Det är värre än du tror

Patrik Engellau

Tänk dig att du ska göra något stort, spännande och möjligtvis farligt, till exempel att hoppa från en flygmaskin på hög höjd. Det finns två väsensskilda metoder att förbereda sig. Den ena är att gå på kurs i flygplanshopp, skaffa sig fallskärm och noggrant lära sig allt om dess funktioner, kontrollera utrustningen i samband med hoppet och sedan, troligen med hjärtat i halsgropen, slänga sig ut från planet och dra i snöret. Den andra är att utan andra förberedelser än en lektion i självtillit rätt och slätt slänga sig ut från planet och hoppas på det bästa.

Ingen som jag känner skulle välja den andra metoden. Men när svenska staten planerar migrationen gör den så. Det visar en pinfärsk granskningsrapport från Riksrevisionen RIR 2017:25 Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut.

Under perioden 2004 till 2015 framlades 56 propositioner med migrationspolitiskt innehåll för riksdagen för beslut. Riksrevisionen har specialgranskat 26 av dessa propositioner för att undersöka i vilken grad propositionerna innehåller lagstadgad information om vilka konsekvenserna blir av de föreslagna besluten. Vad Riksrevisionen egentligen undersöker alltså huruvida riksdagen erbjuds möjligheter att begripa vad deras beslut innebär. Prop. 2007/08:105, till exempel, handlar om att lagstadga skyldighet för landsting att erbjuda ”asylsökande med flera” sjukvård samt tandvård. Prop. 2004/05:136 föreslår riksdagen att besluta att ensamkommande barn ”skyndsamt [ska] förses med en god man”. Enligt lag ska riksdagen i förväg få reda på exempelvis vad detta kan innebära ekonomiskt för de berörda delarna av den offentliga sektorn. Men hur har det blivit i verkligheten? Får riksdagen en aning om vad dess beslut kan få för konsekvenser?

Trettio av propositionerna behandlas inte av Riksrevisionen. Det kan bero på att det handlar om ”godkännande av mellanstatliga avtal”. Jag läser mellan raderna att de svenska kraven på beslutsunderlag till riksdagen skiljer sig från exempelvis EUs och att Riksrevisionen vid en bedömning därför skulle behöva utgå från ett annat regelverk vilket den inte har lust med. Fair enough.

Det kan också bero på att propositionerna ”rör andra kategorier av migranter än asylsökande eller skyddsbehövande och deras anhöriga”. Det fattar jag inte – till exempel varför prop. 2009/10:77 om att ”skyddsbehövande är undantagna” från ”försörjningskrav vid anhöriginvandring” inte vore intressant i sammanhanget – men det tänker jag inte bråka om just nu. Tjugosex propositioner är undersökta och det är bra nog.

Riksrevisionen har utsatt propositionerna för följande två frågor:

Granskningsfråga 1: Har regeringen inför migrationspolitiska propositioner låtit kommittéväsendet och Regeringskansliet inhämta och redovisa beredningsunderlag som allsidigt belyser konsekvenserna av förslagen?

Granskningsfråga 2: Har regeringen i migrationspolitiska propositioner redovisat allsidiga bedömningar av väsentliga konsekvenser av förslagen?

Är du lugn? Sitter du bekvämt? Är du redo för svaret? Svaret på båda frågorna är: för det första nej, för det andra att den propositionsförfattande regeringen kommit fram till att det inte finns några väsentliga konsekvenser och för det tredje att regeringen menar att om det finns väsentliga konsekvenser är så är de fördelaktiga för Sverige.

Verkar det rimligt? Tror du på det? Det gör inte jag. Jag tror att detta är aktivistisk refugee welcome-propaganda. Varför skulle regeringen, vilken regering som helst, fram till hösten 2015 inte artikulera samma ”mitt Europa bygger inte murar”-retorik eller ”öppna era hjärtan”-ideologi för riksdagen som nuvarande statsministern gjorde på Medborgarplatsen respektive förre statsministern i augusti inför valet 2014?

I praktiken betyder detta att riksdagen, enligt min kanske bigotta tolkning, stiftar lag utan att förstå innebörden av sina beslut. Den har för det mesta ingen aning om vad som kan hända med anledning av dess beslut. Det betyder också att regeringen, som lägger fram propositionerna, ofta struntar i eller missbrukar det regelverk som styr hur sådana dokument ska vara beskaffade samt att den gör verklighetsfrämmande bedömningar.

Säger alltså Riksrevisionen att inga som helst konsekvensanalyser förekommer i underlaget för riksdagens beslut i migrationspolitiska frågor? Absolut inte. Med föredömlig byråkratisk noggrannhet redovisar Riksrevisionen sin uppfattning i en tabell som strax, efter min inledande förklaring, ska återges.

