Medias roll

Patrik Engellau

Det finns en mem – ”mem” är ett begrepp som myntats av den världsberömde ateisten Richard Dawkins vars innebörd jag aldrig begripit men som jag använder i alla fall, för att verka hip, i bemärkelsen ”utbredd idé” – som går ut på att media är orsaken till PK-ismen. Det har jag svårt att fatta och nu ska jag förklara varför. 

Låt mig börja med en bekännelse. Jag menar att folk tror och tycker saker för att det är bra för dem. De när en världsbild och en människosyn som gynnar dem. Det är likadant med mig. Jag vill att folk ska vara dugliga, ansvarskännande, kunniga, dugliga, företagsamma och kompetenta att ta hand om sig själva och sin familj för då blir livet bättre för mig. Då rånar de mig inte och ej heller kräver de att jag ska stå för deras försörjning via skattsedeln plus att de gör nyttiga saker som jag kan byta med nyttiga saker som jag själv åstadkommer. Processen kallas för marknadsekonomi.

Vi kan jämföra med en höjdare inom det välfärdsindustriella komplexet, till exempel en socialchef i en kommun. Hur vill hon att världen ska vara beskaffad för att tillfredsställa hennes intressen? Hon vill ha en större budget och fler medarbetare för då kan hon få högre lön och åka på fler intressanta konferenser. Livet blir då helt enkelt behagligare, hon rör sig uppåt i hierarkin och får därigenom mer trygghet. Men avancemanget kräver att arbetsuppgifterna för hennes pastorat blir större och svårare. Ju fler värstingar och sociala problem och utslagna människor hon har att ta hand om, desto bättre blir det för henne. Andras utanförskap blir hennes framgångsformel.

PK-ideologin passar denna socialchef som hand i handske. PK-ideologin förkunnar att det inte ska ställas några krav på att folk ska sköta sig eftersom de inte är ansvariga för sin belägenhet som i stället beror på faktorer utanför deras kontroll, till exempel att de haft uppväxt i betongen eller har dyslektikerdiagnos. För socialchefen känns det helt rätt att ansvaret för den enskilde flyttas från den enskilde till socialchefen, hennes växande stab och avdelning efter avdelning av socionomer, terapeuter och socialsekreterare. Naturligtvis har även alla dessa ett egenintresse av olösliga sociala problem som ständigt kräver nya insatser för att inte tala om fler utbildningar och flerdagskonferenser med middagar och annat kul.

Ett samhälles härskande ideologi är den härskande klassens ideologi, sa Karl Marx. Det svenska samhällets härskande ideologi, om du frågar mig, är PK-ideologin. Därav kan man, om man är det minsta cyniskt eller konspiratoriskt lagd, dra slutsatsen att den härskande klassen är någon som gillar PK-ideologin, till exempel sagda socialchef. Så cyniskt eller konspiratoriskt lagd är jag.

Media artikulerar PK-ideologin. Men gör media det av eget intresse? Har tv-kanaler och tidningar något att vinna på att artikulera PK-ideologin (enligt min tes om att folk tycker sådant som är bra för dem)?

När det gäller statliga media är det ganska rättframt. Socialcheferna och deras mångfaldiga kollegor inom det välfärdsindustriella komplexet kontrollerar staten och politikerna och därmed även de statliga medierna. Journalisterna får lyda. (Jag vet att allt i verkligheten går mycket mildare och otydligare till, men i slutändan blir det ändå sådär.) Journalisterna vet hur de ska tänka och bete sig för att få den framgång de förtjänar (enligt min tes om att folk tycker sådant som är bra för dem).

Med privata media, till exempel Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, är det lite svårare att förklara. Här finns två motsatta drivkrafter.

Den ena drivkraften är att journalisterna på sådana media ingår i en journalistkultur vars förhållningssätt och värderingar bestäms av det välfärdsindustriella komplexets och politikerväldets världsbild. Sedan århundraden har majoriteten av de intellektuella stått på maktens sida. (Ja, motsatsen har förekommit och jag skulle gärna få detta undersökt, men tills vidare tror jag att sådant är undantag.)

Den andra drivkraften är medieägarnas intresse av att sälja prenumerationer eller lösnummer till det allmänt småborgerliga eller gråsossiga folk som läser tidningar. Det här är inte utrett så vad jag än säger handlar det om gissningar och kanske fördomar, men jag tror att journalisterna i dessa media med några anmärkningsvärda undantag struntar i medieägarnas intressen för att i stället ansluta sig till journalistskråets uppfattningar.

Det är sant att media artikulerar PK-ideologin. Men hur man kan tro att det gör det i eget intresse, i kraft av självständiga media, överstiger mitt förnuft. Vad har de för intresse av att djävlas med sina kunder? Om man i stället betraktar dem som maktens härolder blir allt så mycket mer begripligt.

Sådana som gick hans ärenden utan egen vinning kallades ”nyttiga idioter” av Vladimir Iljitj Lenin.

63 reaktioner på ”Medias roll

 1. Bo Svensson skriver:

  Min bild av hur allt fungerar, är att alla som är friska i knoppen ständigt gör det bästa av läget och vad som är läget, beror på vilket perspektiv man har i tid och rum och vilken förmåga till inlevelse man tar i anspråk. – Eftersom vi är flockvarelser, bemödar vi oss om att bete oss så att vi uppskattas av dem vi vill tillhöra.

  Vad mordbrännarpolitiken går ut på och är menad att resultera i, förstår jag inte. – Ju mer man gräver i det, desto mer stinker det.

  Mordbrännarpolitikens främsta aktörer verkar via massmedia.

