Jesus var inte som Muhammed

Mohamed Omar

När man påtalar våldet i Koranen och i profeten Muhammeds liv och lära, får man ganska ofta höra att Bibeln minsann inte är bättre. De som svarar så har dock inte tänkt så djupt. Det är stor skillnad mellan Koranen och Bibeln. Våldet i Bibeln, och det är i Gamla Testamentet man finner det, består för det mesta av skildringar av krig och grymheter i det förflutna, inte av ännu gällande påbud att gå ut i krig. I Koranen däremot hittar vi påbud, som är menade att gälla i dag, om att gå ut i jihad, heligt krig.

De som är måna om att försvara islams rykte lyfter ibland fram en vers i Lukas evangelium för att visa att även Jesus predikade våld. Hur detta, även om det vore sant, skulle göra profeten Muhammed bättre, begriper jag inte.

Så här lyder versen:

”Men dessa mina ovänner, som icke ville hava mig till konung över sig, fören dem hit och huggen ned dem här inför mig.” (Luk. 19:27)

Enligt dessa skulle Jesus, som här kallar sig konung, i denna vers befalla sina lärjungar att hugga ned de som vägrar erkänna hans kungavärdighet.

Det är självklart humbug. Versen är hämtad ur en liknelse om en förnäm man som gav sina tjänare ett pund var att förvalta medan han var borta. När mannen kom tillbaka hade han blivit kung. Den som inte hade förvaltat pundet väl drabbades av kungens vrede. På samma sätt kommer den som inte förvaltar Jesus budskap på rätt sätt inte att vara tillsammans med honom i himlen. Det har ingenting med fysiskt våld i denna värld att göra. Jesus talar om vad som ska ske på domedagen.

Om Jesus predikade våld mot dem som inte erkände honom, varför använde inte hans lärjungar, som ju älskade och lydde honom, våld? Profeten Muhammed predikade våld, jihad, och hans lärjungar gick ut i jihad. De dödade Muhammeds fiender, erövrade städer, och tog byte och slavar.

En som nyligen ryckte ut till islams försvar på detta ohederliga sätt är vänsterjournalisten Gellert Tamas. I en artikel i Aftonbladet den 14 september 2017 använde han just denna vers ur Lukas evangelium för att visa att Jesus var lika våldsam och krigisk som Muhammed. Han påstår där att Jesus ”uppmanar till mord på dem som inte erkänner honom som sin konung”.

Som sagt, lärjungarna älskade Jesus och gick i flera fall i döden för honom. De blev förföljda för sin tro. Om Jesus uppmanade dem att använda våld, varför gjorde de inte det? Jo, därför att de till skillnad från Tamas begrep att orden var en del av en liknelse om domens dag.

Det bör också påpekas att profeten Muhammed var en riktig kung. Han styrde ett rike. Och han befallde faktiskt att de som var upproriska skulle dödas, bland annat genom korsfästelse. Jesus däremot, hans rike var inte av denna värld. Han korsfäste ingen, utan blev själv korsfäst.

Gellert Tamas bör fråga sig hur många terrorgrupper i världen idag som citerar Lukas evangelium innan de halshugger, korsfäster, stympar och spränger människor luften. Inga, vad jag vet. Däremot finns det många terrorgrupper som citerar Muhammeds väldigt tydliga yttranden när de utför hemska handlingar. Och det finns inte bara ett yttrande utan åtskilliga. I ett yttrande säger Muhammed: ”Jag har gjorts segerrik genom skräck”. Du hittar yttrandet i Bukharis samling, som av sunniterna räknas till de mest tillförlitliga samlingarna. Läs det här.

Tamas tror att han genom att citera versen ur Lukas har bevisat sin tes: att alla de tre abrahamitiska religionerna är lika våldsamma:

”Exemplen är en tydlig illustration på det som torde vara en självklarhet; samtliga de tre monoteistiska världsreligionerna, kristendom, islam och judendom, har skrifter som innehåller uppmaningar till våld – sida vid sida med budskapen om kärlek och tolerans.”

I själva verket har Tamas bara lyckats bevisa en av två saker: sin egen okunnighet eller sin egen ohederlighet. Det finns nämligen inga ”uppmaningar till våld” i evangelierna. I evangelierna kunde Tamas bara hitta denna enda vers – som han dessutom missförstod. I Koranen finns det ett överflöd av verser, som därtill är av en annan, tydligare karaktär, och som genom hela islams historia har tolkats som uppmaningar till heligt krig.

