”Obekväma sanningar om migration”

Patrik Engellau

När jag gick på universitet i USA hade jag en lärare som hette Robert Skidelsky. Han var engelsman och uppsluppet cynisk. Jag gillade honom. Sedermera blev han en känd person som bland annat hyllats för sin trebandsbiografi om John Maynard Keynes (som jag på lösa grunder misstänker är alltför hagiografisk för min smak). Robert blev medlem av det engelska överhuset och uteslöts från Tories för att han inte gillade NATOs intervention i Kosovo år 1999. Han är medarbetare i Project Syndicate.

Project Syndicate är, som jag har fattat det, en bank av tidningsartiklar av mestadelen politiskt korrekt karaktär författade av internationellt erkända personer såsom nobelpristagare i ekonomi och just Robert, som är ekonomiprofessor emeritus. Tidningar som Dagens Nyheter hämtar ibland ledarartiklar från Project Syndicate. Bara för att du ska förstå stuket kan jag tala om att George Soros är en av finansiärerna bakom Project Syndicate.

Men kors i taket. Alldeles nyligen skrev Robert en artikel med samma rubrik som den här krönikan. Det som är märkvärdigt med Roberts artikel är att den hävdar att den ekonomiska vetenskapen nu, i frågan om migrationens effekter, kommit fram till att verkligheten ser ut som vanliga människor alltid trott.

Den ekonomiska vetenskapen har av tradition sagt sådant som sådana som Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven brukar hävda. Det första är att invandring i sig är lönsamt för mottagarlandet och det andra är att invandring föryngrar värdlandets befolkning vilket gör det lättare att försörja pensionärer.

Invandring i sig är lönsamt efter några år när efterfrågan på arbetskraft kommit ikapp utbudet, förklarar Robert de traditionella ekonomernas uppfattning, ty invandringen sänker lönerna vilket höjer vinsterna vilket leder till ökade investeringar vilket driver upp lönerna igen ”så att en större befolkning till slut får samma levnadsstandard som en mindre befolkning tidigare hade vilket innebär en ökning av den totala välfärden”.

Om du frågar mig så är det resonemanget fullt av hål. Varför investeringarna skulle öka bara för att en lönesänkning åstadkommit en inkomstöverföring från arbete till kapital kan jag inte begripa.

Robert säger att ny forskning från Cambridge University också har kommit fram till att resonemanget är fullt av hål. Till exempel att om invandringen fortsätter år efter år så kommer efterfrågan på arbetskraft kanske aldrig ikapp utbudet.

Sedan har vi det där med försörjningen av pensionärer. Robert säger att den nya forskningen från Cambridge University kommit fram till att det argumentet också är båg eftersom – vilket du och jag redan tänkt på – att resonemanget kräver ”att invandringen stadigt ökar och aldrig tar slut”. Annars återvänder situationen till den normala.

Sedan är det en annan sak som ekonomerna aldrig tänkt på men som det här nya geniet från Cambridge University – David Goodhart heter han – upptäckt, nämligen ”att ett alltför hastigt inflöde av migranter försvagar solidariteten och på lång sikt eroderar de känslomässiga band som krävs för att upprätthålla en välfärdsstat”.

”Det förefaller mig”, säger Robert, ”som om var och en som tänker på detta kommer att hålla med Goodhart om att medborgarskap är något man föds in i. Värderingar växer ur en särskild historia och geografi. Om sammansättningen i ett samhälle förändras alltför hastigt så klipps folk av från sin egen historia vilket får dem att tappa fästet i tillvaron. Liberalernas [läs PK-isternas; PEs anmärkning] ängslan för rasism döljer dessa sanningar för dem. En explosion av sådant man kallar populism blir den oundvikliga följden.”

Ekonomer är smarta, håll med om det. Med bara några decenniers försening kan de vetenskapligt bevisa att du hade rätt redan från början.

57 reaktioner på ””Obekväma sanningar om migration”

 1. Eva Danielsson skriver:

  Det vore bra om våra makthavare också kom till insikt och vågade stå för det. Och rentav ändra kurs i migrationspolitiken. Alltså strypa inflödet, genomföra utvisningar, stödja återvändare och ställa normala krav på assimilering av dem som får och vill stanna.

  Även om kultur och medborgarskap är något man föds in i, så måste vi som värdland kunna ställa krav på anpassat beteende direkt. Internalisering av värderingar kanske sker först i tredje generationen, om någonsin. Det kan man inte invänta. Med stor mängd invandrare bildas parallella samhällen och dessa måste tvingas följa svenska lagar och vårt sätt att göra saker. Inte tillåtas egna lösningar inom något samhällsområde. Det är värdlandets ordning och synsätt som måste gälla även i barnuppfostran och kvinnors rättigheter.

  Ingen tror väl i a f längre att invandring ger arbetskraft och vem tror förresten fortfarande att vi behöver arbetskraft?
  Äldre människor inte bara lever längre, vi är friska och vitala längre också. Vi kommer inte att behöva så mycket mer vård och omsorg än tidigare när behovet skjuts upp i ålder. Vi kanske också ska se det som naturligt att jobba längre, fast vi inte heter Reinfeldt och har miljoninkomster. Fast det vore bra med en rörligare arbetsmarknad, så att man kan byta jobb och byta chefer lite lättare. Utmattningseffekten av dåliga chefer och ständiga verkningslösa omorganisationer gör att det kan vara mycket lockande att gå i pension. Förutom att man även kan bli trött på arbetsuppgifter efter fyrtio år.

