Kommer identitetspolitiken från Indien?

Jan-Olof Sandgren

Jag skrev för ett tag sen att den feministiska identitetspolitiken saknar historiska förebilder. Men efter att ha grävt lite djupare tycker jag mig se vissa likheter med hinduismen.

Till skillnad från mer patriarkala religioner har hinduismen ingen manlig cis-person i toppen. Istället härleds ursprunget till den kvinnliga, kosmiska energin ”Shakti” – som under gynnsamma omständigheter kan förvandlas till materia. 

Enligt Bibeln har världen en gång skapats och skall en dag gå under. Enligt hinduismen upprätthålls världen av en balans mellan skapande och förstörande krafter. Dessa representeras av både manliga och kvinnliga ”språkrör”. Den manlige förstöraren kallas för Shiva och brukar avbildas med bar överkropp sittande på en tigerfäll, djupt försjunken i meditation.

Swami VivekanandaDen kvinnliga förstöraren heter Kali och brukar avbildas med tungan hängande utanför munnen, stående på Shivas livlösa kropp. I händerna håller hon en kroksabel, eldsflammor, samt ett nyligen avhugget manshuvud. Runt midjan bär hon något som liknar en bastkjol av avhuggna armar och runt halsen ett radband av förkrympta manshuvuden, alternativt dödskallar.

Man kunde förvänta sig att Kali skulle vara en hatad figur, men tvärtom. Hon är djupt respekterad och många av hennes främsta anhängare är män. Ett berömt exempel är Swami Vivekananda – ”Den vandrande munken” som objuden dök upp på Världskongressen för religion i Chicago 1893. Enligt legenden lär han ha inlett sitt öppningstal med orden: ”Sisters and brothers of America…” ett tal som, enligt vissa bedömare lyckades förvandla hinduismen från lokal vidskepelse till världsreligion. Att han nämnde ”sisters” först, är ingen slump. Till skillnad från många andra på 1890-talet, betraktade han kvinnor som vår tids andliga lärare och förebilder. Levande uppenbarelser av den heliga modern, gudinnan Kali.

Fenomenet Vivekananda väckte stort uppseende i pressen, och han inledde ett segertåg genom USA. Det teosofiska sällskapet, som bildats några år tidigare hade krattat manegen och i hans fotspår grundades andliga sällskap, bland annat på den amerikanska västkusten. Därefter lade han Europas huvudstäder för sina fötter. Det fanns knappast någon salong av betydelse i London eller Paris, där han inte var välkommen.

Vivekananda var lärjunge till Ramakrishna, en känd utövare av ”tantra” och innehavare av eget Kalitempel i Dakshineswar. Tantra är en religiös riktning där gränsöverskridande betraktas som en dygd. Genom att medvetet bryta mot normer, vill man överskrida gränser mellan kropp och själ, manligt och kvinnligt. Man kan även använda sin sexualitet i syfte att nå ett högre medvetande – en tanke som från tid till annan, fallit i god västerländsk jord.

Ramakrishna levde som han lärde, och ibland uppträdde han som kvinna klädd i sari. Vid andra tillfällen definierade han sig omväxlande som kristen, hindu eller muslim, bara för att visa att alla vägar leder mot samma mål. En gång sägs han ha klättrat omkring naken i träden, i skepnad av apguden Hanuman.

Vivekananda tog avstånd från vissa av tantrismens överdrifter, men ansåg sig ha fått ett gudomligt uppdrag att överbrygga den viktigaste gränsen av alla: den mellan öst och väst. Idén hade han fått under en vision på en klippa utanför Kannyakumari på Indiens sydspets. Där finns numera ett monument till hans minne.

Som förste hinduiske missionär av betydelse i väst, markerar Vivekananda genombrottet för indisk nationalism. Han inte bara moderniserade hinduismen. Tack vare sin engelska skolning kunde han förklara den för en hel värld.

För ett otränat västerländskt öga kan det synas märkligt att dyrka en gudinna som ser ut som en galen mörderska. Tanken glider lätt iväg till Scum-manifestet och liknande feministiska avarter. Men för att förstå Kalikulten rätt, måste man betänka att indisk tradition ofta bygger på något som kallas ”icke-dualism”. Istället för att på bibliskt vis tänka i motsatsparen ”gott och ont” eller ”himmel och helvete”, tänker man sig att skenbara motsatser visar två aspekter av samma sak, båda lika nödvändiga för helheten. Kali är i den meningen lika ”god”, som den kärleksfulle Krishna eller skaparguden Brahma.

Under sin andra resa till väst, insjuknade Vivekananda i en mental åkomma och måste återvända till Indien. Där ägnade han återstoden av sitt liv åt meditation över sin älskade Kali, i samma stad som hon givit sitt namn – Calcutta. Han dog 39 år gammal.

19 reaktioner på ”Kommer identitetspolitiken från Indien?

 1. olle reimers skriver:

  Intressant och bildande, givetvis!

