Sveriges två stater i fejd

Patrik Engellau

Den 29 juni i år skrev jag så här:

Sverige har egentligen inte en enda stat utan två. Eller rättare sagt har den svenska staten en dubbelnatur. Den består dels av en nattväktarstat, dels av en välfärdsstat. Dessa stater har helt olika människosyner och lever i helt olika begreppsvärldar. Nattväktarstatens djupaste instinkt är att banka folk i huvudet och stoppa in dem i finkan. Välfärdsstatens fundamentala drift är att betrakta folk som offer och sedan ge dem körkort och bostad.

I den svenska staten råder ett lågintensivt inbördeskrig mellan dessa två andar. Det handlar om vems ideologi och människosyn som ska gälla.

Sveriges problem är att välfärdsstaten leder med åtskilliga poäng över nattväktarstaten i detta inbördeskrig.

På välfärdsstatens sida i kampen mot nattväktarstaten finns ett antal aktivistorganisationer som inte formellt tillhör staten, men som i allmänhet hålls under armarna av staten, Svenska kyrkan till exempel.

Nu ska jag ge exempel på hur välfärdsstatens och dess aktivistallierades poängövertag gestaltar sig i vardagsverkligheten. Den 23 oktober hade Svenska Dagbladet en nyhetsartikel – bakom betalvägg – med rubriken ”Organisationer slår larm: Flyktingar vågar inte söka hjälp”. Artikeln är perfekt politiskt korrekt. Alla de tre nödvändiga deltagarna i en PK-trogen berättelse – herdarna, fåren och vargarna (se min förklarande krönika här) – finns representerade.

Herdarna är i detta fall ”flera organisationer som arbetar ideellt med att hjälpa personer utan uppehållstillstånd”, till exempel Caritas, Röda Korset och Fackligt center för papperslösa. Det är dessa som slår larm å fårens vägnar.

Fåren är herdarnas klienter, just här papperslösa, alltså personer som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Sajten migrationsinfo.se förklarar vad som menas:

Ordet papperslös används för att beteckna människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd. Ibland används begreppen “illegala invandrare” eller “illegala utlänningar” istället för papperslösa, men detta kan leda till felaktiga associationer mellan migration och kriminalitet.

Det handlar alltså om folk som inte har rätt att vistas i Sverige, kanske för att de inte besvärat sig med att söka asyl för att de inte är flyktingar på riktigt och därför inte räknar med att få asyl, kanske för att de nekats asyl men inte vill lämna Sverige, kanske för att de är EU-medborgare som stannat mer än de tillåtna tre månaderna. I vilket fall som helst befinner de sig olovligen i Sverige.

Polisen, som är en del av nattväktarstaten, har till uppgift – visserligen en uppgift som den i allmänhet väljer att slarva med eftersom den är rädd för välfärdsstaten, som älskar alla människor, även papperslösa – att se till att människor som saknar uppehållstillstånd förmås att lämna Sverige, det vill säga förflyttas bortom landets gränser. För att lyckas med detta måste polisen leta upp de papperslösa.

I artikeln redovisas exempel på hur polisen går till väga:

I augusti gjorde polisen en razzia mot ett familjeläger anordnat av Svenska kyrkan, där 16 personer omhändertogs för att de saknade uppehållstillstånd. Andra papperslösa familjer har hittats genom att man begärt ut uppgifter på bidragstagare från socialregister.

Herdarna slår alltså larm för att polisen – som i det här fallet tillskrivs rollen som varg – försöker upprätthålla lagen. Fåren tycker nämligen inte om svensk lag. De blir rädda när polisen försöker upprätthålla lagen, vilket går att förstå. Herdarna – välfärdsstaten och dess aktivistiska medhjälpare – tycker mer om fåren än om lagen och slår därför larm när polisen gör lama försök att upprätthålla lagen.

Det är ingen tvekan om på vems sida artikelförfattaren och därmed Svenska Dagbladet står. Det här är en nyhetsartikel, inget debattinlägg. Berättelsen gestaltar polisen som boven i dramat.

Tänk om det varit tvärtom. Tänk om rubriken lytt: ”Polisen slår larm: aktivistorganisationer motarbetar demokratiskt fattade beslut”.

Svenska politiker är upprörda för att Transportstyrelsen har brutit mot lagen. Vad vi måste inse är att lagbrytandet är institutionaliserat och normaliserat i Sverige. Lagen anses inte stå över andra intressen. Om lagen inte passar så struntar man i den. Det anses till och med respektabelt att ”slå larm” när lagen hävdas.

Inga andra än paranoiker som jag skulle antagligen reagera på Svenska Dagbladets artikel. Berättelsens anda harmonierar med det allmänna mediala bakgrundsbruset. Det är som om vi lite till mans trodde att världen ser ut som i sagan om Robin Hood.

69 reaktioner på ”Sveriges två stater i fejd

 1. Per-Anders skriver:

  Det är naivt att tro att polisen är inrättad till att skydda oss medborgare. Polisens existens är till för att se till att politikernas beslut följs av medborgarna, att vi betalar de skatter politikerna väljer att ta ifrån oss.

