Gästskribent Jakob Modéer: Förvärva, ärva och fördärva

I England firar man varje år sedan 1919 Remembrance Day den 11 november till minnet av de militärer som dog i landets tjänst under första världskriget. Union Jack-flaggan svajar stolt i höstblåsten. En liten röd vallmoblomma bärs på kragen som ett tack till tidigare generationer för den fred och frihet som deras uppoffringar skapat. Om än för bara en dag släpps patriotismen lös i England.

I Sverige känns dock krig, ofrihet och individuella uppoffringar långt borta. Men det betyder inte att vi inte har saker och ting att vara tacksamma för. Tvärtom.

I ett historiskt och geografiskt perspektiv föddes vi svenskar med en enorm silversked i munnen. Det har vi gjort i snart 100 år nu. Givetvis påverkar detta utgångsläge vår verklighetsuppfattning och världsbild. Per Anders Fogelström var min farfars favoritförfattare. Farfar föddes 1906. Kanske var det just Fogelströms beskrivning av Sveriges svåra och hårda förvandling från fattigt och eländigt jordbruksland till rik industristat och välfärdssamhälle som tilltalade farfar. Kanske såg han sitt eget och hans föräldrars strävanden i boken ”Mina Drömmars Stad”.

Vi har ingen Remembrance Day i Sverige. Det är synd. Det rika, fria, jämställda och välmående Sverige som vi njuter frukterna av idag skedde inte av en slump. Vårt statsskick, världsfärdssamhälle och globalt konkurrenskraftiga ekonomi byggdes av våra förfäder, med blod, svett och tårar. Att inte fira våra förfäders uppoffringar och bedrifter visar på historielöshet. En respektlöshet, som i sin tur bereder vägen för självgodhet. Vi tar vår fred, frid och höga levnadsstandard för givet. Det är ett farligt utgångsläge. Det gör oss sårbara.

Under de senaste femtio åren är Sverige på glid. Genom våra egna prioriteringar och beslut, framdrivna av känslosamma politiker och PK media, skapar vi, sakta men säkert, ett fattigare, ofriare, osäkrare, mindre jämställt och mer illamående fosterland. Att Sverige imorgon blir som Malmö idag (läs Lars Åbergs bok ”Framtidsstaden”) känns ofrånkomligt. Vi är i full fart med att fördärva det Sverige vi ärvt. Hur kunde det bli så?

Orsakerna till “den svenska situationen”, som norrmännen säger, är många. Konsekvenserna av ett imploderande svenskt samhälle påminns vi om dagligen. Helt plötsligen har vi fattiga pensionärer som rotar i soptunnor, uteliggare och tiggare, gruppvåldtäkter, regelrätta inbördeskrig i no go-zoner, attacker mot poliser och ambulanspersonal, kommuner vars ekonomi går på knäna, kvinnor som ofrivilligt stannar hemma, försämrade skolresultat, ökade bidragsutgifter då en växande grupp människor aldrig hittar ett jobb, ökad segregation då familjer byter kommun i sökandet efter bättre skola och allmän säkerhet och så vidare och så vidare.

För att kunna resonera kring orsakerna till “den svenska situationen” måste vi först erkänna att ”Sweden, we have a problem!”. Utifrån denna insikt måste vi tillåta en öppen diskussion om invandringens konsekvenser på Sveriges demokrati, statsskick, civilsamhälle, ekonomi och medborgare. Att föra en mogen diskussion bland vuxna och att genomföra konsekvensanalyser baserade på fakta, som i sin tur ligger till grund för politiska beslut, är något vi tar för givet inom alla andra ämnesområden. Så varför inte inom invandringspolitiken? Vill politikerna bygga en ny motorväg till exempel räcker det ju inte med att de tycker att det känns rätt i hjärtat.

Enligt Pew Research Centre är idag cirka 8,1 procent av Sveriges befolkning muslimer. Det är tredje högst i EU efter Bulgarien och Frankrike. Pew uppskattar vidare att den muslimska befolkningen i Sverige kommer att öka till mellan 11 procent och 31 procent 2050 beroende på invandringstakten. Ökad invandring är inte i sig något negativt. Se bara på invandrarstater som USA och Australien. I USA och Australien ställer dock staten stora krav på sina invandrare. Staten sänder klara signaler till de nyanlända om landets kultur, historia, värderingar, traditioner och om individens skyldigheter gentemot stat och civilsamhälle.

I Sverige är detta budskap som bäst bortglömt. Som värst skickar vi medvetet ut signaler om nationellt självförakt (”Vi har midsommarafton och sådana ’töntiga’ saker” sa Mona Sahlin) och ren svaghet (lagändringar för ensamkommande unga trots att en större majoritet ljugit om sin ålder). I en sådan situation är det inte svårt att förutse att fler människor från runt om i världen kommer att söka sig till Sverige, och att utvandringen av ursprungliga svenskar kommer att öka.

I vår konsekvensanalys måste vi studera Inglehart-Welzels kulturkarta lite grundligare. Vi måste våga förstå och tala ärligt om andra kulturer. Invandrare har olika förutsättningar att assimilera sig till den svenska kulturen beroende på varifrån de kommer. För vissa nyanlända kan det vara en lång process då deras värderingar är totalt motsatta våra svenska värderingar.

Två exempel. Enligt FNs ojämlikhetsindex 2015 är Sverige fjärde mest jämlika landet i världen, medan Afghanistan ligger på etthundrafemtiofjärde plats. Jämlikhet mellan könen är ett främmande koncept i Afghanistan. I Press Freedom Index, som mäter medias oberoende, hamnar Sverige på silverplats medan Afghanistan på etthundratjugonde plats. Oberoende och kritiska media är en förutsättning för en väl fungerande demokrati, men är inte någon prioritet i Afghanistan.

Om vi bara vågar skicka tydliga signaler till de nyanlända om vad som gäller i Sverige (typ jämlikhet och yttrandefrihet), om vi ställer krav, och tar oss tid att förklara länken mellan vår svenska kultur och det statsskick, välfärdsstat och samhälle som de nyanlända själva uppskattar så mycket, då har de nyanlända en chans att assimilera sig till majoritetens kultur. Men det förutsätter givetvis att de vill assimilera sig. Det är ingen självklarhet bara för de tagit sig hela vägen till Sverige.

Fortsätter vi däremot på samma linje, där den svenska multikulturpolitiken tystar majoriteten och förringar dess kultur, samtidigt som den fjäskar med utländska kulturer som den inte förstår, och genom sin kravlöshet och bidragsbombardemang gör det fullt möjligt för nyanlända att leva gott i Sverige utan den minsta skyldighet, då fortsätter integrationen att misslyckas. Än värre, utan incitament till assimilering håller de nyanlända gladeligen fast vid sina traditionella värderingar, och urholkar därmed välfärdsstaten, det sekulära samhället och demokratin. Och detta samtidigt som de kräver ett mer hierarkiskt statsskick och patriarkat samhälle då de passar bättre ihop med deras traditionella värderingar. Så kan det inte fortsätta. Valet är fortfarande vårt att rädda vårt land från fördärvet.