  Det som vore ännu intressantare är en djupdykning i det mänskliga psyke som ständigt förgäves jagar efter den slutgiltiga lösningen på den mänskliga tillvaron.

  Ok man om finner den. Men sen då?

  Gilla

  • MartinA skriver:

   “The highest and most beautiful things in life are not to be heard about, nor read about, nor seen but, if one will, are to be lived.”
   Sören Kirkegard

   Något jag inte har något som helst intresse att leva upp till. Men det verkar som en solid filosofi. Det är till exempel enkelt att förstå hemligheterna i kristendomen och budhismen. Men det är meningslöst. Det är metoden som är viktig, inte förståelsen.

   Gilla

 2. Anders skriver:

  Intressant!

  Jag antar, att när Jan-Olof Sandgren skriver, att man kan ”se vissa likheter med hinduismen” och den feministiska identitetspolitiken, så är ”vissa” verkligen betonat (i ”vissa likheter”).

  Ty den feministiska identitetspolitiken är ju raka motsatsen till ”icke-dualistisk”.

  Den feministiska identitetspolitiken anser absolut inte, att motsatser kan vara skenbara eller ”visar två aspekter av samma sak, [som är] båda lika nödvändiga för helheten”.

  Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman skriver:

  Du tar miste. Hinduismens mytologi är uppbyggd på precis samma sätt som alla andra civiliserande religioner: det farliga okända, oftast kallat urmoder, det förstelnade välkända, oftast kallat urfader, och hjälten som rör sig däremellan och gör förstörelsen kreativ genom att inkorporera mer kunskap ur det okända in i nya strukturer. Det har alltid funnits blint förstelnade reaktionärer och det har alltid funnits kättare som hängivit sig åt kulten av det ökända, åt magi och mystik. Yang, yin och tao. Likheten du ser är likheten inom kätteriet.

  Gillad av 1 person

 4. Eva Danielsson skriver:

  Religioner tillhandahåller sagor, symboler och allmänmänskliga dilemman och förhållningssätt. Till hjälp i existentiella frågor.
  Politik är prioriteringar av medel och aktiviteter för en större grupp. Mer praktiskt och konkret även om det man beslutar och gör bottnar i grundläggande uppfattningar om livet.

  Man kan fråga sig varför vänsterns klasskamp kom att ersättas av identitetspolitik? Handlar det om Maslows behovstrappa, att när maten fanns på bordet för alla, var det dags att gå vidare till mentala behov? Ersättning för kyrkan, behovet av tillhörighet, känslan av att ingå i något större…? Parallellt med kvinnors frammarsch i samhället.
  Manlighet är logik och att göra. Kvinnlighet är att känna och ta hand om. Grovt sett.
  Identitespolitik är ologiskt och irrationellt. Förföriskt för kvinnor och användbart för män med makten som mål? Kvinnor har ju rösträtt.

  Jag tror inte man behöver spekulera i historiska förebilder för identitetspolitik, varken från Indien eller någon annanstans. Det räcker med att de grupper som mest energiskt vill ha makten i samhället, behövde hitta en ny samlande ideologi att sälja hem som ersättning för socialism och kommunism. Som även gick hem hos ny medelklass och kvinnor.

  Identitetspolitik har fungerat. Tyvärr. Det är en destruktiv och farlig politik. Precis som socialism och kommunism. Och islam.

  Gillad av 7 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Man kan fråga sig varför vänsterns klasskamp kom att ersättas av identitetspolitik? ”

   Det är så enkelt, att man helt enkelt vill förstöra det rådande samhället!

   Kritisk teori, kärnfamiljens sammanbrott och övertagandet av samhällets institutioner är några av kulturmarxisternas medel.

   Gillad av 2 personer

  • Per-Anders skriver:

   ”Politik är prioriteringar av medel och aktiviteter för en större grupp” vilket uppfylles med hjälp av våld eller hot om våld och stöld av medborgarnas produktion.

   Visst är politiker ett hedersamt yrke?

   Gilla

 5. lavazza1891 skriver:

  Jag är för slö för att diskutera samtliga detaljer, men denna artikel bygger inte på någon djupare förståelse för och kunskap om hinduismens olika filosofiska skolor och de angivna personernas liv och gärning.

  Gillad av 1 person

 6. Hovs_hällar skriver:

  Intressant — men jag har svårt att se några medvetna likheter mellan dagens tokfeminister och hinduismen.
  Feminister av Schymans sort är ju framförallt fyllda av hat — hat som bygger på en dualistisk världsåskådning.

  Hinduismen är däremot icke-dualistisk, som du även påpekar.

  Feministernas hat härrör från en fri tolkning av marxismen där hela världen består av motsatser, där det finns en ”god” part och en ”ond” part. Världen blir en fredlig plats när den ”onda” parten har krossats — dvs. när man kastrerat eller mördat alla män!

  Påminner mera om islam, där världen blir fredlig när alla icke-muslimer mördats. Och därav den märkliga affiniteten mellan dessa båda destruktiva och mordiska ideologier.