  Gillad av 1 person

 2. Lars skriver:

  Makten över media industrin har Sveriges Radio och Sveriges Television samt borgerligt ägd och producerad media och denna del är den större av arbetsmarknaden för journalister och i ännu högre grad chefsgarnityret i mediavärlden alltså de som bestämmer vad de flitiga journalisterna ska skriva om, journalister är inte fria radikaler. Man håller sig väl dvs inom gängse åsiktsramar inom denna värld ty man vill inte sticka ut och göra sig odugliga.

  Välfärdsindustriella komplexet……vård och omsorg mm har inte det egenintresse Engellau framför även om man förvisso kan tro att läkarkåren, som dominerar sjukvården som kollektiv som ingen annan grupp gör skulle kunna tänkas agera i egenintresse, men det förefaller inte troligt att de opererar fel eller hittar på diagnoser bara för att få mer arbete. Generellt fungerar alla yrkesgrupper så att ‘man gör sitt jobb’ och det gäller långt upp i hierarkierna, ända tills man når ansvariga politiker och utsedd styrelse och VD/GB/Kommundirektör.

  Ägare och deras handgångna män i intresseorganisationer och verksamhet är ansvariga och det är borgerliga politiker i de tre partierna plus miljöpartiet som släppt loss invandringen. S ville strama åt 1989. V och Mp (borgerlig vänster) vill inte strama åt. Vi kan kalla dem vänsterliberaler, de som likt Rheinfält vill ha invandring, men vad kalla DN och Svenskt Näringsliv? Nyliberaler.

  Gillad av 1 person

 3. Petrus skriver:

  Pust, en socialchef har ingen speciell makt. Lönen blir sannolikt inte högre med fler socialfall. Snarare börjar man i stället fundera på om man inte borde kapa ner socialchefens och medarbetarnas löner litet för att lättare få budgeten att gå ihop. Arbetssituationen på Socialkontoret blir också behagligare om man kan kapa ner eländet. Det är väl också trevligare att slippa neka en svensk bostadslös en barack att bo i eftersom allt behövs till nyanlända.

  De som har makten är de som äger medierna och tillsätter styrelsen som i sin tur tillsätter de som bestämmer vilka som skall jobba i medierna. I mer ägarlösa tidningar med svag ägarstyrning kan nätverk inom journalistiken spela roll. Jag skulle t ex tro att trotskister är vanligare bland journalister än för snittbefolkningen. På 80-talet verkar den trotskistiska tidningen Stoppa Rasismen (ungefär samma medarbetare som Internationalen) ha gått som barn i huset hos DN och fått plocka bilder ur Pressens Bilds arkiv. Även sådant som inte publicerats i DN/Expressen. Biblioteken verkar också ha fler trotskister än snittbefolkningen. Varje lokalbibliotek där jag bodde hade Stoppa Rasismen.

  Även journalister utan mer uttalade politiska preferenser påverkas av vad medier med starka ägare vill. Även om de inte jobbar i deras medieföretag. De vill inte avhända sig möjligheten att få jobb hos medieföretagen med starka ägare. De anpassar sig också till vad nätverken på medieföretag med svagare ägare vill. Alternativa nätverk finns inte.

  Gillad av 3 personer

 4. Björn G skriver:

  Att media artikulerar PK-ideologin, beror på två starka mänskliga drivkrafter – Maktbegär och Sexualitet.
  Egenintresset för självständiga media är alltså solklart.
  De föser sina kunder framför sig genom att nafsa dem i bakhasorna och riktigt skälla ut den som försöker avvika från flocken.
  DNs och SVDs ägare har inte vågat obstruera, väl medvetna om hur det gick för DN i Geijeraffären, då Palme hotade att stänga ner DN (om man inte offentligt gjorde avbön).

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Presstödet är väl en faktor som gör pressen lydiga…

   En annan att de ÖVERBETALDA PRESSJOBBEN finns inom statsförvaltningen!

   Pressekreterare, (des)Informatörer,
   sen står näringslivet i kö,
   för att utnyttja dennes kontakter!

   En LYHÖRD journalist har lättare att nå fram till köttgrytorna!!!

   En behaglig tillvaro väntar!

   Gilla

 5. Petrus skriver:

  Engellau:

  ”Den andra drivkraften är medieägarnas intresse av att sälja prenumerationer eller lösnummer till det allmänt småborgerliga eller gråsossiga folk som läser tidningar. Det här är inte utrett så vad jag än säger handlar det om gissningar och kanske fördomar, men jag tror att journalisterna i dessa media med några anmärkningsvärda undantag struntar i medieägarnas intressen för att i stället ansluta sig till journalistskråets uppfattningar.”

  Kommentar:

  Alltså, jag tror att journalisterna gör exakt vad ägarna vill. När de inte gör detta så riskerar de sina jobb eller sina kolumnist-arvoden. Marcus Birro är ett bra exempel. Mohamed Omar kunde förr få skriva i mainstreammedia. Hade ägarna velat så hade han fått göra detta idag. Ingrid Carlqvist är ett annat bra exempel.

  De stora medierna behöver inte anpassa sig till vad folk tycker vid köksbordet. De har monopol. Det är t o m så att starka ägare kan gå och köpa upp tidningar när folket tycker fel och sedan mata på med åsiktskorrigerande journalistik tills dess folk/politiker ändrar sig. Bonniers köp av Ystads Allehanda (den dominerande lokaltidningen i Sjöbo) i slutet på 80-talet är bra exempel. Till slut var manegen tillräckligt krattad för att strunta i folkomröstningsresultatet om flyktingmottagning. Moderaterna ändrade sig utan att så värst mycket hände med kommunfullmäktige-mandaten.

  Gillad av 3 personer

 6. Bo Svensson skriver:

  Och massmedia agerar främst genom att blockera den debatt som annars normalt skulle lett till en kursändring redan tidigt när man såg vart det var på väg.

