Några tankar om migrationsekonomin

Lennart Bengtsson

Enligt uppgift (se till exempel Tove Lifvendahls söndagskrönika i Svenska Dagbladet 3 december 2017) kom 35 369 ensamkommande ”barn” (EB) till Sverige 2015. Kostnaden för dessa uppgår till 1,2 miljon kronor per år eller totalt 42,4 miljarder eller fördelat på varje skattebetalande medborgare (säg fördelat på 5 miljoner innevånare) till 708 kronor per månad.

Dessa pengar måste komma från någonstans. Vid oförändrade statsinkomster, som skatt och avgifter, måste följaktligen andra stats- och kommunalutgifter minskas alternativt öka på skuldsättningen. Jag skall dock inte diskutera detta utan i stället försöka analysera vilka som har varit mottagare av dessa medel och vilka konsekvenser detta kan ha haft.

När det gäller EB så har de själva fått mat, kläder och liknade som har lett till ökad omsättning för varuhandeln med stigande omsättning och vinster. Huvuddelen av kostnaderna har emellertid gått till dem som tillhandahållit bostäder, fungerat som gode män eller till dem som ombesörjt legala och andra tjänster och så vidare. Dessa sektorer har fått en tydligt förbättrad ekonomi. Ökat bostadsbyggande och annan associerad infrastruktur har påverkat samhällsekonomin positivt. Omsättning av diverse läkemedel och liknande inom sjuk- och tandvård mm har också inneburit ökat omsättning av de företag som tillhandahållit detta. Aktiekurserna har tydligt ökat vilket inneburit en förmögenhetstillväxt för individer, stiftelser, banker och pensionsbolag.

På det hela taget har som finansdepartementet meddelat landets BNP ökat vilket är en naturlig följd av den förhöjda ekonomiska aktiviteten. Genom rationalisering och andra effektivitetshöjande åtgärder har den ökade ekonomiska aktiviteten kunnat genomföras utan höjd inflation förutom bristområden som bostadssektorn där inflationen varit avsevärd. Den förbättrade ekonomin hos alla de som tjänat på EB har också kommit samhället till del genom ökade skatteinkomster dels direkt eller indirekt genom ökade avgifter och moms som en följd av den förhöjda konsumtionen.

Emellertid den stora omfördelningen av resurser har huvudsakligen stannat inom landet och säkert varit nationalekonomiskt gynnsamt ungefär som att höja skatten för de välbetalda som redan nått taket för sin personliga konsumtion till ekonomiskt svaga grupper som tidigare underkonsumerat. En liknande positiv effekt skulle också uppnåtts om man istället förbättrat ekonomin för landets egna fattiga.

Detta är de kortfristiga konsekvenserna. De långsiktiga konsekvenserna av kostnaderna för EB är däremot mer svårbedömda. Om de huvudsakligen unga männen, som det är frågan om, snabbt kan utbildas och sättas i produktivt arbete kan det säkert vara en långsiktig vinst.

Om detta däremot tar allt för lång tid, vilket hittills varit fallet, så kan det bli en kostnad som samhället inte mäktar. Ännu värre förstås om assimilationen inte kommer att fungera och de hamnar utanför samhället och kriminaliseras. Då blir de långsiktiga konsekvenserna förödande.

Problemet med den svenska ekonomin är att alltför många unga svenskar är sysselsatta i okvalificerade arbeten på grund av bristfällig skolutbildning. Om denna kunde höjas skulle denna kategori kunna föras över till mer kvalificerade uppgifter och samtidigt lämna plats gör svagt utbildade migranter.

Det är dylika frågor som migrantdebatten mer borde handla om.

46 reaktioner på ”Några tankar om migrationsekonomin

 1. Hortensia skriver:

  Nej men, Lennart, visst borde väl migrationsdebatten allra främst handla om hur vi snabbast möjligt kan förmå alla hitresta lycksökare, att resa tillbaka till sina hemländer, eller något bättre fungerande land i närområdet?

