Gästskribent Alex Westin: Tre syndrom

Det enorma informationsflöde vi lever verkar inte skapa större enighet om vad som är sant eller falskt. Ökad kunskap verkar inte heller leda till ökad förståelse.

Har följden bara blivit att vi har fått fler saker att vara oense om? Världen blir allt mer komplex, vilket ofta ger utrymme för diametralt olika tolkningar av en situation. Via internet kan man få även de mest bisarra uppfattningar ”bekräftade”.

Vi kan vara överens om att det vore önskvärt med ökad förståelse och ömsesidig respekt för andras åsikter och värderingar. Det borde leda till fler diplomatiska konfliktlösningar, färre stridigheter, färre krig och mindre terrorism.

Vägen mot ökad förståelse av andra går via ökad kunskap om hur vi själva fungerar. Vi vill gärna tro att vår egen världsbild, och våra åsikter och värderingar är byggda på fakta och förståelse av logiska samband – men det kanske inte alltid är så?

Här beskrivs tre olika ”syndrom” som vi alla i högre eller lägre grad är drabbade av, och som starkt påverkar hur vi tar emot, behandlar och sprider information.

Första syndromet: Rödluvan och vargen

Vi har en tendens att dela in världen i De Goda och De Onda. Det kan gälla länder, statsskick, politiska ledare eller enskilda individer.

När vi väl bestämt oss för att någon eller något skall hänföras till De Onda, sätter vi på lämpliga etiketter: rasist, nazist, populist, diktator och så vidare.

Skillnaderna mellan De Goda och De Onda förstärker vi med demonisering av De Onda: de är aggressiva, hänsynslösa, lögnaktiga, maktgalna mördare etc.

Sedan vet vi på vem eller vad vi skall skylla allt ont som sker. Beviskraven blir låga och logiska förklaringar behövs inte.

I krig begås alltid allvarliga brott. Den som vinner bestämmer att den förlorande sidan var den som var Ond. De brott som begåtts av De Onda skylls alltid på ledarna, som blir dömda i olika rättegångar. Brott kan ha begåtts även av De Goda, men då är det aldrig ledarnas fel.

Andra syndromet: Gruppsynkroniserat tänkande

Vi är sociala varelser. Människan är ett flockdjur. Därför vill vi gärna tycka likadant som de människor vi har relationer till. ”Jag håller med dig i allt – vad tycker du?”

Vi känner till detta som grupptänkande, flockmentalitet eller stimbeteende.

Trycket från familjen, arbetskamraterna, trosfränder och många andra grupperingar kan ha stor betydelse. Vi talar om väldigt starka krafter – från urminnes tider har vi nedärvt en medvetenhet om att det kan betyda döden om vi avviker från gruppen.

I politiska sammanhäng kan finnas formella krav på solidaritet. Bland andra Anne-Marie Pålsson har vittnat om hur riksdagsmännen reducerats till knapptryckare (se Det Goda Samhällets intervju med henne).

Personer, som tillhör flera olika grupper, kan uppvisa ganska olika åsikter beroende på var de råkar befinna sig. Anne-Marie Pålsson beskriver i intervjun hur olika resonemanget går under riksdagsgruppens möten, respektive minuterna före och efter.

Tredje syndromet: Fördomsstyrt informationsurval

När vi bildat oss en uppfattning uppstår en försvarsmekanism. Den kallas ibland bekräftelse-bias, och handlar om hur vi blir programmerade att notera sådant som vi redan tror och blunda för eller förkasta sådant som talar emot våra förutfattade meningar.

Vi väljer alltså ut information som passar vår uppfattning. Innan vi vidarebefordrar budskapet filtrerar vi bort en del och förstärker och vinklar resten.

När människor med andra åsikter än våra egna gör på samma sätt kallar vi det åsiktskorridor, faktaresistens och så vidare.

De tre syndromen ger tillsammans allvarliga konsekvenser. Effekterna av syndromen blir troligen större i det moderna informationssamhället. Många nyheter passerar flera aktörer innan de når oss, och varje aktör påverkar hur nyheterna tolkas och presenteras.

