Gästskribent Helén Gustafsson: De mediala maktspelens pris

Har man en gång fått inblick i hur det mediala kulissmaskineriet fungerar blir man lätt en förhärdad cyniker.

Alla standardkomponenterna finns med också i debaclet kring de olika mediemän, inte minst Aftonbladets Fredrik Virtanen, som nu anklagas för sexuella övergrepp och slipprigt språkbruk: vänskaps- och släktbandskorruptionen, den dubbla bokföringen, gisslantagarna och de bindgalna småpåvarna, de enkla bondeoffren och de råa maktspelarna utan moralisk kärna.

Mig förvånar det föga, för jag har sett hur mekanismerna verkar på nära håll. Det jag upplevde hade dock inget med sexuella trakasserier att skaffa. #metoo-manifestationen är bekymmersam på flera sätt och intresserar mig inte särskilt. Däremot har den blottlagt ett arbetsmiljöproblem i vidare bemärkelse, som är specifikt för mediebranschen.

För en del år sedan arbetade jag på en opinionsredaktion, en interiör som hämtad från ett franskt 1700-talshov, där den manlige chefens humörväxlingar och hugskott satte dagsnoteringen för det redaktionella stämningsläget. En dag sjösatte denne nyckfulle chef – som en gång anställt mig – en mobbningskampanj riktad mot mig. Den var närmast operettkomisk i alla sina infantila turer, inklusive hela den vanliga katalogarian av lågsinnade anklagelser om mitt, den utmobbades, förmodat sköra psyke. Jag skulle ut, en mer välartad medelklasskvinna skulle in. Så blev det också, tvivelsutan med den karriärsugna nya stjärnans inte bara passiva, utan också aktiva, medverkan.

För kvinnor kan, de också. Om nu någon tvivlade. Med #metoo-kampanjens förenklade logik är det dock inte så kvinnor kommit att framstå – utan som tadelfria offer för manliga strukturer. Svenska Dagbladets kulturchef, Lisa Irenius, gav nyligen uttryck för vad som tycks mig som en mycket darrig förhoppning om att ”kvinnliga kollektiv” inte ska agera ”lika ansvarslöst som manliga diton ibland har gjort tidigare” (SvD 22/10). Som om kvinnor i sin essens skulle vara vaccinerade mot medansvar i rådande makthierakier. Men mediemännens framfart förutsätter medlöpare och medaktörer – av alla kön.

För övrigt var det två män som gjorde gemensam sak med mig och tog strid mot den despotiske chefen. All heder åt dem. Vi fick alla lämna tidningen.

Nu kan man kanske invända mot att jag hänger ut decenniegamla oförrätter på vädring och myser lite i en noppig offerkofta. Om man bortser från petitesser som att det finns arbetsrättsliga regelverk kan man även hö-höa något i stil med att ”lite får man allt tåla i arbetslivet”. Och jag är den förste att tillstå mina begåvningsbrister. Den cocktailpartysmidighet, som redaktionens nya medarbetare gav prov på, är förvisso också en sorts talang. Liksom hennes tydliga instinkt för svaga punkter och hierarkier, på vem det är lättast köra in en armbåge i veka livet. Med rötter i den allra enklaste allmogen var jag ett löjligt lättfällt villebråd.

Inte heller tror jag att kvinnor har någon särskild skyldighet att vara lojala mot varandra eller att det skulle finnas ett ”systerskap” – i synnerhet inte över klassgränserna. Däremot kan man ha synpunkter på den uppenbara dissonansen mellan ord och handling. För den kvinna som konkurrerade ut mig var av den sort som mycket väl skulle kunna skriva floskeltunga variationer över det trötta temat att det finns en reserverad plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper andra kvinnor.

Men det är ju just så där situationer där kvinnor skulle kunna ”stå upp för andra kvinnor” ser ut i den konkreta verkligheten: fulla av tolkningsmöjligheter, tvetydigheter och egenintressen. Trodde någon att de ramas in av pukor och trumpeter och alltid slutar i självklara, ädla val?

