Islamiska Statens tolkning av Koranen är inte alls orimlig

Bild, DGS

Mohamed Omar

Fredagsmorgonen den 10 november kapades radiostationen Mix Megapol i Malmös sändning av någon som bytte ut sändningen mot vad som kallats ”jihadistmusik”. Sången som spelades, ”For the sake of Allah”, beskrivs i flera medier som ”en rekryteringslåt för terrorsekten IS”.

Jag har lyssnat på sången och läst låttexten och tyvärr måste jag göra er alla, ni som övertygats om att Islamiska Staten ”inte har något med islam att göra”, besvikna. För jag fann nämligen att samtliga idéer i låten kom från islams båda huvudkällor: Koranen och profeten Muhammeds undervisning.

I den första strofen talas om hur jihadkrigarna ”för Guds skull” marscherar mot paradisets portar där jungfrur väntar dem:

For the sake of Allah
We’ll march to the gate
Of the paradise
Where our maidens await

Vilka är dessa jungfrur? De kallas ”houri” på arabiska och nämns flera gånger i Koranen. I kapitel 78, vers 33, talas det om ”följeslagerskor, evigt unga som de själva”. Citatet är hämtat ur Mohammed Bernströms svenska översättning, som kom ut 1998. Man får komma ihåg att Bernström var en konvertit till islam som gjorde sitt bästa för att försköna Koranens budskap. Han hade det inte lätt!

Tittar man i arabisten Zetterstéens översättning från 1917 hittar man något annat. Zetterstéen var inte en muslimsk konvertit och apologet, utan en vetenskapsman. Han har översatt versen så här:

”Högbarmade, jämnåriga jungfrur.”

Hm… det låter något mer pikant. Varför denna skillnad? Det säger sig självt – Bernström är generad över Koranens väldigt konkreta och sensuella beskrivning av paradisets fröjder. I den pålitlige engelske orientalisten A. J. Arberrys översättning från 1955 står det så här:

”…and maidens with swelling breasts, like of age…”

Hur som helst, oavsett hur yppiga deras bröst är, så är islams paradis fullt av jungfrur som väntar på att omfamna jihadkrigarna efter döden. Inte ens Bernström hymlar med att det rör sig om ”mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor” (56:22). Detta är alltså Koranen, ingen IS-manual.

Sången fortsätter:

We are men that love death
Just as you love your life
We are the soldiers that fight
In the day and the night

Vi är män som älskar döden, just så som ni älskar livet. De orden kommer inte från IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi eller någon författare av ”rekryteringssånger”. De kommer från en av profeten Muhammeds främsta fältherrar, Khalid ibn al-Walid. Profeten kallade honom ”Guds svärd”. Han segrade i mer än hundra slag och det var med hjälp av hans svärd som hela Arabien enades under kalifatets flagga.

Det var innan Khalid invaderade Persien som han skrev följande varning till persernas kung:

”Bli muslim och var trygg, eller betala jizya-skatten, så kommer du och ditt folk under vårt beskydd. Om inte, så har du ingen förutom dig själv att klandra, då jag kommer med män som älskar döden, just så som ni älskar livet.”

Därefter sjunger de:

Going forth

Detta kommer från Koranen kapitel 9, vers 41, där det står:

”Gå ut till strid – [vare sig ni ser det som] som lätt uppgift eller ett tungt offer – och kämpa för Guds sak med er egendom och med livet [som insats]; detta är bäst för er – om ni visste [vilken vinst ni kan uppnå i det eviga livet]!”

Orden innanför klamrarna är ditsatta av Bernström för att förtydliga vad han, den apologetiske muslimske översättaren, uppfattar som Koranens budskap. Inte ens han kan skymma att det handlar om att gå ut och krig och att den som stupar i kriget har en stor lön att vänta i himlen.

Hos Zetterstéen låter det så här:

”Dragen ut, lätta och tunga, och vågen edra ägodelar och edert liv för Guds sak! Detta är bäst för eder, om I ägen kunskap.”

Their ranks are many
And weapons are heavy
But the soldiers of Allah
Are more than ready.