  Men om folk ändå jobbar i fler år och robotar tar över en del arbetsuppgifter, så må väl t o m politiker inse att landet inte behöver importera utomeuropeiska analfabeter. Politiker måste överge identitetspolitiken och hitta på något annat skäl för att klamra sig fast vid makten. Gärna något som värnar om svenska medborgares väl och ve som omväxling.

  Gillad av 4 personer

  • Christina skriver:

   Det finns inga snabbspår till att bli svensk om kulturskillnaderna blir för stora. Vi önsketänker bara. Redan Skå-Jonsson framhöll på tid det svåra i generationshopp. Att social missanpassning och kriminalitet lätt fortsatte över generationsgränser. Han myntade begreppet det sociala arvet. Att ta sig ut och bort från en socialt utsatt och kriminell miljö kunde kräva tre generationer. Ändå bestod den färden huvudsakligen av en klassresa inom en och samma etnicitet. Inga kulturella skillnader av idag existerade. Det är lätt att säga tulipanaros, men assimilering handlar om en mycket svår och fast mänsklig materia. Speciellt om tryggheten hittas och underhålls av och inom den egna etniciteten, och man anländer som vuxen. Många av de assimileringstankar som framförs handlar mer om en önskelista med dålig koppling till en verklighet. Vad sker exempelvis om svenskheten utvecklas till en etnisk minoritet. När en kultur utgörs av en överväldigande majoritet kan man tänka i en enda riktning. Men i ett multikulturellt samhälle finns ingen naturlig färdriktning. Den kritiska massan har försvunnit. Tryggheten och tillit hittas då inom en enklav av likasinnade. Även den rent svenska.

   Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte för att man misslyckats med att få till fred och välstånd hemmavid. – Inser man inte detta, begriper man inte heller varför den kompetente och flitige skall ha högre lön än den slappe och okunnige. – Man är inte ekonom utan idiot.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Men det är väl närmast en floskel,
   att slå SD i huvudet med…

   Vi ställer ju inga krav på att de som kommer hit,
   skall DELA VÅR VÄRDEGRUND…

   Då kan det bara gå på ett sätt!

   Käpprätt åt H-E!!!

   Man trodde att kvinnlig jämlikhet o värde var en grundbult i vårt samhälle…

   Men kulturell kompabilitet lär inte uppnås,
   när Islamismens cancer vinner allt större insteg i samhällskroppen!

   Vårt samhälle slits itu!!!

   Gilla

 3. Moab skriver:

  Ja herregud, som en som gick från fysik till ekonomi så kan jag bara hålla med. När jag första gången läste en 1000-sidors bok om US GAAP, bokföring, så kunde jag inte göra mig fri från intrycket att en matematiker, eller bättre en fysiker, hade kunnat reducera allt till en liten formelsamling. Men, då hade det funnits mindre möjlighet att fuska, det gick upp för mig senare att det var själva poängen. Nu är problemet i bankvärlden mer att det finns för många halvbra matematiskt skolade kockar, vilket har lett fram till den soppa som Ingves nyss presenterade. För många kockar.. tusentals sidor med regler och lagar och formler, när det nog räckt med en formelsamling på 50 sidor.

  Även när de insett ovanstående så är det ju bara dumheter. Jag tycker verkligen att vi borde införa mera vetenskap i utbildningen, dels så hade det lärt dessa människor en viss ödmjukhet, för de hade mött folk som var långt smartare, dels så hade kanske om man försökt lösa ett trekroppsproblem och misslyckats, lett ekonomer till att mera betrakta data, och inte göra teorier. Schiller tycker jag är bra. Det är därför traders har så många skärmar med grafer, data. Vem vet, det kanske hade tagit död på klimat”vetenskapen” också? Kanske folk kunde acceptera att bara för de ser något de aldrig sett förr att det inte är ett resultat av den judiska lobbyn:

  Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Ursäkta MOAB, men var är byggnad 7? Detta är nog lite mera komplicerat är jag rädd. Klossarna är bara en kul grej. Ögat.

    Mvh A

    Gilla

   • Moab skriver:

    Jag har inte orkat rota i det men det brann visst i byggnad 7? Stål mjuknar som bekant då.

    Jag har inte så mycket respekt för viskade konspirationsteorier. Tror man att man kapade ett antal flygplan och flög in dem i skyskraporna och Pentagon och även hade placerat laddningar i 3 höghus och fick dem att gå av precis efter flygplanen flög in i skyskraporna för att USA skulle anfalla Irak? Säg gärna vad ni tror.

    En skyskrapa består av en enorm mängd stålbalkskonstruktioner som är svetsade ihop eller bultad så jag tycker dominobrickorna är en bra simulation, om ett par våningsplan kollapsar så fortsätter det.

    Men har ni någon bra referens där man inte får foliehattskänsla med en gång så ge gärna en länk.

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Att ekonomiämnet sedan länge har blivit en födkrok för tillämpande matematiker är välkänt. Länge sedan någon tänkte, numera räknar man bara. En artikel baserad på totaldata signifikantprövas som om det vore ett stickprov (sic!), annars skulle man antagligen få förkasta varenda hypotes.

   Till skillnad från (klassiska) fysiken är det inte direkt matematiska modeller utan ”statistiska” dito som används. Dessa har som bekant en viss osäkerhet inbyggd. Kombinerat med feta svansar och skevhet i fördelningar, samt att människorna tenderar att utgöra ett ”lärande system”, resulterar naturligtvis i någonting som matematiskt beskrivs som kaos (går att modellera post, men inte ante).

   Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   MOAB hoppas att du inte menar att dessa brickor förklarar varför WTC-tornen föll och att detta fenomen skulle uppträda i höga byggnader bara för att man demolerar toppen?

   Du vet lika väl som jag att i en byggnad gör varje underliggande plan motstånd mot det som kommer ovanifrån och att det motståndet i princip enbart är relaterat till respektive volymer.

   Det betyder alltså att om vlolymen av de underliggande statiska planen är större än de fallande så kommer processen att stanna upp helt efter ett tag.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Företagsekonomi kallas business administration i USA och innehåller bokföring, det är inte vad man menar med economics.

   Förvisso undrar man över flexibiliteten i bokföringen, i praktiken styr man ju med IT system olika transaktioner till olika konton man angett i databasen efter typ av transaktion, men man undrar ändå över att regelsystem för konteringar inte kan beskrivas deterministiskt, men det beror väl på att till skillnad från fysiken så hanterar man inte en deterministisk värld!

   Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   MOAB; grundregeln vid en kollision är att den kraft som förmedlas i kollisionsögonblicket drabbar de mötande enheterna i samma grad.

   Det betyder alltså att om 20 % av en byggnad rasar ner på de återstående 80 %, kommer den sistnämnda delen att göra så mycket motstånd att raset bromsas och upphör innan byggnaden blivit helt förstörd (nota bene givetvis att ingen varit framme och underminerat motståndet i förväg)

   Motståndets praktiska innebörd är att de fallande massorna gradvis förstörs i samma utsträckning som de som tar emot smällen till dess att kraften ebbat ut.

   Det som hände den 11 september 2001 är en unik händelse i världshistorien. Genom att ange den som en skrämmande terroristhandling lyckades man få människor att sluta att tänka och att i stället. överväldigade av fruktan, tro at det rörde sig om mya maturfenomen, bortom de kända naturlagarna. Så var givetvis inte fallet.

   Jag bifogar på din begäran en videosnutt som är ägnad att väcka förnuftet bortom skräcken för mystiska terrorister.

   Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  Det metodfel de ekonomer du omnämner uppenbarligen begår är att dissociera abstraktioner. De har glömt bort eller bortsett från de antaganden de har gjort om de använda begreppens sinnesvärldsliga motsvarighet. När de använder ”ung invånare” glömmer de att deras modeller gäller infödda medborgare i en nationalstater i vilka samma nationalstater

  Gillad av 5 personer

  • A skriver:

   Tack FÖ, fortsätt tjata om dina abstraktioner! Detta är oerhört viktigt. Kan inte bli för mycket för det blandar bort korten för vanligt folk hela hela tiden. De är så bortkollrade att det är rent förskräckligt. Mekanismerna bakom måste fram och upprepas metodiskt.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Vad i herrans namn menar du med abstraktioner? Det är vår normala mänskliga intelligens som arbetar med abstraktioner och de är inte alltid kopplade till sinnesförnimmelser, tvärtom. Se på ett begrepp som GUD. Uppenbarligen ett resultat av statistisk faktoranalys utförd av präser på Moses tid – jösses, de var intelligenta, hitta en dold variabel som är korrelerad med en grupp data som är ömsesidigt korrelerade…..

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    En abstraktion är urskiljandet av en del från helheten. Om jag abstraherar blixtlås ser jag böjda plastbitar sväva omkring på gatan.

    En abstraktion är till att börja med associerad med sinnevärlden. Till varje blixtlås hör en jacka buren av en människa. Om jag glömmer detta och tror att de svävande blixtlåsen har egna lagar och kan t.ex. sväva omkring horisontellt likaväl som vertikalt, eller tre meter över marken likaväl som en, har jag dissocierat den.

    Som du mycket riktigt påpekar finns många abstraktioner som till sin natur är och skall vara dissocierade. Till dessa hör Gud och matematikens begrepp, inklusive talen. Men de kan inte användas självständigt för att göra utsagor om sinnevärlden. Vetenskapens uppgift är just denna. Därför får vetenskapen inte dissociera sina abstraktioner i den mån dessa skall modellera, föreställa, representera sinnevärlden.

    Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  Hoppsan! Fel knapp…
  …infödda medborgare i en nationalstat i vilken samma nationalstat deras föräldrar, mor- och farföräldrar lever och i vilken deras barn och barnbarn skall växa upp. O.s.v. med de andra begreppen.

  Ekonomin tror att den har blivit vetenskap genom att använda massor av matematik, men den har aldrig anammat fysikens rigorösa umgänge med abstraktioner och modeller.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är förstås inte ren dumhet som ligger bakom misstag som detta, utan politisk dumhet. Om man skulle insistera på att de ekonomiska modellerna gäller bara det bestående samhället, det man har kunnat observera, kan det hända att man uppfattas som rigid, konservativ, gammaldags, passé. Olof Lagercrantz gjorde ett motsvarande konstaterande angående journalistiken. När man läser det jag skrev ovan kan man, genom den starka psykologiska tendensen att dra förhastade slutsatser, tro att jag där förespråkar de fakta som ligger till grund för modellerna. Inget kunde vara felaktigare. Det är inte vår uppgift att leva våra liv så att de passar i ekonomers modeller. Det omvända måste gälla. Därmed befinner sig ekonomerna inför ett svårlöst problem: ju bättre statistik man baserar sina modeller på, desto inaktuellare. Två lösningar leder till samma resultat, nämligen till dissocierade abstraktioner, till ordmagi. Det ena kan vi kalla leap of faith: låt oss hoppas att det ändå stämmer! Det andra är leap of broken faith: skit samma om det är sant, det gynnar mig personligen.

   Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   Problemet med de ekonomiska macro modellerna synes vara att de dels försöker sedan 80-talet koppla samman macro med micro modeller, som bygger på den rationella typmedborgaren, agenten, som optimerar sin nytta i val mellan produkter och tjänster och ledighet. För att göra dem matematiskt hanterbara så förenklar man antagandena i olika avseenden och man testar sällan mot empiri eftersom det sällan går utan man ser det som en matematisk/logisk analys, Problemet tycks vara, särskilt med micro teori att målobjektet för modellerna är komplexa sociala system där delarna, variablerna, inte är oberoende av varandra och där helheten i de olika sociala systemen har andra egenskaper än vad delarna har. Vi lever dessutom, som Keynes byggde på, med genuin osäkerhet om framtiden, en osäkerhet som inte kan beskrivas med framskrivning av trender där värdena följer en normalfördelningskurva. Olika åtgärder påverkar dessutom detta sociala samspel och det för även med sig att en trend byggd på en uppsättning historiska data inte nödvändigtvis är giltig framåt med nya data från en förändrad verklighet. Som Nasser Thaleb påpekar förefaller också händelser på svansen av en sannolikhetsfördelning spela stor roll, något Keynes såg som en effekt av sannolikhet i hans mening dvs en säkerhet i övertygelsen plus den vikt man lade vid indicierna plus effekten av händelsen om den inträffade, men Keynes såg det ju som att framtiden var genuint osäker dvs inte sannolikhetsfördelad.

   Vad återstår då för den genomsnittlige medborgaren, som mig, att använda av de ekonomiska verktygen för att förstå? Rimligen Keynesiansk macro utan de senare tilläggen om generell jämvikt eller räntesatser och penningpolitikens allenarådande dvs en sektoranalys av förhållanden mellan stat, företag, privat, export/import och marginell sparbenägenhet i olika inkomstklasser och vinster i företag kontra styrkeförhållanden på arbetsmarknaden inkl arbetslöshet och strukturproblem och bytesbalansernas betydelse. En del om finansmarknaders funktion och om konkurrensmedel och en del om effektivitet i resursallokering. De sociala systemen, en systemansats, lyser med sin frånvaro. Till det ekonomisk historia och försök förstå de sociala systemen ur olika perspektiv t.ex. kultur, institutioner, religion, utbildningsnivåer, politik, geostrategiska frågor. Allt frågor man inte kan lösa matematiskt eller hitta regelbundna lagar för.

   Vi tycks, tycks det mig, vara tillbaka i läget 1936 då Keynes publicerade ‘general Theory of interest and employment” vad gäller nationalekonomisk teori, naturligtvis med bidrag från nyare håll. Vi kan dock vara säkra på att nyliberalismen och Chikago skolan inte fungerade vid jämförelse med verkligheten.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Många ord för det jag sade. Taleb säger förstås också att framtidens osäkerhet inte kan beskrivas med sannolikheter. Inte ens det vi känner till sedan hundra år kan förses med en korrekt sannolikhetsfördelning. Vi skulle behöva oändligt många sampel.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag sade något helt annat än vad du sa, min bäste herre! Abstraktioner klarar man sig inte utan i fysik eller ekonomi eller i vardagstänkande och inte ens fysiken är rotad i sinnesförnimmelser, snarare tvärtom, utan teorierna är abstrakta, testas genom försök i partikelacceleratorer mm. Problemet med ekonomin ligger på ett annat plan, som jag försökte beskriva.

    Gilla

 6. Moab skriver:

  Jag tycker nu att vi börjar skönja att den ena vänsterliberaler efter den andra, från de ovan, till en Arpi med sociologistudier i botten, till en Heberlein, som ändå drivs av en intellektuell hederlighet men som har varit djupt indoktrinerade, vaknar. Även sådana som Peterson och Haidt verkar gå genom ett uppvaknande som säger att det lag som de spelat för kanske inte var vad de trodde. De går dock en centimeter fram i taget, och de måste sakta men säkert återvinna det som klokt vanligt folk vetat hela tiden. De är inte våra förkämpar, de sitter fortfarande fast i önsketänkandets tentakler, att världen kan styras utan hårdhet och avskräckning. Jag har skrivit det förr och tror att ordet avskräckning är det viktigaste ordet för framtiden, avskräckning i uppfostran, i skolan, mot kriminalitet, och mot islam. Detta ligger inte för vänsterliberaler, jag lyssnade på Ingrid och Conrad, och kan inte känna att en tidigare vänstermänniska som Conrad tydligen är har hjärtat på rätt ställe, han har bara riktat sitt hat mot något nytt. Det behövs sunda konservativa krafter istället, i Sverige känner jag inte till någon, utomlands gillar jag Scruton och Steyn. Mottar gärna tips på människor och böcker. Att vara konservativ är ett sätt att förhålla sig till världen som är ödmjukt, man tror därför aldrig på utopier och sociala ingenjörskonster som de som varit varit vänster verkar ha väldigt svårt att överge. Det krävs styrka för att kunna vara hård utan att hata, det är det vi saknar i Sverige idag.

