Gästskribent Fredrik Östman: Parisdeklarationen

I maj 2017 träffades en grupp konservativa forskare och intellektuella i Paris. De sammanfördes av en gemensam oro över den rådande situationen i europeisk politik, kultur och samhälle – och framför allt det europeiska sinnets och fantasins tillstånd. De upplevde att Europa, besatt av illvillighet, självbedrägeri och ideologisk förvrängning, håller på att göra sig av med sitt stora civilisatoriska arv.

I stället för att helt enkelt vrida händerna i fruktlös ångest eller lägga till ännu ett verk till den redan rikliga litteratur som diagnostiserar Västerlandets nedgång, tyckte mötets deltagare att det var viktigt att göra en offentlig deklaration. I deklarationen Ett Europa vi kan tro på uttrycker de sin tillgivenhet till det de kallar det sanna Europa. Det är en uppmaning till Europas folk att aktivt återvinna det bästa i sin tradition och att bygga en fredlig, hoppfull och ädel framtid tillsammans. Deklarationen publicerades 7 oktober 2017 på nio språk av mötets deltagare: Philippe Bénéton, Rémi Brague, Chantal Delsol, Roman Joch, Lánczi András, Ryszard Legutko, Pierre Manent, Dalmacio Negro Pavón, Roger Scruton, Robert Spaemann, Bart Jan Spruyt och Matthias Storme.

Det är förstås talande att ingen svensk intellektuell deltog i detta möte. Vem skulle man ens kunna tänka sig som deltagare? Svenska konservativa publika intellektuella har ju hånats och förföljts i många årtionden för att till slut alla emigrera eller dö ut.

Parisdeklarationen kan läsas här på svenska och originalet på nio språk finns här. En kort sammanfattning följer nedan.

Den första delen består av fyra avsnitt: Europa är vårt hem – Det falska Europa hotar oss – Det falska Europa är utopiskt och tyranniskt – Vi måste försvara det sanna Europa. Här introduceras begreppen det falska Europa och det sanna Europa. Med det falska Europa avses det Europa som kännetecknas av det bysantinska konglomerat av byråkrater och politiker i EU:s och dess medlemsstaters regeringskanslier som strävar efter att driva EU och Europa bort från Europas historiskt och evolutionärt etablerade och från klassisk och kristen etik utgående gemensamma värdegrund, vilket är det som alltså avses med det sanna Europa.

Den andra delen består av åtta avsnitt: Solidaritet och medborgerlig lojalitet främjar aktivt deltagande – Vi är inte passiva undersåtar – Nationalstaten är Europas kännetecken – Vi understöder ingen anbefallen och påtvingad enighet – Kristendomen har möjliggjort den kulturella enheten – De kristna rötterna främjar Europa – Klassiska rötter uppmuntrar till excellens – Europa är ett gemensamt projekt. Här får vi en närmare beskrivning av vad Europas sanna värdegrund faktiskt består av. I Europa har medborgarna traditionellt medverkat, med eller mot makthavarnas vilja, i statens och städernas styrelse. Inte alla, inte alltid, men Europas befolkning har aldrig varit så fullkomligt undergiven som de stora imperiernas. Detta har i sin tur möjliggjort framväxten av de nationalstater som sedan länge kännetecknar Europas politiska liv. Alla försök till politiskt enande har misslyckats, medan kristendomen har skapat en kulturell enhet.

Den tredje delen består av hela elva avsnitt: Vi förlorar vår hemort på jorden – En falsk frihet råder – Individualism, isolering och mållöshet breder ut sig – Vi är reglerade och styrda – Multikultur fungerar inte – Illistigheten växer – Det teknokratiska tyranniet ökar – Det falska Europa är bräckligt och maktlöst – En förnekelsekultur har fått fäste – Eliterna stoltserar arrogant med sin dygd – Det finns ett alternativ. Här beskrivs det falska Europa, men inte genom dess ideologiska grund och uppbyggnad, utan genom dess symtom. Och dessa är som bekant legio.