  Gillad av 2 personer

  • Björn G skriver:

   Ja håller helt med, media har ju t.o.m. en egen bön (för de PK-troende)

   Kvälls- och morgonbön för Mediaslavarna

   Sanningen Vår, som är i Media
   Helgat varde ditt namn.
   Tillkomme ditt rike.
   Ske din vilja, såsom i redaktionen så ock på jorden.
   Vårt dagliga skådespel giv oss idag,
   och förlåt oss våra felhandlingar, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
   och inled oss icke i frestelse
   utan fräls oss ifrån feltänk.
   Ty riket är ditt och makten och oärligheten i evighet.
   Amen.

   Gillad av 1 person

 7. Petrus skriver:

  Litet mer funderingar.

  Frågan är om det går att göra så mycket åt den monopolliknande situation vi har på mediemarknaden som jag pekade på för en stund sedan.

  Den del av befintlig media som möjligen skulle kunna vara litet sårbar är lokaltidningarna. Det är relativt dyrt för låg- och medelinkomsttagare att prenumerera på en lokaltidning. Om någon gratis kunde tala om ungefär vad som står i lokaltidningen (inom citaträttens ramar), och därmed få fler att säga upp sin prenumeration, så skulle detta dels kunna dränera lokaltidningarna på prenumerationsintäkter och därmed – indirekt – även på annonsintäkter. Det som borde finnas är någon slags nyhetsaggregator-sajt där folk kunde gå in och leta upp sin ort eller region (och spara som Favorit) och se vad lokala medier rapporterat. Volontärer som vill avstå en kvart eller 20 minuter per kväll eller morgon på att citera och referera nyheter skulle då göra en produktiv insats. Detta skulle sannolikt ge bra mycket mer än att posta egna läsarkommentarer här eller någon annanstans eller posta inlägg på t ex Flashback. Det borde gå att rekrytera folk till något sådant här.

  Eventuellt skulle man också kunna lägga till eget redaktionellt material.

  Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   Jag anser att dina tankar har potential, explosiv sådan om det dök en alternativmedia tidning (på nätet) där bidragen kom från hundratals, ja tusentals kunniga skribenter som offrade sin fritid för att med sina erfarenheter, kunskaper, kontakter skapa en media som växlar till en högre kvalitetsnivå,

   Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    Svar till AHA:

    Visst har den här idén en explosiv potential. Den stora grejen är väl dock att sänka lokaltidningarna den här vägen. Det behövs inte så mycket annat material. Det är väl bra om man kan väva in litet eget redaktionellt material. Men detta är inte den stora grejen, kärnan i det hela.

    Patrik Engellau skulle kunna göra en insats genom att försöka dra igång något sådant här. Möjligen skulle han behöva någon slags projektledare som kan hålla kontakt med den som bygger sajten, om han nu inte kan avvara tid åt detta. Via Det Goda Samhället-sajten skulle han kunna försöka få tag på frivilliga moderatorer av Flashback-typ och medarbetare som är villiga att lägga tid på att läsa sin lokaltidning och/eller titta på lokala TV-Nyheter och sedan referera/citera. Tror också det skulle vara rätt lätt att få folk att bidra med pengar till webhotellet och se till att det finns pengar till tillräcklig bandbredd. Blir det inte annonsbojkott kan sajten kanske t o m bli självfinansierande.

    Sajten bör vara enkelt uppbyggd så att den drar litet bandbredd och går snabbt att ladda ner för folk med dålig Internetanslutning. Typiska annonser går inte att kombinera med snabb nedladdning. Man skulle kanske, förutom en mobilvariant, också kunna tänka sig en variant för folk med långsam Internetanslutning.

    Ett grundkrav bör också att sajten inte har någon dold agenda, typ att i möjligaste mån på Pamela Geller-manér försöka göra svennarna extra osams med muslimerna.

    Gilla

 8. Moab skriver:

  Nja, har Patrik missat att 87% inte röstade på SD? Vilka kretsar rör sig Patrik i? Det är ju pk som har segrat och vill man få bekräftelse så är det om pk man vill läsa, 87% av befolkningen, eller kanske 75% nu. Jag tror tyvärr att pk har ett mycket starkare grepp om folk än Patrik vill erkänna, och kittet mellan pk-människor heter hyckleri. Vi är inte ensamma, Victor Davis Hansons redogörelse för hur Kalifornien har utvecklats och hur det nu är Mark Zuckerberg dom är rövarbaronen, det är demokraterna som består av en överklass och en etnisk och vänsterextrem underklass utan något emellan, samtidigt som republikanerna representerar en medelklass, är i mycket parallell med Sverige, värt att lyssna på. På samma sätt som i USA så är det de som jobbar och sköter sig men inte har förbindelser i VIK eller politik och media och kultur i Stockholm som drabbas och bär hela bördan av pk-utopin och hela skattebördan av dess kostnader. De är inte offshore. Media är helt oförmögna att se skogen för träden, de till höger minst av allt, man tror att M nu stramar upp, men de vill fortfarande ha 20-30tusen migranter om året plus anhöriga, eller man kan läsa i GP efter att pensionsmyndigheten visat på det gigantiska hål som skapas av outbildade migranter att ”integrationen” är viktig. Så stora delar av kapitalet, inte bara media, är nu pk, i USA såväl som i Sverige, och VDH pekar på att Mark Suckerberg fått många klagomål för att hans myckna murar och säkerhetsarrangemang bryter mot olika regler, samtidigt som han är för öppna gränser mot Mexico, som medelklassen så klart skall få konsekvenserna av. Samma utopiska hyckleri där som här.

  Så jag tror inte Patriks tes håller idag, media har allt att vinna på hålla på pk.

