Gissa

Patrik Engellau

Världen ser inte alltid ut som man tror. Om man forskar lite kan man bli förvånad. Jag har forskat lite om de svenska riksdagspartiernas skolpolitik (om man får beteckna något så alldagligt som läsning av partiernas skolpolitiska program med ett så fint ord som forskning).

Här kommer exempelvis två partiers program som på mig verkar så lika att dessa två partier inte borde ha något problem att regera ihop. Först det ena.

Att den svenska skolan ska få ett statligt huvudmannaskap och att en utredning tillsätts för att utreda de exakta formerna för hur ett förstatligande ska gå till.

Att det ska ställas högre krav än vad det görs idag för att få starta en friskola. Att man bör verka för ett system likt det som råder i Finland, där det måste finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en ny privat skola avser ge, för att en friskola ska få tillstånd att starta upp sin verksamhet. Att så länge skolan är kommunaliserad, ska kommunerna ges möjlighet att lägga in veto mot startandet av friskolor.

Att det är oacceptabelt att skattepengar avsedda för skolundervisning slussas över till aktieutdelningar. I stället menar vi att Sverige bör följa den linje som gäller i övriga Norden, där friskolor inte får ta ut några vinster ur verksamheten.

Att det i lag införs ett förbud mot så kallade kommunala avknoppningar inom skolsektorn.

Att förskoleklassen ska bli en obligatorisk del av grundskolan, som därmed blir tioårig.

Sedan det andra.

Alla elevers lika rätt till kunskap… Regeringen måste därför låta utvärdera och analysera de stora skolreformerna – kommunaliseringen, införandet av fristående skolor och det fria skolvalet – och deras effekter på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till en likvärdig undervisning.

Förstatliga skolan… För att nå en nationell likvärdighet i utbildningen måste staten få en tydligare roll för att samordna och stödja skolans arbete.

Mindre generösa regler för friskolor… Skolans mål ska vara att ge eleverna den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata bolag. I dag har två tredjedelar av de fristående skolorna ett aktiebolag som huvudman.

Möjligheten för fristående skolor att vara vinstdrivande tillsammans med ett av de mest generösa bidragssystemen i världen har gjort det svenska skolväsendet till en lukrativ bransch.

Fristående skolor utan annat märkbart syfte än det ekonomiska vinstintresset hör, enligt vår mening, inte hemma inom det svenska utbildningsväsendet. I de fall en skola får ett överskott bör detta återinvesteras i verksamheten och på det sättet komma eleverna till godo.

Två stora satsningar på fler lärare… För att ge elever bättre förutsättningar att få den kunskap de har rätt till vill vi göra stora statliga satsningar på skolan.

Min privata uppfattning är att båda dessa skolpolitiska program är missriktade eftersom de skyller nästan alla problem på kommunaliseringen av skolan och friskolereformen. För mig är detta synsätt verklighetsfrämmande. Jag försvarar inte nödvändigtvis kommunaliseringen, men var och en som har lite erfarenhet av hur det faktiskt går till i den svenska skolan vet att de statliga skolmyndigheterna – Skolverket och Skolinspektionen – har fullständiga maktmedel och, om de vill, total kontroll över varje skola. Att förstatliga skolan vore att slå ett stort, dyrt, komplicerat och på det hela taget verkningslöst slag i luften.

Att vinstbegäret kan förmå skrupelfria skolföretagare att ge eleverna lärarlösa lektioner och höga betyg är sant. Det skrev jag redan år 1991 i en bok om skolpengssystem och det börjar numera bli en vedertagen sanning (se exempelvis den utmärkta boken Kunskapssynen och pedagogiken av Magnus Henrekson och Inger Enkvist med flera). Lösningen är inte att lägga ned friskolorna, utan att införa ett system med extern betygssättning vid alla skolor. Sådana system finns och fungerar redan idag, exempelvis på IB-gymnasierna. Så var det även med gamla tiders studentexamen där det fanns en ”censor” närvarande för att kontrollera elevens egen lärare.

Jaha, ville du veta vilka partier som presenterades ovan? Det första var sverigedemokraterna – och det andra var vänsterpartiet.