Jakob Modéer är statsvetare utbildad i USA med Masters i Biståndsmanagement, f.d. affärsman och utländsk investerare i östra Europa, numera projektledare på näringslivsutvecklingsprojekt (SECO, USAID, DFID, EU) och hemmahörande på Balkan sedan 1993. Skriver om Balkan och Europa på egen blogg. Tror att vissa värderingar är bättre än andra om man vill upprätthålla ett demokratiskt politiskt system och skapa ett samhälle som prioriterar alla medborgares välmående.

65 reaktioner på ”Gästskribent Jakob Modéer: Förvärva, ärva och fördärva

 1. Eva Danielsson skriver:

  Det kanske fortfarande skulle gå att rädda Sverige som en demokratisk modern sekulär och jämställd nation med både välstånd och välfärd.
  Om etablissemanget skulle vilja det. Tyvärr ser det ut som om man i stället vill ha en nation i upplösning, EUstat kanske, och medborgare som får det sämre och sämre i alla avseenden. Man räknar kallt med att vi ändå kommer att fortsätta att arbeta och dra in lite skattemedel, där sätter vår överlevnadsdrift in, men annars är det meningen att vi ska bli förvirrade och svaga.

  Resursstarka och informerade och kaxiga medborgare skulle ju kunna få för sig att ifrågasätta etablissemanget. Och rentav avsätta och ersätta dem.

  En ärligt menad räddningsaktion annars, om vi hade makthavare som ville oss väl, skulle självklart behöva både strypa utomeuropeisk invandring och ställa självklara krav på assimilering. Och man kan alltid ställa krav direkt på vad och hur man gör och inte gör, även om det internaliseras först i tredje generationen. Curlandet som underkänner människors anpassningsförmåga är obegripligt.

  Dessutom handlar det om pengar. Man bör ställa krav på motprestationer för försörjningsstöd och krav på snabbare egenförsörjning. Nyanlända med uppehållstillstånd bör söka jobb och bostad själva och hitta egna sätt att lära sig svenska. Och inte få del av övriga välfärdsförmåner förrän vid medborgarskap. Och det medborgarskapet ska vara svårt att få. T ex efter fem eller flera år som självförsörjande och skötsam, dvs inget i belastningsregistret, kunna svenska och känna till samhällssystemet och lagar och skriva under en lojalitetsförsäkran mot Sverige m m. Och sedan få sitt pass med biometriska data bokfört för det. Basala grejor.

  Din utmärkta krönika, Jakob, förutsätter makthavare som skulle vilja lyckas med integrering. Just nu har vi inte det i Sverige, tyvärr.

  Gillad av 6 people

  • Elof H skriver:

   Man kan inte assimilera den som inte vill. Vad som behövs är en program med två spår. Ena är assimilating och självförsörjning. Klarar man inte på förhand strikt uppsatta delmål byter man spår till repatrieringsspåret. Då upphör alla bidrag och man får boende på förläggning i väntan på resa hem. Lämpligen hyr vi dessa förläggningar i tredje land. Inga om och men utan antingen eller.

   Gillad av 4 people

 2. Bo Svensson skriver:

  Det är inte till integration vi skall ägna våra begränsade resurser och engagemang utan repatriering. – Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte för att man inte klarar av att ordna fred och välstånd hemmavid eller för att man skaffar fler ungar än det finns försörjning till.

  De genetiska eller andra brister som gör att det blir otrivsamt hemmavid, tar man ju med sig dit man flyttar och är de genetiska, är integrationsbemödandena bortkastade.

  Gillad av 1 person

 3. MartinA skriver:

  Men herregud, varför skulle jag vilja ha in en massa utomeuropeer i mitt vi? Vad vinner jag på det? Ingenting, det bara sabbar för mig. Jag kommer aldrig tänka vi om invandrarna.
  Men den frågan ställer aldrig Jakob Modéer. Eller någon annan heller. Vi svenskar är bara kanonmat i deras sociala ingenjörskonst. Lera för deras hänsynslösa skulpterande.

  Gillad av 6 people

 4. tlidforss skriver:

  Mycket bra artikel, ställ krav och lägg ner eller sparka alla kravlösa myndigheter och personal. Konsekvensanalys måste bli obligatorisk också, dvs konsekvensanalys av redan fattade beslut och korrigering av beslut och regler därefter.

  Gillad av 2 people

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Rätten, även kvinnors rätt att vara jämställda, sitter i spjutstångs ände.

  Den stora samhällsförändringen nu är att det patriarkala samhället växer i en sådan takt att det jämställda svenska samhället hamnar på historiens sophög långt innan den globala temperaturen i atmosfären har ökat med två grader.

  #metoo-rörelsen må vara angelägen, men gör att skogen skyms av alla träd. Likt en duktig kompaniofficer, som lärt sig militär taktik, inriktar den sig på att slå fienden i skogsdungen men saknar högre officerares kunskap i strategi för att vinna kriget.

  Gilla

 6. Carl G. skriver:

  Skribenten tycker att Sverige har varit på glid nedför de senaste 50 åren. Då kanske skribenten borde undersöka vad som hände för 50 år sedan som har förvandlat Sverige till ett land i fritt fall.

  Kan förfallet handla om att man började skruva loss bultar och skruvar ur det nationella bygget för att göra Sverige mångkulturellt?

  Vilka etniska aktivister från kommunistländer i Östeuropa krävde på 1960-talet ett mångkulturellt Sverige?

  Varför är dessa etniska aktivister och deras lobbyorganisationer så tysta över resultatet?

  Kan man verkligen torgföra åsikter och kräva lagändringar i någon annans land för att därefter få frikort när allt går åt skogen?

  Nej, det tycker inte jag. Dags för räfsting.

  Gillad av 1 person

  • Östanskog skriver:

   Ett icke allmänt känt årtal i svensk nedrustning är 1980. SAAB lade ner sin rallyverksamhet. Jag skrev ett brev till vd:n, där jag spådde en konkurs i framtiden. Ett sådant brev skulle idag kalas för ”hat och hot”. (Skulle förstås ha skrivit till styrelsemedlemmar i stället.)

   Gillad av 1 person

 7. Moab skriver:

  Detta är välmenande men otroligt skadliga ideér som tyvärr är förhärskande. Det är infantilt att tro att en snabbt växande mängd muslimer börjar assimilera sig från nuvarande utgångsläge. Att plädera för detta är att plädera för fler muslimer och att ge luft åt de ursäkter som etablissemanget allltid använder, det är en utmaning att få muslimska pojkar att läsa häftet om hur man behandlar kvinnor och flickor. Det är en utmaning att få dem att ta i hand. Har författaren inte varit i Sverige nyligen? Det slående med denna skrämmande siffra på 8% är att många svenskar inte ser så många muslimer för de koncentreras på ställen som snabbt ghettofieras. i Malmö ser man över 50% muslimer på många ställen även utanför ghettot,

  Förstår man inte att assimilering är omöjlig vid det här laget så föreslår jag att man ta på tankehatten igen. Allt beror av antalet och vi är långt över den nivå som kan ”assimileras” och har gått för långt ner för den vänsterliberala stigen för att ens lyckas med att ändra ett minimum av Sahlin-attityden. Det är bara dunster att tro på det. Låt oss inte kalla det assimilation utan deportation, detta måste vara fokus, att målet är att få ner ANTALET muslimer, inte att de som är här integreras. Jag vill inte ha (fler) muslimer i mina barns skola!
  Jag vill inte träffa integrerade muslimer, jag tycker islam är en vidrig totalitär ideologi, punkt.