  Gillad av 2 personer

 9. oppti skriver:

  Det är lätt att bli PK.
  Migranter bör välkomnas eftersom de annars känner sig ovälkomna och då fungerar sämre.
  Sjuka bör få ekonomiska förutsättningar så de slipper oroa sig och bli mer sjuka.
  PK just nu är att skriva på #meto om hur killar tar för sig på flickor.

  Vi kommer aldrig få se en”#vi som gått sängvägen” till en karriär!

  Gillad av 1 person

 10. Hortensia skriver:

  Tack, för en ännu en välskriven och välgenomtänkt text, Patrik. Underbart supersmarte Richard Dawkins hördes i radio igår, liksom eminente Jens Ganman. Jag kom att tänka på hans hyperhumoristiskt svidande vidräkning med SR och SVT:

  https://jensganman.wordpress.com/2017/09/22/sveriges-radio-rapport-fran-vardeavgrunden/

  Angående dyslexi verkar det finnas nya rön. Hoppas verkligen, att dyslektikern Jerzy ”Snickesnacki” Sarnecki får tillgång till en ”magisk lampa” så att han kan bli lite mer påläst innan han gör sina märkvärdiga uttalanden som inbjuden ”expert” i MSM.

  https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/18/forskare-dyslexi-orsakas-av-ogonen-och-kan-kanske-avhjalpas-med-en-lampa

  Gillad av 1 person

 11. Hortensia skriver:

  Jag kanske skulle bifoga länkarna till gårdagens Studio Ett-sändning – inför publik med anledning av Ekots 80-årsdag. Med tanke på, att en rättelse av programledarnas översättning var på sin plats, kanske SR alltid borde ha en uppmärksam publik närvarande under sina intervjuer?

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6802305 (Richard Dawkins)

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6802249 (Jens Ganman)

  Gilla

 12. Kent Forssgren skriver:

  ”Sådana som gick hans ärenden utan egen vinning kallades ”nyttiga idioter” av Vladimir Iljitj Lenin.”

  Och vilken – han – är det då som har lyckats med att förvandla merparten av våra riksdagsledamöter till – nyttiga idioter?
  Patrik Engellau, du har i ett tidigare inlägg diskuterat några sådana hanar, men förkastat att dessa hanar arbetar med metoden att skapa nyttiga idioter: I alla fall i Sverige.

  Vilket då skulle betyda, som jag tolkar det, att merparten av våra ledande riksdagspolitiker har blivit idioter av en egen inneboendes kraft.
  Vilken kan då denna egna kraft vara?
  Kan det vara mammons kraft?

  För att få svar på detta, skulle vi medborgare kunna göra ett experiment.
  Vi låter vår Riksbank återföra alla medel som dessa riksdagsmän – hmm – och riksdagskvinnor hart fått i ersättning från oss, för att göra oss tjänster.
  Blir då dessa riksdagens arbetare plötsligt kloka människor?
  Och sätter de så igång med att utföra det arbete som vi har betalat dem för?

  I så fall var det ju våra pengar som gjorde dem till nyttiga idioter.
  Men, de nyttiga idioterna gjorde de ju bara nyttigheter åt sig själva.
  I så fall säger vi upp dem.
  De får ställa sig sist i kön vid Arbetsförmedlingen.

  Så får vi anställa nya arbetare, vilka inte är idioter, och därmed nyttiga för oss alla.

  Gilla

 13. Martin skriver:

  Har inte medias hållning också att göra med den enorma överrepresentation av rosarödgröna partisympatier och deras aktivistiska inställning att göra? Samt godhetstävlingen i vilken man är ond om man hjälper varenda en som gnäller lite och offergör sig utan då reflexmässigt öser resurser över personen hur illa den än sköter sig?

  Gillad av 1 person

 14. Rolf Wasén skriver:

  Medias inriktning bestäms av ägarnas intressen men också deras brist på intressen, vilket onekligen gör sakfrågan komplicerad. Fenomenet är inte heller uteslutande svenskt utan verkar gälla i hela västvärlden. Ytterst skulle man kunna tro att köparnas val bestämmer, men den demokratiskt valda makten har en eller flera fingrar med i spelet. Förr hade partierna sina egna tidningar. Väntar med spänning på att allt detta benas ut – även av Patrik Engellau.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   En saudiarabisk muslim köpte nyligen The Independent i England. Den är numera en konstifik skämt- och låtsastidning som öppet propagerar för allt vad islam står för: förtryck, våldtäkt, slaveri, stympning, djurplågeri, uppförandekoder, religiösa förbud o.s.v.

   Gillad av 1 person

   • Rolf Wasén skriver:

    Tack för informationen. Ska följa upp The Independent. Ska bli intressant att se hur oberoende de blir framgent.

    Gilla

 15. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Nja ansatsen är behjärtansvärd men analysen behöver fördjupas mera tycker jag. Exempelvis bortser Du helt från en ganska massiv offentlig finansiering av PK-media främst Public Service men även genom presstödet. Dessutom utser politikerna alla ledande personer inom Public Service.

  Så med andra ord lägger PK-komplexet en tung hand över det svenska media-landskapet. Minsta lilla avvikelse eller ifrågasättande av ideologin straffas, t ex genom att plocka bort ”olämpliga” programledare från Opinion Live. Public Service gunstlingar dominerar mediamarknaden på många andra sätt också, t ex genom att kontrollera Publicistklubben.

  Kvällspressen verkar ägna sig att två saker huvudsakligen, dels hänga ut sådant som inte är PK och dels servera en aldrig sinande ström av flams med Parneviks, Ingrossos etc.

  Så med andra ord MSM är en del av maktutövningen i Sverige något som förstärks av ekonomiska band och en utbredd vänsterideologi.

  Det som är intressant med utvecklingen idag är att denna hegemoni ser ut att vara nära kulmen. Tecken på detta är den demoralisering som nu uppdagas inom MSM och också den tafatthet som ledare inom MSM bemöter detta med, fallhöjden blir stor.