  Den sekundära uppgiften är att lossas skydda oss medborgare. Genom att göra det skaffar sig polisen legitimitet att existera. Den primära uppgiften diskuteras aldrig. Den är så effektivt dold att inte ens de som arbetar som poliser förstår det.

  Glöm bort att ni medborgare ska få något skydd av polisen. Polisen bryr sig inte det minsta om att som institution skydda oss medborgare. Naturligtvis kan enskilda poliser hysa en uppfattning att de ska skydda medborgarna.

  Som medborgare vill jag ha en organisation som skyddar mig mot brottslighet som kommer från mina medmänniskor, men även från myndigheter och politiker. Det är enda sättet om Sverige ska överleva som nation i det långa loppet.

  Gillad av 10 people

  • Dan Astrom skriver:

   Helt rätt! Vill man se utfallet av ett sådant samhälle kan man skärskåda Thailand. En mycket stor poliskår som gör vad dom vill, utom att upprätthålla lag och ordning. Sker ett brott så tittar dom bort så ofta och länge som det går. När brottet blir påtagligt uppenbart, så måste dom gå till handling men på enklast möjliga sätt, av ren bekvämlighet. Ett på många sätt laglöst land, trots leenden…

   Gilla

   • mobelmanen skriver:

    Nja, håller med dig till viss del. Varit mycket i Thailand och varit utsatt för enklare brott. Polisen fixade första brottet på under en halvtimma, när kommer vi se sådan effektivitet i Sverige.Faranger och turister får kanske bättre service av lokala polisen, men du råkar illa ut om du missköter dig.
    Saker är såklart inte bra på många sätt i Thailand. Utbredd fattigdom och elände drabbar många människor, men folket är både vänligt och hjälpsamt.
    Jag tar nog hellre för många poliser än för få. Jag har alltid behandlas väl av såväl polisen som det thailändska folket och myndigheter, och kommer fortsätta vara där så ofta jag kan. Polisen ingriper när regeringar blir för korrupta och stjäl pengarna av det thailändska folket.
    Hls Thailand vän!

    Gilla

 2. Riita skriver:

  Det skrivna visar i ett nötskal var den fria pressen sviker. Man har inom press och media tagit ställning för ett ensidigt samhällsperspektiv. Men torgför det i form av nyheter. Samtidigt som man kritiserar fake news. Trovärdighetens ritt inte bara omöjliggörs. Dess väg följer osanningens stigar, och brister därmed i samhällsmoral. Och ytterst förråder man då det svenska folket. Däri ligger sveket.

  Gillad av 5 people

 3. A skriver:

  Jo, jag inser det PE. Men vad ska göras för att komma i position för att ändra på detta?? Som jag ser det så finns det bara en liten yttepytte grupp med bespottade som har sådana tankar. De är inte dumma på alla vis.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   SD har i somliga undersökningar haft nära 30 procent av sympatierna — det kallar jag inte för en”yttepytte grupp”.

   Dessutom finns det en hel del folk som är kritiska, men tvekar att rösta på SD då man ex-vis tror att (M) ska komma till något slags förnuft sedan man blivit av med psykopaten Reinfeldt. (Själv tror jag däremot inte på den förhoppningen.)

   Det är alltså en mycket betydande grupp som inte vill ha PK-sektens politik. Den tillåts däremot inte komma fram särskilt mycket i gammelmedia, då de till största delen behärskas av PK-sektens politruker.

   Gillad av 3 people

 4. Bo Svensson skriver:

  Liberaler som menar sig så liberala att det inte kan överträffas, vill ha ”nattväktarstat” och öppna gränser, har homo exonomicus som norm och är alltid för okränkbart privat ägande till alla begränsade resurser. – Men jag har insett att detta är inte äkta liberalism. – Den hänger inte ihop, tål inga påfrestningar och är mot vår natur.

  En konsekvent liberalism, som jag hellre kallar normalitet, måste ha allemansrätten som grund. – Den som önskar förbehålla sig något för egen del utöver allemansrätt av de begränsade naturresurserna, måste då betala kompensation åt oss andra: Resursavgift. – Och degradering av vår gemensamma livsmiljö skall belastas med sådana avgifter att skadorna tillräckligt begränsas.

  Folks benägenhet att flockas i solidariska gemenskaper är djupt rotad i våra gener och utan den skulle det varken finnas språk eller civilisation. – Att dessa gemenskaper vill ha avgifter av sina medlemmar för förmåner man bjuds på som medlem, är i sin ordning och sådan skatt är alltså inte stöld.

  Denna skatt behövs däremot inte för rättsordningens upprätthållande. – Den kan göras självfinansierad genom krav på ekonomisk garant som villkor för dem som önskar omfattas av densamma. – Garanterna får då dela på kostnaderna i proportion till vad deras dömda klienter ställt till med.

  De solidariska gemenskaperna som är angelägna om sina medlemmars trygghet och trivsel, hjälper då säkert till med brottsförsäkringskostnaden så att även fattiga omfattas av rättsordning lika väl som man inte låter dem frysa ihjäl eller svälta.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Solidariteten inom dessa flockar kan ses som varpen i den väv som håller samman mänskligheten och inslagen är då de band som knyts oberoende av folktillhörigheten.