Vi har väl alla deltagit i leken där man står i en ring med kanske tio personer. En berättelse skall förmedlas viskande runt ringen. Den slutliga versionen brukar inte ha mycket gemensamt med ursprunget.

I verklighetens nyhetskedjor har aktörerna dessutom oftast en politisk agenda. De anser att det är helt OK att vinkla, lägga till och dra ifrån lite. Resultatet blir att den bild som vi serveras framför allt av internationella konflikter blir ensidiga och kraftigt förenklade.

Företeelser inom Sverige har ju också allt oftare en internationell dimension, till exempel invandrings- och säkerhetspolitiken som påverkar hela budgetpolitiken.

Kan vi bli botade från dessa syndrom? Nej, det paradoxala är att syndromen är naturliga delar av vårt psyke. De är faktiskt helt nödvändiga för oss. Vi skulle bli tokiga om vi inte hade vissa grundläggande uppfattningar, eller om vi tog emot all information som strömmar över oss med samma öppna sinne.

Man kan jämföra med hur de är att ta sig fram med hjälp av en karta. Alla kartor är kraftigt förenklade bilder av verkligheten, och alla är behäftade med olika fel. Om kartan innehöll alla detaljer i full skala var det ingen karta.

Beroende på hur vi färdas behöver vi olika kartor. Sjökort baseras på en typ av karta som visar rätt kompassriktningar – men avstånd och storlek på ytor blir fel. Andra kartor visar rätt avstånd men då blir riktningarna fel.

Nej, vi kan inte botas, men mycket skulle vara vunnet om fler av oss kunde inse att vår verklighetsbild är ofullkomlig. Vi måste inse att vår egen ”karta” är behäftad med fel. Att den är rätt i vissa avseenden betyder inte att den är rätt i andra.

Om vi förstår att vi – och alla andra – är drabbade av dessa syndrom, kan vi begränsa de negativa effekterna. Vi måste jobba med vår verklighetsuppfattning, ifrågasätta våra åsikter och alltid vara beredda att komplettera, nyansera och justera dem. En positiv följd skulle också vara ökad respekt för andras åsikter och ett behagligare och mer konstruktivt debattklimat.

Alex Westin som återvandrat till Sverige efter 25 år utomlands, har arbetat för en internationell koncern i bland annat Thailand, Vietnam, Hong Kong och Rumänien. Han har också erfarenhet från Iran och arabländerna och, som pensionär, Spanien.

48 reaktioner på ”Gästskribent Alex Westin: Tre syndrom

 1. JL skriver:

  Intressant och träffsäkert.

  Det som får mig mest att fundera är dock detta:
  ”Alex Westin som återvandrat till Sverige efter 25 år utomlands…. pensionär… Spanien”

  Varför fattades beslutet att återvända, och hur uppfattar Alex dagens Sverige efter 25 års frånvaro?

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Han valde naturligtvis att inte ”återvända”!

   ”… återvandrat till Sverige …pensionär… Spanien”

   Det där med ” … ökad respekt för andras åsikter” finns det faktiskt vissa gränser för och då är livet behagligare i en pensionärsby i Spanien; än att bli misshandlad till döds på en P-plats i Sverige av en pensionsräddare som anser sig ha större rätt till platsen.

   Gillad av 1 person

  • alexwestin skriver:

   Det var faktisk spansk byråkrati som höll på att driva mig till vansinne. Utvecklingen i Sverige gör mig bedrövad och pessimistisk. Det har skrivits mycket om detta på DGS. Samhällskontraktet har brutits och det kommer att leda till ett sönderfall i flera olika slags utanförskapsområden.

   Gillad av 3 personer

 2. Moab skriver:

  Jag tror i allmänhet att du har rätt men på denna blogg är inlägget inte så relevant. I Sverige så skall nu en massa självklarheter återupptäckas, som den ovan, och man når inte fram till de högst relevanta nyanserna. Argumenten ovan kan med oförsiktighet bli ett perfekt redskap för postmodernism, vi är alla lika goda kålsupare, allt handlar om vår egen lilla åsiktskorridor och inget är sant eller falskt, inget rätt eller fel, inget gott eller ont.