De övriga partierna övertygar inte så särskilt mycket mer även om centerpartiet uttryckligen vill ha kvar friskolorna och dessutom införa externa examinatorer. Moderaterna vill ”att ingen ska få göra vinst på dåliga skolresultat” men vad det egentligen betyder framgår inte av min forskning.

40 reaktioner på ”Gissa

 1. Bo Svensson skriver:

  Det betalas ut runt en miljon per unge av skattemedel på förskola, undervisning, ersättning där frånvarande partner underlåter betala underhåll och diverse annat.

  Min starka rekommendation är att merparten av dessa pengar istället betalas ut etappvis i takt med att man kan dokumentera införskaffat kunnande och att myndighet och rösträtt vinns när man passerat den nivån som fastställts som minimum för att platsa i ett avancerat samhälle.

  För pengarna skaffar man sin undervisning på en fri marknad.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   De två saker som krävs då av att avgöra vilket kunnande de olika etapperna skall motsvara och hur man får strikt kontroll, måste till under alla omständigheter och jag påpekar att det behövs inte mer än detta, sedan löser sig allt det andra via marknadens normala ekonomiska incitament.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Extern betygssättning räcker ju också för att få ordning på högskolorna: Skattemedel ägnade ändamålet betalas ut i takt med att man klarar tentorna och för pengarna betalar man för sin undervisning.

   Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Tänk er att den ordning jag rekommenderar, där vi bara betalar när det hamnat kunskap i ungarna, varit rådande sedan länge och någon föreslår att man istället skall förstatliga all undervisningsverksamhet och införa närvaroplikt för eleverna i skolor där man placeras av myndigheter och tvångsblandas med främmande folkslag. – Skulle denne betraktas som vid sina sinnens fulla bruk?

   Gilla

 2. Moab skriver:

  Det är nog sant som du säger att oligarkiseringen av skolorna och stölden av skattemedel inte har gjort varken från eller till, bortsett från att det har gjort enormt mycket skada för att Stockholmarna har kunnat skärma av sina telningar från den verklighet som gäller ute i landet. För all övre medelklass och uppåt så finns det en enda sak som är viktigare än alla andra i skolvalet: att ens barn slipper dela klass med invandrare och muslimer. Lyckas man inte med detta så misslyckas ens barn i skolan. Framtiden är förstörd. Stockholm är dock stort och det FINNS ett val, bor du i Forserum eller någon annan håla så finns det kanske EN skola, så dina barn MÅSTE gå med somalier, eller syrier, eller irakier, eller vem som helst som våra ledare fått för sig skall flytta till Sverige. Så den största effekten av skolvalet är att det har tillåtit överklassen bland Stockholmarna, Göteborgarna och i Malmö och andra större orter att skärma av sina barn från den verklighet de röstar fram år efter år efter år. Kanske är skolreformen den skadligaste migrationsåtgärden någonsin.

  Jag ser ner på SD och är för allas lika värde och hatar Trump men för Guds skull, släpp inte in en Muhammed på mina barn skola!

  Gillad av 9 personer

  • Jan Molin skriver:

   @MOAB: Ditt första stycke är mycket bra skrivet, jag håller med om allt!
   Men nästa!!?
   Du ser ner på SD, det enda parti som står upp för Sverige!! De som i flera tiotals år har kämpat mot våra galna politiker i S och V samt hela Alliansen. Dessa partier har FÖRÅTT oss genom att genomföra till punkt och pricka den av Palme införda mångkulturen 1975. Som jag trott att du hitintills varit emot.
   Och du är för allas lika värde? Förtryckta och förtryckare lika värda? Jag är tillräckligt gammal för att ha gjort min soldatplikt för den svenska nationen i nästan två år. För att i händelse av en invasion möjligen offra mitt liv för mina och andras barn. Idag skulle jag också gärna göra det för mina barnbarn. En fiende som invaderar landet är inte lika mycket värd som mina och andras barn!
   Och du hatar Trump. Är han den enda som då inte har lika värde?
   Förstår du inte att det är bara SD som försöker med alla krafter hindra Muhammed att komma in på dina barns skola?

