Ordets och bildens makt över tanken

Lennart Bengtsson

I vetenskapens värld är begrepp och förståelse det viktigaste och blir oftast först accepterade när de bekräftats av observationer. Till en början var vetenskapen skeptisk till Einsteins allmänna relativitetsteori ända till man kunde observera att solen faktiskt krökte ljuset och man kunde se en stjärna som befann sig bakom solen. Ett ännu bättre belägg för Einsteins teori är att GPS fungerar men det är det ingen längre som reflekterar över.

I den politiska världen har ord och bild helt tagit herraväldet och till och med skapat sig ett eget språk som precis som kyrkans språk förr i världen. Det var nödvändigt med ett prästerskap för att förstå vad som stod skrivet i de heliga böckerna. Samma sak finner vi inom islam och judendomen där de lärda förklarar för menigheten hur orden i de heliga skrifterna skall tolkas. Det har alltid varit något särskilt med ord som till sin natur är obegripliga.

I vår tid är höger-vänster begreppet centralt inom politiken och inte minst i Sverige placeras praktiskt taget allt på en horisontell skala där vänster blivit det positiva och det goda medan det negativa och det onda blivit höger. Längst ut åt höger förvandlad det till extremhöger och ännu längre bort till fascism, nazism eller något ännu värre. Långt ut åt andra hållet finner vi extremvänstern som kanske inte är helt bra men eftersom den är extra långt bort från extremhögern så är det nog innerst inne god. Allra längst ut åt vänster kommer man säkert fram till det allra godaste med en dörr som går direkt till himmelen.

De svenska socialisterna och socialdemokraterna har varit särskilt skickliga att svart- eller brunmåla allt åt höger med följd att andra partier följt med och också rört sig vänsterut. Här har socialistpartierna visat en exceptionell skicklighet varför även de allra värsta socialiströrelser som Sovjetryssland, Maos Kina och Pol Pots Kambodja visserligen, ungefär som odygdiga tonåringar, lätt kritiserats med inte fördömts. Man har hävdat att det endast rört sig om tillfälliga missgrepp som snart skulle redas ut. Dessa länder befann ju sig ändå på den goda vänsterhalvan. Till och med den tyska nationalsocialismen möttes till en början med förståelse och till och med beundran, men efter att ha visat sitt rätta ansikte flyttades nazismen över till den yttersta högerskalan.

Det hade varit mer rationellt att använda sig av en cirkel i stället för en linje ty då hade de vänster- och högerextrema mötts vilket bättre passat den verkliga bilden. Hitler och Stalin hade mycket gemensamt och samarbetade under en tid. Innerst inne beundrade de varandra. På samma sätt hade de ledande nazisterna och de extrema islamisterna mycket gemensamt. Såväl Hitler som Himmler beklagade att inte Tyskland var muslimskt ty det var en religion som passade stridande soldater.

Den politiska retoriken är lika starkt fånge i sitt språk som religionen är fånge i sitt. Efter politiska möten och debatter framträder i medierna skarpsinniga uttolkare som försöker förklara vad politikerna egentligen menat ungefär som oraklet i Delfi.

Det är inte bara de politiska orden som är svårbegripliga utan dess betydelse ändras dessutom oavbrutet, och idag under inverkan av de sociala medierna, i allt snabbare takt. En stackars mindre begåvad politiker som slänger ur sig något obetänkt, som dagen innan kanske varit föremål för en hashtag-kampanj, gör sig omöjlig och kastas utan pardon ut i den politiska kylan.

Man hade kanske kunnat hoppats att det vetenskapliga förhållningssättet skulle vinna mark då människan ändå borde bli mer upplyst. Men så är inte fallet. Under några decennier överlät man klimatfrågan till kunniga fackmän men gradvis har här det politiska språket tagit över och alltmer förslavat tanken. Ingen vill längre höra en tråkig fackperson som talar ett tråkigt och mindre färgstarkt språk! Normala oväder och stormar anses inte längre bero på naturens nycker utan på den ogudaktiga människan som lever som om det fanns sex jordklot. Det är vad alla vill höra och så får det därför låta. Värst av alla är förstås de som befinner sig på högerskalan ty det är där som de onda människorna finns som är i färd med att förstöra världen.

