Gästskribent Jan-Olof Sandgren: Lite rasbiologi

Ofta förvånas jag över hur vanliga, hyggliga människor från länder utanför Europa uttrycker sympati eller förakt för den ena eller andra hudfärgen, den ena eller andra etniska gruppen, utan att några som helst varningsklockor ringer. Det spelar ingen roll om man besöker Latinamerika, Afrika, eller för den delen min förort utanför Göteborg. Att det finns mänskliga raser och etniska grupper som man har rätt att tycka illa om, verkar vara en ganska spridd uppfattning i världen. 

Enda undantaget är människor som fostrats i den västerländska traditionen – det vill säga den del av välden som brukar kallas ”rasistisk”. Det låter som en motsägelse, och det är det också. I ett försök att reda ut begreppen tar jag ett steg tillbaka till Hedenhös.

I tidernas gryning utgjorde troligtvis familjen den samhällsbärande enheten, och det är rimligt att tänka sig att individer som stod utanför denna tillmättes ett lägre värde. I synnerhet om man konkurrerade om samma resurser. I takt med att samhället utvecklades, utökades människovärdet till att gälla släkten, klanen, etniciteten och slutligen rasen. Större och större grupperingar, som alla bottnar i någon form av genetisk likhet. Denna maktordning torde ha gällt i snart sagt alla samhällen, fram till modern tid.

Europa var härvidlag inget undantag. Men under upplysningstiden började denna idé naggas i kanten. Rousseau skrev om ”den ädle vilden”, som visserligen var vilde men likväl människa. Defoe uttryckte liknande tankar i sin roman Robinson Crusoe. Franska revolutionen berikade det politiska språket med begrepp som ”jämlikhet” och ”broderskap”, 1800-talets väckelserörelser predikade att alla är lika inför Gud. Amerikanska inbördeskriget avskaffade slaveriet i västvärlden. En ny tid signalerade att genetisk härkomst inte var liktydigt med människovärde, inte ens om man var europé.

De europeiska kolonialmakterna fick plötsligt behov av en ideologi, som på ett mer ”vetenskapligt” sätt försvarade deras dominerande ställning i världen.

Rasismen blev ideologi, därför att den inte längre var självklar. Att starkare kulturer förtrycker svagare – och att den som har bäst vapen vinner – var inget nytt. Så hade världen alltid fungerat. Rasismen var ett försök att (inför den interna kritiken) föra i bevis att den rådande världsordningen var rättvis och rimlig. Tidigare etniska härskare hade inte behövt motivera sig på det sättet. De behövde aldrig skapa en -ism eller en ideologi. Det räckte med att de ägde det största våldskapitalet.

Tillbaka till nutiden. Flera utomeuropeiska kulturer etablerade sig i väst i början av 2000-talet, men blev ofta dåligt integrerade. Många motsatte sig dessutom västerlandets värderingar, och fann en trygghet i gamla etablerade klansystem. Etniska maktstrukturer upplevdes som mindre hotfulla än de nyvunna demokratiska friheterna. Det är förstås lätt att skylla på rasism, men sanningen är snarare att invandringens omfattning vida översteg samhällets kapacitet till integration. Och alldeles oavsett kapacitet är integration en ömsesidig process, som förutsätter en vilja att integreras. Det hade kanske trots allt stannat vid ett integrationsproblem, om inte den politiska vänstern klivit in på arenan, och förvandlat det upplevda främlingskapet till en -ism, en ideologi. ”Anti-rasismen” var född.

Men i stället för att lämna rasläran bakom sig, har anti-rasismen i högsta grad anammat den. Man uppmuntrar människor att identifiera sig med ras. Man påpekar ständigt kopplingen mellan hudfärg och kultur, och lyfter gärna fram etnisk chauvinism som något positivt. Man vill i ökad utsträckning tillämpa raskriterier vid tillsättandet av tjänster och utbildningsplatser och så vidare. Häpnadsväckande ofta säger man rent ut, att vissa hudfärger är moraliskt underlägsna och bör ha en mindre framträdande plats. Ett talande exempel är när en amerikansk politiker tvingades be om ursäkt för att ha använt frasen ”all lives matter”, i en diskussion rörande den antirasistiska rörelsen ”Black Lives Matter”.

