Islamiseringen möter motstånd i Paris

Mohamed Omar

I åtta månader, sedan i mars år, har ett tusental muslimer protesterat framför stadshuset i stadsdelen Clichy-la-Garenne i Paris genom att ockupera gatorna under varje fredagsbön. Men den 10 november uppstod en konfrontation när parisare samlades till motdemonstration. De störde bönen genom att sjunga marseljäsen, den franska nationalsången. Motdemonstranterna leddes av borgmästaren Remi Muzeau.

Nu har inrikesministern sagt att offentliga, islamiska böner på gatorna inte mer ska tolereras. ”De ska inte få be på gatorna, vi kommer att förhindra gatuböner”, säger inrikesminister Gerard Collomb. Samtidigt säger han att det ”behövs fler moskéer i landet”.

Inrikesministerns uttalande är något motsägelsefullt, för det är inte sannolikt att gatubönerna beror på moskébrist. Islamiska länder är fulla av moskéer, ändå förekommer massböner utomhus för att få igenom olika krav. Bönen används som styrkeuppvisning och ett påtryckningsmedel.

Det är något som vi känner igen från den så kallade ”arabiska våren” då massbön på gator och torg användes för att sätta press på regimerna. Denna typ av politisk manifestation i religiös klädnad gjorde det svårare för regimerna att slå tillbaka eftersom det då kunde uppfattas som att man ”slog ner på islam” och scener där polisen knuffade undan bedjande kunde användas i propagandan för att frammana en konflikt mellan ”islam” och ”den ogudaktiga regimen”. Så gjorde man i Egypten, Syrien och Libyen.

Hade de brist på moskéer i Kairo? Var det därför de anordnade massböner på Tahrirtorget? Nej, de gjorde det för att visa sin styrka och ställa krav på regimen.

Detta fenomen har nu kommit, än så länge i liten skala, till Europa. Om tusen personer hade ockuperat gator i torg i Paris av någon annan anledning hade polisen ganska lätt kunnat fösa bort dem, men om det är tusen muslimer som ber blir det besvärligare. Oron för att bli kallad rasist eller islamofob gör att polisen blir försiktig.

Men islamisterna kommer inte att ge sig. I Syrien fanns det moskéer i varenda gathörn, men det räckte inte. De jihadistiska upprorsmännen menade att landet inte var tillräckligt islamiskt. I varje islamiskt land, hur islamiskt det än är, finns det en ständig spänning, framdriven av puritanerna, de som vill ha ännu mer och ännu renare islam, och regimen som är mer pragmatisk. Att denna spänning, denna oro, och denna konflikt, inte ska komma till Europa är mer än naivt. Den är redan här.

Inrikesministern har inte förstått, att fler moskéer inte kommer minska spänningen, utan snarare öka den. För de islamiska fundamentalisterna kommer hela tiden med nya krav som man måste uppfylla för att inte bli kallad rasist och islamofob. Det finns ingen ände på fundamentalisternas krav, t o m i Saudiarabien finns ju en opposition som menar att landet inte är tillräckligt islamiskt.

Det som är så intressant med den senaste konfrontationen i Paris är att den är så symbolladdad. Här har du muslimer i bön, som i praktisk handling visar upp underkastelsen under Gud och hans profet. De ropar Allahu akbar, som betyder att Gud är större än allt vad vi kan begripa. Människan ska inte yvas över sitt förnuft. Människan är slav.

På andra sidan har vi fransmännen som stör de bedjande. De sjunger marseljäsen och bär breda band i trikolorens färger. Marseljäsen som handlar om att stå upp mot tyranni, medan den islamiska fundamentalismen hyllar den teokratin, profeten Muhammed och hans efterträdare, kalifernas, tyranniska styre i Guds namn.

Samuel Huntingtons tes om ”civilisationernas kamp”, som blev så förhånad, kan nu var och en alltså bevittna på Paris gator. Två civilisationer i kamp. Den ena sidan till tonerna av marseljäsen, den andra under ropet Allahu akbar!

Och som jag ser det är detta bara början. Konfrontationerna kommer att bli fler och allvarligare helt enkelt eftersom du har två sidor som vill helt olika saker: en konflikt är oundviklig. Om denna konflikt finns i islamvärlden, där islam redan har stort inflytande, den mellan puritaner och pragmatiker, hur ska vi då kunna undvika den i Europa? Puritanerna hatar sina ljumma trosfränder, hur mycket större skäl har de inte att hata de otrogna européerna? Hur mycket mer ”orent” är inte Europa jämfört med Mecka och Medinas land? Och i Saudiarabien finns en puritansk opposition!