  Det är rent horribelt, att ”asylrätten” har kunnat missbrukas, för att asylshoppa sig fram till det mest ”naivt” generösa västlandet i världen! Utöver kvotflyktingar, alltså riktiga flyktingar från brinnande krig och katastrofer…

  … har enbart våra grannländers egna befolkningar någon som helst ”rätt” att söka asyl i Sverige och mig veterligen är det (ännu) inget krig i något av våra grannländer – eller i något annat land som gränsar till Nordeuropa…

  … så vad gör de här, alla dessa ”flyktingar”?

  Gillad av 14 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Den rätta lösningen på det problemet är att man får rätt att bosätta sig här, när man skaffat ett kvalificerat jobb och rätt att skaffa en partner från ett annat land, om man är medborgare och har ett välbetalt jobb och anhöriga, om man kan försörja dem och betala för deras skolgång och sjukvård. – Problemet flyktingar skall vi skyffla över på UNHCR som vi förser med de resurser vi är beredda att ägna ändamålet.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Och alla vilsna resenärer som vi inte vill ha här, förpassas till bevakad enklav intill flygplats varifrån de är fria,att ta sig till avlägsen destination. – De är alltså inte frihetsberövade, bara utvisade/avvisade.

   Gillad av 3 personer

 3. K. Ulvert skriver:

  I den mån denna artikel alls skulle uppmärksammas i gammelmedia så vore det i så fall som ”ett inlägg på en obskyr populistsajt av en högerextrem rasist”.

  Sådan är miljön i det bästa av länder.

  Gillad av 1 person

 4. Ulla L skriver:

  Jag skriver det igen; pensionen till dagens pensionärer påverkas också!

  Storleken på min, och alla andras, pension idag påverkas negativt när den andel av befolkningen som inte jobbar alls eller lite, eller har en lägre lön än genomsnittet, blir större. Och den andelen har ökat varje år de senaste decennierna. Min pension ökar därför inte lika mycket som den skulle ha gjort om gruppen invandrare jobbat i samma utsträckning och till samma genomsnittliga lön som gruppen svenskar. Sänks den totala genomsnittliga lönen, sänks pensionen för dagens pensionärer. Inkomstindex påverkas negativt. Detta går att läsa i Pensionsmyndighetens rapporter.

  Varför är det så få som förstår hur systemet fungerar?

  Gillad av 14 personer

  • Ulla L skriver:

   Ett tillägg:
   När andelen som sänker min pension ökar måste den andra andelen jobba mer. Och det är precis det som politikerna argumenterar för utan att säga hela sanningen. De vill inte beskriva sambanden utan skyller på åldringarna.

   Gillad av 3 personer

  • Bromma1214 skriver:

   300 000 pensionärer har idag garantipension 7100 /månaden före skatt.
   Ungefär lika många har under 10 000 före skatt. Plus eventuellt bostadsbidrag.
   En halv miljon svenskar lever mao under EU ‘fattighetsnorm. This happens in
   Sweden!!

   Gillad av 4 personer

 5. Moab skriver:

  Jag håller inte alls med om slutsatsen och alla om och men. Vi har RÄTT att veta vad våra skattepengar går till. Vi har rätt att veta hur kriminella dessa EB är (ESB i Skåne), och hur det går för dem i skolan, precis som vi har rätt att veta detta om alla andra som kommer hit. Det finns inget ”om” vad gäller EBs kriminalitet, eller andra som kommer nu, den har visat sig vara skyhögt över den normala. Redan innan de senaste årens migrantvåg så stod invandrare för en majoritet av alla grova brott, de falanger som skjuter varande i Malmö har sina rötter i kriget i Jugoslavien. Det är en självklarhet att de som nu kommer blir ännu mer kriminella, det finns inget ”om” här. Det är bara så att våra ledare döljer fakta för oss och vägrar att sammanställa data. På vårt lokala gym så hänger EB, liksom på badhusen, för att glo (i bästa fall) på tjejer, ALLA verkar högst tvivelaktiga och ALLA är vuxna. Jag talade med några svenska ungdomar som sade jo, han går i deras klass men är aldrig där, och lika bra är väl det. Den enda anledningen till att ge dem utbildning är så att de kan testas och misslyckas så man kan motivera utvisning om det nödvändigtvis skall behövas.