   Gillad av 3 personer

 3. Christer Carlstedt skriver:

  Det finns enligt mitt sätt att se på saken bara ett enda skäl att ha ett skolpolitiskt program, nämligen att man anser att det nuvarande systemet inte fungerar tillräckligt väl.
  Om det fungerade så som man önskar finns ju ingen anledning att rota i det.
  Jag har aldrig hört talas om att någon lägger in sig på sjukhus för operation utan att något är galet, med undantag för kosmetiska åtgärder.
  Vänsterpartiets surrande om aktiebolag är typisk kosmetika. Det är ju en fråga om att om företaget kursar, så har ägaren/ägarna inte lust eller förmåga att stå personligen för skolföretagets uppkomna skulder, vilka man lätt kan få leva med resten av livet.

  Vad som saknas är en beskrivning av vilket problem man har uppdagat.
  Hur kan man åtgärda ett problem som man inte har identifierat?

  Om man menar att skolorna ger ”glädjebetyg”, så bör man rimligen först verifiera att detta är fallet.
  På min tid kollade skolverket detta genom att vi kontinuerligt utsattes för centrala prov, vilkas resultat var en stark del i betygsättningen. Vad hände med dessa? De fungerade.

  Nu är det väl i sanningens namn också så att skolan förväntas guida eleverna till att bli goda och ansvarsfulla medborgare.
  Om man menar det, så måste man även här definiera vad detta är.
  Allas lika värde torde till exempel innebära att ingen skall ringaktas på grund av sin religiösa tro.
  Tjosan – där rök muslimska friskolor! Enligt islam är ju otrogna mindre värda.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Med tanke på resultaten i PISA-undersökningarna, samt det faktum att alla sökande kommer in på lärarutbildningen pga. att det finns fler platser än det finns sökande — anser du att skolan INTE skulle behöva hjälp?

   Gilla

 4. malmobon skriver:

  Tycker PE skall gå djupare in på SD skolpolitik som för mig är HELT överlägsen andras.
  Det är rätt att SD vill ha ett statligt huvudmannaansvar. Idag finns 26 myndigheter som handhar skolan. SD vill ha ett.
  SD vill bjuda in ALLA partier till förhandling.
  Undervisningen skall bestå av mer praktisk utbildning. Ett ex. som är hämtat från Singapore, är att elever skall få uppleva praktiskt hur det är att vara handikappad i samhället. En åker rullstol och får då uppleva vilka hinder som finns för dessa.
  Andra är att praktisera ute på företag en tid. En viss tid i veckan går åt till dessa praktiska övningar.
  Vi hade en skola förr som fungerade. Varför då inte gå tillbaka till denna skola.

  Synd inte fler lär sig Sverigedemokraternas skolpolitik.

  Gillad av 5 personer

  • Moab skriver:

   Jag var nyligen i Singapore och det var hinduernas nyår och det är sant att man såg många barn (i skoluniform) som var uta på studiebesök från olika skolor. Men om man tror att åka rullstol en dag är vad huvudfokus är där så tar man fel, hårdplugg av kärnämnena som matte, fysik och språk är det som gäller. Kan man inte engelska tillräckligt bra exempelvis så mister man statliga förmåner. Jag är rädd för att SD kastar glada amatörer över allt möjligt och tror att rullstolsåkning är fokus, det är det inte, det är matte, kan du inte det så finns det en fallande skala.

   Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Jag var på ett föredrag av SD:s skolpolitiske talesman Jakobsson!

   Ett synnerligen imponerande föredrag,
   där SD tittade på skolsystemet i de mest framgångsrika länderna!

   Singapore stod ut i sammanhanget,
   en skola UTAN flum!
   Där lärarnas status var en viktig bit i sammanhanget

   Ett statligt huvudmannaskap hade garanterat ekonomisk likvärdighet mellan kommunerna…
   INGA skolor tilläts förfalla pga bristande kommunal ekonomi…

   Varför man tillåter religiösa friskolor är en gåta,
   i synnerhet Muslimska med en avvikande värdegrund,
   som har en Agenda att motverka integration/assimilation!