Den fjärde delen består av de tio avsnitten: Vi måste avvisa pseudoreligionen – Vi måste återskapa den sanna liberalismen – Vi behöver ansvarskännande statsmän – Vi måste förnya den nationella enheten och solidariteten – Bara imperier är multikulturella – En välformad hierarki ger näring åt socialt välbefinnande – Vi måste återställa en moralisk kultur – Marknader måste utformas i enlighet med sociala överväganden – Utbildningsväsendet måste reformeras – Äktenskapet och familjen är essentiella. I detta avsnitt kontrasteras det falska med det sanna Europa och konturerna av ett åtgärdspaket som bygger på det sanna Europas styrkor och som angriper det falska Europas svagheter skisseras. Denna del är kanske svår att smälta för den moderna storstadsliberal som är van att utan vidare avfärda alla hänvisningar till fungerande samhällen och vedertagen praxis. Men man kan inte ha kakan kvar sedan man har ätit upp den. De ljummet liberala måste välja sida. De måste komma tillbaka till alliansen med de konservativa för att gemensamt bekämpa socialismen precis som under Kalla kriget eller acceptera historiens hårda dom och sin egen undergång.

Den femte och avslutande delens tre delar: Populismen måste bemötas – Vår framtid är det sanna Europa – Vi måste ta vårt ansvar. Innehåller en hyllning av den politiska rörelse som av det falska Europas fariséer kallas populism och en uppmaning till alla européer att hjälpa till att omkullkasta befintlighetens diktatur: Låt oss förnya den nationella suveräniteten och återupprätta värdigheten i ett gemensamt politiskt ansvar för Europas framtid.

Fredrik Östman är en konservativ vit medelålders heterosexuell gift protestantisk man och familjefar och stolt för det.

42 reaktioner på ”Gästskribent Fredrik Östman: Parisdeklarationen

 1. Thomas Ek skriver:

  Aj, aj, aj,
  Det var bland det bästa och mest förhoppningsfulla jag läst på mycket, mycket länge. ”Låt oss förnya den nationella suveräniteten och återupprätta värdigheten i ett gemensamt politiskt ansvar för Europas framtid.”

  Mitt förslag är att vi först och främst skrotar vårt befintliga Public Service och ser till att det ersätts med ett nytt som fungerar som det är tänkt.

  Thomas Ek

  Gillad av 10 personer

  • Thomas Ek skriver:

   Engellau är som klippt och skuren för uppgiften
   Vårt Public Service klarar inte av att ge en analys från det konservativa perspektivet. Det här eldar på polariseringen i vårt samhälle, och det får ohyggliga konsekvenser. Det här är ett utomordentligt allvarligt problem. Det är vårt Public Service som i huvudsak står i skuld till att vi nu har den här förbannade migrationsproblematiken i knät. Vårt Public Service etablissemang göder fram professionellt smilfinkande och många gånger farsartade politiker vi har att välja mellan. Vilka hederliga och hårt arbetande dock TV-slötittande svenskar naturligtvis sväljer! Det välfärdsindustriella komplexet som Engellau så ofta snackar om här på den här sajten är menar jag, frukten av vårt Public Service (och Europas för den delen) verk. Lyft blicken lite för sjutton.

   Låt Sverige bli Europas första land som skrotar sitt Public Service och ersätter det med ett nytt som fungerar som det är tänkt. Engellau är med sin vassa penna förmögen att axla den här ledarrollen. Han är som klippt och skuren för uppgiften. Helt bergis på det.

   Israels premiärminister beslöt i början av det här året att skrota deras Public Service därför han har ju naturligtvis sett och begripit vilka ohyggliga skador det orsakade.

   Thomas Ek

   Gillad av 1 person

 2. Moab skriver:

  Så bra, detta initiativ måste hållas vid liv. Mina organisatoriska talanger är begränsade men om man ordnat stormöten runt Sverige med denna deklaration som centrum så hade jag tagit tåget eller flyget dit. En still vädjan till Patrik, samla in pengar för detta, rörelsen mot etablissemanget har mycket mera bredd och djup än SD som för närvarande med sin rötter är ett lätt offer för mediaetablissemangets stigmatisering. De får min röst som ett pragmatiskt alternativ, annars lägger man sin röst på etablissemanget, men motståndet måste breddas.

  Vilka svenska intellektuella finns att se upp till? De närmsta för mig är Jan Tullberg, KOA och vem mer? Svante Nordin tycker jag mig minnas skrev en artikel för ett antal år sedan men jag vet inte vad han gör idag. Alla andra vill ha det så här. Jag hyser ett förakt för alla med makt inom akademi och företagsvärlden. De vill ha det så här. De är för våldtäkter och terror,,de prioriterar följsamhet med makten och massinvandring över svenskar som blir ihjälhuggna på IKEA.