  Jag håller därför inte heller med om slutsatsen, istället så måste alla dagens beslut rivas upp och dessa EB, tillsammans med stora mängder andra, skickas tillbaka. Det är möjligt att det doldes mängder med gängvåldtäkter och tafsande i Kungsträdgården redan med de som kom från Jugoslavien, men allt pekar på att det är än värre nu, så framtiden är klar. Vi har bara sett början.

  Visst skall vi förbättra skolan men för svenska barns skull, inte migranterna, de kommer ändå inte att tillgodogöra sig den och varför skall jag betala för det? Utvisningar är det vi borde prata om. Möjligen kan folk om de vill betala själva för utbildning, som man får göra i USA, alla på Söder kan ju också spara på rödvinet och hosta upp kostnaden för en ensamkommande istället.

  Gillad av 15 personer

 6. Henric Ankarcrona skriver:

  En tolkning av krönikan kan vara: växande offentlig konsumtion ökar den ekonomiska tillväxten i Sverige. Slutsatsen kan bli att en växande offentlig sektor är vägen till paradiset.
  Det tror inte jag. Om resurser omfördelas i någon riktning får andra intressen stå tillbaka. Pensioner eller försvaret eller nödvändiga investeringar t ex taket på förskolan får vänta. När det blir tydligt försvinner stödet för invandringen. Lägg därtill alla kulturkrockar..
  Till och med våra politiker verkar ha anat ljuset och rört sig från det naiva välkomnandet. Men de stora problemen ligger framför oss. Integration tar generationer om den ens är möjlig.

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Du har så rätt; Sveriges ekonom är f n att likna vid en ”krigsekonomi” när samhällets alla resurser tas i anspråk för att reda upp en icke önskvärd situation. Den som tror att detta är någonting bra, är i så fall den som aldrig riktigt har förstått det här med ”trasiga fönstrets villfarelse”.

   Man tar helt enkelt resurser ifrån t ex utbildning och tillverkar ”bomber”- vilka sedan bara ”sprängs sönder”. De flesta länder – som styrs av vuxna människor med utbildning och erfarenhet – förstår detta. Varför bygga upp någonting som redan fanns, eller varför jobba extra för att ge resurserna till främmande människor?

   Gillad av 6 personer

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Nja. Den där kalkylen blev nog litet rosigare än verkligheten.
  Vi verkar ha svårt att ta till oss att Sveriges självförsörjningsgrad vad gäller livsmedel ligger på ungefär 50%, vilket betyder att av varje spenderad 100-lapp på ICA eller COOP så rullar 30 kronor direkt ur landet.
  Det var länge sedan vi hade en textilindustri som kunde klä oss, eller en skoindustri som höll oss varma om fötterna.

  Det talas om en omfördelning av de pengar som finns i landet från bättre bemedlade till de som har mindre och att detta kan vara positivt.
  I princip ja.
  Inom statlig och kommunal förvaltning så tror jag mig ha förstått att en inte alls ovanlig handläggarlön ligger kring 22.000:- per månad. Då får man själv ungefär 16.000:-/månad när Skatteverket, facket och a-kassan fått sitt. Med den inkomsten är man ”utstraffad” från bostadsbidrag och sådant.
  För de som kvitterar ut mer än 20.000:-/månad så kan jag berätta att den där handläggaren har inget att omfördela via diverse nya skatteuttag och avgifter. En ny pålaga som man inte kan undvika måste alltså kompenseras via billigare inköp av nödvändiga varor hos handlare. Följaktligen blir varje ny skattepålaga en minuspost hos handlaren vad gäller dessa människor.

