Kommer tid, kommer hälsa

Patrik Engellau

Många tror att folk blir skröpligare och sjukare med åldern. Kanske har de försjungit sig på Studentsångens vilseledande rader om att man ”ska fröjdas i ungdomens vår” när hjärtat klappar med ”friska slag” och ”inga stormar än i våra sinnen bo”. Texten antyder att ungdom på något vis är förknippat med hälsa och ålderdom med sjuklighet.

Kanske var det så förut, men numera ligger det inte till på det viset, det visar undersökningen Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor, som är företagshälsovårdens branschorganisation. I själva verket leder högre ålder till bättre hälsa, åtminstone om man mäter hälsa i termer av andel ”helårsfriska” i olika åldersgrupper. Helårsfrisk betyder att man inte haft några sjukdagar under den senaste 12-månadersperioden. Kolla det här diagrammet:

Detta är enligt min uppfattning sensationellt. 40 procent av femtiofemplussarna har inga sjukdagar mot mindre än 20 procent av trettiominusarna. Det skiljer ungefär en procentenhet per år så man kan kanske anta att de 65-åringar som fortfarande jobbar är till 50 procent helårsfriska.

Men, skämt åsido, detta är inte bra. Jag kan inte komma på någon annan förklaring än en toxisk kombination av välfärdsstat och värderingsförändringar.

Om man ser sanningen i vitögat så är arbete för de flesta inte särskilt kul. Det är därför man måste betala folk för att utföra arbete. Betalningen kallas för lön och utgör ett slags kompensation för de vedermödor arbetet förorsakar. Man måste helt enkelt muta folk för att de ska inställa sig på en arbetsplats.

I västerlandet, inte minst i Sverige, har samhällena tidigare vinnlagt sig om att hos befolkningen uppmuntra arbetsmoral, en sorts mental piska som förmått människorna att bekämpa sin naturliga motvilja mot arbete och i stället uppvisa flit. De har därför känt sig förädlade av arbetet och sett ned på dem som inte velat jobba och kallat dem exempelvis ”arbetsskygga”. Jag tror att den sortens förvärvade mentalitet har varit en viktig orsak till västerlandets framgångar.

Men denna mentala piska är som sagt onaturlig och förvärvad och försvinner gradvis om den inte med viss stränghet upprätthålls av samhället (och samhället betyder här inte staten, utan just samhället). Det är just detta, inbillar jag mig, som inträffat under det senaste halvseklet. Kraven har mildrats och samhällsandan blivit mer eftergiven och förlåtande. Det blir mentalt enklare för folk att hålla sig borta från arbetet, förebärande sjukdom, när de inre spärrarna monteras ned. Och välfärdsstaten har sett till att frånvaron inte kostar så mycket för den frånvarande.

Jag har aldrig sett något så tydligt belägg för denna av mig länge påstådda attitydförändring som just i diagrammet ovan. Det är inte nog med att hälsan avtar mellan ålderskohorterna. Dessutom blir varje kohort sjukare över tiden. (Det senare är jag dock inte säker på. Det är ju också så att för varje år berikas varje kohort med yngre och sjukare personer. Gruppen 31 – 40 år består således efter tio år av en tidigare grupp 21 – 30 år. Det är möjligt att varje ålderskohort behåller sitt sjukbeteende arbetslivet igenom och att det därför bara är tillkomsten av nya och mer frånvarobenägna ålderskohorter som skapar den statistik vi kan betrakta.)

I varje fall är det härligt att få sina osäkra hypoteser bekräftade.

31 reaktioner på ”Kommer tid, kommer hälsa

 1. Bo Svensson skriver:

  Min tes är, att de folkvaldas uppdrag är rättsordningens perfektion så att alla får det de förtjänar och att utövandet av medmänsklig välvilja med sina pengar skall lämnas åt individen.

  ”Arbetsgivaravgiften” som är en del av bruttolönen – av arbetsgivarens lönekostnad, – fick vi för att bekosta de verksammas försörjning när de inte var verksamma. – På grund av sjukfrånvaro, vård av sjukt barn och ålderdomssvaghet och kanske något mer.

  Går så klart inte att hindra missbruk. – Tror man det, är man galen.

  En osökt lösning är att denna andel av bruttolönen istället placeras på löntagarnas individuella trygghetskonton som de får knapra på när de vill ta ledigt och sedan, när de är definitivt trötta på att jobba, kan få det som finns kvar omräknat till en pension.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Eftersom arbetsgivaravgiften inte uppfattas som en del av inkomsten, fast den är det, på grund av benämningen man valt och alltså inte uppfattas som en skatt, vilket den är, skulle min rekommenderade förändring upplevas ungefär som en 50-procentig löneökning för dem som bara betalar kommunalskatt, vilket kunde ge starkt stöd för reformen, trots att man då fick eget ansvar för sin ledighetsförsörjning.