  Gillad av 7 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Det har länge förvånat mig att det inte tycks existera vad man kan kalla en organiserad konservativ politik i Sverige? Kan det bero på att vänsterkrafterna har varit så kraftfulla och effektiva att man helt lyckats eliminera/utrota allt vad man kan kalla genuint konservativa värderingar. Inte ens i KD eller M tycks det finna något sådant. Detta är verkligt illavarslande och indikerar en djuprotad och faktiskt skrämmande radikalism och tillika historielöshet som kanske kan förklara många märkligheter i dagens svenska samhälle. Tankarna går till den maoistiska kulturrevolutionen och dess förstörelseverk. Vänstern har varit synnerligen framgångsrik att riva ned, inte minst 68-rörelsen, men helt saknat förmåga att bygga upp. Till skillnad från Sverige har dock Kina framgångsrikt lyckats knyta an till sina gamla traditioner som Konfusianismen. Något liknande behövs också i Sverige om landet skall få tillbaka en trygg nationell identitet. Dit hör inte minst de gamla protestantiska värdena med sina pliktuppfyllelser.

  Gillad av 15 personer

 4. Johan Mårtensson skriver:

  Tack Fredrik för att du jobbar för att göra parisdeklarationen känd i Sverige, och har översatt den till Svenska! Jag läste den i somras, publicerade länken på FB, förstås utan likes eller kommentarer. Jag tror att vi har en speciell uppförsbacke i Sverige, så indränkt som landet är i modernistiska floskler. Bara en sådan sak som att du faktiskt översätter ”equal dignity of every individual” till ”varje persons lika värdighet” är ett stor framsteg i förhållande till floskelöversättningen ”allas lika värde” som t.om. återfinns i den svenska översättningen av FN deklarationen.

  Gillad av 13 personer

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Bra att Du skriver om detta. I Sverige är detta totalt nedtystat, i ett land som Frankrike blev det ingen större uppmärksamhet men det fanns ändå återgivet i franska MSM.

  Detta fick mig att fundera på Sveriges position i sammanhanget: Kan det vara så att Sverige är avskuret från den ledande intellektuella utvecklingen i Europa på samma sätt som man var på 1800-talet? Det är en möjlig teori.

  Jag tror dock att förklaringen är följande: Trots att Sverige bekänner sig till globaliseringen och vill reducera nationalstatens betydelse så gäller det motsatta för opinionsbildningen. Här kan vi verkligen tala om en stark nationalstat som med hårdhänta metoder styr vad som får sägas och inte sägas.

  Lösning på detta: Avskaffa presstödet, bojkotta SVD och DN, omvandla Public Service.

  Gillad av 10 personer

  • Johan Mårtensson skriver:

   Jag tror faktiskt att den intellektuella isoleringen från resten av Europa har sin grund i reformationen. Då infördes i Sverige en totalitär regim på religionens (och därmed ideologins) område som varande in på 1900 talet kontrollerad av staten. De ”protestantiska länderna” på kontinenten hade trots allt ett mått av religiös pluralism.

   Gillad av 1 person

   • Jonas Nilsson skriver:

    Intellektuell reformatorisk isolering kontra religiös pluralism? Motreformationen tycks inte ha varit mildare än kravet på konformitet i det religiösa i Sverige, men om detta går nog meningarna isär. Den gamla historien berättar om mildare protestantiska furstestater än de kejserliga, eller? Det värsta exemplen ställs mot varandra.
    Naturvetenskapligt blomstrade Norden liksom England. Om inte AL nedan försökt försvara 1800-talet skulle jag trott att det var då försnävningen tog fart, såväl religiöst som ideologiskt, i rädsla inför Franska och andra revolutioner. När den kom hos oss verkade den mild även om frukterna idag förfaller hårda. Revolutionen som idag tagit över kyrkans självförståelse.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Tänk bara på kemisterna. Ingen annan plats på jorden har givit namn åt så många kemiska element som Ytterby gruva på Resarö: Yttrium, ytterbium, terbium, erbium, holmium, thulium och gadolinium. Det skedde i internationellt samarbete.

    Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    På 1800-talet och tidigare var det välutbildade skiktet litet och internationellt inriktat. Intellektuella i alla länder höll kontakt med varandra.

