Gästskribent Anne-Marie Pålsson: DEMOKRATI 2020.nu

Behöver demokratin vitaliseras? Behöver riksdagens självständighet stärkas? Behöver grundlagen reformeras i grunden? Mitt svar är ja.

Den svenska demokratin uppfyller visserligen de grundläggande kraven på mänskliga rättigheter, fri åsiktsbildning – tryckfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet – och allmänna och fria val men är samtidigt förenad med allvarliga brister som sammanhänger med frånvaron av maktdelning tillsammans med att den offentliga makten i praktiken utövas av partieliterna som inte är offentligrättsligt reglerade. Därmed undgår den all form av insyn, granskning och kontroll.

Dörren för folkligt inflytande över den offentliga makten har stängts. Det gäller både inflytandet över ställningstagandet i enskilda sakfrågor och i valet av vem som skall representera väljarna i riksdagen.

Möjligheten att ta initiativ till folkomröstning finns inte och den traditionella vägen att verka politiskt- som medlem i ett politiskt parti – har urholkats på sitt innehåll. Partimedlemmarna lämnas därmed i samma maktlösa situation som de icke partipolitiskt aktiva med ett inflytande som stannar vid rätten att vart fjärde år få rösta på parti med i förväg uppgjorda listor och med känd uppfattning bara i de frågor som ingår i partiernas valmanifest eller som blir föremål för diskussion under valrörelsen.

Partieliterna försvarar den rådande ordningen med att väljarna i allmänna val kan visa vad de tycker och utkräva ansvar av den regeringen de inte är nöjda med. Men den argumentationen håller inte. För det första vet väljarna inte alltid vilka partier som ställt sig bakom vilka beslut – det är sällan vi har majoritetsregeringar i Sverige. För det andra röstar man i ett val på ett paket av uppfattningar – enskilda frågor kan inte lyftas ut – utan helheten måste köpas.

De flesta av de hundratals olika ärenden som behandlas under en mandatperiod, är också okända för väljaren vid valet. För dessa finns inga mekanismer för väljarna att visa sin uppfattning.

Möjligen är det här vår demokratiska modell spårat ut. Kombinationen västvärldens mäktigaste parlament med de svagaste parlamentarikerna, blev nog inte riktigt vad grundlagsfäderna tänkte sig. Inte heller tror jag att det låg i deras kalkyl att den politiska makten skulle kidnappas av partieliterna och lämna alla andra utanför – partiföreträdare, partimedlemmar och vanliga väljare.

Mycket kan göras för att ändra detta. En del görs också men i det arbetet hålls medborgarna nogsamt utanför. Då tillsätts istället en utredning med bara företrädare för de politiska partierna.

Så var också fallet när grundlagen senast reviderades. 15 personer ingick i utredningen fördelade på de sju riksdagspartierna. Men bara sju av utredningens ledamöter kom från riksdagen. Övriga ledamöter bestod av lojala partianhängare utanför denna krets.

Men varför hämtas inte företrädare för organisationer av folkrörelsekaraktär som LO, Svenskt Näringsliv, Svenska Kyrkan, Hyresgästföreningen, LRF, TCO, SACO m.m. till utredningen för att bredda debatten? Och varför hölls de övriga 342 riksdagsledamöter utanför processen, ty det är först när slutresultatet förelåg som det nådde riksdagens ledamöter.

Det är lätt att förklara. Det är så partiledarna vill ha det. Med så lite insyn som möjligt blir det lättare att föreslå reformer som gynnar det egna partiet och partiledarens egen maktställning.

En strategi som innebär att partierna pratar sig samman bakom stängda dörrar. Och genom att partierna pratat sig samman väcker grundlagsfrågor aldrig någon debatt och blir därför aldrig någon valfråga.

Det går att ändra på. Men det kräver att trycket från väljarna är så starkt att partieliterna inser att de skadar dem att inte verka för en fördjupad demokrati och ett ökat medborgarinflytande. För man ska inte tro att någon partiledare frivilligt kommer att arbeta för att minska den egna makten.

Varje generation måste erövra sin form av demokrati för att citera en före detta svensk statsminister – Olof Palme. Det är bara att sätta igång.

Anne-Marie Pålsson är fd riksdagsledamot (M) och docent i nationalekonomi Lunds Universitet samt mamma till pigdebatten och RUT och författare till boken Knapptryckarkompaniet. Artikeln har tidigare presenterats i ett nyhetsbrev från Medborgarrättsrörelsen.