  Jag tror mycket av den osäkerhet folk känner som leder till att de rapar upp argument dom de ovan dels kommer av en bristande analysförmåga, dels att de inte har fått en rejäl grund av saker som de verkligen VET gäller att stå på. Förr gav religionen och kungen osv vanligt folk visshet så att det inte blev gungflyn. Idag skall alla skapa en koherent verklighetsbild själva och blir därmed lätta offer för dagens mode, vilket idag är pk och postmodernism. Jag tror man kan avhjälpa en del genom gedigen faktainlärning, om man VET när slaget vid Hastings var, eller när Karl den VII dog osv, eller att F=m*a, eller E=h*v så har man en grund att stå på som man inte kan rucka på. Så när man kommer till mera subjektiva ämnen som politik eller klimatforskning eller islams inverkan så har man en grund att stå och analysera från. Utan en sådan grund så blir det lätt, jaha det tycker du, men det gör inte jag.

  Jag tycker dessutom att ovanstående riskerar att leda till just det fel som Jordan Peterson ofta talar om, fel referensram. Visst skall saker och ting nyanseras, men det gäller att kunna zooma in lämpligt mycket så att man inte tittat på grässtrånas färg när man står på kanten av ett stup. Jag tror många på denna blogg uppfattar att vi står på denna kant, samtidigt som hela etblissemanget säger att vi har fel. Med metoden ovan så kanske sanningen ligger i mitten? Denna metod är ovetenskaplig och en variant på postmodernismen. Nej, analyskraften varierar mycket bland folk och vad som är rätt eller fel är inte ett majoritetsbeslut.

  Gillad av 8 personer

  • olle holmqvist skriver:

   ”VET när slaget vid Hastings var, eller när Karl den VII dog osv, eller att F=m*a, eller E=h*v så har man en grund att stå på som man inte kan rucka på. Så när man kommer till mera subjektiva ämnen som politik eller klimatforskning eller islams inverkan så har man en grund att stå och analysera från. ”

   MOAB, du vrövlar pseudoprofundismer, ”man” – vem det nu är, begriper ingenting (ordet används här i betydelsen noll, obefintligt, icke-existerande, vakuöst o dyl) mer om ”islams inverkan” med hjälp av visshet om huruvida den unge hjältekonungens död inträffade 1717 eller 1719 eller när det nu var.

   Däremot är ”man” hjälpt av att ett eget ex av Koranen ( < 100 kr i inköp) för att förstå en del av Islam. Har MOAB läst Koranen ? Om inte, varför är anförda "bildningsexempel" viktigare ?

   "tittat på grässtrånas färg när man står på kanten av ett stup." Jag har faktiskt gjort det. Det ingick t i floristikkursen inom 2 betyg i botanik, 1970.

   MOAB argumenterar som om hön hade gelé i skallen.

   Gillad av 1 person

 3. Moab skriver:

  Del1

  Jag tror i allmänhet att du har rätt men på denna blogg är inlägget inte så relevant. I Sverige så skall nu en massa självklarheter återupptäckas, som den ovan, och man når inte fram till de högst relevanta nyanserna. Argumenten ovan kan med oförsiktighet bli ett perfekt redskap för postmodernism, vi är alla lika goda kålsupare, allt handlar om vår egen lilla åsiktskorridor och inget är sant eller falskt, inget rätt eller fel, inget gott eller ont.

  Jag tror mycket av den osäkerhet folk känner som leder till att de rapar upp argument dom de ovan dels kommer av en bristande analysförmåga, dels att de inte har fått en rejäl grund av saker som de verkligen VET gäller att stå på. Förr gav religionen och kungen osv vanligt folk visshet så att det inte blev gungflyn. Idag skall alla skapa en koherent verklighetsbild själva och blir därmed lätta offer för dagens mode, vilket idag är pk och postmodernism. Jag tror man kan avhjälpa en del genom gedigen faktainlärning, om man VET när slaget vid Hastings var, eller när Karl den VII dog osv, eller att F=m*a, eller E=h*v så har man en grund att stå på som man inte kan rucka på. Så när man kommer till mera subjektiva ämnen som politik eller klimatforskning eller islams inverkan så har man en grund att stå och analysera från. Utan en sådan grund så blir det lätt, jaha det tycker du, men det gör inte jag.

