Nattväktarstaten förr och nu

Patrik Engellau

Alla som besvärat sig något lite för att bekanta sig med statsvetenskapliga teorier känner till begreppet ”nattväktarstaten”, som påstås ha varit den klassiska – vilket i det här fallet betyder stränga, rentav extrema – liberalismens idealföreställning om hur staten skulle organiseras. Staten skulle bara göra det absolut nödvändiga. Den skulle säkerställa att medborgarna kunde sova tryggt om natten, därav dess beteckning. Dess enda uppgift skulle vara att gripa in när den hårda kärnan av mänskliga rättigheter hotade att kränkas, alltså rätten till liv, egendom och frihet (men således inte de senare tillkomna välfärdsrättigheterna såsom gratis utbildning och sjukvård samt hyresbidrag).

Förr i tiden, vilket i det här fallet betyder tjugo år eller mer bakåt, var nattväktarstaten något som nästan alla politiskt intresserade förfärat tog avstånd från. Högerledaren Gösta Bohman anklagades, troligen helt felaktigt, för att ha hemliga böjelser för det nattväktarstatliga. Det var en metod att smutskasta honom, den tidens sätt att säga ”brunråtta”.

Det fanns också en sektliknande skara ungdomlig svärmare som bekände sig till nattväktarstatsidealet och därför aldrig togs på allvar. Den totalt dominerade uppfattningen var att varje idé om att politiken skulle begränsa sig till att upprätthålla en nattväktarstat var orimlig, gammaldags och dum.

Vad ville man i stället? Att nattväktarstatens funktioner skulle hanteras av staten var självklart, men politikens hjärta låg inte där, utan i välfärdsstaten. Nattväktarstaten hade sina naturliga begränsningar. Den kunde inte växa hur mycket som helst. Den var en otillräcklig plattform för en alltmer maktlysten klass av politiker som ville flytta fram positionerna. För dem var välfärdsstaten som klippt och skuren. De enda gränser som fanns för dess expansion var den mänskliga fantasins förmåga att utveckla nya diagnoser och andra välfärdsprodukter och att hitta nya klientgrupper som kunde betraktas som legitima mottagare av de resurser som politikerväldet kunde hämta i skattebetalarnas plånböcker. (I det perspektivet fattar man varför migrationen av nya välfärdsklienter till Sverige har betraktats med sådan tillfredsställelse av systemets makthavare.)

Min poäng (som kanske inte direkt framgår av resonemanget, men enligt min uppfattning i alla fall är en poäng) är att ett land som Sverige egentligen inte har en enda stat utan två. Eller rättare sagt har den svenska staten en dubbelnatur. Den består dels av en nattväktarstat, dels av en välfärdsstat. Dessa stater har i naturtillståndet helt olika människosyner och begreppsvärldar. Nattväktarstatens djupaste instinkt är att banka folk i huvudet och stoppa in dem i finkan. Välfärdsstatens fundamentala drift är att betrakta folk som offer och sedan ge dem körkort och bostad.

I den svenska staten råder ett lågintensivt inbördeskrig mellan dessa två andar. Det handlar om vems ideologi och människosyn som ska gälla. Själva beviset för att det är som jag säger heter Dan Eliasson och är rikspolischef, en man som i egenskap av exempelvis generaldirektör för Försäkringskassan och Migrationsverket förkroppsligar välfärdsstatens tänkande, vilket blir en katastrof när han hamnat i nattväktarstaten och förser våldtäktsmän med ”tafsa inte”-armband i stället för att sy in dem.

Sveriges problem är att välfärdsstaten leder med åtskilliga poäng över nattväktarstaten i det där inbördeskriget. Det blir farligt nu när staten inte längre kommer att kunna göra allt – alltså att förverkliga såväl nattväktarstatens ideal som välfärdsstatens – enligt politikerna deliriska drömmar. Därmed, tror jag, kommer Sveriges öde att avgöras. Nu blir det till att välja. Kommer de allt knappare statliga resurserna att läggas på välfärdsstaten så att den kan ge föräldrapeng och försörjningsstöd eller kommer de att läggas på nattväktarstaten så att den kan ge medborgarna trygg nattvila?

Just nu är det Dan Eliasson och hans meningsfränder som med sitt tänkande styr Sverige. Det kommer på sikt att leda till att nattväktarstaten förfaller och folk tvingas ordna sin trygghet på egen hand eller med hjälp av Soldiers of Odin. Dan Eliasson och hans åsiktsgelikar framkallar genom egna handlingar just den fascism som de påstår sig hata.

Förr var nattväktarstaten något vi betraktade som självklart men otillräckligt. Alltmer kommer vi att se på den som något underbart eftersträvansvärt och kanske ouppnåeligt.

59 reaktioner på ”Nattväktarstaten förr och nu

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Den absoluta förutsättningen för ett samhälle av liberalt snitt är att nattväktarstaten fungerar väl. Kampen just nu handlar om dels vad den hårda kärnan i ett samhälle skall omfatta dels vilka det är som skall svara för att upprätthålla denna kärna. Alternativen är nattväktarstaten eller klaner.

  Nattväktarstaten upprätthåller de mänskliga rättigheterna till liv, egendom och frihet inom en nations, t.ex. Sveriges gränser. I klansamhällen är de geografiska gränserna mer flytande. En klan upprätthåller rätten till liv och egendom för de män inom klanen som underkastar sig och ger upp sin frihet och som kompensation för detta ges oinskränkt makt över kvinnor att hantera i de flesta avseenden som de behagar.

  Hur Sverige kommer att se ut när barnbarnen skall få barn, om välfärdsstaten skall fortsätta att ta resurser från nattväktarstaten, är tämligen lätt att räkna ut för de flesta utom för dem som har till yrke att räkna ut det, d.v.s. rikspolitiker samt journalister på SVT, SR och övriga MSM.

  Liked by 3 people

 2. Bo Svensson skriver:

  Jag erbjuder en ännu extremare liberalism att sätta kurs mot. – Men inte en som står i minsta motsättning ens till kommunism eller kollektivism eller extremt gullande med misslyckade.

  Jag hittade den genom att begrunda hur en samling extremt liberalt inriktade kolonisatörer borde ordna sin tillvaro för att allt skulle gå väl, efter att de anlänt till ett paradisisk obebott land.

  Tänk efter själv men min lösning på problemet blev:

  Grundskatter: Resursavgifter ägnade att anpassa efterfrågan på begränsade naturresurser till tillgången.

  Ekonomisk garant som villkor för att omfattas av rättsordning och priser på olämpligt beteende som gör det fördelaktigt att välja ett annat.

  Möjlighet att gruppera sig i solidariska gemenskaper, – klubbar – vilka så klart själva väljer regler för medlemskap och nivå på sin klubbavgift.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   När jag läser historia så är de samhällen som upprätthållits av självägande bönder som samarbetat för att försvara sin egendom de jag tycker bäst om. Jag förstår inte poängen med att upphäva äganderätten till mark. Och jag tycker inte det är liberalt alls, trots att du sätter den etiketten på det.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Islänningarna tog sig till ön för att de inte ville ha någon som styrde över dem och de gjorde väl allting rätt utom det där med att stycka upp naturen i ägor.