  Om man ändå bryr sig om assimilering så är våld det enda som kommer att fungera. Våld och repression. Inlägget ovan är välmenande men argumenterar för en väg som leder till inbördeskrig eller en Sydafrikansk situation, där vi är de mördade farmarna. Vi behöver apartheid i Sverige istället för att normalisera landet. Det finns ännu tid. Straff och inneslutning är de åtgärder vi måste fundera på. Allt annat är vänsterliberal utopi.

  Gillad av 11 people

  • Moab skriver:

   Som en uppföljning så kan man jämförelser med USA där svarta på 60-talet var på en mer positiv tangent på den tiden då det fanns mer öppen rasism och mindre förstående vänsterliberala ideér, nu har detta reverserats helt. Den enda säkra åtgärd är att få ner antalet, något som är möjligt i Sverige men så klart inte var ett alternativ i USA.

   Gilla

 8. Moab skriver:

  kortversion:

  Detta är välmenande men otroligt skadliga ideér som tyvärr är förhärskande. Det är infantilt att tro att en snabbt växande mängd muslimer börjar assimilera sig från nuvarande utgångsläge. Att plädera för detta är att plädera för fler muslimer och att ge luft åt de ursäkter som etablissemanget allltid använder, det är en utmaning.. Det slående med denna skrämmande siffra på 8% är att många svenskar inte ser så många muslimer för de koncentreras på ställen som snabbt ghettofieras. i Malmö ser man över 50% muslimer på många ställen även utanför ghettot,

  Förstår man inte att assimilering är omöjlig vid det här laget så föreslår jag att man ta på tankehatten igen. Allt beror av antalet och vi är långt över den nivå som kan ”assimileras” och har gått för långt ner för den vänsterliberala stigen för att ens lyckas med att ändra ett minimum av Sahlin-attityden. Det är bara dunster att tro på det. Låt oss inte kalla det assimilation utan deportation, detta måste vara fokus, att målet är att få ner ANTALET muslimer, inte att de som är här integreras.

  Om man ändå bryr sig om assimilering så är våld det enda som kommer att fungera. Våld och repression. Inlägget ovan är välmenande men argumenterar för en väg som leder till inbördeskrig eller en Sydafrikansk situation, där vi är de mördade farmarna. Vi behöver apartheid i Sverige istället för att normalisera landet. Det finns ännu tid. Straff och inneslutning är de åtgärder vi måste fundera på. Allt annat är vänsterliberal utopi.

  Antalet är det enda som spelar roll, låt oss begrava den sociala ingenjörskonsten.

  Gillad av 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   Tala inte illa om social ingenjörskonst. – Det är tillräcklig intelligens som saknas hos dem som leker ingenjörer. – Var än man granskar i bygget, hittar man brister.

   Gilla

 9. Peter skriver:

  Ju fler människor som kommer från kulturer som skiljer sig på ett flagrant sätt från vår kultur, desto svårare blir det förstås att assimiliera dem.

  Den svensk/amerikanske socialantropologen Jonathan Friedman har skrivit följande om mångkultur:

  ”Det är en fantasi, som inte ens är färdigtänkt, om att folk från olika delar av världen skall blandas ihop i något slags lyckligt samhälle. Det har aldrig funnits. De enda multikulturella samhällen i världshistorien har varit det man kallar för pluralsamhällen. Det brukar vara imperier eller kolonialsamhällen, där man importerar folk från andra delar av världen och sätter dem i speciella områden där de bor. Folk håller sig väldigt separata från varandra. Och det är vad som hänt i Sverige. Det är segregation som präglar vårt multikulturella samhälle.”

  Som ”socialkonservativ libertarian” anser jag att man inte kan kräva att människor ska assimiliera sig, men då får man själv stå sitt kast så att säga. Den intressanta bloggen Fnordspotting har beskrivit detta på ett mycket bra sätt (http://fnordspotting.blogspot.se/2017/11/om-integration-och-assimilation.html):

  ”Rent praktiskt innebär detta att Sverige inte har någon rätt att påtvinga utländska medborgare någon assimilation, men däremot att vi (åtminstone i denna bemärkelse) är i vår fulla rätt att neka den som förkastar svenska värderingar uppehållstillstånd. Det innebär att Sverige å ena sidan inte har rätt att påtvinga någon som fått uppehållstillstånd svenska värderingar, men däremot att vi är i vår fulla rätt att neka denne skattefinansierad specialkost, religionsutövning och kulturellt eller religiöst anpassad utbildning. Kort sagt, det står den enskilde fritt att förkasta det omgivande samhällets normer och kultur, så länge vederbörande själv bekostar konsekvenserna av detta. Det omgivande samhället har dock ingen som helst skyldighet att bekosta detta. Det står den enskilde fritt att vägra ta kvinnor i hand, leva i polygyna förhållanden, klä sig i burqa, isolera sig i enklaver, sätta sina barn i religiösa skolor och bada i könsseparerade bassänger, så länge detta finansieras med egna pengar. Det omgivande samhället har dock ingen som helst skyldighet att bekosta detta.”

  Så här skrev Moderaterna i en riksdagsmotion 1990/1991 (punkt 4.2 i motionen), som undertecknades av ett flertal av på den tiden ledande Moderater (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/invandrar–och-flyktingpolitiken_GE02Sf609):

  ”Erfarenheten har visat att svåra kulturkrockar kan uppstå vid flykt till främmande länder med helt andra kulturmönster och att det troligen varit långt bättre att bistå flyktingarna i eller i närheten av deras hemländer, till exempel genom näringslivs- och bostadsprojekt. Ökade ansträngningar bör också göras när det gäller invandrares repatriering, då förhållandet i deras hemländer förbättras.”

  Det var inte en Reinfeldt-inspirerad politik precis …

  Lite avslutande kuriosa från regeringens (Socialdemokraternas) riksdagsproposition 1990/91 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-aktiv-flykting–och-immigrationspolitik-mm_GE03195/html):

  ”En mycket stor andel av de asylsökande i Europa är inte i behov av internationellt rättsligt skydd.”

  Those were the days my friend, we thought they’d never end”, som Mary Hopkins sjöng en gång i tiden …

  Gillad av 7 people

 10. JAN BENGTSSON skriver:

  Med minsta klarsyn har Mångkulturen nått vägs ände!

  Vi måste återgå till det som tjänade oss så väl…

  ASSIMILERING måste återinföras!

