Jerusalems betydelse i islam

Mohamed Omar

Julen är en urgammal nordisk fest. Men sedan tusen år tillbaka har ett viktigt inslag i julfesten varit berättelsen om Jesu födelse i stallet i Betlehem. Så här sjunger vi: ”Och över stad och land i kväll, går julens glada bud, att född är Herren Jesus Krist, vår Frälsare och Gud.”

Inte undra på att Sveriges Imam Förbund, som år 2009 fick 416 000 kronor av de svenska skattebetalarnas pengar för att ”bekämpa islamofobi”, på sin sajt muslim.se förklarade att den muslim som sjunger med i ”Nu tändas tusen juleljus” ska räknas som avfälling eftersom budskapet ”fullkomligt avviker från islams troslära”. Det finns knappast något som är mera hädiskt för en muslim än att påstå att Gud skulle ha blivit människa!

Jesus föddes inte i Jerusalem. Men där gjorde han sitt intåg på en åsna. Och där dog han. I Jerusalem finns Den heliga gravens kyrka. Enligt traditionen ligger kyrkan på Golgata, platsen för Jesu korsfästelse, och inuti kyrkan ligger graven varifrån Jesus ska ha uppstått från de döda.

Att staden har en central plats i judendomen behöver knappast sägas. Det är kung Davids stad. Men hur är det med islam?

Efter att Donald Trump bestämt att USA:s ambassad ska flytta från Tel Aviv till Jerusalem har reaktionerna från islamvärlden blivit kraftfulla. I Sverige har islamiska och propalestinska grupper anordnat hätska demonstrationer där man utropat en ”intifada” och skrikit sådant som ”Skjut judarna!” och ”Muhammeds armé kommer tillbaka!”

Man hör ofta att Jerusalem är islams tredje heligaste stad efter städerna Mecka och Medina i Arabien. Nu bygger islam visserligen inte bara på Koranen, men om Jerusalem är så viktigt tycker man att den borde vara nämnd där. Det är den inte.

Det vi hittar är en kryptisk vers i Koranen om ”den mest avlägsna böneplatsen”, på arabiska ”al-masjid al-aqsa”. I Zetterstéens svenska översättning från 1917 lyder versen så här:

”Honom allena all ära, honom, som lät sin tjänare företaga en nattlig färd från det fridlysta templet till det allra avlägsnaste templet, vars hela omkrets vi välsignat, för att visa honom några av våra tecken!” (17:1)

I senare legender om Muhammed sägs det att ”den mest avlägsna” böneplatsen eller templet syftar på en plats på Tempelberget i Jerusalem. Gud ska ha fört Muhammed på en bevingad häst med människohuvud, kallad Buraq, från Mecka, ”det fridlysta templet”, till Jerusalem.

I Jerusalem leder sedan Muhammed alla tidigare profeter i bön. Han är profeternas ”imam”. Den störste av dem alla. Från Jerusalem färdas han sedan upp genom alla sju himlar, ledsagad av ängeln Gabriel, tills han står inför Guds tron. Denna himlafärd ska ha ägt rum år 621.

Den enda böneplats eller det enda tempel som kan ha funnits på Tempelberget under Muhammeds livstid måste ha varit en kyrka, eftersom Jerusalem då var en kristen stad i det kristna grekisk-romerska riket, det vi brukar kalla Bysans. Det innebär att Muhammed förrättade bön i en kyrka! Man kan undra om alla profeter fick vänta medan Muhammed tog bort eller täckte över alla hädiska kors!

När den muslimska hären, ledd av kalifen Omar, år 638 erövrade Jerusalem, var det alltså en kristen stad. Det var kyrkor och kors överallt. På resterna av en kyrka som stått på Tempelberget, Sankta Mariakyrkan hette den, byggdes så småningom en moské som fick namnet Al-Aqsa. Det var här Muhammed hade bett, påstod man. Det var den här böneplatsen som avsågs i den kryptiska koranversen! Det är därför denna moské är så lik en bysantinsk kyrka – det hade en gång varit en bysantinsk kyrka!

Den där byggnaden med gyllene kupol som de flesta av oss har sett är inte Al-Aqsa. Denna byggnad kallas i stället Klippdomen och uppfördes mellan åren 687 och 691. Och det gyllene taket kom inte till förrän under en restauration mellan åren 1959-1962! Al-Aqsamoskén är betydligt gråare och förekommer inte lika ofta på bild. Men faktum är att många muslimer, även bland fanatikerna som skanderar att de är beredda att dö Al-Aqsa, inte vet skillnaden mellan Al-Aqsa och Klippdomen.

Rörande Muhammeds himlafärd, som alltså är det enda bandet mellan islams profet och den heliga staden i Judéen, så härrör de första skriftliga källorna från 800-talet, två hundra år efter Muhammeds död. Den engelske orientalisten William St. Clair Tisdall (1859–1928) menade i sin bok The Original Sources of the Quran (1905) att legenden förmodligen var påverkad av en gammal persisk historia om en viss Arta Viraf. Så här skriver Tisdall:

”We shall see that there is good reason to believe that the legend in this form was invented in order to show that, in this respect as well as in all others, Muhammad was more highly privileged than any other prophet. The story may have incorporated elements from many quarters, but it seems to have been in the main based upon the account of the ascension of Arta Viraf contained in a Pahlavi book called ’The Book of Arta Viraf’, which was composed in the days of Ardashir Babagan, King of Persia, some 400 years before Muhammad’s Hijrah, if we may believe Zoroastrian accounts.”