I syfte att likställa kristendomen med islam, Bibeln med Koranen, Jesus med Muhammed, förvränger Tamas inte bara evangeliet, utan även Koranen:

”En av Koranens mest citerade verser, sura 5:32, slår exempelvis fast att dödandet av en oskyldig människa kan jämföras med att döda hela mänskligheten. Och att den som räddar ett människoliv samtidigt räddar hela mänskligheten.”

Men vem är egentligen oskyldig? Tamas bör även läsa nästföljande vers där det står vilka Muhammeds följare bör döda. Här i Zetterstéens översättning från 1917:

”Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ut landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff.”

Detta är alltså inte en skildring av händelser i det förflutna, utan ett ännu gällande bud. Dessutom glömmer Tamas att nämna att orden, om att mordet av en oskyldig människa kan jämföras med mord av hela mänskligheten, var riktade till judarna, Israels barn, inte till Muhammeds samfund:

”Fördenskull hava vi föreskrivit Israels barn, att det, om någon dödar ett liv, utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden, skall vara, som om han hade dödat människor i allmänhet, och om någon frälser ett liv, skall det vara, som om han hade frälst människors liv i allmänhet.”

Tamas fortsätter:

”I dag är det militanta islamistiska grupperingar, nästan alla med bakgrund i den djupt konservativa salafistiska miljön, som påstår att Koranen rättfärdigar mord och folkfördrivning av muslimer, kristna och andra religiösa grupper. Men det innebär naturligtvis inte att denna tolkning är den enda rätta – eller möjliga.”

Menar han att det finns någon bättre uttolkare av Koranen än Muhammed? Profeten, som Gud utvalde för att ta emot uppenbarelsen, tolkade jihad som krig med svärd. Han bar själv svärd. Finns det någon imam som kan stå upp en moské och säga: ”Muhammed missförstod sin Koran. När Koranen talar om krig så betyder det inte krig utan fred.”. Låter det rimligt?

Visst skulle Tamas kunna hitta på alla möjliga fantasifulla tolkningar av Koranen. Frågan är om de kommer att övertyga de troende muslimer som ser Koranen som Guds ord och Muhammed som dess främste uttolkare och alla muslimers föredöme.

Kristna som utför terrorhandlingar gör det i strid med Jesus läror, medan muslimer som utför terrorhandlingar har stöd för detta i Muhammeds liv och lära. Tack och lov är många muslimer, trots att de kallar honom sitt föredöme, bättre än Muhammed.

Klicka här och lajka min sida på Facebook!

32 reaktioner på ”Jesus var inte som Muhammed

 1. Bo Svensson skriver:

  Muslimer som skall tillåtas rörelsefrihet utanför bevakade enklaver, måste övertyga som sekulära muslimer vars islam bara består i att ha fötts in i en tradition. – Muslimer som tar islam på allvar och har Muhammed som förebild, är ett dödligt hot och, när de blir en majoritet, öppnar sig avgrunden.

  Ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och rätt nivå på de belopp som skall utbetalas efter dråp och övergrepp, är metoden för ordningens återställande. – Med skattebetalarnas indivduella makt att fördela sina pengar, kan denna ordning göras trevligare genom generella bidrag till brottsförsäkringskostnaden åt dem vi känner samhörighet med.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Det ses numera som självklart att ens arbetsplats har en företagsförsäkring, så att man kan få ut rimlig ersättning efter en arbetsrelaterad skada och att bilister har försäkring som kompenserar trafikoffer men för många beror numera de största hoten mot liv och hälsa på andras kriminella beteende.

   För samtliga försäkringar gäller att utbetalningarna inte är i proportion till förlusterna. De har kommit att handla om ersättning till dem som lidit förlust men bör ligga på en helt annan nivå.

   Min rekommendation är att individernas garanter belastas med kriminalitetens totala kostnader inklusive polis och rättsväsende i proportion till straffvärdet för sina dömda klienters dåd och att alla får ett skattefinansierat generellt belopp som hjälp med sin försäkringskostnad.

   Man får då de rätta incitamenten för att leka duktig och trevlig -leken istället för hotfull och brutal.