Rasismen hör förvisso hemma på historiens sophög, det tror jag en förkrossande majoritet av västvärldens befolkning är överens om. Men hur smart är det att bekämpa den genom att gräva djupare i samma sophög? Och gör en sådan rörelse verkligen skäl för namnet ”anti-rasism”? Vore inte ”nyrasism” en mer adekvat benämning? I synnerhet för de mer militanta grupperna? Det skulle i så fall knyta samman rörelsen med en annan av historiens gengångare, nämligen ”nynazismen”. De brukar för övrigt träffas ibland och demonstrera mot varandra. Som nu senast i Göteborg den 30 september. Och som så ofta annars slutade det med att bägge sidor, var och en från sitt håll, kastade sten mot polisen.

Jan-Olof Sandgren är yogalärare, boende i Angered utanför Göteborg. Från början utbildad biolog, med en brokig yrkeskarriär som vaktmästare, biståndsarbetare, illustratör, barnboksförfattare mm. Har legat i politisk träda sedan 80-talet, men har nyligen kastat sig in i debatten om det sekulära samhället och försvar av västerländsk kultur.   

44 reaktioner på ”Gästskribent Jan-Olof Sandgren: Lite rasbiologi

 1. Gustav Hjelm skriver:

  Bra inlägg!
  Kommer att tänka på några passande ordstäv:

  ”Den som sa det, var det!”
  ”Det tar sig, sa den som hade eld i håret.”

  Gustav H

  Gillad av 1 person

  • Gert B. skriver:

   Ett påpekande samt lite lördagshumor! Det är endast ditt andra exempel som är ett ordstäv.
   Ett ordstäv har en sagesman, Till exempel : Det var dit jag ville komma, sa prästen, predikade om helvetet!
   Ps. Vill meddela att jag har blivit rasist. Skamlöst.

   Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  På slingriga väger kommer Jan-Olof här fram till den enkla och uppenbara sinnevärldsliga observationen att affirmative action, kvotering och allt tal om patriarkat och vit makt är samma gamla ruttna om än spontana rasism som det alltid har varit.

  Gillad av 3 people

 3. Hortensia skriver:

  Ja, Jan-Olof, de identitetspolitiskt motiverade, förment antirasismaktivistiska ”nyrasisterna” rotar och gräver (de har ju ensamrätt på spadar och andra verktyg) och sprätter dynga omkring sig, medan vi, som av födsel och ohejdad vana varit genuint hudfärgblinda gruvar oss för det stinkande resultatet.

  Jag var inte närvarande i Göteborg, men har läst en hel del om händelsen, och att NMR också skulle ha kastat sten mot polisen var en fullständig nyhet för mig. Den som begärdes häktad för att, maskerad, ha brukat en livsfarlig stenslunga, lär vara en solbränd, ”ensamkommande” från Somalia.

  Gillad av 7 people

 4. Bo Svensson skriver:

  I din inledning beskriver du den normala rasismen där man har mer eller mindre välgrundade uppfattningar om andra släktens egenheter. – Skall denna också förvisas till ”historiens sophög” och varför? – Jag menar att fördomar skall inte bekämpas utan tvärtom ständigt uppdateras så att de så bra som möjligt överensstämmer med kända fakta.

  Gillad av 4 people

  • uppstigersolen skriver:

   När jag en gång nämnde något om personer på Östermalm och sa att jag kanske hade fördomar så sa en klok man bredvid mig, det är inga fördomar, det är erfarenheter.

   Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  En helt korrekt analys. Anti-rasismen är ingenting annat än en modern form av rasism precis som feminismen är en ny form av diskriminering. Orsaken är sannolikt att det stora flertalet människor inte klarar av att leva i ett heterogent samhälle med multi-kultur utan uppfattar detta som något otryggt och farligt. Efter det spännande besöket i den heterogena storstaden drar man sig tillbaka till sin enklav, sina vänner och sin bostadsrättsförening. Det viktigaste blir till slut att kunna leva sida vid sida utan att puckla på varandra. Utvecklingen av Jugoslavien är ett viktigt exempel. Här fanns motsättningar under ytan med spänningar mellan olika folkgrupper som gick 100-tals år tillbaka. Till slut så blev det en eruption och detta så sent som för 25 år sedan och som ingen väntade sig eller ens kunde föreställa sig. Resultatet var förfärligt.
  Sverige har medvetet utan att ens försöka begripa vad man hållit på med fortsatt färden bort från en trygg homogen kultur till något som kommer att leda till ständig otrygghet och söndring.
  Eller på vilka grunder kan man förvänta sig en positiv utveckling?

  Gillad av 5 people

 6. uppstigersolen skriver:

  Vänstermänniskor känner sig underlägsna oss som kommit en bit i livet. Eftersom de faktiskt är underlägsna intellektuellt och moraliskt vill de kasta skit på oss andra. Så länge vi låter dem hållas så kommer de att fortsätta. Alltså måste vi sätta stopp för dem. Sunt förnuft måste råda. Tänk på det nästa år i september.

  Gillad av 4 people

  • Lars skriver:

   Det är borgerliga partier som stått för invandringspolitik sedan de avskaffade socialdemokraternas stopp förutom FN kvoten om ca 5000 personer 1989. Tänk på det nästa val och fundera på din egen intelligensnivå, om du är bättre än plakatvänstern eller högerspökena.

   Gillad av 1 person

 7. Jaxel skriver:

  Tack Jan-Olof för den krönikan. Det kan tyckas att det du skriver om är uppenbart, men uppenbarligen är det trots allt inte det.

  Hur tänker sig anti-rasisterna att man skall avskaffa rasismen genom att i alla lägen först och främst se på en människa i termer av vilken grupp hon tillhör.

  Det är samma sak som de där fascisterna som kallar sig anti-fascistisk aktion. Till stor del är det förstås också samma människor.

  Jag får en association, kanske inte helt adekvat, till delar av kärnkraftsmotståndarna på 1970-talet. De agerade enligt devisen: Vi vill avskaffa kärnkraften, men först skall vi ha en rejäl utbyggnad av den. (OBS! Denna karaktäristik från min sida är inte ett uttryck för något ställningstagande i sakfrågan.)

  Gillad av 1 person

 8. .Anders skriver:

  Kvotering på grundval av ras mm handlar i grunden om att ifrågavarande grupper inte kan hävda sig i öppen konkurrens, för det är trots allt skillnad på folk och folk. Att blanda olika folkgrupper är ett ödesdigert misstag.

  Gillad av 5 people

 9. Aha skriver:

  Nyrasismen (tack för ett fyndigt ord) hör ihop med begreppet mångkultur som står i motsats till ordet assimilering. Etablissemanget har mycket självsvåldigt bestämt att Sverige ska vara en mångkultur. I det ligger nyrasismen som alltså betonar att kulturer och etniciteter ska uppmuntras att bibehålla sina särdrag.
  Denna av etablissemanget påbjudna nyrasism är obegriplig då det inte någonstans (?) finns ett land där mångkulturen har varit en framgångsfaktor.

  2010-2011 uttryckte Merkel, Cameron och Sarkozy i ett ögonblick av klarhet att mångkultur inte fungerar. Det var då det, sedan dess har vänsterliberalerna här hemmavid lyckats fylla på med halva miljonen mångkulturister.

  Nyrasismen frodas.

