Dubier om EU

Jag erkänner att jag från början var entusiastisk för EU och även för euron. Sett i backspegeln hade det inte skadat Sverige att ha gått över till euron. Tvärtom, det hade hindrat regeringen ifrån att pressa ned Kalle Anka-valutan kronan som dopar exporten men gör svenskarna fattigare utan att de märker det förrän de åker till Norge. En riksbanksdirektör som är livrädd för svensk deflation är föga trovärdig – man undrar stilla hur Schweiz klarar sig när landets valuta stiger med minst fem procent om året mot med den svenska.

Och samarbete i Europa borde gagna alla, tyckte jag också. Jag hade ju bott i Sydtyskland och sett vilket enormt utbyte det var mellan Tyskland, Österrike, Italien och Frankrike. Hur nära dessa länder är inte bara geografiskt utan också mentalt är svårt att föreställa sig här uppe. Det hindrar inte att kulturskillnaderna dessa länder emellan samtidigt är stora.

Jag fick mig dock en rejäl tankeställare av eurokrisen. På fullt allvar verkade det som hela det mäktiga Tyskland var i gungning för att grekerna hade fifflat med siffrorna vilket inte borde ha förvånat någon. Helt otroligt att förbundskanslern i världens då näst största ekonomi inte hade ett skuggkansli som kollade räkenskaperna hos grannländerna när man delade valuta. Det var på den tiden då man ännu fortfarande förvånades över politikernas naivitet. Reglerna var annars kristallklara, länderna måste ha en balanserad budget. Det vara bara det att ingen följde dem.

Sedan kom flyktingkrisen. Schengensamarbetet hade redan funnits decennier och fungerat någorlunda bra. Även här var reglerna så tydliga som man kan önska. Fria resor inom området men kraftiga murar mot omvärlden. När det gäller asylsökande var reglerna lika tydliga genom Dublinförordningen. Migranter måste söka asyl i första landet de kommer in i. Vad som hände vet vi alla. Totalt kaos! Tyskland och Sverige verkade dessutom som rena sabotörer mot ordningen genom att öppet locka till sig migranter som samtliga anlände illegalt eftersom de inte följde Dublinförordningen.

Vid det här laget trodde man inte sina ögon längre. Hur ska en europeisk union kunna fungera när det ledande landet väljer att strunta i lagar och regler? I artikeln ”Dublin Down” i the Economist för några veckor sedan uttrycker man det så här: ”For a while Germany, Sweden and other countries waived the Dublin rules.” Smaka på det, ”Waived”. ”To Waive” betyder att ”göra avkall på”. Ofattbart. Är det också kanske OK om exempelvis riksdagen ”gör avkall på skatteindrivning för alla som är med i det socialdemokratiska partiet”? Att göra avkall på lagar och regler för vissa grupper är eller borde självklart vara ett grovt lagbrott, särskilt när det får enorma ekonomiska konsekvenser (och mycket annat). Hade Dublinförordningen tillämpats så hade krisen aldrig inträffat för förhållandena hade snabbt blivit outhärdliga på plats och det hade stoppat upp flödet. Nu lever EU på en farsartad bräcklig överenskommelse med främst Turkiet eftersom EU själv inte har kurage nog att försvara sina gränser.

Ett sådant här EU kan man inte tro på. Det kommer snabbt att hamna i nästa kris eftersom de beslut som mödosamt fattas visar sig meningslösa.

Vissa säger att det svenska samhället verkar ha förlorat förståndet. Det kan man hålla med om. Tyvärr verkar detta ha skett i avsevärd omfattning även i grannländerna. Särskilt Frau Merkels Tyskland verkar illa ute. Men läget är likartat på många andra håll, låt vara med lite annorlunda förtecken. Storbritannien lyckades hålla sig utanför migrantkrisen men hamnade istället i en Brexitkris. Givet det erbarmliga tillståndet i EU kan man tycka att Brexit var ett klokt beslut. Men politikerna verkar inte alls ha tänkt igenom situationen och befinner sig nu i ett farligt svagt läge. Mrs. May trodde att ingen skulle kunna rösta på den tokige Corbin och struntade därför i att hålla en valkampanj. Ett ödesdigert och ofattbart naivt misstag. Storbritannien är illa ute.

I Tyskland är det i skrivande stund fortfarande oklart om Frau Merkel kommer att sitta kvar. Hon har ställt till enorm skada genom sitt agerande i migrantkrisen både för Tyskland men också för EU.

Visegradgruppens länder tycks för närvarande vara de enda i EU med en hållbar politik. Ledarna är mycket populära och försvarar ländernas hårt tillkämpade integritet. Att Tyskland och Sverige skulle vältra över ansvar på dem efter sina regelbrott är helt absurt. I den ovannämnda Economistartikeln, trots att tidningen är liberal (vilket numera även där tycks vara synonymt med vänster) och flyktingvänlig, beskrivs Merkels handlande elegant med rubriken ”Wir schaffen das, now you chip in!”.

Merkels skadliga inflytande begränsar sig inte till flyktingpolitiken. Genom den naiva och grovt populistiska ”Energiewende” har hon lett Tyskland mot en återvändsgränd vilket visas i en annan artikel i samma nummer av the Economist. Trots gigantiska subventioner så klarar inte Tyskland sina utsläppsmål. Tittar man på siffrorna slås man av insikten om lösningen: Slå på och utveckla kärnkraften igen! Om man vill hålla nere på koldioxiden, vill säga. Taktiken ”wir sind gegen alles” fungerar inte. Det borde faktiskt Frau Dr. Merkel begripa.

Så det är tyvärr inte bara i Sverige som läget är illa. Det tycks vara fallet på många ställen i Europa. Med en sådan ledning kan unionen inte fungera.

