Gästskribent Gösta Walin: Klimatfrågan, en sammanfattning

Massmedia och därtill hörande kulturpersoner och politiker driver en hejdlös kampanj för att mana fram den rätta oron inför det stora klimathotet. När hotet verkar falna så ringer man till den förmodat allkunnige agronomen Johan Rockström (chef för Stockholm Rescilience Center) och får veta att:

1. Vi är på väg mot en klimatkatastrof på grund av utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen och det går fortare än någonsin.

2. Trots att läget är extremt hotfullt så finns det hopp. Med radikala ingrepp så kan utsläppen hejdas och katastrofen begränsas.

I huvudsak samma budskap framförs av etablerade naturvetare och av den mera andliga sakkunskapen såsom till exempel ärkebiskopen Antje Jackelén och idéhistorikern Sverker Sörlin.

Mina slutsatser efter 45 år med klimatfrågan (från och med FNs miljökonferens i Stockholm 1972) kan sammanfattas med en DÅLIG NYHET och en GOD NYHET.

DEN DÅLIGA NYHETEN

Våra ansträngningar är bortkastade. Förbrukningen av fossila bränslen kommer inte att halveras såsom de engagerade politikerna och kulturpersonerna kräver.

Tvärtom den kommer att öka och atmosfärens halt av koldioxid kommer obevekligen att stiga. Att påstå något annat är osakligt önsketänkande.

DEN GODA NYHETEN

Mer koldioxid i atmosfären är en välsignelse för mänskligheten och allt liv på jorden. Mer koldioxid innebär större skördar, en grönare planet och sannolikt ett något mildare klimat.

Nu mer i detalj.

DEN DÅLIGA NYHETEN

Efter att ha följt klimatfrågan i dryga 40 år så har jag inte hört ett enda realistiskt förslag till åtgärder eller beslut som skulle kunna få bukt med ökningen av koldioxidhalten i atmosfären. Med realistiskt avses att förslaget skall vara såväl tekniskt/fysiskt, som politiskt möjligt. Sådana förslag finns inte.

FN, bland annat genom sitt organ klimatpanelen IPCC, har spenderat enorma resurser men det finns inget resultat hitintills och det finns inget i sikte. Men av okänd anledning så ger man inte upp.

Under de senaste tio åren har naturvetarna fått träda tillbaka för ekonomerna som framför den goda nyheten att marknadskrafterna kan fixa problemet. Global beskattning av utsläpp så löser sig problemet. Detta framförs av till synes begåvade och välutbildade personer som ekonomerna Klas Eklund och Tomas Sterner. Men man tycks bortse från att det krävs en global makt som kräver in skatten. Om, Gud förbjude, en sådan makt verkligen kom till stånd, så skulle den likafullt inte kunna beskatta bort de fossila bränslena. Dessa är alltför värdefulla för all världens människors välfärd.

Att kräva att världens befolkning slutar utnyttja de supervärdefulla fossila bränslena är lika omöjligt som att kräva att människor skall sluta äta.

Sen har vi de naiva teknikerna som grandiost bortser från ekonomin och marknadsför olika mer eller mindre tokiga idéer, alltifrån solceller till vågkraftverk. Tröttsamt är ordet. Dessvärre har dessa tekniska projekt kostat oss enorma belopp och dessutom förstört stora delar av det svenska landskapet med dyra bullriga vindsnurror.

Det är ett sorgligt faktum att alla ansträngningar och uppoffringar som svenska folket tagit på sig för att ”rädda klimatet” är lika meningslösa som att pilla på ett radband för att beveka högre makter.

Ett obehagligt inslag är att vi pådyvlas föreställningen att det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken. Detta är helt enkelt inte sant.

För det första så är marginella ansträngningar marginella oavsett hur goda ambitioner som ligger bakom. För det andra gäller lagen om minskande marginaleffekt när det gäller koldioxidens eventuella klimatpåverkan. Det är alltså inte såsom den oinsatte lekmannen med visst fog skulle kunna föreställa sig och som basuneras ut av sådana som Johan Rockström, det vill säga att man kan passera en gräns där effekten av mer koldioxid blir katastrofal. Tvärtom! Tillskotten på marginalen har nästan ingen effekt alls och allt vi gör hamnar på marginalen och är alltså meningslöst.

DEN GODA NYHETEN

Mer koldioxid i atmosfären är som ett florstunt täcke runt jorden som gör klimatet en aning varmare och mildare. Tänk tanken att växthuseffekten inte fanns – ingen vattenånga ingen koldioxid och så vidare – då skulle klimatet verkligen vara rått med våldsamma temperaturvariationer och stormar. Lite mera växthuseffekt är nog bara bra även om det råder viss osäkerhet.

Sedan är det den stora saken och därvidlag råder ingen osäkerhet. Livet på jorden är svältfött på koldioxid vilket är ett naturligt resultat av att växtligheten förbrukar koldioxid i frenetisk takt vid produktionen av organiskt material. Gudskelov så återförs nästan all koldioxid till atmosfären tack var nedbrytning av det organiska material som produceras. Men lite förluster blir det och koldioxidhalten skulle förmodligen krypa nedåt mot ett obehagligt lågt balansvärde där förlusten kompenseras av tillskott från vulkaner med mera om inte människan ingripit i utvecklingen. Mänsklighetens tilltag att gräva upp fossilt organiskt material innebär att atmosfären får ett värdefullt tillskott av koldioxid som gör livet på jorden lättare i alla avseenden.

Koldioxid är i sanning livets gas och fossila bränslen en välsignelse.

Gösta Walin är professor emeritus i oceanografi

117 reaktioner på ”Gästskribent Gösta Walin: Klimatfrågan, en sammanfattning

 1. Palle skriver:

  Gösta: tack för detta.
  Påfallande hur ofta som de forskare, vilka ifrågasätter den dominerande klimathotsdoktrinen är emeritus eller pensionerade. Yrkesaktiva är väl medvetna om ett mer realistiskt hot om de skulle protestera – hotet mot deras karriär.
  Ofta framförs att klimathotsskeptiker skulle utgöra en försvinnande liten andel av forskarsamhället, och att en samsyn råder i frågan, siffran 97% av forskarna hörs ofta. Kan rekommendera en genomgång av bakgrunden till detta felaktiga påstående på följande site.
  https://klimathotet.com/2017/07/15/first-blog-post-35/
  Även websiten http://www.klimatupplysningen.se/ utgör en guldgruva för den som vill få en mer rättvisande bild av klimatfrågan.

  Gillad av 7 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Finns ett självklart samband,
   man är mindre sårbar när pensionen nalkas.

   Då är man inte längre beroende av myndighetsstyrda forskniingsanslag!

   Först DÅ har man RÅD att berätta sanningen…

   Man har sin ålderdom tryggad…
   Samma gäller för de som är beroende av samhället för sin utkomst…

   Då slipper man att låtsas längre!!!

   Gillad av 4 personer

 2. Kuckeliku skriver:

  De fossila bränslena sinar och det går åt helvete om vi fortsätter göra oss beroende av dem. Det är bara idioter som tycker att vi skall fortsätta bränna våra fossila bränslen, alldeles oavsett klimatfrågan.

  Gillad av 1 person

  • Arne skriver:

   Tja, då föreslår jag att du går före och från och med idag slutar åka bil och flyga, slutar handla mat och värma upp ditt hus med el. Eller är det någon annan som skall börja? Hur många av de saker du har hemma är producerade fossilt? Plast får du såklart aldrig använda heller.

   Sen håller jag med dig i huvudsak, men det är inte så lätt.

   Gillad av 2 personer

  • Rolf skriver:

   Ordet ”Fossila bränslen” är ett bedrägeri. Ordet skapades av Rockefeller för att höja priset på olja. Reklam trick för att det ska låta som det är brist på olja.

   Ryska forskare har i 50 år vetat att oljan är abiotisk. Skapas kontinuerligt djupt nere i jorden, helt naturligt. Ryska forskare pekar ut nya fyndigheter i Ryssland hela tiden, med sin teori som grund. Ryssland har världens största resurser i olja, kol och naturgas. Och det är deras egen forskning som visar vägen.

   Gillad av 1 person

  • Kuckeliku skriver:

   Bloggen Det Goda Samhället förlorar all trovärdighet i samma ögonblick som det ignorerar vetenskapen. Vilket två av kommentatorerna närmast här nedan uppenbarligen gör.

   Gilla

 3. Arne skriver:

  Det är slående hur gapet mellan de som vet något som professorn ovan, och de som inte vet något om klimatet, som agronomer, ökar. Det är även slående hur forskningsmedel och medial uppmärksamhet riktas mot just de som inte vet något, alltmedan de som vet något är förpassade till bloggar.

  Det som det vänsterliberala etablissemanget ändå har rätt om det är vilket som är bästa metoden för att få och behålla makten i en sekulär och jämställd tid. Rationella argument trumfar religiösa, detta tror sig alla veta nu, och kvinnliga mjuka argument bär lika vikt, eller faktiskt mycket större vikt, än manliga hårda. Detta är den mentala verkligheten vi lever i, det var därför mycket slugt att underminera utbildning och möjligheten till självständigt rationellt tänkande, samtidigt som man med full kraft använt media till att pumpa ut känslomässiga argument. Man har fått vanligt folk att TRO att de är rationella samtidigt som man inte gett dem redskapen att förstå samtiden och till sist presenterar dem för en fullständigt irrationell känslomässigt driven bild i media som de är oförmögna att känna igen för vad den är, indoktrinering.