  Det har uppstått en ny utökad efterfrågan på bostäder som man nu i all hast måste skrämma upp ur marken. Det vore ju intressant att veta vilken 25-30-åring med en skattad nettoinkomst på 16.000:-/månad som kan finansiera en nyproducerad lägenhet med en månadskostnad på 11.000:-? Kan dom förvänta sig etableringsstöd månntro för att betala möbler, pannor och grytor?
  Skulle nog inte tro det.
  De enda som kan betala är de som får kostnaden betald av kommunala skattemedel.

  Jag känner mig ganska övertygad om att det inte är en särdeles bra affär.

  Gillad av 5 personer

  • Moab skriver:

   Det är en svensk subprimebubbla att massproducera bostäder till alla de som inte kan betala. Exakt vad som skedde i USA när man byggde bostäder till svarta familjer nästan utan inkomst.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Först när riskerna paketeras om och säljs som prima vara. Men det är väl i princip vad PK-sekten gör. Det är samma slags bedrägeri, bara med en annan moralisk defekt som bakgrund och med andra sociala mekanismer som uttryck. I båda fallen: Skin in the game vs. moral hazard. Boken kommer i mars. N.N. Taleb. Förbeställ nu.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Man behöver inte sälja något vidare för de dummaste har redan risken, dvs svenska folket, man hoppar över CDOer och finanskris och placerar skulden istället direkt hos skattebetalarna utan alla dessa krumbukter.

    Gillad av 1 person

 8. Dödsur skriver:

  Det tickar något i bakgrunden vad gäller ensamkommande. Som dödsur i gamla timmerväggar. Och det är deras släktingar som bekostat migrationsresan. De räknar nog med att själva komma efter som anhöriginvandrare. Barnen har enbart fungerat som förelöpare för dem själva. Ett slags kulturellt och socialt lotteri med hopp om högsta vinster. Att få ta del av västs välfärdssystem, och speciellt det svenska. Det är det som utgör det tickande ljudet, i de allt mer murkna väggarna i ett svenskt samhällsbygge.

  Hur kommer MP och S, och övriga partier att hantera detta? Det som stavas anhöriginvandring. Den eftergivenhetens politik vi hittills kunnat se bådar knappast gott inför framtiden. Kanske dags att damma av multiplikationstabellen. Då kommer vi nog närmare sanningen – rent samhällsekonomiskt. Lägg därtill alla dynamiska effekter…

  Gillad av 3 personer

 9. Sven skriver:

  Kan inte låta bli att tänka på hur Hitler fick fart på ekonomin under 30-talet. Han satsade på en militär upprustning. Arbetslösheten försvann. Ekonomin blomstrade. Hitler lät även prioritera ett eutanasiprogram för den egna befolkningen. Mer tärande människor skulle bort. En föregångare till utrotningsläger. Aktion T4 sjösattes. Ekonomisk framgång kan mätas på lite olika sätt. Om moralen lämnas helt därhän. Om än med olikhet i gradation.

  Gillad av 2 personer

 10. Jan Ivarson skriver:

  Det stora problemet kommer inte vara kostnader för migranternas uppehälle, utan deras värderingar som avsevärt avviker från västerländska. De leder till utanförskap, kriminalitet och sociala problem som kvinnoförtryck och ointresse av att bidra till det gemensamma samhället. Sverige kommer gå mot kulturen i länder folk lämnar. Nysvenskarna ser fram mot att kortsiktigt få del av västerländsk honung och därefter ta över landet med sin kultur.

  Gillad av 2 personer

 11. malmobon skriver:

  Hade gjort en fin redogörelse men försvann när jas skulle skicka kommentaren. Konstigt?
  Kort.
  När aktier går upp tjänar Wallenberg, Bilderberg pengar. Ok?
  Då kan man blanka aktier. Vilket kort beskrivs med att man lånar aktier och tror på en nergång.
  Köper tillbaka när det är billigt. Gjort en vinst. Typ vad Soros just nu gör i Sverige.