   Nationalismen kom som ett svar på problemet att flockens storlek och inre sammanhållning blev viktig i flockarnas konkurrens om begränsat utrymme och knappa resurser.

   Den inre sammanhållningen vilar på att det kan göras trovärdigt att man har något gemensamt värt att vårda och försvara och upplöses så klart i takt med folkblandningen.

   Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Mina morföräldrar brukade säga att när något verkligt galet och destruktivt inträffade att detta ”var världens sista tid”. Det är uttryck som jag inte hört efter 1950 men borde åter komma till heders då jag har svårt att tänka mig något mer passande talessätt över vad som händer i Sverige i dag.

  Gillad av 4 people

 6. Eva Danielsson skriver:

  Erdogan lär ha sagt att demokrati är bra, så länge den är det. Sedan hoppar man av.
  Vilket han har gjort. Helt öppet med ett polis-och rättsväsende som fängslar oliktänkande åt honom.
  Som svensk kan man förfasa sig över att Turkiet har gått från en västerländsk typ av demokrati till att bli en islamsk fundamentalistisk totalitär regim på så kort tid.

  I Sverige ser vägen mot det totalitära styret annorlunda ut. Herdarna, pk-väldet och VIK, låtsas fortfarande vara för folkstyre och öppenhet. De basunerar inte ut att de i praktiken håller på att skrota demokrati och yttrandefrihet genom diverse propositioner och infiltrering av statliga institutioner och genom att följa lagen bara när det passar.

  De importerade fåren, invandrarna, tar emot utan att tacka och lammar flitigt. De inhemska fåren, svenska folket, tror fortfarande på herdarnas välvilja och omsorg om dem i den egna hagen.Trots att utfodringen blir magrare och magrare.

  Vargflocken, polis och militär, minskas genom svält, både i antal och muskelstyrka. Vargarna behandlas öppet styvmoderligt av rävarna i maktens boning.

  Rävarna – politiker, myndighetsfolk och mediafolk – festar gärna med andra rävar i den stora spännande globala stora världen. Och bjuder in flera utomeuropeiska får till den egna gårdsplanen för att muta sig till fler väljare och för att öka andelen får i skocken som redan är vana vid totalitärt styre.

  Bland dessa nya får finns även skäggiga rävar som kommer att utmana de blonda nuvarande rävarna om makten. Med alla medel. Och sedan bestämmer de nya rävarna vad fåren får tycka och tänka, hur många böner per dag de måste be och beslutar om hur de ska slaktas.

  De importerade rävarna kommer därefter inte att smyga med sin makt eller låta den bli ifrågasatt. Och de kommer att föda upp en ny hungrig vargstam som håller fåren på plats. Och, förstås, också håller de avsatta blonda rävarna på plats, de som inte fick gå till slakt.

  Kan Erdogan så kan andra. Särskilt med god hjälp av en svensk islamvänlig regering och generösa skattebidrag. Och en lättlurad inhemsk fårskock.
  Resten är enkel matematik och demografi.

  Gillad av 10 people

 7. Joakim Börjesson skriver:

  Beskriver du inte i din artikel exakt hur demokratin ska fungera? Personer och organisationer upplever att politiskt fattade beslut för ödesdigra konsekvenser och väcker därför frågan för att i slutändan få till en lagändring, dvs demokrati. Om de sedan inte lyckas övertyga majoriteten faller förslaget.

  Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Angående perspektiven på prioriteten mellan löst viljande å ena sidan och lagens formalitet å den andra, så är det enda förvånande att Svenska Dagbladet och Moderata samlingspartiet som har ställt sig på de ondas sida. Alla andra partier, tidningar och s.k. opinionsbildare har stått där åtminstone sedan 1970. Vi har haft lidbommeri, retroaktiv lagstiftning, brutet förtroende, urholkade rättigheter, gummiparagrafer och rättspositivism som alla har ställt socialistiska önskemål över den demoktatiska metoden och rule of law. Moderaterna, Svenska Dagbladet och vissa näringslivsorganisationer kämpade emot och kunde t.ex stoppa löntagarfonderna. Förräderiet är Reinfeldts. Det nya är konsensusen. SAP ljuger sedan 1930 om sin acceptans av den demokratiska metoden och rule of law. Har fjällen först nu fallit från dina ögon?

  Gillad av 4 people

   • Lars skriver:

    Moderaterna ville överbelasta välfärdsstaten för att minska den och medlet var invandring. Efter Fälldin har man inte haft något att erbjuda Sverige (och det var inte mycket då heller). Förgäves spanar man efter alternativ till S år efter år….

    Gilla

 9. Tray Der skriver:

  ”Sverige har egentligen inte en enda stat utan två. Eller rättare sagt har den svenska staten en dubbelnatur. ”

  Ja rentav såsom schizofreni eller JekyllHyde – men var/vad är då etiologin (sjukdomsorsakerna) – tvärtom inte alls emotionellt lidande eller grovt föräldraförtryck utan bara lite naivitet eventuellt – men som dragit till sig tokerier kanhända som Norges jättefond som blir en vansinnesmagnet.

