Gästskribent Thord Palmlund: Flyktingkrisen – Europa – Sverige.

Sedan flyktingkrisen 2015 har vi gång på gång hört om EU-förhandlingar för att kvotera asylsökande på medlemsländerna. Utgångspunkten är ett ganska begränsat årligt antal för hela kontinenten, som EU bestämmer sej för. Sverige och andra vill ha sådana kvoter, men inte minst östländer, bland andra Ungern och Polen, motsätter sej. Nyligen kom en ny rapport i pressen om hur dessa förhandlingar misslyckats. Men flera länder håller på principen, bland andra Sverige, och förhandlingarna skall tas upp igen nästa år.

Hur mycket diplomatiskt krut lönar det sej att ägna åt detta kvotsystem? Utsikterna att få med de tredskande östländerna är små och det antal flyktingar det gäller är ringa i förhållande till det totala antalet vid gränserna. Troligen är det oundvikligt att fortsätta med det diplomatiska spelet, men nog finns det mer angelägna områden, där EUs insatser kan nå många tusen fler.

Det är inte minst tre områden jag vill nämna, där EU bör kunna komplettera vad FNs Flyktingkommissarie gör och i sammanhanget, med sina stora resurser, även gå utöver Flyktingkommissariens mandat, nämligen stöd till frontstater, grannländer och en kombination of utvecklingsbistånd och flyktinghjälp till fattiga länder:

EU kan öka sitt stöd till frontländer som Italien och Grekland, så att deras påtvingade roll som värdländer inte blir för betungande. Här en aktuell bild från Grekland i ett email från en initierad bedömare på en av öarna:

Ett stort och växande problem är migranterna. Efter överenskommelsen med Turkiet för något år sedan minskade inflödet av asylsökande till Grekland. Men sedan i somras anländer allt fler från Turkiet igen. Just nu kommer det ca 200 om dagen till öarna i östra Egeiska havet. Ca 40 procent av dessa är barn under 18 år. Människorna hamnar i de läger, så kallade hotspots, som byggts upp för att ta hand om asylsökande på öarna. Men dessa läger har sedan länge dubbelt så många boende som lägren är avsedda för. Nu står vintern för dörren och folk har inte ens tak över huvudet. Och här är det stopp. Få kommer vidare till övriga Europa. Några länder har tagit emot ett fåtal, trots löften. Däremot har Tyskland och flera nordeuropeiska länder nu börjat sända tillbaka asylsökande till Grekland. Det handlar om första asyllandsprincipen.

Liknande bilder kunde tecknas av situationen i bland annat Italien.

En annan möjlighet är stöd till länder utanför EU som ställs inför kravet att härbergera flyktingar som stoppas i sina försök at ta sej till Europa.

Överenskommelsen med Turkiet var ett exempel. Vad som sker på den fronten är nu oklart. Förhållandena för flyktingar i Libyen sägs vara eländiga, vilket naturligtvis gör flyktingarna till smakliga rov för smugglare och angelägna att komma bort. Trycket mot Spanien från Marocco tycks öka. Det finns i dessa och liknande situationer en viktig roll för EU.

En tredje möjlighet är insatser av det slag som görs i Jordanien genom The Jordan Compact, där EU bidrar till utvecklandet av ett industriområde som ger arbete både åt jordanier och flyktingar från Syrien i företag etablerade av internationella koncerner, bland andra IKEA. Denna kombination av utvecklings- och flyktinghjälp, presenterad och förordad i Oxfordprofessorerna Betts och Colliers bok Refuge: Rethinking Refugee Policy in a Changing World är mycket lovande och bör ges ökade resurser. Betts har presenterat deras tänkande i en fin TED-föreläsning.

Dessa inslag i EUs flyktingpolitik kan hjälpa fler flyktingar än en kvotering som skulle gälla ett begränsat antal, om man nu över huvud taget kan bli överens om någonting. I värsta fall bör Sverige kunna leva med en överenskommen EU kvot, även om inte alla Eu medlemmar medverkar. Vi kan inte låta ett par reaktionära ledare i Östeuropa bestämma vår flyktingpolitik. Vid sidan om den FN-kvot, som vi har sedan gammalt, är det önskvärt med en EU-kvot så att vi i möjligaste mån kan begränsa flyktinginvandringen till vad vi får i god ordning genom kvoter. En sådan omläggning av en betydancde del av vår flyktinginvandring är önskvärd. Den skulle dramatiskt kunna underlätta vår flyktingmottagning.

Thord Palmlund var verksam på 60- och 70-talen inom SIDA och UD, chef för Invandrarverket 1980-88, därefter arbete med governance och mänskliga rättigheter inom FN-organet UNDP till 2007

65 reaktioner på ”Gästskribent Thord Palmlund: Flyktingkrisen – Europa – Sverige.

