevis. Varför röstar lagerarbetaren inte SD? Får jag inte svar på det då väljer jag att tro att det var ljug och bekräftar min tes om brist på rak rygg i Med. Men visst låt alla blommor blomma, men MeD skrämmer inte S eller M och får ingen att bli av med en riksdagsplats för de kommer inte över spärren.

    Gillad av 2 personer

  • Gunnar Karlén skriver:

   Om det finns något parti med inget, eller obetydligt, inslag av syltryggar så finner jag att det måste vara Medborgerlig Samling (MED). MOAB verkar ägna sig åt rena gissningar, förutom att i vanlig ordning även vara oförskämd. Denna gång mot FORDÄGAR´N.

   Gilla

 13. Magnus Sterky skriver:

  New-Yorkmodellen bör provas. Man inför två parallella skolor för varje upptagningsområde. I den ena måste elever och föräldrar skriva på ett uppförandekontrakt (som inte har ett dugg med studieresultat att göra). I den andra skolan får alla som inte kan eller vill följa uppförandeavtalet gå. Det är närvaroplikt i båda skolorna.
  I den första är klasserna stora och lugn och ro råder, studieresultaten blir bra. I den andra är klasserna små, och gott om speciallärare har tummen i ögat på eleverna.
  De första skolorna har öppet tills långt in på kvällarna, och utgör för många elever en trygg och lugn tillflyktsort i en orolig stadsdel.

  Hur svårt kan det vara?

  Gillad av 5 personer

 14. Jan Bengtsson skriver:

  Det finns ETT parti med en fullständigt överlägsen genomtänktskolpolitik!

  Som inte kan hållas ansvarig för nuvarande katastrofala situation…

  Som INTE heller har några intima kopplingar till Välfärdsentreprenörer,
  med vinstintresse!

  Räck upp en hand, Ni som kan gissa svaret!!!

  Dags att studera partiprogram inför valet,
  utan förutfattade meningar!!!

  Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Jag kan inte finna det partiet. Det finns inte bland de partier som sitter i Riksdagen idag. Det finns inte hos Medborgerlig samling. Så kan du inte avslöja vilket parti du avser.

   Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Trodde det var helt uppenbart!

    Jag var på en föreläsning med Jacobsson, SD:s skolpolitiske talesman,
    blev djupt imponerad.

    Snacka om genomtänkt program.
    Man hade på plats noga studerat det bästa landets skolpolitik…

    Singapore!

    Där fanns inga disciplinproblem, välutbildade respekterade välbetalda lärare!

    Inget FLUM…

    Gilla

 15. Täbybo skriver:

  Ett svårlöst problem som lär eskalera de kommande åren. Situationen PE beskriver är absolut inte ny. Det har funnits internflyktingar under minst 20 års tid i Sverige, men fenomenet har inte fått någon större uppmärksamhet. Med statligt subventionerade bostadslån har medelklassen kunnat köpa bättre skolor inom landet vilket sannolikt hållit nere antalet flyktingar till utlandet.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Bättre skolor?? Blir skolan bättre om den ligger i en snygg byggnad? Pedagogiken bestäms på högre ort, av vad lärarstudenterna blir itutade under sin utbildning. Och som det heter: ”garbage in — garbage out”.

   Gillad av 1 person

   • Täbybo skriver:

    Det man hittills kunnat köpa är bättre elevunderlag och delvis bättre lärare. Snygga skolbyggnader är inget som finns inom kommungränserna.

    Gillad av 2 personer

 16. Jan Bengtsson skriver:

  Moderaterna har inte lösningen på skolans problem, heller!!!

  Men om man insåg med VEM man bör samarbeta,
  då kanske det finns hopp för Sverige???

  Gilla

 17. Roland Forsgren skriver:

  I många år har skolinspektionen laborerat med skolan, och alla vet ju resultatet och trenden. Nej, lägg ner myndigheten! (Har tyckt så i många år).
  Alldeles för mycket ‘sitter i väggarna’, för att man skall kunna reformera verket.

  Gillad av 3 personer

  • Per-Anders skriver:

   Vi har en undermålig utbildning. Sedan förväntar vi oss att resultatet av den ska ordna en bättre utbildning. Sedan när löste ett problem ett annat problem?