Steven Jörsäter är egenföretagare inom IT med tidigare arbete som disputerad forskare inom astronomi. Engagerad i samhällsutvecklingen och särskilt intresserad av och oroad över politiseringen av forskning inom miljö och klimat.

60 reaktioner på ”Dubier om EU

  • Lars-Olof Svensson skriver:

   EUs betydelse förstås bäst om man går tillbaka till den 11 nov 1918. Att vi har haft fred i 70 år i Europa är en sensation och definitivt ett brott på en historisk kurva och kan bara tillskrivas tre saker, EU, Nato och bomben. Sedan finns det en massa distraktioner och bisatser om gurkor och tomater men det är bagateller i det stora hela.
   OK, jag ska förklara den 11 nov 1918, En tredjedel av Frankrike var månlandskap och tyska armén tågade hem, obesegrad i fält som den hälsades i Berlin. En miljon fransmän hade dött i det meningslösa skyttegravskriget och lika många från GB. Väst med USA i spetsen tvingade trots att kriget slutat oavgjort Tyskland erkänna skuld för kriget och ta på sig ett enormt krigsskadestånd.
   Det fanns klarsynta som insåg vad det skulle föra med sig att strypa Europas och världens ekonomiska motor (Tyskland), bl a John Maynard Keynes. Han predikade för frihandel i Europa och inga krigsskadestånd. Det hade varit det rätta och definitivt inte gett grogrunden för den lille med mussen. Så, lika mycket som EU hade behövts då behövs den idag. Kom ihåg Ayn Rands ord, innan USA föddes fanns inget uttryck på något språk för ” att make money”. För sättet att tjäna pengar pengar på var att ärva vad någon annan roffat åt sig i krig. Fram för fri handel! Utan det där Sverige.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, du tar miste. Tyskland hade förlorat kriget militärt. Det hade inget att sätta emot längre när jänkarna kom med sina Winchesters. Det bästa de kunde prestera var att föreslå att vapnet förbjuds som allt för farligt. Men segrarna begick det allvarliga misstaget att inte slutföra segern. Därför kunde myten om den obesegrade armén byggas upp av nazisterna och skulden falskeligen läggas i knät på den internationella och kosmopolitiska kapitalismen förkroppsligad av judarna var och en personligen — den s.k. dolkstötslegenden.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    ”Utan det där Sverige”… lär vi snart vara, Lars- Olof, om vi fortsätter som fullblodsnaiva nettobidragsgivare i miljardklassen till byggandet av det vettlöst utopiska ”Europas förenta stater”-projektet.

    Gilla

 1. Palle skriver:

  Steven: många intressanta tanketrådar, som du berör i ditt tänkvärda inlägg.
  Beträffande May och utlysande av nyval. Här spekulerade hon i att kunna utnyttja de interna stridigheter, som pågick inom labour-partiet med flera parlamentsledamöter i öppen strid mot Corbin. Hennes åtgärd gav dock motståndarna en yttre fiende att enas kring så att de inre motsättningarna genast bleknade bort och resultatet blev att i st f att få en förstärkt ställning i parlamentet, blev det en försvagning för tories.
  Frau Merkel: en gåta att denna politiker åtnjutit så högt förtroende. En bok, som beskriver skeendet kring de märkliga beslut, som togs av den tyska regeringen (läs Merkel) beträffande migrationspolitiken är Robin Alexander: ”Die Getriebenen”. Kortsiktiga beslut, som drevs fram av att det viktigaste var att politiken skulle framstå som politiskt korrekt i medierna.
  Något liknande kan sägas om Merkels beslut rörande energiomläggningen – kortsiktig hysteri efter det japanska haveriet (dock orsakat av effekterna av en kraftig Tsunami, något som sällan drabbar det europeiska fastlandet …), men liksom migrationsbeslutet med långsiktiga konsekvenser för det egna landet. Ett par år innan avvecklingsbeslutet för den tyska kärnkraften lärde jag känna en av de ledande inom området riskbedömningar i Tyskland. Förutom det område, som var aktuellt för vårt samarbete, hade han också stor internationell erfarenhet inom området kärnkraftssäkerhet och -riskbedömningar. Han nämnde att rent psykologiskt var det i Tyskland helt omöjligt att föra fram rationella argument och bedömningar inom detta område – så uppskruvad var retoriken med många känslomässiga inslag inte minst från de gröna.
  Slutligen – instämmer helt i att exemplet Schweiz i jämförelse med Sverige borde uppmärksammas mer och där just måttet valutakursens utveckling verkligen är avslöjande vad det gäller ihåligheten i den ekonomiska politik, som förts i vårt land under årtionden.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nassim Taleb har beskrivit mer i detalj (i sin ännu inte publicerade bok Skin in the game, texten finns på medium.com) hur det är de oginaste och mest beslutsamma minoriteterna som tar makten i föregivna demokratier. I detta fallet den s.k. miljörörelsen. De har stoppat och terroriserat varenda kärnbränsletransport i Tyskland sedan kärnkraften infördes. Himla jobbigt för regeringen. Till slut gav Merkel upp vid vad som antagligen föreföll henne vara en opportun tidpunkt där den tysta majoriteten kunde förväntas vara ännu tystare än annars.

   Den enskilda politikern har i högskatte- och rättighetssamhället ingen nytta av att agera på ett sätt som är fördelaktigt för landet som helhet.

   Gilla

   • Olle Reimers skriver:

    Nassim Taleb är definitivt en av mina favoriter. Hans förmåga att nysta upp besvärliga tanketrådar är upplyftande.

    Det du säger här om små minoriteters förmåga att kidnappa stora frågor i demokratier är verkligen tankeväckande. Det finns anledningen att fundera på motmedlen. Uppenbart är att denna negativa förmåga har att göra med obalanser. I så fall borde dessa gå att motverka. Vi får återkomma till det.