  Nedan en intervju med Mark Steyn som alltid verkar befinna sig i händelsernas centrum och han blev stämd av Michael Mann som populariserade ”hockeyklubban”, den som varit det geniala centrum för indoktrinering gällande klimatet. När man en gång hade sagt hockeyklubba så började ett helt vänsteretablissmang att popularisera denna, och ”forskarna” deltog villigt och började rensa bort alla datapunkter som inte passade. Istället för att i sak bemöta Steyn så gjorde Mann det vänstern alltid gör, attackera med makt och stämde Steyn:

  Gillad av 8 personer

 4. Göran Fredriksson skriver:

  En kort och koncis beskrivning av vad jag ser att kunniga och oberoende forskare inom klimatnära områden har kommit fram till. Sådana som har karriären bakom sig och inte behöver fjäska för makten på det sätt som Patrik beskriver i dag.

  Medan somliga agronomer inte ens märker att det växer bättre med mer koldioxid i atmosfären.

  Gillad av 8 personer

  • Nils Ottervik skriver:

   Det är väl belagt att högre koldioxid-halt ger större/snabbare tllväxt. Men det är också en växande insikt att dessa ”välvuxna” växter är av sämre kvalitet, dvs vi måste ”äta” mer för att få i oss det som behövs för ett sunt liv. På samma sätt som hårt brukade jordar får slut på viktiga jordartsmetaller.
   Naturens balans är inte en slump och alltför snabba skiftningar är sällan av godo.

   Gilla

   • Per-Anders skriver:

    Nu ska vi inte blanda ihop förädlade växter med naturliga växter. Vi har idag en mängd förädlade växter som har lågt värde på nyttiga ämnen. Skrota dem och låt koldioxiden ge energikicken till naturliga växter.

    Gillad av 1 person

 5. Helena skriver:

  Intressant artikel med ett, för mig, helt nytt perspektiv på frågan.

  Är dock lite fundersam. Världen upplever alltfler kraftiga stormar och översvämningar. Den allmänna uppfattningen är att det beror på växthuseffekten. Är det fel? Har vi inte fler kraftiga stormar? Skulle vara intressant att se data på detta.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Nej, vädret har blivit lugnare på senare år. Men, det bor över sju miljarder människor på jorden och många är bosatta på ”fel” plats. Inte alltid fattiga människor. Även i rika länder vill många bo strandnära. Givetvis drabbas fler om en storm slår till mot ett bebyggt område än om det drabbar ödebygden.

   Gillad av 7 personer

  • Arne skriver:

   Just det, det är fel, vi har inte fler stormar och de är heller inte kraftigare. Det kan yttermera inte visas något kausala samband mellan koldioxidhalt och stormstyrka eller frekvens. De kraftigaste stormen i mitt liv var 67, hela stranden försvann och med den många badhytter.

   Gillad av 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Nyttårsorkanen på Vestlandet 2001 husker jeg godt, og den har ikke vært den eneste!
    I sommer gikk Utvikselva (Sogn og Fjordane) over sine bredder og rev med seg mange hus som ble knust til pinneved og skylt på fjorden. Også stor flom på Sørlandet i år, med krise for mange mennesker.
    Meteorologisk institutt (Norge) melder om heftigere regnskyll på Vestlandet, og mer nedbør (målt i mm pr år). Dette er en utvikling som vil fortsette. Folk må eventuelt flytte fra rasfarlige områder, og steder må sikres mot jord-og steinras/skred. Hus må også bygges annerledes i fremtiden.
    Dette er ikke noe PK, men simpelthen praktiske erfaringer.

    På Svalbard har temperaturen steget enormt, det har gått ras som har tatt menneskeliv. Problem med permafrosten som viser tegn til å tine. Mange hus på Svarbard er bygd på permafrosten og kan få problemer med fundamenteringen. Det internasjonale frølageret har også hatt problemer med vannlekkasjer pga smelting.

    Selvsagt kan klimaendringer ytre seg helt annerledes andre steder på kloden…

    Gilla

   • Arne skriver:

    @Anne Hedvig

    Vad som är onormalt under en livstid är det inte över en längre period och lokalt kan naturligtvis anomalier ske. Det finns mycket svaga kausala samband mellan ”extremt” väder och CO2 i de halter vi nu har vad jag kan förstå.

    Gilla

  • Biblio skriver:

   Vad har du för källa på ”världen upplever alltfler kraftiga stormar och översvämningar”?
   Senast saken var aktuell, efter en Lancetartikel i månadsskiftet oktober/november, så var det en tidningsanka. I själva verket visade Lancets siffror att antalet ”extrema väderhändelser” minskat under åren 2010-2016 jämfört med 2000-2009.

   Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Helena! Det som har ökat är exponeringen om stormar och oväder. Idag kan vem som helst filma ett oväder och konsekvenserna av det, så vi är väldigt exponerade för det.

   Dessutom vill klimatalarmisterna gärna att allt ska vara kopplat till mänskligt påverkade klimatförändringar, så de puttar in ordet ”klimatförändringar” i alla sina rapporter om oväder och stormar.

   Gillad av 1 person

  • dolf skriver:

   Mediabevakningen har ökat (särskilt med dagens snabba kommunikationer jämfört med hur det var för bara några decennier sedan). Också har en tilltagande urbanisering och bebyggelse på t.ex. USAs sydkust medfört att skadeverkningar av orkaner blir mycket allvarligare (ur mänsklig synpunkt) än de var tidigare, utan att orkanerna för den skulle behöver ha blivit värre.
   Och enligt de som granskar statistisk (och inte går på vad dagstidningar eller SVT hävdar) så skall omfattningen av orkaner och stormar faktiskt ha minskat de senaste decennierna.

   Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Hela diskussionen om ”klimatförändringar” har blivit alltmer löjeväckande! Hur länge har jorden funnits? Vad vet vi om hur klimatet har förändrats under miljontals år? Att komma dragande med ”mätperioder” på några 10-tals år, som ”alarmisterna” gör, för att påvisa ”bestående” förändringar/försämringar i klotets framtida klimat, är som sagt, rent skrattretande! Men många naiva, har tydligen tagit till sej av ”katastrofbudskapen”, och anger i div undersökningar, ”klimathotet” som sin STÖRSTA rädsla inför framtiden! Själv vill jag påstå att det finns andra, betydligt större och allvarligare hot mot oss svenskar, redan i närtid…..

   Gillad av 2 personer

 6. BjörnS skriver:

  Det finns en till god nyhet som klimatprästerskapet inte vill tala om, nämligen den att det finns gott om nästan koldioxidfri kraft – kärnkraft i olika former. Istället för att främja kärnkraft gör man tvärtom och vrider sedan sina händer i vanmakt över utsläppen. Och inte heller får vattenkraften byggas ut.
  Som ett första steg skulle jag vilja ser mer kärnkraft och då genom att Sverige förnyar sina reaktorer med den typ som kan använda det utbrända bränsle vi redan har liggande. Det verkar helt galet att bara gräva ner det.

  Gillad av 7 personer

  • Arne skriver:

   Just det, CERN hade tidigare under Carlo Rubbia ideér och planer på att med hjälp av acceleratorer få energi även ur det mest motsträviga ”utbrända” kärnbränsle men mig veterligt så har denna forskning inte fått fortsatt stöd. Men det finns andra billigare metoder nu.

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    ”… få energi även ur det mest motsträviga ”utbrända” kärnbränsle”

    Länge leve alla fysiker! Jag tror mycket på kärnkraft, även om det känns mindre lockande nu när Fukushima håller på att förgifta Stilla Havet.

    Kanske man i framtiden kan försöka vara lite mer förutseende när/om man bygger reaktorer. Dock verkar många länder inte bry sig, till skillnad från Sverige som naturligtvis tar på sig dumstruten och stänger Barsebäck.

    Gilla

   • Arne skriver:

    @cmm

    Det är en grov överdrift att Fukushima förgiftar Stilla Havet. På något sätt så har man fått folk att tro att radioaktiv strålning skiljer sig från andra gifter, visst de är envisare är de flesta, men späds ut på samma sätt och vi utsätts alla för strålning från marken och rymden varenda dag. Dock skulle säkerheten på verken kunnat vara mycket bättre med relativt små medel (elverk utom räckhåll för havet, inget lagrat kärnbränsle i reaktorinneslutning osv). Man skulle om man var riktigt rationell också undvika att bygga nära förkastningar men tyvärr så har Japan mycket kärnkraft just vid denna kust.

    Gilla

  • Peter skriver:

   Här finns demokratiska problem.
   Kärnkraften är pga sin enorma potential ett lockande mål för terrorister.
   För att skydda oss mot dessa krävs en militärt utformad säkerhetsstyrka.
   Denna styrka måste stå fri från politisk kontroll, vem vet vem som vinner nästa val?
   Är politiker alltid att lita på? (retorisk fråga, uppenbarligen inte, snarare tvärtom).
   Vem vaktar då väktarna?
   Och på detta sätt har vi skapat en odemokratisk totalitär stat.
   Kan vi utveckla en relativt ofarlig kärnkraft i tillräckligt små enheter faller mina invändningar.