Marseljäsen skrevs natten mellan den 24 och 25 april 1792 av en officer i revolutionsarmén, Claude Joseph Rouget de Lisle, efter krigsförklaringen mot Österrike. Men när fransmännen idag, efter varje terrorattack, sjunger dessa rader, så är det nog inte österrikare de tänker på:

Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé,
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans nos bras
Égorger nos fils, nos compagnes!

Mot oss av tyranniet,
Är det blodiga standar höjt,
Hör ni över fältens krater
Dessa grymma soldaters rop?
De tränga sig inpå vår hop,
De mörda våra söner, och våra livskamrater!

Det finns nog ingen fransmän som idag sjunger dessa rader om det blodiga standaret utan att se den svarta jihadflaggan framför sig, om de grymma soldaterna och deras rop utan att se jihadkrigarna och deras rop Allahu akbar! Vår tids stora konflikt har laddat orden och bilderna med ny mening och sången har ännu kraft att samla till motstånd.

58 reaktioner på ”Islamiseringen möter motstånd i Paris

 1. Agneta Berglöw skriver:

  Snart på gator i svenska städer-då skall VI gå man ur huse o med en samlad kraftfull styrka sjunga Du gamla-du fria du fjällhöga nord…..
  Den muslimska planen att ”ta över” Europa skall aldrig inträffa om vi hjälps åt att spärra upp ögonen på alla naiva politiker.Detta uppvaknande måste ske med det snaraste.
  Kopiera denna text o skicka ut den till alla riskdagsmän(sic!) o alla kommunpolitiker.

  Gillad av 9 people

  • Henning skriver:

   Det skall noteras att den franska nationalsången, till skillnad från den svenska, är mycket skarpt formulerad och passar hårresande väl in på den verklighet som fransmännen och Europa nu inträder. Vad Hr Omar utelämnade är bl a denna vers:
   Aux armes, citoyens,
   Formez vos bataillons,
   Marchons, marchons!
   Qu’un sang impur
   Abreuve nos sillons!

   Översättningen får var och en ta reda på själv.

   Gilla

 2. Eva Danielsson skriver:

  Om jag skulle drista mig till några uppmaningar till svenska folket som är genomförbara utan att riskera repressalier, så

  Gå ur Svenska kyrkan!

  Svenska kyrkan är en av många plattformar för S att utöva makt. SvK är en organisation med stora rikedomar i skog och värdepapper och ett stort antal medlemmar, över sex miljoner, som betalar kyrkoskatt. Och har en ledning som är fullt upptagen med att underlätta islamiseringen av Sverige Och med att framföra även övriga pk-åsikter i världslig politik. SvK värnar inte om den luthersk-evangeliska tron eller om kristna människor, varken i Sverige eller någon ananstans i världen. De hoppas antagligen kunna ”förena” kristendom och islam, det är en och samma gud säger man, och vår ärkebiskop har samma motto som islamister, fast på svenska. Naivt eller infiltrering?

  Om man ändå vill besöka kyrkan utan att vara medlem, så brukar det gå bra. Och begravd blir man också ändå. Den nya kyrkohandboken klubbades igenom trots samfällda protester från de lägre skikten inom kyrkan. Den tillåter officianter att genomföra gudstjänster mer efter eget huvud och gud är inte längre en herre. Antagligen ska S-guden dela pronomen med engelska höns.

  Man kan spara en slant på att slippa kyrkoskatten och slippa bidra till en nyordning som skrotar traditioner och kristen tro. Om man vill. Det är bara att fylla i en blankett och gå ur.

  Gå ur facket!

  Facket är till nytta framför allt för fackligt anställda. Heltidsanställda i ledningen brukar ha bra löner, fast fackets medlemmar oftast inte vet vad deras ledare tjänar. Men det rör sig om bortåt en miljon eller två per år för en ordförande. Plus att det är en karriärsväg till både lägenheter och toppjobb, t ex som S-minister eller landshövding. Facket har sällan tid att hjälpa till lokalt, men de förhandlar ju åt alla centralt, så om man tycker att det verkar ge goda resultat så kan man fortsätta att göda ledningen.
  Annars sparar man en slant på att gå ur. Ofta den största nettolönehöjningen någonsin för många.
  Och, ja, man har rätt till löneförhandling och löneökning utan att vara medlem i facket. Fast räkna med lite styvmoderlig nedlåtande behandling om man arbetar inom det välfärdsindustriella komplexet.