Jihadkrigarna drar ut mot fienden, som är många och väl beväpnade, men Guds soldater är väl förberedda, något som anspelar på Koranen, kapitel 8, vers 60:

”Och vidtag alla rustningar ni förmår och håll stridshästarna i beredskap, så att ni injagar skräck i Guds och era fiender…”

Man bör veta att hos Zetterstéen är versindelningen något annorlunda, så den vers man söker kan ligga antingen en bit före eller efter sin plats i en standardkoran. Hos Zetterstéen, där versen hittas under nummer 62, låter det så här:

”Och utrusten emot dem så stor styrka och så mycket rytteri I kunnen att därmed förskräcka Guds och edra fiender…”

Sedan sjöngs det om ”männen som utvandrade”, vilket anspelar på hur Muhammeds församling utvandrade från Mecka till Medina och där byggde den första islamiska staten med Muhammed som enväldig härskare:

The men who migrated
To fulfill the duty
Of making GOD words
THE GREATEST

De män som nu utvandrar från olika länder i hela världen för att ansluta sig till kalifatet i Syrien och Irak jämförs alltså med dessa första muslimer. Dessa kallades ”muhajirin”, utvandrarna, och muslimerna på plats i staden Medina, som tog emot dem, kallas ”ansar”, hjälparna.

Vi läser kapitel 8, vers 72 i Bernströms översättning:

”De som antagit har antagit tron och utvandrar från ondskans rike och med sina ägodelar och sina liv [som insats] strävar och kämpar för Guds sak, och de som har gett [utvandrarna] husrum och hjälp – de är varandras [sanna] vänner och beskyddare.”

I noterna, not nummer 77, förklaras att utvandringen, hijrah, dels syftar på en historisk händelse, det vill säga när de första muslimerna utvandrade från Mecka, men att den också har karaktär av ”allmän och för alla tider giltig lag” om att utvandra ”från ett icke-muslimskt land till ett annat, där islamisk lag råder.”

De unga muslimska fanatiker som utvandrat från Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien med flera europeiska länder upplever alltså att de går i de första muslimernas fotspår och utvandrar från ”ondskans rike” där människors lagar råder, till ett land där Guds lagar råder, det vill säga kalifatet.

I Zetterstéens översättning låter versen, som har nummer 73, så här:

”De, som antagit tron och utvandrat och vågat sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, och de, som givit skydd och hjälp, desso äro förvisso varandra närskylda.”

Ingen större skillnad, alltså. Och det finns fler verser om utvandrarna och hjälparna och deras ställning och förtjänster. Det jag vill visa är att de som påstår att Islamiska Staten inte är islamisk eller inte har något med islam att göra, har fel. Det är tydligt att denna sång, som beskrivs som ”rekryteringslåt för terrorsekten IS” inte innehåller någonting som saknar stöd i Koranen, islams heliga skrift och grunden till islams lagar, moral och teologi.

Jag har bara skrapat på ytan, man skulle kunna skriva mer om varje strof i sången och nämna ännu fler koranverser, och även hadither, berättelser om Muhammeds ord och gärningar.

Det är till och med så att sången uppfyller ett av Koranens egna syften, det vill säga att uppmana de rättrogna till heligt krig. Profeten reciterade Koranen för att mana muslimerna att gå ut i krig, erövra städer och länder, ta slavar och byte, och bygga en islamisk stat, ett kalifat. Med moderna termer skulle alltså Koranen kunna kallas ”en rekryteringsmanual för jihadister”.

Enligt Koranen, kapitel 8, vers 65, talade profeten Muhammed till sina anhängare inför striden för att ingjuta lugn och mod:

”Profet! Inge de troende lugn och dödsförakt inför striden! Om det finns tjugo av er som håller stånd skall de besegra två hundra, och finns det hundra bland er kommer de besegra tusen av förnekarna, därför att de är människor som inte kan inse [sanningen].”

I noterna, not nummer 68, står det att versen också skulle kunna läsas som ”Elda de troendes mod och deras stridslust”, men Bernström, apologeten, har alltså valt ett mildare språk. Zetterstéens översättning, där versen har nummer 66, är mera direkt:

”Profet, uppmuntra de rättrogna till strid!”

Och detta är alltså exakt vad jihadistmusiken gör, den uppmuntrar, eggar och manar de rättrogna att utvandra från icke-islamiska länder och bege sig mot fronten för att, liksom Muhammed och hans följeslagare, genom svärdet bygga den islamiska staten. Islamiska Statens tolkning av Koranen är inte alls orimlig.

Se denna scen för er inre syn: profeten Muhammed med svärd i hand som manar sina krigare till strid med löften om slavinnor i detta liv och högbarmade jungfrur i nästa. Kan ni föreställa er Jesus i samma situation? Och ändå säger vissa att alla religioner är likadana, att det är vad man gör dem till som räknas. Nej, det är skillnad i grunden.