   Gilla

 2. Petrus skriver:

  Läser man vad som står innan i Luk. 19 så ser man tydligt att Luk. 19:27 handlar om en liknelse om vad som skall ske på domedagen. Det är rätt glasklart.

  Vill man hitta exempel på modern kristendom som stödjer en innan dess världsligt blodsprutande tolkning av Bibeln som påminner om Islam (med undantag för muslimer typ Nalin Pekgul) så får man titta på dispensationalister [pingst, Trosrörelsen (Livets Ord mfl), Frimodig Kyrka-falangen inom Svenska Kyrkan o s v]. Enligt dessa så gäller inte traditionell ersättningsteologi. I Israel-relaterade frågor gäller Gamla Testamentet utan omknådning och strykningar med ledning av NT. Detta innebär att en praktisk tillämpning av t ex Jesaja 60:10-12 är tillåten, dels för Guds egendomsfolk och dels för kristna som strikt agerar för Israels räkning. Detta innebär att man inte har några som helst problem med att sparka ut kristna från Palestina/Israel (trots huvudsakligen judisk härkomst!), konfiskera deras egendom och t o m döda dem om nödvändigt. Detta kan tyckas absurt men bland regelbundna svenska kyrkobesökare är åtminstone 20-30 % dispensationalister. I USA sannolikt över hälften. Det här synsättet kan också användas för att legitimera blodtörstiga handlingar mot Syrien, Irak och Iran. Kolla upp vad amerikanska TV-predikanter tycker om sådant. I USA stödjer idag 50 av 100 senatorer ett lagförslag som kan ge förespråkare av bojkotter mot Israel 20 års fängelse. TV-predikanterna applåderar. Varför inte dödsstraff mot dylika tilltag?

  Gilla

  • Ophelia skriver:

   Påstår du PETRUS, att dessa grupper eller det som du citerar ur Jesaja på något sätt i denna fråga kan likställas eller ens jämföras med islams uppmaning till våld mot oliktänkande?
   Jag känner till de grupperingar du nämner och du är fullständigt ute och cyklar.
   Vilken teologi har du förläst dig på?

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Jesaja, 60:10-14:

    ”10 Och främlingar skola bygga upp dina murar, och deras konungar skola betjäna dig. Ty väl har jag slagit dig i min förtörnelse, men i min nåd förbarmar jag mig nu över dig.

    11 Och dina portar skola hållas öppna beständigt, varken dag eller natt skola de stängas, så att folkens skatter kunna föras in i dig, med deras konungar i hyllningståget.

    12 Ty det folk eller rike, som ej vill tjäna dig, skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras.

    13 Libanons härlighet skall komma till dig, både cypress och alm och buxbom, för att pryda platsen, där min helgedom är; ty den plats, där mina fötter stå, vill jag göra ärad.

    14 Och bugande skola dina förtryckares söner komma till dig, och dina föraktare skola allasammans falla ned för dina fötter. Och man skall kalla dig »HERRENS stad», »Israels Heliges Sion».”

    Det här är väl ett exempel på attityden till andra folk i GT. I en del fall har detta fått praktiska konsekvenser, som t ex de palestinier som fördrivits från Israel för att säkra judisk befolkningsmajoritet eller senare fått sin egendom konfiskerad.

    För dispensationalister (pingst, Trosrörelsen, Frimodig kyrka m fl inom Svenska Kyrkan) är detta något självklart rättfärdigt. Motstånd mot detta utgör ett uppror mot Gud. Kristna palestinska präster som protesterar är ”hatpredikanter”. Den fråga man bör ställa sig är att om man kan behandla kristna palestinier, ättlingar till de första judar som blev kristna, så här, vad är då legitimt att göra mot svennar?

    Gilla

  • Ophelia skriver:

   ”Attityden” till andra folk?
   Jag vet vad texten i Jesaja betyder. Det finns ingen som helst uppmaning i den texten som kan uppfattas som att något folk eller någon annan religion ska förgöras!
   Du blandar in nutidspolitik som handlar om Israel och palestinafrågan, och det är *inte* det vi talar om här.
   Texten i Jesaja säger inte att Judarna ska förgöra något folk, vare sig då eller nuförtiden.
   Om judarna i Israel beter sig illa mot palestinierna så är det faktiskt en annan fråga. Att det sen finns en hel del kristna som tolkar t.ex Uppenbarelseboken tillsammans med diverse texter ur torah på ett sätt som främjar Israel, gör ju faktiskt inte att dessa människor griper till vapen i frågan.
   Har du någon som helst kunskap om t.ex pingströrelsens syn på våld så borde du veta bättre…

   Att ha taskig attityd till ett annat folk, eller en annan religion är inte samma sak som att ens urkunder direkt *uppmanar* till våld.

   Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    Jag repeterar för Ophelia.

    Jesaja 60:12:

    ”Ty det folk eller rike, som ej vill tjäna dig, skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras.”

    Vår egen motsvarighet till Cyrus I. Scofield, Peter Fjellstedt, försökte i sina dispensationalistiskt färgade bibelkommentarer paketera det hela som att folk frivilligt skulle visa sin kärlek till det judiska folket. I traditionell ersättningsteologi brukar man dock antingen försöka stryka delar av GT eller knåda om dem ledning av NT och ersätta det judiska folket eller Israel med Kyrkan. Därigenom behöver inte kristnade folk i slutändan underkasta sig det judiska folket eller Israel som någon slags slavar.

    Den dispensationalistiska synen på den traditionella ersättningsteologin verkar variera litet. En del tycker att det var fråga om en illvillig, antijudisk, uppror-mot-Gud-tolkning i princip från start. Andra menar att ersättningsteologistadiet var nödvändigt eftersom det inte hade gått att sälja konceptet att de skulle bli någon slags slavar under judenheten/Israel till romarna, olika germanstammar som västgoterna och folken i Mellanöstern och Nordafrika. Så den sanna tolkningen av Bibeln för kristna fick dröja typ 1800-1900 år tills dess figurer som Darby, Fjellstedt, Scofield (och hans mentor Untermeyer) dök upp på scenen.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Litet mer svar till Ophelia.

    Ophelia:

    ”Jag vet vad texten i Jesaja betyder. Det finns ingen som helst uppmaning i den texten som kan uppfattas som att något folk eller någon annan religion ska förgöras!”

    Svar:

    Nej, det stämmer. Det är bara om man vägrar tjäna Israel/Guds egendomsfolk som man skall förgöras. Går man som individ/folkgrupp med på detta är allt grönt, och detta är ju självklart för alla dispensationalister. Gör man uppror mot Gud och vägrar tjäna Israel/Guds egendomsfolk så har man i princip tagit kål på sig själv. Det är inte judarna som är dumma mot dessa individer/folkgrupper. Det handlar bara om att verkställa Guds straff för de som gjort uppror mot Gud, typ. (Varken kristendom eller Islam fanns f ö när Jesaja skrevs. I Sverige var man då antagligen i skiftet mellan att vara soldyrkare och att börja dyrka Tor, Oden, Frej med sin jättesnopp, Ull och Njord och alla de andra gudarna. Buddhism fanns heller inte. En tidig variant av hinduism fanns dock.)

    Gilla

  • Ophelia skriver:

   Tycker du PETRUS, verkligen att dina teologiska kringelikrokar är relevanta för den här diskussionen?
   Det finns ungefär 1,9 miljarder kristna och en litet antal miljoner judar i världen idag.
   Du menar alltså att du (eller någon religionshistoriker) är bättre än dessa runt två miljarder människor att uttolka och förstå deras egna urkunder?

   Jag och troligen alla andra kristna och de flesta judar, struntar fullständigt i vad Fjellstedt och co eller någon annan professor, har omtalat i diverse skrifter, disputationer eller forskning.
   De är grävande teologer och jobbar inte för att få folk att tro något annat än de har trott och följt sedan tusentals år.

   Både kristna och judar vill ju följa sin tro och därför borde vi enligt ditt sätt att förstå Bibeln, nu se åtskilliga terrordåd i denna Gudens namn, eller hur?
   Var 2017 eller tidigare i historien har du sett någon jude eller kristen följa vad du verkar tro vara Jesajas påbud?

   Orden i Jesaja är profetiska, *inte* uppmaningar till folk att strida. Viss skillnad.

   Tycker du att du har anledning att frukta judar eller pingstvänner?

