Muhammed och poeterna

Mohamed Omar

Den 2 december högtidlighöll SVT profeten Muhammeds födelsedag med ett halvtimmeslångt program. Här kan du se det på SVT Play

Prästen Mikael Billemar intervjuade sin vän, imamen Ali Bourouine, som berättade om hur han firade denna dag. Billemar ställde inga kritiska frågor utan det var idel myspys. Det är synd, för det behövs mer kunskap om Muhammed.

I programmet berättade imamen att man på profetens födelsedag högläser ur en dikt som kallas Al-Burda, på svenska ”Manteln”.

Poeten Al-Busiri (1211–1294), som levde i Egypten, var förlamad och skrev en dikt för att prisa Muhammed. Han såg sedan Muhammed i en dröm. Muhammed var nöjd, och som ett tecken på detta, satte han på honom sin mantel. När Al-Busiri vaknade var han frisk.

Salafister, islams puritaner, avskyr Al-Burda och menar att alltihop bara är en skröna. De firar inte heller profetens födelsedag eftersom varken profeten själv eller hans tidiga följare gjorde det. Och de citerar Muhammed som varnade för påfund, ”bida’a”, i religionen, som kunde lede folk till helvetet. Det är tryggast att hålla sig till Koranen och sunnan, Muhammeds sed.

Legenden om Al-Busiri och manteln anspelar på en annan dikt, som också hette Al-Burda, som skrevs en Kaab ibn Zuhayr, en av Muhammeds tidiga följare. Kaab läste upp sin dikt för Muhammed efter att ha omvänt sig till islam. Muhammed blev så rörd av detta att han tog av sig sin mantel och satte den på Kaab. Han tyckte om när man prisade honom.

Men de poeter som häcklade Muhammed tyckte han inte alls om. Han lät faktiskt mörda dem. Om detta sades inget i SVT. Har Billemar inte läst Muhammeds biografi?

I den svenske orientalisten Tor Andraes Muhammedbiografi från 1930 återberättas en mindre smickrande episod ur profetens liv. En poet vid namn Ka’b ibn Al-Ashraf hade ”särskilt ådragit sig profetens bittra hat”. Orsaken var att poeten diktade satiriska verser. ”Muhammed”, konstaterar biografen, ”var som hans landsmän i allmänhet synnerligen känslig för den poetiska satiren. Förolämpningar av sådan art glömde han icke lätt.”

Andrae redogör sedan för hur det gick till när profeten Muhammed skickade sina män för att mörda Ka’b. De lockade ut poeten ur hans hus med hjälp av list: de påstod sig vara missnöjda med Muhammeds styre. När Ka’b kom ut halshögg de honom under ropet ”Allahu akbar!” Muhammed var mycket nöjd.

Det var inte den ende poeten som profeten Muhammed lät mörda. ”Vi få icke glömma”, kommenterar Andrae, ”att i det dåtida Arabien den politiska smädedikten var ett synnerligen effektivt vapen. För en man som Muhammed, vars framgång i hög grad berodde på den prestige han kunde lyckas vinna, kunde en elak paskill bli farligare än en förlorad batalj”.

I den franske orientalisten Maxime Rodinsons utmärkta Muhammedbiografi från 1961 kan man läsa historien om hur den kvinnliga poeten Asma bint Marwan mördades. Historien finns i den äldsta kända Muhammedbiografin av Ibn Ishaq från 700-talet.

Efter slaget vid Badr i mars år 624 e. Kr., då muslimerna slagit de hedniska araberna, återkom Muhammed i triumf till Medina, staden där han hade sitt säte:

”Återkomsten från Badr gjorde det klart att uppgörelsens timme hade slagit. Hedningarna, först och främst bland dem ordets konstnärer, poeterna.”

Det var poeterna Muhammed avskydde och fruktade mest. De som hade ordet i sin makt. Nu ville han tysta en kvinna som skrivit vanvördiga verser om honom: Asma bint Marwan. Muhammed sade till sina anhängare: ”Kan ingen befria mig från Marwans dotter?”