  Gillad av 5 people

 10. oppti skriver:

  Det är svårt för mig, som vit man boende i en gammal förort , sätta sig in i hur rasism ser ut.

  Men diskriminering och förminskande råkar jag ofta ut för eftersom jag tillhör dem som kallas för klimatförnekare, i värsta fall, eller skeptiker.
  Men det sporrar mer än det trycker ner mig. Jag skall banne mig visa att världen kommer att överleva även med lite mer CO2 i luften!

  Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ oppti 20 oktober, 2017 at 09:24

   Som klimatförnekare kan det vara av intresse att läsa nyhetsartikeln ”Bränderna tre gånger fler än normalt i EU” i dagens SvD.

   https://www.svd.se/skogsbrander-okar-kraftigt–tre-ganger-fler-an-normalt-i-eu

   Att det var väldigt mörkt under förmiddagen i tisdags i Stockholm, vet alla som bor i Stockholm. Att luften dessutom var tjock av aska från bränderna i Sydeuropa och ökensand från Sahara, vet jag, som har astma och var tvungen att inhalera astmamediciner och dessutom hålla mig inomhus.

   Gilla

 11. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Om vi, både stat o samhällets enskilda, behandlade varandra som individer i varje fall så skulle ganska snabbt rasskillnader uppstå i olika yrken och därmed på olika ekonomiska segment i samhället.
  Vissa kallar ett sådant samhälle rasistiskt – och gör karriär på kuppen – medan jag skulle hävda att rasskillnader existerar så fort man backar och skärskådar populationer.

  Gillad av 2 people

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  De verkliga rasisterna är inte vanliga svenskar utan många av dem som kommit till Sverige/Europa från Afrika och Mellanöstern, även om det rör sig om tredje led. Det kan vara slynglar som skriker hora till min fru när hon cyklar. Det kan vara en kurdisk komiker (jag tycker inte han är rolig) som vill ha en kurdisk nationalstat men som avskyr den svenska nationalstaten. Det kan vara ett svenskt TV-program som visar medkänsla inför en tant i huckle som vill att barnen ska få gå i en extrem islamisk friskola i Örebro.

  Dessa lever i symbios med PK-krafterna som hittills kunnat använda rasismanklagelser som ett sätt att skaffa sig makt och inflytande. En sosse i Stockholm säger t ex att krav på tysta bibliotek är rasism.

  Det man ser nu är att hela denna konstruktion alltmer liknar ett gungfly när allmänheten får klart för sig vilken dubbelmoral som råder. Det politiska systemet har nämligen en sällsynt förmåga att dra till sig och premiera fel personer, några exempel:

  • Kapten klänning var en framgångsrik polischef med politiskt korrekt framtoning vad gäller kvinnors rätt, men i verkligheten var han en våldtäktsman och kvinnoförnedrare.
  • Den politiskt korrekte Virtanen på Aftonbladet är ett liknande exempel.
  • Den politiskt korrekte Erfors på Expressen som vurmade för öppen invandring visade sitt rätta jag när han skrek ”Jävla invandrare – you will burn!” till sina sina arabiska grannar i Visby.

  Precis som vi nu ser ögonen öppnas genom metoo så kommer vi se något liknande när det gäller invandringen.

  Gillad av 4 people

 13. Sidonie Jansson skriver:

  Bara ordet RASifierad gör mig RASande!
  Jag föddes och växte upp iPå Guadeloupe i franska Västindien. Min fars släkt kom från Frankrike redan på sexton hundra talet. Min mors var däremot slavar från Afrika. Det har hänt mycket genom Historien, all det fruktansvärda och allt som förbättrades. Ibland har några av de intellektuella , bland andra,författaren Marhse Conde, åkt till Afrika, till sina rötter. Inte många har velat bosätta sig där. De föredrar att bo i Paris eller tillbaka på öarna.