  Gillad av 8 personer

 7. O.T. skriver:

  Malmö gick en grupp vad som förefaller vara palestinier med supportrar ut och skanderade antisemitiska slagord.”
  Varför är Stefan Löfvens rödgröna- och feministiska regering så tyst nu?
  Varför är statliga Public service så tyst nu?
  Men lek lite med tanken att det hade varit medlemmar ur Nordiska Motstånds- rörelsen, som hade skanderat antisemitiska slagord……………………………..
  https://samnytt.se/antisemitisk-demonstration-i-malmo-mohammeds-arme-ska-atervanda/

  Gilla

 8. MartinA skriver:

  En teori är att de som drivit massinvandringen vill ge den lugn och ro att blanda bort europeerna. De ser att det här barkar åt mycket stora omvälvningar. Och vill nu stoppa invandringen eftersom offret redan matats med en dödlig dos.

  Gillad av 3 personer

 9. Matterhorn skriver:

  Jag har alltid fascinerats av hur en viss vetenskaplig disciplin i kraft av sin egen kompetens helt kan negligera andras. Som om plötsligt Alperna endast bestod av Matterhorn och inga andra bergstoppar. Speciellt ekonomer tycks besitta denna egenskap. Bara för att våra samhällen i hög grad påverkas av handel och ekonomi, innebär inte det att de vet särskilt mycket om människan själv och fysiken runt henne. Övriga Alptoppar av kunskap består av biologi och dess olika grenar. Historia, psykologi, antropologi och religionsvetenskap. Ja, mänsklig kunskapsmassa utgör ett helt landskap vi kan röra och oss i, och upp igenom. Bara för att man akademiskt lyckats klättra upp på en av topparna gör inte det automatiskt att man är särskikt lämplig att uttala sig om annat. Varje vetenskapsdiciplin utgörs i grunden av en nisch i ett stort och allomfattande ekosystem. Och en nisch kan då karaktäriseras och beskrivas utifrån sina egna begränsningar. Vad vetenskapen försöker göra är att funktionellt beskriva inte bara en nisch, utan hela det panorama av kunskap som är möjlig att erhålla om världen själv. Om dess allomfattande ekosystem. Och det utan att värdera.

  Men människan själv är en värderande varelse. Hon lever inte i vetenskapen. Livet levs i ett värderingslandskap. Vi känner glädje, smärta, tristess och kärlek. Paletten av känslor, drifter och känslonyanser är enorm och närmast outgrundlig. Hur lämpliga är ekonomer att ta sig an dels det fysikaliska alplandskapet och till det även navigera i det allmänmänskliga värderingslandskapet? De blickar ju i grunden enbart ut från sin egen disciplins spetsiga alptopp. Visserligen kan de se övriga bergslandskapet, men bara på avstånd. Få ekonomer förmår bestiga övriga bergstoppar och blir då till fångar i sitt eget perspektiv. Det blir även astronomer men sällan, om ens någonsin, hävdar de att de begriper sig på hela samhället. Ändå gör ekonomer det, ständigt och jämnt. I mina ögon tyder det på ett stort högmod, parat med ett väl utvecklat tunnelseende. Effekterna av migration är minst sagt komplicerade. Att ekonomisk analys då faller kort är inte alls särskilt förvånande. Möjligen för ekonomerna själva, men knappast för en mer medveten allmänhet.

  Gillad av 2 personer

 10. Kuckeliku skriver:

  Ekonomer lever i gravt mentalsjuka idéer om evig tillväxt. Ärthjärnorna glömmer bort att vi är beroende av naturen/planeten och att evig tillväxt därför är ganska omöjlig (glöm barnsliga fantasier om att befolkningstrycket skall minska pga att vi flyttar ut i rymden). De tycker att naturvetenskap är något de kan ignorera. Vilket är milt sagt ointelligent.

  Ekonomer har också varit alldeles oförmögna att förutse robotiseringsexplosionen och dess konsekvenser. Samt att inse och varna för det absurt farliga sättet lejonparten av våra pengar skapas på – av banker närhelst de ger ut lån. Vilket leder till ett allt större överintecknande av framtiden, eftersom lånen måste betalas tillbaka med ränta på ränta. Robotiseringen kommer också snabbt dra undan fötterna för många av låntagarna, när de förlorar sina jobb. Många får skifta till jobb med sämre lön pga robotiseringen och får därför svårare att klara sina lån. Många lyckas inte hitta några nya jobb.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Ekonomi handlar om fördelning av knappa resurser. Det är inte naturvetenskap och de har ingen kristallkula att titta i. Robotisering, mekanisering påverkar arbetslöshet och så kan de uppfatta det, men de kan inte förutsäga vilka nya användningsområden man kan sysselsätta människor med. Tillväxt är i deras värld ett mätning av aktivitet i en ekonomi så även ett kretsloppssamhälle har tillväxt ekonomiskt sett. Eftersom det är mänskligt arbete som ger tillväxt så återstår ändå frågan vad man ska syssla med. Det bestäms inte i de ekonomiska modellerna, det är en exogent given faktor.

   Gilla

 11. Jan Ivarson skriver:

  Invandring betyder rimligen befolkningsökning.
  Den kan inte pågå i evighet och är därför ingen hållbar utveckling.
  Sverige är ett glest befolkat land men jordbruket räcker knappt till att föda hälften. Vår begränsade befolkning beror på landets nordliga läge, liksom gamla matvanor.