Tänk om man kunde dra ett tjockt streck över allt som är till höger om nollan även om det är där som bekant man finner de positiva talen.

35 reaktioner på ”Ordets och bildens makt över tanken

 1. Bo Svensson skriver:

  Jag räknade lite själv på koldioxid: Jordklotets areal dividerat med befolkning ger 7 hektar på oss var och 1kilogram luft per kvadratcentimeter gör 700 000 ton/person varav 400 miljondelar är koldioxid alltså 280 ton. (Om volymandelar för koldioxid är samma som viktandelar)

  Per person globalt släpps det nu ut 4 ton per person och år från fossil förbränning men 10-15 ton/person i USA, Australien, Kina, Europa. – Vilket resulterat i att koldioxidhalten ökat från 280 till 400 miljondelar och fortsätter öka.

  Som jag förstått det, är förnekarna av att detta är ett problem värt att bekymra sig för betalda av intressenter i kol- och olje-utvinning och vi skall satsa vårt engagemang där det behövs bättre än till att ivra för miljöförstöring.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Där finns väl ändå lite delade meningar?

   Typ vad kommer först, hönan eller ägget?

   Att varmare klimat frigör koldioxid,
   kallare absorberar koldioxid…

   SOLEN är väl garanterat den tyngsta faktorn?

   Det lär vara ett polskifte på gång, inte det första garanterat!
   Detta har säkert ett starkt inflytande på KLIMATET…

   Som skiftar, har skiftat, långsiktigt!

   Med eller utan mänsklig påvrkan!

   Andra miljöåtgärder är viktiga, typ utsläpp av gifter!
   Att vara rädd om vattnet, inte förorena det!

   Men den tyngsta miljöfaktorn är väl ändå ÖVERBEFOLKNINGEN,
   som direkt eller indirekt skapar MIGRATION…

   När krubban är tom, då bits hästarna!!!

   Gillad av 4 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Sant, men sedan kan man titta på hur mycket som släpps ut inom Sverige, jämfört med totalen. Man finner då att Sveriges relativa bidrag är försvinnande litet.

   Men visst kan man fundera över varför utsläppen av koldioxid per person är flerdubbelt högre i USA än i Västeuropa — detta måste ha med livsstilen att göra.

   Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Du borde hellre fokusera din kritik mot de som har glädje och nytta av de fossila bränslena i sitt liv. De som utvinner dessa värdefulla produkter är värda vår respekt i stället för förtal och hat.

   Gilla

 2. Lars skriver:

  Redan Marx pekade på ekonomins betydelse i samhället och en huvudmotsättning mellan de som ägde produktionsmedlen och de som endast var anställda. Det är väl korrekt i mening att motsättningen finns, men i kölvattnet av kommunismen ser vi att även i den typen av samhällen, statskapitalistiska, så frodas eliter som på samma säg äger produktionsmedlen, men de lyckas endast behärska samhällena med totalitära stater byggda på terror.

  Idag är nog kapitalismen accepterad i stort, åtminstone under vår livstid, och vi måste kanske konstatera att det är det maktpluralistiska väst samhället som förmår tygla både kapitalism och totalitära stater.

  Ändå så ser vi hela tiden hur ekonomin spelar störst roll inom politik och samhälle. Utan inkomst sitter vi illa till.

  Så den politiska konflikten mellan ekonomiska ideologier spelar fortfarande en avgörande roll. Idag går den politiska huvudkonflikten mellan nyliberalism och socialliberalism dvs mellan höger respektive vänster, republikaner kontra demokrater i USA eller mellan konservativa och Labour i GB, mellan Alliansen och Socialdemokratin.