  Annie Lööf var inbjuden med Wallenberg på senaste Bilderberg mötet i USA, somras.
  Varför? Plats för 30 milj. till i Sverige. Urbanisering. Förtätning av städer.
  Med ökad befolkning följer dålig miljö. Demografin förändras. När skall folk förstå att ökad befolkning är det samma som dålig miljö?
  Ökad befolkning innebär också fler sjukdomar och förlängningen svält, krig. Konflikter i våra utanförskap områden ser vi redan. Har med för många på samma ställe att göra.

  Ni betalar. Inte jag. Har fattat. Frågan är nu bara om ni orkar fatta. Ni har all information om länkar o.s.v. genom mitt Twitter konto. malmobon.

  Gillad av 1 person

 12. JAN BENGTSSON skriver:

  Vilken assimilation???

  Den avsikten finns ju inte längre!

  Mångkulturen har nått sådana nivåer,
  att vi måste skrota den och återgå till vad som tjänade oss länge och väl…

  ASSIMILATION.

  Problemet är inte enbart ekonomiskt,
  även om det är minst sagt kännbart för de svenskar,
  som skall konkurrera med kommunala plånböcker för att skaffa sin första bostad…

  Som inte heller kan få en bostad för att kunna studera/ta jobb på annan ort…

  En annan dimension som vi inte vågar diskutera är kulturell…

  Kvinnovärdet hos de ointegrerbara migranter som kommer!

  Även den långsiktiga påverkan när annan icke-sekulär lag blir högaktuell,
  när Islamiseringen nått nya höjder…

  Vilket kan ta några decennier till, 50+ år
  men utvecklingen synes oundviklig???

  Gillad av 1 person

 13. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Kostnaderna för invandringen är ett svart hål, ett exempel:

  Företaget Nina Familjestöd i Uppsala ägnar sig bl a åt ”familjehemsplacering”. På en omsättning på dryga 60 MSEK har man en vinst på cirka 19 MSEK. Det är inte många branscher som kan uppvisa en sådan lönsamhet. Det här visar att konkurrens är bortvalt som företeelse och att den offentliga upphandlingen är totalt inkompetent eller kanske snarare att ekonomiska mål är irrelevanta i det sammanhanget.

  Gillad av 4 personer

 14. Per-Anders skriver:

  Men vad är detta för floskelräkning. Statliga utgifter är aldrig värdeskapande. Det spelar ingen roll vem som gräver en grop, en statligt anställd eller ett företag som får betalt av staten. Det skapar aldrig något värde. Punkt slut.

  Vad som sker är att värde tas från värdeskapande sektor och stoppas in i en icke-värdeskapande sektor. Och Lennart Bengtsson tror att det är bra. Hoppa ur sandlådeekonomin och titta på verkligheten.

  Gillad av 5 personer

  • rudmark skriver:

   Precis. Jag tycker vi gör om försöket och fördelar 43 miljarder till andra individer och aktörer så får vi se vad som händer. Var pengarna ska tas ifrån? Skattebetalare och pensionärer förståss.
   Staten har inga egna pengar. De omfördelar bara.

   Gillad av 4 personer

 15. slaszlos skriver:

  Statens människohandeln och blandningen av politiska flyktingar enligt Genève Konventionens bedömning året 1951 med lyxsökare, kriminella, agents och spionnätverket med enorma angivare i främmande länders tjänster är brott mot landets och medborgarnas säkerhet som bedöms som ett kriminell handling i landsförräderi och flyktingspionage av alla inblandade i denna affär.

  Gillad av 1 person

 16. Bengt skriver:

  Jag efterlyser en statistik som visa vad arbetsföra inom landets gränser, och ej registrerade som arbetslösa, sysslar med egentligen. Hur mycket är meningsfullt arbete? Regeringen framhåller med emfas och påhejad av Public Service att andelen sysselsatta ökar.