   Gillad av 1 person

 18. weasel skriver:

  Tja, det där med Ewa Grönlund, hemundervisning , Åland och Rohus låter väl ganska så bra.
  Men ännu enklare är det kanske att sluta – eller ännu bättre ; låta bli att börja – rösta på de partierna som har skapat Rinkeby om man nu inte gillar Rinkeby.

  Gillad av 5 personer

  • Per-Anders skriver:

   I USA är hemundervisade barn de mest eftertraktade barnen eller ungdomarna för universiteten. Helt enkelt för att de har mer kunskaper än statlig undervisade barn.

   Jag har själv personligen träffat barn som hemundervisas på Åland. De är bra mycket mer kunniga och sociala är barn i statliga svenska skolor.

   Gillad av 1 person

 19. Christer Carlstedt skriver:

  Man kan inte mycket annat än dra på munnen åt floskelsamlingen som politikerna presterar. Ja, inte för att den är festlig på något vis, utan för dess enfald.

  Något så självklart som att ungdomarna från grundskolan skall ha tillräckliga kunskaper för att komma in på gymnasiet, borde man inte ens slösa pappret det är skrivet på.

  Man får anta dock att det finns en anledning till texten och det kan knappast vara annat än att så inte är fallet i dag. Åtminstone inte för alla elever.

  Man behöver inte vara stjärnpedagog för att inse vad som händer i en gymnasieklass där 3 av 30 elever egentligen inte begriper vad det är man håller på med, eftersom man inte ens klarade grundskolan.
  Betänk då att det är dessa gymnasieelever som skall söka till universitet och högskolor och vad konsekvensen blir med studielån och icke fullföljda studier!
  Jag har svårt att tro att arbetsgivarna står med kölappar för att erbjuda anställning.

  Det är självklart så att studieresultatet i grundskolan skall vara inträdesbiljetten till gymnasiet. Är resultatet för dåligt så kommer du helt enkelt inte in, eftersom du då inte har förutsättningarna för att klara dig igenom gymnasiestudierna.
  Nu gallskriker de rättrogna att detta är djupt orättvist och att de från sämre socioekonomiska förhållanden då blir uteslutna.
  Det kan eventuellt ligga ett uns av sanning i påståendet, men, då undrar ju jag vari ligger rättvisan i att 27 av gymnasieklassens 30 elever skall få sina studier saboterade av 3 elever med taskig bakgrund?
  Detta problem skulle eventuellt kunna lösas genom att införa till exempel ett ”upphämtningsår” för att läsa ikapp och sedan söka till gymnasiet. Ett misslyckande även där innebär att du helt enkelt inte är lämpad för gymnasiestudier.

  Gillad av 5 personer

 20. Göran P skriver:

  Så sant som det var sagt. I min stad har de dessutom nyligen slagit ihop alla skolor, inklusive de värsta, för åk 7-9 till en skola. Katastrof. Nu kommer de duktiga eleverna bli hemsökta av barnen från gettot. Slut med arbetsron alltså. Får man ett tillskott på två stökskallar till en klass är det ju kört. Det fanns visst åtminstone en bra skola här. Nu är det väl slut på det.

  Jag överväger också att bli skolflykting men det känns betungande att behöva bryta upp. Dyrt och besvärligt blir det.

  Gillad av 1 person

 21. neraldnep skriver:

  Håller med om i stort sett allt.

  Vill bara uppmana alla att rösta på MED ändå. SD är så klart ett alternativ som proteströst också. Huvudsaken är att vi inte ger de gamla dönickarna förnyat förtroende i år. Är för mig obegripligt hur M kan gå framåt i opinionen. Är folk så lättlurade? Visst, snacket just nu låter något bättre än tidigare, men de har mycket kvar att bevisa innan de får min röst igen i alla fall. Över lag förstår jag inte hur folk kan fortsätta rösta för de gamla partierna när de är så bevisat odugliga. Visst, MED är ett oprövat kort. Men jag lägger ju mycket hellre min röst på några nya och oprövade förmågor än på några som har bevisat flera gånger om att de är totalt odugliga och oförmögna att hantera vår tids ”utmaningar”, som de tvärtom varit med om att skapa och förvärra.