Jag vill påstå att den bredare allmänhet som inte stirrat in i det där kulissmaskineriet ändå instinktivt anar att det finns ett stort förråd av dubbla måttstockar ute på redaktionerna. I kombination med det småskurna moraliserande som präglat den offentliga debatten på senare år tycks det rätt självklart att förtroendet för medierna kommer fortsätta att minska.

Helén Gustafsson är utbildad journalist och har ett förflutet som ledarskribent, men arbetar sedan många år tillbaka som översättare. Numera betecknar hon sig som arbetarklasskonservativ.

32 reaktioner på ”Gästskribent Helén Gustafsson: De mediala maktspelens pris

 1. bengtakewennberg2017 skriver:

  Ett ord i rättan tid. Kvinnor är för mig underbara varelser. Men de är förvisso varken ädlare eller mindre makthungriga än män. De är bara annorlunda. Argumentet att matriarkat skulle vara en bättre form för mänsklig samverkan än patriarkat är bara en del av maktspelet. En del kvinnor är utomodentligt kloka och alladeles fantastiskt härliga – precis som män. Andra är fåfänga, svekfulla och manipulativa – precis som män. Hur kunde det vara annorlunda?

  Gillad av 10 personer

  • Petrus skriver:

   BENGTAKEWENNBERG:

   ”Men de är förvisso varken ädlare eller mindre makthungriga än män. De är bara annorlunda.”

   Min kommentar:

   Det finns distinkta fördelar med kvinnor. Den stora skillnaden mot män är att de har en mindre aggressiv sexualitet. Att kvinnor våldtar män förekommer i princip inte. Kriminaliteten ligger också generellt på en klart lägre nivå. Kvinnor har också ett litet mindre behov av att hävda sig på ett aggressivt sätt. Denna skillnad jämfört med män är dock mindre än när det gäller sexualiteten och kriminaliteten. Kvinnor kan också utgöra problem i organisationer p g a en bossig attityd men den här typen av problem brukar vara litet mindre med kvinnor. Män kan också ha svårare att fungera i en underordnad roll. Detta problem håller kanske på att slipas ner, men finns fortfarande kvar.

   Den stora nyttan med män är en bättre matematisk-teknisk förmåga. Speciellt tillämpat. Det är dock en väldigt liten grupp män som har en utpräglad förmåga av denna typ som inte går att lära sig med litet ansträngning. Så gott som alla av de vassaste inom teoretisk fysik och matematik har varit och är män. Detta är uppenbart genetiskt betingat. Det är dock bara max 5 % av alla män som har egenskaper av denna typ som är svåra kompensera med extra ansträngning. Kanske är siffran t o m bara 1-2 % eller ännu mindre.

   Kvinnor är kanske av naturen i snitt mer naiva när det gäller invandringspolitik. Kanske p g a att ca 20 % av dem finner invandrarmän extremt sexuellt attraktiva.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    ”Kanske p g a att ca 20 % av dem finner invandrarmän extremt sexuellt attraktiva.”
    Eller extremt sexuellt aktiva. – De nordiska folkslagens extrema framgångar jämfört med de flesta andra släkten kan ju bero på lägre sexuell aktivitet så att det blir en massa tid och ork över att tänka på annat.

    Gilla

 2. Lars Strömberg skriver:

  Det som stör mig allra mest. Inte bara mest, förresten, utan väldigt mycket – är att folk håller på med dessa spel, intriger, maktpositioneringar, ofredanden, elakheter och slik skit – på ARBETSPLATSERNA!
  Där skall man ju ARBETA! Inte intrigera, bära sig åt, och dumma sig.
  En väldigt banal reflexion, måhända, men då får den vara det då.
  Jag förmodar att de flesta av oss INTE har en arbetsbeskrivning som lyder:
  Nisse Puttesson skall som anställd hos oss främst arbeta med sin egen karriär, intrigera, socialisera, positionera sig och – i mån av tid – dricka kaffe.