  Att kunna/våga ställa krav på de som kommer!

  Take it, or LEAVE!!!

  Gilla

 11. Per-Anders skriver:

  Myt: ”Ökad invandring är inte i sig något negativt. Se bara på invandrarstater som USA och Australien.”

  Varken USA eller Australien är invandringsländer.

  Artikelförfattaren har en naiv syn på assimilation. Det behövs ingen som helt förklaring om svenska kultur för den som kommer till Sverige. Den som vill integrera sig skaffar de kunskaper som behövs. Den som inte vill integrera sig skaffar sig inga kunskaper – möjligen bara om hur bidragen kvitteras ut.

  När ska detta humanistiska fjäskade ta slut?

  Gillad av 8 people

   • naimlap skriver:

    Humanistiskt fjäskande är en vacker omskrivning av di fege dumsvenskarna sysslar med.
    Det är inget annat än en ren och skär röv slickning de håller på med och ju snuskigare anus desto mer åtråvärt för 87% av befolkningen.

    Gilla

 12. slaszlos skriver:

  Grattis och tack till Jakob Modéer för att dela de signalerna vilket redan är kännbara effekter har vi redan idag. Ingen folkgrupp har framtidshopp utan att känna egna förflutnas historiska händelserna som påverkar sitt lands utveckling vilket är mötesplatsen för olikheter vore ur kulturella ,religiösa och politiska synvinkeln som binder sig eller frånskiljer sig ifrån varandra. Utan tvekan invånarantalets ökning i Sverige har avgörande effekt både på ett positivt sätt och negativ påverkning rörande invandring och integrationen av miljontals olikheter främmande i den judisk-kristna civilisationen , värdegrunden till frihetsideologi ideal. Konungariket står en historisk utmaning att klara uppgiften eller själv blir dödsgraven för sin lycka och avgrunden på närmaste kommande 40 årens händelseutvecklingen.

  Gilla

 13. Hortensia skriver:

  Tack, Jakob, för en heltäckande och utmärkt välformulerad problembeskrivning.

  Lösningen för att hejda massinvandringens oerhörda konsekvenser för Europas länder och dess gammeleuropeiska medborgare torde dock vara längre bort än någonsin, enär EU tillåts vanstyras av vettlösa multikultiaktivister med tillgång till oändliga summor av EU-medborgarnas tvångskonfiskerade skattemedel.

  Energiskt grävande Rebecca Weidmo Uvell uppmärksammar en stötande EU-kampanj:

  ”… just nu kan föreningar och organisationer i alla medlemsstater söka EU-bidrag för opinionsbildning. För att sprida en positiv bild av invandrare.
  Det kallas “Raising Awareness on migrant’s contribution to EU Societies”
  EU är bekymrade över ‘all negativ uppfattning om invandring i vissa segment av den offentliga opinionen’. Där tycker de nu att skattebidrag ska finansiera att göra något åt människors uppfattning.”

  https://uvell.se/2017/12/07/eu-bidrag-positiv-opinion/

  Gillad av 4 people

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  Den svenska politiska överheten har uppenbarligen kommit fram till en motsatt uppfattning. Den anser att den senaste tidens migration är till fördel för landet. Den uppfattning delas av de tidigare statsministrarna Persson och Reinfeldt och säkert också av Löfvén. Skulle vi inte ha en stor migration skulle Sverige i likhet med andra europeiska länder förvandlas till ett ålderdomshem som Persson hävdar och Reinfeldt för ständigt fram migrationens ekonomiska och andra fördelar. Landets media stöder denna uppfattning.

  Min uppfattning är att vi inte vet vad som kommer att hända utan vi har startat ett jättelikt socialt experiment. Blir experimentet en katastrof som många fruktar kommer Sverige sannolikt att bli ett helt annat land; fattigare, oroligare och utan den tillit mellan människor som har varit så typiskt för Sverige. Alternativ kan det på sikt bli en framgång ungefär som USA som ständigt har haft fördelar av nya och unga migrationsströmmar.

  Någon seriös konsekvensanalys har emellertid helt saknats utan migrationen har mer eller mindre styrts av migranternas intressen och inte efter en systematisk svensk politik. Om det första alternativet kommer att inträffa får man trösta sig med att det kan vara till värde för de länder som valt en mer rigorös migrationspolitik och som kan lära sig av ett misslyckat experiment.

  Gillad av 2 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Migranterna från Europa till USA godkändes bara om de var arbetsföra. Inte heller delades det ut ett öre i bidrag.
   Det rörde sig alltså om ren arbetskraftinvandring, ungefär som när Sverige på 50-talet importerade finländare till industrijobb.

   Din jämförelse är helt enkelt inte giltig. Nu rör det sig om en invasion av en främmande kultur, som vill utplåna vår egen.

   Gillad av 2 people

  • Moab skriver:

   Jo, jag ser verkligen fram mot att ligga på ett ålderdomshem med en majoritet av muslimer som skall ta hand om mig. Blir det något lussetåg tro, vi kallade deras länder särkland förr så kanske.

   Gilla

 15. Aha skriver:

  Att uppmärksamma och fira tidigare generationers uppoffringar är besvärande för etablissemanget. Anledningen är att det bryter mot en av vänsterns floskler, ivrigt upprepad av Reinfeldt; det är inte inkluderande att fira äldre tider då invandrarna av naturliga skäl inte kan känna sig delaktiga.
  I linje med detta finns det skäl att tro Astrid Lindgren och Evert Taube kommer att bli nedtonade; de är inte inkluderande, dessutom minner de en om en tid då monokulturen Sverige levde i harmoni och endräkt.

  Det är ytterst tveksamt om etablissemanget, åtminstone åren framöver, kommer att följa artikelns rekommendation om assimilering. Fortfarande är budskapet att vi ska gilla olika.
  Etablissemanget är all in på den destruktiva mångkulturen, en kultur som inte lyckats någonstans.

  Etablissemanget har målat in sig ett hörn.

  Gillad av 2 people

 16. leif stern skriver:

  SVERIGES VÄG FRÅN I LAND TILL U LAND
  Agenda 20-30 från FN är regeringens handlingsplan med främsta mål att minska fattigdom och ojämlikhet i världen mellan 2020 -2030.
  Den globala fattigdomen är inte absolut utan relativ till levnadsstandarden i rikare länder.
  Det enklaste sättet att minska gen globala relativa fattigdomen och öka den globala jämställdheten och välfärden är att sänka levnadsstandard o välfärd i de rikaste länderna.
  Sverige har som vanligt åtagit sig att leda denna mycket viktiga uppgift att göra världen relativt rikare genom att göra sig själv allt mera likt ett Uland. Journalistkåren har inte fattat att inte livet förbättras i resten av värden för att Sveriges regering åtagit sig detta genom att underteckna Agenda 2030. Svenska folket har inte förstått att regeringen medvetet och planerat jobbar för att Sverige ska bli ett arabiskt Rumänien.
  Hela den politiska makten anser att det är rätt att en utjämning av standard sker mellan värdens länder. Bistånd har under många år visat sig att inte leda till ökad utveckling.
  En stabil utveckling mot ökad välfärd internationellt kan endast ske om denna ökning är relativ på grund av avveckling av vår egen välfärd. Detta är möjligt i en demokrati endast genom att journalistkåren anser att det är viktigare med en statisk ökning av den internationella välfärden framför att behålla den reella i Sverige. Utvecklingen av pensionerna visar vägen. 90 talsterna kan förvänta sig 40 % av tidigare inkomst i pension.
  Det enklaste sättet, kanske det enda är att dela våra gemensamma resurser med många flera som inte arbetar och ökar BNP. Människor som skaffar jättefamiljer som svensk skola inte är uppbyggd för. Man har låtit Migrationsverket spela in en mycket bra reklamfilm som visar vilket skönt liv som väntar den som tar sig till Sverige för några år sedan. Denna ska sörja för hög invandring under lång tid.
  Även vården är underdimensionerad denna kraftiga befolknings tillväxt. Tyskland har ca 800 vårdplatser per 100000 invånare. Vi har ca 250.
  Vi har dock genom politiska beslut sett till att vårdkapaciteten blir helt otillräcklig i framtiden genom att släppa in tidigare utrotade sjukdommar som TBC och Polio, i Sverige utrotade sedan länge.
  Det finns inget krav på att de som söker asyl och som under lång tid bor mycket tätt är fria från tex TBC som nu håller på att sprida sig i samhället på tex daghem. Detta håller redan på att hända men ingår i planen.
  Dagens tvångsmässiga utplacering av de med nytt uppehållstillstånd i kommuner utan arbetstillfällen kommer att dränera kommunernas ekonomi och invånarnas tillgång till kommunal service.
  Skolan är ett exempel på anpassningen till en framtida U landstillvaro. Våra Politiker låtsas att skolans problem är för lite pegar och tillskjuter hela tiden mera. Sverige behöver verksamheter som tål stora tillskott utan att förändras. Målet med den förda politiken är ju att skapa ett nytt Sverige i nivå med t.ex Albanien fram till 2030. Ska vi lyckas sänka oss så långt måste våra framåtsträvande ledare ha hjälp av flera journalister som döljer målet för allmänheten samt ny lagstiftning som hindrar det fria ordet.
  För att detta ska lyckas krävs en samordnad politik inom flera områden. Den förda politiken är mycket framgångsrik.

  Befolkningsökning kräver bostäder. Hur skaffa dessa? Genom att sänka räntorna så att de löntagare som tidigare bebodde förorternas hyreslägenheter kunde fås att vantrivas så stark att de tog stora lån för att köpa bostad utanför förorten. Detta är inget annat än etnisk rensning stödd av staten för att skapa våra utanförskapsområden.
  Vi har inte råd att utöka bostadsbeståndet så att nyinflyttade med många barn kan få den bostadsyta svenska normer kräver per person men vi kan låta de nyinflyttade fördriva svenska skattebetalande grannar genom ständig spridande av vantrivsel som inte är straffbar. Detta är planerad politik för att skapa det nya blandade folk som är agenda 20-30s mål.
  Genom att många fler ska dela på de resurser som svensk industri skapar utan att delta kommer svensk levnadsstandard att sjunka. Tyskland har över 800 vårdplatser per 100.000 invånare. Sverige ca 250. Människor med akut stroke körs i ambulans under 3,5 timmar mellan olika sjukhus utan vårdplatser. Startar behandlingen inte genast är risken för livslång invaliditet stor. Detta i den självutnämnda Stormakten som siktar på att minska den globala fattigdomen genom att själv bli ett uland med pensioner ingen kan livnära sig på liksom andra uländer.
  Detta gör också att de högutbildade som inser resultatet av utvecklingen lämnar Sverige. Regeringen kommer att lyckas göra Sverige till ett ULAND fram till 2030.
  Då befolkningen inser den framtid som förberetts för deras barn av våra politiker kommer en hämd som får franska revulotionen att blekna i jämfrelse.

  Gillad av 5 people

 17. Lars Thylen skriver:

  Ibland när jag läser detta och andra inlägg undrar jag om det inte vore bäst att DGS och andra insiktsfulla får en inflytelserik och kanske avgörande roll i styrning och utveckling av Sverige. Kvaliteten på många inlägg är ljusår från mycket i MSM och vad många eller de flesta riksdagspolitiker presterar. (F ö borde antalet riksdagsledamöter halveras och lönerna vara desamma som läroverksadjunkternas, som det var en gång i tiden, vad jag har erfarit)
  Men Du glömde nämna den negatiiva utvecklingen för universiteten och högskolorna, faktiskt rätt väl dokumenterad i MSM pressen, och där vill jag särskitl framhålla Exprsesen ( sic!). Introduktionen av genusforskning är ett bra exempel på viljan att vara PK inom universitetsvärlden. För att citera Public Servic i SR ( måste väl vara tillåtet) ” Genusforskning är som att spå i älgspillning”( om jag minns rätt).
  Föreslog i ett mail till MSM att inrätta en Lindbeckkommision för den högre utbildningen, denna ekonomikommision var rätt framgångsrik, och skäl finns sannerligen.
  Men den akuta frågan är hur vi vänder den rådande utvecklingen och varför Svrige har hamnat i en uppenbarligen värre sits än vår grannänder och rseten av Euopa, möjligen Österrike och Tyskland undantagna.

  Möligt att detta inlägg dubbleras då nätet gick ner samtidigt som jag skickade ett tidigare ung likadant

  Gillad av 3 people

 18. Johan utan land skriver:

  Håller med om att vissa värderingar är bättre än andra. Till exempel får man vara rätt nöjd med de svenska värderingar som en gång i tiden byggde upp ett av världens rikaste och säkraste samhällen. Dessvärre har uppenbarligen dessa svenska värderingar även något slags brist eftersom de inte lyckats hålla emot det förfall som så väl beskrivs på sajter som denna.

  Hur i hela friden kunde det gå så illa? frågar man sig. En delförklaring ligger säkert i sekvensen förvärva-ärva-fördärva. Trist, för medan förvärvsperioden egentligen var tusenårig vi hade knappt hunnit ärva förrän fördärvet började.

  Hur man skall fixa det hela? Även i bästa fall blir det ett jättejobb och nuvarande etablissemang är inte ens intressaradt av att försöka göra något. De vill ha det så här. Helt klart är i alla fall att det gamla Sverige aldrig kommer tillbaka. Vi får försöka bygga något bättre tillsammans med den förnuftiga delen av den nya befolkningen. Alternativet är att det våldsamma inslagen av den nya befolkningen i ohelig allians med aktivisterna i det väfärdsindustriella komplexet forstätte att skapa ett sämre Sverige åt oss alla.