    Hade de valt grundskatter istället, hade inte tvister om ägogränser längre varit något som rörde upp känslor som ledde till ätters undergång.

    Den ordning jag rekommenderar, tillämpas väl när det är nya begränsade resurser som skall fördelas som frekvenser för TV, radio och mobiler.

    En liberalism kompatibel med verkligheten skall kunna tillämpas generellt och det fungerar inte om man använder odlarerans uppstyckning av livsrummet i ägolotter som norm. – Allemansrätten skall ligga som grund: Vår och alla andra livsformers livsrum som ett gemensamt världsarv och i konsekvens med det, krav från alla oss andra på ersättning när någon skall ha något bara för sig själv.

    Äganderätten kan vara lika okränkbar om den hävdas med en årlig avgift som med en köpesumma till den som ägde den förut.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Ingen har någonsin delat upp världen så som du föreslår, Vare sig landboar eller nyboar. Det borde vara en fingervisning för dig vart dit tänkande befinner sig.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Og det svarer vel også til dype tendenser i menneske’dyret’: revirtenkning, samtidig som man samarbeider til gruppens beste! Når man har sikret den basale trygghet der, kan man nærme seg andre utenfor gruppen.

    Gilla

 3. Lars S. skriver:

  Nja Patrik, om denna artikel blir jag lite fundersam.

  Är det verkligen rätt/nödvändigt att ställa ” nattväktarstaten” mot ” välfärdsstaten” ?

  Måste inte ett land som Sverige ha båda staterna för att kunna fungera?

  Att vi ska kunna känna trygghet i våra liv är för mig självklart,alltså behövs lagar/regler samt polis och domstolar som ser till att lagarna följs. Likaså behövs ett försvar som kan skydda våra gränser( så gott det går) .

  Men vi behöver också ett skyddsnät som gör att även de sämst ställda kan ha ett drägligt leverne,annars riskerar vi att harmonin/gemenskapstanken försvinner genom protester,kravaller och upplopp.

  Vi behöver ett samhälle där alla,åtminstone de allra flesta i praktiken,har möjlighet att studera för att kunna skaffa sig ett drägligare leverne genom ett mera välbetalt jobb. Inte bara de som har föräldrar som kan bekosta deras studier,utan även de som behöver stöd av samhället i form av gratis skola och ekonomiskt stöd under utbildningen,ska kunna studera.

  Vi behöver en sjukvård som kan bota och vårda de som behöver detta så att även de får möjligheten till ett bättre och friskare leverne.

  Vi behöver en infrastruktur som gör att även landsbygdens och småsamhällernas invånare kan fungera någorlunda lika med storstädernas invånare när det gäller internet,skola,vård,resor,m.m.

  Och för att ovanstående ska fungera jämlikt så måste staten ansvara för detta,inte privata företag som drivs av vinstintresse. Ett privat företag kan inte bygga sin verksamhet på något som konstant går med förlust,det kan däremot staten eftersom staten även kan se till det allmännas bästa,varje liten enskild del behöver inte generera vinst,den kan vara en del av helheten som ger en samhällsvinst.

  Därför behövs en stat som satsar på välfärden likväl som på trygghetsfrågorna.

  Och finansieringen av detta kan bara ske genom skatteintäkter och statliga företag som genererar vinst åt staten. Om man minskar dessa båda inkomstkällor så medför de försämringar i välfärden, men också i tryggheten eftersom det på sikt kommer att skapa konflikter inom samhället. Bara att lära av historien,inga samhällssystem som bygger på förtryck av delar av befolkningen har överlevt. Varken feodalsamhället eller slavsamhället. Även i ‘ fredligare” samhällen har människor alltid strävat efter att få det bättre,tar man ifrån dem den möjligheten såmåste man också förstå att man skapar ett samhälle som förr eller senare krakelerar,som faller samman p.g.a. missnöje hos de som inte får vara med och ha ett så drägligt leverne sommöjligt.

  Att samhället inte ska eller kan överdriva hjälpen till det jag skrivit ovanför är självklart,men det är faktiskt en underordnad fråga,det väsentliga är att slå fast att det behövs en stark och livskraftig statsapparat för att samhället ska kunna fungera och utvecklas i positiv riktning. Sen kan detaljerna diskuteras,hur det ska ske i praktiken i varje del.

  Liked by 2 people

  • Björn skriver:

   Det du skriver låter ju rätt, riktigt och logiskt på alla sätt och vis, och på gränsen till självklart, men den avgörande frågan är hur många ”fripassagerare” ett sånt samhälle orkar med?!

   Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, socialismen fungerar inte och den har inte goda avsikter. Det du beskriver är ett bländverk. Allt sådant som skola, infrastruktur, sjukvård och försäkringar och annat finansväsen har först uppstått spontant i civilsamhället för att sedan socialiseras, förstatligas, av socialisterna och därmed perverteras, försämras och förstöras. Och tendensen, som är på väg att ödelägga hela samhället, samhället som sådant, är att ytterligare delar av det spontant uppståndna samhället socialiseras. Angreppet sker just nu mot mellanmänskliga relationer, som skall ersättas med identitetspolitik, en löjeväckande nidbild av originalet. Socialismen är en röta som arbetar sig djupare och djupare ner i samhällsträdet, ner i den sista roten (”radix”, härav ”radikal”) tills ingenting mer återstår. Detta ingenting kallas som tillstånd betraktat även det ”socialism”.

   Liked by 4 people

   • Lars S. skriver:

    Svar NEJ. Alla stater ska i första hand värna om sina medborgare som redan bor inom landet,finns det resurser över ska vi hjälpa riktigt nödlidandefrån andra länder. Men eftersom vi omöjligt kan hjälpa alla nödlidande i världen,antalet är absolut långt över 100 miljoner,förmodligen hundratals miljoner,så förstår alla,utom de mest obegåvade rödgröna och religiöst fanatiska,att vi självklart måste vi sätta en gräns. Min gräns går att vi först ska hjälpa våra egna,sen kan vi hjälpa nödlidande utifrån genom ex.vis FNs flyktingkvoter och stöd till hjälp i närområdet runt ex.vis Syrien.

    Och för mig är det inte socialism att vilja hjälpa de svagare i samhället,det är humanism och liberalism.

    Gilla

   • Vax skriver:

    Uttryckt av norska författaren Anne Holt
    ” Det svenska tillståndet’ handlar inte om att Sverige enligt de flesta undersökningar är ett av världens bästa länder att leva i, både vad gäller jämlikhet, välstånd, välfärd, hbtq-rättigheter, barns ställning, BNP per capita och oerhört mycket annat. ‘Det svenska tillståndet’ handlar heller inte om idrott, kultur, Nobelpriset, midsommar eller Stockholms skärgård.”