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Ett tillägg:

    I viss mån speglar väl dock ditt inlägg dagens verklighet i församlingarna. Vanliga församlingsmedlemmar reflekterar väl i regel relativt litet över hur och varför vissa bibel-passager kommit att lyftas fram och tolkas på nya sätt av vissa under 1900-talet (och viss mån redan från 1800-talet och framåt). De sväljer vad de matas med under känslostarka gudstjänster och i församlingens gemenskap. En tjock, maffig bibel med Untermeyer/Scofield-kommentarer utgiven på ett trovärdigt förlag som församlingspastorn sätter i ens hand är inte något man ifrågasätter i första taget. Speciellt inte om ingen auktoritet (vars synpunkter de faktiskt nås av) explicit ifrågasätter dessa bibeltolkningar i deras närvaro.

    Hade du frågat en katolsk präst på 20-talet eller vilken präst som helst i Svenska Kyrkan på 20-talet om vad de tyckte om Scofield-bibeln så hade de sagt att detta var teologisk goja. Dåförtiden var ju ersättningsteologin helt dominerande. Man gick dock aldrig ut och fördömde den nya teologin i skarpa ordalag. Det var mer en akademisk diskussion. Pingströrelsen och andra samfund som anammade dispensationalismen fick sköta sitt utan att man brydde sig. På det här viset kunde dispensationalismen växa sig stark. Idag har den etablerat en hyfsat stark position även i Svenska Kyrkan. T o m inom den katolska kyrkan har dispensationalismen i viss mån nu tagit sig in. Detta är onekligen raskt marscherat sedan 2:a Vatikankonciliet i början på 60-talet.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Skall väl också kommentera terrorismen litet.

    Enligt dispensationalismen var den etniska rensningen 1947-48 (som även inkluderade kristna som var av judisk härstamning 1900 år tillbaka) helt okej. Bl a Jesaja 60:10-12 legitimerar ju den här typen av mentalitet. Man brukar dock slingra sig sig när man för dylikt på tal. Har dock sett en och annan pingstvän som ojar sig inför det här och tycker att det var för hemskt och att man idag är dum mot palestinierna. Bloggen ”Dessa mina minsta bröder” som drivs av en pingstvän(!) är väl det tydligaste exemplet på detta som jag sett. I regel brukar man dock inte gå lika långt som ”Dessa mina minsta bröder” utan mer liksom säga att den etniska rensningen 1947-48 var ett nödvändigt ont, typ, även om det var hemskt. Har också hört synpunkten att om man inte varit så så trångsynt och låtit 500 000 palestinier invandra till Sverige så hade man inte behövt bedriva etnisk rensning i Palestina. Så egentligen var ju liksom det hela Sveriges fel.

    Bombningen av Hotel King David och mordet på lord Moyne var också okej, verkar det som. Eftersom man slingrar sig när man för dylikt på tal så tolkar jag detta som att man tycker att detta var rätt okej. Hur man skulle ställa sig till terrorism idag i Europa om det skulle ”behövas” vet jag dock inte. Har sett att en del kristna Israel-fantaster tyckte att det var bra att Palme sköts. Det var väl på denna grund ”33-åringen”, Victor Gunnarsson, misstänktes. Min gissning är väl dock att han var oskyldig.

    Gilla

  • Ophelia skriver:

   Tycker du att du har anledning att frukta judar eller pingstvänner?

   Dina udda teologiska och historiska kunskaper har jag förmodligen ingen anledning att invända mot.
   (De är dock svåra att verifiera via datorn…för Guds skull skicka inga länkar, jag har annat att göra!)

   Men du inser väl att det är tydligt att det är dina egna tyckanden du refererar till när du skriver:

   ”Har dock sett en och annan pingstvän som ..”
   ”I regel brukar man dock inte gå lika långt..utan mer liksom säga..”
   ”Har också hört synpunkten att ..”
   ”Eftersom man slingrar sig när man…”

   Du har sett..
   Du har hört…
   Du tolkar..

   Du kan nog vara lugn.
   Ingen kristen vid sina sinnens fulla bruk idag, skulle så vantolka Jesu budskap att de skulle sätta sig i en lastbil och köra på oskyldiga människor *i sin Guds namn*

   Fast du kanske tror annat..

   Ps. Du behöver inte förtydliga något mer nu. Gå med i en intresseklubb för likasinnade i stället.