  Vet hut!

  Gillad av 6 personer

  • Nina Blom skriver:

   Mitt i prick!
   Unga generationer har i många fall fostrats i detta beteende sen de började skolan Har genomlidigt många utvecklingssamtal på låg- och mellanstadiet som till 90% handlat om sociala o relationella aspekter. Resterande 10 % handlade om skolans ”arbete” dvs. kunskapsinhämtning…Denna utveckling i skolan tog fart på allvar när det började komma ut lärare med betydligt sämre ämneskunskaper än tidigare. De hade antagits som 4:25or under 80-talet och merparten av platserna på lärarutbildningarna var vikta för denna kvotgrupp med låg gymnasialutbildning och endast krav på 3:or i snitt i viktiga ämnen. Min teori är att de kunde helt enkelt för lite för att diskutera kunskap så skolan fick ett tydligare fokus på att utveckla sociala (o-)färdigheter…vilket på sikt påverkade arbetsplatser där vissa tror man kan jobba först efter man socialiserat färdigt och ” alla är nöjda och glada”.

   Gillad av 2 personer

 3. BjörnS skriver:

  Att det förekommer dubbla måttstockar är jag övertygad om. De finns lite överallt men det är svårt att inte känna lite skadeglädje när det är moralens egna väktare som ertappas. #METOO är ett bra exempel på att systerskapet inte finns: en kvinna som är aktiv i SD nekades att delta på manifestationen i Uppsala just på grund av hennes partianhörighet. Jag tror att aktivisterna använder kampanjen för att först och främst kunna armbåga sig fram till köttgrytor av olika slag. Snart har de faktiska offren glömts bort.

  Gillad av 9 personer

 4. Sture skriver:

  Helén,
  väldigt fint beskrivet.
  Och man kan vara glad att du lämnade den unkna nyhets- och ledarjournalistiken och blev översättare. Jag har mycket stor respekt för översättare och läser mycket hellre en till svenska översatt bok än en bok på originalspråket (även om jag dagligen läser böcker på originalspråk eftersom det inte finns översättningar). En god översättare har då gjort det tunga jobbet att få uttryck som omedelbart känns i mage och hjärta på läsaren.
  Däremot har jag idag en extremt dålig respekt för journalister av de skäl som du nämnt. Mediejournalistiken har för övrigt redan gått i graven och ersatts med medborgar-journalistik. Det vi ser är bara mediejournalistikens sista dödsryckningar.

  Gillad av 2 personer

 5. J. H. B. skriver:

  Vi har verkligheten. Och så har vi skenet av verkligheten. Och det är alltid det senare som gäller vid en karriär. Det är skenet av verklighet de krasst insiktsfulla människorna navigerar efter.

  Som ung och grön på en arbetsplats tror man lätt att det är verkligheten som gäller. Men vartefter erfarenheten växer inser man att en viss anpassning till skenet av verkligheten måste göras. Dubbelspel återfinns på alla arbetsplatser.

  Men de som mår dåligt av dubbelspel med dess inneboende moraliskt eroderande aspekter, blir lättare kvar på sin post. De söker oftare trygghet i rena yrkeskunskaper. Medan de med mer höjd och flexibilitet i sin moraliska ryggrad lättare stiger uppåt och gör karriär.

  Och nu till poängen.

  De som seglat förbi tror gärna om sig att de besitter den kompetens företaget efterfrågar. Medan den som blir kvar ser något helt annat. Hur flexibilitet med den egna moralen parat med ränker lättare tar sig fram än rena yrkeskunskaper och mer solid och värdefull kompetens.

  Det ankommer då på ledning och organisation att klara av att filtrera bort de allt för moraliskt lättviktiga. För i den kategorin kan det gömma sig en hel del psykopater. Och deras brist på gammeldags hederlig moral kan bli förödande.

  Det är delar av ett dubbelspel vi nu ser blottas i media. Att göra karriär innebär inte automatiskt en kvalitetsstämpel. Vi ser nu hur självpåtagen moralisk nimbus kan spricka som troll i solen – om verkligheten tillåts hinna ifatt skenet av den. Och detta även inom media.

