Gästskribent Jan-Olof Sandgren: Vad är det för fel på judar?

Japaner, japaner, japaner… det är mer än 80 år sedan Sven Jerring gjorde sitt klassiska referat från OS i Berlin, men inte ens idag skulle det anses särskilt kontroversiellt. Det är fortfarande rätt ok att betona människors etnicitet, ursprung, religion eller nationalitet så länge det rör sig om positiva saker. Att säga att japaner är duktiga på fotboll eller att buddhister är bra på att meditera är knappast hets mot folkgrupp. Lika lite som det är rasistiskt att säga att skandinaver älskar naturen, eller att afro-amerikaner skapat den moderna musiken.  

Men det finns ett undantag. Man får inte prata om judar. I synnerhet inte om deras förtjänster. Att säga att judar varit framgångsrika i mediabranschen, att de erövrat många nobelpris eller är duktiga affärsmän, tolkas omedelbart som tecken på rasism. Trots att det (såvitt jag kan bedöma) är helt sant.

Det verkar bara finnas ett sammanhang när det är helt OK att framhäva någons judiskhet, och det är när man pratar om förintelsen. Jag vill inte på något sätt förringa betydelsen av förintelsen – det är avgjort ett av mänsklighetens största brott, och förtjänar att lyftas fram med jämna mellanrum. Men jag undrar hur det känns att som folk enbart definieras genom ett folkmord. Judar har väl ändå bidragit med så mycket mer, som förtjänar att nämnas? De judar jag själv kommit i kontakt med (exempelvis via Facebook) verkar trots allt mera stolta över vad de byggt upp, än bittra över sin historia.

Med eller utan en egen stat, är judarna ett kulturfolk. Som sådant har man bidragit med mera till uppbyggandet av västerlandets civilisation än många andra. Just judarnas framgång brukar inom den muslimska världen tolkas som bevis på deras ondskefullhet. Muslimer har svårt att föreställa sig att ett folk som härstammar från samma område som de själva – och som i viss mån delar deras religiösa och kulturella rötter – kan lyckas så mycket bättre. Förklaringen antas vara att judarna genom kabbalistisk magi, eller andra ojusta metoder, trätt i förbund med onda makter och därigenom utgör ett dödligt hot mot alla som förlitar sig på Gud. För inte så längesen var även den kristna världen av den uppfattningen.

Jag har dock en annan förklaring, som jag tror mera på. Och som jag knyckt från en judisk debattör på Facebook. En judisk pojke (kanske gäller samma sak för flickor) får enligt min sagesman ungefär följande budskap, inympat i sig från späd ålder av sina föräldrar:

Min son. Jag älskar dig, men du har kommit till en tuff värld. Bästa strategin för att överleva är följande:
– Var alltid bäst på allting.
– Var flitigast. Ansträng dig alltid hårdare än andra.
– Från första dagen i skolan, satsa på att bli nummer ett.
– Vad du än företar dig senare i livet, satsa på att bli nummer ett.

En muslimsk pojke får kanske följande budskap, också det serverat med modersmjölken. Och även detta budskap kommer i viss mån att påverka honom för resten av livet.

Min son. Jag älskar dig, men du har kommit till en tuff värld. Bästa strategin för att överleva är följande:
– Lita alltid på de äldre.
– Hitta inte på något eget, utan följ traditionen.
– Lyd alltid de regler som står i Koranen. 
– Gör ingenting som Gud förbjuder.

Islam och judendomen förmedlar alltså extremt olika framgångsrecept till den kommande generationen. En förklaring så god som någon till att den ena kulturen fastnat i medeltida tänkande, medan den andra tillägnat sig spetskompetens inom modern vetenskap.

Den kristna världen befinner sig någonstans emellan. Samtidigt som vi tar avstånd från antisemitism, är ordet ”jude” fortfarande onämnbart i en rad sammanhang. Ofta uppfattas det som en förolämpning, medan till exempel ordet muslim anses neutralt. Det är naturligtvis djupt orättvist och ett hån mot detta duktiga folk. Det borde vara lika okontroversiellt att prata om judar, som när Sven Jerring pratar om japaner.

Jan-Olof Sandgren är yogalärare, boende i Angered utanför Göteborg. Från början utbildad biolog, med en brokig yrkeskarriär som vaktmästare, biståndsarbetare, illustratör, barnboksförfattare mm. Har legat i politisk träda sedan 80-talet, men har nyligen kastat sig in i debatten om det sekulära samhället och försvar av västerländsk kultur.   

76 reaktioner på ”Gästskribent Jan-Olof Sandgren: Vad är det för fel på judar?

 1. Ola Byfält skriver:

  Läste för en tid sedan att endast två fått Nobelpris från den muslimska kultursfären. Jfr med hur många judar som fått nobelpris.I Koranen kan man läsa om hatet mot judar, ren och skär avundsjuka. Finns det ingen självkritik inom islams umma?

  Liked by 1 person

 2. Baom! skriver:

  Jag ser fram emot eventuella kommentarer. Men vad är syftet med diskussionen om judar här? Jag ser det inte helt tydligt men uppenbart är att pk-ismens extremism sätter fart på även detta gamla hat, alla gamla konflikter rörs upp till utan, hela vägen från korsriddarna, kristna, judar och muslimer, pk-isterna är som barn som sparkar på ett getingbo.

  Gilla

 3. Anders Svensson skriver:

  Rekommenderar Shlomo Sand i den här frågan … han är ”jude” och professor i judisk historia och han har skrivit flera böcker … finns ofta på ett bibliotek nära Dig …

  Gilla

  • Ulrika skriver:

   Han anser sig inte jude trots att hans föräldrar var judar. Att det judiska folket är bara en uppfinning liksom Israel. Kommunist, naturligtvis. Men det är nog en hel del som applåderar.

   Gilla

 4. Nina Möller skriver:

  Är det judar själva som reagerar på detta sätt menar du? Din beskrivning av det judiska folket stämmer helt med min egen, och jag hyser generellt stor respekt och beundran för detta folk.

  Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  Det är felaktigt att kalla den muslimska utvecklingsnivån medeltida. Den kristna medeltiden orsakades i och för sig av att jihad började, men den islamska världen var och har förblivit järnålders. Svärd och huggning och slaveri och hela baletten.

  Liked by 6 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vi kan konstatera att Judar anpassar sig VÄL till de samhällen man lever i.