Klicka här och lajka min sida på Facebook!

Här är sången:

 

 

32 reaktioner på ”Islamiska Statens tolkning av Koranen är inte alls orimlig

 1. Moab skriver:

  Så är det och tack för ditt oförtrutliga informationsarbete, än en gång. Det förtjänar en större publik, för varje gång du publiceras här och inte hos SvD, GP, DN etc, så blir jag mer övertygad om deras hyckleri och stadiga upprätthållande av åsiktskorridoren. Det gäller islam, det är centrum av pk-spindelnätet, där finns den största ondskan som pk-ismen döljer, där finns inspirationen till den nya totalitarism vi ser breda ut sig. Det går numera en rak tråd från klimathot och hållbarhetsplaner, genus och etablissemanget till IS avhuggna huvud. När man döljer och ursäktar den största ondskan vi har på jorden idag, den som inte skäms för sig, då förebereder man vad man själv är villig att göra i framtiden för sina utopier, då man ursäktar avhuggna huvuden och ger lägenheter till bödlarna, så är det ju ingen stor sak att tycka att demokratin skall ta en paus för klimatet, eller att man tvingar bort lärare eller kollegor som inte delar ens politiska uppfattning. Undermedvetet så internaliserar pk-isterna islamisternas metoder och har nästa steg klart. Gamla svenska människor, är de inte bara ett problem? Vita män? Bort med dem!

  Gillad av 8 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Tänk om han blev invald i Riksdagen o fick hålla ett anförande där)

    Än bättre vore om han blev Kulturminister efter valet!

    Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   MOAB; jag instämmer helhjärtat i dina lovord för Mohamed Omar.

   Det finns en förklaring varför Mohamed Omar´s förtjänster inte uppmärksammas i våra vanlga medier. Med lite tankeverksamhet kan man av bifogade video ”How oil conquered the world” av James Corbett https://www.youtube.com/watch?v=ySnk-f2ThpE&feature=share
   förstå att det finns starka intressen bakom att styra historien efter ett visst mönster.

   I detta mönster ingår bland annat att göra människor samarbetsvilliga på allla plan. Ett av instrumenten är att bygga upp en smygande rädsla och osäkerhet. Ett instrument som har använts av härskare i millenier.

   Tyvärr finns inget intresse för att på allvar analysera eller vidarebefordra dessa rön. Det är alltså vi som måste försöka göra vad vi kan för att sprida denna kunskap vidare.

   Gillad av 1 person

 2. Lilla fröken PK skriver:

  När nu Islamiska staten tycks falla samman, borde dess anhängare få ta konsekvenserna. Dvs ta sitt straff på plats, hur hårt det än är. Till Sverige är de inte välkomna.

  Gillad av 4 personer

 3. Ulla L skriver:

  Den gigantiska och skattefinansierade organisationen FN, vars högavlönade och lyckligt ovetande tjänstemän klassade denna mördarideologi som en religion, är ansvarigt för att det inte går att lösa ”religionskonflikterna” i de muslimska länderna.

  Gillad av 1 person

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Det skall bli intressant att se hur länge det kommer att dröja innan islam blir Sveriges enda officiella religion. Min bedömning är att detta kommer att ske före slutet på innevarande sekel. Huruvida man lyckas kombinera detta med ett fortsatt feministiskt samhälle kommer säkert att bli ett av landets stora utmaningar. Men vem vet kanske genusforskningen då har kommit fram till att Mohammed faktiskt var en kvinna!

  Gillad av 4 personer

 5. malmobon skriver:

  Politiker borde få information om vad som predikas i Moskéerna. Nu är det dock valår, och valboskapen som finns i dessa moskéer kommer aldrig kritiseras.
  I nästa val kommer det bli värre, efter som då är muslimerna så många, att dem kommer starta eget parti. Har som tidigare skrivit att jag varit nära muslimerna i Malmö. ört vad dem säger.

  Islam kommer ta över genom vår egen demokrati, för att just avskaffa demokratin. SD är valet.