Riksrevisionen identifierar tre olika typer av påverkan som de i propositionerna föreslagna lagförslagen kan tänkas ha på Sverige, nämligen 1) påverkan på migrationen (ökar eller minskar eller oklart), 2) påverkan på statsbudgeten samt 3) påverkan på kommunala kostnader.

Sedan bedömer Riksrevisionen hur varje proposition hanterar dessa tre olika typer av påverkan. Det finns fem olika hanteringsalternativ: 1) propositionen säger inget alls, 2) propositionen säger att påverkan är obetydlig, 3) propositionen säger att volymen eller kostnaden minskar, 4) propositionen säger att volymen eller kostnaden ökar samt 5) propositionen säger att något annat slags effekt förväntas uppträda.

Här är tabellen. De 26 undersökta propositionerna är fördelade efter hur de hanterar var och en av de tre typerna av påverkan. Summan av varje rad är därför 26.

 

Så här tolkar jag utfallet. De regeringar, i huvudsak en borgerlig, som styrde under undersökningsperioden 2004 till 2015, sa till riksdagen att de beslut regeringen begär att riksdagen fattar kan fattas utan att riksdagen begriper konsekvenserna och att om den ändå frågar så är konsekvenserna enbart fördelaktiga för Sverige.

Om Sverige ska gratulera sig till något så är det väl att en myndighet som Riksrevisionen existerar.

54 reaktioner på ”Det är värre än du tror

 1. Hortensia skriver:

  Intressant, Patrik, men konsekvensanalyser blir naturligtvis relativt ointressanta för beslutsfattare som varken påverkas själva, eller kan hållas ansvariga för sina vettlösa beslut av de som verkligen drabbas.

  Gillad av 7 personer

 2. Björn G skriver:

  Konstigt att Riksrevisionen inte har räknat på de kostnader som den Svenska socialismen orsakat folket.
  Det lidande som det hårt arbetande Svenska folket drabbats av sedan år 1968 bör redovisas, så att väljarna ”har alla fakta på bordet” inför det kommande valet.

  Gillad av 4 personer

 3. malmobon skriver:

  En fullständig konsekvensanalys borde innehålla: Påverkan på uppsatta miljömål. Skåne har inte uppnått sina miljömål och det är Mp som är boven i detta.
  Påverkan på pensionssystemet. Anhöriginvandring. Dela intjänade pensioner av svenskar.
  Påverkan på skolor. Förskolor. Sjukvård.

  Vad innebär asylrätt? Ett återkommande argument från Sjöstedt, Löfven, Annie Lööf?
  Något som Sverige skrivit under i internationella avtal. Vad innebär Dublinförordningen, Schengenavtalet, FN konventionen om mänskliga rättigheter?

  Även om Sverige tagit bort tjänstemannaansvaret, borde det gå stämma beslutsfattare om dessa medvetet förändrar medborgares ingångna avta?
  Ett avtal är mellan minst två parter.
  Makten utgår från folket, och de folkvalda skall…
  Alltså finns det ett avtal. Röstsedeln är bekräftelsen på en vilja, och om tillräckligt många har blivit lovad denna vilja, är det Riksdagens ledamöter att tillse att den utförs. Rätt eller fel?

  Ni som röstade på Allianspartierna ar inte fått er vilja fram, eller? DÖ.
  Sverigedemokraternas 13% definitivt inte. Falsk anklagelse om att vi skall vara rasister och ha ett sådant förflutet. Det är inte enskilda politiker inom SD andra partier fördömer. Det är folket som röstat på SD.

  Gillad av 1 person

  • Leif Lindau skriver:

   Asyltätt baseras på en FNkonvention som togs 1948 (?). Asylsökanden ska bl a söka asyl i första säkra land och noggrannt följa alla lagar där de uppehåller sig. Knappast någon enda ”flykting” i Sverige har uppfyllt detta under de sista åren. Politiker i sju partier och massmedia har i minst 25 år ljugit systematiskt om detta.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Tänk om det vore SD:s skolpolitik som fick råda i Sverige?

   Åhörde idag en fullständigt lysande föreläsning av Stefan Jakobsson,
   partiets talesman i skolfrågor!

   Något helt annat än ”100 dagar” Flummolin…

   Då hade det ännu funnits hopp för Sverige o skolan!

   Ännu ett område, där man har en helt överlägsen politik!

   Sammalunda gäller kulturpolitiken,
   vilket vitsordats av nyblivna Moderaten Ann Heberlein,
   vid granskning på ledarsidorna.se!!!

   SD har det heltäckande politiska programmet,
   minst av allt ett ENFRÅGE parti…

   Gilla

 4. larslindblog skriver:

  Kanske lite utanför ämnet ; I förrgår upptäckte jag att det i SvD fanns en bilaga från Det Goda Samhället.. Så nu fick jag iaf något vettigt att läsa under min 5 veckor provprenumeration för 50:- .
  Patrik förtjänar all uppmuntran för allt engagemang , tid och pengar han offrar för vår skull.