   Björn Söder trampade på en försåtlig mina,
   när han framhöll att den egna IDENTITETEN vägde tyngre än Svenskheten!

   Ett korrekt konstaterande i sig,
   varför skulle vi annars ha erkända nationella MINORITETER???

   Funnes väl rimligen ingen anledning annars…

   Men samtidigt inget hinder för ett svenskt MEDborgarskap!
   Godare samhällsnyttiga framgångsrika medborgare är svårt att finna!

   Därför att man respekterar vårt lands grundläggande värderingar,
   till skillnad från de som kommer från ANDRA KULTURER!!!

   Liked by 2 people

 6. Baom! skriver:

  För övrigt så visste nog inte Sven Jerring så mycket om japaner, jag läser just boken ”The old breed” från slagen i Palau och Okinawa, en nykter ögonvittnesskildring.

  Gilla

 7. ericr45 skriver:

  Utmärkt skrivet. Krönikan är väl ungefär vad gubben här själv via empiiri kommit framtill under decenniernas gång.
  Även om jag likt Sandgren varit i politisk träda, jag trodde tidigare att polituikerna var på MIN sida!
  Ack så fel jag hade och än mer under de senaste två decennierna,
  En sak som jag tror missats(?) betr muslimer som starkt bidrar till deras handikappande syn på livet, fatalismen och at man inte tror att ”ditt öde” kan påverkas.
  Detta är som ett stängsel för människans utveckling, som binder henne i just begränsande traditioner och ålderdomligheter.

  Liked by 3 people

 8. Ben Yehuda skriver:

  Jag vet inte hur det ser ut på västkusten, Jan-Olof, men här i Stockholm känns det som att judarnas framgångar inom kultur, media, forskning och ekonomi/handel är det enda det pratas om. Att detta skulle ses som rasism har jag inte märkt, skulle du kunna utveckla dina tankar där?

  Det du skriver om judiska respektive muslimska fädrars visdomsord till sina söner stämmer. Det du skriver om den islamska världens avundsjuka stämmer det med.

  Jag förstår ärligt talat inte var du vill komma med din text som jag tycker spretar något enormt. Kanske är detta ett symptom på din tes som verkar vara något i still med ”man kan inte prata om judar”; en tes du själv måste ta flera långa avvägar både hit och dit för att nå.

  Avslutningsvis vill jag bjuda dig på ett kort nyhetsklipp med grundaren och direktörn för det av Sveriges regering finansierade Paideia-instiutet för judiska studier:

  Liked by 2 people

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Folk har olika reaktioner till ordet ”jude.” Utan att försöka tolka vad Sandberg menar tror jag han riktar sig mot de som fortfarande ser ordet som en negativ benärkelse. (Funderade också vart han ämnade komma med inlägget.). Kanske är det främst muslimska invandrare som använder ordet i negativ bemärkelse, men man kan inte förneka att Europa och USA har nya strömningar av fascim som väckts till liv av oansvariga ledare.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    M F.

    Du lär väl ha svårt att hävda ”Herr Müllers” objektivitet,
    när samtliga anlitade advokater/undersökare är synnerligen ”noggrant” utvalda,
    med mer e mindre UPPENBARA kopplingar till Team Hillary/Obama,
    nästan undantagslöst donatorer till Demokraterna,
    i ett fall nära knuten till The Clinton Foundation…

    Man häpnar, milt uttryckt!

    Looks like some BIAS,
    You might say!!!

    Inte en enda Republikan har anställts,
    har kanske ej befunnits hatisk nog…

    Kanske inte velat delta i charaden???

    Müller är jävig, upp över öronen,
    dessutom befläckad av ”the Uranium One Scandal”!

    Gilla

  • Liberal skriver:

   Egentligen är det inget märkvärdigt Barbara Lerner Spectre säger. Hon framför inte något förtäckt hot om att sätta ”the Samson option” i verket, eller något liknande, om Europa stoppar invandringen. Det hon säger bör ungefärligen tolkas som att Europa-tanken går förlorad, att Europas efterkrigstida anda går förlorad, om man stänger gränserna och försöker motarbeta den process som nu pågår.

   Hon menar heller inte att judar i samarbete med Bilderberg-gruppen, Trilaterala kommissionen och liknande i hemlighet drar i trådarna för att ge Europa så stor invandring som möjligt. Det hon säger är att judar hjälper till att göra transiteringen från det gamla Europa till det nya Europa så smidig som möjligt. Judarna har med sina erfarenheter av att stå utanför det övriga samhället goda möjligheter att skapa den förståelse som krävs för att göra de färgade folken till en del av samhällsgemenskapen. Den medieexponering av enskilda judar detta ger kan skapa motvilja hos delar av den infödda befolkningen visavi judenheten, i alla fall delar av den. Kanske inte så enormt mycket i dagens Sverige. Men Ungern ser vi nu i viss mån hur äldre tiders antisemitism återigen flammar upp. Detta är oroväckande. Jag tror vi snart måste börja ta itu med Ungern.

   Gilla

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ett friskt och tänkvärt inlägg. Jag håller med om att begreppet judar är kontroversiellt och i mina ögon finns det mycket konstigheter i vårt land kopplat till judarna och dess motpoler muslimerna, t ex:

  • Samtidigt som det ylas något oerhört från PK-maffian om nazismens hemskheter och vit makt och hotet mot judar så är samtidigt Sveriges officiella hållning ”judehat light” genom det enögda stödet till Hamas
  • I olika sammanhang hyllas personer som påminner om förintelsen, ingen av dessa skulle våga andas om Sveriges stöd för Hamas, det vore att bryta mot etiketten
  • Judarnas företrädare i Sverige ylar också om vit makt men vågar inte nämna hotet från islamisk extremism
  • Trots att Sverige är helt sekulärt så kan afghaner öka chansen att stanna om de påstår sig ha blivit kristna, även om de saknar skydds-skäl, detta samtidigt som statskyrkan i Sverige visar större intresse för att stötta islam än kristendomen.

  Liked by 7 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det är väl ingen tvekan om var hotet MOT Judarna kommer ifrån?
   Från deras ”naturliga” importerade fiender…

   En svensk Socialdemokrati som räknar in framtida röster i fållorna,
   lierar sig i praktiken med anti-semitismen,
   men LÅTER annorlunda bara i retoriken!!!

   Man borde snarare vara insiktsfulla o med minsta självbevarelsedrift rösta SD!