   Med samma uttagsbegränsningar som gäller nu, skulle denna löneökning ändå inte ge några som helst inflationseffekter.

   Gillad av 1 person

  • Per skriver:

   Menar du att – att ett tomt konto fylls på med skattemedel via socialbidrag för att placeras som ett individuellt trygghetskonto för migranter, som de sedan får knapra på utan att någonsin arbeta. Och att när de definitivt tröttnat på det, och blivit gamla, få det som då är kvar omdöpas till resterande pension?

   Gillad av 1 person

 2. Eva Danielsson skriver:

  Ett ”försvar” för de yngre kohorterna är ändå att båda föräldrarna förväntas jobba heltid även under småbarnsåren numera, Då finns inga naturliga återhämtningsluckor i livspusslet och barnen ”bidrar” med virus från förskolan. Det borde ge ökad sjukfrånvaro för yngre vuxna som inte beror på sämre arbetsmoral.

  Vi anstränger oss beroende på de värderingar vi har fostrats med och som ev har blivit samhällsnorm. Förutom egen materiell vinning och egen fåfänga som motivation.

  Frågan i nuläget blir väl hur den svenska protestantiska arbetsmoralen kommer att ytterligare påverkas av att staten inte håller sin del av samhällskontraktet. Infödda svenskar och välintegrerade invandrare förväntas fortsätta att jobba disciplinerat trots ännu högre skatter framöver och redan sämre välfärd och låga pensioner förutom att staten missköter samhällets kärnverksamheter.

  Allt för att försörja nyanlända som inte ens förväntas försöka anpassa sig till vår kultur och följa våra lagar.

  Att de ska kunna arbeta eller vilja arbeta, och alltså börja kunna bidra till såväl sjukfrånvarostatistik som till sin egen försörjning är det väl ingen som egentligen tror på.

  Människor mår bra av ett aktivt liv. Men varför höra till dem som anstränger sig och underkastar sig scheman och krav, när man kan låta andra göra detta och själv få rå om sin tid utan att sakna något väsentligt materiellt? Så länge dessa andra är tillräckligt många och tillräckligt ”dumma” för att gå med på denna arbetsfördelning i samhället.

  Rikspolitiker lever i sin bubbla och visar ingen insikt om pågående värderingsförändringar. De klampar på och verkar räkna med fortsatt hög svensk arbetsmoral oavsett vad som händer.
  Har de rätt i det eller ska vi börja kräva en bättre och sundare balans i samhällskontraktet?

  Gillad av 6 personer

  • Petrus skriver:

   EVA DANIELSSON:

   “Ett ‘försvar’ för de yngre kohorterna är ändå att båda föräldrarna förväntas jobba heltid även under småbarnsåren numera, Då finns inga naturliga återhämtningsluckor i livspusslet och barnen ‘bidrar’ med virus från förskolan. Det borde ge ökad sjukfrånvaro för yngre vuxna som inte beror på sämre arbetsmoral.”

   Svar:

   Stämmer nog. Jag har hört att en del yngre sjuksköterskor som kommer ut på utpräglat stressande och pressande arbetsplatser som dagens akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar klappar ihop efter ett tag. Jag har hört att man brukar ha kvar sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar 2-3 år. Längre pallar de inte. Hörde en historia om en patient som just vaknat upp ur narkosen och i påverkat tillstånd konstant skrek att han måste få röka. Samtidigt behövde ansvarig sköterska ha uppmärksamhet på andra patienter. Hon behöll sitt lugn även om en medpatient kunde spåra stressen i hennes ansikte. Hon var väl kanske runt 25 år gammal. Lägg sedan till detta faktorn att ha småbarn. Skiftgången för vissa sjuksköterskor innebär också att det är 8-10 tim mellan varje pass. De hinner inte sova ut ordentligt. Dessutom flyttas tidpunkterna på dygnet för när det skall sovas.

   Mindre legitima förklaringar finns också. Unga festar i regel mer. Är man bakis och har ont i huvudet kan det vara skönt att slippa gå till jobbet en morgon.

   Gillad av 1 person

 3. olle holmqvist skriver:

  Jag tror det finns tre olika skäl till att man går till sitt arbete:
  1. för att man får lön
  2. för att träffa jobbarkompisar, bli ”sedd”- det sociala, fikarasten
  3. för att känna sig behövd, vara till nytta och glädje för andra,
  utföra något som andra behöver, en kugge i samhället

  Jag tror vidare att när de här tre är i balans, omfattar mentalt ca en tredjedel var,
  då är livet i balans och harmoniskt. På den mötesfronten. Hemmafronten kan vara annorlunda.