44 reaktioner på ”Gästskribent Anne-Marie Pålsson: DEMOKRATI 2020.nu

 1. Peter skriver:

  Hur stor är sannolikheten att Sveriges riksdagspartiers ledningar tar två, av riksdagsval skilda, beslut om att reformera grundlagen på sådant sätt att deras egen makt minskar och de folkvalda riksdagsledamöternas ökar?
  Eftersom vallistorna i praktiken beslutas av nuvarande partiledningar är det dessutom tveksamt om riksdagsledamöterna skall kallas folkvalda, de är snarare valda av partiledningarna och därefter godkända av folket. Några alternativ gives icke och
  lojaliteten hos dem är naturligtvis i första hand mot partiledningarna.
  En förutsättning för en levande demokrati är folkets möjlighet att i val avsätta ansvariga politiker, detta är själva grundbulten i demokratin, möjligheten att utan blodsutgjutelse avsätta landets ledning.
  Våra politiker har sedan Palmes dagar successivt eliminerat den möjligheten.
  I dag utgår all makt från partiledningarna och den med dem lojala median.
  Har det någon gång i världshistorien hänt att en enväldig maktkoncentration frivilligt stått tillbaka till förmån för delad makt?
  Detta är kärnan i våra problem, en grupp människor har tillskansat sig så gott som obegränsad makt, en makt som de på alla sätt försvarar, lagliga och olagliga.
  Man bryter ohämmat grundlagen och går ansvarsfri från varje handling och beslut, en maktfullkomlighet och arrogans som är närmast diktatorisk.
  Det är mycket svårt att se en fredlig reformation av våra grundlagar.

  Gillad av 8 personer

  • Lilla fröken PK skriver:

   Håller helt med dig. Förr kunde man som väljare i alla fall stryka misshagliga kandidater. Nu kan man bara gilla/kryssa. Kritik mot makten undanbedes!

   Gillad av 1 person

 2. Hortensia skriver:

  Bra idé, Anne-Marie, men vad tjänar det egentligen till, att försöka återerövra demokratin från maktfullkomliga proffspolitiker, om inget samtidigt görs för att drastiskt ändra den skrämmande demografiska utvecklingen, som hotar att inom en överrumplande snar framtid leda till islamisering med oundviklig och irreversibel ”avdemokratisering” av Sverige enligt utomvästliga preferenser?

  Först och främst måste vi svenska kvinnor rösta på det enda parti, SD, som garanterat kommer att försöka hejda massinvandringen och lindra dess oacceptabla konsekvenser för civiliserade medborgare i allmänhet och värnlösa kvinnor, barn och äldre i synnerhet. Sedan kan vi använda våra återvunna rättigheter och rörelsefrihet till att arbeta politiskt och säkerställa vår demokratis framtid.

  Gillad av 8 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Bra att kvinnorna börjar vakna upp ur Törnrosasömnen!

   Många fler femininer behöver komma med på tåget!

   Det är Ni som blir lidande,
   om den rådande utvecklingen tillåts fortsätta!

   Då blir kvinnans frigörelse/jämlikhet en liten parentes…

   Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Vad som kan platsa i en konstitution, är:

  Skattebetalarnas individuella makt att fördela sina pengar över de av de folkvalda godkända ändamålen och att de folkvaldas centrala roll är som en lagstiftande församling. – Inte utövare av makt.

  En obligatorisk remissinstans bestående av den intellektuella eliten till vilken man kvalificerar sig i ett intelligenstest. – Om deras råd och kommentarer ignoreras, skall det motiveras och dokumenteras.

  Budgetbalans som minst. Tilldelningen av skattemedel till diverse ändamål skall uttryckas i andelar av de tillgängliga resurserna.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Och skattefrihet för alla som inte för sina intäkter kan ordna en standard motsvarande den som den oanställningsbare bjuds på utan motprestation.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Maktlöshet resulterar i passivitet och liknöjdhet och för att få engagerade samhällsmedborgare, – vilket demokratin förutsätter, – måste de ha makt.

   Invändningarna mot att vi som individuella skattebetalare skall ta makten över resursernas fördelning över angelägna ändamål, handlar om att vi inte är tillräckligt motiverade eller kompetenta men det räcker ju med mindre.

   Jag tänker mig, att alla tillräckligt engagerade, partier, folkvalda och vem som helst som känner sig kallad, gör mallar som man kan kopiera in till sin internetbank och ändra på där man har egna idéer varefter, när man betalar skatt, ens pengar rasslar ner till respektive adresser som man bestämt.