    Gilla

 6. uppstigersolen skriver:

  Fantastiskt att du blir gästskribent. Jag har läst dina kommentarer och uppskattat dem. Tyvärr är svenska folket i allmänhet mer intresserade av Bonde söker fru, Gift vid första ögonkastet och liknande elände så jag tror att detta ligger högt ovanför deras huvuden. Men försöka duger.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Avsikten är förstås inte att övertyga folket, utan att riva det falska Europas postmoderna intellektuella konstruktion. Att blottställa det falska Europas makthavare som de simpla egenkära psykopater, förrädare och tjuvar de är. Att ta ifrån dem varje uns av intellektuellt självförtroende. Att förklena dem.

   Att ta ifrån dem rätten att uttala sig för Europas räkning.

   Gillad av 12 personer

   • Jonas Nilsson skriver:

    Intressant. Jag läser kommentaren ovan som en någon upprörd sådan. Tanken om sakligt syfte förefaller försvagad.
    Var projektet postmodernt när det begav sig? Var det inte det moderna som tänkte sig lyckas med de totala lösningarna som vi sett i Sovjet och Tyskland och att det är reaktionen mot detta som lett oss ut på dagens gungfly?
    Är framtidens Europa ett nymodernt Europa? Det var i Paris som det första världstiden etablerades när det begav sig. Är detta ett nytt försök? Eller är det germaner som vill hävda sig igen?
    ”Nationalstaten är Europas kännetecken”, nej Europas grund är det romerska väldet som också antyds i fronderandet mot tänkt bysantiska konglomerat.
    EU var och är(?) fredsprojektet mellan Europas stora natonalstater som nu försöker förhålla sig till en ny världsmarknad. Däri har ivarjefall anknytningen till gamla Rom uttalats.
    Gustav III var ju i Rom och presenterade sig som Nordens hopp.
    Jo vi behöver någon form av en ny storkarl, som vill anknyta till det klassiska. Karl den store byggde ju upp ”Europa” på det grekiska och arabiska arvet. Jag föreställer mig att det var den kristna trons universitetsanspråk som gav spetsen, bekräftad i korstågen och uppburen av de följande landvinningarna. Behövs det krig för att hävda Europa som en nygammal kraft?
    Parismöten i all ära men vad säger man om Kina? Det är väl de som nu bultar på porten? Hinner vi tänka efter innan de lyft av gångjärnen?

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Støtter deg fullt ut her.

    http://www.morpeusblogg.se har den 31.10 (d.å.) en meget interessant gjennomgang av Barcelona-deklarasjonen og Middelhavsunionen med forhistorie.

    Og hva med Kalergi-planen nå for tiden – hvor stor rolle spiller den i EU-elitens tankespinn p.t.?
    (Kalergis syke fantasier om den nye menneskerase i Europa kan leses i ‘Praktischer Idealismus’ 1925 via link på DANSK Wikipedia.

    Gillad av 1 person

 7. Johan Mårtensson skriver:

  Jag tror §24 är en nyckelparagraf i deklarationen. Vi ser oss som sekulariserade och rationella, men det är inte sant. Vi har ersatt en transcendent religion som skiljde på religion och politik med en immanent politisk pseudoreligion, en utopism som har ganska totalitära anspråk och väsentligen underbyggs av en uppsättning floskler: ”Förnyelsearbetet börjar med teologisk självkännedom. Det falska Europas universalistiska och universaliserande föreställningar avslöjar att det rör sig om ett religionssubstitut, komplett med trosbekännelse och kyrka. Detta är det starka opium som förlamar Europa som politisk enhet. Vi måste insistera på att religiösa ambitioner skall hållas inom religionens område och inte ha någon roll att spela inom politiken eller den offentliga förvaltningen. För att vi skall återfå vår politiska och historiska självbestämmelserätt är det nödvändigt att vi sekulariserar det offentliga livet i Europa.”

  Gillad av 8 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Exakt. Jag har länge hävdat (med stöd av Tino Sanandajis åsikter) att PK-vansinnet är en slags sekt, eller om man så vill: En pseudoreligion med totalitära anspråk.

   Håll detta i minnet. Vi har att göra med en fanatisk sekt, vars övertygade medlemmar inte kan övertygas med rena sakargument.