    ”Tvärtom. ‘Det svenska tillståndet’ är ett skällsord. Det står för en invandring bortom all kontroll, med en påföljande ödeläggelse av folkhemmet. Spridda försök att nyansera bilden av Sverige som en självdestruktiv nation på väg mot avgrunden tycks inte hjälpa det minsta.”

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars S., det var precis min poäng. Socialisterna vill alltid ta åt sig äran, men de har inte bidragit med något. Tendensen att ta hand om alla är uråldrig och traditionell. Den har inget med socialism att göra. Socialismen vill förstöra alla traditioner, så det måste inbegripa även denna.

    Gilla

 4. torstenjo skriver:

  Analysen är ytterst rimlig. ”Vi” har på några generationer, med ursprungligen goda intentioner, fött upp ett monster som håller på att äta oss ur huset. Problemet är inte bara ekonomiskt, utan också moraliskt – att frånta individen ansvaret för sitt eget liv och inrätta ett generellt förmyndarskap i statlig regi är högsta omoral. Märkligt nog lyser den politiska oppositionen mot välfärdsstaten/”den svenska modellen” närmast helt med sin frånvaro. När ett missnöjesparti lyckas etablera sig politiskt är det minst av allt ett radikalt antistaligt libertarianskt alternativ, utan ett ängsligt välfärdsparti, med hang-ups bara mot ett av de dussintals svarta hål Storebror öser ned skattebetalarnas pengar i. (Enda ”felet” i texten är beskrivningen av ett privat medborgargarde som fascism. Fascismen är det motsatta, ett extremt centraliserat, statskontrollerat samhälle – en sorts hard core-variant av ”den svenska modellen”. Hade Soldiers of Odin försökt etablera sig i trettiotalets Italien eller Tyskland hade de snabbt blivit inhysta i närmaste koncentrationsläger.)

  Liked by 6 people

  • Redaktionen skriver:

   Din kommentar om fascism är naturligtvis korrekt. Lite slarvigt av mig. Men jag tänkte på begreppet ”fascism” som när det används av PK-ister avser alla som inte är PK-ister. Vad som helst som inte följer rikspolischefens tänkande definieras som fascism eller brunråttefilosofi.

   Patrik

   Liked by 1 person

 5. larslindblog skriver:

  Det finns hela svärmar av poliser redo att sätta in mot Svenskar .
  Jag undrar om inte Odin sönerna fick lägga ner , för vid varje nattvandring dök det upp dubbelt så många poliser som nattvandrare. Poliser som begärde ID , gjorde flygande besiktning av deras bilar , nitiskt kollade varenda uppgift om besiktning och försäkring , kollade nykterhet och tog drogtest , sökte efter gömda knivar i såväl kläder som bilar , och sedan punktmarkerade polisen dom nattvandrare som inte redan tröttnat genom att hela tiden gå 1 meter bakom.
  ID på dom deltagande rapporteras till SÄPO och kommer att ligga nattvandrarna till last vid olika anställningar .
  Att man som Svensk ,enligt Leif G W Person , inte behöver legitimera sig om man inte misstänks för brott tar polisen lätt på.
  För att inte tala om när det dök upp tre grabbar från ”gruppen med en pil” och började dela ut flygblad .
  Då pumpade adrenalinet hos polisen ordentligt och efter att kollat allt ovan nämnt tvingades grabbarna ner raklånga på marken för att senare tvingas in i en polisbuss och dumpas långt ute i obygden.
  En hantering som aldrig vederfars våldsamma kommunister ….
  Likhet inför lagen ?? Tillåt mig skratta !!!

  Liked by 10 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Winston Churchill konstaterade att socialismen alltid kräver ett Gestapo. De sista resterna av ”nattväktarstaten” har rekvirerats för att beskydda inte medborgaren och hans rättigheter och friheter, utan ”välfärdsstaten” själv. Inget nytt i Sverige, som ju är ett sedan mycket länge etablerat socialistiskt samhälle. Diskutera lite med svenska jurister. Alla principer som lärs ut på juristutbildningen som särskilt viktiga och rationella går ut på att bestraffa bonas pater familias. Dels för att staten och dess politiker enligt den s.k. rättspositivismen hålls för något slags gudabeläte, dels för att bestraffning av bonas pater familias fungerar så himla bra, han reagerar på straff, medan försök att förbättra förhärdade brottslingar inte fungerar bra alls. Denna senare princip ligger också bakom den s.k. pinnplockningen, men också andra åtgärder som bara producerar statistik, men inte mänsklig lycka: låg spädbarnsdödlighet kombinerad med ättestupa, oanvändbara cykelvägar som mäts i km medan trottoarerna blir till en krigszon o.s.v.

   Liked by 4 people

  • cmmk10 skriver:

   Jo, resurserna verkar vara outtömliga emellanåt. Hur många poliser var det inte som dök upp på Gotland när några medborgare ville visa sin sympati med den handikappade kvinnan som blev gruppvåldtagen?

   Liked by 7 people

 6. Eva Danielsson skriver:

  Vi är nog några stycken som länge ansett att nattväktarstaten är förutsättningen för en välfärdsstat. Välfärd kan man bara tillåta sig om man har råd.
  För vänsterblocket är välfärdsstatens utfästelser det man vinner val på och styr folk genom. Och högerblocket härmar detta fast från en trygg oppositionshörna.

  I nuläget har vi dessutom politiker som utan att tala klarspråk verkar anse att nationer är gammalmodigt och att den pågående globaliseringen handlar om att öppna gränserna. I stället för att verkligen värna om nationen och våra gemensamma värderingar för att kunna bli en kompetent medspelare i en globaliserad värld.

  De flesta människor skulle nog i ett skarpt läge välja frihet i stället för bidrag till materiellt välstånd, men infödda svenskar är bortskämda med både fred och välstånd och behöver vakna och inse att det är dags att stå upp och slåss för att bevara både det ena och det andra.

  Fem procent av befolkningen, nya svenskar, tillhör en religion som inte skiljer på stat och kyrka och som inte tillåter diskussion och ifrågasättanden av läran eller ens att man lämnar religionen. Och vars värderingar kring demokrati, jämställdhet, individuella fri-och rättigheter, vetenskap och kultur, är helt motsatta våra svenska värderingar.
  Vanliga muslimer ägnar sig säkert bara åt sina vardagliga liv, men deras företrädare i Sverige propagerar på olika sätt för att de inte ska assimileras och bli som svenskar, och att islams värderingar alltid råder i första hand. Allt detta vittnar Mohamed Omar om i sina krönikor här på DGS.
  Förutom osäkerheten i omvärlden har vi alltså illojala angrepp på vår kultur och livsstil inifrån, från nya invånare som vi har öppnat våra gränser för. Förutom eländet med jihadism.

  Nymornade medborgare tänker nog både på egen emigration, skaffa vapen, hemundervisning och andra desperata utvägar. Vad vi behöver är en ny politisk ledning, utbyte av alla politiskt tillsatta tjänstemän inom de myndigheter och verk som man behöver ha kvar och en positiv attityd till ordning och reda och fokus på kärnuppgifterna både för stat och myndigheter. Och en sund stolthet över vårt land till skillnad från det nuvarande pendlandet mellan förmätet högmod och självskadebeteende.