Läs hela Tisdalls bok på nätet här

Arta Viraf var en rättfärdig man som färdades genom himlarna tills han nådde Ohrmazds, den högste gudens, hov. På samma sätt som Muhammed var ledsagad av ärkeängeln Gabriel var Arta Viraf ledsagad av ängeln Soroush.

Men motivet med en profet eller en helig man som färdas till himlen är vanlig i sagor, legender och heliga skrifter. Redan sumererna berättade om Etana som flög till himlen på en örn. Judarna har Henok och Elias. De kristna har Jesus! En händelse man ju minns på Kristi himmelsfärdsdag.

Med tiden blev berättelserna om Muhammeds himlafärd allt mer fantastiska. Han bevittnade alla möjliga makabra tortyrscener i helvetet, samtalade med de största profeterna och mötte vidunderliga änglar. Så ser alltså islams band till Jerusalem ut – fantastiska berättelser, sannolikt påverkade av icke-islamiska källor, och nedtecknade långt efter Muhammeds död!

Klicka här för att gilla min sida på Facebook!

25 reaktioner på ”Jerusalems betydelse i islam

 1. Lars skriver:

  Logiskt sett finns det bara en rimlig lösning på Jerusalems status och det är att se det och legitimera det som en judisk huvudstad i staten Israel. En internationell delad stad kommer i tidernas evighet ge upphov till konflikter och användas av de dominerande religiösa ledarskikten i omgivande länder som propagandanummer för att elda massorna för Islam och mot västerlandet.

  Om sedan Palestina ska vara egen stat eller införlivas med Egypten respektive Jordanien, det är mer upp till den arabiska verkligheten och ekonomiska konsekvenser och möjligheter. Dra in allt bistånd.

  Gillad av 7 personer

  • Ulrika skriver:

   ”En internationell delad stad kommer i tidernas evighet ge upphov till konflikter..”
   Säger sig självt men somliga lär sig inte av historien.
   Egypten ser ut att ha lärt sig och tackat nej till att återta Gazaremsan.

   Gilla

 2. Lars-Olof Svensson skriver:

  Lite vid sidan av kanske men: Då har Al Aqsa det gemensamt med Hagia Sofia att de har omvandlats (inget bra ord?) från en annan religions helgedom till islam, från judendom respektive kristendom. Så över till nutid. Svensk Kyrkan tappar skattekraft och den dag då man av rfent ekonomiska skäl måste göra sig av med våra gamla sockenkyrkor från medeltiden är inte långt borta. Men en religion växer, islam. Att 20 % av befolkningen är muslimer år 2050 verkar troligt, andelen stannar vid 11 % bara om alla invandring upphör (Pew Research). Muslimers religionsutövning är lite annorlunda än den vi ser från till den svenska statskyrkan kollektivanslutna protestanter, om man säger så. I FNs rapport från 2016 The Arab Human Development Report redovisas en undersökning om religionens betydelse i the Arab Region. Omkring 90 % svarar ja på påståendet att religion är en viktig del av ditt dagliga liv (s sid 35, http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/report/AHDR%20Reports/AHDR%202016/AHDR%20Final%202016/AHDR2016En.pdf). Så vad kan vi se framför oss i tubkikaren? Jo att tex de som nyss demonstrerade på på torget i Uddevalla kommer att få sin moské. En gammal medeltida sockenkyrka görs om.
  Jag vet inte om man ska sörja det eller inte. Kan kristendomen inte engagera svenskarna så får det bli så. Själv funderar jag på att gå med i en frikyrka.

  Gilla

 3. Jonas skriver:

  Judarna kan hävda sin rätt till Jerusalem eftersom de bevisligen bott där.
  Kristna kan hävda sin rätt till Jerusalem eftersom Jesus bodde där.
  Muslimer hävdar sin rätt eftersom deras profet drömde att han åkte dit.

  Gilla

  • Anders Larsén skriver:

   Professor Shlomo Sand, tidigare verksam vid universitetet i Tel Aviv hävdar i sin bok
   ”The invention of the jewish people” att dagens palestinier har mer släktband till de
   gamla ”bibliska” judarna än nutida judar. År 740 konverterade det Khazariska folket,
   bosatta ungefärligen i nuvarande Ukraina,till judisk tro och en stor majoritet av dagens
   judar anses härstamma från dessa Khazarer.

   Gilla

 4. Jaxel skriver:

  En intressant historisk expose, vilken såvitt jag tror mig förstå syftar till att visa muslimers anspråk på Jerusalem som en helig plats inte borde respekteras på samma sätt som judars och kristnas dito.