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Ophelia:

    “Ingen kristen vid sina sinnens fulla bruk idag, skulle så vantolka Jesu budskap att de skulle sätta sig i en lastbil och köra på oskyldiga människor *i sin Guds namn*”

    Svar:

    Det är sant att du i modern kristendom finner väldigt litet terrorism av typisk islamistisk typ. Det närmaste man kan komma är väl när kristna milismän släpptes in i Sabra och Shatila år 1982 av den israeliska armén och ställde till en massaker. Men det var väl knappast någon kristen teolog som kommit på att man skulle göra detta.

    Sedan mördade en kristen fundamentalist en abortläkare i USA för några år sedan. Här finner man en tydligare teologisk koppling.

    Judisk terrorism, speciellt mer teologisk, är väldigt ovanlig i dagens Europa. Man använder sällan nävarna som muslimerna. Man jobbar mer via domstolar, stämningar och att förmå myndigheter att ta itu med problem man identifierat via lagstiftning. Men det har väl hänt att man gett sig på någon revisionist med knytnävarna. Mordet på Ahmed Bouchiki i Norge 1973 tillhör också kategorin sällsynta undantag, och detta mord var inte teologiskt motiverat. Du har mer terrorism med judiska förövare inne i Israel och på Västbanken. Ibland kan denna terrorism ha mer tydlig teologisk koppling, som t ex Baruch Goldsteins massaker på 29 pers i en moské år 1994. Hans grav är numera pilgrimsmål för radikala, troende judar. Men generellt är väl typisk terrorism typ meja ner folk med automatvapen en islamistisk snarare än judisk eller kristen företeelse idag.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    En tredje extra reflektion för idag.

    Förr var arabisk/muslimsk terrorism i huvudsak sekulär. Den spektakulära flygkapningen av TWA Flight 840 1969 där man sprängde bort nosen på planet är ett speciellt tydligt exempel. Dådet utfördes av PFLP som leddes av vänstersocialisten George Habash som hade kristen bakgrund. Den kvinnliga flygkaparen Leyla Khaled spelade en central roll i dådet. Hon var ateist.

    Det är väl först med framväxten av Al-Qaida och Hamas under 80- och 90-talet som den mer religiöst färgade muslimska terrorismen tagit fart. På Västbanken stöttade Israel f ö Hamas maktövertagande från det mer rationella PLO. I Syrien har Väst mer eller mindre öppet stöttat Nusra-fronten (Al-Qaida) mot den mer sekulära Assad-regimen.

    Vi kan se ett liknande mönster bland palestiniernas motståndare. De judiska terrorister som mördade Folke Bernadotte 1948 var sekulära. Ben Gurion, som senare gjorde den som höll i vapnet till sin livvakt, var sekulär. Det är först på 80-/90-talet vi ser mer religiöst präglade våldsdåd typ Baruch Goldsteins moské-massaker. Stern-ligan och Irgun Zvai Leumi var sekulära organisationer.

    Vi kan också notera att omfattningen av den muslimska terrorismen idag är klart större än för andra grupper. Islamisterna satsar nästan enbart på primitivt, ointelligent våld. De satsar inget på att köpa upp medier, lobbyism och att utnyttja de numera relativt många muslimerna som ett väljarblock i europeisk politik för att främja egna intressen i Mellanöstern.

    Gilla

 3. De dummaste skriver:

  För mig så är det än mer signifikant med forskningsfusket i Uppsala:

  https://ledarsidorna.se/2017/10/slow-culture-vikingabedrageriet-i-birka-case-closed/

  Att agendajournalister har en agenda som quislingar för islams erövring är väl välkänt för dissidenter, samt att journalisterna saknar nog analysförmåga för att inse vart deras egen position leder. Jag har helt enkelt accepterat att journalister i stort är agenter för fienden i ett nytt slags postmodernt kulturernas krig, där kriget förs främst genom medlöperi som regel, inte undantag. Vi ser det hos politiker och journalister dagligen. Inom forskningen så hoppas man dock att inte alla områden är pk-anfäktade, men det verkar som om institutioner för arkeologi och historia redan fallit i fiendehänder. Uppsala universitet är ju inte som vilken liten högskola som helst. Det slående med Birka-fallet är att de skyldiga inte ens verkar skämmas, de verkar trygga i att ha maktens öra. Så det är nog så att det enda kriteriet inom forskning man inte matematiskt kan bevisa man kan använda för att bedöma om resultaten är sanna är att de är systemkritiska och inte tagits fram med hjälp av statliga pengar.