”Det fanns då en man från diktarinnans klan, Umayr ibn Adi. Han hade inte varit med vid Badr liksom ingen annan från hans klan. Gott skäl att visa prov på hängivenhet. Samma kväll infann han sig hos henne. Hon sov mitt bland sina barn. Den sistfödda slumrade vid hennes bröst. Han genomborrade henne med sitt svärd och sökte dagen efter upp profeten. ’Han sade: Guds sändebud, jag har dödat henne! – Du har hjälpt Gud och hans sändebud, Umayr, svarade denne. Umayr frågade: Kommer jag att lida något straff på grund av henne, Guds sändebud? Han svarade: Två getter kommer inte att stångas med varandra för hennes skull. Umayr återvände då till sin klan där den den dagen rådde stor uppståndelse på grund av Marwans dotter. Hon hade fem barn…”

Profeten Muhammed lät alltså mörda en sovande fembarnsmor. För att hon skrivit verser som kränkt honom. Ingen historia som passar i SVT:s mysprogram!

I SVT:s program får imamen i stället läsa några rader ur Al-Burda, hyllningsdikten till Muhammed, om hur Muhammed är att likna vid en skinande sol. Det är den fina och trevliga delen. Det finns en mindre trevlig del av dikten, nämligen kapitel åtta, som handlar om jihad, det heliga kriget. Det var ju så att Muhammed spred sin tro genom svärdet.

I detta kapitel prisas Muhammed för att han injagade skräck i sina fienders hjärtan. Det berättas om hur han och hans män slaktade icke-muslimerna och hur svärden dröp av blod. Och om hur de muslimska krigarna hungrade efter sina fienders kött, fast beslutna att utrota otron.

Här kan du läsa kapitel åtta av dikten Al-Burda på både arabiska och engelska.

Varför får vi inte höra något om denna del i SVT:s program? Det heliga kriget utgör ju en stor del av profeten Muhammeds biografi och har genom hela islams historia varit en källa till stolthet.

Det bör sägas att Al-Burda är en mycket vacker och välkomponerad dikt.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook!

30 reaktioner på ”Muhammed och poeterna

 1. Moab skriver:

  Jo, och Ann Heberlein tror idag på ledarsidorna att det handlar om falukorvens försvinnande. Jag förstår att hon också ser andra problem men ursäkta att jag säger det, vi kommer inte att bli räddade av nymornade vänsterliberaler. Alla de sociala markörer som etablissemanget har gjort till sina, senast, att inte tycka att det gör något med en 30% muslimsk befolkning i Sverige 2050, högst i Europa enligt PEW i det ”höga” scenariot, är liberala och humanistiska, man uttrycker ALDRIG att man vill aktivt skada någon annan för ett högre syfte och rättvisan. Nåd går nu ALLTID före rätt. Detta barnsliga förhållningssätt genomsyrar hela etablissemangets tänkande och är ohistoriskt och ovetenskapligt då det förnekar människans natur på gränsen till vad som nog är en psykos. Hur kan ett samhälle bli så korkat? Det är som att få en lavett, och förvänta sig att om man blygt ler och fäller blicken så får man inte en till. Det är inte så världen fungerar och det är nästan som om muslimerna är här för att lära oss detta, de tvekar aldrig att ge en lavett till, som den svage ju gör. Inte förrän de förkämpar som nu har sin gyllene timme, en Heberlein, en Westerholm, eller en Arpi, försvinner och lämnar plats för de som är villiga att slå först i ett större syfte, och att skada oskyldiga i ett större syfte, så kommer detta att vända. Väst lärde sig, sägs det, vid slaget i Delium 400 år BC värdet av att slå till först. För varje dag som går som vi har ledare som inte är villiga att åsamka muslimerna mera skada än de åsamkar oss idag, så tvingas de som kommer att lösa detta i framtiden att lägga mera våld i vågskålen. För varje förstående åtgärd idag så tvingas våra efterkommande att döda fler oskyldiga för att få bort de skyldiga.

  Man kan säga att dagens ursäktande och storsinta förstående av islam är morgondagens sönderbombande muslimer.

  Gillad av 7 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Den här gången gick det igenom för att jag använde abstraktioner. Jag har förstås alltid använt konkreta termer, eftersom de övertygar bättre. Sakligt är innehållet detsamma.

    Vi skall ha fri etablering av moskéer i Sverige. För varje kyrka som byggs i ett muslimskt land, viktat med invånarantalet, tillåter vi byggandet av en moské. Hundra nya kyrkor i muslimska länder för varje ny moské i Sverige. Rättvist och frihetligt.

    Politisk islam skall förstås likväl vara helt förbjuden. Ingen hets tillåts i ett civiliserat samhälle.

    Gillad av 3 people

   • Tors hammare skriver:

    Instämmer till hundra procent, har länge tänkt i samma banor. Varje aggression mot oss ska naturligtvis mötas med oproportionerligt stort motvåld. Gör som israelerna men multiplicera med tio.

    Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Arpi och Peterson som bekräftar min tes och farhågor om att de som är i ” frontlinjen” är de med en vänsterliberal godkänd bakgrund, Arpi är väl den som de mest extrema vänsterspökena ser som sin ärkefiende, men herregud, den stackars mannen spenderade sin universitetstid med att läsa sociologi och queerteori och har manliga vänner som är osäkra på sin manlighet. Där jag bor vet män att de är män även om frun bestämmer och man som Kronblom tar fighten på sofflocket.

   De skylle bara veta vad jag och andra tänker.

   Gillad av 1 person

  • Crister L skriver:

   Idén ”att skada oskyldiga i ett större syfte” leder knappast till fokusering och effektivitet, snarare till undergång och vanvett. Oskyldiga ska skyddas, inte skadas, det är vad allt det här går ut på. Och inte heller handlar det om falukorv.

   Gilla

 2. Aha skriver:

  Muhameds (retoriska) fråga ”Varför får vi inte höra något om denna del i SVT:s program?” minner om att SVT i direkt samband med program som innehåller kritik om människors lika värde meddelar publiken;
  – I det här inslaget/artikeln refereras till ett uttalande som ifrågasätter alla människors lika värde. SVT hävdar alla människors lika värde och tar därmed avstånd från det uttalandet.

  SVT gjorde detta i nyhetssändning när SD:aren Martin Strid förvirrat påstod att muslimers människovärde i term av att vara human gick från noll till hundra.

  Detta föranleder likaledes en retorisk fråga ”Varför får vi inte höra avståndstagandet om människors lika värde när vita mäns värde kritiseras eller när palestinier skanderar ned med Israel?”

  Sådan är public service.

  Gillad av 6 people

 3. Olle Reimers skriver:

  Mer och mer otroliga fakta kommer i dagen i det svenska samhället.

  Samtidigt lyssnar jag på Judicial Watch i USA där de berättar detaljer om det fullständigt korrumperade rättsystemet där FBI inte bara underlåter att vara opartiska; det är det helt öppet också. Det har till och med gått så långt att när kongressen begär att få ut handlingar struntar de fullständigt i det. Inte ens när representanthuset hotar med juridiska påföljder reagerar de. De kommer från fel håll!

  Det som pågår i Sverige är alltså inget isolerat fenomen. Anledningen är att identitetspolitiken har delat in världen i två delar: de Goda och de Onda. När de Onda ställer krav kan de Goda rättmätigt avfärda dem med just det argumentet att de är onda! Likheten nför lagen har alltså upphört att gälla!

  Så vad gör vi nu? Måste vi beväpna oss och vara beredda att slåss?

  Gillad av 1 person

 4. Magnus Rosensparr skriver:

  Tänk om någon med stora ekonomiska resurser skulle bekosta ett projekt där man sammanställer alla Mohammedbiografier från 700-talet till idag i en allsidig, koncentrerad och lättillgänglig form. Slutresultatet skulle sedan distribueras gratis som bok och talbok till alla intresserade, samt naturligtvis även göras tillgänglig på Internet. Det skulle vara ett utmärkt sätt att sprida god kunskap om källan till vår tids värsta gissel – den islamistiska terrorn.

  Gillad av 1 person

 5. ramonafransson skriver:

  Svaret på varför tror jag är så enkelt som att ingen av de som är inblandade i programmet har kunskap. Och jag menar verkligen ingen. Och godtroheten bland svenskar går lätt sida vid sida med galenskapen. Därför kommer ingen svensk som inte själv vill ha kunskap få den från vare sig SVT eller TV4.

  Gillad av 4 people

 6. Hortensia skriver:

  Tack, lärde Eddie (som säkerligen hade hamnat högt på den lättkränkte och hatiske pedofeten Muhammeds hit list) för ännu en påminnelse om hur nutida muhammedaner särbehandlas positivt på ett synnerligen stötande och fullkomligt irrationellt sätt av aktivisterna på Sveriges samhällsskadliga propagandamedia. Här är ytterligare ett, vämjeligt, exempel på företeelsen:

  http://snaphanen.dk/2017/12/05/fler-dor-i-trafiken-i-afghanistan/

  Gillad av 1 person

 7. Willy Lindqvist skriver:

  Aningslösheten bland svenskar om islams värdegrund kan jämföras med kunskapen om vad nazismen stod för under tidigt 1930-tal. Majoriteten vägrade tro på dess ondska och blev överraskad och förvånad när Hitler drog igång sina utrensningar. I dag vägrar en majoritet svenskar tro att islam är en ond ideologi. Och vill ingenting veta och heller inte lära sig något om vad islam står för, på liknande sätt som aningslösa människor på 1930-talet reagerade inför nazismen.