   Gilla

   • dolf skriver:

    Tyvärr hittar jag den inte nu, men jag såg en föreläsning för något år sedan på youtube som handlade om hur man utvecklade små reaktorer (kan ha varit någon typ av thorium-salt-reaktorer). Dessa reaktorer skulle vara så små så att du kunde massproduceras och fraktas världen över med containerfartyg och skulle tillhandahålla billig energi. Samtidigt skulle de vara oerhört säkra, de kunde i princip inte få några härdsmältor och t.ex. terrordåd mot en sådan anläggning skulle inte vara värre än ett terrordåd mot vilken som helst annan industri.

    Gilla

  • dolf skriver:

   Vattenkraften går inte heller att bygga ut hur mycket som helst. Den har ju ett naturligt tak. Och vattenkraft innebär omfattande ingrepp i den lokala ekologin, så utbyggnad är nog inte heller önskvärt där. Men det säger ju en hel del att man vill lägga ner just kärnkraften samtidigt som yrar om koldioxidutsläpp. (facepalm)

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Fri og bevare! Har du glemt Tsjernobyl?
   Vi nedfôrer fortsatt sauer, og reinsdyrkjøtt fra Trøndelag bør spises med varsomhet. Sopp kan også være radioaktiv. Husk at halveringstiden er 30 år – fortsatt lenge til virkningene av ulykken er borte.

   Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Den bästa nyheten är att kolkraft är säker, ren, mest ekonomisk och berikar dessutom atmosfären med koldioxid. Kärnkraft är dyr och farlig. Utan klimathot ingen mer kärnkraft. Alltså fördel kolkraft.

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Ja just nu är det kallare än det var för ett halvår sen. Hur var det förra året i december. Kommer inte ihåg. Minnet sviker.

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Her kan vi trygt skylde på solen – for et halvt år siden var det juni og sommer… ;-). Svært naturlig at varmere da!

    Gilla

  • Andreas skriver:

   Det var vi när jag började skolan i början av 90-talet med. Istiden kunde dröja 10000 år men kunde också komma redan om 10 år. Jag och de andra eleverna lät oss skrämmas, för det fröken sa var ju sant.

   Jag minns också hur rädd jag var för Saddam Hussein och att kriget skulle nå Sverige. ”Det behöver du inte vara, min vän” sa fritidsledarinnan. ”Irak ligger så långt bort att det som händer där aldrig kommer att drabba oss.”

   Gilla

 7. svenne skriver:

  Jag har en fråga till Gösta:
  Hur stor påverkan på jordens klimat har Milankovitch-cyklerna vid jämförelse med våra mänskliga aktiviteter?

  Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Milankovitch-cyklerna synes ha mycket stor betydelse även om sambandet med istidscyklerna inte är helt slutdiskuterat. Påverkan av mänsklig aktivitet är nog än så länge huvudsakligen lokal. Det verkar dock finns planer och kanske aktivitet i det mer eller mindre fördolda. Det talas t ex om spridning av mikropartiklar i höga luftlager. Inte så trevligt.

   Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Tack, Gösta, för denna uppfriskande motströms redogörelse, som effektivt lär syresätta den unkna aktivistiskt strömlinjeformade och genomruttet klimatalarmistiska pseudodebatten.

  Gillad av 9 personer

 9. malmobon skriver:

  När skall folk diskutera överbefolkningen som det värsta klimatproblemet?
  Sen måste vi börja diskutera kärnkraftens vara och inte vara.

  Största miljöhotet för Sverige är Miljöpartiet och Centerpartiet. Med invandring förstörs vårt land.

  Den som har invändningar mot detta kan ge dem här. INGA miljömål kan uppnås om vi inte vet hur mycket migranter vi vet som kommer hit.

  Gillad av 8 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Äntligen någon som liksom jag påtalar detta faktum!

   Dessa partiers miljöförstörande inverkan på Sverige…

   Uppvärmnings- o boendekostnader här för migranter är avsevärt högre,
   än att att ge hjälp på plats!

   Överbefolkningen är elefanten i rummet,
   något dessa ( delvis Islamistiska) partier inte vågar beröra)

   Gillad av 3 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Dette har du helt rett i! Vi er vel ikke selvforsynte med mat, hverken Sverige eller Norge? Og migrantene kommer til to land langt mot nord med kaldt vinterklima som krever oppvarming i hus. Dessuten generelt høyt forbruk.
   Helt vanvittig fra miljøsynspunkt (i tillegg til andre synspunkter også).

   Gilla

  • Björn skriver:

   Du har helt rätt! Överbefolkningen generellt på jorden, och specifikt här i Sverige, anses tydligen inte vara nåt problem för ”miljöfolket” inom t.ex MP! Iallafall bekymras de inte över det faktum att de hundratusentals invandrare, som de själva varit med om att lockat hit, behöver mat varje dag och måste hållas varma inomhus, här i vårt kyliga land! Alla dessa sitter ju heller inte helt still om dagarna, även om de flesta inte jobbar, och behöver BRÄNSLEDRIVNA transporter, hit och dit! ”Huvudambitionen” inom ”miljörörelsen” verkar i stället vara att jävlas så mycket det bara går, med våra bönder och alla Svenssons på landsbygden! Detta är inte minst alla otroligt störande och förfulande vindsnurror samt den sanslöst höga diesel och bensinskatten, bevis på!

   Gilla

 10. Hovs_hällar skriver:

  Visst, det finns en överdriven hysteri om klimatet men ovanstående inlägg var ett bottennapp. Hör på detta:

  koldioxidhalten skulle förmodligen krypa nedåt mot ett obehagligt lågt balansvärde där förlusten kompenseras av tillskott från vulkaner med mera om inte människan ingripit i utvecklingen. Mänsklighetens tilltag att gräva upp fossilt organiskt material innebär att atmosfären får ett värdefullt tillskott av koldioxid som gör livet på jorden lättare i alla avseenden.

  Man undrar hur livet på jorden överhuvudtaget kunde överleva innan människorna för ett fåtal sekler sedan började elda med fossila bränslen??

  För mig är det en gåta hur en högutbildad akademiker — i ett naturvetenskapligt ämne, märk väl, kan häva ur sig något sådant.

  Det finns mera att kommentera i detta aktstycke, men nu räcker det för min del.

  Gilla

  • Arne skriver:

   Vad är felet med detta? Det vi bränner nu är ju inget annat än forntidens buskar och träd, de växte upp och bröts ner och en del lagrades.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Hur förklarar Du att vi haft både tropiskt klimat i Sverige,
   utan att det bodde några människor här,
   alternativt att det var istid???

   Beror sannolikt på långsiktiga klimatvariationer vi har lite inflytande över?

   Sätter man en mätpunkt under en kall period är temperaturhöjning alarmerande,
   sätter Du den under en varm period motsatt…

   I VEMS intresse sätts dessa,
   vilken Agenda har man???

   Gillad av 3 personer

   • Erik2 skriver:

    Stora klimatvariationer kopplade till jordens omploppsbana runt solen, som inte är ett dugg perfekt. Tektoniska plattor som glider runt på klotet över årmiljonerna, det geografiska området som just nu kallas Sverige har inte alltid legat på de breddgrader som det nu gör. Asymptotiskt avtagande betydelse av co2-halt på växthuseffekten. Vi eldar inte upp något som inte redan finns på jorden. Osv. Co2-debatten och klimatet är megaloman. Så liten betydelse som homo sapiens ändå har på det som sker. Homo sapiens som också är en del av jorden. Hela klimatdebatten är tvärgalen.

    Gillad av 2 personer

  • Per-Anders skriver:

   Man kan se det på följande sätt. Vid 180 ppm koldioxid börjar livet på jorden att få svårt att existera. Enligt klimatalarmisterna har människan ökat halten koldioxid i atmosfären från 300 ppm till 400 ppm.

   Högre halter koldioxid i atmosfären hotar inte människan eller livet på jorden medan lägre halter gör det.

   Ett kallare klimat på jorden innebär att världens hav blir kallare och därmed absorberar de koldioxid och de mängderna är mycket mycket större än vad människan släpper ut. Således bara bra om vi har en större marginal till den nivå där vi kanske börjar dö ut.

   En sak håller jag dock inte med om, att människan skulle ha påverkat halten koldioxid i atmosfären. Det tror jag inte på om det skulle vara så är det så lite att det inte har någon som helst betydelse.

   Tjugo års utsläpp från alla bilar på jorden har samma påverkan på jordens klimat som klimatet påverkas i ditt vardagsrum när du tänder en tändsticka i det.

   Gillad av 1 person

  • dolf skriver:

   Jag tror inte att det är så dumt som det låter. Jag är ingen expert men har tidigare sett en del ta upp detta med att en del koldioxid lakas ut ur kretsloppet så att vi på sikt får en sjunkande koldioxidhalt i atmosfären (som då bl.a. i viss mån har kompenserats genom just vulkanutbrott) och jorden på lång sikt faktiskt därför går mot en svältdöd.

   Gilla

  • Arne skriver:

   @hovs och Sven2 nedan, jag kan inte gå i god för grafen men detta var vad jag tänkte på:

   som jag läser grafen så hade vi 2000ppm CO2 under Jura-perioden istället för 400 eller vad det är nu (det verkar vara en enorm variabilitet beroende på hur och var man mäter, även i dagens atmosfär), samtidigt som uppvärmingen var under en grad. I det perspektivet så verkar en stigning med 300 till 400ppm från 50-talet inte så dramatiskt.

   Gilla

   • Harry skriver:

    Arne, det kan nog vara bra att veta att inom ditt önskade tidsintervall på miljontals år skedde en utrotning av gigantiska mått, på grund av ett extremt stort och hundratusentals år långt vulkanutbrott, kallat Siberiam Traps. Då livet på jorden nästan ”kvävdes”.