  Gillad av 4 people

 14. Lilla fröken PK skriver:

  Integration? Personligen ser jag inget tilltalande i den företrädesvis muslimska kultur som invaderat Sverige de senaste tjugo åren. Inget som jag vill införliva med min livsstil.
  Den som flyttar, eller ”flyr”, till ett land med en dominerande kultur bör sträva efter att assimilera sig så gott det går. Det lär också framgå av FNs flyktingkonvention. Vägrar man det, kan man fråga sig vad vederbörande har här att göra.

  Gillad av 6 people

 15. Anders skriver:

  Väldigt få svenskar är idag rasister på sätt som gällde innan upplysningstiden. Däremot blandar allmänhet, media och politiker ofta ihop rasism med kultur och värderingar. Man vågar inte säga att vissa kulturer och värderingar är objektivt bättre än andra. -Demokrati är bättre än diktatur. -Mänskliga fri och rättigheter är bättre än dess motsats. -Jämställdhet är bättre än dess motsats. De tre uppräknade värderingarna är typiska europeiska, västerländska värderingar där de även påverkade USAs grunder.

  Vilken politiker eller kvällstidning vågar idag säga att europeiska värderingar är objektivt bättre än andra kulturers värderingar? Att vissa religioner/ideologier står stick i stäv med dessa? Flertalet asylsökande kommer från områden i världen där västerländska värderingar föraktas och baktalas/ses som synd mot en gud. Rasismen flödar dessutom i dessa länder.

  Dessa problem kan aldrig lösas så länge politiker eller media vägrar ta ställning för västerländska värderingar. Tvärtom motarbetas detta aktivt av nästan alla politiska läger och de som hävdar de västerländska värderingarnas överlägsenhet blir kallade rasister/främlingsfientliga av en, i princip, samlad presskår. Dessutom lamslås all analys och debatt om hur våra stora problem med integration, segregering, våld, terror, religionsrelaterad ideologi etc kan lösas.

  Gillad av 3 people

  • Hedvig skriver:

   @ Anders 20 oktober, 2017 at 10:21

   Folklivsforskaren och författaren Dan Korn skrev i somras artikeln ”När Sverige var ett klansamhälle”. Det svenska klansamhället började upplösas redan i början av medeltiden. Läsning rekommenderas!

   https://kvartal.se/artiklar/nar-sverige-var-ett-klansamhalle

   Enligt min långa livserfarenhet är varken hud, hår eller ögonfärg av intresse, när vi bedömer en människas kultur och värderingar. Det är enbart kulturen som avgör.

   Genetiska skillnader som uppstått pga t ex frekventa kusinäktenskap, farsoter och hungersnöd har naturligtvis betydelse, men det har jag inte tillräckliga kunskaper om, för att uttala mig.

   Den franske tänkaren och filosofen Paul Ricoeur (1913-2005) ansåg att den europeiska kulturen har (haft) en speciell styrka: nämligen kombinationen av en vilja till universella värden och en förmåga till självkritik.

   ”Den kritiska beredskapen bottnar i en insikt att dessa värde aldrig får tas för givna, att de ständigt måste problematiseras. I detta avseende är det europeiska tänkandet unikt. …
   En konkurrent till denna europeisering av världen är förstås islam. Men islam har aldrig lyckats härbärgera sin egen självkritik.” (Filosoferna Hans Ruin och Daniel Birnbaums intervju med Ricoeur i DN Kultur 1992-07-29)

   Jag delar Ricoeurs uppfattning. – Och jag undrar hur Ricoeur skulle ställa sig till den förändring som Europa – och Sverige genomgått under de tolv år som gått sedan han dog år 2005?