  Stämmer det att en vuxen person som ägnar en timma i veckan åt SFI räknas som sysselsatt i samma mening som en heltidsarbetande? Nog verkar det som att statistiken bör tas med en rejäl nypa salt. ”Lögn – förbannad lögn – statistik!”

  Gillad av 2 personer

  • Lars-Olof Svensson skriver:

   Exakt vad de sysslar med syns inte men genom inkomst – och bidragsstatistiken som finns hos SCB får man en god bild. Undrar förresten hur länge det dröjer innan postkolonialisterna sätter tänderna i SCB.

   Gilla

 17. Peter skriver:

  Tyvärr ser det mycket mörkt ut för nyanlända, som kommer hit från tredje världen under högstadieåldern eller senare:

  https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-majoriteten-ensamkommande-klarar-inte-gymnasiet/

  Tino Sanandaji skrev också om ämnet för ett par år sedan. Lägg märke till att hans uppgifter baserar sig på statistik, som fanns före den stora asylvågen kom (cirka 35000 ensamkommande) 2015.

  http://www.realtid.se/misslyckande-doljs-med-dimridaer

  Gillad av 4 personer

 18. Petrus skriver:

  Bengtsson:

  ”Detta är de kortfristiga konsekvenserna. De långsiktiga konsekvenserna av kostnaderna för EB är däremot mer svårbedömda. Om de huvudsakligen unga männen, som det är frågan om, snabbt kan utbildas och sättas i produktivt arbete kan det säkert vara en långsiktig vinst.”

  Svar:

  För att de unga männen inte skall bli en nettobörda för det svenska samhället under hela sin livstid krävs att 2 kriterier är uppfyllda:

  1. Deras snittproduktivitet måste vara högre än för befintliga snittmedborgare i samma åldersklass som lever lika länge.

  2. Exportinkomsterna per invånare får inte sjunka.

  Sistnämnda kriterium är något man i regel glömmer. Även mer kvalificerade akademiskt utbildade nationalekonomer som kritiserar invandringen. Det växer inte fler träd att såga ner och vi får inte automatiskt några fler Volvo och Ericsson bara för att vi får fler människor. Företag som Volvo och Sandvik växte fram under relativt gynnsamma betingelser jämfört med andra länder. Vi får vara glada om det som redan finns uppbyggt inte försvinner, dvs t ex att Ericsson inte går samma väg som Facit p g a asiatisk konkurrens. Så även med välutbildade och smarta invandrare så innebär invandring generellt mindre exportintäkter per invånare, allt annat lika. Den ”lösning” på problemet man verkar ha tänkt sig är att depreciera kronan. Importen får bli dyrare. Då får folk köpa litet billigare datorer och mobiltelefoner, i utländsk valuta räknat, för att detta skall täckas av exportintäkterna.

  Gillad av 3 personer

 19. Aha skriver:

  Nyligen presenterades siffror om EBs förmåga till etablering;
  Vid 27 års ålder var 2/3 verksamma (infödda låg på
  82% om jag minns rätt.).
  Några % av EB jobbade med högskoleyrken.

  Förutom de höga mottagningskostnaderna kan kostnader för förmodad högre kriminalitet läggas till vilket ger att EB torde vara en förlustaffär.

  Den största förlusten gör dock alla de miljoner behövande som skulle kunna ha fått miljarderna istället.

  Gillad av 3 personer

 20. Lars Thylen skriver:

  Mycket intressant, citerar:
  . ”Kostnaden för dessa (EB, min kommentar) uppgår till 1,2 miljon kronor per år eller totalt 42,4 miljarder eller fördelat på varje skattebetalande medborgare (säg fördelat på 5 miljoner innevånare) till 708 kronor per månad”
  Det är dylika siffror som måste fram, har flera gånger bett SR presentera fakta och statistik utan resultat
  Undrar vad fattigpensionärer ( och de är många) tycker om dess data.