  Gå ut och sjung!

  Gå ut på gator och torg och sjung den svenska versionen av Marseljäsen. Eller svenska nationalsången eller Idas sommarvisa eller några andra av våra traditionella sånger. Allt utom Internationalen om jag får bestämma. Ta Mohamed Omars krönika som en uppmaning.

  Att det behövs protester är uppenbart. Vi är redan från ingenting för tio år sedan upp på toppnoteringar i Europa vad gäller antal människor av befolkningen, som tillhör islam. Och vi kommer att, utan ytterligare invandring, vara mellan 20-30 procent muslimer om trettio år. Om vi stoppar all invandring nu, alltså.
  Vill vi att Sverige snabbt ska bli ännu mer islamskt präglat, så är det bara att fortsätta med nuvarande öppna gränser och politikervälde och kyrkoledning.
  Annars måste vi protestera i någon form. Eller på många sätt. Ständigt och envist. Fast just detta kan kosta repressalier.

  Gillad av 13 people

  • Sten Lindgren den äldre skriver:

   Möjligen kunde man göra några tillägg i Dina uppmaningar:

   Säg upp DN och SVD om Du inte redan gjort det, köp inte lösnummer av Aftonbladet
   Bojkotta stora annonsörer hos ovanstående som SAS, American Express och Renault

   Gillad av 3 people

   • Anne-Hedvig skriver:

    Og minsk personlig forbruk som store konserner tjener på. Hindre dem i inntekter, og unngå dertil moms til staten.

    Gilla

  • Lars Åhlin skriver:

   Underbar text, Eddie/Mohamed. Du går från klarhet till klarhet.

   Till Eva Danielsson: Nej, att avsluta sitt medlemskap i Svenska Kyrkan är fullständigt fel väg. Tvärtom blir det, tycker jag, allt tydligare hur beroende våra västerländska värderingar, etik och moral är av den kristna läran och en levande kristen församling. Sorgligt nog har sekularismen och postmodernismen ätit sig in i svenska kyrkans själva ledning. Men detta är inget argument för att gå ur kyrkan och desertera från vårt enda försvar, mot både islam och den hedonism och självutlevelse som ligger bakom ”MeToo.

   Gilla

  • O.T. skriver:

   Genom att vår politik avvikit från andra länders, har Sverige, som står för omkring tre procent av EU:s BNP, stått för 10–15 procent av asylinströmningen. Politiken har avvikit på flera sätt.

   Beviljade uppehållstillstånd har som huvudregel varit permanenta. Reglerna för familjeåterförening har varit generösa. Målsättningen att migrationspolitiken skulle vara ordnad, i den meningen att personer som får nej på en asylansökan också ska lämna landet, har inte upprätthållits.

   Rätt till vård och skola för tillståndslösa sänder budskapet att det är acceptabelt att hålla sig undan utvisning.

   Gillad av 2 people

  • Per-Anders skriver:

   Att gå ur både kyrkan och facket lär ge en 10.000 kr netto per år. Som sagt vad, mer än någon fackförening kan förhandla åt er. Investera dessa pengar till en avkastning på 10 % per år vilket är lätt att få om man öppnar ögonen och söker.

   Facket är ett av de största hoten mot era besparingar. Facken skapar arbetslöshet. Hur är det med arbetsmiljön kommer säkert många invända? Jag har aldrig arbetat på en arbetsplats där det inte har gått att prata med arbetsgivaren om arbetsmiljön och kunnat förbättra den. Tvärtom, har sådana frågor motarbetats av facket. Jag blev medlem i facket när jag var ung och började mitt arbetsliv. Gick sedan ur det några år senare när jag insåg att jag bara försörjde en massa inkompetenta personer i facket och att de mest motarbetade oss arbetare än hade något intresse att göra något bra för oss. Facket är som en kattunge som ryter som ett lejon.

   De centrala löneförhandlingarna vi har i Sverige är ett fascistiskt system som bör avskaffas. Det är ett gigantiskt lurendrejeri mot alla arbetare. Tänk alla duktiga arbetare som borde ha högre löner medan facket håller tillbaka dem. Man ska ha betalt för det jobb man utför och inte för att vara närvarande.