  Gilla

 19. oppti skriver:

  Politiker levererar inte.
  Det enda de gör är att stifta lagar och se till så dessa efterföljs.
  När detta inte sker så ökar misstron mot dem.
  Idag talas det om lastbilar som kör varor utan att beskattas. Igår om skatteparadis där pengar kan gömmas utan att beskattas. Politiker som inget gör får problem, gör de fel får de också problem.
  Men samhällets grundvalar sköts inte av politiker. Det är medborgarna som skall sträva åt samma håll. Det är där vi kommer ifrån och det bör vara dit vi skall sträva!

  Gillad av 1 person

 20. Sidonie Jansson skriver:

  I Frankrike imorgon kommer rockstjärnan Johnny Hallyday att få en hyllning och begravningsceremoni av stora populära och kulturella mått, nästan national, med parad med upp till 700 motorcyklar längs Champs Elysées ch på kvällen kommer Eiffel tornet att bli speciellt belyst. Något sådant har inte hänt sedan Édith Piaf och Cocteau.
  Men Staten Frankrike, trots generös flykting och migrant politik, är mycket mån om den franska kulturen och det franska språket.
  Integration fungerar dåligt, fast många migranter kommer från de föredetta kolonierna i Afrika. Många talar redan franska och borde kunna integrera sig i samhället, men av samma orsaker som i Sverige gör de inte det. De söker sig till varandra i redan utsatta område där den egna kulturen och traditionerna återställs.
  Många saknar utbildning osv. Arbetslösheten är stor.
  På många områden råder det kaos i landet, men ännu finns det en viss sammanhållning kring detta lands kultur och nationella arv.
  Frihet, jämlikhet och broderskap är många fortfarande beredda att kämpa för, men hotet mot allt det växer också . För yttrandefrihet har även de som vill se mer Islam och sharia lagar.Och de är många.

  Gilla

 21. Elisabeth skriver:

  Strålande, Jajob Modéer, mitt i prick. Jag tänker också ofta att de senare efterkrigs-svenskarna levt i en bubbla alltför länge för att klara av att förvalta allt det som våra strävsamma förfäder byggde upp här i den höga, kalla Nord. Man tar allt för givet, man kräver det ena och det andra av den (alltför ) väl uttbyggda staten och hittills har man fått. Det är så uppenbart att vi lever i en ny tid och den började 2015. Jag läste att Sandviken nu måste höja kommunalskatten. Det kommer att bli en skattelavin men välfärdsstaten kan förstås inte räddas. Svenskarna får lära sig den hårda vägen.

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   ” … Sandviken nu måste höja kommunalskatten.”

   Det här är naturligtvis en märkeshändelse! Vi minns alla PWCs konsultrapport, där Sandviken hade tjänat 500 mkr (?) på invandringen. Något som verkar bli ett underskott på 150 mkr istället.

   Gilla

 22. Eva Britt skriver:

  Vad vi saknar i Sverige i dag är själva samtalet. De otvungna samtalet mellan oliktänkande. Mellan representanter som Jakob Modéer och Fredrik Reinfeldt. Mellan Ivar Arpi och Mona Sahlin. Eller Merit Wager och formellt ansvariga för vår migrations- och asylpolitik. Idéer måste kunna mötas. Problem och visioner penetreras.

  Inget av detta sker i dag. Och här sviker media. Som enbart tycks söka själva konfrontationen. DGS-TV har föredömligt låtit intervjua ett flertal olika företrädare som gett nya insikter och utblickar på våra samhällsproblem.

  Dags att gå vidare och även söka det mer lågmälda samtalet mellan olika kontrahenter. Inte i en motsättningarnas tuppfäktning, utan i ett sakligt diskuterande och resonerande, där verklig kunskap tillåts möta idéerna och visionerna om ett framtida samhälle.

  Och belysa vad dessa olikartade visioner och tankar ytterst vila på och hämtar kraft ifrån. Och var och hur vi kan förvänta oss problem. Och varför. Ekokammarnas tid av rundgång och inlåsning måste få ett slut. Det fortsatta grävandet av polariserande skyttegravar fungerar ju endast destruktivt.

  Här bör DGS-TV kunna dra en lans för mer tydlighet. Att försöka blotta idévärlden bakom, via det mer lågmälda samtalet. Och på så sätt mer klart redovisa vart motsättningar och sprickor i uppfattningar och tolkningar går. För det som förenar bör vara vår gemensamma framtid. För den anländer hur vi än väljer att möta och konfrontera den. Ingen kommer undan.

  Gilla

  • Moab skriver:

   Problemet med ditt förslag att det återigen är vänsterliberaler som debatterar med vänsterliberaler, Arpi och Modéer kommer inte att rädda Sverige. Vi har gått så långt ner för fel väg att det nästan inte finns några konservativa röster alls.

   Gillad av 4 people

   • John skriver:

    Debatt är som att lysa upp om natten i en skog. Att se bättre kan knappast vara fel, även om man inte tycker om det man ser.

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Svårt att få till ett samtal när motparten vet att de kommer framstå som ignoranta idioter. Det finns en anledning till att vissa tar till personangrepp och diverse andra fula debattknep.

   Gilla

 23. Kent Forssgren skriver:

  ”I Press Freedom Index, som mäter medias oberoende, hamnar Sverige på silverplats”
  Vad menas här med oberoende?

  SVENSKA MEDIA ÄR DEFINITIVT MYCKET BEROENDE.
  Av amerikanska intressenter, via Goldman Sachs med SvD och Aftonbladet.

  Via Bonniers, med DN och Expressen med flera landsortstidningar, medverkan i vid Bilderbergruppens möten.

  Samt, beroende av skattepengar via presstöd och så kallat distributionsstöd.
  För detta stöd är mediaägarna dessutom beroende av att inte trampa det politiska etablissemanget på tårna.

  Gillad av 2 people

 24. Hovs_hällar skriver:

  Artikelförfattaren har en del poänger, men har inte riktigt förstått vad som håller på att hända i Sverige.

  För det första är det förbenat naivt att kalla USA eller Australien för ”invandrarländer”. Vad som faktiskt hände var att en kultur ersatte, och utplånade, en annan kultur.

  I USA utplånades indianernas samhällen och i Australien utplånades motsvarande inhemska ursprungskultur.

  Men detta talar man inte gärna om!

  Vad som håller på att hända i Sverige är att en främmande kultur — den islamska — håller på att krossa landets ursprungskultur, dvs. VÅR kultur.

  Och detta är iscensatt av landets myndigheter, som vi har valt för att de ska bevaka VÅRA intressen!

  Gillad av 4 people

 25. Johan skriver:

  Man måste fråga sig: ”Vari består win-win konceptet med dagens situation”? Troligtvis är planen spikad för länge sedan och man har inledningsvis försökt att övertyga den arbetande delen av befolkningen om att detta är en win-win situation. Det blir enklast att genomföra om befolkningen anser detta.
  Nu har man förstått att det inte blir så lätt att övertyga svenskarna om detta och till och med tidigare invandrade medborgare börjar uppträda nationalistiskt för att försvara det Sverige de valt att integreras i. Återstår att övergå till tvång.
  Kvar blir en högljudd och skränande elit som i högan sky ömson sprider känslokaskader i form av kärleksprogram på TV och ömsom spottar ut brunmålande oförskämdheter. Frågan är vad som händer efter valet när folk inser att hur man än röstar har vi ett 80% parti (7-klövern) i maktposition och en opposition med 20% som utmålas som den lede. Demokratin beskärs och den arbetande befolkningen beskattas allt hårdare och får sin frihet inskränkt. Vad händer i förlängningen?