  Gillad av 13 personer

  • Margareta skriver:

   PK-ballongen kommer att sväva fritt i alla fall, trots alla hål syresätts den ständigt någonstans ifrån och det kommer att krävas att man stampar på den och det som syresätter den för att den skall sluta sväva.

   Gilla

 5. Bo Svensson skriver:

  Jag vill ha rithjälp med en valaffisch utan partibeteckning:

  En vettvilling med ett ondskefullt flin styr med en kontroll och en kabel in i hans huvud en jättelik marionett som är en pajas som hämtad ur en skräckfilm som står och hivar paket överbord, för att det skall bli plats istället till en massa otäcka typer som rinner ner i farkosten ur en slang – med en kran på en bit upp. – 20 män på varje kvinna.

  Pajasen är prydd med mordbrännarpartiernas blommor och mordbrännarmedia: DN, SvD, SVT, SR, Expressen, Aftonbladet o s v.

  På slangen står det: Folkblandningspolitik

  På paketen som redan flyter omkring runtom står det:

  Vett och sans
  Logik och konsekvens
  Likhet inför lagen
  Kommunal självstyrelse
  Kvinnofrid
  Flyktinghjälp
  Trygghet till liv och lem
  Civiliserad samvaro
  Yttrandefrihet
  Ordnad samhällsdebatt

  På paketen som ligger kvar, står det: Pensioner, försvar, polis, sjukvård, undervisning, fastighetsvärden, framtidshopp.

  Och allt småfolket som får det allt trängre, står och pekar mot kranen och tittar uppfordrande på pajasen.

  Gillad av 4 personer

 6. Ett emigrerat förortsbarn skriver:

  Partik har tidigare arbetat med framtidsstudier. Och då påpekat de hart när omöjliga i att rätt pricka in och bedöma ett samhälles fortsatta utveckling.

  Men att som Riksrevisionens analys visar inte ens beakta de ekonomiska konsekvenserna är väl tämligen magstarkt. För det är något varje familj tvingas till i sin egen vardagsekonomi.

  Skulle politikernas och riksdagens beslutsmetoder tillämpas inom familjen skulle de snabbt leda till ekonomisk ruin. Samt öka arbetsbörda Kronofogdemyndigheten.

  ”Visst är det häftigt att betala skatt”. Var det inte det en viss statsministerkandidat sa. Det fångar nog väl essensen i Riksdagens beslutsunderlag. Dina slantar blir våra slantar.

  Att mer kulturella och sociologiska konsekvenser saknas i beslutsunderlagen beror nog på att man, med samma intellektuella djup, sedan länge beslutat att Sverige skall föra en multikulturell politik. Och även skrivit in detta i vår grundlag.

  Nu skall polisen tillåtas att få lyssna till vissa aspekter av det multikulturella samhället, via i offentligheten uppsatta mikrofoner. Men ännu så länge enbart i våra mest påtagliga utanförskapsområden. Mikrofoner som avstämts för att enbart lyssna till bombsmällar och pistolskott.

  Vi övriga medborgare får väl anpassa oss till en framtid med mer hörselvadd i öronen. Något som tydligen riksdagsmännen haft sedan länge. I det avseendet har de nog alla varit föregångsmän för en slags tystnadskultur. En kultur som konstigt nog inte längre tillämpas på våra bibliotek. Också det i multikulturell anda, får man förmoda.

  Politiker tycks hela tiden lyssna selektivt. Man hör och lyssnar enbart till det man vill höra. Ungefär som inom sociala medier, där den selektiviteten lätt förvandlas till fake news. Tystnad tagning – gäller.

  Gillad av 2 personer

 7. Lilla fröken PK skriver:

  Skrämmande sangvinisk ansvarslöshet! Visst vore denna sensationella rapport värd en större medial diskussion?! Men jag kan tänka mig att media tvekar, ity ”det kunde ju gynna mörka krafter”, vilket ju under inga villkor kan tillåtas. Att de politiska partierna, med undantag av SD, skulle erkänna sina tillkortakommanden och gråtande be om förlåtelse, är väl inte att tänka på.

  Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Man önskar nästan att vi i Sverige fick lite Japansk kulturell berikning)

   Politiker som lägger sig på knä,
   och gråtande ber väljarna om ursäkt!

   Som sen gör en gemensam uppoffring,
   den yttersta!!!

   Gilla

 8. svenne skriver:

  ”De regeringar, i huvudsak en borgerlig, som styrde under undersökningsperioden 2004 till 2015, sa till riksdagen att de beslut regeringen begär att riksdagen fattar kan fattas utan att riksdagen begriper konsekvenserna och att om den ändå frågar så är konsekvenserna enbart fördelaktiga för Sverige”.