   Gilla

 16. MartinA skriver:

  Naturligtvis har grupper som utvecklats i vitt skillda miljöer, utsatta för vitt skillda miljötryck, under tiotusentals år, olika normalfördelningskurvor för de flesta mätbara egenskaper. Jämför pygmeer med nordeuropeer med avseende på kroppsvikt. Samma skillnader kommer finnas inom vår art överallt. Om Sandgren hävdar annorlunda så förkastar han, i likhet med andra religiösa extremister, evolutionsteorin. Och det må han göra. Men då förväntar jag mig att han i nästa artikel presenterar en teori med större förklaringskraft än evolutionsteorin. Något han inte klarar av. Så, religiös extremist således, frikopplad från den vetenskapliga metoden och intellektuellt ärlig debatt.

  Sen finns det i Sandbergs attityd en fullständigt hisnande etnocentrism. Att hans egen kultur ensam bland alla kulturer, och då endast under några decennier, och då med hjälp av miljarder kronor av propaganda per år, bara i sverige, skulle ha kommit till den yttersta sanningen, enda gången i världshistorien. Sandberg menar att hans stam av genomindoktrinerade vänsterliberala tossingar, som aldrig vågar ställa upp och debattera det här ämnet mot exempelvis ”race realists”, vet bättre än något annat folk och någon annan grupp i världshistorien. Arrogansen är fascinerande.

  Gillad av 1 person

  • Lassekniven skriver:

   Evolution is creation
   Creation is evolution
   So simple is that.
   Homo sapiens sapiens utgör en ras nämligen den som också kallas människosläktet.
   En stor best från norra Europa på 2 meter och 130 pannor kan fortplanta sig med en småvuxen hottentott och få avkomma.
   Problemet är de etniska grupperna och klanerna.
   Personligen har jag svårt för dem som kommer till från Östra Afrika.

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    ”Människan” är väl mera korrekt en art? Något som även gäller för t ex hundar, katter och våra nötkreatur (kor).

    ”Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens.”

    Individer av olika arter kan få avkomma, men den blir nog steril. ”Mulor och mulåsnor är infertila eftersom de korsats mellan två arter.”

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag ser oss som en art med olika raser. Men det blir en lek med ord. Som jag sa, människogrupper, genetiska kluster, raser, subarter eller vad du vill kalla det, har utvecklats separat under tiotusentals år. Vilket leder till olika normalfördelningskurvor på de flesta/alla mätbara variabler. Beroende på anpassning till olika miljöer, genetisk avdrift och dylikt. Jag använde normalfördelningskurvan för kroppsvikt som exempel eftersom även de mest intellektuellt ohederliga är tvingade att erkänna något så konkret. Men naturligtvis rör sig alla andra variabler också, evolutionen är inte diskret, den är kontinuerlig.

    Evolutionen är ju inte intressant som någon sorts trosdogm som du fick det att låta som, på engelska dessutom. Det intressanta med evolutionen är att den hjälper oss att tänka på oss människor och den värld vi existerar i. Och i viss mån hjälper en förståelse av evolutionen oss från att undvika rena snurrigheter, som all politik som utgår ifrån teorin om ”patriarkatet” eller ras och kön som sociala konstruktioner. Insikt om evolutionen är ett stöd för tanken.

    Gillad av 1 person

 17. Sidonie Jansson skriver:

  Min far var den första vita i hans familj som gifte sig med en färgad kvinna. Mina syskon och jag växte upp medvetna om våra rötter och vi var stolta över de båda kulturerna. Vi har alltid velat titta framåt och inte bakåt. Det fanns också människor från andra kulturer, Mellanöstern, Södraindien. Sedan EU har dock harmonin mellan olika folkgrupper förvärrats och nu klagar Guadeloupe börja över de öppna gränserna som tillåter kineser och haitier att bosätta sig och få jobb på deras ö. Rasismen har många vinklade aspekter. I många fall blandas den ihop med främlingsfientlighet och även med en viss skeptisk attityd som invånare av en viss ort reagerar med , när de tvingas ta emot för många nya andra. Men precis som i Sverige får den vita franska mannen bära på all skuld för att hans förfäder haft slavar en gång i tiden.
  De som ser sig själva som rasifierade är ofta militanta rasister. Inte bara att de är på jakt efter alla fel hos vita människor, som de anser rasister rent strukturellt, det betyder ju att de vitas rasism inte kan botas, men de är ute efter oliktänkande, som de kallar för husblattar eller med andra epitetet , intel långt ifrån rasistiska sådana. Tyvärr får dessa grupper hjälp utav den militanta vänstern, som vet att utnyttja de missnöjda i samhället.