  Men vad ska vi säga om härvan av småpartier som V och Mp eller L och C och Kd? De kännetecknas i hög grad av taktikspel för att överleva nästa val och ideologiskt av förvirring. Det finns en mitt i Sveriges politik, som ändrat form med L och C’s dragning till nyliberalism, där Kd är mer av socialliberaler.

  Men vem möjliggör dessa invektiv som brunt, svart, etc? Allmän okunskap och brist på bildning och även ideologisk renlärighet på båda sidor av gränsen mellan vänster och höger. Vi är faktiskt rätt många här i landet annars som sett hur det ser ut på olika platser i Sverige, vi har sett Östermalm, vi vet hur en Mercedes ser ut och kanske tom varit på besök i Fittja rentav. Media och politiker möjliggör invektiven. Kvaliteten är låg.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Det finns ingen motiverad konflikt mellan ett extremt liberalt samhälle och ett extremt kollektivistiskt där allt engagemang är ägnat allmänintresset.

   Det inser man när man begrundar myrsamhället där varje myra så klart hela tiden gör det hon helst vill och ändå fungerar som en kugge i systemet.

   För myrorna menar man att det är feromoner som styr på något vis och för oss är det pengar och andras uppskattning.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Marknadsekonomi och rättsordning är i grunden ett system för bästa resurshushållning, där penningflödet och de rättsliga konsekvenserna på olika val skall informera aktören om vilka alternativ som är de bästa sett ur ett vidare perspektiv. Exempel:

    När man väljer i varuutbudet, informerar priserna om vilken av likvärdiga produkter som kostat minst resurser för sin framställning och distribution.

    När man väljer vad man skall utbilda sig till av vad man har lust och fallenhet för, skall den förväntade lönen informera om var man troligen kommer att göra mest nytta. – Löneskillnader informerar också om det är motiverat att öka sin kompetens eller byta jobb för att ägna sin tid och kraft där den behövs bättre.

    När man investerar sitt överskott, skall den förväntade avkastningen på kapitalet informera om, var ens pengar troligen gör bäst nytta.

    Rättsordningens påföljder är på samma sätt ägnade att informera aktörerna om vilka val som skall undvikas till förmån för andra för att rätt hushålla med resurserna.

    Det som skiljer vår nuvarande ordning från en perfekt är främst ett perverst skatte- och bidrags-system som saboterar incitamenten, lönepolitik och facklig verksamhet som saboterar arbetsmarknaden underlåtenhet att ta betalt för miljöbelastning och en slapp och tandlös rättsordning.

    Essensen i deras strävanden som kallat sig kommunister har väl i stort varit att likvidera eliten för att den stått i vägen för egna revanch- och makt-ambitioner.

    En kommunism som verkligen var vad den utgav sig för att vara: en ordning som fokuserade på helhetens och det gemensammas intressen, skulle inte kunna hitta någon bättre metod för sitt förverkligande än marknadsekonomi/rättsordning och inte stå i minsta motsättning till liberala strävanden för maximering av individens frihet.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Så är du nyliberal och hävdar att marknaden ska avregleras på de flesta områden. Så har utvecklingen varit i den anglosaxiska världen sedan 80-talet och det har haft många effekter som varit mindre bra. Det är tron på att den fria marknaden klarar det mesta och strävar till balans, men mycket tyder på att modellerna om generell jämvikt inte avspeglar hus systemet fungerar. Externa effekter vill du reglera med skatt och regler. Det är jag med på. Det gör man vad jag kan se efter förmåga redan. Det extrema ökningen av vinster inom bank och finans och vinster generellt inom näringsliv är sannolikt en följd av kombinationen svaga fack och hög arbetslöshet, men också av globaliseringen och utflyttningen av enkla arbeten och även och möjliggjord av datoriseringen.