  Jag tror, för det tredje, att alla med några års livserfarenhet, känner igen figurer som ballar ur, pga obalans. Dom stackarna har alldeles för mycket behov av ettdera av de tre.

  Gillad av 3 personer

  • heraldikern skriver:

   Du glömde en fjärde orsak och jag vet inte var i rangordningen den bör vara! Men många människor har ju det jobbet som verkligen intresserar dom. Antingen de utbildat sig därhän eller på annat sätt jobbar med det som är deras verkliga intresse! Det torde trots allt vara en ganska stor grupp.

   Gillad av 2 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Rätt !
    Det tänkte jag inte på ! Jag känner både bönder och professorer vars stora problem inför pensionsåldern är hur det fixa en ”emeritus” för forskaren ofta ett litet kyffe utan fönster, men vara på plats bland kolleger, se facktidskrifterna komma,, diskutera osv. Hade på en arbetsplats, ett industriforskningsinstitut, där ”emeritus” inte finns, en som planerade att efter pensionen utan ersättning för arbetet, utarbeta en förtydligad, fördjupad, lite mer teori osv ”yrkesutbildning” som skulle legitimeras med ett ”körkort.” – Inget intresse, för honom själv obegripligt och han dog snart efter pensioneringen.

    En annan, en professor vit biologi, hade helt klart för sig: På min pensioneringsdag går jag direkt till något helt annat, förverkligar en annan ungdomsdröm: arkeolog, sitta och pensla fram krukskärvor.

    Visst, Heraldikern, fyrorna finns, men dom måste själva vara vaksamma inför sin pensionering. Många tycker gubbfaan ska bort, sitter redan som bromskloss.
    Ibland signaleras det av ”ungdomarna ” i ganska god tid.

    Du Heraldikern, gissar jag rätt om du är en sådan där 65+ heraldiker ?

    Gilla

 4. larslindblog skriver:

  I går , utanför City Gross , råkade jag lyssna på en ung mans telefonsamtal .Grabben var ca 18 år , trevligt klädd , cendré kortklippt hår , inga tatueringar och påfallande ” flicktycke” som man sa förr.
  Men språket och attityden var bedrövligt , engelska och svenska svordomar forsade fram i samtalet som handlade om att arbetsvägledaren hade sagt att grabben skulle komma till kontoret.
  ” vilket fucking idiot , va f*n , det är väl för h*lv*te bara att skicka mig stålarna !!”

  osv. i samma stil.

  Jo, jo..vilken arbetsgivare skulle vilja anställa den grabben ??

  Och vad är det för föräldrar ? Jag blev så nyfiken så jag dröjde mig kvar ett tag , men tyvärr dök dom inte upp , eller var inte med.
  Men å andra sidan..vad kan man vänta sig när ouppfostrade , obildade tölpar görs till programledare i TV ?? Eller får skriva krönikor i kvällspressen !!

  Gillad av 8 personer

 5. malmobon skriver:

  Patrik var inne på rätt spår. Beteende.
  Börjar man sommarjobba i unga år, och tjäna egna pengar blir det naturligt gå till sitt arbete.
  När jag skrev ett inlägg på Facebook till en kvinna som nyligen fött barn, och hon hade bekymmer med vem som skulle ta ut föräldraledigheten, skrev jag att man inte skaffar barn för att andra skall betala. Blev ett j-a liv på kvinnorna.

  För mycket bidrag är den andra orsaken.

  F.ö. har jag aldrig tagit ut en enda sjukdag i mitt 61 åriga liv.

  Gillad av 3 personer

 6. Baom! skriver:

  Jag tycker mig ana att även här så fragmentiseras samhället allt mer. I den del jag befinner mig så uppfattar jag starkt att alla försöker hålla på den gamla moralen och problemet är fortfarande mer att fäder, och mödrar är mycket frånvarande pga jobb, och förväntar sig samma från sina barn. I den infantila debatten om läxor så tycker jag att de är ett mycket bra verktyg att lära sina barn och kämpa, även med sånt de intr älskar och valt, som hockey eller Tv-spel. Man måste lära sig at kämpa men jag vänder mig emot att det är onaturligt, hade f

  Gillad av 1 person

 7. Baom! skriver:

  Oj halva gick iväg, här kommer resten..