  Gillad av 6 personer

 6. Agneta Berglöw skriver:

  Det har gått hysteri i #METOO debatten.Finns det något mer land än Sverige som så snabbt rullar igång en vulkan i massmedia.
  De som verkligen varit utsatta för vidriga sexuella övergrepp i sin barndom,i ett mkt dåligt äktenskap tror jag inte torgför sin berättelse vitt o brett.
  Människor som varit utsatta behöver få professionell hjälp för att bearbeta sina minnen o på något sätt kunna gå vidare.Inte låta Aftonbladet eller Expressen vända ut o in på människor som
  fått utstå vidrigheter.
  Kloka föräldrar har ett jätteansvar att prata med sina ungdomar o ge dem en trygg grund att stå på o gå vidare med i livet.
  Ett minne dyker upp från min Sjuksköterskeutbildningen på 70-talet då eleverna fortfarande bodde på elevhemmet.Även rektorn bodde på skolan o hon vakade omsorgsfullt över sina adapter.Hon var ägare till en hund som var upplärd att skälla när det dök upp ett byxben i entren……… Gossarna från närliggande Regemente fick vackert busvissla på utsidan.

  Gillad av 5 personer

 7. Magnus Rosensparr skriver:

  En synnerligen träffande ögonblicksbild från ett träsk (svensk MSM), vilken förtjänar stor spridning i alla tänkbara fora. För övrigt anser jag att det är hög tid för alla arbetarklasskonservativa att organisera sig metodiskt och kraftfullt. Tack också för din härliga verbaldesign Helén Gustafsson.

  Gillad av 3 personer

 8. Baom! skriver:

  Jag jobbar i en helt annan typ av stor organisation men när jag läser beskrivningarna på nya jobb så är det i många fall svårt att se vad jobben innebär, det är som en postmodern uppsättning roller och jag upplever att fler och fler nya stjärnskott kan spela det nya spelet, alla är bra på att ”visa framfötterna”, och lägga planer och skriva Powerpoint-presentationer, och skicka ut undersökningar som alla skall delta inför att värdera deras arbete, men när något så verkligen skall göras så tittar alla runt rummet till blicken hamnar på den enda som kan göra något, eller oftare, man måste gå och leta upp den personen. Den dagen kommer snart när ingen finns kvar som faktiskt kan göra något och har någon som helst kunskap om hur de olika bitarna hänger ihop. Tidens anda är att premiera de som aldrig gör något, det kommer inte att hålla och liksom mycket kunskap inom tillverkningsindustri försvunnit till Asien, vem kan bygga elektronik, eller en bil i Sverige idag, så kommer kanske kunskap även inom informationsindustrierna att flytta till asien, så slutat det med företag med en chef och ett antal changemanagers som alla upptäcker att personen som visste något gått i pension och resten är outsourcade. Det har blivit en trend att cheferna lyfter de som verkar göra mest men som när man tittar efter inget gör.

  Man är frestad att leta upp vilken ledarredaktion det rör sig om. Sök jobb på Nya tider, Sveriges mest intressanta tidning idag.

  Gillad av 7 personer

  • Linden skriver:

   Baom!@ Nya tider, Sveriges mest intressanta tidning idag.
   Så sant.

   Nya Tider befolkad av riktiga grävande journalister. Varje artikel där är en pärla vill jag påstå. Du som inte prenumererar gör det!

   Finns det något som vi invandringskritiker är trötta på så är det gammelmedia.