   Denna ordning medger också utsläppandet i den friska konkurrensutsatta ekonomin av samtliga producenter av samhällstjänster då intäkterna blir direkt beroende av våra bedömningar av kvalité och angelägenhetsgrad i utbudet och ämbetsverk och myndigheter kan slå igen och ta ner skylten.

   Gilla

 4. Agneta Berglöw skriver:

  En oerhört bra debattartikel författad av Ann-Marie Pålsson.
  Vi bygger inga murar sa statsminister Stefan Löfven i samband med det enorma flyktingmottagandet 2015.
  Efter 2 mycket pressade dagar för vanligt folk i Sveriges andra stad, då Stefan Löfven med mkt dålig planering lamslog Göteborg för sitt EU-toppmöte på hemmaplan har han gått över till att bygga pelare.
  Löfven skall socialdemokratisera hela EU.Den mannen har blivit förblindad av att ha innehaft makten i tre år.
  Anne-Marie Pålsson nämner också att det knappast förekommer några folkomröstningar i Sverige.Nä det får räcka var 4:e år att vi piper till.
  Det är undertecknad den första att skriva under på.
  I Sjuhäradsbyggdens huvudstad Borås med ett rödgrönt styre o en socialdemokrat som kommunstyrelsens ordf genomfördes dock 2015 ett försök till folkomröstning.
  10.000 boråsare skrev på sina namn protesterade mot att politikerna beslutat att riva Folkets Hus o bygga om det till ett Kongresshus.
  Kongresshuset är ett projekt med en beräknad investeringskostnad på över 200 miljoner kronor.
  Verksamhet beräknas göra ett underskott(!) på mellan 15-18 milj årligen.
  Tänk vad mycket vård,skola o äldreomsorg som blir bestulna på detta vansinnesprojekt.

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Varför drabbas små män av Storhetsvansinne?

   Napoleon fick namnge själva företeelsen!

   Sen kom katastrofen Hitler…

   EU har fått sin gunstige Juncker,
   för att utveckla Tredje Riket till Fjärde Riket…

   Sveriges befolkning har drabbats orimligt hårt!
   Först Palme o sen Löfvén!!!

   Gillad av 1 person

 5. Lilla fröken PK skriver:

  DÖ är ett bra exempel på urspårad demokrati. Ett antal partiledare nattmanglar fram en ”tremendouse deal”, som tillförsäkrar största minoritet att sitta vid makten under två mandatperioder. Detta utan att partimedlemmarna eller riksdagen fått säga sitt. En panikåtgärd för att säkra att valresultatet skulle kunna kringgås och att SDs röster i praktiken skulle ogiltigförklaras, allt under parollen ”att ta ansvar för landet”. Inte så vackert. Sverige behöver en konstitutionsdomstol också, istället för det politiskt bestyckade KU.

  Gillad av 10 personer

 6. Christer H skriver:

  Manipulerad demokrati modell den svenska med skattetryck i världsklass, röstköp i massiv skala genom omfattande sociala bidrag ” välfärdsstat”, åsiktsförtryck och
  brunsmetning av dissidenter ger sammantaget ett styre som varken är demokratiskt eller
  ” rättvist”.
  Demokratur istället för demokrati är vad vi fått.
  Bra att Ann-Marie Pålsson så tydligt visar på sakernas tillstånd.

  Gillad av 5 personer

 7. Göran Fredriksson skriver:

  Det behövs ett parti med bara en fråga på agendan, att ge makten tillbaka till folket. Så att det blir ungefär som i Schweiz. Så att folket kan i omröstning få pröva beslut i riksdag och regering och i centrala myndigheter. Ett parti som lovar att lägga ned så att riksdagen behöver väljas om när dess program är beslutat och lägga ned sina röster i övriga partiskiljande frågor kan ha en möjlighet att vinna röster över partigränserna om det leds av personer som har stort allmänt förtroende i samhället.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Kanske någonting för SD?

   Invandringens konsekvenser och den svenska demokratins överlevnad är två strategiska frågor som partiet skulle kunna göra till sina.

   Gilla

  • Göran Fredriksson skriver:

   Vilket parti som helst skulle kunna göra en separat lista över dem som enbart ställer upp för att driva frågan om att lämna tillbaka makt till folket. Om dessa förbinder sig att inte rösta i andra frågor under mandatperioden kan människor som tycker att ökad makt till folket är den viktigaste frågan lägga sin röst där oavsett politisk uppfattning i övrigt. I synnerhet är detta en möjlighet för de partier som riskerar att åka ur riksdagen att kunna hänga sig kvar.