    Det gäller att hitta ett ekonomiskt motincitament.

    Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Det där med att man vill ha inflation, är främst för att den samlade konsumtionen skall hålla sig inom ramarna för det samlade produktionsvärdet. (Och för att kunna beskatta även inflationsandelen av reavinsterna).

  Den rätta lösningen är istället att löner mäts i en fiktiv lönevaluta vars omräkningstal till gällande ger noll-inflation.

  Förresten bör man sikta mot ett avvecklande av valutor generellt. Den kontantlösa ekonomin behöver bara stabila mått på värde.

  Gilla

 3. Kent Forssgren skriver:

  Bra artikel men icke detta:
  ”Tyskland var i gungning för att grekerna hade fifflat med siffrorna”
  Goldman Sachs fifflade med siffrorna.

  Detta land är satt i tvångsförvaltning, via EU, framtvingat av de länder som lånat ut pengar till landet,
  för syftet, som vissa grekiska politiker påstod ”rädda” landet från konkurs.
  Gissa vem som var inblandad också där – George Soros via Goldman Sachs.
  Goldman Sachs var rådgivare åt Grekiska Riksbanken, men agerade i eget syfte.
  Världens största fondbank tjänar sina pengar på kursers uppgång och fall.
  Allra mest tjänar de, när endast de själva vet vad som skall hända.
  Därför ingår det i deras spel, att manipulerar kurser
  Så skedde i Grekland
  Så sker i Sverige nu.
  Tilläggas kan, så att kopplingen mellan det som skett i Grekland och det som sker nu i Sverige blir tydligare;
  en starkt bidragande orsak till Greklands ekonomiska kollaps anses ha varit pensionsskulder.

  OCH, DETTA MED GREKLAND VAR PLANERAT:
  GOLDMAN SACHS KONTROLLERAR EUROPA

  Detta visar en sammanställning från brittiska tidningen The Independent, enligt E24. De mest namnkunniga i skaran är nuvarande ECB-chefen Mario Monti samt Italiens nya premiärminister Mario Monti.

  Mario Draghi var vice ordförande i Goldman Sachs International 2002-2005 och har bland annat pekats ut som en av dem som fick med länder som Italien och Grekland i det europeiska valutasamarbetet.

  http://realtid.se/ArticlePages/201111/21/20111121203433_Realtid049/20111121203433_Realtid049.dbp.asp

  Gillad av 1 person

 4. Moab skriver:

  Del1

  Är inte listan av galenskaper väldigt lång? Jämförelsen med Schweiz haltar också, vad skiljer Schweiz och Sverige? Svaret är skattetrycket och invandringen (Patrik hade sagt att det är människornas inställning som skiljer sig och det är väl sant). Utan invandring och det massiva skattetrycket så hade vi varit närmre Schweiz så jag tycker det är ett dåligt skäl att vara för EU.

  Jag tycker dock att listan av galenskaper är väldigt lång, man får ett skäl till att något skall vara på ett visst sätt, låt säga att Europa behöver invandring för att vi inte föder nog barn. Först, så frågar man sig inte om man kan påverka barnafödandet, och sedan, när invandrarna visar sig vara en belastning, inte en tillgång, så ändrar man bara argumentet. Man skapar euron för att EU skall vara starkt mot Asien och USA och sedan visar det sig att det enda man uppnåt är en gigantisk transferering av förmögenhet från norr till Italien, Spanien, Portogal och Grekland, samtidigt som man skjutit dessa länders enkla industrier i sank pga den dyra valutan. Utan euron så hade HM kunnat sy klänningar i Portugal. När man sedan börjar inse att det är problem med invandring och islam och det inte finns nog jobb, ja då ökar man invandringen ytterligare och vips så fick antiinvandringspartier på köpet som hotar etablissemanget. Jag tycker inte att det är galenskap om man börjar söka efter vad som egentligen driver etablissemangets agenda.

  Gillad av 4 personer

 5. Moab skriver:

  Del 2

  Jag kan inte frigöra mig från misstanken att skälen till etablissemangets agerande (självklart är få medvetna om det, man måste nog gå till sådana som Bildt och Reinfeldt och över) är något annat än de officiella. Mycket information finns att hämta i boken ”Europe in crisis, intellectuals and the European idea, 1917-1957”. Jag kan inte frigöra mig från tanken att det är den värsta totalitära tanken som lever i våra ledares huvud, en världsregering. En regering som styr över ett folk, jordens befolkning. För detta så passar greve Kalergi-Coudenhove in med sin ”race of mongrels”, en av EUs första tänkare var motiverad av rasblandning, han hyllas fortfarande. Vi ser också ibland hur någon av EUs ledare brister ut av otålighet, senast Schultz i Tyskland, vi måste ha mera EU, mera överstatlighet! FN och den globala agendan passar också perfekt in i detta, man försöker skapa en ny religion med allas lika värde och klimatet, ett folk, en glob, en regering. Det måste vara en oemotståndlig tanke för megalomaniska ledare att få styra över HELA jordklotet. Därför hatas alla som inte köper denna idé, som Trump och Putin. Jag tror faktiskt att det finns ett övre skikt av ledare som anser att allt som sker med exempelvis muslimsk invandring och krigen i Mellanöstern som varande värt det, ett pris värt att betala för att uppnå folkblandning. Kort sagt, de vill ha det så här. Så jag tror inte denna konflikt försvinner som alla som inte vill acceptera att de VILL ha det så här tror och hoppas: bara man kan övertyga dem om att det de gör är skadligt så kommer de att ändra sig. Jag tror istället att det är själva syftet att vi alla skall reduceras till en minsta gemensam nämnare som en ny typ av übermensch skall styra över. Är inte galenskaperna för många för att förklara på annat vis?