  Vem blir nästa kulturjournalist att visa sitt sanna ansikte? Mina pengar ligger på en på DNs kulturredaktion.

  Gillad av 3 personer

 4. O.T. skriver:

  Under de kommande trettio åren förväntas Afrikas befolkning öka med en miljard.

  Den franska ekonomen Charles Gave förutspådde nyligen att Frankrike kommer att ha en majoritet av muslimer år 2057 – och denna uppskattning räknade inte ens med antalet förväntade nya migranter.

  Det finns inget tvivel om att Afrikas exploderande befolkning kommer att försöka nå rika, senila Europa, som redan genomgår en intern demografisk revolution. Europa kommer att, för att behålla sin kultur, behöva fatta nyktra beslut, inte bara roa sig till döds. Frågan är: Kommer Europa skydda sina gränser och sin civilisation innan det går under?

  https://sv.gatestoneinstitute.org/11248/europa-demografi-muhammed

  Gillad av 3 personer

  • Baom! skriver:

   Det verkar alldeles självklart att antingen blir Europa som Afrika eller så kommer vi i framtiden att tvingas sänka alla båtar med migranter i avskräckande syfte. Ponera att 1000 båtar lämnar Afrika varje dag. Vad göra?

   Gilla

 5. Rolf skriver:

  Den kristna kyrkan förvirrar folket genom att blanda ihop Gamla och Nya Testamentet.

  Gamla Testamentet sammanfaller till stor del med judarnas Torah och Koranen.
  Den innehåller våld och hämnd i stor utsträckning.
  Guds straff för otrogna.

  Nya testamentet är grunden för kristendomen, och ger ett kärleks budskap.
  Guds förlåtelse till människorna.

  Dessa två är rena motpoler.

  Gillad av 3 personer

  • Ulrika skriver:

   G.T. handlar om ett folks historia. Tar man ut det G.T. ur Bibeln blir det inte mycket kvar i volym och det N.T. får inte mycket grund att stå på.

   Gilla

  • Rolf Lampa skriver:

   @Rolf,
   I själva verket är Nya Testamentet en skildring av hur Jesus och apostlarna undervisade baserat helt och hållet på enbart Gamla Testamentet. Det finns ingenting i Nya Testamentet som inte förutsades eller förebildades i Gamla Testamentet. Utan GT, inget NT.

   De har samma budskap, men det som förutsades i GT fullbordas i NT. Dvs Guds kärleksfulla plan att ordna med en lösning till människans problem med misslyckanden och grova felsteg, den planen är noga specificerad i GT, och fullbordad i Nya Testamentet. Jesus egna ord när lösen för alla våra vidrigheter betalades på korset var:

   – ”Det är fullbordat”.

   Och du missade hela poängen. Det är alltså ett otroligt påstående du gör om att GT och NT skulle vara varandras ”motpoler”.

   // Rolf Lampa
   (Dvs en helt annan ”rolf”)

   Gillad av 1 person

 6. UlfH skriver:

  Evangelisterna skrev på grekiska. Jesus talade arameiska. Följaktligen är den första översättningen av Jesus liv och budskap gjord från arameiska till grekiska – först muntligt och sedan i skrift många år efter hans död.
  Sedan har evangelierna under historiens gång, översatts till de flesta av världens språk, och det kan inte ha skett utan språkliga och semantiska kompromisser.
  När Jesus verkade var Palestina ockuperat av romarna, som var en hårdför regim som straffade oppositionella hårt, bland annat genom korsfästelse.
  Man bör se Jesus budskap och liknelser som ett kodat språk, som man måste översätta för att kunna förstå, men man kan aldrig vara säker på att tolkningen är den Jesus menat. Men intentionen i hans budskap till människorna är att de skall behandla varandra väl, och att de skall tänka självständigt.

  Gilla

 7. Ophelia skriver:

  Jag som kristen möter ofta alla dessa argument från muslimer.
  Faktiskt så tror jag att de inte har en aning om vad Jesus lär. De har aldrig läst Nya Testamentet och den enda skildring de har av Jesus är den från Koranen..där Jesus heter Isa och beskriver en helt person än den Jesus som det skrevs om hundratals år tidigare.
  När man påtalar detta så får man svaret att Bibeln är ändrad och bara delar är sanna. Vilka dessa delar är kan de inte svara på då deras imam inte förklarat det.