  Gillad av 1 person

 18. Per B. skriver:

  En liten rättelse. Amerikanska inbördeskriget avskaffade inte slaveriet i västvärden. Vita förbjöds i USA att ha slavar medan andra etniska grupper tilläts att fortsätta ha slavar.

  Vad gäller nyrasism var det ett väldigt bra namn på antirasister. Nyrasism går ut på att legitimera rasism mot svenskar.

  Gillad av 4 people

 19. Lars Åhlin skriver:

  Att diskutera rasism är att balansera på en smal spång med ständig risk att falla ned i dyn, antingen till höger eller till vänster. Men jag håller med dig, att begreppet ”ras” (ännu länge till) står för en meningsfull kategorisering av människor är uppenbart, även om utvecklingen går åt rätt håll, nämligen äktenskap/förhållanden över rasgränserna. Och att det bland medelvärdesskillnader mellan raser finns variationer i medel-IQ, och andra personlighetsdrag, är väl belagt.

  Därmed är det naturligtvis fullt motiverat att ha fördomar som styr vad man förväntar sig när man möter en person från en viss ras. Om detta skulle kallas rasism blir uttrycket meningslöst – alla har vi med fördomar, det är en följd av vår förmåga att kategorisera och koppla egenskaper till enskilda kategorier. Att sätta olika värde på människor utifrån vilken ras de tillhör är däremot naturligtvis rasism. Liksom att inte klara av att värdera en enskild individ man känner utifrån hans/hennes egna egenskaper istället gruppmedelvärdet.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Varför skulle det vara en spång!? Det skulle ju innebära att man tillmäter den postmoderna national-socialismens agitprop något som helst förklaringsvärde. Trams. Sättet att inte döma folk efter utseendet är att inte döma folk efter utseendet. Lätt som en plätt. Affirmative action, kvotering, svensk lag — allt är rasism.

   Gilla

 20. malmoperspektiv skriver:

  Black Lives Matter är ett talande exempel, på det du mycket riktigt beskriver som ”nyrasism”. Istället för att sakligt diskutera samhällsproblem, bortser man helt från fakta och beskriver istället verkligheten utifrån rasistiska perspektiv.
  Black Pigeon Speaks har en mycket sevärd video om hur ”nyrasisterna” med PK-medias hjälp, förvrider verkligheten: https://youtu.be/dm_Vv3Q24uQ

  Gilla

 21. Hovs---hällar skriver:

  Problemet idag är att PK-sekten förnekar elementära fakta och istället sprider rasistiska lögner om vita människor och om vår egna kultur.

  Vi har rätt att anse att vår kultur är överlägsen dessa olika främmande kulturer, som nu vill slå sig ner i vårt land och trakassera oss därför att vi är svenskar.

  Vi har rätt att med alla medel försvara oss mot folk som försöker göra oss till andra klassens medborgare i vårt eget land — oavsett vilka de är.

  Vi har rätt att berätta sanningen om vad dessa främmande kulturers representanter faktiskt gör mot oss, och varför.

  En kultur vars svenska medlemmar hamnar under PK-sektens makt kommer att utplånas — och det snart.