  Gilla

 10. olle holmqvist skriver:

  Jo Sverige går mot ett apartheidland utan apartheidlagar, som SydAfrika.Välutbildade flyr till Australien och Kanada och det kan svenskar också göra. Medelklassen kommer att bli fattigare, lärare får konkurrera med varandra om extra kneg på kvällarna. Familjekassan måste räknas. De tillräckligt rika murar in sig med bevakning.

  Jag läste Dick Harrisons eminenta Erlanderbiografi. Läsvärt därför att vi förstår lite om den värld som började gå under 1969. Om någon skulle beskrivit dagens Sverige – poliser, vårdpersonal, socialarbetare som slutar och inte åter fylls på, om nogo-zoner, om slöja på
  när flickorna kommer till hemkvarteren, om kvinnor som sällan lämnar hemmet och då aldrig kvällstid, om bil och skolbränder, om lärare som får örfilar…Om hur det finansieras med lån att betala av nästkommande som intet haft att säga i saken, ….då skulle Erlander, Hedlund, Ohlin och Hjalmarsson – inte tro på vad de fick höra.

  Det stora sveket var när Lucia ÖK övergavs.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Luciabeslutet

  Gillad av 8 people

  • Lars skriver:

   Lucia beslutet är intressant även av det skälet att redan då 1989 så var det uppenbart att invandringspolitiken inte höll och man förstod det i högre kretsar (att även jag förstod hade ju ingen betydelse). Därmed hamnar fokus på de borgerliga partierna och borgerlig media och även på halvborgerliga Mp.

   Har det funnits ett borgerligt, ansvarsfullt, vederhäftigt och realt och pragmatiskt alternativ i svensk politik sedan Fälldins tid (han som inte kunde kompromissa med sitt samvete om kärnkraften tråkigt nog).

   Det enda jag minns av borgerligheten är ”Sänk skatten”. Hur då, frågade jag mig, hur ska ni få ned kostnaderna, vad vill ni göra? Svarat var sänkta pensioner och en kampanj för att sänka bidragen…..så fick vi Alliansen.

   Gilla

 11. Hortensia skriver:

  Outsägligt sorgligt, Patrik, att Sverige har drabbats så ofattbart hårt av sjuklöverpolitiska ”allt-åt-alla”-aktivisters ohöljda vansinne.

  Vi börjar väl lite till mans ha blivit så vana vid eländet med ”etablissemangets” förfärande maktfullkomlighet och totala oförmåga och/eller ovilja till konsekvensanalyserande, att vi knappt reagerar längre, men följande avslöjanden om regeringens föraktfullt svenskskadliga agerande gjorde mig ändå närmast illamående:

  https://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringsdokument-om-fn-kampanj-gomdes-undan/

  https://ledarsidorna.se/2017/12/religios-diplomati-nu-officiell-svensk-utrikespolitik/

  http://katerinamagasin.se/next-stop-ronneby-lakarens-larm-vi-haller-pa-att-fa-tillbaka-sjukdomar-som-varit-utrotade-sverige/

  Gillad av 6 people

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  De flesta av oss lever i våra egna små bubblor begränsade av vårt kontaktnät, boende, yrkeserfarenhet osv. Det innebär att de flesta av oss inte har någon särskilt bra bild av hur det egentligen förhåller sig. Detta förstärks av att vi dagligen utsätts för politisk propaganda.

  Tyvärr är det ytterst få personer som inser hur det ligger till enligt Patriks text ovan. Några som verkar ha en känsla för nutiden är Grotesco-gänget där exempelvis ett avsnitt som handlar om ett föräldramöte ger en förfärande bild av det svenska folket. Människor i mitten av livet är en samling självupptagna, obildade och ohyfsade typer. Hur ska man någonsin kunna få dessa att reagera frågar man sig.

  Gillad av 2 people

 13. Petrus skriver:

  Vanlig medierapportering är i regel mer effektiv propaganda än vanliga ledare, debattartiklar och insändare. Man skall vara rätt vaken eller ha personliga erfarenheter av det som skrivs eller rapporteras om för att inte upptäcka t ex ett snedvridet urval av information (den vanligaste propagandametoden i mainstreammedia).

  Det exempel Engellau pekar på är ett bra exempel på vilka möjligheter som finns om man vill gå ett steg vidare och redan har en väl bearbetad publik. Publiken för artikeln i fråga behöver generellt inte övertygas om att det är fråga icke-ekonomiska flyktingar. Detta är en icke-fråga även om det kanske någonstans i bakhuvudet kanske trots allt finns en sådan insikt. Man har i stället en känslomässig bild klar för sig som innebär att folk flyr från sådant som är legitimt att betrakta som otrevligheter. Man har bilder i bakhuvudet från söndersprängda hus/eländiga flyktingläger/gråtande barn. Man måste vara en riktigt usel och hjärtlös människa för att vilja skicka ut de här människorna. (Det är i och för sig sant att det är synd även om den som av ekonomiska skäl inte vill bli tillbakaskickad till Afghanistan. Men det blir knepigt att explicit paketera budskapet så eftersom folk då inser att det finns asylskäl för några miljarder människor.) Så man behöver inte argumentera för om det är vettigt att låta folk stanna. Den biten är liksom avklarad. Funktionen av den här typen av reportage blir i stället att visa att vi redan infört en sträng invandringspolitik.