    Så för mig behöver du inte predika marknadsmodeller och prissystemet funktion, vi vet hur de tänks fungera, men mer intressant är avvikelserna från modellerna och hur man hanterar det. Vi har ju precis passerat en finanskris 2008 som sånär hamnade i något liknande 30-tals depressionen och orsaken var avreglering av bank och finans och låga krav på eget kapital och kreativ uppfinningsrikedom hos bank och finans som bl.a skapade derivathandeln. Det visade sig att finansmarknaderna INTE var effektiva. och vad som var effektivt för en bank var definitivt dåligt för helheten när alla agerade så och finansvärldens affärer var nästlade i ömsesidiga, dolda, beroenden.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Lars. – Hittar man något fel på rättsordningen i vilken marknadsekonomin ingår, skall man rätta till det. – Vi skall styras av lagarna och inte av makthavares godtycke.

    Hur man får stabil ordning på bank och finans, har jag beskrivit och återkommer till när temat aktualiseras.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Vad menar du med rättsordning? Hur beslutas rättsordningen? Hur får man kunskap om vad som behövs i rättsordningen?

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Rättsordning består av regler för samvaron och ekonomin som gör att rang och välgång vinns genom att vara en tillgång för sina medmänniskor och att utvecklingen går framlänges.

    Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Det är rätt och riktigt att den fascistiska socialismen, ett slags syndikalism, och national-socialismen, ett slags marxism, har allt gemensamt med de andra socialismerna och litet eller inget med konservatismen, men det betyder på inget sätt att ”extremerna” behöver en cirkel för att mötas. De är ju redan alla till vänster.

  Gilla

 4. Erik Bergman skriver:

  Nazismen är INTE en högerideologi. Nazism är förkortning för nationalsocialism. Ursprungligen ingick i nationalsocialismen att större företag skulle övertas av staten. Troligen av opportunistiska skäl övergavs detta eftersom man fick stöd av många storföretagare som tyckte att nationalsocialism var ett mindre ont än kommunismen. Men kvar står att man knappast kan räknas till högersidan i politiken.

  Gillad av 3 people

  • Bo Svensson skriver:

   Nazismens rötter finns i socialdarwinismen, – i insikten att evolutionens mekanismer styr även människosläktets utveckling och att det ömsinta hjälpandet av svaga och sjuka kunde få destruktiva följder på sikt. – Att de fattigaste födde flest barn menade man måste leda till en försämring av släktet i den mån fattigdomen berodde på någon genetisk brist.

   Detta luktar ju inte alls som socialism. – Mera som de starkas arrogans och förakt för svaghet.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Exempelvis i NSDAP:s program som Hitler var med och utarbetade 1920 var minst 9 av 25 punkter rent socialistiska. Han kallade sig också marxist och studerade senare Stalins utrensnings- och arbetslägermetoder. Han tog idéer och praktik från både vänster och höger. Egentligen säger det inte så mycket vad olika ismer anses stå för, eftersom varje potentat och parti fyller dem med ändamålsenligt innehåll, men i vår tid är det viktigt att avslöja förtigandet av socialismens tunga roll och de stora likheterna med Hitlers ideologi och praktik. Den starka staten har hyllats av Hitler, Stalin och Mussolini och traditionen har förts vidare av de svenska socialdemokraterna, numera av alla riksdagspartierna. Rasrenhet som mål var inget unikt för Hitler och han hade en egalitär strävan efter att den ariska rasen hade fullkomnats. Hans tankegångar skiljer sig inte särskilt mycket vare sig från fundamentalisternas eller från dagens strävan att skapa den fullkomliga socialistiskt kollektivistiska människan. Alla sjuklöverpolitiker och juntalojala journalister har i åratal bevisligen uttryckt vämjeliga över- och undermänniskoattityder gentemot SD och t o m mot alla som har en klassiskt konservativ verklighetssyn. Deras öppna och dolda förakt mot invandrare, arbetare och andra av verklighetens folk är avgrundsdjupt och stinkande.