   • Hortensia skriver:

    Ursäkta mitt plumpa ordvitsande, men enligt min mening passar båda alternativen alldeles utmärkt i den svenska massimmigrationsdebatten, Fredrik…

    Gilla

   • Margreth Wallstream skriver:

    In Swedän wij have a systäm. Its called the Swedish modäl. It means wij refuse the refugees and refuge the EU’s refusees. Smart dont jo think? You may call us crazö. But we are äj femmenist govörnmänt and jomanitäriän supär-powör jo si? Its alsö the climöt friändly wäij to do it. Watch ös and lörn.

    Gilla

 1. Bo Svensson skriver:

  Det är du som är problemet och alla som tänker så. – ”Vid sidan om den FN-kvot, som vi har sedan gammalt, är det önskvärt med en EU-kvot så att vi i möjligaste mån kan begränsa flyktinginvandringen till vad vi får i god ordning genom kvoter.” – Varför skulle dessa kvoter minska resten av inflödet? – Det blir bara sten på börda.

  Och det skall inte underlättas för illegala invandrare i Grekland. Skall det bjudas på något, så är det returresan.

  Gillad av 15 personer

  • tlidforss skriver:

   Mycket bra kommentar. Jag vill bara tillägga att när jag ser ”Thord Palmlund var verksam på 60- och 70-talen inom SIDA och UD, chef för Invandrarverket 1980-88, därefter arbete med governance och mänskliga rättigheter inom FN-organet UNDP till 2007” i artikeln behöver du inte kommentera eller säga något, för att är man färgad av SIDA, UD och Invandrarverket så är man färgad av denna miljö. Hur många miljarder av våra skattepengar har inte svindlats bort av dessa myndigheter på korrupta diktaturer av ”rätt” politisk färg?

   Gilla

 2. Moab skriver:

  Även om jag ser en del positiva inslag ovan så vänder jag mig ändå kraftfullt mot den underliggande sociala ingenjörskonsten, som använder min rygg och mitt arbete och mina barns framtid och trygghet som språngbräda. Varför tror sig Thord ha rätten att tala i mitt namn? Svaret är ett långt socialistiskt maktinnehav (som även innefattar åren under Reinfeldt) och ett tankesätt där min frihet och min tid, egentligen, är statens egendom. Vi saknar i Sverige, och allt mer i väst, från Macron till USAs demokrater, den helt fundamentala förståelsen för äganderätten. Antingen så är det jag har mitt, egentligen, eller så är det statens, egentligen. Den första och fundamentala uppgiften för staten, där jag frivilligt ger upp en del av vad som är mitt genom att sätta mitt liv på spel, det är att försvara mig och de mina. Att, som Fälldin sade, hålla gränsen.

  Jag tror vidare att Thord inte är en uppmärksam betraktare av samtiden, se nu på Katalonien, vilken sammanhållning finner man bland dessa spanjorer? Helt utan invandrare så finns denna konflikt. Det verkar som ni styrande inte inser att den sammanhållning ni har byggt samhället på är förstörd, ingen vill gå i krig för ER. Ej heller för de människor som ni förflyttar till Europa. Ni har genom ert agerande helt förverkat att tala i min och många andras sak. Endast hot om ekonomisk ruin och fängelse gör att jag accepterar era spelregler. Ni har förstört Sverige. Er enda uppgift är att återvinna gränsen. Gör det, eller se Sverige och hela Europa falla i sönder.

  Gillad av 22 personer

 3. John skriver:

  Ett antal kvoterade flyktingar jämt fördelade bland medlemsländerna är inget annat än ett samhällets försök att erlägga en slags tribut. En sökt hedersbevisning för att rädda moralen för ett antal makthavare och EU-företrädare. Deras signalpolitik kräver ett påbjudet offer. Valutan räknas i antal importerade människor som skall fördelas. Ungefär så tycks man resonera. En slags maktens populism.

  Men vad de offrar är den egna befolkningen. Det är deras tribut de vill använda sig av. Den som räknas i välfärd och trygghet och som tidigare generationer kämpat sig till. Och det i ett dagligt slit över åtskilliga decennier. Maktens män offrar inget annat än den egna kulturen och sedan länge uppbyggda resurser. Rentav vårt sätt att leva. De sliter sönder traditioner och mänsklig närhet. Trygghet utväxlas mot allmän otrygghet.

  Forna öststaterna är redan fyllda av historiska offer. De vet vad offrande vill säga och vägrar därför styvnackat att följa med i ritualen. I EUs ytliga liturgi. De värnar den egna kulturen. Sin mer nyvunna frihet, historia och traditioner. Vill inte erlägga någon missriktad och oansvarig tribut. Förnuftets röst återerövrades i öst men förlorades i väst.