   Liked by 2 people

 10. Magnus Rosensparr skriver:

  Frågan har ställts om man ska välja judarna eller muslimerna. Del 1.

  Men vilken fråga. Egentligen allt talar för att det är självklart, och särskilt om man har det europeiska perspektivet som vi ju har här. Här är några fundamenta.

  Judarna har ”skött” en mycket stor del av världsekonomins finansiering under drygt 1000 år och då i synnerhet i den kristna delen av världen, och man har gjort det på ett mycket bra sätt. Ett enda exempel räcker för att visa detta. Kristenhetens kors- och andra försvarståg skulle inte ha kunnat genomföras om inte dess finansiering hade kommit till stånd genom ”den osynliga handens” försorg.

  Judarna har aldrig startat krig. Detta gäller såväl från faraonisk tid fram till staten Israels födelse år 1948, såväl som därefter och fram till idag. Man startade inte krig under den egyptiska fångenskapen, den babyloniska fångenskapen och man gjorde endast passivt motstånd mot det romerska riket. Man stred heller inte under inkvisitionens härjningar, tsar- och sovjetväldenas pogromer och inte heller under andra världskrigets förintelse. Enda undantaget var upproret i Warszawas ghetto år 1944, då man försvarade sig med våld. Man stod på randen till total utrotning när kriget vände. Fortfarande sitter Adolf Hitler och Josef Stalin i helvetet och träter om vem som avlivat flest judar.

  Liked by 2 people

  • cmmk10 skriver:

   ” … och man gjorde endast passivt motstånd mot det romerska riket. ”

   Nja, det där stämmer nog inte riktigt. Vill minnas att romarna tyckte att just Palestina var ett sällsynt oroligt område och att de judiska upproren var riktigt besvärliga.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Men att Rothshields bankirhus finansierat BÅDA SIDOR i Europeiska krig är väl ett faktum?
   Krig är lukrativt för affärerna…

   Gilla

  • Rutger skriver:

   Judarna startade inga krig, låter väldigt bra eller hur. Även ”Man startade inte krig under den egyptiska fångenskapen, den babyloniska fångenskapen och man gjorde endast passivt motstånd mot det romerska riket.” Har du glömt att läsa två bibelböcker Josua och Domarboken? De försökte även under mackabeertiden att bli självständiga genom krig men det slogs ned tillslut och efter ett andra stort uppror år 70 vt slogs dess nationsambitioner ned fullständigt av den romerska järnnäven

   Gilla

 11. Magnus Rosensparr skriver:

  Frågan har ställts om man ska välja judarna eller muslimerna. Del 2.

  Judendomen har inte världsherravälde (d.v.s. politiskt/religiöst sådant) som mål i sina religiösa urkunder, och inte någon annan religions eller något annat folkslags utplåning heller, som exempelvis islam.

  Judendomen är grunden för det kristna västerlandets existens – ja, för hela kristendomens existens. För vad skulle Nya Testamentet och hela Jesu liv och gärning ha byggt på, utan judendomen och det judiska samhälle han växte upp i, samt det Gamla Testamentet och dess rötter i Tanakh, judendomens heliga skrift?

  Det judiska folket, som till sin numerär är och alltid har varit ett mycket litet folk med globala mått mätt, har en närmast otrolig överrepresentation inom konst, litteratur, musik, teknik, medicin, ett otal vetenskapliga discipliner och mängder av akademier och lärda samfund världen över.

  Det judiska folket kommer inte att existera vare sig människorna (alltså folkets biologiska beståndsdel), deras stat Israel, deras kulturarv eller ens minnet av allt detta, om muhammedanerna lyckas i sitt uppsåt att behärska världen.

  Varför skulle man ens behöva fundera på vad man bör välja?

  Liked by 6 people

  • Hovs---hällar skriver:

   Håller helt med om båda dina inlägg, Magnus. Möjligen en teknisk invändning: Gjorde man inte uppror mot Romarriket år 70, vilket resulterade i att deras tempel förstördes och en stor del av judarna fördrevs? Romarna var skoningslösa mot den som satte sig upp mot dem.

   Här i Sverige verkar det fö. helt klart att makthavarna har ställt sig på islams sida — MOT judarna, samtidigt som man pratar vitt och brett om nazismen och dess brott.

   Gilla

 12. Christer Hanefalk skriver:

  Tack Jan-Olof! Bra text – bra resonemang. Välfunnen jämförelse (”Min son, jag älskar dig osv…..”) som egentligen i all sin enkelhet innehåller hela förklaringen till ”sakernas tillstånd”. Boken ”Stora muslimska vetenskapliga landvinningar under 500 år” torde vara världens i särklass tunnaste bok.

  Liked by 2 people

 13. Hovs---hällar skriver:

  Ja, den klassiska antisemitismen härrör väl från en avoghet mot allt som är annorlunda. Och i en tid när katoliker och protestanter slog ihjäl varandra var det väl provocerande att vara jude.

  Svårare är det att begripa sig på att de här närmast medeltida idéerna kan dröja sig kvar i modern tid.

  Här i det sekulära Sverige har de nog endast få anhängare numera. I stället har vi fått in den muslimska varianten av i grunden samma hat.

  Och visst måste det kännas försmädligt att dessa människor, judarna, ska lyckas med allt som man snöpligen misslyckas med i den muslimska världen.
  Det kan tyckas som om man i koranens värld bara är bra på EN sak — att göra fler barn.

  Och i övrigt finns det en fatalism i den världen, som lägger allt ansvar utanför en själv. En någon-annan-ism. Går det dåligt, så bara måste det vara någon annans fel! Och med den attityden, så kommer det troligen att faktiskt gå dåligt.
  Ända tills man hittar ett folk man kan förslava — som t.ex. de dumma svenskarna.

  Liked by 1 person

 14. Liberal skriver:

  Jan-Olof Sandgren:

  “Med eller utan en egen stat, är judarna ett kulturfolk. Som sådant har man bidragit med mera till uppbyggandet av västerlandets civilisation än många andra.”

  Mitt svar:

  Exakt! Samtidigt har det judiska folket utsatts för ohygglig förföljelse i Europa i 1000 år. Jag tror dock inte detta har så mycket att göra med avundsjuka på det judiska folkets förmågor utan mer med en slags inneboende ondska. Även andra folk runt om i världen, indianer i Latinamerika, afrikaner och asiater har utsatts för denna infernaliska ondska. Men värst har nog ändå judarna drabbats. Ändå har de rest sig varje gång och kommit tillbaka och visat närmast gudomlig mildhet mot sina plågoandar. Ryssland och Tyskland är bra exempel på detta.