  Gillad av 1 person

  • Petrus skriver:

   Ett till exempel:

   I gårdagens (2017-12-04) Rapport 19.30. Först ett reportage om att vi nu har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 10 år. Man upplyste också om att ungdomskullarna nu är små. Sedan ett reportage om regeringens beslut om att låta de afghanska ensamkommande ungdomarna stanna. Tittarslutsats: Ökad invandring ger inte en massa arbetslösa ungdomar, invandrarna behövs snarare.

   Att man sätter två sådana reportage efter varandra i samma program är mer sannolikt än att man upplyser om orsakerna till den ”låga” ungdomsarbetslösheten, nämligen minusräntan som brandskattar de som har pengar på banken och inte törs vara delaktiga i börskasinot och som lurar folk att spendera för mycket eftersom höga bostadspriser (som är en följd av låga räntor och bostadsbrist p g a invandringen) gör att folk känner sig rikare.

   Om man skulle justera sysselsättningen för den överefterfrågan den ökande skuldsättningen ger så skulle siffrorna inte se lika lysande ut.

   En annan faktor är den flytande kronkursen. En deprecierande krona gör att man kan maskera konsekvenserna av att det blir fler som skall dela på samma godsaker väldigt bra. Det växer inte fler träd som kan huggas ner och exporteras och skapas inte fler exportföretag typ Volvo och Sandvik bara för att vi får fler invånare. När vi till slut ligger på 30:onde plats i fråga om BNP per capita kommer folk inte att fatta varför eftersom sysselsättningssiffrorna fortfarande kan vara relativt hyggliga.

   Gilla

 14. malmobon skriver:

  Reagerade mot ”flera organisationer som arbetar ideellt med att hjälpa personer utan uppehållstillstånd”. Återkommer till min favorit, Nobelpristagaren i ekonomi, Morgan Friedman.
  ”Alla relationer bygger på ekonomi”. Alla har något att tjäna på genom ”hjälpa”. Var väl en dryg miljon/år som VD för Röda Korset har i lön.
  Var själv en gång i tiden med i Odd Fellow orden. Caritas är något liknande.
  Förstod aldrig vem dessa hjälpte mer än en status få bli intagen. Hörde dock att Odd Fellow hjälpt till med Astrid Lindgrens sjukhus. Bra. Själv såg jag aldrig någon som gav mer än 50 kr
  till lotter vid middagarna efter våra möten.

  Fåren vill jag nog kalla de som värnar om svaga, eller i detta fallet fårskallarna. Är dock fel sorts svaga dem hjälper. Missleda. Misslyckade individer som vägrar se sanningen. Bedövar sitt goda hjärta med att hjälpa kriminella. Störst av allt är kärleken. Inte för dessa organisationer. Största av allt är kärleken till Mammon. Strider mot allt jag lärt mig om Bibeln.

  Är nog dags införa bikt i Svenska Kyrkan? Många som borde få en verklig uppenbarelse genom titta på sig själv. Fråga sig. Varför gör jag detta? Gått ur Sv. kyrkan. Ger aldrig. Hjälper i stället praktiskt med ordna små lägenheter i Malmö, till våra ungdomar. Tjänar dock själv på detta, men det gör alla kan jag trösta mig själv. Blir dock 20 svenska ungdomar som för lägenheter till billig hyra i Malmö.

  Gilla

 15. Magnus Rosensparr skriver:

  ”Inga andra än paranoiker som jag skulle antagligen reagera på Svenska Dagbladets artikel.”
  Säg inte det. Hursomhelst får vi veta det den 9 september 2018.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Valen är meningslösa. Verklig politik gör man varje dag och varje vecka. Det är blodfattigt och svagt att bara tänka på valen, det är en garanti för att förlora.

   Gillad av 4 people

 16. oppti skriver:

  SVD har utvecklats på senare tid.
  Från opolitiskt med borgerlig till opålitlig mot borgare.
  Nu kör de samma nyheter som SVT och SR med samma vinklingar.
  Ta detta med ålderstester som ifrågasätts i nummer efter nummer.
  Ingen som ifrågasätter varför det är bättre att de som skickas hit är yngre och vad detta ger för signaler? Asyldagis nästa?

  Gillad av 4 people

 17. EMIL DEN GAMLE skriver:

  Att vara ”papperslös” låter som att man egentligen är ett offer. Offer för något hjärtlöst och omänskligt. Man saknar papper, något som alla andra har. Man har inte fått de papper man borde ha rätt till. Man har förvägrats en mänsklig rättighet – rätten att ha papper. Man har nästan blivit utsatt för ett brott. Och då jagar ju polisen brottsoffer i stället för brottslingar. Det ligger mycket i ordet ”papperslös”.