    Gilla

 5. Gustav Hjelm skriver:

  En [regressiv/progressiv totalitär konservativ liberal] skala, skulle tydligare kunna beskriva det politiska.
  Samtliga vänsterrörelser tillsammans med kommunist/nazist/facsisterna hamnar åt det totalitära hållet. En stor del av statsfeminist och aktivist rörelserna hamnar också där.
  Dessvärre visar även de flesta sk borgerliga partier tendenser åt detta totalitära håll.
  SD, som själva hävdar att de är ”Old School” socialdemokrater, hamnar därför också på denna kant.
  Den liberal konservativa sidan av skalan är dessvärre därmed helt utan vettiga alternativ i Sverige, vilket märks.

  Gilla

 6. Aha skriver:

  Vänstern har tveklöst hittat på de värsta epiteten, broadcastade av sympatisörerna i public service och övrig media. Främlingsfientlig, vem är egentligen fientlig till främlingar som sådana? Människan är mera tvärtom; naturligt intresserad av en främling, dock något avvaktande då främlingen kan tänkas ha fientliga avsikter.
  Just främlingsfientlig har vänstern lyckats etablera som epitet på de som motsätter sig den mångkulturella omgörningen av Sverige.

  Nedan följer en lista över vänsterepitet som undertecknat uppsnappat.
  Vad säger listan? Jo att borgerliga sympatisörer är mer måna om en hyfsad ton i debatten.
  Listan säger också att SVT i sin nit att meddela tittarna att de tar avstånd från uttalande där människovärde ifrågasätts egentligen har mycket göra när vänstern kör igång.
  Brunråtta är ju inte särskilt människovärdigt.

  Vänsterepitet
  – överklassideolog
  – brunblå höger
  – högerextrem
  – brunråtta
  – invandrarfientlig väckelserörelse
  – vanföreställning
  – rasist
  – nazist
  – smygnassar
  – fascist
  – främlingsfientlig
  – liknelser med Avpixlat och Nya Tider
  – Sverigedemokrater är lantisar och obildade arbetare
  – utkantsrasist
  – landsortspopulist
  – flyktingfientlig
  – vinstjäkt
  – kostymklädda järnrörsgossar
  – ytterkantsparti
  – raskämpar
  – Apartheid light

  Gilla

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Svar till Bo Svensson

  Bifogar här några sifferuppgifter för koländringarna i klimatsystemet. Enheten som används är miljarder ton kol (Gton). För att få mängden koldioxid multiplicera med 44/12 = 3.667. Den totala mängder för 7 hektar kan sedan lätt räknas ut då jordens totala yta är 512 tusen miljarder kvadratmeter. Notera att koldioxid är ca 50% tyngre än luft. Tabellen nedan är från en artikel by Quéré et al (2017). Felgränser ej angivna

  Ändring 1750-2015 2006-2015 i Gton kol

  Utsläpp 410+190 93+10
  till Atm 260 45
  till hav 175 26
  till land 166 31

  När det gäller effekten på klimatet är det inte mängden koldioxid som skall användas tanden ökade strålningseffekten är lika med logaritmen för ändringen, dvs en ökning från 200 till 400 ppm har samma effekt som en ökning från 100 till 200 eller från 400 till 800 ppm. Effekten på jordens klimat är mycket komplex men alla beräkningar anger en uppvärmning när koldioxiden ökar. Temperaturökningen under de senaste 100 åren ligger på ca 1°C och beror sannolikt på den ökade växthuseffekten.