  Media uppmanar oss att äta mer grönsaker och mindre kött. Just nu framfördes den åsikten i TV av miljöpartiets språkrör. Julgrisen är ett sätt att skapa livsmedel vintertid i ett nordligt land, liksom kött från andra djur som får och kor. Lutfisk och surströmming är andra varianter som vi kan tvingas återgå till allmänt när vi saknar pengar för import eller det inte finns något att importera.

  Gillad av 2 personer

 12. Moab skriver:

  Off-topic men vad är det med vänsterliberaler och att droga kvinnor? Jag läser inte Aftonbladet och ETC men har de gör de själv kurser som bilagor för ändamålet?

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   https://www.svd.se/psykologiska-fenomenet-som-leder-maktman-i-fordarvet
   Han vänder ut och in på verkligheten, spänner vagnen framför hästen:
   1. Han ifrågasätter inte häxdrevet, tittar inte på den kvinnliga psykologin och hur allsköns joller dominerar medan vissa falla av utnyttjande finns i mängden
   2. Han tittar på Östling och inser inte att han var på väg lämna Svenskt Näringsliv och dödstrött på moralistiska journalister
   3. Han förstår inte att Narcissism inte beror på brist på införlivande av andras kärlek (vagnen framför hästen) utan utebliven kärlek och kompenserande självhävdande och brist på intersubjektiva relationer, vilket ger isolering
   4. Han begriper inte att Mao trodde på den sovjetiska utvecklingsmodellen med anpassning till Kina
   5. Han förstår antagligen inte Stalin och terrorväldet och den interna utrensningen av ”fiender” och att det i sin tur gav paranoja, ingen kunde han lita på, måste behärska alla, men kanske narcissist enligt min modell och revolutionär ungdom som kompensation för bristerna plus de uppenbara samhälleliga bristerna. Något liknande kring Hitler.
   6. Han har inte förstått i vilken grad samhället håller på att rämna, det blir en överraskning för honom om några år ’var det så illa’
   7. Han tycks blind för att finansiella råd om hur man undviker skatt naturligtvis under många decennier getts till de som har pengar. Ett företag med avancerad skatteplanering är IKEA och det gjordes redan på 70-talet. Det finns professorer i skatteplanering! (Som Grosskopf i IKEAs styrelse) och HDs högste domare är expert på skatteplanering.
   Om jag nu har rätt i min socialpsykologiska modell och vi ser oss omkring i ett samhälle som blivit allt mer narcissistiskt efterhand så skulle en förklaring vara just att det sociala samspelet, det sociala kittet, de sociala relationerna fått allt mindre betydelse och det gör då att intersubjektiva relationer får allt mindre betydelse och därmed korrektionen av egna uppfattningar (intersubjektivitet och lärande) blir allt mindre och människor fastnar i yta (rollrelationer) och mängden psykiska problem ökar (frustrerad värme/ kärlek, anknytning och verifiering) eller med termerna från annan socialpsykologi (Förståelse, Tillhörighet, Kontroll, Tillit, Själv förhävande…).
   Är det nyliberalism och psykoanalys och socialkonstruktivism som är orsaken till denna enorma naivitet som helt bygger på individualistisk bild av verkligheten? Vad man tänker och känner kommer inifrån? Drifter från ett okänt undermedvetet, en konstruerad verklighet och allt i en enda röra.
   Hur ser den typiske svenske glidaren ut? Det bekräftas av vad vi ser om svenska akademin, det bekräftas av kulturutbudet, ersättning till TVs programledare, kulturkvarten i TV osv. De finansiella spelarna ser vi mer sällan, då får vi läsa affärstidningar som ofta är skvallertidningar… det är uppenbart att ett antal miljardärer vuxit fram som fungerat som finansiella metadorer i första hand, inte som entreprenörer.

   Gilla

 13. Christer Carlstedt skriver:

  Jag minns med förfäran hur ekonomen Anders Borg motiverade det fina med skattesänkningarna. – Jo de skulle medföra vad han kallade ”dynamiska effekter”, vilket betydde att med lägre skatt så skulle folk vara beredda att jobba mer och därmed kompensera för skattebortfallet i statens kassakista genom att de i alla fall betalade in lika hög summa eller mer.
  Det lät trevligt. I alla fall tills man började tänka på sin egen situation och andras som man kände.
  Jag stack hemifrån 06.15 för att fixa buss och tåg för att vara på jobbet 08.00. Tillbaka på hemorten var jag strax före sex på kvällen. Det var nu som det skulle handlas och åkas hem den sista biten. Jag hade en fru som, efter sitt jobb, såg till att barnet kom hem från dagis och sedemera fritids.
  Nu skulle här lagas mat, förhöras läxor, diskas, klippas gräs alternativt skottas snö. För att inte tala om att rent av umgås en stund. Vi var ju trots allt gifta!
  När nu detta var avklarat och barnet nattat framåt tiodraget, så undrar jag litet när det var meningen att jag skulle jobba det där extra? Den där ”dynamiska effekten”?

  Visst kan det vara bra med teorier, men det är fasiken så mycket bättre om det har någon form av verklighetsanknytning.

  Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Alla skatteeffekter är dynamiska. ROT och RUT-avdragen är självfinansierande och har skapat en mängd arbetstillfällen. Om politikerna hade begripit sambandet så skulle ALLA arbetsgivaravgifter halveras, och antalet arbetstillfällen öka explosionsartat – exakt vad Sverige nu behöver. Varför skall Sverige ha världens högsta skatter på arbete, men inte på kapital? Sen kan jag bara ge dig rådet att flytta från storstaden till ett ställe där livet har en mänsklig skala, t.ex. en fin medelstor landsortsstad med 10 min cykelavstånd till jobbet.