  Gillad av 5 people

 18. Olle Reimers skriver:

  Underbar men uppgiven röst från långt bort i öknen någonstans. Hörs den? Betyder den något?

  Som jag sagt förut; jag tror att DGS kan vara kärnan i ett nätverk som hävdar förnuft och konservativa värden som en motvikt till den PK-ism som tagit struptag på landet Sverige.

  Upp, det ger vi inte!

  Gillad av 4 people

 19. slaszlos skriver:

  Korrekt och välskrivet av författaren och experten på medborgarrätten gentemot mot statens stor brors attityd vilket värderas mellan vansinnet och gudomligheten…som en balans i obalansen i dubbelspelets dubbelmoral…Roms Imperiets fall orsakat av sina egna medborgares egna livs still vilket revs inifrån av sig själva utan tvång utifrån…Är Konungariket väg mot sitt egen undergång och avgrund ?

  Gillad av 1 person

 20. Aha skriver:

  Välfärdsstatens förtrupper släpps välvilligt fram i TV; ”alla” dessa välgörenhetsorganisationer, frapperande ofta representerade av kvinnor, frapperande ofta med elegant framtoning. Där sitter de med sina 80 000 kr löner och ler vackert medan de snuvar pengar av oss skattebetalare, ofta till migranter.

  De lever gott på sin godhet.

  Gillad av 2 people

 21. Hovs_hällar skriver:

  Ja, det är ett fullständigt schizofrent samhälle vi tvingas leva i numera. Ett samhälle där de förnuftiga delar vi är vana vid, alltså de delar som främjar samhällets långsiktiga överlevnad, saboteras alltmera av andra, destruktiva företeelser som successivt underminerar samhällets överlevnad

  Den gemensamma nämnare vi kan se för dessa samhällsförstörande företeelser är att de dikteras av PK-sektens idéer.

  Bland annat vägrar PK-sekten erkänna att Sverige är en nation med begränsade resurser, och att dessa resurser bygger på våra medborgares arbete.

  Vi kan inte hålla på och skänka bort dessa resurser till vem som helst i hela världen, som råkar sätta foten inom våra gränser — lika lite som ett försäkringsbolag kan dela ut ersättningar till folk som inte hör till bolagets klienter och inte betalt någon försäkringspremie.

  PK-sekten har skaffat sig så stor makt att den till och med kan åsidosätta våra lagar. Då är det illa, mycket illa.

  Gillad av 3 people

 22. Erling skriver:

  En liten notering för att ytterligare påvisa vansinnet.

  ”välfärdsstaten, som älskar alla människor” – och jag associerar till devisen ”ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE”.

  Likt hjärntvättade nordkoreaner upprepar vi den oavlåtligen. Vilket sannolikt renderar
  en topplats på listan över HYCKLERIERNAS HYCKLERI!

  Eftersom parallellt, likt en järnvägsräls, deltar vi i en LEGITIMT SANKTIONERAD MASSIV MOBBNINGSKAMPANJ mot ett etablerat demokratiskt riksdagsparti. Med emfas tävlar
  etablissemanget med en provkarta över negativa attribut i att markera avståndstagande.

  Ofta med hänvisning till partiets rötter. Inte minst partiledare! Helt i paritet med egen trovärdighet agerar de, som om att deras egen historia vore oförvitlig och oskuldsfull som
  hos en forntida brud.

  Vilket den knappast är! Det är bara att googla fram ”Partiernas nazistiska och rasistiska rötter”.

  Ps. Förlåt, tror jag har ”tuggat” om detta tidigare. Men hyckleriet fortsätter ju oförtrutet och
  blodtrycket stiger varje gång jag påminns.

  Gillad av 1 person

 23. Martin skriver:

  Välfärdsstaten älskar inte alla människor utan mest dess klienter. De som finansierar välfärdsstaten (mestadels vita män och andra driftiga och begåvade människor) ogillar man eftersom de åtminstone ibland motsätter sig pungslagning (liten ordlek). Man negligerar dessutom de begåvade barn och unga som i framtiden ska betala för kalaset genom att inte ge bra utbildning dessa sannolikt inte är potentiella klienter. Kortsiktigt tänkt, men det är väl för välfärdsstaten som det ibland är i affärsvärlden: Ökad omsättning i närtid går före långsiktigt förnuftigt handlande.

  Gillad av 1 person

 24. Sidonie Jansson skriver:

  Fabeln om Sverige har alla drag av en skräckhistoria! Till och med ”Bä bä vita lamm” har anklagats för att vara rasistisk.
  Hur förvirrade måste dagens ungar vara !