   Gilla

 8. Henric Ankarcrona skriver:

  Kioka synpunkter förstås, tack.
  Hur skulle de av Dig önskade förändringarna te sig?
  Är riksdagen engagerad i för många ärenden?
  Hur ska grundlighet och effektivitet förenas? Hur ska väljarnas inflytande under mandatperioderna förstärkas? Listan är lång.

  Gillad av 1 person

 9. En demokrati-app skriver:

  Dags att ta fram en app. En slags demokratins öppenhetsapp som var och en kan bära med sig i sin smartphone. Och där information om samtliga politiska samhällsfrågor, lagda motioner och partiers olika ställningstaganden, presenteras på ett grafiskt tilltalande och lättillgängligt sätt.

  Och varför inte även lyfta in kommunerna i samma app. Och även se till att medborgarna kan lägga in obundet modererade synpunkter på förd politik.

  Vinnova stöder ju redan i dag, ekonomiskt, en app som kommer att underlätta vaccinationen mot fake news. Hur nu det skall gå till, kan man undra.

  Varför kan inte någon myndighet, staten själv eller någon mer fristående organisation se till att app-mässigt smörja upp demokratins insynsmöjligheter? Underligt att inte några sådana initiativ redan tagits. För det kan väl inte vara så att sådan insyn motarbetas…

  Kanske något för DGS att ta tag i. Inte som eget projekt, men som stödjande informatör. Säkert kan DGS:s ofta väl insatta kommentatorer komma med inspel och olika genomförandeidéer. För hur nu det än är så handlar den mer goda demokratin om transparens och insyn. Något DGS dagligen sysslar med.

  Gillad av 2 personer

 10. heraldikern skriver:

  Har letat mig förrtvivlad över boken ”Knapptryckarkompaniet” men ej lyckats få tag i den. Den är helt slut på förlaget säger dom! Tips?

  Gilla

 11. Kent Forssgren skriver:

  ”Det går att ändra på.”
  NEJ.

  ”Men det kräver att trycket från väljarna är så starkt att partieliterna inser att de skadar dem att inte verka för en fördjupad demokrati och ett ökat medborgarinflytande.”
  DE,
  DVS ALLA PARTIERNAS LEDANDE FÖRETRÄDARE, ÄR TOTALT IMMUNA MOT VÄLJARNAS ÅSIKTER.

  ”För man ska inte tro att någon partiledare frivilligt kommer att arbeta för att minska den egna makten.”
  OCH,
  ATT INTE MINSKA DEN EGNA MAKTEN, HAR ALLA PARTIERNAS FÖRETRÄDARE KOMMIT ÖVERENS OM.
  Det som diskuteras offentlig dem emellan, är ett uppgjort spel för galleriet.

  DENNA ÖVERENSKOMMELSE
  ÄR EN AV ANLEDNINGARNA TILL ATT UPPSTICKARPARTIER MOTARBETAS,
  med alla politikens och till dem knutna medias vidrigaste metoder.
  Ett nytt parti skulle ju innebära att de befintliga ledamöterna skulle få dela med sig av skattebetalarnas pengar.

  Gillad av 1 person

 12. Moab skriver:

  Bra skrivet, även om jag tvivlar på att de förbund som omtalas vill göra något. Jag upplever mycket starkt att vi inte har demokrati mer men som uppvuxen i Sverige så har också jag varit djupt indoktrinerad, det får bli min ursäkt att jag först på senare år intresserat mig för politik och större sammanhang, men vi borde alla skämmas, för hur har sådana skälmar kunnat ta makten? Jag håller med om att demokratin måste återvinnas men har svårt att se mekanismerna då de sakta men säkert har besatt alla positioner som behövs för att styra Sverige, politiska, mediala, administrativa och juridiska. Vänsterliberala aktivister överallt. Den mest sannolika mekanismen för ändring är en kollaps genom att de fortsatt styr efter behag och knuffar Sverige över kanten, ner i våld, repression och ekonomisk stagnation. Jag har nu samma inställning som en Sovjetmedborgare, varför skall jag göra något för denna staten av egen kraft? Den är ju min fiende. De är mina fiender.

  Vilka maktcentra finns i Sverige som de inte kontrollerar? Internet är ett, som vi säkerligen kommer uppleva kommer att kontrolleras mera i nästa mandatperiod, SD är ett annat och de som inte röstar på SD i nästa val är för status quo och fler våldtäkter, eller som en cynisk minoritet hoppas, kollaps och fler våldtäkter. För mig så är våldtäkterna en slags fyrbåk i mörkret, de säger allt om vad som pågår. Allt går att mäta mot detta ljussken. Man kan inte komma ifrån att om man i nästa val inte röstar SD så är man FÖR våldtäkt, man kan slingra sig och tala om SDs rötter, hur odugliga de är, järnrör, deras okunskap och ringa erfarenhet, men eftersom det förhåller sig som Marit skriver så är det endast hotet från SD som skrämmer makten, allt annat struntar de i. För eller mot våldtäkt, ställ er på den sidan där ni hör hemma, men för Guds skull, sluta hyckla.