   Gilla

 14. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det heter ju att invandringen ska rädda vården. Artikel i dagens Göteborgs Posten: ”Hjärtsjuka Barbro 72 blev bestulen på alla värdesaker på Östra sjukhuset”.

  Jag tror inte sådant förekom i någon större omfattning för 10 år sedan. När människor drar slutsatser och beter sig utifrån de nya förutsättningarna kommer vi att få ett väldigt annorlunda samhällsklimat. Gated Community blir standard.

  Gilla

  • 5ven55on skriver:

   Jag hoppas standard snarare blir att stänga gränserna och dra in alla bidrag till invandrare så att många flyttar tillbaka till sina hemländer. Sen hoppas jag vi slänger ut de flesta av de som är kvar. Sen behöver vi inga grindsamhällen eftersom hoten är avvärjda.

   Gilla

 15. Kenneth Lundgren skriver:

  Stora länder kan vara fattiga och oordnade och små länder kan vara rika och ordnade.
  Välfärden i landet beror inte på antalet individer utan på hur de beter sig.

  Gillad av 6 personer

 16. Per-Anders skriver:

  Allt som har med John Maynard Keynes är bara att kasta in soptunna. Alla ekonomer eller andra personer som hänvisar något till John Maynard Keynes ska man inte lyssna på. De förstår helt enkelt inte ekonomi.

  Gilla

 17. Bengt skriver:

  ”Ekonomer är smarta, håll med om det. Med bara några decenniers försening kan de vetenskapligt bevisa att du hade rätt redan från början”.
  Tack! Den var bra.
  Säger jag, som inte är ekonom men ekonomisk.

  Gillad av 1 person

 18. Hovs_hällar skriver:

  Ja är det inte fantastiskt!
  Även Tino Sanandaji har tittat på detta, och den enligt honom störste auktoriteten på området hävdar (föga oväntat) att migration kan ha både positiva och negativa effekter, beroende på de närmare omständigheterna.

  Migrationen av valloner till Sverige för flera hundra år sedan var till nytta för oss, då vallonerna hade unika kunskaper som inte fanns här. Dessutom var de få till antalet och kunde lätt smälta in i befolkningen, alltså ”assimileras”.

  Likaså hade vi nytta av finländarna som kom hit på 1950-talet för att arbeta i industrin.

  Men ungefär 1970 kommer en brytpunkt. Då börjar makthavarna släppa in migranter för att det är ”synd om dem”, och inte för att de är intressanta som arbetskraft.

  Vem som helst kan räkna ut att människor som saknar för oss relevanta yrkeskunskaper, och dessutom står främmande för vår svenska kultur, INTE kan väntas bli annat än en massa besvär för oss.

  Denna såkallade ”asylinvandring” var ett farligt feltänk ända från början, och borde aldrig ha genomförts. Men den byggde på en lång rad små och var för sig till synes oskyldiga beslut, som sammantaget har lett till nuvarande katastrof.

  Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Det räcker med en biltur till Malmö, Möllevången eller Rosengård för att inse att allt ekonomer säger om detta är skrattretande. Det är nästa inte möjligt att föreställa sig något mera skadligt för ekonomin än det man där observerar. Man kan snart inte ens köra bil där, folk stannar mitt i gatan osv. Kaos. Och för guds skull börja inte argumentera om en parkeringsplats utan en hagelbrakare under instrumentbrädan.

   Gillad av 3 personer

 19. Petrus skriver:

  Skulle vilja komplettera med en variabel jag nämnt idag under Lennart Bengtssons debattinlägg,

  https://detgodasamhallet.com/2017/12/09/nagra-tankar-om-migrationsekonomin/

  Om det blir fler invånare i Sverige så ökar importvolymerna i princip automatiskt eftersom konsumtionen av typiska importvaror som apelsiner och konsumentelektronik då ökar. Samtidigt ökar inte exporten på samma sätt automatiskt. Det här är något man i regel glömmer. Även mer kvalificerade akademiskt utbildade nationalekonomer som kritiserar invandringen. Det växer inte fler träd att såga ner och vi får inte automatiskt några fler Volvo och Ericsson bara för att vi får fler människor. Företag som Volvo och Sandvik växte fram under relativt gynnsamma betingelser jämfört med andra länder. Vi får vara glada om det som redan finns uppbyggt inte försvinner, dvs t ex att Ericsson inte går samma väg som Facit p g a asiatisk konkurrens. Så även med välutbildade och smarta invandrare så innebär invandring generellt mindre exportintäkter per invånare, allt annat lika. Den ”lösning” på problemet man verkar ha tänkt sig är att depreciera kronan. Importen får bli dyrare. Då får folk köpa litet billigare datorer och mobiltelefoner, i utländsk valuta räknat, för att detta skall täckas av exportintäkterna.