  Gillad av 3 personer

 7. MartinA skriver:

  Det jag lärt av hinduisk filosofi är mannens sju åldrar, tre nycklar och tre belöningar och de tre nivåerna av konflikt.

  Jag blev lärd att människan existerar på sju nivåer och att våra nivåer låses upp vart sjunde levnadsår. Att de första åren lär vi oss det fysiska, krypa, tala, skita, äta, gå. Denna är lokaliserad i kroppen till anus och av färgen rött.
  Den andra nivån är det emotionella, åtrå, hata, frukta. Och lokaliseras till könet och symboliseras av orange.
  Det mentala, att förstå utanför sig själv, tänka, analysera, dissikera, lokaliseras till magen och färgen gult.
  De tre första nivåerna är de tre nycklarna. Och symboliseras av en hierarkisk triangel.
  Den fjärde nivån och den första belöningen är friden, vars predikare var Budha och som symboliseras av färgen grönt.
  Den femte nivån och den andra belöningen är kärleken till nästan och symboliseras av färgen blått och predikades av Jesus och finns i hjärtat.
  Den sjätte nivån är den högre mentala nivån som jag ej har fått en bra förklaring av. Den symboliseras av färgen purpur och lokaliseras till pannan, att se det som ej kan ses med ögonen.
  Den sjunde nivån är de övriga nivåernas harmoni och lokaliseras till hjässan och symboliseras av färgen violett.
  De tre belöningarna formar en triangel upp och ner, där de främsta är folkflertalets tjänare. Tillsammans bildar de tre nycklarna och de tre belöningarna en ”davidsstjärna”.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   För att pröva om denna modell är någonting att ha kan man tänka i det egna livet om de tre nivåerna av konflikt. Vi börjar ofta med en faktisk meningsskiljaktlighet. Jag anser att någonting tillhör mig, att jag gått ut med soporna ofta nog, att jag ej har lovat någonting tidigare. Du anser motsatsen. När någon av oss börjar förlora argumentationen är det lätt hänt att den öppnar emotionernas port. Börjar med personangrepp. Börjar säga saker som angriper mina emotioner, min person, min rätt att ha en åsikt alls. Det är meningslöst att fortsätta agera mentalt när motparten öppnat emotionernas port. Jag har inget val annat än att svara likadant. Och när någon börjar förlora striden i emotionernas dimension och väljer att fortsätta konflikten. Återstår bara att öppna våldets port. Emotionella attacker är hjälplösa mot våld, precis som det mentala är hjälplösa mot emotioner. Och när någon öppnat våldets port finns inga nya portar att öppna. Konflikten måste lösas där.

   Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   För övrigt gör Sandgren en intressant poäng (tandagnissel). Jag upplever också att de hedniska kulturerna ej delade upp världen i ont och gott. Utan möjligen i balanserat och obalanserat.
   Loke är en gud som skulle kunna ses som ond. Men som jag tror är troligare är bara ytterligare ett föredöme. Ibland behöver vi ”bli Loike” därför att list och svekfullhet är en nödvändig del av att fortsätta finnas till.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag tror det. Jag bara berättar hur det förklarades för mig av en vän till familjen när jag var barn. Jag har själv bakåtkompilerat det till att gälla de tre nivåerna av konflikt. Jag tycker att appliceringen på konflikt visar att det finns en intressant analys av människan bakom modellen.

    Gilla

 8. Sixten Johansson skriver:

  Ursäkta, Jan-Olof, men du är ute och cyklar när du kopplar ihop identitetspolitik med hinduismen. Jag ansluter mig till Eva Danielssons och Hovs-Hällars kommentarer. Vad gäller Kali, så gå till Patriks text ”Trimurti” 2 dec. Långt nere i kommentarsfältet ger Tina den vettigaste tolkningen av de klassiska bilderna. Hinduismen är ett intressant, men mycket splittrat kalejdoskop, där olika regioner och läromästare har sina egna varianter, berättelser och gudagestalter.

  Särskilt kring 70-talet ägnade jag mig åt ett brett spektrum av ”österländsk” praktik. Då fick jag egna fördjupande erfarenheter och skeptisk distans till alla möjliga system som har byggts upp genom tiderna. Numera försöker jag reducera allt användbart idégods som jag stöter på och i sin mest avskalade form kan då en del av det urgamla bidra till att strukturera de konturlösa bilderna av vår tids verklighet.

  Den västerländska dualismen är antingen – eller, svart eller vitt, ont eller gott. I yttersta fall tvingas vi ju också välja sida i en tudelad verklighet. Men i längden är det en ofruktbar och mentalt farlig verklighetssyn. Det hjälper inte så mycket att dikotomin utvidgas till någon sorts balans eller linjär skala mellan två ytterligheter. För att komma närmare den annorlunda och djupare (och enligt min uppfattning sannare) österländska bilden av verklighetens innersta uppbyggnad föreslår jag artikeln ”Yin and yang” i engelska Wikipedia (hela inledningen och stycket ”Nature”).

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.