  Gillad av 6 personer

 13. 5ven55on skriver:

  Bra artikel! Jag håller huvudsakligen med.

  ”…det kräver att trycket från väljarna är så starkt att partieliterna inser att de skadar dem att inte verka för en fördjupad demokrati och ett ökat medborgarinflytande”

  Ja, så är det. Problemet är bara att partieliterna (och andra makthavare, bl.a. oligarkmedia) så länge tillskansat sig allt mer makt samtidigt som den stora massan fått det bättre och ägnat sig åt konsumtion och individuella livsprojekt.

  Det gör att obalansen antagligen blivit för stor. Den övergödda och (av media och skola) hjärntvättade massan kommer att vakna upp först när skiten verkligen träffar fläkten. Då kommer det inte främst att handla om att återerövra demokratin utan om mer akuta frågor som ligger närmare överlevnadsbehoven.

  Vi ar en lång väg tillbaka till ett mer demokratiskt, tryggt och homogent samhälle.

  Gillad av 1 person

 14. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ett aktuellt exempel är Hanif Bali som verkar ha satts i karantän för att han vågar framföra egna åsikter utan fjärrstyrning. Hur snett har det gått när ett på papperet högerorienterat parti sätter munkavle på en egen politiker för att han uttrycker högerorienterade åsikter? HB har hamnat högst i interna omröstningar inför valnomineringar, moderatledningen funderar nog som bäst på hur man kan bli av med honom.

  Gillad av 2 personer

 15. Lars Åhlin skriver:

  Varje generation måste erövra sin form av demokrati, säger Du och Olof Palme. En viktig uppmaning. För de fundament som det svenska folkstyret vilade på under 1900-talet, nämligen folkrörelserna, bildningsidealen och idealet om klassresor, finns inte längre kvar annat än som skal och ruiner. Ett förslag man ibland hör är att stärka riksdagsledamöternas beroende av sin valkrets, och därmed förhoppningsvis indirekt försvaga deras beroende av sin partiledning. Borde provas, tycker jag, men inte genom enmans-valkretsar som i UK utan snarare genom färre ledamöter, vars valkretsar lyfts fram tydligare i media. En annan rimlig åtgärd (fast den lär aldrig få stöd i riksdagen) vore att minska partistödet, kanske bara behålla ett relativt lågt personligt arvode.

  Francis Fukuyama skriver mycket intressant om utmaningar i att skapa ett gott samhällsstyre. Två tegelstenar, ”The Origin of Political Order” och ”Political Order and Political Decay” rekommenderas varmt.

  Gilla

 16. Mats R skriver:

  Problemen med demokratiunderskott blir alltmer brännande för vart år som går, och det börjar kännas som om behovet av en lösning blir alltmer akut.

  Som jag ser det är det två problem som dominerar. Det första är EU: I en ständigt ökande takt flyttas befogenheter från de nationella parlamenten till Bryssel, där de hamnar utom räckhåll och kontrollmöjligheter för medborgarna. Den här utvecklingen måste stoppas och reverseras, så att de nationella parlamenten återfår makten över sin egen lagstiftning. Detta åstadkommer man dock inte genom att lämna EU, som vissa tycks tro, utan genom att arbeta och väcka opinion inom EU.

  För närvarande finns inga förutsättningar för att skapa något Europas Förenta Stater, ett sådant kommer kanske att uppstå någon gång i framtiden, i så fall förmodligen av sig självt. Det går inte att skapa på konstgjord väg, mot folkviljan, vilket man ju försöker göra nu.

  Det andra problemet är hemodlat, nämligen avsaknaden av en politiskt oberoende instans, som kan fungera som garant för grundlagarna och som ser till att rättsväsendet, utbildningsväsendet och liknande områden inte invaderas av partipolitik. En opolitisk statschefsfunktion, helt enkelt, som representerar ”res publica”, alltså det gemensamma intresset. Det är alltså inte statschefen som person jag menar, utan som funktion.

  Dessutom bör press-och partistöd avskaffas.