  Gillad av 3 personer

  • Kent Forssgren skriver:

   ”Jag tror istället att det är själva syftet att vi alla skall reduceras till en minsta gemensam nämnare som en ny typ av übermensch skall styra över”
   Utan tvekan är det detta som VAR syftet.
   MEN, SOM DU ÄR INNE PÅ, PUTIN OCH TRUMP HAR EN ANNAN SYN PÅ DETTA.
   De två personernas gemensamma agerande måste vi se som vårt sista hopp för att vår nation blir kvar som ett fädernas land värt att fortsätta att leva i.

   MEN FÖRST MÅSTE HJÄRNTVÄTTEN AV DET SVENSKA FOLKET FRÅN BLAND ANDRA, FRÄMST, PUBLIC SERVICE STOPPAS.

   OM PLANEN FÖR SVERIGE FÅR FORTSÄTTA SÅ KAN VI TA LÄRDOM AV DET SOM SKETT I GREKLAND.
   Sverige kommer att hotas av konkurs.

   Så här gjorde man med Grekland.
   Man ställde en massa krav. Nedskärning av de offentliga systemen.
   Staten kan inte betala ut pensioner och löner till anställda, inom hela den offentliga sektorn!
   Den offentligt betalda sjukvården kollapsar. Likaså kommunikationerna.
   Bankerna som dras med, konfiskeras spararna pengar. Denna möjlighet har EU beslutat om.

   MAN STÄLLDE OCKSÅ ETT HEMLIGT KRAV.
   KRAVET VAR ATT GREKLAND SKALL FUNGERA SOM EN FÖRSTA LANDNINGSPLATS FÖR EN INTENSIFIERAD INVANDRING TILL EUROPA AV MENA FOLK.
   Avsikten är givetvis att knäcka de Europeiska ländernas status som egna nationella land.-
   DETTA FÖR ATT MÖJLIGGÖRA VÄRLDSREGERINGEN.
   Så bäva svensk folk om detta får fortsätta.
   Massinvandringsströmmen hitintills är en lugn fläkt gentemot den storm som kommer om vi inte säger stopp nu.
   Konkursförvaltaren blir Goldman Sachs? Stackars folk.

   Gillad av 1 person

 6. A skriver:

  Har man lojaliteten på annat håll än sitt eget land man är satt att sköta, så blir det på detta vis. Det är helt vanlig korruption. Bra för den korrupte, kass för dess uppdragsgivare.

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

 7. Olle Reimers skriver:

  Utmärkt artikel!

  Den stora skillnaden mellan Sverige och Schweiz är att de senare aldrig har fallit för locktonerna från politiker som lovat guld och gröna skogar. Urmakaren där hemma i Kärnten har i stället snackat med sina grannar och under hand kommit överens om hur de ska hantera fortsättningen.

  Sverige har liksom många länder dukat under på grund av det poltiska systemet. De som utlovade demokrati levererade rofferi och diktatur (samt en eller annan internationell utmärkelse att hänga på det egna rockbröstet).

  Hur många kan säga namnet på en enda schweizisk politiker? Jag kan det inte i alla fall! Ingen har merkelt någonting!

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Hej där! Kärnten ligger i Österrike. Ett annat förbundsland i Österrike, Vorarlberg, ville efter Första världskriget ansluta sig till Schweiz. Var var ni för sjuhundra år sedan? frågade schweizarna. Komma här och komma…!

   Gilla

 8. prosperitystate skriver:

  Sant. EU bygget vilar på bräcklig grund. Det mesta är ofärdigt, illa byggt, kostsamt och motsägelsefullt. Ändå vill ledningen för organisationen fortsätta med att bygga på fler våningar i syfte att åstadkomma deras dröm om en unionsstat efter amerikansk förebild. Att Tyskland som normalt sätt är ett under av ordning och effektivitet lånar sig till det här har ingenting med dagens verklighet att göra utan beror på att man är fångade av den historiska retoriken tillsammans med framförallt Frankrike och med en svans av BeNeLux som går ut på att fred bara kan åstadkommas genom en union. Tyskland är skadat av traumatiska upplevelser som barn och skräckslagna för en europeisk splittring. Men på grund av traumat kan de inte tänka klart i den här frågan.
  Av den bräckliga grunden förstår vi att det inte är något som gynnar en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling för Europas medborgare. Allt fler inser detta och som du skriver så finns det en växande motrörelse inom unionen inte minst företrädda av Visegradgruppen men där många inte öppet vågar ge dem medhåll då det kan väcka Tysklands vrede och utfrysning. Se på Danmark t ex. Men på ett eller annat sätt så kommer fler länder att visa sin opposition vad tiden lider. Österrike har nämnts. Sloveniens band till Österrike är starka och där finns också en otäck påminnelse om EU som en ny sorts Sovjetunion. Italien lider då de efterföljer EUs beslut trots att de inte får någon hjälp att stå upp för den. De har hittills visat en ängels tålamod. Brexit är olyckligt och om inte om hade varit så hade Storbrittanien istället varit den naturliga ledartröjan i oppositionen.

  Oppositionen i Europa vill ha FRED, FRIHET och HANDEL. En del andra samarbeten kanske men sedan stopp. Det är stort nog och något som verkligen tillvaratar folken i Europa´s intresse.Men det här uttrycks inte av oppositionen. Kanske för att de tar det för självklart. Men det måste göras. Annars framstår det som att oppositionen är emot det europeiska samarbetet som sådant när det i själva verket är så att alla älskar Europa och samarbetet så länge det ger kraft och inte kväver. Den alternativa bilden av det europeiska samarbetet måste tydliggöras för att bli kraftfull och välta den nuvarande vägen över ända då den går emot sönderfall och splittring. Det är förhållandevis bråttom. Också vi i Sverige behöver forma och uttrycka bilden av ett blomstrande Europa byggt på samarbete men utan tvångströja i form av överstatlighet.