  Själv kan jag absolut tänka mig att rösta på SD i ren protest, men tror egentligen inte de är kompetenta att styra landet. Håller med om deras invandringspolitik, men i övrigt ger jag inte mycket för deras politik som i princip är mer av gammal sossepolitik. Blir nog MED för min del i höst. De kommer troligen inte klara 4 %, men det skiter jag i. Förstår mig inte på resonemanget att rösten i så fall är bortkastad. Det är väl inte bortkastat att visa vilka man vill ska styra landet? Som om ens egen röst skulle ha någon avgörande betydelse ändå? Och framför allt – hur bortkastat är det inte att lägga sin röst på någon av de klåpare som styr och styrt landet de senaste årtiondena?

  Gillad av 5 personer

  • Göran P skriver:

   En röst på SD tar partibidrag från sjuklövern. Det är viktigt. Svält ut dem. Om MED inte kommer in vet jag inte hur det blir, då kanske partibidragen inte förändras för de gäller kanske bara partier som nått riksdagen.

   Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   För varje plats som SD tar, så blir det en mindre åt de klåpare som styrt landet de senaste årtiondena.

   En röst på MED låter dessa klåpare/knapptryckare få sitta kvar och fortsätta med att förstöra landet.

   Gillad av 2 personer

  • Ulla A skriver:

   Vi är många som röstat på klåparna. Skalan går från V till M, med de övriga i mitten. Att rösta på SD handlar mycket om att knuffa de övriga att tänka i andra banor. Inte så mycket om SD:s politik i övrigt. Sverige måste fås att vaka upp ur mardrömmen, som håller på att bli allas vår verklighet.

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Om du tror att SD inte är kompetenta att styra Sverige måste det innebära att du är nöjd med sakernas tillstånd idag. Jag för min del ser att nuvarande sjuklöver är fullständigt inkompetenta. De kan visserligen styra men precis lika ”bra” som kaptenen på Titanic styrde så gick det alldeles åt h—-e. Inte sjutton är det svårt att styra landet. Regeringen fattar beslut, riksdagen säger OK och sen är det bara att se till att det blir gjort. Den myndighetschef som sätter sig på tvären åker ut fortare än kvickt. Till och med jag som pensionär kan åta mig jobbet.

   Gillad av 5 personer

   • Borjön skriver:

    Tyskland tuffar på utan regering. Det verkar fungera det också. Kanske vore det något för Sverige att ta efter? Kan sannolikt inte bli värre än det är idag.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Var det inte Belgien som var utan regering i över ett år?

    Det är inte regeringen som ser till att saker blir gjorda och jag tror att det skulle ta flera år innan vi märker av avsaknaden av en regering. Med en bra lagsamling och förnuftiga statstjänstemän blir det över långa tider ett självspelande piano.

    Mitt råd till regeringen skulle vara; sätt ihop en budget och gör någonting annat till nästa gång.

    Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   När det redan brinner i knutarna, är det inte läge att ta in och jämföra ”anbud” på ”släckningsarbetet”, det behövs en kraftfull insats på direkten! ENDAST SD, verkar ha beredskap för att ta på sig ett sånt ”uppdrag”! ”Eftersläcknings-arbetet”, kan däremot alla som vill, hjälpa till med….

   Gillad av 2 personer

 22. Göran P skriver:

  ”Nolltolerans mot dåliga skolor”. Vilken löjlig floskel. Dåliga skolor är dåliga därför att eleverna från början är dåliga. Vi vet ju att uppväxtorten inte har någon betydelse för kriminalitet enligt Sarislans (?) forskning. Det är säkert samma med skolresultat. Jag tror t.om. med att han tittade på bildning också. Och han fann att NEJ: Fler böcker hemma gör inte barn bättre i skolan. Det är generna som från början gör att föräldrarna har köpt böcker. Samma sak är det med nästan allt.

  Gillad av 3 personer

 23. plq017 skriver:

  Under den senaste månaden är det två familjer i min närmaste vänkrets som ”skolflytt2 till Mallorca, med barn upp till högstadiet.
  I det ena fallet var det en 10-åring som fattade det definitiva beslutet – när hon kommer hem från några pröva på dagar och säger ”Här vill jag gå i skola, det är åtminstone lugn på lektionerna”. Familjen bodde tidigare i Waxholm, en välbärgad kommun norr om Stockholm.
  Slutsatsen är alltså, att om 10-åringar får välja så lämnar de svenska skolan i en välartade kommun utan invandrarproblem, och väljer att gå i spansk skola.
  [Ibland hör man begreppet PK-eliten användas om de politiker som utgör sjuklövern, och som förenas av omfattande faktaresistens. En korrektare beskrivning vore Politiskt In-Kompetenta, PIK-politikerna. De borde inte ens få prya i verkligheten.]