  Mycket tid går åt att faktiskt förklara att Bibeln till skillnad mot Koranen inte trillade ner i huvudet på en profet för länge sen utan att den består av en massa *olika* böcker som spänner över flera tusen år.
  Det är historiska böcker, poesi, krigsskildringar, ordspråk, profetior, lektioner av kristna lärare och naturligtvis även evangelierna om Jesus.
  Häromdagen skulle någon snärja mig i en diskussion och sa att det var bevisat att Moseböckerna inte var skrivna av Moses minsann! Tystnaden blev total när jag påvisade att det troligen inte finns vare sig någon kristen person, präst eller religionshistoriker som hävdat det heller..
  Muslimer förväntar sig att vi kristna måste tro på allt i Bibeln bokstavligen. De gör ju det.
  Diskussionen blir därför mycket haltande mellan en muslim och en kristen.

  De flesta har aldrig sett en Bibel och har inte susning om att Bibeln är ett bibliotek av böcker och att det absolut enda som gör en till kristen, är *tron* att Jesus dött för mänskligheten och att vi bara behöver tro det för att kallas kristna.
  Faktum är att Bibeln inte ens behövs för att vara kristen. *Bara tron* på vad Jesus gjort.

  Alltså: inga fem böner om dagen, och total fri vilja att som kvinna bära hästsvans och jeans…typ.

  Gillad av 1 person

 8. Petter skriver:

  ”Islamiska texter uppmuntrar mycket större utsträckning än andra religioner eftersom texter uppmuntrar till terrorism och kamp”, ​​säger Tina Magaard, som tog examen från Sorbonne i Paris som doktorand i textanalys och interkulturell kommunikation, och som ett treårigt forskningsprojekt har jämfört 10 religionerna grundläggande texter.

  ”Texterna i Islam skiljer sig tydligt från de övriga religioner texter av allt mer uppmuntrande våld och aggression mot andra religioner. Det finns också direkta uppmaningar till terrorism. Det har länge varit ett tabu i islam forskning, men det är ett faktum att du måste ta itu med”, säger Tina Magaard.

  Inom Koranen finner man hundratals inbjudningar att slåss mot andra religioner.

  ”Om det är sant att många muslimer läser Koranen som Guds egna ord som inte kan tolkas eller omformuleras, då har vi ett problem.

  Gillad av 1 person

 9. Tomas N skriver:

  Det är bra Mohamed att lyfta upp denna ohederliga argumentation. Man hör ofta de här argumenten mot kristendom ,som egentligen är ett uttryck för feghet och okunnighet att granska islam på ett ärligt sätt.
  Om man bortser från frågan att tro eller inte tro och synar de olika religionerna för vad de verkligen står för så kommer man lite närmare sanningen.
  Mohammeds gärningar och själva frukten ser vi både i historien och idag.
  Kristen tro förespråkar inte våld. Korstågen, kolonisation ,häxprocesser och förföljelser från katolska kyrkan och annat som skett kan och skall granskas,men det som gjordes var ett uttryck av makt,ledarskap och missförstånd av vad Bibeln säger.
  Nya testamentet/förbundet är ett fantastiskt erbjudande,men Gud kör inte över fria viljan.
  En öppen .påläst och ärlig teologisk diskussion vore bra,men det finns en hel del politiska pekpinnar som ger en viss slagsida ,där inte minst Israels politiska skyddsstatus är verksam.
  Politisk journalistik och lobbyverksamhet förväntar man sig inte någon större ärlighet ifrån,men i dessa tider kan bara sanning och hållbara värden hjälpa och då borde apologeter för islam och mot kristendom försöka ärligt hålla sig till verkligheten

  Gilla

 10. Ulf H skriver:

  En gång får Jesus frågan om vilka som är de viktigaste buden. Han svarar att det första är att älska gud, och det andra är, som han säger är av samma slag och det är att älska sin nästa.
  Innan kristendomen blev romarnas statsreligion, så verkade kristna sekter runt medelhavet som grundade sin tro på Jesus budskap, som bestod av några enkla levnadsregler. Sedan kom ju en massa andra ”teologer som Paulus och Luther och tusentals andra, som komplicerade Jesus budskap till oigenkännlighet. Budskapet är alltså enkelt: Ta ansvar för dig själv och din nästa.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.