  För att permanent komma till rätta med den latenta aggressionen mot det judiska folket så tror jag att man måste arbeta på två plan. Dels lagstiftningsvägen och dels demografin. De demokratiska partierna i Sverige har i sistnämnda avseende varit relativt framsynta de senaste 35 åren. Här vill jag speciellt framhålla Fredrik Reinfeldt samt Carl Bildt som rev upp Lucia-beslutet 1991. Sossarna, som de fegisar de är tog Lucia-beslutet efter att Sven-Olle Olsson vunnit folkomröstningen i Sjöbo 1988. Man vek ner sig inför fascismen precis som under 2:a världskriget.

  På lagstiftningsplanet släpar vi dock efter. Det är fortfarande inte förbjudet att förneka Förintelsen. Vi har inte som Frankrike m fl olagligförklarat deltagande i bojkottkampanjer mot Israel.

  Liked by 1 person

  • Hovs---hällar skriver:

   Liberal:

   Nu begriper jag inte vad Lucia-beslutet har med din antisemitism att göra.

   Luciabeslutet 1989 var ämnat att sätta en gräns för asylinvandringen, som man då ansåg vara av en omfattning som Sverige hade svårt att hantera. (Och som för övrigt var en rännil mot vad den senare blivit.)

   Enligt Wikipedia handlade det mest om ”Bulgarienturkar”. Var dessa människor judar??
   Turkar hade jag för mig var vanligen muslimer, snarare.

   Det finns för mig helt enkelt inte något samband i verkligheten, kort sagt.

   Gilla

  • Hovs---hällar skriver:

   Liberal:
   Dessutom har jag stora problem att begripa hur man ”viker ner sig för fascismen” genom att vilja begränsa inflödet av asylmigranter till en kommun.

   Få se nu — i ex-vis Japan är det i princip totalt stopp för all asylinvandring. Enligt den här logiken är man alltså idel ”fascister” i Japan.

   Det här är retorik på Henrik Arnstads nivå, som få människor numera tar på allvar.

   Gilla

   • Liberal skriver:

    Svar till HOVS—HÄLLAR:

    Man främjar indirekt väldigt påtagligt de inhemska anti-demokratiska krafterna av nazisttyp och mildare varianter genom att motsätta sig invandring av de färgade folken och därmed den demografiska omvandling som är så nödvändig för att etablera ett mer permanent skydd för det judiska folket.

    Man kan i och för sig argumentera på så vis att invandringen, och den befolkningsmässiga omvandlingen av västvärlden, inte har något att göra med antisemitismen. En av de främsta förespråkarna för detta synsätt är sverigedemokraten Kent Ekeroth vars mor är judinna. Han säger att judarna i Sverige tror att invandringen till Sverige ”skyddar dem” men att detta är fel eftersom invandrare från Mellanöstern är mer antijudiska än infödda svenskar. På individnivå kan detta i snitt i och för sig stämma. Å andra sidan är det svårt att ta Mellanöstern-antisemitismen på samma allvar. Jag har tidigare förklarat varför. Den historiska omfattningen av antisemitismen i Europa innebär också att den europeiska befolkningen har ett bevisat track record. Jag förespråkar inte något slags primitivt hämnd-tänk, vilket någon kanske vill få det till, utan om hur man bör se problemet på sikt.

    Apropå fascismen vill jag också påpeka att Sven-Olle Olsson i ungdomen var med i Nysvenska Rörelsen.

    Japan och andra östasiatiska länder får man kanske ta itu med senare. Men eftersom dessa länder historiskt sett inte haft någon större judisk befolkning så utgör de inte samma problem.

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Det är fortfarande inte förbjudet att förneka Förintelsen. ”

   Är det verkligen någon som ”förnekar”? Tycker mig ha sett att det snarare görs försök att diskutera omfattningen, osv.

   Gilla

  • Walfrid skriver:

   Det är oroväckande att en som kallar sig liberal förordar inskränkningar i yttrandefriheten och även tankelagar.
   Vad i den officiella beskrivningen av förintelsen är så svårt att försvara att invändningar måste förbjudas? Om den gängse berättelsen är helt utan tvivelaktigheter står den väl på egna ben mot alla angrepp eftersom dessa då måste baseras på lögn? Och om det vore så att dödssiffrorna justerades nedåt skulle det ju innebära att färre blivit dödade. Det vore väl bra?
   Ett exempel på hur det kan gå: I Tyskland är det straffbart att hävda något som strider mot vad som fastslagits under Nürnbergrättegångarna. Det medför att den tysk som nämner att Ryssland erkänt sin skuld till Katynmassakern kan dömas i domstol, trots att det numera är en ovedersäglig sanning att tyskarna inte utförde morden.
   Ska vi ha det så?

   Liked by 1 person

  • Rutger skriver:

   Europa har varit hemskt mot judarna, det får även eleverna lära sig i våra religionskunskapsböcker. När det blev för jobbigt i Europa kunde judarna fly till de muslimska länderna får våra barn lära sig. Är detta sant?

   För att försöka ta reda på hur det var med detta kan vi börja räkna på det. Kan man räkna på en sak ska man alltid göra detta. Antal judar i västerlandet innan Hitlers utrotning var ca 11-12 miljoner. Antal judar i den muslimska världen var ca 1 miljon. Om det nu var mycket mer förmånligt/fredligt för en jude att leva i den muslimska världen borde då inte det judiska befolkningstalet i respektive del av världen vara tvärtom. 12 miljoner i den muslimska världen och 1 miljon i västerlandet?
   Hur många judar bor det idag i den muslimska världen? De räknas inte längre i miljoner utan i tusental. I israel finns det ca 6,3 miljoner. Världsvitt finns det ca 14,2 miljoner judar. I tex Egypten finns det ca 18 st och i Irak finns det ca 30 st kvar. Var finns resten, majoriteten finns i västerlandet allra mest i USA drygt 5 miljoner, en del säger mer. Drygt två miljoner i den övriga världen som ex nästan 100 000 i Tyskland trots Hitlers galenskaper. Tyskland har alltså många fler judar än hela den muslimska världen.
   Var verkligen den muslimska världen så bra och trygg för judar?