  Det är dock minst sagt tvivelaktigt att på rationella grunder avgöra vilka religiösa – irrationella – föreställningar som förtjänar större respekt än andra. Det enda rimliga kriteriet på betydelsen av företeelse eller för den delen plats i detta sammanhang måste väl vara innerligheten i de känslor de berörda har. Detta är givetvis mycket svårt att avgöra, men sådana känslor bestäms knappeligen av förment rationella grunder till föreställningen.

  Detta sagt så kan givetvis religionen användas som slagträ i konflikter som i huvudsak handlar om något helt annat.

  Gilla

 5. Börjesson skriver:

  Mycket intressant som vanligt! Tack, Eddie!

  Men historisk vederhäftighet i all ära – det är ju inte sånt som egentligen är det relevanta när det gäller religion. Då kan man lika gärna fråga var bevisen finns för Guds eller Allahs existens. Frågan är snarare hur länge muslimerna har trott på att Jerusalem är en helig stad för dem. Om de trott det tillräckligt länge så utgör tron sin eget berättigande, så att säga.

  Gillad av 1 person

 6. sefasttronde skriver:

  Inte undra på att Islam är den mest motsägelsefulla av de monoteistiska religionerna. Judarnas skrifter grundar sig på en rigorös dokumentationstradition, sedan mer än tretusen år, där överensstämmelsen tvingats vara 100 procent rätt in i minsta tecken. De kristnas nya testamente grundar sig på nedtecknade återberättelser om Jesu liv och brev skrivna efter hans död och följer i övrigt den judiska dokumentationstraditionen från vilken den härstammar. Muhammed, som inte var läs- eller skrivkunnig, och i stora stycken reciterade de judiska och kristna skrifterna efter minnet blandat med sina egna sammanblandningar av de forna arabiska religionerna, nedtecknades i efterhand av andra till det som sedermera sammanställdes till Koranen. Sägner och hörsägner om vad Muhammed skulle ha sagt och deklamerat blev till Koranen, och en mängd hörsägner blev till haditer (muntliga traderingar) som än idag sägs vara Muhammeds ord. Det förvånar att islams anhängare inte är mer källkritiska, speciellt med tanke på att de hävdar sig vara så seriösa och rättrogna sin tro? Vad Muhammed gjorde i sitt liv och hans ständiga krigshandlingar är däremot med vederhäftigt dokumenterat än Koranen.

  Gilla

 7. uppstigersolen skriver:

  Den som behärskar staden och landet styr. Den regeln gäller överallt. Tyvärr betyder det inte alltid att den trevligaste regimen upprätthåller makten. Just Jerusalem har dock rätt styre. Muslimer borde inte få styra någonstans överhuvudtaget.

  Gilla

 8. Bengt skriver:

  Vet inte om detta är rätt forum för min fråga, men jag chansar. Vet någon här vart rikspolischefen Dan Eliasson tagit vägen! Har inte nämnts eller synts till i Public Service sedan bra länge. Trots att polisen varit på nyhetstapeten rätt flitigt. Mörkar media, eller vad? Upplagt för spekulationer. Konverterat till IS…? Men varför så tyst?

  Gillad av 1 person

 9. olle reimers skriver:

  Det är lättare att förstå och utrycka åsikter i debatter om man har fakta klara för sig. En del struntar i det men det är oftast ett efektivt vapen. Tack för dessa fakta, Eddie Omar!

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Mellanöstern hade varit Roms och Irans leksak under tusen år. Trots att mellanöstern var en av de potentiellt mäktigaste platserna på världen på grund av dess bördighet, befolkningstäthet, sofistikation. Islam blev mellanösterns bud att bli en makt i sin egen rätt. En aspekt av detta är islam som en aldrig-mer ideologi, vad som helst men aldrig mer, i respons till den enorma förstörelse som stormakternas krig orsakat i mellanöstern. Ungefär som den preussiska militarismen som var en respons på det trettioåriga kriget.
   Islam skapades också för att förklara den chockerande uppkomsten från ingenstans av det arabiska imperiet, för att ge det en historia och ett sammanhang och en ideologi.

   Gilla

 10. MartinA skriver:

  Historia och religion och tradition är märkliga ting. Det lär finnas ett omnämnande i Koranen att de rättrogna (ofta?) går förbi Gomorras saltstoder eller dylikt. Vilket är en plats i Palestina.
  Det finns en teori att Mecka egentligen låg i Palestina, att det var en arabisk stad som främst var en samlingspunkt för de araber som var Romerska Foederati. Och alltså ganska nära Jerusalem. Det lär också finnas vissa judiska inslag i det tidiga islam. Så det är inte otroligt alls att Jerusalem var en mycket viktig plats för de tidiga muslimerna. Och att förflyttningen av Mecca ut i öknen av senare politiker är så att säga påklistrad efteråt.

  Wahabister lär behandla både Medina men framförallt Mecca extremt hårdhänt, uppförande enorma hotellkomplex, med ett ointresse att bevara den ursprungliga miljön, att begrava den historia som möjligen skulle kunna finnas där under stål och betong. Vilket väl dels är ett uttryck för deras textfanatiska anti-traditionalism. Men även skulle kunna tyda på att de anar ugglor i mossen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.