   Gillad av 3 personer

 8. Hortensia skriver:

  Tack, idoge Fredrik! Du är i sanning en stolthet för detta svenskspråkiga forum. Måtte f-n ta alla falska profeter, som febrigt yrande predikar multikultiutopins lov, för att påskynda en massmigrationsdriven tvångsglobalisering, som oundvikligen leder till en fullkomligt förödande snabbislamisering och total paralysering av Europa – det civiliserade västerlandets hjärta.

  Gillad av 4 personer

 9. malmoperspektiv skriver:

  Utmärkt presentation (och översättning) av Parisdeklarationen, förutom denna märkliga slutsats:
  ”De ljummet liberala måste välja sida. De måste komma tillbaka till alliansen med de konservativa för att gemensamt bekämpa socialismen …”
  Tillbaka till alliansen??? Där finns ju redan framförallt ”ljumma liberaler” fullmatade med perverterat socialistiskt tankegods. Alliansen är idag verkligen inget konservativt alternativ!

  Den verkligt akuta frågan för den europeiska kulturens överlevnad, är den demografiska revolutionen. Den muslimska migrationstsunamin innebär ett regelrätt befolkningsutbyte. Som skrivet i Parisdokumentet:
  ”Invandring utan assimilering är kolonisering och måste avvisas.”
  Politik kan ju förändras med argument, men mot en totalitär ockupation biter inte goda argument.

  Som Dick Erixon konstaterar i sin ledare i Samtiden:
  ”Jag har inte hört någon enda företrädare från de etablerade partierna tala om restriktiv invandring därför att det är det man vill, utan bara därför att det tyvärr är nödvändigt just nu. Är det då inte bättre att rösta på dem som tror på politiken, som har värderingar där de egna medborgarna ska sättas främst, än på dem som bara säger saker av valtaktiska skäl?”

  Den brittiska filosofen Roger Scruton , medförfattare till Parisdokumentet, hade för övrigt en liknande mening när han talade på Sverigedemokraternas möte i Västerås 2016.
  Han konstaterade då: ”Det här partiet förtjänar att sitta i regeringsställning.”

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Inte Allijangsen! Inte den! Aldrig! Den representerar ju i stället liberalernas vandring vänsterut till de socialistiska vännerna. Allijangsens uppgift var ju att ställa de konservativa svenskarna hemlösa och övergivna utanför varje deltagande i och påverkan av skeendet.

   Det jag avser är alliansen (med litet a) mellan konservativa och liberaler som yttrade sig i saker som:
   – termen ”borgerlig” som motsats till ”socialistisk”
   – John F. Kennedy och många andra demokrater i USA som pålitliga kommunistjägare
   – Skvadertermen ”liberalkonservativ” för saker som det gamla Svenska Dagbladet och det gamla Moderata samlingspartiet.

   Det var denna allians som vann Kalla kriget. Den sprack 1990 när liberalerna lockades av den politiska korrektheten och blev den postmoderna national-socialismens nyttiga idioter och nickedockor. Detta delade Moderaterna mitt itu och orsakade Fredrik Reinfeldt.

   Det är om de ljumna mittenmänniskorna som inte kan något om politik och inte bryr sig, men som gärna tuggar teser de inte förstår, särkilt om de smickrar deras egp, som slaget står. Vilken sida styr denna klonarmé? Framsteg eller död? Höger eller vänster? Civilisation eller underkastelse? Uppbyggnad eller förstörelse?

   Gillad av 6 personer

   • malmoperspektiv skriver:

    Tack Fredrik Östman! Nu är jag helt med på spåret. Jag borde ha läst ditt namn noggrannare, så hade jag förstått att du inte menade ”Allijangsen”. Efter de senaste årens taskspeleri, har ju begreppet ”alliansen”, tyvärr fått en negativ klang och jag osäkrar lätt pistolen när jag hör det 😉
    Ett stort tack för din utmärkta översättning av Paris-deklarationen! Den förtjänar att spridas.

    Gillad av 1 person

 10. Lars skriver:

  Vilka var med och vilka är det och vilken social politisk bas har de i sina hemländer? Det är väl inte så svårt sätta ihop ett dokument, det görs hela tiden, bl.a. på de här kommentarssidorna. Så det intressanta är vilka de är?