  Gillad av 1 person

 17. dolf skriver:

  Den svenska ”konstitutionen” är ett skämt. Först och främst bör man avskaffa 4%-spärren. Sen införa riktiga personval. Vad gäller just grundlagsändringar, så skall konstitutioner och grundlagar vara stabila med mycket få förändringar över tid. Inte något man mecklar med i parti och minut, men den svenska regeringsformen har gissningsvis över 50% av paragraferna ändrats och modifierats under den korta tid som gått sedan den instiftades. Jag redogjorde för ett förslag för vad som borde krävas ifråga om grundlagsändringar i #Brexit, grundlagsändringar, svensk statskupp och beväpnade amerikaner i sverige

  Gilla

 18. Peter Kostin skriver:

  Just den delen att sittande regeringar kan göra grundlagsändringar utan att fråga väljarna är väl, i mina ögon, det värsta. Ta bara Alliansregeringen,. I slutet av första mandatperioden föreslog man grundlagsändringar. Efter valet gick förändringarna igenom, det hade ju varit ett mellanliggande val. Inget av det som skulle beslutas om såg man inget i tidningarna om eller på TV. Det är sådana gånger man förstår att media inte kontrolerar makten utan medborgarna

  Gilla

 19. Erik2 skriver:

  Tack Anne-Marie. Ord i rättan tid. Vi behöver sannerligen en konstitutionell debatt för timmen är sen. Vår demokrati består bara av kulisser och bakom dessa planerar man nu för total avveckling via nytt presstöd, utökad användning av lagen om hets mot folkgrupp, skärpt granskning och övervakning av Internet, skattefinansierad propaganda via TV och Radio. Osv. Allt ligger nu planerat för utrullning i nästa mandatperiod. Vi har därtill inte gått över till elektronisk röstning varför det går utmärkt att fortsätta ge färdigstoppade valkuvert till röstande och fortsätta övervaka stället med valsedlar så att alla vet att det syns vilka valsedlar du tar. Tar du alla så ska du naturligtvis rösta på ett kontroversiellt parti. Det sociala trycket motstår inte alla. Sedan har vi försvunna säckarna med röster osv. Det har länge legat en stank av ruttenhet över de svenska valen, vi som är mitt i det känner bara inte stanken.

  Jag skulle önska den gamla tvåkammarriksdagen tillbaka, med följande tillägg. Statschefen utses av folket i en folkomröstning. Mandatperioden är att denne sitter så länge denne vill. Första kammaren ska ha konstituionell möjlighet att döma och avsätta statschefen. Första kammaren ska också ansvara för att upp till tre kandidater till statschefer finns vid omröstning. Valperioder ska delas så att lokala val sker skilt från nationella val. Vidare ska ingen ändring av grundlagen vara möjlig utan två på varandra följande folkomröstningar, under två olika mandatperioder.

  Man får heller inte glömma hur mycket skada högskattesamhället medför. De höga skatterna i sig flyttar ju makt till dessa toppstyrda offentliga institutioner. Lägg därpå det de facto avskaffade kommunala självstyret och en kommunistisk nomenklatura förklädd till vanliga människor träder fram ur dimman. De höga skattarna tillsammans med dagens konstitution är en dödlig cocktail.

  Sedan skulle jag önska att vi också kunde punktera vanföreställningen om att höga skatter ger välfärd. Det är hög produktivitet som ger hög välfärd inget annat. Vi behöver en ny moral i samhället som säger att alla ansvarar för sin egen försörjning och sitt eget boende. Men, alla har också ansvar att på individuell basis hjälpa andra till egen försörjning och bostad. Det offentliga åtagandet är idag så enormt att allt i livet går via det offentliga. De betalande är nomenklaturans slavarbetare.

  Makten måste tillbaka till folket. Men hur det skulle gå till att få till en förändring med dagens styrande, det förstår i likhet med många andra inte jag heller. Det kommer därför att krascha totalt, det är det mest sannolika. När utropas det första kalifatat i Sverige? Blir det i Malmö? Blir det under nästa mandatperiod?

  Gillad av 1 person

  • Mats R skriver:

   Erik2, jag instämmer verkligen i det du skriver. Det är mycket tydligt att många, troligen de flesta, av de problem som Sverige idag brottas med, emanerar från en dysfunktionell författning. Dysfunktionell därför att den är ointresserad av maktdelning och hävdar att all makt utgår från det odefinierade kollektiva begreppet ”folket”. Och det gör makten inte alls, den utgår från den enskilde medborgaren och från hens förväntningar och behov av trygghet och ett ordnat samhällsliv. 1974 års författning var usel redan från början, och har inte blivit bättre med tiden.