   Den är i själva verket demokratins dödgrävare med agendajournalistik som en metod för politisk likriktning

   Gillad av 3 personer

  • Thomas Gunnarson skriver:

   Att den som skall göra jobbet har blivit mobbad litet för länge börjar bli uppenbart. Att något var galet var tydligt redan vid den svenska hanteringen vid tsunamin i Thailand. För att nämna något aktuellt problem kan man nämna yrkesfisket. För tio år sedan var majoriteten av yrkesfiskare runt de 55 i genomsnittlig ålder… Idag är snittet närmare 65. Om fem år finns det inga kvar att räkna på…

   Gillad av 1 person

 9. Björn skriver:

  En lysande formulerad, om än tragisk, beskrivning av ”dynamiken” mellan kvinnor på just arbetsplatser! Jag har själv studerat ”fenomenet” på nära håll under många år, och hela tiden förundrats över hur utstudetat elaka, för att inte säja onda, kvinnor kan vara mot sina egna ”systrar”! På just DET området, att iskallt krossa de som inte ”passar in”, ligger männen ljusår efter!

  Gillad av 6 personer

 10. Elisabeth skriver:

  Ja, så många känsloutbrott och offentliga uppgörelser, så många offerkoftor som åkt på. Vi som är mödrar till söner känner oss nog i många fall rätt generade inför det hela. Och dessutom lite oroliga, vilket getingbo samhället blivit. Men de flesta unga män med hälsosamma värderingar slår nog dövörat till, det här spektaklet angår inte dem.

  Gillad av 3 personer

 11. Conny Lundberg skriver:

  En alldeles utmärkt skriven och belysande artikel!
  Vad det i grunden kommer till är nog det oerhört förrädiska grupptänket, det som de flesta ansluter sig till för att känna tillhörighet. Den som kommer till en grupp, vare sig det handlar om en journalistisk, politisk eller av annan sort är ju mer eller mindre tvingad att till viss del anta gruppens värderingar, vare sig de är hycklande omoraliska eller består av machiavelliska maktspel i syfte att främja karriär och självgodhet.
  Detta är någonting som en nyanställd i regel inte till fullo inser förrän personen vistats inom gruppen en viss tid och har då valet att antingen sänka sin moraliska måttstock eller att mot alla odds höja den, någonting som alltid har sitt pris.
  Det som i högsta grad behövs, som jag kan ta till mig av artikeln och kloka kommentarer till densamma, är en moralisk renässans eller ett gerillakrig mot låg moral och pratkultur, där tyngdpunkten bör ligga på värdefulla tjänster och produkter skapade i ett mänskligt klimat.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Inom grupper finns det ofta bullies, ofta med svag självkänsla, men dominerande, som får med sig andra när de trycker ned någon, ett kontrollbehov som tillfredsställer att de kan trycka ned men också kontroll av än svagare personer som inte vågar stå emot utan hänger på eller tystnar.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Likaså riktas aggressivitet mot en utgrupp om det hotar ingruppen, deras självmedvetande eller inom gruppen någon som är ett hot med självupplevelsen och gruppens värderingar.

    Gillad av 1 person

 12. weasel skriver:

  Beträffande Metoo ;
  Häromdagen trollade jag.
  Eller också utförde jag ett socialt experiment.
  Det beror lite på hur man ser det.
  Jag skrev i kommentarsfältet på en feministisk blogg att jag ansåg att en på senaste tiden omtalad programledare på SVT borde få sparken och förbjudas att någonsin igen jobba på en arbetsplats där det fanns kvinnliga anställda. Jag skrev även att han borde dömas till minst fem års fängelse.
  4 timmar senare hade min kommentar fått 47 ”likes” ….

  Minst 47 stycken feminister som är aktiva inom metoo-rörelsen anser alltså att man ska få fem års fängelse och livstids yrkesförbud om man skickar sms med sexuellt innehåll till en kvinna som man senare har ett förhållande med.
  Och dom anser även att dömandet ska ske med hjälp av rykten spridda på sociala medier istället för i domstolar.

  Ett tag funderade jag på att trolla vidare med mitt sociala experiment och påstå att jag själv hade upplevt hur någon kändis hade sagt eller gjort något oerhört kränkande.
  Men av omtanke av den hypotetiska kändisen gjorde jag inte det.
  Jag är däremot fullständigt övertygad om att jag hade fått minst 47 likes även på den lögnen- och att min lögn gott och väl hade kunnat starta en hat/hets-kampanj på diverse bloggar mot den kändisen som jag pekat ut.
  Just därför är hela metoo-kampanjen bara en form av häxprocess 2.0.
  Eller en digital skampåle, om man så vill.