  Förövrigt kommer aldrig en högerkonservativ nyliberal kritik att få genomslag i det svensk samhället. Det räcker för att bevisa den tesen att se på hur svenskarna röstar. Moderaterna är i många kretsar, så även för mig, helt enkelt fullständigt oacceptabla (numera hör även centern dit) i sin nyliberala iver till systemförändring och sin primitiva tro på individens drivkrafter och eget ansvar. Det är inte en rimlig bild av hur världen fungerar de torgför.

  Så vilka är de här stollarna?’

  Det är ju trams. Kristendomen ska återinföras osv. Bara trams.

  Gilla

 11. Bella Notte skriver:

  Skulle själv gärna kalla mig konservativ, men grundbultarna (politisk långsamhet och eftertanke, baserad på sunda, ärvda värderingar) rimmar illa på vad Sverige och Västerlandet behöver nu när klockan är en minut i tolv. Dvs politiskt stabsläge med stenhårda beslut utan långbänkar.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Du tar miste om du tror att konservatism betyder handlingsförlamning. Ju värre läget är, desto mindre finns det som är värt att bevara. Desto rimligare är en snabb återgång till status quo ante bellum, tillståndet som rådde före kriget. Att däremot fortsätta som vi har gjort hittills att irrationellt jaga efter spöken som inte finns kan bara förvärra situationen. En rationell metodik kan inte undvaras. Endast konservatismen kan erbjuda denna rationella metodik.

   Gillad av 2 personer

 12. kvellulvblog skriver:

  Det blir tungt att ersätta Fredrik Reinfeldts alla medlöpare i det sk Nya Moderaterna. Det man skulle önska var ett riktigt Högerparti, men ytterligare småpartier, i soppan vi redan har, är nog ingen lösning. Man kan göra fisksoppa av ett akvarium, men inte ett akvarium av fisksoppa. Med en ålder på 70+ lär jag aldrig få uppleva ett parti värt min röst i ett svenskt riksdagsval. Men det är skönt att läsa att det finns fler som reagerar mot våra politiker och vårt samhällsklimat.

  Gillad av 1 person

 13. Sixten Johansson skriver:

  Bra jobbat, Fredrik! (Och tack för att du öppnade dörren till konservatismen för mig). Framöver ser jag minst sex arbetsnivåer:

  1. Att rösta på SD och propagera för det blir en viktig protesthandling, fast valet av många orsaker inte lär kunna förändra mycket.

  2. Allt är inte pladderelitens fel. Inte ens ett (ännu utopiskt) utsparkande av oduglingarna skulle lösa problemet att en stor del av befolkningen nu har ett infantilt, feminiserat och självdestruktivt tänkande och beteende. Vi måste långsiktigt försöka höja medvetandenivån, men de permanent PK-istiska kommer att bli allt mer psykiskt pressade, hatiska och destruktiva. Det innebär ett långvarigt mentalt skyttegravskrig och på sikt någon sorts separation, precis som mellan två inkompatibla underarter.

  3. Vi måste låta de bevisligen fungerande manliga principerna åter komma till heders i samhällstänkandet och handlandet.

  4. Vi måste gång på gång förklara den dolda, skrämmande, oöverbryggbara skillnaden i verklighetssyn mellan den förljugna, totalitära PK-socialismen /nyliberalismen och de realistiska konservativa principer som vårt välstånd och samlade kunnande har byggt på.

  5. Vi kan lyfta fram kristendomens andliga kärna och den personliga andliga vägen, som de skenheliga kristna etablissemangen har bytt ut mot ren materialism och fariseisk utdelning ur välfärdsstatens inbillade ymnighetshorn.

  6. Den europeiska dimensionen ger en bra nivå för diskussioner, kunskap och distans till det svenska politomediala navelkrafsandet.

  Gillad av 4 personer

 14. Gösta Johnsson skriver:

  Vi har ju Jimmie Å. Han kan med fördel ta över och städa upp i alla garderober som finns i riket. Återinför ämbetsmannaansvaret så slipper vi politiseringar av myndigheterna och myndighetsuppgifterna. Skrota Public Service i dess nuvanrande for, Att nu skattefinansiera eländet gör ju att man inte kan slippa betala ”avgiften”…dessutom betalar du mer ju mer du tjänar upp till ett tak som man ju måste införa gissar jag. SD vill bevara vår självständighet som nation..och det kommer folk att inse framöver och ge honom sin röst i nästa val och en chans att visa hur man kan regera vårt land till allas fromma….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.