  Gillad av 16 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Palmlund representerar den Socialdemokratiska Öfverheten…

   Som inte bryr sig ett ”skit” om egna Folket,
   som tjänat sina lagrar/pengar på Godhetsindustrin?

   Vet inget e lite om de umbäranden som staterna i forna öst lidit under olika regimer,
   Rysk erövring och utstått o motstått anfall från expansiv Islamism genom århundradena…

   Man vill INTE offra sina länder igen,
   dags att försöka inse det o varför!

   Gillad av 2 personer

 4. Crister L skriver:

  ”Vi kan inte låta ett par reaktionära ledare i Östeuropa bestämma vår flyktingpolitik.”

  Nej, naturligtvis inte. Men om man kallar valda politiska ledare i Östeuropa för reaktionära, kan man också kalla valda politiska ledare i Västeuropa för lögnare och förrädare? Så, ärade Thord Palmlund, vi borde kanske inte genast kalla varandra saker när det gäller allvar.

  Flyktingkrisen har inte uppstått i Europa. Åtgärder som mildrar effekterna något i Europa är ingen bra strategi för de områden varifrån folk flyr eller migrerar. Inte heller löser utvecklingsbistånd och flyktinghjälp problemen på sikt. Asylpolitikens kärna borde vara tillfälligt skydd, inte migration – att alla som vill och kan lämna sina utomeuropeiska hemtrakter välkomnas till Europa i en takt som anpassats efter europeiska förutsättningar, är en ohållbar strategi.

  Det centrala problemet bör inte skymmas. Det är den USA-dominerade stormaktspolitiken mot främst Mellanöstern och Afrika. Nu bedrivs realpolitiken i militära och ekonomiska termer, skild från bistånds- och asylpolitiken – utan mänskliga hänsyn annat än genom globalister förklädda till filantroper. Den humanitära aspekten blir att städa upp så gott det går efter de tunga intressena och deras oftast enormt misslyckade projekt – ex.vis att störta Assad genom ombud eller att blockera Rysslands blomstrande affärer med EU. Trump är det bästa vi kan hoppas på, för Sverige är SD räddningen.

  Gillad av 7 personer

  • Johan skriver:

   ”Vi kan inte låta ett par reaktionära ledare i Östeuropa bestämma vår flyktingpolitik.”
   Jag tror inte de vill bestämma vår flykingpolitik. Men de betackar sig för att vi ska försöka bestämma deras. De vet vad de talar om när de vill värna sina nationer.

   Gillad av 2 personer

 5. mother! skriver:

  Nej. Jag upprepar: Nej. Ingen svensk eller europé har någon som helst skyldighet att ”hjälpa” främmande folk, varken här eller där, och punkt slut. Noll och intet är vad de ska ha, om ens det.

  Vilka är alla dessa människor? Var kommer de ifrån? Varför försörjer de inte sig själva? Varför sörjer de inte för sig själva? Vaför anses de vara undantagna det för oss andra självklara ansvaret för det egna ödet?

  Varför ska världens produktiva och livskraftiga kulturer tvingas göda världens icke-produktiva kulturer, vilka de facto (och rätteligen så!) har kollapsat under tyngden av deras egen omförmåga att upprätthålla sig själva. Marknaden – naturen! – har sagt sitt. Vänligen respektera hennes beslut.

  Gillad av 10 personer

  • Palle skriver:

   Mother: Ett antal välmotiverade frågor, som du ställer!
   Hjälp till självhjälp på plats och katastrofhjälp vid speciella händelser är väl helt i sin ordning. Men hur man skulle hjälpa länder att komma på fötter ekonomiskt genom att locka en stor del av deras arbetsföra befolkning att emigrera är en gåta.
   De enda europeiska politiker, som har en realistisk syn på denna fråga tycks återfinnas i Öst-Europa och numera även i Österrike. Som Ungerns Orban uttryckte det under massmigrationen 2015: vi har inte ett europeiskt problem, vi har ett tyskt (och, kunde han tillagt: svenskt) problem!
   Ett land, som vårt, som haft politiker att hantera dessa frågor av kalibern: Bengt Westerberg, Birgit Friggebo, Reinfeldt, Ullenhag, Leijonborg, Maud Olofsson samt de av medierna omhuldade V och Mp-politikerna, bör nog akta sig noga för att försöka betygsätta andra länders politiker … Listan kan förstås göras betydligt längre. Här passar uttrycket Syltryggar som hand i handske – fegheten att inte våga inta en ställning, som kunde väcka debatt i medierna är monumental.