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Siberian_Traps

    För runt 66 miljoner år sedan skedde ytterligare en lång serie av vulkanutbrott, i runt 30 000 år. Även den ledde till en massdöd.

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Deccan_Traps

    Att enbart läsa digram som om livet klarat sig galant ända till nutid är nog ett stort misstag. Viss försiktighet behövs nog i tolkningen av ditt diagam.

    Gilla

   • Arne skriver:

    @ Harry Jag är väl medveten om att dinosaurierna försvann.., men inte var det väl pga höga koldioxidnivåer? Min poäng var att att det verkar finnas väldigt svaga kausala samband mellan uppvärmning och koldioxidhalt, eftersom anomalin verkar ha varit ungefär lika stor som då dinosaurierna åt jätteormbunkar som den är nu, men med en mångfalt högre CO2-halt (enligt denna mätmetod av CO2).

    Gillad av 1 person

  • Olle Reimers skriver:

   Hovs Hällar; din logik är obegriplig. Efter det att vi började elda med fossila bränslen för sådär 150 år sedan var vi 800 000 000 människor på jorden. En siffra som var hyggligt konstant under århundradena dessförinnan. Nu är vi tio gånger fler, vilket bland annat har sin förklaring i att vi eldar med fossila bränslen, Hur tänker du?

   Gilla

  • Elof H skriver:

   Du missförstod nog detta. CO2-halten har sjunkit under hela jordens livstid med smärre variationer uppåt ibland beroende på t.ex. istidscykler. Nivån som jorden nått innan den industriella revolutionen var faktiskt väldigt låg. Några miljoner år till så hade mycket av livet på jorden faktiskt kvävts av CO2-brist.

   Gilla

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Bra sagt. Det finns många överdrifter avseende ett i grunden allvarligt problem som tyvärr kidnappats av en ohelig allians av politiker och mindre vetande. Den verkliga problematiken handlar om att befolkningstillväxten är ett av de allvarligaste hoten som i sin tur kan leda till en ohanterlig och skadlig resursförbrukning.

  Tyvärr har det politiska systemet en tendens att utse besserwissrar som får agera ostört och icke ifrågasatt, som Rockström, han kan jämföras med vilken ställning Reefat El Sayed hade innan han avslöjades.

  Klimatpolitiken har blivit ett sätt att sätta sig på vanligt folk och trovärdigheten är noll när man lägger flygskatt på vanligt folks resande samtidigt som man själv åker privatjet och limousine omgiven av livvakter.

  När vi inte känner skam för utsläppen ska vi känna skam för alla förtryckta minoriteter, världssvälten, att Trump valdes osv.

  Gillad av 7 personer

  • Elisabeth skriver:

   Hur kunde en amatör som Al Gore få sådan genomslagskraft med sin propagandafilm ? Det kändes nästan som en väl förberedd kupp. Och denne global warming-överstepräst köpte för några år sedan en lyxvilla vid havet i Californien ( Montecito ) för 9 miljoner dollars vilket rönt stor uppmärksamhet i USA ( dock inte i MSM, förstås ). Han verkar alltså inte själv se särskilt allvarligt på den här vattennivåhöjningen som han fabulerar om i filmen . Han och de andra alarmisterna tycks dessutom vara på ständig resande fot per jet. Vilket hyckleri. För hur var det nu med miljö ”fotspåren” som andra resande beordras tänka på ? Ja, vissa cashar in på folks rädsla och naivitet .
   Håller med om att befolkningstillväxten borde prioriteras, en ödesfråga.

   Gillad av 5 personer

   • Hortensia skriver:

    Precis, Elisabeth, en kraftig reducering av både den vettlösa naiviteten i rika västländer och den hejdlösa nativiteten i utomvästligt orienterade, fattiga och folkrika, ständigt ”flykting”-producerande länder borde sannerligen prioriteras.

    Gilla

 12. Elisabeth skriver:

  Tack Gösta Walin, mycket intressant. Det bidrar ytterligare till den skepsis jag känner inför Rockström m fl klimatlarmare som skrikit ”vargen kommer” i åratal. Dessa borde istället åka till länder som Kina och Indien och försöka hjälpa dem med deras ofantliga miljöproblem.
  Det finns något jag ofta undrat över. Man påstår att vi ska få sådana vattenhöjningar att delar av länder kommer att ligga under vatten men jag har fortfarande inte sett ett ynka bevis på bestående vattenhöjningar någonstans. Om sådant fanns hade man väl larmat om det, antar jag. Jag bor kustnära och följer vattnets beteende här men, förutom temporära högvatten som alltid funnits, ser jag inget ovanligt.Vid bryggorna kluckar vattnet i samma höjd som vanligt.

  Gillad av 4 personer

  • Arne skriver:

   Jo, jag bor i en kommun som vänstern vanligtvis inte ömmar för milt uttryckt men just i klimatfrågan så är de mycket bekymrade för min del. Jag kan rapportera att jag är torrskodd och inte behöver räddas.

   Gilla

  • Per-Anders skriver:

   I Sverige är landhöjningen på de flesta ställe större än vattennivåhöjningen.

   Med tänk dig detta. Enligt SMHI kan det bli bli en höjning av havsnivån med 1.200 mm till år 2100. Det är lite mer än 14 mm per år.

   När inlandsisen smalt efter senaste istiden var den största ökningen av havsnivån 10 mm per år.

   Frågan man bör ställa till SMHI är var all den is som behövs för en havsnivåhöjning av 14 mm per år finns?

   Sant är att om all inlandsis på Grönland smalt bort skulle havsnivån öka 13 meter. Men isen på Grönland växter. Det är alltid många minusgrader på denna inlandsis. Det finns inget idag som kan få denna is att smälta. Kanske om jorden råkade tippa ett antal grader åt något håll, eller om polerna växlade med varandra. Om så skulle ske, skulle vi människor ha mycket mer att bekymra oss för än att havsnivån stiger några millimeter extra än vad den gör idag.

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    ”Sant är att om all inlandsis på Grönland smalt bort skulle havsnivån öka 13 meter.”

    Det där skulle jag vilja se granskat! Grönland var till stora delar grönt för dryga 1000 år sedan och inte var havsnivån 13 meter högre då?

    När jag tittar på min jordglob, där Grönland utgör en mycket liten del i förhållande till världshaven, så känns det som att det inte skulle kunna vara möjligt med denna höjning.

    Gillad av 2 personer

   • dolf skriver:

    13 m om Grönlandsisen skulle smälta? Nu tar du väl ändå i lite. Grönlandsisen är ca 1.5 km tjock i genomsnitt och täcker 80% av ytan. Ung. 3/4 av jordytan är hav. Vilket med enkel aritmetik ger att havsytan skulle höjas med ung. 7 meter.

    Gilla

 13. uppstigersolen skriver:

  Ett ord i rättan tid. Tänk om alla klimatreligiösa kunde öppna ögonen och inse verkligheten. I Sverige ska vi ta ansvar för hela jorden, både för klimatet och för dess befolkning. Hybris är bara förnamnet. Att inte folk kan tänka själva utan lyssnar på falska profeter.

  Gillad av 2 personer

 14. 5ven55on skriver:

  Tack! En sak bara:

  ”FN… …har spenderat enorma resurser men det finns inget resultat hitintills och det finns inget i sikte. Men av okänd anledning så ger man inte upp… …Men man tycks bortse från att det krävs en global makt som kräver in skatten.”

  Anledningen till att man inte ger upp är inte helt okänd även om den så klart är svår att föra i bevis. En av de troliga agendorna bakom klimatalarmismen nämner du indirekt själv; att införa en global regering. Även andra agendor verkar finnas, som t.ex. att pressa tillbaka Kinas snabba tillväxt (vilket fungerar dåligt eftersom de inte går på bluffen) eller att skapa en lukrativ handel med utsläppsrättigheter.

  Lars Bern har skrivit en hel del om detta.

  Gillad av 8 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det handlar om makt o kontroll för Globalisterna!

   Målet att tvinga fram en Världsregering,
   med hjälp av nyttiga idioter typ Mp!

   Dessa har i princip antagit Agenda 2030 som partiprogram!!!

   Gillad av 2 personer

 15. Ingrid skriver:

  Vad jag kan förstå är koldioxidhalten i atmosfären ändock stabilt stigande sedan flera decennier. Den variation växtligheten åstadkommer via årstidsväxlingar kan ses i kurvan nedan. Och är i sig periodiskt stabil, och inte ökande. Det tyder väl ändå på att växtligheten inte hittills kunnat tillgodogöra sig det relativa överskottet av koldioxiden.

  Säker vet Gösta Walin mycket om koldioxidens buffring i oceanerna. Och havets allt mer ökande grad av försurning. Som i ökad omfattning löser upp organismers kalkskelett och skal. Och att det i sig hotar att trasa sönder ett otal av havets ekosystem.

  Likaså att olika typer av sjukdomsalstrande organismer förflyttar sin gräns längre norrut. Och då påverkar och sprider sjukdomsrisker på ett tämligen svåröverskådligt sätt.

  Det vore upplysande och intressant om Gösta Walin även kunde belysa sin syn på dessa mer svårberäknade fenomen. Och hur tankarna går runt detta.