   Gilla

 15. uppstigersolen skriver:

  Just att de härstammar från samma område gör att jag tror på den berättelse du beskriver. Judarna vill vara vinnare och blir det, muslimerna vill vara loosers och blir det. I Sverige ville vi åtminstone tidigare tillhöra vinnarna. Nu kämpar PK-gänget hårt för att den sämsta i klassen ska vara normen. Därför passar muslimerna så bra in här, tycker sjuklöverns politiker.

  Liked by 3 people

 16. Aha skriver:

  PK-ismen går ofta fel. Det förment goda, i det här fallet att undvika all tänkbar misskreditering av judar p.g.a. nazismens judeförföljelse, gör att ribban för hets mot folkgrupp är extremt låg när det gäller judar, t.ex. är det inte ok att vara kritisk över deras roll som mediaägare. Det fick en riksdagskvinna från SD erfara när hon kritiserade Bonniers dominans. Hon uteslöts ur SD.

  Muslimerna som verkar vara stolta till sin natur måste gräma sig över att de i väst betraktas ligga i ett underläge som ett offer för omständigheterna och därför erhåller sympati p.g.a. detta, allt enligt postmodernismens identitetspolitik (osäkert om jag nu använde dessa destruktiva begrepp korrekt).

  Vad beträffar lagen om hets mot folkgrupp så inrymmer den också det anmärkningsvärda att det är förbjudet att uttrycka missaktning om en folkgrupp, detta även om det är sant.
  Dock verkar det som om denna utvidgning inte kommit till användning. Tack och lov för det med tanke på vår grundlagsskyddade yttrandefrihet.

  Liked by 2 people

 17. Lassekniven skriver:

  Jag gillar judar och har haft många goda vänner ibland dem och jag har varit i Israel vid ett flertal tillfällen. Troligtvis har jag en del judiska gener själv. Det finns närmare 16 miljoner judar i världen ( obetydligt fler än totala mängden romer som dock är svårräknade) varav 6 i Israel, närmare 6 i USA och resten i övriga världen. Hur många finns i Sverige, drygt 20000?
  Ett sådant litet men så oerhört kraftfullt folk och de är inte alltid lätta att ha att göra med speciellt inte i affärer eller i den akademiska världen eller för omgivande 200 miljoner araber runt Israel. En sak är dock helt klar och det är om Israel skulle bli militärt kraftlöst över natten samt tappa stödet från USA och Europa skulle de bli kastade i havet och de som vägrade skulle på IS-maner få halsarna avskurna. Men detta scenario kommer aldrig att uppstå. Det finns dock vissa judiska grupper som jag har mycket svårt för och det är hassidim (chassidim) samt intellektuella konservativa akademiker från USA som annekterar Palestinsk mark på Västbanken.
  Judar hatar inte kristna och kommer inte att spränga på gator och torg i vårt gemensamma land, ej heller med bilar köra in i folkmassor. Judar är närande och sällan eller aldrig nyttiga idioter i vilket sammanhang det än vara månde. Men det har ett valspråk: ”Vi först”, vilket man kan förstå av allt som de i historien utsatts för.

  Liked by 2 people

  • Walfrid skriver:

   Gällande dina sista rader kan det mycket väl vara så att det de utsatts för är en reaktion på ”Vi först”- mentaliteten. Saker uppstår sällan ur tomma intet.
   Själv avstår jag från att ta ställning för eller emot. Vi i Sverige har lagt oss i alltför många konflikter redan och det leder enbart till tråkigheter för oss själva.

   Gilla

 18. Liberal skriver:

  Ytterligare ett redskap i arsenalen jag tror vi skulle behöva är möjligheten att dra in medborgarskapet för personer från den arabiska och muslimska världen som bedriver antisemitisk förkunnelse (som t ex Bechir Rabani och tidigare Ahmed Rami). Storbritannien har redan en sådan lagstiftning på plats även om den än så länge mest tar sikte på förkunnelse som promotar fysisk terrorism. Frankrike har nyligen infört lagstiftning som innebär att man kan stänga moskéer som torgför ett alltför stötande budskap.

  Jag tror inte att vi bör rygga för att ta i med hårdhandskarna även med antisemitismen bland invandrarna. Huvudproblemet är dock den europeiska, s k ariska befolkningen. De färgade invandrarna ser jag i det här sammanhanget mest som en slags stora, ouppfostrade barn. Man måste visa dem var skåpet skall stå, typ. Men de utgör inte huvudproblemet. Det kan dock finnas en poäng med att inte bara plocka in araber. EU har nu beslutat sätta upp transitläger för subsahariska flyktingar i Afrika varifrån det skall gå att söka asyl i Europa. Detta i kombination med ett kvotsystem inom EU av den typ moderaterna förespråkar kan vara en väg att gå. Då får man också ett jämnare inflöde och slipper kaosartade toppar.

  Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Men vad sjutton behöver vi folk från subsahara här för? När man läser våldtäktsstatistiken så är ju folk (män) från just dessa trakter kraftigt överrepresenterade. Jag känner för min del inget behov av fler människor från Afrika överhuvudtaget. Om moderaterna gillar afrikaner så kan de väl ta ansvar för varenda en själva.

   Liked by 4 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Man kan bara instämma!

    Måste man vara galen som Liberal,
    men nog tycks det hjälpa)

    Varför i all världen skall vi ta emot dem här i EUropa???
    Med en fullständigt perverterad kvinnosyn!!!

    Gilla

   • Liberal skriver:

    Svar till HOVS—HÄLLAR:

    Mja, ordvalet var väl inte perfekt utan mer anpassat till nivån på läsekretsen här på Det Goda Samhället. Min beskrivning tar sikte på det politiska planet, inte hur folk fungerar i vardagslivet.

    Gilla

 19. Sixten Johansson skriver:

  Jag är kluven och förbryllad, vet för lite om judarnas roll i dagens utveckling. Det blir barskt och provocerande, men så här väljer jag att tänka tills vidare:

  Jag stöder den israeliska staten och accepterar att dess ledare ser till sina invånares säkerhet i första hand, oavsett vilket geopolitiskt spel de i detta syfte bedriver. Så gör statsledare, utom de feminfantiliserade svenska.

  Ingenstans är yttrandefriheten så stor som i Israel, trots de yttre hoten och splittringen mellan olika befolkningsgrupper, klasser, partier, trosriktningar.