  Gillad av 5 personer

  • Torparen skriver:

   Moab, viss osäkerhet i publicering kan kanske avhjälpas via en viss grad av dubblering. Via en längre och en kortare variant. Som två lite olika fallskärmar. Men när osäkerheten inte finns hos DGS-redaktionen så blir det lite väl tjatigt för oss läsare. Samma härstamning förvandlas enbart till en stamning. Eller om man är snäll – till en snabbrekapitulation. Vad som går och inte går igenom drabbar oss alla… Uppskattar ofta din inlägg. Särskilt när du snirklar dig fram men ändå landar tämligen mjukt.

   Gilla

   • Moab skriver:

    Anledningen är att jag varit så lat att jag inte kollat om det finns en funktion som räknar till 1500 tecken. Ungefär en fjärdedel av mina inlägg faller bort pga att de är för långa något som jag i hasten på morgonen upptäcker för sent. Men du har rätt, jag tänkte att redaktören skulle kasta de som inte behövdes men istället kommer allt med. Jag får väl skaffa Word eller nåt på ipaden.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    MOAB Jag använder notepad++, en textredigerare med utökad funktionalitet (främst gjord för att skriva data-script), där står mängden tecken tydligt. Men word och dylika program har också funktionaliteten. Det är bättre att redigera sina kommentarer utanför webbläsaren. Personligen skulle jag behöva ett stavningsfilter.

    Gilla

 4. Moab skriver:

  Del2

  Jag tycker dessutom att ovanstående riskerar att leda till just det fel som Jordan Peterson ofta talar om, fel referensram. Visst skall saker och ting nyanseras, men det gäller att kunna zooma in lämpligt mycket så att man inte tittat på grässtrånas färg när man står på kanten av ett stup. Jag tror många på denna blogg uppfattar att vi står på denna kant, samtidigt som hela etblissemanget säger att vi har fel. Med metoden ovan så kanske sanningen ligger i mitten? Denna metod är ovetenskaplig och en variant på postmodernismen. Nej, analyskraften varierar mycket bland folk och vad som är rätt eller fel är inte ett majoritetsbeslut.

  Gillad av 4 personer

 5. Bo Svensson skriver:

  Om jag vore lärare, skulle jag lotta ut roller till eleverna där de skulle försvara vitt skilda ståndpunkter som kan återfinnas i den fria debatten på nätet och få byta plats mellan de olika positionerna.. – Det skulle handla om att låta de bästa argumenten göra upp inbördes och lära sig att själv stå högt ovanför som granskare och domare.

  Gillad av 1 person

  • olle holmqvist skriver:

   Min pappa, arbetare, sosse född 09 var i sin ungdom med i just det. De kallade det diskussionsklubb. De lottades till att argumentera för olika ståndpunkter. Farsan
   blev känd som oslagbar när han var ”högerman”. Det är just det som är skillnaden.
   Om du ska kunna kritisera en meningsmotståndare, lär dig argumentera – övertygande – för just högstdensammes ståndpunkt. Hoppa in in skallen på på den andre.- Om jag vore den, hur skulle jag då tänka, vilka fakta – skulle jag finplocka med finpincetten osv.

   Gillad av 3 personer

 6. oppti skriver:

  Att komma med kritik av den goda sidan är omöjligt.
  Just nu är den goda sidan ute efter dieselns avgaser. Fusk med mätningarna gör biltillverkarna ur stånd att försvara sig. Trots att de, på pappret, gjort enorma reningsinsatser och att luften blivit betydligt bättre på 30 år. Nej nu skall allt bort meddetsamma.
  Ersättningen blir inte etanol-det var för 10 år sen, inte gas heller det var för fem år sen. Den följdes av Diesel som nu skall bort och ersättas av elbilar. Batterierna skall bli bättre ur miljösynpunkt lovar miljövännerna. Vi får se om två år!