  Gilla

  • Arne skriver:

   En bestickande kurva, varifrån kommer den? Koldioxidhalterna har väl ändå varit högre om man går längre tillbaks. Mauna Loa är dessutom världens största vulkan med det senaste utbrottet 1984, har man rensat data för detta för det syns inte?

   Gillad av 1 person

   • Arne skriver:

    En konspiratoriskt lagd person skulle kunna fråga sig varför man mäter koldioxidhalten just vid världens största vulkan:

    Gilla

   • Arne skriver:

    En ännu mer konspiratorisk person skulle också kunna fråga sig varför vi inte helt enkelt borrar hål och får upp all värme vi behöver. Där jag bor finns vatten som är 80 grader varmt mindre än 100 m ner.

    Gillad av 1 person

   • Börje Sandquist skriver:

    Ingrid
    # svar
    1. Genom studier av satellitfoton har det konstaterats att jorden blivit avsevärt grönare:
    https://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130708103521.htm

    2. Under kalla perioder sjunker PH-halten i haven. (Jmfr kall resp varm läsk i en öppen flaska.) Lägst torde PH:t ha varit under istider. Trots det finns inget som tyder på att skalbärande havsdjur utrotats under dessa perioder.

    3. Den sjukdom som nämnts mest i sammanhanget är malaria. Men malaria har inte mycket med temperaturen att göra, Malaria var vanligt under t ex 1800-talet under namnet ”frossan”. Malaria förekom t o m i kalla Sibirien. Nya sjukdomar (för oss) importeras genom invandring och turism.

    Gillad av 1 person

   • Börje Sandquist skriver:

    Ett vanligt förfarande när man vill förvilla med statistik är att manipulera x-axeln (längden) och y-axeln (höjden) på diagrammet.
    Genom att begränsa CO2-området till mellan 300ppm och 400ppm i y-axeln får man en 45-gradig stigning på förloppet som ska illustreras på mest skrämmande sätt, från nedre vänstra till det översta högra hörnet.
    Om y-axeln hade startar från 0ppm till 10.000ppm (där koldioxiden så smått börjar besvära manniskan) så hade ökningen sett ut som en liten krusning.

    Samma med diagrammen över temperaturutvecklingen. I sådana, avsedda att skrämma populasen används en y-axel där varje tiondelsgrad får 1cm och varje decennium får, säg, lika mycket på x-axeln vilket också leder till avsiktligt skrämmande trendstreck som nästan tycks ta sig uppåt utanför diagrammet.
    Världens medeltemperatur har sedan 1900 stigit 1ºC (enligt mycket osäkra beräkningar av temperaturdata av mycket varierande kvalitet).
    Om diagrammen hade använt sig av samma mått för att ange temperaturen som en utanför fönstret placerad vanlig termometer, dvs lite mer än 1mm per grad hade den (tveksamt uppmätta) medeltemperaturstigningen sett precis så normal som den i verkligheten är.

    Gränsen för den kolsyreassimilation som livet beror på är 150ppm. Under den halten växer inget.
    Under 200ppm är kritiskt och mat till 7 milliarder är inte att tänka på-
    Under missväxtåren på 1800talet var halten enl osäkra data c:a 280ppm.
    Idag är halten c:a 400ppm dvs av 10.000 luftmolekyler är 4 (fyra) koldioxid.
    I växthus tillförs CO2 till 1000ppm och mer för att öka växtkraften.

    Gillad av 6 personer

   • Sven2 skriver:

    Arne – mera diagram, som du önskade dig, visserligen från en populärvetenskaplig tidskrift – men ändå

    Här visas halten av koldioxid i tidsspannet 210 000 – 90 000 år sedan.

    Och här hela artikeln som den är tagen ur.

    http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/torven-ar-nyckeln-till-klimatet

    Här lite mer om koldioxidhalten sett över längre tidspann, i text och diagram, utläst ur luftbubblor i inlandsisar, där Mauna Loa även finns med i ett utökat diagram. Diagrammen sträcker sig 800 000 år bakåt i tiden.

    https://wattsupwiththat.com/2010/12/26/co2-ice-cores-vs-plant-stomata/

    Gillad av 2 personer

   • Sven2 skriver:

    Arne – mera diagram, visserligen från en populärvetenskaplig tidskrift – men ändå

    Här visas halten av koldioxid i tidsspannet 210 000 – 90 000 år sedan.

    Och här hela artikeln som den är tagen ur.

    http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/torven-ar-nyckeln-till-klimatet

    Här lite mer om koldioxidhalten sett över längre tidspann, i text och diagram, utläst ur luftbubblor i inlandsisar, där Mauna Loa även finns med i ett utökat diagram. Diagrammen sträcker sig 800 000 år bakåt i tiden.

    https://wattsupwiththat.com/2010/12/26/co2-ice-cores-vs-plant-stomata/

    Gilla

   • Håkan skriver:

    Börje Sandqvist.
    Man får väl ändå förutsätta att människor kan läsa de värden som anges på x- och y-axeln. Om man valt ett visst utsnittsområde skall detta natuligtvis helst markeras med ett z-formad liten knix på den axel som förkortats. Om inte 310 – 390-ppm-intervallet hade valts i detta fall hade inte årstidsvariationerna framträtt så tydligt. Och det är väl ändå viss skillnad på att förvilla och tydliggöra? Tycker du att tidsaxeln, borde ha börjat redan vid jordens skapelse, eller var det ok att lägga origo i början av mätserien?

    Gilla

   • Arne skriver:

    @sven, nja jag tänkte mig mer miljontals år tillbaka, dinosaurierna som levde för över 100 miljoner år sedan måste ju haft en del att äta, så det måste ha funnits rikligt med blad och höga koldioxidhalter tycker jag mig minnas, men det jag fäste mig vid främst det var den helt fantastiskt fina datan för säsongsvariationer, det ser mer ut som en sinuskurva än mätdata, och om det nu sker ett vulkanutbrott precis invid mätpunkten, skulle det inte ha någon inverkan alls? Jag tror det är forskningsfusk men kan ta fel.

    De enda argument som jag egentligen tycker mig kunna vara helt säker på utan at själv sitta och gräva i mätdata och programmera modeller är att det framkommit att IPCC anslutna forskare systematiskt ljugit, och att många, även NASA, har rensat data från misshagliga punkter och att det är en enorm politisk-ekonomisk apparat bakom. Om man har självklart rätt, varför ljuga? En lögn i forskningssammanhang brukar leda till att man är misskrediterad för livet men det gäller visst inte klimatforskning.

    Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Ingrid! Det existerar ingen försurning av haven. Alla hav är basiska. De kan bli lite mindre basiska vilket vissa genier kallar försurning. Helt fel med andra ord.

   Haven kan dessutom inte bli sura. Det finns så mycket mineraler i haven som förhindrar detta.

   Gillad av 1 person

   • En icke sur läsare av DGS skriver:

    Det finns många tvärsäkra uttalanden på DGS.
    Om t ex. att haven inte kan försuras. Kan väl då vara lämpligt att läsa båda dessa länkar:

    https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/haven-forsuras-rekordsnabbt

    http://havet.nu/index.asp?d=3435

    ”Våra utsläpp av koldioxid ökar i en oroväckande takt. Vi vet att en konsekvens är global uppvärmning, men det som antagligen är mindre känt är vad marina kemister kallar ”det andra koldioxidproblemet”. En tredjedel av den koldioxid som släpps ut absorberas av världens hav. I havet reagerar den med kalcium och vatten och bildar kolsyra. Detta gör att pH i oceanerna sjunker, och vi får en försurning”.

    ”Under de senaste trehundra miljoner åren har pH-värdet i havets ytvatten varit någorlunda stabilt, med ett genomsnitt på cirka 8,2. Idag är det runt 8,1, en minskning som motsvarar en ökning i surhet med 25 procent under de senaste två århundradena. Oceanerna absorberar för närvarande cirka 22 miljoner ton koldioxid per dag. Prognoser baserade på dessa siffror visar att i slutet av detta århundrade kommer fortsatta utsläpp att ha minskat havets pH med ytterligare 0,5 enheter, vilket är mer än en fördubbling av surhet. Det finns en växande oro att denna havsförsurning kommer att påverka livet i havet på ett sätt som vi ännu inte kan förutse”.

    Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Samtidigt bör man väl också betänka att koldioxidhalten i atmosfären är 0.04 %. Förändringar a den andelen kanske ändå inte har så stor inverkan?

   Gilla

  • Lars skriver:

   Mycket bra, jag undrar över artikeln som egentligen bara hävdar en tes att ‘det är bra med koldioxid för växterna behöver’ och inte överhuvudtaget problematiserar det eller det atmosfäriska lock som skapas och hindrar värmestrålning ut från jorden och naturligtvis, som du säger, handlar det om balanser i ekosystemet. Förövrigt är jag fullständigt okunnig på området, men undrar över försöken här att enbart göra politik av frågan och se det konspiratoriskt. Visst kan forskarna ha fel, det är ju simuleringsmodeller man använder (och vad jag förstår så kan man exempelvis inte förutsäga väder och vind mer än två veckor framåt och då behövs superdatorer). Vi vet att isarna smälter i Arktis och det kan påverka golfströmmen och det synes att stora glaciärer på Antarktis kalvar i ökad utsträckning och att glaciärer i Himalaya smälter men det kan förvisso vara temporära effekter precis som ett vulkanutbrott i Yukon skulle vara en temporär effekt och kyla ned jorden….