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   ”Demokratin beskärs och den arbetande befolkningen beskattas allt hårdare och får sin frihet inskränkt. ”

   Problemet med demokratin är att 80% uppenbarligen vill ha det så här. För mig är det en gåta, men det är säkert så att det fanns en majoritet som var nöjda i såväl DDR som i dagens Nordkorea.

   Gilla

 26. Lars-Olof Svensson skriver:

  Av statens skatteintäkter 2017 som är på 1 920 miljarder kommer 220 miljarder från kapitalbeskattningen (bolagsskatt, utdelningar och hushållens kapitalvinster). Det är ganska lite och säger något om medvetenheten hos bla S om betydelsen av ett konkurrenskraftigt näringsliv.
  Den tycker jag stora frågan är hur länge ett internationaliserat (ca 50% av BNP är export) och högeffektivt näringsliv kommer kunna fortsätta utvecklas i en sönderfallande stat. När dessa båda börjar glida isär blir det riktigt allvarligt.

  Gillad av 1 person

 27. weasel skriver:

  Jag tycker (på allvar ) att det var väldigt synd att Nazityskland inte ockuperade Sverige och jag önskar (även det på allvar ) att Putin ska anfalla Sverige.
  Detta beror inte på att jag är så särskilt förtjust i vare sig Hitler eller Putin, utan helt enkelt på att det – tyvärr- är någonting sådant som krävs för att få majoriteten av befolkningen att sluta betrakta nationalism som någonting ont.

  Jag är fullkomligt övertygad om att en politiker i exempelvis Skottland som sa ”skottar har ingen kultur” eller ”allt bra har kommit utifrån , urskotskt är bara barbariet” skulle tvingas avgå senast dagen därpå.
  I Sverige blir en politiker som säger sådant partiledare och/eller statsminister.

  Gillad av 2 people

   • weasel skriver:

    Jaså, Bengt ? Tycker du det ?
    Du är i din fulla rätt att tycka vad du vill och din åsikt är noterad, men knappast särskilt intressant eller relevant .
    Och vad du tycker om mig och min person har ingenting med det som jag skrev att göra.
    Alltså ;
    Om du tycker att jag är en skam ändrar inte det faktumet att politiker från de största partierna i Sverige har ägnat och ägnar sig sig åt att förakta det svenska folket.
    Inte heller ändrar det att det svenska folket har belönat detta genom att , i någon slags absurd variant av ”stockholmssyndromet” , rösta på de som föraktar dom.

    Gilla

   • weasel skriver:

    Du får ha lite överseende med att alla faktiskt inte kan skriva lika intellektuella kommentarer som din ”Helt idiotiskt dravel”, Ulrika 🙂
    Så här är det ;
    I Sverige anses nationalism vara någonting fult medan antinationalism anses vara någonting fint.
    Detta beror naturligtvis på att folk är bortskämda och betraktar Sverige som någonting självklart som man kan välja bort utan konsekvenser.
    Vilket i sin tur beror på att Sverige inte har befunnit sig under attack på några hundra år.
    Det är liksom ingen norsk politiker eller journalist som skulle komma undan med att spy galla på 17 Maj.
    Men i Sverige sitter politiker och journalister och skriver att man borde bränna svenska flaggor på nationaldagen.
    Enligt mig skulle dom inte vara lika förtjusta i att bränna svenska flaggor om Sverige hade varit ockuperat av Nazityskland.

    Hade Sverige varit ockuperat av Nazityskland så skulle till och med Anders Lindberg förmå uppskatta landet.

    Gilla

 28. Erling skriver:

  Det är mkt repriser på DGS, i huvudsak samma tema med variationer. Vilket är lätt att förstå.

  En gigantisk problembild är ju dominerande och någon vilja till att försöka åtgärda är det väl få av oss som kan upptäcka.

  Men denna artikel gav i mitt tycke en vederhäftig, saklig och koncis sammanfattning. Tack för den Jakob!

  Gilla

 29. Karl Oskar skriver:

  Precis. Hur görs en slik undersökning? Fångar näppeligen tabun, mördande åsiktslikriktning och PK-agenda som gäller i MSM i Svea Rike.

  Gilla

 30. JL skriver:

  ”…..och att utvandringen av ursprungliga svenskar kommer att öka”

  Som nyss utflyttad med familjen undrar jag över ovanstående.

  Våra skäl var huvudsakligen de som artikelförfattaren skriver om, plus PK-åsiktsfacismen. Vi gick inom 4-5 år från ”här bygger vi nästa hus när marken blir till salu” till ”lets get the hell out of dodge”.

  Tveklöst finns det personer som vill lämna landet, och också gör just detta. Vi är 4 stycken som nyss har lämnat, även om vi inte syns i den officiella statistiken förrän om 1 år eller 2.

  Får vi se följande tidningsrubriker? ”Larmrapport: höginkomsttagarna flyttar från Sverige. GP har träffat familjen Johansson som berättar varför de flyttade”

  Hittills tror jag inte det är många som lämnat, men hur många är det som sitter på mer eller mindre långtgående planer? Hur mycket tapp för Sveriges skattebas innebär de om dessa försvinner? Det lär vara de resursstarkaste och unga/mobila som lämnar först. Jag känner två uttöver mig själv som redan lämnat. Båda f.ö Malmöiter ursprungligen…. kanske inte en tillfällighet direkt?

  Vi har fortfarande vänner och släktingar kvar i Sverige och hoppas verkligen valet 2018 blir den vändpunkt som Sverige desperat behöver. Tiden får utvisa hur det blir. Åsiktstrenderna verkar gååt rätt håll nu i alla fall. Man är visst inte längre rasist om man säger att alla afganer kanske inte är pojkar, eller om man säger att tiggeriet är dåligt för alla. Det totalitära hjärntvätts-mördaridelogin Islam verkar dock fortfarande vara tabu att kritisera i main stream media. Viktigt tipping point när även detta anses ok. Kommer det någonsin ske?

  Där vi bor nu har man en ”hälsosam skepsis” till islam och det mesta annat som inte bidrar till samhällets utveckling, befriande att se!

  Gillad av 2 people

 31. Björn skriver:

  I have a dream; att framtidens svenskar går omkring med, inte en liten röd vallmoblomma, men väl en blåsippa på kragen, som tack till SD för att de modigt stod upp mot alla destruktiva krafter, och räddade Sverige!