   Dags att upprätta en avvecklingsplan, på högst fem år!

   Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Planekonomi är idioti. – Ekonomiska styrmedel som i resten av näringslivet istället för närvaroplikt i lokaler där det pågår försök till undervisning!

   Gilla

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Patrik, jag kan förstå Ditt resonemang utifrån Din bakgrund inom området men jag tror ändå Du hamnar fel. Att försvara friskolorna och deras rätt att ta ut vinst är ingen framgångsformel för att vända utvecklingen i skolan. Det är andra saker som är viktigare. Allra mest grundläggande är att återställa till normaltillstånd när det gäller hur man ser på kunskap och hur utbildning ska gå till. Förstatligande i sig löser inga problem så länge som 180 knäppa professorer i pedagogik tillsammans med en skock politiker får bestämma riktningen.

  Jag tycker inte man ska vara alltför nedvärderande mot det synsätt som finns inom SD och V om skolan. Troligen har dessa stämningar uppstått utanför storstadsområden där privatskolor oftast inte är ett alternativ.

  Gillad av 6 personer

 6. Louise Clarkson skriver:

  Tack Patrik
  Utveckla gärna moderaternas syn om du kan. Jag är medlem i nya mod, men tvekar ….
  Mvh
  Louise Clarkson ( bodde o jobbade i rio= long time no see)

  Gilla

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Ett huvudproblem med den svenska politiska debatten är dess låga intellektuella nivå. Med få undantag diskuteras sakfrågor förutsättningslöst och seriöst och dit hör skolfrågan, i övrigt rör det sig om en trivial agendajournalistik med allmänt sloppigt tyckande. Jag tror inte ens de stora tidningarnas journalister ens har bemödat sig att göra vad Patrik Engellau gjort i detta inlägg, nämligen att läsa och analysera partiernas olika skolprogram.
  Problemet med den svenska skolan är att kunskapsinlärning i stort har ersatts med social fostran och där uppfattningar och tyckande har ersatt kunskapsuppbyggnaden. Inom matematik och naturvetenskap är detta förödande och har redan börjat sätta djupa spår i universitetsutbildningen där pseudofrågor som genus sätts före kompetens och kvalité. Av denna anledning skall vi välsigna migrationen av högskoleutbildade.

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   ” börjat sätta djupa spår i universitetsutbildningen där pseudofrågor som genus sätts före kompetens och kvalité.”

   De tekniska högskolorna verkar inte heller kunna vara en garant för förnuftet?

   https://www.kth.se/blogs/reaktion/2016/12/detta-ar-feministisk-stadsplanering/

   ”Berätta om din egen forskning inom ämnesområdet! Vad arbetar du med just nu?

   – Min forskning om arkitektur och urbana frågor kombinerar kritisk utredning om hållbarhetfrågor från ett feministiskt teoretisk perspektiv, frågor om demokrati och deltagande i stadsplanering och konstnärlig forskning. På arkitekturskolan genomförde vi precis en stor internationell konferens med 200 deltagare, AHRA-konferensen Architecture and Feminisms: Ecologies, Economies, Technologies.”

   —————
   Finns det över huvud taget en ”feministisk teori”, någonting som inte har kunnat falsifierats genom hypotestestning? Ovanstående är för mig bara ett exempel på snömos; ett förvirrat användande av ”modeord”.

   Gillad av 4 personer

 8. Erik skriver:

  Begränsade problem med utdelande aktiebolag som skolägare om två ting iakttas:

  – Kontinuiteten måste säkerställas. En skola skall i var stund ha säkerställd finansiering för ett års fortsatt drift. Att kunna sätta en skola i konkurs på några månader skall aldrig vara möjligt.

  – Säkerställande av att möjligheten till erbjudande om glädjebetyg skarpt begränsas. IB är en väl fungerande mekanism.

  Gilla

 9. slaszlos skriver:

  Kunskapen mätnings enda sättet går genom betygsättningen från första skolåret till avslutningen av utbildningen i vilket bör ingå betygsättningen på disciplinen till och ständiga kontakter med familj hemmet. Hur ett skolverk – statlig , kommunal , privat i friskolors regim får sina finansiering bör vara beroende på elevernas skolresultat i genomsnittliga resultats mätning bestämd av Skolverket.