   Gillad av 1 person

 6. Pelle skriver:

  ”Vi kan inte låta ett par reaktionära ledare i Östeuropa bestämma vår flyktingpolitik” skriver artikelförfattaren. Och gör därmed sin egen position som globalistisk utopist så utomordentligt tydlig för läsaren. För övrigt bara en liten schattering annorlunda än de utopister som fram till 1989 härjade i Östeuropa. Nej, det vi verkligen inte kan göra är att låta globalistiska utopister bestämma vår flyktingpolitik, vi kan inte låta dem bestämma något alls om vi ska ha kvar ett land och verklighet som går att leva i för alla som inte har ett elfenbenstorn (t.ex. beläget i det så hett omhuldade nästet vid stranden till East River i New York) att sitta i.

  Gillad av 11 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Ja exakt. En skribent som avfärdar de realistiska ledarna i öst med epitetet ”reaktionära” har straffat ut sig från samtalet anser jag.

   Palmlund står för en globalistisk syn där vi snällt ska underordna oss EU. Han kanske borde studera vad Australien gör för att stoppa inflödet av migranter sjövägen.

   Gillad av 11 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Utan högersossar och vänsterborgare blir det inget politikskifte. Triangulering, pace and lead. Det svåra är att veta vem i fiskstimmet som leder och vem som följer efter när man leder genom att följa efter, eller kanske följa före.

    Det kan ju fungera om man pratar med alla som vill prata med en och hela tiden insisterar på sanning, verklighetsanknytning, realism. Verkligheten är socialismens enda fiende.

    Gillad av 1 person

   • Lassekniven skriver:

    Öppenhet? Jag förstår att du tänkte på det när nu refuserade resten av mitt inlägg som var mycket kritiskt men inte låg utanför reglerna, utan jag uttryckte åsikter som enligt min mening inte var oförskämda men jag tar bort ”katt bland hermelinerna” vilket inte var välbetänkt uttryckt.
    Så tack för det och för applåderna för dig på gilla. Det är väl risk att detta svar refuseras också. Synd bara att Fredrik Östman inte fick läsa mitt fulla inlägg.
    Om du står för dina egna mycket kritiska åsikter mot PK-isterna som du brukar kalla dem, så lägger du tillbaka mitt fulla inlägg så att Gilla-applåderarna också får bedöma mitt svar till Östman.
    Tacksam för svar.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Patrik!

    Alltid bra att veta hur fienden resonerar)

    Därför skall man tom läsa Aftonbladet/DN/SvD då o då!

    Gilla

  • Signalum virtuosis skriver:

   Haha, jo, man ser verkligen hur Palmlund liksom sträcker på sig och skjuter ut bröstet av god- och mallighet när han knackar fram den avslutande by-linen på tangentbordet…

   Thord Palmlund var verksam på 60- och 70-talen inom SIDA och UD, chef för Invandrarverket 1980-88, därefter arbete med governance och mänskliga rättigheter inom FN-organet UNDP till 2007

   Gillad av 1 person

 7. Kent Forssgren skriver:

  ”tredskande östländerna”
  Befolkningen i Östeuropa har ledare som har förstått sitt uppdrag.
  Ledarskapet i EU, är någonting helt annat.
  EU styrs av en stor makt., som i syfte att få ännu mer makt, ligger bakom krigen vilka orsakar att folk flyr.
  Respektive lands ledarskap i EU är köpta den stora makten.
  Inte förvånande att protesterna från folket i de forna sovjetstaterna protesterar.
  Givetvis ger sig inte den stora maktens vasaller utan förbereder sig för krig.
  På Europeisk mark!
  Var det inte krig som skulle förhindras med ett EU?

  Germany Clumsily Admits to Supporting Regime Change in Poland
  A diplomat spat has developed between Berlin and Warsaw after the Germany Defense Minister said that her country should support the “democratic resistance of the young generation” in Poland.
  This scandalous remark from Germany’s top military official immediately led to a strong rebuke from all levels of the Polish government, which rightly interpreted her statement as an implied threat to aid the Soros-linked Color Revolutionaries in their quest to carry out a regime change in the Central European country.
  Germany hates PiS because party leader Jaroslaw Kaczynski’s ideology of “EuroRealism” contrasts with Merkel’s “EuroLiberalism” in every way, from dealing with the migrant crisis to the future organization of the EU as a whole….
  https://www.globalresearch.ca/germany-clumsily-admits-to-supporting-regime-change-in-poland/5617855

  Gillad av 4 personer

 8. oppti skriver:

  Kopplingen mellan problem i invandrartäta områden och vår mottagning av dessa invandrare måste väl nån gång sätta stopp för denna omsorg som vi har om människor innanför våra gränser och oviljan att hjälpa flertalet i de närområden som får ta emot flertalet.
  Jordaniens kultur är inte så olik den som finns i flyktingars länder, så där kan vi hjälpa fler med bättre resultat.