  Gillad av 1 person

 32. olle holmqvist skriver:

  Utmanings-formuleringsprivilegiet bör nyttjas. Eftersom ”multikulturellt” – inte, ej, icke, ingalunda eller omöjligtvis, varken logiskt eller i verkligheten, kan integreras med ”Integration”
  så får istället probl….förlåt ytmaningen bemästras verbalt. Föreslås nyspråkstermer:
  – multigration
  – interkulturalitet
  Vi har därvidlag gamla goda traditioner att falla tillbaka på. NIB blev SIDA och allt bistånd
  började fungera, eller hur Patrik ? ”Skit” blev ”biomull” – genast anammat av alla. Ingen säger väl numera t ex ”Skit också..” utan naturligt och ledigt: ”Biomull också”.
  (”Biomull finns att hämta utan kostnad utanför Nässjö Avloppsreningsverk vid Västra Vägen, Nässjö. Du tar med eget kärl eller kärra samt egen spade när du hämtar”.
  http://www.nav.se/Vatten-Avlopp/Biomull)
  Själavårdsterminologin visar vägen: dårhus, sinnessjukhus, psykklinik. Fängelser blev fångvård osv. Fast ”rusdrycker” är fortfarande ”rusdrycker” och inte ”glädjeämnen” . Gamle asylpatronen Skara-Bert lyckades få en asyl i vädret (Mitt liv som) berättar varför: Ingen riksdagsman har varit i oralkontakt med högstdetsamma.

  Ordens mästare Frid & Lin klarar allt med ordmagi. Snart är det hjul igen. Så här kan väl kortet se ut ?

  Ovanliggande har listats ut under föryngringsytan.

  Gilla

 33. Olle Reimers skriver:

  Jag har läst de ovanstående 60-tal inläggen och det är slående att all tycker nästan på pricken samma sak. Multikultur fungerar inte!

  Inte en enda debattör ställer sig på multikulturens sida. Här är öppet mål men ingen skjuter ett enda skott i den riktningen.

  Det överensstämmer med mitt intryck om samtalsklimatet i Sverige.
  .
  Jag deltar flitigt i debatter både här och där. Tydligast är det på Facebook att det egentligen inte förekommer några samtal med den andra sidan. Alla har isolerat sig på sin kant.

  En tydlig tudelning har gjort sig gällande. Det gäller inte bara Sverige. I USA är det MSM mot Independent. Det är två grupper som talar om helt olika saker.Läser man i kommentarskolumnerna för CNN respektive Infowars eller Fox News inser man att det är bara sympatsörerna som yttrar sig och att de båda grupperna lever i var sin värld; helt skild från de andras.

  På Facebook kunde man för några år sedan ha diskussioner med meningsmotståndare. Man kunde bli vän med dem och man befann sig i samma debattforum, Nu blir man i stället avfriendad när man visar sig stå på ”den andra” sidan.

  Finns en möjlighet till dialog? Det är mycket tveksamt eftersom det i den ”goda” sidans definitioner ligger att vi som inte ansluter oss till deras idéer är onda och därför inte värda att lyssna till. Fosterlandskärlek ingår i den ”goda” sidans uppfattning i det som manifesterar ondskan.

  Nej, ondskan ska utrotas innan vi får en bättre värld. Precis som Pol Pot beordrade ut dem som bar glasögon ut att slavarbeta på fälten och Mao uppmanade barnen att ifrågasätta sina föräldrar vill nu den ”goda ” sidan utplåna våra felaktiga föreställnngar.

  Ivar Arpi intervjuade för kort tid sedan Jordan Peterson i SvD som menade att vänstern har som mål att utplåna lidandet med ”godhet”. Om så är fallet blir logiken i det jag sagt ovan tydlig.

  Frågan är om vi ska försöka finna dialog eller om vi inte på allvar måste börja bjuda motstånd. Fysiskt motstånd är vad som återstår när argument inte biter. Skicka på dessa godhetstärstande personer lite lidande är kanske vad som behövs?

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Här på DGS får man iallafall komma till tals, vilket oftast inte är fallet med t.ex insändare i MSM! Har man ”fel värdegrund”, blir man helt enkelt inte publicerad! Därför blir det aldrig några ”meningsutbyten” där! Men här är det ju, som sagt, fritt fram för i stort sett ALLA åsiktsriktningar! Kan det va så att ”argumenten” från ”andra sidan”, som man ytterst sällan ser prov på här, inte tål saklig granskning och kritik, och därför helst uttrycks i den skyddade och trygga MSM-miljön?

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    På andra bloggar finns det ju de som argumenterar skickligt för de ”goda”. Tyvärr är argumenten oftast av känslomässig karaktär. Ofta kombinerat med att vi är ett rikt land och att vi är ”tvingade” att ta på oss allt mänskligt lidande.

    Allt gör att det känns meningslöst med debatt, åtminstone som MSM agerar som den gör. I liknande samhällen – Franska revolutionen, H-tyskland, Kinas kulturrevolution, Pol Pot – har det behövts en stark yttre eller inre kraft som har rensat ut galenskaperna. Jag tror inte att kulturmarxisterna stoppar förrän landet är helt förött.

    Gilla

   • Björn skriver:

    Vad många av de ”goda” inte förstår, är att deras naiva beteende kan liknas vid att pinka i byxorna; värmande till en början, men ett helvete att gå hem i vinternatten sen…..

    Gilla

 34. educaremm skriver:

  Hejarklackar kan finnas överallt och i alla sammanhang, små som stora sammanhang.
  Hejarklackars uppgifter är att uttala ord, eller handlingar, till stöd för – det egna laget – , den egna sidan av en konflikt, det egna partiet, den egna nationen, den egna läran eller den egna ismen, som i stort sett går ut på att säga: – Vi är bra, de är dåliga. Vi är goda, de är onda. Vi är kloka, de är inte kloka. Vi har rätt, de har fel. Vi är förståndiga, de är dumma. Vi är snälla, de är elaka…
  Detta enkelspåriga och icke analytiska sätt att se, och att analysera, förklara, förstå, propagera, i olika sammanhang, där ett vi kontra dem, vill förstärkas, eldas på, har tendenser till att kunna – mana fram – , än mer primitivism, än mer pöbelmenetalitet och än mer s.k. krigsviljor.
  Önskar man sig sådana utvecklingar inom t ex en nation, eller inom en familj, en släkt, en förening, eller ett parti, osv., eller en sådan utveckling mellan olika nationer, så kan man kanske inte varken undgå, eller låta bli, att vilja delta i sådana former av propaganda där man då mer eller mindre tvingas att ställa sig på den – ena sidan mot den andra sidan – ….
  Det är då formuleringar kommer i dagen som säger: – Antingen är ni med oss, eller också är ni med dem – , vilket egentligen kanske inte är något egentligt val, utan mer som en slags ultimatum i stil med: – Vi kommer att ge er ett val, som ni inte kan tacka nej till – …(I am going to give you an offer you can´t refuse…)….

  Så vill man undvika olika former av pöbelutvecklingar, eller undvika att en primitivistisk utveckling ökar, och vill man istället försöka fortsätta på ett samtalandets nivå, en analyserandets nivå, en förståendets nivå, när det gäller att försöka lösa motsättningar av olika slag, så är – hejarklacksmodellen – , i olika nivåer och varianter, nog inte att föredra….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.