  Judarna har exploaterat offerrollen mer än några andra, men i dag ser vi vart detta leder, då alla möjliga grupper i väst börjat göra detsamma. Jag tror att många framträdande judar t ex i Tyskland under 30-talet begick brott och både svek och offrade sina egna i sådan grad att sanningen måste döljas. Det är absolut förkastligt och destruktivt att i någon folkgrupps påstådda intresse tabuera och förkväva yttrandefrihet och sanningssökande om sådant och om allting annat som rör judar och varje annan grupp eller person.

  I mitt tycke sviker och offrar de judiska ledarna i Sverige och andra mäktiga judar i dag sitt eget folk och hela västvärlden genom att verka för massinvandring och förneka hotet från islam. Min slutsats måste därför bli att t ex Bonnier-klanen, Soros, kultur- och mediafolk och andra judar med inflytande bara är fullblodsegoister utan minsta känsla för sitt folk eller för några andra och utan minsta känsla för sanning och rätt.

  Liked by 3 people

  • Ulrika skriver:

   ”Judarna har exploaterat offerrollen mer än några andra, men i dag ser vi vart detta leder, då alla möjliga grupper i väst börjat göra detsamma.”
   De behöver inte exploatera offerrollen, de är offren. Antisemitismen är på uppgång i Europa. Däremot har vi idag palaraberna som har tagit på sig offerrollen och det fungerar perfekt. Finns inget annat ”folk” som får mer pengar per kapita generation efter generation utan kontroll eller krav.
   Hjälpa rimmar ofta med stjälpa. Det är i synnerhet vänstern i Europa som har svikit judarna och Israel.

   Liked by 1 person

  • Hovs---hällar skriver:

   Att några av dessa har fallit offer för PK-viruset — än sen? Ska vi föra bok över antalet kristna som gjort detsamma? Ex-vis inom ”Tro och solidaritet”?

   Gilla

  • Robert skriver:

   Islamistisk terrorism är ett gissel som plågar både USA och Europa. Vad är det då som motiverar denna terrorism och hur kan vi minska dess skadliga inverkan på våra samhällen? Michael Scheuer heter en amerikansk underrättelseofficer som tidigare fungerat som chef för den enhet inom CIA vars uppdrag det var att spåra upp och oskadliggöra Osama Bin Ladin och hans kumpaner.

   Jag länkar ett videoklipp där denne Michael Scheuer redogör för vad det är som han anser motiverar islamistiska terrorister att agera som de gör. Han redogör också för hur USA kan lägga om sin utrikespolitik för att minska riskerna för USA att utsättas för terror. Klippet är från ett förhör med Michael Scheuer inför ”U.S. House Committee on Homeland Security”:

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag vill varken upp- eller nedvärdera någon enda folkgrupp eller individ på basis av vare sig etnicitet eller religion. Judar har förföljts och förintats, men otaliga andra folkgrupper och individer har också förföljts, lidit och förintats. Det är groteskt att ett fullständigt tabu ska råda och hårresande straff ska hota alla som ifrågasätter någon eller något överhuvudtaget, vad det än vara månde. Det gagnar inte judarna, tvärtom! Detta tabu måste spräckas. Utan tankefrihet, yttrandefrihet och sanningssökande kan varken individer eller samhällen bli psykiskt friska och utvecklas.

   Judarna är världens starkaste och resursrikaste folk sett till antalet, även om de är långt mer splittrade än vad som är allmänt känt. Om antisemitismen har ökat i Europa, så beror det inte på de kristna eller de sekulära i Europa. Judarna och Israel vinner ett allt starkare stöd även inom hela alternativhögern utom i den marginella gruppen nationalsocialister och bland dem som med rätta är oroade över oligarkerna, NWO, Deep State osv.

   Långt viktigare än etnicitet och religion är psyket och personligheten hos alla de icke-judar och judar som besitter medial, politisk och ekonomisk makt och brukar den till att förstöra den västerländska civilisationen. Själv klassar jag dem antingen som infantiliserade nysocialistiska diktaturälskare eller också som bottenlöst giriga egoister, själlösa lerklumpar. Må de täckas med sina blodspengar på resan in i den självvalda eviga tomheten!

   Gilla

   • Ulrika skriver:

    ”Om antisemitismen har ökat i Europa, så beror det inte på de kristna eller de sekulära i Europa.”
    Vilka anser du då skulle vara ansvariga för den ökade antisemitismen? Lägger du hela skulden på
    muslimerna?
    Jag vet inte vilket ”fullständigt tabu eller hårresande straff” du hade i tankarna. En sak är säker, den som inte lär sig av historien riskerar att upprepa den.

    Liked by 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Ulrika, i många länder är det straffbart att på något vis ifrågasätta t ex Förintelsens omfattning och karaktär. I Tyskland är straffsatserna mycket höga. I Sverige kan det mesta bestraffas som hets mot folkgrupp, men tabuet upprätthålls i huvudsak tanketotalitärt.

    Det är segrarna som skriver historien. Så är det alltid och mångas världsbild skulle falla samman om de visste mer av sanningen. Även delar av den officiella historien kring andra världskriget och fram till i dag är förljugna, alltså viktiga delar av den världsbild som vi lärt oss i skolan och fått bekräftad via systemmedia. T ex tyskarnas skuldbörda, västmakternas brott och judarnas exceptionella offerstatus får inte ifrågasättas, det kallas historierevisionism och är förbjudet.

    Jag hävdar ingen alternativ version, bara ett absolut krav på yttrandefrihet och rätt att söka sanning. Varje person, grupp eller institution, som tabuerar och straffbelägger detta, har något att dölja eller fungerar som ”nyttig idiot”.

    Historien upprepar sig aldrig. Man måste tränga igenom schablonerna, komma närmare verkligheten för att lära sig något.

    Mycket schematiskt urskiljer jag fyra kategorier, där man tenderar att vara ”antijudisk”: majoriteten av muslimerna, många socialister (en del judar själva!), den lilla gruppen nationalsocialister samt en liten del av dem som försöker blottlägga aktörerna bakom globalsocialismen eller som spårar kabbalistiska eller apokalyptiska drag i skeendet.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Snöd vinning?

   Kära Liberal, Du tycks ha hamnat i fel forum,
   vänd dig till Aftonbladet istället!

   Där finns samma kvinnosyn som Du propagerar för)

   HELIN-gate nästa?