  Gillad av 3 personer

  • worlpresscomsite skriver:

   Hans Högqvist.
   Tack för det, så slapp jag formulera mina tankar om EU.
   Tilläggas kan att jag röstade nej till att gå med i EU och nej till euron eftersom jag redan då förstod att målet var en politisk union. Nu är vi framme vid krigsskrammel i Europa IGEN, vilket jag också förutspådde skulle bli resultatet av överstatlighet – inget folk vill ha det!
   USA har en helt annan bakgrund och en mycket stark nationalitetskänsla så jämförelse med dem är futil.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Österrikes band med Slovenien — tillåt mig att småle. Slovenien var ett av de länder som ingick i det Habsburgska riket, som kände sig illa behandlat när Ungern gavs en specialställning blande de icke-tyska kronrikena och som avdelades efter Första världskriget, men mycket längre söderut än förväntat, eftersom den till stor del slovensktalande befolkningen på landsbygden i Kärnten, ibland gement kallat Nordslovenien, oförhappandes röstade för att tillhöra Österrike. Efter Andra världskriget försökte slovenska partisaner erövra (delar av) Kärnten med vapenmakt, men slogs tillbaka av de arma resterna av den österrikiska armén och/eller bondehären. Illviljan mellan folket på båda sidor om gränsen känner inga gränser och infekterar samhällsklimatet i Kärnten intill denna dag. Den var en naturlig grogrund för Jörg Haider. Hans parti, FPÖ, är sedan länge konstant största parti i Kärnten, inte minst för att det ställer sig helt fientligt till Slovenien och till alla förslag att införa tvåspråkiga vägskyltar i Kärnten.
    ./.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Österrikes band med Slovenien — tillåt mig att småle. Slovenien var ett av de länder som ingick i det Habsburgska riket, som kände sig illa behandlat när Ungern gavs en specialställning blande de icke-tyska kronrikena och som avdelades efter Första världskriget, men mycket längre söderut än förväntat, eftersom den till stor del slovensktalande befolkningen på landsbygden i Kärnten, ibland gement kallat Nordslovenien, oförhappandes röstade för att tillhöra Österrike. Efter Andra världskriget försökte slovenska partisaner erövra (delar av) Kärnten med vapenmakt, men slogs tillbaka av de arma resterna av den österrikiska armén och/eller bondehären. Illviljan mellan folket på båda sidor om gränsen känner inga gränser och infekterar samhällsklimatet i Kärnten intill denna dag. Den var en naturlig grogrund för Jörg Haider. Hans parti, FPÖ, är sedan länge konstant största parti i Kärnten, inte minst för att det ställer sig helt fientligt till Slovenien och till alla förslag att införa tvåspråkiga vägskyltar i Kärnten.

   Fråga dig i stället vad EU, det föregivna fredsprojektet, har gjort för att desarmera en endaste enda av alla de tjogtals allvarliga etniska konflikter som ännu lever inom EU:s gränser! Har EU gjort något åt:

   Spanien — England ang. Gibraltar?
   Irland — England ang. Nordirland?
   Spanien ang. Katalonien och Baskien?
   Frankrike ang. Baskien?
   Frankrike ang. Korsika och Languedoc?
   Sydtyrolen?
   Finlandssvenskarna?
   Den danska minoriteten i Tyskland?
   Den tyska minoriteten i Belgien?
   Belgien som sådant med valloner och flamländare?
   England och Skottland?
   Färöarna och Grönland?
   Ungern och Serbien?
   Ungern och Rumänien?
   Ungern och Slovakien?
   Bulgarien, Grekland och de övriga på Balkan?
   Aostadalen?
   Polen och Tyskland?

   Svaret är i samtliga fall nej. Ibland passar det bra att hålla stenhårt fast vid nationalstaternas suveränitet. Men inte alltid! Man lagar efter läge. Man syltryggar utan undantag.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Fråga dig i stället vad EU, det föregivna fredsprojektet, har gjort för att desarmera en endaste enda av alla de tjogtals allvarliga etniska konflikter som ännu lever inom EU:s gränser! Har EU gjort något åt:

   Spanien — England ang. Gibraltar?
   Irland — England ang. Nordirland?
   Spanien ang. Katalonien och Baskien?
   Frankrike ang. Baskien?
   Frankrike ang. Korsika och Languedoc?
   Sydtyrolen?
   Finlandssvenskarna?
   Den danska minoriteten i Tyskland?
   Den tyska minoriteten i Belgien?
   Belgien som sådant med valloner och flamländare?
   England och Skottland?
   Färöarna och Grönland?
   Ungern och Serbien?
   Ungern och Rumänien?
   Ungern och Slovakien?
   Bulgarien, Grekland och de övriga på Balkan?
   Aostadalen?
   Polen och Tyskland?

   Svaret är i samtliga fall nej. Ibland passar det bra att hålla stenhårt fast vid nationalstaternas suveränitet. Men inte alltid! Man lagar efter läge. Man syltryggar utan undantag.

   Gillad av 1 person

   • slaszlos skriver:

    EU projektet är att samla alla nationer och nationaliteter under paraplyet s k den Europiska Förenta Stater genom att korrigera beslutet vid gränsdragningarna mellan vinnerstaterna och de förlorarna efter första världskriget och fredsavtalet Trianon.

    Vad står i vägen för ändamålet ? Den ökade national extremismen av minoritetsfolket mot majoritets nationer och dessa national extremismen mot minoriteterna. . Pandoras ask öppnades redan under f d Jugoslaviens fall genom ”etnisk rensningen ” av serberna, kroaterna mot muslimska minoriteten.