  Gillad av 6 personer

 24. Lassekniven skriver:

  Ockams rakkniv: om man har ett problem med flera lösningar så är det den enklaste som gäller.
  Nu står vi inför fait accompli. Då är det verkligheten som gäller och den enklaste lösningen är att rösta på Sverigedemokraterna. Deras uppgift är att bli stora och fortfarande vara i opposition. Det är deras uppgift. Att de skulle få 51 procent av rösterna är ingen realism men om de får 20 betyder det makt.
  Det finns flera småpartier med utmärkta partiprogram men dessa partier kan byggas upp till 2022. MED kommer 2018 inte att nå upp till 4 procent det är jag övertygad om, inte ens en halvprocent.
  In conclusio: rösta på SD, även om ni har andra preferenser; för att röra om i grytorna och söndra och härska, väcka och alarmera. Det är ju så Vänsterpartiet gör med framgång. Invandringsfrågan är SD:s huvudfråga och denna är den viktigaste.

  När det gäller skolan så måste de väluppfostrade, mesta dels vita, barnen undervisas om det kända talesättet ”mängd ger tyngd”. De måste undervisas i möjligheten att organisera sig och sluta leden, bilda barnmedborgargarden och rusa på de ganska få elever, oftast invandrare, som likt maffian regerar och skrämmer i skolan. Lärarna och rektorn som är fega och många gånger PK, gör ju ingenting. Gardet skall köra ut busarna från skolan, från skolgården och bortom grindarna med orden välkomna tillbaka när ni har fattat att i skolan och klasserna skall det vara lugnt.
  Ur gardet skall det i varje klass finnas en ordningsman och en biträdande med rätt att ställa sig upp om det blir stökigt om säga: håll käften eller bli utkastade. Sådant skötte lärarna på min tid.

  Gillad av 7 personer

 25. Hortensia skriver:

  Jag undrar verkligen vad ex-moderaten Fredrik Antonsson, som någonstans i Sverige bevisligen har lärt sig läsa och skriva alldeles utmärkt, tänker lägga i valkuvertet i höst?

  ”Jag glömmer aldrig vad Klang sade när han drog igen dörren – ‘Smaklig måltid. Var glada att det här är sällsynt.’

  Hade någon fascistoid Nostradamus-wanna-be höjt rösten där och då, och sagt ”Vänta bara. Om 35-40 år kommer dussintals tjetjener jaga ut några yazidier ur pizzeriorna, med påkar och knivar” så hade vi som satt och tryckte i oss pizzor skrattat högt. Tjetjener? Yazidier? Vad skulle stollen få för sig att påstå efter det? Att kurrekurredutterna skulle sitta och tigga utanför Konsum? Att ensamkommande unga män i 25-årsåldern från Nangijala och Nangilima skulle gå i mellanstadiet uppe i Rönninge Skola?”

  http://iotakt.se/da-och-nu/

  Jag undrar också hur uppenbarligen klarvakne nu-sossen Johan Westerholm, som möjligen inte var lika uppmärksam på svensklektionerna (och som ännu har en nu liberal mor) tänker rösta? Kommer han äntligen att göra slut med S?

  https://ledarsidorna.se/2018/01/bokslut-wallstrom-en-mandatperiod-till-med-feministisk-utrikespolitik/

  Gillad av 2 personer

 26. MB skriver:

  Glöm inte att Ulf Kristersson var soicalförsäkringsminister under Reinfeldt. Ulfs CV är inte vackert. Vad som är skrämmande är att folk tror att Ulf är annorlunda än Reinfeldt, det är samma sak bara i en ny förpackning.
  Han första uppdrag var, att se över sjukförsäkringsreformen och att genomföra ett antal förändringar. Dessa presenterades under våren 2011 och var en del av regeringen budgetproposition inför 2012. I samband med detta vägrade Kristersson att följa riksdagens beslut om hur sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas.
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

  Gilla

 27. Jan Ivarson skriver:

  Skolor med ordning i klassrummen behöver vakter som kan tillrättavisa bråkstakar och vid behov avlägsna dem till en uppsamlingsplats typ häkte. Barnbidrag skall reduceras så att föräldrarna blir varse problemen. Utan kännbara straff blir det ingen förbättring. Socialt pjosk är meningslöst. Eftersom detta inte kommer ske, kommer problemen öka.