   Tyvärr verkar intresset för konstitutionella frågor vara i princip noll hos samtliga partier. Undantaget är det lilla partiet Medborgerlig Samling, aka MED, som faktiskt inser att vår nuvarande författning inte är någon höjdare och vill ge den en rejäl översyn. Jag kommer således att rösta på MED i nästa års val, eftersom de uppenbarligen förstår var de viktigaste problemen finns. Man kan läsa om MED:s synpunkter på 1974 års författning här: https://medbloggen.files.wordpress.com/2017/11/hocc88g-tid-focc88r-en-rejacc88l-focc88rfattningsreform1.pdf
   (Om denna länk är oönskad av hr. blogginnehavaren, så går det givetvis bra att ta bort den. No hard feelings!)

   Gillad av 1 person

 20. phnordin skriver:

  Håller fullständigt med om din uppfattning att demokratin måste reformeras:
  -Inför folkomröstningar där varje fråga som rör samhället kan avgöras och där initiativet kan tas av enskilda medborgare stödda av namnlistor.
  -Avskaffa 1974 àrs författningssamling och återinför en konstitution based på Montesquieu’s. principer om maktens fördelning gärna med två kamrar i Riksdagen.
  -Inför tjänstemannaansvar

  Gilla

 21. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  De SJU partierna har endast blivit klubbar som är toppstyrda av ett fåtal personer.
  Artikelförfattaren borde ha fått betydligt mer inflytande under sin period i riksdagen. Vill rekommendera hennes bok Knapptryckarkompaniet.

  Gilla

  • dolf skriver:

   Kan skriva under på rekommendationen av Knapptryckarkompaniet. Det handlar bara inte om skvaller av typen ”Reinfeldt mobbade ut dem som tyckte annorlunda”, utan hon ger ganska bra kött på benen om hur ett flertal olika mekanismer samverkar till den rådande ordningen, som t.ex. hur partibidrag fördelas och vem som kontrollerar fördelningen av dem (i klartext, rättar du inte in dig i ledet är du körd, för det är partitoppen som bestämmer hur bidraget fördelas).

   Gillad av 1 person

 22. Hugosdotter skriver:

  Bra skrivet om samhällskontraktet som är brutet, om ett land som är i fritt fall orsakat av odugliga och maktfullkomliga politiker av alla sorter. Det stora problemet är hur man ska få bort dem, hur det ska gå till vet jag inte, då makten verkligen är koncentrerad till politikereliterna som naturligtvis inte lämnar den ifrån sig frivilligt. Ett folkligt uppror kanske med krav på t.ex nya grundlagar, betydligt färre folkvalda riksdagsledamöter som faktiskt gör sitt jobb genom att regelbundet ha kontakt med sin valkrets.
  Så om någon reell maktpolitisk förändring ska till måste det ske något dramatiskt, av aldrig skådat slag i modern tid, men dessvärre har jag inte några större förhoppningar om att det kommer att ske inom någon snar framtid.

  Gillad av 1 person

 23. Petrus skriver:

  Tror inte det hade gjort någon skillnad om LO, TCO och fler riksdagsledamöter fått tycka till om grundlagsändringarna. Möjligen hade det blivit litet krångel typ något enstaka ”jamen…”, men troligen inte.

  Problemet ligger nog på ett annat plan. Alla partier brukar bli toppstyrda. Det nyaste partiet i Sveriges riksdag, Sverigedemokraterna, är idag kanske det mest toppstyrda partiet.

  Jag tror att det som det svenska samhället har mest behov av är mer konkurrens på partimarknaden. Fler nya partier. Speciellt bland de invandringskritiska partierna finns en brist på utbud. Där kan man bara välja på ett enda parti. Vill man ha stor invandring finns 7 andra partier att välja på. Där är sannolikheten större att den som gillar stor invandring hittar något som passar någorlunda bra. De flesta väljare bryr sig f ö troligen inte speciellt mycket om vilka turerna varit kring olika grundlagsändringar, bara man får ungefär vad man vill ha.

  Apropå SD vill jag f ö nämna exemplet Patrick Reslow. Han hoppar av (m). Öppet mål alltså för SD att hämta in fler moderater på vänsterkanten genom att säga att ”det är dags att sluta hoppas på en äkta kursändring hos (m), gör som Reslow”. Det Åkesson i stället gjorde var att hävda att (m) nu för SD:s politik och på så vis skänkte bort 5 % (hittills) till (m). Det är ett exempel på att det hade behövts ett kompletterande parti litet till höger om SD i ekonomiska frågor. Det hade också behövts ett alternativ till SD litet till vänster.

