Årskrönika 2017

Under förra året slog detgodasamhallet.com sitt eget rekord vad gäller antalet artiklar, läsningar, unika besökare och kommentarer. Vi tackar trogna läsare och flitiga skribenter och välformulerade kommentatorer.

Under 2017 hade Det Goda Samhället totalt nästan sju miljoner visningar. Av dessa var 1,4 miljoner unika besökare. Detta är en ökning från 2016 då vi nådde nästan 1,2 miljoner unika läsare. Under året publicerades 912 inlägg och 41 514 kommentarer. Här är de mest lästa artiklarna:

Här syns utveckling månad för månad sedan februari 2016:

Läsningarnas härkomst:

 

De två vanligaste sätten att nå DGS var via Facebook (638 987 besökare) och via sökmotorer, praktiskt taget alla via google (599 231). På tredje plats kommer twitter med 175 389.