  Gillad av 2 personer

 28. Albin Klara Bert Karlsson Månsson Blunder Morson Blandson U skriver:

  Ja samma eller liknande lösningar har kanske rent av prövats i 40 år. Vem som kan vända det hela verkar inte vara enbart jag, jag har försökt. Vem som kanske kan vända det kan vara ett nytt parti och en helt ny apparat vilket vi inte prövat ännu. Om det är SD vet vi ju inte eller om det är någon annan samling, Så länge det inte är moskee samlingen . så lär det bli lite bättre

  Gilla

 29. Inovus skriver:

  Skolpengen borde väl räcka en bra bit men det är nog inte så enkelt som man först kan tro.

  Så här står det på Rohus hemsida: ”Barnet är oftast inskrivet i en skola; kommunal skola eller friskola. Skolpengen följer då med barnet, oberoende vilken kommun eller friskola man väljer att skriva in barnet i. Skolpengen varierar i Sverige mellan ca 50.000 och 95.000 kronor per år och barn (2017). Trots att barnet hemundervisas hamnar skolpengen alltid hos skolan, aldrig hos föräldrarna. Vissa familjer har dock fått viss ersättning för egna utlägg för studiematerial.”
  I årskurs 4 – 6 är skolpengen 85466 kronor för år 2017 i Huddinge.

  Vilket argument som ligger bakom att låta skolpengen gå till skolan – oavsett om den år friskola eller kommunal skola – är ju kanske inte så svårt att förstå. Girighet förekommer ju överallt numera. Hur svårt kan det vara att låta skolpengen gå till den som utför undervisningen?

  Det står ingenting på Rohus hemsida om ”synnerliga skäl” vad jag kan se. Det står att tillståndsgivaren har rätt att utöva insyn för att försäkra sig om att barnet får minst lika bra undervisning som i den vanliga skolan. Det är det nog inte så svårt att motsvara om beskrivningen av kvaliteten i den svenska skolan är riktig.

  I Sverige sköter staten och kommunen allt – kom ihåg det! Fast du måste betala förstås.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Rätta ordningen är att pengarna betalas ut som ersättning för att man förkovrat sig och att man för pengarna betalar för sin undervisning. – Då blir incitamenten de rätta för alla inblandade.

   Gilla

 30. Rolf skriver:

  Eftersom jag hade förmånen att gå i skolan under 50- och 60-talet, och kan jämföra med den skola mina barn gått igenom, tror jag inte att skolans problem är organisatoriskt. Huruvida skolan ska vara kommunal eller statlig, huruvida Skolinspektionen ska ha mer eller mindre att säga till om, huruvida friskolor ska få ta ut vinst eller ej, huruvida hemundervisning ska tillåtas etc, tror jag har mindre betydelse. För mig handlar det om att man sedan lång tid tillbaka har nedvärderat boklig kunskap, disciplin och allmän ordning och reda i skolan. Samt att lärarens auktoritet har urholkats, till den grad att den idag verkar ha försvunnit helt. Därutöver har lärarutbildningen förflackats å det grövsta. Mina lärare, åtminstone på gymnasiet, var ämnesspecialister, med en kompletterande pedagogisk utbildning. Det betyder att de kunde sina ämnen, och därmed skapade de respekt i klassrummet, genom sin kunskap. Dagens lärare verkar mer vara generalister, vars roll är att lotsa ungdomarna att själva skaffa sig kunskap. Det kan ju verka förnuftigt, men vad blir resultatet när eleverna vet ungefär lika mycket som lärarna om ett ämne?
  Nej, jag tror att det är nödvändigt att återupprätta respekten för kunskap, lärarens auktoritet, och ordning i klassrummet, även om jag låter som en gammal knarrig gubbe (kanske är jag det). Men om inte syftet med skolan är att lära ut ämneskunskap till elever som inte vet något, från en lärare som är expert i sitt ämne, och under former som tillåter att undervisning överhuvudtaget kan bedrivas, ja, då kan man väl lika gärna lägga ner skolplikten, och låta var och en skaffa sig den kunskap man anser sig behöva!

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Till all lycka gick jag i en lärdomsskola, där kollegiets kunskaper var enorma. Lektorerna var disputerade, ofta professorskompetenta, och de satt sällan svarslösa när jag slank in på mina sidospår.