   Gilla

 20. Fiat Lux skriver:

  Om nu kabbalistisk magi existerar och faktiskt fungerar, är det då verkligen oschysst att använda sig av den? Det står väl var och en fritt att utveckla sin egen magi och förkovra sig i ämnet? Det vore ju som vilken teknologi som helst, Om magin nu inte är avhängig judarnas status som Herrens egendomsfolk, i vilket fall vi andra bara har att förlika oss med vårt underläge.

  Gilla

 21. Anna Lindén skriver:

  Påståendet att den kristna världen skulle befinna sig mitt emellan den judiska och den islamska är något magstark. Med all respekt för judarna, men de har inte varit ensamma om att skapa den västerländska civilisationen.

  Liked by 1 person

 22. Fredrik Dhejne skriver:

  Ska vi tro medierna och vänstern och en stor del av det politiska etablissemanget är det alltid judarnas och Israels fel, plus USA givetvis. Iran, Nordkorea och en mängd andra skitstater kommer billigt undan.

  Liked by 1 person

  • Liberal skriver:

   Huvudproblemet här är väl SVT. Speciellt under forne chefen Sam Nilsson. Sam Nilsson gav med sitt godkännande av miniserien ”Det finns inga smålänningar” 1981 och den efterföljande debatten i Aktuellt där Olle Wästberg ensam, tappert fick försvara Israel en signal till reportrarna att det var OK att sända reportage som skulle ha kunnat vara producerade av Palestina-grupperna. Aktuellt-debatten finns fortfarande kvar i SVT:s Öppet Arkiv:

   https://www.oppetarkiv.se/video/2781245/finns-golan-bergen-i-smaland

   Själva TV-serien finns dock inte utlagd.

   Aftonbladet är också i viss mån ett problem. Speciellt Jan Guillou. Jan Guillou publicerade för ett antal år sedan en kolumn där han öppet förespråkade en upplösning av staten Israel och att denna skulle ersättas med något nytt, oklart vad. Det enda som var klart var att befolkningsmajoriteten i den nya staten skulle vara palestinsk.

   Jag tycker inte att man bör förbjuda diskussioner om Israel. De som inte tycker som mig bör få komma till tals. Jag är liberal. Men när man kombinerar en traditionell, nationalistisk agenda, eller en underliggande främlingsfientlig förkunnelse med en anti-israelisk förkunnelse så tycker jag att man överskridit en gräns. I sak skyddar Margot Wallströms politik det judiska folket på sikt lika mycket som den politik som Jan Björklund och Ebba Busch Thor står för eftersom hon inte förespråkar en mer restriktiv invandringspolitik. Så jag föredrar nog Margot Wallström framför Jimmie Åkesson.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Hur i hela världen skyddar Margot Wallström några Judar?
    Varken i Sverige e Israel!!!

    Solsting kan vi väl inte skylla på direkt,
    vid denna årstiden???

    Har ett troll förirrat sig in på en seriös blogg???

    Gilla

   • Liberal skriver:

    Svar till JAN BENGTSSON:

    Jag har i princip redan svarat dig, men jag tar det hela ett varv till för dig och andra läsare som eventuellt är lika trögfattade som du.

    Indirekt skyddar Margot Wallströms politik det judiska folket mer än SD eftersom Margot Wallström står för en generös flyktingpolitik. Även de i regel än mer uttalat pro-palestinska riksdagsledamöterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet står för en politik som mer skyddar det judiska folket på sikt än SD eftersom de står för en generös flyktingpolitik. Grundbulten för att en gång för alla slå undan benen för nazism och mjukare varianter av nationalism är att genom invandring ändra demografin i Europa och övriga västvärlden. Jag vill här än en gång påminna om att Sven-Olle Olsson i ungdomen var med i Nysvenska Rörelsen. Professor Göran Englund var fortfarande med. Det är rätt krystat att försöka göra de mjukare formerna av nationalism till något helt väsensskilt från nazism och fascism. Men jag förstår att man försöker. Sossarna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är mer legitima alternativ än SD p g a sin hållning i invandringsfrågan som i sin tur utgör den springande punkten när det gäller judarnas långsiktiga trygghet i västvärlden.

    Troll kan du f ö vara själv. Vad vet vi om de underliggande du själv har? Och andra som postar läsarkommentarer här? Detta är en fråga alla som läser artiklarna och läsarkommentarerna här på Det Goda Samhället hela tiden bör hålla i minnet.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Den anti-israeliska förkunnelsen, läs gärna anti-semitiska,
    kommer precis från de röda partier Du nämner!

    Självklart för att det finns en helt annan väljarpotential hos Muslimerna,
    starkt inflöde och ett snabbt växande väljarunderlag)

    Detta handlar om maktspel,
    framtida platser vid köttgrytorna,
    S bryr sig bara ytligt retoriskt om Judarna!

    I praktiken för man en helt annan politik…

    Skulle Du våga promenera med kippa i Malmö)
    Så trygga som Judarna känner sig här,
    tack vare viss invandring…

    Gilla

 23. Sixten Johansson skriver:

  Jag vet för lite, men så här spaltar jag upp komplexet, tänker närmast på det politiska och de nya strömningar som påverkar Sverige framöver, felaktigt beskrivna av journalister och politiker:

  ”Judarna” kan syfta på: 1) Israel och israelerna, 2) den etnoreligiösa, heterogena folkgruppen, 3) namngivna individer med positivt eller negativt inflytande. Själv är jag ointresserad av (2). Vad gäller individerna struntar jag i deras judiska börd, klassar de destruktivt agerande som globalsocialister, egoister eller nyttiga idioter.

  Alla partier är splittrade i sin syn på Israel. SD är Israelvänligast vid sidan av en kristen falang i KD. Särskilt de yngre inom alternativhögern (identitärer) stöder Israel och folkgruppen. Vänstern har länge varit starkt Israelfientlig (bytte fot då Israel blev militärt starkt och lierade sig med USA).

  I Israel ryms ett brett politiskt och religiöst spektrum från sekulära socialister till ortodoxa. De etnoreligiöst ortodoxa möter förståelse även inom den del av alternativhögern i väst som hävdar varje etnisk grupps rätt att avskilja sig och bygga ett eget samhälle. SD ingår inte i alternativhögern. SD brottades tidigare med frågan om etnicitet kontra kultur som viktigaste grund och valde kultur.

  Somliga såg under 1900-talet ett multietniskt Europa som ett skydd mot förföljelse av judarna. Redan på 90-talet såg mångkulturens fader David Schwarz politikens faror. I dag bör alla kunna inse att ett sönderfallande samhälle bara gynnar utsugare på alla nivåer.