  Gillad av 1 person

  • Klimathotet skriver:

   Elbilar = batteribrist. Vem får tillgång till de få batterier som kan produceras i förhållande till mängden elbilar som det har tänkt ska ersätta alla äldre fordon? Vill man ta sig någonstans, köp en åsna eller varför inte en kamel från något av alla kamelcenter som planeras runt om i landet. 😀

   Gillad av 1 person

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Intressant och bra information och det ligger absolut mycket i det som skrivs. Jag skulle kunna komplettera med några tankar. Jag tror att en viktig aspekt är att vi har en befolkning i Sverige som inte brytt sig om politik och som är invaggade i någon sorts sömngångaraktigt trygghetstillstånd. Dessa människor blir lätta offer för den ständigt pågående propagandan och kan inte genomskåda vad som är sant och falskt.

  Vi kan som exempel ta de nu aktuella angreppen på synagogorna. Inte någonstans sägs det att det är unga radikala muslimer som ligger bakom. Vi har t o m en statsminister som i riksdagen insinuerar att angreppen är en följd av att SD finns. Ingenstans sägs det att Sveriges officiella hållning är antisemitism light, genom att man intar en extremt enögd syn på Isrel-Palesinakonflikten. Detta tar sig uttryck som att man göder en terrororganisation, Hamas, med våra skattepengar. Statsministern är därför egentligen glad över att ha ett SD att kasta skit på, sanningen är ju inte så trevlig att visa upp i dessa Nobel-tider.

  Gillad av 8 personer

  • Moab skriver:

   Idag ett inslag på P1 med Niclas Orrenius som expert (ni,vet vänsterextrem programledare bjuder in en annan vänsterextrem journalist för att få alla sidor belysta), förutom Orrenius pipiga röst som alla vänsterextrema verkar besitta så är det ett mästerverk i indoktrinering, hela första delen så talas det om olika ”grupper” som hatar judar, man lyckas nämna Malmös intifada på samma sätt utan lyssnaren får veta: är det svenska rasister eller muslimer, men så glider man över på nazister så de första dom pekas ut blir nazister, när man i 3-4 minuter talat om de senaste dåden mot judar av muslimer, sedan kommer Israel och Trump. Perfekt regisserad indoktrinering. De borde instifta ett nytt pris bland mörkermännen och mörkerkvinnorna på svenska akademin: Priset i indoktrinering till Alfred Nobels minne.

   Gillad av 5 personer

   • Sven skriver:

    Reagerade också direkt på detta när det sändes. Man tassar runt som katten kring den heta gröten och aktar sig för att nämna någon exact vid namn som ligger bakom attacken mod judar. Utom så klart när det kommer till högerextremister! Då har men inga som helst problem att specifikt nämna dom som för övrigt inte hade något med saken att göra.

    Gillad av 2 personer

   • Palle skriver:

    Denna intervju med Orrenius var dock endast en västanfläkt med den intervju, som Ann Hedenmo gjorde med en israelisk journalist i senaste Agenda med anledning av att USA erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Hon uppvisade en total inkompetens – det enda hon klarade av att utföra var att rapa upp förberedda frågor utan hänsyn till vad den intervjuade framförde. Svensk journalistik mår tydligen bäst av att hålla sig till sin egen skyddade verkstad, när den kommer i kontakt med yttervärlden blir bristerna alltför pinsamt uppenbara (tänk bara på Peter Rawet …).
    Enstaka undantag finns förvisso, några av SvT:s och SR:s utlandskorrespondenter är duktiga, men så lever de också sin vardag på avstånd från den svenska ankdammen och åsiktskorridoren.