  Jag vänder mig emot att det skulle vara onaturligt att kämpa, men samhället runt en, främst föräldrarna måste lära en att se värdet av det. Har man aldrig kämpat så är man aldrig nöjd med någonting så under diagrammen så döljer sig nog ett växande antalet med människor som inte bygger självförtroende och mening med livet på egen insats.

  Min poäng var dock att om det bildas öar i Sverige som drar hela lasset så kommer det inte att hålla, dessa kommer att lämna Sverige. Jag var nyligen i Singapore, jag kan lova att diagrammen ser annorlunda ut där.

  Gillad av 2 personer

 8. Björn skriver:

  Jag tror att det är den hela tiden ökande stressen, BÅDE på jobb och fritid, som gör folk allt sjukare! Allt ”digitaliserande” har snabbat upp alla processer, och människorna hänger helt enkelt inte med i tempot och informationsflödet! Nyheterna avlöser varann, och känslan av att hela tiden ligga efter, är otroligt stressande! För att inte prata på när tekniken strular, och det inte längre finns några manuella arbetsmetoder som kan ersätta under reparationstiden! Dessutom förväntas allt färre medarbetare uträtta allt mer, för att täcka kostnaderna för ”teknikutvecklingen”! De som gick i t.ex pension för bara ett 10-tal år sen, har inte en aning om hur pressande och stressande förutsättningarna på dagens arbetsplatser är! Om den här trenden fortsätter i samma oförminskade takt, måste pensionsåldern snarare SÄNKAS än höjas! De stora vinnarna i samhället, på ett mänskligt plan, är de som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, och som i stället i godan ro kan rulla radband i väntan på nästa bidragsutbetalning!

  Gilla

 9. O.T. skriver:

  Främlingsfientliga. Högerpopulistiska. Högerextremistiska. Bruna rötter. Mörkblå. Rasistiska. Fiska i grumliga vatten. Svartblå värderingar.

  De här starkt negativt värdeladdade orden används som vapen. De är avsedda att skada, utestänga och döda. Allt som makten ser som hot ska utplånas. Självständigt tänkande, maktkritik och opposition är hotfullt.

  https://juliacaesar.blog/2017/10/29/orden-som-dodar-sitter-i-vaggarna/

  Gillad av 3 personer

 10. Lasse11 skriver:

  En annan lika intressant observation enligt diagrammet: Alla grupper har minskat helårsfriskheten med minst 10% från 2007-2017. Borde bara vara attitydförändring. Vore intressant att se samma data för 1990-2007

  Gilla

  • Lars skriver:

   Vad jag kan se så är din observation den enda man bör dra när man ser på diagrammet. Förklaringen har vi ju dels i att efter 2008 blev man rädd om jobbet och dels Rheinfeld regeringens utförsäkring/bortre parantes och det är väl också så att en del av ohälsotalen doldes i Fas 3 jobb gissar jag.

   Gilla

 11. kvellulvblog skriver:

  Själv arbetade jag drygt 40 år som anställd med 45+ tim/ vecka och totalt två sjukskrivningsdagar för många år sedan. Jag är inte ensam bland mina jämnåriga kollegor om detta . Men bland de yngre ser jag inte folk med få sjukdagar, trots deras goda kondition, träning, god kost, rökfrihet och sundare livsstil jämfört med mig. Detta är sällan ett debattämne i våra massmedia eller hos våra politiker. Sjukfrånvaron i Svetige är en av våra större handikapp.

  Gilla

 12. malmoperspektiv skriver:

  En bidragande orsak till att det har blivit ”mentalt enklare för folk att hålla sig borta arbetet” torde dessutom vara miljonprogramsarkitekturen. I den klassiska stadsarkitekturen fanns det en social gemenskap och kontroll.
  I Alva Myrdal-komplexen kan människor bo många år utan att ha en aning om vem som bor på andra våningsplan. Detta i kombination med det medvetna avskaffandet av familjen, där nu båda föräldrarna tvingas arbeta och barnen utlämnas till kollektiv uppfostran, stärker ju inte heller det personliga ansvaret och den sociala kontrollen.

  Kanske kan den ökade sjukligheten också ha ett direkt samband med miljonprogramsarkitekturen. Den österrikiske byggnadsformgivaren Friedensreich Hundertwasser menade ju att de husen ”är en skenbild av funktionalitet. De är så deprimerande att både hus invånarna och förbipasserande människor blir sjuka av dem”.

  Gillad av 3 personer

 13. Lars skriver:

  Nu är ju det här diagrammet byggt på de som inte har en ENDA sjukdag under året. Det betyder alltså att man inte är hemma en enda dag pga förkylning,. Därmed får vi en relevant hypotes som kan förklara i att man år för år bygger bättre immunförsvar mot förkylning dvs större motståndskraft. Yngre årgångar, kvinnor som arbetar med vård och omsorg, blir mer
  utsatta särskilt som yngre.