  Gilla

 24. Sixten Johansson skriver:

  Jag uppmanar alla att på Hans Li Engnells blogg fristad.eu läsa ”Det importerade hatet” och kommentarerna! Som Utlandssvensk skriver (och med Churchill-citat belägger) hade t ex ateistiska judar bevisligen en mycket framträdande roll i den ryska revolutionen och senare i statsmaskineriet, inklusive terrorn. I dagens Israel kämpar yttrande- och tryckfriheten hela tiden mot både officiell historieskrivning och maktelitens såväl öppna som hemliga politik. I t ex Jerusalem Post finns skarp kritk av Soros lika väl som av de ortodoxa och av politiker från vänster till höger. Vid varje jämförelse framstår den svenska politiska ryggradslösheten i symbios med lakej- och pösmunksjournalistiken som groteskt infantil och destruktiv för landet.

  Ingen folkgrupp eller annan grupp får dras över en kam och klassas som djävlar, änglar eller offer höjda över all kritik. Hur många folkförrädare finns det inte i Sverige nu? Hur många solidariska hittar du bland dem som kallas ”svenskar” eller ”den svenska befolkningen”? Naturligtvis finns det ungefär motsvarande andel judar som har förrått och kommer att förråda ”sitt” folk och andra av dumhet, av ideologiska skäl, av girighet eller av maktbegär. Det finns fanatiska kristna, som gärna skulle framkalla apokalypsen. Naturligtvis finns det fanatiska judar också på alla nivåer – och av religiösa skäl proportionellt många fler muslimer – som gärna vill framkalla en apokalyps! Man ska inte låta sitt tänkande grumlas av vare sig antipati eller sympati.

  Gilla

 25. Ulrika skriver:

  Att Margot Wallström skulle skydda judar genom en generös muslimsk invandring är helt befängt. Hon släpar nu på tungt bagage, är portad i Israel och har tyvärr tillbakasatt de goda svenskisraeliska relationerna.

  Gilla

  • Liberal skriver:

   Mja, men det finns en anledning till att de judiska församlingarna generellt föredrar (S) framför SD trots Margot Wallström, Palme, Sten Andersson, Broderskaparna (Tro & Solidaritet), Jan Bergman osv. Ingen judisk församling eller judisk organisation (finns kanske någon liten udda organisation som utgör ett undantag) stödjer SD. Däremot har man goda relationer till (S). Speciellt förre (S)-ledaren Göran Persson. Längre tillbaka i tiden har vi Tage Erlander som positivt exempel.

   Vi kan också notera att man inom sossarna inte har personer som utåt låtsas vara pro-judiska men i smyg på Internet postar påtagligt mer radikalt antisemitiska alster på Internet än vad någonsin Broderskapsrörelsen eller framlidne Sten Andersson skulle ha gjort. SD:s EU-tjänsteman Joel Ankar som ertappades med att anonymt ha postat starkt antisemitiska texter på Internet är ett bra exempel. Han har i och för sig inte erkänt. Men eftersom han enligt SD självt varit svävande på om det verkligen var han som postade texterna så är det ju rätt uppenbart vad som gäller. SD har nu också sparkat Ankar även om det tog ett tag innan han slutligen fick gå.

   Det är ju i och för sig sant att både Israel och judiska organisationer har goda relationer med Dansk Folkeparti. Men det är ett parti sprunget ur en annan tradition och med andra gräsrötter.

   Det infekterade förhållandet mellan SD och de svenska judarna visar sig bl a i exemplet Björn Söder. Det är svårt att lita på SD och att dess företrädare menar vad de säger.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Jag försvarar varken SD eller andra och vet inte vad som rör sig i andras hjärnor, varken i partierna eller hos judiska församlingsledare och andra inflytelserika judar i Sverige. Men eftersom såväl makteliten som Svenska kyrkans och frikyrkornas ledare helt har tappat kompassen är väl de judiska ledarna bara precis lika vilsegångna. I praktiken kommer de därför att förråda både sitt folk och alla i Sverige, precis som den svenska makteliten och Svenska kyrkan gör. Det passar ju in i det kosmopolitiska tankemönster som de alla aktivt har odlat och den verklighetsförnekelse som de lever i.

    Utan tvivel har massinvandringen ökat förståelsen för Israels utsatta situation och uppskattningen av det judeokristna arvet och av judar som folkgrupp. Den förståelsen ökar hela tiden just bland oss dissidenter – inklusive SD-sympatisörerna, alltså hos drygt en fjärdedel av befolkningen – därför att vi i stort sett är de enda som har lärt oss mer om islam och Mellanöstern och inser att vårt samhälle kommer att brytas sönder.

    Björn Söders uttalande om ”nation” ingick i ett resonemang baserat på ordets historiska betydelse: födelse, etnicitet. Det där begriper inte dagens journalister och politiker, men medvetna individer inom alla etniska minoriteter, även t ex bland samerna, vet mycket väl vilka dilemman han syftade på.

    Gilla

 26. Jonas Nilsson skriver:

  Att jämförelsen mellan japaner och judar inte håller bevisas av det enkla faktum att man inte kan jämföra japaner med kristna. ”Kristna, kristna, kristna på planen, överallt kristna.”
  Det finns kristna, muslimska och judiska japaner. Nu har visserligen japaner som folk med sitt kejsardöme vad som uppfattas som en närmast kultisk identitet. Blodsbandsgemenskapen krävs inte för judar, muslimer eller kristna. Israels judedefinition kräver det.
  Judebegreppet som vi till vardags har använt det är värdeladdat på ett sätt som gör det olämpligt att försöka trumfa igenom pånytt. Svenska judar är de som lever med i synagogorna, Om några av dem lyckas med affär är väl bara att gratulera, liksom de svenskar som gör det. Att icke-judar bland svenskar producerar sämre, procentuellt sätt, får vi kanske bara stå ut med. Eller är tanken att vi behöver kvotera in några mindre begåvade nobelpristagare?

  Gilla

  • Ulrika skriver:

   Judar och japaner representerar ett folk. Däremot inte kristna eller muslimer.
   Israel kräver inte blodsbandsgemenskap. Man kan vara jude utan något blodsband. Det finns konvertering. Efter bildandet av staten Israel fick alla judar ett land att komma till.
   Under det brittiska mandatet gjorde britterna vad de kunde för att stoppa dem.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.