  Extra tragiskt blir det med tanke på att den dessutom förminskar offer för RIKTIGA sexuella övergrepp genom att peka ut 10 år gamla sexistiska kommentarer och 5 år gamla raggningsförsök som ”sexuella övergrepp” .
  Läste nyligen på en metoo-blogg ett inlägg där blogginnehavaren talade ut om att hon minsann också hade varit utsatt för ett kränkande sexuellt övergrepp.
  Det kränkande sexuella övergreppet hade skett när hon gick hem till en kille som hon chattat med på en dejtingsida för att dricka vin.
  Han hade då utsatt henne för ett sexuellt ofredande genom att försöka kyssa henne och dessutom försökt röra vid henne.
  När hon sedan sa att hon inte ville ha sex utan ville gå hem så slutade han och sa ”ok” och sedan gick hon hem.
  Sällan har jag läst om något mer kränkande sexuellt övergrepp… 😦

  Gillad av 4 personer

 13. Sven Larsson skriver:

  Tråkigt att säga det, men det är inget nytt i olika jobb, skall man chackras ut om man säger ett ord eller gör ett fel. Ryggraden på chefer eller människor har försvunnit, gör du ett fel eller säger ett ord fel är du schack matt.

  Gilla

 14. oppti skriver:

  Nån som tror att män som gillar män inte har samma attityder som män som gillar kvinnor?
  Det tror inte jag.
  Så det är inte kvinnor som är i skottgluggen utan män med bristande känslighet.

  Gilla

 15. Lassekniven skriver:

  Ledare, ledare, ledare (människor, alltså inte ledardyngan som presenteras i MSM, Virtanens dynga slipper ju folk nu, själv läser jag inte sådant skräp) behövs, alltså riktiga ledare som inte har några rövslickande favoriter utan som är fullständigt rättvisa och mycket kunniga, helst bäst. Ledaren skall vara stenhård när det behövs och våga delegera med vidhängande ansvar för deleganten.
  Ledaren håller sina goda medarbetare om ryggen mot omvärlden.
  I min värld, den kirurgiska som ju är den jag bäst känner till) är det alltid bäst om LEDAREN är den skickligaste och mest erfarna kirurgen och dessutom besitter ledaregenskaperna enligt ovan. Då blir det lugnt och bra på arbetsplatsen. Med andra ord LEDAREN skall också vara chef. Det hjälper inte att vara duktig kirurg men vara svag som chef eftersom det alltid finns någon med riktiga ledaregenskaper i skiktet under och då blir det fel och oro i leden. Det låter kanske kategoriskt men det blir fel om inte den kunnige Ledaren får vara chef också.
  På sjuttio- och åttiotalen ägnade vi läkare cirka 10 procent av arbetstiden åt nödvändig administration, idag gäller kanske ända upp till 35 procent.
  Hela den publika delen av samhället är fruktansvärt överadministrerat.

  Gillad av 5 personer

  • Aha skriver:

   När det gäller att ”promovera” duktighet förvånar det mig att företagen/aktieägarna inte mer belönar yrkesskicklighet. Det är ju ändå den man ska leva på, därmed sagt att de duktigaste i företagen borde liksom i idrottsvärlden ha lönenivåer jämbördiga med lagledaren dvs som vd.

   En duktighetskultur som denna skulle nog behöva ha tid på sig för att utveckla sig. En ny generation behövs som lägger all tid på att utveckla sig för att bli de som gör de avgörande insatserna och som också får löner i paritet med vd.