  Jag läste en gång i tiden en artikel som handlade om människans förmåga att, på rätt sätt, väga ihop ett antal parametrar som skall ligga som underlag för ett beslut. Såvitt jag kommer ihåg så var antalet – för en vanlig människa – tre parametrar gränsen för vad som går att kombinera ihop för att göra en vettig bedömning. Den kategori som stack ut var skickliga schackspelare som i förväg kunde skapa flera kombinationer med drag och motdrag än vad genomsnittet klarar av. Jag har för mig att dessa klarade av att hantera fem parametrar samtidigt men jag är lite osäker på det exakta antalet.

  Under en ganska lång tid har politikerna levererat diverse utspel angående invandringspolitiken. Det handlar både om nya lagar, upphävande av gamla, kringgående av befintliga lagar, införande av olika välfärdsförmåner för ”nyanlända” etc. Varje utspel innebär att en ny parameter tillförs det gungfly som nu kännetecknar den politik som förs, så det är inte förvånande att ”riksdagen inte begriper konsekvenserna” av det som de hittar på.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   För varje politiker som kandiderar till en plats,
   borde det vara obligatoriskt med schacklektioner!

   Att man SAMTIDIGT måste tänka på både anfall o försvar!

   Gilla

 9. Moab skriver:

  Jo det kan man ju tycka, men vi fick ändå in 160,000 plus anhöriga och strömmen bara fortsätter. Riksrevisionen verkar har samma effekt som konstitutionsutskottet. Eftersom alla partier (utom ett) är medskyldiga till de verkligt allvarliga felstegen och lögnerna för svenska folket så håller de varandra alla om ryggen. De har alla medverkat till att införa gruppvåldtäkt som fenomen i Sverige, grupptafsning, och det mycket äldre fenomenet med ungdomar som drar runt i grupp och rånar och slår ner. Det var klart vem som stod för det för över 30 år sedan. Alla är insyltade, det började kanske på allvar med Bildt som Östman skrev? Var det då arrogansen och älskandet av sig själv togs till nya höjder, jag var bekant med folk vid FN då det begav sig, hans talskrivare beskrev honom som den mest arroganta person hon träffat. Sedan fick man sig till livs info om FN-sponsrade fester på Haiti där alla hade bara bröst, Tänk vad vi får för skatten! Hur var det i Guinea-Bissau Patrik, bra fester?

  Det är ju mycket märkligt att Riksrevisionen agerar på detta sätt, jag kommer att tänka på Seychellerna och dronten. Har vi hittat några dronter här? Dronten försvann men kan vi klona dessa sista nitiska tjänstemän som inte sålt sin själ? Det är hög tid för vad det verkar så kan man bli åtalad och dömd för att påpeka vad som BRÅ visade 2005 om man skriver på FB att samma nog gäller idag. Jag är inte juridiskt skolad men vi behöver tjänstemän och advokater på vår sida, som i den gamla sången”Lawyers, guns and money” av Warren Zevon. Lyckas inte det kommer en annan av WZs karaktärer att behövas: Rowland the headless thompson gunner” för att kontrollera ”Werewolves of London”.

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Roland utan W, han kom ju ifrån landet med midnattssol:

   Roland was a warrior from the Land of the Midnight Sun
   With a Thompson gun for hire, fighting to be done
   The deal was made in Denmark on a dark and stormy day
   So he set out for Biafra to join the bloody fray

   Through sixty-six and seven they fought the Congo war
   With their fingers on their triggers, knee-deep in gore
   For days and nights they battled the Bantu to their knees
   They killed to earn their living and to help out the Congolese

   Roland the Thompson gunner…

   His comrades fought beside him – Van Owen and the rest
   But of all the Thompson gunners, Roland was the best
   So the CIA decided they wanted Roland dead
   That son-of-a-bitch Van Owen blew off Roland’s head

   Roland the headless Thompson gunner
   Norway’s bravest son
   Time, time, time
   For another peaceful war
   But time stands still for Roland
   ‘Til he evens up the score
   They can still see his headless body stalking through the night
   In the muzzle flash of Roland’s Thompson gun
   In the muzzle flash of Roland’s Thompson gun

   Roland searched the continent for the man who’d done him in
   He found him in Mombassa in a barroom drinking gin
   Roland aimed his Thompson gun – he didn’t say a word
   But he blew Van Owen’s body from there to Johannesburg

   Roland the headless Thompson gunner…
   The eternal Thompson gunner
   still wandering through the night
   Now it’s ten years later but he still keeps up the fight
   In Ireland, in Lebanon, in Palestine and Berkeley
   Patty Hearst heard the burst of Roland’s Thompson gun and bought it

   Gilla

 10. Martin skriver:

  En miljon i arbetsför ålder som inte jobbar men som kostar mycket mer välfärd (mer vård och bidrag) per capita än övriga är vad vi måste leva med. Det blir fruktansvärt dyrt för stat och kommun. Svenskar som jobbat hela livet kommer att dö i sjuksängar och i åldringsvård p.g.a. minskade resurser. Till det kommer ökade angrepp på ursprungsbefolkningen i form av våldtäkter, brottslighet och korruption. Det har redan börjat. Tack alla politiker. Jag hoppas att ingen här via valsedeln kommer vilja göda de partier som konsekvent agerat för att sätta oss i den här situationen. De ska i.a.f. inte få det partibidrag som min valsedel betingar.