  Liked by 8 people

 7. Moab skriver:

  Det hade varit mycket intressant att få se en intervjuserie med höga polisbefäl, i synnerhet de som tillsatts under Dan Eliasson. Vilka mål har de, hur se de på samhällsutvecklingen. Jag tror att Reinfeldt eran satte dödsstöten i nattväktarstaten, inklusive försvaret. Hur man fortfarande efter dessa åtta år kan kalla sig moderat övergår mitt förstånd, moderater som togs med överraskning när totalitära ideér tog över M borde lämnat för länge sedan. Det enda hedervärda att göra att att bryta sig ur M och ta fram ett gammalt partiprogram och göra det till sitt. Man hade blivit ett parti under 10% men so be it.

  Eftersom nattväktarstaten inte fungerar så måste man anpassa sig. Kvinnorna är allt mer hysteriska. Som medlem i skytteklubb så kan man ha vapen hemma utan jaktlicens. Hur är reglerna för att få starta skytteklubb, när ser vi de första muslimska skytteklubbarna?

  Liked by 2 people

  • Lena Torp skriver:

   Licens måste man ha även som medlem i skytteförening som inte har jakt som syfte Du ska även vara ostraffad ha skäl dvs tävla aktivt o ofta med vapnet Du ska påvisa att du är en säkerhetstänkande och duktig skytt och gå utbildningen Samt vara aktiv medlem i föreningen. Förutom detta skall du vara medlem i riksförening ha en godkänt vapenlicens från polisen goda vitsord från din förening samt tillgång godkänt vapenskåp.

   Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Varför skall du och dina anhöriga eller andra fränder respektera regler stiftade av en stat som tillåter att ni görs till rov för främmande nidingar?

   Statens och lagens legitimitet bygger utöver de i folk-kulturen grundade rötterna också på att den uppfyller sina åtagande och att den låter sig och sina hejdukar vara bundna av samma kedjor som folket påläggs.

   Gör den svenska staten det numera?

   Har en politiker eller apparatchik rätt att säga till dig att du inte får äga vapen för att försvara dig, din familj och ditt hem mot den eller de som vill åsamka dig och er skada och lidande?

   Vad hjälper det en att ha följt vapenlagar när ens hem är plundrat och ens anhöriga är tillspillogivna?

   Mitt råd, med risk för att begå lagbrott och sätta bloggen i klistret, är att undersöka alternativa lösningar så att du inte behöver delta i statens spel – precis som på ett kasino gäller att huset alltid vinner.

   Via internet kan man hitta instruktionsfilmer om allt möjligt.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Liked by 3 people

 8. Lars-Erik Eriksson skriver:

  VIK’s tillväxt har klargjort för mig varför medelamerikanen ej litar på den djupa staten.
  En sak som motverkar att medelsvensken går samma upptäckt till mötes är den svenska statens triumfatoriska ekonomiska resultat som kablas ut av propagandakanalerna varje dag.
  Här vilar en gravad hund. Hur kan BNP tillåtas vara ett mått på framgång när man betänker att dessa siffror bara tillåts ramla in på kreditsidan trots att minst hälften av dem är minusposter!
  Minns hur schweizerfrancen runt 1975 kostade 1,25 sek! I dag ligger CHF på 9 spänn.
  US Dollarn liksom D-Marken kostade 3,50 SEK.
  Här på denna sajt, liksom nätets alternativsajter skärskådar vi terrängen medan Magdalena och MSM prånglar ut kartans rosenskimrande budskap och därmed begår den djupa svenska staten och dess vasaller falsk bokföring.

  Liked by 6 people

  • Strix skriver:

   Svenska medborgare är till stor del ”intellektuella knarkare” man har gjort sig beroende av socialister, inte så mycket socialismen som sådan, däremot av deras praktiserande utövare.

   Gilla

 9. JAN BENGTSSON skriver:

  Klubben Sverige har ingen medlemsavgift…

  Här får Du betalt för att bli medlem,
  även om Du inte på minsta sätt delar föreningens VÄRDEGRUND…

  Kan vi ha det på dette viset?

  Liked by 1 person

 10. Sixten Johansson skriver:

  Både en människa och ett samhälle måste vårda och respektera den hårda kärnan inom sig, annars klarar de inga verkliga påfrestningar. Nattväktarstaten kan inte bara vara ett teoretiskt alternativ, utan måste hela tiden finnas inbäddad och med kort varsel funktionsduglig, likt kärnan i en avokado eller som skelettet i oss. Både individen och samhället måste i ett krisläge snabbt kunna skifta system från överflödstillvarons övermogna, övertoleranta, allgoda, omhuldande armar till den biologiska, hårda livskärnans auktoritativa agerande och mer instinktiva reflexer. En människa eller ett samhälle utan ryggrad och kärna är bara ett sladdrigt blötdjur utan överlevnadsförmåga.

  Om samhällets hårda kärna – hela skalan från krigs-, nöd- eller krisläge till nattväktarstat – infekteras av ett sjukt och verklighetsfrämmande tänkande, så att samhällets ryggrad och hjärna mjukas upp, kan ett funktionellt nödsystem inte byggas upp under en systemkollaps. Därför behöver de som har politiskt ansvar inventera exakt vad som kan skalas bort ur hela den offentliga sektorn och exakt vilka funktioner och anställda som behöver finnas kvar och kompletteras. Man behöver simulera några olika svårhetsgrader, från en krigssituation till en rimligt fungerande nattväktarstat i fredstid.

  Min vilda gissning är att Sverige på några år skulle kunna bli friskt och börja klara sig bra om alla onödiga och skadliga statliga anslag drogs in och 90 procent av alla offentligt avlönade friställdes med en månads varsel och skickades hem med en medborgarlön motsvarande existensminimum under två år. Skriken och jämret skulle bli öronbedövande, men människan är förunderligt påhittig och anpassningsbar när det verkligen gäller.

  Liked by 4 people

  • Anne-Hedvig skriver:

   Undres hvordan de curlede barn og ungdommer som alltid har opplevd gode tider og materiell overflod, vil klare en slik overgang?
   Under krigen hadde store deler av befolkningen bakgrunn fra gårdsdrift og praktisk overlevelse. Folk var vant til å klare seg selv og ofte altmuligmenn.
   Jeg pratet en gang med en gammel mann på Vestlandet – han og venner overlevde (unge menn den gangen) i fjellene i fire år. Derfra spionerte de på tyskerne (nazistene) og innrapporterte sine funn til motstandsbevegelsen. De hadde selvsagt fra barnsben av kunnskap om hvordan høste av naturen, og var trenet i både mot og praktisk oppfinnsomhet.

   Liked by 1 person

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ska man hitta de ideologiska rötterna till de två samhällstyperna får man leta sig bakåt i tiden och jag väljer två personer som betytt mycket, Palme och Reinfeldt.