   Gillad av 1 person

 16. Lars skriver:

  Kvinnor är i stort sett lika aggressiva som män. Vrede är inte detsamma som aggression som avser utåtriktad handling och ofta att de egna målen frustreras. Medlen är annorlunda, mindre fysiska, mer verbala. Vad är skvaller och elakheter annat än aggression? Vad är svensk feminism eller anklagelserna, drevet, i #metoo annat än aggression? Alla vet väl att man inte ska gå emellan mamma Björn och hennes avkomma? Vem har inte sett fjortisar tissla och tassla, fnittra och hålla andra tjejer utanför? Det är aggression. Kvinnliga chefer håller inte högre standard än män, de använder minst eller mer knep för att hålla underlydande på mattan. Mobbing av kvinnor är inte ovanligt.

  Gillad av 5 personer

 17. ulsansblogg skriver:

  Kvinnor kan och är för djä***ga mot varandra. Systerskapet existerar endast så länge som man delar åsikter och håller sig på mattan. Den kvinna som vågar sticka ut får också finna sig i att hudflängas och att bli beskylld för de mest vidriga saker.

  Gilla

 18. lookslikeanangel skriver:

  Trick or Treat?

  Om du blir manipulerad…..

  Manipulera tillbaka!
  (och ta gärna till lite extra)

  Men se det som en early warning eller inside information.

  För vem kan blomma i en trädgård där bocken
  (eller t.o.m. horbocken) är trädgårdsmästare.

  Gillad av 1 person

 19. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Helén, för en text att avnjuta, säkert den mest utsökta på DGS!

  Själv gick jag ut Journalisthögskolan -73, har aldrig jobbat som journalist, men fascinerats av hur media, medvetandet och människor fungerar. Hur män tänker och gör kändes ointressant, förutsägbart. Jag satte kvinnor på piedestal och ansträngde mig för att förstå dem – med vissa biavsikter naturligtvis.

  En av mina få fasta arbetsplatser var kvinnodominerad. Halva dussinet högutbildade kvinnor berättade gärna i enrum för en lyssnande (och allt mer chockad) ung man om sina kollegor. Så mycket ormgift, elakhet, mobbning, bitterhet, hämndlystnad hade jag aldrig kunnat föreställa mig att människor kan bära inombords. Och ändå i åratal hålla masken inför varann!

  Senare har min hustru, våra döttrar, fosterdöttrar och väninnor bekräftat bilden av flickors / kvinnors maktspel ända från dagisåldern, alla intriger, svek, nålstick och dolkhugg. Hur jag än erbjöd mina manliga metoder skakade de på huvudet: kvinnosläktets infernaliska, dolda mobbning är omöjlig att komma åt, det är bara att härda ut tills fängelseporten öppnas.

  MeToo-kampanjen blottar en del av det, men framför allt två frontförskjutningar. Kvinnans sexualitet, en tveeggad kraft, fick tillträde och spelrum på arbetsplatserna och hela det offentliga rummet. Männen tog ett steg tillbaka och då kvinnor fick mer makt ökade andelen ”män”. Anpasslighet ingår i journalistrollen, så det är naturligt att mediahusen är tummelplatser för hycklare och pungkäringar.

  Gillad av 3 personer

 20. Lars skriver:

  Jag tror mycket av problemen i Sverige bottnar i belöningssystem, befordringsgångar, där ‘social förmåga’ föredras av chefer som gjort karriär på samma sätt. De kan navigera organisationen och hantera människor, men organisationerna mår inte bra av det. Den utvecklingen började troligen i slutet av 60-talet och efterhand har det genomsyrat alltfler organisationer. Förs inom politiken, sedan de offentliga monopolen, så mediavärlden, sedan inom akademierna, så de reala monopolen inom företags Sverige som bankväsende och efterhand tränger det in i den konkurrensutsatta sektorn. Det går utför med Sverige, det är en lång process. Tar det lika lång tid att vända? Kriser brukar innebära slutet för många organisationer som inte förmår vända skutan och de som vänder tvingas ändra prioriteringarna och vanligen genom att sparka de övre skikten av chefer. Vid kris hjälper inte de gamla kompisbanden längre.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.