  En nyckelmening ovan är just:
  ”En liknande positiv effekt skulle också uppnåtts om man istället förbättrat ekonomin för landets egna fattiga.”
  Som den danska ministern för migration(?) Stöjberg sade (fritt citerat) ”Danmark skall i första hand se till danskarnas intresse”. Något att ta lärdom av

  Hela migrationspolitiken är ett storskaligt troligen irreversibelt systemexperiment, med medborgarna som försökskaniner.

  Därtill står vi tydligen inför stora ”utmaningar” pga rekordsnabb befolkningstillväxt i Afrika. En ”Marshallhjälp” har föreslagits, alltså en hjälp på plats. Kanske är en realistisk lösning , att öppna slussportarna till EU och resten av världen är det nog inte.
  Det som erfordras nu är klokskap, statsmannaskap och handlingskraft av våra styrande i västvärlden, de närmaste decennierna tenderar att bli intressanta

  För övrigt, många EB är tydligen varken ensamma, flyktingar eller barn

  Gillad av 2 personer

 21. oppti skriver:

  Ekonomin är under kontroll tack vare höga skatter och tacksamma pensionärer.
  Men integrationen visar på framtida problem på grund av naiva och välmenande politiker och otacksamma väljarbaser.

  Gillad av 3 personer

 22. Petrus skriver:

  Jag vill också kommentera en till faktor när det gäller invandrares lönsamhet som invandringsförespråkare brukar anföra, nämligen att man med vuxna invandrare slipper utgifterna under individernas uppväxt.

  Det här är ett rätt smart sätt att lura folk. Folk tänker inte på att resonemanget förutsätter att man minskar ner de inhemska födelsetalen och ersätter den inhemskproducerade befolkningen med vuxna importerade individer. Blir antalet inhemskt producerade individer detsamma sparar man inga uppväxtkostnader. Invandringens påverkan på barnafödandet inom landet torde också vara tämligen marginell. (Kanske ökar invandringen t o m barnafödandet inom landet eftersom invandrarkvinnor åtminstone förr hade högre nativitet.)

  Visst, om det råder en väldigt påtaglig brist på arbetskraft så kan man kanske resonera som så att det är lönsamt att plocka hit folk. Idag, när man måste subventionera anställningar för invandrare, trots den artificiella lågränte-högkonjunkturen, så är dock inte detta något speciellt bra argument. Inte ens på 60-talet var detta något bra argument. Då plockade man folk till låglönejobb teko-sektorn i Sverige (i stället för att bara bomma igen hela sektorn) och byggde en massa bostäder till lågavlönade människor i stället för att låna ut pengarna till näringslivet så att de kunde bygga anläggningar utomlands i stället, där löneläget var bättre. På 60-talet hade näringslivet kapitalbrist och valutaregleringen hindrade investeringar utomlands.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Varför systemet med gästarbetare skulle vara så förskräckligt har jag alltid haft svårt att förstå.

   Högutbildade svenskar har i alla tider, tagit familjen med sig och jobbat några år utomlands. Normalt sett brukar de inte söka asyl, eller hävda att barnen har rotat sig och att de därför måste få PUT.

   Gillad av 2 personer

 23. Lars-Olof Svensson skriver:

  Helt rätt – de 42,5 miljarderna är någons inkomst. Mer utredning om det och vad de röstar på som får dessa inkomster, te x bidrag för boende skulle vara önskvärt.

  Gillad av 1 person

 24. KristinaF. skriver:

  Visst ska vi tala om hur alla dessa människor ska arbeta och bidra till samhället. Men vi ska också prata om hur vi minskar inflödet av nya sådana personer. Sverige behöver ett andrum.
  Mycket roligt att Tino Sanandaji blivit uppmärksammad och fått pris. Dock utanför Sverige.
  https://samtiden.nu/2017/12/tino-sanandaji-utsedd-till-en-av-europas-viktigaste-roster/
  Förhoppningsvis kan nu fler i den svenska makteliten lära av honom.