   Gillad av 1 person

  • Urban Larsson skriver:

   De hoppas inte på att förena Kristendom och islam. Ursäkta men den tanke är löjeväckande. Om de vill något så vill de utrota kristna

   Gilla

 3. Moab skriver:

  Glädjande att fransmännen börjar göra motstånd. Vi är på väg emot inbördeskrig. Detta är den politiskt inkorrekta slutsatsen som de nymornade, från Arpi till Heberlein och Dahlberg osv, som har tillgång till gammelmedia vägrar se. Denna vägran är en konsekvens av ett kvinnligt tänkande där man i alla lägen värjer sig mot slutsatser där man aktivt måsta skada andra. Att passivt skada andra, genom att vara för massinvadring och därmed islamisering och därpå följande krigshandlingar som terrordåd och våldtäkter, är däremot inget problem. Man kan inte ta islam ur islam utan massivt våld och att islam nu befinner sig i Europa gör det omöjligt. Varför skulle man överge sin religion om den lägger under sig mera och mera territorium och tillgångar? Om fienden hela tiden lägger sig platt. Det är ett rakt av kvinnligt tänkande att vi genom att vara snälla kan få de dumma att ändra sig. Det är så urbota dumt och barnsligt.

  Jag tror en angelägen uppgift ät att återvinna språket, Jordan Peterson kämpar mot LBTQXXX (läs gärna listorna på pronomen, det är absurt) och har idag även nått SvD, han kämpar mot principen men det är ett skenslag som suger kraft ur den egentliga striden. Många som jag tycker har sunda tankar, Peterson, Haidt, Saad, Harris, de är mjukisar, liberaler, de värjer sig därför mot de logiska konsekvenserna av sina analyser. Trump däremot litar på sin intuition och kommer mycket närmre sanningen. Den egentliga striden håller på att förloras. De ord vi måste återvinna och omdefiniera är ”krig” och ”landsförrädare” osv, för vad betyder krig när man inte har en nation, inte har en nationsgräns? Vad betyder landsförrädare när gränsen är öppen? Är det inte landsförräderi att sätta prao-elever vid Öresundbron när vi vet att det finns tusentals jihadister som reser runt Europa? När man inte utvisar terrorister, eller när tusentals blir våldtagna vilket brukar ske efter vunna slag i krig? Vi är redan i krig, anledningen till att vi inte ser det är att det är mot en svag fiende, men även en svag fiende vinner om man inte försvarar sig.

  Gillad av 13 people

  • cmmk10 skriver:

   Kanske termen ”Högförräderi” är bättre? Åtminstone för politiker som åsidosätter medborgarnas intressen.

   ”Högförräderi, ett förräderibrott, är en inom den straffrättsliga litteraturen – och i vissa strafflagar – använd benämning för brottsliga angrepp på statens författning, statsöverhuvudets ställning och statens område. I äldre tider förutsattes vanligen för högförräderistraff, att brottslingen var undersåte i det land, mot vilket han förbröt sig, eller annars av särskilda skäl var skyldig detta land trohet.”

   Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Fortsettelse av Marseillaisen:
   ”La [fiendens] urene blod vanne våre plogfurer!”
   Litt av en tekst… Foretrekker våre svenske/norske/danske nasjonalsanger. Vi har en annen psyke. Men en konfrontasjon med islamistene må komme før eller senere, ellers går vi til grunne.

   Gilla

 4. heraldikern skriver:

  Det handlar uteslutande om att byta ut politiker och regimer till sådana som vågar visa att vi inte tolererar att andra kulturer och religioner sätter sig på oss! Vill dom vara här så får dom sköta sig eller annars skjutsas dom hem igen! Och om dom blockerar offentliga platser för att få som dom vill, oavsett dom ber eller inte så efter varning, så blir det bulldozers som rensar! Det kan inte hjälpas att man måste visa allvaret i det man gör med våld om vi inte respekteras! Logiskt att om dom vill att vi skall respektera dom så får dom respektera oss. Det är vårt land, vår kultur och vår civilisation dom kommit till!

  Gillad av 4 people

  • Per-Anders skriver:

   Totalt omöjligt. Du kan aldrig hitta några politiker som kommer att handla på sådant sätt att Sverige fungerar. Inse att det är just politikerna om är problemet. Vi måste byta ut dem mot något annat. Något annat är bland annat mer individuellt ansvar för vad vi gör.

   Till exempel. Om 70 % av våra vägar i Sverige är privata, vad säger att inte de övriga 30 % kan vara privata? Det enda som säger att det inte kan ske är vår brist på fantasi och leka med våra myter, att tänka tvärtom. Vad kan vi göra utan staten, politiker, billigare och bättre?

   Gilla

   • heraldikern skriver:

    Och vad säger att vägar måste vara privatägda? Några erfarenheter`? Någon samlad forskning? Förstår dessutom inte exemplet! Totalt oudugligt i frågan!