  Gillad av 2 personer

 11. Kent Forssgren skriver:

  VAD ÄN RIKSREVISIONEN GRANSKAR SÅ BLI RESULTATET DETSAMMA – KRITIK

  Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet 2009–2013 (RiR 2013:19)
  Klimatmålet till 2020 ser ut att nås men kostnaderna riskerar att bli onödigt höga. På längre sikt finns en risk att Sverige inte når visionen om nära noll utsläpp till 2050. Regeringen saknar en samlad bild av vad olika klimatinsatser kostar och vilka utsläppsminskningar de ger.
  http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Klimat-for-pengarna-Granskningar-inom-klimatomradet-20092013/

  PÅVERKAS DEN BERÖRDA POLITIKEN?
  All kritik avfärdas som stridande mot politiks höga värdegrund.
  Minns ni Inga-Britt Ahlenius? Generaldirektör för Riksrevisionsverket som fick sparken av dåvarande finansminister och teflonminister Bosse Ringholm (S) för att hon inte dansade efter hans pipa. Inga-Britt Ahlenius bidrog till att riksrevisionen överflyttades till att lyda under riksdagen i stället för som tidigare under regeringen, just för att den som granskar de staten gör ska vara så oberoende som möjligt.
  Dagens makthavare har tydligen glömt Axel Oxenstierna ord om tjänstetillsättningar 1634 och som borde gälla än idag: Man måste se på vars och ens kapacitet och varken på vänskap eller släktskap.
  https://petterssonsblogg.se/2016/07/11/det-ar-otroligt-hapnadsvackande-med-korruptionen-pa-riksrevisionsverket/

  Gillad av 1 person

  • Leif Lindau skriver:

   Resultatet av klimatpolitiken är att under 2005-2015 har den globala fossilförbrukningen ökat med 10 %. Det absolut enda som påverkar klimatet är det totala CO2-utsläppet, så effekten på klimatet av den förda politiken är negativ. Allt annat är lögn. .

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Är det CO2 utsläppen, som påverkar klimatet,
    eller det klimatförändring, som påverkar CO2 utsläppen???

    Den berömda hönan o ägget!
    Inte helt klarlagt!

    Hur stor var människans klimatpåverkan,
    när vi hade tropisk värme/inlandsis???

    En solskenshistoria rentav???

    Gilla

 12. Ulla L skriver:

  Det är uppenbart att politikerna som ingår, och har ingått, i regering och riksdag inte har skött uppdraget man fått i förtroende och uppburit ära och lön för. Vad blir konsekvensen för dem?

  Är andra politikområden lika undermåligt skötta?

  Gillad av 1 person

 13. Christer Carlstedt skriver:

  Det intressanta med rapporten är väl närmast att den alls blivit gjord. Slutsatserna om bristande konsekvensanalys har man väl annars kunnat ana sig till.
  Till och med herr statsministern har ju sagt: ”Vi har varit naiva”, nogsamt undvikande en precisering av vilka dessa ”vi” är.

  Att konsekvensanalys saknas i lagstiftningsbesluten är ett beklämmande faktum, som borde ge beslutsfattarna sömnlösa nätter om de ens begrep detta faktum.
  Ett exempel:
  Någon asylsökande meddelas att han eller hon inte har rätt att vistas i landet efter ett visst datum enligt gällande lagstiftning på området och får således ett avvisningsbeslut.
  Vederbörande ger fullständigt faderuttan i detta och håller sig kvar i landet beslutet till trots.
  Nu lägger socialsekreterare i den kommun personen tycker sig bo i pannan i djupa veck, konsulterar sina anvisningar, springer till chefen som kallar in juristen. Juristen konstaterar att kommunen enligt tillämpliga lagar visst är skyldig att sörja för den avvisade personens uppehälle.
  Slutsatsen blir alltså att gänget i riksdagshuset har stiftat lagar som inte fungerar tillsammans. Jag får liksom inte ihop att en person som inte får vistas i landet har rätt till försörjningsstöd i det landet som vederbörande inte får befinna sig i.