  Palme lade grunden för den infernaliska samhällskontroll som utövas idag. Hans värld var en light-variant av DDR. Nyckelord i ett av hans tal: kamrater, Folkets hus, studiecirkeln, arbetarekommun, facket, futten, distriktskongress, valstugan, portgången, Konsum, fabriksgrinden, tunnelbanestationen, Götaplatsen, facklorna, fanorna, sången, varven, verkstäderna.

  I efterhand kan man konstatera att Palme var väl så noggrann med att beskriva och följa protokollet eller liturgin inom (s) som någon motsvarande inom kungliga hovstaterna eller inom kyrkan.

  Detta är ursprunget till den maktbas som fortfarande utgör grunden för (s) ställning. Egentligen mycket märkligt eftersom nyckelorden ovan inte har mycket gemensamt med dagens elit med koppling till (s). Det är t o m så att de som jobbar på varven om det finns några och i verkstäderna mera röstar på SD än på (s). Förr eller senare hinner sanningen ikapp (s).

  Moderaterna då: Det är ganska kul att kolla på vad Reinfeldt fick ur sig som yngling, titta på https://sv.wikiquote.org/wiki/Fredrik_Reinfeldt. Han sa bl a ”Om alla andra liknar Carl bekräftas vanföreställningarna om moderaterna. Det blir ett parti för Carl Bildt-kopior.”

  Idag är väl problemet att ledningen i (m) består av Reinfeldt-kopior.

  Ett citat till: ”Kärnan i den moderata framtidsvisionen utgår från uppgiften att tränga tillbaka den övertunga politiska staten till förmån för det civila samhället”.

  Gör man det idag? Svaret är nej, pga hatet mot SD så släpper man hellre fram Sjöstedt än bedriver opposition enligt ideologin.

  Varför tar jag upp dessa saker? Jo, jag vill peka på de tokigheter som funnits i svensk politik under många decennier och det är där orsaken ligger, Eliasson är bara ett symptom.

  Liked by 2 people

  • Anne-Hedvig skriver:

   Men vi som er mot EU, oppfatter også dem som besatt av overvåkning og kontroll. Og de har globalisme og nyliberalisme som ideologi. New Public Mangement er hverken effektivt eller økonomisk. Kontroll og mistro til folk satt i system, alt i den ‘hellige’ konkurransens navn. Er det bedre?!
   Det uhyggelige er at det virker som om sosialisme og nyliberalisme har smeltet sammen på et vis, og friheten svinner hen dag for dag!

   Gilla

 12. Åke skriver:

  De flesta tänker nog om sig själva, att det tänker goda tankar, trots insikten om att även mindre goda tankar gömmer sig i några hörn. Men då är det lätt att slå dövörat till, för mina intentioner är ju goda, och det är dom jag hela tiden följer. Följer man enbart goda tankar kan det inte bli fel. Så tänker nog många. Speciellt när det även får en att känna sig mer tillfreds med sig själv, rentav godhjärtad.

  Men ibland när vi följer våra goda tankar lite extra långt, brukar världen visa sig vara ytterst komplex. Rentav motstridig. Gott kan rentav förvandlas till något ont. I vad mån ont uppsåt någonsin leder till något gott vill jag helst inte tänka på. Men världen är i vart fall inte lika enkel som barnatron lät oss tro i mycket unga år. Som vuxen finns ingen mamma eller pappa att hålla i handen. Man tvingas som vuxen stå på egna ben och ta ansvar för allt det man gör, och kanske mer ofta, för det man inte gör.

  Skillnaden mellan Nattväktarstaten och Välfärdsstaten är att människor sällan stannar upp i sina strävanden. Det goda har höga ambitioner. Varför stanna upp vid enkel bastrygghet när när man kan gå mycket längre? Gott kan bli mycket större. Allt annat utvecklas, teknik, vetenskap och även tankar, och inte minst omtanke. Så varför inte även utveckla det goda? Hela 1900-hundratalet uppvisar en hel räcka av initiativ av just detta slag, och där har socialdemokratin nog varit extra pådrivande.

  Men även goda initiativ kan stöta på gränser. Utveckling sker ofta långsamt. Resurser och ambitioner måste hela tiden gå i takt med varandra. Och frågan blir, när och var, på vilken nivå, skall staten släppa ansvaret till individen. Vart skall gränsen dras mellan det offentliga och det mer privat goda. Det är väl här frågan ligger som rör det Välfärdsindustriella komplexets kärna.

  Nu har vi hamnat i en situation där de egna medborgarna får stå tillbaka, för de som kommer utifrån. Resurser ihopsamlade inom det egna landet, av medborgarna själva, börjar allt mer fördelas ut till migranter, som söker en bättre tillvaro.

  Samtidigt bryts länken alltmer mellan eget arbete, och vad man få ut. Nu går kommuner ut på en bostadsmarknad och bjuder över ungdomar som söker en bostadsrätt, där unga ofta bjuder med deras föräldrars skattade medel. Kommuner budar mot sina egna medborgare för att ge migranter bostäder. Och med staten som vakande öga.

  Se där hur goda tankar plötsligt kan börja solkas. Vart dras gränser mellan ont och gott? Och vems ont och gott talar vi om?

  Samma sak när mer ekonomiskt svaga medborgares tandstatus blir aktuell. Man säger att fattigdom gärna visar sig i munnen. Det är kanske därför pensionärer så ofta är tysta? Men den som kommer som migranten utifrån kan sätta sig i tandläkarstolen och få garnityret åtgärdat för 50 kronor, som delvis betalat av den resurssvage, som fått högre skatt efter pensioneringen.

  Färden från nattväktarstaten mot välfärdssamhället har börjat tippat över och bortom moralens gränser. Det räcker inte med goda tankar som praktisk politik. Alla resurser har inbyggda gränser, speciellt de som är omslutna av moralen. Också goda tankar kan leda fel, om man inte tänker tillräckligt långt.

  Politiskt har Sverige vandrat in i en återvändsgränd. Och vissa tror att man blir ond bara för att man vill vända om och ta några steg tillbaka. Andra vill ihärdigt fortsätta vandringen framåt, trots de allt mer mörka molnen.

  Sverige har hamnat vid en politisk skiljeväg, som kräver en definition av vad gott och ont består i, sett på lite längre sikt. Moralens landskap är på väg att spricka sönder. Och det får mer än politiska följder. Det går även rakt in i hur medborgarna ser på staten, och vem och vilka de vill hålla i handen, och även kan lita på.