    Gilla

   • Ama skriver:

    Man måste börja med att informera vad islam står för ,vad den vill och hur det nås .. t.o.m till de ”fredliga” muslimer som bor här …. Man skall passa på och fråga i vilket muslimsk land de skulle kunna tänka sig att leva i…

    Gillad av 1 person

 5. ramonafransson skriver:

  Det som många har sett och som är oundvikligt om det inte blir protester ser inte politikerna förrän det är för sent. Men det var intressant det du berättade om bönerna på gatan. Det ser så ut i New York också …

  Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Det är alltid bra att beskriva något av det man refererar till. Du får korrigera mig, men boken handlar i stort om att framtidens konflikter inte kommer att handla om krockar mellan nationer utan om krockar mellan kulturer. Författaren blev hånad för de tankarna när bokens gavs ut. Dock. Hur ser det ut idag i världen?

   Gillad av 2 people

 6. Ki Kollbrunner skriver:

  Efter att ha skrivit några ingående brev till MSB där kontentan var att det var nödvändigt att inte bara MB (muslimska brödraskapet) blev granskad men att det behövdes också fördjupning i vad Islam har som syfte och mål, och vilka medel används att komma dit. Att moderata muslimer kommer att behöva välja sida när de inser /blir medvetna om vad som krävs för att bli en trogen muslim och att ju fler moské som öppnas desto mer upplysta om den underkastelse som är nödvändigt för att inte bli kallad ”hypokrat”(därmed hade vi importerad deras konflikt..Vilken är den rätta muslim?)
  Som i sin tur lede till att segregationen ökade eftersom enligt koranens verser får äkta muslimer inte ta icke muslimer till sitt hjärta m.m, av samma orsak var integrationen en omöjlighet även om man satsade miljoner på skolan, fritid osv. Det strider mot doktrinen… Allah är störst, ha kommandot och skall alla måste lyda..
  Fick svar, inte på mina frågor, pratade med deras jurist.. Sen inget mer, antingen finns jag på någon svartlista eller så deletar de mina mails utan att läsa..
  Därför har jag försökt samla ihop olika experter som kan öppna upp vägen för att informera, ha debatter, prata med en regering som vågar ta tag i det tabulagda frågan…
  Man måste kunna ifrågasätta om det är fråga om religionsfrihet när det gäller islam…
  Är det inte tvång om man formas som liten att tro att det finns bara ett alternativ, annars kommer man att brinna för evigt i helvetet?
  Nu finns det många som har höjt rösten, sådana som du, ex-muslim, Galáxia, Mona Walter etc som inte kan bli kallad för rasist, islamofob..
  Jag välkomnar dina excellenta texter, mycket nödvändiga..
  Nästa steg måste vara att agera för att befolkningen blir mer medveten..

  Gillad av 3 people

 7. Moab skriver:

  Jag tror en angelägen uppgift ät att återvinna språket, Jordan Peterson kämpar mot LBTQXXX (läs gärna listorna på pronomen, det är absurt) och har idag även nått SvD, han kämpar mot principen men det är ett skenslag som suger kraft ur den egentliga striden. Många som jag tycker har sunda tankar, Peterson, Haidt, Saad, Harris, de är mjukisar, liberaler, de värjer sig därför mot de logiska konsekvenserna av sina analyser. Trump däremot litar på sin intuition och kommer mycket närmre sanningen. Den egentliga striden håller på att förloras. De ord vi måste återvinna och omdefiniera är ”krig” och ”landsförrädare” osv, för vad betyder krig när man inte har en nation, inte har en nationsgräns? Vad betyder landsförrädare när gränsen är öppen? Är det inte landsförräderi att sätta prao-elever vid Öresundbron när vi vet att det finns tusentals jihadister som reser runt Europa? När man inte utvisar terrorister, eller när tusentals blir våldtagna vilket brukar ske efter vunna slag i krig? Vi är redan i krig, anledningen till att vi inte ser det är att det är mot en svag fiende, men även en svag fiende vinner om man inte försvarar sig.

  Gillad av 2 people

 8. Aha skriver:

  Kontrasten är slående mellan verkligheten och den kritik mot Islam som etablissemanget vill undvika. Man vill undvika konflikt. Målet är att få en harmonisk samexisten mellan Islam och det sekulariserade samhället. I linje med detta är det förbjudet enligt lagen om hets mot folkgrupp att missakta muslimer.
  Kontrasten mellan Islam och västerlandet är pain in the ass för etablissemanget och ett mycket störande hot mot att mångkulturkonceptet ska bli en framgång. I decennier torde de få kämpa emot detta, i decennier kommer det sekulariserade samhället att få lida för detta.