  Gilla

 10. Peter Pan skriver:

  Jag förutsåg katastrofen redan när det började pratas om friskolor. Nu är den ett faktum.
  Vanliga skolor slogs, nästan över en natt, ut. Förutseende föräldrar såg till att få in sina barn i de bästa skolorna. Övriga blev förvandlade till bottenskrap och fick nöja sig med den kommunala skolan men utan den stimulans som mer studiemotiverade kamrater utgjorde.
  Alla friskolor utan undantag borde förbjudas och staten ta över huvudmannaskapet för en jämlikare betygsättning.
  Det kräver förstås en skolminister i stället för en grön flummar.

  Gillad av 1 person

 11. Hortensia skriver:

  Jag brukar sällan ha några invändningar till dina resonemang, Patrik, och angående den enastående rättvist välfungerande och föredömligt universitetsstudieförberedande IB-utbildningen är vi helt överens…

  …. men den svenska grundskolan måste återförstatligas snarast möjligt. I stora delar av vårt glesbefolkade land finns i praktiken ingen skolvalfrihet alls, men även elever i riktigt små orter i allt fattigare kommuner måste…

  …. rimligtvis kunna erbjudas en likvärdig och effektiv, obligatorisk grundskoleutbildning.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Och mjölk och bröd och varma kläder. Men varför skulle det vara obligatoriskt och likvärdigt? – Konkurrensen ute i den friska ekonomin handlar om att försöka bli bättre än de andra och det är detta som bevarar den frisk. – Ge folk möjlighet att köpa undervisning till sina barn så gör de säkert det också även om de bor i glesbygd.

   Gilla

 12. Per-Anders skriver:

  Det är nästan löjligt när friskolor attackeras. Är alla kommunala skolor bra? Nä, långt ifrån. Det finns gott om totalt värdelösa kommunal skolor, men de tycks ha någon form av frisedel i kritiken.

  I en undersökning för några år sedan visade det sig att det fanns ungefär 50 kommuner i Sverige som inte hade några friskolor. Dessa kommuner hade även sämst resultat. Och, det lustiga är att ingen av dessa kommuner ens hade speciellt många invandrare i sina skolor, så inte ens det kortet kunde användas för att förklara de dåliga resultaten.

  Det finns bara ett sätt att göra skolorna bra igen. Ta bort centralstyrningen. Dessutom är det mest korkade man kan göra i ett samhälle att låta staten sköta utbildningen.

  Hur kommer det sig att de flesta människor i Sverige har en sådan trång bild av skolan? Svaret är att ni har gått i den dåliga skolan och blivit indoktrinerade och saknar total fantasi om hur det skulle kunna vara i stället. Vill ni verkligen att det ska fortsätta på det viset?

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Du — på den tiden jag gick i skolan hade Sverige ett rätt väl fungerande skolsystem. Raset började strax efter, och det berodde på att såssarna såg skolan mer som en ideologisk uppfostringsanstalt där alla skulle vara lika, och man inte fick erkänna att olika elever har olika begåvning.
   Och vänstern ansåg att ”kunskap inte kan läras ut”, därför att en kommunistisk sovjet-pedagog sa så för 100 år sedan.

   Gillad av 1 person

 13. Rikard skriver:

  Hej.

  För hundra år sedan kunde man lära barn med betydligt sämre förutsättningar än vad som existerar i Sverige idag mer på kortare tid.

  Vad säger det om skolan, lärare och skolpolitiker av idag?

  Pedagogik, metodik och didaktik är fina ord, men det du behöver veta om dessa är att en handledning ryms på ett vykort.

  1) Den som kan, visar den som inte kan.
  2) Den som inte kan övar, och rättas samt korrigeras av den som kan.
  3) Den som lärt sig kunna kan vidareutveckla sin kunskap.
  4) Repetera 1-3.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

 14. Hovs_hällar skriver:

  Ja, själv tycker jag absolut att det finns anledning att ta en titt på hur skolan drivs i de övriga nordiska länderna. Att dagens svenska variant av friskolorna lämnar dörren öppen för missbruk torde väl vara ostridigt…? Eller vad säger Patrik?