  Gilla

 25. svenne skriver:

  Vilka trodde för några deccenier sedan att problem med anknytning till invandring år 2017 helt skulle överskugga alla andra samhällsfrågor som de styrande har att ta ställning till.

  SD har ju beskyllts för att vara ett enfrågeparti ”som skyller allt elände på invandrarna”. Men jag ställer mig frågan: ”Vilken, eller vilka, delar av samhället berörs inte av den invandringspolitik som har praktiserats under någa årtionden?”

  Det verkar nu som om alla krafter som samhället – både på statlig och kommunal nivå – skall uppbådas för att lösa de ”utmaningar” som ”ansvarstagande” politiker har orsakat. Det finns knappast något utrymme kvar för att lösa de vardagsproblem som politiker normalt hade att hantera innan Sverige utropades till en humanitär stormakt.

  De partier som anser sig vara rumsrena har givetvis blivit varse att problem med invandringen genomsyrar varenda vrå och funktion av samhällsbygget. De borde därför ge ett uppskattande ord till SD för att de tidigt uppmärksammade detta i stället för att haspla ur sig diverse barnsliga epitet.

  Gillad av 4 personer

 26. Jaxel skriver:

  Jag förstår inte det inledande resonemanget som går ut på att de ökade offentliga utgifterna för EB skulle ha varit bra för svensk ekonomi. I konsekvensens namn måste väl ökade offentliga utgifter alltid vara bra för ekonomin!?

  Om utgifterna betalas med lån måste dessa betalas tillbaka förr eller senare. Om de finansieras med skatter så drar man bort pengar som annars skulle gått till annan konsumtion eller investeringar som på sikt (investeringar) skulle ha varit betydligt mer gynnsamt för ekonomin.

  Krönikan konstaterar dock att även om vi gör det enkelt för oss och ser ökad offentlig konsumtion som positivt kunde denna ökade offentliga konsumtion kommit svenskar till godo och därmed gynnat landets innevånare istället för utifrån kommande. Landets egna fattiga kunde ha gynnats eller varför inte satsa på en god omvårdnad av de gamla som inte längre klarar att ta hand om sig själva.

  Gillad av 6 personer

 27. Rutger skriver:

  Det handlar i stort om oefterfrågade, lågutbildade utan asylskäl som kostar oss ofantliga belopp och det ett av framtidsscenarierna är kostnader och problem vi inte mäktar med. Därtill kommer antalet lågkvalificerade jobb förmodligen att minska. Besök tex Burger King hörnet Kungsgatan/Vasagatan. Där handlar man nu i automater, minst 10 pers färre anställda x 114 restauranger innebär de i runda slängar kommer ha ca 1000 färre anställda.

  Obegripligt att inte skribenten finner att debatten borde handla om kvickast möjliga utvisning istället för att komma med vilda skott från höften om att alla andra ska utbilda sig mer. Idéer ingen har en aning om de över huvudtaget har en chans att lyckas.

  Uppenbarligen gillar skribenten rysk roulette med helst då mer två patroner i cylindern istället för med en – Jesus Christ !

  Gillad av 3 personer

 28. Hovs_hällar skriver:

  Resonemanget verkar något bristfälligt. Kostnaderna på flera tiotals miljarder för dessa migranter har i slutändan betalats genom olika överföringar av statens tillgångar, det vill säga VÅRA skattemedel!

  Och vilka som kunnat sko sig på de pengarna är väl tämligen ointressant, det är bara att konstatera att överheten kastat bort några tiotals miljarder av våra tillgångar på ett både meningslöst och för oss destruktivt projekt.

  Att artikelförfattaren dessutom upprepar det vid det här laget uttjatade felet att tala om BNP som en klumpsumma i stället för att dividera BNP med antalet innevånare blir aningen tröttsamt.

  Sanningen är att detta mer korrekta mått knappt stiger alls numera — men det vill makthavarna dölja!

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.