  Taktiken har varit att kräva anpassning i de egna leden. Totalitära ideologier som Islam tackar och tar emot för varje möjlighet som för dem framåt mot deras sätt att leva. Varje möjlighet att härska är essensen i en totalitär rörelse.

  Europa skulle redan från början satt ner foten. Än är det inte för sent. De som varnar, benämnes Islamofober, är dock än så länge för få.

  Gillad av 6 people

  • Lev Barkland skriver:

   Är det inte slående att vi under de kommande 30 åren står inför en gigantisk förändring i Sverige. Islam kommer att bli majoritetsreligion. Vi har massor av historiska facit på vad detta kan innebära. Vare sig man gillar det eller inte så är det en helt enorm förändring av Samhället. Och vi har en välfinansierad statsmediaappatat som påstår sig leva upp till epitetet public service. De SKALL hålla medborgarna informerade, det är hela deras existensberättigande. Och inte ett knyst om detta. Den mest radikala förändringen på årtusenden av svensk kultur, av vad svenskhet, av vad Sverige är för ett land. Och detta förtigs kompakt och konsekvent. Ett otroligt flagrant svek.

   Mitt förakt för svensk public service media för detta är avgrundsdjupt.

   Gillad av 9 people

 9. Elisabeth skriver:

  Återigen ett lysande inlägg från dig, Mohamed Omar. Du har insikter nog för att genomskåda islamismen och förstår vilket fruktansvärt verktyg Islam är , Islam är tyranni förklätt till religion. Mycket glädjande att det finns en så handlingskraftig borgmästare i Paris. Jämför honom med den Quisling som huserar i London. Men det är ändå politikerna ovanför borgmästaren som bestämmer och när inrikesministern vill ha fler moskéer tar man sig för pannan. Då inser man att spelet ändå är förlorat när det gäller Frankrike. Och Sverige glider nedåt med tanke på den naiva lättsinnighet varmed politiker beviljar bygglov för moskéer.
  Det var nog egentligen något sådant här som den hånade SD-politikern försökte uttrycka på landsmötet. Han lyckades inte säga det på ett för media passande sätt och måste därför enligt ritualen rullas i tjära och fjädrar. Då finns inte minsta hyfs och medkänsla. Idag finns fortfarande ingen offentlig debatt om Islam och dess påverkan på vårt samhälle, De som ständigt ropar islamofobi styr fortfarande debattklimatet. Mycket bra om debattörer som Omar lyckas slå hål på det glastaket. Det är helt enkelt nödvändigt och det kommer helt säkert att ske.

  Gillad av 5 people

 10. Petrus skriver:

  En fråga som så gott som alla som ser islam som huvudproblemet undviker är vad som händer om de muslimska invandrarna slutar vara muslimer. Eller får en totalt urvattnad, västerländskifierad islam som knådats av om externa krafter som t ex Svenska Kyrkan eller dispensationalistisk kristendom.

  Blir dessa avmuslimifierade muslimer mindre farliga för svennar? Blir de i regel något typ Mohamed Omar (som jag uppfattar som en konsekvent förespråkare för ett västerländskt rättssamhälle)? Eller något typ svenne-vännen Bechir Rabani? Eller blir man något typ de som tog ihjäl Daniel Wretström och Ronny Öhman? Ingen religiös ”hel-muslim” har någonsin tagit ihjäl en svensk skinnskalle eller någon annan typisk nationalist. Det har däremot mer assimilerade figurer och invandrare helt utan muslimsk bakgrund gjort.

  Vad blir en avmuslimifierad muslim som formats av AFA-samarbetande medier och George Soros? Blir det bättre för en sådana som mig om de blir som de liberala revolutionärer som efter franska revolutionen högg huvudet av konservativa individer och sedan gick och tittade på de live-samlag man börjat visa på teatrarna? Blir det bättre för sådana som mig om de blir någon slags AFA:iter eller AFA-light-varianter? Med AFA vid makten hamnar jag i ett dike med skallen avskjuten. Med IS vid makten får jag betala extraskatt, bli fördriven eller genomgå en smärtsam operation. Radikal islam är mindre farlig för min hälsa än AFA. För judar utanför Israel är däremot radikal islam farligare.