  Det finns en annan aspekt på den presenterade tabellen. Den beskriver att till den del som en analys alls har gjort så har propositionen angett ingen eller marginell påverkan.
  Det skall jag tro på den dag då jag ser underlaget från den analysen!
  Vilka kostnader finns med och framför allt vilka kostnader finns inte med.
  Jag misstänker starkt att eftersom en proposition är ett politiskt beställningsjobb, så kan underlaget vara färgat (eller missfärgat) av politiskt önsketänkande.

  Gillad av 5 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Slutsatsen blir alltså att gänget i riksdagshuset har stiftat lagar som inte fungerar tillsammans.”

   En stilla önskan vore om de medborgerliga rättigheterna åtminstone kopplades till medborgarskapet. Ev. kunde Röda Korset och liknande ge viss hjälp till de som lider nöd i väntan på att återresan skall kunna verkställas.

   Gillad av 2 personer

 14. Aha skriver:

  Konsekvensanalyser var politiskt omöjliga att göra eftersom de skulle visa på gigantiska kostnader, utanförskap och kriminalitet. Folket skulle rösta mot massinvandringen. Medvetet valde man därför i införsäljningssyfte att motivera invandringen av humanitära skäl, att den behövdes av demografiska skäll, att den behövdes för att ta över efter fyrtiotalisterna, att vi har råd.
  Lövfen kryddade det med att invandringen, om inte lönsam nu, på sikt var en ekonomisk vinstlott. Reinfeldt gick så långt att han lyfte fram mångkulturismens inneboende variation i form av mat och kultur som en viktig del i invandringen.

  Svenska folket har medvetet förts bakom ljuset av politiker, media och opinionsbildare. Det är var Riksrevisionens genomgång visar.

  Gillad av 6 personer

 15. Karl Oskar skriver:

  Förstummande!! Rubriken är på pricken, det är värre jag trodde! Är detta lågvattenmärket? Tack Patrik för att du sätter ljuset på denna rapport! Även om det nästan var mer än man orkar få reda på.

  Gilla

 16. 5ven55on skriver:

  Allra först en eloge till Riksrevisionen (som är en föredömlig myndighet) och Patrik!

  Nu till huvudfrågan. Här gäller det att hålla huvudet kallt.

  Vi måste se till så att alla dessa skyldiga människor inte kan fly sitt ansvar. Det är viktigt att de straffas, androm till varnagel. Men…

  …det mest akuta är att genomföra Fredrik Östmans Miljonprogram ( https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/ett-nytt-miljonprogram/ ). Vi måste först rädda landet och repatriera alla som inte ska vara här. Hellre fälla än fria.

  Först när denna akut viktiga åtgärd är genomförd kan vi koncentrera oss på att straffa de som är skyldiga. Uppgifterna är nämligen så stora och viktiga att de kräver att vi koncentrerar resurserna.

  Först när ansvariga straffats kan vi slutligen även genomföra Fredriks tredje förslag; https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/ett-program-for-rattsstatlighet-och-rattvisa/

  Gillad av 4 personer

 17. Skatt Masen skriver:

  Min slutsats är sedan länge, att betydligt mindre makt till politikerna är vad vi i Sverige behöver.
  Låg skatt ger medborgarna frihet att välja själv och utforma sitt liv efter sina egna önskemål.
  Varför finns inget parti som driver krav på låg skatt? Eller ett fast belopp till staten sedan är det dina pengar. En gigantisk välfärd som styrs av politiker, vad kan gå fel…

  Gillad av 1 person

 18. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ett bra exempel som borde analyseras av Riksrevisionen är den nu aktuella överenskommelsen om lönesubventioner. Den del av en miljon invandrare som inte lever helt på socialbidrag kommer att jobba huvudsakligen på skattebetalarnas bekostnad. Den anställde får ut motsvarande en bruttolön på cirka 20000 per månad, arbetsgivaren betalar 8000 kr och staten 18000 kr, den anställde betalar ingen skatt. Om vi antar att 500 000 skulle få jobb enligt detta system så blir kostnaden drygt dubbla försvarsbudgeten. Till det ska läggas kostnader för bostäder och mycket annat.

  Detta är något som representanter för (s) och (m) står och myser ikapp om i TV. Även Svenskt Näringsliv är positivt och bedömer således att mångkulturen är viktigare än den framtida ytterligare skattebelastningen för företagen. Inte ens SD har vad jag sett reagerat.

  Den känsla som infinner sig är att beslutfattare helt tappat kontakten med den ekonomiska verkligheten och orsaken till detta är enkel att lista ut, man anser att det handlar om ”other peoples money”. Så är det ju egentligen inte, en dag i framtiden hinner verkligheten ikapp både LOs och Svenskt Näringslivs medlemmar, och moderaternas.