  Gilla

 25. Elisabeth skriver:

  ”Inga andra än paranoiker som jag skulle reagera på SvDs artikel”. Jodå, jodå, vi är många som likt DDR-medborgarna lärt oss tolka MSM.
  Nu saluför Intersport burkinis. Ja, så sipprar det in, så förändras samhället.
  Årets ICA-kalender är ett under av politisk korrekthet. Den föreställer ett brokigt sällskap runt ett bord i en torftig lokal, möjligen en flyktingförläggning. I sällskapet syns, förstås, kvinna i slöja, tre personer med annan kulör, några som ser ut som uteliggare och några som ser ut som aktivister som tagit med sig sina blonda ( ?? ) barn. Bordet är skräpigt och påvert och man har gjort allt för att städa bort det som kan knytas till en kristen jul. Jag noterade första advent-luckan. Alla ljusen var förstås tända, innanför luckan stod en uppmaning att inte glömma att släcka ljus och ”att sköta eld försiktigt”. Suck, vem riktar sig denna gräsliga kalender till ? Vem vill ha den ? Vem blir glad av den ? Ja, jag har behållit den för att studera den. Jag undrar vad lucka 24 innehåller. Mitt tips är en stor ”återförenad” flyktingfamilj med en beslöjad mamma med ny bebis i famnen och en skäggig pappa med Migrationsverkets beslut i handen. God Jul !

  Gillad av 1 person

 26. Lars skriver:

  ”Herdarna är i detta fall ”flera organisationer som arbetar ideellt med att hjälpa personer utan uppehållstillstånd”, till exempel Caritas, Röda Korset och Fackligt center för papperslösa. ”

  Det är alltså olika system inom det svenska samhället som står i konflikt med andra system som det juridiska och det politiska och även med det svenska välfärdssystemet, som avser de egna medborgarna och som måste balanseras för att inte produktionssystemen ska ta skada av alltför höga kostnader och andra konsekvenser som bristande moral eller kulturella förändringar eller utbildningsmässiga. Det skapar även ökade kostnader för det rättsliga och juridiska systemet och omöjliggör deras arbete och påverkar samhället mot ökad kriminalitet och minskat skydd för medborgarna.

  Nu är det märkliga att dessa ideella organisationer baserar sina värderingar och sitt handlande på vad de uppfattar som en moralisk grund de bekänner sig till och då visar det sig att den moralen inte har några begränsningar avseende vem de vill hjälpa och vem som betalar eller konsekvenser för samhället i övrigt. De saknar med andra ord moralisk förmåga, det är ett moraliskt förfall vi ser, men själva tror de sig om att ha en hög moral. Det är intellektuellt ohållbart. De klarar inte av att väga insats mot möjlighet att hjälpa och tar inte hänsyn till konsekvenser för andra.

  Gillad av 3 people

 27. EliniHagen skriver:

  Vid en sammankomst förra veckan uttryckte försvarare av det fria ordet sin oro över att fåren fick tillgång till så många olika nyheter varav en del säkert var fake. De hade börjat överge storstadspressens kvalitetssäkrade journalister.
  För att råda bot på den osäkerhet som sprider sig borde det satsas på den lokala pressen.
  Den pennfäktande författaren hade inte tid att fördjupa resonemanget och själv blev jag svårt förstummad av det.
  Kommer reportage från lokala föreningslivet återskapa tron på Söders journalister? Kan inte fåren själva avgöra vad som är falskt och sant. Kan dagliga reportage om Trump betyda något för Nisse i Hökarängen?
  Frågorna stockar sig i halsen på en rätt ledsen medlem av fårskocken som numer undviker MSM och att promenera i mörker och annat som kan äventyra hälsotillståndet.

  Gillad av 1 person

 28. Sixten Johansson skriver:

  Den fejd som Patrik talar om kan också beskrivas så att Sverige redan i dag är ett maskerat matriarkat, som framgångsrikt håller på att krossa resterna av ett ytterligt försvagat patriarkat. Om man på allvar börjar testa denna omtumlande hypotes på den svenska verkligheten faller många förbryllande pusselbitar och ism-fenomen på sin plats.

  Matriarkatet kommer säkerligen inte att bli långlivat i sin nuvarande form, eftersom det har låtit importera ett mycket starkare och aggressivare patriarkat, men olika former av samexistens är tänkbara. Det likhetsfeministiska matriarkatet är ungdomsdyrkande och psykoinfantilt, icke-rationellt och självdestruktivt och begagnar sig huvudsakligen av psykologiskt våld och manipulationer och av sin sexuella, reproduktiva och mediala makt. I denna mobbväldesparlamentariska gynokrati kommer allt fler ledarpositioner att besättas av narcissister och psykopater av båda eller alla könen.

  Gillad av 2 people

 29. Inovus skriver:

  Även jag reagerade på artikeln i SvD. Så starkt att jag funderade på att avsluta min prenumeration, men jag fullföljde inte med att göra det. Det är ändå min morgonritual att läsa hela papperstidningen och lösa korsorden, Nian, Sedukorutorna och bridgeproblemet och jag måste ju ha något att tända i öppna spisen med.