  Gillad av 3 people

 22. Patrik Lundqvist skriver:

  Per B: Nej, det var redan avskaffat i stora delar av västvärlden. Även om Am. inbördeskriget står kvar som symbol på västvärldens avskaffande av slaveriet.
  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Slaveri#Exempel_p.C3.A5_n.C3.A4r_slaveriet_avskaffades
  13e tillägget som reglerar avskaffandet i USA nämner inget om att vissa etniska grupper tilläts fortsätta ha slavar.
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thirteenth_Amendment_to_the_United_States_Constitution

  Gillad av 1 person

 23. Rikard skriver:

  Hej.

  Här har du gruvligt fel, även om felet troligen beror på valet av ord, och att du som nästan alla svenskar utgår från att det finns universella mänskliga värderingar och rättigheter:

  ”Rasismen hör förvisso hemma på historiens sophög, det tror jag en förkrossande majoritet av västvärldens befolkning är överens om.”

  Västvärldens befolkning är inte överens om detta. En snabbt växande del av västvärldens befolkning ser rasism som sakernas naturliga tillstånd och en självklarhet.

  Europas folk, om man menar fransmän, tyskar, engelsmän (eller britter), svenskar m fl kanske tänker som du tror, till sitt eget fördärv.

  Västvärldens befolkning består dock numera av allt fler afrikaner, araber, afghaner, och asiater av olika slag. Kulturell, och folkgruppsbunden chauvinism är normalläget med en skala från att man helt enkelt föredrar sin egen sort (t ex zigenare) till att man anser att det är ens folks plikt att uppfylla världen (turkar exempelvis).

  Om ditt eget folk öppnar sina gränser och säger att alla som flyttar in omfattas av samma friheter och rättigheter – och ditt grannfolk säger att de skall erövra, ockupera och dominera allt de kan…

  …tror du verkligen att grannfolket byter sina värderingar till dina bara för att de passerar gränsen?

  Sverige kommer att vara ett ord förknippat med självförvållat folkmord i framtiden.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 6 people

 24. Vax skriver:

  Kvinnlig personal har sex med flyktingbarn på HVB-hem: Har sex ”kväll, natt och morgon”

  Nyheter Idag har sammanlagt tagit del av ett tiotal anmälda fall de senaste två åren som gällt sexuella relationer mellan ungdomar och personal på HVB- och familjehem. Flera av dem är så pass kraftigt censurerade efter att de sekretessprövats att det är svårt att urskilja vad fallen handlar om. Andra är detaljfattiga och innehåller ingen mer information än att det förekommit en ”olämplig relation”.
  https://nyheteridag.se/kvinnlig-personal-har-sex-med-flyktingbarn-pa-hvb-hem-har-sex-kvall-natt-och-morgon/
  De svenska kvinnorna tar för sig, den svenske mannen ska stå för fiolerna och hållas kort.

  Gillad av 1 person

 25. L skriver:

  Snart är det bara fruntimmer och bögar kvar på TV-redaktionerna, då alla män blivit entledigade eller fått sparken för påstådda sexövergrepp. Nu är det fritt fram för kvinnorna att manövrera bort männen i mediebranschen och själva ta platserna, det är bara att fabricera påståenden om sexuella trakasserier så åker männen åt helvete. Detta PK-samhälle håller på att formligen äta upp sig själv med radikalfeminism, HBTQ, etniska minoriteter, miljötalibaner och andra särintressen som dikterar villkoren. De enda män som blir kvar är mesarna och velourpapporna, de som inte utgör något hot mot feministmaffian.

  De stora vinnarna bli muslimerna och andra kulturer som vet att sätta kvinnor på plats.
  http://mobil.elake-karsten.bloggplatsen.se/
  Och det paradoxala är att feministerna är de största förespråkarna för fri invandring.

  Gilla

 26. Gösta Walin skriver:

  Om jag fattat rätt så var det våldsvänstern som kastade sten i Göteborg (t o m slungade sten). För övrigt kan jag rekommendera en artikel om Charlottesvilles i Nya Tider. Likartat beteende från såväl polis som våldsvänstern.
  Gösta

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.