  Gillad av 4 personer

 9. uppstigersolen skriver:

  Jorden är överbefolkad anser jag och faktiskt många andra också. I Västvärlden har vi tagit konsekvensen av detta och förökar oss icke längre. Några länder har en något krympande befolkning andra har en ganska konstant befolkning. I andra länder utanför västvärlden pågår en befolkningsökning som vissa länder inte klarar av att försörja. Att då vi som tar ansvar för vår hembygd ska tvingas till ett inflöde av människor som inte kan organisera sina hemländer är oförskämt. Jag säger som Anders Björk sa till Carl Lidbom, Du sak veta hut. Detta riktat till figurer som Thord Palmlund och liknande.

  Gillad av 9 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Överbefolkningen är väl i stort,
   det stora problemet?

   Varför hör man aldrig Miljöpartister påtala detta,
   bara att vi skall ta emot dem här,
   givetvis med livstids familjeförsörjning!

   Gillad av 1 person

   • uppstigersolen skriver:

    Enkelt svar. Miljöpartister saknar väsentliga delar i sin fysionomi. Den del som beräknar konsekvensen av ens handlingar nämligen.

    Gillad av 1 person

   • Margareta skriver:

    Jag håller med dig här. Överbefolkningen är det stora problemet. Jag blir förskräckt när man i t.ex. SR med glädje i rösten säger nu är vi 9 miljoner, 10 miljoner…. Jag minns de 6-7 miljonerna i min barndom med saknad, ett lugnt samhälle.
    Det är också konstigt att MP som säger sig värna miljön inte tar upp överbefolkningen som ett problem, ju färre människor desto mindre tryck på planeten.
    Vad har den direkt ökande massan av människor på klotet för effekt på jordens uppvärmning? Och då menar jag inte utsläpp och liknande utan bara mängden människor totalt sett.

    Gilla

 10. Erik skriver:

  ”Reaktionära ledare i östländer”. Hmmm….

  Exakt av vilken anledning är det reaktionärt att inte vilja importera oidentifierade normkritiska araber med försörjningsbehov?

  Är det progressivt av Sverige att utöva motsatsen med den samhällsdestruktion som följer?

  Orban är en måttligt rolig figur i många sammanhang och jag byter inte mitt svenska pass mot ett ungerskt, men i frågan om migration träffar han helt rätt.

  Gillad av 8 personer

  • Gert B. skriver:

   Orban och han styrande politikerkollegor träffar rätt väldigt ofta. Inkomstskatten i Ungern sänktes till 15 % förra året. Platt, statlig skatt på 15%, thats it! Momsen motsvarar svensk nivå på flera områden.

   Gilla

 11. Elof H skriver:

  Låt flyktingmottagandet vara en helt och hållet privat angelägenhet. Låt de som vill engagera sig och bilda välgörenhetsorganisationer som samlar in pengar för att finansiera flyktingarnas ALLA kostnader i Sverige. Inklusive skadestånd och ersättningar för alla eventuella brott de begår. Med den modellen kan vi ta emot hur många som helst! Misstänker dock att engagemanget svalnar betänkligt när det är den egna plånboken som skall betala.

  Gillad av 7 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Elof H: Du har helt rätt. Och så gjorde man ju faktiskt förr — dvs. de som ville hjälpa nödlidande i främmande länder fick faktiskt starta egna insamlingar. (Att fysiskt ta hit dessa ”nödlidande” var det inte ens tal om.) Kyrkan brukade syssla med sådant.

   Om man tänker efter: rent förskräckligt så ”främlingsfientliga ” folk var här i Sverige förr i tiden! Inte fasen satsade makthavarna miljardbelopp av skattemedel för att importera och försörja migranter från MENA-länderna, som man i sin oändliga vishet gör idag.

   Gillad av 3 personer

  • elina skriver:

   I början -70 talet fick jag åka till Arlanda och skriva på försörjningsansvaret för en person från Asien som skulle gifta sig med min svägerska. Det var lite roligt för han var miljonär och jag en fattig hemmafru men så var regeln för flytt till landet.
   Återinför det så…

   Gillad av 2 personer

   • cmmk10 skriver:

    Det är inte lättare idag, för den pursvenske man som vill leva med sin utländska hustru i Sverige.

    Dock verkar det inte vara några större problem för div. papperslösa immigranter att få återförenas med sina familjer här i landet. Försörjningskravet förefaller ligga på skattebetalarna och inte på immigranten.