  Gilla

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Den enda frågan som behöver ställas om allt som relaterar till islam och invandring av muslimer till Europa är:

  Saknade vi dagens problem när vi saknade muslimer?

  Svaret ger sig självt: inga muslimer – inga problem på grund av islam.

  Jag skriver detta väl medveten om att det kan rendera yrkesförbud och fängelse i det Sverige en majoritet av våra politiker och väljare aktivt arbetat för att skapa. Det borde varit uppenbart för envar som betraktar ett muslimskt land vad islam är i praktiken – ändå röstade 87% för fortsatt invasion.

  Jag kan bara anta att det svenska folket litar på sina falska profeter, istället för att söka kunskap.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 people

 12. Moab skriver:

  Jag tror kort sagt att det enda nya i dagens konflikt med islam är att muslimerna säger: det var inte vi, när det passar dem, samt att vänsterliberaler världen över låtsas tro dem. Det nya är hyckleriet.

  Gillad av 2 people

 13. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo troligen är något på väg att hända i Frankrike. Det är två rörelser som rör sig likt fartyg på kollisionskurs.

  Å ena sidan har vi delar av den franska befolkningen med ursprung i norra Afrika vilka rör sig i riktning bort från det franska samhället. Å andra sidan har vi ett växande antal fransmän, förvånansvärt nog även unga, som reagerar på detta. Samtidigt finns det en ganska stor grupp med ursprung i länder som Algeriet och Marocko som är synnerligen väl integrerade i samhället.

  Men problemet är som sagt de som inte vill bli integrerade och trots att de har språket, franskan, samt dessutom funnits i landet länge – ofta i flera generationer, så går utvecklingen åt fel håll.

  Enbart de senaste tio åren så har antalet människor på gatorna som förkastat det europeiska sättet att klä sig ökat mycket. Det är mycket burka och mycket gubbar i nattsärk ståendes i gathörnen eller sittandes på kaféer.

  På sikt blir en konfrontation oundviklig.

  Gillad av 2 people

 14. Sidonie Jansson skriver:

  Islamisterna vinner alltid på ett eller annat sätt.
  Visst stod Clichys borgmästare inte ut med att se sin stad bli en provocerande plats för muslimsk gatubön varje fredag under flera månader, och dessa blev förbjudna, men han blir tvungen att tillåta att det blir ännu fler moské byggen. Och varifrån pengarna till bygget ska komma vet vi redan. Fler rika muslimska länder med sharia lagar köper in sig i Frankrike.
  Och precis som i Sverige får ändå flera muslimska organisationer pengar från den franska staten, det vill säga från vanligt folks skattepengar. Även de som inte vill ge sina pengar till det de anser destruktivt för sitt land och kultur.
  Det stängs moskéer i Frankrike när det visar sig att imamer predikat hat och inspirerat unga människor till terrordåd, men samtidigt byggs det ännu fler. En ond cirkel?

  Gilla

 15. Hortensia skriver:

  Tack, Eddie, för att du uppmärksammar oss på detta, av svensk propagandamedia totalt negligerade, hoppfulla tilltag från luttrade fransmän, men hur menar du att händelsen åskådliggör:

  ”Två civilisationer i kamp.”…?

  Enligt min alldeles bestämda uppfattning handlar det om den västerländska civilisationens begynnande insikt om betydelsen av att återuppväcka motståndet mot en barbarisk ockupationsmakt.

  Gillad av 3 people

 16. slaszlos skriver:

  När religion och politik blir ond skapas helvete vilket är kantad av goda avsikter. Frankrike med mångfasade ansikte mörker sin ljus under den primitiva barbarismens ständiga hotelse av sin eget liksom andra toleranta staters människohandeln och blandningen av politiska flyktingar enligt Genève Konventionens bedömningar året 1951 med lyxsökare, kriminella agents och spions nätverkets påtryckningar med enorma skaror av angivare i främmande makters tjänster. Den fria världen så småningom förlorar sitt viktigaste uppgift att skydda sina nationalstater och de fria medborgare mot inre och yttre fiender.

  Gillad av 1 person

 17. Sixten Johansson skriver:

  På Erik Svansbos blogg pophoger.blogspot.com finns nu inlägget ”Ett Sverige under islam?” Där refereras några scenarier framtagna av Pew Research Center, ”Europe’s Growing Muslim Population”. Sannolikt är siffrorna för Sveriges del alltför låga, men framtidsutsikterna är inte ljusare för det.