    Gilla

 8. Gunnar skriver:

  Värt att understryka är att det är skillnad på att vetenskapligt och informationsmässigt förstå – och att känna. Vi kan förstå psykopati, kriminalitet och andras tankar och olikartade beteende – men inte acceptera det. Det är i hög grad känslor det handlar om när vi själva agerar, väljer och handlar. Information och kunskap kan kanske upplevas som något neutralt – men är det inte vid exempelvis kulturkrockar och särskiljande intressen. Det är huvudsakligen det som gör världen mänskligt komplicerad – inte informationen i sig.

  Gillad av 2 personer

 9. Hovs_hällar skriver:

  Inlägget är så allmänt hållet att det inte säger så mycket. Alla kan hålla med om att ingen är perfekt, och att det vore bra om alla var snällare mot varandra.

  Vad säger detta om Sveriges akuta problem? Inte mycket. Vi har en situation där landet på några få decennier har fått en dramatisk folkökning — men denna folkökning består inte av etniska svenskar utan av migranter, och huvudsakligen migranter från utomeuropeiska kulturer.

  Detta är ett faktum. Vidare har dessa personers närvaro huvudsakligen motiverats av att de skulle vara ”på flykt”, dvs. att det är synd om dem. Sverige har däremot inget behov av den som arbetskraft, utan tvärtom har vi generellt stora svårigheter att få ut dem i någon form av produktivt arbete.

  Även detta är ett faktum.

  Men börjar man undersöka dessa fakta närmare uppstår det problem. Det visar sig snabbt att närmare faktauppgifter om det här fenomenet är politiskt högexplosiva. Myndigheterna har bestämt sig för att driva den här politiken, och myndigheterna vill inte höra något negativt om det hela.

  Ovanstående inlägg kommenterar inte detta. Inte heller kommenterar man det faktum att det inte längre går att rekrytera de mest begåvade studenterna till lärarutbildningen, tvärtom är denna utbildning nu så impopulär att man tar emot vem som helst som söker, oavsett hur svaga meriter personen har.

  Är det ett problem? Har Sverige problem som inte får diskuteras öppet? Varför är det så? Se där frågor som kunde ha diskuterats i texten ovan. Varför görs inte det?

  Gillad av 5 personer

  • Moab skriver:

   Jag håller med, om Sveriges problem ligger på en skala från 1-100 så ger min egen analys att vi ligger på 85-95 när vårt etablissemang säger att det ligger på 10-20 (och Mp och C säger 5). Jag kan ta fel men inte om att det är en helt exceptionell situation just nu, jag känner mig helt trygg i att en majoritet av svenska folket och i stort sett hela etablissemanget helt enkelt har fel, fullständigt fel, och jag har rätt. Sanningen ligger INTE i mitten. Har jag fel så är det 80-90 eller 90-100, inte mer. Jag var precis i Malmö och fick det bekräftat ännu en gång, ta bara en sån sak att inga kvinnliga muslimer kan gå till doktorn själv, mannen måste alltid vara med.

   Gillad av 4 personer

  • alexwestin skriver:

   Ja, det är allmänt hållet. Jag kunde ha givit konkreta exempel, men då hade det direkt blivit en diskussion av sådant saker som är ”politiskt högexplosiva” – och då hade nog mitt budskap drunknat i dessa. Jag hoppas att några läsare vill/vågar utmana sina uppfattningar (som överensstämmer med vad de flesta tror och tycker), och söka information närma källan och utanför MSM. Man hittar mycket intressant där.

   Gilla

 10. Gunnar skriver:

  Vår hjärna är komplicerad. Men det finns något som kan upplevas som en paradox – men utan att vara det. Ju effektivare den fungerar ju mindre komplext fungerar de underliggande nervbanorna. Nerver i hjärnan är som muskler. Ju mer de används ju tjockare och bredare blir de.

  Det kan exemplifieras med hur vägarna från Malmö till Haparanda var i början på 1900-talet. Många och smala. Det tog sin tid att köra bil. Och vägvalen var flera.