    Gillad av 2 personer

 12. Erik2 skriver:

  På sätt och vis kan jag sympatisera med dessa resonemang. Men. Det här är skrivet 25 år för sent. Vi behöver idag förstå den korruption som finns inom FN och EU. Det är organisationer som idag finns för sin egen skull. Vi behöver invandringsstopp på riktigt. Vi behöver återvandringsverk. Vi behöver lag och ordning i hela landet där alla börjar bedömas lika. Vi behöver tokbantad offentlig sektor. Endast nattväktarstat som fungerar kan återuppväcka samhällskontraktet. Vi behöver ett The Jordan Compact projekt för varje utanförskapsområde. Och; Alla har ansvar för sin egen försörjning. Alla har ansvar för att tipsa och hjälpa andra att hitta egen försörjning. Alla ordnar sitt eget boende. Själva. Och; Tack ändå för bra skriven text. Det har ett enormt värde i sig just detta att olika åsikter kan formuleras och föras fram på detta sätt. Detta skrivet med tanke på den totalitära åtstramning av åsiktsfriheten vi sett och som vi verkar ha framför oss. Vi lever inte längre i ett öppet samhälle. Vi har bara inte förstått det än.

  Gillad av 5 personer

 13. Elisabeth skriver:

  Den ” initierade bedömaren” på en av de grekiska öarna kallar i sitt e-mail de anländande för migranter medan Palmlund genomgående använder termen flyktingar. Vi är många som förstått att det inte handlar om flyktingar, det stör mig när debattörer inte väljer ett mera neutralt ord. Det är oseriöst. Palmlund, som gjort sin karriär inom organisationer som lever och agerar ganska avskilt från verkligheten, tycker att vi ska acceptera en överenskommen ( av vilka ? ) kvot även om inte alla EU-medlemmar medverkar. Varför ? Varför ska landets befolkning som redan försörjer en väldig ”kvot” som släppts in acceptera ännu fler ? Ge mig ett enda gott skäl. Precis som signaturen ”John” skriver, kvoten är bara en tribut ägnad att stärka ett antal makthavares och EU-företrädares ”moral”. Eller snarare karriärer och dolda agendor. Vi är många som hellre skulle vilja ha en av dessa ”reaktionära ledare” vid styret än de figurer vi tyvärr har. Sverige är en svårt haltande demokrati, jag vill påminna om Decemberöverenskommelsen som man låtsats gravsätta. En skandal att något sådant ens kunnat inträffa inom svensk politik och att medverkande kan lalla omkring utan att bli påminda om detta.

  Gillad av 7 personer

 14. Sten Lindgren den äldre skriver:

  De är uppenbart att våra världsbilder skiljer sig åt något oerhört. I skribentens värld är ett av de största problemen ”reaktionära östeuropeiska ledare”. I min världsbild ingår andra saker som:

  Efterblivna människor som agerar fullständigt oförsonligt mot människor med annan tro, t o m inom samma land
  Människor som av olika skäl blivit pacificerade för att inte säga parasiter
  Länder i Afrika som blir alltmera brutala och där en ingrediens är våldsamheter mot ”vita”, t ex i Zimbabwe.
  FN kanske inte är enbart den goda makt som vi tror, om Trafikverket i Norrland inte ens kan handla upp enkla tjänster utan korruption, hur ser det då ut inom FNs organisation i korrupta länder?

  Gillad av 5 personer

 15. Lassekniven skriver:

  Vad tänker PE på när han släpper in katt bland hermelinerna på DGS. Dagens krönikör kan ju ses som omslagspojke för PK-etablissemanget. Inte har han haft mycket skit under naglarna, möjligtvis blomsterjord, och kan därför inte ses som en representant för det arbetande och skattebetalande folket i allmänhet och inte i synnerhet för oss som kämpar för våra åsikter bland annat här på DGS. För övrigt håller FOI på att kartlägga oss.
  Har PK-folket svårt för att fatta? Om tio år står kanske 3 miljoner människor utanför Sveriges gränser och vill in. Om 30 år tjugo miljoner. Gränsen måste stängas omgående för att lösa de akuta problem vi redan har. Det skall bli intressant att se om Löfven vågar skicka hem de protesterande afghanerna, om inte skapar detta ett prejudikat.
  OT: det finns 3 yrkesgrupper jag tycker genuint illa om: journalister, advokater och politiker. Jag talar om grupper inte om de enskilda individer som skiljer ut sig till det bättre.
  Ett exempel på journalistiskt övergrepp (enligt min åsikt) handlar om Barbro Jöberg alias Julia Caesar, före detta DN-journalist, med en extremt vass penna som kritiserat invandring och islam och fått hur mycket skit som helst på huvudet; en sjuklig 71-årig ensamstående kvinna med stort intellekt. Tänka sig.
  Julia om du läser detta vill jag bara nämna att om du hade skaffat dig två eller tre rediga schäferhundar hade du sluppit intrång i din lilla stuga. Gör det nu istället.