  Gilla

 18. Eva Cedergren skriver:

  Jag är rädd för islam och jag har en koran översatt av Mohammed Knut Bernström. Iden kan jag läsa på oräkniliga ställen att alla otrogna dvs alla kristna, judar och icke muslimer skall dödas.
  När jag försökt prata muslimer så säger de att det inte stämmer och att jag har fel koran.
  Har jag fel koran ? Och varför säger de så ?
  Inte heller vill muslimerna erkänna att i koranen (min koran) står det att : Man skall beträda sin kvinna som en åker. Och sedan får man göra vad man vill med henne.

  Vad säger du Mohamed Omar .

  Gillad av 1 person

 19. Moab skriver:

  Jag ser att jag blev censurerad just på min nyckelpunkt, eller så var det för långt. Kort så argumenterade jag för att man måste göra alla ansvariga för det de står tyst bakom, likt de rika sydstatare som inte själva gick i krig utan skickade fattiga bönder, när General Sherman drog undan den tysta mattan istället för att endast direkt bekriga sydstatsarmen så avgjordes kriget snabbt.

  Gillad av 2 people

 20. Moab skriver:

  Jag gjorde även observationen att det dog 2400 människor vid Pearl Harbour vilket senare ledde till atombombningar av Japan. Färre än vid World Trade Center dådet, vi är i krig, en utspritt krig med en svag fiende som endast attackerar oss pga vår vänsterliberala svaghet som lett till att vi inte försvarar oss. Det går naturligtvis inte att hitta alla så kallade terrorister, istället så måste man se att det är ett kollektivt ansvar för muslimerna att få stopp på detta och agera proportionellt om de inte gör något.

  Gillad av 3 people

 21. O.T. skriver:

  Det ansedda institutet Pew Research Center räknar med att den muslimska befolkningen i Europa kommer att tredubblas till år 2050. Om massinvandringen fortsätter kommer 30,8 procent av befolkningen i Sverige att vara muslimer då, enligt prognosen.

  Enligt studien kommer Europas muslimska befolkning att flerdubblas – även om all invandring till kontitenten ”omedelbart och permanent” stoppas, rapporterar RT.
  Anledningen är att muslimerna är yngre och har ”högre fertilitet”, skriver Pew.

  Med en fortsatt hög invandring förutsäger studien att det kommer att bo cirka 76 miljoner muslimer i de europeiska länderna år 2050 – jämfört med 25,8 miljoner idag.
  I inget land i Europa är prognosen lika dyster som i Sverige.

  I Pews scenario med fortsatt hög invandring kommer andelen muslimer i Sverige att vara 30,8 procent år 2050.

  Det kan jämföras med Österrike och Tyskland, där muslimerna enligt samma scenario skulle representera upp till 19 procent av befolkningen. I Storbritannien skulle den muslimska andelen växa till 17,2 procent, i Finland till 15 procent och i Norges till 17 procent.

  Vi måste väl konstatera som Moab säger att de vill ha det så.

  Gillad av 2 people

 22. Anne-Hedvig skriver:

  Gå inn på pewforum.org og søk på ‘Muslims’, ‘Beliefs About Sharia’.
  Landene de fleste migrantene kommer fra, er noen av de verste sett fra vårt (vestlig, demokratisk) synspunkt.

  Gilla

 23. heraldikern skriver:

  Riskerar väl att bli utslängd här eller rentav häktad men visst måste man undra om det inte är någon form av fel i huvudet på dessa människor när man på fullaste allvar hävdar att man måste vänd upp häcken 5 gånger om dagen oavsett var man är för att tillfredsställa nån sorts gud! Att tro på en andlig övehöghet är ju en sak, men denna andliga överhöghet kan ju rimligen inte kräva av sina proselyter att de skall förödmjuka sig 5 gånger dagligen för att bevisa sin lojalitet. Om det var så så vore det ju inte vara en andlig övehöghet som är i besittning av all världens vishet och som kan förlåta allt! Då är det en scharlatan!

  Gillad av 2 people

 24. Roland Salomonsson skriver:

  Notera att böne-ofoget är som mest förekommande i UK. Där har islam via denna metod tagit kontroll över och upprättat allt fler småkalifat. UK måste börja bygga om vägsystemen eftersom inga icke muslimer kan riskera livet med att färdas genom huvudstråk genom dessa kalifat. Inget har gjorts från myndighetshåll då det av MSM/Public Service resp PK-kretsar påstås vara rasism. Motstånd har i viss mån skett från rörelser typ ”Brittain First”, som naturligtvis av MSM/Public Service anses för nazistiskt mm.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.