  Gillad av 2 people

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Tyvärr blev tabellen svårläst
  Här kommer en modifierad version

  Ändringar 1750 -2015 i Gton kol

  Utsläpp 410+190 ( fossilförbränning + markändringar)
  till Atm 260
  till hav 175
  till land 166

  Ändringar 2006-2015 i Gton kol

  Utsläpp 93+10
  till Atm 45
  till hav 26
  till land 31

  Gillad av 1 person

 9. Hortensia skriver:

  Tack, Lennart, för detta märkvärdigt positiva tal, som ingen vanebrunsmetande nolla, vars egennyttiga uträkningar oftast inte har en siffra rätt, torde kunna värdesätta efter förtjänst. 😉

  Gilla

 10. ramonafransson skriver:

  Istiden försvann utan en skorsten i sikte. Inte ens en människa fanns på jorden, men isen försvann. Förklaring? Nej just det. I min värld har jorden en cykel, och den kan vi människor enbart rucka på om vi spränger planeten i luften.
  Höger – vänster … ja, det är den eviga frågan. Och för många som inte tänker själva vill de hellre befinna sig enbart åt vänster. Men alla vi som tänker själva skuttar glatt från olika frågor till olika svar och de kan befinna sig åt alla håll.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Det handlar om två helt olika fenomen, som kan samverka eller dra åt olika håll. Istiderna beror på oregelbundenheter i jordrotationen, medan ”växthuseffekten” beror på att koldioxid har olika absorption vid olika våglängder, som gör att den tenderar att släppa igenom ljusstrålning men reflekterar tillbax värmestrålning mot jorden.

   Det förstnämnda fenomenet kan vi givetvis inte påverka; däremot kan vi påverka halten fri koldioxid i atmosfären.

   Gilla

 11. Moab skriver:

  Det är mycket olyckligt att man lyckats dissociera socialismen från nationalsocialismen i folks medvetande. Man måsta buga med hatten av för den mycket långsiktiga indoktrinering man utsatt Europas befolkning för. På något sätt har man också lyckats lura i folk att man är för frihet och demokrati, när man i själva verket i varje praktiskt politisk åtgärd agerar med ett totalitärt långsiktigt mål.

  Jag tror att en grundlig vetenskaplig träning till viss del vaccinerar en mot tidens vansinne men inte helt. Jag tror heller inte, som exempelvis Richard Dawkins, att man kan ersätta tro med vetenskap, de flesta är inte så analytiska som krävs för att detta skall bära, och Dawkins desperata predikningar faller platt på marken. Däremot tror jag att mera vetenskaplig träning hade varit av godo, jag tänker exempelvis ofta på matematiska distributioner när jag betraktar samhället, men av de som befinner sig i offentligheten så verkar detta vara en abstraktionsnivå för högt. Man kan börja med en Gauss-distribution:

  Denna skjuter exempelvis argumentet att inte alla muslimer är terrorister eller kriminella som relevant i sank, varför? Jo för att även om det är en liten del, svansen, av folk som begår terrordåd och hedersmord och våldtäkter, så betyder det ändå att dessa företeelser skjuter i höjden om svansen förskjuts det minsta, för att kanske 5-10% av de skyldiga står för nästan alla brott. Samma sak med #metoo, Jordan Peterson säger att en notorisk sexualförövare kanske står för 1000 övergrepp under sin livstid, ökar man då mängden av förövare så exploderar antalet övergrepp. De flesta män begår noll övergrepp under sin livstid. En liten liten förskjutning av distributionens medelpunkt gör att de extrema företeelserna börjar dominera. Samma sak i andra ändan för intelligens, en liten förskjutning får alla superintelligenta att försvinna, eller omvänt, bidra, som i USA, som attraherar de bästa från hela världen.

  Gillad av 3 people

 12. Rolf skriver:

  Den vanliga vänster — höger skalan, från extrem till extrem, är rent bedrägeri.

  Den stora kampen gäller: Globalism mot Lokalism.

  Globala krafter arbetar hårt för att införa NWO, en världsregering som dikterar allt. Demokrati kan bara fungera i det lokala samhället.

  Globalism innebär marsch mot diktatur, oavsett vad det kallas.

  Lokalism innebär utveckling av starka lokalsamhällen, med människors inflytande på utvecklingen. Verklig demokrati.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Det är en korkad globalism som tror på en världsregering. – Alla har intresse av en global rättsordning så att det går den redlige väl men inte den som mördar och stjäl.