  Gillad av 7 personer

 16. Björn skriver:

  Förstår inte att ett finns folk som tror att Europa kan fortsätta vara den ”oas”, som hittills lockat så många MENA-folk hit, och fortfarande gör, när det blir allt tydligare för varje dag, att tillståndet här alltmer närmar sig tillståndet i hemländerna de kommer ifrån! Det är ju redan idag ingen större skillnad på hur det ser ut i de Europeiska städernas förorter, än i vilken dysfunktionell MENA-stad som helst! Det håller helt enkelt på att bli samma misär överallt! Än så länge räcker skatteintäkterna till för att hålla det hela något så när ”flytande”, men om vi inte totalstänger alla gränser utåt mycket snart, och låter det får fortsätta välla in miljontals människor till Europa, dröjer det inte länge förrän det totala sammanbrottet är ett faktum! Sveriges sanslöst naiva signalpolitik, har hela tiden varit en av mest avgörande ”Pullfaktorena” i hela den här tragiska ”utvecklingen”!

  Gillad av 7 personer

 17. MartinA skriver:

  EU klarar uppenbarligen inte av att skydda sin gräns. Följaktligen bör ingen medlemsstat ge EU något inflytande över gränser. EU har straffat ut sig. Sluta piska en död häst?

  Gillad av 8 personer

 18. phnordin skriver:

  Detta inlägg är intressant därför att det föreslår lösningar på hur flyktingmottagandet kan ske.
  Den ännu viktigare frågan hur flyktingkriser skall undvikas överhuvudtaget tas inte upp, men skulle vara en mer givande angreppspunkt. För övrigt förefaller lösning tre vara närbesläktad med den linje SD förespråkar

  Gillad av 1 person

 19. Petrus skriver:

  Det är litet synd att sjuklöver-politiker i Sverige och övriga Europa lyckats tuta i folk att tvingande kvoter för fattiga östeuropeiska länder skulle minska trycket på länder som Sverige och Tyskland.

  Eftersom det finns 65 miljoner människor runt om i världen som definieras som flyktingar och hundratals miljoner fattiga afrikaner som inget annat hellre vill än att lämna sina hemländer (många försöker också) så är tillgången på flyktingar så gott som obegränsat. Notera att jag säger flykting eftersom varje afrikan som sätter sig i en gummibåt för att ta sig till Europa definieras som flykting.

  Så det finns alltså obegränsat med folk att fylla på med. Inflödet beror alltså på hur restriktiv man blir med att bevilja uppehållstillstånd. Gör man som Japan och inte beviljar i princip några uppehållstillstånd så blir det inget inflöde. Gör man som Israel och betalar något land i Afrika för att få dumpa asylsökarna där (och sedan bygger en mur) så blir det heller inget inflöde.

  Snacket om att fördela flyktingarna jämnare i Europa är bara ett sätt att tvinga på länderna i Östeuropa invandrare och få stöd för det bland väljarna i Västeuropa. Drivkraften är inte att minska flyktingbördan (som man i andra sammanhang säger är en tillgång) för Sverige och Tyskland utan att även ändra befolkningssammansättningen i Östeuropa. EU delar varje år ut ett pris till Richard von Coudenhove-Kalergis minne. Han skrev öppet i Praktischer Idealismus att målet var att ändra befolkningssammansättningen.

  Gillad av 11 personer

  • Palle skriver:

   Petrus: bra inlägg!
   Som en SVT-journalist uttryckte det i ett sällsynt ögonblick av klarsyn: det finns ett stort antal afrikanska unga män, som betraktar Europa som en stor bankomat.
   När man betänker hur våra egna sjuklöverpolitiker hanterar våra skattemedel, undrar man om de inte befinner sig på samma nivå som en femårig flicka, som jag hörde hade varit med sin mamma när hon tagit ut kontanter via bankomat. Lillan berättade då att hon minsann lärt sig var pengar kommer ifrån: de kommer ur en springa i väggen …

   Gillad av 1 person

 20. Willy Lindqvist skriver:

  Alla muslimer är bröder, brukar de själva säga. Nåväl, låt då bröderna ta hand om varandra. Skicka de asylsökande muslimerna till deras brödrafolk i Mellanöstern. De borde ha större intresse av det än vi i Europa.

  Gillad av 8 personer

  • Maria skriver:

   Nej, det är det de inte har. Saudiarabien t.ex. tar inte emot några muslimska flyktingar. Men visst, överlåt åt de muslimska länderna hjälpa sina bröder. Europa har inget som helst moraliskt ansvar för muslimer och allra minst att släppa in dem i sina hemländer.