  Liked by 1 person

 13. educaremm skriver:

  Att en s.k. vänsterpolitik, eller en s.k. vetenskapsdyrkande kommunistinspirerad politik, eller en marxistinspirerad politik, behöver folkmassor som är arga för att dessa folkmassor ska vilja göra revolt, eller begå en revolution, samt kunna förmås att rikta vrede åt ett etablerat etablissemangs håll, är nog en bakgrund som är en verklighet i det moderna samhällets tänkande…

  Utan missnöje, utan vrede, utan frustrationer och utan möjligheter att dirigera vrede, så är det svårt att kunna få med sig just majoriteter av folk…. Medborgare som då vill godkänna, vill följa, vill lyda och anta de nödvändiga samhällsförändringar som en del då anser behöver göras, för samhällets bästa…

  Därför kan man säga att de som vill ha samhällsförändringar behöver först och främst frammana vrede samt missnöje och olust, samt frustration och rädsla,för att kunna motivera en majoritet till att vilja förändra sina synsätt…

  Om en majoritet av en befolkning, ca 75 – 80 %, alls inte ser varken några behov av några större förändringar, eller känner tillräcklig vrede, frustration eller rädsla inför en samhällsutveckling, så är nog möjligheter till en viss samhällsförändring åt en korrigerande riktning, mycket små….för att inte säga nästan omöjliga…….

  Det tar tid och måste förmodligen därför också ges tid…

  Gilla

 14. MartinA skriver:

  Man måste också diskutera regionalism. Mycket av det välfärdsstaten tillhandahåller behövs. En familj är för sårbar för livets alla skiften och behöver dela risk med andra familjer. Men klassiskt har detta gjorts med de familjer som går i samma kyrka, människor man träffar varje vecka. Att ”dela risk” med människor man aldrig träffar och låta de insamlade resurserna administreras av de som vinner tävlingen ljuga femton minuter inför kamerorna om dagen är ett ohållbart system.

  Välfärdsstaten måste skötas och finansieras av människor som träffar varandra regelbundet. Dessutom, i en optimal värld, så finns inga poliser. Rättsväsendet bör vara till för att förvara brottslingar som folk själva arresterat i väntan på rättegång. Om medborgarna inte är aktivistiska, beväpnade, ansvarstagande och engagerade så blir vilket system som helst meningslöst.

  Gilla

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  Ja, tyvärr så långt har det gått. Det självklara och nödvändiga har blivit det ouppnåeliga när de socialistiska drömmarna har ersatt verkligheten. Men till slut tvingas ändå alla Ylva Johanssons ”of this world” tillbaka till förnuftet av de krassa omständigheterna. Det tragiska är att så många med henne vägrar att acceptera fysikens lagar och dessvärre först när det redan är försent.

  Man kan förstås spekulera över bristen på förnuft i Sverige under de senaste decennierna. En förklaring kan vara att man alltid prioriterar empati och känslor framför förnuft och logik. Kan det måhända hänga samman med feminismens allt större inflytande i samhället? När kvinnan inte längre kan ta sig an de svaga i hemmet/klanen så gör hon det nu i samhället i stället. Det behöver inte vara fel om empatikänslorna bara kan hållas i schack, men fungerar inte när samhällsfamnen skall omfatta allt levande under solen utan prioriteringar.

  Liked by 1 person

 16. Fredrik Östman skriver:

  Det är viktigt att förstå att båda dessa termer eller begrepp, i grunden dissocierade abstraktioner, är vilseförande, dels enskilt, dels, och kanske framför allt, samfällt. Staten, så som den växt fram under myriader år, kan inte reduceras till, eller fullständigt uppdelas i, vare sig välfärdsstat eller nattväktarstat. I stället är dessa begrepp kampverktyg för socialismen respektive liberalismen. Att en konservativ person som Gösta Bohman skulle anklagas — av liberaler! — för att förespråka den nattväktarstat som liberaler tänkt ut och konstruerat för att angripa det traditionella samhället och dess institutioner är över huvud taget ett brott mot all god smak och heder.

  I stället för att jag själv försöker förtydliga resonemanget hänvisar jag gärna till C.S. Lewis bok Abolition of Man från 1944. Där framhålls hur goda seder och vanor, allegoriskt förlagda till bröstet, måste sammanbinda idéernas värld med de djuriska instinkternas för att en människa skall uppstå och inte bara antingen en ande eller ett djur. Nattväktarstaten är en fantasi avsedd att bebos av högtsvävande andar, medan välfärdsstaten vänder sig till nedriga djur. Vad vi behöver och måste ha är ett samhälle för människor, för människor med bröst(korg). Eftersom den staten är den traditionella, parallellt med människan själv spontant utvecklade staten, som alla tar betydligt mer för given än de någonsin gör nattväktarstaten, har den inget klatschigt namn, ingen dissocierad abstraktion lämpad för patetiska och meningslösa kvasiintellektuella resonemang. Onekligen en svaghet i dessa tider. Men vi kommer att sakna den när den inte längre omfamnar oss.

  ”Without the aid of trained emotions the intellect is powerless against the animal organism. I had sooner play cards against a man who was quite sceptical about ethics, but bred to believe that ‘a gentleman does not cheat’, than against an irreproachable moral philosopher who had been brought up among sharpers. In battle it is not syllogisms that will keep the reluctant nerves and muscles to their post in the third hour of the bombardment. The crudest sentimentalism […] about a flag or a country or a regiment will be of more use.”

  Liked by 2 people

 17. Ina Höst skriver:

  Nej, nej! Den rena Nattväktarstaten innebär att vi återigen hamnar på U-landsnivå och där adeln eller patronerna eller klanen styr. Nattväktarstaten hindrar inte maktmissbruk. Maktmissbruk har alltid funnits och kommer alltid att finnas och är idag värre än någonsin. Men medborgarna borde idag vara så upplysta att de hindrar alla försök, men det har de inte gjort av bekvämlighetsskäl och det är det som är felet! Se vad socialdemokraterna gjorde i början av 1900-talet då de blev portade överallt och demoniserade. De byggde egna hus att samlas i, egna medier, egna försäkringar osv. Så kan även Sverigevänner göra idag och de har börjat nu. Du, Patrik, t.ex med egen informativ TV (som jag alltid med stort intresse tittar på!) och blogg. Det finns också möjlighet till crowdfunding om man har något intressant projekt.

  Även under medeltiden fick man hjälp med sin försörjning om man blev sjuk eller skadad och var medlem i ett skrå. I början av 1900-talet när industrialismen tog fart och lantarbetarna flyttade in till städerna i mängd för att jobba i industrin, tog fastighetsägarna för mycket betalt och hyrorna skenade iväg. Följden blev en skriande trångboddhet och ändå var man tvungen att ta in inneboende för att klara hyran. Detta medförde att det blev omöjligt att hålla rent i lägenheten med sjukdomar och ohyra som följd. Männen orkade inte vara hemma och barnen släpptes vind för våg och drog runt på gatorna. Dessa människor blev till liten nytta i samhället och myndigheterna såg sig tvingade att införa hyresregleringar. De första bostadsrätterna skapades där man för en rimlig insats kunde bosätta sig. Föreningarna lyckades övertala staten att ge dem lån. På 30- respektive 50-talet uppstod Egnahemsrörelsen för barnfamiljer där obemedlade, men arbetsamma kunde bygga sitt eget hus. Stadsarkitekten ritade husen och området som skulle bebyggas – det skulle vara trädgårdar med nyttoväxter – beräknade kostnaderna för material, el- och rördragningar som krävde expertis, resten fick man göra själv. För dessa kostnader fick man räntefria lån, men det skulle amorteras med en bestämd summa varje år. I slutet på 1800-talet började det allmänna att dra slutna vattenledningar och avlopp för att hindra epidemier då man tidigare tog dricksvatten från brunnar som alltid var förorenade. Stanken i städerna var förfärlig på den tiden. Det var mycket som måste byggas upp med allmänna medel.