    Den nyaste utvecklingen kan ske i Turkiet genom återställningen av gränserna efter Lausanne avtalet 1923 som har ett ende världsledande mål att samla alla islamstroende folkgrupper under sin skydd i Europa och Asien mot den rådande världsordningen idag anordnat under s k den fria världens demokratierna…

    Efter Brexit, USA-valet och Jerusalems huvudstads roll under Israels kontroll , beslutat av USA är den nya världsordningen grund vilket sätter Världen och civilisationernas i brand för ständiga sammandrabbningar mellan och mot varandra. Förståelig Ryssland har en central roll i den geopolitiska maktspelet igen vilket förlorade i Europa 1989 mellan Väst och Öst och får enorma gehör av minoriteterna där eftersom EU som stormakt har inga planer än att rätta alla sår som minoriteterna har fått under sina nationalstaternas maktspelet vilka har kränkt friheten och mänskliga rättigheterna mer än 100 år….

    Pandoras ask har öppnat ondskan och EU med sina nationalstater i sin dödsdans har grävt själva dödsgraven vid vilket har sagt upp den enda möjliga alliansen med USA efter Republikanernas seger med Presidenten Donald Trump…

    Europa så småningom tillbaka igen i förre seklets stora utmaningarna vilka orsakade två världskrig och dessutom plåster över såret av enorma migrantstrycket utanför Europas kontinentgräns i sina människohandeln och finns knappt något land som inte lider av rasism, antisemitism och terror som resultatet av misslyckade asylsystemets goda viljan att
    hjälpa .

    Det misslyckade säkerhetspolitiska tillståndet vid vilket knappt kan garanteras sina länders och medborgarnas säkerhet mot inre och yttre fiender. Freden och Säkerheten i sitt skapande mål är utagerat och fiendebilden är otydligt i politiska rävspelet.

    Gilla

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Konservativa och högerinriktade krafter har tyvärr inte visat sig vara en garanti mot tokigheterna vare sig i Tyskland eller i Sverige. Det skulle inte se ut som det gör om inte etablissemanget hade gillat utvecklingen. Jag undrar då och då vart alla vettiga personer som tidigare influerade partier som moderaterna tagit vägen.

  Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Sten, där tar du miste. Inget sedan Arvid Lindman utom möjligtvis Gösta Bohman. Lars Carlsson och Eddie Tistelgren på SvD. Simon O. Pettersson har nyligen skrivit en liten bok Svenska konservativa profiler. Den senaste han har med är Claes G. Ryn, och det får väl anses vara en tämligen krystad klassifikation.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   (M)an blev väl förblindade av visionerna?

   Carl Bildt har ju länge stått på Bilderbergarnas belöningslista,
   har blivit ekonomiskt oberoende, efter den politiska karriären,
   efterträddes av Reinfeldt som håller på för fullt att casha in sin…

   Kanske näste Kommissionsordförande i EU?
   Innan han når upp till nästa belöningsnivå…

   Blir nästa utvalda nyttiga idiot Ulf Kristersson???

   Gilla

 10. Per-Anders skriver:

  Jaha, så när EU:s centrala riksbankschef säger att den ska sänka eurons värde mot dollarn till vilket pris som helst är det helt okej, men den svenska kronan får inte förändras. Ursäkta, men var är logiken?

  Gilla

 11. Gösta Johnsson skriver:

  Swexit är det enda som kan rädda Sverige ur klorna på ett sönderfallande EU. Det är närmast en utopi att tro att 27 delvis mycket olika länder med delvis helt olika språk och traditioner/sedvänjor skall kunna samsas i ett ny stor jättestat. Kommer aldrig att kunna ske…utan diktatoriska dekret över nationalstaternas huvuden. Men då blir det nog inbördeskrig inom unionen och inom vissa av de nuvarande medlemsländerna.

  I stället bör man gå från detta experiment medans tid är och i stället söka nå bilaterala eller multilaterala lösningar mellan de europeiska länderna utan att trampa på de ingående ländernas självbestämmande, stoltheter och egenheter. Sådana överenskommelser har fungerat tidigare och kommer att kunna fungera framgent – och det bättre än nuvarande översittarlösningar som framtvingas med olika metoder på de nuvarande nationella ländernas befolkningar!

  Gillad av 2 personer

  • worlpresscomsite skriver:

   Hans Högqvist
   Japp!
   Det är också viktigt att söka handelssamarbete österut mot t. ex Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Sverige har inte jordbruk som kan försörja befolkningen medans de länderna har exportkapacitet. Där finns också högteknologisk industri som det skulle vara fördelaktigt att samarbeta med.

   Gilla

 12. uppstigersolen skriver:

  Vi skulle aldrig gått med i EU. Du tar Schweiz som exempel. Där funkar allt exemplariskt. Men så håller de politikerna kopplade ordentligt. Inget PK där inte.

  Gillad av 2 personer

 13. slaszlos skriver:

  Drömmen om Europa Förenta Stater går så småningom i sin dödsgrav orsakat av själva EU politikers dödsdans och deras makthungern i storhetsvansinnet på bekostnad av nationalstaterna nationella intressen och existensrätt . Om skall överföras makten av medlemsstaterna till skapandet på detta projektet avgörs framtida valresultatet på närmaste 10-20 åren i Europa …Liksom aggressioner av inrikes och utrikes aktörer vid vilket drömmen skapar parallella motsättningar mot varandra på tragedi-komedin mellan ” att vara eller icke vara ”. Förloraren är den europiska upprepade tragedin i skapandet av Fred och Säkerhet .
  Ur politiska synvinkeln är civilisationernas sammandrabbning mellan den aktuella socialliberala världsordningen och den ny världsordningen efter Brexit , USA-valets resultat och nyligen i världspolitikens största beslut av USA angående Mellanöstern vid vilket Israels eviga huvud stat är Jerusalem . Fredsförhandlingarna vilket ökar spänningarna och motsättningarna staterna emellan i skuggan av ökande migrationstrycket mot Europa och världen över.