   Ja, forna tiders lektorer … Vår lärare i franska bar doktorsfracken full av Hederslegioner och Palmer, men var lika godtycklig som jag med kursplanen. … Inte var det mycket komparativ filosofi vi lärde oss, men att börja förstå och inte bara plugga innantill var en ny upplevelse. … Hela klassen höjde sina betyg under hans ledning. Dock var han missnöjd med vår studentskrivning, Skolöverstyrelsen hade gjort den för lätt åt oss … Han var lektor i den förkättrade gamla pluggskolan.” – Ur Agrar av Sven Delblanc

   Gilla

 31. Anders F1 skriver:

  Sluta tjafsa. Självklart ska lärarna vara välutbildade – väl utbildade. Skyhögt över de elever de är satta att leda genom att undervisa. Jag kan själv ta ett tag inom naturvetenskap, t ex biologi. Till en god ersättning (35+ kkr/mån). På lärarhögskolorna utbildar man de sämsta studenterna till ”lekledare”, Elakt? Ja, men ganska sant.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Orken och motivationen kommer inte att räcka till. – Förut vann man ju rang och respekt bland dem man ville tillhöra i kraft av hur duktig man var, men denna motivation dunstar i takt med nationernas upplösning. – Vem och vilka är de vars uppskattning jag eftersträvar, när landet blir allt mera färdigblandat?

   Lösningen är att de få lärare som är utomordentliga katederundervisare laddar ner sina lektioner att ta del av, när motivationen därtill infinner sig och att denna motivation skapas genom ekonomiska styrmedel av dem som är angelägna om att ungdomarna skall förkovra sig.

   – Vem nu detta skall tänkas vara i ett färdigblandat land. – Förut var ju länder engagerade i en inbördes kamp om rang i kraft av sina förtjänster men denna motivation dunstar ju i takt med att alla länderna blir befolkade av en likartad blandning av folkslag och nationsgränserna skall göras irrelevanta.

   Gilla

 32. Sixten Johansson skriver:

  Min prognos för den svenska skolan gjorde att jag gick i inre exil 1989 med min sambo och vår lille son, flyttade från bra jobb och boende i Stockholm till Tornedalen. Kunde aldrig ana att det gränsöverskridande skolningsprojektet skulle komma att sträcka sig över 30 år (avslutas 2020), och bli så otroligt slitsamt (många flyttningar, splittrat boende, arbetspendling till Stockholm: 110-150 mil x 2).

  Fast de flesta inte är lika tokiga som jag, är skolfrågan så viktig för många föräldrar att ett lokalt skoluppror är fullt möjligt. Det lär bli svårstoppat och inflammerat och orsaka kedjereaktioner. Jag tror att utvecklingen går mot privatundervisning i många olika former enligt Bo Svenssons modell.

  Politiskt är det för mig viktigast att långsiktigt upplysa och medvetandegöra fler väljare och att sparka ut 7klöverns oduglingar. (Att det finns många odugliga i SD illustreras nu av en färsk och vällustigt grym skvallertråd på flashback.org kring Henrik Vinge, men i väljarbåset skulle jag strunta i det). Strategiskt är det värt att tänka på att MED (eller ett personvalsparti) skulle få en vågbrytande roll, ifall partiet kunde få så mycket stöd bl a från oss att det faktiskt fick över 4 procent (vilket väl motsvarar 14 mandat?). 15-20 riksdagsmän med nära band till dissidenterna skulle tillföra stora resurser till upplysnings- och opinionsarbetet. Vi skulle få ett embryo till en sambandscentral, större medieexponering och möjligheter att samla, låta utreda och kanalisera våra förslag.

  Gillad av 2 personer

 33. Magister med ister skriver:

  En undervisningstimme till per dag motsvarar ca 1.5 kurs till för alla vi som undervisar i t.ex. svenska på gymnasiet.Med de 500-700 undervisningstimmar vi redan har per läsår går vi på knäna. Innerst inne förstår alla att den kvalitet undervisningen håller hade kunnat vara mycket högre med färre undervisningstimmar och mindre icke-undervisningsrelaterade arbetsuppgifter Har M någon som helst insikt i verkligheten?

  Förvisso är nog en undervisningstimme till per dag den spark i ändan jag behöver för att lämna yrket. Så kära M; bring it on!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.