  Gillad av 5 personer

 6. Ki Kollbrunner skriver:

  Omar ,utmärkt och nödvändigt text …
  Därför har jag försökt kontakta dig.. Jag har haft kontakt med olika myndigheten angående det. Men det krävs mer , acceptansens och desinformationen av vad Islam står för är enorm, som du vet även bland muslimer .
  Bara en stark grupp , med kunniga inom Islam och ex-muslimer kan förmå ”bestämmande autorikteter” att inse det , och det genom obekväm information och debatter…
  Hör gärna av dig..
  Ki Kollbrunner

  Gillad av 1 person

 7. phnordin skriver:

  Hej Mohamed,
  Du upplyser om en annan främmande värld-tack för det. Hur kan människor tro på allt detta skräp som Koranen uppmanar till? Islam och muslimer lever fortfarande med de värderingar som förhärskade på 600-talet. Finns då inte något kritiskt tänkande bland dessa människor?

  Gillad av 2 personer

 8. Ama skriver:

  Moab..
  Det är det stora felet , det räcker inte att ta till sig information, man måste inse att det är en enorm drivande kraft som står bakom och som inte tvekar att ta till olika medel (tvärom finner stöd och uppmaning i sina heligaskrifter) för att nå det de tror är deras guds vilja och mål…
  Såsom man protesterade mot härskande kristendomen då man skrämde med gudsstraff och helvetet och hade det okunniga folket i sitt grepp, måste man öppet kunna motstå den återigen snabbväxande totalitära idiologiska doktrin..
  Man måste också öppet kunna ifrågasätta om det inte är hets mot folkgrupp vad som sägs mot oss (otrogna,kristna och judar) dels fem gånger per dag när det bes samt det som står i skrifterna …

  Gillad av 1 person

 9. Hortensia skriver:

  Tack, Eddie, för ditt envist energiska upplysningsarbete.

  ”Islamiska statens tolkning av Koranen är inte alls orimlig.”

  Nej, det är uppenbarligen själva budskapet i Koranen som är alldeles orimligt. Orimligt statiskt, orimligt aggressivt, våldsamt och primitivt; orimligt korkat.

  Gillad av 1 person

 10. Bengt Lönnberg skriver:

  Man kan väl inte utgå från att folk i allmänhet vet ad islam o Koranen står för eftersom inte så många nås av Omars förklarande texter.
  Dock borde man kräva att journalister o politiker går grundkursen innan de uttalar sig om den stora invandringen från främst muslimska länder.
  Det dröjde några dagar, men idag kom kapningen i DN av Tobe för hans förslag om att publicera statistik över etnicitet på sexualförbrytare.

  Gilla

 11. ramonafransson skriver:

  Jag skriver om dig och nämner dig var kan jag kan och som jag förstått är Sakine mycket väl medveten om vad du kan och jag inte för mitt liv förstå varför du inte kan få det utrymme du så väl förtjänar. Din kunskap är ovärderlig och borde hyllas av alla som är sekulariserade i Sverige. Men alla vi som är dig evigt tacksamma för att vi får dela din kunskap till andra och själva ta del av den kommer inte att ge upp med att föra din kunskap vidare.

  Gillad av 2 personer

 12. Underdog skriver:

  Minns regeringstjänstemannen som för många år sedan fick sparken för att han skrev på något socialt medium att alla muslimer var antingen förvirrade eller onda. Jag tänkte redan då att han ju hade rätt. Förvirrade därför att de lurats att tro att Koranens budskap är ett annat än det faktiskt är eller onda eftersom de förstått Koranens budskap och ändå håller fast vid det. Men sparken blev det även om det han sade om just denna religion knappast var värre än det Marx uttryckte om alla. Hyckleriet har sedan dess nått nya höjder.

  Sprid kunskapen som vår Antikalif förmedlar till alla som har förmåga att ta in den!