  Gillad av 5 people

  • uppstigersolen skriver:

   Och ändå har muslimer demonstrerat vad de tänker göra under tusentals år. Varje gång de blev för många lyckades europeiska förfäder slänga ut dem ur Europa. De kom tillbaka och blev utslängda. Nu inte bara släpps de in utan bjuds in och försörjs i väntan på att ta över. Under tiden ägnar de sig åt det som rättrogna muslimer gör – har ihjäl kristna.

   Gillad av 1 person

  • Armageddon skriver:

   Islams värdegrund finns väl beskriven på svenska i boken ‘Hotet Inifrån’ av Anders Ohlsson. Den finns naturligt nog endast att ladda ner från internet:
   http://www.hotetinifran@wordpress.com
   På ca 300 sidor klargörs ideologin, historien, hotet mot Sverige och ideologins likhet med nazismen. Läs och bli informerad. Alla Dina farhågor blir besannade!

   Gilla

 8. Anders F skriver:

  Det är lätt att bli dyster över den framtida utvecklingen i vårt land när man tar del av Mohamed Omars krönikor och alla kommentarer. Ett stort problem med islam är naturligtvis muslimernas hat mot de ”otrogna”, en föreställning som har stöd i Koranen och som fundamentalt strider mot det som pluralism och sekularitet står för. Ett praktiskt exempel är de religiösa minoriteternas ställning i framförallt mellanöstern. Givetvis finns det ett liknande synsätt i andra religioner, men det är inte lika starkt uttalat som inom islam.

  Ett annat problem är vänsterns hållning till islam. Den friska och intellektuella religionskritiska hållning som tidigare präglade vänstern är som bortblåst. All kritik mot islam betraktas av vänstern som islamofobi eller som en psykisk defekt hos den som framför kritiken. Än mer förvånande är att vänstern inte ens förstått att det i muslimska länder finns vänstergrupperingar som inte vill ha med islam att göra. Istället för att stödja dessa sekulära och upplysta grupper har vänstern kommit att liera sig med de mest religiösa och fundamentalistiska krafterna inom islam här i vårt land.

  Jag tror emellertid inte att man skall ge upp hoppet om en positiv utveckling. Vår sekulära kultur, som rymmer så mycket positivt, påverkar givetvis de muslimer som bor i vårt land. Det finns också i den muslimska världen, framförallt inom den yngre generationen, ett motstånd mot att behöva underkasta sig ålderdomliga religiösa dogmer och regler. Undersökningar i t.ex. Iran visar att ungdomar blir mer och mer kritiska mot den rådande teokratin och religionen. Det fanns också en stark opposition mot det muslimska brödraskapets regeringsinnehav i Egypten och som bejakade militärkuppen. Sammantaget är det dessa krafter som bör uppmuntras och ges allt stöd. Ett visst hopp om framtiden kan man kanske trots allt ha.

  Gilla

 9. Lars-G Jonsson skriver:

  Eftersom jag läst Koranen i flera utgåvor och läst en del Islamska förbunds hemsidor blir man väldigt frustrerad när man hör etablerade svenska debattörer, som inte verkar ha en susning om vad Koranen står för och inte vet vilka lagar och regler som en muslim måste följa och rätta sig efter. Det handlar om lagar och regler som går helt ”stick i stäv” mot demokrati och människors lika värde och som ändå inte får och kan ifrågasättas eftersom det är ”Guds egna ord” som står i Koranen och inte Mohammeds. För att t.ex.bli medlem i ”Islamiska förbundet” måste man aktivt förbinda sig att arbeta för införandet av Koranens lagar och regler i Sverige!!! Ett bra exempel på en lagvidrighet är att kvinnan enligt Koranen ska vara ”Sexslav inom äktenskapet”: I en vers står att mannen får älska med sin hustru när han vill. Hustrun kan inte säga nej! Två verser senare står det att mannen får aga henne om hon inte gör som han säger!!! En bra fråga till muslimer kan vara att fråga dem vilka verser i Koranen de har strukit så att de kan leva i Sverige efter Svenska lagar./LGJ

  Gilla

 10. Björn skriver:

  OJ, vad jag njuter när Trump petar och rör om i ”muslimstacken”! Hoppas det ger råg i ryggen till SD, att intensifiera kampen mot islam också här på hemmaplan!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.