  Det jag funderar över är hur man ska få vanligt folk att fatta att de ständigt blir blåsta av ett frälse som baserar sin maktposition på allas lika värde men som precis som metoo-kampanjens förövare lever ett dubbelliv. Varför visas aldrig några foton på när Löven anländer i privatjet och dyraste BMWn? På EU-mötet i Göteborg utspisades deltagarna med lunch för 600 SEK per person medan poliserna fick oätliga baguetter i en påse. Det är skillnad på folk och folk.

  Gillad av 6 personer

 19. oppti skriver:

  Bengt Westerberg (Vet Bästerberg) i stor intervju i SVD idag.
  Inte en fråga om hans roll i nutidens förorter eller om hans syn på dagens migration-mer än att kulturer berikar oss.
  Han kan illustrera den aningslöshet som politiker kastar sig in i olika reformer, utan tanke på annat än att det känns rätt. Ta assistansreformen som ex.
  Privat verkar han vara lika aningslös. Vem kunde, som han påstås sig ha gjort, binda sitt bolån på lång tid till 20% ränta under 1980-90 talet? Knappast nån som vet något bättre än andra!

  Liberal -är det att vara naivt förhoppningsfull om att allt blir nog bra bara vi är snälla mot alla?

  Gillad av 2 personer

  • Björn G skriver:

   Bengt ville ju även ”hjälpa” de utsatta.
   Det resulterade i att många i dagens Sverige gör anspråk på att vara utsatta, kränkta och diskriminerade.
   Dessa blir bara fler och fler, påhittigare och uppfinningsrikare för varje dag som går, trots att de förmodligen aldrig ens hört talas om utsatthet eller diskriminering före inresan till Sverige. Någon/några har visat dem manualen, så att de ”utan och innan” kan påvisa hur man blir ett tvättäkta utsatt och kränkt offer i det nya landet!

   Gillad av 1 person

  • Palle skriver:

   OPPTI: Exakt, när man lyssnar på Jan Björklund tycks hans tankegång vara ungefär följande.
   Vi har vaknat för sent men SD , som varit vakna hela tiden måste för död och pina hållas utanför allt samarbete … (Fritt saxat från kommentar i Samhällsnytt).

   Gilla

 20. Jaxel skriver:

  Vi är tillbaka i samma sak som vanligt. Våra beslutsfattare primära drivkraft är att framställa sig som goda människor. Det mesta annat får underordna sig detta. Således struntar man i konsekvenserna av besluten som fattas bara dessa bekräftar bilden av dem själva som goda människor.

  Den andra viktiga drivkraften för politikerna är förstås att bli omvald. Inget ont i det om det innebär att vara lyhörd för väljarnas intressen.

  Tack vare samspelet med journalisterna i de dominerande massmedia finns dock ingen motsättning mellan de ovan nämnda drivkrafterna, egenintresset och intresset av att bli omvalda. Den dag journalisterna började granska makten skulle vi få se vilken drivkraft som var viktigaste.

  Våra valda beslutsfattare representerar alltså i stort sett bara egenintresset. Intresset av att inför sig själv och andra framstå som goda. Att det huvudsakligen är andra som får stå för de uppoffringar som krävs i godhetens namn tycks inte hindra att beslutsfattarna uppfattar sig som de verkligt goda människorna, medan de som huvudsakligen får bära uppoffringarna och är oroliga över det bemöts med förakt. Våra valda ombud representerar inte längre oss.

  Gillad av 2 personer

 21. En röst söder om landsvägen skriver:

  Jag är inte förvånad. Den svenska politiken styrs i många fall av oerfarna politiska broilers som saknar egen erfarenhet från verkligheten. Ibland sker det strömhopp från ungdomsförbunden till kammaren. Det blir tyckande istället för genomtänkta förslag som vinner. Det som bekymrar mig mest är att det är riksrevisionen som kommer med kritiken. Finns det ingen erfaren klarsynt ledamot i vår riksdag som kunde kräva att propositioner återremitteras till regeringen när det saknas konsekvensanalyser? När man läser sådant här undrar jag om det är rimligt att vi betalar höga löner till perukstockar. Vi borde koppla riksdagsledamöternas löner till den lön de hade innan de blev riksdagsledamöter. Detaljerna för detta bör utarbetas tillsammans med en konsekvensanalys. Med en sådan lönesättning hade kanske erfarna medborgare sett riksdagsjobbet som attraktivt.
  Nog om detta. Nu undrar jag om svenska polisen kommer att begära in ”#metoo-materialet” från Facebook och ge oss en tydlig bild om vad som förekommit. Om det är brott som det berättas om har jag för mig att de faller inom ramen för allmänt åtal. Är ”#metoo-kampanjerna” ett kvalificerat tyckande, berättas det om verkliga brott eller är det en kampanj som bedrivs av andra skäl?