  Nu är ju inte organisationsformen huvudproblemet, utan pedagogiken.

  Läs mer här:
  http://www.salaallehanda.com/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  ”…Trots att vi neurovetenskapligt vet mer än någonsin om inlärningens mekanismer får lärarstudenterna läsa om 100 år gamla pedagogiska lärosatser. Dessa har ofta, som i fallet med den sovjetiska pedagogen Lev Vygotskijs idéer, en socialistisk prägel.
  Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning – exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap – lärs ut som sanningar.

  Ideologi sätts framför vetenskap….”

  Just det — IDEOLOGI SÄTTS FRAMFÖR VETENSKAP!

  Och detta är, i ett nötskal, hela Sveriges allt överskuggande problem.

  Att asylinvandringen är en helt urusel idé kan vilken hederlig nationalekonom som helst enkelt lista ut (fråga ex-vis Assar Lindbeck).

  Det verkliga problemet är ideologiskt: Makthavarna har fattat ett politiskt beslut som motsägs av fakta, och då blir fakta plötsligt farliga och måste tigas ihjäl. Samt ersättas av en motbjudande härva av lögner och desinformation — Googla ex-vis på ”miraklet i Sandviken”!

  Gillad av 5 personer

 15. Per-Anders skriver:

  Haha, säger jag! Till och med i Indien betalar fattiga människor för att sätta sina barn i skolor utanför statens skolsystem för att det är så totalt värdelöst.

  Och svensken tror denne är så smart.

  Gillad av 1 person

 16. Aha skriver:

  Sossarna skapade bästa skolan. Genom att i bostadsområdena medvetet blanda borgar- och arbetarbarn samt att man gick i den skola där man bodde, skapade man skolor med goda studieresultat.

  Sedan kom flummet och friskolorna som drog ned resultatet resp. skiktade skolorna i bra och dåliga skolor.
  Märkligt nog var sossarna själva pådrivande till denna nedgång.

  Gilla

 17. Ninnis Tankar (@Ninnis_tankar) skriver:

  Jag brukar läsa men jag har aldrig tidigare kommenterat, men nu kan jag inte låta bli.

  Jag brukar hålla med dig om allt i princip, Patrik, men här cyklar du. 😉

  ”Att den svenska skolan ska få ett statligt huvudmannaskap och att en utredning tillsätts för att utreda de exakta formerna för hur ett förstatligande ska gå till.”

  SD vill ha ett statligt huvudmannaskap med en myndighet som har det övergripande ansvaret stället för idag då detta är splittrat. Man vill också att kringpersonal ska anställas inom det statliga. Detta då kommunerna har skurit bort av dess när det behövs sparas pengar vilket lett till att pedagogerna får använda sin tid till såna uppgifter istället för att fokusera på på det pedagogiska uppdraget.

  ”I stället menar vi att Sverige bör följa den linje som gäller i övriga Norden, där friskolor inte får ta ut några vinster ur verksamheten.”

  SD har frångått detta.

  ”men var och en som har lite erfarenhet av hur det faktiskt går till i den svenska skolan”

  Stefan Jacobsson, SDs skolpolitiska talesperson har 15 års erfarenhet som lärare. Det skolpolitiska programmet är framarbetat och utvecklas av honom i samverkan med annat SD-folk som är verksamma inom skolan. Denna erfarenhet från skolvärlden är orsaken till att SDs skolpolitik fullständigt äger på den svenska politiska arenan och är en av de avgörande områdena för mitt partival.

  Så rekommendationen ”Tycker PE skall gå djupare in på SD skolpolitik” som Malmobon skriver här ovan instämmer jag i – du har missat något som jag tor du kommer uppskatta. Om du vill så har jag en fastnålad tweet på min twitter där jag (bland annat) skrivit en tråd om skolpolitiken. Stefan Jacobsson har många timmar youtubeklipp som rekommenderas och, har du en chans, följ med någon o lyssna på Stefan Jacobssons föredrag – Hans kompetens imponerar verkligen. 🙂

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.