  Gillad av 1 person

 16. Aha skriver:

  Nja, ett komplicerat samband förvisso, men jag ser vänsterliberalerna eller kulturvänstern som PK-ismens moder, de som tolkar alla tillkortakommanden som att man är offer för någonting och att man därmed behöver hjälp. Socialchefen blir i detta sammanhang den lydiga ”lägervakten” om man nu ska ta till så drastiska jämförelser.
  Ideologin, pådrivningen står alltså vänsterliberaler för. De är uppbackade av mediafolk som sympatiserar med ideologin.
  Drivfjädern i ideologin är att vilja vara god, ett ack så gott och respektabelt motiv, men det rumphugger det materiella välståndet och det parasiterar på sådana viktiga saker som sjukvård där folk nu dör i cancerköerna.

  Vad beträffar nyttiga idioter så är kulturskribenter ett bra exempel på det när de då och då och som i stort sett ända representanter för PK-ismen påstår att invandringen är lönsam.
  T.o.m. agendasättande ekonomer håller sig nu borta från sådana absurda påståenden.

  Gilla

 17. Lilla fröken PK skriver:

  För närvarande är det intressant att bevittna hur medias specialare, att ”hänga ut” misshagliga icke-pkister, nu slår tillbaka mot upphovsmännen som ett ohanterligt Frankensteins monster. Rätt åt dem! Kan man hoppas på en tillnyktring efter denna kris?

  Gillad av 1 person

 18. Ulrix skriver:

  Det är kul att läsa någon som är så fritänkande som du. Ofta tycker jag att du är på pricken, men ibland tror jag att du går väl långt med din (iofs utmärkta) teori om det välfärdsindustriella komplexet. Jag är inte helt säker på att den förklarar kärnan i varför medierna är så pass pk som de är. Jag tror att förklaringen är enklare än så – det handlar nog mest om det välkända faktum att nästan alla journalister från toppen och nedåt är marinerade i en socialistisk kultur. De ska förvisso förmedla sanningen, men först och främst ta de ”svagas” parti. Om båda kriterierna ska vara uppfyllda måste ”de svaga” därför också vara ”de goda”. Om sanningen inte är så enkel och de båda kriterierna krockar, ja då får sanningsambitionen helt enkelt träda tillbaka.
  Sedan är journalister också, precis som de flesta andra, flockvarelser och vill göra och tycka som de andra omkring dem, vilket gör att kulturen blir svår att få bort. Jag har själv flera journalistvänner och jag utgår helt enkelt från hur de tänker. Jag tror att många faktiskt helt enkelt vill göra det rätta men att de inte förmår att se sitt agerande i det stora sammanhanget.
  Sedan passar ju journalisternas världsbild väldigt bra ihop med det välfärdsindustriella komplexets ambitioner. De frodas i något slags symbios som ger varandra näring och växtkraft!

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det ena utesluter inte det andra. Inte heller teorin om vänstervridningen är fullkomlig. Vi kan inte mer än beskriva de fenomen vi upplever. Vi måste göra det på många olika, kompletterande sätt.

   Gilla

 19. Richard skriver:

  ”Den ena drivkraften är att journalisterna på sådana media ingår i en journalistkultur”
  Ja, och den kulturen har länge odlats på journalisthögskolan. Dess rötter finns i kulturmarxistiska idéer som bl.a. kommer från Frankfurtskolan.

  ”Den andra drivkraften är medieägarnas intresse av att sälja prenumerationer eller lösnummer”
  Nej, det stämmer inte. De har visserligen en sådan drivkraft men de har också drivkraften att pressa på massinvandringsagendan. De som äger tidningarna är nämligen sådana som Soros som också främjar den agendan på andra sätt.

  En del av dessa superrika har även sponsrat både kommunism och kulturmarxism. Det innebär att de också ligger bakom den kultur som gör journalisterna till nyttiga idioter.

  Gilla

 20. Sixten Johansson skriver:

  VIK, PK, media och politikerväldet är delförklaringar, men rätt statiska, mest en sorts etiketter. Det blir då svårt att förstå utveckling, hur olika strömningar har startat och förändrats, vart deras förstärkning eller försvagning kommer att leda och hur de kan motverkas.

  Exempelvis var dagens sexhäxjakt på vita män en förutsägbar utveckling, som bara delvis förklaras av PK och media. Jag ser en stridsfas i en feministrevolution, jämförbar med de socialistiska. Aggressiva, ideologistyrda, rätt könlösa feministiska aktivister eldar upp massorna (bestående av känslostyrda, lösryckta spegel- och mobbindividualister). Feminist-avantgardet är berett att gå över lik – allas! – för att ta makten i Hollywood, i massmedia och hela etablissemanget. Mediefolket sympatiserar med och försöker rida på samtidens vänsterideologiska, efterkristna medvetandeströmmar. Men sedan millennieskiftet har sociala media skapat direkta kanaler för både agitation och mobbande, så ledarna inom både MSM och politiken blir själva måltavlor. Inte ens konvertiterna till radikalfeminismen går nu säkra.

  Sedan flera decennier pågår alltså även en kulturrevolution där det könlösa käringväldets sämsta sidor kommer att prägla samhället, tills det mesta av den nordiska kulturella allmänningen har brutits ner av feminiseringens och Menaiseringens aktuella symbios och framtida konfrontation. Vår tekniska och naturvetenskapliga civilisation klarar sig ett tag till, men prognosen för vår kulturcivilisation är dyster.

  Gilla

 21. Hovs---hällar skriver:

  Kort sagt finner jag Patriks förklaring alltför ensidig och marxistiskt influerad för min smak. Visst kan jag gå med på att det finns en tendens för socialsvängen att ständigt hitta på fler saker att göra, men i ett mer friskt samhälle skulle den tendensen hela tiden utmanas av krafter som inte håller med om det synsättet — någon skulle slå näven i bordet helt enkelt.