   För min del så tänker jag ur risk och säkerhetsaspekter och med ökande industrialisering och folkmängd och fortsatt brytning av kol och pumpande av olja så ökar förbrukningen och normalt säkerhetstänkande säger mig att man bör minska utsläppen. Motsvarande gäller naturligtvis användningen av ändliga resurser. Väsentligt dock veta hur lång tid man har till förfogande, teknikskiften kommer inte utan vidare, men genombrott tycks på väg.

   Gilla

 16. Peter L skriver:

  För alla som ännu ej har begripit.
  Gör lite enkla efterforskningar, GOOGLA ”koldioxidcykeln”.

  Ett schysst vulkanutbrott kan frigöra mer koldioxid på en dag än vad hela den samlade mänskligheten frisätter på ett år. – Tack och lov!

  Mänsklighetens frisättande av koldioxid har (möjligen) förlängt förutsättningarna för liv på jorden med någon miljon år eller så, eftersom att vulkanerna – i takt med att planeten svalnar av- med tiden kommer att bli allt färre.

  På en 100 procentig koldioxidfri planet, kan inget liv existera!

  Gillad av 4 personer

 17. Björn skriver:

  Sorgligt att dina, och många andra intelligentas, tankegångar inte får större genomslag i ”klimatdebatten”! I stället tillåter S att MP(detta lilla 3-4%parti!!) får härja fritt med sina ”domedagsprofetior”, och göra livet surt för oss medborgare genom allehanda ”miljöskatter”, på bl.a drivmedel, som påstås ”rädda klimatet” på jorden! Speciellt för vårt lands viktigaste yrkesgrupp, bönderna, men även för oss övriga som bor och lever på landsbygden, har MP:s politik varit en j-a plåga! Kanske är det smart av S ändå, att ge MP detta ”utrymme”, för de ökade ”miljöskatterna” går ju, som tyvärr inte alla vet eller förstår, till det desperat försöket att täppa till det gigantiska svarta hålet; ”kostnaden för den ohämmade invandringen”!

  Gillad av 4 personer

 18. Lennart Bengtsson skriver:

  Att diskutera vetenskapliga frågor i allmänna media är ett dilemma därför att vetenskapliga frågor förutsätter ett kvantitativt tänkande liksom ett språkbruk som är entydigt och kan uttryckas i matematiska storheter. Detta saknas i den allmänna debatten eftersom många, inte minst kulturdebattörer, inte tycks gilla siffror. Klimat- och energifrågor hör hit. Här ett försök.

  1. För att producera så där 23000 kWh energi (som är klart mindre än av vad som behövs) för var och en av jordens 7.3 miljarder människor per år vilket är fallet i dag så är det alldeles nödvändigt att ta till fossil energi och ca 82 % kommer därifrån. Ytterligare drygt 10 % kommer från växande biomassa som ved vilket också avger koldioxid vid förbränning. Dessa procentsatser har i stort varit oförändrade under de senaste 50 åren trots att jordens energiförbrukning har mer än fördubblats främst som en följd av befolkningsökningen. Bidrag från vind och sol har stigit till ca 1 % men kräver fossil energi och vattenkraft för att fungera hela tiden.

  2. Jordens energiförbrukning kommer att öka med minst 50 % de kommande 50 åren. Detta är ofrånkomligt eftersom människorna på jorden i första hand prioriterar ett bättre liv av det slag som västvärlden haft de senaste 50 åren. Av ekonomiska och andra skäl kommer man främst att använda fossil energi.

  3. Sedan industrialismens början har atmosfärens halt av växthusgaser ökat med ca 75 % varav koldioxiden står för ca 2/3. Att jordens temperatur har ökat till följd av detta är forskarna eniga om och det bedöms att den uppvärmning vi haft på ca 1°C beror på de ökade växthusgaserna. Nu är inte uppvärmningen som flera kanske trott proportionell mot växthusgaserna utan en ökning till det dubbla eller till 150 % skulle sannolikt innebära en uppvärmning på ytterligare 1°C osv. Jag håller med Gösta Walin att detta får vi nog försöka leva med och anpassa oss till.

  4. Det är helt riktigt som Gösta Walin säger att koldioxiden har gynnat växtlighet och matproduktion och i dag kan man från satellit se att jorden faktiskt har blivit grönare. Under det senaste året hade man enligt FAO haft rekord i produktion av olika sädesslag. Om det inte funnits krig, konflikter och administrativ inkompetens på jorden i dag skulle ingen behöva svälta.

  5. Sedan slutet på andra världskriget har jordens befolkning nästan tredubblats samtidigt som det övervägande flertalet har fått det väsentligt bättre. Det är bara att fråga befolkningen i Kina eller i delar av Indien om deras uppfattning. Detta har skett av egen kraft och utan hjälp utifrån. Man kan fråga sig vad organisationer som SIDA skulle kunna ha gjort i stället? Västvärlden och inte minst Sverige har en övertro på sin egen förmåga och borde kanske i större utsträckning ta itu med sina egna problem än att försöka lösa alla världsproblem. Det är sådant som bäst betecknas som hybris.

  Gillad av 8 personer

 19. Conny Lundberg skriver:

  Tack för en kunnig artikel som tar udden av alla överdrifter inom klimatdebatten!
  Den enda invändning jag har är att kvaliteten på den luft vi alla tvingas inandas p g a utsläppen i sig hela tiden leder till ökade sjukdomar, någonting som ju iaf borde beaktas och ses som ett problem väl värt att lösa.

  Gilla

  • Arne skriver:

   Jo precis, men det enorma fokus på just CO2 har gjort att detta mycket viktigare problem, som redan min barnnäsa visste var ett problem inte fått den uppmärksamhet det annars kunde ha fått. Se nu den idiotiska omsvängningen i dieselfrågan, efter att man uppmuntrat diesel i många år. Även där visste min barnnäsa hur det förhöll sig. Politikerna tror de kan styra oss än hit. Än dit med sina nycker och infantila insikter.

   Gillad av 3 personer

 20. Lars Åhlin skriver:

  Den förträfflige Ericson i Ubbhult lade ut en intervju med dig i P4 Sjuhärad för någon vecka sedan. Där säger du att det finns 10 (eller lite mer) personer i Sverige med tillräcklig sakkunskap i klimatfrågan för att vara intressanta att lyssna till. En tredjedel av dessa är uttalade arga alarmister, en tredjedel är lite småskeptiska och en tredjedel, eller lite färre, som är på din linje, säger du.

  Jag har ärligen försökt sätta mig in i klimatfrågan. Det är lätt att hitta begripliga framställningar från dem som är kritiska. Men jag har inte hittat någon redogörelse för klimathotet från dem som hävdar att hotet är reellt och allvarligt (annat än påståenden rakt ut i luften, känns det som). Kan du tipsa om någon författare, eller hemsida, som kan redogöra för alarmisternas argument?

  Gillad av 1 person

 21. Urban Larsson skriver:

  Jag läste lite om krafter i naturen. De som slog mig var att få vet om att Jorden snurrar runt solen i en ojämn cirkel. När vi tror att vi är längst ifrån solen så är vi närmast Solen. När vi tror att det blir kallare eller varmare så beror det på den 40 000 åriga cyklen som gör att vi är längre eller närmare solen än vanligt och denna kurva sammanfaller med just cyklen. Sen var det lite om jordens kraft – en är då corrliolis kraften https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/hur-verkar-corioliskraften-6391865 och så var det kraften hur vi befinner oss i Unviersium i förhållande till andra planeter

  Gilla

 22. Börje Sandquist skriver:

  Kina har fn 1.384.091.100 invånare
  Sverige har 10.093.734
  Kina har grovt räknat 130 ggr fler invånare än Sverige.
  Störst CO2-utsläpp pr capita har Qutar, 3ggr större än USA som har 2 ggr större utsläpp/capita än KINA.
  Sverige släpper ut MINDRE CO2/capita än Kina. Dessutom minskas Sveriges utsläpp genom att landets skogar tar hand om hälften.
  https://www.globalis.se/Statistik/CO2-utslaepp-per-inv

  KINA har gått med på att se över sina ökande utsläpp år 2030. Idag byggs >1 kolkraftverk i veckan i detta stora land.

  Sveriges utsläpp är vid jämförelse av storleken ”en flugsk-t i Universum”. Om vi så minskar våra utsläpp till noll förändrar det inte situationen på något sätt.

  Men den hysteriska koldioxidfobin är störst i just vårt land, i synnerhet hos 300 riksdagsmän/kvinnor och hos fakenewspressen, dvs papperstidningar ägda av Shipstedt, Bonniers och Stampen (>90%). Det säger något om väsentligt om dessa.
  Gemensam nämnare: EU – Bilderberg.

  Gillad av 8 personer

 23. Bo Svensson skriver:

  Att jag struntar i att försöka utröna på egen hand om oron är överdriven, är för att jag bara ser fördelar med att skattetryck flyttas från produktiv verksamhet till förbränning av kol och olja. – (Denna skatteväxling kräver så klart ingen världsregering med makt att driva in skatter.)
  Generellt har beskattning överallt bara handlat om att sno åt sig av penningflöden man trott sig någorlunda kontrollera men skattelagarna måste fås att passa in i den normala rättsordningen som består i att skapa incitament som styr rätt.

  Som exempel på hur bakvänt det är, har Kina en hemsk massa skatter men inga på luftförorening.

  Och det finns inget egentligt behov av oljan där merparten av jordens befolkning befinner sig. Där finns sol så att det räcker.