  Gillad av 1 person

 14. Bosse J skriver:

  Jag var i Norge 1973. Det var svindyrt redan då. 2 kr litern för bensinen mot kanske 1:30 här.
  Hade inget med någon euro att göra.

  Gilla

   • Bosse J skriver:

    Kanske det här citatet från inlägget ovan kan vara upplysande:
    ”kronan som dopar exporten men gör svenskarna fattigare utan att de märker det förrän de åker till Norge”
    1973 fanns det heller inga oljeshejker i Norge.

    Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Du må jo se på lønningene også for å få et helhetsbilde.

   Folk drar på ”harry” handletur til Sverige fordi ”maten er så dyr”.
   Det viser seg imidlertid at vi i gjennomsnitt bruker 11% av lønnen på mat. Maten har faktisk aldri vært så billig som nå. (På 1950-tallet brukte man omtrent halvparten av innkomsten til å mette seg).

   Gillad av 1 person

 15. Petrus skriver:

  Ibland undrar jag om inte orsaken till att man släppte igenom ett nej till euron var att man med kronan kvar skulle kunna få invandringen att slå hårdare mot sparsamma svenskars bankkonton.

  Fler invånare innebär fler konsumenter. Fler behöver importerade grejer som mobiltelefoner, datorer och apelsiner. Invandring innebär alltså i princip automatiskt att importvolymerna ökar.

  Det finns två grundläggande sätt att betala för dessa ökade importvolymer, antingen ökar man exporten (svårt) eller så deprecierar man valutan så att samma exportvolymer räcker till att täcka importkostnaderna. Med en deprecierande valuta blir importerade saker som apelsiner dyrare. Folk köper då litet färre apelsiner vilket gör att samma exportintäkter räcker för att betala apelsinimporten. Med en deprecierande valuta blir också importerade mobiltelefoner dyrare i svenska kronor vilket gör att folk väljer litet billigare modeller. O s v. På så vis täcks importkostnaderna av samma exportintäkter.

  Att öka exportvolymerna är betydligt svårare idag. Det växer inte fler träd och det uppstår inte automatiskt fler Volvo och Sandvik bara för att vi blir fler människor i landet.

  Man kan också kortsiktigt kompensera ökade importvolymer genom att sälja svenska tillgångar till utlandet eller öka upplåningen utomlands.

  Hade vi haft euron hade ett litet land som Sverige kunnat öka importen ohämmat utan påtaglig påverkan på växelkursen. Eventuellt kan den närmast ohämmade invandringen tvinga Sverige in i eurozonen.

  Gillad av 2 personer

 16. Bo Svensson skriver:

  EU kom väl till som ett försök att runda demokratin och man landade i lobbyism istället, där ekonomiskt starka aktörer kunde trumfa genom sina intressen.

  Man har den starka staten som mönster för efterföljd med myndig maktutövning och ett växande bibliotek av regler för diverse verksamheters legala bedrivande som driver folk till vanmakt och självmord.

  Det kustnära fisket har man tagit död på genom att den liberalism som styr tänkandet handlar om att naturen skall styckas upp i ägor. – Men utfiskningen fortsätter och fångsterna är fortfarande bara en tiondedel av efterkrigstidens. – Jordbrukssubventionerna är ett korruptionshelvete. – Den gemensamma valutan är ett fiasko och ett mångmiljardbygge av en finansinspektion som skall stävja oseriös kreditgivning kommer också att bli ett fiasko. – Det fungerar inte nationellt och kommer inte att fungera på EU-nivå heller.

  Den rätta ordningen för europeisk samverkan är att satsa på rättsordning. – Under en väl fungerande sådan behövs inga myndigheter och ingen övergripande planering och det blir inga blodiga konflikter med grannarna om gränsdragning: Får man till ett bra regelverk för ekonomin och samvaron, vill grannarna gärna vara med.

  Gilla

 17. Petrus skriver:

  Fortsätter med litet mer info.

  Hittills har man inom eurozonen internt reglerat överskott resp underskott i handelsbalansen genom Target 2-mekanismen. Denna innebär att underskott i handelsbalansen inom eurozonen bara blir en bokföringspost hos den europeiska centralbanken. Vissa euro-länder har på det här viset arbetat upp enorma skulder till den tyska centralbanken. Ingen förväntar sig dock att dessa skulder kommer att betalas till Tyskland. Sverige, som har ett handelsunderskott gentemot EU, skulle med euro-medlemskap idag ha haft en jätteskuld hos ECB. Denna jätteskuld skulle ha gjort det knepigt att lämna i EU. Storbritannien, som haft pundet kvar, kan däremot enkelt lämna EU trots ett underskott i handeln med EU.

  Det man hittills gjort för att binda Sverige hårdare till EU utan att vara en del av eurozonen är att göra EU-medlemskapet till grundlag. EU-medlemskapet var inte grundlag i Storbritannien (man har f ö inga grundlagar i Storbritannien).

  Frågan är varför det europeiska politiker-etablissemanget verkar vara överens om att det är okej att lyfta ut Storbritannien ur EU. Svaret är sannolikt den tajtare, mer federala union som bl a Martin Schultz annonserat, som är i pipeline. Det har tidigare också varit tal om skatter på finanssektorn som troligen inte passat den brittiska ekonomin. Man kan också tänka sig att det i framtiden blir knepigare att vara med i EU utan euron och att man inte vill att euron skall bli för stor jämfört med dagens reservvaluta USD.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Du skriver att pga underskott i handelsbalansen med EMU länderna skulle vi haft ett target 2 underskott. I bytesbalansen ingår handelsbalans plus tjänstebalans plus kapitalbalans och vi har ett stort bytesbalansöverskott med omvärlden. Handelsbalansen (varor) går ungefär jämnt upp.