  Idag kör vi på breda och snabba vägar. Vägvalen har försvunnit. GPSs tjatiga metalliska röst varnar oss omedelbart om vi råkar förirrar oss. Förenklingen och bredden på vägnätet både höjer effektiviteten och snabbheten.

  Vår hjärna fungerar på liknande sätt. Den arbetar i hög grad självförstärkande. Det som används sväller. Det övriga tynar bort. Mycket av det som fanns från början i hjärnans tunna nervtrådar, har försvunnit, i och med att det inte används. Likt gamla smala vägar som inte används och då går upp i naturen. Och det som inte finns kvar kan vi inte tänka med. Detta utgör korrekthetens verkliga dilemma.

  Gillad av 1 person

 11. Richard skriver:

  ”Vi kan vara överens om att det vore önskvärt med ökad förståelse och ömsesidig respekt för andras åsikter och värderingar”

  Nja, ömsesidig respekt är nog varken möjlig eller önskvärd i de fall åsikter och värderingar handlar om hat mot andra grupper (t.ex. den grupp vi tillhör). Även vissa andra åsikter och värderingar är problematiska, som t.ex. kvinnoförtryck. Men bortsett från sådant håller jag med.

  Gillad av 2 personer

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Dessa tre syndrom kan nog anses vara allmänmänskliga och har funnits i alla tider. Det var ännu värre förr. Det är bara att med fantasins hjälp flytta sig tillbaka i tiden. Tyvärr är det så som människan fungerar som social varelse.

  Problemet är att vi under det senaste halvseklet eller så har intalat oss att dylikt socialt beteende försvunnit. I viss mån har de kanske till och med förvärrats i vår tid då personer som saknar tankeskärpa och allmänt gott förstånd och omdöme fått alldeles för stort utrymme till följd av den intellektuella nivelleringen och den tekniska kommunikationsmöjligheterna. Till följd av detta får dumbommar lika mycket medialt utrymme som förståndigt folk. Det enda man kan hoppas är att det inte blir ännu värre.

  Gillad av 3 personer

 13. Urban Larsson skriver:

  Skryter förmodligen nu. Jag är en sådan person som ifrågasätter mig själv väldigt ofta, allt från tankar till frågor. Jobbigt, men jag tror mig komma till kärnan på detta sätt

  Gillad av 1 person

 14. olle holmqvist skriver:

  För det första är jag inte säker på att världen – den upplevda världen – blivit mer komplex För några generationer sedan upplevde vi stundliga förändringar som vi skärmat bort. Det var kallt på morgonen. Nypte i näsan. Någon måste gå upp och få igång elden – om det fanns torrved.
  Kvällen innan hade någon burit in vatten. Nu var det is på hinkvattnets yta. Kläderna hade hängt för tätt och var inte riktigt torra. Klockan sex ringde bruksklockan över bruksorten:
  till arbete alla arbetare!

  Så kom varmare dagar vi såg och hörde bofink och sedan kom sädesärlan. Så kom varma dagar, så slåttertid. Hur ser sädesärlan ut på skärmen ? Varför nyper inte längre morgonkylan i näsan ? Så väntade vi på besked. Fantiserade hoppades, föreställde oss, befarade…tänk om… Det kunde dröja dagar. Hur mycket av denna ”information” (ruggigt fula ord) om tidens och världens gång har vi inte skärmat bort ? Substitutet – den platta skärmen, luktfri med endimensionellt ljud.

  Nu är det inte femåriga grannflickan som dör av lungsot. Nu är det snyftogramm från eländet ute i världen, som vi trubbas av emot. Hur ser krig i Syrien ut ?

  Och under 90 års tid stred aldrig ryss mot amerikan, kula mot kula. Därför att bägge sidor hade yrkesskickliga spioner. Bägge visste att de inte med visshet visste utgången. Nu vet alla att ”vi” kommer att vinna. Fråga Hillary.

  Gilla

 15. Aha skriver:

  Det är bra att veta att ens åsikter är inskränkta, än bättre är det att veta vems åsikter som är mest inskränkta, t.ex. i invandringspolitiken.