  Och hur förklarar den här teorin skolans haveri? Inte alls vad jag kan se.

  Nej, jag anser att PK-sekten har uppstått därför att de flesta människor är rädda för att hamna i en existentiell tomhet — och kan luras att hoppa på nästan vad som helst för att undvika den tomhetskänslan.

  Vad gjorde nazismen så poppis i Tyskland på 1930-talet? – Jo att nassarna var starkt medvetna om denna allmänmänskliga egenskap, och såg till att tillfredställa den. Man hade massmöten med starka visuella effekter till exempel — och den som är intresserad kan leta fram Leni Riefenstals propagandafilm ”Triumf des Willens” för att få sitt lystmäte.

  Nazismen blev helt enkelt en slags masspsykos i 1930-talets Tyskland — på motsvarande sätt som PK-ismen är en masspsykos i 2010-talets Sverige.

  Och därför finns det ingen som mäktar med att sätta stopp för socialsvängens ambitioner att klientifiera samhället.

  Gillad av 2 personer

  • Redaktionen skriver:

   Du argumenterar att VIK-teorin inte funkar för att någon hade ”utmanat” VIK i ”ett mer friskt samhälle”. Visst, självklart. Men nu har vi inte ett ”mer friskt samhälle”. Låt oss gemensamt verka mot VIK för ett ”mer friskt samhälle”! Det är hela syftet åtminstone med mitt arbete.

   Skolans haveri förklaras av VIKs människosyn: inga krav kan ställas eftersom alla klienter (elever i det här fallet) är offer.

   Patrik

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Läkemedelsverkets definition:

   Psykos kännetecknas av en förvrängd upplevelse av omvärlden, svårighet att tolka intryck och bedöma trovärdighet samt svårt att pröva sina egna tolkningar. Vitala funktioner som viljeliv, känsloliv, uppmärksamhet och kontakt med människor påverkas. Vanliga symtom vid psykos är hallucinationer, vanföreställningar och osammanhängande tal.

   Psykos innebär ett tillstånd som förekommer episodiskt vid schizofreni och liknande syndrom. Psykos kan även förekomma vid andra allvarliga psykiska sjukdomar samt sekundärt till hjärnskador, förgiftningar och som läkemedelsbiverkning. De vanligaste psykossjukdomarna är schizofreni, schizoaffektivt syndrom, vanföreställningssyndrom, kortvarig psykos/schizofreniformt syndrom samt substansutlöst psykos.

   Som du ser så fungerar inte begreppet psykos som benämning på vad som sker i landet, även om jag är sympatiskt inställd till vad man försöker säga. Till exempel så smittar inte psykos men PK smittar! Jag tror det är grupp tänk och ideologier bakom, se min kommentar nedan, och inte maktsträvan eller eget vinstintresse från något imaginärt välfärdsindustriellt komplex. Men jag behöver hjälp förstå hur i helsicke det fått fäste. Jag tror inte heller sektbenämningen är till hjälp, det är alltför utbrett. Jag tror man lurars sig att söka enkla förklaringar. Vi vill gärna hitta en och endast en orsak till tillståndet i världen.

   Gilla

   • Hovs---hällar skriver:

    Lars — Du ska nog inte tro att ordet ”masspsykos” försöker beskriva en klinisk verklighet.

    Det är en metafor för att beskriva en verklighet där en uppsättning objektivt sett mer el. mindre snurriga idéer på kort tid får ett massivt genomslag i ett samhälle, och börjar betraktas som en odiskutabel sanning.

    För enkelhetens skull kan detta fenomen kallas ”masspsykos” — och jag skulle tro att du stött på liknande förr, som ex-vis Maos kulturrevolution i Kina på 1960-talet.
    Jag ser det som en närmast religöst präglad sekt. Även Tino Sanandaji verkar se det så.

    Att på gängse vulgärmarxistiskt sätt fråga ”vem tjänar på detta? leder helt fel i det här fallet.

    Svar: ingen, förutom några få asylmånglare. Men skeendet rullar fram på ett annat plan.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Patrik. Vad jag förstår är det nyliberala strömningar inom den övre borgerligheten och Europa och då talar vi det tunga kapitalet och vi talar inte om diverse mer ödmjuka själar med allmänmänsklig inställning och insikt om kapitalismens begränsningar för att skapa bra samhällen. Vi talar även om de politiska lakejerna på högersidan, som gärna vill frottera sig, men var tog allmän kunskap och förmåga vägen? Media är ett svar på varför dumhet breder ut sig – bröd och skådespel för folket – men samtidigt måste just okunskap och dumhet känneteckna även denna övre borgerlighet. Och vart tog vänstern vägen? Förvandlad till kulturmarxism, vänsterliberala postmodernister? Det är obegripligt. Tesen om det välfärdsindustriella komplexet håller inte. Vi ser samma strömningar ute i Europa, EU är ett tydligt exempel, Merkel i Tyskland. Vad i herrans namn handlar det om?

    Gilla

   • Redaktionen skriver:

    Varför tror du inte att de ofta amerikanska idéer som fullt ut anammats av det svenska välfärdsindustriella komplexet inte skulle ha fått ett visst fäste även i andra länder? De har bara fått en fertilare grogrund här än annorstädes.