   Gilla

 13. Magnus Rosensparr skriver:

  ”… även om det är där som bekant man finner de positiva talen.” Som vanligt utmärkt formulerat av Lennart Bengtsson. Det känns skönt att vi i alla fall har matematiken på vår sida. 🙂

  Gilla

 14. Olle Reimers skriver:

  En situation där tanken fick vika för känslan (och det gäller också respekterade vetenskapsmän)
  var raset av tvillingtornen i World Trade Center.

  Berättelsen var att fanatiska terrorister hade kört in i tornen med flygplan med sådan hastighet och i övrigt på ett sätt som gjorde att de föll igenom sig själva utan påtagligt motstånd.

  Alla vet – särskilt gäller det fysiker givetvis – att en byggnad inte förstör sig själv om den övre femtedelen rasar ner på den oskadade återstoden. Men berättelsen som förmedlades var så kraftfull att ingen reagerade på allvar.

  När några vetenskapsmän senare började försöka förklara fenomenet – med bortseende från naturlagarna – berodde de på att de antog att vetenskapen inte hade hunnit så långt att det kunde förklaras med gängse metoder. I stället tog de sig före att hitta på allsköns möjliga förklaring med yterst komplicerade beräkningar. Det kunde givetvis inte vara så att någon hade sett till att tornen skulle rasa med vett och vilje. Det gick för långt så det måste finnas en förklaring!

  Förklaringen är enkel: All den lagrade energin i de underliggande våningarna skulle ha gått åt till att stoppa fallet ovanifrån. Det är något som sir Isaac Newton kom på för 350 år sedan och som stått sig i alla tider. Att så inte skedde fick några att anta att Newton hade fel trots allt (eller så var det de själva men det var givetvis otänkbart för dem!)

  Gilla

  • Moab skriver:

   Jag är fysiker så tala inte för mig. Har du försökt att bygga ett torn av tändstickor någon gång? Ge gärna referenser och vad du tror hände.

   Kapades inte flygplanen heller eller de var bara rekvisita?

   Gillad av 1 person

  • Petrus skriver:

   Jag gissar att det är knepigt att få folk att tro det är något skumt med 9/11-historien om man utgår ifrån de två tvillingtornen (WTC 1 & 2) som rasade ihop. Folk såg två plan som körde in i tornen och att tornen rasade ihop med start där flygplanen kört in i tornen. Då hjälper det inte så mycket om någon ingenjör t ex hävdar att raset skulle ha avstannat efter några våningar om stålväggarna på en eller två våningar börjat ge vika eller att hiss-schaktet i betong i centrum måste ha sprängts i kontinuerliga detonationer för att ge en kollaps av den typ vi såg. Ingen som inte är expert kan sätta sig in någorlunda i frågan utan att ägna veckor åt saken. Visst, man kan misstänka att något är lurt av olika anledningar, som t ex att Larry Silverstein var borta från skraporna just den dagen. Men det hjälper inte. Den officiella förklaringen framstår inte som orimlig.

   Riktigt skumt blir det först när man betraktar WTC 7 som kollapsade på samma sätt trots att inget flygplan körde in i byggnaden och trots att inget flygbränsle fanns i denna byggnad. Speciellt då ägaren Larry Silverstein i ett uttalande verkar medge att man sprängde byggnaden några timmar efter flygplanskrascherna medan den amerikanska myndigheten NIST några år senare hävdar WTC 7 kollapsade p g a bränder, ungefär som WTC 1 och 2. Skrev om detta här på DGS häromdagen.

   Haken för mig är väl närmast att hitta ett TILLRÄCKLIGT bra motiv för att spränga byggnaderna, speciellt i kombination med risktagandet för förövarna.