  Idag är välfärden sämre än på 50-talet när jag växte upp, trots högre skatter än någonsin. Basbehoven inom vård och tandvård var gratis. I Danmark kunde man se tandlösa gummor när man åkte tag, men inte i Norge och Sverige. Skolan var avgiftsfri och skolböckerna återanvändes så det gällde att vara rädd om dem och lägga omslagspapper på dem så att nästa årskull fick fräscha böcker. I småskolan hade vi skrivböcker som var gratis, Gratis blyertspenna och sudd fick alla samt bläckflaska. I gymnasiet fick vi köpa kurslitteraturen själva. Landet skulle byggas upp igen efter krigsåren.

  Idag går skatterna till bidrag till föreningar, presstöd och invandring medan välfärden och infrastrukturen förfaller (vattenledningar, avlopp och reningsverk är gamla och behöver bytas ut innan det händer en katastrof eller är underdimensionerade för dagens snabba befolkningsökning) Även vården, skolan är underdimensionerade inte minst när det gäller personal, för den snabba befolkningsökningen. Den offentliga sektorn svämmar över alla gränser sedan sambeskattningen togs bort och tvingade ALLA kvinnor ut på arbetsmarknaden där de fick jobb främst inom den offentliga sektorn. Inom forskarvärlden fuskas det och många är charlataner, går ej att lita på längre. Detta var otänkbart på 50-talet!

  Liked by 6 people

  • MartinA skriver:

   Adel och patroner men framförallt klanen är pålitligare än staten. Det borde väl vara tydligt vid det här laget? Och du som klanmedlem eller som livegen eller som självägande bonde har större inflytande på dina härskare än vi har på dagens byråkratvälde. Folkstyret är en fantasi.

   Liked by 1 person

  • Kristian skriver:

   Jag hänger inte med här:
   ”Även under medeltiden fick man hjälp med sin försörjning om man blev sjuk eller skadad och var medlem i ett skrå.”
   Precis. Det var inte en del av staten.

   Gilla

 18. Ina Höst skriver:

  Polis och försvar var landet välförsedd med. De vetenskapliga framstegen tog fart på 50-talet och har gjort så på sina håll än idag. Men nu har man dessa normbrytande idéer som kommer att bromsa utvecklingen. Uppfinnare och entreprenörer i världsklass var fler per capita i Sverige än i de flesta andra länder. Men nu beger sig dessa krafter utomlands där villkoren är bättre.

  Det är ovanstående problem vi ska ta itu med och inte förvilla oss till att bygga någon Nattväktarstat om vi inte vill gå tillbaka till det fattiga, mörka och kalla jordbrukssamhället!

  Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Allt är bättre än vad som nu är. Vi är inte till för att ha det bekvämt. Vi är till för att existera. Och dagens system hotar vår existens.

   Liked by 3 people

 19. fabricerad skriver:

  Glöm inte att nattväktarstaten är en förutsättning för välfärdsstaten. Svenska staten hade aldrig kunnat driva in 3/4 av den produktion invånarna skapar om inte nattväktarstatens ”klubba i huvudet”-hot funnits. Det kan inte heller upprepas tillräckligt många gånger hur fascistisk staten är i sin syn på medborgarnas rättigheter (läs; avsaknad av rättigheter) vid skatteindrivning. Nattväktaren och välfärdarn sitter i samma båt.

  Liked by 4 people

 20. Fredrik S skriver:

  Isaiah Berlin kommer i sina Essäer om frihet fram till att negativ frihet (frihet ”från” hot, våld och bedrägeri d.v.s. vad en ”nattväktarstat” ska försvara) och positiv frihet (frihet ”till” utbildning, sjukvård d.v.s. den bit som sköts av vad Patrik kallar ”komplexet”) är oförenliga och valde att ensidigt försvarade den förstnämnda.
  Själv kom jag fram till att libertarianer har fel och att socialliberaler har en anomali i sin ideologi.
  Vad min namne ”Hjärtat” till skillnad från sin föregångare Gösta förstod var att det finns ett brett stöd för välfärdsstaten och att ett parti som ger sig på den max kan få 15% i ett val (”förstod” är kanske orättvist Gösta kanske var intellektuellt hederlig!?).
  MEN det var när välfärden levererade. Idag klarar knappt staten av nattväktarfunktionen och även om jag som betongsosse försvarar positiva friheter inser jag att de förutsätter de negativa.
  Patrik gör analysen att det det är komplextet i sin roll som en andra stat har orsakat demografirevolutionen eftersom den vill växa ytterligare. Jag håller med om att institutioner som startas i vällovliga syften ofta växer till egenintresserade monster men försvarar ändå välfärdsstaten och hoppas det finns former att lösa problemen.
  Jag menar nog att Alliansen, med Hjärtat vid rodret, tillsammans med MP öppnade gränserna i syfte att minska legitimiteten för välfärden. Jag befarar att de lyckades och att vi tagit ett steg närmare nattväktarstaten när medelklassen tröttnat på sin påtvingade altruism.
  Hatten av för de som tror det är en ljusnande framtid.

  Gilla

  • Ina Höst skriver:

   En nattväktarstat är en minimal stat som endast står för förvaret, polisväsendet och domstolar, möjligen även en patentmyndighet och lantmäteri. Allt annat sköts av medborgarna själva i privat regi som räddningstjänst, sjukvård,, socialtjänst, utbildning, grundforskning, infrastruktur, miljövård, arbetsrätt, djurskydd osv. Hur kommer det att gå, tror ni? Hur rättvist blir det och hur fri blir man? Stå med mössan i hand igen? Staten har möjlighet att samla experter runt om i landet med kunskap att sköta dessa saker. Det finns ju inget som hindrar att staten sköter polis, försvar och rättsväsendet bara för att den sköter en del annat också. Att samhället inte fungerar som det ska i dag, beror på att politikerna har misshushållit med det vi hade innan Palme tog över. Då var inte den offentliga sektorn så stor heller med en massa onödiga myndigheter utan lagom och skatterna inte så höga. Det fanns problem med statens klåfingrighet även då och det hade vi kunnat ta itu med, men inte alls som dagens. .

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det som händer är att nattväktarstaten måste bestämma sig för om den vill försvara sin existens genom att direkt angripa (antagligen, som EU, under det vidriga stridsropet ”tvinga fram konkurrens och likformighet”) den nya riktiga stat som civilsamhället spontant kommer att skapa, eller om den accepterar sin egen anslutning till och upplösning i denna stat.