    Patrik

    Gilla

   • Lars skriver:

    Välfärdsindustriella komplexet består av många system och visst, många har anammat amerikanska ideer, men flertalet är bestämds av historiska sociala skäl som har med välfärdsstaten att göra som pensionssystem mm. Visst finns likheter med ‘the great society’ och Roosvelts insatser men likväl med europeiska tankegångar. Jag köper inte tanken på att det finns ett välfärdsindustriellt komplex bakom skeendena i Sverige då det är splittrat och saknar mat och inflytande, då det är tärande på gemensamma resurser och inte har samma vikt som exempelvis det privata näringslivet. Att plakatvänstern syns så mycket i media betyder inte att deras inflytande är motsvarande stort och detsamma gäller högerspöken.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Framförallt Patrik, våra välfärdssystem går inte att upprätthålla med dagens och gårdagens immigrationspolitik, så vem har intresse av att slå sönder välfärdssystemen?

    Gilla

   • Lars skriver:

    EU’s monetära union är ingen amerikansk ide och inte heller ‘den expansiva kontraktionen’ dvs den ekonomiska politik som EMU länderna bedrivit. Likaså är välfärdsstaten i mycket en Europeisk uppfinning med start i Tyskland under Bismark på 1880 talet. Välfärdsstaten är ingen amerikansk uppfinning. Men visst, mycket av de sociologiska ideerna och ekonomiskt tänkande har anammats från tankesmedjan ‘over there’.

    Gilla

 22. Lassekniven skriver:

  De tunga mediafolket ( nästan alltid champagne- och kaviarvänster) är självspeglande typer som också gillar att bli uppvaktade av galapetter. De är som skådespelare som lever upp på scenen men som blir trista efter att ridån gått ner och de är tvungna att gå och sätta sig på kammaren och sura om de inte få gå party och gänga sig där galapetter dyker upp.
  De är ofta hysteroida typer och deras egna skrivande går ut på att individens utveckling speglar fostrets utveckling. Men andra ord, de är som politiker, anstuckna från början i sin utveckling.
  Media tycker inte om att skriva om att Karl Oskar och Kristina inte kunde gå till socialen när de kom till Amerika och hämta ut lägenheter för 14 miljoner och 100000 i månden. De fick bygga sin egen Maslows pyramid med egna händer.
  Parasitärsocialism är ingenting som media vill syssla med och skriva om.
  Det bästa mediafolket är de som sysslar med vetenskapsjournalistik vilka förmodligen inte är anstuckna av PK som de övriga.
  Frågan är om det kommer ske någon ändring i landet till ökad klokhet och förståelse för att politik och media skall vara för landets bästa, inte för vuxenlek i sandlådan.Jag tvivlar.
  Förmodligen kommer dammarna att brista och en syndaflod svepa över landet. Mitt land, mitt Sverige. Media skriver om flygskatt på ett positivt sätt. Flygskatt beräknas dra in 1,7 miljarder kronor. Jämför med de 70 miljarder som immigration och asylmottagning kostar. faktum är att flygskatten hotar 30000 arbetstillfällen i landet. När det gäller miljön så släpper Kina ut mer gaser på 50 timmar än vad Sverige gör på ett år. Låt teknokrater och meritokrater få en mycket större roll i beslutsfattandet. Bidrag ger inga incitament till att utveckla sig och skaffa försörjning av eget arbete något som icke-bidrag med nödvändighet kräver. Se bara på Karl Oskar och Kristina.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs---hällar skriver:

   Mycket bra, Lasse. Och asylmigrationen kostar flera hundra miljarder kronor årligen om man tar med inte bara mottagningskostnaderna utan den totala notan inklusive socialbidrag och dylikt.

   Det har varit oerhört svårt att få migrationsextremisterna att öht. erkänna att asylmigrationen inte går med vinst, och vad jag förstår försöker ex-vis Löfven fortfarande slå i oss att den ska bli en vinstaffär ”på sikt”…

   Gilla

 23. Folke Lidén skriver:

  PK-adeln är mäktig. Man hittar ständigt nya sätt att, med bibehållande av löner och förmåner, strunta i vad folket tycker.
  Partistöd, presstöd, stöd till allsköns verksamheter av oviktig karaktär bara den är vänsterliberal och nu senas public service.
  Alltfler slutar nyttja public service, p g a den tekniska utvecklingen och att man, som undertecknad, blir råförbannad varje gång man ser t ex Rapport. Det problemet löser man nu genom att ta betalt via skattsedeln.
  Noter en intressant sak. Förslaget stöds av 8 (åtta) partier.
  När adelsprivilegierna ska räddas går det utmärkt att ”samarbeta” med SD och, omvänt, SD håller med.

  Gillad av 2 personer

  • Folke Lidén skriver:

   Glömde, som vanligt, en del rörande kommentaren ovan. Det blir lätt så när man skriver i affekt, vilket jag alltid gör numera när jag kommenterar samhällsfrågor.

   Vad gäller konspirationsteorier och nyttiga idioter.

   Konspirationsteori:
   S och M och övriga 7-partier har inte ”skärpt migrationspolitiken”. För att lura i oss väljare att så har skett skickar man fram utvalda partimedlemmar som ondgör sig över partiet x:s tilltagande inhumana linje.
   (Tror inte riktigt på den själv men med tanke hur snabbt mitt förtroende för PK-samhället eroderas dröjer det nog inte länge innan så sker)

   Nyttig idiot:
   Med tanke på att ett av public services paradnummer är att smutskasta SD politiker och brunsmeta partiet så är SD:s stöd till förslaget om PS via skattsedeln ett praktexempel på hur en nyttig idiot agerar. Lenin ler i sitt helvete.