   Gilla

   • Petrus skriver:

    MOAB:

    Kommentar:

    Aaah, nu fattar jag varför WTC 1 och 2 föll ihop. Har du någon variant för WTC 7 också, kanske ett korthus man tuttar eld på?

    Gilla

 15. Petrus skriver:

  Bengtsson:

  ”Till och med den tyska nationalsocialismen möttes till en början med förståelse och till och med beundran, men efter att ha visat sitt rätta ansikte flyttades nazismen över till den yttersta högerskalan.”

  Kommentar:

  Sossarna kom till makten i Sverige år 1932. 1933 kom nazisterna till makten i Tyskland. 1933 trädde förbudet mot politiska uniformer (som främst riktade sig mot nazisterna, som var bra på det där med uniformer) ikraft. Nazisterna betecknades redan från början som extremhöger av både sossar och kommunister, även Lindholmarna som i fråga om ekonomisk politik närmast var någon slags nazi-kommunister.

  Bengtsson:

  ”Det hade varit mer rationellt att använda sig av en cirkel i stället för en linje ty då hade de vänster- och högerextrema mötts vilket bättre passat den verkliga bilden. Hitler och Stalin hade mycket gemensamt och samarbetade under en tid. Innerst inne beundrade de varandra.”

  Kommentar:

  Stalin hade en judisk fru, Rosa Kaganovitj, när Molotov-Ribbentrop-pakten signerades 1939. Stalin lockade Tyskland att skriva på när Polen i militära förhandlingar med Storbritannien, Frankrike och Sovjet förvägrat Sovjet rätt till genommarsch mot Tyskland.

  Bengtsson:

  ”På samma sätt hade de ledande nazisterna och de extrema islamisterna mycket gemensamt.”

  Kommentar:

  Både nazisterna och palestinierna (även kristna) hade en konflikt med judenheten. Palestina hade ända sedan Balfour-deklarationen 1917 i snabbt takt börjat koloniseras av judiska invandrare från Europa.

  Gilla

 16. Jonas Nilsson skriver:

  Intressant om språkets makt. Jag tror insikten är mer internationellt etablerad än i vårt land, åtminstone något sekel tillbaks, här ännu med en lite överraskande monolitisk förväntan på ett språk och en värld. Vi hävdar oss visserligen vara ett av världens mest multikulturella samhällen men den illusionen har snart t.o.m. barnen begrepp för att sticka hål på.
  Resonemanget kretsar kring ett tänkt ideologiskt präglat samhällsbygge. Redan Marx började väl fundera på den saken. Vi har ju föriallsindar lärt oss att det enbart har med ekonomin och makten att göra, ideologin är garnityr, eller?!
  Cirkelresonemanget hakar jag på men ur just ett ekonomiskt perspektiv. Där stod kungen och folket varandra närmast, på andra sidan i ringen stod borgarskapet, de med ekonomin. De kan visserligen förändra mycket, snart t.o.m. arvsanlagen, men man kan inte byta ut sina biologiska föräldrar, än. Där kan man dikta hur mycket som helst, föga ändrar på den verkligheten.
  Också i denna mening tror jag att monarkin (valmonarkin!) kommer att stärkas. Den beskriver våra livsförutsättningar bättre än någonsin några tänkt rättfärdiga presidentval vart x antal år (vem vågar tänka på nästa val i staterna).
  Vilka ord svarar mot den realitet vi lever med?
  Einsteins världsbild förefaller ha utmanat eller knäckt den monolitiska newtonska. Newton utgick från axiomet med ett absolut rum närmast definierat i en punkt. Hans kritiker Leibniz menade att det inte håller, miljön och sammanhanget definieras bättre av relationer. Det räcker inte ens med två punkter som gör eller ger en linje (den kröks förr eller senare). Tre punkter bildar ett fält, den minsta tänkbara platsen. Det räcker helt enkelt inte med en kungatron eller ett riksdagshus. Fler parter, oberoende av varandra, behövs för att det ska bli ett samhälle, en värld värd att leva i.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.