    Det är inte civilsamhället som kommer att fungera dåligt, utan nattväktarstaten själv. Den bygger på en självmotstridighet som dess konstruktörer inte ser eller inte vill se.

    Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det som händer är att nattväktarstaten måste bestämma sig för om den vill försvara sin existens genom att direkt angripa (antagligen, som EU, under det vidriga stridsropet ”tvinga fram konkurrens och likformighet”) den nya riktiga stat som civilsamhället spontant kommer att skapa, eller om den accepterar sin egen anslutning till och upplösning i denna stat.

    Det är inte civilsamhället som kommer att fungera dåligt, utan nattväktarstaten själv. Den bygger på en självmotstridighet som dess konstruktörer inte ser eller inte vill se.

    Gilla

 21. Patrik S skriver:

  Patrik Engellau skriver här att ”Dan Eliasson och hans åsiktsgelikar framkallar genom egna handlingar just den fascism som de påstår sig hata”, och tidigare skribenter har varnat att absurda anklagelser om brunråttor och liknande till slut kommer att skapa brunråttor. Detta möjligen med andemeningen att dessa åsiktsgelikar inte verka förstå att det är detta dem med sin politik/ideologi kan skapa och därför behöver tänka om.

  Men en tanke (som jag hoppas är långsökt och fel) kan vara att dessa personer faktiskt vill provocera fram och skapa fascism och brunråttor, ty det är endast så de kan bevara sin intellektuella heder och självidentitet genom att då säga ”vad var det vi sa”. Omedvetet naturligtvis för någon stor självinsikt ligger inte i dess natur. Såsom Helena Edlund skrev i måndags kan dessa helt enkelt inte ”öppna upp för möjligheten att man haft fel – trots att verkligheten levererat allt fler bevis på att man varit på galen väg” och ”människan låter sin egna längtan efter bekräftelse styra, även om vi därmed riskerar att hamna väldigt fel.” De skulle alltså hellre låta ett samhälle gå under än att erkänna ovan, vilket tyvärr har visat sig förr i historien och är en mänsklig svaghet. Måtte demokratin stå emot.

  Liked by 3 people

 22. Strix skriver:

  Intressant att kunna observera från första parkett hur den socialistiska välfärdsstaten långsamt förtvinar. Priset för detta har vi själva utan minsta motstånd tvingats att betala genom att bli utplundrade på vår enskilda egendom! Det som nattväktarstaten skulle förhindra?
  Det finns inga gränser för mänsklig dumhet tycke även ”Einstein” när han försökte förklara Universum.

  Gilla

 23. lasse4u skriver:

  Nattväktarstat är en fantasi, så har världen aldrig fungerat och kommer aldrig att göra. Lagar initieras och skapas av intressen. Det kommer alltid att finnas en kamp om makten att styra efter det egna intresset.
  Drömmen om nattväktarstaten är som drömmen om kalifatet, utopin om idealsamhället.

  Gilla

 24. johan utan land skriver:

  Slutklämmen är riktig och viktig. PK-hegemonin framkallar genom sitt agerande/brist på agerande den reaktion de varnar för. Det blir förstås inte så att Adolf och hans Brunskjortor reinkarneras men manegen för ‘en stark’ man håller frenetiskt på att krattas av etablissemanget.

  Jag påstår att i många andra länder hade revolten redan varit här. Skälet att det inte skett ännu är att Sverige är/varit ett så oerhört civiliserat land där våld knappt ens är den sista utvägen.

  Det kanske rent av är så att någon stark man aldrig har en chans i Sverige. Nattväktarstaten må ha gett upp gentemot brottsligheten men skötsamme Svensson är ingen match för Leviatan.

  Bästa möjligheten är nog att den skötsamma delen av befolkningen, inklusive de många invandrare som uppskattar civilisation tar sig samman och röstar bort de partier som skapat eländet.

  Gilla

 25. Olle Reimers skriver:

  Det handlar om att ha de rätta incitamenten för att få till en vettig blandning av de två statskrafterna. Det ena är incitamentet att vilja utöka politikermakten. Som Patrik mycket riktigt påpekar får detta incitament näring av välfärdssstaten. Detta incitament är i hög grad självgenererande och behöver därför ett aktivt motstånd för att inte tillåtas ta över helt.

  Det motsatta incitamentet är till för att medborgarna i största möjliga utsträckning ska ta hand om sina angelägenheter; utan inblandning av politikerna. Man kan inte förvänta sig att den politiska klassen har något intresse av att stärka det incitamentet eftersom det är ägnat att minska deras inflytande.

  Summman av kardemumman äe således att medborgarna själva hela tiden måste skapa starka en mångfald av privata sammanslutningar för att bevara detta incitament. Det är ogörligt att förvänta sig att de politiska partierna ska ta reella initiativ i dessa frågor eftersom det motverkar deras intressen.

  Ovanstående, något paradoxala förhållande, hänger samman med att politikerna erhållit incitament att kunna verka allt mer oberoende av sina väljare. Framför allt är det genom partibidragen men också – mer lömskt – genom politiseringen av ämbetsmannakåren. Genom det sistnämnda skapar man en i princip ogenomtränglig vägg mellan politikerskrået och medborgarna. Denna vägg förstärks ytterligare genom utnämningsmakten genom vilken man tillsätter sina kompisar och släktingar.

  Det civila samhällets motstånd mot den utökade politikermakten kan därför inte gå genom politiska partier utan genom andra typer av sammanslutningar som inte är beroende av statens välvilja för att få existera.

  Gilla

 26. Kristian skriver:

  Utmärkt analys. Dessa två former av tänkande går inte att kombinera i längden.
  ”Den som gapar efter mycket …”

  Gilla

 27. Sixten Johansson skriver:

  Många tankeväckande kommentarer, inte minst den av Olle Reimers här ovan! Välfärdsstaten och hela den offentliga byråkratin i vid bemärkelse liknar en obevekligt växande organism, som politikerklassen varken kan eller vill stoppa. Fler och fler dras in i detta cancerösa maskineri, vars oformliga ansikts- och ansvarslöshet representerar den kanske yttersta formen av tyranni (Hannah Arendts tanke).

  Men en viktig aspekt har jag inte sett belysas här. SD kan kritiseras för att vara välfärdsvurmare av gammalt (s)-snitt. Tanken är då att massinvandringen är en direkt följd av välfärdssystemet och att en radikal nedskärning av detta automatiskt skulle upphäva lockelsen och förmå de flesta att flytta tillbaka ”hem” igen. Signaturen Utlandssvensk har väl underbyggda invändningar mot detta och menar att om trösklarna inte görs tillräckligt höga kommer även små relativa skillnader i välstånd att generera migrantströmmar – ända tills mottagaren har blivit ett nytt tredjevärldsland. Gå till Hans Li Egnells blogg fristad.eu och läs efter inlägget ”Det nya arbetarpartiet” Utlandssvensks kommentar 30 juni 15:20!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.