   Gilla

 24. Lars skriver:

  Titta noga på Aktuellt nästa gång du ser på TV Patrik, vad ser du? En samling fnask som sålt sig! Lite mer to the Point, du bygger din teori på ett ekonomiskt axiom om den nyttomaximerande rationella individen, men det är ett axiom som alltmer ifrågasätts då det inte avspeglar verkligheten och ekonomers modeller över verkligheten inte har förklaringsvärde och prognosvärde. Modellerna håller inte, men man överger dem inte då modellerna är matematiskt attraktiva, man kan inte exportera dem till mål miljön. Individuellt vinstintresse driver inte världen.
  https://larspsyll.wordpress.com/2017/10/12/thaler-and-behavioural-economics-some-critical-perspectives/

  Gillad av 2 personer

 25. Lars skriver:

  Om vi ser lite mer systeorienterat på samhället så ser vi möjligen att vad du kallar välfärdsindustriellt komplex består av manga undersystem, men jag vill nog snarare se att dessa system fungerar parallellt med varandra. Vi har socialförsäkringssystemen, det är ett system, med delsystem som pensionssystem, sjukförsäkring osv. Vi har biståndsindustrin med Sida och en mängd NGOs som lever på det-. Vi har skola, vi har vård och omsorg, vi har universitet med en mängd studier i skiftande ämnen varav en hel del sociala.

  Vilka relationer har dessa system med varandra förutom att individer fungerar som informationsbärare mellan? Dels teoretiska system som tror sig förklara beteende och sociala förhållanden. Dels politiska som fördelar medel till dessa. Dels mediala som sprider ideer till olika grupper. Dels politiskt ideologiska som nyliberalism eller socialdemokrati eller vänsterliberalism som hämtar näring i teorier sk ideologier om samhället och som influerar samtliga system.

  Hur hålls det samman? Via information, via makt och styrmedel, främst ekonomiska.
  Hur sker informationsåterflödet, feedback, till styrorgan och till medborgare? Främst via media av olika slag.

  Vad händer om styrorganen inte fungerar eller om feedbacksystemet inte fungerar?
  Om vi ser världen som genuint slumpmässig och framtiden genuint osäker, vad händer då med en initial impuls åt något håll, vart tar den vägen? Endast genom balanserande styrmedel, cybernetiska loopar; feedback, regleringssystem kan vägen hållas åt det håll man från början avsåg. Grundorsaker till dagens situation är då inte en tillräcklig förklaring utan man behöver förstå vad som styr makthavare av olika slag på vägen. En förklaring är genuin oförmåga, brist på kunskap och kompetens.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   De hålls samman av en gemensam ideologi, nämligen PK-tänkandet. Det är alltid så. Maktens olika individer, instanser, stödjepunkter kan känna igen varandra och jobba tillsammans för att de förenas av ett gemensamt tänkande. Tänk på det brittiska imperiet. Massor med engelsmän som inte kände varandra kunde träffas i vilken koloni som helst och förstod genast varandra och kunde enkelt samarbeta eftersom de hade en gemensam världsbild, moral, ideologi eller vad du vill kalla det.

   Och när samarbetet faktiskt ger resultat i form av gemensamma fördelar förstärks ideologin.

   Patrik

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Då menar du med PK ideologi endast att det är en ideologi kring att hålla makten samlad? Att förenas i strävan att behålla makten? Helt utan syften och helt utan konsekvensanalys av vad som händer med det samhälle man är stadda att förvalta? Då får vi ju en bild av nätverk mellan näringsliv, intresseorganisationer, fack, politik, förvaltning, akademier som har som syfte att, ja vad?

    Gilla

 26. UlfH skriver:

  Medias roll är att genom desinformation, halvsanningar och undanhållande av uppenbar fakta. detta för att göra civilsamhällets medborgare oförmögna att tänka självständigt. Media skyddar och legitimerar etablissemangets intressen. Inte genom vad de förmedlar, utan vad de inte förmedlar, eller tillåta enskilda medborgare att förmedla. Åsikterna skall vara korrekta om media skall förmedla dem till allmänheten.
  Aktörer inom etablissemanget är organisationer med makt över den allmänna medborgaren, som bara har sin rösträtt som maktinstrument.
  En osynliggjord aktör inom etablissemanget som det aldrig debatteras är det läkemedelsindustriella komplexet, trots att det kostar skattebetalarna oerhörda summor, och som dessutom fungerar skakigt.

  Gilla

 27. PYJ skriver:

  Patrik, du är inte en konspirationsteoretiker!

  Att lägga pussel med dagligen upplevda- och upptäckta fakta i verkligheten gör alla människor dagligen. Problemet blir när några pussel får epitetet konspiration.

  Gilla

 28. heraldikern skriver:

  Din teori gäller samtliga människor som fått förtroendet att ta ett steg närmare den som bestämmer och därmed får förtroendet att bestämma om något. Där börjar hierarkibygget. Ju fler du kan få under dig ju fler vill du ha och ju mer växer tuppkammen. Oavsett om du är tjänsteman på privata eller offentliga marknaden!

  Gilla

 29. Billy Jacquet skriver:

  Mycket bra skrivet. Jag har också funderat hur det kan komma sig att media är så konforma, din förklaring är trolig. Därför är det jättesvårt att bryta detta beteende. Men hur kommer det sig att min fru och dotter har så svårt att se hur det ligger till. Varför går andra som inte har fördelar av olika ståndpunkter på detta PK resonemang. Normalt kan folk räkna ut ekonomiska konsekvenser av olika beslut, och de begriper också vad som sker när de egna barnen hamnar i skolklasser med vuxna Afganer mm. Är det av rädsla för att stämplas som ogin främlingsfientlig eller vad. Jag törs inte prata om vad jag tycker hemma för jag är redan stämplad som främlingsfientlig. Sic. Jag å min sida tänker enligt din modell på mig själv min familj och på framtiden för Sverige. Det som sker nu gör mig rädd för mina barns framtid, att de ska begripa att det som sker nu kommer att drabba dom hårt är mycket begärt, men varför ser inte min fru samma sak? Hon är smart och borde begripa detta,,, detta förbryllar mig. Du ör min favvo författare som jag ofta Vidare befordrar till andra.

  Skickat från min iPad

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.