   Gillad av 5 personer

 21. Lars skriver:

  Jag ser väl som flertalet inlägget som det gamla vanliga tugget där Sverige är i en situation där invandringsinflödet måste totalt stoppas då man i Sverige fört en felaktig politik som hotar fundamentet i det egna samhället. Vi bör mao ställa oss på samma sida som öst Europa. Människor måste, om det går, hjälpas att hjälpa sig själva i de länder där de råkat bli födda och hjälpas i angränsande länder med samma kultur om det inte går. Utan organisation och stat och ordning i de länderna går det heller inte att utifrån genomföra verksamma åtgärder. Industrialisering kräver en fungerande stat. Det finns gott om muslimska länder i värdlen, så varför, utom av ekonomiska skäl, utvandra till ett i huvudsak sekulariserat,kristet, nord europiskt land med begränsade resurser och där man inte har möjlighet försörja sig själv då man saknar adekvat bakgrund?.

  Gillad av 5 personer

 22. Kulturisten skriver:

  Smart drag Patrik att bjuda in en PK-fundamentalist till debatt! Jag hoppas att du kommer att göra det oftare. Vilket njutbart adrenalinflöde detta inlägg resulterade i. Sällan har man i kommentarsfältet fått läsa så kraftfulla raljeranden – briljanta motfrågor och slutsatser värda sina förstasidesplatser i dagspressen. If only….

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Jag bjöd inte in Thord, som var en uppskattad chef till mig när jag jobbade inom biståndssvängen. Han anmälde sig själv, vilket jag gillar. Jag välkomnar nästan alla åsikter om de är väl resonerade och formulerade. Det kallas för ett öppet debattklimat, tror jag.

   Patrik

   Gillad av 5 personer

 23. johan utan land skriver:

  Vilken härlig debattsida. Man kunde önska att mainstream-media lärde sig av PE och inte bara gav utrymme åt andra sidans åsikter utan också tillät kommentarer. Som vanligt står DGS skyhögt över MSMs nivå.

  Gilla

 24. Werner von Winkelbaum skriver:

  I motsats till flera kommentatorer ar jag glad for inlagget darfor att det tjanade som en trigger for sakliga kommentarer betraffande vad som ar helt sjukt i Sveriges politik med helt oppna granser for migranter som primart inte flyr fortryck eller krig. Lat foretradarna for ‘godhetsindustrin’ (med skattebetalarnas pengar) exponera sig sjalva!

  Som kommentar till ”elinas” inlagg vill jag hanvisa till mitt inlagg ”Sila mygg och svalja kameler” pa DGS. Om du har en hustru fran Ostasien — dar man fortfarande satter en ara i att forsorja sig sjalv i stallet for att leva av andras arbete — sa ar du inte valkommen till Sverige.

  Werner

  Gilla

 25. Lennart Bengtsson skriver:

  Man måste faktiskt begära att alla länder på jorden måste föra en ansvarsfull befolkningspolitik. Det finns ingen anledning att länder som sköter sig i detta fall som de i östra Asien , Europa och även delar av Amerika (Syd- och Nord) skall ta reda på alla andras problem. Det är faktiskt på tiden att kräva av länder i Afrika och Mellanöstern att ta hand om sig själva och de problem som de faktiskt själva är upphov till!

  Gillad av 1 person

  • Hortensia skriver:

   Instämmer, Lennart, men det förefaller relativt meningslöst att ställa ens sådana modesta krav på befolkningarna i Afrika och Mellanöstern så länge islam finns…

   … enär muhammedaner tydligen förväntas eftersträva muslimskt världsherravälde genom våldsam jihad och hejdlös nativitet – främjad av polygami och pedofili – …

   … istället för att bejaka strikt personligt ansvar med sund självbehärskning – och ytterst sexuell avhållsamhet – för att förhindra överbefolkningsorsakad nöd.

   Gilla

 26. Thord Palmlund skriver:

  Thord: Tack för alla kommentarerna till min artikel, som jag läste med stort intresse. Många handlade om annat än vad jag skrev. Huvudtanken i min artikel var att Sverige och andra rika länder skall rikta mer av sin flyktinghjälp till de fattiga länder, där flertalet flyktingar befinner sej. Ofta bör den kombineras med hjälp till landets utveckling, alltså inte bara omfatta flyktingarna. Många uttryckte oro för befolkningsökningen, främst i Afrika och Mellan Östern. Jag delar helt denna oro och beklagar att den rika världens familjeplaneringsbistånd är helt otillräckligt. Sverige kunde troligen göra mer. USA var tidigare en viktig aktör. Trump tycks ha satt stopp för det och dragit in det amerikanska bidraget till den FN organisation som är aktiv på området.

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Är det inte en smula förmätet, att lasta president Trump, som hårt motarbetad verkligen försöker hejda islamiseringen av Västvärlden, för att ”den rika världens familjeplaneringsbistånd är helt otillräckligt”…

   … när inget bistånd i världen lär kunna hejda den ideologiskt motiverade och målmedvetet vänstertomteunderlättade muslimska befolkningsökningen, som hotar att översvämma hela den kristna världen?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.