   Om vi har bytesbalansöverskott exporterar vi mer än vi importerar (och exporterar kapital om inte kronkursen apprecieras). Så vi importerar mindre än vad vi exporterar till EU dvs vi behöver mer Euro (om inte exporten från EMU länderna prissatts i dollar). Vi har inga problem pga brist på Euro utan kan växla dollar (främsta handelsvaluta) mot Euro. Vi får inget target 2 underskott. Target 2 avser enbart EMU länder med bytesbalansunderskott mot omvärlden inklusive länder utanför EMU.

   Gilla

 18. Hovs_hällar skriver:

  Den evige EU-entusiasten beskriver hur den elaka verkligheten saboterade ett projekt som skulle ha varit så bra…. OM BARA …

  Som i det gamla ordstävet: ”Om inte OM hade varit, så hade min farsa varit kung, sa tattarungen!” (från 1950-talet, då det ännu var tillåtet att säga såna saker).

  Alltså — man sätter sin lit till ett projekt som bygger på helt orealistiska förutsättningar.

  Dessutom levs det i den naiva tron att ex-vis England inte har någon migrationskris. Jo, det HAR man! Bara med den skillnaden att krisen inte nådde någon speciellt dramatisk topp just år 2015. Istället är den en ständigt pågående kris, där trenden är att England år för år blir allt mera dominerat av islam.

  http://magasinetneo.se/artiklar/misslyckandet-kommer-att-fa-katastrofala-foljder/

  Samma sak i Sverige. Och här säger prognosen att vårt land kommer att få in flera hundra tusen ytterligare asylmigranter de närmaste åren — trots att somliga påstår att ”asylpolitiken nu har stramats upp!”
  Jag kan inte riktigt begripa hur en ”åtstramning” kan innebära att inflödet fortsätter ungefär i samma takt som det gjorde åren närmast före toppen år 2015.

  Gillad av 2 personer

 19. Tommy Santesson skriver:

  Utmärkt artikel Steven.
  Känner mig föranlåten citera den förträfflige nationalekonomen Nils-Erik Sandberg:
  ”Den bästa mätaren på ett lands ekonomiska utveckling är växelkursen. Sverige och Schweiz har samma storlek, ungefär samma industristruktur. Båda länderna slapp världskrigen. 1945 stod schweizerfrancen i 90 svenska öre. Nu står den i närmare 9 kronor. Det är ett mått på den svenska modellen”.
  Det säger väl en hel del om svenska politikers trixande.

  Gillad av 4 personer

 20. O.T. skriver:

  Den svenska regeringen är bekymrad över att journalister i landet agerar visselblåsare på den internationella arenan och berättar om det som de anser på många områden prekära tillståndet i Sverige. Nu överväger regeringen att stifta en lag där journalister som rapporterar ofördelaktigt om Sverige ska kunna straffas för ”utlandsspioneri” för att, som det formuleras, ”ha skadat Sveriges relationer till andra länder”.

  I utredningen hävdas och läggs stor tonvikt vid att det är vanligt förekommande att underrättelsetjänster i andra länder rekryterar journalister för att sprida desinformation. Demokratiska val som går i en ”oönskad” riktning, exempelvis britternas beslut att lämna EU eller amerikanernas beslut att välja Donald Trump till president har beskrivits som regisserade av främmande makt – oftast Ryssland – genom infiltration av opinionsbildande aktörer som med hjälp av desinformation lyckats dupera väljarna.

  Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, som också är VD för den publicistiska paraplyorganisationen Utgivarna, sågar lagförslaget. Han menar att det saknas grund för att införa en sådan lag och implicerar att motivet därför kan vara ett annat än det uppgivna.
  Läst på samnytt.se
  Frågan som uppstår är: varför ryssen försöker dupera svenska väljare och i vilket syfte?

  Gilla

  • Kent Forssgren skriver:

   ”Frågan som uppstår är: varför ryssen försöker dupera svenska väljare och i vilket syfte?”
   Svaret är att det är inte ryssen.

   När det är Public Service som påstår så, då borde varje självständigt tänkande person åtminstone börja försöka tänka själv.
   Fundera på vilka andra är intresserade av att dupera svenska väljare.
   Vi har ett antal sådan internt i Sverige.
   Och i USA. Det är den förra makten. Inte den nya.

   Men varför misstänka Ryssland?
   Och som public service misstänkliggöra Donald Trump.

   Public Service helgarderar sig. Trodde dom.
   Nu visar det sig att dagens makthavare i Ryssland och USA har en samsyn på mycket i världspolitiken.
   Vilket sätter skräck i vissa vänsterkretsar i Sverige.
   Vad skall de nu hota med, för att motivera sin existens?

   Gilla

  • Lars skriver:

   Art Schweitz valuta ligger så högt beror endast delvis på handelsbalansen utan sannolikt mer på kapitalbalansen dvs inflöde av kapital till landet. Handelsbalans och bytesbalans är positiv men en mycket stor del av exporten består av finansiella tjänster. Här en förteckning BNP per capita till köpkraftsparitet. Observera förhållandet mellan Sverige och Schweitz och att Sverige haft liten ökning BNP per capita under 10 år pga invandringen.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_länder_efter_BNP_(PPP)_per_capita

   Gilla

 21. Lars skriver:

  Vi skriver 2017 och en disputerad fd forskare har inte förstått Euro krisens förlopp eller ursprunget i Tysklands enorma bytesbalansöverskott med motsvarande kapitalexport till södra Europa. Grekland är i sammanhanget ett litet land, en liten ekonomi och ett litet problem. Men det borde löst på ett helt annat sätt med avskrivning av skulder, men intern devalvering är inte ett fungerande koncept när länder kommer i obalans med omvärlden.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.