  Gilla

 16. Moab skriver:

  In en tid som denna så tycker jag att man måste motivera varför man skriver ett inlägg som detta, vad är det man vill kommentera? Det finns alltid olika åsikter, som detta klipp från FN visar:

  Men för mig så ligger inte sanningen i mitten, den behöver inte heller nyanseras. Den är solklar.

  Gillad av 3 personer

 17. olle holmqvist skriver:

  I min ungdom kunde man köpa vin från nordafrikanska länder: Minns någon, Tunis rosé, Vin rouge d ´Algerie och Saida från Marocko. Slut med det nu. Har jag rätt om jag tror att vinodlarna var ”etniska” fransmän, vars barn flydde vingården för hem till fosterjorden ?

  Gilla

 18. educaremm skriver:

  Intressant analytiskt, inlägg…

  Ett – fjärde syndrom – skulle ju kunna tänkas vara en benägenhet att inte vilja ta in olika typer av – kunskap – som är just typer av – oroande kunskaper – , eller – oroande vetande – , OM man är medveten om att man inte har några större möjligheter, dvs., i praktiken mycket, mycket små möjligheter, att på något sätt kunna åtgärda dem, eller kunna påverka en (politisk) händelseutveckling, som kan motverka den utveckling som synes ligga i den oroande politiska färdriktningen….

  Då inträder kanske lätt ett slags – fjärde syndrom – , som handlar om en slags intellektuell blockering, eller en ovilja att behöva se, förstå, befatta sig med, ta in, eller ens vilja ana, omfattning kring en problematik…
  Då slår istället ett slags – dövöra – , till, som en slags försvarsmekanism…
  (Inte se, inte höra, inte tala….som de tre aporna….)….

  När överväldigande problembilder kan riskera att få människor att känna sig mycket, mycket små, (när de istället kanske vill känna sig mäktiga, stora, duktiga, dugliga, förståndiga, kloka, handlingskraftiga osv., et cetera… ), så kan då detta – fjärde syndrom – , uppstå hos många…, som medför ovilja att – ta in information – , om – stora problem- … vilka då anses – ändå är omöjliga att kunna göra någonting åt – …..

  Alternativt är det också lätt att hamna i ett – kverulantfack – , alternativt hamna i en gruppering av – gnällspikar – , som vill – gnälla tillsammans – , om hur dumma, odugliga, korkade, insiktslösa, handlingsförlamade, ointelligenta, korkade och – värdelösa – , alla – ANDRA – kan anses vara….

  Ja, ja, fallgroparna är många….Vägen är smal….För alla…..

  Gilla

 19. Hortensia skriver:

  Tack, Alex Westin, visst har internet inneburit en veritabel informationsrevolution.

  Jag är så tacksam över att jag, genom gammelmedias oresonliga drev mot henne, upptäckte knivskarpa Julia Caesars – och sedermera andra modiga bloggares och nyhetsförmedlares – osminkade sanningar om det bedrövliga tillståndet i ”nysvenskt spännande” Sverige.

  https://juliacaesar.blog/2017/12/10/ett-mord-som-forandrade-sverige/#more-2275

  Gillad av 1 person

 20. O.T. skriver:

  Årets Martin Luther King-pris till Fatima Khawari

  Genom en sittstrejk som började på Mynttorget i Stockholm mobiliserade Ung i Sverige och Fatemeh unga ensamkommande i kampen att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Fatemeh har med sitt ledarskap lyckats hålla samman en snabbt växande rörelse. Trots hat står hon upp för dem som behöver det mest, de som tidigare inte haft någon röst – i sann Martin Luther King-anda.

  Så Martin Luther stod för muslimers rätt att bosätta sig i ett främmande land och kräva livstidsförsörjning utan motkrav, allt finansierat av landets skattebetalare?

  En människa som uppmanar till lagtrots och som har lämnat falska uppgifter om sig och om annat får alltså ett ”pris”. Det får mig att må illa. Sverige är idag ett sinnessjukt land med galna fanatiska vänster-liberala kufar som styr över politik och över pk medier. Samnytt.se

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.