  De som framför allt drabbas av det här är flitiga småsparare som har pengarna på banken i stället för att ta risker i börskasinot. Storfräsare med en diversifierad portfölj med t ex utländsk valuta drabbas mindre.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Sambandet går via lägre lönekostnader och den uppnår man med högre arbetslöshet, påverkat av 90-talskrisen och åtföljande budgetöverskott från 1998 och framåt som håller tillbaka inhemsk konsumtion genom beskattningen. Resultatet blir mindre investeringar i Sverige, men större konkurrensförmåga mot utlandet och investeringar i exportindustri, högre vinster och kapitalexport vid bytesbalansöverskott. Men problemet är att den invandrande befolkningen inte kan sysselsättas och vi får en strukturell arbetslöshet, så nu, långt efter 90-tals krisen och valet då Alliansen tillträdde då arbetslösheten i den ursvenska befolkningen var hög så har vi nu ett läge med mycket låg arbetslöshet i denna ursvenska del av befolkningen och samtidigt mindre budgetöverskott och lägre skatter och högre privat konsumtion, men fortfarande i hög grad lån baserad och bunden till bostäder och vi har alltmer ökande skuldsättning. Så jag tror vi befinner oss i ett mer prekärt läge nu än när Alliansregeringen tillträdde, men jag är osäker. Det finns så att säga inte så mycket expansionsmöjligheter pga låga lönekostnader, bostadsbrist, försörjningsbörda, investeringsbehov i det offentliga mm.

   Valutakursen går inte att styra med flytande växelkurs utom via riksbankens räntesatser och kronans värde är ju låg (riksbanken, inte Borg, räddade ekonomin) och beror inte enbart på handelsbalans utan på kapitalbalansen med dvs en positiv bytesbalans ger automatiskt kapitalutflöde om brist på lönsamma investeringar hemma och det håller ned kronan. Vi har ju fler kapitalflöden t.ex. för placeringar på svenska börsen, bankernas inlåning (mycket från internationella penningmarknadsfonder) men nettot är kapitalutflöde och sänkt valutakurs.

   Skrivet med tvärsäker hand…..

   Gilla

  • p2185 skriver:

   Håller fullständigt med! Kolla https://www.youtube.com/watch?v=F-OgXq4Lqyw!

   Men nog finns olika slags ekonomer? Beror på vad man själv tycker…
   I DN fanns för några år sedan en serie vari en person berättade för en annan ”idag träffade jag en verkligt smart kille!” – ”Men hallå, vad menar du med en smart kille?” – ”Jo, en kille i min ålder som tycker som jag!”

   Gilla

 20. Lars skriver:

  ”Om du frågar mig så är det resonemanget fullt av hål. Varför investeringarna skulle öka bara för att en lönesänkning åstadkommit en inkomstöverföring från arbete till kapital kan jag inte begripa.”

  Nej, det begriper då inte jag heller. Vanlig Keynesiansk analys pekar ju på att sänkta inkomster för befolkningen ger minskad efterfrågan och därmed mindre av investeringar, men om den ökade vinsten transfereras till invandrarna så kvarstår efterfrågan, men så blir naturligtvis inte fallet utan kapitalet söker sig utomlands. Enda möjligheten med lägre lönekostnaders expansiva effekt är om exporten ökar och därmed sysselsättning och minskad arbetslöshet, men om arbetslösheten beror på invandring så kommer knappast BNP per capita att utvecklas något vidare.

  Måste läsa artikeln på Project Syndicate.

  Gilla

 21. malmobon skriver:

  KISS. Keep it simple stupid. Amerikanskt uttryck som passar in här.
  De två tornen är ökad befolkning med invandring och befintlig. Pyramidspel så att säga.
  Lögnen. Ökad nativitet eller invandring måste försörja fler gamla. När dessa blir gamla då?
  Industrin investerar numera i robotar. Inte i människor. Klart?
  Vi tär på jordens resurser allt snabbare. I år var den framflyttad till augusti. Från augusti förbrukar vi alltså mer av jordens resurser.

  Soros har ett finger med i allt efter som det är hans sätt att leka Gud.

  Vad gör vi. För att skydda Sverige måste vi stoppa all invandring. Vi måste hjälpa till i Afrika med bygga upp deras infrastruktur, el. med deras egna resurser som sol bl.a.
  Fler skall återvända. Återvändarstöd.

  Nu lär detta lösa sig automatiskt med befolkningsminskning genom krig än en gång i Europa.
  När palestinier utropade intifada i Malmö, så är Pandoras ask öppnad. Bra.
  Bättre ta en konflikt nu än överlåta till våra barn, barnbarn. Vårt fel. Smygislamiseringen är värre.

  Gilla

 22. Samuel af Ugglas skriver:

  Det finns ingen marknad för prissättning av lönen för mänsklig arbetskraft i Sverige. Därför kommer den socialistiska kollapsen som en följd av den främmande invasionen och när pengarna ”GÖRS” värdelösa, med vad skall vi betala?

  Gilla

 23. Jan Andersson skriver:

  Patrik, du har nog aldrig jobbat inom industrin. Ett företag existerar bara så länge man kan generera en vinst, det finns inga extra pengar att äska någonstans ifrån. Om du måste lägga ned verksamheten kommer konkurrenterna att glädjas, den enes död är den andres bröd. Det bästa sättet att överleva är att alltid ha en modern och tillförlitlig maskinpark med hög tillförlitlighet och hög precision. Önskelistan för nyinvesteringar är alltid lång i alla industriföretag. De medvetna kunderna väljer den bäste leverantören, ofta inte den billigaste. Du får en bättre personal om du kan erbjuda intressantare jobb. Om pålagorna och kostnaderna skulle minska skulle investeringarna öka i samma takt. Tyvärr har sedan Olof Palmes debut på scenen inte många förstått eller ens känt någon empati med alla dessa vansinnigt hårt arbetande företagare i Sverige, som ändå bokstavligen betalar hela notan för oss alla varje gång. Inte ens du, Patrik, verkar begripa någonting.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.