  Du förnekar dig inte Patrik, du utgår från Chikago skolan, Milton Fridnman och nyliberalismen i ditt tänkande. Här kan du få en annan nylberal hypotest som förklarar motsvarande (och som äben ny-keynesianerna har med (de är neoklassiker, med monetaristisk idee, men tror på tröghet i anpassningarna, bygegr annars ihop Micro och maco som Chikago skolan).

  https://larspsyll.wordpress.com/2017/10/27/chicago-economists-people-who-have-their-heads-fuddled-with-nonsense/

  Högern är nyliberal nuförtiden.

  Gilla

 14. Lars skriver:

  Vill du har fler hypoteser? Jobbskatteavdragen har gett mer i plånboken och människor reser mer och drar på sig fler sjukdomar! Invandringen för med sig virusstammar som tidigare inte fanns här! Tid för avkoppling och återhämtning från stress minskar och därmed dår förkylning och andra mindre krämpor bättre fäste. Mindre tid för motion, ett stillasittande liv skapar större känslighet.

  Det finns många hypoteser, men din hypotes är nyliberal till sin natur.

  Gilla

 15. Rut B. skriver:

  Om mentala piskor;

  Samhället själv erkänner att arbete utgör en form av bestraffning, om det utförs utan lön.

  ”Samhällstjänst är en brottspåföljd som innebär att den dömde får en villkorlig dom om denne går med på att utföra oavlönat samhällsnyttigt arbete i stället för att sitta i fängelse”.

  Själv tycker jag att samhället skickar väl underliga signaler till oss övriga medborgare och även till brottslingar. Samhällsnytta definieras ju som en form bestraffning. Det enda som då får vanliga människor att inte känna av denna bestraffning utgörs ju då av lönen.

  Jag begriper att syftet är gott. Men likväl blir sambandet mellan lön och arbetsinsats något förvridet. Dock tydligt redovisat av samhället självt.

  Lön och motivationen kopplas rakt av samman.
  Om lönen uteblir återstår endast straffet.

  Hur skall man då betrakta lön utan arbete?

  Länken mellan arbetsinsats och belöning är bruten både vid utdömd samhällstjänst och för socialbidrag.

  Och så har vi mellanformen – låglönejobb.

  Gillad av 1 person

 16. De dummaste skriver:

  Först släpper vi in ett stort antal kriminella och skapar ghetton, sen ljuger vi om att vi vill minska invandringen, sedan efter att poliser blir beskjutna och bombade så skriver vi debattartiklar om hårdare straff. Vem är vi?

  Gilla

 17. MartinA skriver:

  Det skiljer sig ju en del genetiskt mellan åldersgrupperna. Dels så utgörs den äldre gruppen i högre utsträckning av nordeuropeiskt DNA vilket skulle kunna spela roll i nordeuropa.

  Dels så utgörs den yngre gruppen troligen i ännu högre grad av dna som i vårt naturliga habitat inte hade överlevt det första levnadsåret. Vår naturliga spädbarnsdödlighet eliminerades i sverige omkring 1850. Å andra sidan lär de flesta svenskar till över 90% bestå av sånt dna. Och i de lägre åldersgrupperna finns fler invandrare som troligen har mer hälsosamt dna sett ur den aspekten.

  Komplexiteten blir snabbt för hög för att analysera. Och personligen tror jag att PEs kulturella förklaring säger mer. Den generella välfärdsstaten förstörde kulturen. Men lika bra att tänka på det genetiska också, så man har det gjort. Särskilt när det gäller sjukdomar.

  Gilla

 18. MartinA skriver:

  Samtidigt så är det som skapade kulturen till att börja med. Att stora delar av de som föddes dog i svältrelaterade sjukdomar. Eller i vart fall levde extremt slitiga liv. Och ett ständigt militärt hot. Saker som gjorde att vi behövde varandra mycket mer än vi gör idag. Och som gjorde att vi fördömde de som ej gjorde rätt för sig mycket hårdare. Och den skapades i en värld utan preventivmedel.

  Att tro att det går att skapa en likvärdig kultur genom en medveten viljeansträngning, är det ens realistiskt? Romarna brukade noja om att deras kultur förföll. Till ingen nytta. Visst har det skett en målmedveten kulturförstörelse av etablissemanget, kanske som en del av deras kamp mot svenskarna. Men tänk om sånt är oundvikligt, om det ytterst beror på välstånd och tekniska uppfinningar som ändrat vår verklighet?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.