  Gilla

  • Per-Anders skriver:

   Att folk får betala skatter på koldioxid så de inte har råd att bo kvar i sina hus, det är bra enligt dig? Fråga folk i Kanada vad de anser om koldioxidskatt.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Varför skulle lägre skatt på produktiv verksamhet och högre på oönskad miljöpåverkan på något sätt skapa sämre villkor? – Hur tänker du där?

    Gilla

 24. verner skriver:

  Tyvärr Bo solceller jobbar med solljus och på nätterna finns inget solljus. Dessutom finns moln dagtid och ser vi till nordliga länder finns vintern.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Inte för att jag vet hur realistiskt det är, men rent tekniskt så vore det ingen omöjlighet att använda ev. elöverskott till hydrolys och bränna vätgas på nätterna. 😉

   Bo har rätt i att där de största befolkningsmängderna finns, där finns det också betydligt mer solsken. Tror inte att han menade att det skulle vara Nordens primära energikälla.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   På de breddgrader sär de flesta bor, finns sol så att det räcker och blir över. – Man diskuterar på allvar att skaffa kärnkraft i Indien för att täcka elbehovet för luftkonditionering men det finns ju en osökt lösning med direktverkande solpaneler eftersom behovet är minimalt utom då solen gassar.

   Gilla

 25. rudmark skriver:

  3-400.000 älgar i Sverige. Ca 340.000 kossor. Låt oss säga att vi skjuter av hela älgstammen har vi minskat koldioxidpruttandet med över 50%. Tyvärr får vi ett ohemult stort köttöverskott, men vi kanske kan bränna upp alltihop? Nästa gång kossorna…..

  Gilla

 26. verner skriver:

  Den lilla ökning av globala temperaturen de senaste 30 åren som har dokumenterats beror sannolikt på att globalstrålningen ökat mera än 10 % sedan 1983 . Mitt ställningstagande bygger på det motsatta, nämligen, 1991 var ett kraftigt vulkanutbrott av Pinatubo en vulkan på ön Luzon i Filippinerna och globalstrålningen sjönk under ca ett år med ca 10 %. Detta inverkade på den globala temperaturen som sjönk med 0,4 grader. Under den här perioden var koldioxidhalten något ökande beroende på vulkanen släppte ut ca 20 miljoner ton koldioxid .
  Globalstrålningen är summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.
  Globalstrålningen påverkas inte av växthuseffekten. Det som påverkas är temperaturen av moderjord.
  Minskad globalstrålning ger en minskning av globala temperaturen vid konstant koldioxidhalt.
  Analogt med detta så bör det betyda att vid ökad gobalstrålning bör den globala temperaturen stiga i motsvarande grad som den sjönk vid minskad globalstrålning. Eftersom globalstrålningen ökat med mera än 10% under perioden 1983 till 2016 kan vi konstatera att den temperaturökning på uppmätta 0,4 – 0,5 grader som jorden blivit varmare med all säkerhet kommer från den ökade globalstrålningen under perioden 1983 till 2016.
  Vad den ökande globalstrålningen beror på vet vi inte men förmodligen beror den på minskad ”nedskräpning” av partiklar i atmosfären.
  OBS! Koldioxiden har ingen som helst inverkan på ökad eller minskad globalstrålning. Koldioxiden är en genomskinlig gas och är en förutsättning för livet på jorden. Den ger växligheten den ”mat” den behöver för att växa på samma sätt som vi människor behöver syrgas för att överleva.
  Temperaturökning och ökningen av koldioxid i atmosfären ger oss människor ökad och skogstillväxt och ökade skördar så flera människor i framförallt 3.e världen kan mätta sina hungriga barn.
  En glad Pensionär
  Den lilla ökning av globala temperaturen de senaste 30 åren som har dokumenterats beror sannolikt på att globalstrålningen ökat mera än 10 % sedan 1983 . Mitt ställningstagande bygger på det motsatta, nämligen 1991 var ett kraftigt vulkanutbrott av Pinatubo en vulkan på ön Luzon i Filippinerna. Globalstrålningen sjönk under påföljande år med ca 10 %. Detta inverkade på den globala temperaturen som sjönk med 0,4 grader. Under den här perioden var koldioxidhalten något ökande beroende på vulkanen släppte ut ca 20 miljoner ton koldioxid .
  Globalstrålningen är summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.
  Globalstrålningen påverkas inte av växthuseffekten. Det som påverkas är temperaturen av jorden.
  Minskad globalstrålning ger minskning av globala temperaturen vid konstant koldioxidhalt.
  Analogt med detta så bör det betyda att vid ökad gobalstrålning bör den globala temperaturen stiga i motsvarande grad som den sjönk vid minskad globalstrålning. Eftersom globalstrålningen ökat med mera än 10% under perioden 1983 till 2015 kan vi konstatera att den temperaturökning på uppmätta 0,4 – 0,5 grader som jorden blivit varmare med all säkerhet kommer från den ökade globalstrålningen under perioden 1983 till 2015.
  Vad den ökande globalstrålningen beror på vet vi inte men förmodligen beror den på minskad ”nedskräpning” av partiklar i atmosfären.
  OBS! Koldioxiden har ingen som helst inverkan på ökad eller minskad globalstrålning. Koldioxiden är en genomskinlig gas och är en förutsättning för livet på jorden. Den ger växligheten den ”mat” den behöver för att växa på samma sätt som vi människor behöver syrgas för att överleva.
  Temperaturökning och ökningen av koldioxid i atmosfären ger oss människor ökad och skogstillväxt och ökade skördar så flera människor i framförallt 3.e världen kan mätta sina hungriga barn.

  Gillad av 2 personer

 27. Claes H skriver:

  SMHI har temperatur-siffror (Uppsala) från 1722, en siffra om dagen. (Äldst i världen!)
  Jag har tittat på juli månad.
  Det finns ett tak på 20ºC – elva år (1752 t.o.m. 21º):
  1730, 1752, 1764, 1776, 1818, 1823, 1855, 1901, 1914, 1994, 2010.

  Och det finns ett golv på 13ºC, också elva år (1902 t.o.m. 12º):
  1724, 1821, 1832, 1844, 1862, 1898, 1902, 1928, 1962, 1965, 1977
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2866!/uppsala_tm_1722-2016.zip

  (Men ni ser här att det var 13º i juli 1977 — och 20º juli 2010! Plus 54% på 33 år! Inte underligt att murvlarna blev dödsförskräckta! ”Det går åt h-e för oss!”… – Jaha.)

  Gillad av 3 personer

 28. Jens Christer Lassen skriver:

  En seriös professor emeritus i oceanografi som har åsikter som går emot majoriteten av vetenskapsmän borde ange vilken referenslitteratur som går att luta sig mot för att komma med påstående om det förment goda med ytterligare ökad koldioxidhalt och inte bara påstå att så är fallet.
  Det som framför allt gör risken stor för att mänskligheten ska misslyckas med att bryta riktning på den medeltemperaturkurva som pekar på ett allt varmare klimat är desinformation som leder till för sena och eller för tafatta åtgärder mot miljöförstöringen.
  Vår jord fungerar så att naturen antingen bygger om ”avfall” som hamnar i den och gör detta till en del av ett stabilt kretslopp eller ett kretslopp som har ett nytt jämviktsläge (högre temperatur, surare, etc.). Alternativt kan naturen inte bygga om ”avfallet”. I det fallet får vi en anrikning av avfallet och dess nedbrytningsprodukter. Sådana förlopp har exempelvis lett till att DDT, Freoner och annat förbjudits.
  Vi har under efterkrigstiden fasat ur massor av kemikalier och bytt ut många gammalmodiga tekniska lösningar och därmed kraftigt minskat den miljöpåverkan som mänsklig aktivitet medfört (allt från kvicksilveranvändning, DDT till freoner och såvidare och förfinat de flesta industriella processer). Urfasningen har en lång startsträcka eftersom vi ofta använder produkter vars inverkan på naturen inte undersökts tillräckligt men historien visar att vi kan uppnå positiva resultat med rätt åtgärder.
  Eftersom företagande i allmänhet bygger på att vara lönsam verksamhet i första hand så är det jämförelsevis få företag som arbetar med en övergripande målsättning att förbättra miljön. Också ett demokratisk samhälle som vårt med fyraåriga mandatperioder har svårt att sätta miljömålen högt nog. Det tar därför onödigt lång tid att komma till nödvändiga beslut. Vi ”orkar” inte hålla ett högprioriterat mål i fokus år ut och år in. Det händer till synes ingen ting nytt varken med miljön eller åtgärder för att skydda den. Intresset för ämnet svalnar.
  Ekonomiska argument används ofta i miljödebatten. Den som konsekvent sätter ekonomiska argument framför miljömässiga har inte insett att felgrepp i naturen kan vara irreversibla medan vi så länge jorden fungerar kan överleva de ekonomiska felgreppen.
  Argumentet – vad jag gör spelar ingen roll ur miljösynpunkt – är knappast värdigt en professor hur liten han än känner sig!
  J C Lassen
  Som också var med år 1972

  Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Håller i princip med dig att e bra med referenser – ex-ego. Du illustrerar eminent bristen.
   Ge mig gärna ref till – ”freoner och såvidare” — dvs freoner & deras verkan.
   Tack

   Proble..förlåt Ytmaningen, är inte The Green Hosse effect” det är
   ”the Green Folks Effect”

   hälsar Olle I Vrångbotten

   Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   J C Lassen, Du menar att jag ”borde ange vilken referenslitteratur som går att luta sig mot för att komma med påstående om det förment goda med ytterligare ökad koldioxidhalt och inte bara påstå att så är fallet”.