  I stort sett varje dag får jag höra från min vänkrets yttranden i stil med ”…. det är tur man är gammal så man slipper vara med så länge till. Jag vill inte uppleva det totala sammanbrottet”. Dessvärre hör jag aldrig någon i vänkretsen som kommer med något förslag om att göra motstånd, offentligt protestera, skriva till politiska befattningshavare eller något liknande. Själv gör jag det alltmer sällan.
  Det verkar som om vi alla sitter och väntar på att samhällsfunktionerna – skola, vård, omsorg, inre och yttre försvar – skall försämras till en nivå där till och med den svenska medelklassen kan samlas till en revolutionär attack på det politiska etablissemanget och få till stånd en ny inriktning.
  För närvarande känns saknaden oerhörd efter en karismatisk ledare som kan kanalisera medelklassens ilska över sakernas tillstånd. Det finns kanske ingen som vågar.

  Gillad av 2 people

  • Anders L. skriver:

   Javisst är det tråkigt om vännerna klagar över sammanbrottet, ingen som gör motstånd och att du gör det mer sällan, att du ”väntar på en attack på det politiska etablissemanget” och att du saknar en karismatisk ledare. Men du har ju ändå kvar din SvD och sodukoproblemet.

   Gilla

 30. Johan skriver:

  En gång i tiden fanns det ett dataspel som hette Sim City, oerhört kul att spela, tyckte jag. Man byggde upp en stad och kunde se vad konsekvenserna blev av de åtgärder man genomförde.
  Tänk om det fanns ett ”Sim Sweden”. Man matar in följande parametrar:
  – Ett parti med 80% av rösterna (7-klövern) som egentligen har samma agenda men spelar upp ett skådespel för medborgarna var 4:e år för att det ska tro att de kan påverka politiken.
  – Ett oppositionsparti med 20% som svartmålas (förlåt brun) år efter år och man tror att den kampanjen ska kunna fortgå i all tid.
  – Ett propagandamaskineri som finansieras av skattemedel eftersom det inte går runt för egen maskin.
  – Nya partier tigs ihjäl då långt det är möjligt.
  – Alternativmedia stör elitens agenda och får allt fler läsare och aktiva.
  – Ett civilsamhälle som finansierar Det Stora Experimentet och eftersom kapitalet rinner mellan fingrarna på eliten beskattas civilsamhället allt hårdare.
  – En ökande andel klienter till VIK som belastar skattemedlen allt mer.
  – En stark exportindustri för tillfället.
  – Organsvikt i rättsystemet, skolorna, kyrkan, vården och äldrevården…………
  Det vore spännande att spela ”Sim Sweden” och se vad som händer

  Gilla

 31. Bengt skriver:

  Dessvärre är inte SVD unikt i det avseende Patrik beskriver. Det är ofta lika frustrerande att läsa landsortstidningar. För att inte tala om att ta del av SVT:s och SR:s ”oberoende” nyhetsförmedling! Ta gärna del av f.d. SR-journalisten, numera redaktör på tidskriften KVARTAL, Jörgen Huitfeldts artikel i nämnda tidskrift. Hur han bemöttes av SR-kollegor när han presenterat faktaunderbyggda programinslag angående ”de ensamkommande flyktingbarnen”.

  Gilla

 32. Jan Ahlström skriver:

  Så j-a bra skrivet.
  För att verkligen få en bild av hur det ser ut i landet så kan jag rekommendera Katerina Janouch reportage från Ronneby. Det enda som verkar lysa upp tillvaron där är polisen med sin frånvaro.

  Gilla

 33. MartinA skriver:

  Nattväktardelen, alltså den riktiga saten, har lagt ner i sverige. Polisen och militären på pride säger väl allt man behöver veta om den egentligen.

  SvD har för övrigt blivit rent spektakulärt kulturmarxistisk, det finns ingen postmodernistisk gegamoja som SvD inte regelbundet kletar ner sig i. ”Oberoende konservativ” är årtiondets skämt 😀 Att titta på SvDs förstasida är en surealistisk upplevelse. Blaskan får DN att framstå som psykiskt frisk (ja, i en jämförelse alltså).

  Gillad av 2 people

 34. Folke Lidén skriver:

  Om utvecklingen fortsätter som nu sker måste vi mycket snart börja fundera över vilka konsekvenser det ska få, för aktivister, om man bryter mot lagen.

  Gillad av 1 person

 35. Anonym skriver:

  Ett land är riktigt illa ute när det anses bättre att INTE följa lagar som är till för folkets överlevnad. När polisen får skäll när de vill göra sitt jobb. så som REVA.

  ________________________________

  Gilla

 36. O.T. skriver:

  När Reinfeldtregimen för fem år sedan ingick migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet, kunde man ganska snabbt läsa i alternativ media, om konsekvenserna av överenskommelsen. Den skulle resultera i en ökning av skadeinsekter, sjukdomar och i okontrollerbara könsepidemier i Sverige.

  Ett av problemen man talar tyst om, är att illegala invandrare med hiv, kan stanna kvar i landet efter utvisningsbeslut och samtidigt få tillgång till ofantligt dyra bromsmediciner.

  Statistiken talar sitt eget, obehagliga språk. På bara sex år har landets två största skadedjursbekämpare ökat antalet utryckningar mot vägglöss med 200%

  Vägglöss är betydligt värre skadedjur än man tror, eftersom deras bett förhållandevis tar rätt lång tid att läka. Särskilt för äldre människor, så kan detta ge upphov till svårläkta liggsår.

  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.