  Gilla

 13. Ola Byfält skriver:

  Kyrkohistorikern Eusebios nämner att s.k. judekristna evjoniter (”fattiga”) erkände Jesu jungfrufödelse, men inte hans gudom. I den judekristna pseudoklementinska skriften ”Petrus förkunnelse” är Jesus endast en profet. Koranens uppfattning om Jesus är således influerad direkt från judekristna heretiska rörelser som efter Ben Kochba-upproret (132-135) och Jerusalems förstörelse år 132 under kejsare Hadrianus tid tvangs att fly mot öster in i den arabiska öknen. Sten Hidal har påpekat att det föreligger med säkerhet en direkt påverkan från den syriska kyrkans munkfromhet på Koranen. Muslimsk bönetradition har sina rötter i den syriska bedjarrörelsen (messalianism). Den tyske forskaren Christoph Luxenburg (pseudonym på grund av fruktan för islamsk vedergällning) har visat med utförlig noggrannhet att om dessa ca 100 ord metodiskt appliceras på Koranen kommer 30% av texten att förändras. Ett exempel är, att de paradisjungfruar (4900 houris) som utlovas martyrerna endast är vindruvor. Det himmelska gästabudet (K 56:11-33; 76:11-19; 88:8-16) finns också hos Efraim. Hidal påpekar att Efraims beskrivningar av paradiset är teologiskt och konstnärligt genomarbetade till skillnad från Koranens. Muhammeds skildring är däremot manschauvinistiskt färgade. I Koranen är det enbart fråga om männens paradis och deras njutningar. Kvinnorna får hoppas på skälig mat och dryck. Något att tänka på för kulturmarxistiska feminister! – De muslimska männen ges i paradiset inga jungfrur endast vindruvor!

  Gillad av 1 person

  • Karl Åkesson skriver:

   Håller med! Delar av Koranen är avfattad på syro-arameiska, som var det mest spridda tal – och skriftspråket på århundradena efter 200-talet. Huriya betyder vita russin/druvor. Översättarna till arabiska tyckte väl att druvor var lite mesigt som belöning åt jihadistkrigarna och drog till med mörkögda oskulder istället efter något likalydande ord. Den kritiska frågan är om det gått lika framgångsrikt att rekrytera jihadistkrigare, om belöningen i himmelriket varit russin eller druvor. Själv tror jag att krigarna möter helt andra upplevelser ‘på andra sidan’ och mer i enlighet med devisen ‘som du sår får du skörda’.

   Gillad av 1 person

 14. O.T skriver:

  Läser på Nyheter Idag att Sveriges Unga Muslimer, SUM, fått rätt i förvaltningsrätten i Stockholm och att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, gjorde fel när de nekade SUM bidrag för 2017. Ärendet återförs nu till MUCF för ny bedömning.

  SUM kritiserar även MUCF för att de grundar sitt beslut på MSB-rapporten ”Muslimska brödraskapet i Sverige” som pekar på vissa kopplingar mellan företrädare för SUM och Muslimska brödraskapet.

  Rapporten, vars redaktör och huvudförfattare är terrorismforskaren Magnus Norell, kritiserades av ett antal religionsforskare, bland annat för att den saknade källhänvisningar. Magnus Norell har dock tidigare slagit ifrån sig kritiken.

  – Har de rökt på innan de läst det? Det är ju bara att läsa rapporten! Om någon inte accepterar det här så kan jag inte göra så mycket åt det. Det är ju liksom belagt, sade han till SVTi mars i år.

  Gilla

 15. Gösta Svensson skriver:

  Det här med att Zettersteens översättning har en förskjutning i versnumreringen i förhållande till Bergströms, vad beror det på? Upptäckte det för några år sedan men hittade aldrig någon förklaring och har inte undersökt saken vidare.
  Minns inte om denna förskjutning även fanns i förhållande till engelska översättningar?

  Tack för en bra artikel annars. Det är viktigt att flera får information om islams sanna natur. Artikeln ruckar inget jag kom fram till redan innan Omar påbörjade sin rening och sitt avståndstagande från dödskulten islam, utan snarare befäster det.

  Gilla

 16. Karl Åkesson skriver:

  Tack för utmärkt folkupplysning av islam! Mer sådan kan läsas i boken
  ‘Hotet Inifrån’ av Anders Ohlsson; endast tillgänglig via nätet; se länk nedan.
  Boken, med särskild bäring på Sveriges situation, exponerar på ca 300 sidor utan religiösa skygglappar, initierat med många hänvisningar, obarmhärtigt den totalitära religionens förmodat sanna ansikte. Den borde läsas av alla svenska medborgare.
  Länk: https://hotetinifran.wordpress.com

  Gilla

 17. Karl Åkesson skriver:

  Enligt en notis jag sett är ledaren för IS docent i islamologi. Om så kan vi med stor visshet sluta oss till att IS handlande är förankrat i Koranen och andra skrifter. Per definition blir då IS en integrerad del av religionen islam. De andra terrorgrupper som förklarat sin tro till IS blir då också en ingående del i religionen. Allt tal och alla försäkringar om att dessa terrororganisationer inte har något med islam att göra faller därigenom platt till marken och kan bara ses som obskyra försök att skyla över den aggressiva och totalitära agendan i islam.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.