   Jag rekommenderar sidan: CO2science.org. Där finns ett stort bibliotek att botanisera i. Sherwood Idso driver detta projekt sedan snart 50 år numera med hjälp av sina söner. Sherwood har i minst 40 år hävdat att mer CO2 är en välsignelse för mänskligheten. För detta har han blivit hatad icke belönad. Han har ständigt byggt under sin ståndpunkt med egna experiment och framför allt med referenser till andras arbeten.En riktig guldgruva. Möjligen kan någon rota fram att han mottagit smärre bidrag från t ex Exxon. Vet ej, men det saknar betydelse. Sherwood Idso är en enastående vetenskapsman och dessutom hedersman och har gjort ett fantastiskt jobb i hätsk motvind.

   Gillad av 1 person

 29. Carl Axel skriver:

  Det är lätt att tro att klimatångest är bullshit, eftersom det är heligt i PK-ismen och populärt att förkasta inom alternativhögermedia.
  Jag hart själv varit där. Verkligheten är tyvärr dock inte svart och vit, trots att många verkar vilja tro att klimatforskare världen över, tillsammans med IPCC konspirerar.

  Tyvärr gör de inte det. Jag har läst ”visselblåsarens” kommentar kring mediauppståndelsen – det rör sig snarare om metoddiskurs.

  Med det sagt vet ingen vad som händer med miljön i framtiden, men global uppbärmning till följd av fossil bränsleförbrukning är ett faktum.

  Sen att rockström är en charlatan och överdriver frågan, ja det är en annan femma.

  Gilla

 30. Lars skriver:

  Jag funderar på den här artikeln och kommentarerna och utgår från frågan: Varför ska jag bry mig om någon speciell fysiker eller en på dussinet professor när jag bildar mig en uppfattning som vanlig medborgare eller chef för ett storföretag eller som politiker? Jag är ju okunnig på sakområdet, men jag vet ju att även professorer kan ha mycket underliga ideer som inte är förankrade i någon slags opersonlig lagbunden ‘forskning’ och ofta vara helt ute och resa utanför sina egna specifika områden. Hur gör man?

  1) Man bedömer kunskapsprocessen, vilka enheter, vilken dubbelkontroll, vilka gemensamma slutsatser man dragit på olika håll
  2) Man bedömer vilka institutioner som varit inblandade, hur renommerade de är
  3) Man bedömer om det finns särintressen som påverkat forskningen
  4) Man bedömer graden av osäkerhet, alternativa teorier och konsekvenserna om förutsägelserna slår in
  5) Man tillsätter granskande expertis för att utvärdera enligt ovan
  6) Man kontrollerar hur man på olika håll förhåller sig till forskningen enligt ovan
  7) Man bedömer om politiska intressen av egna skäl drar nytta av resultaten i andra syften
  8) Man bedömer ekonomiska och teknologiska effekter och geostrategiska
  9) Man värderar och beslutar om handlingsplan

  Inte tusan sätter man sig ned och försöker förstå och ifrågasätta utifrån sina egna obefintliga naturvetenskapliga meriter, men man ifrågasätter den generella kunskapsprocessen och man värderar den sk expertisen utifrån olika kriterier som trovärdighet, osäkerhet i resultat, alternativa teorier.

  Men vad händer när man inte längre kan lita på media, politiker och myndigheter? Då frodas konspirationsteorier.

  Gillad av 1 person

  • verner skriver:

   Lars

   Du behöver inte alls bry dig om vad andra säger och styras av dom, bilda dig en egen uppfattning av kända fakta.
   I den vetenskapliga världen lägger man fram en hypotes som sedan skall granskas. Godtas hypotesen efter granskning d.v.s. hypotesen stämmer när man gör all tillgänglig faktagranskning godtas hypotesen. Hittar man däremot att hypotesen inte stämmer med den granskning som görs förkastas hypotesen.

   När det gäller Koldioxidens inverkan på temperaturen finns ett hundratal hypoteser (datamodeller) från IPCC hur temperaturen kommer att öka om Koldioxidhalten ökar i den takt den har gjort och gör för närvarande.
   På nedanstående internetadressen länken kan du se ett diagram där John Christy, klimatforskare och Professor från Alabama USA sammanställt ett diagram över 102 st datamodeller om temperaturens utveckling (hypotes) från IPCC jämfört med verklig temperaturmätning med väderballonger och satelliter som nu finns tillgänglig.

   Den röda linjen i diagrammet visar en genomsnittlig kurva från 102 datamodeller som stöder FN organet IPCC hypotes om koldioxidens inverkan på jordens medeltemperatur.
   Jag påstår att den röda linjen är felaktig om man ser till verkligheten och hur temperaturutvecklingen har sett ut sedan 1979 fram till dagens datum. Den blå och gröna linjerna visar nämligen verkligheten. Den blå linjen är genomsnittstemperaturen mätt med väderballonger och den gröna linjen är genomsnittstemperaturen mätt med satellit.
   Det är den RÖDA linjen som alla klimatalarmister använder som stöd för sitt agerande i klimatfrågan.
   Det är den röda linjen som Parsiöverenskommelsen bygger sina förslag på.
   Det är den Röda linjen som vår Regering bygger sina klimatskatter och åtgärder om klimatet på.

   Vilken effekt kan du läsa ut av bifogat diagrammet?

   Gilla

 31. olle holmqvist skriver:

  Jag trodde hans Eminens herr Riksklimatuppfostraren stavade sitt namn med bokstaven X. Alltså inte etta, det fixar sig – eller tvåa, det ofixar sig, utan ”X” det fixar sig -om alla lyder mig.> kryss..Har nu förstått ! Högstdensamme har inspirerat USAs president till benämningen ”The Rocket Man”, en annan filur med skrämskott i äppelknyckarbrallorna. Skräckskott-äpplen måste vattnas och vårdas, skyddas mot angrepp, som den omtåliga planta det är. Sådant vet den i jordbruk skolade. En gång skrämslades om skogsförsurning – rapport från halvtid:
  http://fof.se/tidning/2001/2/skogsdoden-som-kom-av-sig
  den plantan missköttes – fick otillräckligt larrm-gödning. Ungdomarna, dom 50 – , vet inte vad vi seniorer pratar om.,

  Den som låter blicken lyftas mot Himlen ser Domkyrkans höga torn peka uppåt. Höga är de, sticker upp, utmärker sig, tänkte sig deras arkitekter. Tyvärr syns inte den effekten för Vår Herre. Inte heller för den färdats i flygplan. I Uppsala finns dock en alldeles äkta ”allting-kramande” euro-ärkebiskop med kunskap om rymderna ovanom det jordbruksvetenskapliga fältet. Hön samtycker med Riksklimatuppfostraren.

  Dock, till skillnad från bondevärlden, via krigskonsten kunskap om klimatintervention: (Jos. 10:12.13)
  ”Och Josua talade till HERREN på den dag då HERREN gav amoréerna i Israels barns våld; han sade inför Israel: »Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!» Då stod solen stilla, och månen blev stående, till dess folket hade tagit hämnd på sina fiender”. Alla dessa ”Rocket men” & womens (t ex S.a Hillary) bildar Academia Facturalis et Logicus
  – Valspråk: Tänka är själv, varför det ? , tänka konsensus är bättre för karriären.

  Mellan det jordiska och det himmelska råder SMHI-sfären, ”Livet är kort men arslet är långt” – lyder på essemhåiska: Klimatet är långt – väderlek är kort. Den som i likhet med professor Walin avancerat från ”klimatskeptiker” dvs – betvivlar att klimatet finns, till ”klimatförnekare” dvs – förnekar att klimat finns. Den förnekar därmed också att ”väderlek” finns.
  Herr emeriten fritas därmed från att flitigt avhöra från fjärran Norrköping, de sköna, sensuella kvinnostämmorna. Vem kan som de uttala: ”Södra Norrlands kustland…” ?
  Frågar
  Olle i Vrångbotten, blåkullefärdsförnekare

  Gillad av 1 person

 32. Jon skriver:

  Det finns väldigt många anledningar att bry sig om vår planet. Klimatet, som är kidnappat av lobbyister med olika intressen där överdrivet fokus på energisparåtgärder och liknande passar agendan, är inte det mest akuta. Jag gissar att det är intressant för att det skapar tillväxt genom ny tekologi och är relativt enkelt att kommunicera till allmänheten.

  De svåra frågorna, som är långt mycket mer intressanta är te x förluster av arter, både i hav och på land samt spridning av så kallade ”novel entities” – alltså föreningar som är okända för våra biologiska system och som (just nu i alla fall) inte platsar i globala kretslopp för näringsämnen och materia. Vi har mycket liten kunskap kring hur dessa faktorer påverkar våra livsförutsättningar på lång sikt. Här råder vad jag kan se större konsensus – förlust av diversitet minskar naturens (och därmed vår egen) resiliens mot sjukdomar, förmåga till nedbrytning av materia, produktion av biomassa, etc. Helt enkelt de globala och naturliga systemen som är förutsättningen för allt liv.

  På riktigt lång sikt spelar ju inget någon särskilt stor roll, planeten överlever…

  Klimatet är en schimär för att hålla oss i schack. Bröd och skådespel.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.