  Gillad av 1 person

 24. cmmk10 skriver:

  Varken Napoleon eller Adolf var särskilt korta; däremot hade Stalin extrahöga skosulor och i Nordkorea var det väl högsta mode. Mao, har jag för mig, var däremot rätt stor.

  Gilla

  • dolf skriver:

   Hitler lär ha varit 174 cm, vilket är kort om man jämför med dagens svenska män där snittet ligger runt 180. Men i det samhälle och den samtid där han var verksam var han vad jag har förstått av medellängd.

   Gillad av 1 person

 25. MartinA skriver:

  Nej, systemet i sverige uppfyller inte de grundläggande kraven på mänskliga rättigheter. Staten finansierar propaganda för vissa politiska ideer och mot andra. Dess propagandaorgan är så långt ifrån opartiska det går att komma. Dessutom har mötesfriheten upphävts, vilket visades av att polisen hindrade Nordiska Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg förra helgen. Vilket är att lyda en direkt uppmaning av en av landets mäktigaste politiker, Annie Lööf, som på twitter krävde att demonstrationsfriheten skulle upphävas. Vilket nu alltså gjorts.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Länk till Facebookpost av före detta riksdagsmannnen Erik Almqvist där han länkar till en film som visar tydligt hur demonstrationsfriheten har upphävts i sverige. Han är dessutom synnerligen vältalig, både i inlägget och i kommentarsfältet. Glädjande att läsa en företrädare för officiella sverige som tycks förstå principer.

   Gillad av 1 person

 26. MartinA skriver:

  För övrigt är det tragikomiskt hur Anne-Marie Pålsson med flera skurkar i riksdagen har begränsat demokratin i syfte att byta ut folket. Och nu när folkutbytet är oundvikligt börjar hon gapa om mer demokrati. Motbjudande!

  Gilla

 27. O.T skriver:

  Region Skåne hade kontorer i Lund, långt undan tjusiga lunschrestauranger. I lokaler som ännu var hyrda i 8 år till. Sen blev ju de anställda trötta på sin trista tillvaro och hittade ny lokal – på svindyra Västra Hamnen inne i Malmö stad – i ett myller av lunch-barer och tjusigaste folket. Senast jag kollade på deras FB-sida — skulle de tillbringa några dagar på NORMBRYTAR-KURS. – Som inte det räckte detta de redan åstadkommit: för lokalen i Lund gick inte att bryta avtal med, den skulle fortfarande betalas i åtta år. – Så vad gjorde då normbrytarna i Region Skåne? De anställde svindyra White arkitektkontor att bygga på kontorslokalerna till psykiatriskt sjukhus – jag har kikat på det. Värre psykanstalt har jag aldrig sett. Opraktiskt, obrukbart, dyra materilarer, men ingen kunskap – sjukt hus – de anställda sjukskriver sig ständigt, pga statisk elekrtisitet och torr luft och trötthet och svårt med andningen. – Och sen bygget öppnades, som flyglar kring kontorerna har det gått 3 år. –Om 5 år är kontraktet med kontorslokalerna till uppsägning. — Men på lyx-gatan i Västra Hamnen – skickar man glada Facebookstatusar till varann – samt vilket lunchställe idag? OCH NORMBRYTAR-KURS. När får dessa politiska normlösa huvuden nog?
  Ledarsidorna.se

  Gilla

 28. Samuel af Ugglas skriver:

  Det var ovanligt rättframt skrivet av Anne- Marie, tack för det!
  Det svenska folket saknar allra mest är RÄTTEN till sitt eget liv. Den existerar inte i dagens Sverige.
  RÄTTEN till sin egendom har socialisterna avtalat bort med den genomkorrupta borgerligheten i Sverige. Se Regerings Formen Kap. 2 paragraf 15.
  LÖNEN för sitt eget arbete, konfiskerar socialisterna till stor del för egen vinnings skull,
  se godsägaren m.m. Göran Persson till St.Torp i Södemanland. Egendomen har han tillskansat sig för utplundrade skattepengar. Inte konstigt att Leif Östling m.fl. försöker hålla surt förvärvade pengar utom håll för legitimerad tjuvar!
  I dag offentliggjorde det så kallade ”kyrkomötet” med Jackel’en i spetsen en ”kyrkohandbok” för svenska kyrkan. Jackele’n hade mage och oförskämdheten att påstå att ”alstret” i fråga var ”mycket efterlängtat ute i församlingarna”, man spottar inte sina församlings bor rakt i ansiktet ostraffat!!!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.