  Gillad av 1 person

 22. phnordin skriver:

  Detta är något skrämmande läsning och inger inte förtroende. Samtidigt är jag inte förvånad med tanke på att många beslut som fattats av makthavarna lett landet snett t.ex att pensionärer och lågavlönade är de grupper som förmodligen blir de som tar de första smällarna av en oöverlagd invandringspolitik. Mer godtycke och mindre eftertanke tycks vara dagens ledstjärnor.

  Gillad av 1 person

 23. Östanskog skriver:

  Betalningsansvar kryper närmare mig. Häromdagen fick jag ett försäkringsbesked. Jag har en gruppförsäkring genom facket. Det står, att numera omfattar Din hemförsäkring även asylsökande, som bor i gruppmedlemmens bostad. Tidigare har detta gällt endast riktiga familjemedlemmar. Nu gnäller jag inte om några TV-apparater eller mobiler, jag gnäller om reseskyddet. På Kastrup får man trängas med massor av folk från Malmötrakten, som skall med i planen till Mellanöstern. Det kan bli dyrt!

  Tacka vet jag flyget till Grönland. Vid deras gate hittar ni mig sovandes.

  Gillad av 1 person

 24. matts ekman skriver:

  RRV gör ett så gott arbete som möjligt. Men genomgången leder inte till något alls, framför allt inte någon debatt i media. Det blir någon enstaka artikel, sedan inte mer.
  Det som är slående i hela offentliga apparaten är den obegripliga bristen på kontrollsystem. Det gäller alltifrån vad vi nu läst till Transportstyrelse, assistansersättningsfusk etc, där man t o m helt ignorerar att kontrollera. Man låter privata uppfattningar gälla, t ex att fusket är så obetydligt så det kan vi bortse från etc. I företagsvärlden gäller självklart att med decentraliserat beslutsfattande måste man ha en urstark kontrollfunktion.
  I grunden bottnar problemet i att man i offentliga sektorn tagit bort tjänstemannaansvaret. Vad är det för mening med att kontrollera om ändå ingen ska ställas till svars??

  Gillad av 2 personer

 25. Moab skriver:

  Kort kan man ju konstatera då det bevisas att man inte undersöker konsekvenserna av den största förändring Sverige genomgått sen istiden att de vill ha det så här.

  Gillad av 2 personer

 26. Björn K skriver:

  Vad jag minns hade vi en statsminister för några år sedan som gjorde en omfattande konsekvensanalys genom att titta ut genom ett flygplansfönster……
  Behöver de bostäder, sjukvård, skola, socialtjänst m.m. också????
  ”det var det djävligaste det hade jag inte en aaaaaaaaning om….”
  Han är visst konsult nu med miljoninkomster, undrar vad han konsulterar i för ämnen….

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vilka idioter vill betala för hans råd???

   Fast det är ”efterlön” för utförda tjänster!
   Destruktion av Sverige som fungerande nation…
   Wall Street betalar ut, enligt utställt löfte!!!

   Gilla

 27. Leif Lindau skriver:

  De flesta andra demokratiska länder har en konstitutionsdomstol eller liknande som åtminstone kan såga lagförslag som ej behandlats formellt korrekt. Förresten är det bisart att Sverige som helt saknar detta kritiserar Polen för att deras regering i likhet med den förra tillsatt medlemmar i konstitutionsdomstolen på politiska meriter.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Sverige har ju själv politiskt tillsatta jurister!
   Polen vill bara rensa ut övervintrade politiskt tillsatta Kommunister, fullt rimligt!

   Gilla

 28. Petrus skriver:

  Politikerna vet vad de gör. De gör saker som skadar Sverige ändå eftersom de inser att detta ökar deras chanser att bli återvalda och få ett bra jobb efter politikerkarriären. För en del hägrar ytterst välbetalda jobb/gig efter politikerkarriären. Reinfeldt tjänade 20 miljoner förra året.

  Visst finns det en del rena idioter som inte fattar vad de håller på med och konsekvenserna. Maud Olofsson var sannolikt en sådan person. Min gissning är också att den relativt skruvade verklighetsuppfattning om hur världen fungerar, och som verkar vara deras uppriktiga inre, som präglar en hel del vänsterpartister och miljöpartister gör att de kanske inte förstår konsekvenserna av vad de håller på med. Någon religiös (kd):are kan kanske också ha en uppriktigt skruvad verklighetsuppfattning. Men bland övriga partier är nog det vanligaste att man vet vad konsekvenserna blir men struntar i det av karriärskäl. Eller kanske t o m tycker att de som borde uppfattas som negativa konsekvenser är något bra.

  Gilla

 29. P I Persson skriver:

  Fast det handlar inte om det. Det handlar om att världen ser ut på ett visst sätt. Då är det inte läge för bedömningar och ekonomiska kalkyler.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.